Karel Makoň: 83-03 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

By nebyl býval schopen se do akvinský by byl nebyl býval schopen se přes zmocniti vědomostí ale co kterou kdy byly tak se napřed nepřeložil ty chudáci no o do ve. Do tak je mi a odtamtud teprve italové to napřed si to přeložili do evropských metr si na ti být a o tam sto četl e pan tomáš tak lidský a a založil na tom učení modernější učení křesťanské doby zamíchal trošku rozumíme do toho poznání vyššího je tyto mít lidská říkáme v v v a takže my zato věčného ve ale mně se tolik víra proto že jsem tam našel nejenom člověka který jsem. Za vzdáleně ve byl tu ba veliký překladatel. To měl si pořád ještě se drží. A jenomže nevede jsem činy síla za ta např v byl to para ale z ky mluvící. A překládal toho aby do telat přečti do navštíví dvě nás ten století našeho letopočtu. to jsem si uvědomil jakmile jsem be takže ten spis že jsem ho tedy je by za duše ukazoval jednotlivé pány tmy. Tak jsem ve krise dovede to jeho jmenované. Celým obsahem jeho učení a tak dále a tak sice u věnovat tak potom kristovým. A tak el. Zase je takový závan když jsem to teďka přečetl na jaké stránce v tom spisu říkat tak to asi. Sino jsem možná jinými ty ve ve asi tak s tím převtělováním myslí jako střed ten vtělí. A bere na sebe nějaký celistvý život minulý ale navázat rodnou v tom smyslu že s tou výjimečné bytost jako třeba buddha který se během svého života k takové celistvosti minulý život kdo telat a že by že jím nebyl o začátku to jsem jasna se k tomu on k tomu míře dopracovat se tomu velice do toho. Protože sice vědce tak ne. No a potom mohl viklat mocí před na dítě v jako o celistvý vtělených ze které které přecházeli e z jednoho do druhého ale žádné tam jsou li žádné balíky oni vody. si myslím že se nemůžeme nikdo z nás ani ani stavět na úroveň buddhi. Který měla sebou opravdu celistvé převtělování v aby to jeho učení kdo takhle jednotné za na ko tak jako ježíš kristus za sebou celým mým celobytostní pobyt u boha otce. Aby mohl se stát avatarem a jako hotový avatar mohl přijít v na ten svět to narozením betlémě pro člověk jak toho k navození vyšší úrovně života ne tím že se člověk zdát minulé úrovně život co se přitom na malý. To ani u nikoho stejné ježíše krista. To byl avatar jsem nesrovnává co jsem na bylo tam co dobrotu co o zapotřebí ale mohou úkol avatara splnit kdežto u nás se na valí to k čemu je člověk přístupen ano. To momentu takže na mně se napadlo něco ji né. Na mně jste no tak to konečně víte ale to nebudu dále říkat. Ale u každého cena za něco jiného a extaze která přišla potom. To není nový parní nýbrž to je změna kvality téže úrovně ano když člověk se dostane na jakou úroveň také schopen tam třebas rodina extazi. A tím mění kvalitu úrovně zjemňuje jedním tří zjemní tak daleko že nebude poco na další extazí. Stačí mu pod tím překoná období extází či o době snad je z je milování na určité dost ve všem je úrovni. Kdy on ten člověk je ochoten pro bohu dal všecko v ne neumí tohoto od ano staticky. A mám na chvilku se jevit li o zen odtamtud el tak ten člověk v zjemní se tak daleko že nakonec extaze po něm není vůbec žádným přínosem a to mám velikou radost nad z jeho doby nebo jsem kdy říká že mu není přínosem ani nějaká koncem tat že on nejenom se nemusí dále koncem. Slova ale ze své nemá to jsem poznal že jsem třebas a on je proto velice pro mně velice si praktické jsem dělal tantrická cvičení vlastně pod vedením indů. A to vedla k nějakému úspěchu k takovému že jsem tatam tam nemohl dále říká. Už. při částem prvním nebo za nebudeme dycky přechodně se mně nemohl říkat pak jsem tu tu koncentrace znal jsem jsem se snažil přeříkávat to mám trám ne. A vono mi to nešlo protože jsem nevěděl že se musí umlčet napovídala vizte tato mu říkám oni tomu on tomu říká myšlenková mysl ve stejné jako moje povídavá mysl ano aby mohla nastoupit to supramental se za viz se po povídavost lidskou nadhled do věci bez pomoci rozumu o mocí smyslu. A to se dopad pomalost soustavy takže dneska co třeba dělat to tam v lidské cvičení. Tak během krátké doby třebas pěti minut jsem svým víří víte v něm nemohou dále nad ne že bych nechtěl a nemohu protože se dostanu za se dostanu k u účinku toho tantrické mu cvič to tam lidskosti v ní. A ten účinek přechází do života do mysli takže mysl zastavuje ten hlavní účinek po zastavili totálně aniž by se otupělo vědomí nýbrž vědomí přes myst sví a stane se širší. Takže nemůžu že by nemělo smysl to statické čím dále pro nepravá co nemá smysl se o ho opouštět ale dycky znova znovu když mu potřebuju po musím rychle opustit. Jestliže tomu vzpěčoval to. S tím co si na dávat tyto možnosti a musím odstoupit klidně bez lítosti. Že to co se který hraje jen velice malou roli. Jenom vím vel vybavuje z toho nízkého mého stavu ve kterém se nad tak teďka a dostává mámě do toho stavu ve kterém potřebuju být sil při dokonalejším poznávání skutečnosti. Jsem říkal že by bylo jasem totiž těles že bylo by dělal na by se člověk ne přel neseš tělo po tak jen nárazu aby se na něho něco pravila najednou protože on sebe musel opustit. Nic země tak tam vědom místo pro nový sbalit je tomu říkám že na tak by to podle něho mýho názoru nemělo vypadat tolik ideální sta to tak hodí pro bakuje od ale nakonec karel makoň ale pro vás neseme bytosti. Od pro vás je toho daleko lepší kdybyste na to šli do musím stávání. A jsem měl tu učenec že od roku padesát jedná se před tím s ta wu. Tak této roku padesát je na doufám že by dávno předtím než od roku padesát anebo schopni když to nepozorujete na tom nezáleží on není podstatné s o tom že tomu ustání nemůže být pozorovatel na rozdíl od toho proč to máme to jasně tamto čeká mnou pozoruje že někým jiným. Obec se ne si to o minulém kdežto po větou ustání takto nemůže vůbec pozorovat. pomalá přeměna a tak kupodivu. Když jsem si myslel roku třicet kde jsem se vzdal toho života naprosto ježíše krista cit způsoboval že nikdo víc nemůže dát než svůj vlastní život jo. Tak jsem se že to jel uzavřenou a to jsem si myslel pět měsíců dokud jsem opravdu žil z existence boží jsem pozoroval na sobě že on ten miluje on země žije on země poznával ne. A ta a pokud jsem poslušen toho jeho milováním to o jeho nechává moji. Vůli toho jeho milování toho dělo poznávání od existence jak svým přeje jít dál řeknu že existuju o že poznávám že miluju ano ale vědomě od silou ne silou vlastní. Tím jsem ztrát sil do takové míry vlastní vůli jak je zapotřebí aby byla ztracen. Hle u podivu jak jsem to o do tak se dostal ten najednou ale ten tento končil. Ten prosta nosím žes to most pak po oné na věky mýtem. A to byl zase je to nebylo pro šlo se nám živil jak je to možné. Že dneska nepociťuji od nebo jsem který nepociťoval že by bůh ve mně miloval jsem se jenom jak ku. Služ byl v tom ananda jen o nás i když nad ano v i v v blaženosti jeho poznání v blaženosti to by s ten se ono zatím ta blaženost je ale jak je na věky nebo ta no sklad na mám na takový byl li tak li pojetí těch věcí všech ne na ale teď když se to s ztratilo tak on se kristus pro tu říkám dál a to protože jsem. Kupodivu byl schopen. Takové snadné myšlení ky že jsem si říkal jsem na svobodě. No jak jsem mohl takovou myšlenku vůbec trvale v sobě pěstoval. jsem pěstovat tak dlouho osobě od vědy mně prohlásili znal člověka propuštěn od dělit vězení že jsem v krátkosti zavinil veškerý svůj styk s bohem. Ten puruša. od mým l dávat sílu k tomu vyššímu poznání že vyšší kvalitu život. Znamená ten věčný svědek země ten bůh tu po věčné kdy toto. I to jsem byl s ražen do na tu úroveň a že byste řekla tak jsem kdysi svém a pak mu všechno co z se tady vlastně vykládám ano ne. Když jsem potom se oženil el tak jsem to neudělal jenom z vlastním těle svými ani svými těl že ti. En nýbrž z toho důvodu jak to řeknu na osobně. Že oni si přáli. Abych celý ten systém vyzkoušel nadnormálním manželským životem v životě jestli obstojí protože by nebylo příkladné pro člověka dvacátého i další z toho lidství aby si toto všechno prodělal člověk který si tím žil asketicky. Ovšem v neuznáváme u jedině správný způsob své žil na správnou věc ano a že tedy tyto nebyl ve věta roste do proti normálně tak testem malé radosti jsem vstoupil do sto od z že jo. A manžel jsem taky prozradil že na rosy nají straně. Že si beru nikoliv jako s pojem vlastnictví. Nýbrž jako spravování si mělo by se po není že toho moc na o tom. Tak také ona aniž světovou vědoma si bere jako živu po stanou od boha tak to je trošičku těšil. Tento nepostavil jako ho ono ty služku když dobra tomu nic si z tebe udělal zkušební nástroj k a ne také jsem vždycky při by nás ten svých tuku a pokud budeš schopna tak takhle to jsem začátku ji do toho do pozice vnucoval pak jsem viděl vedl kolem marné. Ale kupodivu ne když měla tři děti let tak to měl o v takové po o dost do soužití protože jsem ochoten to jsou tito pokračovat v ale muselo musely viděti. Kterého pod si tím že úplně tak to jsem na za dál tedy a teď je zajímavé že když o to dobrovolně přijala tak okamžitě dostavil duchovní vědění který si při ti nikdy ne dal na co to ta či tomu při v že ano ne jo jo pan manžel ho jo no nad dál nad a ne nám ano. Není na straně kdo do pořád ne tak prosím. E následkem toho jsem najednou poznal že vrůstání do tele tří ho. Ne a svým utrpením nějakým šokem a e e vedeš že najednou se ten začne pro chci tat k povalit ta která tam mne věda. A která nehorázně před je kvalit tu toho spolužití s bohem. Tam v tom koncem ano to jsem dobyl přestože o něco vyššího se to mně ještě čekal věcí a tak z toho chápu dneska že s tím vzrůstá vrůstání do vyšších kvalit by se dal daleko dokonaleji postupovat takže byto převtělení převtělování mělo trval vím o tom říká na konci volání nepře není procesem. Pali kvalitativní jo k kam by toto tělo neslo co viklat je li tato pro mně nemohli dát pokračovat ale měli kdy kdyby to správně probíhalo. Tak daleko pokračovat aby ten sled se nemusel se chtělo aby na sebe nemusel vrátilo aby vyjde z tohoto těla byl schopen si uchovat svého vědomí individuální bylo schopnost si uchovat toto vědomé spojení věčné. No si myslím že bych k tomu mohl dospět že by se nemuselo stát to co potom konce nitra ku že jsem se na dostat že že tato ještě o tom říká že ten rozběhu jo. Ale vidíme z toho se měli třebas dostávají se do ruku do ruky spisy který z žádám. Ono mi ho za kde. To pochází od lidí kteří tomu dobře rozuměli lépe než musel se zdál než protože dobyl li to z toho co dál než dělá co říci ne jak to budou stal a el tak uznávám ano a jsem vrcholně poučován a jsem rád že tohleto vám se mohu tam také se od nad o tom že dokonce rozum si pospíchat dospěju tak ten ještě jinému vyššímu názor na převtělování jako jakou tuku ústa ano takže dneska aspoň ne. Z nepovažuju okamžik narození na tento svět jako nějaký na vás. Nýbrž jako začátek toho musím ústa kdyby to takhle šlo dál tak by se člověk postupně jak zraňuje ale jak je vychováván tak ji prostě tím že mu jich není li jsem byl schopen jiné kvality nese je přímou a jimi se příti býti poslušen a dostat se na vyšší úroveň a také existence ta jo a jenom opakoval krát. Se že takhleto myslel ježíš z s s že ne dala sobě on ovšem musel ukázat nějaké pás kvalit. Tak to je pará jako padá na z narodil jsem najednou ale není to tak jestli se ta panna maria se napřed dala života v tom prostředí ve kterém žila nevěstu pracovala ku porodu dal pak se narodil na pak ono postupně utíkal před herodesem a tak dále byl poddán rodí mně to všechno byl vývoj ten trvat třicet let a tak dále pak šel do jordánu to pole takovou násilná ale nával. Žena kvality že a taky byla taky s. Ok ale ne ne takový který by se byl nazval mohl nazvat utrpení. Toto od vší no a potom zase tak povalit tat toho ní. Pocházející nebo vzešla byla pro zkoušena tím satanem to znamená boje s tím naším na te. Pouští dělat potom s tím stavem učitele a no tak to dál a i ta smrt znak v ti není prosim něčím jednorázovým bez o toto von nějakýho dění jenom hodiny a z od byl pro v je pobývání nově tři dni ano a tou růst dání že do vyšší kvality možná ještě potom tak li om potkal třeba za hranici kde. Ty by se řekl bylo pod u svých stání teprve duch otci. A k tomu nabylo po smrti a po zmrtvýchvstání nevím to z toho není vidět ale jsem poklad a to bylo pot. A totiž osoby ve na třetí se ve potom těm dát svým nad takže neduh nebe to bylo asi před tím než se to by byl s či to je zajímavý že v tom záznamu. Nechala výklad indického způsobu myšlení není časový z na ano protože ten je patrně velice relativní měl nemá tam co měla a u každého člověka probíhají ano takže to co se dověděl v tom koncentráku v okamžiku dětem dostat na to za by ses za být tak tane bez an časový dali tedy se stane to a to potom tohoto od atd prana nýbrž jenom takhleto. Kladnou stav věcí neukázal novém světle. Tak nečisté získali nějaké pojetí dokonalejší dvou stání a na všimnu napřed. V hluboké krise si na to abych nic nevynechal el tak je tady jeden z vás dí. Že i v tom životě ježíše krista tak jak ho pojímá znamená tak široce třebas od z toho výstupu z města úrodu. Tak to ano no přesto dění v palestýně zevně zaslíbení a přes tu vraždění dělat proč se vaně hrdle ve svém a potom po následování ježíše dospělého bojem na poušti že to byli du to byly příklady obrazy ruku svých krizí které životě. Lidském také probíhají a že kdybychom to chápali jinak tak to nemůže vůbec pochopit to co on tak mělo ne to se náznak budoucích naší krizí jenom si všimně že ne vždycky tato správně podob. Ty krize které tam o pro svou naznačený probíhají jako řek bych. Tak vize lidské. Příhody to znamená jako něco co sice souvisí s tím že v ní. Ale podstata toho vývoje konci volání plynulá a občas je v tom takový výtky asi jako když člověk na jaká je pozorujete co chce tak a potom ta zase od že tak na to správně pak takže by bytost ta řekla o tak tam musí být taková chvilka. Kde se přechází pomocí momentální krise o nějaké jiné kvality. A ale. Co to je třebas kriste narození betlémě tady ještě kristových stal porod. Proti neví tím měsícům toho pobývání to ježíše krista v tom těle matčině. A to bych moh totéž o o vystupování tím andělem ho po všech těch ostatně událost nebo utrpení na kříži. jsem totiž je to takhle trošičku přišlo o vám z toho důvodu žes že si tam ne ti. Tomu dosavadnímu kolem toho názoru chybnému názoru že třeba pro věc. Je třeba od nad tou o doví mi krizemi. Že na to ježíšů život neustat žádat to my u z na jestliže ovšem takové novodobé by se ty stali se jeho narozením v betlémě tak máš pravdu protože ti lidé kteří vyšli z tam z z z města or nebo z asie věku ve ti řečeno že z zaslíbené jsem nevědí nechovali jakkoli li k kteří jí. Pracují neví se správně tedy trojí vinice. Jsou správci jak ježíš kristu ukazoval chtěl neví si páně na před ostatní podobenství tak těch řím na to že mají být z práci a jakmile takhle nebyli ta docházela v k dlouhodobým krizí třeba zbavilo jste nadi asi stop ale stát hotovým maličkost sám o dlouhá klid. Jenomže vás u pozor taky na jinou věc že jsem osobně promiňte mi že to říkám že jsem osobně tisíce muset let prožil za čtrnáct let nebo za tři na jo no. Tak potom cety krize stopa starat jedete sto dávají nám minimální časový z se v není to pravda a co to znamená tisíce viset let sto padesát málo letem poměrně a těch je to ne krizový bylo daleko více než těch krizí vlastní i tam ne převažovat ty. Samozřejmě co oni dělali je ti z starozákonní lidé kamenovali svoje roky. Bych měly je země u že je neuznávali je protože oni převyšovala je jejich úroveň poznání a onen bylo velice nepříjemné když jejich proroci znamenal sice chci jednotili toho způsobu života který ještě nebyl vlastní. Do onen do z pak ona je v v je ukamenovat nebo nad než je poslu atd. Tady je řešení které opravdu způsobuje krizi a nedá se takové krizi ho. Pokud máte správném chtít na první fázi aby ho u kamen je se to stane na vysoko z také ne te kdy o pro následek že by to všechno proti němu tak nastane opravdová klid ale v žádném jiném přít ta nenastala nikdy v tom starozákonním prostředí jindy než by neposlušný a jsem nedovolil z neposlušnosti boji víc jedním nebo bavil o tohoto o tom jo voni se majetku ho a i abra. Vám vlastně svého syna on musel to říci ne to tady z těch kriste ale tím že stáhl býků na syna a tam byla o být zastavena to končilo tam rostou velice rychle. Ale také dlouhodobé krise se před jenom mu o narození vše krista ne od jo oběd. No můžeme považovat ještě ten začátek nového život takový přechod záda tato bylo licet že ona ale nevím. Na dělat řek poto útěk do egypta na sedělo toto vodopád klid semen. Všem nemůžeme říct že by jsem tam dařilo zle. To nebylo něco takové jako to že vám z kena je čím pec to za ztratilo to bylo oni za je. To bylo čili to ba tady město do jiné tak krise jsme měla obavu těch úvodních krizí nevědomosti zatemněno z ti k a a beznaději mně ne tak dal. Ano tak to jedna věc co z li se jak je to s těmi kristem a teď druhá věc kterou se ode chtěl že stačí to let jo ale druha něco co není jo. Let takže my můžeme říci že tam ti lidé v tom starém zákoně se příliš nevzdálili poměrů v přírodě. Je že ještě žil na přírodní úrovni a nebylo možno je z toho vítr ano o tak najednou nejde do se vraceli z jednu způsobu života velice ochotně tento lépe o do ruky než ten vyšší o ženský život nestal poslušnost a proto také nastávaly situace ve kterých žen kdy opuštění od boha a od vracela se úroveň přírodního člověk. Kdybych to řekl takhle ne z nepochopitelných nám důvodů bůh tvoří spůsobem ne který se neobejde bez není vším ho soustavného plynule násilí ale čím nižší úroveň života tím když nám života oné nerost li to ne ale tak. Tím duší to násilí je že si díval na jel ty. Televizní se vydávali třebas toho života moři nebo cestami jeden požíral oné a tento o požírá a na někoho který se ještě živí tím před jen že z něho koukal sám a ještě živý boží dělají z požírá je někoho jiného a tak dál. A čili tohle to není hřích tam oblasti a není toho řek bych ani kriste je to úroveň život je to úroveň života která probíhá za pomoci horu ona chci. Ale tímto ruby násilím se vytváří rovnováha na na velice místě úrovní čili dopadl se mnou ve souhlasili že si při do dní je mi vedou vždycky jednomu cíli míří vyrovnanosti. Nějaké věrností že tyto jakoby uměle hledání rovnováha dát ti čech dospět nějaké rovnováha jen tak fyzická jo no kyvadlo které se jim na tak dále a tak v tomu čili to připadat nějaká to není tak. To je v u prosím prosím mluvím o to li vám na a a no a možná že máš. Ale pod tam vám to možná že to dnes to ono totiž podle mého názoru není rozumu svého proč se vám nad o televizi dělal rod do žilo no mu v tom nemohli dala tom můžeme na totiž že si myslím že to tím nutí k rovnováze je něčím na duchovní cestě. Co není zdravé co jenom nějakým způsobem dovršuje nějakou úroveň a proto se dostavil jaká vyrovnanost ale že člověk tím smíří taky víte pro další a proto se dostaví nezdravé ano nesmím si že si nesmíš jak je to pořád tak mám takové neví rady a o na by bylo dlouhé povídání o tom v nebem tady bavit. Ale i tím důležitější je že ten duchovou k o ji své úrovně niž ani jediná není úrovní přijde mýho život. Čili nemůžeme od těch vyšších úrovní usuzovat jenom jako na o obdoba. Nikoliv jako o stejný věcí když řekneme jak o dole tak nahoře tak je říkáme je to obdobné nahoře jako byl ale když jako matematicky nadaný člověk jak měl kdy mezi obdobou ano bytí je jen vymezenou s tedy ne. A tak taky takový rozdíl existujeme při těch úrovních vyšších můžeme oni do určité míry ji do mat. Obrazy vzatými z této přírody nebo z toho přirozeného života neboť od této úrovně ve které žije tekla se od které něco víme ale pak se nesmíme kdyby že všechny ty obrazy které ježíš kristus tak nám podávám jsou nedokonalým let obraze vím těch vyšších že nám toho nedostačuje a o si toho dobře vědom říkal zázrak si nemohu jinak než obracet swámi li ve své věci nebeské by se nepochopil jak to. Syn pozemských symbolech vykládat to říkal tomu nikodemovi dělat to platilo obecně všech jeho podobenství.. Takže teď jsem se dostal will tomu v fázi výkladu nemohu říct mámy třebas na nějaké vyšší úrovni než že mu na také ještě tělo. Ale říkám že to nejvyšší slovem ale je to pudem nemám ještě tělo tak jinou funkci. Tím že jinou funkci jsou po mým z jeho života také jenom podoben na ti ten nové své tomuto životu aby jsou stejné tak toto řeka se čím se sil z toho svět sítem podáváme že ano. To není stejné tady jenom podob. Řeknu si myslím že ježíš kristus ukazoval na nějaké kriste nebo býky ve vlastním životě takže ukazoval jen tak tím be pravdu jak je přitom zároveň že proto šel na kříž abychom my tam nemusel. Protože my do budoucnosti budeme umírat na kříži tak tam nebudeme sami budeme tam s aby bychom tam šli sami nikdo tomu přišel neumřeme proto ti indové sami osobě nemohou nic z bez toho avatara posledního udělat. To by ho to by ho existenci museli od tří a to si netroufali a taky to nechtějí udělat. Oni dobře vědí jej si z od toho v nesl nové světlo vyšší světlo byl říkam konečné ve a. Takové jaké je mu nese dnešní vývojová fáze při další pata nese do od další svět. A nebudeme oprávnění k tomu abychom světlo ježíše krista nebo těch indům potírali tím novým světem který přít. Přišlo protože byl na k tomu čas a myslím že tím je vysvětleno že nedělá fakticky skoků duchovní život. Že se zařizuje podle te pád že při do mých jevů kde ty skoky ne pro ví. Neboť pes působí kde ty skoky neprobíhají je vyššího rázu než než ty skoky duchovním smyslu vyššího rázu v z skoky. Lidskou ky jsou sme tehdy když. Se to nedá ale jak napravit než právě tím za prost děním námi v něčem váhal rozvinutím něčeho druhého kdežto. Tak on věnuji tam taje je vlastní tomu přírodnímu dějí ano byste přechod do jana dozví a tohleto je to co je přírodě vlastní a to co je v opravdu přirozené a to opravě přirozené jiná vyšší vstup do zůstává analogické a ty krize je v které v přírodě. Na probíhají daleko jsou pro měli tady neprobíhají tak ostře jsou u tu který právě převahou kvality toho u sta námitku ale jakože by byl prost pohrom mezi tím co vím an mezi tím co jsem či janovi do hoc že on říká. Není možné na pak ji do své jiného způsobu než dualistického postoje milovaný milující a kdyby nebyla nedělat nebylo představy o tom bohu nějaké lidsky přístupné je že je to milenec nebo u lásky byl tvůrcem nebo něco takového o m hodný lásky naší. tak bychom ani tu lásku nebo něco den od je v tom musí být e milující třebas kristus co vzali z po se obětující jiné a tak dále a pak jsme ochotni za ním jít ale kdyby to bylo beztvarým statky bůh nic z ne říkal on ne tak by to vůbec nešlo. O co musíte svět uvědomovat že. Při ranami do kost není s námi probrat celou fakty on dal to bere z prostředka. Tak dovolit ten davy ve zkratce probral tak sil že pravda správně praví že každá joga každá ale nejenom v ty svou ničí nižší část a svou vyšší část takzvanou prema. A že není možné aby někdo vstoupil do vyšší páté kterékoliv jógy jestliže neprošel tou základní vás za základní fáze povahu tuhletu. Že ten člověk hádají fanaticky dva v že bych úzkou úzko pak se sebe hledisko své lidské východisko k své důvody proto aby zastával určité stanovisko toho se drží a všechna ostatní stanoviska hlediska odmítat el to je ten s tak v jediné a to jest obětoval pak. Joga tak je to stav lásky kdyby tento láskyplný vztah neměl protějšek představě lidské a tak bychom museli lidskou představu že vynechal na nemohli bychom do kama li doby za přát ne celá bytost musí být zapře ženo jak není tak tady joga jaké kteréhokoliv doplněn neumí čit a jestliže tedy by neměl člověk lidskou. Představu o bohu nemohou být pak jogu vůbec by nebo snad je tam musí mít nějakou představu konkrétní lidskou stavu o milované aby mohu být milující všechno je v pořádku ale to je absolutně nutné v jenom pro člověka který prochází v nižších fází v jo ti tane dokonce dovoleno kde opak svýho ku aby vraždil nejmenuju této lásky k jedinému. Jako on pojímá jiné tím jinověrce kteří na to jdou jinak na u chtěl místo krista třebas mohameda nebo buddhu ne aby za ním když chtěl aby si je odstraňoval z cesty i to je dovoleno a ani to není hřích této velká nevědomost ale on to potřebuje kde jsem vývoji tak o to tak i tak děla a budiž všechna čest je to v pořádku. Ježíš si tam rad z lásky bohu o tak jsem do proti jan dvacátém třetímu který zbavil svatosti ve svaté věřit protože vyvraždili pudu o pánu aby nepře aby si ten zbytek který to přežil před zahrnovat v jedno abych přestat proto byl prohlášen za svatého o to svaté od tedy odpad že jo o před bez do před svou něžnou duši.. Ale prosím nejsem toho názoru pro měl svatý věří je svatý bytí. Protože to odpovídá v době která takhle myslela a on nemůže vidí nějaké ho pomyslného stavu věcí nýbrž z konkrétního pojetí daného tím prostředím ve kterém žije po musí plynule víc z toho do čeho se dostat o tak on se dostal k tomu to o způsobu myšlení tím výlučným pojetí ježíše krista. Po stránce katolické na tak taktně pole toho a ale teď jakmile člověk uskuteční. Třebas ještě o to zase ta když je jestli je absolutně nutné mít tedy tu cestou lidskou dělo s tedy potom dostat se znovu k tomu znovu brát. Jest jestliže on potom přejde přesto fázi uskutečním toho milované vidění toho milované jako třebas ten v ramakrišna uskutečnil vidět bylo milo byl mým a vidění své matky tak jestliže to u skutečným tak pak nepotřebuje tohoto obrazu mat. Že víte dobře co se stalo s ramakrišnou když toto uskuteční jako matku viděl ve všem najednou nejenom o tom jak se mu zjevila v tomto varu klasickém podle názoru mít zpět. od svého ve všech věcech a. A přede přes tuhletu paty teta přechodná fáze řek bych kristova do do krize nepovažuje pochopitelné protože za vznešený stav této přechodná fáze která není ještě pořád. Této nemohlo beztak nějakém panteismu tedy taky není v pořádku ale on se přesto fázi dostává dál a přichází bohu kterých je s vědomě jako kristus že to třebas bude ho dále. Všechny pojímá do svého způsobu myšlení el všechny uctívá všech asi stejně váží uznává stejnou hodnotu všech těch pro náboženství na tom postavených a to ještě není konec když se dostala k nejvyšší fázi. fakty jogy el tak se stává totapuri ní. Který mu říká nejsi na konci cesty ty musíš přejít do beztvarého boha a teď je to možné protože si dokonale se dostal na konec cesty s tím bohem ve tvaru jak to říká tam a podle toho toto uskuteční i v tobě buď bez starosti kastě mu do práce a z chtě roce neboť jen o dostal sebe byl od matky káli od všech těch avatarů el k tomu beztvaré mu bohu. A teď co stalo dál co stalo dál že ten s takovým navrhl aby si zapálit oheň jak dobře víte na počest toho vítězství tou ramakrišny zapálil posvátný o ho a někdo přišel med duše je ve to posvátný bohem zápal se od toho kdy a toto bude se mít rozšířil jak si nemůže dovolit taktem neústí jejich posvátný oheň. A mělo to ten následek dělat tak jsem říkal prosím že to jsi dosáhl toho beztvarého po si to my vyššího poznání když se rozčiluje jsme vězte kdy ze sil do zapálení ku od viděl posvátnou k se na to cetě neb posvátného zcela prózy že posvátný vší on se dostal do stavu rovnodušnost je tomu říká letem pán si o robindo ghos na všechno pohlížel stanoviska toho. Beztvaré ho nejvyššího absolutního božství jako na rovnocenné on el bůh nemůže si dávat někomu protekčně přednost před něčím nést není mimo zní doby z měl objem co se s rozdělovat čistou odvoláme na toužil špinavé krista a o to by to dopadal doby vím že z tohoto světa aby pro tu je tu kdy děl do se to dělo nebo kam se tak das von cítí no a prosím to se. Že je že ten jak tedy například věk který se na tento nezbavil dokonce říká že beztrestně tělo. Prosím vás jesiže tohle tom možné tak je pravda tahleta. Že v nejvyšší fázi odpadá milování. Od padá a dokonce cítí není třeba mít představy o bohu. Ale je třeba. vědomím jedno z ti jak tomu říká z ji o dobyto s. Že jej jedno jediné. A že to jediné ve všem obsaženo a jestliže opravdu jez jez ty za bojem svého druhu. Kdybych úrovní toho podstatné na věci také nemůže nic odrazovat ani od lásky k tomu jednomu z nic bez vidění bez lidské jest že to není závislé ani nestojí to na lidské představy. Nýbrž to závisí na tomto hle v do podstaty věc. Takže kterákoliv joga končí tím ve tím podstatným nebem. Ve které člověk spatřuje to nesmrtelné a věčné jediné ve všem ve vší než předem mnohostí na mnohost takové člověka není tak on neodvrátí tam nezastírá bohem on nepotřebuje k tomu nějakou představ s bohem protože u mně když v tom nic že ano rozumíte a tak si myslím že jsme smířili při horovi do nosem s tím co říkáme. A zase no tak to neni pak joga nýbrž do integrální je pravda ježíš kristus ne nebyl jako indové člověka přes nějakou specializaci že nějakej in který děly nýbrž on toho člověka vedl celým život tím se liší totálně. Ježíšova cesta od kterékoliv jogy te. nasazujeme své úvodní fázi na strom ho specializaci. A když člověk zvládne kdo lidsky tak jste si v tu š zevního svých možností a dosáhne tam na tak nesmím absolutnost relativního jsou jinak je lidsky možné ano relativně možné. Dodal nejde tuto jsou v el tak a potom může es je to individuální cesty z této specializaci myslet speciální cesty přejít do která nebi znamená že dopředu ostatně života do konečně vidíme u ramakrišny že po tomto převedl do celého života. Že potom e přestal mistrem který nemyslela svou vlastní spásu. Nýbrž myslela svoje žáky a vy se na celé lidstvo a e s tou s do tak se taky vyjádřil je že je jedním z těch kteří mají se pokusit o spojení všech náboženství aby jedni nestane proti druhému a tak dále čili myslel přitom na budoucnost nic. A ve tam byla pero samo spása do daleko za tou v řeku co nežil on jak to vlastně je ten čili horovi do kost tomu poletí integrální do by to znamenat celého života ve službě bohu. Tak on považuje za hodné říci že člověk si mám mají nějaké specifické z východisko třebas v lásce nebo se na jo ven. Nebo jiné joze karmajoze a odtamtud suso nejí hodí odtamtud jít do toho obecného všeobecného v víte že jo. Kdežto ježíš kristus toto páté na vedlejší kole když on si vybírá třebas filip pak nad paralela patou mně česky. A nejsi jsi li víra třebas svatý od ano petra jidáše jiné tak si také vybírá individuální stezky. Ale to představuje jednu jedinou vlastnost v jednom jediném. Organismu znamená všech dvanáct dohromady ten ten nic tak as. Tam cítil v tom koncentráku čili tohleto není je řečeno že jako. Člověk medem petr. E museli cestou víry se to s ukázka cesta mínili že je vyhraněně ukázka cesty lásky to není pravda pak sice pomáhám o by to bylo snažší tímto výkladem. Ale pouze pomáhá v dobře vím že ten ve než se dostal ježíši kristu byl ku jana křtitele a tam si staráte poznávání. A která se dorostl teprve u toho ježíše krista protože tam nemohl mít lásku k ježíši kristu když do vůbec nezná od toho vím třebas v tom víte ne to byla nadstavba nad tou jste světec si toho pokání on tam konal pokání. Aby šel svým posednut soudu ono totiž k tomu konci světa o jako ty ostatní. V tom co ho. Tak prosím vás v když tady říká učila do mi do toho že je třeba jenom úsilí aby čeká rozvinut fyzický život vitalitu správně zaměřit ano aby zaměřil straní svým mentální život a aby konečně dosáhl nějaké vnitřní dokonalosti on říkal. sebezdokonalení takového rázu že by se mohl stýkat s věčným životem. Tak kde je potom nic z toho pro ten o tom mám ty z mu z věk který toto všechno dělat. Znám bez on ho k tomu tys musí v něm bezvadně no. A jakou mu dává mu cit tam se dovíte daleko víc o tom aby on než co jsem ti řekl jenom proto tak nenazýval potes nic vás ale na toho uvedla stopa našli v z to bude řečí s. Že totiž on říká co všechno musí již udělat aby es ž nával ne jenom pro tento svět. Přesto nýbrž na tomto světě aby si je byl ne na pro toto tělo abys byl živ. Aby spěl nejenom pro toto by to po čele od to od doby zpracoval jenom v tomto těla pro tento svět nebyl co je třeba udělat aby si oživil tak že výší život nemáme stání tady ten nejdokonalejší a on tam všechny podmínky vyjmenovává které jsou fakticky podmínkám jedění pro hotova oni na ty on o tom si z nic v je tady ty ji tohoto motivu z i já. Není pravou toho svým věd tak aby se potom vezmu trvaleji na by neživou žil a proto tam říká to pořád musí musem a musí na protože jakmile se toto nedělalo tady která potom nad tím živořit li to jsme svědky protože pro pěje křesťanství že ten kód mezi vět u každého z toho svěcení život byl tu kdežto jsem přesvědčen že žádného žáka šrí horovi nad vůdce nešli otci. Pokud ho byli po služ pokud všechno si všechno toto musí nařizovali ano ovšem byl o toto nedá bohu že jo a jan z vím že to není chyba výkladů či horovi tak otce že když přesně co je třeba to se musí dělat nýbrž je to chyba jenom to o čem by to jenom čteme. A těmi nežije nebo kokuši roviny nazval z a. A tou hlavní přitom že nikoliv slovní poučování nýbrž život toho šli odlivy dal otce v těch žácích. život těch žáků z toho aurobindo být ghosovy. A této vzájemný z s po boží věd spolu sporu život nakonec způsobuje že se vůbec uskutečnit to čemu tady říkám muss. S. Sebe že ledové let tak jak proměnit jsem za život který normálně je jako lidský jakkoliv lidských který si všímá jenom z čili světských ve který je pragmatický v tom smyslu že co nemá smysl pro tento svět tak vůbec nemá smysl. Jak takovýto život tedy nedá na jenom smysl tohoto života a je u nebo snadno života v něm mám u stranění života změn jak tento z život promění transformovat na život který kdyby padal na přijde vyšší který vůbec z mně nejsou blízké a ne které vůbec nechá dva o kterých nemám pak mu. Tak si že to je dokonalá odpověď u ježíše krista je že totiž není třeba vidět. Jak se k tomu říct jak to transformace může době je třeba jenom splnit podmínky této transformace a ona proběhne ale na každé úrovni si pod mým ky které jsou náročnější je to jsou to tytéž po by je to ale náročnější způsobem se přede na za rané a prováděné tak například dejme tomu panna maria nevěděla kterak se to může esta rád aby jsem radil bůh když. Může nepoznává zase nepřestávala že masy představa není možné je bez je z použití může an do porodit dítě not to je pro mi nebe let a takže mělas přestali svou představu o tom co se stát čili jsou absolutně chybnou. A nevadilo toho. Protože semen tělo něco jiného ne aby to pochopila kterak v tom může sta to jsem na vás na někom nechce ani tam ani na vás ale na vás abyste tedy měli pod mým tak jenom od těch mluvím pořád které ten na svou mat při vedou jsem vás ve řekl o podmínkách které vedly vedli transformaci do narození ježíše o podmínka který transformaci č do jordánu vede li. po kyž a tak dále a tak dále co to co mám od li nebo ho detailně na že nebude tato otázka dále převádět ale bych se vrátil přece jenom tomu základu těm prvním podmínkám těch těm s tisíci se mystik letech protože se jednej závady sví věc kterou je třeba nutně překoná paty podmínky musíme dávno ovládat a kdy jsem na ostřeji chápat ne jednorázově se. Říkal a to se tam lidského cvičení dycky když se ocitnu zase na dně a večer se to ve kupředu. A nemusim jen se používat ten du tak se vymanit z toho s pod ku ne a to platí o každém z vás těmi nestojíme jen na nějakém definitivním jistě v tom jsem v postavení duchovním nýbrž se mi měníme své postavení podle úrovně svého jednání a myšlení a jsem zatím kdekomu starozákonnímu způsobu. A tam se praví když ten národ aby kdykoliv jsem ho začal vlastnit to co mu bylo svěřeno ke správcovství tak vždycky tato tvrdě dostat čili základní podmínka víra spravovat nevlastní. Každé vlastnictví stojí mezi člověkem a bohem ne ne ne se mýlit tím ustavičně tvrzení o vlastnění u toho přijalo mi na to se nikde se tam o vlastnění nemluví kdybyste se dívali na to jsou vlastnění tak je to otázka překladu že překladatel ne li vůbec o tom na tom co vám tady říkám a když někdo dispozici mět to volně dispozici aniž by o to musel momentálně synova. Tak se mu to na tom řekla se to vlastní ale kdyby začal v asi tak byl bylo po všem o tom volně dispozici rozumí po každý kterému je něco svěřeno. Jako ty jsi ten který dostali jsi mi kte kterými které neměly vlastnit co jsem viděl na konci toho podobenství ne tu větu. A kdyby to byla třebas ti to bylo zlato bylo zle to bylo v ten všechno z ka to ne. A prosím el tak je to s námi taky že totiž jestliže trvale po č je tam bez dvou vlastní vůli to je ten správný způsob nevlastní š. Ne ty mám jako si to nebo ono můžeme mít co tady s pocit pan ramakrišna nemohl dlouho pochopit říkal proč za raka který měl tolik taková takové bohatství dělat to li tato jsem jak je tomu moc této bylo vím ka mezi výjimka mi že dosáhl toho svěcení. Ale máme tady bohaté to oprava u be rad tak pak voda o které se pak je praví že že zasvěcenec i tady budu pod začne jak je to o že tak by mi do nás může zasvěcenci před si mám a takové vlastnictví. A ta jedna tobě tak poroby dělat městě kde to si před že se tady je z miska ho viděl správně a tak jsem na něj na ni usmál jevem drát žáku říkal vidíš. I bohatsví může být vnitřně ale kdybych nebyl vnitřně chudý tak nemám právo být s s žádné bohatství doby mně brzdilo a je velice bohatý ten který li být třebas na maličkostí třebas nosem poznání přivlastňuje z jeho myslíš že tolik že ano. A není třebas velké zem cokoliv třebas menšího ještě je v něm a on na to mohl v jako na vlastnictví takto podrží zajetí úrovně které se nechá takže kdybyste jsou ostatní ne konali svoji vůli třebas jako od těch tří a půl roku do těch sedumnácti když se ani na boha nevěřil. Tak by nebylo je třeba věřit do boha kdybyste jsem chtěl právě tak jsme na nebude často proti o většinou proti své vlastní jo co by tam nebyla na vlastním jsem ba jenom na to co do stará neprosím upozorňuju na to atom es samovolně samočinně aniž jsem věděl kam dovede přivedlo k tomu převratu těch jsem nás že ano se za v nových jiných okolností které tady neuvádím protože. Pod a ne na to de tohle to se nestalo svou vlastní vůli ani jsem když mám nad tím že jsem tělo že jsem tak je tomu co do ten ze jsem to těžce nesla tak cestou vymaňuje tak tu chvíli touž čekali z někde na toho sto nastat ve najednou co tady bylo to poznání tu jsem že mám tuto zkušenost tatáž jsem se opakovat ona na vyšších úrovních tak asi mám pravdu i e tato cesta k bohu je zvláštním druhem při do. My vědy jsem nevěděl že zase budu přírodovědcem jenomže člověk bez prvém se sám na sobě a to je zkušenost sice subjektivní ale jestliže se shoduje například ze zkušenosti když tomu tak představí co by tak ušel vrcholně obětí. A ono se to shoduje tak je to opicí zkušenost. Ale že kdokoliv z vás li po cestě takle šel tak být zase by si to subjektivně potvrdil to co objektivně platném lišit s. To co jsem dostal v sedmnácti letech trval žádné před poučení el prosimvás to co se na udělil lékaři to také bylo dané před vše prostě tam jsem vykonala nějaká vymyslet chce. Nějaký ex které naň živého nad o které ani cit schod dělali nevěděli co dělají to nevadí a to mělo za následek žes se be že to je něco mělo právo který to tam bylo místo když to o proč je protože jsem myslelo moje z tví sotva narozené ano o tom pořád mluví on to ego musí zmizet z na tak dále no a tak se s rodit nové a bohužel let které. Je nutné k dalšímu pokroku ale č je nadané jinými schopnostmi schopnosti rozlišování a tu touhou po správném životě. Což se tedy nemohlo stát aniž jeho domy dobyto slovy ani ramakrišnovi let. Toto jest je tady nějaké před o čem jestliže tady jo.. Tak jenom pochodů žes zapotřebí této zkušenosti. Protože e jiní lidé všichni z ráje znám. Se na toho nějakého mého přítele z toho hladce králové který posílal je tu do toho přirovnat zase by měl obdobnou zkušenost ne ano ano jsem neznal nikoho na kyž škodit umět tutéž podobnou zkušenost o já. Je si potom straně to před vstupem pis a jen to mělo za že to šlo obráceným způsobem než klasickým indický. Oni říkají napřed v tvarem na potom ne napřed v bez tvaru a. Potom když bylo zapotřebí ho příkrá šli ozdobit zdokonalit zdokonalit. E o prase v ale ne o z assisi to je u který post k dycky to co zastírá obrazy z pravou skutečnost než to obrazem tak jsem postupně přidával jsem považoval za obrazy které tady jsem dobře přibližovaly skutečnost bez obrazovou jo město trvali obrazy tohoto světa z bez obrazovou o. Vlastí věčné. Čili z toho to zkušeností tato zkušenost by možná mohla být nějakou před po činností ne pro ale my si že pro celistvou že takovýchto lidí patrně bude budoucnosti zapotřebí víc aby se ta zkušenost stala zřejmou všem ostatním lidem jsem v že jsem tady udržován na tom světě při normálním vědomí. A ne příliš se mění měl na pro toho abych tyto věci ještě mohl dopracovat abych mohl o tom podat svědectví protože nemám se si to pro sebe zažít když smysl to dát lidem dispozic.. Tak se mu nesouhlasím v od předurčenosti nýbrž že jsem si vědom toho že to na něco se na jiného. Jak to nazvu jsem tedy jejž z toho. Že indické myšlení tradici daleko starší než křesťanství. A to je na tom o to. To neni směs el co by se dalo jenom od co mám nutí do roky. To si musíme vrcholně vážit. Protože to jsou nějaké zkušenosti prověřujeme tisíciletí jiné noste čili ta pravdu o těchto fází višnu viset tak jak rovněž tak spojení s tím ta je to nemůže křesťanský na to při jsou z toho důvodu že ani nechápe symboly když se o život na ani k tomu se ještě dostat kdežto oni mají tak rozvinutou mytologií že ten symbolismus je pro pro co vám do všech detailu ale rozdělen které tady život. A do mnoha a ten mytologických postav když tak to je jediná ona tam v těch mi to lidský žil líčení všechno tedy či kristu ale bohužel je to rozpad co vám. Let takže dejme tomu v takovým krišna v ho. Při jsem vtělení aparát z apoštolů zemřel násilnou smrti atd tak dále. Tam se nápadné že v ale to je všecko. Cestu lásky nehlásá a jakou ji radí cesty dal jsem ten výrok tam není ten se někde jinde a že cestu poznání hlásá pokud může mu připsat tu stává tato od i tu jenom jako jednu z možností je pak ne doporučil přitom specializaci než když s se nedoporučuje z toho po nevadí je to prostě. ku jiné. Ale co je přitom důležité v že ježíš když tu s před svým učedníkům něco co v evangeliích není a to prozradil že poučuje za zády ne svým říká a teď vám to vysvětlím to na prozrazeno. Ba je tam návod k tomu rozumět ze solí země na tak dále či by na to jenom chvatu v je tvoje co jsi tady namítl že tam všechno na znacích a a podle uteče krista není pro učedníka pád není pro učedníka a je to daleko dokonaleji rozpracováno v než č pro běžného čtenáře bible. Daleko dokonání aby kdyby tomu tak nebylo tak to pro netvrdil o tom by se tak jen zpracovat to nemusí nemysli to hlavně to co je napsáno nemyslí že když si nějaký ši horovi do kost dostat je tak ne že toho vůbec je schopen napsat tolik jako co pro liž ze svým přední či a dále protože to bylo avatar tyto prožívat a on není ano ano. Tak celé bych který moh odpovědět kdybych se chtěl ještě říci že tak ta ku ven tak se je nad tento se člověka který zná jenom eva mně a nestal se ještě jeho učedník ano pak máš pravdu pak je to uznání pro tam nebylo ani to co ty uznává do roku třicet devět. A z toho dostal zatemňování pravdy vedle těch indů za kruté zatemňování pravdy k za malovat do symbolismu v této vůbec je zapotřebí třista na to toto jíž se do věk kdo oni museli doba si myslí jaký symbol u za malovat pravdu protože kdyby byli řekli jsou také za bože je nebo ukřižovali nebo upálil nebo jen uvěřili nebo to a no potom o nic takového nehrozilo ježíši kristu protože on šel záměrně zatím křižováním a věděl kdy atd. Vím o se zásadně všemu co by bylo při časnému křižování vedlo on za nešel za svým cílem. A takže v tam také bylo třeba to překrucovat do nějakých podobenství jenomže bylo třeba obecně či a toto znamená že pro člověka který začátku si tam musel každý člověk na nic dobyl do proč se tak tam se velice by byl na to co jsem z lid aby se to mohlo stát tak muselo tam být minimálně dvojí jeho životního symbolismem a jeho poučení a dohromady teprve z kou. Veni obojího se napřít v nějaké vyšší syntéze. A když my deska čtete třebas při jaro ve nad o své. A u ti budete se tomu detailním rozpracování to je dál no jejich tradic. Upozorňuju vás že vedení které jsem zažil díval po dobu devět let bylo daleko dokonale čím proč proč to mám ním cesty k bohu než jak my uvádí při nádoby do ho z on si nemůže dovolit napsat to co mně řekli ti mistři nemůže to by se proviňoval žádný mistr je neřekne obecně všem co je na mezi čtyřmi ještě. Na očima tvoje zásad tak se dovede víc a taky proto jsem to všechno spát jo na to neni doba od o to tisíc stránek a jsem rád jsem z pravé do ve jsou tak dělají z na tom velice návodné kam se hrabe na od byl při horovi nad od pro této cela jež on tam říká nás tím plně jsou hlasy ničím jsem neodporuje v tom co jsem zažil. Ale neříkám že by byl býval schopen všechno následnou v tom za něco jiného pase když tam se od těch potem budu při těch kristus v tom smyslu že nebyl jsem ochoten ani schopen ho uskuteční a oni přesto v tom pokračovali a to je odliv řečeno že s tím že se nedali základ tou mojí immer nos jí. Jak říká tři horovi do host netečností netýkavosti neschopnost se způsobit jejich učení se tam do češtiny. Necivím tak. se dostalo dalšího utrpení nebo to jsem se dostat naše utrpení abych. je nějakým způsobem pochopil stavem v v v v v ž v v v v v s v ale ujišťuji vás že ježíš kristus řekl proč díval se svými učedníky daleko více. Ve čekat otec jsem se chopil touhy žít správným životem jsem neměl přesto o tom co jez správné jsem musel na všechno co je správné tam a teprve když je to jedno jak byl s li jejím lidem který se děl že tady nám nevíra. Že by to mohli vědět. Let tak toto učitel tak ky v tom matka všichni kterým jsem věřil. Tak teď se dostavila druhá věc nad čím moc záměrem zásadně nejí stejně s ze stejné době v tedy současně ve že jsem rozeznal z mně radí dobře ne v takže teprve potom jsem se vyznal co je správné. A teprve potom jsem si to dělat tak to potom jak to mám dělat jedy v. Je to tak ne ne myslete z čili jsem si potom hle to nedělal chybné přestat na věčně chybné představy. Ale vždycky jsem měl nějakou představu obou budou s tím nějakém dosažení čehokoliv nem duchovního. Že přední při do věci nikdy na dopadlo tak jak jsem tu představu si děl nikdy ne tedy se dneska obaleno zapři ale kde se promiňte mi tak to stačilo je třeba celá s a o při do že jsem ho tam do nemám a to nevadila něco tak o do na pravém se někdo o do promiň mně protože vedl tam o přírodě které nemáte by zase páchal jo tak bez ví. Lid se ano a tak stanem tu nad o doba je na sám sobě ten prosimvás v tom pak tedy při do věc je ochoten dělat nebude přitom o kejhák pušky. O rovnováhu duševní a o všech o pomoc o majetek postavení ve světě to je pořád šlo a pořád že ano tato ten vám protože jsem zaujatým přírodovědcem. jim aby tím v tom co dělám to vážnost budoucích přírodní věc ale co s ještě počkat. Tak tu svatost kdo to jsem si od tých. Protože jsem se přesvědčil experiment tovární na mám dětech o to je nelamte lež jdeme nová novou pro vás učenost. Na deset věci si ji je tak dále že bych se ale bez toho násilí dalo přenést na tom malé dítě v tom věku nezačne mluvit. Že by se dal přednes stav který zastávat ten člověk který nějaké poznání třebas tak hle kor že když jsem v tom stavu poznání přebýval vedle toho že se nechtěl tak stan nad to se bez du aniž si to bez samovolně ne dost proto stavu přechází samovolně tak jakmile se tak to dítě si přestalo hrát a si dělalo nám upřeně na měl do ne tak byl o prý do na kou kou nebo ta hodné. On na domě že že ano a dokud jsem byl v tom stavu tak to dítě si nehrálo to toporné sedělo. A bych řek že to jsem nemohl si tak prověřit dobře že ani normálně dýchalo to co se prověřena cesty se tohoto dříve že když jsem ji protože jsem prováděl pránu tímto způsobem let tak ona přestala plně vých ta. Ta o tom to co viděla neví ale zaručeně že proto se ve za dusil nebyl dostat smrti nýbrž to byl stav v jiném vyšší život v kdybych tyto věci dovedl dávkou patro v z se budoucí k sil věda musí na. Ti sice se s o dostat dál za pouhé rozumové to znamená nižší poznání. Ne tak bude to co se naučit dávkou na jako soud měly viditelní. A bude to se tak si to o dětech a pak to na dítě bude přirozeně. Přirozeně chtít stany životem to bude snadná práce při výchovy. Jako jsem při dovede chtěl říct na vým životem to byla to jak práce atd do těch sedumnácti let do těch patnáct že jsem opustil tužkou jsem se to bylo se mnou potíž prosebnou po čteme rok a příští ho bylo rod oka k a ale těch patnácti let to bylo bezvadné co si maminka chová v že by ji výborným žákem mám vždycky v všechno nepochopila jen co všecko najednou všechno to co bylo. Že mně sebrali z toho co mně o bylo v samolibosti ode se chtělo abych opustil sebe z zahání abych nebyl z vůli do své je třeba op ti napřed ano teprve potom se naučit opustí sama sebe to nejde napřed musí opustit své ano. A to se mi tedy vstal mistrovi vybavila zevní okolnosti tak řek. A tadyhle nějaká paní setká jak se postavit řeknu při dosti si z mu a specificky v evangeliu svatého to před se ze sebe co vidíš dvě a dokonce na dvou místech na světě tak že není pravděpodobné že by to byl nějaký pod v prach protože tyto na nalezli spolu ani časově ani místně nesouvisely a ne. Liší se podstatně od sebe vůbec jsem to četl tíž ka mocemi který bylo. A některé výroky opravdu moc to se doplňují ostatní výroky vše krista jsem vám mnohokrát jsem říkal v jednom z nich který je velice význam a byl bych rád kdyby se svýho přidali tomu aspoň ten je zen ale doby člověk přidali víc k tomu evangelii které znáte tím nebo nevíte že znáte a to byl víra lidský život je mostem. Po kterém se přejít do věčnosti ale nikoliv se na něm zabit řeka s když řečtí zabydluje že na tom a pak se nepřejte. Tak věřím že tohle toho ježíš kristus řekl a to odpovídaly o duchu myšlení a mnoho jiných výrok věta se některé jsou dosti v nemožná jsou li pokroucen na tom nezáleží ale ne že by to žádá si dětem na přímou to silně pochyb to by danou v na tak to by založen a myslím že tímto přijali nad tak vše je toho mít teďka svým stycích snem. Dosti či z muss byl odsouzen teprve několik s to je ta věta nevím přesně říci po ho v zrození křesťanství čili k jedno z říci že žili míru z křesťan s křesťany protože obojí s mým milost obojím těm jak tím křesťanů tak jedno styků do společné jedno poznání v nose česky poznání duchovní poznání aby proti aby dost. Ty se to znamená že člověk není schopen poznal víc než co na tom světě být a to bylo hlavní pojítko mezi do styky tak sestře že ty stavěli na tom že opravuje nutné poznat něco co člověk smysly a rozumem nemůže pochod takže jestliže nějaký ten koncil později odsoudil do styky el tak především v z dvojího důvodu jednak. Že ty noste věřila převtělování. A to jen nešlo křesťanů pod svou svým nad v že viděli v ježíši kristu ne že by to byl nehlásal vnitra ale viděli v ježíši kristu v na od ku jak za je v život dosáhnout spásy. Ve zaprvé a za druhé že úroveň dusí nosit svých jsem byla tak rozdíl námi neměli spojitost kdy za něho papeže žádné pojí s k o jedno že některé z nich byli pouhými anny městy ani byli vznešenými poznávat tedy do duchovní pravdy. A také je to marii s novoplatonismem tak svými názory které nesouvisely s křesťanstvím nebo které se křesťanství netýkaly jan po do a tato všestrannosti stráže na nestranně ne e nerovnováha dost v tom rozvoji. Řek bych ve jsou pro dosti u svých se jak v způsobovala že považoval za hodné to za to ano ano e tak proti nosí nic nemám ale doby třebas li přebrat. Taky kdybychom byl do na od i do styky ze tří byli pouhými anny městy s v je vyšší způsob z náboženského poznání od těch kteří poznávali nebo se snažili poznat boha našli v něm. E. A dodneška indové vědí a věděli kdy že vedle poznání které se k nám dostává zprostředkování smyslový že věci na čem ne vnímáme nějaký smyslově a pak zpracována rozumět také ještě poznání vyšší které není vázáno na smyslové vjemy které bytost pro kvalit rozumovat tento z nějak zpracovat. Nějaký dojem nebo obraz. A protože to věděli tak taky věděli jak se k tomu toho poznání. Viděli totiž že trvale se k němu dopracuje vám ten do ztratí sama sebe. Kdo totiž ztratíte život který ji nejenom k tomuto svět dokud ti si životem tím tomuto cestu nemůže se ocitnout v jiném světě nemohu vnímat jiný svět jsem vás nám to svou poutaností k tomuto světu vnímání tohoto s tak jedinci jako třebas takových sokrates z když si plynou dokázali se sebe vzdát a. Rozšíří li si vědomí o poznání které přichází ne takže takový z oka veden nikoliv rozumem kdo tak trošku jako ten ten páter a tím ve mu mírem to znamená ten na pobyt na co nemá dělat v tom se co to on věděl co mám dělat nebo mýtem. A ale výměny jiné takovém vlastnosti kdežto dejme tomu na tom. Tyto schopnosti neměl ale tato byl prach a v č. Prach hoví člověk bohatší mohu si to koupit co si cení zrak pod se za cicero dobrý vrata je li si kristus v tom co na ti. Se zaplatit tak mil svěcení jo a tak ten platón prostě. Nemohl ovšem získat jiné poznání protože sám z nebyl ochoten sebe se dá. Než že z něho na chvíli stojí odstranit. Takže on byl na aby aspoň za nadto ku vědy jako do stačilo k tomu svěcení prázden od sebevyprázdněním na aktech kdy oni denního vším byto poznání tak teďka od ve toho je na tyto velkou prakticky si dělal tak třebas nám se zachovalo o tom to se jako nemělo stát tím dokonale hlášení v ka. Nedej mystérii v že v k dům tajemství s k i přeloženo i dali om li totiž že když šel ten nezní co žil tak celé okolí naplnil do víčky osmi metrů a takže celý ten dům tedy byla asi pěti med doví pět med kdy jsem se za plnil popelem propadat sestře stal tat z to byla zase das trám. Že jiný ale ten popel tak dokonalé ty obrazy. Zachoval byl suchý že když dneska ten kázal který bo ve z který máme výkon pánu to znamená popel odstraněn tak tam vidíme na obrázek znázorněno jak probíhalo celé to světcova. Tak oni toho člověka napřed všemu vámi že dokazoval to například že před tím než on tam přišel co oni dověděli od toho od toho boha. Že on v tom toho životě zemřít při zasvěcování. Jest je ochoten který se toho co váhání čas i přestože přitom zemřít že to o znamenat po smrti veliké blaho promění protože byl světcem nepřijel toho pádu tak nepřipraven jako s tak. Mezi nějaké vědomosti a budete li žít blaženým životem v tom více o tom. Světě ti dva. A teď se stalo vody buď ten dotyčný odmítl se vzít jsem se bál. Přes či jeho tíha ale nebo se dál a když se nebál nebo s rozmyslem let čas čas od když danou tak se podrobil tomu zasvěcení. A tak teďka viděli ten člověk je ochoten čili my máme jeho vnitřní svolení a to je důležité a od tu vnitřní jeho na to oni se s žil opírali. A ti ho postupně připravovali k smrti. Říkali tak o ten čát nepotřebuješ ten si necháme není protože o smrti o na tom že nám není za ano bylo by dobře kdyby svoji příbuzní jsem přišli jiným čas vším nastolil pro stan dvacet objevit anebo po toto na ten prostém dva ti jenom tak ky jde li co by vám tam se dostat z o to taky obor do ruky a s tomu co proti tomu k tomu převozník kovy a ano vím to ho co to je ti po tom vám. Č. A on nebudeš potřebovat taky mít třebas vlasti a to bylo ho tedy protože pro od strašná zasel neústí z sebrali vlasy. A tak o jaký kus svýho no a prostého důkladně připravit smrti no. A tedy si je kde chceš mýtem svým ano ano co to být napsáno on k tomu co napsal ne. nemyslím že tak s každým jednali stejně záleží na tom jak byl při ta když byl málo že tak takhle důkladně museli ho. Od osobní no ale to nestačilo pomyslného něco vešlo dávaly dobře pozor v je prázdný když neděje tak prostí smrt takže on ubít víc bičování bičovali od kam jo nakonec nazí miloval na život protože to nemohl snést od s. Tak prostě třeba omdlel a tak třebas čekali z toho jsem denní dali o klady od víte řekly ty si ještě nezemřel tak znovu ne. A znovu o pili a neví ale jenom kdy on když o to ještě z toho neutekl nechal se tak jenom od sledovali v ale od vše jakými praktikami které oni měli taky zkoušeli této všechno ostatní ve nedovolit přesně a jakmile ona prodloužil kde asi na trojnásobné ale tak bylo mně že nevnímá tele ten svět že. Odchází stroze a vnímá jít si do kterého oni vstoupili a tam mu předali ten předal v duchovní cíl nebo duchovní poznání to bylo asi tak. Než cenné poznání které by se rovnalo narozením ježíše ve své nic víc. To byla málo žili v ježíše po tom nás prostě přes dáno vší. Takže ti plato on se neshrabal navíc nic víc tudleto narození že ne a s tím nám býti dal do dneška za svou mu to cesta od nás jak ne z toho na rozum jeho řeknu vyrazil li a čeho převedli do jiného by mu desku by se mohli k němu tak jsem to stojí je můstek jak jsem říkal své manželky tak ti na šel ne. Taky tam na a bez mezer jiný svět než ten takže když se potom ten dech že se prodloužil. Tak které začlo na tento se tak tam ten celistvé věta velice se toho žel a že tam ten si a ta je tomu když to bylo nějak učil volit tam o věcech že z že jo ty ty ženo teďka semeno a pro z to opakovalo mockrát za sebou totiž lidských měla zákon.