Karel Makoň: 83-04 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Dostavil do toho zpomaleného jde u tak ona měla vidění jsem bez víra nevidění jiného světa a ztratila vidění toho co z ta oni taky nic se ztratí kdy jen proto cesta setkal se s tím mistrem a ten dotekem chtít místech toho tam toho těla do přes do tohoto těla od tohoto světa takže ten člověk se probudí a věděl věci které předtím viděl to z druhé z takže. Tato o tom říká asi tak přitom zasvěcovali z spalo a říká lidí se podobají člověk že již takovým tvorů kteří ji vyšší vítězství ale jeskyně na jednu stranu práce na svět o ale oni jsou zády k tomu východu a nic si z něho chci ale nebylo dal jsem se obrátila vidět tento svět a ne. Ale to je způsob byl. Který tam mrtvá z nebe prožili ono to bylo pokaždé trošičku jinak orfikové prodělali i na ty pro člověka připravovali daleko dokonalejším způsobem napřed způsobem života on tam musel předmět cení do od do boží poměrně dlouhou tak asi sedum bral. To bylo zkušení do pády se osvědčil tak teprve potom zase světcova a to znamená on mu vybírali například stravu například stranit stále vyprovokovat jako když tady správně ne ne. Stane si myslí že od víčka se naučil ve věta z něho stalo protože pak k otci. Ale tady mu to došlo u pít tak jak se toho ochotně chopil. Tak jsem přitom zíval že jsem si říkal kdy tomáš od si tam větou učili tak třebas nebo z. U všech po dvou včel sv a no. A takovým způsobem ho připravili ano on si myslí asi když teďka bude dělat to vede vás ne do tak je také dopadu svou omylu to je budete to dělat to nestačí. Deska žijeme ve dvacátém století. A tam máme je tak složitý život s tolika vzdání se tak snadno nesjednotí ne ani po sedne přípravě typ za sebou přípravu od roku tisíc devět set padesát tři. Od dovětek věta že si to že to co sledoval ještě to lál takhle ó ano ano ale volal přitom že na to šli znova o to a no a tak el vím tedy padesát či nebo z vás že jo to proměn znamená ano potřeba věci no ale také. O toto nestačí člověka z ba naopak je dneska e problém věci tomu nebude klást tato ve tam větší důraz se a že mu to něco z mýho hlavní směr cest o to ano ano ano hlídám přes kdy se nám ta či či jak to že se ho sic. Dále orfikové ti že měli věc tuze co si nic z toho ta samota. Ten ostrov malovat je potom zase byl ve vizte mosty ta marnosti a panny na po jeskyně řešit všechno po mnou a kde ten člověk je dojem že si pro svou vyšší duši tam do toho že ta vody kdy je. Pro svou vyšší duši kterou si odvede na tento svět a po to pod ve není k věčné duše vyšší buď liší dál jo to mu z ky hráli aby ho dával u vás to mne nás stroje ano odvedli a tam a potom ho nutili k tomu aby se neobrátil tedy ve statky nevíte. A když to vydržel neobrátil sestoupil do toho po zemi bylo velice bo bylo to veta deska dělají víš ku věděl že to velice tupou lidství vně. To co volání dělo a tedy k tomu z toho místa ve cítili prosto při ženě proto že oni ho tam vedli poslepu zavázal oči sami měli v tom či ne li jsem že sami viděli a on jeden z z z kuje kap malosti odraz cestě ano ven žil tam že to vy. Ne řekly co s tím nám příjemné řekli nazpátek budeš přesto jen učí držet záhubu toho čekat který žil že duší. Ten se musí zdát tak vše praví na tenhleten svět. A pro něj žila tanec jím dále žít tam musí umřít jak si přitom také zemřeš fyzicky tou žen zaručí. No ale něky toto vydrží tak je to budeš ty no ve jeho nahoru no a to tímto nárazem tyto s to tak že jsem taky dál z to s to všem bez matky jeho vyrazit já. Když se jim to nepovažovat to opakoval třeba nesetká jedno to vím o věrností. E tři podmínky z šlo o nic učili v že to na nebi na cit ano a to u hrají činnost tím že on strachem ztratil sama sebe patrně nahoru a měl schopnosti které předtím nikdy mně například zaujetí pro hudbu. Samočinné samovolné dodržování učit ho systém žit od dál. Kterého předtím nebyl sv. Takže on najednou dělal věci které předtím nedělat a onomu sami šli co mu před tím chybělo co předtím jako v tom životě nedokázal vládnou tedy do zvládla. Tak že toto od ano tak s a ona zase co pomocí matematiky ale je zajímavé že jsem musel v tom co z život že. Propadnout tady na škole nižší ne co jsem jako mentální ještě prát. Ale na vyšší škole jsem propadl z matematiky vysoké či tedy plic v rámci vysoké učení technického na čili celý objem tématem a že s tím se kromě toho matematiku finanční matematiku hospodář s tou tedy tyto dvě jež ty věci jo mate ano jenom o z takže as kou před pro člověk nějaký cena čit as vám a tomuto matematika šlo z ano. To budu bo na všecko v on to sám netýkaly tak si říkám prosím nic a on to jenom zkoušel li to v vjem takže on kolikrát jsem se z milost ušel něco po dosti tat z ono skočil víte dělal přirozeného přít s šlo vodní nebo konečně je nám i ta od vody ta jak je to za z si na to do dneška když tone. Ano závislost na nebo to je ono či a pak se to ještě kde mával celkem vesel zen z na všechny tak na to vyvodil. Načež nám dal ještě lekci o tom tak anna štít kupci v sedmém století toto. No jo ses prost dát si že za to protože tím že s z s se z do nebe a o viz č zenon těšil nazvat nese všechny jeho žil a bylo k a tam si že to nikdo neví dál prostě v tom co mu to šlo tou přednášeli ale k tomu nějak nevadilo on říkal prosimvás nenese ten svém. mám dva baráky kou co napřed co my tomu co odplatí před propadl ho co proto od veta zpět a po pátý se platilo tisíc sedum bez stát že horu v čistém město bylo tady to říkal tak jsem platil sám za druhou skutku kterou jsem co dělat asi padesát pět ku na to o tak on nic a že podruhé s. E stezkou se vše v. To uměl odvozovat jsem rozuměl podstatě víte dělalo nebývat jak jak co z pro do to vynalezla. To on město vůbec skok motto spokojen obyčejně vzorečkem od se mu to co on šel do strastí ale jsem to potřeboval teprve teď nestal ano ano když jsem potřeboval pochopit klid a to rad jak zasít do otcova nějakým záhadným se proč se s tak a tak prostě to co jsem to nic. No tak na to on to zemřel na prosím to nic do toho co vám ano když to chci a a nic a on ten zrazoval když se dostali k této pasáži vyšší ti co prosit z tomu od tam mu to za to a ne asi tak jsem po něm ano. Tak jsem se s důvěrou obrátil se ano co o na ty skryt tak jsem to nenapsal jsem si to. No o to jsem nenašel a potom co jako začato na rozumnost pata o postarat ku krásnou výšku čili u mysl to i ty příteli názor otevření nebe ale že to bylo dost rychlý postup ctností v z ku no a tak jsem se k tomu ba vše hle jak jsem se tomu naučil tak jsem se dověděl že ti ano lid li jak oni za sice. Jak jsem z s s středy věděl že ne z toho toho vnitřního poznání že ten být ha o ras každého koho temnosti ti zkoušel sedum let by čem nic ten žák musel sedum let chodit do školy že se říkala matematika smysl čísel ale nikoliv jenom na sečítat starost dělení nebo to co ty na to. V nýbrž ten skrytý smysl čísel symbolických si říct. Tak dal no a on si to směl stát ale nesměl vůbec set let tomu ani jedno v škole se nesnese hlásit a když to se to ne vy dobře v tom líčení tak teprve po ctností zase co vidíte masti ti a do toho co za matematickou ti a protože chtěli něco chce závad temné především za výtek a taky za z že to v ta naše a jeho složení. Zpětné na ne bych to plné pochopení že jo no tak ta toho z toho co to bych to atomizace našeho které který prožíváme tento stav protože nedostal do století znáš v znamená jeho rozpracování dost co do celé řady zdání. Odpoví dál ten život a její zpětné rád cením jo na jiné vyšší úrovni je ta ano a tu se mi to pak po jeho co jsem to dělal nevěděl ale na to musel umřít jsem toto co se stalo velkého šlo o když si nic na nic na stopu co na dovědět jistota ano a z bodu z. Proto pro a ona ho ale teď si se to že jaká spojitost tady je když jsem to vyučoval na škole vlivem člověka který dostal do že toho člověka který když jsem se ocitl na postupu mého z více milá a byl jsem odmítnut být přijel do plzně na tu vše ve s a jeho v hře. Vodu. Tak jsem věděl o že ten o to muss v tom on o padl a říkal tam něco uděláš v přes. Jo cesta hledám místo budeš on co jsem byl odmítnut tak on no a petra teďka pozval abych to řeč o litoval a co anebo od tak jsem to tady na nosil od dva z nich samovolně vůbec ne. Strašně na co jsem teď člověk na ten je máje ještě se znovu či vyšším mat. Když není tomu od toho dost je svými jednou tak nevyvodili trapně od lesku že to z no not to znovu a teprve jsem to pochopil o ránu jsem věděl jak chcete věd a oni prostě toho člověka prováděli rozkladem čísel neříkám to o učitelem o to co od nás i ne oni nějakým způsobem ale. E liší tím ještě dělat rozuměli neví nic víc se na ten vůbec nemůžeme křtí jak vím jaká prostí. Ale nemůžeme to reprodukovat to jako nemůžeme reptat třebas nebo netroufáme svět pro tak nebo po tak neděláme jako středověcí alchymisté přicházeli k rozvíjení atomu. Opakovanou bez těla jako nějaký litování novou o ku který bacily vody zase zažít tady on si pro sebe zde na tři a tak to. Tak to odvozovat je odvodit dostali těžkou od ona tam byla show zapůsobit na rozklad nějaké o to o tu dali co věcí alchymisty a nepotřeboval těch velikých napětí tím janem ji. A to od tomu násilné způsobil to naprosto samou on ne od nová. Ten ty k a ona toto zvládl mám dojem že ten říká rostou vodkoukal z egypta. Tam nenaučil jenom litovat nýbrž z tam naučil taky tomuto zvládání lidského nitra pomocí ma že on učil kriste je žák nic odbourávat postupně kusy jo od či slova svých ten den o tak s vírou ono vzal napřed ty nejhlubší zkusit se kupodivu nic z nás nebo za vyd. V tom řekli že jeti vší připoutaností jsem nejtíž to mít za ty hrubé kusy při svatý jemnému šli velice ž málokterý prošel tím nejeví i do věk mění vší věci a ten kdo prošel tak byl mistrem v škole zen o jich málo tam si že za tu dobu existence tak když li že on by škol tak maximálně světa víc nic protože. Víte o tom co on zastat co dělají láska co dělají jak vysoko jsou ne no tak to se. A oni se oni tedy vítán volit se z s i ta spojit jsme se pořád mně jsi se lišil od všech tito starověký se s prací škol tím že nečeká všecek tak daleko z jemně aby byl schopen to přímo nýbrž on nám na toho člověka působil že jo takže ten člověk uvěřil. Například že bude konec světa což byla pravda ve vnitřním světě vnější oni o tom. Představí dělat tedy vládla celým lidským oddělen on to také hlásal že bude konec. Aby činili pokání tou předním svatý jan křtitel říkal v takže on jenom šel v jeho šlépějích. Konečně vlitou lidský příbuzný do viz se neznali osobně a. Potom jakmile toho člověka připravili pokání jako všímají dost víře ale nebo ho. Tato bylo dva z vás to také připravení bartoloměji které ho o to s tím krám a potom ještě ne jo a tihleti by vám tedy přišli od svatýho jana křtitele ale ostatní ani tak ne tedy při si prostě poslouchali ježíše krista viděli jeho zázraky a uvěřili a proto začátek jejich spásy spočívat. To dvě věci kdo uvěří spasen bude. Ovšem bylo zapotřebí potom tu víru neustále obnova na to vás upozorňuju že bez od nová ani této vědy která smíme přesvědčování zevním způsobem. Ten člověk před námi zázraky neboť ten vidíme za zraky boží třeba s tak konáte při řeči a my jsme pořád i na za ti boží vidět pořád ta musí být předvádí proto ti učedníci páně znovu museli uvěřit. Když udělal první zázrak z na tom bylo brzo pro dlouho tady na nevydržela věřím že každý další zázrak byl obnovou jejich víry a on prostě cestou víry dovedl víte že něco ho než co se ve starověku tělo. Jde cestou víry to jsou jednou wu volně dovedl pod kříž a tam bez postíš kdy s a tak oni jeho přestali věřil to bylo záměrné aby z něho přestali věřit neboť jak víte dobře na věčnosti musí víra i naděje odpad asi kde těch tří ctností jenom vás aby za láska z byla kterou by byli mohli v sobě za svět. Aby si na nic jiného nepletli o to aby jenom láskou působit znamená aby zapomněli přitom úplně na sebe. Tou bylo třeba odbourat ty naději odbourat jejich víru on obojí odbourat kdy ztratili veškerou naději že to někam povede. Že když jejich mistr zkrachoval také potupně na kříži a oni se s ztratili měl víru a začli žít že si při tom či k tomu vědomé an protože oni řekli že tanec dáti než sami samy se ubránit těm tak tam mu aby nás také ne po tak li jí. Tak to se za přelila do země kde by pro dle walt dokud kterým nezjevil kristus a další tah zasvěcení že byste či na tom že teď tím musel postí mnou výší být než například co cit vše ku tak ta přišel mezi měl říkali pokoj vám. Jak nenaučil tomuto klidu kdy předal takové předal moc dělat zázraky vidí předal moc daleko vyšší být vnitřní klid. daleko vyšší zázrak jakým tento stav předal ze sebe tak je tím připravil cit předání sval no o pro oporu nohu v totiž nestačí jenom milovat že cela větě v být s s takže jakým způsobem oni věděli co vidíme ses od pod co z kázali a za ne jo vědy. A přesně viděli na koho sestoupil a na tu cestu a na koho sestoupil toho pokřtili tak te na taková jedna z ukázek jak věděli jak li bez návaly i takzvané rozeznáváním tu mi do tečka svět známe oním dokonale zná li kam sestoupil kam ne nebrali tím neházely tak s ní. Takže cestovali odborným způsobem takže vytvořili o to není trvalé obce na solidní základně postavené byl tam působil duch sv. Jenomže protože tihleti takle obrácení přeskočit nějaký stupeň rodnou padli do toho posvěcení svatý tak to mělo neblahé následky muselo tom že že že nějaké chyby dělal a že jim setrvačností zbyly osobních nic takže v tak po ž teď již za svatého pavla že pořád se snažil o odstraňování tito osobních sic těch milostí a. Tak že ten duch svatý na nepůsobil smyslem ti co chybí s tak a to potom světly znamenalo vlastně velice mnoho když spadl jsem z kde měli špatný sídlo tak že řím sám osobně pronásledovat době ještě pase volně nemoc je rozvíjet no a potom se život. Jsem deska dopoledne říkal kdy že s z s ze nevytvořili žák ji za v tak si pár o si tedy za pravil tedy co od roku křesťanskou a pobíjejí všechno netroufali si totiž ti co se pak k u od tam s pata tu za s od rad z přese vše kristus ne nenařizoval byl králem v tak to za vás po mu. Svět bytost vše mezi a ti ti udrželi cení z bo a tady bylo koly tak co vy si s tak a a tyhle ty ještě těch klášterů tak ky lidství ti sice sv. Škola svatého bych to s chci všem asi tak na pro že v něm ku jenom že jo že z z podivuhodně. Vím že nechali být tak dlouho zvířete že jsem mohl se napřed žít zvířete zvířecí přírodou sekeru ze které všichni pocházíme geneticky tak v příbuzní blízcí příbuzný v do z obrat svět cesty dám na jsem od opice za ne ale musíte s ním jako lékaři přiznat že to co jsem cítil se podstatně neliší od toho lidského nemyslí na. Mu hle tak dejme tomu. beztak člověk neříkám všemi opici to by vás padne něco mu dát do myšlení jinému ale nebo kudy a člověk podobně v ta. Tak nechali opravdu velice od celkem nerušeně žít ze zvířaty a on je to pro při nos dodneška. nejsem proto jste vědomá nebudu vás tito neradi. Ale dívejte se na ty potřeby toho člověka z ů z toho že potřeby zvířecích vizte řekl et kterým je třeba umět vyhovět aby se vyšší do pro dítě v pasáži zvířecího života převádět zvířecího života. A mohlo potom vystoupit nebo vstoupit do jiné fáze vývoje do větší na toto se zapomínat že nechtění z od dospělého člověka nebo člověka jednajícího podle těch dospělých a nenechají jeho rad taková dětsky na všechny věci které kolem něho věží. Tak myslím že. Třebas v když je to takový mar čili ne tak že tam. Je to tak se tak že na okolí která bude rozhodující pro vývoj toho dětech že tady jest včas jsem z ka by že je vidět že s že ten budete prut se jako watts na prostředí ve které žije o bude se snažit vyvodit z něho pro sebe závěry jak říkám mluvím o sobectví lidské. Pro sebe závěry nose musili u zda při tak to pochopitelné. Ale šetrně jak ohleduplně žene všechno co ten předělat pro sebe i špatné že ano s tím výchova sobectvím ale asi řečení chová tak bych prudčeji se rozvíjí jeho a když se rozvine které pro ho nesobecké. Tak je jak jsem bych vejde celý člověk ovšem musí se jemně on cestou sobectví jako někam jinam ho v bez v ale velice jen jo co to znamená trpělivostí. Trpělivostí překonávat toho člověka a ukazovat mu ten příklad. Spolužití s prostředím tedy z ohledu případ jak ohleduplně jednat z se v ní. Ale ale takhle z přitlačení ne říkej moje dětičky bude mnou častá v nýbrž šelem trpělivým opakováním jiného z příkladů než pro dítě samo si by na neslo své tedy ty v st. Ten příklad není správný který sám sobě staví do oči to je prostě. Na tendenci pokračovat ve zvířecím živil že ve zvířecím hodnocení znamená vidění svého druhu pudu sebezáchovy všech těch základních pudů z toho pudového života kdy mání tomu trvá velice dlouho znám lidi kteří např jak ku žáky kteří pudově jednají i v dospělém věku je pudový způsob jednání. A tak tele. To je asi tak že o na s k a to oni si matky myslejí v nebo myslí je to řečeno ve že nezáleží na tom jak se duševně chová v době těhotenství čím žije. A co s jíte ve skutečnosti například tadyhle ale el ta se dovede věnovat. Nějaké věci tak soustavně že všechno ostatní kolem toho padá. E to za následek pro dítě které se rodí že že se vytvářejí předpoklady pro to vám sounáležitost ho člověka se situací do které se rodí v daleko užší to znamená to dítě je daleko. Cit lidi. A ne tak měl na prostředí než jiné dítě jestliže matka před tím z prostředí ve kterém žila si vybrala nějaký argument.. A samosebou to dítě neví o tom co tam matka měla ale jak mi správně říkáte v když se ocitne v blízkosti které matky. Taky jiné než když je dál od a to znamená ještě žiješ život ten duševním ten matky čili když teďka přejdu na tu dobu po narození ne tak bych říkal že tam matka by neměla podceňovat nutí své mysli. že by se měla hlídat v tom aby byli také tak nasměrování jako že je třeba ho po studium aby byl vlastně jeho směle tomu dítěti. S ohledem tak to znamená aby se rozčiloval ten o hlad. Aby byl v tom nohu do toto pod co musí ovšem byla tomu že to co ten pobytem musím po doví zad či ku jeden z matkou je nedělat to je zpráva ale proměn toho aby si moc jsem ostatní člen rodiny nebrala do hlavy aby prostě ne si všímala se mého držela se nějak měli mně je to je zaměřena na od protože. Ono se řekne jednota výchovy ale jednota říci že to velice kdybych zázrak dostal pravdu známe všechno ale že to je důležité pro dítě ale na tam to začíná pravé v tomhletom věku ba pole ze kdy jednotně tam matka působí je to tím způsobem může v sobě nebo takovým ucelený způsobem prosím čím více ne jak s ním jít tělem který kolik se dítě čeká. Jít z toho dítěte bojem nálada a dokonce s o mně těžkosti tělesné například chyba které stal sice nebo takové věci tak všecko řeka je to věd. To je ještě než se spojeno pupeční čili o to ale je spojena duševně daleko dokonaleji než tělesná nějaká proč nižší voda. No tak když toto matka tebe nám ji tak se chová el řek bych v. Sis skepticky ale pro vás te s ustavičným ohledem na jsem měl z toho jít za směr života toho dítěte jsem směřovat ke klidné tomu ne nervózní mu plynule mu vývoji ne ne nějaká ruka když člověk je brzdil takový jak brzo onak jak radil prudce na zevní prostředí ano mění v něm v kterém musí na samosebou ne rozdá. Vy si to tam je vody z toho důsledky. Které by měli končit byl klidným. Na co dělá jen s určitým odstupem v na věc na události v něm se dívat jenom zblízka na věci nýbrž nožku s postupem protože jediní odstup které s tím je vůči dítěti a ten ten nedokonalý ale určitý odstup od všeho ostatního podřízení toho ostatního tomuto přístupu k lidskému v tom dítěti neměly být takovou zásadou která by vzorně. Tak dokonale určována vývoj toho kde tomhletom věku el tak bych radši to tou kapitolou skončil protože o to ještě bude patro časem příště třídní jsem při ještě pět nosem že s šel mu ne ne v tom pokračovat protože bych na tak se překladě překryt tyto boje názory můžeš si z dát co mu co co chceš aby se překlady nějakým povídáním o dospívajícím dítě. Ti nebo od světlým děti nebo po škola uvědomí pramálo o z význam. To se musí všechno udělat sil nebo za žid potom podle okolnost dělat podle toho jak se ten jak se podaří tak kterou koly se podaří do dítě přesunu. Protože tu koleje mu teprve nedá. A jestliže to je koleji jediná také tohle správné že tam přišlo na rozkvět není znamená příliš různou rody vlivů z různých stran každý po svém si to dítě vychovává el tak v chybné v moje manželka podle mého názoru nevychovával děti dobře jsem měl přitom klidně nechat. Tady byl to dělat jinak váže ale. jsem to ctil protože jsem nechtěl tomu i svět způsobit rozpory mi to vypadá že se jakost ne dnes jsem se se nebe museli e přece o nerozumí mu neumí česky v ale o tom rozumí jinak. Tudlety věci ještě mají schopnost se myslet zas cítit do duševně stavu u toho svého okolí a když tam matka soustavně na to dítě neví o to to znamená se ho všímala pro boží je e. Tak vstupuje přednostně dítě do života duševního téma ky a. Ten život matky byl duše něm život tak jsem v a ostatní prvky z vlivů. Okolí ustavit pozadí jaký to význam že totiž to dítě nebude mít roztříštěnou povahu litery základ nerost kříž činnosti povahy je neschopnost se něčeho pořádně chopit čehokoliv životě na jednej věci ale ten přístup k tomu pak to je je přednostní. Bude tak jež hodnota se bude tak řádku. A to se budete před kde ten jak je známe je toto a ne tady v tom svém základu a proto je nemůžeme přimět k tomu aby na leželi jediné dejme tomu když se pustil to nevím kdy je to to jste v jeho nebo tak aby dovedli ne vše o zanedbávat ale vítr na vedlejší koleji od že za dva tam potom to pád na duchovní cestě to ten nebyla. Jsem si neteče roztříštěny v v že jsem nikdy by se toho života že on nemůže. Vtělit je řek bych nějaký program se nebe kde za něho program. Et který by mu podal dale vždycky nově hodnoty po nějak jeho středu a ono je třeba aby ten života nový střed z zajít za bez dna je uspořádat všechno kdykoliv toho středu a to se člověk pocit že tak to nyní cest bát toto po za dání všech věcí dokonale toho středu a ten tak tak na toto co se děla toho malého dítěte které vůbec nemá že tam rozum a v té. Co nevládne ten tímto způsobem jak se s tím zachází to je od tam ona tys dospělé kteří může o tom vůbec nic nevědí a jsem z toho důvodu be vás boj manželku aby se zastavovalo podle protože je na vlastnost v ani ve vás dělali vším vychovali jak než a že na těch let dětech viděla že za je to především na těly dětech. A on tedy a tak tedy stejným dokonale věnovala. Tak jsem taky do všeho co mostu od doby do stavy zaměstnávat dobru jen k těm dětem mohla vrcholně věnoval mnou v tom jsme se moc schoval za jsem o z nebe mnoho v o to to byl za neznal seděla zen ale tím zase na druhé straně to mělo tu výhodu že se mohla o na pro ve mně velice mnou ta že to byl již od ten život dítěte. Žes nerozeznával na svůj život na život dítěte. Nýbrž jak to je toto je jenom život ta nebo že zase je to jednota v toho martina s tebou v jedno za život. A to že stoprocentně deska ještě závislé na kdy v životě ve pochopitelné že život mateřském že si toho těla vlastně a ale nejenom v ale z její duševní síly kdysi ho v a co je mi je to se v něm obrazí po všech stránka zažívat svým procesu především činnosti ve všem protože ono zatím míří i o uspořádává tam co tam potom paty z mu jednat totiž. Uspořádá tady teď těch všech funkcích které budoucnosti budou mi je ve fungovat a toto mat lidsky samovolně bez vás toho člověka a k tomu se musí upravit přestat tím že se ve mně on na sto ka nýbrž se trpělivě osud nepozorný mínění dospělých lidí co co ten člověk tam kam by budoucnosti měl patřit.. No o z když své narodí dítě rodí mně kde nevládne dale tady jednota výchovná ten princip jsem nectí. A ono se chce věnovat jedinému životě třebas jak tomu povolání významnému třebas umělecké činnosti tak musí velice mnoho musí vyvinout. Musí překonávat napřed než spát a ne ten svůj obor el tu rozdílnost na patou ve výchově. Tu dvojkolejnost nebo no o kole dost při výchovy. jsem se vždycky s manželkou za dveřmi daleko od těch dětí dovoloval od o tom způsobu obyčejně jenom o těch půstu v čí sme strany nám jako to nevadilo aby to na rozčiloval vyd. Nepřišla do pak to přednost stavu který je nežádoucí děti no a musím říct žen. Na vám vel z nervy jsou ty jeti je na tom dobře. Víc veden k tomu jak manželka poměrně měla poměrně labilní nebo jsou vstal abych kvality z daleko solidnější mělo soustavou než masa než dělat ano. Tak je že bych k tomu ještě šel ba přikročit te. Situaci když tedy on se mu podaří překonat v sobě ty vlivy které na něj působily a ty se stanou životní nebo živou součástí jeho bytosti která se nedá oddělit od jeho v jeho nitru od sebe tam do sebe zamontován na sobě závislé způsobem na rozumu tak ten se nemůže nikdy předvídat kdy tam bude pod patou otec hle matka tady dědeček. Tady babička ne a kdy ostatní okolí a prostředí tak když se mu podaří tomu dítěti. No a je si pro sebe ještě cestu k tomu co si zvolil. Tak je to vždycky cesta úzká plná klanění protože jsou tam. Rovnocenné vlivy různé kvality různou ode rovnocenné li li be ho v tomhletom v jednom směru nemohou odporu které vypadají nebo s na ježíš dal jako širé které volat tady na to nebo na od stranou krásným spěte kdy tam mně říkal máma mně říkala ten tam lety těle tohle toho se pořád obracejí o někom opičí se a není svůj. Ale říkám že co je to nejlepší ale e o kou kát odněkud něco. To je velice riskantní záležitost. On s s s s si musí ten člověk že například literaturu vybírat přátele nesmí brát každého který přijde pod ruku on musí rozeznávat kde nebyl by bere v tom od rozdával. Takle hodného v hodného. Aby vlivy dobré od špatných dělil aby takhle posuzoval bez ohledně kdy kdy své vychovatele neříkám vodičem tolerantní aby se tak li ve třebas na prostředí širším tělem žije v no a tím si umožní že pak přestaň jeho kterou ve on sám kupředu bude širší totiž že to ostatní bude stavu v postupu směrem které v cestě. Tím čemu rozšíří ta cesta on s tento nemoc kupředu po kráčet rozum tak jsem nic ve by řekl takhle snažila se o nějaké z od ó ano cení. Které z ve že je ve proto dítě nauč se hodnotit předním šetrně hodnotit věci události řídit ale ne pomluva nýbrž přístupen aby to dítě vidělo tak. Ty moje vyšli stýkají s tím as kdo to je byste mi dělat obranná děl bral ne tak dál. A za tak aby z udělovat o tom co čtou co postu tady na co se dívali ne v tak myslím že v první fázi je velice důležitá aby rodiče dokázali si o tom neví čela převést skutečnost. Která probíhá před zrakem toho dítětem smysly vůbec aby do z dost dokázali převedl do boha to z ka. Co to znamená že to dítě vlastně přichází ze života s jinými funkcemi. Než jaké bude v než které bude jenom potřebovat to tedy ty které nebude než podstaty postupně za k ní. A on o příti a aby on rychle nepřišlo. oni mi které proto funkce které postupně musí tak že by bylo ten normální ne tak i funkce při živý vjem když že nejsme váže při živý pohádku činnost. Ve které vystupuje lidsky do pro jako vítěz né. A pohádka musím dotud tendenci v k jinak to nejde aby s tím dobrem pro dítě cítilo by s nimi žilo s tím do dělá dobře a aby se těšil že zase zvítězit ten hrdinné si vzpomínám řek pojednou ča za potřebují třebas to je třeba mu slyšet pokaždé znovu tak samozřejmě to je v těles napřed e nad svou nemohoucností a když to bude jinak. Než bože na něm co vám nad obyčejným pasák jem v dní o dní zvítězí on na před výběrem mezi těmi koně mezi těmi zvířaty. Na ten pro zvíře se tady jednota a přeci musí jsi mnou ten. Nezvládne své zvířetem předškolní věk oni si to potom to později vůbec nezná a musí na něm opravdu dokonale tak doba ve si z něho spadnout takto mám na mysli je přitom líčení toho padají a když potom se dostane k tomu ut stavy o tu princeznu ale tak nezapomínám na to se na to za tato stavět neslo bylo nebot síle člověka věčný že ta se začátku. Chová velice odmítavě protože se chová jako pyšná cestu e tak se to jeví tomu tele. A ten u na kterém sedí ten na jinak ne. Ten mu to říká stejně prosim on budou poprvně vítězství se pak sobě ne tedy na to není v o byli bytě. To znamená jakmile se ses se dnes panně. Znamená z rozumu tak si musí člověk být vědom že rozum zatím jediným světlem a kdybyste si člověk odebral jakých mlhavý výši jako do sebe duše le opustil úplně rozum tak se ocitl mezi nebem a neví a nevěděl by kudy kam. On musí dát nikoliv na věčnou svoji duši. Zpočátku těžko musí dát na hlas svého rozumu a musí na tom rozumu u vět princezny ale několikrát za sebou ale mám na mysli tu pro v bohu protože bych to měl jsem ve kterým člověk otcové rub dost tak li se ve mně ale je to pokaždé vysvětlujou se z jiného lidská o to vidím v je li jak vidím kam dospěl jak sobě tak máme tady potřeli opravě zase rozumovém a paní ne tak tím z důrazně. Tuto páska padá do jim to předvedu do tomu s vědou a pochopí jak se mají je ke svým rozumovým zábran nebo povolením postavit. A tím ba o o onou tak jeli vět znovu a znova po pravdu takže oni čekají v co se na po vás sem padalo vy zase z odporovat od že ona se mění na podle toho oni dorůstali. Tak ta pohádka bylo by na původně než je dneska a jej opustím do jiné pohádky jakmile se dostanou někam dál. A když to vykládám tomu menšímu tak je to jinak přetekla tomu starším a když to je ta tam oběma dohromady tak se jim to moc nelíbí tak je to co potoka skal váš zajímavé že to tedy je to mně něco pro něho že to pohádka proměn no tak ten člověk zkrátka prostě o duši si jím může mysl začátku že je. To prostředí žije pro něho on totiž ten kdy jsem to znal nestranně sobec v že ho nestranně nenastane něco čemu se říká citová prý matce nedostatek citu je to s ten se musí podávat přístupným musí spůsobem mi ho aby od tělo to dítě musí něco věci ti a ten cit musí se pozměňovat podle duševní výše toho malého tvora. Že jo a tak to s tím musí a jestliže on tou po mam tak pod jako samo co onomu komentář takže je k tomu co se těla takže dejme tomu když tomu nerozumí co s ním dělal s tím ho před ven tak od do komentuji tak rovnou odejde nebo nějaký činnosti řeknu jak ne s nějakou pohádku a jež mu komentuje to jsme pravil dělat špatně třem z be od sebe do za to. Od své pochvalu to on třebas ten tečeš v těle je řek a pas tato z za to tečka voda je dobře jen dědečku o to je taky pozná ale tam o dobyla oni byl to bylo dobře rozumíte mně protože to nemělo takový a to do sto do ji dal ras a pak tu pak to proto dítě ještě není tento cestoval bezstarostně málo proti nám když do máme něco víme pak to dopadá tak v ale on to neváže za se to co je to jeho světa. A tak kristova nedaleko za s tím vykročili dál když kdy král bytu ona kolika hned ten ten ještě když se situace duševní toho človíčka v nezměnila a jsem měl nevím při podati v pohádce tak jsem ten na malý betsy ještě ne ti řekne kdežto tam to je každý jinak te tak jak to jinak o ta pohádka o něho skutečností. Pro ten jeho skutečnosti které žije a on se neseš tento změnil v ale jak ses není jeho situace tak on tu změnu trpký a on jim potřebuje samosebou jde k tomu zapotřebí citlivý přístup k duši toho člověka to nese by člověk vůbec jsem oni při tom. Aby mohl být toho tě. Musí být jedno a nic se s tím dítětem nýbrž byl jsem toho je ten předně musí to za nesmíš děním te jasný povýšení lidské mysli že může se stát že ten vnitřně ě k tomu otevírá nové obzory tomu rozšiřuje vědomí nevede z klid se mu si ten než je nemohu přitom ukázat jaké schopnosti člověk tady nemám ale jsem po na to jde tak je vám jak jeho vinou tak zase už. Nemá co svým dětem prověřit tomu tak je protože to pohádkou musím žít si nechám ne z to by to by tam dramatický jako se čte boha a v takže on se tím že ten řek na tom a to je proč be a to je ono například tu ka za brouček jiné ale co lásku základ tak za udělat on zase vrací hrobě o ten tak pět takový li že pro mě. Že jsem o tom dost dobře ne tak si mohu dovolit o číst jako milost jako vivo četl ale one tu a to vykládám svými slovy a pokaždé podle situace takže jsem si ve své situace znovu vracet. Mám znovu jim semen před či dát protože on si přeje to k dokonale pochopit co si budoucí dělali jak tedy poslušným co je to podstata poslušnosti a co na co s tím rozum tvého a nesprávného. Neposlouchal každého je špatná na věc tane by musí jít od začátku schopnost určitého výběru zatím dětskému a tak dále čili si mocně pomáhá tom že mám malou malou četl k tomu žen nebo v v v tak vy přístup ale v mo tím pohádkovým od živen ale že když přijde třebas ode ten ten stal ši do prahy tak řekne pro dítě přišlo úplně jiné to se změnilo. A především se divím tomu rodiče jakým způsobem mluví co do jeho slovníku vstoupil a mu pojmy vysvětluje že boha protože jdu nové pojmy které především neznamenají věci ale přístup k věcem. Tento. Pochod myšlenkový mezi věcí člověkem aby nebyla věc oddělená od člověk aby to byl proud lidské mysli věci a potom zpětně od věci v lidské mysli aby žil s prostředím ve kterém ve kterého jsem zem. Aby z něho dale se jen dobré aby prostudoval jak to pro si na ve jak se opravit a tak dále. A to všechno vy víte jenom zase ten malinkým umem v nad v no ale je to tam mám tady dotaz jak pádný tě. myslím že z pochvalu že se musí. Jakou opat ono to dítě musí vědět že pochvala je jsou část nějaké činnosti ale ne slovní jak z čeho do brzo přijde na toho. Že tedy něco pronášejí například se zdravím a vůbec se nezbyla je tam formám. Ale o opač se nikdy neměla stát pro mu když se pochvala ale o tak jsem nemá vůbec místo v tom životě toho dítěte ale pochvala musí být zaprvé slouženo na ve pochopitelné a nebo hle musí být zen provedená takovým způsobem aby to byl čím ke kterému by nedošlo kdyby si to dítě tuku o to z toho co na co jsem mu tak snadné a stane ni po chovala. Ty se taky učili ano ale ten po ta nemusí lidsky vypadat jako jím odměna větší mi jako na předešli vší povstali k tomu dítěti ten nejí z váže na pochoval takovém věku pěti let na tříd. Jestliže to dítě pochopí že se budu vůči němu chovat podle zástup to o dítěte. Let tak bude se snažit aby strachovat protože mu prodělal dobře ne. A tak ne mluvit takhle prosimvás když budeš takle nehodný nebo nehodná tak od doby nebudu způsobem jsme nikdy nejednání nevyměnili také tichou domácnost do vizte jsem pro z rozhněval je na sebe nebo ukazovali si když slibu váš v tu pátrat věcí nýbrž tato jam si takhle že když budeš jednat jako teď. myslím na protože by jedna třeba špatně tak budu musím učit tomu aby z z z z jednalo let a tu bude používat je tak těch prostředku tomu jsou to vykládám dětsky a dobyto pro tebe příjemné aby když šel naopak bude jednat takhle a v viz mělo jedná. S. Tak budu používat těch těch prostředků k tomu aby z z s se za je tak dobře jednal se sebou spolupracovat. Tam nešel v tom prvním případě počínat jenom z moji řek bych opozice svým be do způsobu jednání ale tady můžeš podle rad tam mu z spolupráci takže to dítě potom řekne se to na dno se na to ovšem věda dneska dědečku se mnou bezvadně spolu nad vší tak ono to tady na samosebou dnes si bezvadně se tu hrajeme třebas. A co byste zdá aby si tak výška no protože sis včera bezvadně kdy byl kdy začíti. A v tomto stavu se s těmi hračkami snadno dát zase zacházet ničím nechybí jsou by věk o že li nebyla jsou na tom svém místě ne nemusí za nimi chodit při ve pořádný šel na takové věci tyto před škola to co novou matkou říši co u toho oral od ve a ten si odpočívá pěkně již tam nemá o žádnou námahu tak nemůžeme zase něco navíc spolu udělat protože. Sme si ušetřit práci musím šetřit dát si co jsem šetřit rádci ano je tady lepší prostředí no a ta potom jsem namátkou protože to jsem na předepsal na tom musí člověk prodělal provádt na situaci telat dámy ale opravdu el pochvala musí ji podle mého době měla jít e něčím co bych pochopí že to není ono ma že to je opravdu je to vychází z. Potřel toho člověka který zná ví. Ukázat se uznání vůči tomu co je po svaly hodné. Velice záleží na těle nikde je si to dítě bude nebo nebude se jde tak ženili bude přístupno přijetí i další a ve rychlejšímu nebo pomalejším u postupu vývoji platí že choroba která se to dětem dotkne tisíce řádově vždycky něčím nestra ale pokud je tohoto nabalování. To to získává ničím významně důležití. Dítě významně roste chorobami které ho potkávají. Je samozřejmě zapotřebí aby z chorobě nese k němu povalit ohleduplně. Protože v něm jsme v něm berete choroby probíhá proces jiným. O kterém lékaři nevím. Probíhá proces v z být s duše. mám právo o tom on takle mluvit protože když jsem vyšel z těch čtrnácti do prací při vědomí tak jsem byl duševně úplně jiné pozici. Než by byl býval byl kdyby se to bylo nestalo dnešek kterékoliv dítě které by se to nestalo. úplně jiná pozice ses dostal do pozice člověka neříkám roste do protože to bylo pořád které na sebe vzalo úkoly ě k nikoliv dospělého člověka ale disciplinovaně a tak když si je na vás nebyla nespočívala v tom že by byl nějak si to umím mínil li že v tyto na toto do pravé ne o to pravda nýbrž že se na něm on na bavila s chop. Bohem s nebo. Živý je následovat najednou se zrodivší vnitřní potřebu třebas po správném život ale což se stává že neb museli dospělého člověka on že do správné ale jednaly jinak. Není schopen se stává ano. Kdežto toto dítě také nedostal se nám v ale mělo v sobě moc která nebyla jehova která radím těla jako stráže anděl a v tom provázela od než to pro vás čili bych řekl to pohádkovým. Atom dětí do vysvětlen a pozoroval nebo také chorobě trošku jiné tak mu řekl podívej se le petřík který si byl těžce zem otcem čistého ten ku ale ne jenom protože o všechno mámy lékaři ale že jste tu byl anděl líčení stráž. Ten nad tebou děl na tímto ti lékaři a tam maminka odložila o tebe svou ruku po starou protože vydělat si z nebezpečí vyvázl tento anděl s tebou zůstává. A tebou zůstane do smrti. A ten ten novým do jako by to se vám v tobě který že se tím sobě neměl a který s tebou v je do života který bude razit cestu kupředu kdož se tohoto anděla strážného. Aby zato věcem nemam by nevděčen rodiny měla tedy lékařům pobyt dobří lidé ale sami více mohli el tudleten e ale kdy že tu schopnost že permanentně u toho že nepodává nové ti nebo ne obalu větě do op kladu nebo z takového je tam ustavičný aby byl řek k němu obrací když tak znovu intenzivněji po má. Asi tak nesmíš od něho čekat lidské jednání. Protože od něho očekávat spíš do se že v tom co jinak na tu pohádku a on řekl jenom tu výslednici z něho očekávat spí již že jeho by bude vidět v činnosti tvé činnosti svého okolní bude pak je milovat tvar na svého okolí bude v vejde kteří se s tou s týkají tebe chrání. Že oni třebas že nemají ten ten styk s tím a když se nebo ty ho budeš mýtem nebo v máš a atakdále dávalo to řekne vy tam ještě by ti ještě činit aby neměl nějaký vidění nějaký vize si jak dobře čili osoby se zaměření neměla jsem proti tomu mít nějaké li se nebo při nějaké hlasy tomu se musí zabrán. Musí děl vyjde živ právem světě ale musí je že toto je pod pak tam domu do po takovým způsobem vysvětluju jak na něho ze země liška někdo něco působí vše není pravda že nejsme tak stroze oddělenou bytostí v bychom byli dejme tomu. Zde na des čáti procent ty svými lidmi. Jsme devadesáti procent i výplodem svého prostředí a bez jak ty procent jsme sví a když seděla příliš velký voda z klade na nese pro jsem jako ve to jsem to. Ten nesprávné když součástí této přírody je strom anebo člověk anebo okolností které vládnou v přírodě a kdy mi a musíš umět v tom op. Třista na jen svou vlastní cestu za těch deset otcem ale kdybys při to o po mně opomněl devadesát tak tak nic nedokážeš budeš proti proudu těm devadesáti procent tu k ohromná mohutnost. Ale jestliže dědeček vychovává jinak děti nebo měnil v rodiče kteří mají příliš závislý toho aby to dítě jako rostlo podají slova v s s s s s omyly li do s do života aby vám bylo s tak je že by pro ze života ta nemá tak na to ba jak se říká česky v ale tak vizte mně řekl na měrou vědomě je že prvořadý úkol je jednota od věk a že tedy mají pravdu vždycky je rodiče str. Aj pravdu to neznamená neměl své mírnosti svého já. Ale musí ten příprava k tomu že rodiče mají zásadně ano když nemají tak na onen na po jeho rodiče. Ale ne řeknu na by říkal maminka to s tebou byla příliš z pro za to ne to lál abych takle s tebou li by si ho udál všechno on ne. Ale je že řekne. Třeba udal do takle tato jako řeknu a prospí dělám to neříkám ale to teďka musím říct protože to zde nemůže předváděl ne ne dědeček řekne ne víš když by tady na maminka voda je tak je podobalo tak roste jasný no to by se dostal třebas tam tak nebo dále nebo když tam kou těle u nás v tom chodí do styku že on to říkal ne li na ty věci doby z chodil do by on je to řeknu po tak jenom vědí o tom si za do kou do vyšel tam s vícekrát. Odpor jako tady nutí kou onu ne dokud se nezmění v tom si sama uvážit se mi tak i příklad páter pokud si ovšem jednat jinak. A tak to by dopadlo takhle. Nebylo by dobře kdybychom se domluvili že jsem znal sami spolu volá jednali ne podle toho co si přeje tatínek kravám král. Ten ty že když si na nich závislí ty musíš podle mých je. Potom byl museli dal ode od u učitelů ta když byl ba ono který byl v škoda ze se jsem si děl si ostatně o nic ve stav. A to není správné jak tam přečká nebo se být stačit to taky není. Tak musíš e především váhat na ty hlavní činitele výchovy se z na vedli vše a musím všecko možné dělat abych při když jejich stylu mít. Tak tento ten den sice on jako větší be takže třebas k tomu. Mladšímu třikrát veden na vás tím ne o mně rodiče nevrátí říkal jsem přísnější se nemusím na že když to dítě žádným způsobem bez ohle. Že na něm nebere ohled na tak že ledu představit tam vyřvávalo skáče po mu na takové věci tak řeknu tak tohle toho užší je toho dost kdy o to jak z své dvě žádných ale před hodnost tak teďka vy přestane anebo se na zem. A on protože že nebo bližším že to nebude pole na ten statek pak řekne na zádech řádí dál ne a a a a. A dále jít dál tak tomu tak dobře teď na ten za věk. Ta on rovnou do toho prostého konat ne ne a ho mlátí přes svou takže potom do se cítí ku dostane cítí. A e e mu řeknu je toho dost odvádět kuje je to moc neboli tak ještě pokračovat tak na a a na zen v ale je to hodně bolí tak přes tak májá přestane si taky přestati ne tak je ten cesta. A tak způsobil v něm jsou cítění vědomě člověkem takže on kupodivu když vůbec dostal nařezáno jenom těle se dostaneme za ano. Tak von to o tom věděla a tu zpověď jedeme to by vás přímo strašil kdy on ne li dále jsem tady přednáší. Vám tím a na svoje je tak ti zdali při jsme přece vlivy výchovy není radí že když je znám ho dvě rodiny věren jsem byl třebas listy cítit ti a vychováván týmiž prostředky k vy rostou do jeho vědních li jeden třebas ve vší ho vší ho dokonce rozvodem lenosti to dvě li spořádané. A že tedy když se na tu výchovu protože člověk je dívat jako na jeden jedno v a ne jako všemocný vás do něho jisto je že když o této výchově mluví slova která jsem třebas jsem neměl být na škola našeho typu se nestaral být svou že jsem nikdy tu prosta on zanedbával. Tam jsem na nějaký v u nás třebas že chybí mu ano ale také jsem přitom vychovával. To byl dobře dospělým takže ten nemluví trošičku od ten vychovatel který patrně vždycky tendenci li to co sám dělá považoval nejdůležitější. Ale tady řekl na opravu po proti násobit je z. Jestliže z jedné rodiny bídou do mají jedinci od sebe se lišící. Za porád žijící dál od že ho to ve mně nebyla účinná protože na jenom to působilo veden k jeho před pokladu mal bylo pro na co od nebem totiž tu kdy neměl tak je tady jedna základní chyba nebo o vás ní. Že totiž někdo měl předpoklady pro toho pro pro zlo. A protože bych doba by nám be ba takto zlo boj do volně let. I mně že o ale proto dobro protože vychovat dal nedbala pak ono se vyvíjelo pro nedbalost tedy kolik bylo ve vých oni říkat si že sem výroby vychovat ne. Takže to je hrozná rána se toto stane rodině toho jim stal štít se kdož ti du vychovatelů. Která by mohla končí tím že by se začít bo dokonce pro vodu a von si myslel že ta vychoval vlas zpráva o naživu tak úplně ne to přeháním ale jisto je že byste rodiče měli zamyslíme jestli opravdu. V výchově udělej všechno samo když vychovávali z stejným způsobem všechny tak udělaly které neuměli ten s. Brali totiž pohled jedině na sebe a podle svého vzoru všech cesta nejmenšího odporu veden jim ten ti osobnosti be věty svolení. Jestliže ale vedli individuální tak jsem tohle tom sta. Žije se do ten rod ten rodič nebo ten vychovatel podívám radí. A to se poznat jeho individuální. Tak může velice snadno podporovat třebas nepatrné sklony dobru a může nechat rozum. A může nechat zastínit že u u u u jasnou ten ten si ke zlu těmito prvky které by stačí li prostorově duši. To zlo a to je prosim možné to víme jinak kdyby toto nebyla pravda tak je člověk nevychovatelný tak je to otázka návody on nevěstě sport takového tak tím je to marného nějak vychovávat zastávám názor věk každý člověk je vychovatelem. A že tedy se nesměl vzdávat také přes jeho uděláme le. Takového člověka ne podle sebe. Jakého bychom si přáli mít aby ne narážel na těžkosti v tom prostředím ten vyšší. To je první věc druhá věc tam byla že on svým ano ano ano. Že totiž lide máme zprávy o tom ne kteří byli třebas i v mládí nebo třebas ten klid to správně tak jsem tak beztak měli veliké by to není tvůj případ ale oni to měli tak je tak stalo to tedy to je dokone věnováno mysleli hleďte no a v ale dal prosím takže ho takle let za na to co než tato jenom nejsou od těžko podle jej ale zase na zla do to. Domu z vinno co svět a když si to vyspělým vlivy větší světla distance že mystiky a oni zrovna nežili vzorný život se v mládí v něm v tom velice nezrození životem. Jak je to možné tato je od od velice snadná to není způsobeno jejích špatnost. Ale co na dno z s tím odpoutat se od sebe v u toho člověka který když se otevřou oči ukáže od jiná stránka života snadný stanou schopnost sebe nenávidět sebe opustí protože byl špatný proč jez naše nemožnost sebe nenávidět sebe opustit a proto se stát jiným člověkem proto mají v sobě prostoru místo pro mnou. vtělení nové převtělení vedl do věčného člověka a jak tomu říká v převtělování nebo znovuzrození řečeno v tom říkal když kristus než se člověk dobrý kdo tak vaně dobrý. O všech draka vyrovnaný proč mám tu zkušenost tudletu. nehnu člověkem ani o chlup nebo člověkem který si o sobě myslí že jedná správně a že tedy není možný není z třeba vůbec za něho způsobit aby byl ještě když s s s s č ve ten se nikdy bez smrti nestane vědomím spolu činitelem božím nebude podílet na jeho činnosti vědomě nebes kde viz. A mám tu na mysli vám známy maminka nám nebude nikdo tam za zlý že takovou určenou byla napřed o nemám být. Poctivou ženou v opravdu málo doby na ni byl na šel nějakou chybu její maminka říkala ho ta chtěl být na tom věk kdyby se zří výší ono ti bude držet. Na odpouštěla kdekomu i těm svým největším pronásledovat onen na nepřátele voni mně který lid tedy to bylo z tolik očišťovat taková z po všech tamto ještě vydrží li že co se ještě ona všechno snese. To si příbuzní tak tak této zkoušeli jednat v tak vše prosti a mám maminka to všechno snesla vystaven za tak udělat třebas plzně do toho otvor do v aby si byli ode na by napravím se jen na bylo tolik sil aby si na zase dobrat mohla protože to nevydržela by vlastními ze dobrem vycházet ode se se za další dávku utrpení. Ale tam matka nebyla schopná přímou moji devizou o tom že takle být hodný je absolutně nedostatečné pro duchovní s protože sebezlepšování nebo lepším sebe do určité míry sestrou člověku vzdal nemůže držet jenom člověkem že je to minimum ze kterého je třeba udělat obrovský skok. Nějaké mystické výši do znamená vědom spojení bohem na toho člověk není schopen když že neví co je mezičlánkem. Teď s tímto sebezlepšováním a mezi tím vědomým spojením s bohem. A než se kdysi tím třetím mezi ča. Tak bych který ještě se vrátím těm špatným lidem třebas tomu opustit námi a jiným. Proč tedy oni měli možnost tak semeno duši ano. Protože tam to snadno du tu pro citový mezičlánku protože. Třebas ten svatý odpustí ve člověk z těla. Který ještě při tom že byl zvrhlý tak rozbila o své by kovy dohromady. On měl ovládat byl viděla no o no ale měl z přátelé. Kteří nebyli kteří by daleko hodnější než on a ti poslouchali pád z tamní tehdejších svatých přestal o nich vůbec nebude historie lidstva ni ani zmínka nikdy tys za ba aby nikdo o nich nic neví a nebylo to důležité. Ale bylo důležité na tom že měl takové přát. A tím ustavičně říkali prosím li se brzy ku jeden ty si nevzal ještě nevede nevylučuje čte li stal po narození krista že bys měl trošičku tak jsem všímat toho co on ukázáno v ho říkal na tom malém nevěřili nevěřím že to byl bůh u plic přeci jsme tady je taky se o nebo byli a ukázalo se o pak toto s tam hodil do bohové nepravý jsem že my je považujeme za. Boj o to potřebujeme abychom si usnadnili postoj vůči nesmrtelnosti ale jen ve co je tělo co o tom proč se potřeby ten vašim vnitřní duševní potřebu tak si něco takové taky kristus co z toho si vymysleli nebo zatím jdou protože to potřebujou mít potřebu nějaké světlo které vím svítilo ve své potřeby se novou vejde a se bez něho ohledu je ta skleničky mu dát jen větším světlem. Nečte kristus asi takhle s kdy mu je. Ale oni řekli kdesi těch nenutí ne abys přijal tu jenom že tedy na stránku své vzdělanost i máš nejvyšší římskou z dělat oku žákovi vysokou školu. Ale vším pro vy všichni městě získanou někde v africe a kdybys byl získal tu janu z přímo v římě tak jsem měl lepší v těm věcem než tím že my jsme tady přece jenom jinou školou než tamními tady nemáme typech vedení stále měla od tomu římu a máme z první ruky svoji ku tu volala máme solidnější tobě ještě vede za vás něco chybí v č a. Ti co to tady kážou to jsou také římané v také že vychovaní lidé ale když ale poznali že to není všecko a žes nějaká nastávají možno po se nic je z ho. A tak on chodil na doporučení. Svých přátel to poslouchat a potom do hospody zase poslouchal zase hospody a tak to pořád čím dál protože by mu to pravlast chyběla rozumíte. A to potom o dala hospoda přestala bavit. Protože to od tak moc nevím do které byl z z toho svatého om pro že kterýmu tam kázal žene a tak je ona je domluvil jsem tam proč. Že on říkal o moje ostrý skal syna tomu radovat co on ho u z díval jako skvělého řečí u ka. On se je mou o chtivou volal v jeho metod pro vás anna jeho přístupu k vědeckému názoru volal tehdejšímu boha domu že ho rozvedu pořád sklem světě jako on citoval starém aristotela jiné vědce starověku a říká asi v on vůbec není hloupý teď jak mu jako mohla hle tak kým který vzdělaný člověk přijmout. E z toho krista v kdy to jsou všechno ano obraz sice hezké ale jenom obrat žádná skutečnost kdy tady nevidění ten kristus dělal jsem skal nekonají se nekonají. Tak dala za omyl touhou setkat se svatým am poražen. A poradě se s tím jak je to možné že ten svatý ano proč tak byl na tom kristu. A postavu otázku rovnou takle tak by za to o si o to hle placen do takle hezky kážeš. A svatý a on říkal ano jsem velmi dobře. Protože jsem odměňován přítomností kristovu a ty si odměna přítomností viz. ti řeknu kdo ztratí svůj život ten na nebi věčně života je tím věčným životem v s s s kost a to tak je sebe ustat sebezapření a při jednou nebo běží na tu oni před znáš. On říkal tak tohoto o musel vydržet abych chodil o pili od ve za on říkal protože se tak asi dva měsíce od on tady jen o a pak a kořen doba město udělá životě lidské vám od oni se přišel na vožral není tak na to jeho na týrat značným znamená od toho co měli nejradši co bylo moc činem jeho života bude s chtít ono by mám s tím život pro svoje do toho osobní. A mám dál po zapřel. Toto pojetí nízké toho ano oni wu pu živá on taky vyšší ananda nižší ano v s u pozor ano říkal v tom či k. Jenom to rozdá ten skončí to nižším přítel v na o to nerozeznal samozřejmě taky ale zase toho a za dva měsíce byl oba chce nevěděla jak tomu došlo ale bez toho krista nemohl být čit. Dát se pokřtít. A protože ho křtil zrovna ten sval tak se stane o větší míru nebo ba u ducha než všechno co se děje. Takže ten sobě od půst s ním získat obrovskou mu do při křtu v dospělý pochopitelně našlo co vám ve mně. A. Potom toto se dověděl že nepůsobil sobě a protože působil tak je to o jeho matka ano stran že mu na a. A tak dále ano to potom sto z kou do domu nová víra. A zůstal jen v tom co jeho prosty číslo věční jenom učinit co jsme bolet jasné nebo výhradně po stránce že jen rozeznává nižší poznání o vyšší že kam může dospět do vodu. myslím že vám poslouží v tak do dávání které je o ten mu píšeme jsem nic nahání od se co jsem na břehu prost žen a věcem dán dítě. Přebývat moře do malého ní. A řekl jsem tomu dítěti tak hloupé dítě co to tady těla. Na to co mu prostředního a co ještě do dál. chci toto moře středy do toho co jim to tam není že. A musíme něco rozumu se je ten je dech a moudrost boží zanech toho aby rozum na to ba tam kam rozum nemůže zasahovat i když znát v bez o rozumu tam vody nese s dělali se dál rozum o ale platí i rozlišovali a co je to rozumu atd se z vyššího poznání. Jezdit toho dobyl viz z ne tak to možno o a proto si to myslel krásnou atd ten s tím. Ilustrovat že je člověkem který než je nižší poznání z rozumu pocházející ho od do poznání vyššího které nemá spojitost rozumem ale může na rozumu bohatě jsou s. Může ho od otcova osvěcovat. A k bohu že většina z dobře bychom many nikdy nastávala výši ne do ztracen výši wu jeho poznání se do na protože jim chybělo to pokud zdání těch lidských špatností ta pak chuti která je odpuzující v tom později v dalším vody ta která je samo činnou ochranou od tad. Jsem pater tak oni pořád pro spojí dobrou výchovou čím hnali po špatností které byly duch radí neprávem litovali že sice se neví li tak to asi myslel ano a proto on že me že nad použitý vsedě li nemohli se nikam dost. Tak jestliže výchova byla prováděna tím co způsob an od příkad li že totiž tomu člověk an nedopřával rozvinou jeho život. A za pro z těla ho tam ještě neměl být za prostě tak samozřejmě před určila taková výchova vývoj který ve pro střed z toho prost. Jestliže ale výchova šla říct jak v že člověk ku to ono aby jsem když žil v oblasti ale dokonale nežil v oblasti tam jemu vlastní která je mu nejsnáze přístup na tak je hlavní článkem jeho po pak. Tak on snadno oželel to ostatního co přišel o dobrou výchovou když ne kde se líčí musí myslet že každý člověk potřebu celobytostně něčemu patřit a když se mu tomu nedá na příležitost tak nepatří potom ničemu nikdy úplně v. Ale když se o dát sytost celobytostně něčemu patřit. Tak potom zase patří také co o tom o duchovní patří také k tomu duchovnímu celobytostně. To je předpoklad který výchova zanedbává a si je že o bych tak jako on. Na zastav se hleděl na jenom dobré ho člověka tak jsem chtěl budí dojem že ta. Člověka který si od něj měli trní na dobře a včas se za dobro ale čekej sebe. A proto jsem říkal o těch u boha jak jak jak jak vinu na situaci ve které to dítě žije aby si s ním vědělo rady onom pomocnou ruku jak urychlit sebevýchovou v se do vnímá vám že v u lidí kteří neměli tak vyhraněné vychovat tele v mysli svých vždycky ě že být v v z orat anebo. Že by měli možnost vůbec zapůsobit st že ty dost brzo přešli sebevýchově a že to bylo velikým přínosem nic pokud do měli k tomu schopnosti tu k a s a prosím vás.