Karel Makoň: 83-04 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Dostal do toho zpomaleného jde tu tak ona měla vidění jsem bez víra nevidění jiného světa a ztratila vidění tohoto svět tak oni taky mistr ztratili jim toto cesta setkali se s tím mistrem. A ten dotekem určitých místech toho tam toho těla to přes dotoho do těla do tohoto vědomí ten takže ten člověk se probudit je a věděl věci které předtím viděl protože předvést tak. Takže tato o tom říká asi tak přítomnost měl prozradit otce stalo ale říkal lidí se podobají člověk byl když takovým tvorů kteří byli vyšší jeskyni. Ale jeskyně najednou stromu práce na svět budu ale oni jsou zády s tou východu a nic nic nebo prací ale mně bylo dal jsem se obrátila viděl jsem to světlo ale to je. Způsob byl který tam se stáňou jsme prožili vono to bylo pokaždé trošičku jinak pro ty byl to dělali jinak e ty pro člověka připravovali daleko dokonalejším způsobem. Napřed způsobem života on tam musel předmět cením novou do boží poměrně dlouhou tak asi sedum let to bylo duševní do pády se osvědčil tak teprve potom zase světcova a. To znamená on mu vybírali například stravu například taji stáňa ty jsou toho jakkoliv tady straně není straně si myslí že od vyčkat se naučil ve věta chtělo stalo že ta těch opřít. Ale tady mu to došlo mu slepý příklad jak se toho ochotně chopil tak jsem přitom si díval že jsem si říkal vy tomáš od by tam měl to učili taky žena cenu tomu sku čil. Tu všech pod poučen z všechny a ne noha a takovým způsobem ho připravili ho smysl si když teďka bude dělat dovede vás do také takhle dopadu s onou omyl. Wu bude on byl ve prodělat to nestačím dneska žijeme ve dvacátém století a tam máme je tak složitý život tolika vzdáním se tak snadno nesjednotí ne ani po sedne pří. Právě teď za sebou přípravu od roku tisíc devět set padesát tři po době vegetářem si to je to tak na to za cenu máš ještě to pral také mu ano. Ano jdu ale volal přitom ještě znal proč lidová no to a no a tak byl vím tedy padesát tři nebo po něco dělal. Tak toto někdo znamená no to potřeboval vědět no ale let také pro toto nestačím to vede nás mala opak je dneska e. Problém nic si tomu nebude klást byl tato veta větší důraz než jsem mám ale mu to nesmělo hlavní směr ses o to jde no která ho hlídal občas mu vypadá. A čili ten předěl ještě se původnímu od říci že dále or citové věci že měli s ll protože jsem si místo na samota pravá ostrov. Mar malost je potom nose byl hlediskem mu říkám marnosti může a panny jako lidskými dosud všechno skonu a kde ten člověk měl dojem že si pro svou. Vyšší duši tam do toho leta volili kempu pro svou vyšší duši kterou si odvede na tento svět a potom pod vedením které. Věčné duše vyšší bude žít dál jo při tom hezky hráli aby ho navádím vás tu nástroje ano podle jeho kama potom ho nutili domu. Se neobrátil tedy dnes taky neviděl a když to vydržel neobrátil sestoupil do toho po zemi bylo velice nebo být kterou do veta dneska dělají víš ku měl typ je to velice hluboké jeskyně. Cestování dělo a který to muselo když ta nesmí čili prase prostředek proto že jo že voni potom vedli poslepu zavázali mu oči sami měli tou činné ji tady že v tom viděli a on mě. Zen říct bude chápalo svým odraz cestě ne ano vím že nemůže tam někde topit nebo jsem neřekli prosím známých věnuje řekli nazpátek boží se svou nesmrtelnou jen svými držet e záhubu toho řeka který žil zevní duši. E mi teď se musí zdál tak je pravý na tenhleten svět a pro něj žila ta nesmím záleží tam musí umřít jak si přitom také zemřevší fyzicky tou ten zaručit no. Je někdo po vydrží tak je to budeš ty no že jeho nahoru no tak to tímto nárazem tímto straší že jsem se taky nás tímto strachem. Smrti něho vyrazil když se jim to nepodařilo to opakoval třeba zase krát jednu to z něho vyrazit e ty podmínky s všeho marií učili že to byla. Vina tím způsobem že jo no slovní hrají činnosti že vodu strachem ztratil sama sebe provedli nahoru a e měl schopnosti. Které předtím nikdy není například zaujetí pro hudbu a samočinné samovolné dodržování určitého systém života kterého předtím nebyl schopen. Takže on najednou dělal věci které předtím neměla a onen sami šli tou předtím chybělo co předtím jako v tom životě nedokázal vládnou teď to zvládla. Tak že velí tato toho nic že á tamním tak ta byla zase co pomocí matematiky ale je. Je zajímavé že jsem musel vtom od v životě el propadnout tady na škole nižší ne co jsem jako bude mentální eště jako že ste provázel ale na vyšší škole jsem propadl matematiky velice. Přítel se tedy viz e v rámci by řekl učení těch nic kterou naučili celý objem tématem na víc že jsem řekl jsem třeba kromě toho matematiku finančním matematiku hospodářskou. Vítr dvě ještě věci dohromady ano tomu bylo moc takže a zkoušel to člověk nějaký přednášek k for astronomii atomu ta matematika šlo sama to budu nebo na své stupně. Všecko on co sám je říkali tato si říkat prosili a on to jenom zkoušel který oni vjem takže on kolikrát jsem své milost jsem to jsou dosti nevyložil ta někdo ho zkoušel vidíte dělal přirozeného. Číslo vodní nedovedu konečně jenom mít veta odvodit pro to dělali jak je to za výcviku tato dodneška ji když tole jako na jedno z nad nebo se o tu ze. Musel jsem no čili e a pak se ještě mně mával celkem deset zen stran na všechny tak tato vyvodil načež nám dal ještě let chci o tom tak pražský kup si sedm. Století toto ovládali jo že ses prostě si že nedostal století proto složek tím že si myslím sebe vstoupili nebem váš od budete jsme pryč zenon těšil nazvat zasel. Ne všechny vyhodilo am blok a tam svým že to nikdo nevykládal si v tom proudu to šlo tou přednášeli atomu měla ten vadilo on říkal prosim vás ne. Vést ten jsem mám vám baráky a tou toho naučte něco jste mi peníz protože v tom jsou platí se propadl ho se proto o kolika pětkrát a po paty se platilo totiž si sedmdesát. Horu e z čisté město bylo tady tolika tak jsem patřil sám za druhou složku kterou jsem musel dělat asi padesát pět kovu ne do této o taky hodně a. A že podruhé jsem zkoušce vše šel to uměl odvozovat jsem rozuměl podstatě víte dělalo děly na těle jak to svý to byl to vynalezla to tudleto poměr s tou do stezkou šel po ses pokoje obyčejně vzorec. E toho se mu to co on se dostal vším ale jsem to potřeboval teprve teď nedal no ano když jsem potřeboval pochopit klid ho. Látku jak za světce tento potřeba nějakým záhadným způsobem proč jste věčné vykladatele prostě potřeba jsem to a hlavu tak na to von to zemřel na plzeň. Světu mystos chce proto jsou zase ostatním tam nám dal vyšší na tom tato nebo tam být a on ten zrozovat když se dostali k této pasáži vyšším na tu. I to bylo si po cesty věcí tomu programu pořád to pořád asi tak měl jsem to neuměl tak jsem se s důvěrou obrátil tady ano slovo vraty světa jsem to nenapsané jsem si to všechno. Proto jsem nenašel a potom se na konat řadu nerozuměl jsem ato von neposlou jako krásnou knížku čil metodu průmysl zkušenosti pěkně výsledku příklady názorně provedením to jde dále že to. Od ostrý klid postu dost sytost že od otce ona pomohl vyšší postu a tak jsem se tomu naučil ale jak jsem se tomu naučil to tak jsem se dověděl že si nazvali jsili jak oni na svět. Tak jak jsem s s s že by věděl že ne z tohoto vnitřního poznání že ten bitva o ras každého koho se zasvětit zkoušel sedum let mečem ten žák musel sedum let chodit do vš. Kolik jsem říkala matematika smysl čísel ale nikoliv jenom na sečítání snadnost byl dělení nebo to všechno odpykal pro tu je tu nýbrž ten skrytý smysl čísel symboly. Si přečíst jsem vykládal no a von si to směl psát ale nesměl vůbec sedm let tomu ani jedno slovo škole se nesnese hlásit a když to jsem nevydržel v tom mlčení tak teprve po zas zase. Co vidíte matku ti ne a do toho co do matematickou a protože vtělit tato se dávat temné především za tím tekla dál a že tady ta že to stal našeho já. A jeho složení zpětné najít jiné budu bych toto nepochopení vypneme na no tak tato tah toho toto. Bych tato atomizace našeho které který prožíváme tento stav protože nedostal zasto znáš znamená jeho rozpracování do se rodu celé řady. Málem odpoví kladeny matce a jejlí zpětné rád cením jo na jiné vyšší úrovni je tím že ta ano a stupeň jsem litoval svět. O jeho tu jsem to dělal nevěděl ale na to musel umřít jsem proto jsou plete říkal velkého šlo abych cesty vlastnit jsem na co stopu co na dovědět ne jistota. Do ano vede s von za založeno pro jeho ona vopu ale jestli se jaká spojitost tady žili je když jsem to vyučoval naše oné ale vlivem člověka který dostal do věcí. Že toho člověka který když jsem se ocitl na pohřbu mého strýce milá e a byl jsem odmítnut být přijat do plzně roku šedesát. Jeho hře vodu e tak jsem věděl od jděte o tou mus a on vyhovím padl a říkal tam něco tu děláš měli znali přes jdou cesta hledám místo nýbrž mluví. Jsem byl odmítnut tak on je v tom setkal o lásku a této rad teďka let pozval abych v tom se řeč politoval na co mu nemohlo hodný zase to velmi ten rozdíl od vás nic samovolně vůbec ne. Nýbrž strašil za jsem teď člověk na ten ještě se znovu či vyšší matematiku když jsme jen tomu toho dospěl svými jednou takhle vyvodili trapně o zkoušce to znovu no to znovu a teprve se. To pochopil tu ránu e jsem věděl jak chcete věd a voni prostě e toho člověka prováděli rozkladem čísel. Neříkám pro oči kterému byl to bylo nějaký jiná oni nějakým způsobem ale e jiným než jak to dělám jste rozuměli měli na sebe víte ale jiným jsem na to jim vůbec nemůžeme. Při jak vím jak na to přišli ale nemůžeme to reprodukovat zrovna jako nemůžeme reprodukovat třebas nebo netroufáme se proklaté o to tak neděláme jako středověcí ale svými jste přicházeli rozum. Jediným atomu opakovanou byl bez ty let jako nějaký den litování novou mohu derivací vody zase další derivací za sebe derivací ji a tak to takto od o. Povalil podvody dostali těžkou vodu a ta byla schopna působit na rozklad nějaké odpad tato dělali co věcí alchymisty a nepotřebovali těch velikých napětí tím energii dneska potřebuju k tomu. Tomu nás silnému způsob od toho naprosto samovolné pochodu páně a ten říkával toto zvládl mám dojem že ten říkám rostou pod koukal vzteklý ta se tam ledna. Učil jenom lidové který nýbrž z tam naučil taky tomuto zvládání lidského nitra pomocí maten že on učil čisté řádky odbourávat po. Stupni kusy jo od či slova svých jeden o tak s vírou vám to za napřed ty nejhlubší kusy se kupodivu nejsnáze ostatním bych duchovní řekli. Že my když připoutanost jsem nejtíž to víte stravu na ty hru vleku si krista ty jemnému šli velice vše tak málo který prošel tím nejeví i do měnily nižší děly a. Ten kdo prošel tak byl mistrem v škole že byli málo myslím že za tu dobu existence do školy že on by škol tak maximálně se dál víc protože. Víte o tom nic no ano. A tak na tom otázka co dělají otázka co dělají jak vysoko jsou ne jak jak on tak to se ano. A oni se oni tedy krista roli se s pitter poli jsme se pořád plnil tu že ten že se lišil od všech tito starověký se nic prací škol tím že nečeká se člověk tak daleko s je. Měl by byl schopen to přímo mu nýbrž on na na toho člověka působil výroku takže ten člověk. Uvěřil například že bude konec světa což byla pravda ve vnitřním světě na vnější dal oni ho tam nechal před ta víra tehdy vládla celým vždycky východem on to také hlásal že bude. Konec světa aby činili pokání tou předním svatý jan křtitel říkal v takže on jenom šel v jeho šlépějích konečně vlito lidský příbuzný doby sice neznali prosto jiné a. Potom jakmile toho člověka připravili pokáním tak mu přijímali dost víře anebo tato bylo dva dvanácti na poštou takhle připravení bartoloměji kterého. No prosím nám a potom ještě jeden jo a tihleti vám tedy přišli od svatýho jana křtitele ale ostatní ani takhle nebyli křitele si. Prostě poslouchali ježíše krista viděli jeho zázraky a uvěřili a proto začátek jejich spásy spočívá v tom že uvěřit kdo uvěří spasen bude. Ovšem bylo zapotřebí potom tu víru neustále obnova na to vás upozorňuju že bez obnova ale této víry která ji nepřesvědčil váhání zevním způsobem že ten člověk před námi dělá. Zázraky neboť ten vidíme zázraky boží třeba tak byl konáte přesvědčil tato tím se pořád ty zázraky boží vidět pořád tam musí být předvádím proto ti učedníci páně s novou museli mu. Věřit když udělal první zázrak jsem snad to bylo brzo to dlouho jim zavírá nevydržela věřím že každý další zázrak byl obnovou jejich víry a on je prostě cestou víry. Ji dovedl víte které co by ho než co se stali buď tělo je cestou víry dobrou jednou pu on je dovedl pod kříž a tamním vespod styčným jít dál. Takže oni jeho přestali věděl to bylo záměrné a něho přestali věřit neboť jak víte dobře na věčnosti musí víra i naděje odpadu a světě vstříc kostí jenom vás. Aby ta láska si byla kterou by byli mohli u sobě za svět aby si tam nic jiného nepletli no abych jenom láskou způsobilý znamená aby zapomněli přitom úplně na sebe tou bylo třeba. Odbourat jejich naději odbourat jejich víru on obojí odbourat kdy ztratili veškerou naději že to někam povede žete když jejich mistr zkrachoval takhle potupně na kříži a oni se sil. Ztratili jenom víru a začli žít intenzivně přítomným ta čit k tomu vědom vedl protože oni řekli tanec dále si ho než sami sa. My se ubránit těm tak ten aby nás také ne popravit tak to se zavřely rodem kde vy prodléval dokud celým nezjevil kristu. Z další tah zasvěcení ježíše vizte spočívá v tom že teď tím musel poskytnou výší klid než například tak srdci jsem se do ku. Tak tam přišel mezi měl říkali pokoj vám jakmile naučil tomuto klidu tak my mu předal takové předal moc dělat zázraky že není předal moc daleko vyšší mít vnitřní klid. Je daleko vyšší zázraku jakým tento stav předal ze sebe tak je tím připravil před předáním ducha svaté no ale potom opravdu nohu. Že totiž nestačí jenom milovat letech je třeba vědět víc asi chce takže jakým způsobem oni věděli to vidíme ses bylo postel s kázali kázali a najednou viděli. Pro ducha svatého na nás a přesně věděli na koho sestoupil a na toho nesestoupil a na koho sestoupil toho pokřtili takového taková ale jedna úkaz máte věděli jak ji rozeznávali vždycky žete. rozeznávání duchů my dodneška katolické se známe to tak oni dokonale nezná volit ducha kam sestoupil kam nesestoupil ne nebrali tím neházely ten nesmím takže cestovali. Odborným způsobem takže vytvořili oporu trvale obce na solidním základě postavené byl tam působil duch svátku jenomže protože tihleti takhle obrácení přeskočit nějaký stupeň. A rovnou padli do toho posvěcení duchem svatým tak to mělo neblahé následky muselo tom vím že že nějaké chyby dělal a že jim setrvačností zbyly osobní chyby. Takže epoše když za svatého konal tím že pořád se snažil odstraňování tito osobní chyb těch bylo slíbím si a takže ten duch svatý na nepůsobil smyslem si osobní chyby přes. A po potom světly znamenalo vlastně velice mnoho když totiž padl ef vést někde měli hlavní sídlo. Tak se řídím sám osobně pronásledoval v době ještě tam se volně nemohl je rozuměl no tak potom se živořilo jak jsem dneska dopoledne říkal kdyby byli e své. Vytvořili řádky klášterem tak vypadati který zaplavil tedy celou v roku křesťanskou a pobýt měli všechno netroufali si totiž žil do těch krásou třeba li tam bohu od tam sice. Otatní byla to přestat jako na ženu z přestože kristus ne nenařizoval víte za králem dále středu tak to byla taková své tomu svět aby to vůbec vše. Byl veliký a nic víc těkat jak si byl srdce ty udrželi sedíte z z jen polovině pak je tady bylo několika něco. Lidské svět si dvě kterými ano tak a e tyhlety ještě těch klášteru taky lidství tyto že sice říkal škola svatého viktora. Chci ve všem jdu asi tak na úrovni že o něm bohu ten světlý jenom jsem četli jenom jsem dělal z z pod milost. Podivuhodně sekal tím že nechali být tak dlouho zvířete že jsem. Mohlo se napřed z žít zvíře cesy víře čí přírodou se kterou ze které všichni pocházíme věnec vždycky tak příbuzní visící příbuzní to jsou vracíme cesty tam na sem protože opice samé. Ale musím ze svým jako lékaři přiznat že to zmizí cítil se on podstatně neliší od toho lidského nemyslím na mohu ale pro dejme tomu od bez a člověk neříkám všemi opici to by. Svá svádět snu nějakého myšlení jinému ale nebo ku jinak člověk tak podobně v ta ten také nechali opravdu velice dlouho celkem nerušené kteří se zvířaty. A ono je to proměn přednost dodneška nejsem proto jste vědomá kočky nebo dvacet si to neradím ale dívejte se na ty potřeby toho člověka s úctou. Že potřeby zvířecích bych tady řekl hned kterým je třeba nevyhovět aby se vy žilo to dítě v pasáži zvířecího života převádět zvířecího života a. Mohlo potom vystoupit nebo vstoupit do jiné fáze vývoje do větší že na toto se zapomínáme že hned její mistr hodit dospělého člověka nebo člověka jednají. Silo podle těch dospělých lidí a nenechají jeho reagovat dětsky na všechny věci které kolem něho věží e tak myslím že. Třebas když je to takový mar čili ne tak že tam je to tak jak chce li na okolí která bude rozhodující. Pro vývoj o dětech žete tady je z těch čas jsem stavy že je vědět že že to je dítě bude pro se reagovat na prostředí ve kterém žije o bude ses. Snažit vyvodit z něho pro sebe závěry říkám mluvím o sobectví lidské pro sebe závěry ono se musili ustat je dávno pochopitelně ale šetrně jako. Ten úplně žene všechno co ten dělá pro sebe i špatné drženo s tím vychováván se otec s tím tady jástvím řečení chová tady prudčeji se rozvíjí jeho ale když se z vy. které pro ho nesobecké tak je že se rychle jeden celý člověk ovšem musí se jemňounce z toho sobectví jako byl někam jinam ho vést ale. Velice jemňounce e to znamená trpělivostí trpělivost překonávat toho člověka ukazovat mu příklad spolužití s prostředím tedy z pohledu. Případ jak ohleduplně jednat s prostředím ale ne a kam hle s přitlačení ne jsem říkají moje dětičky bude vnoučata nýbrž čelí přítel trpělivým. Opakováním jiného příkladu než to dítě samo si by nalezlo své primitivní v ten příklad není správný který sám sobě staví do očí to je prostě. Na tendenci pokračovat ve zvířecím živil že bez zvířecím byl hodnocení znamená vidění sebe jeho budu pudu sebezáchovy všech těch základních pudů než cestou pudového života. Vy mání do tomu trvá velice dlouho a znám lidi kteří se například ku žáky kteří pudově je jednají jim dospělém věku to je pudový způsob jednání. A takhle bude asi tak se mu ne tak zase kam to oni si matky myslejí nebo myslí je řečeno ve že nezáleží na tom. Jak se duševně chová v době těhotenství čím žije a co s jinde ve skutečnosti například tadyhle palem tak vel. Ta se dovede věnovat nějaké věci ten tak soustavně že všechno ostatní kolem toho padá e. To za následek pro dítě které se měl rodí že že se vytvářejí předpoklady pro to vám nýbrž sounáležitost ho člověka. Se situací do které se rodí daleko užší to znamená do to dítě ne daleko. Citlivěji bere raduje na prostředí než jiné dítě jestliže matka předtím z prostředí ve kterém žila si vybrala nějaký argument. A samosebou to dítě neví o tom co dramatem dělal ale jak správně říkáte když se ocitne blízkosti matky ne taky jiné. Než když je dával vodní a to znamená ještě žije životem duševním ten matky čili když teďka přejdu e jít na tu dobu po narození ne tak bych říkal že ta mat. Aby neměla podceňovat e hnutí své mysli že by se měla hlídat v tom aby byli také tak nasměrování jako předtím třeba o to studium aby by byla smiloval směrem tomu dítěti. Z tohle naň to znamená aby se rozčiloval ten ten ohle aby byl tím jenom na modelovat do to se musí ovšem byla tomu že to co nebo můj ten musím to nelitoval klepu jeden za matkou byl neví. Ale to je stará ale kromě toho aby si moc jsem ostatní člen rodiny nebrala do hlavy aby prostě jsme si všímala se jeho držela se nějaké jeli mě. Je že ten je zaměřena na to dítě protože vono se řekne jednota bychom jít ale jednota říct že to velice nýbrž zázrak dostal dál poznáme všechno ale že to je důležité pro. Dítě ale jenom tam to začíná právě tomhletom věku ba toleto je kdy jednotně tam matka působí jednou tím způsobem může úsloví nebo takovým ucelený způsobem. Prosím všimni se e jak jsem ten který mu kolik to dítě přecházím toho dítěte boje nálada a dokonce svoje těžkosti tělesné napřít. Ad chyba které stal věcem nebo takové věci ta všecko řeka byl to vězení ten to je ještě neni se spojeno u pečení měrou ale jest to jenom duševně daleko dokonaleji než tělesná nějaká vám to. Šli života no tak když toto matka ten ten den kdy tak se chová e řek bych si asketicky ale schovává se s. Ustavičným ohledem na jsem měl toho dítěte za směr života toho dítěte jsem směřovat ke klidnému ne nervozní mu není plynule mu vývoj v něm ne nějaká. Co ta vůle když člověk je brzdil takový brzo onak víra byl prudce ten na zevním prostředí ta rozuměli v něm kterémusi napřed samosebou nerozvážný si to a nevyvodí z toho důsledky. E které by měli končit byl klidným nazíráním s určitým odstupem na věc na události měly se měli že vy dívat jenom zblízka na věci nýbrž kdož u s odstupem. Protože jediným odstup který nesmím je vůči dítěti a ten ten nedokonalý ale určitý odstup od všeho ostatního ten pod zřízení toho ostatního tomuto přístupu v lidském k tomu dítě. Ti neměl být veden takovou zásadou která byli vzorně tak dokonale určována let vývoj toho dítěte tomhletom věku e tak bych začli. Je to tou kapitolou skončil protože o to ještě bude ba roli časem příště činu na jsem židé ještě jednou jsem byl ještě v čem je nutné ne v tom pokračovat protože bych nad avise překladě řekli tyto tvoje názory m. Že s dát tomu co co chceš aby se překlady nějakým povídání o dospívajícím dítěti nebo od přijde tím děti nebo anebo školák uvědom to málo od význam snu let to se musí všechno udělat sil nebo zaři potom podle. Okolnost dělat podle toho jak se ten ten kam se podaří na kteroukoliv se podaří to dítě přesunu protože tu koleje nebo teprve nedá a jestliže to je koleji jediná. Ten také toto je správné a že tam příliš toho mnoho rozjede není znamená příliš různou rody vůli vůz z různých stran každý po svém si to dítě vychovává ten tak teď chybné ve moje manželka pole ne. O názoru byl nevěnoval vědy dobře jsem měl přitom klidně nechal tady byl to dělal jinak považuje ale jasem to co je protože jsem nechtěl v tom je. Způsobit rozpory vím to vypadá že se jako znak nesmí jsem přece nepůsobily jde přece o nerozumím tomu neumí čest jenom ale on rozumí jinak tudlety kdy ještě mají schopnost se myslet zasít těmto. Ten duše stavu toho svého okolí a když ta matka soustavě napojím že neví původ co to znamená že se ho všímala pro boží je e tak vstupuje přednostně. To dítě do života duševního matky a ten život matky byl duše něm života do boží světem a ostatní prvky svým vlivu okolí. Mít ustavit pozadí e jaký to význam že totiž to dítě nebude mít roztříštěnou povahu je tady základ nerost kříž činnosti povahy je neschopnost se něčeho pořádně chopit čehokoli život. Je na jedné věci ale ten při tom tomu toto ale je přednostní bude tak žádá hodnota se bude teď bych jsem a to se bude držet něčí radí. Jak je známe ten toto nemají v tom svém základu a proto je nemůžeme přimět k tomu aby náležely jedinému dejme tomu viset musil to byla denním kdyby jenom to. To bylo nebo tak aby dovedli ne všechno zanedbávat ale my to na vedlejší koleji pod si za dva tam totomu to jít na duchovní cestě to ten nebyla jsem si neteče roztříštěny mít žes. Je nikdy během toho života jeho nemůže vtělit vede řek bych nějaký program se nevede na něho program jak který by mu podal dal když. Vždycky nově hodnoty podle nějakého středu a ono je třeba aby jeden života nový střed najít zase nově uspořádat všech jednoty kolem toho středu a to se člověk on. Že tak jiný že se nesmím dát by toto vypořádání všech věci dokonale toho středu a ten základ na toto co se dělalo toho malého dětech kterém bez nemáš že tam rozum které sama nebyla ne ten tímto způsobem jak si s tím zas za. jsem to je odkázáno na ty jsme dospělé kteří může o to vůbec si nevědění a jsem z toho úvodu po radoval svoji manželku aby se tam povaloval podle protože jedna vlastnost ani byla jsem dělali. byl vychovali jak než žena těch ze dětech byl viděla el že ji za je do především vědět kde a on tedy jít a tak tedy se jim dokonale věnovala e. Se také do třebas samosebou pomoc dovedl se vědomě snáze se opravdu ten těm dětem ono vrcholně věnoval mu to musíme se moc schoval za jsem pozvedl mnoho mým v z i toto o tom kdo neznal co zenu ale tím zase na druhé straně. Tím to mělo tu výhodu že se mohla ono pro na něm velice dnou ta že to byl její život ten život větě žes ne rozeznávala svůj život za život dítěte nýbrž viděla na tom je toto je jednou živo. Ta neboť že zase je to jednota jít toho martina s tebou to jednota života ta toť je stoprocentně neska ještě závisle nad svým životě ten pochopitelné protože život mateřského že vy toho těla. Vlastně a ale nejenom v ale z její duševní dílny mně živo a co je mi je to se v něm obrazy let po všech stránkách zaživa svým procesu zase věčný činnosti než. Jsem jo protože ono zatím mířím uspořádává jen čemu tam potom od z můj jedna že totiž uspořádání teď těch všech se musí které budoucnosti budou je ve fungovat hl a potom pak je vždycky sám. Volně bez vás toho člověka pak k tomu se musí upravit cesta tím že se do něho nestra ta nýbrž se trpělivě no posun nebudem není míněním dospělých lidí cestu do ten. Protože tam kam by budoucnosti měl patřit no prosím když se narodí dítě v rodině kde nevládne dal tady jednota výchovná ten velice jsem nectí jít. A ono se chce věnovat jedinému životě třebas nějakou povolání významnému třebas umělecké činnosti tak musí velice mnoho musejí vyvinout o musí překonává. A v napřed než zvládne ten svůj obor velet tu rozdílnost názorů jeví člověku tu tvoje koleno nebo mnoho bude dost při kterých rovinu že jsem se vždycky s manželkou za. Dveřmi a daleko od těch dětí dovoloval o o tom způsobu o božím jenom po těch ústup musí jsme strany nad jako s tímto nevadilo aby to za rozčiloval abych nepřišla. Do tato přednost hlavu který je nežádoucí viděti no a musím říct tělem znal vám nazve nejsou ty děti je na tom dobře nic veden k tomu jak manžel. Ta poměrně měla poměrně labilní nervovou soustavu a vychovali tys daleko stoly vnější mělo soustavou než vás tam než měla sama přítel tak je bych tomu ještě nešel dál překročil. V situaci když tedy on se mu podaří překonat sobě ty vlivy které na něj působily tak ty se stanou životní nebo živou součástí jeho bytosti ten která se nedá oděl. Lid od jeho on v jeho nitru od sebe tam do sebe zamontován na sobě závislé způsobem nerozumu ta které vím že se nemůže nikdy předvídat kdy tam bude vládou otec. Když matka tady dědeček tady babička ne a od kdy ostatní okolí na tu prostředí taky se mu podaří tomu dítěti že na jen si pro sebe ještě cestu k tomu. Co si zvolil tak je to vždycky cesta miska plná kálí protože jsou tam rovnocenné byli proměníme kvality znova. Rovnocenné li kterého v tomletom jednom směru nemohou podporovat v které vypadají nebo z země ježíš daleko z věren které volá tady na to nebo pravou stranu krásným směrem. Kdy ta zaměřit to nově říkala tady tam je tady těle tohleto von se pořád obracejí po někom opičí se vedení svůj tady říkám že více mu je to nejlepší ale e. Oko poklad odněkud něco to je velice riskantní záležitost on si musíte člověk kdybych například literaturu nevíra přátele dnes. Smí brát každého kterým přijde pod ruku on musí rozeznávat jsem neměl byl vyveden to od rozeznával jsem za trest vhodného mi hodného aby byl vliv. Vy dobré od špatných dělil aby takhle posuzoval bez ohledně ji ty své vychovatele neříkám rodiče k tomu z z být tolerantní aby se taky kdo třebas na prostředím širším kterém. Mně jsem no a je tím si možný že ta cesta jeho kterou jde on sám kupředu bude širší totiž v této ostatní bude stavu když postupu směrem byl které cestě tím čemu proč. Vyříkat cesta on snáze nemoc kupředu po kráčet rozumíte tak jsem to myslí mým by se byl takhle snažila se o nějaké jsou li v hodnocení které zve. Jedeme pro to dítě není nauč se hodnotit předním zřetelně hodnotit věci události lidi ale ne pomluva nýbrž přístupem těm. Aby e to dítě dělo tak ty moje ježíše stýkají s tím a s tím do to je aby si byli udělal obrana dělal obrázek ne a tak dále a zlo tak abych udělovat o tom. Proč tou to po slovu tady na co se dívají ne a tak podobně že myslím že v první fázi je velice důležitá aby rodiče. Kázali si o tom najít třebas převést skutečnost která probíhala před zrakem toho dítětem přednost mysli vůbec aby dost věčnost dokázali převedl do boha to. Vstanu co to znamená že to dít vlastně přichází ze života svými bůh se mi jít než jaké nebude. Než které bude jenom potřeboval tomto životě ty které nebude než podstaty postupně tak není a on on příteli a aby on měl bych které přišlo když oni víme které jsou to. Chce které postupně musíte kromě že by bylo ten normální ne tak ty funkce při živý vjem ty se nejsa váže při živý pohádkou činnosti ve které bych tu ve lidsky do pro jako vítěz ne. A e boha kam musí kdo tu tendenci jinak to nejde aby s tím dobrem do dítě cítilo by s ním žilo s tím byl dělá dobře a aby se těšil že zase viděli ten hrdinné. Si zpovídal řek pojednou ča za potřebuji třebas ten třeba mu slyšet pokaždé znovu jsem samozřejmě to jedním vítěz napřed na svou nemohou dosti tak. Čím to bolely jinak než božena němcová ten no obyčejným pasa kemp ním oním zvítězí on na před výběrem mezi těmi kon mezi těmi zvířaty. A to je to zvíře se se tady jednota na přeci musím jesi mnou ten. Když nezvládne své zvíře ani v předškolním věku ani v tom a potom to později vůbec nezvládne a musí ji na něm opravdu dokonale radovat nesmí rozpadnou tak to mám na mysli té. Přitom ničením toho vaj a když potom se dostane k tomu u ta ani o tu princeznu e tak nezapomínám na to že za za ta přestavuje dnes proto nebo cíl člověka. Věčný že zase začátku chová velice se on mít tam je že se chová jako pyšná tedy více zná let tak se to jeví tomu terénu a ten umím na kterém. Sedí tento ale kde ten mu to říká stejně prosím je voni budou poprvně vítězství třeba člověk nedej na to nejvíc s ním o byli by tě. To znamená e jakmile se sem se dnes onu tak je to znamená z rozumu tak si musí člověk být vědom že rozum zatím jediným světlem právě kdybys se e. Jsem člověk odebral taky mlhavý výši jak to co která duše let opustil úplně rozumím tak se ocitl mezi nebem na zemi ale nevěděl by kudy kam on musí dát nikoliv na věčnou svoji duši. Zpočátku nýbrž musí dělat na hlas svého rozumu a musí být na tom rozumu u jed princezny je několikrát za sebou dal mám na mysli jdu pro v bohu bude když o tom. vím jsem zase rady pro bych to co bude jdu v něm prost tady vysvětlení že se ale ne je to pokaždé vysvětluju nic jiného vystopovat to vidím ne li jak jim tam dospěli jak se vědra máme tady potřeli opravuje zase rozumové chápáním né. Tak tím z úrovně tuto pasáž takže on domněle jim to předvedu takže oni tomu smějou a pochopím jak se mají ke svým rozumovým zábrana nebo povolením postavit. A vinu to on kolu ptali tak jeli věc znovu na znova po pravdu takže oni čeká nejít co se na po se baalovy zase nemění o pro prosté ona se změní. A podle toho voni dorůstají tak ta pohádka bylo jedná původně než je dneska a jej opustím do jiné pohádky jakmile se dostanou někam dál a když to vykládám tomu menšímu takhle to jinak. Přetekla tomu starším a když tolika tam oběma dohromady tak se jim to mocné takže to co potom tomu ska váš byl zajímavé že to tedy je to oni něco pro něho že to pohádka proměnu tak ten čl. Nově zkrátka pro zjednodušení svým může myslet začátku že je to prostředí žije pro něho on totiž ten by byl poznal nesporně sobec je vychováván hlavy. Je straně nenastane něco čemu se říká citová tady matce nedostatek citu je to zase ten se musí podávat přístupným musí způsobem my ho aby od si žil to dítě. Z něco věci a ten cit musí se pozměňovat podle duševní výše toho malého tvora ženu a tak to s tím musím dál a jestliže tomu tomu pomáhal láká. Tak to samosebou komentář takže je k tomu co se těla takže dejme tomu když tomu nerozumný co s ním dělám s tímto světem tak o do komentuji tak rovnou odejdeme. O nějaký činnost měla řeknu nechtěli s nějakou pohádku a teď mu komentuje to jsme právě dělal je patrně třebas nebo jsme tady dobře co pod ve pochoval to von třebas ten ten si ještě tady řekli ba post tato se. To teďka podali dobře jen dědečku o to jde po rád ty pozná ale tam von to bylo oni bylo že to bylo dobře rozumím temně že to nemilovala nový dělá to prosto do jejich vel na vás pak tu pak to potom ještě není. Této ses to bezstarostně málo proti nám když to máme měl povíme toto dopadat tak ale von to neváže letech ale jsem to se do jeho světa tak sto nedaleko za v s tím vykročil dělal když vy ta. Tady tu ona kolika hned ten ten ještě mise situace duševní toho človíčka nezměnila a se u se měl neni být situaci v pohádce tak jsem ten na malým peci. Tydlety řekne ten je to tam to ty dal jinak které pořád se to jinak od za pořádkem jeho skutečností pro ten jeho skutečnost některé žije a on jde přenese jsem to změnil ale jak se mě. Do situace tak on tu změnu trpký oním potřebuje samosebou jde k tomu zapotřebí citlivý přístup duši toho člověka to nese by člověk vůbec vůli přitom aby mohl. Být toho dítě musí být kde jenom nic se s tím dítětem si myslím že tento věcech předtím musí to je za nesmí děním v úžasný povýšení lidské mysli že může se stát světem vnitřně. E tomu otevírá nové obzory tomu rozšiřuje vědomí nevede jste svým svému rozešli ten takže je ten mohu přitom ukázat jaké schopnosti člověk které nemám ale jsem po na to jde tak je vám. Ten jeho vinou tak zase nemám myslí to si můžete prověřit tomu tak je ovšem do boha to musím jít si nechám unést ženu to vy vy tam rama vždycky jako sečte boha. A takže koně jsem ten řekne to on mama je proč ten to oni ono například tu dalo dobrou učit činné ale celá sku základ tak to udělám musela se obracím hrobě on ten. Tak je tak hory že kromě že se poznám dost dobře ne tak si mohu dovolit očisty jako miloš jakoby o četl ale vode tu nedal to vykládám svými slovy a pokaždé podle situace takže. Jsem si budete situace znovu vracet tam byl to znovu jim jsme řeči dát protože on si přeje tento tím dokonale pochopit co si budoucí dělali jak byli poslušní co je to podstata poslušnosti. a se na dost tím rozum tvého a nesprávné řeknu neposlou za každého je špatná věc tane by musí mít od začátku schopnost určitého výběru zatím dětského pata. Dále čili si mocně pomáhám jenže von mal jednou před do s tou že nemám by mít ten tak vy přistoupil ale my mohou tím boha to mi motýlem ale že jsi když přijde třebas ode ten ten starším. Do prahy za řekne to dítě přišlo úplně jiné to se změnilo a především se živí tomu rodiče jakým způsobem mluví co do jeho slovníku vstoupilo mu. Pojmy vysvětluju v pohádce protože jdu nové pojmy které především neznamenají věci ale přístup k věcem tento pochod myšlenkový mezi je. Jsi jít tak člověkem aby nebyla věc oddělená od člověka aby to byl proud lidské mysli věci a potom zpětně od věci lidské myslí. Aby žil s prostředím ve kterém bez kterého jsem zem aby z něho bral se v něm dobré aby rozsuzovat ne jak doprostřed nada v jak se na opravit a tak dále. Ono to všechno vy víte jenom za ten byl ten malinký moment vůle nová ale je to tam mám tady dotaz jak pádným myslím že. Že z boha a padnou ze své musím jít jako opatrně ono to dítě musí vědět že pochovávat ies poučka vás ni. Také činnost a ne slovní výraz protože ono brzo přijde na to že lidé něco pronášejí například se zdravím a vůbec se nezbyla. Je kterou por mám let pomohla se nikdy neměla stav ho mohu sise po vás ale je tomu tak ten nemá vůbec místo v tom životě toho dítěte ale pochoval musí být zaprvé sloužil na. Pochopitelné a za druhé musí být se provedena takovým způsobem aby dobyl čím ke kterému by nedošlo kdyby si to dítě tu bohu proto svou mysl jeden přeložena mu. Dávek na jedné to neni po chovala že tak by účinným ano ale ten po za nemusíme vždycky vypadat jako ten odměna něčím mi než e. Jako nový předešli vším postojem k tomu dítěti v nejí se váže nám pochoval takovém věku pěti let nepřítel e jestliže. Dítě pochopí že se budu vůči němu chovat podle zásluh toho dítěte e tak bude se snažit abych zkrachoval protože mu to dělal. Dveře ven a také ne mluvit takhle prosím vás když budeš takhle nehodný nebo nehodná taky tebe mluvit nebudu jsem způsobem jsme nikdy nejednal. Mně nikdy takhle ticho domácnost to byste se roste rozuměl ale na sebe nebo do ukazovali si že slibu váš křtu vážnost věcí nýbrž tato si takhle když se bude jednat jako teď. myslím do protože vy jednat třeba špatně e tak budu musím učit tomu abys jednalo letech a tou bude používat. Těch tak těch prostředku k tomu sou po vykladám dětsky melete a bylo by to pro tebe příjemné aby když šel na doba bude jednat set takhle na které jak bys. Mělo jedna tak budu používat těch prostředků k tomu abys se se tak dobře jednal sebou spolupracovat tam byl v tom prvním případě. Počinem jenom z moji řek bych opozice svým ten způsobu jednání ale tady můžeš byl spoléhat na mu spolupráci takže totiž jde potom řekne které jenom do třeba toho všemi jedna. Je dneska dědečku se se mnou bezvadně spolupracuje nebyl neb ono držme jinak samosebou nessi bez tady je tu hrajeme třebas a se ono by se aby si tak víš proč. No protože sis byl včera bezvadně kdy byl ty hračky a v tomto stavu ses těmi hračkami snadno zase zacházet nic si nechybí sou by někdo ženy. Nebyla jsou na tom svém místě ne nemusí za nimi chodit při po žádný člověk dal takovéhle věci by to všecko na to tělo povahu když jsou u toho volal pro tu vedena a byl ten si odpočívá. Byl měli již tam nemá od za onomu tak nemůžeme zase něco navíc spolu udělat protože jsme si že si práci nemusím předčit lásky sobě duše tři rádci a ono je tady lepší prostředí. No a ta potom dělá on to byl namátkou protože to se nedá předepsal tato musí člověk prodělat nová za situaci která tam byla opravdu el po chovala musili podle jeho době měla jít el. Něčím co pochopí že to není forma že to je opravdu je to vychází z potřeb toho člověka který znalý e ukázat že se uznání. Vůči tomu co je podpory hodné a velice záleží na těle a ve stavu kde jesi to dítě bude nebo nebudete do jaké míry bude přístupno e přijetím další ví. A jsem byl rychlejšímu nebo pomalejší mu postupu vývoj e platí že choroba která se protože této i sice řádově. Vždycky něčím nesprávný ale pomůže tohoto nabalování v tomto získávání vy ničím významně důležitým dítě významně roste choroba by kterého potkal. Je samozřejmě zapotřebí aby jste chorobě jsme se k němu obaly e ohleduplně protože v něm své v něm vede choroby to probíhá pro. Se svým o kterém lékaři neníli probíhá proces z v vnitřní změnu duševní mám právo o tom on takhle mluvit protože když. Ten vyšel z těch čtrnácti do prací při vědomí tak jsem byl duševně tím úplně jiné pozici než by byl býval byl kdybych se to bylo nestalo než je kterékoliv dítě kterému se to stalo v úplně jinam. Pozice ten se dostal do pozice člověka neříkam do kterého protože to bylo pořádný ve které na sebe vzalo úkoly e nikoliv dospěl člověka ale kdysi vinno známe člověk a tak když. Vyrovnanost nebyla nespočívala v tom že by byl e nějak si to umínil že to že by to jako rovnováze kdo to pravda nýbrž že se na něho nabalil ta schopnost. Unést nebo že živý jedna sledovat najednou se zrodivší vnitřní potřebu třebas po správném životě natož sestává že neúnosné je rozveden do člověka. On je to správné ale jedná jinak není schopen se vládnu ne kdežto toto dítě jsem také rozum zase zavalen bylo sobě moc která nebyla jehova která radím dělá jakost. Dalším anděl a e to provázela dodneška to pro vás řeči kdybych byl řekl to pohádkovým způsobem atom děti do vysvětleno pozoroval nebo nějaké chorobě trošku jiné. Tak mu řekl podívej se petříku který si byl těžce nemocen čistého ten du ale nejenom protože v tom mámi lékaři. Ale že jste ku byl anděly všech stráž ten nad tebou viděl za tímto ty lékaři a ta maminka odložila od tebe svou u po pravdu protože viděl si z nebezpečí vyvázl tento man. S tebou zůstává a tebou zůstane do smrti a to je ten novým todleto řekl zase vám v době který byl se tím sobě neměl a který s tebou půjde do života který bude razit cestu kupředu. To jsem tohoto anděla strážného a pojmu za to něčem nemá víme vděčen rodil měla tedy bude kážu mým to vy dobře lidé ale sami mým se mohli let tuhleten e a kdy člověk má. Schopno že permanentní že u toho člověka nepodává jenom léky nebo ne oboru větě do opravdu nebo nic takového je tam ustavičně aby byl se k němu obrací když ta znovu ind. Mezi měli pomáhá na asi tak a nesmíš od něho očekávat lidské jednání musí od něho očekávat spíš dobře že tu samosebou jinak nějakou pohádkového řek jenom tu výslednici. To mělo očekávat vidíš že jeho vědění bude vidět v činnost kdy tvé činnosti svého okolí bude pak je milovat tvar dost svého okolí bude v lidech kteří cestou s. Týkají ten nechrání že voni třebas se nemají ten ten styk s tím ani ježíš neboť ty ho budeš mýtem neboť tomáš a byl a tak dále dávalo provedli tam ještě když ježíš kristus aby neměl nějak. vidění nějaký vize syna dobře to že osobně že žádný země neměla jsem prožito mít nějaké byste nebo si nějaké prosím tomu se musí zabrán on musí byl by tedy právem světě ale musí ještě toto je. Je boha tam domu do pořád novým způsobem vysvětluju jak na něho sveze vnějška někdo něco působím že není pravda že nejsme tak stroze oddělenou bytostí že bychom byli dejme tomu. Zde padesáti od procent ty svými lidmi my jsme devadesáti procent ty výplodem svého prostředním a zase tím procent my jsme svými a když se dělá příliš velký důraz klade na těch. Jsem pro jsem jak bude to jsem to ten nesprávné ty součásti této přírody je to strom anebo člověk anebo okolnosti které vládnou v přírodě tam ještě lidmi a on. Musíš umět tomu proud musíš to mají svou vlastní cestu ve nesetkám cenu tady byste přitom opojen opomněl je devadesát tak tak nic nedokážeš budeš proti proudu do těch devadesáti procent dům té. Ohromná mohutnost v nad ale byl jestliže dědeček vychovává jinak děti nebo mínění než rodiče kteří mají příliš na mysli to aby to dítě jakou rostlo podají vzorová si. Nevím kdy dostal života by vám protože ten věci litru ze života tak nemá tak taková jak se říká česky ne tak byste všech jenom měl uvědomit že prvořadý úkol je jednota bychom v. Je tažen tedy mají pravdu vždycky ty rodiče jste mají pravdu to neznamená neměl z mírnosti slevovat ale musíte při prana to může rodiče mají zásadně pravdu. Když nemají tak na tvoje napojeno rodiče ale ne řeknu na vy říkal maminka za tu dobu dělá příliš stroze pro mne to abych to dost nebo někdo by synu udával řeknu on ne. Ale ve že řekne třeba udělat to takhle to jako řeknu to spíš dělám že on neříká málem to teďka musím říct protože to byl nemůže předváděl ne ne v tom těle se řekne. Ale když když by tady pravím darovat je tak by bylo varovat prosté jsem ho doby dostal třebas zavolat nebo dále nebo mysli stal svou těle u nás o tom chodí do vyvozuje to on to říkal leto kovy nějakým věci doby shodě do. Vyvolil to řeknu byl po ten jenom vím o tom si musel do kou to vyšel tam musí sekat dobrotu jako tady nutí koupil že mu to mu mu ne a dokud se nezmění na tom vystavoval žili v sedmi tak by příkaz páter pod musí ovšem jednat jinak. A byl tak to by dopadlo takhle nebylo by dobře kdybychom se domluvili že jsem znalost tam nejen spolu vás jednali dal podle toho co si přejete někam vám král. Ten by žil ty jsi není závislý ty musíš podle bych a potom bude muset dělal bude ho budu učitelů tak bych byl ptal toho který byl v škole ale jsem se že jsem si dělali si ostatně rovnice ztrá. A to není správné dělat zapřeš anebo se být strašit to taky není nebe tak musíš čil především váhat na ty hlavní činitele výchovy se vzdal rodiče a musím všecko možné dělat a. Abych chci když jejich stylu mít hrobu e tak v této ten ten sice formě o dědeček takže třebas byl tomu mladšímu třikrát veden nám to. A tím ne jít o mně rodiče nemlátil říkal jsem přísnější nemusím vás že když to dítě žádným způsobem bez pohled dělal v něm nebere ohled na ni takže rodu představit. Pro vyřvávalo skáče poměl takovými věci tak řeknu tak tohleto e se toho milost nevím o to hezké se vy žádných ale je hodnost tak si teďka by přestaneš. Anebo dostat rozené a on protože že nebo blížím že to nebude bolet na ten za řek ne tak řekne na zádech váš žádným dál. Ne ale na tom a v tom že žádný dál kterou tak dobře teď na ten za věk bude ta von rovnou do toho prost se na tom konal to ale ne a. ho lásku e přes svou zažil potom lze cítí vůbec konající mít a ten jenom řeknu je toho dost odváděl nebude vědom moc neboli tak. Ještě než pokračovat a zná a na nevole by do hodně bolí tak přestání no přestanu rady taky přestati taky ten se stal atak způsobil v něm jsoucím chtění těm druhým člověkem. Takže on kupodivu když vůbec dostal nařezáno jenom těle se dostane neznám ten tak on touž potom nedělám patu spojitě deme tedy mu tak by vás přímo strašil li vám vykládal bude nemůže velice ne. jsem dva a a bude je tahleta řekl tím vzdali příliš nepřeceňuje mi to byly výchovy dnem těm které radí těch když je známo že v jedné rodiny. Vědec se byl třebas když vy si věděti a vychováván týmiž prostředky e vy rostou do které rozdílných jedním a jeden třebas to lepší jeden toho vším ho ten dokonce do zvrhlému. To vidění mně spořádané a že tedy li své na tu výchovu se člověk měl vybrat jako na jeden jenom prostředků anebo všemocný nástroj no jist. Oleje že když o této li ho vjemu litovat telat nebo jsem tedy třebas li jsem neměl být za škola našeho chybu se nestaral výchovu že se nikdy tu. To stránku nezanedbával e kladl se na nějaký důraz třebas že chybným ano to je také jsem přitom vychovával přestože dobře dospělí takže ten nemluvím trošičku rodu. Vychovatel ale který patrně vždycky tendenci byl to co sám dělá považoval nejdůležitějším ale tady řekl na opravu bohu proti názoru jednu věc jestliže svět. Ne rodiny kdy jdou do vaj jedinci se od sebe se lišící ale za porád šli tří názor že jeho které mně nebyla účinná protože najednou to působil. On ten jeho předpokladu málo bylo to nepůsobilo zenem totiž to by neměl e tak je tady jedna základním chyba tomto nová vůlí že totiž někdo měl nebo. Jen proto onou proto zlo a protože lidová byla nedbala takto rozumnou pojí mně jeho volně kvetlo jiný předpoklady proto dobro protože jsem byl vychovat dal nedbalá. Ta vono se vyvíjelo pro nedbalost kterýkoliv bylo řek bych po mně říkat si že jsem vírou kdybychom ne a takže to je hrozná rána se toto stane rodině. E do mít hlad štít se kdož klidu v těch vychovatelům která by mohla končí tím že by se další obro on se pro vodu von si myslel že tento bych vona byla zpráva označenou tak úplně neměl trošku předávání. Nu ale jisto je že by se rodiče měli zamyslíme jestli opravdu v výchově udělej všechno co mohl když vychovávali nic stejným způsobem všechny. Tak udělali neuměli ten vnitřně z brali totiž pohled jedině na sebe a podle svého vzoru vše cesta nejmenšího odporu veden v něm ten jejich osobnosti vedly ty jsi. Oni jestliže ale vedly individuálně tak se tohleto nemůže stal jestliže se to ten dobro ve rodič nebo ve vychovatel podívám radí a to jsem poznat je od ní. Vyvinuli tak může velice snadno podporovat třebas nepatrné sklony dobru a může nechat rozum a může nechat zastínit se. Budu mít jasnou ten den zvykem zvu těmito prvky které vy začít není prostorově ten ši to zlo a to je prosím možné to vidíme. Jinak kdybytoto nebyla pravda také člověk nevychovatelný tak je to otázka návody on je věc chtěl protože takového tak tím je to marného nějak bychom zastávám názor věk každý člověk nevychovatelný a. E že tedy jim se bez nevzdávat tady děje že z něho uděláme ale takového člověka ne podle sebe jaké ho bychom si přáli mít aby. Ne narážel na těžkosti v tom prostředníkem bude žít to je první věc ten druhá věc tam byla nemusím tomu ve stromu. A na boha dobře že totiž lidé my máme zprávy o tom a ne kteří byli třebas i zvrhlým mládí jeho třebas ten klid třebas ano správně ta bolel tak. Dnes ta oni měli veliké byly to není tvůj případ velet protože to měli tady tak stalo do kde je toho jeden do kombinovanou ježíše jeden no ale dal prosim takže ho takhle let dostalo do toho ježka dolu jenom nejsou od že to bude vědy. Ale rozum nazvat do to tělo musí na sobě františka to vyspělým nebyli větší světa stránce ještě mystiky a to oni zrovna nežili vzor jim těm ten mládím nejen v tom velice nezrození životem. Jak je to možné tato je od bude velice snadná že to není způsobeno jejich špatnost ale snadností odpoutat se od sebe. U toho člověka který let když se otevřou oči ukáže od jiná stránka života snadný stanou schopnost sebe nenávidět sebe opustí protože byl špatný. Ale prože z naše nemožnost sebe nenávidět sebe opustit a proto se stát jiným člověkem proto mají sobě prostoru místo pro nové vtělení nové převtělení dveře dvojí bylo člověka ta toho že jsem. Převtělování nebo znovuzrození řečeno v tom říkali že kristus než ten člověk dovolili je takzvaně dobrý po všech draka vyrovnaný proč mám ušel. Dost bude dál než jednu člověkem ani o chlup nebo člověkem který si o sobě myslí že jedná správně a že tedy není možný není z třeba na vůbec. Jeho nějak působit aby byl ještě lepší s s s s s s s ve ten se nikdy do smrti nestane vědomím spolu činitelem božím nebude podílet na jeho činnosti vědomě nebyl. Kde vizte a mám tu na mysli vládne mámi řeka v v v něm nebude nikdo vám za zlý že takovou ženou byla předvojem maminku potok chtivou ženou v op. Rodu málo doby na byl na šel nějakou chybu její maminka říkala ho ta lituju na tom věk kdyby se dříví vyšší to tak. Bude držet to odpouštěla kdekomu i těm jsi největším pronásledovat onen na nepřátele voni který byly tedy to bylo tolik očí že onen taková zkoušeli tamto to ještě nejde ježíš. Vše co se ještě ona všechno jsme se brzo si příbuzní tak takhle to zkoušeli jedna z mých tak duše prostředku a mám maminka to všechno snesla než to nevzal tak udělal třebas plzně do toho podoba by si byli o. Je rabi nabral dovím se nově rovni sil aby syna do se dovede ona protože to nevydržela v by nás mi ze dobrem vycházet aby zase se za další dálku utrpení tahleta matka nebyla schopen. Nám příjmu e moji devizu v tom že takhle být nehodným je absolutně nedostatečné pro duchovní věc ten protože s. Nezlepšovala nebo lepším sebe do určité míry přes kterou člověku zdali žili protože jenom člověkem že je to dennímu on ze kterého je třeba udělat obrovský skok ten nějaké mystické ježíši to znamená vědom. Spojení s bohem na toho člověk není schopen když je neví svoje mezi článkem nevíme s tímto sebezlepšováním a mezi tím vědomím spojen sbohem a než tedy vysvětlím před. Mezi články tak bych chtěl ještě se vrátím k těm špatným lidem třebas tomu komu synovi a jiným proč tedy oni měli možnost tak semeno když činu. Protože tam to snadno budu procento umenšování protože třebas ten svatý jeho s tím byl člověk dělal který ještě přitom že rozum pro tak on dělal to. Je mi kolují dohromady dobře poměl ovládat ten viděla takovým no ale měl s přátelé kteří nebyli kteří by daleko hodnější než on. A ti poslouchali vázání tehdejší svatých křesťanských o nich vůbec nebude jisto je lidstva ni ani zmínka nikdy ty zapadá byli. Nikdo o nich nic neví a nebylo to důležité ale bylo lidem na tom že měl takové přát a tím ustavičně říkaly prosím jevy se velikou jeden sic. Nevzal ještě nevěděl nevylučuje tedy stal od narození krista nebi směl trošičku jsem taky se všímat toho co on ukázáno on říkal to mohl nevěřili nevěřím že to byl bůh. Vy si přeci jsme ten je taky svoje po hily a ukázalo se a potom to sám vodil do to bohové nepravým jsem že je považujeme za boj toto potřebujeme abychom si usnadnili postoj vůči. Nesmrtelnosti ale jen ve složitě neexistuju jsou jenom proč se potřeby ten pro naše vnitřní duševní potřebu tak smím jsou takové jak kristus co z toho si vymysleli nebo zatím jdou protože to pot. Nebo neumím se potřebu nějaké světlo které vím svítilo ve své potřeby se málokdo obejde se bez něho vejdu je zas liška jiná v vjem větším světlem než ten kristus asi takhle se k němu je ale. Oni řekli vodě sedícím chtěně nutíme abych s přijal tu víru ji jenom taji na stránku své vzdělanosti ty máš nejvyšší římskou vzdělanost o kou nějakou v. Vysokou školu co v ale ji pro vy všichni městě získanou někde v africe a kdybys byl získal rozdělenost přímo musí mění ve tak by se měl lepší při. Těm věcem ještě protože my jsme tady přeci jenom jinou školou než tamními tady nemáme někde vedení vztahy dělalo k tomu svýmu vola máme z první ruky svoji tu volal máme stoly vnějším tobě ještě vede já. Něco chybí víš a tím co to tady kážu to jsou také římané také že vychovaní lidé e než ale poznali že to není všecko a žes nějaká láska. Moje možná poslední svě lásku a tak on chodil na doporučení v těch svých přátel to poslouchal ta potom do hospody zase oslovoval zase do hospody a tak to pořád čím dál. A protože by mu toho pravila chyběla rozumíte a to potom ho ta hospoda přestala bavit znal protože to bylo tak moc nevím do které byl sku z toho svatého vom. Protože ten který mu tam kázal e že a tak dovolat jenom mluvil jsem vám prošlý že on říkal o moje vás lidská jednat se tomu jednoho co on ho musí díval jako. Skvěle o věčným dánu on se o bohu živou volal bral v jeho metafora vás stal jeho přístupu k vědeckému názoru volalo tedy vyššímu vola ženou jeho rozhledu po řeckém světě. Jak on citoval starém to aristotela jiné věc se starověku a neříkat si nic von vůbec ani hloupým ten čl a teď si jak mu jako mohl ve tak ti. Který dělání člověk přímo onou z toho krista a li to jsou všechno mnou obraz sice hezké ale jenom obraz žádná skutečnost kdyby dělat tady nevidím ten kristus dělal se dneska nekonají. Protože nekonají také na zahořel tou svou setkat se svatým ano porodem a podle se s ním jak je to možné. Že ten svatý tam proč tak byl vím na tom kristu na postavil mu pásku rovnou takhle taky vzato osy o tohle placen je takhle hezky kážeš a hle svatý ano. Říkal ano jsem velmi dobře placet dal protože jsem odměňován v přítomností kristovu a tys. Si prvně vám přítomností mistru nějak neřeknu kdo ztratí svůj život teno ten by věčně života je tím věčným životem s post dostal ty sebe zkus to sebezapřením a při jednou nebo by. Její na tom oni přednášku on říkal jak tohoto onomu se vydržel aby chodil o byli oni to je to on říkal protože se tak asi vám je sice potom vedení volal pak zkusím to von je to udělal životě lidské vám věcí. Oni se přišel nebože pravém jak na tu jeho nad jeho značným znamená od toho co měli nejradši v co bylo pomoc jeden jeho života budu mám s tím vono by vám s tvým. Život ho pro svoje do toho osobní ale mám dál to zapřel toto po je nic z této ano voni původu živá on taky vyšší ananda nižší ano prosím pozorní ano. Na tom chyb které do to rozeznám ten skončíte nižším přítel příčinou on to nerozeznal samozřejmě taky ale vzdal se toho a za dva měsíce byl obrácen ne. Dělali jak tomu došlo ale bez toho krista nemohl být žit dal se pokřtít a protože ho chtěl zrovna ten svatý tak jsem se na něho větší míru nebo dávku ducha než. Při normálním co se děje ten takže ten sobě odpustím získal obrovskou moudrost když přestanu které byl dospěli pochopitelně a šlo záměrně a. Potom toto se dověděl že není nepůsobilo tobě bože působil tak je to byl pro jeho matka za něho ustavičně modlila a toto dále a ano to potom sto svou byl domova měl. A zůstal věren kristu a co ta jeho jestli přišlo řečnění jeho myšlení na to jsme volil jasné nebo vyhraněně po stránce že rozezná. A nižší poznání od vyššího že kam může dospět rozumu myslím že vám poslouží že tam rovná dní které o které mu píšeme jsem vyznání od že jsem se na zem. Prostě a věcem dítě přebývat v moře do malého víš a řekl jsem tomu dítěti bych ji hloupé co to tady těla a říkal proč se mu to. Z prvního a co chceš tím dokáže že i chci toto moře včely do tohoto vědních jsem to tam nebude kde a musíme svého rozumu se také nedejte ta moudrost boží. Zanech toho aby se rozum dosavad tam kam rozum nemůže dosahovat ty musíš znát nese rozumu klade mu kdy meze z dělali se rozumu ale hlad musím ve snu rozlišovali a co je z rozumu. A co je vyššího poznání z nich nezmizelo to byl kristus ne tak to možno ho por narostou myslel jsem tu krásnou a chtěl tím tou kdy musí trval že je člověkem kterýho než je nižší poznání. Z rozumu pocházející o o to poznání vyššího které nemá spojitost rozumem ale může na rozumu bohatě způsobu z může ho vopu otcova osvěcovat vám takou. Že většina kněz vidím dobře chováním nikdy nestává na výši ne nedostala celkových si znovu jenom tu byl poznání zaselo nic protože jim chybělo e to o. Tu zdání těch lidský špatností e tapas chuti která je odpuzující potom později přitom dalším vývoji jít a která je samo činnou ochranou od že to jsem si na než dvacet let oni. Pořád pro svoji dobrou výchovu všímali po špatnosti že byl které byly ducha ani neprávem litovali že si zase nevidím nebo tak to asi myslel ano a proto on že e. Ne že na dvou židlích seděli nemohli se nikam dostanu tak jestliže výchova byla prováděna tímto způsobem odříkavý že totiž tomu člověk kolem nedopřával rozvinou. Jeho život a za prosila ho tam ještě neměl kdo brzděn tak samozřejmě před určila taková výchova vývoj který vedl prostřednosti. To mi prosím jestliže ale výchova a šla s tím směrem že člověku ku dovoloval aby jsem když žil. V oblasti ale dokonale nežil v oblasti v dále jemu vlastní která je mu nejsnáze přístupná které hlavní článkem jeho bohu pak v tak on snadno on šel to ostatního co. Přišel tou dobrou výchovu když měli kde se liší musí myslet že každý člověk potřebu celobytostně něčemu patřit a když se mu tomu nedá příležitost pak nepatřím potom ničemu nikdy úplně. Ale čemu sytost celobytostně něčemu patřit tak potom zase patří také se o tom o duchovní patřit také tomu duchovnímu celobytostně to je předpoklad. Který výchova zanedbává se jestliže bych takhle to on tak se stane na zastav se hleděl na dal jenom dobré ho člověk dá. Tak jsem chtěl budit dojem že se ten tak ten člověka který nic co není jejich prvním na to naše a včas za dobro které ho člověk sebe výchovný a. To jsem říkal o těch boha tak jak reaguju na situaci veškeré to dítě žije aby si z míním vědělo rady a on jenom pomocnou ruku jak urychlit sebevýchovou. se domnívá nám že u lidí kteří neměli tak vyhraněné vychovatelé byl myslím si vždycky e že který byl vzorem nebo že by měli možnost vůbec zapůsobit že ty dost brzo přešli sebevýchově a že to bylo velikým přínosem nic pokud byl měli k tomu schopnosti protože jsou na co jsem prosím vás tak co.