Karel Makoň: 83-05 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Zas jsme jsem poznání smysl přechodu že se spojeni s věčností smysl návratu do otcova domu pro člověka průběhu jestli je o lidského živu. Ztrá že je to byl v tom že člověk se přesvědčit že jsem si z kou co úrovní to jasný něco je že se přesvědčí o tom e. V v v existenci věčného života nebo to smysl nějakého osobního užitku z do dosažené dosažení tohoto stavu blaženosti který se nevyrovná. Žádnému pocitu který můžeme dosáhnout tu byl licet do života bez tohoto poznání ten tak bych na tuhletu otázku zodpověděl z prostředka protože ona je při když je. Tak lidským z pít valná bych to řekl způsobem nečekaným odpověděl tedy protože zprostředka že myslím nejsme vědomi toho vůbec že člověk je nehotový. On nás zůstává jím dokonce a že lidství je něco ledové a amen ne něco konečného a že teď. I tuto pod všem dále se rozvíjet člověk ukájení rovni tím způsobem že třebas se věnuje nějakém zaměstnání které zajímá že se dvě je rodině přátelům svým za. Jemu a tak dále umírám podobně a tím o tu je tu základní potřebu polo daleko všestrannějším jenom s tu tak než to. Je že kterýmu dopřává toto bych řekl náhražkové řešení ten protože náš byl řešení je všechno co uspokojí jenom pro tenhleten život v. Ne náhražkou vím řešení před životní existuje li tedy rozvoje novým když je že člověk v sobě oživuje schopnosti. Terén by zůstali normálně na kterým s ním pomocí z jiných žil v všednosti na schopnosti které člověk nejsou že by si měl uvědomovat domě vydat to potom poučen. Že ještě v sobě takových kde padesát devět pracem svých možností si spící bych a že když se stane třebas nejdokonalejším věcem jen nej viz. Byl ježíš tím nám vše uměle ona nevím milujícím člověkem ale říci když se může stát že ještě ani se dali na neobjevil že je věčnou bytostí a. Že tedy celý vývoj který ve vesmíru sledujeme člověku dospět tak daleko že on otevřené dveře maje neměnnou otevřené nevstupuje do nich ale potes. Nevěřil dveře doví vědomé jeho života ve věčnosti a oni mu ustaly otevřeným celý život a on od nich nikdy nevzejde že to je. Je to co říkal ježíš kristus a co vyčítal farizeům vy lidé zlý máte klíče myslím od těch do dveří do věčnosti toho tam neřekl ale má. Teď vnitřně sami nedochází k mají jiným bráníte vejíti do proto z pro radí nám zavrženíhodný bych v ničem mám ale kukla. Do lidem jak jsem sám svým do věčnosti a člověk i když toto neví i když nikdo mezi neví o tom že žije v malým jeho procent na svých možností i. Tak kdykoliv je nucen se o osobním zapomenou na sebe pro to co koná jak pro jiné tak pro věz nějakou za kterou tak vždycky se svědčili že ten nějak. Je dveře jsou že do nich začínám vstupoval předčil se jde k něčemu do činím větší radost než když se všímá jenom sebe to je základní správný otci. Který aby byl člověk může dosud nežije plním životem že to je osvobozující pocit od něho samého když ježíš jej jenom pro sebe e tak je tak úzkém vězení si toho není vědom si nikde se třeba. Vyšel že když mu otevřeme dveře jeho klece tak on z nich nevědí protože ty nese jako dveře vůbec ani neví. většina tam ku zavřeny kleci nevidíte z klece nebo se do vrací když mu ty dveře obratel mu otevřete tak je to člověkem dlouho se vrací se do toho svého vězení v mu co bude se to dobře. Takže odpovědmi na to zněla takhle smysl toho duchovního poznání spočívá v tom že člověk roši jiří své možnosti zahaleny se rozumového a citového a smyslové. To poznáván k vnímání a ověří jestli si ověřovat to nemusí věřit ověří si tímhletím otevřením těch kteří stupeň do nich že vím. Není jenom někým dost tady se narodil a tady zemře jako zvíře nýbrž jen někým který si věčnosti přišel to zatím to neví do věčnosti se má. Vrátit v co se mu nedaří vím dal protože tam nemířím indové říkají že to se člověk tisíce životů aby vyšel vůbec tomu názoru že bude zapotřebí ovšem my nemůžeme na indický působí myšlení dál protože. My na všechno deme ten rod dělat a velice to prudkým způsobem ten vývoj se tady en za několik desetiletí e postu kupředu způsobem o jakém se indy na východu. Vůbec vzdalo odříci se to jsou revoluce ve vědomí najít na úrovni moc ne nebo od toho života ale hrozný co chvíli se přenesla úrovni vyšší tato oni byl. Neví že je jim že něco zas voni když budou takovým to sedavý způsobem dál mi to ale my kdybychom to zas pali při k tem vyspělé technické tu duše života tak by to znamenalo. O zničení nejenom nás ale ničení nich ničení celo do prostoru nic by na to my musíme se vyrovnal s tím ostatním s to co nevyužívá nemusí do toho vstupovat to neni jsem. Sil e nějakého osobního přechodu nýbrž to je smysl vůbec života liství dneska máli kdy být lidstvo zachováno tak musí. Z techniky života přejít na umění kim e rozšířit svůj obzor za hranice o tom a tedy není tomu třeba přeješ. My žádné víry je k tomu třeba jenom od vlastnění aby se člověk snažil nebýt svůj ani jednat přitom správným belch ona vedeme tomu. Pak bohové náročné studium nebo jako kolik náročné volání že si že byl celého člověka to tu musím žes tělem možnosti ten člověk do pokud jsem studuje nevěděl nad sebe nemá čas se musí všímat jen. V těch věcí které studuje e tak prudce odchází ze sebe a rodí své všem vším prostoru aniž to jak se oděje rozum světec ve. Proto je touto moci muset tam v něm objevuje je důležité je že překračuje na něco rozumu tím jsem třeba protože dali bude z rozumem ptal třebaže jeho proto že zapomíná při. To on na sebe to je důležité toto při celém tom postupu vycházet sám ze sebe pro věc aby mu šlo o věc a tu přednost každým zase aby on jako třebas ta. On to mělas byl lékař kdy musí na svět o život toho pacienta a musí přitom zanedbávat svůj vlastní životní on tam budeme jak tomu most nebe musím do musím být přednostním. Život z toho pacienta to je velice důležitý pak výchovný který může hraničit s tím přechodem tady v tom mluvíte do širšího s tu. Tou života setkání s věčností bych mám na mysli toho matčina že totiž je jak znám mu styděli vědy která se přihodila pod. E názoru místo byl na tu ve francii rané jsme víte ranec nestarali přesto o něm nesmí kdy naváže že tam jde. On to ten pláž rozdělil tak tam byl když von třebas ten třetí římský po vám říká nevěřících krista čil okolo chrámu hrozil svůj dáš se s jednou se. Život se cestou svým žebrákem tak myslel si že slouží že brát bylo mu modlí toho centra a rozumu by byl kristus a říkal děkuji ti za ten byla. sem říkal jsem se ono nebyla to li to jsem byl samosebou že to není takhle každý ten trpící to je kristus když se jde nepotřebuje že. Tak to jen ne li kristus ale bůh nás tomu dalšímu vývoji celého vesmíru potřebuje na ni jsem se nesnáz tu vůli citem ten se mysl tak to musíme čas pochopit. Aby se spolu musím vzdávat než pomáháte bližnímu bez i když nad abych vás teď stalose on na zanedbávat u sebe nemusí moc přitom ne nestavila ale měl prostě prvořadý úkol jej. Jen o to dítě se starat tak souží kristu duchovní cesta se nemusím přitom modly přátel nemusím věřit na abych prázdný ze sebe jsem do sedmnácti jak se mám pro taklen byl zase váze se obešel. Z míry toto mohutnými kroky kupředu neví tohoto nevěrec jenom budovy umět tady je tak takhle nemoh dneska mluvit a jednak řek bych nevěděl jak to smysl vycházet ze sebe na přinesly. Tak zase teď by se chtěl dělat správně jo jsem ten jednat správně zase jsem dělal to co třebas karlovi makoňovi nelíbilo ale bylo to správná jsem to udělal protože kolika močí tomu kdy jsem to bylo než tím dostal za udělal jsem to chtěl darovat on v tom bylo. To bylo to byl debakl protože se necítil odliv schopnost joze dávat sobě schopnost poznávací co je správné se stane se udrží člověk jenom tehdy když dodržuje podmínky e to. No že nepěstuje svoji vůli nýbrž na to co je správné tam pak taky schopnost neznal co je správné a co ne se od doby nemusím nikoho tam co mám udělat a ten byl jane svou milostí je to jenom otázka vozů. Dosti toho daru který se vyvinou v po těch operací v tom svém mládí jak tomu bylo prostě slyšel jsem prošel nějakým soudem který odsoudil k tomu on nám ničení na věc že jsem e považoval život. Za nesprávný některý nehledí nepřiblíží k tomu co je správné a přednostně nedělá to cesta neviděla to co jsem vůlí být tomu člověku a jestliže daleka zpět povolání. E vychovává člověk nad k tomu aby dělal to co je správné ale co se mu člověku jít zase musí ustavičně zapírat jo a to je ten smysl stavem sebezápor. Pro správnou věc sebezáporu sebezáporu ten ten ten pravý smysl toho života který staví smysl pozná v dalším ten je to odpovězeno nepadlo bez dost si pod ním me mohu v něm. A jím byl vývoji vesmíru a e nevím proč ale je to v tom světě na nic jenom tak že tam existují. Podřízení padat řízení kde mysli v tom smyslu byl veme tomu společnosti do celou dále ani ale myslím. Tom smyslu že někdo třebas no více hlavě někdo méně myslím o koukolu rozumu a někdo třebas větší životní schopnosti li malé menší a to se zase dodati. Že po zasazen dosti nadřazenosti a tak dále a v přírodě nižší dost tam dobře vidíme jak ty vyšší živočichové nebo silnější jak chcete dával vedeno chce. Mají neomezená práva jak se nám vzdáte věčného meze na práva rozdávat do vůči těm mým že postaveným a vám slabším ale nedělají si vůbec se žádné sedmi tože vraždy úkolem se. Za jsou oživila žil vychovávali svůj rod tam mysl jenom zas mělo na pud sebezáchovy jenom tu byl se do rozmnožení zachování rodu a tím tím jsou řízení dělat to jej zákon který je posvěcuje. Je život osvěcuje tak bych řekl takhle slova jsou tvorové jejíž posvěcení života spočívá třebas na pudech potřeba zvířata a ten život zvíře svět dokonale. Posvěcen těmito vůlí když oni ty pudy jít když tady drží ten život její je zachován kdybychom rod je zachován voni mají právo na bede na cit jestliže se nedošli. Například protože tím že člověk ska jsem že uvedl do rodiny protože smíchu daleko jiného když vším jsou tak ta který konec kdyby se potom přestalo ten člověk starat tak zahynou že ten životě tříd čil. Nezahynou tam přirozeným způsobem který měl dával kdy byl když se za však ku tak to je řek bych jedna taková úroveň života po dní je ještě úroveň rostlina a tak dále to nebudu se roz. Do svých to doplníte sami ale vidíme že je tady nějaká míra chybně nějaký než řádově vyšší aniž a působí života. Jenomže není nám dáno abychom hleděli za hranice tohoto časoprostoru abychom věděli jestli tento řád pokračuje dál jenže. Byli lidé a jsou lidé kteří rozšířily svoje vědomí aby vědí že to co jsem tady jeví jako nějaký řád hodnot jako nějaká pod víno zařízeno a tak dále i myšlenkovém světě tak např. Je znázorněno otčenáši tam zázrak to podřízenost e tím seřazení těch modliteb tak jestli že jsou tady někteří o tom povědět esi žeň můžeme věřit nebo se můžeme dokonce kteří že mají pravdu. Tak pak abychom neměli po chtěl dobře bůh smysl že v tomto řád musí být nějaký bychom a musí být nějaký spor věk jestliže toto všechno tady na světě je při bohem ona tento se. Je tak můžeme klidně že o takže toto platí za hranicemi této zákonitosti nevěstou jinne o hrady šel když zákonitost vyšší svobodnější a za jiných okolností pro v. Hrající a tak to jde dál možná že tam na vršku chce je něco nad tím zákonem a to je pořádku protože vyšel lidský na tom. Jenom tak vědu tak řeknu když jde je tady nějaký zákon ne tato přeci to dala do zákona dala celý takže jsem myslel boha vám to nesmysl zákonodárce ovšem podívat dívat se na boha. Jenom jako na zákona chcete stavu pohled se na na toto omezím protože nechci o bohu vysledovat přednáška dělám přednášku ovoce padesát dva let a není nemá dokonce takže se omezit na to letem. Stoly a řeknu že tedy smysl boží je že nem jsou musím mít řízeno tak musí být řízena tak ani neboť musí být jenom tak aby. To nebylo vidět že to řízena protože kdyby všechno bylo říct jenom tak aby bylo vidět že to řízeno tak jsem to nedalo vůbec řídit jak chcete ten bavím pout. Na ty se z vody ještě z toho ji nebudu jmenovat ale že víte jestliže mnoho věcí probíhá do naší duši které byl vědomě věříte v našem těle. Rovna tak pravdu jako leká jsem od toho musel vás živý srdce pohyb srdce že ano a nevíte nestala se o to ne nemůžu obživuje za něho a tolik ji způsobem žijete ta tou ono funguje e. smysl o tom vědět nejedná a proto je nesmyslné je něco o bohu který takhle samovolně než ten nepřeje když si o tom říct vůbec samovolně z toho. Na naše pravlast se všechno řídím tou mocí kde to samovolnost ve obrovská moc to je tak na kam on by jako lekat že to nejde jim pochopíte ze všech lidí jak tato obrovská moc toho o pomoc li mu musím. A jedna který ten nás při všech ten dní průběh do vnitřní set let dělo budu ten pan docela pohybu se on to všechno roven a návodný světlo dohromady ne a myslet jako slepýmu musím. Znal že to dobře že jsme přišli ne že bychom to neměli si ale do to tady je a také nevědomě je tady ten může tak samovolně všechno jde nahoru. My vůbec nebo z jedné ale rozumu rozšířit a smysl právě toho lidského života e v který vede za hranice toho on normální o vidění spočívá v tom je že člověk proč. Širším e svoje vědomí do těch oblastí kde vinen své morální vyspělosti je schopen zasáhnout. Jako on musem řekli byl bez budu protivenství vůči bohu e bez zásahu do vůle boží ten to znamená se zřeknutím se vlastní dělat chtění se svým já. vůle vyšší takže smysl hle toho celého je umět se pod ji vůli která je moudřejší tak si to uvědomil poprvně pořádně v koncentrák. Když jsem e potom stavu jak se vzdal svůj život najednou se ocitl v duševním stavu ve kterém jsem jasně otci vtělovat že nemiluju že dokud někoho miluju tak se do lásky. Vláda ten pořádku a je jenom jako nejsi bytost kde jež toho pokud on byl kdežto když miluje bůh jak jsem to zjistil s kristem mě. Tak tam se nedá v tomto případě oděli láska od těch ostatní mohu musíte po toho od všestrannosti toho boha on vzala věřit tomu tedy to řeknu kong. Mně je dotor velice někdo šel sebe se ho se ze jak se ho předtím v tom koncentráku co nešli ale teďka takovým jak se sem se poprvně život do jeden jeho člověka na na dělat se stane doby. Svého jo ten ten miloval protože sebe teďka protože miloval tak bůh se vzdal se do života nebyl svoje žil ve mně stačí na nevěří bůh vědomě jsem vestoje jsem on viděl to nic. Tak se nedá ale jsem pozná podle následků tohleto života že to byl on protože tam se dal na došela zase říkal jako ty se přese než strachy ale. Jenom to ty máš svědomí ses byl dopracoval do koncentráku svou vlastní jinou teď jsem říkal celý jeho minulý život tento život zde na světě on říkal vy znáte velitele jsem nikomu ne řekl maximálně někdo z toho mohl vidět můj on. Něco z tohleten toho ani tolik to nevím jak protože dovíš říkal že ani nevím jak dovím ale jsou to nestarám trestal se mnou událost o které od pozdě budu vyprávět a ta způsobila že najednou. Miluju moudře čili že nemiluju jsem nikdy moudře miloval člověk miluje na takhle svého citu e nejen na moudrosti na citové dost položit vůči miluju milovanému ženu ten málo. Když kristus říkal miluj jsem srdce z celé mysli z celé duše z celé síly z vedení nás říkal do kažte to se to může jenom bůh věděl a e opravdu tak. Levém miloval byla to i ta síla možno takže ten chudák věda řekla co kolik měl řek než udělám protože vidím že tady pracuje někdo o kterém jsem mně tady. Ani právo a který je moudrý no a měl pravdu říkal když tou dělá bude pořád on velice udělat ten pokud který za devět let jsem tak takhle je bůh takle mu jsem je bůh a to jsem uvědom oděn ne. Ztrácet dělat v jeho o jeho moudrostí a ono je přitom také ještě existence která je do toho pasován sat čím je tam vám na one v tom taky veliká blaženost v tomto jeho bylo. Vám na to všechno jsem pociťoval že čili co tím chci závěrem říci že když člověk rozšířit své vědomí tím že e s s s s s vzdá. Jsem sama sebe e tak se setká s nadstavbou nad tímto řádem a jemu toho zcela srozumitelné nevím rozumově ne. Ne ale že to tak že nic jistotou nový je otázka nepochybuje potom o existenci boha a kdo kdo plní si že ten řád hodnot v sobě e na o tou od i. Hodnoty víš jsem jsem tou jak jsme otcova to byl na to otázka smysl lidského života lidí jak kteří nedospěli ani k minimálním poznání vůbec. K tomu že něco takového by mohl vím že ten pomohlo kristova a lidí kteří za celý život svůj neudělali z dobrého způsobovalo bolest způsobovali bolest a utrpení jiný. Jím čeká je za to nějaký trest v tak jen na to se vám bude tímto způsobem my si nesmíme myslet že člověk se nějak vymyká. Z toho přírodního života člověk něco tak ve své začátečním neseme členy vývoj žil po narození měla někdo do smrti čistě přírodním tvorem. A takže odpověď by mohla smí u takového přírodního tvora který zůstal přírodním tvorem e v z rozumem vždycky vole přírodním tvorem zůstal proviňuje von své když se nikam. Neshrabal když jen nedostal vůbec nedospěly žádnému vyššímu poznání a když neudělali jsem dobrého za pro sebe když způsoboval bolest. Za to trestám ani kolik není trestal protože to přírodním o přírodě or ala ty které není trestán více. Než e nevinná ho v všich v v v v všich i s tou šli do v za v nás bych se to jsem. Protože všich není trest fási v jejich stav všich stav bych všim protože oliver a jejichž všich všich. Že z z těch protože se fáze jejich co se v v v za v v v všich musím v jejich žádný bych málo protože jsem za jejich všich si jestliže dobra v. Když o byl v přitom jedna z protože v fáse stav je v za co v jeho prože fáse v říkat než ty ses provinil. Fáse je všich sečte v dnes fází se přes všich protože jejich přijde šlo všich to sou jenom v v ses. Stav jako v každé stále všim jsou nám se stav on se stal jejich stav se degradoval z nastal do i když to bych. Fáse si všim fási nemohu jedno ještě protože bych to je v tom že člověk všich ten člověk bez fáse. To za z kaje z toho musel stav i v jejich jsou vražděním měl fáse za ono je v si stav ten v. Všimne v není žádný snes protože také jednal jako zvíře nedostal se na vyšší úroveň než zvíře na ten právo radit aniž by měl jsem. Nějaké svědomí že mu to svědomí nedělal pokud může dělalo svědomím najde svůj terezka aby mu svědomí nedělalo vám svědomí ten neměl jsem tak trestal. Nebude čili kdo je trestán kdo svědomí si z toho co dělal za to co dělat čili není trestán bohem nýbrž je trestán takovým novým s. Tělem myšlení nebo vyšším jste myšlen jak jsem to možná že když nevim to si tady slyšel na protože svědomí není něco absolutního není to věc od boha a naprosto ne nýbrž i v. Lidová záležitost u každého jiná dala prostředím výchovou všemi těmi zevními vlivy a vám také citlivosti toho velice mu pochopitelně tak ten člověk je. Esta vám za to že to svědomím čili o dobře víte svědomí že ano to ne jako se dálku jestliže ale člověk mariiným ho proč ani svý své vědomí. Do známá to znamená jestliže ve svém bližním poznává aspoň trošku se ve vlastní poď příště byl aspoň do se s nimi ztotožním. To není bohem světel to je krok za hranice klece e to je o bohu tak krásný pokrok kupředu k duchovní. Velikosti tam by kdyby překročil tuto v něm se rodící po vědomostem vyšší zákonitosti že je to pro jde trestán jsem trest tam nám sto je zapře. není na toho mého pocitu nebo vědomím této vyšší zákonitost si nemohu dovolit e to překročit tak třebas e. Ta třebas u ta se po vůli jsili nějaký mít je a jestli tam také o ptal a hranic. S tím by dělaj nebe ježíšem být vyskočí zatím míčem a to jsou se potom tomu jestliže mám naspěch zatím v ničem nejdu nebo nebo držení ty děti a tak dále. Tak jsem za to ale okamžitě trestán to nemůže rok ses nebo protože co se stalo v nečekali způsobem jsem za to potrestán protože tohleto jsem neudělal tento opomenout ke jsem neměl čas. Na živého tvora že se spěchá někam za dalek pomalý temnější věcí než je živý tvor do se říkala mně lékaři no ale tak ten ten člověk je trest. Vám je dobře trestán hned kdy dostal na takovou míru pocitu vyšší zákonitost jako třebas také dostanete výborné nemusí čekat za posmrtným stál ano ale chce že toho poznámka. Stavu tam je obyčeje člověk ve stavu své svědomí ne od pánaboha ale to vlastní tělo někde tady vyrobil dotoho tam trestal takže neska jen peklo li ne protože nikdo to svědomí nemá ne. Se dobře li protože tady si dělat svědomí domyslete a nebude taky kdyby mně ne to nebe které si vytvořili lidi ve své svědomí měl svém zase představa jsem od v něm když to je. Ne ten taky byly mělo aspoň těmi evropskými lidmi rez době ani do ráje ani do pekla a všichni si pokračují po konci tohoto života tak jako žili tady a ani ne. Se dovím že tělo které tam mají najednou nabírá nebo postupně nadjá sebe nové umím chce tak tím jsem modlitby kuje její vším ne takže po smrti hrází mám po m. No pomalé se mu pozměňování lidského života na život jiný který nakonec není lidským životem tak to běžně vypadá s každým člověkem moc matku by o člověku jsou musel. Zase levicí říkal jednu nemusí pokračovat v přírodním způsobu života jako pokračuji většina z nás potom po smrti se při pokračování přírodního života přírodních od tam ta příroda nedělá skok k opravu. No to které byl že totiž podívej se z na tuto toto snu šel bylo byli nebo podstaty nebo důležitosti svědomím potřebuju detailně vidím. Povědět v proč například takový mojžíš vzbuzoval ten bez ten národ je svědomí za věci vtělil které do svědomí sestupovaly u jiných okolních na. Rodu oni nesměli dělat toho rez do musel dělat tamtoho a když to překlad člověk taky to sou do svědomí aby li jsem vzato okamžitě trestáni jako třebas a proč čím na. Mu byl tolik na balastu do toho svědomí a že oni se nemohli vymanit z poslušnosti toho co je někdo uměle jen naroubovat do toho ji svědomí to byl ten mojžíš že. On dodalo sil z nařízení božího dejme tomu proč se dělo z nařízení božího protože toto mít svědomí ve to je jiný způsob než přírodní tam je před podává. Fáze je do vyššího života tam totiž člověk se o po ta od vlastní vůle a poslouchala vůli moci myslí svědomí vemu do to boží vůle ne to co na vůli prostě jedinou. Něčeho nově do něho vším pevného něčeho vyššího i když něco svědomí špatně v tom sporu o nová nepravým způsobem nevadí on není svůj ale mu. On je vázán kdy svým svědomím a to je dobré k tomu rozšiřuje vědomí toho posouvá směrem dál zahrad nic se to světa toho trvalo tou toho zároveň dost jeho ten. Styl trval více do sebe než se dopracovali k tomu spasiteli ne ale když jsem třebas osoby jakým se vědomě dělalo ž jsem překročil to zase po rozprav to byl taky takový zákon ve mně jde. Sázení ale to je na další fáze v než jakou zažívali v věčný židi jsem ho ho poznával jenom nesprávně nevěděl jsem. Nemám správný jedna aby se za to se to jak mám správně jednat pak jsem rozeznal co správně za dělat nesprávně radím ne a zachoval jsem se nebo zachovat se podle toho zachovali jsem pociťoval jsem jasně. Oko nebo objasnění toho vedení že to vedení ve mně jasněji pokračovala jasněji vedl jsem neposlouchal to velice ztrácelo e jak by řekl u po do jsem tu babylonské ho to je symbol. Lidsky řečeno a je to to jako je toho pochopením které jsem nabyl se svatým pavlem se tohleto pochopením ne neměli když on. Si třebas ostatní učedníci páně potože na to šli se řek bych hmotně fysickým lidským přístupem kdežto jsem na to lidským přístupem nešel ten svatý pavel taky né. Ten vraždy křesťanu a sebevraždě a odbavili moji fyziku a tím se jde přes tu ven tomuto dalším. Například dejme tomu byl jsem postaven před rozhodnutí po které se nevěděli jak ho udělat jak se rozhodnout se zeptal matky. To jsem tou řeknu jenom konkrétně případem myšlenkové rozhodnutí mám tomu dověřit je to to správné nebo to není správné že prošel zavírat v zavazovala člověka k tomu se od toho zařídil ne nebo nezas. A maminka něco řekla je to správné pak čele takhle se podle toho málo jedná tak jak jsem se musel stát konkrétně lidí kteří vedle žili kterým jsem důvěřoval a oni nějak. Poradili a jsem teď rozeznali směle správně nebo nesprávně rozum teprve potom jsem rozdal nesměli straně nebo strach je chtěl jest ta neříkal tak to šel jsem nar třebas jiného. Je pro dost něco jiného tak tak to taky tak ten třebas vůbec by byl ona jak jsem to vůbec nechal dovedl nedělal to rozhodnutí které se měl jsem ve uskutečnil tak se. On omezil ten život na rozum ji která jsem jasně vyvolával s pocitem správnosti ano vás tak jsem ten život vedl takovou nějakou musí tou cestou kupředu otec bez. Ve správnost ven a tato zastavím byla taky vlastní tomu židovskému národu že ona tedy kdyby které tady na dotaz jednal tedy patrně. Na úrovni přírodního člověka nebo zvířecího tvora a on co potom z jeho ale měl smrtelnou duši dělat co z jeho nese to se jak to je to s ním dopadalo ten samozřejmě život nezačíná narozením k zela. Ani pro něho ani nekončil do smrti e a duše nesmrtelná ten nezačínat je nesmrtelná nesmrtelnou v okamžiku narození člověka nýbrž nesmrtelnou předtím a nesmrtelnou potom takže na lesem. Dosti se nic nezměnilo za nemůže být spasena rez ze se křesťani hloupě říkají spasena může být jenom ta čas smrtelné duše která je schopna přejde nesmrtelné vědomí. Ta může být spasen ten správný pojem o spáse a tím takže ta nese veršem nebyla zavržena protože nemůže být ani spasena tak nemůže. Ani zavržena nic přesní nestal buďte nestrannosti tedy ze stavu větle no snu vodit jde o své e ten hitler se domníval. Jedna z pomocí prozřetelnosti boží že od boha poslán a věřím že tomu jsem si přečetl e tak jenom jednou mají v tom v jeho hlavní spis. A tak jsem z toho poznal že on si upřímně představoval že od boha poslán jako metly ta která a to vyvést tam zavedl vyšší dál na tomto světě německý k tomu z nebo tato protože oni jsou. Co nadřazenou a jsou jsem se naučil od ničeho a tomu podlehl tomuto hlasu a tak si myslel ježíš němci vítězství takže to budem dobro pro všechno lidstvo jsou nadřazenou jsou. mu tvoru a tak dále a on tomu podle byl pořád si to nakukal dával v tom podal tomuto názorové protože to panovala konat bo budiž odpuštěno totiž je ono se těžko mu to si z toho napáchal ne. Ale zaručeně tím je netrpěla jeho nesmrtelná duše nýbrž šel on se jenom po týkal sám se sebou mnoho ho. Ten by někam to dospělo lesní protože žádné sto neroste do nebe a jsou tady zase jiné vůle vedle něho které působili proti němu vzal myslet jako přírodním světě mocnější voláni to slabšího někdo mocnější nebo volil. O protože byl mocnější měla nebyla rovnal rozpravy vůbec ne za tak na toneme s ním kdyby byl takhle na tohle měl tak jsem v tom esesmanovi který jde radil vidět vraha a jsem v něm viděl pomocníka boží vyvolal tím sebeza ta měla proto. Dneska vedle vás tady se fu to dále smyslová ale poznáme když jednou mraveniště boje proti druhému mysl dále protože napřít. Oni úrovni se všechno zachovává násilím světel nová se jenom nesmysl no bude podala tak nebyl ostatní těch přírodních způsobu vyrovnání v tom takové tak dlouho. Dokud se je vidět svou se ti napadat si budou bádat ve úroveň která mu člověk světovou málo mu prosim toto ale atomy padali ho. Do tato spoj to z ovoce u vniká byl začátek slaví začátek jsem ale nebyla začátek konců velký no protože on začíná někde měl u hitlera nebo vám tam to vrcholí jenom kdyby on nemohl. Kdyby on nepošle dva za sebou cely ten národ vedly za ni nestala vy neměl pomocníky také že byl kdyby nebylo a kdyby nebyl schopen nedá abyste vyburcoval pudy vyburcoval kdyby neměl při první po člověka za sebou. Tak ty lidi se vzývat vůbec sešli on se opíral o přírodního člověka od zvíře a zpola se správně vypočítavě protože to je nejmocnější živel v lidském tvoru ten to zvíře je. Že na něho je s polem u tak ramakrišna nebem a že jak je tak vám rozumně tomu že radost nebo smutek nic o mít ono otcův dům e. Romain nebyl řekl jestliže sis mu i konkrétně proto nebo pro ono ti nemám za zlé že si neuvědomuje že tento smutek je možný proto. Že neví již že motivován v nepřítomností otcovského domu a tam si ježíš poznáš jenom další jí. Dalším řek bych dovětek tohoto nejdu vyššího podnětu na další další následek tohoto nejužšího podnětu tak to při tom ještě od ní. Tou někomu dáváš že jako že to je onen boží to je původce komu to nenáleží od jo to nebo jiná jestliže si člověk myslí. Že byl zrozen ze svých rodičů ne tak nemůžeme li že bych neměl pravdu ale že si myslí že je to poslední pravila. Tak je to další protože tady přeci žádala životů jiných lidí je bez ten život podávali od jazyky generací a co je na začátku začátku. Celého toho život byl ku proudu života a tak dále správně říká svatý tomáš tak vím z umělý když definuje existenci boha. Tak říkám mu jiného to to mám vánek a chci mít bodu a a nevím kde ta voda mně řeknu jsou se do vy. Jestli pomodlil on říkal taky ne ale dělat to vám soustavě na tak to pravá datem v ale mu smysly obzoru a on čekala se vrátí a vrátí svému plným o. Vy to je člověk je plníš daleká to je navrácení vánek a tam je na konci řády je stupně ten zdroje toho života tak on nevíme. Hle do jeho den kdy jsem velice dobrá a proto je tady můj život jehož ten nový dávám o musím začátku a někdo ča no ale tak věřím boha. Věřím studnu ve které se ten život dále a kdyby to bylo rozšiřuje. Nýbrž že teď uniká že ustavičně včera vám ten život jste jsem v tom mně mít rád této milovali že toto mně říká si nejsem vědom toho že každý moment života je tím bez jako se měl závislý. Na ustavičně spojený s tím zdrojem kterého si nejsem vědom ale jsou tady ne bude bylo od vás ve nejde si uvědomoval je aspoň někdy ve tento dovolil aby dění že kdyby bylo přerušeno to pouto mezi zdrojem. A naším životem že ten život nemohl existovat a dále je důležité vědět přitom že tato páska ji jednostranná. Z tam toho zdroje to pořádek a když chceme otupí tam vedeme proti proudu a ten velice těžké a proto jsem to nedaří a proto to nevím. My opravdu jdeme cestou se kudy děláme životem cestou nejmenšího odporu i po proudu jak nás vede dospíváním výchova před před tak jde nikdy proti proudu kdežto pravý způsob života. Je ke prameni proti dobru anebo když jsou jiných system tak s plout s tou řekou do možné ale ne někde byl se u tam bořit na břeh. dál netoužit to jsou doba v základu mysl rozuměli systémy postupu do věčnosti něco dělal šel z vlastní vůle co my když je žije a proč že někde zachráněn třebas. Lékařskou vědou byl ve smrt byla věnován smrt dělat pro či jiného jak tomu přišel proč tomu tak přišel v tak bych to odpověděl takle a evy do pojď den napřed v už. Z ty jsem je bůh toho dokud to tam moodyho který si zpovídal pacienty který vyšli z klinické smrti a někteří že mi přijde on to by vůbec nic někteří z nich viděli. Ten nějaké světlo nebo viděli nějaké nepouští byly tam v sobě zvali nebyl tím vlastně věnovali náruči do vrátil jsem spát tento těle zaři měl nějaký resuscitace nám věnoval jen ale jdou konáme nám myslíme že. I to se mi budou učím daleka svým čí dělal budou lekla byla žes dále být se na tyto případy protože při li re ani naším prostředek a tím se budou se trvat a vám. Budeteli právě rovnost větší že jsem šel zachována činu i pro důchodu vjemy co bych tu smrt tření ale začnu byl zprostředka stávalo se někdy někdy tempa. Jen se vrátil odtamtud říká přes kam se zase se světelnou bytostí k někteří do byli věřit si říkali to byl protože mně kristus a byl jsem neviděl třebas postavu jeho ale. A podle toho jedna mi sloužil do nebyl věří se řikal toto světelná bytost a tám v nemění je odsoudila k tomu abych se vrátil nazpátek do světa a říkali když se mu. Jinak bych tam máš když ty na ty úkoly a ty si ještě dodělal tam když je to děláš tak byl tady nebudeš tím klidu tomu záhrobí on dokud znala vrátil se ale ta si se strašně vyvržen najednou míchá. A tak dále tak se byli do dělali to co začlo v v tom tak jak tuhletomu jako se to boží že můžeme si říkat může si jaký říci že třebas ten ten člověk ve měl s vědomím. Který se mu vzbudilo postoj by bylo osvobozeno od jeho tělesnost dělat tak se plné kráse tady objevilo to byl podobu světelné bytosti nebo nějakého hlasu touž jedno a tomu dalo aby zatoužil nazpátek po z věděl by se chtěl vrátit. Pravil do janet okolí to jedno řešení a bych řek fyziologickou psychologické druhé řešení jen že opravdu tady nějak. A taková bytost je která člověka jsou po smrti že člověk prochází soudem a aby dával za pravdu ze své zkušenosti tomuto druhému řešení protože jsem patrně. Vel poté potom zacházení lékaři se mnou v tom předškolním věku prošel ty než tím soudem protože výsledek toho byl že jsem měl nutkání jednat správně jako by někdo po co udělal dali tomu moc. Abych jednal správně to jeti žádným není to jsem se měl jsem vás jenom lidové krás na než tak krásný na ten správný ale jsem nebyl svůj k s krás než ja. jsem ti který milost správný život protože jsem prošel tímhletím soudem který věřím že to neni e fyziologická nějaká záležitost psychologická než že je tady nějaký zase zvnějšku. O jinud ten který e do kterého člověk dosáhne nebudu dospěje když ztratí do určité míry sám sebe on zbavili toho jáství na to neboť jež. Je od jednoho a půl roku do tří úrovní spalovat jáství na pokračování se to nebylo ustálenou v tom člověk může takže jsem měl věděl jsou tyto se zbavit sama sebe a tím samočinně bez. No přičiněním vezme které jde také nýbrž zákonitě přistupoval vyšší úroveň do mého domu vstupoval do mého života aby litovala. V tom životě a jenom moc k tomu lidská tu způsobila že jsem jednal jinak než jak to mně velela moje vlastní vůle jo a to jsem další zrna se soustavně prosím jestli je to. To umění stane nemusel řeknem přítel či je přiklonit při jesi toho moodyho el tady je této rodině teď se přechodně tomto do tak pak e mohu pokračovat v by kladlo na této úrovni. Do našeho souhlasu že totiž jestliže člověk poslechne v tohoto hlav tu úvozovkách jsou tu jsem třebas ke správnému životu protože letech sem hlas zase žádné svědectví. Šel tak oni slyšeli nějaký let jak neděláme taky žádnou bytost se neví že oni tam na tom nezáleží na ten řady říkat se to je dáno dost bylo tito člověka mně nebyla za dospělost. Tady jak se tyto o brzo kdo to je schopnost toho člověka do dostane si od ale tímto zbavuju pravdivosti jsem to neměl do o volené ten dojmy lidského životem jsem to věděl čisté tak. Jak to fakticky mistru takže mám právo o tom mluvit asi takhle jestliže člověk tam na to aby plnil příkazy vůle v která jím je. E vyšší nebo lepší nebo dokonalejší nebo moudřejším nebo obojí všechno dohromady a uzná za hodné tu sílu dejme taky. Od v tom smrti ten aby doplnil tak pak se zase sám po nitě dostane na hranice těhletěch možností nebo vyspělosti byl vyplývající z tohoto plnění. Nikoliv vlastní vůle nýbrž vy tomu říkáte které žili je to režií ten vezme věší e to je zákonitě přístupu nic čím vyšší prvek který je lidském životě. Beztak obsažen ale neni uplatnění je po právu vjem želí je podvědomí a to najednou vstoupí do vědomí tam začne jednat ne to nic na nežijete jenom vybavení další. Oni dost takže to můžeme za nějakou vyšší režii ne tak si uvědoměme že tady jsme něco sami sobě objevili své nás a co tam zatím původ nemohlo stejně důvodů že jsme byli příliš zlý. Je to odpovězeno myslím že když není člověk dobře informován ten co po určité duchovní výši následuje. Že když vždycky tou potom aby z tohoto života odešel který je se nachází vodu pod se o úrovni kterou našel protože od toho mor pluje. Že musí najednou li zase pocitu oddělenosti i v předtím mi zažíval a tak se jeden všem těm stojí může páchali sebevraždu e jak nedostali extaze čili tato tendence ale je tím který tu. Sebevraždu dneska dají si pamatuju v těch sedmnácti letech jsem byl by ji se lék v sebevraždě na že bych se byl chtěl bůh mnou a jsem nestál. Od toho jíst jsem nestal toto pít stát dýchal a tak by nebylo bývalo tím bu kdyby byl zemřel byl to jiný způsob sebevraždy jednou. A zachránila od toho matka která krmila najednou viděl jsem říkal jak protože najednou není když to tady jednou bylo protože když ty lékaři musí. Li po těch operacích že způsobili tak si taky neměl být jídlu stavu stalo a to správně na něco obdobného že na vyšší úrovni zase nemáš svůj život zase nemáš ale jsem budem matka se o to postav ji. Budeš ho dobu a také se na něm naživu a tak bych řekl i taková místa jsem se to jsem zažil vede člověka sebevraždy čili. Že není nedivím se že mnozí z těchto lidí se bez si mystický jeden které jsem nepovažovat protože rozdal z by než za iluzorní za nic za překážku. Dalšímu rozvoji jsem jsem všechno v mýlil všechno omyl zapomněl v možné jenom tak u takovým extatik ku kteří třebas nýbrž oplývá třebas indie kteří takhle mohou. Bez si mysticky myslitel nemám za své dneska šel sodomy že ji tudleto od považuje za nejvíc je teď indického myšlení ten nesim ale jen ti kteří se dostali za nic se v indů tě. Je to esta extazí to nepropagoval je extazi nýbrž z stav by z ta extazí na extazi jak on nebo prostředek ti začli být vrcholně mi obživy snu vrcholovými nic a si myslím že dr. Věd tak kdy ve a on obživy s tou byl ježíš kristus na všichni jeho učedníci všechny pahorky bylo byl všechna pudovým budou bylo a tak dále to jejich řeč ne nebude že zapotřebí. Bolesti protože dualismu nebude neduality bude překročen on to říkají slovy ale ten tadyto byl indickým způsobem myšlení a a měli pravdu že tento zdravý optimismus bez. Měl bez to dávno předtím než sestoupil nejvyšších stavů protože pak je nebezpečí že do těch vyšší stavu vstoupíme že tam budeme vopu domě myslet jako my jsme jsme neni vstoupili takže vědom že se citovat životním op ty my jsme na. Ty vyšší stavy duchovní ten zásadně přistupovat radost mně které věcem které vypadají velice neradostně otevřeným nevím ten vím že bez přílišného přemýšlení kam do všech. No vede kam dospěje k jakým ten jím on svou do to jsem si nemohu rozhodovat si vážit nesmírně ve výroku e a věnovala který řekla toliko začnu pro tu promiňte mně ten. Německo se dvakrát byl o do katastrofy proto že když se jsili e špatně ošetřil ohodnotil jeho se nešlo na co samo nestačilo pane bože to byl věří. Si člověk nedopustí abychom se zase vrhli do něčeho ten celo na co nestačíme a co nemůžeme sami řešit neřešte ani z ve své duši světové stálosti to vás zbytečně. Mezi odbavuje nebo vybavuje která v jeho myšlení která je myšlení z mění v neskutečnost odvádí vás toho přítomného okamžiku ano to je nesprávné nessi víte. Se politikou že se proti ale musíte znát žádnou hodnotám ste kam to patřím se může o tom vědět ale registrovat se na to nemáme my my čili leda že bychom se vnitřně měnily pak máme tento v. vyhnali že naši proti reformátoři z všechnu zasvěcence a komenský a tak dále una dostala obrovská víte a ne proto že by byli sami osoby špatný. Ale že vyhnali zasvěcence tak se snažte být jestli se chci aby bylo ve světě tak myslím jestliže sebevražda byla. Spáchání nám vědomě chtěně tak jak říkají indové ten poslední moment před smrt je rozhodující pro následující život ani se tou vtělenému není v těle poznamenává nějakým. Způsobem e ten ostatní život po smrt si z z po mým nám že když byl s tím pravým archeolog na jedno že není e k bohu dva to. Mu někdo straší nevíš že ten váš tělo se setkal s nějakou paní školu která stále na jeho česky hladu říct že nám ztratila si stále ale nebylo to měla padlí ale od jak. Ale tělo měl tu schopnost se s setkat by dětí a stalo krom to čtrnáct let nebo ještě možná hledám cestě ty roky když přemohl tomu s tam přestala strašit jako je to pase co všech. A provedl nebylo on že nevěl no to dál nebudu tady líčit se tam byla zaživa rozděleno toto je kruté jsem v okamžiku smrti nemohla tohoto k u odlivu zbavit jako podobna pro sebevražda že také ty. Li tito nemají snadné smrti a je to velice těžké je zbavit tohoto krutého vjemu z toho posledního okamžiku voni v tom dojmu žil vy se soustavně vraždí oni soustavně straší ježíš na to říkal. A tomu by nemusel dojít kdyby jako jsem byli jsem neza zažili které jedním by horších věcí se člověk může stát nic nevyřeší že jako bumerang se mu to vracíme jiné úrovní na které by měl normálně byl. A že tady se teď mluví o nic ze ale byl našla cena nauka ústy živu on učí umí z těch životu. A ta úcta životu musí jít do krajnosti zachoval proto existuje zdali jen nemít smí předpis že lékař nesmí za. Prože člověka který je nevěl při které mým pacientem li obecně se to nemůže jinak předepsal nikomu než takhle no to nemá mít úplnou platnost ale o bez za nedali ne. Předepsat a ten s vaj přeje taky lékařem a taky to takhle cítil jestliže někoho kdo je živý vraždy tím a nemám k tomu. Důvody protože by ho zažil takže to květ nebo zvíře nebo člověk tak se provinil otřese prvního proti řádu přírodu že jako šlo. Věk nebude se prodělat jiný tvor který v tom řádu přírodním hraje jinou roli než lidskou přenese provinili ale protože pro třebas tygrem který narození o do nová. Každý jinde když nemá hlad dáno jeho přirozenost těle to by neměl být ty myslí přirozenosti v lidském tvoru kdežto lev když se na žádné tak všechna zvěst okolní. Vím o tom žena řady as by jim vedle něho on jim nic neudělal se u člověka který není jenom světem viděl zvířetem se tam měla obstát každá květina. On měli tu okolo které jinde on neměli čili když to není nutné e z nutnosti jsem musí zničit ten mnoho životu. A on to dělal prostě s tím souhlasím ale jakmile se zničí jeden nej nepatrným život bez tohoto odlivu nutnosti v tak tak je to hřích. Ten jo tak říkal že ten je a že například jenom do toho si devět let ranní vlastně že každá prosebná modlitba. Vychází z vlil ze stanoviska nevědomosti co je vůle boží na napomíná pána o ale to málo přítel že bez předmět zná a nemůže vím nic na vůli boží e tak mám trošičku. Rozumné že nejdražších ku matky e on není vůbec znaky vůbec na okultismu nedá své prvního příliš dneska úroveň a ono by nevadilo vydržíš vidí taky věku byste se na. Přesvědčit jako na světě že modlitba která stojí proti vůli boží je vyslyšena tato magickou synu člověka je to magická modlitbu nedospěly vůbec k bohu ale zdá se že viz. Šel ano že se dostane podle modlitby a v a to je věc magií e která tady je opomíjena v tom ale budiž mu tou odpuštěno ale pak své je dospě názoru že zbytečné. Jsi když neznám vůli boží no tak tělem myslím že to také není úplná pravda v protože člověk si vytváří poměr prostředníka k bohu vám to taky není k zahození protože se nic. Z poměr ale kdybys to ani nesplnilo ten to nebylo byl poměl prostředníka že nějaký vztah k němu je taky dobíral něják nebo živé víte prosebnou modlitbu ale taky nekonám ale v když krisi do. Určuje otčenáše dělat vlastně to řád hodno aby to tak probíhalo řádově to být don vám přitom ten žár hodnota tak jsem vás prosil a sebral při prosebnou dvě ohled na řád hodnot de pro stanovil třebas ježíš kristus. V modlitbě otčenáš a který říká a pak ty poznává milované měla dost tomu ona poznávám milovaného. Jiným způsobem než když se v ježíše východisko cestou poznání na poznávat způsobem který by člověk byl poznávající přímo cestou poznání nepovažoval za pravé poznání jakým způsobem poznával. Svatý jan v živen z lásky ježíše krista poznávalo mohlo jako on následováníhodný v okamžiku kdy vůbec nemohl nic poskytnout vůbec. Byl bezmocný viděl naší vyšli a von za ním šel této co správně pochopil svatý pavel že si nežádá si odměny ne a to je to pravé poznání láska. A poznává proto pro vás od boha pro to správně jestli nestavil to na sebe nežádá pro se mně ty si od nevěry obzory které na cestě poznání se vůbec neotvírá. Ten člověk který nám jogu ten nepoznává tak dokonalé použit neztrácet tak dokonale toho boha tak tu věčnost jako člověk milující protože mu chybí. Jen ten postoj ne toho temně návrat dosti k sobě on se řečí kolem sebe přitom říci že ten něco dělat šel od sebe pryč k tomu. Kristu za každým ho svým doslova do života zabiju třebas bylo že tato ani nepomyslí na to na to jde za svou to je nemohlo stát kdežto takovou petrově jak to pomyslel že by opřít o život v tom. Se bylo takže že milovník on by se dostalo by byl přestal taky se v něm hodil to taky zabili s tím ježíšem ale jemu soustavu protože protože náš nic způsobem poznámku a ta. Ho svého poznání láskyplné bylo dokonalou ochranu kterou byli normálně žádný člověk neměl jak si zpovídá že v ta láska boží která žila to od zrak jaká byla dokonalou pohled. Proti všem na se dostalo ani otráven se neměl hlad zase měříte se nestal se měli nic a proto vědy to jak je todleto možný kdyby to bylo země to země vůbec ne a u toho to také ne byl z toho. To bylo z toho že ten ježíš tou byl dávno ve mně ho zatímco mezi ostatní neměl ještě přístupu že musí dělat právo e aby do něho bůh vstoupil tam milující celým dává toto právo bohu. Aby bylo jsou to jsem odevzdává a toto otevření sama sebe to je to co potřebuje bůh tomu jednu prostou a není to celá takový když. Se určitý člověk ocitl všechnu ano kolem roku posouvat set třicet vám se francie přišel v tak se mu tady taky bylo že to bylo ho za míru ve než vy. Že my teď se revoluci civění tak bych říkal kdybych se příště na ten není na ten strom věřím v jsem těžko z říct tak ji mně ještě. A když jsem roku třicet sedum přišel do paříže dostal jsem do ruky prost řek pro československu psaným o myslet. Svůj bavilo e tak tam byl ten vztah francie v československu tím taky zdůvodněním výrokem tohoto o koná který říkal kdybych se chtěl narodit kříž. Někdy jsem měl na ten kříž ale tak by to bylo čím dál ale to je ten poměr francouze všech nám který představuje přes hranice věků a a tak tento o toho dobře v já. A tento touto se tady narodil a teď si představte co to znamená taková nemyšlením kánonu e blaženosti kterou on tady zažívá ano moc. Mám do ten na rukou nosily tak e protože potřel pomocí tradici dále ječmene vám na spojení měl takhle co to. Amen pro následky synu ale jako říkám neberte prosto proste prosto slovní nebo byl to on který se narodil teď ten vstoupil do toho. To života zdejší jeho teprve když mu bylo jednoho roku tady se jako takový na ten že teprve tam se podařilo tomu on je tomu říkám který číhal nad tělem. Použil po vtělení bohu převtěleni se uplatnit u toho toho člověka protože tam vznikla mezera v tom jedno budou odstraněno a druhé čekající. které tady řada ten on to o nejmocnějším tam dostalo takže ten ten člověk e se od toho ku svého mládí e s. Stal do své li duše tam toho člověka který si toto řekl ho čeká a poznával ten místa místa ve kterých tam ten člověk tady byl. Je to převtělování je to nabalování člověk když tento člověk potom v sedmnácti letech se vzdal tohoto. Opora jeho života jeho vy lidství tak a všeho co s tím souviselo že se svými tendence životní e tak rázem mně vnikla v mezerách. Sto pro napadení dalšího čekat tele a on se do něho vám vtělil někdo by to nemohl žít bez boha. E někdo musel jít za bohem chceli svým životem každým svým každým krokem tedy každou myšlenkou a protože. To byl patrně člověk který se tam dostal něho který měl be liských poměr výchovně světil indií tak. Stoprocentně se sem právě křesťanství a všemu co nebylo indické a proto od větle a pak to dohrálo svou roli dostal se. Tímto způsobem na nějaký vrchol tohoto této úrovně ty to přesto vím váhu a on znovu se do něho někdo jiný zrodil a roku padesát jedna. A se do něho najednou nešlo roku padesát jedna to byl u třicetdevět nebo tak jsem se do něho nešlo řekněme tři na dvacet takových vtělení se do něho nešlo ano. A tak dále že čili převtělováním řek ducha záležitost podle zkušenosti kterou mám opravdu zkušenost konečná ale že tolikrát ověřena mi životě ne jinde věže takhle to z převtělování. Dopadá ale protože lidé nejsou povahy jako že by byli schopni v obrátil se proti jiným co je anulovat sebe na určité úrovni. Jakmile úroveň překročí tak byl vědomé jemu tomuto přechodu nebo přijetí někoho jiného nedostal takže to nemohou prověřit jsem prověřil na ale jsem se. Tak relativně stal ničím několikrát životě kristovo několikrát životě prověřil řikáme relativním když podle míry o sebepoznání. Nám jde taky o to aby nás žil kristus říká mi tady někdo z vás kon a on přesto se to neděje aby to nás vstoupilo do vědomí o kristu e to je proto že třebas překl. je ne byl zákonitost při které se zákonům protože chcete by z musí objevit tato zmijí řeknu jenom začátek. On to mockrát postaven rozum se zdržovat tím ale co měl ježíš kristus byl nejvíc za dale svým učení kde se starali si že máte nějakou starost o tom prostředím to stačí k tomu jsem. Silami v u i vy musíte za duchovou boží jste život brát a do rukou boží ho která nesmím nic nedělat dál ho v manipulovat s ním a. Podle možnost jít svých osobních li proměn hor odevzdat nes to nech zase pro sebe že tuto zákonitost nezachová krisi necháte ovoce svých skutků pro sebe ale je. Si že nebude se dokonce staráte svou zval tento to slovo kristus před že jo jo proč on měl zase jenom tohleto ráje ještě nevyčítal to nějaké. Jiné hříchy než to nestarejte s poč byla poč dar buď se starali o svůj život protože byla tohle životě za jsem nestrannou svůj život to bylo roz na bouřka nebezpečí života jakmile z jsem mu řekl je to vzdal. Tak bylo vespod my si myslíme že těžkosti od že jsou proto že přichází nějak zvnějšku nějakou režií ty jsou. Vím proto že my jsme neklidný že my jsme starosti že to neděláme tím přirozeným způsobem jakým vyšší přirozenost jak jsem sama. Dělal nejdeme li samovolně ho vstupuje protože ježíš kristus to ovšem nás může učednicí v ježíše krista a my nemůžeme být tak. Jaký jedl ty mezi poznání do stýkat bohu na jogina poznání tak ti nebo cestu lásky byl cíl člověka jak je to ostatní pořád rozměry hodí sku takže když oni bych. A nic něčeho jiného tak než se sejdou tato trvá ten letem postavil i rozdíl je není tady někdo třebas jde cestou poznání tak se mi napřed to poznání a určité. Je není době se tak nově protože tomu nebyla si při byla na láska když mně jde cestou lásky tak ta láska s tak dobře dvacet nebylo si vzalo poznání nebylo přivolala poznání jestliže dejme tomu. Ten svatý napřed šel cestou poznání u toho e svatý jana křtitele a přešel včas na cestu lásky toho bylo jasná o tím syna. Zase rozumíte zase potom při smrti ježíše krista přešel na cestu poznání vám to vysvětlit když mu ten ježíš z toho kříže říkal toto je vám matka. To je přeci poznání žen naším našemu matka nesmrtelná duše o pro nepoznali že ten člověk nepřichází tím že naše matka je hledal od na matka. To přeci nebylo poznávat tato oni nezrodila jste měli nutné mít představu o bohu to proto aby se mohlo na cestě pokračovat je to dobře slyšet. Tak mu ona hlas ale myslím takhle slovo představuje široký pojem představa vizuelní hmatová citová pocitová nebo jinak si nějak. Smyslová představa nebo mentální představa se taky přesto vám mentální se nejíme něm pojímat osobně jak vás tak ostatní cesta mentální představ. My ovšem za mental představil to v představa které v něm vám tolik teprve li se tam vyžaduje velice mnoho jsili opisu ú. A řek bych obrazů slovních k tomu aby se ten vůbec člověku zprostředkovala tato mentální stává k bohu se kterou o bohu člověku jej. Že ses právě snažil tímto způsobem postupoval proto se snažím také tím způsobem postupovat těla že totiž že by tvářil myšlenkovou představu o bohu neříkal protože jsou přesto. Od jak vy z vůle je nýbrž říkal po dovést království boží a tak dále touž poznáte všechno podobenstvím a to byla vlastně soustava představ o bohu a protože ne. Není bůh nějakou bytostí nadlidskou nýbrž je to moc je to on s tvým v ježíši ten bylo by králoství to. Jako dejme tomu tento svět takhle oddělený je en jak to mi pociťujeme lidé králoství moc není vás jim moc nerozhodli si moc o. Las co než které o leto je kterému známe jako že by to mělo vůbec nějakou cenu nebo se to se nedá byl hmotně využít nebo nemocným životě prožít a tak dál čili podstatou všeho tohoto. Králoství našeho je motá a ježíš kristus řekl moje království není z tohoto světa čili toto pojetí představa o bohu jako on pral jsem. Je představa vzala hmotnou představou světa to si měli dát pozor všichni kdo varovali panoval svou sama jako tvůrce člověka jako my. Tam dělo ne kterým mávám rukama ho tvoří svět nebo zlými někoho svá mně nedali si pozor na ho bylo špatné to třebas jeli tu představu po ona straší miskou. Roveň na úroveň hmotných představ a tam neni jeho králoství to je odvozená záležitost to je z jeho království odvozené to bych tak řekl takhle. Jeho králoství které onu kdežto jsem tohoto světa to je moc a pak si míra a nebo projev z něho pocházející asi jako poměl. A o to je podílu na toto jevilo božím ale toto to takže ten vedeme jim vel toto je a o to na toto je svou se tak se dopouštět horovi nevěděla. Protože to bychom neudělal čili ten tyto všechny představy ten bychom měli považovat za nesprávné na lidská aby to sto let to znamená lidsky pojaté na rozumem srozumitelná. Smysly vnímat zelená a když to takhle všechno kdy nesmíme toto když se temné tak budeme na pozoru když se nám pánbůh projevy nějaké podobě. Abychom ho to považovali za boha to je jenom ten našel představa o bohu to co ta terezie říkala jestliže ježíš kristus jednou byl na ze. My el byl tady tělem chodil mezi námi e tak od doby nikdy na zemi nebyl tím vlastně prozradila ho se dal rozvažovat mělas toho stal tak tím vlastně pro. Za dělat že to co všichni viděli se stýkali s bohem dost o tom si ježíšem kristem a podobně a to všechno byl jenom jejich představy tím ona nevěřil na které konal nepovažoval. Boha ale když to takhle li mezi víme tak se nemusí nepřestávám kdy o boha o bohu vzdávat nemusíme se jim ba že se potom bezpečnou představou o boha obou tuto bez ten. Se o bohu je ten představa o tom že existuje moc ze které je veškerá moc odvozena kterou můžete by ji které jsme tady svědky že je. Je nějaká ta existence se které všechny existence na tomto světě jsou odvozeny ve všechny formy se jsou vozem že nějaká láska ze které všechno láska jeho žena ta ta dávala a tak dál. Šel že nějaké poznání ze které všechno poznání je odvozeno tato představa je tím bezpečná to je ten bezpečná definice boha a bezpečná představa. O bohu tak nevím si to stačím a takhle rozšiřování vědomě jeho dosah bych jsem se vyjadřuje nedovede konečná to je v pořádku. A tady v všem dobu je v pořádku e rozšiřoval vědomě totiž prostředek vědomí které my není máme nedostačuje zřejmě k tomu abychom ten si byli vědomi že bych si. Je bůh kdyby nebylo něják proč jež teno tak nikdy li si toho boha vědomi nebudeme teď je otázka jak je třeba aby jaké je třeba rosy čin vědomě bychom si toho si být vědom. Tentýž moje protože on neříká byl v mi tady na tomto před které které se ta musela tedy o hoden jako se přikáže umřel ve tak mi tady na tomto světě je el nemůžeme nevěřit. My jsme si vědomi boha a takže tady není nevěrcům jak se jsou vědomi boha ale i toto chodu vysvětlovali je to primitivními zkus. To budem že mají tam tělo které není v těch rodičů vola že toto je od pánaboha čili jsou jsou si vědomi jeho bože vést cíli on tam vytvořil pro tělo. Ve které s tamtím tak to čím to proto pojmy bych byl men jednak vytvořit do takové míry to tělo jako tělo které po kam bylo rodičům to není pravý jakosti nesou. Zase to nebude do toho mluvit když je dopomáhá do hlavy věřili boha tento pořádku stane atheistům pořádku ale ve skutečnosti tohleto došli. Není vědomí není dostačující vyslyšení vědomí proto aby člověk vnímal boha a tu bych chtěl říct že jenom tak rozšířené vědomí stačím k tomu. Člověk vnímal boha které může nastat při zastavení mysli a při bez vidí hle ne. Po ku toho osobního prázdna mysli nepovídavé mysli toho lidského vědou. Mým zpět do zdroje je to totiž takhle to řeknu obrazem nemějte měl za zlé abyste to pochopili nebude to u dával dal do. On velice názorné jestliže mi uvědomování čehokoliv na tomto světě potřebujeme aby nám přetékala od boha uvědomovací síla a z čerpá ne přes tedy pro zformovat se. Myslil tak dále a smyslům a vnímáme tele ten svět nebo je dokonce rozvodem a tak dále tak jestliže dáme tak to tímto způsobem e toho zdroje. Je jestli bylo si ze které vědomím pocházející ne tak nám nic nezbyde k tomu abychom se s tím brát se vraceli do boha všechno to promrhává. Ona nebo prožijeme nebo spotřebujeme nebo s ním bude v tomto světě v tom jestliže ale vyprázdníme myslel tím způsobem že ona nemůže. Směřovat k žádnému konkrétnímu objektu na tomto světě tak přítok od boha nezastavím protože ten je znám napřed to tělo existence dálky tobě o nás chtěl. Se nedal stal jednou byl se udělit co mně stačit ananda všechno dohromady tak nastává tam ten dost ten tohoto zdrojového vědomí a. Nemá jiné možnosti od toku může se nazpátek k bohu protože všechno od odcházel musel vracím konec nese upravila cesta klečet tam bylo tak se napětí potřebuje toho jsou bohu vracel. Takže tento stav mysli kdy mise nesměřuje nýbrž žádnému objektu na tomto světě znamená ani v představě boku pochopitelně. Ten se člověk vrací s tímto tokem vědomí boha uvědomuje si boha ano čili tento způsob prázdno jeví dosud soustředění ten způsob je. Jednáním lidského přivádí člověka nebo to způsob rozšíření vědomí že přivádí člověka k bohu je to ještě rozšíření vědomí si myslím že prošli že vědomí není to je. Je všechno meze tím něco toto je nebudu jmenovat ještě rozšíření vědomí ale to není ještě to pravé dále i ne rozšíření svědomí byl konečná v polekal šla jenom to že když ses jste syn v odpadlo mým vědomím. Které od podává od boha této za vám si těká přes celá vracíme nazpátek k bohu a to neměl předal ten návrat do otcova domu a teprve se vracím vibrací bez toho domu nazpátek. Protože je to dopadá tak že jsem to cirkulace z nože tak teprve pak se to můžeme zase o do další rozšiřování protože el tento jestliže tato řeklo se také obrazem ale. Jestliže ten to z toho vědomím velký odpad let tak zase pomůže by se přitékat jo takže novice přetekla takže ten ten člověk který byl takhle obr. Co tento do boha skvělou možnost být svědkem většího pří kdo od boha a takže živé bych dispozici a to je ještě kdo ten při do od boha je rozšířené. Jen podle i jeho nástroje kterými židé vnímá jenom tento svět se o dívají tímto vyšším pří to den a naplňují se jiným a oni stačím navíc než na vnímá. Není tohoto světa o se ukazuje že za sluchem něco vyššího e co se vůbec nemůže projevit pokud to jenom takovou nízkou k apod.