Karel Makoň: 83-05 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Z smysl poznání smysl přechodu z misse spojení s věčností smysl návratu do otcova domu pro člověka průběh ku v. Z jeho lidského života je to. V tom že člověk se přesvědčí že jsem si z kou z úrovní jasný něco je že se přesvědčí o ní. V el v k v. V existenci věčného života nebo to smysl nějakého osobního užitku. Z dosažené tažení tohoto stavu blaženosti který se nevyrovná žádnému pocitu který můžeme dosáhnout ku vět u lidského života bez tohoto poznání. Tak bych na tuhletu otázku zodpověděl zprostředka protože o na je při když je tak vždycky z bitva anna k bych to řekl způsobem nečekaným odpověděl tedy zprostředka že myslí nejsme vědomi toho vůbec že člověk je nehotový a zůstává jím dokonce tak že lidství je něco. že jo a ale ne něco konečné a že tedy tuto pod šel dále se rozvíjet. To je ukájení víru tím způsobem že třebas se věnuje nějakém zaměstnání tak jsem zná že se vět je rodině přátelům svým zavalen a tak dále k u míra podobně a tím o hluší v je tu základní potřebu po ho daleko všestrannější z tu k. Než které že kterýmu dopřává toto jak by řekl na hračkou ve řešení el protože na škodu řešení je všechno co uspokojení jenom pro tenhleten život z nená hračkou vím řešení životní existuje li tedy. Rozvoj povím v je že člověk v sobě oživuje. Schopnosti které by zůstaly normálně na není s ním. Pomocí jiných v učeností a schopnosti které za ten nejsou. Že by si měl uvědomovat tom nebi na to potom pokud šelem. Že ještě v sobě takových kde padesát devět otcem svých možností. Spí třích a že když se stane třebas nejdokonalejším věcem nejvyspělejším. Vše umělém ona nevím milujícím člověkem ale čím vším se může stát že ještě ani jsem daleká neobjevil. Že je věčnou bytostí. A že tedy celý vývoji který ve vesmíru sledujeme člověku dospěl tak daleko že on otevřené dveře maje neměnnou otevřené nevstupuje do ní. Ale otevřené věřit že dveře do vědomé jeho života ve věčnosti. A oni musel otevřeným celý život a on do nich je že nejde ale to je to co říkal ježíš kristus a co vyčítal farizeům by lide zlý máte klíče. Myslí po těchto dveří do věčnosti tou dáme řekl ale máte v líčení sami nevychází te. Ani jiným bráníte vejít ti a proto vás pro radí nám zavrženíhodný. bych líčen mám ale ukazuju lidem jak jsem sám s do věčnosti.. A člověk i když toto neví i když není o těch dveří v kdo v tom že žije z malým jeho pro centra svých možností. I tak kdykoliv jednu jsem se od osobní zapomenout na sebe pro to co koná. Jak pro jiné tak pro věc a ku za kterou te tak dycky se před čili že tady nějaké dveře jsou ve do nich začíná vstupovat. Řeč jezte že že mu to učiním větší radost než když se všímá jenom sebe to je základní správný otci který abys je člověku že dosud nežije plně život protože to je osvobozující pocit od něho samého když jež jej jenom pro sebe el tak je v tak úzkém vězení a z toho není vědom si nese za nevyšel že když mu. Otevřeme dveře jeho klece tak on z nich nevědí protože ty dveře jako ve se vůbec ani nevím má. Většina pákou zavřených kleci nevědí jak z klece nebo se do mých pracích mu ty dveře obratel mu otevřete také to člověkem. Tou se vrací se do toho svého vězení v od ve jsem řekl. Takže odpověď by tato zněla takhle smysl toho duchovního poznání spočívá v tom že člověk rozšíří své možnosti za hranice rozumového a citového smyslového poznává vnímá a op věří si si o věc o to nemusí věřit ověří si tímletím otevřením těch ve si jak vstupem do že není jenom. S nikým dost tady se narodil v a tady zemře jako zvíře nýbrž že někým který z věčnosti přišel. To zatím to neví a do věčnosti se vrátit v co se mu nedaří el protože tam neměnící. Dovedete že to potřebuje tisíce životů aby vyšel vůbec tomu názoru že bude zapotřebí ovšem my nemůžeme dát indický suso myšlení dát protože mi na všechno deme el pro dělat americe prudkým způsobem ten vývoj se tady e za jakkoliv desetiletí posunu kupředu způsobem o jakém člověk jindy tam východu vůbec vzdalo po tisíciletí. Jsou revoluce jak je to dají na úrovni mocné nebo od toho života ale hrozí co chvíli se přede z na úrovni vyšší tato oni byl neví že je si že něco za z oni když budou takovýmto sedavý způsobem mi to ale kdybychom ho zas svaly při té. Vyspělé technické u tu života tak by to znamenalo zničení ne to vás ale ničení mých ničení cela se rostou oni řídit a to my musíme se vyrovná s tím ostatním s co neví vžívá nemusí do toho vstupovat to není z smysl nějakého osobního přechodu nýbrž to je smysl vůbec života liství s. Malým kdy být lidstvo zachováno tak musí jste techniky života přejít na umění krýt rozšířit vůli opisovat za hranice co on a tedy není tomu třeba především žádné víry i k tomu třeba jenom od vlastní. Aby se člověk snažil neví z vůli a jednat přitom správný to např dejme tomu takové náročné studium v tom jak kolik náročné volání si že celého člověka. Tu musíte s tělem možností ten člověk pokud jsem studuje kde na sebe nemá čas. Se musí všímat jenom těch věcí které studuje el tak prudce odchází ze sebe a rodí své v širším prostoru aniž to jak se to děje potom si že od touto mocí jsem za objevuje důležité je že překračuje na něco rozumu tím že přestože marek byl zrozen ale třebaže jeho proto. Zapomíná přitom na sebe to je důležité toto při celém tom postupu vycházet sám ze sebe pro věc aby mu šlo o věc a tu při to z každý stav je tak i on jako třebas kam pro mělas ve k kdy musí např je od toho pacienta. A musí přitom zanedbávat svůj vlastní život do pak vede jak tomu most ne v musím to musím být přednostní ten život toho v atd jen za to je. Velice důležitý o výchovný který může hraničit s tím přechodem je v tom mluvíte do širšího způsobu života setkání s věčností mám na mysli toho martina. Že totiž jak znám mu v síle vědy která se přihodila podle. Názoru místo důvodu v rámci ranec něm je tak nestáli onen z kdy na o vás že jo že von to ten pláž prostě byl. Tak tam když on třebas byl ten setník římský boha a on říká. A nevěřících krista čelo okolo chrámu a rozbil svůj váš si o z z si muset se svou svým žebra také v tak myslel si že slouží žebra. Bylo mu hodí to řeka ale to co o by byl kristus a říkal děkuji ti na ten váš on říkal to je ona je brát o to jsem byl samosebou že to není tak to ne každý ten trpící to je list když se věk nepotřebuje takto jen list. Ale bůh nás tomu dalšímu vývoji celého vesmíru potřebuje přát. My jsem se nestát spolu tvůrci tak ten smysl to musíme čas pochopit. Abyste spolu u ti z tam mate pomáháte bližnímu bez jež na k abych vás teď stará se o měl zanedbávat u sebe nemusí moc. Tyto ne nebo za dva ale prostě pro o na tej úkol její jen o to se starat tak slouží kristu. To je duchovní cesta se nemusí přitom vody přátel nemusí věřit na vychází ze sebe jsem do se nás je se mám pro tak tento jsem se váze se obešel bez víry v toto mohu s nimi kroky kupředu. Nebýt tohoto ne je jeho u dobýt umět tak tak takle nebo dneska mluvit jen tak že bych nevěděl jak to smysl vycházet ze sebe na při je zase vycházet se teď jsem chtěl dělat správně jo ten jednat zprávy zase jsem dělat to co třebas karlovi makoňovi be bylo ale bylo most tam jsem to udělal že kolik od štítnou když jsem neodolal než tím do za za od a to zrod dal dal ba ono to bylo to bylo to byl debakl protože jsem hned cítil odliv te schopnost. Dostávat co vy schopnost poznávací co je správné cesta se udrží člověk jenom tehdy když do to že podnítily. Toho že nepěstuje svoji vůli nýbrž z ba na to co je správné. Ano pak taky schopnost doznává co je správné a co ne tak se od doby nemusím nikoho tam co mám udělat ten beránek o milostí. Je to jenom otázka poslušnosti toho daru který se vyvinou po těch operací v tom svém mládí. Jenom prostě že jsem prošel nějakým s o ten který odsoudil k tomu on na ničení na věc. Že jsem považoval život. Za nesprávný který ne vědí nepřiblíží k tomu co je správné a přednostně v nedělá střed z pak by dělat to co jsem vůlí být tomu člověk. A s že dalek jasně povolání vychovává člověka k tomu aby dělal to co je správné ale co se v člověku líp zase musí ustavičně za je. Jo a. To je ten smysl sebezápor pro správnou věc ne se za to o sebezápor. Ten ten pravý smysl toho života který staví smysl pozná. je to odpovězeno od z dosti o ne mohu k ne na vím že vývoj vesmíru. A nevím pro v ale je to v tom světě nabízeno tak že tam existující pod řízení a nad řízení nemyslím v tom smyslu veme tomu společnosti rostou dále ví. Ale vy si v tom smyslu že někdo třebas no více hlavě kdo ve mně myslí o koukolu rozumu a někdo třebas větší život nic od vědy malé neničí a to se to rozvedl také potřebuje dosti nadřazenosti. A tak ta atd přírody nižší to zlá dobře né. Jak ji vyšší živočichové nebo si vnější jak chcete jo. No a chce. Mají neomezená práva jak se nám vzdáte věčného beze na práva na vzdávat dobu učit ten že postaveným. A slabší. Ale nedělej si vůbec se žádné jsem jistotě vraždí kolem sebe jsou s božím vyjádřil vychovávají svůj rod tam viz jenom na smělo na pud sebezáchovy jana se rozmnožení zachování rodu. A tím tím jsou víc nedělat to je jejich zákon který je posvěcuje tedy život osvěcuje. Tak bych řekl takhle rok jsou tvorové jejíž posvěcení života spočívá třebas na dech potřeba zvířat a ten život zvířecí je dokonale posvěcen těmito pudy. Když oni ty pudy hadí když se ty kteří ten život jejich je zachován kdybychom od je zachován oni mají právo na be tak chci jestliže se nedrží například tím že člověk z tak s že uvede do rodiny světí daleko jiného než čím jsou tak tak tedy konec kdyby se potom přestalo mně ten člověk starat tak zahynout co ten přivodil či tři let nezahynou tam přirozeným způsobem který že jo. All ji došli se za však ku tak to je řek bych jedna taková úroveň života. Po dní ještě úroveň rostlina a tak dále a to nebo se rozhodl svých doplníte sami. Ale vidíme že je tady nějaká míra čili taky řádově vyšší a nižší způsob život jenom že není nám dáno abychom hleděli za hranice toho co k bohu abychom věděli jestli tento řád pokračuje dál. Je že byli lidé a jsou lidé kteří rozšířili svoje vědomí aby vědí že to co jsem tady jeví jako nějaký řád hodnot v s v jako nějaká pod nikdo z nad řízeno a tak dále i myšlenkovém světě tak na příklad je znázorněno v otčenáši. Nás na tom pod jako s tím se zrozením těch modlit te tak jestliže jsou tady jde kteří o tom povědět slyšení můžeme věřit nebo jsem můžeme dokonce se že najít pravdu tak pak abychom neměli pochyb o tom že bůh smysl že v tomto řádu musí mít nějaký ono tam musí být nějaký spodek. Že toto všechno tady na světě je při bohu nebo na tato svět tak neklidně z bo takže toto platí za hranicemi be o zákonitosti nevěstou jinne ohrady širší za by to z vyšší svobodnější a za jiných okolností probíhající a tak to de dál nemožná. Je tam na vršku v je něco na ti zákon. A to je pořádku do že když je lidsky na tom jenom tak lidu tak řeknu když je tady nějaký zákon takto před si z oka tak dostavoval dát cele. Takže jsem vyslovoval nesmysl zákonodárce. Čem podívat dívat se na ohledu ne ono za vracet tele a pohled jsem jak na to omezím nechci o bohu vysledovat přednáška jan přednášku otci padesát dva let ne. A kdy ji nemá dokonce takže se omezí na to letem. O stoly a řeknu že tedy smysl boží je že bez tom musí být řízeno tak musí být řízeno tak ani neví proč musí být jenom tak aby to nebylo vidět že to řízeno. Protože kdyby všechno bylo řízeno tak aby bylo je že to řízeno tak se to nedalo vůbec řídit v vede nabídku z na ty se z vody ještě zpátky nebudu jmenovat ale že víte že je mnoho věcí probíhá v naší duši které vědomě neřídí. Vašem těle tam na tak pravdu jako klekat tu ten o toho mu ve vás živý srdce pohyb srdce ano a nevíte nestala do se o to ne jenom v obživuje tak já. Voni způsobem žijete tak tu ono funguje smysl o tom vědět. A proto je nesmyslné když je něco o bohu který takle samovolně z ten nepřemýšlí o tom říci vůbec. Samovolně z hora v naše pravlast co všechno řídí tou mocí této samovolnost ve obrovská moc. To je tak na kam on bit jako je tak to ne li pochopíte ze všech lidí tak tato obrovská moc toho automatismu tomu říkám jedna který jen na se řídím všech jsem mým průběh do ničím set let dělo u do pak to celá pohybu se od to všechno nové a tomu svět do toho matně ne a my si dotud jako slepý vůdci. No to že jsme přišli ne ne že bych o tom neměnící ale se to tady ale v. A tak taky do když je tady ten může tak samovolně všechno kde na o tom vůbec nebo z jedné v ale o svou ba rozšířit smysl právě toho lidského života e který jde za hranice toho on normálního vidění spočívá v tom. Že člověk je summě svoje vědomí do těch o vlastní kde vlivem své morální. Vyspělosti je schopen zasáhnout jako o musel řekli bez u protivenství vůči bohu. Bez zásahu do vůle boží to znamená cest řeknu tím se vlastní podat chtění se tak si nějaké vůle vyšší takže smysl hle toho celého je umět se pod i vůli která je moudřejší v tak si to uvědomil poprvně pořádně koncem boha. Když jsem potom stavech z ta svůj život ne do se ocitl duševním stavu ve kterém jsem jasně otci jo jo že nemínil. Že dokud někoho miluje o tak se do lásky vkládám ve pořádku. A to je jedna jako není tříbit s. Kdežto pokud ba ano kdežto když bůh jak jsem to zjistil skrze mě. Tak tam se nedá v tomto případě oddělit láska od těch ostatních mohutností o boha od stane všestrannosti k v toho boha a on vzal na při tom mohu tedy řeknu konkrétně toto velice li do šel sebe středu se se tak se ho předtím to o co na co ještě ne vším. Ale teďka pobyt nese se se pokorně život neviděn jeho člověka na tak ale napřed se ne doby svého pak do utrpení. Doba jsem se ještě sebe. Tak protože miloval tak bůh se vzdal si dát dotazu rozvoje žil ve mně tak jsem věží bůh. Mně vědomě jsem ve stoje jsem o viděl. Jsem ano ale jsem pozná podle následků tohle jeho života že to byl on protože ta se dal na došela zase říkal jako ty se přese jež. Strachy ale jenom to ty máš vědomí ses. E dopracoval do koncentráku svou vlastnit jinou teď jsem mu vykládal celý jeho minulý život tento život zde na světě on říkal ty snáze velitele jsem nikomu se pak si ode do z toho mohl vidět můj otec něco o ale do toho ani tolik to vědí jak to kdo co říkal že ani nevím jak to vím ale jsou to nestarám ale stalo se mnou událost o to že od pozdě budu vyprávět a ta způsobila že najednou miluju mohou že čili že nebyl. Já. se nikdy moudře miloval člověk miluje nad tak jsem od an ne tak jak moudrosti na citové rozpoložení vůči miluji milovanému že ten málo když kristus řikal miluj jsem srdce z celé mysli z celé duše z celé síly které mi na vás do kažte to v tom může jenom bůh dělal a oporu takhle ten miloval byla to i ta síla. Že ten chudák věta řeka cokoliv měl řekneš udělal. Protože vidím že tady pracuje někdo o kterém jsem je tady ani vám o který jen mou drží. On měl na to vystoupila bude pořád on na viz do datem ku který jater větle. Tak takle ve mně bůh tak mu jsem je bůh a to jsem uvědom oděn neztrácet ráz jeho o jeho moudrost. A on je přitom také ještě existence která je do toho pasován sat čit ananda o než to taky veliká blaženost v tomto jeho milování a to všechno jsem pociťoval čili co tím chci závěrem říci že když člověk rozšíří své vědomí tím že z z z zda jsem sám sebe tak jsem se. Ka na stavbou nad tímto řádem. A jemu u toho s celá co rozum viditelné neví rozumově ale že je to tak. Nic z jistotou nový je to tak nepochybuje potom o existenci boha a do do trní si že v ten řád hodno v sobě na o tou o ty hodnoty výší s tou jasném otcova to otázka smysl lidského života lidí. Jak kteří nedospěli ani při vnímání poznání vůbec sto může něco takového by mohlo že o od z od. Lidi kteří ji za celý život z vůli neudělali dobrého. Způsobovalo bolest způsob volit bolest a utrpení jím čeká jen za to nějaký trest. Tak je nadto se na bude tito způsob ne my si nesmíme myslet že člověk se nějakým vymyká z toho přírodního život. Člověk něco nad tak ve své začáteční neseme časy vývoj co po narození vědy do smrti čistě přírodní tvor a takže odpověď by mohla znít u takového přírodního tvora který zůstal přírodním tvorem. Z rozumem vždycky o let či oni o ten zůstal pro by měl on své když se nikam neshrabal. Když ten nedostal vůbec nedospěli k žádnému vyššímu poznání. A když neudělali z s z dobrého dal pro sebe když způsoboval bolest za to trestán nikoliv nevíte sta protože to přírodní o přírodní or paty které není trestán více. Než nevinná v to fafakticky nás jich v této v z za v v neni se bez v stav protože nestav v přes v že v. Jak jsem v africe v kdybych bych jich málo v do za v si myslí že za v v v v v v v v a byl v všim co je nad a za v v v a v tak je v stav toho v jeho v takže v a v říká v ty ses provinil v v to je. V teče v bez v on se v v protože v za v pod tou jsem v nestav v jako v každé z tak v v a přes stav on se s tak je v africe degradoval v na s tak je to na v to v. Se v nás v čili nemohu jedno je stav v za je v tom že člověk v jsem zrození ses africe vás kaje v toho v když se vší v i v jejich na živ v a zabarven v fási stav ten fafakticky bez v ne. Žádný z s. Protože také jednal jako zvíře. Nedostal jsem na vyšší úroveň než že ten pravdu v radit aniž by měl z nějaké svědomí. Tomuto svědomí nedělal pokud mu to dělalo svědomí a bez vlité jest aby mu svědomí nedělalo vám svědomí ten neměl tak trestá nebude čili kdo je trestá doma svědomí nic z toho co dělal za to co dělá. Čili není trestán bohem nýbrž je trestán takovým novým s tělem myšlení nebo vyšším jste myšlen jak jsem to možná že když vedení pána citech v když do na protože z vědomí není něco absolutního není to věc od boha na pro stane. Držte individuální za letos u každého jiná daná prostředím výchovou všemi těmi zevními vlivy. A vám jsem také citlivosti toho naleznu pochopitelně tak ten člověk je trestán za to že to z vědomi či nebo dobře vypne svědomí že ano to ne jako se jestliže ale člověk malým proč míří své vědomí do známá to znamená je si že ve svém bližší poznává aspoň trošku. Své vlastní pod v či že aspoň došli svými sto boží to není pouhé svět to je krok za hranice klece to je obou krásný pokrok kupředu duchovní velikosti. Tam kdyby překročil tuto v něm se rodící po vědomostem vyšší zákonitosti je to to je trestán. jsem trestá na nic k je za překročení. Toho jeho pocitu nebo vědomí této vyšší zákonitosti si nemohu dovolit. To překročit třebas třebas u tak se popudy si nějaký když a je z kam také o tad. A hraje si z kdy je nebe že i vyskočí zatím míčem. A to jsou se pod o tom. Jestliže mám naspěch zatím v ničem nejdu nebo ne po došli ty dětí a tak dále v tak jsem za to ale okamžitě trestán a to od za od protože se stalo v nečekaným způsobem jsem za to potrestán protože tohleto jsem neudělal jsem to opomenout jsem neměl čas na živého tvora a že jsem spěchal někam za dale a malicherný tří věcí. Než je živý o to se týká lékaři no. Tak tenhleten člověk je trestán je dobře že trestán dne kdy dostal na takovou míru pocitu vyšší zákonitost jako třebas také nestanete výborné nemusí čekat za posmrtný stal ano. Ale před že to po smrt na stavu tam je obyčeje člověk bez tam za své světlo. Ne od pánaboha ale o vlastní ženy které tady věrou byl toho tam trestá tak že dneska je peklo kdy protože si do svědomí nemá. Zase bylo předně protože každý si dělat svědomí do světa a. Nebude taky li být jen ne tohle ve které si vytvoří lidi ve svém svědomí je z. Se představa odmění když to je dále ve taky li ženo aspoň těmi nerosty vědy je dostupné ani do ráje ani do pekla a všichni si pokračují o konci tohoto života tak jako žili tady. A ani nepozorují že tělo které tam mají najednou na dělat nebo postupně na zvednout chce. A tím jsem modlitby kuje její vší. Takže po smrti fází ma po ma pomalé mu pozměňování lidského života na život jiný který nakonec není lidským životem. Tak to běžně vypadá s každým člověkem k s. By o člověku osvobozeném se ve výtky případ že nemusí pokračovat v přírodním způsobu život jako pokračují většina z nás po tom postní při pokračování přijde o život přírodních on tam ta příroda nedělá skok ho jo. To to jde totiž podívej se na tuto. Otázku šel bylo by nebo podstaty nebo důležitosti svědomím potřebuju mentálně lidi odpovědět proč například takový mojžíš vzbuzoval el bez ten národ je z vědomí. Za věci které do svědomí nevstupovali u jiných okolních národů. Oni nesměli dělat toho rez do musel dělat tam toho pak když to překračovali tak tímto sodo světový aby jsem zato okamžitě trestáni jako třebas a pro čím na koupil tolik a balastu do toho svědomí a že voni se nemohli vymanit z poslušnosti toho co jej někdo uměle naroubovalo toto jejich svědomí to byl ten mojžíš. On to dělal se do z z za řízení božího dejme tomu proč se jako na vidění boží. Protože toto mít svědomí že to je jiný způsob než při jen tam je před o do vás pád je do vyššího života tam totiž člověk se od pod a pak od vlastní vůle a poslouchala vůli o si myslí svědomí nebo do to boží vůle jen to co na vůli prostě jedinou něčeho nový je do něho vší temného. Něčeho vyššího i když to svědomí špatně pro zformuloval nepravým způsobem nevadí on není svůj. On je vázán i svým svědomím a to je dobré tomu rozšiřuje vědomí. Toho poz tou vás jeden dál za tak se to světa. No trvalo tou toho národy prostého tento styl trval více sebe než se dopracovali k tomu spasit. Ne. Ale když jsem třebas na sobě jaký si vědomě dělalo či jsem překročil to co za porod správné to byl taky takový zákon be nepsal ale to za další fáse než jakou zažívali i věčný cíti jsem to poznával že na nesprávně nevěděl jsem jak mám právě na. Aby se za to se to jak mám správně na pak jsem rozeznal co mně správně ale dělat nesprávně radím a zachoval jsem se nebo zachovat se podle toho zachovali jsem pociťovat jsem jasně oko. Nebo u se mění toho vedení to vedení ve mně jasněji pokračoval jasněji ve jsem neposlouchal velice ztrácelo jak by řekl upadl jsem tu babylonské ho v ale protože symbolicky řečeno. A. To na to jako je toto pochopení které jsem na ten se svatým pavlem el v tohleto pochopení ne ne je měli k dispozici třebas ostatní učedníci páně. Potože na to šli řek bych hmotně fysicky lidským přístupem. Kdežto jsem na to fyzickým přístupen nešel jsem svatý pavel taky ten vraždili křesťany a sebevraždě. A od bavili moji fyziku sebe přístupen tomuto další. Například dejme tomu byl jsem postaven před rozhodnutí. Ne o které se neděly jak ho udělat jak se rozhodnou. Se zeptal matky co jsem to řeknu konkrétně případem myšlenkové rozhodnutí k tomuto věřit je to správné nebo to správné protože tam výraz. Napakoval člověka k tomu se o to zařídil ne on za č. A maminka něco řeka je to správné pak hle takle se podle toho jen na. Tak jak jsem se musel spát konkrétně lidí kteří vedle žili kterým jsem důvěřoval a oni nějak poradit ale jsem teď rozeznali z mně radí správně nebo nesprávné rozum teprve potom jsem to znal nesměli straně je chtěl města neříkal ne. Tak to ne jsem se nar třebas jiné. Je pro dost něco jiného tak to taky tak jsem třebas v vůbec by byl onak se to vůbec nechal to byl nedělal. To rozhodnutí které jsem měl jsem ne uskutečnil. Tak jsem do omezil ten život na rozum ji která jsem jasně vykonával s pocitem správnosti ano. A tak jsem ten život vede takovou nějakou du s tou cestou kupředu ní. Vést bez se stala pata o ska se stal byla taky vlastní to může dospět národ. Tedy ty které tady mně dotaz jednal tedy patrně na úrovni přírodního člověka nebo zvířecího tvora né. A no co potom jeho ale měl smrtelnou duši dělal co z jeho nese to se jak to v tom svým dopadal. Samozřejmě život nezačíná narozením i k nerad ani pro něho ani nekončil smrtí a duše nesmrtelná nezačíná aby nesmrtelná nesmrtelnou v okamžiku narození člověka nýbrž nese ten ho předtím ale dovedou potom takže na nesmrtelnosti se nic nezměnilo tam nemůže být spasena v s v ze si křesťani hloupě říkají. Spasena může být jenom ta část smrtelné duše která je schopna přejde nesmrtelné vědomí tam že být spasen. Ten správný pojem po spáse. A takže tam nese zaručen nebyla zavržena protože nemůže být ani spasena tak nemůže ani zavržena nic přesní nestal buď tebe starosti tedy sestavit těla. A no podívejte se. Ten hitler se do bral jedná s pomocí prozřetelnosti boží. Že od boha poslán. A věřím že tomu jak jsem si přečetl tak jenom jednou. Marka se jeho hlavní spis. A tak jsem z toho poznal čeho si upřímně představoval že od boha poslán jako metoda která a to vyvést an zavést vyšší dál s tím. Německý s sebou. Toho protože oni jsou nad na zrozen o nás to co jsem oči od ničeho a tomu podlehl tomu to hlasu al tak si myslel že když si zvítězí tak je to onen to pro pro všechno lidstvo jsou na zrozeno jsou v tvoru a tak dále o tom podle byl pořád v tom na u kráva k tomu podlehl tomu o nás pro z že to panovala konat. Toho budiž odpuštěno totiž že ano se že se k tomuto sic toho napáchal ale zaručeně ne. Tím ne netrpěla jeho nesmrtelná vše nýbrž šel on dal se jenom potýká sám se sebou no výtek tomto dospělo jasný protože žár sto na do nebe a to ten zase jiném vůle nebe na něho způsob lid proti mně mohlo stavět jako přírodním světě. Mocnější volal to slabšího někdo mocnější nebo o jenom o protože byl mocnější nevedla pro do na jeho straně. Na tak na to na ní. Kdyby byl tak na tohle měl tak jsem v tom esesmanovi který je vlastně vidět pravá a jsem v něm viděl pomocníka oživovat tím sebe zachránila proto dostat vedle vás tady se. Ale smysl ale poznáme když jedno mraveniště boje proti druhé smysl dále. Protože na přírodní úrovni se všechno zachovává násilím že se na vás jenom ten smysl no budete podávat tak nebyl to co na těch přírodních způsobu vyrovná. V takové tak dlouho dokud se je vidět jsou se i na pavla či budou bádat ve úroveň která způsobuje světovou válku prosím o to ale a to by padali ho. Ta pospolitost on si po vniká začátek slaví začátek ale nebude čát je konců velký protože ona začíná někde u ty zela nebo vám a to vrcholí ano kdyby on nemohl kdyby on neb božstva sebou celý ten národ tak by za nestála li by neměl pomocníky tak že by byl kdyby nebylo a kdyby nebyl schopen nenávist se vyburcovat pudy vyburcoval kdyby neměl při hodní o člověka za sebou. Tak ty lidi se díval vůbec křtí. On se opíral o přírodního člověk od zvířete. A zpola se správně vypočítavě na to že to je nejmocnější živel v lidském tvoru ten to zvíře protože na něho je z polem. U jak ramakrišna ne ten jak je vám rozumět tomu že ta radost nebo stupeň i s po ono u dramat nebi řekl jestliže sis mu i konkrétně toto nebo pro ono v ale ti nemám za zlé že si neuvědomuje že tento smutek je možný pro toho že neví již. Že motivován v nepřítomností otcovského domu a a ty si ježíš poznáš jenom další a další vých do vězte tohoto nejhlubšího podnětu naše další následek tohoto nejužšího podnětu tak to při tom věčně od toho někomu dáváš. Šel. Jako že to je onen boží to je původce o mu to ne dále než jako od jo to je to jiná. Jestliže si člověk myslí že byl zrozen ze svých rodičů a tak můžeme li že bych neměl pravdu ale že si myslí že je to poslední pravda tak je to voda po v že tady přeci žádá životů jiných lidí bez ten život podávali od generaci kde žena a co je. Ano na začátku celého toho či od ku proudu života a tak dále správně říká svatý o tom máš tak vím co mně když definuje existenci boha tak říkám u jiného a mám či vánek a chci mít bodu a a nevím kde ta oddaně. Řek mu soud se do vi. Jesi o vodě o říká taky ne ale to na soud člověka tak s oprava datem ba s mizí o slovu. A on čekala se vrátí a na ji svému plním vody. To je člověk je li žít ale za to je rád cením vám ne. A tam někde na konci řády jež u ten zdroje toho života tak on nevíme boha je to jeho ne velice doka a proto je tady můj život jehož se tom tam o začátku a nedočkal ku ne tak věřím boha věřím studnu ve které se ten život a kdyby to bylo rozšiřuje. Nýbrž že je be oni pád že ustavičně červa a ten život z jsem v tom mít v této milovat že toto mně říkal. si nejsem vědom toho že každý moment života je bez potřeby nezávislý na ustavičném spojení s tím zdrojem kterého si nejsem vědom ale jsou tady ne be do od vás bez ji je si uvědomovali aspoň někdy ve tento dovolil aby jej že kdyby bylo přerušeno to pouto mezi zdrojem a naším životem že ten život nebo existovat. A ale je důležité vědět přitom že tato páska jednostranná z tam toho todleto pořádek tam ale když cela ne o tu tam berme proti proudu a velice těch a proto jsem to nedaří a proto to neví. My opravdu jdeme cestou se děláme životem se po nejmenšího odporu o proudu jak vás vede dospívání výchova před před ta. Nikdy proti v tom kdežto pravý způsob života je jak pramení proti dobu anebo když plout jiný systém tak s plout s tou řekou domu ale ne někde se u táboře it na břehu dál ne toužící. Jsou dva základy se rozum jiný systém postupu do věčný co dělal šel z vlastní vůle co mu když je žije. A proč je někde zachráněn třebas své takovou vědou v že ve smrti byl vám smrt těla proč jiného tak tomu při čela proč tomu tak přišel. Tak bych to od povede takhle evy do od poděl napřed tys je s tím toho doktora moodyho který sis to byla pacienty který vyšli z klinické smrti. Protože oni při ne on jim vůbec nic. Někteří z ni viděli nějaké světlo nebo viděli nějaké nepouští světa v sobě zvali nebyl tím vlastně věrou ani z náruči vrátil se nazpátek do které každý děl nějaký resuscitace ano věnovali je a do na am myslíme že ty to se mi budou učili dalek svým či budou lekla vinaře z ale být cena tyto případy proto že ti ta nemá čím prostředka tím se budou se šlo mat né. A vám bude tedy pravděpodobnost dvě čili že jsem šel zachována šivu. I pro v důchodu kde mystickou smrt ale začnu zprostředka stávalo se někdy kde ten pacient se vrátil odtamtud říká přes kam jsem se světelnou bytostí někteří doby věřit vší víte to byl ve mně kristus. Že jsem neviděl třebas postavu jeho ale tak od toho jednání by sloužil byl byl byl sice říkal toto ceta na bytost a tam. Ve mně odsoudila k tomu abych se vrátil nazpátek do světa. A říká kdy se musí tak tam vaše ty akty úkoly a ty si ještě nebyl dělal tam když že to děláš tak byl v tady nebudeš mít lidu v tom záhrobí o dokud znala vrátil se ale kam jsi cesta vše je věže najednou dýchat a tak dále tak co byli na to dělali to co začlo v tak jak tudleto mu jako se to po že můžeme si říkat znaky říci že třebas tam ten člověk neměl. Vědomí který se musí po dělo po smrti do osvobozeno od tělo tělesnost dělat tak se v plné kráse tady objevilo to byl podobu světelné bytosti nebo nějakého hlasu touž jedno atomu bralo aby zatoužil nazpátek posvěť by se chtěl vrátit provedl dané ho. To jedno řešení a bych řek ty jógickou psycho lidské druhé řešení jem. Že že opravdu tady na kam taková bytost je která člověka jsou po smrti že člověk prochází soudem a vydával za pravdu nedám své zkušenosti tomuto druhému řešení. Protože jsem patrně el poté potom zacházení lékaři se mnou v tom předškolním věku prošel tímhle tím soudem protože výsledek toho byl že jsem měl nutkání jednat správně jako by někdo odsoudila rady tomu moc abych jednal správně to jetě žádným není to se před činnostem matky domy do ve krásná v krásný. Správný ale jsem nebyl s krás než jsem byl dítě který milost správný život pro ze jsem prošel tím ve tím soudem který věří že to neni při do lidská nějaká záležitost psychologická a že je tady nějaký za se z vnějšku odjinud který do kterého člověk dosáhne nebo. Dospěje. Když stačí do určité míry sám sebe zbavili toho nás vidí a to bylo těžké od jednoho půl roku do tří a půl roku mým zbavovat jáství na pokračování před to jak nebylo ustálena člověk kůže. Takže jsem měl vědět jsou tyto se zbavit sama sebe a tím samočinně bez jeho přičinění že jsem bez ne ne bez také je nýbrž zákonitě přistupoval vyšší úroveň domem nebo vstupoval do mého života aby do vás to životě a měla moc k tomu lidská a způsobila jsem jednal jinak než jak mně velela moje vlastní vůle. No a to jsem na to na sled sousta. Prosím jestliže toto mínění stále nemusel si jen při či že přiklonit při se si toho moodyho. El tady je to by mně teď jste při tomto názoru tak pak mohu pokračovat. Vy kladlo na této úrovni všeho jsou rozum je že totiž jestliže člověk poslechne tohoto hlasu o to z ka. O tu se třebas ke správnému životu ve a nebyl jsem strast zase za ví. Slyšte tak o slyšeli nějaký let jak ne ne. Taky žalu bytostem nevíte koně ano na tom nezáleží tak personifikace to je dáno dospělosti toho člověka o mně nebyla za dospělost tady jak se tyto o dostali do tou šel schopnost toho člověka do dostane ale tím to zbavuju pravdivostí jsem to neměl vzdal oborem ne dojmy lidského života se dověděl čisté tak jak to tam. Chci říct takže mám právo o tom mluvit asi tak že jestliže člověk z ba na toho aby plnil příkazy vůle která je v ní. Vyšší nebo lepší nebo dokonalejší nebo mohu přeji vší v nebo obojí všechno dohromady a uzná za hodné a tu sílu ten je taky od v tom že ti je aby doplnil tak pak se zase sám v oni se dostane na hranice těch je těch možností nebo vyspělosti. Vyplývající z tohoto plnění nikoli vlastní vůle nýbrž by tomu říkáte v či je to když vůbec není či. To je zákonitě přístupu visí vyšší prvek který je v lidském životě. Beztak obsažen ale není uplatnění je o takový jak že je podvědomí a to na něho vstoupí do vědomě a tam to začne jednat. Ne že žijete nám vybavení další možnosti. Když to vržen z rad nějakou vyšší režii ne tak si uvědoměme že tady jsme něco sami v sobě objevili co je v nás a co tam zatím od nemohlo vztek důvodů že ve li příliš sví. Kdo ověřeno myslím že když není člověk došli informován co po určité duchovní výši následují. Že když dycky touží po tom aby z tohoto života odešel který je se nachází hluboce pod úrovní kterou našel. Protože hotovo mor pluje že musí najednou žijí zase pocitu oddělenosti v v v v v v před svými zažíval. A tak se jim všem těm stroj může páchali sebevraždu tak jak nedostali extaze v čili tato tendence ale je i který tu sebevraždu dneska tady si pamatuju v těch sedumnácti letech. Sem byl blízek sebevraždě na že bych se byl chtěl mnou. Ale jsem nestál od toho jíst jsem nestal o tom z ba vých. A tak by nebylo bývalo tím wu kdy byl jsem šel byl to jiný způsob sebevraždy v jedno. A zachránila od toho matka která mně to nejde. Na mnou viděla ti jak protože najednou není když to tady jednou bylo protože když ty lékaři pustili o těch operacích s půsty tak si taky neměl ji. Sto o stalo a to správně na něco obdobné vyšší úrovni zase nemáš li život suso se ženo ale jsem ven matka jak se o to postará ji budeš ho od toho. A také zachráněna žid a. Tak bych řekl i taková místa se co jsem jsem zažil vede člověka sebevraždy čili není nedivím se že v nosí z těchto lidí se bez si mystický vjemem jsem nepovažovat tento život za z tytéž za iluzorní za nic z. Za překážku naším onu vše žil všechno omyl zapomněl v možné jenom u takový extatik ku kteří třeba. Když oplýval třebas indie kteří takle mohou pesimisticky myslitel nemám za zlé dneska šel co do že li tudleto o ožil za mi že by být jeho myšlení ve si. F. Ale že ti kteří se dostali za nic se v indů těchto extrakt extází to nepropagoval je extazi nýbrž stavy z z za extazí na extazi jako nebo prostředek typu začli být vrcholně mi optimismu vrcholně mi k s tím s a si myslím že právě tak jak on od kristovou byl ježíš kristus a všichni jeho učedníci. Všechny pahorky od všech ta pudový budu a tak dále o jejich řeč nebude li. Zapotřebí bolesti protože povalit mu nebude dva bude překročen on to říkají slovy ale el tak byste řekli lidským způsobem myšlení a měli pravdu. Tento strach nebo si myslíte jsem měl ve svatém tam předtím než sestoupil těch vyšších stavů protože pak je nebezpečí že do těch vyšších stavů vstoupíme protože tam budeme obdobně myslet jako když nejsme není vstoupili takže je dobře se citovat životním op ty ne na ty vyšší stavy u ní. Zásadně přistupovat radostně věcem které vypadají velice radostně. Otevřeným hned ten v v v v v v z bez přílišného přemýšlením kam a to všechno vede kam to spěje k jakým kterým konců do to s chci nebo u rozhodovat si vážit nesmírně výroku atd nedávala který řekla tolik jako do pokud promiňte německo se dvakrát ten o do katastrofy proto že v své síly. Špatně ošetřil o hodnotě která po se než to na co samo nestačilo. Anebo že to byl věřící člověk ve do po si abychom se zase rady do něčeho co na co nestačím a co nemůžeme sami řešit neřešte ani z ve své duši světové události v tom vás zbytečně. Od bavil nebo vybavuje jak v jeho myšlení které nereálné myšlení tes mění ten neskutečnost odvádí vás od přítomného okamžik. Ano to je nesprávné nesmíte se politikou. Jsem proti ale musel znát řád hodnotám vztek kam to tat čím se v čem o tom vědět ale který strava se na to nemáme my my čili leze bychom se vnitřně změnili pak ano ne. Když by na lidi že naši proti reformátoři z všech zasvěcence a komenský a tak dále na dostala obrovská víte. A ne proto že by byli sami osobě špatní ale že by dali zasvěcen tak se snažte být zasvěcenci aby bylo ve světě. myslím jestliže sebevražda byla spát ano vědomě chtěně tak jak říkají do mne ten poslednímu ven před smrtí je rozhodující pro následující život je to v těle nebo není v těle poznamenává nějakým způsobem ten ostatní život postní. si z po na že když s pravým ka chtělo zajedno. Že není boku vás od ku kdy někdo straší ve liž. Že ten a chtěl jsem se setkal z nějakou paní školu která stále na něho česky hladu sice jiná stačila s třista let. Ale ve za to byla paní ale on jako rod měl tu schopnost se s setkat kdy dětí a stalo strom to všechno v nás let nebo ještě možná že s že jde za ty jež přemluvil tomu z tam přestala strašit že jako co je to pase je co všechno provedl nebylo on protože neměl ano pak o tady líčit tam byla zaživa rozděleno. No to je kruté na co o tom kdy jsme mohla tohoto skute modlitbu bavit jako po do na pro sebevražda hře. Tak že ty lidi to nemají snadné smrti. A je to velice těžké je zbavit tohoto krutého vjemu z toho posledního kam žid oni v tom dojmu žije. Vy se soustavně vraždí oni soustavně straší že ježíš na si. A tomu by nemusel dojít jakou jsem kdy jsem za které kdy horších věcí co se může stát nic nevyřeší. Že jako on nerad se o to vrací na jiné úrovni na které by měl normálně v že tady se teď budu op více alberta cena nauka úcty k živu on učí s život. A ta úcta životu musí být do krajnosti za ho. Proto existuje vzdali jen ne místní před viz že lékař nesmí zavraždit člověka který je nevyléčitelně jím pastvě li obecně se to nemůže jinak předepsat nikomu než takhle. No to nemá mít úplnou platnost ale o bez za nedali na přede s a ten je taky lékařem a taky to tak se cítil. Jestliže někoho věží vraždění a nemám tomu důvod proč vychovat jak je to květ nebo zvíře nebo člověk tak se provinit v od se provinil proti řádu přít. jako člověk nebude se pro ji na jiný tvor který v tom řádu přírodním tady jinou roli než lidskou přenese pro li ale protože pro třebas tygrem tej dalo li o do pán vraždy jíte když nemá hlad za jeho přirozenost janet by neměl být i vizí přirozenost lidském dvoru. Kdežto lev když se na žere ne tak všechna zvěř okolní o tom žena řády as vidím vedle jeho on nic neudělal. F. U člověka který není na světě ve mně viděno zvířetem tam měla obstát každá květina paměť tu. Oko které kde on neměli líčit když to není z nutnosti jsem musí zničit zen mnoho životu a to jela prostě s tím souhlasím ale jakmile se s ničím jeden není nepatrný život bez tohoto o ty mohutnosti v v v v tak je to spíš. Jo tak při ní. A že například při rodu do od si ten je zde v ní. Vlastně že každá prosebná mu vychází z s ze stanoviska nevědomosti co je vůle boží na napomíná pána o ale to a že bez přední zná a nemůže nic na vůli boží tak vám trošičku za zlé že neni trošičku matky že on není vůbec znaky vůbec za o to znamená ve jo přišli z pro mne a to by nevadilo protože by do ših vidíte. I věd. Vy jste se nápad přesvědčit jako že modlitba která stojí proti kdy boží je vyslyšena tato magickou s vědou u člověka. Že to magická. Nedospěje vůbec k bohu ale zdát že vyslyšena viz stane podle modlitby a to je věc matky. Která tady je opomíjena v tom ale buď mu to odpuštěno. Ale pak přeje dospět k názoru že zbytečné prosit když neznám kdy boží. No tak tělem myslím že to také není plná pravda protože člověk si vytváří poměr prosebníka k bohu a to taky není k zahození se výskyt poměr ale kdybys to ani nesplnilo ten anebo kdo byl poměr prostředníka v že nějaký vztah k němu my taky dobrý dělat nějak nebo živé víte prosebnou modlitbu o ale taky jako namále v ní. Když krisí doporučuje otčenáš měla vlastnil do řád hodnot aby do tak probíhalo řádově to být on vám přitom na ten řád hodnota tak se prosit a se při proste nebo vět ohled na řád o to se to stalo třebas když kristus o dvě. A tedy říká pak ty poznávám miloval dosti. Ona poznávám milované ho jiným způsobem než když se v ježíše východisko cestou poznání. No poznávat způsobem který li člověk poznávající přímou cestou poznání nepovažovat za pravé poznání. Jakým způsobem poznával svatý jan v ten s tvé lásky ježíše krista. Poznával mohlo jako následováníhodný v okamžiku kdy vůbec nemohu nic z ky. Vůbec v byl bezmocný měl křičí a za ním šel. Této co správně pochopil svatý pavel si nežádá si od vně ne. A to je to pravé pozná láska poznává a pro co no pravá z po toho správně že jsi ne vztahuje na sebe nedá se. Tím si od věděli obzory které na cestě poznání se vůbec ne od viděné. Ten člověk v že na jogou ten nepoznává tak dokonalé poučit neztrácet tak dokonale toho boha tak tu věčnost jako člen bytí s protože chybí ten letem postoji toho temně návrat dosti z točí kolem sebe či si ten ne z od jak šel od sebe pryč k tomu kristu. Za každý ho z ti doslova protože o tam za víru třeba s bylo li tato ani nebo z od nadto ve za svou vzali nemohlo stát. Stol takovou petrovi jak to pomyslel že vivo přít o život v tom by se bylo takže že bylo om by se bylo stalo by byl přiznal taky jsem hodit je to taky zabili svým ježíšem. Ale jen co stavu protože zvláštním způsobem poznat a za jeho svého poznání láskyplné bylo dokonalou oh ano. Kterou by normálně žár li ne ne jak si vzpomíná že ta láska boží která věděla co od rad jaká byla dokonalou proti všemu jasnost do ani o ranec se měl hlad nevěříte se měl starat se dělej nic a proto věc viz co je jak je todleto možný kdyby to bylo jsem to jsem vůbec ne. A u toho jana to také nebyl z toho. To bylo z toho že ježíš tou byl dávno ve mně ho zatímco zatím stati by mně ještě přístup. Že musí dát právo. Aby veni bohu vstoupil milující tření dává toto právo bohu aby se do soudu o jsem odevzdá. A toto otevření sama sebe to je to co potřebuje bůh k tomu rostou. Není to celá a od když se určitý člověk ocitl v všechno kolem roku osou nás set třicet no z na svět přišel. Tak jsem od ale taky bylo to bylo vázat míru víte víte sice u svých tak bych. Říkal kdybych se příště pane mistrů věřím těžko říct tak jedině v či a když jsem roku třicet sedum přišel do paříže dostal jsem do či prostě pro československu psaní o ho v viset mysli bavilo tak vám byl ten vztah k tanci věk cestu. Z ku taky zdůvodnění výrokem o tom o to o to za její říkal kdybych se chtěl na li příště když jsem měl na ten kříž ale tak mi to čím. To je ten poměr v ran jsou ve čech sám který představuje přes hranice věků a tento oporu o dobře vyjádřit a tento o tom jsem tady na tom. A tak si představte co to znamená taková myšlenka ano. blaženosti jo on tady zažívá ano mu z ano. To tady na ruku nosili tak protože to co je pomocí ranci ne dále těsně dával spojení ne tak co to znamená práce či ale jak vám říkám neberte to sto pro otce prostotu po ve to on který ten na ten vstoupil. Do toho života s když mýho a teprve když bylo jedno úlu. Tady se jako takový že teprve tam se podařilo. Tomu on je tomu říkám který číhal na těle toužil po vtělení. Po převtělení se uplatnit u toho toho člověka protože tam vznikla mezera v tom viděla jedno budu odstraněno a druhé čekající v svatbě. Třeba ten pro od těch co ony mocnějším tam dostalo takže ten ten člověk se od toho u tvého mládí s dostal do své li tuš se tam toho člověka který toto řekl čechách a poznával ten místa místa ve kterých tam ten člověk tak že je to převtělování. Je to nabalování když tento. Člověk potom v sedumnácti letech se stal. Toho toho opora jeho života jeho lidství tak a všeho co s tím souviselo že se svými tendencemi životní. Tak rázem mně viklat mezera místo pro v napadení dalšího čekat tele. A on se do něho vám v vtělil kdo by toho nemohl žít bez boha. Kdo musel jít za bohem s celým svým životem každým vším. Každý každou myšlenku a protože. To byl patrně člověk který se tam dostal. Který měl když z tví po mně k východu z svět i ví. Tak stoprocentně se s právě křesťanství a všemu co nebylo indické potom od větle a pak to dohrálo svou roli. Dostal se tímto způsobem na nějaký pro chovalo tohoto z této úrovně tyto přesto vím váhu a on znovu se do něho někdo jiný zrodil v. A roku padesát jedna se na něho najednou nešlo roku padesát jednat to byl sice vědět tak semeno nešlo řekněme tři radovat sled takových vtělení sebe ne. A atakdále. Čili převtělování řek dál ale to z podle zkušenosti kterou mám opravdu zkušenost o naž dále tolikrát ověřena mi životě ne jinde je v je že tak jak to z převtělování dopadá ale protože tady te nejsou povahy jako že by byli schopni. Oko tak se protiví co je. Anulovat sebe na určité úrovni jakmile úroveň překročí tak do vědom nemohu tomuto přechodu nebo přijetí někoho jiného ne dostat. Takže to nemohou prověřit jsem prověřil. Ale jsem se tak relativně stal něčím několikrát životě kristovo několikrát životě prověřit říkat jak ji mít. Podle víry o sebepoznání. Nám jde taky o to aby na čili kristus říká by tedy do z vás a a přesto se to neděje aby do nás vstoupilo do vědomí o kristu. To je proto že třebas překračujeme zákonitost při které takový že chcete kdys musí objevit a dozní v řeknu jenom začátek jsem to mockrát postaven v se zdržovat v ní. Ale co měl ježíš kristus nejvíc za zlé svým učením že se starali. Si že máte nějakou starost v tom prosit to stačí k tomu ven z li kdy musíte se do rukou božích ten život brát a do rukou boží o a nesmím nic nedělat a od koho manipulovat s ním. A podle možností svých osobních li proměn. Hor odevzdat. to jak zase pro sebe že tuto zákonitost nezachová si si necháte ovoce svých skutků pro sebe. A jestliže nebo se dokonce staráte o sval dotoho to co je jeho. Protože on měl za zlé jenom tohleto dále vším nevyčítal nějaké jiné hříchy než k tomu nestavět. Po že byla bouřka dokud se staral o svůj život pro zdravou v každém životě ve jsem nestrannou svůj život na rozum návod na nebezpečí života jak jsme z se mu to z dal. Tak bylo nebes když si myslíme že těžkosti životě jsou proto že přichází nějak zvnějšku nějakou věží ty jsou tady proto že my jsme řekli že my jsme starostí. Že to neděláme tím přirozeným způsobem jakým vyšší všech prostě sama dělal nejdeme. Ty mně samo od ho z s s ovšem nazí svět učednicí v ježíše krista a v nemůže nebýt. Jaký jedl jsi mezi poznání dosti o anna jinak poznání pak si cestu atd. Ky cíl člověka jak je to poslat pozvat zrozuje východisku v takže když oni vychází z něčeho jiného tak než se se do tato trvá ten letem podstatné i rozdíl je není. Tady je to třebas v kde cestou poznání tak se vyvíjí napřed do poznání a užité v době s tak je protože v tom nebyla cizí přibral na láska. Když mně jde cestou lásky k tak ta láska s tak protože zapři nebo si znalo poznání nebo při práva poznat jestliže je dejme tomu. Ten svatý napřed šel cestou poznání u toho svatý jana křtitele a přešel včas na cestu lásky potom váš tak z na to jít jinak se rozumí v. Zase potom při smrti ježíše krista přešel na cestu poznání vám to vysvětlit. Když ten ježíš z toho kříže říká pak to je tvá matka své přeci poznání žen naším naše matka nesmrtelná duše né. Ne o pro nepoznají že ten člověk nepřichází tím že vaše matka je od na matka. To přeci nebyla o na matka oni nezrodila jeli nutné mít představu o bohu to proto aby se mohlo na cestě pokračovat v je to dobře slyšet tak že o na hlad. Ale myslím takhle slovo před stavem široký pojem představa vizuelní hmatová citová pocitová nebo jinak nějak smyslová představa nebo mentální představa se taky představám mentální. jsem nejméně pojímat osobně a jak vás tak to ostatní cesta mentální představy ovšem tam ten tady představil v představa které tam tolik kterou je ta vyžaduje velice mnoho čilý opisu a řek bych. Obrazů slovních k tomu aby se vůbec z člověku zprostředkovala. Tato mentální stává bohu se čelo o bohu člověku je ježíš jen přes právě snažil tímto způsobem postupovat proto se snažím také tím způsobem postupovat žena že totiž vytvářel myšlen novou představu o bohu. Neříkal ze svého představovat jak kristu ve mně. Nýbrž říkal podobné z království boží a tak dále touž poznáte všechna podobenství a to byla vlastně soustava představ o bohu a protože není bůh. Nějakou bytostí nadlidskou nýbrž že toho moc že to panství v v ježíši ten byloty králoství. Zrovna jako dejme tomu tento svět takle oddělený je jak to mi pociťujeme lidé královstvím moci pásti moc rozhodující od a oblas co než sebe od na to nebere neuznáme jako ve by to mělo vůbec nějakou cenu nebo se to se nedá hmotně využít nebo ve hmotným životě prožít a tak dál čili podstatou všeho tohoto. Království našeho motá a když jsem řekl o je k na s tím není z tohoto světa. Čili to toho pojetí představa o bohu jako on v praze je představa za hmotnou představou světa. To si měli dát pozor všichni by to maloval jen varovat svou sama. Jako tvůrce člověka jako my dán tělo ten který jsem mával rukama a tvoří svět nebo s jinými někoho. Svár mně nedali si pozor a to bylo špatné to co razil li tu představu obou ona z to začnu z kou úroveň na úroveň hmotných představ a tam není jeho království tou je odvozená záležitost. To je z jeho vlastní odvozené o bych tak řekl takhle jeho království ono kdežto jsem tohoto světa. To je moc asi dělá nebo projev z něho pocházející asi jako poměr a o to ona je podílu ano. Toto je dílo boží ale je to a to takže není tebe tedy toto je a ho to ta toto je tomu se tak se dopouštět rozlétli dělat protože to bychom neudělal čili tyto všechny představy ten bychom měli považovat za nesprávné nad lidská bytost to znamená lidsky pojaté na rozumem co rozumět ber na smysly vnímatelné a a když to. Takhle všechno kdy nesmíme toto vyčkat temné. Tak budeme na pozoru když se nám pán bůh projeví v nějaké podobě. Abychom noho to považovali za boha to mělo ten naše představa o bohu. To co ta terezie říkala. Jestliže ježíš kristus jednou byl na zemi byl tady s tělem chodil mezi námi. Tak od doby nikdy na zemi nepil tím vlastně prozradila nosem dal rozpadla ve vás hosta. Tím vlastně pro za dělat že to co všichni viděli se stýkali s bohem s o to o tom s ježíšem kristem a podobně to všechno byl jenom v jejich představy k tím ona nevěřila které ona nepovažoval za boha je když to takle vymezit jíme tak se nemusí nepřestávám kdy o boha o bohu vzdávat nemusíme přeji ba před co je potom. Bezpečnou představou od boha obou na tuto bez se může se o bohu je. Představa o tom že existuje moc kte které je veškerá moc odvozená kterou zde jde li ji které jsme tady svědky. Že je nějaká existence ze které všechny existence na tomto světě jsou odvozeny všechny formy ses jsou odvozeny kde nějaká láska ze které všechno vás voze na a tak dál a tak dále v že nějaké poznání jak všechno poznání je odvozeno. Tato představa je bezpečná to je bezpečná definice boha a bezpečná představa o bohu tak veden tři to stačí a tak je rozšiřování vědomě jeho dosah by jsem se vyjádřil nevědomém konečna a to je v pořádku tak v tak i v všem to je pořád rozšiřování vědomě totiž. Prostředek k v. Vědomí které mi není máme nedostačuje zřejmě k tomu abychom si byli vědomi že existuje bůh. Kdyby nebylo nějak proč měřeno tak nikdy ji si toho boha vědomi nebudeme. My otázka jak je třeba od jaké je třeba rozšířit vědomí abychom si z toho si být vědom ten svých nemá se to mně říká mi tady na tomto před které která se ta musela tedy pochodem jako co říkal že jo se mi taje na tomto světě nemůžeme nevěřit my jsme si vědomi boha a. Takže tady není nevěrcům jak se soud vědomí boha. No tak když je to ode mně to primitivním způsobem že mají tam tělo které není z těchto rodičů vola svět ve od pánaboha či co jsou si vědomi jeho. O živé síly od tam vytvořil pro tělo ve které z tam s tím tak to svým tohoto pro pojmy bych byl men jednak. Vytvoří za do takové míry to tělo jako tělo to je postavilo rodičů v to právě jakosti nesouhlasil pole nebo byl do toho mluvit když je to po tomu aby věřili boha tento pořád ptáme tak listů pořád. Ale ve skutečnosti tohleto rozšíření vědomí není dostačujícím při žení vědomí proto vyčlení vnímal boha. A tu bych chtěl říct že jenom tak rozšířené vědomí stačí k tomu aby člověk vnímal boha. Které může nastat při zastavení mysli a při bezvýhradné po ku toho osobního prát na mysli nepovídavé mysli toho lidského vědomí s zpět do zdroje. Je to totiž takhle to řeknu obrazem nemějte měl za zlé abyste to pochopili nebude to úplná pravda ale toto velice názorné. Jestliže mi uvědomování čehokoliv na tomto si potřebujeme aby nám přetékala od boha uvědomovací síla a s červ tam přes který transformace myslil a tak dále smyslů od vnímáme tenhleten svět nebo je dokonce rozvodem na tak dále tak jestliže díváme tak to tímto způsobem toho zdroje jsi uvědomovací ze zdroje vědomí. Pocházející. Ne tak nám nic nezbytné k tomu abychom se s tím brát na co li do boha. Všechno to proto dáváme nebo prožijeme nebo spotřebujeme nebo s z me v tomto světě ano. Jestliže ale vyprázdníme myslet tím způsobem že ona nemůže směřovat k žádnému konkrétnímu objektu na tomto světě tak přítok od boha nezastaví. Protože ten je tam vám napřít toto existence a přitom je od vás těl to se nedal vstal jednou bude se udělit co mně sat čit ananda všechno dohromady tak nastává tam ten vás v. Tohoto zdrojového vědomí a. Nemá jiné možnosti od toku může se nazpátek bohu protože všechno od ba pocházelo bohu se vrací konec nese upravila cesta to ještě tam bylo patřičné napětí potřebné toho do bohu vracel. Takže tento stav mysli. Kdyby se nesměřuje když žádnému objektu na tomto světě. Znamená ani v představě jsou chopit zen. Ale to se člověk vrací s tímto tokem vědomí po v a uvědomuje si boha. Ano čili tento způsob prázdnot je dosud soustředění nebyl způsob. Jednání lidského přivádí člověka nebo co způsob rozšíření vědomí přivádí člověka k bohu je to ještě rozšíření vědomí si myslím že to či že vědomí není to je všechno mezi tím něco pro tebe bude notně ještě rozšíření vědomí ale to není ještě to pravé dale i ne rozšíření svědomí byl ve konečno v to lekala šla jenom to že když se z se svým odpad to byl vědomím. Let od oddává od boha nebo za vám přitéká ses zcela vracíme nazpátek bohu a to se měl vše do návrat do otcova domu a teprve se vracím bratři ve z toho domu nazpátek protože to dopadá tak že se jim to protože placet z nože tak teprve pak s můžeme v do se od o dalším rozšiřování protože ten tok jestliže toto všechno co tak je obrazem. Ale jestliže ten tok toho vědomí velký odpad let tak zase ho může li se přitékat syna. Takže to by se přitékat takže je ten člověk který si takle obrací tento do boha skvělou možnost být svědkem větší ho přít do ku od boha. A takže živé bych dispozici a to je ještě tu na ten přítok od boha je rozšířené vědomí o z ale i jeho nástroje kterými si nevnímal jenom tento svět se odívají tímto vyšším přítok ten. A naplňují sedím. A oni stačím navíc než na vnímání tohoto světa on se ukazuje že zase ten něco vyššího co jsou do se může projevit pokud to jenom ku nic z kou k apod.