Karel Makoň: 83-06 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

El protože než jakým obrazem. Že když nevracíme ten tok uvědomovací syny k bohu jak nám přitéká. Tak se podobá meče mu který ruce nebo ve život se nám bič ku a si že si u z když oku z došlo k okolí. Neboť tak vypadá ten přítok který nemá odtok než do tohoto světa. Te i když se úplně čelí vyčerpávala tímto světem vnímáním tohoto světa tak je to v tak chápe je červ pád ní. Této uvědomovací síly že v že to se nedá bez srovnávat s tím od tokem do boha tam to může volně kterého se do toho boha je to v tom vjem nekonečná velikost žil toho boha a konečná jak mi to soudíme prázdnota tam se všecko vejde. Pád ale. Proto tam malá vám vyčkat s tím malým okruhem světla o nás tedy že zatarasují chce od toto směrem k bohu. Nemáme možnost zažívat větší příklad. síly řekli byste že a tak když mi málo se vězme tomuto svět to vám málo i vedeme které si dotoho protože dal tak přeci proč by tím před li k těm zbytkem se nemohlo kdy k tomu bohu to mělo stačit. A ono to nejde z toho důvodu že člověk ve své postup si je. Bytostí která jenom celistvě může bohu ví. A ne nějaké ča. Je že tam jenom na klečet na maxima nějaká extaze ale je svět do pravé spojení s bohem o to pochybuju protože ve tam ještě před stavem možná dokonce lidská stalo bohu vám a tak dále a to jenom prostředečné takovém vnímání ti to věcí. Čím tak. To je to je zákon to ode nechtějte vědět neví jak to že tomu tak je že celobytostně musíme k tomu bohu vůlí je tak to není spojení s bohem. Protože ten je že byste těžko třeba zaprvé. Ale bych to aspoň řekl vědním rozumem vém že proto se ten vesmír se v člověku. Vyvinulo do této jeho podobě při jeho možností. Aby právě od tu bylo možno tam vejít a jestliže člověk tam v jenom čáti tak ještě jim člověkem jenom celý člověk. Je tím který k bohu může jít nemůže tam jenom je na jeho rukám jenom jenom jedna jeho mnoha e prostě todo seděl na dvou židlích. hodně rubem znázornil váhání ale když v že v tomu před ve představě o tom mental se o tom to dostačuje ven. A když jsem řekl že přelil nedostaneš se tak jsem tím měl na že po určitém rozšíření ča tím po vědomím člověk místo aby vnímal jenom tento svět tak tak je schopen vnímat mít a to není ten nejvyšší zase jiné oblasti a tak to jde dál. A tímto zjemnění se dostane k nějakému konci indové říkají že co chci. Ale ne komu k tomu konci jist že z jemně jiná století a vnímání byl takzvané vozu ano svobody totiž on se může volně pohybovat v ve všech oblastech stvořené a nemá tam překážet. A je si vědom že tento pohyb je závislý na bohu je to samozřejmě jenom. Vědomí závislosti. Ale je vadí měl atom jednu věc co desky překládám možná v ten ne ten člověk se přestal od světa ve otce že to bohy. Kdežto za rozšířením vědomí roši že po že je stalo v st žádným bohy tam se jisté rušit protože tam není učí je že tam není vjemem jo to co říkal že to veme to je e to není tele todle přes konečné na hranice nekonečno prosti ale tam rozšířením vědomí padat. Tam nemá význam smysl jako prostředek. Jestli nějakými prostředky samy k tomu rozšířenému takto roši že se myslí tím mohl by to se tak do toho rozeznávají se věčnosti ale tato nejde je to opravdu jenom pro střed to o tom abychom se milo šířit. Do stvořeného když třeba aby člověk se dostat extaze ših se tyto vůdce toho přechodu ze stvořeného do nestvořeného tak bude zažívat obrovské utrpení způsobeném na ale s tím že to rozšířením vědomí dáme li a že tedy musí takové čit někdo dnes si v ti kristus tomu říkáme ne aby se člověk před ten sytost. O to bylo neřekla co o terezy dělat a ježíš kristus že bez toho v s s vámi se nedám do byste danému ano. dnes ne. je jak jsem malý člověk třebas ještě odpad narozen jak ten nějakým martin věcí narozený jak chápe snadno věci za hranicemi stvořeného. Stačilo na něj vložit ruce. A on začal prou doba dech by to byl pokračoval tak se ocitl nestvořené. Tou soud kdy o li jsem se nad tím ohrožena chopit one si kdo o tak proto jsem hned při přestal tak jsem viděla aby dělit dojde okolní jak se mu začínal prodlužovat dech on směřoval znamenalo chápal. On poznával aniž věděl že po z na tom nezáleží teta prostota při. Ne dedukcemi mentálním z systémem tomu dostával jsem tam je tady žádnou roli přes určitou úroveň se s svou mentalitou si intelektem nedostaneš stát se s dostat vše. To všechno za všem ta ještě si tento od orat čit nemá ten intelekt je to mně nebrání v tom by ho dopravil kamkoliv kam na před samou. U kamkoli je to takové vědy kam mohu vstoupit snadným způsobem a proč tu dvou samovolně do tohoto stavu. E za hranicemi stvořeného a ten stav na jeho přednesu tato pod vodou to je úplně pod v těch mu to do číši a. to na ve to přednesu tam okamžitě se jsem mnou spojí jako se předtím spojí se svou matkou ve které odpočívá jeho za rovnat tak nějak jinak jen za matka toto novou míněním toto nedělá tak se ne propojit dál než do této o z ne oblasti to tak bylo slast ho do do rodu jako že z vyvolal se propojuje u matky. Takle se propojen věci bratr se dovede do věčné takže je to opravdu jenom vím také že kristus za metry jako nejmenší z těchto vede do království nebeského. To pro protivit čili vizte strašně složí s tím s zase se tedy dost že to co je na ty druhý výkladu a ono to překáží vám to říkám jenom proto bych vám tu představu přiblížit ale ne abych vám jim překážel. Na cestě bo a to by se přes určitou míru výkladu stalo překážku rozumíte jsem měl vůbec žádnou představu obou přesně poprvně setkal tyto sto nám nepře. jsem to třeba na to se pozor abych nezpůsobil. Něco co nemá být že by vám to překáželo sestra trvat tady pracně buduju. No z tví. Tak podivejte se tady mám námitku. Když jsem řekl žen in mít uzavřenu cestu k tomu seslání ducha svatého pro se nevstupuje na kříž protože mu není z nás tento taky možno předat ten pokoji ne a jak tomu u dát jím přijde když jem za sebou tradici které se drží. která málo přes extaze nebo dostávat do vysokého duchovní stavu když před kristem dávno platilo dříve než abraham byl jsem to na ten kristus existoval i pro ty indy chudák kdy před kristem dávno za ve do na ten jíž. A najednou tady tvrdil že dneska to neplatí. A že ty indové jsou aut tady žili někde po za jemnější co říkal ten dotyk jen říkal jsem kdysi hloupé li jsem si tak se toto myslí s mně říkal kdy bylo tou bude o u po ose potřeby dělám za taky symbolicky chápu věci jo. A ale je to tak jestliže si někdo zamane užívat nějakou metodu například člověk ii. Metodu rozumového chápání které musel předkládá strava pomocí smyslů on ve na zpracovává tak se před o je tam na budu pán mu k tomu že bude vnímat jenom tento svět. Jestliže in zásadně jde specializací bohu náš když že třebas vás poznám parní činností ne tak na nebo v atd ne tak že není jasné že si počíná obdobně jako člověk který vnímá jenom tento svět. Jenom tam tato specializace může člověka dovést tam o dovede žádá jste třem nečekal vede nakonec protože se mu že od celá bytostí dané jak proste těl se že co přesto je to obdobné zvířecí postavení pak s tak svým života obdobného nestejné. On si říká tak ono bude možné třebas pomoc dělat co jsem bohu ne tou mocí poznání bohu ne moci karma je li ne a kdybyste nenarodil kteroukoliv dobu ne ne. On se tam může dostat jedině když celý svůj život za boží. Který byl nad k tomu účelu nesmím vypadnout z tohoto světa jak se strašně mně i ten život je udělám tak aby vedl k tomu bohu něho ohledu hrubě potřebujeme a tak se potom mohlo taky stát že třeba by se ramakrišna napřed ten život úradku mat sela zažil to potom do to poli po převedl do toho bez předmět svého boha a když potom se rozčiloval protože si. Do od povalil výjimku z toho ohně posvátného které na po slovu toto vítězství za pali tam přesvědčil jasně totapuriho že toto poli je k ničemu to poznání není konečným poznám tak spíš nýbrž že to je jenom něco co si předstírají li ti viset může nové. Že do konečný cíl to není a proto říkají správně indové v čele třebas el s věčným věren promění. Tomu velice zavázán vědomí z lámal mnou od a životem ve když oni říkají že to bez. Toho rady zavání krista nejde. A protože terezka všichni indové který nám tady posílají za žáky ježíšovými ten vy z dělej jóginy bez řeči do vinni byste si za námi aby nás poučovali taky tomu tak je to že. propracovanou střední fázi cest dělat my ne ale ty co jsou viz který posílají nám abychom je převedly ke kristu tak kde to zamyšlení te prosimvás všechno co se v minulosti dělo třebas ve starém zákonu. Je to dopracovali k vysokému zasvěcen s tím jako třebas v poslední naděje na mal jela jeho žák pavel nebo šavle se menoval te kdy je důkazem toho že to není konečný cíl jak mohlo potom to bylo vraždit a totéž platí o celé východní sice čing islám byl vyspělým joginem jak mohl vraždit to bylo hrozné. A to nemohl dělat žák ježíši. A když to chtěl dělat tak mu to ježíš za to byl říkal petře založ ten meč mečem and mečem zkázy a tak dále toto není moje cest. A tak když budeš vlastnit toto není moje cesta tohleto prosim stojí novou. A není to šlapání pod o věci indické ale mělo by se v tom ti je jasné doplňování ti v tom co s. Prosím ty indové jsou na tom moc dobře v tom smyslu že mají propracováno střední fázi cesty o extázi a extazi všech vstupní nevěda zase li taky s tak ano. Co hadu samadhi taky extaze jen malé extaze. Kdežto to co je za tím ne tím od toho pokoj vám. po sestrám to byl to není z za to nemá ses nic společného to je v z při tažení celého života převedeme od toho vnitřního pokoje ne pouze rad cet víc než klid své pokoru co víc jen co si před ním chcete li říkat převedení celého života do služ by bohu do které se od bližní to jedno ale ve stejné. No a tohle to je na hony vzdáleno normálnímu dovím. A bylo to na odevzdáno i každému ze jsem si se do z izraelské že tam. Šlo a pěstovalo se na vůbec se dokázalo jenom individuálním vedení se někam dostat. To je základ nedostatečný sytost systém kde není možnostem vyčlenit z kolektívu z celého lidstva a z celého vesmíru. To e říká být s když si je nad do děla a byla tak to vy třebas když tedy had tedy nebo jiný do vědní jiného ražení kde něco dělat takového čemu vědec celý svůj život a vel se odpoutává od všeho protože by temně kdy mě. Z této nejvyšší milosti jak tomu smysly nedosahuje toho opraven osvobození si dokonce nečistot byl soudu není je proč to není to byl ve jsou rození. Protože je to systém který nikomu nezakazuje že by měly být za v v v v v a je toto pochopila to co tam není tak je cesta vede od kdy to jasný a doby ji vší jen ví. Ale jeden z milionů do tím se odváží za tu do umýt. Protože jemu toho prostředkem tak joga k takovému velikému pocitu osvobození od poutanosti k. Že mu to vrcholně dostačuje toto nebezpečí v. To hrozí každému člověku i na daleko nižším stupni je že ten ne ten byste pár spal ho hodným od družinu nebo na družinu nebo dejme tomu v kdy ba a povolá ano. Ale těm stačila určitá úroveň na myslí si že nejvyšší a abys spokojen nějak kázali to jako nejvyšší dal tak myslím že když někdo přijde k jakému polidštil jinou především pro od něho chce spásu sama sebe nic činného o nic jo nejde. No aby se ten jogin dovede do toho vrcholu těch svých možností vedení tak ten je kdybysi měl říct ten vedený měl z měl říct a tam našel rysem svobodu pro sebe je toho podivné že to nesouvisí ze svobodou jiných ti a toto je u vědy že vede rámci vel. Se výraz. Je pokud je tam někdo z dál abel nemoc se na nebo potřeno pomoci potud nebyla připravena spása pro jeho učení. Oni museli myslet stejnou měrou na lidi miluj svého viz jako sama sebe. Jakmile toto nebylo splněno a to není joze žádné splněno. Let tak nebylo možno dosáhnout vrcholu pozná odstoupil spojení dva nebo vrcholu osvobození. Je ve tady pořád pocit oddělenosti třebaže v s v z s je mně z ne. Kde rozeznání otcem. Po pravé z ho z vody ale protože člověk nemá měřítka pod tu no ale. jsem toto pochopil taky teprve roku třicet není z z za. Ta se si že to nejvyšší stupeň ve z ale ono to nepochopil nám varovat o on to předním pochopit četní indičtí jeví. A je zajímavý že za ty nejlepší svět vší. To bych o tom nevěděl proč bych to měl zapírat šel říkal že ty neměly pravdu čárka na čáry ramakrišna tají že by neměl literu pro očí byl za nejlepší ze vše tak jak se musím držet aktivně este viz cestě ty nesmírnou indy mějme ostatní nestaví stranou nýbrž při ni staví do popředí nemožno v každém systému ustat trčet na kterémkoli stupni na to platí pro evropu jako pro vás vy pro indy. Jako pro činů zajedno ano. A těžko někomu nazývat bez tam zastavil protože nemá měřítko o vyšších hodnot a tak mu to říkáš hora zdola on říká nějak dostačí. nemám touží pak samo. On bude dokazovat jak je jsou pod svým do k pak je to co se k tobě svobodným ve let co s to je nesrovnatelně větší svoboda však po máme třebas my. Jsem si jist tím. Že náboženství jako takové její odkud poli pocházející křesťanské ano jesi to pravý náboženství tak s to je ta padá. S tím že ho představitelné to nemají jenom to co to znamená není to je že jim z toho jak se říká obecně zjeveno když je co je z rozumu pro zjeveno není to se dedukcí jak ty odvozeným všechno usoudit kdežto. Například v ježíši kristu a jiný že soud pasáže o kterých se rozum vůbec nemůže v a své lidi či překážka ne nestranně toho aby to všichni přijal takové náboženství nemohou vůbec přijat či ti ne protože ji chtít váš dost vůči jinému způsobu vnímání než rozumem. A myslím si že pravý zakladatelé náboženství byli odkázána na toto svět a to platí o ty dvě pod než kdo wu. Protože když museli se dovědět o těch věcech odjinud než rozumu a pak když je to rozumově zpracovává li takto veden dovětek k tomu co předtím pochopili bez přičinění rozumu. A si myslim že to zjevení které taktem než cela o ženství je nutné proto že přeci člověka bez své oblasti kde všechno chápeme rozumem a citem pomocí smyslů to sval z viz u smyslový vjemu protože v této oblasti smyslového vnímá měla jejího zpracování bez dál. To na pro šíře vědomí bohu a to není nesmysl a jestliže tomu tak být tak musí by produkovat následovníci toho dotyčného zakladatele náboženství také schopnost. Aby se dostali ke zjevení to znamená vnímání za rozumem nad rozumem. A. A teď se všimnu jakým způsobem tato různý zakladatelé náboženství šli. Všichni jednomyslně se snažili od toho abyste člověk dostal za svou žilo v křesťanství první svatý tomáš tak víc ve tři nás ten s tohle se snaží odstoupení tohoto zjevení co rozumovým poznání tou mu to pomohlo ale sto z kterého. Dostal do ruky přes arabských překlad malou španělsku nevíme a přeložil ho nějaký ital platili a latině od četl tomáš víc a tím se dostávám náboženství křesťanské na cestu nebo. Takový do takového procesu rozumového uvažování o náboženských to na tom muselo skončit takhle že se muselo zjistit že za rozum na všechno nestačí tedy na co nestačí to pro vás si za tajemství a právě tohleto se na tomto pojetí např. Si že pro tohleto od ale s proto rozum a pro někoho jiného ale když kdyby tady jenom rozum tak se to všechno tajemné z ale jestliže ježíš kristus říkal mně nebude nic z zad zajedno s. Z těchto co je deska tajemného tak asi nelhal ovšem také řekl jakým způsobem to nebude toto je no. Že ani lidského konec dělat tak dále říkal svatý pavel ta ani lidské ucho neslyšelo jaká sláva čeká člověka a tak dále po tom stavu nebe čili to se nedá smyslově vnímat proto veni méně hodnotné ale je to jak tomu říká zjevené. Tak bych se deska jenom přiblížit tomu po zjevení že to je zkrátka něco co všechny národy odjakživa znali pokud byli na rosy založené že. Správné pojetí náboženství pochází ze zjevení znamená že všechno co se rozumově nedá na proto je to tajemné rozum ale není to tajemné jako takové rozum je to tak je a tak si myslím že vlivem toho jsem zažil v ustavičné zbavování se násilí bo od ní. Toho svého rozumu a toho svého jáčka co za svá znali. Že jsem měl brzy možnost se do toho zjevení ani jsem ve vězení ne. Dostat. Aspoň na jeho okraji takže dejme tomu mně jse zjevení v první fázi jeví. Jako schopnost rozlišovací která rozumového nebo v první fáze svět že kdybych to řekl na svém. Roste zkušenost že by řekl rozlišoval jsem co je správné atd se nesprávné. Nebyl jsem sice schopen si to sám uvážit. Ale jasně jsem poznal jsem když jsem slyšel lidskou odpověď o správnosti nebo zralosti. Jestli ten člověk pro v nebo ne tak to stačí. Takže pohled od doby pohled na svět rozděloval se na dvě části na. Svět pravdivý a spravedlivý prasil nepravý a dnes a to stačilo k tomu když se měl dobrou vůli. Abych se řídil nebo by to dělo radost že jsem řídit tím spravedlivým nastala. Ale si že toto je vstup do zjevení to tvé vstup náboženského život či jiní ho jiného vstupu není není. To se může sice ale musím metodami je natolik meditací koncentrací nám ctnostným životem. Ale když se nedrží správného. A když nemám tu schopnost rozlišovací co je správné nesprávné. Tak nemá přístup žádným vyšším formám a stupňů tohoto zjevení dalším stupněm zjevení je víra. To jsem na čát tuto schopnostem dělal víru jsem neměla byl do než tady nemám ale přesto o tom budu mluvit jako prameni zjevení pochopitelné. Proto ježíš kristus na tom stavělo jistěže nelhal měl pravdu. Říkal do bude půdou věří spasen bude dál ve říkal jenom to bohužel říkal toho víc tak se s jemnou jo dělit. A co je nevíře tím co vede k tomu pochopení bez od že totiž jak říká svatý a u z tví. Věříme přestože to nemá rozumový smysl. A protože rozum nám přikazuje. Aby byl oslu lid tím ne tak od lesem který se bojí o své panství. To panství nás drží v zajetí tohoto světa protože tomu takhle je jakmile uvěříme aniž nesnese zbavili na této nadvlády tohoto panství rozum že víra nepatříte op vlasti a patří za vozu ano a proto ježíš mohl říci blahoslavení kteří uvěřili a nevěděli kteří uvěřili an neví že. Protože jsi žil do uvěří protože vidí tak to není pravá víra na ta byla tak vím jaký měl ježíš kristus to znamená víra při které jsme nepřišli jiní rozumovým smyslovým vnímání ano od smyslově vnímá nerozumím rozkladem svým ten co chce tak tato ví. Je dán je pravým vstupem do zjevení o všem co je zapotřebí. Aby byla pořád pod pro pána důkazy neřekne dokud si proti řeč když. Říkáš že nosem kteří že vědy ty kteří například viděli zázraky ježíše krista ty neviděli protože to bylo něco z zevního abych to o dokázat u ježíše krise z domu tak je. Ty totiž své jenom podporovaly nevíře ta víra tady byla. Ale byla u tož to na důkaz ale to musela být oni museli jednou uvěřit se přemožením mocí ducha toho ježíše krista neboť ti povolání od se říkat ne. Ale potom soustavně potřebovali aby dělal stal živá ale dělat soustavně podporována důkazy. Šlo to se neviděli zůstalo základem její výši její víry s s. Jak byste řekl teď se vrátit k tomu první fázi protože se to svatým o to rozumím jak jsem neviděl ega se zvláštním způsobem věřil. Jsem nevěřil na boha a jedno od těch tří a půl roku jsem měl touhu jednat správně a to že jsem se dovídal co je správné jsem rozeznával. To bylo to správné rozeznávání vírou bez vidění. Rozumí. Nic jsem neviděl žádnou představu jsem neměl ale měl jsem jistotu daleko větší kdybych něco viděl. O tom že je to správné nebo nesprávné a jistotu další že jsem o to za vím že toto vedení za nezachoval vim že to dost obtížné et to pochopit ale o pro víra je na přirozená ale do se k tomu říkají katolíci to neni přirozená vlastnost lidská to je něco vlitého. Jestliže si myslíme že jenom když nás někdo přesvědčí že aby uvěříme že ve tím uvěřili fakticky. Tak vy se přitom blahoslavení na misse nedop nedostaneme do oblasti kde se vědomě stýkáme s bohem tomu je třeba daleko více to je třeba vlité víry tak bych rozlišoval o tom musím rozlišit nad ča tohoto výkladu znalost nebo že si roši víru litoval bylo naučeno. A viděl naučená vzniká tím že si že jedno nějakým způsobem přesvědčen zvnějšku přesvědčit. Třebas důkazy které někdo přinese třebas že vidí neviděl zázraky to ježíše krista v zvnějšku že z na je ale. To oni vidina ten li víra vlitá v naučená od kou ka. Ta osmi tato víra musí být pořád podporována není nikdy tak živá aby člověka. Aby člověku způsobila pravé zjevení nebi se stýkal s bohem vědomí kdežto ta druhá víra li ta tam není postavena na žádném důkazu jiném než se nějaké vnitřní jistotě. Za kterou ten člověk není že nově se nemůže takto dávám do uvozovek prosím s. On nevíš z atom může tak. Jak jsem za tudletu ten ten druh víry mohl když to nebyla ani víra v boha obsaženo. Jak jsem mohl za to že jsem ten měl lekla jen odebrali pocit jáství děl že zbavili sama sebe. Tato svou bylo za tak rovně pro dítě může to doka. To co se dostanu přesvědčil toho martina je to velice snadné v ale že to byl. en nepochopitelně snad že to tam ještě ten věčné existuje povaze se hlásí třebas pokladem no o nějaku či ale ve všech že pak je to naše které se na sebe tolik dával co větry nás dále a jestliže tedy člověk nabude tudletu vnitřní jistotu. A řídí se její poslušen tak. Stane se bylo to byl v tom smyslu že přijde další fáze tohoto zjevení. Vy se budete ta jak tedy mohu nabýt stravu když je nechci aneb všem si ale pod za správné aby přepadlo vstát lekat o dal nám jevily se chci. Na jako nad to se stalo třebas je to nepovažuju. Za správné když myslet si byl stejné jako kdyby se to jinak jak před to o co to znamená musí jím se snaží dělat co. Co mně nějaký zákon vyšší který je na zem nesmí se zen. Nějaký zákon který znám jako třebas že od boha o kopí ve ve věci rozuměj s mi či a když ho s tím aby se pro jeho zřítí. Šest pole něhož je tak musím zapírat sama sebe svou vlastní vůli protože ne vždycky to bylo pověr tvé vůli. A čím me že to bylo pohled ne vůli tím dokonaleji aby byli ukrátil dalším kroku toho světem. Život nebo tady v tomto živé první ku ku světem že se najednou domě lije poznání nese vyprázdnil od vlastní vůle ve temně obsaženo jistota co je správné ta se st a no a si zatím du tak potom se to třetí nová jak chce kterou jsem na sobě zažíval. A upozorňovat na tom těle na této cestě za z je není jeho plnost. Není žádného prostředků ani víry která by měla platnost stejnou pod co tu cesty nýbrž že je to prostředek který dočasnou platnost v ě k začátku velmi sil mnou a po z ti z dávnou s a na se večer a tak by toto nebo rozvádět ale. Po z s z s v tom jordánu když přijat čili ti a podporovaly víru jednak listí to o to hlavní. Že je op dařilo mocí kterou mohl ji čili. A že tomu uvěřili že on tu moc intus sítu před oni sice věděli předtím jeho zázraky pro jistě si to. Ale kdy byl nepředal summu jsem v jeden nevedl to o aby sami dělali zázraky tobě nepomohlo nic z vnějšku ukazování pořád tomu o on a my to nemůžeme to ten člověk musí sám být schopen toho kam si v jedna odmítat a druhá pod kam jsi li schopen. Si byl vědom toho že schopen ne svou mocí nýbrž mocí boží. A to je potom víra která v něm přechodně zakotven jako prostředek nepostradatelný a ten je nepostradatelný po celou dobu tak zvaného osobního vedení. Každé náboženství přechází přes fázi osobního vedení do vás je neosobní fáze osobního vedení on čína kříži u ježíše kde ti učedníci dále ne byli vedeni osobně a fáze neosobně vede začíná pokoj vám a potom z s sestoupením ducha svatého. Ne tam byl neviděli žádnou postavu ježíše krista nic takového nebyl lidskou představu o tom jak si tak se to může stát tak bylo. Nýbrž prostě měli schopnosti které li od a droze celé víte. Kdežto ty schopnosti třebas své čit z toho ve vás střílet mezi jordánem křížem. Kdyby doplňovali novými rady ukázat ukázkami ježíše ježíšovými o tom že to platnost že to sílu prosta proto obnova či tam ten pochod čelem dvojím směrem z vnějšku i zvnitřku. Nic o to o to hlavní protože ten základ víry vlité je že tu moc pasu pociťovali a víte to bylo před když si mysli se si myslet že to nedokážou tak to nešlo a činna že přitom protože si mysleli že o co zapomněli dojem moc od boha ten moci co člověk který věří že ten nedokazuje v sobě. Že nějakou mu z nýbrž ten dokazuje že bůh tu moc aby co rozumíme činem prosit jste víry konal kdyby třebas jenom vnitřní záleží a na. Samozřejmě osobní vedení není cítíme jen cesty ježíšovy které sat smyslem cesty nějak je i lidské i vy. Ale není že konečným cílem cesty ježíšovy protože on vede člověka nad li on si dobře vědom že pokud člověk stal člověkem jenom. Nebude o z býti konečnou platnosti ani pro člověka ti mi platnější. Že musí být jedno s otcem jako on jemností je. A to není lidská záleží s to je to říká syn boží od člověk který že od boha pochází a k bohu se vrací od boha nepocházel jako člověk svým nás to si dobře vědom. Než se vtělil do dítěte v betlémě tak kde ten člověk. A také když se od vtělil touto dnes tak zase přestal být a k tomuto stavu o boha k bohu vedl své učedníky. Proto mohli všichni na toho jana umřít na protože nic se nestalo. To potřebovali k tomu rozřešení toho vnitřního rozporu že člověk být zničen či neztratí svůj život nedal viset zrno nezemře nevydal sebe zlo a ta a. Tento rozpor neuměli v sobě vyhradit sebe. A proto museli všichni umřít násilnost toto rozpor v sobě vytratil roste od bavil toho co tu jan ten nebo třeba jsem si to o jiných důvodech s. To spojte dal takže jsem řekl plné zjevení může nastat teprve tehdy že ano. Když z osobního pojetí náboženství osobního vedení z z z levý. Proto aby nemusel zůstal poutí ta s to že ježíš kristus si říká před svou smrtí těsně při výtku jsem věděl něco co jsem na to z nás i když nejste pouhými služebníky než přát znamená do toho přátelství ve pro z nosem s musí dospět čl no. A. Tvorstvo tone jsou pouzí přátele do toto není to ještě není přátelství ti tam si člověk ve muže viklat palem o to vidíme sami na sobě nevnímáme na ten výklad při ten je možné. No tak že se odůvodnil vše jenom takové náboženství právo na život ve které provede člověka prostřednictvím jeho lidství k tomuto zjevení které není omezen z jo ten je vyšší fáze vjemem stačí toho. Člověk radost z toho rozeznával dobro zlo. Se může řídit dobrem k tomu jak se říká vychází se to je pro něho požehnání a tak. To jeden z důvodů proč zůstává na první úrovni toho světem. Kdyby byl ježíš kristus se ponechával své učedníky v této radosti z těch skvělý skutky které dělaly kdyby sebe ve představil z tam jako do prvého. Tak prosím by nebylo dalšího pokroku be aby odměnu svou a dobyto šlo dál. Ale v vyšší fázi než jakou jsem zažil a ne tam čím vzal tu víru vzal tu možnost dělat zázraky be. A taky tu radost toho že ty zázraky dělali to bylo pro něco vzdáleného co bylo za neměla čeho nebyli schopni protože přestali věřit to ježíše krista jeho sílu jeho moc. Po vedení v žil do ve do potupně umírá na kříži že sám sobě moci nemůže taky mu tam životem vyčítali kdysi po mala byl pomoci den ne tak myslím že ta radost tím byla taky odňata z toho a v ní. Prosím potom se všimneme toho jak prodělali bo seslání sval. F. Tak je to s za ducha svatého jednaly jinak než před tím předtím jednali individuální tady viděli nemocného tam. Jinak trpícího o pomáhat kdežto tady tady viděli sestupovat ducha. Na zástupy tam onoho toho rodu on od do protože ještě bylo měla moc daleko od toho. Taky mohli někde zkrachoval tím že to rozdali kam neměly nebo tak nějak ale tam mne tam viděli sestupovat ducha na za ty pak křtili tam kde ten duch sestupoval. A tam také se u dělala ta víra která byla do ve na vnitřní v vliv nikoliv na zevním poučování zapři třebas ten jim poučováním jen začít musí ale ještě kdy přidali to napřed země ta pak najednou do nich vstoupil duch svatý a oni to chtěli taky vnitřní. Tohoto spoj jeho příjem je zapotřebí například nikoho. Nepodaří vám z toho kdo jsou prací s tím co říkal těmito země nepřijímal to pro se něco třebas tří zná ale vnitřně přímá něco jiného učil jsem vás to nám svatosti otatní a tam jsem to do se to vnitřní vší a. Na to nemůže být jenom akt zvnějšku nýbrž to musí být tak zvnitřku ráno co do ten kam výtku. Ten proces vnitřní že ten člověk tady přímým opravdu milost za sebe musí se sebe vzdát světa obětovat nesli tam jenom to je to jít jako člověk který krade nebo který něco chce vlastně dalšího větší o lepšího prospěšnější do tak ne se tam takle na tak vnitřně to nepřímé tento vnitřně lepšímu to není možné na to jenom nevejde. Ale do vnitřně přít na to je ten který se sebe vzdát a nebude tady jen místo pro tebe a tam není místo pro v co vede jenom ten se za ano. Podívejte se protože jsem nečetl víckrát než jednou protože pak se proč a víc než si to přečíst. jsem si vědom jedné věci kdy máte pravdu protože četli víckrát vizte poctivých jistě nás než ale bouře jenom čtena. A pravím vám. To předání ducha nepřišlo tam někde po zmrtvýchvstání nebo seslání za svatého on říkal ne sice sice říkal. Teďka vám nemohu všechno vysvětlit chodem své pochopit protože ještě vám nemohu poslat ducha osvětitele kterého mohu potom budu povýšen na kříž ti a to smrti jako přeháním to tam nebylo ale prosím tato při dávám vám abyste věděli kdy se to stalo a ten vám pochopit všechno co ji pochopit nemůže ne. Takže on měl na mysli když tohleto řekl ducha takové řek bych není začít plností jak o může člověk vší o. Nesmíte si myslet že vím byl toho ducha dříve mezi mistrova nebo ne předal když je jim například že byl moc. Dělat zázrak v ti du boží si tam nějaká o o čem to tam ten jiný jdu. Tam vedeme věcem ten člověkem není cenný který dělat to o jenom zázraky nebyl schopen větší míru tuto od stal přímou ano. Nebyl ten člověk který dělat zázraky ten učení který dělat zázraky. Jenom zázraky nic více zázraky tak byl pochopitelně ale také nám let tak jenom bez vidění toho ducha s tím i u koho přesvědčili toho křtili tak chci ale vidění ducha v následovalo po se jsem ale tato říkám pro toho abyste věděli že tolik ducha. Člověk přímé jaké mínili přestává být sví. Kdežto ti učedníci pád mně když nastoupili za ježíšem tři roky. Toho učednictví tak byli ještě sví který svou vlastní spásu některé měl za zlé. Ale v takovém stádiu vývoje není možné se plně poděje na duchu svatým na jeho užitečnosti jeho síle. Tady překáží to nás co patření sobě. Osobní prospěch touha sklízet pro sebe ale když potom přestali toužit po vlastní spáse. Jsem donucením pochopitelně nečekaně jsem pořád a když ten kristus zemřeme při tak jak mohl na to pomyslet s mistry zkratku. Tak když přestali myslet na co vlastní spásu tady byly tak se vyprávět od sama sebe rozumíte. A proto ten duch mohl způsobit větší měrou. Ale ještě i po jeho z na a proto se nám na tom že to nebylo to pravé seslání ducha svatého kdo tam třebas v čem žení ve duch a tak dál za uznávám. Ale to nebylo to se snadno na svatého ještě rozumíte v plností protože oni ještě jenom řek bych vzdáleně v době. A pali v ježíš vstal z mrtvých. Musel jsem potom přesvědčovat tomu tomášovi museli žít sahnout o dán a tak dále o to o listě s. A to znamená kaje nebyla se tady jistota. Kdyby byla bývala ve toto tak nepotřeboval tam dělat i ježíš zase je ten zázračný jeli polo sebe nepotřeboval. To nedokázali sami ne nedokázal. Protože pak tam byla jistota která byla založena na víře víra byla pryč těžkostem budoval jiná s sebou do volají nás základna která není dal dal na víře nýbrž je založen na něčem vyšším. Na jistotě nejednání najíst když oni tej se tak které se člověk dím ten člověk nemůže pochod. Nemohli pochopit kterak se to může stát se duch v přišel na vstoupil že jim všichni rozumím. Je tam vedle sebe někde mluvící každý jinou řečí nebo mnozí jinou řeči mluvící život římanů před řeky a na velice na tak dále si za myla rabi a každý z jejich ů slyšel z oba o ho v v č. To nemohli pochopit jak je toto možné on nebylo z nich to byla moc ducha daleko větší než dělat obyčejný navázat vstupovali do podstaty toho člověk není ti řeka a tahle šel někde její řečí ne hle se vystoupí ještě dala do tu hranici chopit be na zkrátka. Máte pravdu životu duch mluvil ale musíte si přidat v tom že toho ducha tím se s dělal dál dávno předtím než tam čekal pokoj vám že od chvěli svět povolal za učedníky. Jenomže bylo opakuju to byla doba kdy se vzdal jenom se celého z rostly do svého ale nikoliv sebe. Svých rodiny této z této li to co mně měl při na tom světě to se vzdali ani koly sebe ten to jejich chtělo spát tu toho se nevzdal rozumíte a proto ten duch mohl osoby jedno omezené nebude mezi bardo u tady znovu uvádět proto nemohl ten duch také ve mně působit dokud nesestoupí duch svatým tam jako byl ča no protože byl znal totiž. Oni nebyli ukřižování ježíše ne ne a vono tak žes tam je jedna. Se dal že ano ale tomu ukřižování se musí člověk přidat dobrovolný samovolně tak když to neudělá tak není s tím křižována nemůže se podílet na pravé z vás se na tom pravém osvobození ano aby oni se přidali k tomu ježíši kdyby byli vnitřně křižování teprve ten je tak ovládl že museli poznat že za nic nemohou citem vůdci nabývání. je liství a vůbec nestali za vlastní z vás vůbec oni nestaly vůbec si oni než toho vyšla op jenom o bližního. Najednou se přestali obávat osel nepřestal dostatečně o osmi nebo ne při do celého světa aby dávali však svůj života jeho vydal jater veliký důkaz toho by o něm nešlo skrývali. No nebes. Či když vykládáte takové symbolické vědět od zahrnují podruhé ryby tam bo mrtvýchvstání vyšel ten petr padá na kolena před ho říká jsem hoden. Jsem říší tu pro tak konce distancuje o veškeré milosti on nosit nepře pro sebe žádnou milost a na druhé straně zahrnuje tolik tedy ne ten o tom nikdy před svým to li na žel o tom je že za u vím tak dále a. Prosím vás to se to za ním jeli on sebral všech spojí celou svoji mysl tvory tato myšlenka rozum a všechny své myšlení i obrán byl bohu ale pokora protože jsem zahrnul stoly tedy všechnu svoji mysl všechny své lidské schopnosti a to věcem obětoval proto nevěř jsem ti hoden ve jsem přitom říší z vás. Nebo vedle jsem se zapřel cit nebyl a ničím jasně že to ne v tady hřích nevane všem do za hnutí jevit a při pokorném za nutili ze které tato znamením moc toho kdy za wu šel nehraje roli hřích. Neboť ono oni jsem vrcholně blížili znovuzrození svatý jan správně říká. Nebylo to ještě o novém těsně před tím stali znovuzrozen hřeš kdesi byl předtím hříšný to ne v že on dále hřešit ne tohle toho poslání toho petra by se stal past byste prvního řádu. nenastalo teprve tady tou nastalo tehdy když ona ho rozeznal jak si na boží ano. Tam začlo tam vidím základ toho tři budoucího učení jako ve se to dovršilo tam otočit doma z li v věta. Protože von ten ve schopen přístupen zjevení a petr se ukázal být schopen svět není přístupen zjevení tím že poznal něm ducha svatého a ježíš řekl o maso zjevilo ne. Po letěl zjevilo tak jedině ten mohl mohlo se stát budoucím pastýřem toho stáda někdo jiný protože na možností musí být postavena na zjevení. Ano. Pže dobře věděl anebo rozvoj nikoliv nade do byl také přístupem k tomu zjevení jo do z přes co z s v v v v podívejte se ježíš kristus si vyžadoval od svých učedníků aby byli jedno s otcem jako on jedno s ním jest. A za tu dobu když s nimi chodil těch tří roků se mu tato jednota s pod cenný u nikoho takle zdařila jako u svatého jana. Který byl s píše jedna z s ním s tím ježíšem že se o něm praví že se nikdy od něho nevzdaloval pořád byl jemu nablízku. A to taky když ti do třebas my raném se do dal na by čili při poslední večeři v do tam maluje jako by z koho něho ale žít příhod ten jež mu naprosto bych tak řekl ano. Tak co tím chci říci že ten jan byl tak po měl mně dokonale. S po jen s tím ježíšem že se to rovnalo hnedle spojení s tím od jsem. Do že protože ten ježíš byl ne dokud byl na tom světě než otec jak o sobě řekl tak ani to spojení přes v tom jen nemohlo by celé nemohlo by dokonale. Tak teď šlo od toho jak to spojení dokončit jak nám vysvětlit. V všem dokonalejší spojení nastává všem spočívá a proto ten jan. Přišel pod kříž na to od oba vám protože o přijít o život ostatní přeroste li protože měli strach o svůj život tak i do do celek protože bylo taky ukřižovali přesto to co byl ježíš že tat neznám a za přerod říkáte školou zakotvena be to zda znáte všecko ale ten za o nezapřel to potřeba nevešel šel pod ten při jíž a teď se tam kde je to tajemství cestám provádí do tajemství. Toho spojení be tam vysvětleno událostí. Tak by tato takhle přijde tam s pannou marný to není ještě jeho matka a to je matka ježíšova a ježíš při ji že říká matko hle z si tu mu li janově říká ne hle matka má. To znamená on jez ž a je dohromady kde ten celek čili řečeno tak jak mi to bylo vysvětleno jinde napřed nějakém snu tam na panna mary funguje jako s k a po na s bohem jako s po na. jsem to v tom snu že dokonce německy kdyby špatné se do z o na protože na ty špalek ne v lese kde tak to jsem z po na jsem bez pro ten na že ten nese ten na duše která za úkol č jak toho člověka s bohem. Takže je pravda sice že ten ježíš tak vší žili. Byly tím kde č jako ten jan pod vší žen ale ten při ještě du málem. Ježíš na kříži a ježíš pod kříže se radovali a byl ježíš pod křížem ale byli ba ne. Ten nemohl ten nebo ve na kříž tam nikdo z tam z vlastní vůle iniciativy am moci nevejde am vnitřně neumře. Ale protože získal matku pannu marii. Tak by jenom jedním jediným ježíšem protože ona neměla jeho syna kdežto o ježíše tím je teďka tedy pod ti přijde jen či když ten ježíš na hoře umřel. Tak to co zbylo byl cely ježíši byl celý ježíše rozumíte. To je ta aspon na panny marie této tajemství této z podle a funkce je nesmrtelné duše v našem těle ano. F. asi tak vyjde do téže toho dostat se z ježíše na kříž a umřít vnitřně. Nebylo ani pomoci toho svatého jana to bylo moc z moci jenom toho ježíšem na kříž. Ale tuto moc vzdát se sama sebe dokonale a umřít tedy na tom kříži pro tento svět. To je mocí ježíše krista ale ta panna maria to naše nesmrtelná duše je. Ta jedinou práci být pomocníkem by takovou č pannou ne být tak by prostředníkem tedy na s tam dovede to je důležité vědět. se mámy dal tu z jdou z ty k ale je por v jak tam tedy past za říma že tato li se z opakuji a za mnou co radě li co znamená ten obraz tak ju jak panna mary šlape na hlavu hada a učí ježíš ka. Že mám šla not na kde jím nohu o na potom okl ne o potom ale bezpečně stát na hlavě hada. Takže kdyby byla panna maria toto naučila ježíš že ta vlas po novou i proto o ježíš že s tím od jsem i tento potřela tu nesmrtelnou duši v z po z víc. Ale kdyby byla tohleto neudělala tak ten ježíš také nedokázal přemoci sama sebe. A ten. Pak je symbolem našeho li toho arcisatanáše který nás drží li o vědomé spojení s bohem ale není ji ne jeho. Koho by doby jsem vzdaloval od toho boha než naše já. Protože byl ve vůli boží bychom byli jedno s ním ale naše zpočátku jinou funkci naše zpočátku ničím nebe na ten ho ten nezastupitelnou funkci že musíme svůj život jeho pomocí jeho existencí rozvinou. Aby ho zůstali plným člověkem celým. Si že nejsme tím celým člověkem tak nemůže nepomyslet na nějakou vyšší bázi když se to si či malé nemusel osvědčit ani nemůžeme ve velkém. Čili my to potřebujeme jenomže věda. To jakmile se dostane do výše toho vývoje naznačeného kdo ano ne. Tak přestavba být pomocníkem a začíná být satanem a je třeba ho přemoci. A nemusíme nestala o to jak. Protože ježíš že nebo ten on je říká ježíš byl duch jsem o zen na po už. Ne z vlastní nic jaký by tam šel kde duch všem hledán nad mu a tam se je z této iniciativy duch ta božího postil. A teprve se do měl to znamená to nebylo uspokojilo ano. A ono on neus spokojil tak po stalo proti tomu člověku a začla po svádět z vady každého z nás. To si tady k tomu abys toužil tou o a bohu. Ovšem víte dobře sto novou přečtěte si to znovu tam dost onu kde dobře že od odmítl tento svod ve ten celý jak se ve k ježíši kriste jsou všechny recepty. Od od mýtem ten s odsloužit sabi je tomu tomu satanu skočí si z toho vám o atd tak dále klaněl se mu ho tam to nesmí člověk dělat. Tak jak se sám sobě to je špatné když například svatyni je na svou svatost hle do ten tak přes tu ta v a si v pouště a přemožení za starat nedostává aby odjezd tím do konce života u mi dokonce života a neumře v ale nevím proč je to třeba ano tak že bych ve že to by se ten ale v ježíši kristu je to vysvětleno ano k ta je ten to je recept je třeba. To on tady je jenom třeba se o také zařídit pochopitelný. A kdyby začně mu o li svou nestal tak tam ale kam nemůže vejde nemůže by vůbec prospěšná kam nevím kam nemáme setkat který ne naopak ztratit. Protože jedna jsou částí vůle si postupně ztrát vzdáváme je na to část vůle je nebo se definovat jako láska k sobě je ta služba sobě. Takže jestliže člověk si přeje pro sebespásu je to v nejlepším pořádku to si všichni učedníci přáli aniž kritus je vzal i s tím na tím zase učedníky v ale pak jak k tomu musel postupně odnaučovat. Tak musel jim ji koho dobro bližního a spásu bližního proto oni ne jenom v do třebas čili ale taky křtili přibližoval jeli bez vás. Ne. Upozorňuju vás že v tom životě ježíše krista by ke recepty nacházíte jsem am no. To je milosrdenství boží ne protože je pro vás protože najít v tenat se znamená ty četby a do se nestydím tak se odsuzuje k ježíši že si rad jak na to jak přemoci satana ale kdyby kde on nepřemohl. Tak bez ztrát jsem v bez své cele funkci všechno bez to z vedlo ven nemohl pro bez to co od otce nějak přikázáno učinit rozumíte mně. A tak si prostě uvědomte že ne z nějaké. Takové taje tak kosti boží nebo nevšimla posty o na boha a vypadaly nemáte ale protože vás tam bůh miluje. Protože věž ten mi to že tato vám ve doka víme že nelžu je že si přeju být pokud možno nevědomí těchto vědce abych neměl při velké povinnosti. Protože když je do nevědomým matematice nic se nestane které vědomí v kterémkoli vědního oboru o nic se nestane nebo když je vědomi to obor o nic se nestane když to nedělá oči než to bylo v kdyby je ne dobyla takže tak jak je to ale či to tam věta je na rozhraní. Je ode někdo učitele a tak je někoho poučit tak špatné nade ve je nechtěl to jež si že to ještě oddělit věky ve o taky špatné to je celá rada se na sela do takle viděla ne není tak je tam také je obsažen i do těžko odtamtud se jako ta se dovědět do tam mě. Ale tadyhle v tomto případě. Duchovní poznání máje jiných takle od dycky opakuji že by ho na vinu tak do také mi o nabydu tak to musím praktikovat. Když on jak taktiku tak to zase ztratí. Tak do by kolikrát to je podle sebe pozná ani jsme měli takže z host tak je to je to nepraktikoval rozumíte a o nemožná ale vší když to vůbec nemáme za bychom to na pokračování stát se do u dávné a to je aspoň jsou je podle křesťanských světců velice těžké strasti plné když oni se setkali na příklad o nějaké stal. pak toto musel zříct co pro ve tele ten svět to bylo to byl černý be není vím žádáš před tím ne aniž po ta je co je příklad pochod tam jsem se toho vzdát. To bylo potom sled takže oni jsem no z nich tak tento svět dívaly ka toho vždycky am jmenovali ho be mu mu byl jím zármutku pak pláče že ano ve i v modlitbě to máme tohle. A není tomu tak ta pokud by se to je radostná oblast vzestupu. Ovšem kdy by to taky dál nešlo který přede vědy nespadl do že v ale když je tam není ukázáno že bez anežka nebi se tam nebyli a není nám ukázala tak nemůžete vědomě padnout a tím se nám tím jste ušetřeni nového utrpení ano. tyhlety věci neznám kvůli sobě. Jenom kvůli úkolu který nám a je to z a chtěli být čí úkol protože e se musim ustavičně dělit. O toto poznání s ostatními a to dělení. Sebe s těmi ostatními že to je asi tak tisícero na osob tisíckrát více nás to mít úkol. Časově duševně el namáhají jej vší než č pracovat sám na sobě. A kdybych s to ještě nějak tak předvedl el. Tím co vidíte že dělám třebas tady swami mluvím nebo že píši nějaké spisy tak do po tisíckrát ka co vidíte čeho jste svědky to je jenom ta. A kde kde je přede ale tady vůbec neznáte buď která. A to je to tak z toho kdybych nebyl o o be dělat kde je za ve z ale o čem nemá ten vůbec za hloupá jdou. Kdybych nebyl ochoten dělat tak okamžitě tu milost práci. bych si jenom matně vzpomínal že není li jsem to milost měl že mi jsem tomu ježíši rozuměl že kde by se mohla někomu poradit. Ale bych nemohl dál tak bych to neznal všech protože to není moje. Ten je propůjčena rozumíte jenom proto abych tím takle vládl. F. Než se učedníci pará stali jeho učedníky sloužili svým rodinám. Jakmile se stali svého symbol toho vzdání svého ve prosim symbol znamená beze svých rodin o no ale není třeba se zdá detailně toho pak to o a dbát na to ještě je tam to mně pout pád tam to je ten nesmyslné jednání pro si na to se za řekněte o nikdy nedělejte je třeba se vzdát toho hlavního to co mám nejradši a to ostatní s tím se beze rozumíte poto. Pec nevadily do pro sebe. Ale bych to ještě před převedl než se pustím do budeš se tak by by tekla ten tam může být. bych se ještě přede do dnešní době do dvacátého století jakým způsobem zpovídal pater by jo v tom s a do vane rotondo. do roku do ba brát set šedesát osud dvacáté třetího září zemřel ten. Telat ten muž nechtěl od lidí kteří k němu přicházeli do zpovědnice aby měli dokonale vypracované hříchy dokonale proto v ale zpovědi zastat ano. Nýbrž aby si byli vědomi toho co na toto svět je tedy be žít. tej s tou ta takže když tam někdo přišel na to o co slyš pak byl učí jist let co všechno je vedl a říkal proč. je tak u přivedou vůli před tím co si myslíš že je nejhoršího to mně stačí. A když mu to řekl ta řeka ti dává rozhřešení. Protože když se toho upřímně říká takto ostatní přes beze ano takže oni když ses překryto učedníci panně svých rodiny které měly začít pochopit jak pro které žili tak jsem se řekli sebe jeho všeho svého i když třebas uměli dál ryba svět takové to o taky jejích ale tou vše nebylo tolik jako když to dale pro si je tedy to jsem neměla ten smysl už. Důvodu to je to umění terénem nikomu nevadí naopak rozvíjí lidské v lidskou bytost ta prosby lidský život na nutné. On to byl do života se dají dál. A když tedy se vzdali své jeho nikoliv ještě sebe tak měl právo svět vzít do učednictví. Ó a vzal si je s tím s tou podmínkou že proud dále slovo od čili to je e proces postupný a teď že musí to jest také nejenom na to co je jejich ale nad samé. A co je na mně to dělo přitom ježíši láska k jiným a neláska k ježíši ta rozbil od toho vás ano. Ale těch jedenáct láska k sobě to byla telat držela při protože než tak konce světa a chtěli být spaseni pro sebe a to jim neměl ježíš za zlé. Ale je tam krásný návod jak se přesto nadto překážky člověk se mála. A když se spásu tak se rád o k tak aby po stavět protože vím tak by obyčeje před se třeba do pro tento život že se mi tady pomodlit škola aby se ve na věky mi tedy o be o zdál tak báječná též do bez by ten na ale na poli patou ten vyspěle sobectví a voni tohleto trpěla za jedné podmínky. Že soustavně veden k lásce k pomoci bližnímu ano. Takže on co ostatně odváděl od nich samých bez i to neb do tuš nesmíte toužit po spáse v tom říká to je nebral. Ale ukazoval jim druhou straka ku mince. Že musí mít se musí že musí dospět k tomu aby milovali bližního jako sebe nic víc velice těžké. Topit. A oni pokud vím do toho nedospěly při seslání ducha svatého to nevadí ten proces pokračoval oni opravdu. Ale zapomněl na vlastní spásu tu protože sloužily bližnímu kom jeho mámě ustavičně soustavně. Jaký výtečně recept tady máte když ustavičně budete sloužit bližnímu ne tak i když deska toužíte po spáse k tak ta vaše tužba se dostane do doví o neví. Nových kolejí a ty koleje jsou nepochopitelné pro člověka rozumného. Že abyste ztratili jako be do musí z pak to svého života. O to se nesmíte ztratit ze s snažit osobně svou vůlí aby dostati li k tomu přispěl něco jiného než zase vlastní vůle k tomu přispěje touha pomahat bližnímu nebo mít se k němu jako k sobě samém el to bude za následek že si jdete z tam dobro pro něho jako pro sebe rozumíte to znamená se otupí to sobectví které se bude. Čát přednostně provázku spásu a proto ježíš kristus ukazuje toto indové jdou on letní většina mi ani dodneška to nepochopila proč on dělal zázraky ježíš. A proč dopouštěl nebo měl své žáky k tomu aby křtili. Protože tím ten oni se přibližovali ke spáse. A oni nesměli stát jenom o to aby ten bližším byl uzdraven nýbrž také o to aby se přibližovali ke sta s aby za spát jsem jakým o jenom tomu člověku který šel za ježíšem jako učedník atd šel za tou spát jsou pro sebe nýbrž aby jim také těm ostatním kterým ě se rozdávali vlivem moci dané od ježíše a tohle to je skvělý je. Et se na to jak přejít z touhy po z amos pád chce. Tou se když upozorňuju vás že se o to nesnažte jiná. Než právě rozdělování svého za do mezi sebe na bližního společnost lidská vás tomu z soustavně učí. Když například musím být zaměstnání tak jsem musím o sebe podoba společností ale pak je to přímo v když ne jestli společnosti nesloužil věrně protože to že vím dožil nesmím ž vědoma při musím dělat kloudně svoje zaměstnání. Abych to již opravdu pro tu společnost ve které žiju miloval tak jako sebe do takové jak to pro stavu jak je mi to dovolenou na by se rozdával na každém roku pochopitelně se v jednou třebas ba oni mu tedy se vyšli tak aby tam jsi li se bez funkce poctivě sloužil tomu bližnímu či to karmy vím to je učinili při že to říší. Protože se nemohu na toho že že přijde řek ne do že jsme to za by byly tady mám kde dalším ten je taky ještě ode b bez to celí nestalo že ne novice kde tak jemné když se nějak jeho žák vůle neposloužil než že by mu třeba byl posloužily mi to něco o syna to dostanou pod o byla když do třeba si na posloužil než jiný tak by ta tak jak nemiloval. To byl pro kameni o musel jak o který odešel po mat tolik bylo o něm tak ta a tak je to s naším povolání že když všechno co tam jako ztrácí do propasti něco porod mého něco skvělého co do ba jenom o z po denním ka po každý oběd oni to š ni. Po této uvařil no a oni ani na bůh mnou ani jednou budu o do po toho pryč a se mi tady je na ba znovu a zase je to je as zase totéž a zase je to pryč kde tady je tam se to skla hada to je ono. To je to část not po částkách odebírá se od sebe. to dělá v li tady kázal ukázat mouka do tak každé povolání člověka co u kraje zase o u kraj ježto dělat tímto způsobem že jsem to tak o ni ne tak po tento z je dobrý obě z potom co udělat a nebude to přičítat k dobru tomu tak vodou bardo o to jenom vy se nechtěla neboli jsem nechtěl od toho. Tak prosím že tento let před ježíši kristu. Oni pokraje rady s bez své touhy po z amos spát jsem rozumíte a rozdával ji v podobě léčením bližního podobě při chtění aby třebas podle dělání o běda anebo jsem co vše který jedno. Protože když je mařit do ve tak do krajem om na mal malé kousky kdybyste křtili tak jako oni křtili z moci boží do kraji povel svých kou úzká takže oni za tři roky li v jež přišli o sebe. Ale nemůžeme tam přát tak rychlý postup protože to by málokdo z lidí s nesl ukázalo se že ani oni kromě na to nesnesli. On přitom přitom o do kraj zavání sama sebe přišli o celou svoji víru před ze si to tak byste jež toto nesli kdybyste o celou svou vírou přišli kdyby se najednou nevěřili v to o spasitele kdybyste mi nic bezmocně na křtí čili že sobě to může pomoci nemůže jak toto nepomáhal tam ty za jimiž jako svým spasitelem takle ho budete viděli tak pokud sešli k tomu bohu. Protože ho nevidíte způsobeno tím že na obraze to nevíte že také dobrém jednak tím jdete po vane li se to za tři roky se neodbytně tahleta pasa. Ale vězte tomu oni v okamžiku smrti nevěřili ježíše krista na toho jana. Těch je bez se jedenáct nevěřili ježíše krista tím do toho se zbavit toho jidáše el protože kde by se nerona utekli. On je šlo o z s a ale řekli spad po č o za tak tak nikdo může sám sebe tím petr na při ne na po člověka. Čemu ten koho to ruka dál aby se nedovede byl že a tak jak mu to světa. Jestliže tedy člověk na toho cestě ztratí víru as věz že několika ani po tolika letech úsilím nevěřím na to že byto někam ve do tato ztráta této víry ale jsem mu říkám vždycky v této chvíli požehnaný okamžik. Tady máš před sebou také nevěrce který ještě nezačal věřit. Tam že jsem na tom líp než ti nebo se na tom v už. A von mně říká zaprvé nepovažuju za nevěrce se bys oba o nemluvilo o chlebu. A za druhé mám dojem že je s s s s s s s si na tom líp na říkám v obojím se mi ježíš. A mám pravdu. Každý na to nejlíp taky jak k když poctivě věci děla tak jak se to s ním denně cesta k té. A že jestliže byste měli vědomím že vás někdo vede. To by to u vědomě bylo by se stýkal s tím mistrem který není tělesný. Z ježíšova objevuje vede vás napoví dávám že pro něho vidíte nemáte vůbec žádné těžkosti na cestě kam bych to vedla. To by vedlo maximálně tam kam to vede v indii když jež žák sadhaka si zen tím svým ku o jen ti svým mistrem. Že by ji byl viděl ten žák na tom mistru. A že ji jakmile by ten mistr ho jednou opustil a prohlásil bylo od za od obého. Tak jenom jeden z tisíce možná řekli menší počet kdy byl ochoten udělat další krok většina z nich zůstane trčet tam kde je mistr opustit co to je co by to bylo. To nebyl ten stav kdy ježíš je opustil své učedníky šel napříště rozumíte je to konec vývoji vůbec ne. To není konec. Takže jsi než tělo víte na poměry že nevíte kde s. Že nevíte vo tom jestli mistr váš právě za vás stupňujeme v nemohl mít protože ježíš musí ustavičně za nás se dávat křižovat. A my jsme toho ušetřeni toho vidění toho jeho ustavičného sebeobětování a buď která nadi že mu ušetřen toho pohled to je to by bylo neúnosné přes stačí světci kteří toho nebyli ušetřen si přáli toho být ve ušetřen chtěli ježíšem trpět. Tím zažívali tak obrovská utrpení že to co ježíš kristus zažíval třebas při do měli oni zažívali půl života třeba řeknete proč zažívali půl života když to trvalo tři hodiny ježíše nebylo toho víc než si ten ježíš kristus zažil není to nějaká pannou malý jedení je v ale na to nestal mělo co se od od jiné než které jsem před naše jindy. Oni proto celý život trpěli tím křižováním také pro to také podškrtávám v že by byly to utrpení ježíše krista o z se ono zažíval neudržely neunesli. Jak to vysvětlit ještě poli vědou která tam může být ta kterou dobře znáte ten vyslouží vývoj a který malé a z u jedné řeky stavu říkáme kryštof. Přenášel po cestě přes řeku neboť tam nebylo v ta tam nebyla pravice. A kdo se nechtěl namočili tak si vůbec na od koho přednesl ne ne do od nebyl svědkem toho že přišla malé dítě. A přálo si být před se to na druhý břeh. A kryštof mu řekl no to podle teďka snadná práce a jakmile vstupoval do vody tak dítě stává stále těžším atd těžší. jsem kristem říkaly dítě co to je že si nejtěžším břemenem je že tak malé. Jaké jsem vůbec kdy dnes a. Dítě mu řekne ti trošku vůle že si že aby z vůbec přešel a teprv na druhém ženu ti řeknu co sto nesl když že se spasitele tohoto světa a ten nese sílu cela se tad.