Karel Makoň: 83-06 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tento řekneš jakým obrazem že když nevracíme ten tok uvědomovací syny k bohu jak vám přitéká tak se podobá meče mu kterýma návodu co. Je nebo ve život se tam by boha sice si úzký oku své ho okolí neboť tak vypadá ten přítok který nemá poto než do tohoto světem že i když se úplně člověk vyčerpá nával tímto si. Letem vnímáním tohoto světa tak je to tak chápe je červ právní k této uvědomovací síly k teď jsem to se nedalo do srovnávat s tím od tokem do boha tamto může volně plynout. Toho boha byl tam v tom vjem víme konečná velikost žil toho boha konečná jak mi do soudíme prázdnota tam se všecko vejde a ale že proto o tom. Avalon vyčkat s tím malým okruhem světla ho pro nás jde že zatarasují se od tohoto směrem k bohu byl nemáme možnosti zažívat větší přítel. síly řekli byste no tak když mi málo tím sobě jme tomu to světlo vám málo i nebudete vede jsili do toho protože dal tak přeci proč by tím všem lidem chtěl kdyby ten se nemohlo kdy k tomu. Mohu to mělo stačit a ono to nejde z toho důvodu že člověk bez postup si je bytostí která. Ale jenom celistvě může bohu jít ale ne nějaké čas jestli tam jde jenom na kleče tomu třeba nějaká ale v praze ale jestli to pravé spoj budem o tom pochybuju protože se tam ještě představové moře. Tam dokonce lidská stalo bohu vám a tak dále a to jenom prostředek šel takové vnímání to věcí větším tak jsem to je ten zákon toho neměnným. Nechtějte vědět neví jak to že tomu tak je že celobytostně musíme k tomu bohu jít jinak e to není spojení s bohem e protože ten je byste těžko. Dva zaprvé ale bych to aspoň řek byl mně vnímá rozumem tem že proto celý ten vesmírem se člověku byl vyvinulo do této jeho podobě těch jeho možností. Aby právě o tu bylo možno tam vejít a jestliže člověk tam jenom čáti tak řečeným člověkem jenom celým člověk je tím který bohu může jít nemůže. Tam jenom jedna jeho ruka bude nám jenom jedna jeho mnoha jsem prostě to doceněno dvou židlích to jeho měl rubem znázorňoval jinne ale myslím že tím tou můžete představě potom mentální že se o tom. To dostačuje ne a tak jsem řekl že do s projevem vědom večer tak jsem tím měl na mysli že po určitém rozšíření částech druhým toho vědomí člověk místo aby v ní. Znal jenom tento svět tak taky je schopen vnímat nějaký jiný svět a to není ten nejvyšší zase jiné oblasti a tak to jde dál a tímto zjemnění se dostane k nějakému konci indové. Mysleli co cíl ale ne komu k tomu konci krizi kde zjemnění nástrojů a vnímání byl tak zvané úvozovkách svobody totiž on se může bo. Ode pohybovat ve všech oblastech stvořeného a nemá tam překážet a je si vědom že tento pohyb je závislý na bohu. Je to samozřejmě jenom vědomí víte závislosti ale je vadí měla tom jednu věc byl co desky překládám možná tenhleten člověk co se ptal toho. Chvěl nebo se že to pohyb kdežto za rozšířením vědomí roši ženě neměli pohyb je v stálost žádný pohyb tam se nic vedl žili. Protože tam nejnižší ježíše tam neni dimenze jo se protože ta tito veme protože to je to nejde ve todle přes konečné na hranice konečno prosím ale. Tam rozšíření vědomí padat e tam nemá význam tomu jsem vás smysl jako prostředek nebo tak nějak tak jestli nějakými proč se krista metodou rozšířenému tak to rozšířeno se v. On by pro sekal jenom k tomu zrozená hranice věčnosti ale dál to nejde že je to opravdu jenom prostředek toho bychom být abychom se může rozšířit e do stvořeného když třeba aby člověk se dostat. Extaze všich jsem si to může e do přechodu ze stvořeného do nestvořeného e tak bude zažívat obrovské utrpení způsobem právě tím že to rozšíření vědomí dál nejde a. A že tedy musí celkové čit někdo nestvořil v řekl kristus k tomu říkáme ne aby se člověk se velice dost odtud rovní řek pracovat terezie ano ježíš kristus že bez. To jsi swámi se nedal do byste dál nemohl jít ano rušen s ne tak je jak ten malý člověk třebas ještě to vám narozen kolo teďka tady nějakým mar tím měsíc. Narozeným jak chápe snadno věci za hranicemi stvořeného stačilo na něj vložit ruce a on začal prodlužovat dech by to byl pokračoval. Tak se ocitl nestvořené jsou jsou jeho jsem se bylo tím ohroženo chopit honem si do o tak proto jsem hned při přestal ale jsem věděl aby jde dojde okolní jak se mu začínal prodlužovat dech on směl. Málo znamenalo chápal von poznával ani věděl se pozná to nezáleží teta prostota při jo ne se vedou třemi mentálním. Z systémem tomu dostával jsem tam nehraje žádnou roli přes určitou úroveň přes jsou mentalitou mysli intelektem nedostaneš stát seš dostal učit to všechno zavrženo ta ještě si tento malý tvorem všech nemá. A ten intelekt ten to nebrání v tom vy ho dopravil kamkoliv kam jeho představa mohu pochopitelný mu kamkoli tohle je do takové míry kam mohu vstoupit stavy způsobem a proč tu druh samovolně. Do tohoto stavu e za hranicemi jím stvořeného a ten stav na něho převést jsou tato na po do budou e pro úplně poli v těch ruka anebo. To je to číši a to na budete to přednesu tam okamžitě se se mnou spojí jako se předtím spoj se svou matkou e to byl u které odpočívá jeho zrod. Na tak nějak jinak jen ta matka toto novou míním toto nedělal tak se jde propojit dál než do této mocné oblasti do takového slast nově na dostavil tak od víře živo dal se propojuje u matky ale les. Neprovedl věci dala deset dovede do věčné takže je to opravdu jenom tím takhle řekl ježíš kristus nebudete není jako nejmenším z těchto někde do království nebeského je to pro protivit čili my jsme strašně. Složitým zase se jde protože pod vedle ty dlouhý výkladu a ono to překáží dávám to říkal jenom proto aby vám tu představu přiblížit ale abych vám ji předá šel na cestě k bohu a to by se přes určitou. Míru výkladu stalo překážku rozumíte se měl vůbec žádnou představu o bohu cesy poprvně setkal je ta sto nám nepředcházelo bez musem na dobře pozor abych dnes tu. To byl jím něco co nemá navíc že by tomto překážela ta cestovatel vám tady pracně buduju mu nesmím e tak podivejte. Se tady nám námitku prý jsem řekl že jen in jít uzavřenou cestu k tomu. Seslání ducha svatého protože nevstupuje na kříž protože mu není následkem do taky možno předat ten pokoj ne a jak tomu u mým přijde když jel. za sebou tradici které se drží a která ho přes extaze nebo dostává do vysokého duchovního stavu když je před kristem dávno plat. Bylo kdy než abraham byl jsem znamená ten kristus existoval i pro ty indii chudá kdy před kristem dalo jde za ten hřích a najednou tady zrodil že dneska to neplatí. a že ty indové jsou a musel mysli někde poznají vjemy jich li to říkal ten totiž když je říkal kdysi jdou tehdy jsem si takhle toto myslím směl řikal by bylo pomohl von svou k bohu. A to jsem dělal nic na taky symbolicky k tomu něco bylo a ale je to takhle jestliže si někdo zamane používat nějakou metodu například člověk ne. Vy metodu rozumového chápání které musel předkládá strava pomocí smyslů on vedlo zpracovává let tak se před porušuje on najednou pánbu k tomu že bude vnímat jenom tento svě. Jestliže ind zásadně kde specializací bohu na vaší když třebas z lásky k poznání zároveň činnosti ne tak dával nebo otcem ne. E tak že jim jasné že si počíná obdobně jako člověk který na jenom tento svět jenom tam tato specializace může člověka dovést tam. O dovede žádá jste sen světel vede nakonec protože kterým se od celá bytosti za ne jako jste si let se že vám že to je byl ve dovede zvířecí mu postavení jo ale dosti tak smířilo dále obdobné jenom ne. Nestejné on si říkám tak onom bude možné třebas pomoci dělat se dostat k bohu tou mocí poznání bohu ne pomoci karma jevit ne a kdybyste nedovolit kteroukoli. Domu ne ne on se tam může dostat jedině když celý svůj život za bolí který smysl to byla k tomu účelu nesmím vypadnout z tohoto si. Ta jak se strašně posuzuje i ten život je udělám tak aby vedl k tomu bohu jeho hru obě podceňujeme a byl tak se potom mohlo taky stát že třeba byste rama. na napřed do životu látku u otřela zažil to když toto do to poli byl ho převedl bylo bezpředmětné o boha a když potom se rozčiloval to s vědom od povalil výjimku z toho ohně posvátného které na postoupilo to vidět. Za pali v tom přesvědčil jasně totapuri do že toto poli je k ničemu že to poznání není konečným poznám ta spíš nýbrž že to jenom něco co si předstírají do věci viset svým mužové. Že do konečný cíl to není a proto byl říkají správně indové včele třebas vedl svým ješě věren promění na co vůbec zavázal protože jenom známa jenom volal. Nechal životem ve když oni říkají že to bez toho realizován krista nejde protože terezka všichni indové který nám tady posílají. Za žáky ježíšovými ten vyspěle joginy nečetli do vinni vyspělým si za námi aby nás poučovali taky tomu tak je tomu protože jsme propracováno střední fázi cesty dal mi ne. Ale i ty co jsou bys který posílají znám abychom je převedly ke kristu ten tak tu kde to zamyšlení prosím vás všechno co se minulosti dělo. Třebas ve starém zákonu kde to dopracovali k vysokému zasvěcenec svý jako třebas v poslední řadě návaly dělo jeho žák pavel nebo šavle na na. Dal tehdy je důkazem toho že to není konečný cíl jak mohl potom šavel vraždit a totéž platí o celé východní sice čím viz sám byl vyspělým joginem jak mohl vraždit to bylo roz. a to nemohl dělat žák ježíši a když to chtěl dělat tak mu to ježíš za to byl říkal petře založ ten meč kdo mečem ve fázi mečem schází a. Tak dal toto není moje cesta roku a tak když budeš vlastnit toto není moje cesta tohleto prosim stojí znovu a není to šlapání pod o věci indické. Ale mělo by se v tom vidět jasné doplňování těchto cet prosím ty indové jsou na tom moc dobře v tom smyslu že mají propracováno střední fázi cesty. V po extazi a extazi všech stupňů nevěda zase li je taky stavy ano tady sama byli tak je extaze eště jenom ale extaze kdežto to co je zatím neví. Tím od toho pokoj vám po sestrám to byl to není extaze to nemá tak jsem nic společného to je v z při tažení celého života. Ve převedené vodou vnitřního pokoje ne pouze relaxace viztež klid pokoj něco víc jiné protože si před ním řeknu třeba vyříkat vepře tady celo života do služby bohu. To velice k novým do jedno ale ve stejné do na tohleto je na on mi vzdáleno normálnímu jogin a bylo to na odevzdáno i každému že jsem. I ten se dost izraelském že tam bylo a pěstovalo se a vůbec se dokázalo jenom individuálním vedením se někam dostat to je u. Základ nedostatečný si toto system že není možnost se vyčlenit z kolektívu z celého lidstva kast celého vesmíru v tom pravém. A v e e říká víc když si kde je nad to dělat tak v byla hodně třebas my když tedy had se jevil nebo jiný jogin jiného ražení. E kde myl něco dělat takového v čemu miluje celý svůj život a vel se odpoutává od všeho protože by ten měl by viděl z této nejvyšší milosti jak. Tomu smysly nedosahuje toho opravil osvobození si dokonce myslí to byl co budu není mně proč to není to byl jsou rození e protože je to sis. Je mým který nikomu nezakazuje že by měli jít z ani v a je toto pochopila dostal brunton není tak je cesta. Levou kdy to jasný tato vinni všichni jeví alejí jeden z neměli jo onu kdo kým se odváží za tu lidovým z protože jemu toho prostředkem. To byla k takovému velikému pocitu osvobození odpoutanosti že mu to vrcholně dostačuje toto nebezpečí hrozí každému že kdyby na daleko nižších stupních že ten ten. Vizte par spal ano e on to může jiným nebo na družiny nebo ten dejme tomu v indii kdy vahou lásku ten tanec těm stačila určitá úroveň na mysli. Že nejvyšší a aby spokojen nějak kázali to jako nejvyšší dál e tak myslím že když někdo příde k jakému kolik joginové především pro od něho chce. Spásu sama sebe nic jiného oni si měl nejde no tady se ten jogin dovede do toho vrcholu těch svých možností vedení e tak ten je tím by si měl říct ten vede. Míru nic říct jsem tam našel jsem svobodu pro sebe je to podivné že to nesouvisí ze svobodou jiných lidí a. A toto je u ježíš že vede ran velice víra z pokud se tam někdo z dál a byl nemocen anebo je potřeba jeho pomoci potud nebyla připravena spása. A pro jeho učedníky e oni museli myslet stejnou měrou na li ji miluj svého bych jako sama sebe a jakmile toto nebylo splněno tato neni joze žádné splněno. Ten tak nebylo možno dosáhnout vrcholu poznání dobru ve spojení s bohem nebo vrcholu osvobození byl tady pořád pocit oddělenosti třeba že protože zjemnění ne že nerozezná ani. Od jsem byl od provést tomu odbyli ale protože člověk nemám měřítka pro tuto nezná ale jsem toto pochopil taky teprve roku třicet let i v nemysli si zase byl zase se může to nejvyšší stupeň. Ve dosti ale vono to nepochopil dotor matku to předním pochopit četný indičtí jogíni a je zajímavý že za ty nejlepší svědek kříž a byl bych potom nevěděl proč bych to měl zapírat šel říkal že. Ty neměli pravdu šankaračárya ramakrišna dají že by neměli proto očí kdyby za nejlepší ze všech takhle se musím držet tak ty mně jest tedy cestě ty vesmíru indy svými ne ostatní nestaví stranou. Nýbrž syni stavy do popředí nemožnost každém systému zůstat trčet na kterémkoliv stupni na to platí pro evropu jako provazy pro indy jako pro činu to jedno ano. Tak těžko někomu zazlívat bez tam zastavil protože nemá měřítko vyšších hodnot a mu to říká se hora zdola o říká dostačí nemám touhu jít dál totomu. On si bude dotazovat jaké jsou pod ním dokonale to protože citově že svobodu jim vede to s to je nesrovnatelně větší svoboda šel po máme třebas my jo e jsem si jist. Tím že náboženství jako takové ti odkud poli pocházející křesťanského křesťanské jestli to pravý náboženství tak stojí a padá z jím. Že jeho představitelné to nemají jenom z rozumu co to znamená nemít to jenom nebo že jim to jak se říká obecně zjeveno. Byl přišel co je z rozumu rozděleno není protože to se dedukcí nějakým odvozeninu e všechno usoudit kdežto například ježíš. I kristu a jinde jsou pasáže o který se rozum vůbec nemůže v a to je největší překážka na jedné straně toho aby to všichni přidal. E takové náboženství nemohu vůbec přijat všichni lidé protože chybí tím vážnost vůči jinému způsobu vnímání než rozumem. A myslím si že pravý zakladatelé náboženství byli odkázáno na toto zjevení a to platí o. Indie po dnešní dobu totiž museli se dovědět o těch věcech odjinud než rozumovým chápán když byl to rozumově zpracovává li tak to byl ten dovětek k tomu co. Tím pochopili bez přičinění rozumu a ne jak si myslí že to zjevení které základem veškerá o ženství. jednu ve proto že přeci člověka vést z oblasti kde všechno chápeme rozumem a citem pomocí smyslů zpracované smyslů smyslový vjemu. Protože vás této oblasti smyslového vnímání a jejího zpracování bez dál to znát rozšířenému vědomí ja bohu a to není nesmyslem a jestliže tomu tak být tak musí. Vím by produkovat v následovníci mých toho dotyčného základ náboženství také schopnost aby se dostali ke zjevení to znamená. A vnímání za rozumem nad rozumem a teď se všimnu jakým způsobem tato různí zakladatelé náboženství šli všichni jedno. My se mně se snažili o to abyste člověk dostal za tu milost v křesťanství prodlí svatý tomáš takový nic ve tři nás ten století. Se snaží odstoupení tohoto zjevení co rozumovým poznáním tou dopomohl aristoteles kterého dostal do ruky. Jít přes arabských překlad horu španělsku my nevíme a přeložil ho nějaký ital do latiny a. V latině ho četl tomáš nic a tím se dostávám náboženství křesťanské na cestu nebo e kdo takový. I do takového procesu rozumového uvažování o ho náboženských pravda na tom muselo skončit takle že. Se muselo zjistit že za rozum a všechno stačí tedy na co nestačí to prohlásil za tajemství a právě tohleto jsem je na tomto pojetí jsem si je. Že takové do tajemství pro ten rozum a pro někoho jiného ale když kdyby tady jenom rozum takhle to všechno tajemné z ale jestliže kristus říkal den nebude nic zato jedno. Ten z z těchto co je dneska tajemného tak asi nelhal ovšem také řekl jakým způsobem to nebude toto jenom že ani lidského konec by bylo a tak dále říka. Svatý pavel zel ano ani lidské ucho neslyšelo jaká sláva čeká člověka a tak dále po v tom stavu nebe čili to se nedá smyslově vnímat. Proto veni méně hodnotné ale je to jak tomu říká zjevené tak bych se dneska jenom přiblížit tomu poli může nevím že to je zkrátka něco co všechny. Národy odjakživa znali pokud bylina rosy založené že správné pojetí náboženství je pochází ze zjevení znamená sice otci se rozumově nedá vnímat proto je to. Tajemné rozum ale není to tajemné jako takové rozumím toto jen ne a tak si myslím že vlivem toho jsem zažil byl ustavit. Ne zbavování se na násilím pochopit e toho svého rozumu a toho svého jáčka protože soustavně svázány se že jsem měl. Brzy možnost se do toho zjevení ani jsem byl rozjede měl dostal aspoň ne okraj takže dejme tomu nese zjevení v první fázi jeví jako schopnost roz. Ježíšova asi která neni rozumového původu první fáze z vězení e kdybych to řekla jsem roste zkušenost že by řekl rozlišoval jsem co je správné hacer ztrá. Ale ten nebyl jsem sice schopen si to sám uvážit ale jasně jsem poznal jsem když jsem slyšel lidskou odpověď o správnosti nebo nestrannosti jestli ten člověk pro v nebo ne a to stačí. Takže pohled od doby pohled na svět rozděloval se na dvě části na svět pravdiví tak spravedlivý prasil nepravý a nespravedlivým a to začlo tomu když jsem měl. Dobrou vůli abych se řídil nebo by to dělo radost jsem řídit tím spravedlivým za správný ale myslím že toto je vstup do zjevení toto je vstup do náboženského života. Čili jinýho jiného vstupu není není to se může sice různě metodami je natolik meditovati koncentrací dělám slovo tím životem ale. Že když se nedrží správného a když nemám tu schopnost rozlišovací co je správné a nesprávné tak nemám přístup žádným vyšším formám atd. Tu směrům tohoto zjevení dalším stupněm zjevení je víra to. A jsem začátku měl tuto schopnost jsem měl víru jsem neměla to byl než který nemá on přesto potom budu mluvit jako prameny zjevení pochopitelně protože ježíš kristus na tom stavělo jistěže nelhal ano měl pravdu. On říkal dobude budou věří spasen bude dál neříkal jenom to bohužel říkal toho víc stal se z vědomého dělit a co je nevíře tím co vede k tomu. Mu pochopení bez roku že totiž jak říká svatý rovní z věříme přestože to nemá roz. Nový smysl a protože rozum nám přikazuje aby byl poslouchat oni tím herodesem který se bojí o své panství toto svým. E na drží zajetí tohoto světa protože tomu takhle je jakmile uvěříme tak aniž víme nese e zbavili na této nadvlády tohoto panství rozumu že. Víra nepatří do oblasti rozum ta patří za rozum ano a proto ježíš ses mohl říct blahoslavení kteří uvěřili a nevěděli kteří uvěřili a nevěděli. Protože jestliže kdo uvěří protože vidí tak to neni pravá víra protože ta víra jak vím jakým měl ježíš kristus znamená míra při které jsme nepřišli. Jiný rozumovým smyslovým vnímání ano dost smyslovým vnímá nerozumím rozkladem za řekl svým které jsou set let tak. Tato víra je pravým vstupem do zjevení ovšem celé zapotřebí aby byla pořád podporována důkazy mi řeknete za to si proti se. Kříž nic říkáš jen nosem kteří uvěřila nedělí ty kteří například viděli zázrak ježíše krista ty neviděli protože to bylo něco zevní. No bych to o dokázat u ježíše krise z domu taky je že ty totiž své jenom podporovaly nevíře ta víra tady byla. Ale dělat udržována úkazy ale tu musel být oni museli jednou uvěřit jsem přemožením mocí ducha toho ježíše krista nebo tím povoláním od zet. Říkali kde ale potom soustavně potřebovali aby víra dostal živá ale dělat soustavně podporována úkazy kdežto prože neviděli dost. Roz základem její výši jejich víry s e měl bych tak řekl jak se vrátil k tomu první fázi protože v této fázi o to rozumím jak jsem nevěděl že jsem zvláštním způsobem věž. Byl jsem nevěřil na boha tej jedno od vod těch tří a půl roku jsem měl touhu jednat správně a to že jsem se dovídá. Ale co je správné jsem rozeznával to bylo to správné rozeznáváním vírou bez vidění rozumí nic jsem nevěděl žádnou představu jsem neměl ale měl jsem. Jistotu daleko větší než kdybych něco viděl o tom že je to správné nebo nesprávné a jistotu další že když se o to za tím že toto vedení zůstane zachováno vím že to dost obtížné to. Pochopit ale opravdu víra je nadpřirozená z ale protože tomu říkají katolíci to neni přirozená vlastnost lidská to je něco vlitého a jestliže si myslíme že. Jenom když nás někdo přesvědčí že aby uvěříme že ve tím uvěřili fakticky tak byste přitom blahoslavení drsné na mise nedo e nedostal nedo. Oblasti kde se vědomě stýkáme s bohem tomu je třeba daleko více k tobě třebas vlité víry tak bych rozlišoval protože to musim rozlišit na čas u tohoto výkladu znalost nebo že. To si protože víru litoval bylo naučeno si a viděl naučená vzniká tím že si že někdo nějakým způsobem přes vděčen zvnějšku přesvědčil. Třebas důkazem které někdo přinese třebas že vidí neviděl zázraky to ježíše krista v zvnějšku že ano víra ale e to ani vidina byli víra byly tam nauč. Na od kouká stavu smí tato víra musí být pořád podporovala na není nikdy tak živá aby člověka aby člověku způsobila pravé zjevení nebyli z cesty dal s bohem vědomí. E kdežto ta druhá míra vlita ta není postavena na žádném tu ukazují jeden než na nějaké vnitřní jistotě za kterou ten člověk nemůže nově se nemůže. Tak to dávám do uvozovek prosím od on neví za to může tak jak jsem za tuhletu do ten ten druh víry mohl když to nebyla ani víra v boha obsažena jak jsem mohl za. To že jsem že lékaři ním odebrali pocit jáství jel že zbavili sama sebe na takovou úroveň za to kterou mně pro dítě může to dokázal to co se dneska novou přesvědčil. U toho mal těle je to velice snadné malého věnuju toto k velice znali jen nepochopitelně snadné že to tam ještě téměř neexistuje povaze se hlásily třebas pokladem od. A mu činila ale to je všechno jde pak je to naše které jsem sebe tolik dával sobě trojitého záležet a jestliže tedy člově. Nabude tudletu vnitřní jistotu a řídí sedí její poslušen tak s pralese bylo to my v tom smyslu že přijde další jsa. On je tohoto zjevení vy se budete stát jak který mohu nabýt stravu byl když je nechci nepřejeme si ale podle správné aby v. Přepadl tam lékaři vole dělal neměli byste si stal jako na zasto co stalo třebas to nepovažuju za správné když myslet že byl stejné jako kdyby se do jiná jak se k tomu. Co to znamená musím se snažit dělat co jo e co měli nějaký zákon vyšší který je fází země nesmí pořád se zemdlí e nějaký zákon který zná jako třebas žil od v. On ho anebo od lidí lépe věci rozumnější než když ho s tím ani se pro jeho myslí když se pro něho je tak musím zapírat sama sebe svou vlastní vůli protože ne vždycky to byl pověr své vůli. A čím nejde to dopoledne vůli tím dokonaleji a rychleji ukrátil dalším kroku toho zjevení život nebo tady v tomto živen první ruku světem že se najednou domněle vlije pozná. M ne se vyprázdnil od vlastní vůle ve temně obsaženo jistota co je správné a svést ano a jsi zatím do tak potom se toho. Řetězová jak chce kterou jsem na sobě zažíval a upozorňovat na tom těle na této cestě za zjevením jeho plnost. Není žádného prostředku ani víry která by měla platnost stejnou pod do dokud cesty nýbrž že je to. Člověk který dočasnou platnost začátku velmi silnou a později svá mnou a na se dočerpal tak teď toto nebudu rozvádět ale. Po z z v tom jordánu kristus přijal své učedníky a podporovaly víru jednak vlít tím to bylo to hlavní. Že je o dařilo mocí kterou mohli léčili a že k tomu uvěřili že on tu moc jim tu si tu přece. Oni sice věděli předtím jeho zázraky to jistě si to ale by jim byl nepředal tu moc tady jevil nevedlo k tomu aby sami dělali zázraky to byl nepomohlo nic to zvnějšku ukazování pořád tomu vo on. Aby to nemůžeme to ten člověk musí sám být schopen toho tam si v jedna podmínka a druhá podmínka si by schopen si byl vědom toho že schopen ne svou mocí. Nýbrž mocí boží a to je potom víra která v něm přechodně jako se jako prostředek nepostradatelný a ten je nepostradatelný po celou dobu takzvaného osobního vedení. Každé náboženství se přechází přes fázi osobního vedení do fáze neosobního vedení fáze osobního vedení končíme kříži ježíše. Kde ti učedníci dále nebyli vedeni osobně ježíše a fáze neosobně vede začíná pokoj vám a potom s sestoupili. Ducha svatého na ne tam byl neviděli žádnou postavu ježíše krista nic takového nebyl lidskou představu o tom jak sester se to může stát tak na nebylo nýbrž byl prost. Je měli schopnosti které byly od á do zet celé vlité kdežto ty schopnosti třebas léčit sv s tou ve vás tří let mezi jordánem křížem že kdyby do. Dávali novými rady ukázal ukázkami ježíše ježíšovými o tom se po platnost že do vás sílu nová potřeba toto bylo dlouho čili tam ten pochod čelem pojmy směrem zvnějšku. I zvnitřku nic o to od pohlavním to byl ten základ víry vlité že tu moc prosil pociťovali a víte to bylo s křehká když si myslíš začli myslet protože to nedokážou e tak to lež. No a šli na ježíše že to nedokážu protože si mysleli v zenu se zapomněli své moc od boha ven moci co dokázat myslí člověk který jeslí že ten. Nedokazuje sobě že nějakou moc nýbrž ten dokazuje že bůh tu moc aby co rozumíme čil jo prosim z víry konal kdyby třebas jenom vím. Čím záležlí a na samozřejmě e osobní vedení není cílem cesty ježíšovy snad smyslem cesty jo. A je indické jeho kdy ale neni že konečným cílem k cesty ježíšovi protože on vede člověka nad člověk on si je dobře vědom že pokud člověk stane člověk. Těmi jenom nebudem moc býti konečnou platnosti ani pro člověka ti nejvlastnější že musí být jedno s otcem jako on jemností je a to ženili zkáza. Ale to je to říká syn boží o sobě který že od boha pochází a k bohu se vrací od boha nepocházel jako člověk znalost to si dobře vlivem. Než se vtělil do dítěte betlémě tak nebyl člověkem a také když se od vtělil to budeme za zase přestal být člověkem a to. Mu do stavu od boha k bohu vedl své učedníky proto mohli všichni do toho jana umím říkáte rozhodný se ze stavu to potřebovali k tomu rozepře. Čtení toho vnitřního rozporu že člověk být zničen když neztratí svůj život nedali. Když se zenon nezemře nevydal sebe proudu a tak dále tento rozpor neuměli k sobě vyhradit ze sebe a proto museli všichni umřít násilnou smrt toto. Rozbor v sobě vytratil roste rozum bavil to prostoru svatý jan nebo třebas tyto vody důvodem protože taky stalo prosím spojte dolovat opaku takže jsem řekl. E plné zjevení může nastat teprve tehdy u člověka když z osobního pojetí náboženství osobního vedení slepý pro to a. Aby nemusel zůstal použití na straně ježíš kristus si říká před svou smrtí svým učedníkům že co by měl mně dal stal třebas. Snáz říkat teď nejste pouhými služebníky než přát ano znamená dotoho přátelství ve rovno třebas musím dospět co no a. E tvorstvo tone jsou pouzí přátele do toto ani e to ještě není přátelství si tam jsili člověk vedl mu že viklat spadlo to vidíme sami na sobě vinu nevnímáme ano kterým říkat při. Ten není možné no tak že jsem odůvodnil že jenom takové náboženství právo na život ve které provede člověk. prostřednictvím jeho myslí e k tomuto zjevení které není omezen s tím že ten vyšší fáze vězení stačí to. Člověk radost z toho že do nával do bylo to bylo jsem může řídit dobrem domovem se říká vycházím že to je pro něho požehnáním ano. Tak to jeden důvodů proč zůstává na první úrovni toho světem kdyby byl ježíš kristus se ponechával své uč. Kdy v této radosti z těch skvělý vskutku které dělaly kdyby se vedl přestal byl sám jako dobro ale tak prosím by nebylo dalšího pokroku vzali by odměnu svou. a bylo by to šlo dál ale vyšší fázi než jakou jsem zažil tam v ne e tam jim vzal tu míru vzal tu možnost dělat zázraky ne a tak by tu radost z toho. Vydal nervy dělali to bylo pro něco vzdal jeho to bylo dali měla čeho nebyli schopni protože přestali věřit to ježíše krista jeho sílu jeho moc jeho vedení jak může doved do. O tu je umírá na kříži že sám sobě pomoci nemůže taky mu to života vyčítali ji si povolal byl pomoc synem ne e tak myslím že je že ta radost těm byla taky od nebe z toho. A vím prosím potom musel všimneme toho jak to dělali bo seslání ducha sval. Tak je dost za ducha svatého jednali jinak než předtím předtím jednali individuálně tady viděli nemoc. Svého tam ten jinak trpícího o pomáhali kdežto tady tady viděli sestupovat ducha na zástupy tam ono možnou rodu on nebo dobu. Řek ještě milo mělo moc daleko od toho taky mohli někde strachovat tím že to rozdali tam neměly nebo tak nějak ale tam je tam viděli sestupovat ducha na zástupy a křtili ta. Vám někde ten duch sestupoval a tam také se udělala na víra která byla zrodem na vnitřní vliv tím nikoliv na zevním poučování začli třebas ten nim poučováním proč muslí. Ale ještě lidi přijali to wattse země ta pak najednou byl ni vstoupil duch svatý a voni to přijali taky vnitřně tohoto dvojího chyby je zapotřebí například nikoho m. E dne podezřívám z toho bylo souhlasí s tím co říkal těmito ten nepřijímal stoprocentně to třebas přímá ale vnitřně přímá něco jiného učil jsem vás to e na. On svatosti oddal smí na tam jsem to byl jsem to vnitřní všímat na to nemůže být jenom akt zvnějšku nýbrž to musí být tak zvnitřku vám řeknu co do ten aby zvnitřku ten proces. Vnitřní že ten člověk máli přímým opravdu milost do sebe musí se sebe vzdal světa obětoval nessi tam jenom pro je začlo jít jako člověk který krademe mu který něco. Se vlastně dalšího větší o lepšího prospěšnější jo tak ne se tam takhle na tak nic je to nepřímé tento vnitřně lepšímu to není možné na to jenom nevejde ale do vnitřně přísná to je ten který se sebe vzdá. No ale bude tady je místo pro sebe a tam není místo pro příklad bude jenom ten se na no podívejte se protože jsem jí. Nečetl víckrát než jednou protože pak jsem ji prožil a tedy seš tyto přečíst jsem si vědom jedné věci vy máte pravdu že četli víckrát byste postily čistě náš než ale bohužel jenom čtenáři. A pravím vám na to předání ducha nepřišlo tam někde po zmrtvýchvstání nebo seslání ducha svatého mu on říkal že přece. Sice říkal e teďka vám nemohu všechno vysvětlit ta všechno nemůžete pochopit ve protože ještě vám nemohu poslat ducha osvětitele ne kterého vám mohu potom budu povýšen. Na kříž ti a stavu smrt jako přeháním to tam nebylo ale prosím tato přidávám mám byste věděli kdy se dostalo a ten vám pochopit všechno co oni pochopit nemůžete ne. Takže on měl na mysli když tohleto řekl ducha takové řek bych není další plnosti jakou může člověk přímo ale nesmíte si myslet. Že jim byl toho ducha dříve nezi mistrova nebo nepředal když je jim například will moc dělat zázraky jsem v klidu boží. Si tam nějaká e o o světu tam ten jiný duch nebo tam deme věcem ne ten člověkem méně cenu který dělal z toho jenom zázraky nebyl schopen větší míru toto stal přímo. Ano nebyl ten člověk který dělal zázraky ten učení který dělat zázraky jenom zázraky nic víc než zázraky tak byl pochopitelně ale taky. Nám tak jenom byl bez vidění toho ducha z nikoho přesvědčili toho chtěli tak asi dobu ale vidění duch kann jsem tím následovalo po. Jsem velet to říkám proto abyste věděli že tolik ducha člověk přímé do jaké míry přestává být svým. Kdežto ti učedníci páně když nastoupili za ježíšem ty tři roky z toho učednictví ten tak byli ještě svým chtěli svou vlastní spásu je dale. Je za zlé ale v takovém stády vývoje není možné se plně bodě na duchu svatý na jeho užitečnost chtěného síle při tady překáží e to jáství to. Tření sobě osobní prospěch touha za který se pro sebe ale ne když potom. přestali toužit po vlastní spáse jsem s donucením pochopitelně měl želím jsem pořád ale když ten kristus zemřela si tak jak mohl jenom to pomyslet misteri zkratkou. Ale ten tak když přestali myslet doslova nic vás tu tady byli tak se vyprázdněni od sama sebe rozumíte mně a proto ten duch mohl působit větší měrou ale ještě i. po jeho snad proto se nám na tom že to nebylo to pravé seslání ducha svatého a byl tam třeba tím čemu že jim jde byl duch toho zadal za uznávám ostatně před ale to nebylo to seslání okras. Pátého ještě rozumíte plnosti protože voni ještě jenom řek bych vzdáleně v době chápali ježíš vstal z mrtvých musel se potom přes. Je všeho volat tomu tomášovi museli říkat sahnout oddán a tak dále toto o listě víc a to znamená taje nebyla se tady jistota kdyby byla bývala tady to tak. Nepotřeboval tam dělat ježíš zase ten zázračný jeli polo slevil nepotřeboval to nedokázali sami ne nedokázali za protože ta tam byla jistota která byla do dala jim. Je víra byla pryč těžkostem budoval jiná se podobala jiná základna která není zavedena vinice nýbrž je založen na ničem vyšším na jistotě ne. Najíst když oni jistota které se člověk jiný kterou člověk nemůže pochopit tedy nemohli pochopit kterak se to může ztrá se duch přišel do nevěstou. Byl že jim všichni rozumím stojí tam vedle sebe lidé nový si každý jinou řečí nebo mnozí jinou řeči mluví cíl od římanům se zřekli pravé cela tak dále svěřeny na rady. A každý z jejich umu slyšel svou z když to nemohli pochopit jak je to to možné on nebylo z nich to bylo moc ducha daleko větší než dělat obyčejným. Na ze vystupovali do podstaty toho člověka mu není vystoupit do člověka a zahradě šel někde z jejich řečí nehraje cenu vystoupit. Dál za tu hranici chopit den no zkrátka máte pravdu životu duchu mluvil ale musíte si přidat k tomu že toho ducha užším cesty dělal dá. A dávno předtím než tam čin řeklo pokoj vám jo se od chtěli svět povolal za učedníky tělo že bylo opakuju to byla doba kdy se vzdal jenom sebe. Jeho světel rozdíl dosti svého a nikoliv sebe svých rodin k této z této ji to co mně měla všeho světě toho se vzdali ani bude sebe ten to jejich tělo stát su toho se nevzdal. Rozumíte a proto ten duch mohl osoby jednou omezeně nebudeme živá to bůh tady znovu uvádět proto nemohl ten duch také plně způsobil že dokud byl nesestoupil duch svatým tam jak to bylo. Čeho protože hl znal totiž e oni nebyli ukřižovali ježíše vem e a ono platí že za jednal se dal že. No ale tomu ukřižování se musí člověk přidat dobrovolně samovolně tak když to neudělá tak není tím že vana nemůže se podílet na pravé stala se na tom pravém osvobození ano. Aby oni se přidali k tomu ježíši by byli vnitřně křižování teprve ten je tak ovládl že museli poznal že za nic nemohou ten bůh si nabývání že myslí a už. Vůbec nestaly za vlastní spásu vůbec oni nestali vůbec si oni než to nešlo o vjemu o bližního najednou se přestali obávat posel přestože stavy živou osmi nebo ne do svého světa aby dávali však. Svůj život taky ho vydali jater veliký důkaz toho vy oněm nešlo skrývali jo že nebyl v stačí když vykládáte byl takové symbolické v. Jako zahrnují podruhé ryby tam bohu mrtvýchvstání ježíše jo ten petr padala koleno předního říká my jsem chtěl hoden že chceme zvýší tu voženil podobně e tak on se. Stal svůj je od veškeré milosti on si nepřeje pro sebe žádnou milost a na druhé straně zahrnuje tolik tedy jsem byl v tom nikdy předtím tolik. Li na vedle žel to o tom jedním za nebo věděli jakou vím tak dále a prosím vás do této ten nutili. On sebral všech spojí celou svoji mysl člověk tato myšlenka rozumíte a všechny své myšlenky obrátil k bohu ale po kola protože jsem zahrnul tolik tedy. Všechnu svoji mysl všechny svoje lidské schopnosti a tobě jsem měl obětoval proto není jsem ti hoden protože jsem přitom říší co jsem dovolme lesem se zapřel tak si dobře vedl ne ale my. Tu jasně dotazuje že to ne valí tady hřích nemají všem to zahrnut víry a při kterém pokorném za nutili ze které potom znamením moc toho budu to v bibli. Na jednu se nehraje roli hřích neboť konec voni se vrcholně blížili znovuzrození ne svatý jan správně říká nebylo to ještě ono ale těsně před tím stali. Že znovuzrozen nehřeš že si byl předtím hříšný to nebyla protože on dále řešit ne tohleto. Poslání e toho petra aby se stal pastvy kristem prvního řádu no to že nenastalo teprve tady jo. Tou nastalo tehdy když vona ho rozeznala syna božího tam začlo tam vidím byl základ toho e při budoucího určení jako vlastní že ano. Je to dovršilo tam o to všechno svůj průběh na stupně v protože on ten ve schopen přístupen zjevení a petr se ukázal být schopen světem. Ten je není tím že poznal v něm ducha svatého a že ježíš řekl to těm matkou nezjevilo ne svoje tělo zjevilo tak jedině ten mohl mohl se stát budoucím pastýřem toho stáda někdo jiný protože náboženství mu. Cítím být postavena na zjevení ano a totiž dobře věděl anebo zvolit nikoli bude dobyl takhle přístupem tomu zjevení jo pro z přes co čl. Co podivejte se ale ježíš kristus si vyžadoval od svých učedníků aby byli jedno se otcem jako on jedno s ním jest. A za tu dobu kdyby s nimi chodil těch tří roků se mu tato jednota zpod celý u nikoho takhle zdařila jako v už. Svatého jana který byl z výše jedno s ním s tím ježíšem že se o něm praví že se nikdy od něho nevzdaloval pořád byl němu na by již sku ato taky vystihl třebas my těla. Ne více dar dal rabi čili při poslední ve všem kdo tam maluje jako by z kolo něho ale ži život téměř mu naprosto mistra řekl ne ve tak co tím chci říci že ten jan. Je tak byl poměr mně dokonale spojen s tím ježíšem že se to rovnalo hnedle spojeni s tím od jsem jenomže protože ten ježíš byl ne mně dokud byl na tom světě. Než otec jak o sobě řekl tak ani to spojení přes tom méně nemohlo by celé nemohlo by dokonale tak teď šlo o tom jak to spojení dokončit jak. Nám vysvětlit v ovšem dokonalejší spojení nastává v čem spočívá a proto ten jan přišel pod kříž. Za to od vás mám protože mohl při o život postranní se rozprchli protože měli strach o svůj život taky kdo zase lekl že bylo taky ukřižovali přesto dostane ráz byl ježíše že říkat o neznám. A to tělo třikráte školu zakotvena se pozná znáte všecku ale ten za o nezapřel tento třeba než dal šel pod ten kříž a teď se tam děje to taje nesmíte z tam provádí do tajemství toho se po je. Ten tam vysvětleno událostí tak by dát do takhle příde tam s pannou marií to není ještě jeho matka to je matka ježíšova. A ježíš z kříže říká matko ale syn tu vůli a janově říká jane hle matka to. Znamená on jez při další vědou hrom rady v jeden celek čili řečeno ten tak jak mi to bylo vysvětleno jinde napřed nějakém snu tam pana mary já. Funguje jako es a po na s bohem jakost po na jasem tohoto snu slyšel dokonce německy kdyby když pane se vede z ona protože na když spánek let zase. Kdepak to jsem s po na jsem dnes pro ten tam kde ten nesmrtelná duše která za úkol se mnou člověka s bohem takže je pravda. Sice že ten ježíš tak vší ži byly tím jde než jako ten jan pod křížem ale ten při jinde ještě povalen ježíš na kříži jiným. A ježíš pod křížem se menoval dám on byl ježíš pod křížem ale byli debakl ten nemohl ten nemohl na kříž tam nikdo sám se vlastnímu. Je iniciativy v tom moci nevejde aby vnitřně neumřel ale protože získal matku pannou mary tak jenom jedním vědí. Oni ježíšem protože ona neměla jeden o syna než toho jestliže tím byl teďka který on pod tím křížem čili když ten ježíš nahoře umřel tak to co co bylo byl cely ježíši byl. Tedy ježíše rozumíte zas po nad ním panny marie ve pro taje jestli této spojení tak jde tu ce je nesmrtelné duše v našem těle ano tak v asi tak by. Jde do se protože to dostat se z ježíše na kříž a umřít vnitřně nebylo ani moci toho svatého jana do to bylo moc z moci jenom toho ježíše na kříž ve. Tuto moc vzdát se sama sebe dokonale a umu říct tedy na tom kříži pro tento svět to je v moci ježíše krista ale ta panna maria do naše nesmrtelná duše ta máji vědí. Dnou práci na být pomocníkem by takous onou ne mu být tak by prostředníkem který nastal dovede to je důležité vědět se mámi dal tu se jdou. Sty dale je pode se jak tam tedy do staří manžela do li do to opakuji a za mnou se radili co znamená ten obraz daroval jdu jak panna mary já. Na šlape na hlavu padá a učí ježíš ka že šlo bylo nají její nohu ono potom u svou potom kolem bezpečně stal na. Nově nada takže kdyby byla panna mary toto naučila ježíše zabila asp po novou i proto o ježíše s tím od jsem i ten do potřela tu nesmrtelnou duši. Dispozici ale kdyby byla tohleto neudělala také ježíš také nedokázal přemoci sama sebe a ten na všech jesi kolem naž. Jeho tedy toho arcisatanáše který nás kteří by mi mohl vědomé spojení s bohem a není jinne jeho nikoho kdo by nás vzdaloval od toho boha než náš. protože ten byl ve vůli bože bychom byli jedno s ním ale naše zpočátku jinou funkci naše zpočátku ničíme nerad ten ona nezastupuje. Jenom svou říci že musíme svůj život jeho pomoc svým jeho existencí jo rozvinou aby ho zůstali plným člověkem celým jestliže nejsme tím celým člověkem. Tak nemůžeme pomýšlet na nějakou vyšší dva vy když se do s větší je málem do musel osvědčit ani nemůžeme ve velkém čili my to potřebujeme jenomže věda stojí jakmile se dos. Stane do výše toho vývoje naznačeného kdo dáno ne tak přestávala být pomocníkem a začíná aby satanem a je třeba ho všemu. Otci a nemusíme nestala o tolik jak protože ježíš jde nebo eva vědom říká ježíš byl duch všem vozem na poušť ne z vlastní iniciativy tam šel. Byl duch všem ne na on na poušť a tam se z této iniciativy ducha božího postil a teprve se zlačněl to znamená až. Stojí nebylo spokoj bylo dáno a ono on neus spokojil tak po stalo proti tomu člověku a. Za toho svádět sváže každého z nás do svaly k tomu aby sloužil tomu ale bohu ovšem víte dobře sto tou přečtěte si to znovu tam tuto se jednou kde. Pže že od vody mít byl tento se od ten celý recept veden ježíši kris kde jsou všechny recepty od od mi jde tes odsloužit sami je tomu tomu satanu skočit si z toho právu. No a tak daleko tak je sem ono tam to nesmí člověk dělat dalece sám sobě to je špatné letem když například svatyni je ten na svou svatost hle do to je dění tak pře. Z tuto stát ty pouště na přemožení za dala ten nedostává a on jestliže dokonce života umírá dokonce života na neumře v z v nevím proč je to třeba panu tak že bych nebi. Je to vysvětleno ale ježíši kriste to vysvětleno onom a tam je ten se je recept je třeba to on znali všechny jenom třebas se od také zaři pochopitelně a kdyby než tu vůli svou nestal tak tam ten kam. Nemůže vejde nemůže by vůbec prospěšná kam nevím kam nemáme setkat kterým jsme naopak ztratit protože jedna součástí vůle přeji postupně ztrácel vzdáváme na to čas v vůle. Že je nebo se definovat jako láska k sobě ta služba tobě takže jestliže člověk si přeje pro sebespásu je to v nejlepším pořádku to si všichni učedníci předávali a ježíš kristus. Jen vzal i s tímhle tím zase učedníky ale také tomu musel postupně odnaučovat tak muselo jim jimi to dobro když my ho spásu bližního proto oni nejenom byl. To vás léčili ale taky křtili jsem při mi dovolili ke spáse upozorňuju vás že v tom životě ježíše krista aby ty recepty nacházíte ani jsem. No to je milosrdenství božím ten protože pro vás protože najít do dalece znamená ty celý není a do se neřídí jim tak se odsuzuje. Ježíš kristus žere se na to jak přemoci satana ale kdyby byl on nepřemohl tak byl ztracen v své celé funkci všechno jde to co bylo ve nemohl provést to co od pod se měl říká. Ráno učinit rozumíte mně a tak si prostě uvědomte že ne z nějaké takové nají tak prostě boží nebo nevšímavosti pánaboha. E by dodali nemáte ale protože vás tam bůh miluje e protože vězte mi to že tato vám ten doka víme že nelžu nelež ne. si přeju být pokud možno nevědomým těchto věcech abych neměl příliš velké povinnosti protože když je do vědomí matematice nic se nestane které vědomí v té. Je koly vědním oboru nic se nestane nebo když je vědomí to oboru nic se nestane když to nedělá hoši by to bylo kdyby do do lekla zamane nechtěli ho polepšit to tam je ta je na rozhraní. Nebo do vědou určité na nechtěli novou učit také špatné dobyl byl neza na nechtěl let to jestli se do jestli podělit věky ve od taky špatné taje celá rada semen se dal do takle výrazné není. Ačkoli tam také je obsažen kdo těžko odtamtud které jako ta se dovědět totálně ale tadyhle v tomto případě byl duchovní poznání jiný takhle to vždycky opakuji že by ho. Aby od a do jaké je o nabydu tak musím praktikovat když podle taky o tak zase ztratím tady doví kolikrát to je podle sebe nějaké poznání jsme měli bezesného ztratili protože tohle taky. Chovali rozumíte a ono nemožná ale vším když to vůbec nemáme z abychom to na pokračování ztráceli do mu dávné a to je aspoň sou je podle křesťanství. Je summu velice těžké a strasti plné když oni se setkali například podle nějaké extazi pak se to musel říct co pro byl dale ten svět to bylo dobyl. Šel jiný ten není vím mi žádáš předtím ne a již po za něco lepšího ochota musel se toho vzdát to bylo potom zlé takže oni se no jím z nich na tento svět dívali škále lidsky. A mám menoval jeho temným údolím zármutku o pláče se ano ve i modlitbě to máme tohleto a není tomu tak let pokud by se to je rádo. Sna oblast vzestupu ovšem kdyby to také dělal nešlo těmi člověk je nespadl nějak protože dušičku ale i když je to tam není ukázáno je bez ale říkám. My se tam nebyla není vám ukázalo tak nemůže nevědomě padnout a tím se nám tím ste ušetřeni nového utrpení ano že i dělat ty lety věci neznám kvůli sobě jen. Vůli úkolu který tam a je to za být tří úkol protože e se musím ustavičně viděli o toto poznání s ostatními a to dělení. Sebe s těmi ostatními že to je asi tak tisícero nás co tisíckrát více nás to mít úkol časově li duše e na má. Jim jejž čili než pracovat sám na sobě a kdybych s to ještě nějak tak předvedl byl tím co vidíte že dělám třebas tady s vámi mluvím nebo že víš. Čili nějaké spisy tak z toho tisíckrát toto co vidí člověk svědky to je jeden děláte a někde věc se tady vůbec neznáte by která. A to je to let sto kdybych nebyl o ten dělá kde se tady o čem nemá ten vůbec žádnou málo kdybych nebyl ochoten dělat tak okamžitě tu milost práci bych si jenom. Mar mně s pomíjí dal že někdy jsem tu milost měl že někdy jsem tomu ježíši rozuměl že někdy přemohl nebo poradit ale bych nemohl dál poradit. bych to neznal všech protože to není moje mně propůjčena rozumíte jenom proto abych tím takhle vládl v už. Než se učedníci páně stali jeho učedníky sloužili svým rodinám jakmile se vzdali svého symbol toho vzdání svého to je prosím symbol. Znamená vzdali svých rodin e vono je není třeba se vzdal detailně toho proto o radu ba na to ještě tam to poutá tamto je ten nesmyslné jednání prosim na to se řekněte to nikdy nedělejte. Je třeba se vzdát toho hlavního to co mám nejradši a to ostatní s tím se bez ale rozumíte a jde potom vůbec nemá tady kdo to zase vedle ale e bych to ještě. Ten převedl než se pustím do budeš třeba by vite datem tam může být jan se ještě převedl do než v době do dvacátého století jakým způsobem zpovídal pater by jo v tom zaručoval rotondo. do roku devatenácet šedesát posun dvacáté před tělo září zemřel ten be telat ten muž nechtěl od lidi kteří k němu přicházeli do zpovědnice aby měli do. Ale vypracované hříchy dokonale je proto ale byl zpovědi zrcadlo nýbrž aby si byli vědomi toho co na tomto světě dej zdrží co jedení s tou dá. Takže když tam někdo přišel začal o to by spad byl učí jist let co všechno jedle byl to říkal dost je nemá upřímnou vůli před tím. Jen co si myslí již když ten nejhoršího to mně stačí a když mu to řekl ta řeka ti dávám rozhřešení ve protože když se toho u př. Či mně říká takto ostatní přes vedle ano takže voni když ses řekli to učedníci páně svých pro dění které nevěra začít pochopit jak pro které žili tak jsem se. Byli sebe jeho všeho svého i když třebas uměli dali vařit takové to bylo taky jejich ale to je nebylo tolik jako když to dělat pro svý rodiny to neměla ten smysl původní. To bude tomu umění které nikomu nevadí naopak rozvíjí lidské byl lidskou bytost a ta prosby lidsky života to je nutné jenom zrozuje do života se dají dál a když tedy se vzdali své. Ho nikoliv ještě sebe tak měl právo svě vzít do učednictví tomu onu a vzal svě s tím tou podmínkou že budou dále slevovat. Čili to je e proces postupný a teď že musí dojít také nejenom na to co je jejich ale na samé a co je hlavně drželo. Přitom ježíši láska k nim a neláska ježíši to byl od toho vás no ale těch jedenáct láska k sobě to byla která je držela si protože je stav konce světa chtěli. Spaseni pro sebe a to jim neměl ježíš za sebe ale by tam krásný návod jak se přes touhletou překážku že člověk se ona aby ses pak. Jak se rád opak je aby to tam byl to říká tím takový obyčeje člověka trvala do pro tento život že se mi tady pomodlit škola aby to semen navěky mi který boží do vodna dbali činná ne v sobec by ten. No ale kdokoli tou ten vyspěle sobectví a voni tohleto trpěl za jedné povím ti že soustavně vedl k lásce k pomoci bližnímu ano. Takže on je soustavně odváděl od nich samých říkal cestu jít ne kdo nesmíte toužit po spáse o tom říká to jim nebral ale ukazoval nitru. Ou stran k u mince že musí mít se musí že musí dospět k tomu aby milovali bližního jako sebe nic víc velice těžké pochopitelně a oni pokud vím. Mým do toho nedospěly při seslání ducha svatého to nevadí ten pro se z pokračoval a oni opravdu byl málem zapomněl radostní spásu protože sloužily bližnímu kon miloval mně ustal. mně soustavně jakým výtečně se tady máte když ustavičně budete sloužit bližnímu ale tak i když neska toužíte po spáse tak. Ta vaše tužba se dostanem do nový konají do nových kolejí na ty koleje jsou nepochopitelné pro člověka rozumného že abyste ztratili. Ji jako vedou musí facto svého života o to se nesmíte ztratit ze se snažit osobně svou vůlí aby do ztratili k tomu přispěly něco jiného než zase vlastní vůle k tomu přispěje. Touha pomáhat bližnímu nebo my se k němu jako k sobě samém vel to budem za následek jestli budete psát dobro pro něho jako pro sebe rozumím to znamená už. Se otupí to sobectví které se bude čar přednostně provázku spásu a proto ježíš kristus ukazuje toto indové jdou on letním věčného by ani dodneška to nepochopila. Proč von dělal zázraky ježíš kristus a proč dopouštěl nebo měl své žáky k tomu aby křtili protože tím ten voni se přibližovali přes spáse a oni nesměli stát. Do pod aby ten bližším byl uzdraven nýbrž také o to aby se přibližovali ke ztrácet aby zase stalose někdy vona jenom tomu člověku který šel za ježíšem jako učedníka a převzatou spát jsou pro sebe nýbrž. Aby kynulo také tím ostatním kterým e e se rozdávali vlivem moci dané od ježíše a tohleto je skvělý je recept nadto. Jak přejít z touhy po samo se na vás chce tou se vyšší upozorňuju vás že se o to nesnažte jinak než právě roz. Uděloval ním svého za mu mezi sebe a bližního společnost lidská vás tomu soustavně učím když například musím být zaměstnán tak se musím ose ve podělo. Oba společností ale pak je to přímo když činné jestli společnosti nesloužil věrně protože to všemi vylil. nesmím mi milovat při musím dělat kloudně svoje zaměstnání abych to příliš opravdu pro tu společnost ve které žiju miloval tak jako s. Tebe do takové to pro stavu jak těmi kdo dovolenou na by se rozdával na každém rohu pochopitelně se jednou třebas ba oni mu tedy dělat si vyšly tak aby v rámci li ve ten se svou chce posty. Je sloužil tomu bližnímu před to ony bližní to je účinnější že to není bližší protože se nemohl nedáte protože že přijde vedle dobře jsme to nevěděli že ten ten dalším budeme je taky ještě podle mě. Na ten si na to se nejde nestalo žene novice je také ne když se nějaké požádat bude neposloužil něčem den co byl poslouží viny to máte prosím na to dostanou pod od ale když to třebas jinak poz. Protože než jiný tak on ten žák neproviňoval to byl pro to není kousek který odešel po mako věděla bylo o něm veta a také to ve s naším povolání totiž. Všechno se tam jako ztrácí do propasti ten něco podobného něco skvělého co do táže jenom hospody nitka odvážit oběd voni to smí že pro této uvažovat oni ani. Nem bůh mnou a je že jsou mu o do od toho poli když a se nic dal jede navažme slovo o zase dovede na zase do ve se zase to pryč kdy jde tady je kam se to skládá to je. Ona to je to časem bylo po částka na v odebírá ani se od sebe když to dělá stojí tak dělal ukázal ukázat mohu ukázat tak každé povolání člověka co ukradeno se o je. A u kaly je tady že to dělá tímto způsobem že se za tak a on jinak o ten dost mně dobrý obět let potom co udělal a nebude to příklad ty dobrou umím tomu tak po tou vono bylo to jenom vyčteme těla nebo jsem nechtěl o to. O tak prosíme tento recept ježíši kristu e oni ukrajoval li z své doby po samo spát jsem rozumíte ta rozdávali v podobě léčením bližního podoby. Je než chtění ptali třebas podle dělání o běda anebo nevím co všechno jedno jenomže když je vařit deme tak to králem vom na mal malé kousky kdybyste křtili tak jako oni kř. Ty se moci boží do kraji povel svých kou ska takže oni za tři roky jestliže postavě ale nemůžeme tam přál tak rychlý postup protože to vim. Málokdo jíst nesl ukázalo se že ani oni kromě jana to nesnesli oni přitom přitom o to zavání sama sebe přišli o celou svoji víru chcete si to. Jak byste těžko toto nesli kdybyste o celou svou víru přišli kdyby se najednou nevěřili to spasitele kdybys dověděli nic bez moc jednak ti žili že co je to může pomoci nemůže jako prve. Mohla vám když za jimiž jako svým spasitelem takhle ho budete viděli tak pokud se šli k tomu bohu jeho nevidíte to je způsobeno tím že na obraze to nevíte že také dobrém. Jednak tím dete pomaleji se to za tři roky se neodbytně tahleta pasáž ale věřte tomu oni v okamžiku smrti nevěřili ježíše krista na toho jana těch že bez se jedenáct nevěřili ježíše krista. Čím do toho se zdálo by to je další el protože by byly se nerozutekli o nešlo o sám ale řekli stát se o po je základem každý kdo může sám sebe tím petr napřít. Neznám to člověka že že mu velkou dokud konal aby si uvědomila byl že a tak jak mu to sem ta jestliže. Tedy člověk na této cestě ztratí víru a stěžuje si několikrát ani po tolika letech úsilí nevěřím na protože by do někam do tato ztráta této víry. A jsem mu říkám vždycky v této chvíli požehnaný okamžik tady máš před sebou také nevěrce který ještě nezačal věřit a to je že se o tom oni než čili ne. Toho co na tom v a on mně říká zaprvé nepovažuju za nevěrce se bys oba o nemluvila vopravdu a zabil kde byl mám dojem že e s. I na tom líp za říkám v obojím se mýlíš a mám pravdu ale každý na tom nej jiným taky jak když poctivě věci dělal tak jak se to s ním děje cesta až. Protože jestliže byste měli vědomím že vás někdo uvede to by to tu vědomě vědomě cesty dosti mistrem který není tělesný e vs. To ježíšova objevuje vede vás napovídáno že pro něho vidíte nemáte vůbec žádné těžkosti na cestě kam bych to vedlo to vyvedlo maximálně tam. Tamto vede jindy když je žák sadhaka že si ten tím svým povalen tím svým mistrem že by byl by měl ten žák na tom mistru. A že ji jakmile by ten mistr ho jednou opustil a prohlásil kdo ho za potom ho tak jenom jeden z tisíce možná že menší počet kde byl. Ochoten udělat další krok většina z nich zůstane trčet tam kde je mistr opustit co to je co by to bylo to nebyl ten stav kdy ježíš jehož opusť. Jel své učedníky našel napříště rozumíte je to konec vývoj vůbec ne to není konec takže si než tělo vy jste na poměry že ne. Víte kde jste že nevíte o tom jestli mistr váš právě za vás stupňujeme kříž nedalo jít ne protože ježíš musí ustavičně za na. Zase dávat křižovat a my jsme toho ušetřeni toho vidění toho jeho ustavičného sebeobětování a buď která radili že mu ušetřeni toho pohledu to je to by bylo neumím. Jsme přestaneš sis věci kteří toho nebyli ušetřeni si přáli toho být ve ušetřen chtějí s ježíšem trpět ty zažívali tak obrovská utrpením že to co ježíš kristus. Zažíval třebas při neměli voni zažívali vůli života to třeba řeknete proč zažívali půl života když to trvalo jenom tři hodiny ježíše nebylo toho víc jsme si ten ježíš kristus zažil. Není to nějaká pannou maluje není to je ale na druhé straně on skrze o o dvě než které jsem přednášeli vy oni proto celý život trpěli tím křižováním. Také proto také podškrtávám v že by byly to utrpení ježíše krista a o své ono zažíval neudržely neunesly to vysvětlím ještě oděnou která tam může být. Kterou dobře znáte ten vyslouží její voják který v ale bázi u jedné řeky tomu říkáme krištof přenášel po cest ne. Přes řeku neboť tam nebyla loďka tam nebyla pranice a zase nechtěl namočili tak si vůbec na to onoho přenesl nevěnoval nebyl svědkem toho že přišlo malé dítě a přálo si. Li být přenese do na druhý břeh pak když dost tak mu řekl no to bude teďka snadná práce a jakmile vstupoval do vody tak dítě stávalo stále těžším. Tak těžším ten krista říkal dítě co to je jestli nejtěžším převeden protože tak malé jaké jsem vůbec kdy nestal a dítě mu řeklo ti trošku uleví místě abys vůbec přešel a teprv na druhem ženu ti řeknu co v tom nesl ty si nesl spasitele tohoto světa a ten nese sílu celo světa ten neumí.