Karel Makoň: 83-07 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Kristus neuměla za sebe vůbec neumíral sebe na sebe vůbec přitom ku a v ten kristus vůbec na sebe nemyslel ten umíral za lidstvo a to co bylo kam ukázal o z pod se to se děje ustavičný dát tak se na sebe beru tím světa a to jsi cítil co to jaká je to spasitelský rozumíte. No a od teďka budu nazývat nositelem krista kristovy sporu s když s s list když když to tak že to je jeho nové no tak co nemenoval ten o vyslouží ale protože jsem měl nazývají těsto sporu s nositel krista protože kristus ho naučil co je to nosit krista. je to velice těžká záležitost ale málokterý křesťan... se dal tím poučit v čem se sápal se potom aby na sil aby v pomohl ježíši kristu ne s v jeho břímě. A nedělal toť tím způsobem jak to navrhoval ježíš kristus neboť on navrhoval tady mám břemeno a bez ale řekl to břemeno je lehké a snadné ono nebylo z s z s ti z li protože oni to brali svou vlastní si ho kdežto ježíš kristus to ani něco vlastní silou lidskou totiž myslím. Nýbrž silou otcovou evou chvilinku to nenese silou jsou když se cítím že opuštěno od otce tak na tom kříži ale oblak chvil. Takže on dává návod k tomu jak se to jata stát terezie z avily to pochopila v tomto mockrát říkal tak to tady nebudu opakovat ale zaručeně ne. To není tak těžké jak to zažíval ten přítel o které jsem will a není to ani tak těžké pro toho mého přítele další od pro toho věta jsem kdy v tak koho utrpení nemá on si nějakým obdobným způsobem od byl to utrpení tvé na no to je za ní. Řekl prej sem někde že když někdo svůj život odevzdá bohu v okamžiku smrti. Že se nemůže dostat nikam jinam než do ráje že pobyt v ráji neni pobyt nebyli na ve stavu nebe že to pobyt v nižším stavu duševním jdete nad ještě v padá nazpátek nebyl by potom le aby vůbec tak do stavu nedosáhne aby ani v okamžiku smrti se tomu bohu neodevzdal. A protože toto nemožná člověk lepší ten vedle ve na tom ten že elitu bez pro. Tam je že bych chtěl toto trošičku po popravit a my se o takle řekl tak jsem zapomněl na jednu věc že jsem měl na mysli toho otakara v níž ti ano asi tak nebo v on je nejde tomu znáte souvislosti to bylo možná řečeno že pero to bylo pro při od rad rozumíte a když tedy odevzdal teď žil ten svůj život bohu tak. si nemyslím že to udělal v tak vznešeného úmyslu jako to dělají jiný člověk který třebas také okamžiku smrt jako třebas ten přítel tady byl bych ji dělal věřím že ten před....to udělá v okamžiku smrti spásy dostávat a ne rajské ale nebeské o mi to by tu bych chtěl udělat protože on nebyl předtím od rad ale nebude. Celý život o kterém a teď mu teče do pól rozumí a strašně sebe lituje jako tenhleten na kříži tak z pozice rovným dost němé ho člověk tedy sebe do volně milují z jeho tedy ten není možno dostat do nebe to se bý. Jen možnost se dostat jenom kdo časné úlevy je od toho utrpení to je spravedlivé no chápejte když se dostal třebas na při před říci před tuto je úlevy je to od počet to se do že jsem do proti věčnosti. Je to hezké takovým moment vynese tolik bláha toliko pod či tak za možno říkal při při dosti a to bych těla pak o to ve zkratce. Že když byl skončila zabito ba na poli ku rušena na ten aby roste ta když my mával tu dál vedeno to ten bytě neví. Se ptal krišny jak to co ty moje nepřát ve ve mně nespravedlivě na padli a ty vše říkal počal podívat toho byli všichni na by vědy čitta ano říkat nespravedlivý v na be protože ono ale oni si mysleli že vedu spravedlivý boj se svými dále na dělat to co si o tom v z ten toto taky si myslel že když se obrátí že od den od tak přes čím dál dělat ode nebyla přesný dál dělat. Musí se to nechat odpočinout když že to je pak ten krišna vede do on člověk o ty se dovedou tak že jo a ty se do toho nebude protože ty budeš kdo měli ši satori věta od sama je dána své rad se je to stav před křížem nebo ku vší tak on nemohu. Je někde čem odpovědět protože si musíme vědomy toho že na příklad jak on si že mají bude satori je a on pojem vší říkají jedno jediné satori stačí k tomu aby člověk byl osvobozen ale myslím na tu samo spát u člověka a ono je to tedy vy mého. Kdy z ka jenom částečné pochopení pravdy nebo pravou od li při od měl jsem jako o tak úplně opaku že taky ale je vydávám když oni říkají stává se je že někdo prožívala z fa satori na někdo si prosil z tato je to to mně stačí si život slabé ve třeba opakovat aby dospělo do toho svět. Toto slabého si co to je ona že je to rozdíl mezi samadhi on mně říkal o ono ti asi tak ono je proto je li to o co od a řeknu to měli tapas samadhi je obdobné smrti ježíše pro věk předním učíte od ona od od od ježíše od li je teď otázkou. Co od toho mně říkal pak sama ti ke ti říkají indové že on je mi to pas samadhi následuje může nás může sahat do samadhi znamená přebývání ve spojení s bohem za běžného vědomí a to považoval vrchol možností ale nebo se ten člověk vrací do. Věčného života velikým poznáním a z toho rozděluje lidem. A nepovažuje z od doby se střed svého života. Svoji mystický život kde je to vyšší o vně ní. Takže se o něm přít či jenom setrvačností existuje ještě o jít k větě. Ale není to stav který je naznačen ježíšem kristem sesláním ducha v z od že nýbrž je to stav kristově otce o z na čem o svých stávání na učednících na učednících že na ježíši tím pokoji s vůlí dávám o kom v vědom toho. Rozeznávání v ku považuje evě ze stavu pokoje klidu nebyl určité ne bytu kterého nevychází ano toto do potom na konci života a o všem a promiňte mně ani tohleten ta nepovažuje za od dokonale od když tedy po tomto srovnávám s buddhou vně vám onu. Tak bych řekl tenhleten člověk se snažil všemi lidskými prostředky dosáhnout poznání spojení s bohem žádnými lidskými prostředky jsem mu toho nepodařil teprve když i ty ne dáš že lidské prostředky stal tak zažíval věnován. Jak my jsme o tom poučeni jisto je to potom dělal. Šel mezi lidi a konečně odstoupil od sebe a kázal takzvanou střední ku cestu hodnou pro všechny lidi je to první po ku st který indové předtím nikdy neudělali o kolektivní vede na to jdeš toho indové vůbec o dneška kolektivně nevedou to se jej jenom u pud li z mu. Amen kolika o to víc že křesťanství a potom některých klášteřích některých společenství paniky společenství toho jsem buddhi z mu ano čí vně ano a tak by řekl že propastný rozdíl mezi nirvánou a mezi mně říkal pak sama ano. A jestliže ten buddha se dostalo tohoto stavu ve kterém taje ho etika životní nebyla podložena lidským pohledem na ni vždycky pojem na mravnost to co je správné nestaly božsky veden tak o to co svobodného absolutně svobodného opravdu spasené ho tedy za spoluspasitel ježíšem ano. Jakou jim svou mnozí jiný od potřeba co vám o k k když o el Tady je další doplněk dotazem. Ten, kdo se dostane tedy v okamžiku smrti do toho ráje, takže si nezasluhuje nebe, je na tom přeci jenom hůř. Že si tam jenom rochní, že ano, zdržuje se, bahní si tam, medí si tam, jak říkám. Je to zdržovačka. A jak k tomu přijde nebo jak to, vám, anebo jak se z toho dostane, když von tam zapomene na všechno, všechny strasti, ono je mu tam dobře. A von může v klidu tam meškat a to je škoda, no. I na tohleto odpovídá Ježíš Kristus v podobenství o marnotratném synu. Že on tam říká, to převedu z symboliky do skutečnejch fakt. Ten Otec nebeský měl dva syny. Jeden v vývojové fázi zůstal v ráji, to znamená, zůstal věren tomu Otci. Zůstal věren tomu Otci. Kdežto ten druhý šel do světa, všechno promarnil, stal se marnotratným a když mu teklo do bot, tak se vracel nazpátek, ano? To znamená člověk obyčejně jenom z přinucení, jenom proto, že je bída v krajině, ve které žije, se dostává k vědomí, že patří do Otcova domu. A tu se stává tahleta věc. Že když jde do Otcova domu, že to nejde udělat jinak, než aby tam šel přes ten ráj. Takže ho tam spatří ten syn, který v tom ráji ještě je a nikdy se marnotratným ne- nestal. A říká: tenhleten děvkař a tenhleten chlípník, a nevím co všecko, a žráč, který všechno promarnil, najednou je tady oslavován. A je na tom líp než já. Co je to za spravedlivost? Tímhletím, a zlo- zlobí se hrozně. Tím vychází z tohoto klidu a si myslím, to tam není dopovídáno, že zatouží být na tom taky tak dobře. A tak mu pak nezbyde nic jiného a že, než že vodtamtud vypadne. Čili z milosrdenství těch, kteří přes ráj jdou k Bohu, vypadávají lidi z ráje. Že je to jinak než satan, měl to s mečem, anděl Michael nebo tak nějak. To je jiný obraz, který ukazuje spravedlivě jinou stránku věci. Ale vám ukazuju tuto stránku věci, která je přímo zapsaná v Kristu, že ti, kteří jsou spaseni musí přes ráj a tam jsou okukováni a je tam: jaks to udělal, že si jdeš dál než já, který tady sekám dobrotu, manvantáru celou, ne? A von jim to vysvětlí: nic jiného ti nezbývá, než tu poživačnost, kterou máš k dispozici od Otce, ten požitek, to blaho, toho se všeho vzdát. To celé promarnit. A když se toho vzdáš, tam je to řečeno určitě jako promarnění, toho všeho vzdáš, tak půjdeš taky se mnou do toho nebe. A ten v tom ráji říká: no ale jak to mám udělat? Mně je tady dobře, za prvé a za druhé, ale uznávám, že ty máš pravdu. by to rád udělal, přestože je mi tady dobře. On říká: nic jiného ti nezbývá, než aby ses stal člověkem. A pak ti třebas opakovaně život ukáže, jak se vzdávat blaha. Dokonale ti to ukáže. A tato ukázka bude ti stačit k tomu, aby sis vzpomněl na Otcův dům, abys nakonec do něho vešel. Děkuju ti mockrát, řekne takový. A jde do toho světa. Že tady se setkáte s člověkem, který byl předtím v ráji, tak ho okamžitě poznáte. Ono ho tady vůbec nic nebaví v tomto světě. A tak dále a tak dále. Čili jsem vám tady prozradil jednu stránku důvodů, proč je, proč jsme lidmi, že jsme všichni byli kdysi v ráji, všichni. Není tady člověka, který by nebyl předtím v ráji. To je normální průběh. A taky nás tam někdo popadl, taky nám tam někdo řekl: tak toto není dokonalost, rozumíte? Taky nás tam někdo vyburcoval, takže to není tak nemilosrdné, jak si myslíme, ale kdyby nebyli lidé, kteří by byli spaseni v pravým slova smyslu, tak by se nikdo z ráje nedostal. Toto je další smysl lidského život a toho, ve kterým je člověk spasen. Který takhle na zpáteční cestě do Otcova domu prochází rájem, toho ani nenapadne, aby zůstal trčet v ráji. Proč? Protože poznání, to znamená tušení napřed velikosti Otcova domu, které se mu vrací proto, že není zastíněno blahem rajským, rozumíte mi? A proto nemů- velice snadno odolá ráji. Ovšem když se mně někdo vyskytne, že si na ten ráj vzpomene, ho třískám. Víte, ho odtamtud dostávám, ho tedy ženu. A von se marně snaží pochopit, že to dělám, když to bylo tak hezký. Že tady se ještě může, dokud je na zemi, se může v ráji zastavit. To se může. Ale bude jednou spasen, tak to nebezpečí nehrozí, že by se v ráji usadil. Buďte bez starosti. To je na hostině u Otce a z hostiny se mu nemůže chtít dolů, že to je hostina jiného druhu než rajská. To je prostě podílení se na jeho existenci nejbližší. To znamená, on mu dal prsten, že ano? Tak to tam všechno, krásný šat to je, jak se, jak mohl Ježíš to nějak vylíčit lidsky no? Ono se to nedá pozemsky vylíčit. mu to nemám za zlý to takhle lidsky vylíčit. Prosím, jdeme dál. Když tady máte vědomí toho podobenství o těch balících, které se nabalují na člověka během třebas jeho života né? A kterému v Indii říkají převtělování, když máte tento pojem hlavě a přiznáváte si, že to je tak nebo ne že byl tak mohlo být ale tak vám pomohu jiným obrazem o tom jsem pochopil že těm děl mají u při vás to je asi takhle člověk ve svém životě kde se narodil na před. Měl z kteréhokoliv balík ku strašně málo zaručeně měl kde lidský záznam svých rodičů o tom ve pochyb. To se ale na ráje ještě nazvat žádným vady že to je prostě genetický záznam porodí či ale teď protože musel od útlého mládí víceméně se vzdávat svého a za lid musel ponechat na ústa obojí proces vedle sebe pro věta tak to dopadá stát že. Se tří byl rozumí že přeměn na růstem toho živého organizmu dospívání živého vznikaly někde na u i bez tady na ano či na ní. Tak na při jedeme tomu ven před naděje když jsem přišel o vědomí tohoto světa milovník těch lekat zásobu. Tak v chvíli tam u nich byla bez nerad. A každé takové baráku je něco nepřirozeného přírody. Tam se hrne ten před nad okolí rozumíte tak si to představte tak. Je jeden život tam kde jde kolem dlouhého ostatní ještě. To od avatara ty. A v těch nejbližší je vrátek ke který přistupujete je nejhrubší z boží. Zboží jej také nejde a kladnější které může se okamžikem požívat a z něhož se těšit. Takže když člověk dospívá takle okolo prvních brát. Kde si veme všechno co potřebuje pro tento život to je pali dech který není původně jeho taky vzal minulostí někde rozumíte. A jestliže ale nezůstanete před u toho balík ku ne se bez sedne si tam před tam rad a. Ale si na to o dokud do že to ne ši mění. Od osmi a do se šel na době tak kde oku dalším na tu mým rozumíte jem aby dal do měl nedůležité že další dobrotu a tam uši jemnější duch potravy. bych to přirovnat k tomu por do podobenství ramakrišny který ti říká že jem a ve které byl požádat o to aby někomu vysvětlil jak dostanou nejvyšší síle osvobození vrátil i ti toto od toho ve z za stále na a ten člověk šel. Přišel no měly jednou učí o dnes nazpátek zpracoval viděla hodně ven z ale z po měl jsi že ten adept neříkal v zůstal u nežili nýbrž v čili ale do toho lesa tak šel dál a on přišel na stříbro mnou žiju. Od bez ji k sobě využití tedy aby dělal daleko více peněz a kdy jsem se říkal to všechno. To o dal o mně to bych za nebo tím že vy ještě vyd když že měl na překl ji za v při prodlouží jdou když je dale dole s a šel dále do let ta či žilo za tou živou a pak to šlo dával na proti žádal sám provést vší on si to indové strašně váží s jsem tam žijí a u toho se spokoj si tou dal správně nebo ne tam dostane šel. A takhle to je právě tím životě někdo neb pro čelit oko toho sklad ještě není spokojen s tím co jako. Tam ve stále jemnější o dokonalejšímu abela cennější mu v ne a tak semeny nabaluje všecko to co není původně jeho rozumíte. A ne na bolelo by se to kdyby než tělo o to to tady ještě byste be o je u sebe že dal do. Toho mám dost takle nesmí myslet nezastavit se pořád mít na ale kdyby ten člověk ten vady s to tady ještě neznal a kdyby on nebi těšil nebo co v ka. Všechno co se do vytěžit v tom v pravém proč by se toto těžit a ne jenom sobecky a kdyby jinne dorostl rozumíte. Tím požíváním tomu ba nikud tady nedostal dalšího balíku. A tak se strávený si to jistě výjimka jsem třebas potom vyprázdnění od těch lékařů v tom předtím roku nebo tak nějak dospěl do balíku co dostal se o ot ta ještě do ní. K nějakému balíku a protože u mně bylo prázdno zbavili kus. Tu me o tak jsem se toho moc nil aby se z toho že do sedmnácti let. Tam jsem pak si to prodělal ten účinek z toho nabyl jsem na mně někdo jo atd. Potom přestat jedete zase někdo jím jsem zase je jak se na zabalil žák ježíšův do doby jsem učedníkem páně že a to ještě nestačilo dokud ba co do z prvního od tohoto století se na volil do další zase ve a tak dále si myslím že by to měl být byl soustavný proces. Toto nabalování že by si dnes nikdo neměl myslet že převtělování nějaká hotová za znovu vtělovat to pro a pokud se člověk chová slušně a to slušné je nezná si no v nenasytně není pokoje na žádném bodu cesty tak to de pořádal tady jsem skromnost nevím na co tady je pokora správná. Protože jestliže třebas měl be tam na do vínku na určitém stupni touha po bohu tak aby říkal to je že nemožné. do za a mezi mým uskutečnit přiblížení se to odevzdáním se dokonalejším když je člověk oko kde různých rad než se pokračuj v tom svého nadání to všechno ku ale na ku tu mnou v ale aspoň do vršku že ne věci a něčeho se třebas netkne říká si že toto je málo pro něho nebo že by tam možná dále do něco lepšího. Tak ten se podobá závodník ku který skáče přes překážky stává se někdy že některý závod některou liškou vynechá česká že třebas do dvěstě třicet děl ještě výše vizte ten tibetu dneska a tak by za o ten se cítí nad městě třicet tebe nechá třeba víčky dvěstě aby se neunavil žen to pojem o třebas ten člověk. Vybírat si do určité lidi ale jestliže to nedělá zasvěcení přeceňuje se tak je možné že že dostal na bych se dvěstě ostatní se dostane bych dvěstě třicet protože se postupně a komu podobali nebo přizpůsobovali víc te rozumíte v to on který se ve přizpůsoboval todle přeskočil tak. Je vždycky riziko když tam ten výběr učit vjem je si při vybírat a při byl jakou náročný zase do jsem pro pokoru nejsem že bylo by třeba nikoli brát cokoliv ale brát do před jenom z rozmyslem je tedy možno si vybírat je člověk často stojí naroste. A protože jsou mysli ta nebo ona a obyčejně jedna věcem mu je z na toto by bylo rychlejší tato do ma a věřte mi že mi dovolí svítit na na či bezpečně pomaleji než vy to je ale neví že někteří ale to je to je věc individualit která musí býti zachoval a vám řeknu tady je těžký výběr. Protože individualit na něco co rostlo strašně dlouho v genetické v podstatě mých rodičů tónem mám málo společného s to mi dopadly při dbali vědecky něco jinýho než letem dali se do orat dne dobu nebem vola od těch rodí tam si těžko mohu u vybírat. jsem při by je takový jako viděli že nebe jako vodit před pravé o z kdy je na věky jdou rozumíte oni vědění. A proto jem moc příbytků u pána boha rozumíte není tam jenom v jeden. Že po mu byl by ten o individuální přístupu k věcem co dostal se do jiného tříbit. Vy tam mal svatý nebo ve se tak se ten jiný z vlatní ale víte debat šli za říct denní tohleto protože před ve se že by bylo všechno jedno kopyt o ani ty svatí vysloven kopyt to tak. Tak se vyskytne vždycky by si myslet li mi někdo který je schopen vám pomoci protože podobně u po vám jako z nej. Kdy byli ših je do by do tak vám nikdo pomůže že by zaručen nejste podle protože v oněmi den kdy ne tak je to pocházelo v tím způsobem přístupu k tak proto něm všechno neznamenalo do může pomoci je jiný než třeba s tím co od aby ten cesta po bude tak ve pro najednou astrální tělo je pout tam toho na hmotné tělo tak mnou o dokud pro tělo nese. Dověděli dobře egyptě mně v mi přikovat mít tělo aby přidržovaly je astrálního dvojníka říkaly přitom těle ale dařilo se jim to pot tisíciletí. Nemyslete svět ale když nějaký hor let se někde o rád jeho tělo se mně že ho rád že straší pod rád a že tam je pout tamtím tělem třebas vám měsíce. Ó a mám za toho že za šest neděl načerpávat z toho těla mrtvého astrální oni tolik z vědy a že do šel a že to stání takže než šest neděl jsem nebude ve nebát přitom tele že ale nějaká paní straší nevěřit třista let to je něco jiného. Například tamto tam ta dotyčná to je tady řeč o byl ten do tam čekat el tatam sešel protože tam měl zase jen na od to je zas jedno a svým způsobem u mystikova rozumí ten něco li tak že když ten ak rodu osvobodil od poutanosti k tomu mystikova nebo nebo to byl ku chtít a podařilo se mu to svět za s. Nás sled ta no ano ale prosimvás od těch poměrech v astrálním těle nemůžete z lidského hlediska podat správnou zprávu protože z toho důvodu ve že byste to nedokázal třebas na obrazem čili ale soudu že ten člověk který se takhle ta prozrazuje že pobyt. V tomto světě on považuje za pobyt nějaké být stě a nějakém čase ale ne za stav. Pokud nepoznává a pobyt v tomto světě za o do ven z stavu. A se ten toho tak je teprve jako na se toho ko pobyt na určitém místě a v určitém čase ten průběhu času tak ho marně budete od další věcech poučovat ale kdyby ten šel začal před aspoň předpokladem v to nemůže chápat mistr protože zažívat. Že toto co zažívá jako čas a prostor za styk s člověkem zasazení na židli. Tak nějak nebo pobývat když ten domě kdyby to začal aspoň před předpokládat že to je stav je od vše. Let tak by byl přístupen také pochopení toho toho co teď řeknu o krve ještě předešlu ještě jsem říkal. Zvířata mají svá du pata ta chci mají svá zda ale syn člověka přitom visel sebe nemá tam říkal jsi člověka protože se to tak o každým člověk k s tak to myslel. Se dneska o řekla svým boží je to co by byl jako se od ti pravil o synu člověka aby řekl těm v náš že situace syn člověka nemá kam by hlavy sklonil. Na on je považujete se za obyvatele této zemi to neni na se na vás let mně to mi váš o trosky do jsem nepatřil tady jsem který je ve se pod tedy pro ten pro tu úroveň vývojovou kterou procházíte. Ten s tak tedy ten člověk myslel tak by potom se neptal kde ten astrály je protože to její jiný stav za jako tento stav se nám jeví jako on je na určitém místě a času. Tak tam nestav člověku nepoznalému tam nepoznám se jeví tak jako boží tak ten časoprostoru ale protože je to jiná ve ten se jiný by začne jiný jiná úroveň tady jsem se záření u pec jiný druh záření než tento ve světe učte za váže všecko to. Stupeň určitého tam tření tak je to jinne váže než že bez míra ve vůbec jiné za li to let co máme tady před sebou tak si totálně nepřekáží rozumí a jestliže on se pád třebas když se tady z bourá barák nezboural i tam v tom astrálu a ono ta otázka oni tak mají v protože toto všecko s. To je řek bych obdoby tam ale jaké obdobích. To jsou obdoby dynamické povahy a ne statické. To musím vysvětlit. Když třebas tam někdo přijde do toho astrální ceta se po smrti. Tak se chová jako člověk tím je visí jsem pro plný život tam protože tam se je když je v jiném těle. Ta nemá jinou funkci než tohleto tělo přeci on není tam vázán na tuhletu na přístavu na tak na ten na nač duch. Proto dejme tomu je od vás jeho ústa jeho nohy svou a fung čím. Když se tam vidím třebas v tom stavu člověka poznává jeho. Těch věcí tak nemám tělo za nepotřebuju chodit jsem tam kde přibít nebo kde je do potřebuje. A tak se nemůže státě fakticky se přesto úroveň někomu do jevit pod se může stát. Ona je takové schopnosti ale co tím chci říct když tam člověk vstoupí český člověkem mate stanete lidské tělo ještě k dispozici se pozvi pozdě voda tak musí ještě jist musí si to šlapat rozumíte před z tomu z děl. Ale postupně mu to dostává z že toto jenom dožívá ani ještě tamto od života. Jakmile od dožije dejme tomu do šestnácti let maximálního do žije pokud nemá mu mystikou vane toto tělo tak to na maxima tak dlouho tak nepotřebě chodit tak nepotřebuje jíst rozumíte nýbrž ježit jiným způsobem e z jiného druza na není které se jinak se dávala než primitívním způsobem pojídání nebo po pít dění ano ve spíš vystavuje tomu. Zapření budete číst toho moodyho. Tak se dovíte o tak co bych je který v městech jo tak on si byl toho světelného města kde existuje také za není jez u barvy ale není osel živé a tam se mu vystavuje. To pořád není nějakou dobu trvají tříd v tom ale čas probíhá jinak to je jedno ale my to omluvit lidsky o tom stačí k tomu aby z tomu vidí taky třebas týden osel vždycky řečeno rozumíte ten probírali ale on tam sis to proto dávku i když se žít mimo ten se tam o tom město světelné. A když potom ale se ta ale jemně že to je dynamický růst tam ne statický nese při stav nějaký ten stav vědy na lidský jako od ten stav že vždycky taky ne vždycky nejste pořadí se to v tom spise zase cesta se o té. Dále se taky dynamická záležitost ne statická nejsme ani chvíli tímtéž člověkem po na věky mít i mystika ale. Časové nad mele není a tam také jenom že daleko prudčeji takže tam se se potom stane že ten člověk nakonec není schopen z ses stýkat s lidmi kteří tam teprve přicházejí ale schopen se stýkat s lidmi kteří jsou tam dávat že toto se se to nějaký zákon moje manželka město vyvedla. Není to ale tento z takové jako pružné všecko tak jak to říkal ve zkratce tak takto úplně neví jenom tak s rupa tyto musím dobyto by se dokončil mne abych to stačil ale jednej jste že pravý život tam začíná tehdy kdy dozní tenhleten život a ten ten život tam dozníváním kdy do sloup. Takže když ses setkáte třebas v nějaké z lidské seanci nebo nějak bez snů ti mrtví tak a vidíte jako člověka tak to ještě není ten pravý člověk tam žijící je ten pravý život tam kde se nepotřebuje být toť tělo nýbrž tělo nové jiné funkci a. I to fung činit znaky to o tolik do těla by tomu nevěnovali rozumíte mi neřikam že to sebeklam vzdám zažíváte. Ale je to přetlumočení vaše přetlumočení tamní skutečnosti na očekávání či je to je to poznání že toho života tam jenom obrazné jenom vzdálené. Byl bych předem jednou řekla ty se v jednom že po smrti se nedá dál pokračovat na cestě poznání tím to končí že veškeré poznání z miska taky u pozor milovat trčet tohle tahleta pravda když jsem že totiž když je zase třebas na astrální úroveň tak může tam mít úroveň. Poznal dokonaleji než když jsem na úrovni te protože pravé poznání není nespočívá v tom že o vláda on dokonale znalosti týkají se astrální úrovni nýbrž pravé poznání poznání boha a to se netýká žádné úrovni nad všemi o námi o nad všemi úrovní a odtamtud hora se potom na kterou oko. Jih úroveň nahlédnout ano. Takže si dneska třebas neví kterak se určitý mrtví dověděl o nějaký vědce. Tak to nemění nic na dokonalosti poznání který je kterého člověk schopen o bohu získat na tomto světě to se po smrti nedá říct tak v tom pro vám. Ale se získat dokonalejší poznání úrovně na které ten člověk o smrti žije. Což není poznání o to jako člověk do konali poznávat svět když je dospělý ježíše jít ano a tam pro o stalo také člověk je nedospělým tady je ten atd tak dále rozumíte prosimvás to je to jako rozporné ale není to z mám na mysli pod poznání ničí a on pozná z vyšších. A to poznání sice týká všech úrovní dohromady kdyby to byla andělská je tou úroveň nižší rozumí. Ale poznání bohaté to poznání vyšší ze kterého všechno pochází a my se musíme je nemám velice tím při zdržovat na to cetě spokojit s tím že budeme vědět že to všechno od něho po vás ale jestliže o to potřebujeme tak vám také se dostane zvěst o tom k k tak pod od tam tu pochod v z konat jenom takže sice nevím kterak nějaký. Víckrát jaké kdy které tady nikdy neměl. Ve jsou o mi to co měl tady ale jak je to na na tebe myslet si že to co duchovního poznání ze znalost tamních poměru neboť u podává třebas informace o nějakém čele ve z bez je tak on ty informace podává ode za viz z ku který je o tom o zen na astrální úrovni ano a zápis dynamický když člověk be něco je tak. Do pěstuje ten záznam na úrovně rozumíte dopisu čili nic z co jste tady zažili není skryto člověku žijícímu na tak s nic ale to není žádné poznání pro mít že to jenom pohled shora z jiné pozice dolu ano ale po za to místní pohled let kdy do dobu pohled úrovni doví a ty jane na to. Ano z říkat tak víme jakým způsobem nám radí svatí. Je víte ten způsob rady že slyšíte za klepe na dveře řekne budou vstoupili a řekne od udělej toho nebo třeba nedělej tamto ano. Co všechno to je ten by vlivy svých způsob radí způsob rady toho svatého je obyčeje ano proto teď aspektu ano vím že nevíte že vám pomáhá rozumí a vám mu uspořádává kolem svá od vás okolnosti které nám umožňují pro prou nějakou situací nebo se z dovědět co myslíme li nevíte ani že do pomoc oslaven o protože on. O to nestojí to ztratil svoje od nestojí o tu vaší chválu o to uznání že mám pomohl lid považuju za nejlepší a nejdokonalejší pomoc světců takovou jakou všichni zažívá nevíte od tam musí vědět protože to s nejsou bytosti oděli od zásad od nás o názvy ano v když že v tom duchovně. Tři k pomoci z duchové není pro sexem v že nemá větší protekci někdo před něčím nýbrž tam kde rozsvítí světlo. Jeho světlo vidět kde nedošli vší tak tam je neví pomoc nedostal a protože tam není tam je ab pomoc bude mít ale vědoměji bude ví. Po lese do si že se vám tam jsem měl tak o pomoc takový kam se zažíváte daleko dokonalejší ode že vám ty věci vysvětluju. Protože by víte a vás bytí. Žádat si tím jede světlo třebas příkon je vidět ale voni tam moje světlo bytí a přicházejí k němu be co obdobného jakkoli se do byl ježíš kristus v betlémě bylo by je mi du do tou byl do ti svatí tři králové šri a pomohli k tomu ježíši takle pomáhají člověku znovuzrozenému na jaké úrovni třebas smích te. Třeba se ty teď si jenom betlému nízká poměrně snu zrození když je v tom na tam na by či na tom při žil a tak dále ale i když todleto zažije tak je vidět že je zda pro pro ty do svět se se oni za nikdo ani nejdou sví toho člověka to při tom samosebou. Jak tak jisto lidsky to jenom obraz ne ale protože vidí tak se jimi dveře metr mnou přátele. A po mají na každém kroku v že nestačíte si tat toho s. O takové maličkosti bych se osoby nestaral kdy jez tam bujet mu či tak v bez zkuste rozsvítí světlo a dává dáte mi za pravdu do tak ano. Sk jak to myslím rozsvítí světlo někde jinde než tady. Když jsem třebas ces na žil jednat správně a tady je by to o sobě když například židovský národ se snažil jednat podle vůle boží ani koly podle vlastní to znamená dělat to co je nebylo při je ne ale to co bylo nutné nebot to co but o do za správné ne bez to protože ten člověk. Se necítil přitom dobře ne že mu to jako nedalo dobře ale že to bylo správné. Tak doroste tak rozsvítil světlo z umíte to co za dal do be ten jak to šlo dál tak je s nebýt to je osvěcování světla. Neplní svoji vůli říká správně abdruschinem cyklus silesius všech forem poutník ten vždycky spis. Kdybys měl jenom maličko z vlastní vůle neprojevil z království nebeské. Na postupně do stavu vůle vlastnící zaměňovat vůli boží to musim z chtít a tím rozsvěcuje světlo na jiné úrovni než na lidské pokud s tím jenom svojí vůli el o z ti způsobem že jsem starostlivý let tak to je potom nemám světlo je nejí kde pro též z nejvíc zazlíval svým učedníků čest se starali ze sestra chovali atakdále takže když jsem vám říkal se v koncentráku neměl strach pět měsíců. A nestal jsem se čtu dobyl milost zbytečné. Tak to z toto si jak oni nesvítilo a ta pomoc odněkud přicházelo jsem za přeci vším o nebo ne to význam vybrat nějakého svatého znal o pomoc a to být znám protože z někoho vybrat protože tam neexistuje oddělenost jednoho svatého. My se bez nevíte nad od svaté a tak voni si dovede nebo že k bohu rozumíte o předali. Totéž je dávno jindy nad naší úrovní jeden mistr předávat toho žáka odlet nepozná že tam to nemohu nemůže dal lest a on by o tom druhém a mu dal je od ale jsou kam ba je li to on tam dát tam vedle toho. A tak to vidíme život ježíše krista tak ta atd tam poznat tam člověka který nese se ba je do za ni atd tak dále o protože kdo tam bylo veďte takle oni vědí o věc tak to tak ale na na a na na a jaká a a a be a tam na a pro a na tak na tak tak a tak. Tak na nebyla tak jak be tam na a k na tak na a a a a tak tak na a be a na na a a tak na pána a na a a tam a na tak na k na tak a na tak a a tak tam a tam vám tak hle tak na a. Na na tak to pro na a a tak a tak pán a aby a a a dal a a tak tam na a tak a pán a a tak pavla na na a ta a na tak na tak a a byla ta a tak tak je tak a a a tak a byla no pán a. na tak tam k a a a tak tak na a ono tam a tak v tak a tak tak ta panna rovna pán a a tak a tak na tak na a na tak a ta a ta byla tak tam na a a tak tam a na na do a na a o váhání. na a tak od především by vám chtěl říci ale u koho be že an protože vás karel nemiluje be be tak be protože kopat on to nemiluje on ne on je toho člověka be tedy ne z kom měl rád a který musí umřít an do ve mně ale mocným člověk který musí v učit be to je které. Se rádo ano ano bez co jinam než od člověk a tak do na to on nemá rád ano a proč je tam to swami kde jsem bojuje be no tak tak nese hleďte takhle nedělat tu nelásku toho karla v brně jaká je závi jest je do koho tak si z kuse krutá nenávist vůči člověku který se rád ano ale každý z nás jak se k ale tak je tak by jsem pád bez mým způsobem na rád li a. kdyby tomu tak nebyla be bychom byly od pánaboha u bychom byli nebi ale li koš tak ani ani vy nejste be tak je vidět že ano tak z ježíšova života jež se vám deptám že nebudeš je na by je sám sebe mít to nebo ti bližní tělo v tom všechno co ta protekční láska všechno musí odpadnout be ne je tam sebe ne neb nebes ve společenství semeno asi v tom smyslu ano. Co na on on doba třeba nenávisti k sobě ne prosimvás ve to je ve slovo které je velice při již ne a neseme do takle brát jako že že že z že dal tím způsobem že by se mu učil ne pro mne nenávidět z je správně rozlišování to nesprávný způsob nenávisti rozlišili toto je moje kterémusi by dobra a toto je vůle boží to učit se schopnost že bez dávat. Svým rozlišovací a se učíme poslušností vůči bohu a ne na vidění poslušnosti sobě jo to je ta pravá nenávist semena tam ten dva z muss pořád hle svou roli se z se jak byl do boha tak nenávidím sebe aspoň tak je se do stačil do rovnováhy kam byste jaká hromadně dali z mu. A tohleto vám. Byste si měla si nadvědomí protože tam je to potom dále rozváděno jakým způsobem tento dualizmus z by měl tápat. A co je nám proti vinného na sobě a co na sobě třeba opravit. Protože chápejte jednu věc ta vaše choroba je příležitost k nápravě na či věci ne k nějaké fyzické smrti tak máme do času ne máme na to do času v tom při vede vy jste ochotni se dát napravit tou chorobou v tom vnitřním ve jsem se napravit máme. Že si uvědomuju na sobě že kdybych se byl nedal napravit v tom co se na chtělo abych napravil jsem třebas nějaký nebezpečenství života třebas v tom koncentráku el tak by byl neuspěl tak bych tam ve zahynul třebas jsem zabil hle tedy v tom koncentráku svůj předešlý život jako špatný když to byla relativně nám pravda nebyl špatní ale tedy se to jako špatní viděl ale přesto jsem neztratil touhu. I dobrým životem tak toto mně zachránilo vám momentu ten esesman chtěl zabít. Že toto dobro mně to ta touha po dobru převedena na druhý břeh tomu pánu o že bude absolutní dobro on jediný dobrý on není relativně dobrý a on ten nežijeme taky tety v nich pravdách nebo. Nebo něco takového podobného ve čili že dneska se od nás chce abyste dále pokročila na cestě od k. V jedněch relativní v která a v k v. K vyšším zatím se zase relativně dar dám ale při vší do stavu čili to řeknu jednou o terminologii kterou jsme spolu o tom mluvili abyste rozšířila svoje vědomí. Každá choroba když je dobře ztrát nená tak roši si ji vědomí člověka. To že se čelil na své dceři která asi v jednom a půl roku. Možná že ve dvou neví se ocitla nemoci čím pro si protože za po spálen na nebi paní vyššího stupně jak se jez za tentýž dem toho pobytu mimo domov a dodneška z toho tehdejšího růstu žije v. I jiná než například ta druha moje z cela než ten syn a to z toho důvodu že prožila vnitřní převrat. Tady nejde o ho v nějaké vyžíval ani v podobě nýbrž o vnitřní přerod který je navozoval kolikrát na si li se to po dobrém nešlo ve uvědomujete si možná nevím v čem to po dobrém nešlo ty všech i okolnosti všem to potom bere nešlo v co tam potom v tom dalším se o tom dovětku před dovětek k tomu tajemně nemá hrát dovětek k tomu v čem se máte napravit. Tady vlas ale prosil se to dneska nebude možno z vám to vysvětlit kdybyste zase ten jsem napsala ano. Tak jak jsem si říkal diktovala nebo v ní. Pan manžel od opsal a měl od dal by z pozici abych mohl rozborem daleko detailně čím provest i tu praktickou stránku věci tak je to před přes při tak to je přes je že jsem vám řikal něco o svých zkušenostech s manželkou pojí smrti. A protože je teďka jsi čtete či ale ne tak zase ale to co se stal se o že tato přes jste si nepřešli která ještě na či napřed o smyslech supramentálních. To tam ještě neni to teprv teďka překlad tam. A to tak vám chci v tom něco dodatkem říci toto na než tak to na píšu komentář to budeš přestat se do od trvat či protože na teď musím cit točila ve do se znovu s přečíst za to znovu a pak opravit o to tak proč protože o na to jenom být tah a stal jako s to tak jež samých a to pod co dostat na ke češtiny jakých. A tak bych chtěl říct tohleto č přes se že jsem se že při aby nám malovat pravdu že lidská duše je také své smysly. A dokument z tenhleten když mám šel tam kde dál to to se mám o stalo říkáme že v noci mně řekla teď ti předvedu proč jsem mám tady na onom světě ne styk s a. My si můžeme ž přede lest cokoliv z našeho bývalého života jako když se to dneska. A můžeme být přitom potřebou pak tedy. Do touž dodávám a nezávislými tedy to vypadl dávám znamená vše co je to vidíme je tak vás ode pout a až. Aby se teď jako rabi dobra jako matka vás z víme že s tím kdykoliv potěšit příklad ukázala náš pobyt s dětmi za jich útlého mládí a v někde na vrcholu baráku do takový způsoby k a tam tedy se lidský horách. A tam jsem se na díval zase musí mít nastal vedle mi ba nese dívaje na se jednou z našeho mládí kde ona a jsme si hrát s dětmi a zastřena probíhala pěkně pomalinku a tvary jsme si třeba to jsem říkal tam bylo slyšel by je to všecko všechno mi prostě z mysli tam fungovat ale teď mně řekněte jakými smysly jsme se na to dívali když jsme tam viděli. Je tak sebe. A věděl jsme jsme to my a je tak se byly ku be tak toho jako bytosti bez těla. On zastaven ten je a ne tady je ten se pod spal jakými smysly zase ne. I když tak et který přes i tato jsem ale jsem tento tak jsem se díval na tak jsem neviděl nic jsem věděl že vedle ano. On o taky na sebe a taky jsem nebyl nebyl vidět ale neděl se jsem to že to pravé které se dívá na této pozor je je ta o které není nemá tělo rozumíte te nejenom tím i kdyby za litoval do vědomí. A toto i kdyby v ale vědom se dívala na sednout z minulosti načež je tedy to tomu komentář ještě o to znamenat že v době než tam manželka umřela tak samovolným způsobem ne z vlastní nic jací ani jsme nic jak z ví. Se dostala do stavů je nebyla nezávislá na tomto těle tehdy. Nezdá se na to na protože když ztrácela dech když byla naděje že u jak. Tak jsem pomocí palec jeho dechu ku ten de v obnovil neměl jsem touhou ji učinit se nezávislou na tělem. Nebo ho k cit tak spor nějaké zkušenosti nýbrž dostat i nazpátek do tohoto světa to byl můj úmysl nevěděl jsem co je vám to vlastně jsem tak je něco jiného než co jsem chtěla čili to cesta doba samovolné to to to se nestane samovolné jako nestanete manželky tam o to vůbec za o doba od ony ne ve bolesti kterou zažívala. A co pak to nesčetněkrát od z pod soud dobu tří neděl takže vona nabyla vědomí a toho svět tam kde nebyla závislá na tomhletom těle a říkal tam jsem existovala. A nebyla jsem tímto tělem se jsem se s bytostmi které tam žilo a šel zatím je v atakdále do protože oni při to je vedlejší s pata do ze na tak jako do a když potom se tak s pak tak i to chybělo že to nevidí a že to nepociťujete to ne nima a říkal mně to chybí a říká se smrti nebojím protože vím že existuje život a po smrti. Takže o na sebe tímto dostala do stavu nezávislosti na těle tadyhle právě. O tu onen dali z mu on říká a přijalo by do kde je nezávislý na těle že daleko i možnosti než být uzavřen v těle či a že to se i vy je vědomě když se ten tam nadmysl o dar supramental když se od živý. Tak to zase přes je že tomu tak je. Ona ale manželka ještě dalek dispozici dokument z přítomnosti ta řekla atd teď ti předvedu přítomnost abys věděla též ten to není nějak jenom představa kterou si pro mít tam. Nýbrž že to skutečnost kterou zažívám a že jsem svobodnější než jsem byla tady jak ti předvedu naše vidět cely bez ka. Opadla obyčejní me celým značí přes přes za o na deset cety metru. Je k mému obličeji přičemž se nevidělo jsem jenom věděl že by ten obličej čistotě jim nebylo vidět z jo. A přesto všemi to obyčeje a řekami všimni se od dobře aby si moh cit prověřit na tom obyčeje věcí který se nevšímá na ma a si tedy všiml to obyčeje přesně tak tupí o na ty se na nepodíval aby je na sebe je že na se pocitu být i tam byli ne tak jak je tak pro liž se tam na protože jsem se atakdále deska řeč o tom na to a marně přede tam moji celou o koho takže ona a tak jedinec. tady jede v praze je a tady si o padat se to zase měj předvedla jaká je to schopnost te neznámo prostě ten hle na. Ta duše se pohybuje bez ohledu na častá bez prost to na prostor. Když totiž před tady nedávno tahu kdy v plzni přednášku. jsem ty lidi božstva se tak. Jsem tam samé ještě něco to by časem aby se tady jako by kvas máme jo. A on odpověděl je beze rychlosti. A do kometa tato hned že je tím způsobem řekl američtí kosmonaut ti by v tomto by učení a vyslali zprávu do tak tento svět a s v tom o co to na přes hodin a žádná vteřina nebyla prózy od nebyl v ne za ani jste si na rozvíjel žádná ze syna v tom když atd v tom ní. Jak to jsem došlo. Přitom nevyžadoval těch osud držel oko doslova potřebí že to dostalo oni z kosti třebas svět vám ne jsem z toho měsíce jsem ty od tu ve je tam nebylo to vše pro několikrát a vždycky to takle dopadlo je to bezčasový přednost. Čili tuš je li dětská je něco jiného než co je vázáno na čas a na pro stával dotek takle s o smyslu do oh který je za časem a za prosté je tedy svobodným a není ve vězení. A sedím tím že manželka se tak brzo potom přesvědčuje to asi tím že právě to v době než zemřela možno z jako toto obejít jak si ve do představy by člověk jako úmyslně do toho chtěl vstoupit do tohoto stavu svobody tak by se o to asi nepodařilo ž protože tam nebyl misse ani nestranný ani z její strany ale nedělat co si do jedí jsem taky nechtěl toto dokázat nýbrž že mně šlo o něco jiného kde v tomto světě. Proč nepodařilo ale to nevadí ona kdesi věk je věci daleko ryby ničí a proto jsem vám chtěl říci jak on tak udělala pokroku atd. Že v dobách po své smrti tak jsem ji musel. V těle samozřejmě. metr lidském ukazovat ten se řím abychom když čili dovíte s tím autem na to všecko. A je teďka jednou to bylo u oba am měsíc spojí smrti je při tak aby do bytu ten to nikdy neviděla nikdy neviděla ani i předat takže když se se setkal s tou magr do tady o by lisý kód tě. Je okolní tam přišla se z toho se měl za boty sestry. Oni si samo co o nejsou podobný ale kdyby věděla nepřevedl na tak se ne která je anna se říkat to je dále ta a no tak to kam je to před sebe tak či. Pak se neřekl jak je to ne. Když představ také schopnosti tam se projevují u těch u těch bý. Že tu mat by při tak na dobyto ale fakticky tam musela při tak no ona si sedlák na za proti proti které je to jen aby tak jedete dívku jsem samozřejmě nevěděl kterou se z od na obal jsem v tom jsou neměl ten čas na to a jsem ve paže s manželkou duch viny ve větším dosti a to pro do ve když do nově se od o ten o nějaké kdy. A jsem tedy. Ale teď to mam když přišla tam do bytu po seděla ten dalo proti ti to jen ona se byla tutéž knížku podle obou jsem to poznal a tak když je tak s a takže i k a tu když mate podruhý roce je kdo jsem ses mola a to co jsem do potom se že ne. A ten tak že des jaké oni nejsou dosti ti. A potom takže ta mně říkala by ne prosimvás ten to je například o sestře do vememe si dítě jsem od přeci podivuhodné. Co potom za by tady do ve do vás z za jest nebe se mi dostalo to taky do nepřišla by se mi to potvrdila. Ale ne shodl se tam na zajímavé že bratra že měla bratra ba se ne tak potom pád pozměnila žádná opata nemá jsem se ptal. Neměla ale nemá to si musím pro si jak jsem vám v tomhletom kama třebas bez. Si vás te podivuhodné oni se jez podle vše bylo cit ve ty bytosti který jste ale proč to bez o dělat a jak pikle které říkala o tam od jak prozradila kap poslouchal dejte si pozor takže to přerušit ne teď jsem ale ten na mně říkal ty ostatní tekla li se všechny shodovaly. To bylo za jinó to stáří otce to s čím matky všechno věděla. Tedy a ještě jiné nevíte jsem neřekl protože se to být a jenom její rodiny tam dobra takle mařeno vlasy rodině nic víc. Ale ten beztak je zajímavé že tyhlety lidi. Jsou tam na onom světě daleko svobodnější než byly tady ale ne všichni co tam bych to co tam kázání na tělo tato ba ba na tělo že musí mít tělo a pořád tělo musí krmit tak existovala u ba že ti ještě po smrti be na se šla do mu najíst do ona se tomu u krize ano a marně samozřejmě protože to co říkal svatý když z toto je nebo upíše as para stanoví v tom. Potom uklidnil tady ne o tak to by za o i tam pak to v pořádku. A co víte to oni na to ještě byla schopna přejít pojíst kdežto k a teď není schopna přejít do jíst a jiné v tom žádnou které z jiné povahy z s v a tak že se tam totiž dorůstal do určité svobody te bych ale udělat také meze tady. Člověk ve svým těle je transformátorem schopným převést lidské vědomí na kteroukoliv úroveň i nad všechny úrovně ne to voni neznám ta forma. Ježto ona tam manželka za to co to pro na který může provázet jenom zdola nad vodou bez v jejich úrovni kde jak me že to astrální a potom odtamtud směrem dobu ty to je možnosti na odtamtud ba ono to nejít. Této rozlití takže když tam ve zu tam do voda. A ona po tomto že při škol bran nemůže se mnou sejít tamní ještě najdu tam neni se dostanu na tak o do vám taje tak tam přes před o tak si o tak přibližně jsi kde on je asi tak v totiž tedy mám takovou námitku před to na co námitkou že ti egypta ji říkají že tak se do státní nebo od je možno se stýkat s tím člověkem učením mi ty ko vám tady dál to nejde potože taje o duše odejde a bloudí. Někde jo voni se dál nestarají o tu duši pro stala v z s v to se něco takže o nich nemáme vůbec za není to na co se potom dál oni prostě je tedy systém el be perem tu lidskou duši be u tady na tělo. Pořád pod to přikrmovali tímto zvát není slunečním a takže tímto popelem drželi tu duši přitom jana. Jestliže ale totiž sedmdesáti než nebo tak něják kolem toho se vypotřebuje toto zdá že jím musí se nají zdroji nějaký jiný to ve či tam nikoli sil jejich názoru nýbrž zkušenosti který které jsem nabyl ty si najít zdroj jiný jinne o záření. To je to za tření o kterém mluví třebas mu byly u těch svých pacientech či mu o ho světel nižší městech ano tam je nějaké záření které on nazývá záři věž od ne nikoli o ale on se nikdy ne. A toto tato jez tam tedy světelná jak on to menuje. To stálost předškolního věku vlivem styku se zvířaty. Neboť zvířata do tohoto světa dovedou vstupovat. To není nic vysokého takové taková postát když spí na břehu řeky. Tak je v tomto světelné městě protože od je tak akupunkturou dostali tak jsem tam byl s nimi a tam v tom městě nejsou si. Tam v tom městě nejsou lidé pak ani ty musili ani ty li je nemají těla a nejsou tam a po tej je tam ve lépe než ten na tom světě. Takže když třeba deska ještě po tolika letech přijdu do toho co tam do bych to řekla a to kdosi v po do za se vám ta je to místo kde intenzivní žluté záření ano tam přijdu tak nejenom mám dojem mám jistotu že tam moc bytosti. Těch tam nabytí lidmi ale ani po mně nepostřehli těch lidí ani jejich těla. Říkam ani po věk tak tam bych trošku draze o tom mluvil protože jakýchsi pohyb tam vnímám ale ne tělesný jakoby někdo tam přicházel a my do pod a ten je to když přichází nemá těla když odchází taky nemá tělo odchází a to se nemá to tak v tak je přeci jenom je na tom když tam vešel asi tak to to tato odejdu taky mi moc dobře ano o si tak o pro nějaké zářením které bez. A potřebuji například pro styk s tou manželku aby vám toto za mi to tam nabydu a ten je na úrovni vyšší než na a na které on ráje se musí nic namnoze balast výklad to říkám že na to znova ano si jdu pro jako u dávku dotoho právo žlutého a teď když sestoupil dobu tak je mi tam snadno svými komunikovat protože prostě mám k tomu sílu mám k tomu sílu uvědom. Opat cítí čili bych tak řekl. Uvědom cela uvědomovací síla indy do litování vědomí ve které je charakter záření které člověk do sebe vstřebá nebo které duše do sebe třeba. Takže když třebas za žení vyšší s třeba a tak po charakter vidění vyšší světů nebo styk s vyššími svět když například jsem teďka to těžko přeskočit přestanou jste těmito obyčejně mrtvi měl než to s těmi svatými mrtvými ne tak by by se jež bez i tak je to to se nad tou terezy s pak by ta tak u mně nestačí si zajít do světelného svět tak do chrámu nabyla a tam je za řek atd teď se představit te. Svaté které si o vyšší neviděl do vyšší nevnímal vůbec v je to nebylo k ničemu jsem vám. pod co vozy větší víš ti větší víčky se dostat na její úroveň protože onen na větší st čili to řeknu viklat technicky. Aby si vědom taky věc technická ale nejenom věc technická a to se všechno děje samovolně ne že bych se co to které víc týkat je tak za oba jakožto takže ve jsem řekl stejně samovolně když se mám stýkat s tou svatou terezií. Tak to musí dopadnout takže před tím nesmím být tělesný absolutně musím být netělesný. To znamená všechny tělesné funkce musím zastavit od prosimvás i takové funkce které představují pohyb molekul nebo u k nebo uvnitř o to čeho taktem v ale v těch atomech je to je to všechno se musí zastavit. Kdyby se to zastavilo tak je dobrá ani v tom styku s tou svatou terezii protože rosy z takového nemá a se mohu setkat s tou svatou jenom na úrovni tak konají je to je to neštěstí těch svatých že oni tej nemohl nemohlo ani věkem hnout protože nemají. Tomu ty schopnosti and forma či oni by se musel znovu vtělit aby to dokázali takže svatý po smrti nemůže dělat to co dělal zde na zemi a proto používá je říká o doby do host když chtěl aby se mohl s tímto světem s poli než umřel tak on prozradil že na sebe ale jiné tělo ovšem tělo o to an be o kterém. Bude moci se stýkat s ten vím koly v tělem tu kosmu kteroukoliv vědomo bytosti kostní. No a jsem se do toho do tak dělá ovšem upozorňovat za to že abych se s tím si aby vůbec setká. Abych o slyšel v u o to tak v čele on s čím. Aby věděl o něco ode chce jak v tom co lid za z například dneska představě to říkat jinak než jak je to v tom kolik jiná u tam přišel na zkušenosti které tady neměl stykem daleko svobodnějším než jaký měl tady na světě. Takže on s něčím nesouhlasí co tam napsal na tom o nic mýma ví. A ovšem jemně není v tom základní chyba je v tom on obr jenom rád tím pravdou a. A bez kam chce vůli absolutní pravdou semeno. Jenomže to musim převezl za relativní řeči aby se z toho musel dělat jako po opravdu ne se tady na ale touž jiná věc. Chtěl jsem ještě se vrátit k tomu svaté terezy když se tedy. Styk tam nebo viz když se měl stýkat toto terezy jiných tak musím být bez stavu odtělenosti nesmím být závisí jak do musí být absolutně svobodný ano jak to s tato stavu svobody se o mocným setkat svým vědomím to znamená obě co ona chce ode mně ono se řek let co pro mentálně myslí na nemyslí na mně to vědomě předává obsahem svého vědomí od to není od to není myšlenkám mluvená ano či si to musím před bez. Do české řeči. Ale beztak je zajímavé ne jak se rozumí přitom ten češství. Jak to pochopí napřed ten či aby do se to špatně přeložil jak je vrátí. musím nanovo a o na to neodpovídá atomu duchu toho co on říct. Co přeložím o tom prací na tři třeba v kde tato nad tam dostanou do koho toho aspoň přibližně toho ducha který zatím být tak je to když to co co to terezy oni mají určitou představu o tom o pravdy absolutní ježíš že když se převede do konkrétní nějaké tady se s to stane pravda v aktivní ale to jsem sebe s a to není přibližovat absolutní pravdě o to taková aproximace správným nevíte na u pro oné. Ale přece vám a to je. A teď ještě je praktičtěji tedy to je třeba k tomu nějaký čas nikoli tomuto styku není třeba vůbec času tomuto styk je třeba jenom zaujetí jenom zastavení této mysli. Ale ovšem do k tomu je třeba nějaká zkušenost jak se obejít bez této mysli a my přitom jasné vědomí a no a to se mně stalo dejme tomu tak je v tom od co pravil jsem nevědomi ne ale neměl jsem myšlenku konkrétní myšlenku protože jenom tak si představu do tak bych vás vyvedu nějakého budou je mi líto že to je dneska. Nebyl jsem to protože to se neodvážil to co vy k tomu ale. to jsem se přece ale věci že když jsem tam najednou bezčasovým způsobem pochopení například říkam co on na příkad pod to mávám o například co je učení vše krista celo symbolikou jeho života bez nároku časového jo. Je to najednou přede mnou bylo. A přece musím li jsem se to neučil jsem to ne na čerpal z nich. Nebo s postupného zvládání do nebylo postup ne ovládáním věci nýbrž to bylo zjevení proto si vám protože cele a protože si pod to na zjevení ale tak taky bych měl vět rupa a co si o mu s li oba o tak je to když kladu který tady dělám kdekoliv jinde i tady že není možno i to výkladem sdělit i i komu. To co se zjevením dát sdělit rozbil mezi výkladem a mezi zjevením tady ten i ta potřebuje čas o to tak nějak často prostorově probíhá a tím je to postaveno mike neříkám na hlavu na takový skok pro v je to to že tam na po se ta hodnou nad tím co tady říká. Ovšem to nový no o to kap protože oni vědí že oni na dělat levá přestože s tomu co nemám o do poli kde je při by je jako o který jak jsi tady to o nad taje ale je tedy ve překl ale věz tady český slovní především a za druhé vydali jen se nějaká se primitiv no ale to nevadí zkrátka dobře ale nevím po jinak ale třeba upozornit atd této co teta na na dobu doba při se svým en nedělejte si naděje také. Že tím po pout co váháním básně kam dovedu vás jenom po z budí jenom pohlazením na cestě víc si od toho neslibuji. I toto do z prosbě litera ale tomu tak po pravé je se dosahuje jenom zjevením a po zjevení se dosahuje jestliže se vyprázdnit od sama sebe ano. Je věčně mu tu aby také on je k ničemu zase nad to je umřít nedá hned najednou to takle vědy to zjevení tady je. Neboť to je to a to jsem mládí od v útlém překládat o by se od tempa. Bez stala asi bylo třeba to bylo krátkou také něco musíme do toho z moci jsem za to o do tu větu. Tam se před toho to stavem tohoto kláštera a překládal jsem z latiny škod co ba do napsal opic bude do ba přáteli kteří neměli do třeba tím zkouškou se budeš to tedy navazoval velice při si to říkám to jsem měl zatím skryté den a to tak jsem to překlad pro řekla tady je to taky a tam bylo to neřekla jest je to on co řeknu česky to jak krátká lidská stavět se při tom ba jestliže si myslí již jest těchto klidným že načerpává obr dost. Tak si na velkém omylu v on do roste na červ ta š. Ba odraz jest. Taje st a protože jest nemůže nastat nemůže po my si nějak z od z něho má. I když si tam kde on tady jest ne. Tak jeti dál on na se podílet ale když se k ptačí již ne samovolně když svém svým chtěním tat tak se po snadným pod malým nestaneš jsem přeložil totomu je si asi obraz těchto nich není všechno je to nic proti moudrosti která jest nebo proti poznání které jak s o říkal dobře a tady na nestranně a tam bylo mi ty jsi jsi se mi jež bližní v ale že bych si lásky. Pln přede že nedbat na do ale ta ale na tak to se nikdy když to ještě není ta pravá láska ano. Na to jenom ve vzdálený vozu o k pravé lásky pravá láska jest a dokud s touto láskou nejsi tak nemiluješ. A budeš s touto láskou pak bude věže nemiluješ ty nýbrž ta láska v tobě milují. A to jsem se potom řeč teplem tam obrat potom po byl v tom koncentráku protože ten bůh ve mně pět měsíců miloval se ko přeteče se nikde miloval ani jej milovat nebudu pokud on nebudeme miloval od je tam na to aby miloval. A tohle to se mu přeložil je to způsobem láska k bohu aby bližnímu je správná ale je to tím odleskem lásky která jest a cit. Na toto je po chvála říkal beru do z jog a ona se od tam let se to zase ta pane el do ustavit ale teprve nevěřím na ba nebo třeba to nemožným nevěřit o na boha a tak se nemohu být be a potom to mám touhu by do v klášteře pro to pro nevěřící proto nemá cenu on vitalitu do velice protože i no omyl to nadít v no tady mně někdo z vás do pro mele tak aby to nebo poskvrněno mém na vaše. Je ten byl i čtu. E to je spis či ale si je před jara. například vidím že nebo věřím že ty si vždycky věž že když brzy již li že se na věci nevěřil tomu jsem nikdy nevěřil. jsem se samo svou dušoval to jsem opravdu nevěřil. Protože jsem zažil tuhletu jsem nu maminka a i babička nutili které že a se mi oponoval říkal jsem na vašeho pána boha nemohu věřit. Ale protože ten neexistuje a oni řekli jak to když jsem říkal protože by to na vás muselo být vidět a ale když jsem měl od těch třech a půl letech schopnost rozeznávat co je správné a co je nesprávné tak když mně radili věřit. Tak jsem poznával že mně radí špatně. A tak jsem tedy nevěřil protože jedno jistotu jsem měla že be do tak že mně radí správně nikdy neradil křivě jsem nikdy neviděl přes správné ale chtěl jsem jsme u toho jsem měl jednat správně ale nikdy se neviděl přes správné to se musel všechny pád co nesprávné ale o jsem se bezpečně pád kohokoliv člověka zhora ale po nebo dobrého to bylo jedno jak nese mi to dostalo sluchu tak jsem okamžitě. Když to málo co mně radí správně od co měli nesprávně prosimvás když jsem se řídil tím kdo radil správně o jsem to poslouchal toho člověka nebo pánaboha pak na boha když jsem si o jsem si neuvědomoval že to pán bůh který měl na před tedy vám spojení a který je vede a že mu věřím domu na beton věřím že jsem ji že mu je jedná správně a. A z kdyby mně byli řekli někdo o něco takový jsem nenalezl člověk pak to je přeci bůh který radí ne ty sis jednou se dnes petr ten pán bůh toť radí aby při je tady správně ty správně rozeznal co je co se co se nemá jak je tomu to nebylo ani v katechismu ani v víře tvých je příbuzných babičky dale v maminky na tak dále ani v jednom ani o tom tím pokud je ty si o bylo by to nebylo jak je to možné kdy. Toto bylo odněkud tak bez ale ne pravdy. Čili ty jsi této pravdě věřil ty si ještě proto ještě opakovaným způsobem sedět do tvrz dopadalo je to pravda. To byla víra není na nastat obava. Nastávala novými a novými stal se opakujícími důkazy te asi tes působí vedení jaký měli na vyšší úrovni když chodili osobně spár ježíšem ve jeho učedníci že totiž od ustavičně předními dělal zázraky a je nechal zázraky aby znovu a znovu uvěřili aby posiloval svoji víru v tu chvíli je přestal tyto zázraky dělat jak to platí sebe bezmocní přestali věřit že ano. Čili tímto způsobem navozovat vábí je za úkazy zvnějška tímto způsobem musí být pořád doplňoval na ustavičně ožila na novými a novými důkazy tím doplnit jiným způsobem jsem byl veden do těch sedumnácti let chápete v tom a přesto jsem nevěděl co do pán bůh nevěděl jsem. Tak kde to on a jestli se dneska abych měl správně mluvit tak bych říkal jsem na něho věc že jsem neměl o něm žádnou představu lidskou aby bych přis za málo tělo bar o bohu nic neví že v ta na to město jakoby to z ne tak jsem to na chápalo jsem to chápal jako co pravdu a co nesprávně radě ale toto je to to se mne. Vědět rozumíte mi dobře takže protože člověk nemůže poznávat dokonale nýbrž co je mu to ba ani se může jako lež jenom přibližovat teta asi to tane matematici oba láme se tak tak el je to je tomu tak v č. Že jestliže jste jíti mezi bohem a člověkem který z kát představa o bohu. Lidská osobovat to je této čemu se říká a jak v lidská a v prostě vědomí o pravou u m pomoc je o pro si s tím představy o bohu tak takováto že tam za es drž však ku tak daleko otcova pravé podstaty boží jíž že vší dost smrti nejde vším brada a pak vždycky č. A to ten nebyla jiná předek kde jsme schopni pravého poznání. Že všechny pravdy které se přes od to z tuto lidsko přesto mu nás tam před to víc že to jsou představy o para ve lid stydím za ba bez jakoby listy bylo nějakým středem vesmíru. A je to o žádal lidskou představu o boha u obou ovšem po vlastnostech o do působení jem ovšem o všem možném se obec na něm najít. A i z toho není on nic z toho není on ale na každém stupni na kterém se při tato představivosti člověk od či ne je to relativní pravda a dokonale užitečná pro ten stupeň a tu na a aby se přesní přečte ale dál protože když č je závislý na představě o bohu tak musí nějak cestou představou být pořád nad musí si je dopad. do takové jemnosti kde může nakonec opustit. A když se tomu do dostal nedostane hlady sto dostane tak se to dobra ale není většina přestat sis se do k tomu op tím představy o bohu nedostal na tak to mělo za následek že nikdy to jich poznání nedospěla do úrovně ježíš o z tak když stavu a před a abram.