Karel Makoň: 83-08 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Točit co tam vás rozumíte to by jsa čit ananda ale to poznání vás dost o důvodu neboť jejich poznávat si schopno dal zabarveno to. Po blaženosti a to bylo přivlastňování nějaké si toho boha čili jsme ho to vlastně dostali z jeho zdroje k sobě jsem řekl nenapoví že tu nebo ještě dal. Větší cestu je ochoten sestoupit chopit na něho to udělal ale toto nestali následek protože se byl toho co mám z miluje stále víc se omezuje na lidský na lidskou pod. Obou pravdy tak to se děje když teče s představou ale dejme tomu jsem šel bez představy k bohu ten to bylo tak dokonale bez přestali jsem napřed kdybyste se tam vůbec tedy ten protože. Tam přestat to měli by přes předkládali jako správná bože tom bytost byl nejvyšší všemohoucí vševědoucího to ale tam nevyhovovalo převedou co mně nevěnoval jsem říkal jak nebo šel jdou systém jim ano to neštěstí okolo sebe ne. Co se děje v pak to by byl věta to bylo pěkné to je kterou si není el všemu on si taky neni to se mi jasně dotazoval se takovým bůh není to by se tohleto nedělo a i v tom koncentráku mě. Jednou ty věřit si říkali tak jde ten pán bůh miluje svý kde lidé když nás tady nechává na holičkách ne tak prosím vás e který jsem neměl tu představu o bohu se na to bylo doby vně. Protože to poznání v člověku stoupá mít jenom do určité míry jak to ten lidský organismus unese není nikdy absolutní. Tak to poznávání boha také není absolutní ani u toho člověka který na to jde bez přesto se opačným způsobem než indové radí na přeřekl rad přestalo potom bez představy jsem tak je na tom obdobně říkam než stejně. Ale období na tom kdy se na tom byli než indové ale nebyl jsem na tom nejlíp protože poznání bylo chabé jen bylo byl ve by to dětské ne to by vůbec nebylo umím toho co to voni strádá do o. Dovede tne vůbec k tomu nedošlo ani tohoto nesnažil toto dovědět to to byl začátek ještě nedostatků aby se to proto potom dověděl že je to bůh který vede. Tak jsem zase jít jeho hlasu nerozuměl lidsky se tomu nerozuměl jsem todleto převést na lidskou úroveň tady bych ti bylo něco sela jiného než ten ti ostatní teda si vopačně že jsem okamžik. Je zavrhl celý tento svět jako máji tu jako tam jako něco co mně stalo že u je jemu zdržovat iluzi ne a on se tomu jako ji. Čemu on co musím odvrhnout takže jsem byl ochoten třebas okamžitě zemřít to nebylo jedno jen když tomu bohu budu patřit těmi se do něho dostal no a tohleto bylo nesprávné pojetí mistr není lidské. Když přesto je lidská představa chyby dělal tak jak měla být aspon někde za za s udrženo nebo zachována tak ptal bez. Způsobovala že člověk jako takový měl by to s tím poměr k bohu že věděl že jenom katolická aby to s je schopna toho boha vnímat že je to co. to ten ten bez kterého by se to vnímat nedalo smysly rozumem že chápáním lidským a nebo tak něčím podobným no a todleto mně ukázala a to mně pocházelo pod. Tomu neví ti let jo tří let tady mám otázku velice složitou kterou pojem teď je složitě a kdybych tam něco vynechal taktně prosim vás napomenut ten nenechte mě. Uniknout nechci uniknout z odpovědi se museli to jsem převést do na úroveň e daleko srozumitelnější než jak otázka byla kladena se tak podívejte se jestliže tedy. Jich víra člověka je takového druhu že ho zavazuje k určitému způsobu jednání. Tak ježíš i jeho učedníci od takové víře říkali že to víra živá a že jinam vyvěrá není pravou vírou. Například dejme tomu satan jama opřeme jde tu jako lidské a tím se dopustil velké chyby před cena toto ostatního satanáše. Když mám tady před sebou arcisatanáše pena to naše znáš tím způsobem věří žábu a věří takovým způsobem tento arcisatanáš věří. Takovým způsobem jako jsem věřil v tom předškolním věku k něčemu co vedla nem neměl jsem viděním toho neměl jsem tříd žení toho. Žádný mys mysli jsem to nevnímal ale přeci jsem měl jistotu že je to správně vede protože soustavou úkazů se ke mně že dostával. Jako důsledek me poslušnosti z z das když poslech než jemu budeš mít nadále tu schopnost slyšet můj hlas dát celým řídit a prospívat. Duchovně se takovýmto způsobem věří na vše obyčejně ne se do ne které se zrodí zde na světě jen bohu že totiž. Také od něho ustavičně dostává všechno co potřebuje se tomuto životu mu to znamená k víře v existenci tohoto světa a je to omezeno přesně vymezenou. Na schopnosti kterými tento svět vnímá u to také v tom předškolním věku bylo omezovat tu si kterým jsem tím málo důsledky toho co mně bylo radí teno toto oni já. přeci svým způsobem co dělat když nemá tuto vyšší vedení které jsem měl to nevadí ve ono tak řek bych takový instinkt pudový. A to je taky od pána boha tohleto tele u člověka se to tak těžko dokazovat protože to zastřeno vyššími schopnostmi ale dejme tomu u zvířete tam tohleto přeci vidíte jasně u zase na. Rodí nezačne být tak dojít do učil tolika není se nebo ho u své které se dostane dost ty ku se svou matkou vychovala někde v nějaké ji ni začne případ. Takže vydávat se bez ty jednali mat činy od co vy které jsou přesně jim podobným ty ničem jsem neliší co je toho tohleto toto jsi dali za ce odkud je to. Před do sou nějaké vjemy ale prosim vás odkud to všecko tak všechno zprostředka jsem ten tuto vjemy tyto schopnosti to je tu musí se boží s uvědomovací síly. Kdo organismu tam zvířecího tady lidského a jako domě rostl ten vás boží jak vedl v tom předškolním věku asi podobně se to obdobné a. Jestliže tomu takhle je tak vlastně není na světě nevěřícího člověk jenomže oni si myslí že nevěří proto měla dělám rada klade. Když potom jít do od na teno vepři kterou se nevěl když s no tak každého při tom nechám ale teďka vlivem poznání které dneska mám mi řekl že neznám nevěřícího člově. Ovšem mohl bych ho po toto kdyby tím ky kdyby on považoval všechno za relativní atak ilusorní tím že by stačilo základu i tohoto světa pod svými od svýma nohama let tak ten jde. Je v pravdě nevěřící ovšem jenom poučit ten stránce zase jesi by se přitom najedl a napil tak byl zase věřící proto se najedl napil kdyby nevěří si přede mnou jen aby tekla ze svědkem taky. Pro to znát bože vrcholně věřící rozumíte mi že neví o tom neumíš to takhle definovat nezná tu podstatu věci například jsem tomu toto takhle proti proto že jsem se ocitla jste se na světe v okamžiku kdy. Jsem nevěřil tomuto světu a nejde jak jsem nevěřil v před vel pravdivost tohoto světa k užitečnost tohoto světa tak přestalo tu na tys přátelé. Tu vodu to je kast přines nenávidíš přestalo taky odkud ta pít přestalo chtít přes pád mně se přestalo chtít žít na tom světě. Přemýšlejte o tom jestli to nebyla ztráta víry na to ztráta víry v tento svět dal pro žena vírou vyšším která byla co obdobným poznáním jako poznávám tento svět. Jak opravdu tak jsem obdobným způsobem jak opravdu poznával vyšší svět rozumíte mně a přiklonil zase úplně na s tomu leto vyšší pravdy tatam tu jsem opustil od za jsem za nutné tamto opustit tento omyl tohoto omyl se do. Užíval tři zasvěcenci indičtí jen u zet podobní prosebná udělat tak potom ježíši do ruky indové zase o tom pokračovat se devět let aby zažil jsem si s tím devět let hrad zahrad tanci plnýma a bez ten tedy svatým. Ve smyslu indicky ano všem to není to pravé pochopitelně a ale prosim vás to byl to prostředek vývoji myslím že to vím mělo svoji své opodstatnění a ne. Bylo to zahození tohleto kdybych byl nec v tom prvním okamžiku když přepadlo to vědomí o existenci boží nesmrtelné podstaty me a tak dále e kdybych byl se neodvrátí. Od tohoto světa tak jsem nemohl chce tak dokonale patřit tomu bohu abych se do něho přestal abych se mu odevzdal proto to jim jdeme nedaří protože nemají zvolila tuto. Schopnost nevyprázdnili se předtím jako se s těmi pravil od tohoto světa kdyby se byli učedníci pani vědy dráze je od tohoto nevěra čili od svých projděme tak byli by se nemohli stát vůbec učedníky páně rozumíte mi doby. Jak nebo kdyby bývali vědomě vodit s ježíšem kristem nemohli kdo kdo nezanechal všeho na tomto světě nemohl jimiž jsem ji tam je to jasně řečeno co o vnitřní odevzdání pochopitelně toto. Tak že když například potom ježíš se odevzdal otci svém učedníky tak voni sice ztratili víru v jeho ale on je fakticky nezabil on jenom převedl na úroveň vyššího vedení neosobního. To znamená jsem tedy vlastně opustil jednu víru a nahradil jsem vírou novou a bylo to nutné pro ten okamžik dneska vidíme se totálně mýlil. Že nebyl špatný ten můj předešlý život že kdyby byl takový nebýval byl tak se nedo podle těch sedmnácti let a do toho co tam se mnou stalo že my by vám to jasné čili tímto způsobem chci říci. Že v víře odpovídá nějaké poznání poznáním může být navozováno zevními prostředky anebo vnitřními zevními tehdy kdy. Když jsem na určit do takové úrovni že nejsem ochoten dál ze sebe slevit víc a tak to musí být země ustavičně podporována musí být uměle jo. udržován na takové úrovni víry abych mohl jít dál to se dělo s učedníky páně kteří byli ochotni třebas do vopu sice rodiny ale nebyli pochodil se vzdát osobní spásy. To ne ani to ježíš přesto vodních nechtěl protože věděl že by to chtěl příliš mnoho toho ne ale když potom se vzdali okamžiku si smrt ježíšovi se toho vzali všichni na pojal. Ten patrně po posly spad se vůbec nestál tak co proto třeba vzdát ale ostatní deset se toho vzdali e nebo o janovo jiná člověka nemluvím na co to vzali z toho důvodu že si mysleli ježíš k dneska choval ve že by byl. A váže se sám byl ano a proto se vzdali víry tak tohleto berte na vědomí že tady člověk přechází z jednoho druhu víry na. Jinou víru neboť každá víra navozována nějakým poznáním když ji navozoval není živá vůbec po víře nemůžeme mluvit nějakým si musí navozována nějakým s takovou zkušeností zkušenostním poznání. No a příde dejme tomu pojem než činný víra a mohl by sice třebas nevěřím to bych ovšem mluvil po opravdu je navozována tím že tak kdykoli zastavím svoji mysl na to nebyla danou práci a to co při jasné vědomí jsem bez oni se vyšším. Vědomím dost daleko širším než jaké normálně mám když vám teďka to musím říkal tam musím sestoupit na úroveň normálního člověka ruku rozumující ho tak řekl ano a vzpomínají si ho pamět. Mého tak mez budu sobě paměť ano tak nejsem ve spojení s bohem neboť bůh nepamatuje bůh mluví kdybysi měl to matou a když ví. A ten bůh je nad naším způsobem se nestává živým nebo nějakou bytostí protože je životem on viděl životem. No tak láskou a tak dále to jsem tady vykládal nevim jak těmi jsem toto pověr dal než s ochoten to dopovědět říkáš mi tady den když si když řeknu. Nevěřil jsem boha jo e že jsem si tím myslel že bůh není s dosti ne tak to svědek. Vymezení jsem žil bylo možnou říct věděl jsem žili mít při se mi kupředu myslí anebo se ovšem nevěděl že bůh prosím. jsem nevěděl že nebo jsem si neuvědomoval že to co vede je bůh nad musím ze svých takhle nám to mám za ten maličkost ten podívejte se to jde tak. Jako kdyby jsem zažil první extasi tato bylo v tom v tom muzeu jak jsem dobře znáte svých spisů myslel jsem věděl že to byla extaze vůbec ne se o sobě leta pro že já. Ten člověk neextaticky jako dělo jsem spoustu extazi není třeba si to u definovat tem vedlejší věc o to přesto je rozumíte mně ten jestliže třebas by dneska budete že věřím boha. A e tak bych měl pravdu jenom po stránce nebo tehdy kdybych šel momentálně nepociťoval to spojení sem protože. Jestliže třeba e žiju v tomto světě jednáme lidským přemýšlím jako jiní lidé ten tak to spojení nepociťuji taky mohu o tomto stavu. Když to jemně chceš naznačím říct že to věření víra která v okamžiku kdy zastavím samovolně myšlení ne samovolně dostat jen proto že on nechci ze. Stavy to myšlení ale onom je to sebe ale jo a stavu o dostal se do stavu kdy neb nemyslím ale přesto nejsem tupě civí její cíl nýbrž jsem vědou tří. Tak v tomto stavu vím že je bůh v tomto stavu nevěří nebi nebo nevěřil nýbrž vím jenom ovšem tyto stavy se ustavičně středu dělají tak co jsem se věřit si jít ale po jsem nevěřit. Si vědí nevědoucí ale samozřejmě že do protože čas extazi tak ten musí věřit že ta extaze byla pravá e tak. K když to zrození jde a stalose třebas ramakrišnovi vím že on po těch před útěk extazích když mu to jasně by složil vyložil totapuri začal věřit že to všechno byl. Klam tak daleko to brž a jaké měl úzké styky s tou matkou a kdyby ho byl to tam poli nepřesvědčil že to byl osobní tam který ten styk. S matkou kanály tady to byl nemohl dostat k pochopení nad osobního nadlidského boha jemuž toto ale podařilo by se ty do řeky hodin a. Ne neříkam že by byl zavrhl matku kaly to ne ale ocitla se nad tou představou o bohu jako o mat chce a tím že se ocitl nad ní. Začal toho boha poznávat bez přívlastku matka se přívlastek jsem z lidsky přívlastek o bohu a jeho poznání do dokonalejší je zajímavý že po tom ne. To vám se toto stalo tak potom byl schopen rázem toho boha poznávat ve všech jeho přívlastcích před tím ho poznávali jenom přívlastku matka. Matka káli a potom po za po krista všechno prostě to tam co známe z z z veškeré mistrově tak ho poznával ano jak je to možné že byl takhle rozšířen. Bylo jeho vědomí takhle chycena protože se ho na jdou to vona dolů všem ona jdu a o cit který se nad představou o bohu považoval potom všechno to co. Zažil jako zkušenost která mu dříve poskytovala poznání z tohoto pohledu tvora jako bohu vírou považovat za poutům síly to nebylo do míry skutečné jako to co. Díval potom nad tou tou svou vírou kterou ale předtím dokud prožíval víru nenazval to bylo pro něho poznání nebyl nikdy nenazval vírou to co jsem poznat těch sedmnácti letech od přeci byla. Pro jistota o které jsem nemohl pochybovat ale když jsem potom to prověřoval e tím co se mi stalo v koncentráku roku třicetdevět tak musím říct. Že tam jsem najednou pochopil třebas u příkladu příklad ježíše živa který ježíše krista jako když živou cestu mu. Děkan bohu kromě jiného říkám proměněné kromě jiných přívlastků božích a tak jsem musel uznat. Že to co jsem před tím poznával bylo tak nedokonalé zase mohl plným právem pro ten okamžik od toho obrat odvrátit. Dokonale to zavrhnout a dát cenná novou cestu tento z vás dneska z hlediska ven vzdálenosti od doby čtyřiceti let třebas ještě víc a musím vám říci že. Je to byla zase relativní pravda která přemohla ve které bylo zapotřebí pro ten okamžik abych se mohl hnout z místa ano ale nebyla to pravda absolutní centry ne. Protože jinak zase by nebyl nastal rok padesáti první a další roky když se toto prohlubovalo aby se zase e si zjistil že jen ten tam na na st. Je které pravdy je život veškerých bytosti na tomto světě v celém vesmíru a za hranicemi tohoto hmotného vesmíru že to je tatáž vypovídací pravdu. Ta o jednom mají jiném bohu že to jediné jediná existence která je podstatou toho všeho a tak dále a rad touž je příliš byla nové toto povídání se nebudu dal o tom ano o zpovídal ale mám dále. Jen dojem že při horovi toto do toho míří jsem to chtěl do přeložil a tam bude mluvit to v tom postoj k aby ta nadějně nazvána jsem v tom mít pro bádání nebo poznání. Tří časů to je tedy nadpis který mohlo slibu jsem to ještě nedostali přesto přečetl ale slibuju si že od tohoto že to budu či jíst a překládat že si. Vy mně to bude trvat než vydobude že by to bylo těžké ale že si budu muset janet ty nápovědy které přitom budu mít zapisovat jinak nemám naději že se podruhé dostaví a to do veliká chyba že to co. Tak jemné nápovědy že jsem no práce lekala ženou nebo se neocitnu na že snad ve že jste jemnosti a tak to se provedu že posedu kapitola se as. Zpoza v překladu této todleto tam bude ještě do dělaná včas toto lidem to dostanete ano ale ten další ka by pro poslední asi pokud se stane je moje mně taková jak tady říkám. Ta se zpod jestli bude stává ona si to bude tato úrovni nynější kapitol tak to dostatek to dost to na náš ano to jsem že je na robindo ho správně říká že bez osobního boha co z poč. Látku nejde mluvím za indy a mluvy zabít normálního člověka za každého nejenom za inda ale tak každého normálního člověka protože jsi u pozor obraz musím upozornit že nemá se přece. Po v osobnosti normálního člověka sem ne nadnormální ale ne normální člověk protože daleka svou ses dávno podařilo od jednoho a půl roku do třech a půl roku když je čtrnáckrát operovali a. Pořád je to jde ptali mně ho se copak utvořena sebrat to nebyl žádný problém ve vašem věku to neni možné vy musíte je tomu přizpůsobuje v to co je nad ním. Rozumíte svou lidskou představou čili ono to bez představy lidské o bohu nejde faktem normální stav s nimi plně souhlasil ale není to záležitost v budoucnosti. Pravda je na nestranně psát bereme mu si pomoci než když se dal by vizí se zkušenosti indické ale pravé jednáme straně je možno technickou cestou jako technikou voni indové neznají. Tou to na obyčeje vom mechanickou takhle to co on vedly tím daleka říct v tomto s koněm věku kterou dneska jsem navozoval ale velice opatrně na nemluví nějak tech na které jsem měl vliv. Tou cestou do své to nové dát to protože to toto neztratím za by někoho nes nedostal na scestí z těch mají ale je velí podle názoru bude budu kosti možné to. Lidské dostat do takové podřízené pozice mohu které on ten nemá o kterém nemá ještě to dítě představu lidskou protože nemá lidsko stavu o nic všem tady na tom světě. Ještě takže mít na této čisté tam vůli nepopsané je možná také psát vel nýbrž za také psát vědomí o bohu bez představ rozumíte to je. To je moje veliká naděje toto o toto jsem si vědom od roku třicetdevět a neslevil z tohoto a on viděl v tom své životní poslání proto říkam že ano nejsem moč zastane. Dneska oporu tudlety lety věci protože to není psáno pro dnešní věk kdyby se neska pokusil někdo od tohleto co dělal lékaři to by vůbec radil před to se může jedno z něho případu podařilo v těch dalších případech i. Jich v těch kde se dostali si že mysl vel za devět o to čekal za víru protože bez toho to není možné ten život dál tam nějaké nepatrná muselo zůstat zůstalo strašně nepatrné tehdy po těch jejich rodu. Napadne že totiž e tak slabé že se neměl potom životu potom mýtem kdežto ten se hlásil co celo ho svě o život a to udělá. si co pak se nemůže stal nese se stane navíc do vás mi nic není je to tam to je v pořádku do vás mi nic není ve kde potopa a krajem ba byli před ním. Říkal jeden kdyby ke a přišla nebo ruce a na bože si taky přijde a bude vypadat především tak že se přijde na to. Že bůh tento svět nestvořil a to bude ráda do rozumového pojetí boha od tohleto pojetím boha není snového. No tu při tisíce před kristem v knize proměn čínské je toto obsaženo toto vědění protože je rozdíl mezi tím bůh stvořil. A bůh tvoří a jestliže je bůh neustálým tvůrcem tohoto světa neustále. Poznávajícím sebe i svět který to boží a neustále milující ne tak pak ovšem není jeho stvořitele nýbrž. Je to nějak něco co se smyslově ani rozumově pochopit nedá to vysvětlim na malinké epizodě. Ze starého zákona abych nešel mít do činy tomu nemusíte věřit že si myslí že byli sto za opice není číňani je mu to je ještě než se dotknu této. Argumentace tak bych chtěl říct když dům se hodil na náboženství se musel by na o cesty chodil jsem tam rád protože stal dověděl věci které jsem se nikde dověděl se dověděl v čem tady. Jen to že se nemá pravdu napřed pravdu co tak pěkně prozradilo že kdyby byl býval me jem vědomí tak je estét si vy vyhodili a jsem byl přitom nej pozor vnějším nějaké osten. Nebo vlády li nedali neděle mu tam dobrotu bavili se sama tady dále jsem se nebavil jsem pozoroval neptal jsem svém ale jsem si toho rozlišoval a v. Říkal pán bůh stvořil svět v určitém okamžiku stvořil člověka ale to prostou hlínou nově ve toho ducha tak jsem zjišťoval že ten domě napovídá mně říká že to tak vůbec nebylo. On samosebou neřekl jak to bylo ale bych se pokusil zase to rozumové a smyslové čili bude to po o pravda vám vite ty jak to vlastně bylo. Nám jak to vlastně je ono tam u vniká totiž a nevím proč tamto o nikam ani rozumu by to nemělo uniknout že když takzvaně. Bůh stvořil člověka tak vzal ku jiným a do něho mým dechl svého ducha takže ta jiná ožila ano velice bez. Ty vysvětleno že ten člověk byl napřed na fůru rovně boží a sestoupil do dete lidi že ten du byl při jdete lidskými byl u boha. A pak sestoupil sem tři to nebude žádné stvoření to bude jenom převtělení toho ducha a do této moc ano tomu tomu tu těmi od jim kamen to předpoklad to při tom poč ne ne nějak. A jinde kde se tady působí ale působí jinak než to představujeme když se jevíme za pranicky vesmírem tak stejný u se může vidět neplač mající nesmí můžeme vidět že tam jsem se střetává. I ten planety že z planou tou dneska vidíme že se hoří že vy účinnou ne upadl nově a tak dále to co je to za panoval toto dovolili ne a že tedy to je. Nejede existuje hrozná e neplecha že se tam na určité úrovni její ji byl tvorové boží vzájemně požírá ji a. Tak vzniká další pokolení že by tam tak krutost nevládla na ten na tom nižším úrovni tak by vůbec ta příroda ani my jsme se neudržely všechno závisle jedna životu ona smrti. I na smrti ste o mírou na smrti na životě či když tato i nelidský že mám tak poděl zdálky ten tak se mi staví dech na tom krásou velikosti toho vesmíru na toho všeho toho zřízení bezvadné mu ale jak se to. Tam při oči na přírodovědce a to mně bylo dovoleno do těch než patnácti let ty jsem nepotřeboval pánaboha být prost při zkoumání těch přírodních věd protože on tam nepotřeboval jsem vám bůh který byl dobrý jsem. To dobro nikde neviděl tam nejnižší přírodní úrovni tam vůbec nevládnou tam bylo oko za oko zub za zub a silnější přemáhal slabšího co je to za pořádek převzala si plného boha takový pro neexistovalo to jsem pořád. Kázal pravdu men ty proti bohu to jako kdybych jako se při na jenom hodinek tak bych nacházel a budete pro vana boha prosím na to se mi nestalo bohužel ale když se děl třebas četl od nerad toto lesk dělat když ta postrádá na. Kterou na vědom na vědění na argumentech to je to tak takhle ste tak tam je tohleto o vodní kapka o tom všem krásně uvedeno a je to jedinečné rozum on po uspokojí ale po v. Ušel toto uspokojení z rozumu nebo rozumem nebo smysly nestačí k tomu aby člověk věřili živě takže by se spojil pomocí této víry s bohem upozorňuju vás že ani ta víra. Která byla nastalo tam ježíšem kdo ustavičně zázraky to nená která byla ten pořád udržována na určité úrovně e vlivem zvnějšku ani. Tak nestačila k tomu aby vydržela deme než tři roky v nad že si velice vážím je to bude to komu to proč je to výborné ale něco tedy vůbec nestačilo ni. Kdy a kde musím říct že jsem tomu rád protože je že bych byl nemohl nikdy se vědomě spojit s bohem že. Kdyby vadilo když jsem to viděl oči my oči očima přírodovědce že tam dole je taková krutost a vám je sice pravda že tak bytost. Nepochází přímo od boha ale že to zákonitost kterou on nastolil světím stvořitelem a nechává ji absolutně působit bez další se. Je pomoci na při úrovni takže jsem tam ten člověk nebo tento por je bezbranný viděli jsme dostat do se ve vás set padesát milionů lidi bezbranný. Umírali jak bez by mi vraždy li jsem asp o ta svým ke na tech proč umírám co jsem způsobil čím jsem se provinil kde je pánbůh. Ten pán bůh kterého se dovolávali ne existuje a proto co vom marně dovolávali a proto je padesát vemu umřelo a bude muset musí ještě víc pokud se dostane na takovou úrodu. Mít poznání že jen ten pánbůh který jale a který ustavičně tvoří bude pro na skutečnosti. Jestliže jsem třeba dejme tomu tam v tom okamžiku mít toho koncentráku jsem se vzdal toho života nebyl nadále po dobu pěti měsíců co stalo asi tak že tam ještě po tom byl pěti. Tříd tu že se nadále nebyl o proč do vám žádnými esesmanem nebyl jsem nebezpečí života to nebude jsem neklidný jsem nemiloval nýbrž miloval skrze bůh se než byl nýbrž my. Žil jste ve mně bůh a tak dále že toto trvalo pět tisíců tak mám právo potom trošičku zasvěceni mluvit a říci že je to trošičku jinak kdo to tam to hoří co jsem si to tady. Bylo tady jsem přešel do jiné úrovně a tam ta úroveň neměla na nejmenšího byli pu se mu být nejhorší na nejkrutější podmínka životních a oni se jinde. Týkaly když jsem přešel z jedné ubi krátce jednoho boku dobové ho uličkou do které by první kdo namířeno byla my třebas první tak a přes jsem do jiného bloku. Je tam rovnou na plněji a řekli proti to napadá procházet tou kuličkou do které namířený v na my se na to zbraň připravena k od středu abych dobře kolikrát se tady za ten střílí. Kdekoho dostal objeví voni za střelí tebe nebylo přejete na oddat něco otcovy jen to na voda není oni neviděli jak mohli zastře pod sebe na jiné úrovni. Dělí mně prosím z toho vokna ti přátele jsem procházel ale neviděl ten kdo měl za se ten za být zajímavé něco obdobného jako se dělo za. Od ta pátera viděla že ho chtěli zpovídat novinách svým a oni ho v tom davu vůbec nenašli protože von za ty jiný úkol někom o tam zpovídat. A někomu sloužit a on tak tento úkol byl neviditelný pro ty kteří kdo chtěl jenom vizi vydat který jenom s nějakou se za otci ne něco takového něco obdobného na nějaké nižší úrovni se stalo mně. A tak protože toto sedělo pět mysli slova ani nemohu kdy že by to bylo jednou zkrachlo ani jednou to sto by tady nebyl mezi vámi že jsem se takhle proviňoval soustavně a nikdy jsem nebyl zastřen ani se nebylo ono. Tak napadl nebudu roz nová mu tato šel za nějakém za nějakým věděním nějakým puzeni nad to jsem taky dělal ře tak prosim vás jestliže říkají číňani. Tím svět nebyl stvořen není tvůrce tak jít na určité úrovni pravdu co nako my kteří říkáme že je tvůrce byl svět stvořen své byl stvořen. Tím rozum jeden protože voni na to jdou daleko hlubším způsobem než my oni vědí to že je to celý ten život i které jsme svědky tato řeknu na ty jsem ty svých knihy je. Roky jeho pro je to ni a proto si mohou dovolit indové říci tak vám asi tohleto člověče co jsi ty to je víra. On z boha to je víra z boha no když věříš nebo nevěříš to je pořád jedno ty styk ustavičně pramení z boha pr. Tomu není vyhnutí a i při když mu si by je taky říci že existujou schopnosti které jsou není zastřený které ti umožní jednou hodné aby si z toho. Na tohoto toto by si byl vědom aby si toto si uvědomoval že z boha ustavičně všechno bereš a tohleto bude zažívat tak nebude žít ty nýbrž bude žít v tobě bůh. To se nestal těch by krisi co jsem takhle toto zažíval že jsem ten život od boha bral a tím bylo způsobeno ne že by byl chtěl obrat prosím nic se nic. Chtěného tam nebylo to bylo samovolné to přišlo tím odevzdáním rozum se dostavil stav poznání při kterém jsem od boha všechno bral bez post když samovolně to prostě plynulost. A je to důležité toto vám cit proto že je tak daleko širší život lidský než jak si přes. Stavů vjemech a v tomto širším životě do to jsme nedorostli jsou samozřejmé věci které dneska jako říkáme že jim je třeba věřit ovšem upozorňuju vás na to. Když tím li ty věcem věříte třebas si je na podkladě rozumového svým č není pořád víra hodinky není to podal že jsou vyšel tady jak pro tento jsem to je pořád ještě víra. Protože právě ti s při kdo vědci kteří vedly doktor dvě ženský na jiný začátku vzdělanosti osobní které nikdo z nich. Na tohoto s tvůrce nevěřil takže mně vono to přesvědčovali že to takhle není že to je že to co nějaké proměny jo v ze sna pořád nějak velela nějak co je zatím protože není rozhodující protože na to nemůžeme s. Jimi smysly asi rozumem dosáhnout tak těle bez se nepo bylo těchto chybné vždycky představa ale od ve z nic jenom to co vidíme na tu co můžeme zkoumal a co to je sou ty přírodní věděl to co my dva vzali bylo že to bylo tak své všecko. O všem kdo vědoma ses tedy že to byli soustava velkým bez duchovou postavená ne a že to nemá podklad to dneska by jim ska nebyl bych takovým do nevěřícím silo věcem nýbrž byl bych přir doved jsem věřit. Svým pro smyslu jak to víte chápu na protože bych se byl vyslovenou takže kdybych kdybych byl jím ku se tam u po mně nestaral přestane krištof kdybych chvilinkou byl. Nebyl závislý na bohu tak přestanu milovat a to přestanu poznávat čili když poznávám tak je to bůh který poznáváno a já. Si to jenom přebírám si z toho malinké zrníčko přivlastňuji nebo disponuji malou částečkou z toho jeho totálního poznávání me nitru. On je tam dokonale poznávající a jsem si vědom ke své veliké v u zeje že k této dokonale ta tomuto dokola musí u sou poznávání že píšu nějaký komentář. Váš který je pak skvělém který je umím ne velice vzdali obrazem pravdy ano jsem byl jsem velice opatrně jsem na protože je mu byl taky ne. Patrně na protože ne kdy může by se proviňoval kdybychom jinak ne protože jestliže máme nějaké poznání se taky je stejně špatné zastře. Jako jsi je nechávat sám pro sebe obojí je chybné musím projevovat jinak se provinil protože jinak byl ten na vím kdepak. Činné před cit protože by se měl stát pro sebe a ale kdybych bych chtěl kdyby ho říkal bez nás těle tak ten tak bych byl mnoho lid ve vás tady který to co s poslouchali a to nech. Takže tam si může na větší příchod je aby ten kdo nějaké jiné poznání než normální běžný člověk umí když jim mate jo to je veliký hřích já. Kdybych jako ty hříchy které u sebe považuju za hříchy ten nějak se za dit e tak sem první hřích u by byl neklid je tvoje říct. Číslo jedna a ne a pak na předtím místě na ten druhý vynechám ten nám dneska nic neříká tak teď tím světa o tom matení pravdou matení nějakou absolutně už. Ti pravdu než jakou normální člověk poznává nebo je schopen vnímat rozumem a smysly když je ja ska nemám například potřebujou vám to vám naznačím převádět tyhlety kategorii jen. Této pravdy kdo rozumových kategorií nemá ano smyslově pochopitelně taky nemám to potřebu ty žena četu po co máte vy prosím tu uznávám že. My to uznávám e že to potřebujete ale muset mi prominout protože musíme hle. Nad způsob velice e možná odvážně možná opatrně jak to by syt v kategoriích rozumu a smyslů aby to bylo přijatelné to co jsem. Na tuto když tu potom jeho domy doby z odejme syntéza nebo ku říkám být domu jenom aby že ona říkám jo kdy ženský do ten správné a ne tak mluvíme tak budu říkat taky se dostalo od nedo tady. Nebo to from kovy nebo o nějaký ten vjemy my které jsem dostal je tomu tak mi jde tomu za padnou cestou jde z ten o dokud se sedum že jsem to dostal zadarmo oné aspon když sérii všechny ty spisy přes. Který musí být měla a roku jsme sa zase konec dostat bude to co tedy ještě neexistovalo a když jako po tolika letech se to kterou jsem pořád ještě za mnou jako neslo tak. Jsem se o odložen za každou cenu to do přeložili jim vespod pochopil jsem jsem si ten jeho nebo přeje aby to bylo přeloženo aby to přeložil někdo kdo na to jde pokud možno z opačný pohled. Ska než jak na to jde on ne z a tak bych teďka toto opačné hledisko vám hleděl vysvětlit to je jenom to přešel šel bez představy neni jenom tvá ale něco jiného. Ale to je ten tam který z z dvacet králové přinesl ten být tah vše domy jako se který jsem prostě ho popsal za posly který tady tolik které překládám. Vám tam nebyli ale ten a sám tak jsem prožil něják se těžko ještě vládě obdobné tím jiným ale o tom taky ne. Chci mluvit jenomže je to byl mele veden nějakým člověkem prostředek vyk tomu při protože jsem vše umřel tak smrt své mrtvé můžeme pomlouvat vesele že. Není sledoval no ale to čemu se bránit chudáci se ten bych kdy byl veden osobně indy a dokud nevede o co indy tak se mu dařilo velice. Sebe a o víru ale když ho ti indové předali ježíši kristu a řekli se toho svého vedení zažíval utrpení přímý no. Musím by jsme křest vždycky to znamená v jednom kuse trpěl neměl žádnou útěchu jenom bych tak řekl něco tak jako na ukázku například. Byl to šest a půl roku uvězněn na potom pochodu mu potom byl opuštěn všemi svými známými proti tomu vim že vám ta tak dále takže. Est pomoci ve velkých nesnáz svých umřel dokud si kde jsi šedesát pět let a ta tak krise tak tomu dokud když si zde věc sečte přece dbát před jsi a to jsou nějaká ale ta. Jak si vysvětlit že když se člověk dostane rukou indů do rukou ježíši kriste to takhle s ním dopadá takhle zle když totiž my se podívám kde to nese si ježíše krista který rasa. Lásku všecko viďte ale když se podíváme na křesťanské mystiky tak můžeme oni si s jistotou že u nikoho jsme nepoznali. Větší míru utrpení než u nich a to prosím neopomíjí ani ty největší z nich jako třeba svatá terezie z avily nebo svatý jan z kříže ty hrozně trpěli a. Přestože poctivě šli za ježíšem kristem jaký je tohleto možné a vám něco řeknu ono je totiž nesdělitelné lidsky ani pán bůh to nemůže zbyly. Do věku ani který kristu to nemůže sdělit co je to následovat krista za tou úrovní učedníka páně dokud. Je ten člověk učedníkem páně tak přes tím je jak jsou mockrát vysvětloval toto je než což učedníkem kteréhokoliv mistra že ten mistr za ním stojí svou vůlí za svou mocí a nedovolí atd. Ten žák trpěl onomu nic nechybí ale jakmile se dostane z této úrovně na úroveň vyšší kde se stát někým kdo přebývá v při. By ku u boha a tedy není v příbytku lidském nemá kam by zde hlavy sklonil tak řečeno tak se to musí fakticky projevit takže tady nemá kam by hlavy sklonil tady nemá žádnou. Útěku na tom světě nemůže ji tady to by si ježíš protiřečil proč o sobě řekl nemám kam bych složil své údy to. To mluvil pravdu a jestliže tedy je to takhle tak se musel postavit nad tím jak to udělat aby nenastalo tak dlouhodobá krize jako u toho rychlý. Ta anebo jakou ke křesťanským mystikům je to sám měl tu božím aby taková krise nastala vůbec ne protože kdybychom ovšem proč nesl tomu nedá prosím kdybychom. Měli ponětí o tom vnitřním co to ježíš kristu od nás chce když tu bujet na kříž asp plnili ty podmínky které on tam stanoví tak celé naše utrpení. bude trvat nejede ale ještě několik hodin u toho ježíše krista tak by to bylo nejlepším pořádku když v mém životě nastávalo utrpení třebas tam v tom koncentráku tohleto. Ho čtyřiadvacet hodin pochopitelně kdo dalším a tak jsem o jedné jediné věci měli sto tu že jsem to dělal špatně že je to všechno. Kočku jsem dělá neni to co hlediska absolutní pravdy pravda a relativní pravda rozhodující která tehdy svítilo že všechno je zavrženíhodné co jsem předtím dělal všichni. Jdou do všechno to co o předtím vám co to tvoje to vám mne jo to to není tím čemu kdyby byl takhle nezavrhl ten svůj dosavadní život tak bych byl jsem nemohl z toho utrpení římani. To co moc tomuto dělat tím co by se vymanil z utrpení prosím vás že by to zatím co někdo dělat tak se utrpení nevymaní to nebylo nebo za měrou to všechno bylo samovolné jsem se taky nedopracoval. K tomu povědomí že to bylo všechno na nic z co bylo předtím než právě nějak samovolně nosem z situace která tady za vládla jsem nemilosrdně byl jde tam jako ostatní ta se mi říkal zvířata. Proti mně byly jako zvířata se mi zdálo vypne čili zvířecky způsobem na jsem takovou to co říkal svatě ne a jsem byl jste mně jde tak jako oni říkal tak prostě udělal si stejnou chybu jako mělo dělat z ji měl sto nevyšla a tak dál. Tak prosím vás znovu vás upozorňuju na jednu věc co tam ježíš kristus symbolikou se do života napovídá víra je skvělá by se dokonce musel i. A ježíš kristus jsem musel tu víru ustavičně doplňovat zázraky při který znovu aby důkladněji čím jejich učedníci uvědomovali uvěřili. Byli schopni budete víry jedna a dělat také zázraky kdyby byl ty zázraky nedělal a kdyby o byli nedělali prosim na tomto indů řečeno který tomuto nerozuměli většina z nich let tak jsem neudržel. Tři roky svoji víru tak živou že by byli mohli prodělat to mi tu ohromnou vzdálenost nějaké není že se do nějaké výše kterou oni prodělali za tři roky. Nebo li ka definovat o tom teďka nezáleží ale voni to rostlinným do situace kdy nepotřeboval být být dále učedníky páně on to tam sprá ježíš kristus že. Ta teď nebudete mými učedníky budete mými přáteli všem vel říkala taky na jiném místě zraky okolo se to stane kdybych neodešel do bych tomu co co ducha svatého který vám jde chápu rozumět. Čemu co toho rozumíte a tak dále rozumíte mi dobře ale to ještě ani světlem a my se bude to svým životem a když přesto si na to nedalo tak udělalo velikou chybu to říkal jsem způsobuje nikdo jiný. Že jsem šel na kříž jsem se chtěl zmařit jsem zmařil své lidství a v člověku který věřil jsem zmařil jeho víru prosím zmařil víru svých učedníků. Oni nemohlo že třebas u toho jana protože ten nepostavil svou cestu na víře nýbrž na vás chce a on jim nemohl zmařit umu jidáše. To protože ten žil nad dvojím na rozumovém poznání a na víře v ježíše krista a to tak střídal jak se mu to hodilo ne. Takže tam se mluvit o víře v pravém slova smyslu pokud dělal ty zázraky tak uvěřil to pokud co do zradě to ježíše krista tak nevěřil pochopitelně kde byl dříve než ty ostatní ti nevěřila se. nemilosrdně toho ježíše skoč jsili on nebyl schopen se bránit jak se jim zdálo on totiž chtěl zmařit dalo oni se založil nemá schopnost vel se čili teď to převedu na kom. K případ jestliže ten abych klid třebas nemohl pochopit jakým způsobem být tím ježíšem kristem veden a tupí dělal pořád. A dál tak to bylo způsobeno ne tím že to nechá boha ale že si osvojil způsob jakým je možno se zbavit toho utrpení a na stol. V sobě to poznání a tento způsob tyto podmínky jsou tyto zbavit se víry dobrovolně zbavit se víry. Jako ti že jako ta víra byla dobrá výborná aby kdyby se neobešli není sebe zní museli obejít a kdyby se byli chtěli neod vejít tak by byli pořád trpěli by. Museli s kristem umřít své se přeli by byl mi ten petr tak dalece věřil ježíše krista je vyšší tak by byl býval měl tak by byl ho nezapřel jak najednou to. Pole by si taky chodil s ježíšem a byl by ozařovalo to vole nebo bylo taky popravili tato že mu tak dalece nevěřil ta víra jeho vlas ztracena my se vzdal ovšem ne svou vinou. Nýbrž vinou ježíšovou let takle byl ba ven toho velkého utrpení upozorňuju vás že víra je záležitost nadpřirozená ta pravá víra tam vlitá. Čili tu mu ježíš těm učedníkům předával a taky mně tady možno svým sebrat kdežto víra účelná naučená na rozumíte za rozumových základech postavená to je víra. Nebyli ta neříkám že si nevážil maleb to daleko menší cenu než tahleta víra vlitá a na tu víru nebyli tou nemá ani ten ježíš kristus žádný vliv a ona také. Pod daleko člověka nevede ale ta ta víra vlita kterou jim byl ježíš kristus to není odložil okamžiku je přijímal za své žáky a odnímal jakmile se od nich dostala ten př. Víš protože dohrála svou roli tady vědomě kde neodebral tak by byli byla vadila tak tahleta víra musí mít prostředkem dočasným. A toto co říkám o víře říkám o kterémkoliv prostředku na cestě to říkám i o tělo i tělo je dočasným prostředky se teďka přesvědčuju. Um na manžel se která nemusí mít tělo která se může se oblek od ale nemusí ho mít že to tělo je dočasným prostředkem ono nic neruší na jim poznání naopak ono to není závislá na těle. Doplňuje její poznání kterého tak samovolně nebyla schopna zde na světě protože jím vadilo tělesné vidění fyzické vidění tohoto světa oni tomu říkáš jenom vy dokud spis lidské vědomí to ji vadilo. To nemá jenom lidské vědomí nýbrž malou uvědomí nějakým vyšší jenom a teď jestliže oni tím odňal tuto víru tak mi byla prázdnota a do prát. To si teprve měl možnost se ovšem musel způsobit ještě přechodně jednu věc e ta prázdnota musela být prázdna jejich neklidu proto první před tím by tím toho nového. A osobního vedení které bylo že je že je oděl pokojem který byl v něm čili na místo víry do nich pak čeho málo pokoj rozumíte to bylo něco víc než víra to bude novým prostředek. I před tím neznali nikdo veliký nepokoj jestliže například dejme tomu el ten svatý petr jenom jednou za ty tři roky se oprostit od toho nepokoje lidské mysli. Vy a poznával vyšším způsobem že vedle se syna božího a řekl mu ty jsi syn boží tak ježíš přesto vodil takové důsledky že se nad tím pozastavujeme. On říkal toto nemohu bylo tělo to je z ducha to je od boha a proto budeš skálou na které postavě jsou církev a tak dále ano čili to sou prosím vás. Závěry pro nás nepochopitelné když si neuvědomujeme před každým pro se i ten nejsi tiší na cestě jenom dočasnou působnost a musí být nikoliv řek bych zavržen ale musí být odložen. Jako překážející a nastolen na jeho v místo jiný prostředek vyšším právě si duše potom o tom veliký svoji věřím že protože si myslel že musím věřit ježíše krista když. Ti indové poslali k tomu kristu není přímo řekněte potřeba za kristem a po si dáme jeho žáky aby poučit tak jestliže ho takhle poslali za kristem a on nemohl pořád pochopit. Že kristus nechce udělal člověka někomu doby dělal zázraky někoho kdo by něčím byl ale chce člověka kde bude ničím se zněl udělat nic. Aby se mu přibito toho tomu nic přirozenosti boží jak říká jak nad ne toto nemohl pochopit protože mu sváděla víra je mu to on totiž je mu nevadilo výraz budu v ty úkol. I u čem se nebo zasvěcence indické tomu nebo dělat naopak tam byla nutná ale teď si stejným způsobem při při přistupovat k ježíši kristu a k tomu najednou vadilo protože se ocitlo na tu rovní víra nemá vůb. Žádné místo tam totiž je zapotřebí aby člověk poznává a máli poznávat musím tomu mít pokoj který není z něho zaprvé vlitý pokolení. A podruhé odevzdanost která je vyšší od ruku než u čelo než kom lepším když mu si to dobrou takhle se do toho nebe pole i za to ano. Nýbrž že spásou lidstva a tak dále v tom musí být ten účel promění nic tak jak to ukázal ježíš kristus jestliže něco dělám pro sebe nevěšte mně nic pro sebe nedělo. A na tuto úroveň nelidskou je musel dostat se učit na tu nelidskou úroveň se dostal ten rychlý teprve v okamžiku smrti věřím ježíš poznal že je úplně. Neschopen že sám nic nemůže že poznal že nic a když se měli duši ve zvyku o odevzdal tu svou duši tak nic syna onomu potom ve spáse tak věřím že to svatý rychlík toto. Za to vim ve takže by si něco svatý léta ten patrně je svatým že tak to jsem potřebovalo vám říct tak ve zkratce m protože ten dopis tady nemám máme mou vám očista není tak tím důležitého oči s. Ale není to je to pro vás sil velice poučné abyste věděli jakou sílu vyprazdňování se od sebe od celého sebe i od toho dobré jeho pro totiž kristus. Říkal že není dobrý kdyby se byl neuměl právně i od toho kdo byl dobrý tak nemohl přijít tak přišel nemohl se spojit vědomě s tím bohem tak jako vědomě ztratil v tom okamžiku smrti. Tak do smrti on ztratil vědomí spojení s bohem otcem že se vám známo prosil opustil bože a nabyl ho potom zase nanovo na novou poprvně navěky protože on vědomě od boha šel ano jenom něco. Bohu chce řeknu tady se do zván domníval že i když jde člověk tím nej nejmenší chtíči způsobem i tím nejprostším nejprimitivnějším nejde vědomějším kdo přeci jenom pánbůh doby si všim pro tu proč. Potu se kterou ve pro tu upřímnost pro tu jedno duchovnost to pro tu řek bych černých upřímnost takovou ten nem náročnou vel odosobní jednou jo. Nezainteresovanou že proto by se měl pánbůh ani smilovat a on se nesmíme jak co jak tomu jak tomu rozumět o to již rozumět smilování božím je velice o při ne když. Ten ho považujete za není byl není není není nejlepší nejdokonalejší nejsi nic nic tak nějakou by to s přes protože zabito co představu lidskou oněm to smilování je ten tohoto druhu řek mu to na na. Mým případu kdy jsem se dostal do koncentráku co jsem považoval za vrchol neřesti a opuštění od boha let tak to bylo tak to byl nejvyšší projev lásky boží tak to bylo nejde. Nejsem jeho volá mých se jeden z dobrý známý řekl teď e zažívám takový klid a pochodu. Že toho pánaboha ho vůbec nepotřebuje a bych mluvil hodně lidsky no tak je to prosím znova si začneme ale pánbůh je strašně když svého někdy pod. Nebo znali a teď se nám daří tak dobře že o nepotřebujeme on to chtě než se nese ne a on jak ona se ho začal volat tak si pro nás vede do situaci kdy to zase byl pod. Nebo nad nad takže jsem taky poč je neviděl cesty zase nepotřeboval panoval jsem byl taky jsou od rozumíte mně ta tím nebo oba sto pak do po dnes jsem tak dalece neklesli jako já. A jsem tak dalece plese se pořád za svatého prosím to je prostoru a do tím bylo zapotřebí jest pán bůh vás z tohoto budu vyvést a on vyvedl. Ou nejvyšší láskou že mně okolnosti začli deptat a a jde tady ale tady když co celé že se měli jasný dojem že se došlo. Že přestanou existovat na tomto světě a že k nim bez se obrátí všechno co jsem předtím poznával jo že takový obyčejný zvíře bude mít právo zabít to vše to nebral na co pro mako svatého. To vám to kdysi nedělá do takový no děl no svatýho po dál toho jsem byl svatý přátele to byla hrozná vedle otce tak pes mně může tady najednou zabít to zvěře esesman vždycky musem takhle myslel. Každý tak jste z nám když potkat tak je koupil jiného one ale měl dělo nebo jsem dostal od sku a nebo nějak jinak každým to jsme si cela shon vážně ráj jsem dostal. Takže všichni říkali tys ty máš nějakou protekci a zrovna tak když jsem potom ztratil sám sebe v tom stavu kdy jsem ten život odevzdal říkali ty zase proutek si pod tím si něco si tam jako tuhleto. Založil co si zda ten život na tebe žádný dostat pak nevidím bylo máme za mám dostal nakopáno my tomu znám pálit mu cestovali v blátě aby to co smí dívat astrá mise nezvali v tom blátě na tu tím návaly o něho. Trvale bohatě pak je o popadnou se svou špinavý ne jsem přitom stát a díval jsem se jak jsem alejí v tom vládce a kdybys byl někoho viděl zase nervová jel tam by ho byl se řídil aby se taky dále. Do neviděl zase klidně samovolně zůstal stát jako svědek který jsem to dívá a dívat zase zase těsně vedle toho esesmana jsou podat podívali on se jak to ten. A s nějakým poznáním co se po vlastnění vědě cestou měl vysoké poznání které on tady nebudu předvádět do to utrpení které jsem tam víte a. Proč tohleto říká že totiž člověk musí si uvědomovat že není trestán pro nemilosrdnost boží nýbrž proto že. Pán bůh nás miluje a když uděláte v sobě praha no pro jsem tady pro tebe bože ne ty pro se obrátit. Jsem tady pro sebe všechno co brát jakmile se tohleto stalo jakmile jsem byl jenom pro boha a ne pro sebe vůbec jsem pro sebe přestal být s tou chvíli přesto tou utrpení ta se tím již lidé ke si viděli že to tam. Padat od o vám ho ty týž poznávali že to ce mám tu výjimku jsem do stavu vůbec nic to vim tak tady mně říká ten to toto vzalo pravidlo pro koho tomu smiluje to kříž je navštěvuje. jsem tvrdě proti tomu do pravidlu tvrdě protože ano nejenom že to není pravda proto zdánlivě to de pro to co který oči jednou ono ono tam se musím to jde. St ve je tady rozpaky do úrovně jestliže člověk trpí se ten u to mi člověka věřícího jenom na úrovni říct že člověka. Tak to není toto jež jakkoli trpí na úrovni člověka poznávající jeho rozumíte jako sebe když trpí jinak úrovně věřicí po tak je tam nějaká chyba. Jiná není chyba zase upadá boha a ne na ještě o jeho pánbůh tím kříž kemp nebi je tam nějaká nerovnováha tam víra které vám to řeknu zase na příkladu není. Na vážně spjata s jeho životem než nebyli přešel na nestranně rozroste říkal že věří to ne ale že třebas vlivem své víry dělá skutky které jsou ne uvážené. Víte víra by neměla člověka zbavit rozumu a myslím že tady platí další pravidlo které ježíš kristus velice cítil. Že učil své učedníky jak věcem do míry porozumět aby se jimi mohli svítit ale ne aby byli hloubky o von tam poučoval do takhle mi nebyli schopni nebylo to by. Co ke poučeni ale takové jako bylo úměrné tomu učednictví tože dělal předními zázrak oděli za za i tato bylo veliké poučení že tady byla mocného jiné smysly na jiné schopnosti které on člověk nemá. Jestliže člověk víry nebo člověk jdoucí vírou naučenou a tak dále jako kterou ještě je jedná způsobem jakoby činně nej katolíci e tak se musí. Nadát toho že bude velice trpět on teďka vysvětlím na příkladu mu ty to našli my ano tato na tato jeho ten stavu domově tady nazvala sku byl. A nejzbožnější ženou vše rokem dalekém okolí sama bez prostředků ale svoji lidi přinesli to rozdal a poslední bude roku stran. Je to dělá že lidi se divili jak tak zbožná že nám může tolik trpět a nemohli to pochopit co to pán bůh dopouští. Na to říkali no on si pán bůh miluje žili tak kříž ke navštěvuje ce řekl ve ne pak to je ne nemilosrdnost boží nýbrž nemilosrdnost vyplývají. Svě zákonitosti ve které člověk se nachází a to musel by tak že pán bůh nemůže tomu člověku pomoci. Protože ten člověk neumí toho boha k pomoci přivolat že co stezce říkali tak co co není jeho vina ne přeci to neumíte v tom v jeho naučit ne. Pozor tam teďka líčím na tom případu víte to byla žena která všem pomáhala ale neustalo od pomoci ani do posledního okamžiku tej modlitba byla tak silná. Ne že taková rase modlila ten pociťoval velikou vůle mu kterou ona sama nepociťovala protože i bylo vedlejší co se s ním děje utrpení nesla stalo na hrady kdy prvně roven. Trpět bez reptání těžkou chorobu která v oddala ne ale nereptal tam na boha a ne vyčítal mu tady jaká je to láska boží vůbec ne a ne nevěděl. Tam do jaké zákonitosti vstupuje a kde bude ničím na byla pořád dobro činnou osobou ještě rozumíte to roste se nedbala ale byla dobro čeho osobou. Kdežto ježíš kristus za ten byl chtěl si učedníkovi dobročinnost i bylo i dobro po smrti ještě krista nemohli dělat nebo při smrti při smrti ho povídat ani slovo ani dobro petr teď dokud tou druhu uchová. Tomu před niko vy když tu tuto nejen mečem nebyl zacházel do meč se tady mečem schází a nedělali že žádat chyby skryty vůbec nemohli dělat jestliže ale například nějaká paní dá. A nějaká tuhleto paní dělají pořád zázraky rozumíte dělají postava za tak musí také pořád tak pět protože tento prostředek také jenom sku. I dosah a musí ustat jinak se n neocitl tou tam než na úrovni žáka ježíše krista a ježíš z nás se udělat své bratry. Jo své mladší bratry své přátele a to může udělat jenom když přestane být lidmi jenom a říkal který tak ta paní neměla vůbec může dobro na tom jinak za nad. Že i když měl se vším do svého utrpení nikoliv ale měla si dobře vědoma toho že ona nic nedělá. To je těžko el to je těžko docílit jo prosím je to to budete si tam nebem ten vodit totomu povídal je argument při poslední tím jsou v jako je zní kdo. Tady ty kdo o své kdo nedá proč bez ohledu na sebe činili dobro bližnímu jenomže jedno neštěstí při tomto výkladu je že. My víme že to symbolické ale kam se nám hodí tam to nesymbolicky aby nese tamto nehodí tam to symbolicky nechápeme vono je to ale pak dále prosím bo. Takže tam nejde mít jednou od jednoho člověka a jednou o všech lidí jednou obecný příklad z tam jde vždycky o obecný př. Z i tady se každého z nás jednou mojí jedince každého zná kde to obecný příklad jak to máme dělat abychom při soudu posledním byli spaseni. A ten zní a ten sní tato protože on to tam není co tam jej o to co tam je a ten zní jestliže se ocitneš před posledním soustem. Tak je to moment když si přerostou jak tomu indové říkají přes tak mu není vůli přes přede přes výchovu dualistickým způsobem ano. Ale přes výchovu dobrem a zlem znamená můžeš odložit konání dobra jo a mu od odkládá se moci tím boží konání zle. Na to znamená v každé mým se stane to co přesto je tam když potom podzim soudu že všechno zle co jednou a co on potřeboval aby mně bylo i toho vychováváno ta choroba taky na i. To je najednou všechno zavrženo na věky zavrženo a nemůže se vzkřísit života se ten el znovuzrozen nemůže dále řešit rozumíte nemůže dále řešit protože. Se tento poslední svou u něho vykonal upozorňuju vás na to že jedině takhle to správný výklad od začátku dokonce symbolický jane s poloviční symbolicky kterou se kdy teď celýho lidstva jednou. Jednoho ji měl člověka vždycky jednoho jediného člověka každého z nás osobu mně po musí dopadnout na každého z nás si to dopadlo na každou vás kdy jak tady jsme tak je to správně pojatý který jsem prošel o toho svou by ko. Žádným posledním ale jak se si přečtli o čtyři jistě že ne protože se mnoho jsou li tak vím jak k tomu posledního soudu aspoň stoupá ne že bych byl u něho byl ale let jak se tím aspoň stoupala tak mohu. Toto teď říci že se nemusí tomu pak bože ty kovu postupy jeho vzdávání se sama sebe ne a postupného vyprazdňoval se od sama sebe postupného sebezapírání. Do jaké míry to člověk unese ne že by mohl zapřít jenom tak jak se mu to hodí pod lidsky dojem že se tam musí mít ten dojem o tom mým musí mít ten dojem této relativní pravda že se celí sebe vzdal se mě. Sedmá světem do myslet celý se vzalo něco vzal on se silo byl světa jeli ničeho jeho a jsem měl kdo se zdálo se do celého jakže vzal koncentráku svého moc do život nosil se zase do od co sebe celého ale prosím vás dneska vím co je to. Mocný že toto je tomu obrovskému bohatství života který je předtím a zatím který je nad tím apod tím že mám ptal to je svět který by přirovnat k tomu lidskému a je to jednota všeho. Tak chtěli je to jedna umyj jo mu jiných možností jan no co jsem toto vzdal jedné milion syny mi že člověk se nemůže vzdát to co nezná on se může znáte které on se nezdá jeho ten by jak sebe poznávat na to. To jako moc ten člověka od tak jsem se tomu kdo člověka strašně málo a to o to za to pálení zdál tak to takový činnost takhle napadnou voda aby to bylo před než pochopení to li tak co bych se na panovala ale. Tady to z tohoto důvodu zabito bylo pochopitelné protože člověk nemůže dát víc než to jak sebe poznává a on to musí dát ten bez za věk abu bez výhrad bez ohlížení zpět jo takto musil tak tato. Udělal toto mělo zase pochopení věci které normálně člověk nechápe musím se teď těmi rozumět e co asi myslím tím posledním soudem a jak se k němu dospívá. Jak víte jsem napsal cor dub k řek neříkam přestat začáteční stydím ale na co se do před tak že jsem byl vědomě vstupoval do oblasti ta. Z dělo váhání kde jsem jsem odkud co to sbíral velice opatrně pro obraze tyto informace nejsou. bych to řekl takhle že to dopadá s tím jim spisování asi tak jako v tom podoben si toho ramakrišny který doporučil nějaký světec tam doporučil. Někomu aby šel hlouběji do lesa a nese k tomu kam do toho co mohl o byli donesla tak samu postupně hlouběji a pak mu byly do do toho lesa to znamená do přírody do pře. Pozornosti a vybírám další poklady když tam ten tam šel do to lesa třeba třeba co mi vědní zdrojovou potom o svatý nakonec tamto nové dřevo velice na jedné a ale nikdy nebylo čelo jsem to. Čili to dalo třeba nebo u stříbra nebo pozvat tane vždycky svým dál hlouběji tak toto devizou jsem veden že ručím dál hlouběji a jakmile se dostanu na u roveň věřím že to nebude. Únosné vůbec to pro lidský rozum že snad bude dáno abych toho nech to tím způsobem že město se to vodu volají na proto jednám co nejrychleji a. A co není z toho píšu abych tady to on strašil ta tam myslím si že je každý kdo čte moje spisy si přicházíte názoru. Že ten člověk postupy dozrávat ten kdo to psal ten zákon postupně dostavovat tam ještě nevěděl co potom tvrdil dalším omyl. Tam se držel zpátky ji protože to na úrovni toho spisování nebylo třeba dejme tomu jsem psal ta vám vědom svatého jana na tak jsem zažíval takovou ku. Že nic z toho ten z z nic z toho co jsem z toho co živa jsem nemohl napsat nemohl neodvažoval jsem se ano například zevní bych vám chtěl říct že se napřed jsem se čit. Teče mávat co ráno jo jsem nestranně a jsem psala bude straně třeba na neviděla tak psal málo i přes mu ho ho máme to si co nebylo leta mých a teď je ten. To kovy jsem to učil opisování co originálu a ten sešli sice nebyl mezi těmi sešli ty ostatní pravdo na to ho jenom čistě přidal o to kompletně ano. A tak jenom chci říci že tam když jsem psal to ten spis tak jsem byl přitom neviditelných chápete jaké jsou to se asi ocital tebe jsem úplně závisí na tělesnosti byl jsem svobodnou bytosti. I co ono bytosti znamená mít poznání opravdu takové které překonává veškeré úrovně ale když se překonalo veškeré úrovně aspoň protože ho chvilkově to jedno let tak jak potom psa. Tak když se velice opatrně ne rezervou voda jsem si větší rezervou kladl než jsem měl ale teďka vždycky čekám to někdo za mnou za řek ne napřed to bylo moc je to o robindo. Host když to oni řeknou tak to potom řeknu vzdálenými jiným způsobem ale ve skutečnosti v téže oblasti a v téže hloubce jsem se odvážil jít tam kam oni přede mnou šli neprovinilo se. Svým poznáním na lidech si myslím že ano tady ženo lidovou nikoho doby šel začli ho dovedla to se tak taky to dělat nebudu protože tam je jak protože jak jsem tady mluvil op. Oni tu nové pravé se trpěla poslední leta svého života nebo to se protože rok jsem života tolik trpěla a na ten rychlík taky tolik trpěl a jak to jsem to zase takovými vzala doma. Dělá e tolika trpěl ale byl stejným prosťáček jako jako ta paní žen a tím také nemohl tomu rozumět jako ta paní tomu nerozuměla. A přesto se tím neporozuměním neprovinil vtom smyslu nebyl býval trestal utrpením nevíme o tom majeli jim že by byl utrpení nějaké snášel naopak třicet poměrech krátký život ale ještě. Svým život jenomže jem u toho těla tam majelliho nebo majella se jmenoval to jedno u toho let ten vstup na cestu byl jiný. Když například putovali stýká než například u toho m vod paní všechno a v něm ono jen vědět že bude dobře vědět že věky když východisko ji. tak to všechno z ostatní se nese zatím východiskem že dost těžko zvolit nové východisko tak tím prvním člověk nemá jestliže třeba těla do majella. V směl východisko absolutní odevzdanost absolutní odevzdanost ta protože byl tak prostředí že si myslel třebaže ten představený snaž které zas jsem boha na na zemi ne ta. myslím že tohleto bylo východisko které neměl ani ten rychlík ani ta paní šu mu zná ta ve kterém musíme ze které majella byl prostý občana. Nevzdělaný takže když se hlásil třeba u rád nitce do toho kláštera tak ona přede kolikrát odmítli a potom můžete se tam pas oko ovce. K tomu řekli notak pod co metali rád svého ale na větší funkci než nějakého svěcení li pak jen zenem ona na to neni pomyšlení přivede prostotě jenom čele on měl za. Čar přesvědčovat o své velikosti ne s tím že by byl chtěl ke přesvědčit a ne že by byl e dejme tomu na to šel nějak chci ke lidsky jako třebas paní všechno dá. On na to šel nebo jako třebas metody vždycky jako třeba se rychlík čteme to vždycky na ta metoda indická něm byla pro jiné východisko tam církevní tady metodické už. Od tam to bylo bych chodit z ko ne metodické ne církevní metr byl východisko oddanosti pochodil dokola král která chci se tam rád na varovali not to byla nebeská od ba pro něho ne. Protože v musí si mysleli se taková ale jsem takovýho v ale hraní s hlas se nese po těch past jiná v svědek v oblasti let tak to způsobili krisi si přitom přímo on to zbožně. Poslouchal a padal na kolena a modlil se bohu aby mu ta milost byla dala že by mu být aspoň blíž tomu takže on si nedělal vůbec žádnou naději na to aby byl spasen jako třebas paní. Či povaha tato spásou šla nebo jako ten myslí který za tu spásu ušel to nebyl jeho východisko jít za osobní spásu od tomu vůbec nešlo tím němuž šlo o to aby založil nějaký řád. Oni zakladatelem řádu jde tento když tu jo znalec ale on kdykoli ale potom vůbec nešlo vzal by nějaký řád vůbec ne jak se ke všemu tomu dostal samovolně spontánní. Když ho přijali že do toho kláštera tak mu ukládali ty nejnižší služby uklidit zřením mytí světa takovým služba všem co tam byly i když jeho. A on to všechno pokorně dělat protože si říkal toto nařídil představený kláštera s to je zástupcem božím na světě ten co je pro mou cestu k bohu zapotřebí. Co mám dělat abych se bohu líbil mu šlo o to kdyby se bohu a nebýt spasen on to on si říkal z tohleto přeci jak mohu by spasen co jsem to takovýdle o ten to. Oni představený do tou se spasený člověk to ty dodnes soudný jo absolutně nesvobodný a kdo do prostě prosťáček on totiž je muset měli věci které by se nemohli stát v pani předkové neboli kristově nebo karlovi makoňovi nebo někomu jinému který není tak prostým člověkem že například potřeboval někdo jeho pomoc a on tam no jste při tom byl on se tam už.