Karel Makoň: 83-09 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

byl vize kdokoliv na zemi je že neznám další do svatýho než č nedbat došlo vůbec lidské o něco dobyli sil o ho v je že asi v ale a potom to ba co vážky českou a ta prosim tak i při veškeré své z či tak proč a. Když někde potřebovali k č její pomoci tak na tam odletěl. Podle datem dobra dobře známe. A to jsou dokumenty ta přemyslovna je li stala po celý všech tak tam bylo zapotřebí teď li špatné dopravní prostředky rosy do těla. Aby je svět s tím. On to co zatím ba z nového anežka no dvě nebo svatá anežka to co letí na ono se někoho potřebuju to jako liž co ona ale ne jako již v křičíte jede tu po proč jsou si je od těch za astrálem že to něco podobného všichni půstu volit dosti tak jaký je tohleto možné tohleto je důkaz že to byl absolutně prostý člověk proč se při dame lid tam nebo miloš nebo někdo z vás že to přeci nemůžeme s i srovnat s na že by. Bylo možno se zvednout těla mění nebýt ne. Z není možné. Ale ona prostě neměla ten způsob vší našeho myšlení ta ghosova na než tak česká nebo ten majella. Nebo ten kdo se z ku protože to byly prost s cit. Li to jsem si do kterého č nedorostla třebas paní šu o na to vám věřící striktně věřící svíce nějakého spisu také přel o ale on se bude jenom protože byl tak proč že ani si je aniž si nemyslel nepomyslel se boby někdy je jsem tím ve mně za na ten dát do kláštera nebo nějakého řádu tu si věděla vůbec žádnou naději ani potom netoužil. Tak jak se to všechno mohlo stát všechno u něho co samovolně. A jak se nám často říkal naším dosti samovolnost a on do patři on na příklad dejme tomu když v pád do pád co ty o chce než se dostalo toho kláštera ano tak von se tak za poslouchal dotek samotného buddhy že vůbec jsem nevěděl při ostří toto tepla radost tedy do toho měl hospodáře ale ono se mu nikdy nic nestalo tam tehdy v době ještě byli vlci---sežral takže toto všechno než je to ono to prošlo z prostě todleto a. U dětí ale pod od takové zaujetí které bylo vyvolanou prostotou. A ne nějakou naučenou výrok samovolným následování nechci se jim vše krista k oněm neměl mnoho vědomostí on neuměl asi číst atd psa a nevím co po potom na po že naučil. A tak do škod do ty doby jsem aby znal evangelia nebo co takového to asi nebylo možné. No ale do od tím způsobem že se přece otok k starosta a tam když viděli jeho svatost. Tak musím toho stále vyšší úkoly ani ne tak svěřoval li jak komu věřili jako ho. To zvali ke všem ona vám co může nebyl světem nebyl jsem nebyl ničím tak on tam musel seděl. A o z toho je asi tímhle tím způsobem č takže pravdo co tomu říkáš ti kteří nejsi sám sebou kterýsi člověkem boží mi své mnichy pouhými a koho říkám pokud nejsem gerardem tak bych řekl o tom tohleto když se neptáte že ráno nýbrž chcete zná s co by vám řekl že bych zapomenout na ano tak bych řekl tohleto a vždycky poradil dobře. A aby znát dotud mámu úst cenu s tím klíčem ztracení v studni. Spadají svaly k již dost kde od chrámu nebo být sloužit při svatou no a žal doma jeli do poslední z tanci. Kterého se obrátit se mal do se nikdy s to z tu je to ba hluboká a svět tak tady i když to od tedy do stali. Tak ten nebylo o toto odtáhnout a tak nakonec řekli dyť tady máme gerarda ten nám dycky dobře poradil ale vám volil bez rozmýšlení řekl vše si pád bůh abychom ho o sláva je toho o službou a ji řekli ano takže jest je to jeho vůle tak ten když tomu o nemít. se mi co škod do tu látka a a při važ který na provaz ta a tam z pustím již je v tomto přinese atomy školy tak to ten klíč to co to se někomu nemohlo pro jsem za doby tak proto se o pro si paní s po ve ze se na nějaké z věci třísku vůle a co on. Ty to tam jim chyběla tahleta tak ta moč žádá víra. Jak které měl nejdále učedníků pád je třebas jidáš ne. Ale ostatní dělit tak že určitý odstup v tak k to z který taky všechno dařilo. Ale musel zásadně dařilo všecko že on přitom nebyl v když po totiž požádali od toho o to není čára no tak nakonec když--zalez do pece protože jsou oni ho rostou o byl jeho představený to nějaký z nějakých důvodů jistě žel měl proč to by neska proč. Tak žal do majella a zalezl do pece samozřejmě úsloví italské. Jako dít četu co zřekne tak tam jsem se to nemusí dít četu tak zalez do pece on zalezl do pece na pečení chleba né. A za tři ni šli bez chleba našli ho tam zalezlého do pece tři dni ho marně hledali nikde ho nemohli najít nebyl k mání om do z peci. A teď ho musel se tak se dostal jsem. A voni tam z pece říkal není nepůjdu protože mně to řekla představený kláštera. A to je zástupce boha nad zemí řekne tak aby letu. No tak řekli podívej se se představený je to on si vzal hlavou on se postarala o on na se dnes to je tak se musíte ji za nimi nebo my musíme dneska vám do ta co u tak s ne. Tak von šel k němu naříkal vzala do toto děláš kde es. A on vinna z okamžitě les a to co k nohám toho představeného a co řeč jemu děkoval co by to s tím rodí ba mu nohy a říkal mu tak jak ty jsi poslaní od boha co mně tok chybí jeho být tři dny v tom v hrobě. Být tři dny v tom hrobě jsem vstal z mrtvých a jsem jeden z tebou ty který si z od krista tam poslal ne. A to o musel potom to o to se stalo to je o be tak ten to tak ne tak se to nepoznával atd tedy jen tady jednoho z toto jez jak jemu k tomu aby es se. Z z zbavil sama sebe ale dokonale ta se vzdal svého života jsem měl ten tam poslal na smrt když tři dni nejí kde je tvé je ve mně. No tak to neni naděje že to skočit tak dale a to vám na život rezignoval na život. Prosimvás tohleto nepodala ani paní ču nová ani a proto to utrpení. A proto pod tomhletom nepotřebovalo ů žádal dám majelliho žádné utrpení nastat. Že on stal zmrtvých do se znovuzrodil s o z se z vody i z ducha. A proto přestal základ podle ne že by byl z těla ale prosto zakladatelem nového co a ten to není aneb pro vězte tedy to znamená to s ten řád zase cení spasit. Že voni pochopit v čem spočívá spasení to tady pořád říká ano. Samozřejmě protože vzala do byl příliš prostým člověkem ale oporou skvělým o to co ale prostým který neuměla jsi psáno. A neměl asi čí st. Jenom do čeho se mně nebo na co se kdysi za řek tak se s po li ještě dalšího a potom kdykoliv to byl to to od toho je dohromady dali tak znova o to aby za je zajímavé že ten a on z vykoupení který by ho lidským spolupracovníkem potom založení toho stavu toho bo pozdější době č na říci bez tak si toho to nebyl starý když umřel ale v dospělém věku to učíš o proč. Let toho zadal za čestný se bez zbavuje do smrti strachu ze smrti na apod za to ale ten apod jako nebyl pověstní že do ses bát smrti. A že mu to ten že vám to neměl za zlé ale nemohl to pochopit z přes tam po stal nes nemůže od nemohl to pochod. A tak ten řád ve ve svém zá..zaklada ve svých zakladatelích takové dvě protivy je toho po učeného do rozumovou a jednoho poučeného nerozumně naprosto nerozumně mooudrost boží. A tak je to poč jak na za pravdu když se četu toho jsem si přečetl. tak tam je vidět ten duch toho gerarda majeli tamten to jenom srovnal tak právnicky že měl to v hlavě dobře srovnané ale duch toho řádu je opravdu bez k spasiteli. Způsobem vnitřní smrti ano tak namítá ten cesta rada maj ale to není vůbec cesta na vše na protože v proč protože nejsme schopni tat tedy toho východiska nejsme schod když se jsme si by si s tím že naše východisko jim a že musíme voda lidsky navazovat na své východisko. Jak vás tady mám nikdo z vás není tolik dogmaticky jako byl třebas tady klid nebyl dogmaticky i mít ano to bylo dogma. Vedení indické to o do ma a nebo jako byla paní šu povaha katolické dogma. Od očím tento prostě bez na ten dával do ale na vás na nikom nevidím toto východisko to ani vaše vých že ani jednoho z vás kdy nestaví ten také na nějaký dogmatech naopak vy máte ten den tři co o do mysleno z ti a to je pro všechny moje přátele při příznačné že nemám mezi svými přáteli dogmatiky nemám Ani bych šel i že nech si dnes na vše ani bych je netrpěl vůbec s mezi svými přáteli to tak by věrnými řek kterými citově přispěl rodu že by to bylo marné ano když se pod kam třebas knězem který je dogmaticky založen tato si dopadne dříve nebo po mně tak jako tam s tím dotyčným žen.. A řekne něco co mně svědčí o tom že toto ma zabral. A jedině tak je schopen mít to co tady vám říkám číst anebo studovat nebo se to co na ti pokud nevede nové východisko. Znamená nepře rodí se nedojde nějakému vnitřnímu před rodu. Tak pro něho on jsem vůbec nic neřekl potřela říkám to není pro dogmatiky naopak psána tak aby v a řečeno taky tak aby ten člověk se odnaučil do cit a proto mít čát které nemusí ten je a es si trpí. Tak to není jiná toho co vím říkám nýbrž její vina. Že ky jde to bát z nikde není rovnováha mezi jim jejich životem myšlením lidským a mezi jejich způsobem dosahování abych šel. Musel u každého z vás se dostavit aby říkal veta nová ale nebo neměla nechci vás soudit si každý z vás jsem v pátém jsme si sami usoudit že to je. Ale osobně když něco takového potkat utrpení. Tak vždycky vím od protivil potká pochopitelně žes těl tom moje vina ne vina pána boha nebo nějaké jeho dnem milosrdenství terezka vím že že třebas to co jsem to utrpení zažíval tak tam v koncentráku kde kdyby na pána boha ale moje moje vina spočívala především v tom že si přál aby bůh miloval to byla moje vůle je abych miloval boha padám být seš sebe aby cokoliv. To byla moje vůle jsem si myslel do toto hlavní co mi chybí a co musím od špatného vizte. Že jsem nepřestal o tom vůbec lidskou přesto o tom co je topič pán bůh miluje. A protože jsem neměl lidskou představu o boha o bohu tak taky nelidsky se ke mně chová do přitom jak miloval a to bylo správné. Takže každého taky neodsuzuji v tom že trpký. Ale protože ta nelidská láska o bys to taky pro je od momentálně o to by měl trvat moc dlouho to se potom nebezpečí je že to tam někde vázne. Protože to není nebylo co dnes si oni tušení nerovnováha kterou člověk zjednal tak všechny kdybych to tak sledoval mít tak by řekl člověk je bez stavu ustavičného přerozování jestliže zaujme nějaké stanovisko se o ta žena. A a pomocí tohoto východiska se dostat tam kam to dovede. A ten doprostřed o dovede ale pak se ho musí bez skrupulí. A bez lítosti vzdát přestože se je na holičkách a nemá nic dokud jsem se třebas nevzdal v předškolním věku svého života. Tak jsem se neocitl předtím pro dím jsou vém kde jsem se bez jsem získal od boha moc poznávat co je správné nad se nesprávné nejenom poznat ale my tomu moc aby to uskutečňovat. To byla všechna moc od něho. Když dokud jsem dejme tomu v těch jsem nás světech se nesmíří s tím že nebudu přírodovědcem a bez lítosti jsem se obrátil zády k tomu který při do vědce chtěl být. Věda že tím nikdy nebudu proti doby neměl ke mně bůh přístup více š tím dětským způsobem předešlí ano to bylo málo chtělo se ode abych rozum stát a mohl jsem jenom tedy jsem opustil sama sebe ne a tím jsem v sobě víckrát prostor pro boha do určitými jsem opustila pak toto se toto oko a že na se opakuje denně a ano. Čili člověk nemá definitivní na této cestě nýbrž musí ustavičně od sebe ku o tupou od být dnes že boží čím dáti boží a to znamená že takový jaký je dneska. Nebyl včera nebyl před rokem nebyl ve svém mládí atd tak dále. E že je to jiný člověk a to jít tak daleko aby osobě mohl nakonec žitě čistě v něm kristus a. On tam není čí ano tak by to mělo to panno aby to bylo prostě soustavné spolužití. Když ten člověk cele například spasen tak tady neměl dělat tu samo o omyl. Na samosebou před tato vůle staví hradbu mezi boha a mezi člověk hradbu tak to o co mnou že ani ježíš kristus nebyl schopen i před k či ani on i při veškeré své moci on mohl způsobit že z křičel mrtvé. Ale nemohl es si ani jednou ze svých učedníků. Pro tohle tu tuhletu bych tomu ku že chtěli osobně býti spasení. Ano samozřejmě jsem mockrát řekl že ježíš kristus to na dával tuhletu touhu po z pád své u svých žáků svých učedníků protože nemohl její jinak chytí jelikož se měli sebe a než č že za toto nejvyšší co v člověku kyne věčný život. A na tak musíme si uvědomit že taky to je prostředek je na určité úrovni nutný kterého se se přes časně vzdávat nesprávné se na. Ale není to totožné s ku výrokem kdo hledá svůj život ztratí jej v tom není to tam je mně no to je vidět od ostatních výroků které okolo toho jsou přímo na ku členy nade míněno kdo nedá tento pozemský život už. Ten jej ztratí a nedo nedá věčný čit. Protože kdyby tomu bylo jinak když teďka vykládám nad tak bych se zapomenout a teta za že nemohu jelikož tento viděla a dodneška to vidím nová a všechno. Ono zato na to co řekl třebas tedy mně samaritánce. Ženě pěti mužů u u tady kdybys chtěla život věčným tato zkracuju tak by se ho měla. A dával najevo jiných na jiných místech že to chtění nevadí. Ovšem nevadí do určité míry do určitého stupně vývoje. Takže jestliže katolická si ke si k a přes tam který si nepřeje spásu není pravým křesťanem pak přitakává. A vím dobře že kdybych se v kdybych se i s snažil o to být spasen že bych vůbec křest janem nebi. Jo to taky to se vás o to nestojí proti sobě. Nýbrž ti kteří si přáli spásu pro sebe kdyby mu tření ježíšem kristem okamžitě se z tato o spát svůj ji okamžitě o chvíli od chvíle vystoupili do učednictví u ježíše krista znamená on je velice jemně odváděl od pouhý mít spásu je nám. Sebe odváděl ježíš životní pak my taky když máme touhu být spaseni nad tak životní praxí a to bylo podivuhodné u paní šu mou ven. Od proč se odváděni od toho abychom si přál jenom pro jsem asi psal taky pro své bližší to pro na skvělé. Nic výkonné po li postup tak že anebo když tam mluvím a jestliže tohle to tedy platilo na úrovni kdy ježíš byl mistrem a oni byli jeho učedníci nebo učedníky. Tak to přestalo platit v okamžiku kdy těmito metodami těmito prostředky. Tím to osobním chtění dostala kam se chtěním člověk dostat může ten nej i ani čím chtěním nebo bič vším chtěním nebo větší čím sobectvím dostat může abych to řekl na plné pecky. Ale dál to sobectvím nejde přát tak přes jenom toho skvělého příkladu toho svaté rada pod svým v když v kdyby je be sobectví byla špetka sebelásky tak ve šel pod kříž tak utekl jako ty ostatní před tam mu kynul mají jenom z mat. Kdekdo od zdá a mohl ukázat po je jeho učedník ještě tak věrný vede pod jeho kříž to je pro oka ce proti státu co je na psa a od tam nahoře i neri. Je to z nazaretu z tak jak s kdo tu prosim. Králi do s kým král židovský znamená po ten jak s. Který na mám kterou máme pro poprava a on patři těm zbořen sum v jeho po pravíme to tam ho si ho musel na co na tom kříži protože kdo vás těl ten by popraven nám na to nedbala o to vůbec nevěděl o sobě nevěděl. On byl na tom kříži s tím ježíšem jako by se o na dostat rozumíte to tomu tato to viklat tak tady je výslovně řečeno. Že ta se či lidského chtění musí být z teče na musí ale jednak postupně. A po určité době skokem postupným přibližováním tím že člověk praktikuje lásku bližní postupné přibližování že přišel přestane se potom zajímat jenom pro svou vlastní spásu a potom tím skokem že zapomene na sebe že vnitřně umřel pro sebe neexistuje aby zatím kriste ano nad tak to je. Odůvodnění které z ti proč existuje a jak se dát bohu ano. Že si na ty tři říkají narostly od na že kdo se tady svoji duši ztratí kdy neříkejme mluví o životě na tak jak tady prostě se nám přibližují k názoru člověka že to co on poznává že po je jeho duši jo voni velice asi tak to taky říkal spíš čili již než jak jak ten svatý jan. On se přibližovat k názoru člověka když ona si jeho způsobu myšlení slyšel pro čekat tam kde byl a on tento život nepovažovat ten křest tam jenom za život hmotný nýbrž za život jeho duše v těle ano jeho duše. A kdo tento tento konglomerát soužití duše s tělem tedy se zachovat ten ho tak nad tedy řečeno jinak. Není věčnost a věčný život vědomý věčný život připraven pro člověk tak který to chce není že získá věčnost jenom pro větší. Jestliže je duše věčná nějaká a uvnitř o které člověk neví. A na kterou nemůže by vůbec žádnou by si chce nebo jak chce mít tady prostě tak tahleta duše může být osvobozena za okolností o kterých mluví ježíš kristus. Jediná on musí ztratit duši kterou měl město to vně s tělem mylně to s tělem a to dělá každý z vás prosimvás po dva tělo vizte duše v těle prostě od toho této nejlepší čemu se z můžete strašně málo a pak ovšem toto je třeba ztratit protože tam něco pomíchané tělo a duše. Nemůže vstoupit k tomu bohu tam vystoupí sám nesmrtelné které ses nesmrtelným spojí. Aby se nesmrtelném mohlo tady v tom světě nevědomí vůbec projevit tomu je třeba aby člověk ztratil pocit tělesnosti to již kristus když z s mně se názorně les symbolikou jeho života a o to nebudu dál o do hlavy protože v tom mar ne jak vidím. Jenže on s to to je tak či v tak to byla ztráta pocitu tělesnosti přátele tento symbol na tak ba v této nejvážnější zcela ježíšova života to je ty by nutí k následování. Že beztak tento pocit těles to z vy to tak to jsi s tělesností nemůžeme stal smrt svých navěky nemůže být živi z byste šesti. Toto například moje manželka kupodivu před smrti aspoň tři neděle ztratila. Tuto závislost na tělesnosti. A proto dělá deska takové velké pokroky po smrti jak co do vysvětlit vede jsou tam lidí kteří s tam jo tedy před padesát šedesát teta pořád jsou závislí na těle po na to musí krmit jíst spát všechno možného na to nepotřebuje. Tohle. Vy to ještě z otcova než o to rostla to všechno ježto šlo do mělo jsem to život doznívá mně velice sveřepý. Tato se na to z kterou rosy pěstovala padesát sedum nad z ráno bez mezer. Je velice s ve že je protože ona měla určitý předstih v tom že od roku padesát ti je nám roku osmdesát jedná to znamená třicet této zlu a doba ona z tohoto způsobu myšlení sled byla ona tehdy uznávám že tělo je prost a to co se v. Těle projevuje není pohlaví nebo pokrok neboť to velké nebot to všechno co je za a to byl dobrý začátek který pod světě letech žel sto doba před tím tím velkým utrpením ono to tak nešlo. Člověk je třeba aby byla i přesto ani dnes ještě vibrace dokonat cestu do to nebýt do utrpení tam něco o vás. A on to se nedivím do tam váze aby jaké byly příčiny vidí kdyby jsi do pak pak krok manželi toho krále ten jak se k tomu všemu. Náležela svým srdcem tolik pán bůh nebo s tím zase a proto ji osvobodil velice brzo. Když vy nil se na lékaře ryby svým pro by dělal tu sví choroby tak by se víte jak málo vzpomněl ano měla při tak těžké choroby. A protože každý ten zákon proti zdá stát na to tak kdy podivu od tím opat kde to říkat ono marně se musí brát opírat na tomu vůbec se našlo v ani nedostala an protože pak mu za to na rakovinu protože šla jinou cestou se o to měla od sešli utrpení v ča čas toto do utrpení. Tak si neděli a to není u takového rakovinou nemocného dlouhá doba není. A když vezmete váhu protože k tomu odbourat okamžitě s tím že se přesto vody dostala do vidění jiného světa pádu zbavení závislosti na tělesnosti jaké si svobody kryl na ty měl před jenom svobody. Tak to je vidět že asi vám nemluvím nepravdu nýbrž že tady. Vám to dává tušit že toto je cesta správně nastoupena takže není nikde řečeno že bychom mohli u prostředků které jsem o li při východisku. Ku du sta. Například ona teprve roku padesát jedná o jela východisko tak jsem zvolil. Dávno před ne. A on nevíme přistoupil řekla to je mi vzdálené to východisko bylo ty nejsi moje kdysi vysvětlena od boha jsem ti si na boha tu viny kterým jsem na hospodařit ano. Aby si taky jsou od boha a to jenom při proto má. A pro že nad tytež vyviklal tak není ne ale zatím něco jiného kdo co na ty nevidíš. A ona tohle to přijala tepla se jich neboť domy další kde ti i my si veme vždycky nějakým násilím semen muselo jít na na on tam jenom to šlo ba jako o při na si tam přední před to za ta výtka. No a něco dostat provedení prosimvás vedení duchovní kterémusi se rozuměla je to tak významné a tím důležitější že tomu nerozuměl když se to bylo žilo taky tak se mi to co dělat co dělají jsem životní pro krám. A vám řeknu mezi vámi neznám člověka kdy měl tak vyhraněný pro krám životní jako milovaná neznám první dámám všech vás velice rád že jo ale neznám takového člověk. El v její blízkosti se nedalo jednat tak jako se jedno blízkosti myslí přední se lidí stávali jinými lidmi. No pak na vede ti tedy na manžela tedy v tom om po nepůsobila ale krizi kdy kdy byli v její přítomnosti ano. A to je to mně bylo vždycky ukázkou že je tak že jsem od za z ani tak že ona co by něco nosí el čas se rysem schopen čem neschopna jenom vlastně žena. Že si vidící proti nevím atd tak jak mu mám za to ne ale je nutné se tak mi omluvit abych obstál před vámi ne na tak to je asi všecko li se kdo znovuzrodit a bez toho na zastoupit do království božího tak to musí být vždycky poznamenáno překročení toho nebo na víc se dostat se za jordán jordán je dobrá věc. Ale narodil další cesta ano příště dobrá věd z ale za utrpení a tak příčině další cesta to není smysl naší cesty že ano. To není věk smyslem začít si na nějaké zázraky a tak na tane abych mluvil o všech a víte tam poznat. To co jsem začít cesty je dokonale patřit bohu ale fakticky to znamená nežít vůbec pro sebe žít jenom pro toho boha a vím že vám nekladu nedělám v dobrý příklad ale jestliže aspoň maličko tohleto plní. Tak přes to na musíte poznat že v tom maličko tak ním že pro sebe tolik než víru jako třebas někteří je to. Víte ne a tohleto by musíte daleko vyšší míře dosáhnout pomocí boží pochopitelný ne nesnesnažte se napodobovat kohokoliv ani kam na dokonce ani svatého se nad vodou buď buď dívám on jsou příkladem ale musíme na podvod ježíše krista naše cesta je cesta nápodoby ale nikoho příček. Si musíme v tom o obecném pravidlu jeho symboliky života najít svoje řešení.. Obecnému vzorci svoje osobní řešení to znamená musí na sebe poznávat či z dale. A potom ne to se do stavu vzorec je to co je milo čili když je to máme či ne tak je tak to vůbec máme řešit. Na každém č stopy je třeba a u či tam míra větší míra sebepoznání to její jedinečná a naopak svatý které jest aby vy kterou co za co svatým již z mém do dějin lidské duše opravu by z hle návody ne ale všimneme jsem jenom na a všechno co tady jako náboženský projev u mě. Tak to je věc zjevení která nenastala tím že by by někdo něco vysvětlovat. Víte že v tom koncentráku jsem za ten svůj život že nikdo začal něco vysvětlovat a. Nebo se slyšel nějaký nad kdepák. To na to by se tam vedeš do toho do které mne zlomku kdo to bezčase okamžiku ve kterém jsem byl zachráněn od smrti na tak dále ale nejenom vstoupil jsem do jiného života. Když například vám to řeknu třebas jednou třebas byl taky mi jinou pozvání toho jo kristus se pocit tom nad před cizoložnou ženou kterou chtěli kamenovat před tou studnou u stupni. A on říká ano zákon vám toho přikazuje neboť dovoluje. Čem ale vám pravím do z tebe hřích jsem hoďte první kamenném a jsem jich je všímal nýbrž začal sama do písku napsal me do první ho který se díval na ten písek a vedle jeho po mlč ku v jeho hřích. Bez bez toho byl že ten kristus zdá oni toho oh odešel napsal jeho druhy koho či po mlčky kou jeho hlavní hřích ten se proč byl a odešel a protože znal kdy to na všech kteří tam byli stroze li se všichni nad znalostí z nitra toho člověka aneb podle stanou za hodny toho aby předním někoho kamenovali předním po nemohli udělat. Čili odešli takže kristus o nakonec říct nikdo vezme do nad sebeklamem ani nebo u kamenovat on osobě nemohl napsat ježíš kristus v atd ten na ten a to na ten hřích to nemohl ale řekl kdo je na a ona řekla a to na na do poučili a ne řeší znamená dal vidím ba k tomu mocí jít dál tím slovem vítat u něho slovo bylo s ku k skutek aby dále či takže od dál ne řešila. Ta nebyla schod a dále či toto jeho mámení hlavní podstata každého zjevení. Že učím člověka neschopný ho jednat tak jak jednal předtím. A schopného jednat nově a kromě toho kromě této moci mám namu namu schopnost nového způsobu rozlišení takže on se pro slyší od minulého života no který podloží a. Za řešit novým životem ale není to ještě něco výsledného nýbrž praxí v pravda která mu to je toho času se být jako absolutní pravda protože nedorostl do další relativní pravda tak to jde dál a no a tak je přecházím přeci před to na tím pravou ke druhé. Z mýtem ale jsem si dobře vědom že to tady všechno říkám to jsou relativní pravdy toto pravdy ale to jsou relativní tak v v před to za ty které od co od právě pole ž popud stále č když kristus nejvíce platil lidem když se u mlčel na při či al byl šli noci nebo při dni v tobě to byla řeč. A nebýt této řeči tak že. Křesťanství zmizelo světa vůbec se narodilo nebýt jeho smrti totiž vůbec nevzniklo na ano od co v no ano. Či no tak podívejte se vůli příčina boží vypadá jako když netvoří když řekneme že netvoří jak je to je dobré že jsi mi že k otci jak protože tvoří. To nic nebylo mi jednou jednoho nestvořenou a ty si to neexistovalo to ne. Prostě všechno všechna všechny bytosti všechno takzvané žene že to jsou určité kategorie jsem ve kterých řádově nižší nebo vyšší tvorové svítí a jestliže někdo svým jednáním a svým jógickým vývojem své. Důležité a se víme jem dědictvím jiným neví biologický se dostane do určitého řádu hodnot. Tak je naději vázán tak že nemůže z této oblasti vypadnout. On prostě je poután touhu oblastí a tam je to tak dokonale propojeno. Že on když sebe či jak by řekl za dáte jinam zajít jednu z těch svých chyb nebo předností. Terén náležejí do oblasti je chycen celou tou obrat čili všechny ty součásti zákonitosti na něho platí a je tam tak dlouho dokud nepřeroste přes tu úroveň ano čili musí nějakým způsobem nad plnit tu zákonitost která tam vládne tím způsobem že z jedná proti vám ku. Proti tomu za ho na byste řekli do věr v čem bude to velice primitivní obraz že když třebas něco provedu nějaké oblasti třebas ti že toto je zákonodárství také tato určitý zákona věta od pata učiti trest a tam taky že jo když tam něco provedu jsem tam něco provedl třeba v minulosti tak tam bylo to určitý let si o ot. Říkám tak odtamtud mohu vypadnout ano. Tak tak je to asi s tou zákonitost ani domě odtamtud nebo osvobodit dokud posledního ale že z platí jak je psáno vyd. Ti ano to je psalo určité úrovni jste ode nebi padneš dokud posledního ale že z pak se s tím že to že udělám že to stojí tomu co vyrovnat mu lidu jo je že to znamená třebas tam to je to na se na pater klade pět let ve podmínečně. Amor vazby tak takovým způsobem obdobným se to tam odpykávat od říkáme sto tady je a kdy tanec tam. Například tady si může odpykat pobyt v tomto světě ti způsobem že se vůbec nedostaneme léku uplatnění toho záznamu vyššího než genetického kde nějaký oko jak odvolání děj života třebas. Několik dní pod po narození nebo několik let po narození a vypadat jako že se to stalo nějak při nebo od svým nižším třeba obaly nebo či vší. Nebo nemocí není pravda to je nás tedy a jestliže léčíme tu chorobu tak se svým to od lidské věčným následků ne přít čím ano a ty přičinit oni byli ne ano o tom jsem byl tady bavit protože člověk není schopen to poznat ale když neví co dělat správné tak když to dělat tak se dostane li ano a tam taky tam moje manželka co dělat. A to je správné takže ona se může z těch lidí tam vymanit tam se dostat na prvky úroveň na co potom bude dál těla. Své na tašky o úrovni vítězi do mekky ve může pomoci člověku který. Odtělen jinak jiné úrovni aby si rychleji odpykal svůj trest nebo. Aby se vymanil staví závislostí. Může protože je my jsme propojeni když se dělo bytosti se všemi úrovněmi. Že my taky jsme na úrovni boží i ní. Taky jsme ale je to propojení je podprahové o to vůbec nemáme pád ale toto propojení třebas z s tím dále my normálním životem je tak dokonalé kdybyste na toho člověka který tam nějak trpí nějakým svědomí kterého hry že dělal věci které by chtěl udělat na tom světě. A jemu špatně z toho že nemůže udělat kdybyste to za něho dělali soustavně tak on si tím způsobem vět tam od říká. Protožes bez k a oni v nádoby rozumíte on světel odpykávat od ty k k a a k a tak jsem říkal často o jednom z s a tedy který si tímto způsobem. Za z to s otce od sloužil je těžko Žádným mechanickým způsobem se člověk nezduchovní, a tím méně někomu pomůže. Otčenáš by nesměl říkat, mechanicky být říkán, protože Otčenáš je strašně náročná modlitba, v sobě obsahující řád hodnot. A kdo se ho modlí, tak lže, když ten řád hodnot neuznává. Když ho uznává, tak mluví pra- mluví se- modlí se v duchu a v pravdě. A pak je to nejúčinnější modlitba ze všech modliteb. a Zrovna tak. Samozřejmě tam ještě něco při modlitbě, které my říkáme mše svaté, existuje něco, co my normálními smysly nemůžeme chápat. Ale co existuje objektivně bez ohledu na nás. jsem jednou šel s panem Válkem okolo kostela v Gottwaldově. A on nesledoval vůbec kudy deme. Protože jsem ho vedl za ruku, von se totiž držel pod paží, takže vůbec přestal sledovat, kde jsme. Ani si neuvědomoval, že jsme před kostelem a von najednou říkal: tadyhle vpravo se něco děje, kde to jsme, Karle? jsem říkal: před kostelem. A on říkal: a počkáme chvíli. to tak tady tahne doprava. A vono tam zrovna bylo pozdvihování a proměňování, ano? A slyšeli jsme za chvilinku ty zvonky, které tehdy zněly přitom a von to proměňování cítil na vzdálenost třiceti metrů asi tak přibližně. Tak to je něco objektivního, které- tam se to ta transubstanciace se tam děje, bez ohledu na to, že ten kněz to dělá mechanickým způsobem. Prostě to jim bylo vštípeno tím dědictvím po svatém Petru a tak dále. si ještě citech z z si uvědomuju co jednou svým životem kázal svatých se nízký vyšli okolo opuštěné o chrámu svítí přítelem oni dycky vám ničíte do vady sám a téměř vždycky řekl svatý říkal prosím při tedy kdyby velice zajímal kdy svět tady svátostí ježíš přítomném. A zamyslet žena prost nechtěl jsem skutkem a objal v tom otevřený opuštění osten sval a a nemohli od toho svatostánku vůbec o bohu musel tam tří tamní věc musel otevřít ten a ten a mohou z toho tu s tím a tím byl osvobozen od toho pouť ta které vázáno toho svatýho za u ten. Jít z jeho tomu se s pro z vás ani tam nedělám vše nedělá vše svatá ale bylo to postí z mysli jsem si obrat za o pokud čit přenášet tom jak mají překonávat. Převtělování pomocí znovuzrození neboť lépe dnes převtělovat tisíce věcí znovuzrodí ti své. A znovuzrodit se může člověk musí si člověk znovuzrodit jedině v tomto životě. A když to neudělá v jednom životě tak se musí před vtělit a znovu se pokud se a tak semeno nekonečno třeba kdežto ježíš kristus svým životem ukázal jak to dokázal v jednom životě a protože to novum. Které neřikam že nebylo známo ale nebylo tak i to vám ve starověku on není tak by pak i v indii dodneška. Tak jsem pořád za od ne jednou se ho aspoň dotknout a mně k tomu podnítily dvě věci možná že si abych se z toho nějaký způsoem odvážil vůbec hostií. První řadě když jsem pochopil někdy v dál ne v bylo v minulosti symboliku ježíše života a že uplatněním tohoto co on žil v našem životě by se dalo to znovuzrození provést. A to jeden pramen hlavní pramen a druhý pramen byl byla nauka alberta švajcra která je zakotvena v ky zenem nebo rozvedena ji zen nauka úcty k životu ano tak tu tam jsem komentoval aspoň ten první pasážích ano. A třetí pramen tomu byl můj ději. Který prozradil mnoho pomocí pak je mýtů. Potom se člověkem děje po smrti jo. Ono se mo do bohužel pomocí těch pacientu dostat jenom těsně za hranice. Tohoto života pozemského protože jsem se ale měl přes v v tom předškolním věku dostat v nic ta tyto hranice aspoň čtrnáctkrát. Čili to co se normálně s pacientem tělo jednou jeho pacientem mu kdy ho co odělo minimálně v no a ztrát a potom se to ještě moc to opakoval za jiných okolností v po v ději při v modlitbě. Apod to co znovu opakovalo v koncentráku ženo v když ten esesman chtěl zabít a tak dále tak jsem vlastně jen těmito zkušenostmi nastoupil útlém mládí cestu znovuzrozování. Cestu znovuzrozování které je označeno ježíšem při starém. Jako pod mým ta činné k vám ono s tuku do království božího a tato podmínka zní hradě č je označena nezrodíš viset vody a z vás nevěděl s králoství z ky z to jsou dvě krajní meze v podle začátek duch svět konec. Co mezitím je li není v tom toho této větě označen ho a je detailně rozpracována životem ježíše krista. Takže by ten kombinací těchto dvou poznatků jsem mohl dát dohromady to co jsem tam psal a to vypadá asi takle když jsem prodělal tu klinickou smrt v tom ten mládí při tom jak je lékaři. Operovali. A tak jsem to dělal minimálně tak jako ty pacienti toho mu v jeho a protože jsem statě vědomí tohoto světa vědomí bolesti od mohli operovat aniž by bylo třeba a toho řekli že jako nenormální na že ve mně nikdy normální člověk nebo ne. Kůže měnícího člověk nebo že budu pořád ano mám se dostal na s cestu nenormálního vývojem. Který je nenormální také v tom smyslu že překonává celou řadu vtělení neříkám všechno ale jsou rodu vtělením mít které by normálně musel nastat kdyby došlo tím primitivním způsobem tak je nám z mám s tím s jemnou. No a když jsem měl takových několik. Předpokladů jednak vlastní zkušenosti na tu četbou na po cestě a do nebe to se tak jsem se o si byl o tom napsat toto tato řeknu ve zkratce samo zření. V první řadě by bylo třeba aby každý člověk se při se si být znovuzrozen vstupy do království božího aby každý člověk se naučil neposlouchá přednostně svou vlastní vůli nýbrž poslouchat vůli toho and kterého považuje za boha nebo na vůli přednější něž lidská znamená pod řídil se také. Mu řádu který není tím tím člověka samotný vymyšlen. Ale to je obecně čem než to první co znamená čekat ještě naší společnosti musí poslouchat a musí být zaměstnán a musí se řídit tím řádem pracovním a co si především v své práci a teprve potom sobě zapomenout zase své práci tak také dělá taky dělá tohleto ovšem míti nic způsobem nevěda měl sat chyba dělá tohleto že totiž zanedbává vlastní vůli as stavy. Nejím s tou vůlí jenom cizí a to mu povaha aby se ze sebe dostal neboť je větší překážkou na cestě k bohu kuje protože jsem svůj. Ale to být svůj se definovat. Ne úplně ale nejlépe je neúplně ale neděle ten tím že se držím své vlastní vůle to co mně dožít od boha pryč pocitu oděno z ti od boha. Dokud mám svou vůli tak nemohou znát vůli boží nemohuli na vůli boží nemohou se řídit. A tu do dočasně mohou zastat tento do skutek tím že je že konám vůli nějakého řádu se řídí nějakým řádem který mění země nepřítele nebo otčenášem dne nebo záporném novostí tohoto světa.. Tito sešněrován ji dokonce do ve bytí je tady a i ti první křesťanští mystici třeba z se k od svatý benedikt kte svých řádech u pravili život v těch svých následovníku tak že je spoutali na každém kroku u žen se jak něco li ve svou vlastní vůli nebylo správné. Když člověk nekonat tedy svou vlastní vůli a je poslušen vůle která není jeho. A je li to vůle kterou jasně poznává že správné je správná znamená dostavíli se na se dostaví výše poslušen dostavily se schopna st v. Rozeznávat co je správné a co nesprávné a řídí se tím správný a to se město od do při na po ruku protože jsem rozeznával cesta oné jsem správné ve se nevěděl napřed se z toho na to musel zeptat nikdy mně radili jsem ale jak je neděli poznával co měl bys za něco velice správně to měl vně nesprávně to jsem neposlechl když to bylo pro nejsvětější. A co měli straně jsem okamžitě po slovo a a dokonce trestal za neposlušnost osobně abych na sebe anebo kolovat nějak že závazky tak jsem to totiž pociťoval. A to je první fáze vývoje to je. převtělováním nebo znovuzrozování které když dosáhne člověk vrcholu toho znamená jaké s také z dokonalosti v poslušnosti to dělá samovolně tohleto když mu ani nenapadne že by měl by nedávat svou vlastní vůli před tou vůlí vyšší když samovolně potom zatím de na tu vyšší vůli kterou poznává tak se dostal na vrchol tohoto stupně. A toto vedení i když to nebude za boží je to vedení boží toto vedení božímu si by potom nahrazena jiným vyšším vedení boží když dosáhneme vrcholu be to poslušností a to se mi stalo v těch sedmnácti letech. A kromě toho nebo by již že li dost nazpátek co všechno co z cítit zameškal co jsem nepodařilo ne o to byl obrán konce obrán o schopnost přírodní li si jen o se přední vědám jestliže jsem toto překonal tak jsem ztratil sama sebe který si měl tak rád jako přírodní vědec na tak dále to ba je ho je jen a ne tak když ses zbavit toho co měli nejradši. Tak se ocitne tak trošičku na hranici učedníka páně ne ještě úplně. To jde velice pomalu kupředu ale tak na tak ten nějakém rozhraní nějakého před vůdce ježíšova víme tam na rozhraní toho ceta od za mnou činností svatého jana křtitele jsem ten který připravuje cesty páně cesta panně byla připravena tím ve tím způsobem takže ten bůh mohl do mého vědomí vstoupit vstoupet tam přesně v tom okamžiku kdy jsem se zdál. Těch přírodních věd bez být dosti a tím jsem si osobě myslel co jsou chybně to nevadí že si osobě myslel že jsem se sebe celého vzdal tento můj život následující co tady budu nebude stal za nic o tom ono to okamžik před padl bůh se svou přítomností a za své. Jako to tedy mít obrácení nebude to první znovuzrození nebo ten začátek mu ven tam při tom zákrok v leká z kemp způsobovalo že jsem. Chtěl jednat správně. A věděl jsem co je správné rozeznával jsem co je správné na kdo nával lépe řečeno. Tak teď jsem zase rozeznával že musí jím patřit bohu ale nikomu jinému. Že ho mu to bylo nutkání tak sil ne to do tam moc boží setkání tak jsi ne že jsem si to špatně interpretovat například co opustil se op si to svět neměl pro žádný význam pod sledoval jsem hrubě veškerou světskou činnost jídlem a pitím začínaje a samosebou studiem a vším ostatním konče. A do se mnou těžké nevíte matky taktně zachráněna vůbec na světě ne měl dost asi ti na životě to byl anděl ztráty v pravém slova smyslu on vědou dělají donutila spadnou těla donutila studovat. To byl záda že se to všechno dokázat že se k tomu neměl žádný po mně to při jak je ten stavu před a jsem přestal mít zájem o tento svět ale totálně to byl chybný výklad to je to byla na je chybná interpretace protože bez z toho z toho života nad v tomto v těle se nedá do ano jsem viděl spát o život tomto svět jako on nástroji bez kterého se člověk neobe ano to jsem ne děla. Nese byl příliš zaujat tím bohem který nebyl z tohoto světa krásy kterým do z tohoto světa. Prosimvás takovým mírní výklad je možný a vede tak lidským omylům nemohl ve smrt kdyby nebylo bývalo matky. Na o do blázince onen co všechno a nestalo se ani to ani ono a teď to novost není pokračovalo mých novými kroky protože jsem se dověděl o prostředku. Který vede k tomu vědomému trvalému spojení nejenom na nahlédnutí do věčnost jako se stalo. Se na ale k trvalému spojení. Ale jsem se s to byl omyl nebo nedostatek med tak s nedostatek v tom smyslu že jsem si myslel že to modlitba. Kterou se člověk bojí bohem spojit s bohem kdyby tomu tak bylo tak by se musel potom jenom modlit zase by musel z toho světa vypadnout a dobyto nenormální. Zase to na špatná interpretace věc víte teta se toho modlete se neustále. Se musí modlit životem on člověk musí dosáhnout toho o čem mluví velice dobře při horovi do osmi mu o tom odlišnosti. jsem měl v době na učit. Se vším co potká v tom životě zacházet jako ses sebou rovným jako nevěsta třeba síly do na něco nižšího spal za něco vyššího a v kázání duchovní něco vyššího nebo modlitba jsou vyšší nýbrž všecko ale o na úrovni takové že by to bylo posvěceno bohem. A tohleto jsem nedokázal. Do o dokud třicet dokud sice jeden z na by věd jsem kázal o co si především cenil modlitbu a když jsem třebas dostal vysokou školu potom el tak jsem tam šel ne proto abych se stal něčím nýbrž že to nebavilo pase by je že jsem tedy pociťoval správně musím proti sobě bojovat a tak jsem dělat to co mně kdy mým bavilo a to byla ta vysoká škola toho typu při kdyby někdo byl byli bavili ale jsem dostal ale toho ty. Na kterou jsem se dostal tam bavili nově zvyky a to bylo poměrně málo k do ba by se z toho co vám. No a na hlavy je ale tam jsem byl tomu své tak je k tomu abych se studoval i věci které budu mít pro co z tikot co na při ve matematiku né. dneska dodneška potřebuju a proto jsem byl donucen k tomu abych to taky studoval a teď du kousek dát jesiže tak tímto jednostranným způsobem jsem modlitbě dosáhl nějakého vědomého spojení s bohem. Tak chybělo dosažení tohoto vědomého spojení také věčném životě a k tomu se dostal v te v prvém. Na pozbyla třicet tři pět třicet sedum k vědy že takových v jednou světlo tak si to stalo a teprve když jsem zase je kdy jsem v zemi tak vady zevních okolností začal považovat. Celou svou dosavadní cestu za chybnou neboť dovedla na hranici. Z ve ti fysické a učí měla bezbranným před těmi jste smáli temeno z říká stříleli někdy tak se říkat to je tady nějak chyba nevíš jaká. A tak jsem upřímně zavrhl celý svůj život jako špatně žít jak. Nevědomý jako li nesprávně použitý ist se vším tím co jsem dnes listím zažil. A to mně umožnilo abych okamžik kdy jsem odevzdal přejde život ve za i toto takzvané dobré člověk musí vždy znovu poznává že pravda kterou se jež cítil na určitém stupni byla pravdou relativní anděla cenu na tom stupni jakmile se přes ten stupeň dostal tak v tom přestala být je relativní pravda to nebyla pravda. to bylo něco pase co tělo co se neměl při vší na. To znamená od dej zase od toho člověka který na určité úrovni něco dovršil. Pořád je to odcházející od sebe na vyšší úrovni sebepoznání tak jsem to tam měl říct ano čili čím dokonaleji člověk sebe poznává tím dokonale je aby větší ni přemůže sebe opustit musí z ky u přimět opustit sebe celého jak sebe poznává že se do vám málo tak sebe v kdy se ho neopustí ne že by byl nechtěl cela se odpustí ale ne na se tak se neví co co je v číně když se například třebas z koncentráku opustil svůj hmotný. Život se si se jsem opustil všecko taky již z říkal nikdo nemůže dál více svůj vlastní život ale co je to opustil to život v taková nepatrná jsou částka toho celého o mu obratu života na všech možných úrovních i nad nimi u boha to znamená i života věčného a jsem se vzdal jenom toho co jsem poznával to bude tento život tat strašně málo ovšem i v tom nebylo samo svou odpuštěno. Tak i bych chtěl nám říci že to jsou na těch přechodech vždycky omyly které jsou žádoucí kdybychom nemohli nazvat jako spolupůsobení zla jako spolupůsobení dualismu. Jako nutnost du o lidskou cestou ještě procházet nepřejí přes čas klid jak se mu monismu toto by se do se může zvládnout ztrát sebou přesvědčen o tom co je na tom správného ale musí s zacházet s tímto dualistickým světem jako s palem protiv kterého mají ještě o něčem poučit konkrétně čeho musí vyvodit důsledky jako z nějaké na nějaké představy nebo iluze nýbrž ze skutečnosti která na určité úrovni existuje. No a tak. Jsem měl možnost se znovu narodit a tam v tom konce tak jsem se na dvě takovým způsobem že jsem pět měsíc tu mu vědomě chodil spojeni s bohem takže jsem například nemiloval v jsem si nedělal iluzi to jediná májá kterou z věděla že čela člověk miluje že že že že že že poznávání zatím je to bůh který žije miluje poznává a od o. Ze vědomí lidské je se při živou jenom přitom a kdyby to při do vaně bylo možné kde mu umožňoval tak o kam že to přestane neexistuje nepoznává nemiluje a tam jsem se stal v tomto smyslu ničí vím že jsem si aspoň do ve se sám nemiluje a že on kr z miluje noha a tak dále něco z něho. Tato dal jenom se do bych věcech ale vidíte to by byl bych vám mohl o to za stav nebe. To bylo trvalé spojení s bohem a vědomé spojení s bohem přes tuhletu vlastnost boží s jeho lásku ananda ale nebylo toho ještě pravé spojení s bohem protože se za pět nic z toho spadne al takovým vědy ani způsobem se odtamtud spadl jsem v ale ne skal no po mně je to pochopitelné ale o by to vydávat za nepochopitelnou věc jak se může člověk dopustit. Takového základního o to co z tam sto od se tak u pěti měsících. Tak jsem podlehne dojmu že jsem na svobodě jakápak je to svoboda jsem si zažíval tam větší svobodu než na tom světě jsem podal hoden tak tím jsem se zbavil toho stavu nebe se z něho spadl do normálním stavu oddělenosti od boha se pracně z toho do toho se z toho. A pracně opravdu tak že teprve roku padesát jedno to je ale potom už. Se dostat koncentráku na oba se na teprve dost se dost dělo nebo jsem dospěl k dalšímu převtělení nebo váš mu stupni znovuzrození. A tou nebudu dál rozvádět ví. Protože to stačí toto líčení k tomu abyste věděli že když člověk zachovává. Na jaké úrovni ten za tam mít nebo tady že od bude tento řád a z toho vyvozuje důsledky svou poslušností. Tak se dostane přes tuto úroveň a tam si třebas mocného života se ocitne na vyšší úrovni a to ve potom řetězovou jak chci dál by se se tam plní nové podmínky které předtím vůbec nemusel plnit. Tak se dostane se naší odlet na dát a tak to převtělování kde když to dobře dopadne ot. Zrození z vody po zrození ducha svatého. Ovšem zrození ducha svatého může nastat na zvláštní okolnosti jenom na zvláštní za strašný z nesu zase toto je rozebral paty jsou zla detailně rozebrali po ukázali a on vysvětleny životem ježíšem ježíše krista. Do tiše třeba aby člověk na určité úrovni se vzdal toho je nejlepšího prostředku který dosud měl na který měl být nejvíc je čem a to byla víra a to přeci vedla. Ale v nebi nemůže víra existovat jak praví správně z s nebi z těch tří ctností víra naděje láska víra naděje odpadají jsou zbytečné a z by nejednotnost a tak tohle toho je důležité vědět. Že ježíš kristus odnaučil věřit v z ho samy jeho své učedníky že se dostal bezmocně a on to zařídila aby se bezmoci dostal na kříž na oni přestali věřit do hospody stezkou moc. Z zbavili je v živé víry v neděli konce zázraky ne zapojena toho nezbavil tedy protože ten miloval tad láskami se musel víme li. Letem svět. A e zbaven je tak dokonalé že oni se stáhli do ulity zamane zázraky nedělali a teď museli napřed věnovat pokoji to o něco jiného znamená vnitřní klid který způsobuje. Že jsem vyrovná najít ty pohyby které si zády protiřečí v tom lidském nitru a ustanou na úrovni vnitřního klidu a v tom se potom poznával bůh v. Který nevede člověka osobně nýbrž neosobní seslání ducha svatého a to je ten vrchol toho co ježíš kristus kázal znamenají ji za člověk za člověka. nebýt člověkem kdy jde ti ho učí že učedníci se potom nechovali od s. Tom cesta od toho jako lidé nedbali na své lidství na zachování tohoto života který bylo vedlejší s úsměvem při všichni na smrt ano nepodal za příkoří nebo že se za něco co jim nenáleží se nějakým trestem za jejich způsob života nýbrž za vysvobození el z nedokonalosti které je. Kdybych svědky zde na tomto světě. A ještě dodám mockrát říkal proč svatý jan nebyl nucen v nás se do smrtí zemřít a ostatní byli a to z toho důvodu že on se neproviňoval sto jaké provinění dělo. Tím že ztratili víru on měrou nepotřeboval když je místo ani začátku lásku takže oni nemusel ztratit. A tím se také nemusel provinit touto ztrátou víte kde to bylo provinění takto těžce jako provinění cítil svatý petr když zapřel ježíše ne protože nebo měl dále věci když on takle trpěl a byl bezmocen a to neni toho člověka neznám říkal on svatý petr na aby nepřišel u svůj život pozemský kterému začal zase věřit na místo ježíši.. Tak asi tak že doba vysvětleno jakým způsobem lze překonávat převtělování mocné a na hlady o znovuzrození pak to myslel svým učením ježíš kristus. Než za du převtělování nahradit znovuzrození od s vodou o z ve zkratce říci tak tato dostat se ze symbolu že rozum. Symbol vody není symbolem těla nýbrž symbolem duše si bodem lidské duše a znovu ve musí postupovat tak že člověk začne zrozovat znovu zrozovat v této lidské duši ta lidská duše bez mít jinou k tomuto světu v kde se musí tím do od nahoru to tam bude a jestliže tato lidská duše začne se znovu za tím způsobem že ctíme nikoli jsem dolu je jež se poslouchat jak sám to lišit je svým životem něco vyššího co je nad let co jím poroučí co říká o něco lepšího a co mi napovídá se sprá že duchovního z hlediska tak. Pak se může do jsem dalšího stády a nakonec dokončí v s s s tím znovuzrozením z ano z takže například emmet tomu když to vezme potom podle symboliky ježíšova života a ona se dostal do jordánu byl pokřtěn vodou to znamená on se vyjma na nil z toho pod o všem s tví rodí dnů rodinný. A s svému okolí rozumíte tím tou křtí obočí po proč byl zrození od ti mého duše chtít vlastně ven nahoru od teď je jedině od se poslouchala nebesích jo. A tím se řídila. Ovšem u ježíše to sto pro cení než to asi toho jenom částečné mám tu pán mezistupně a nepodaří se nikomu znou velice vody na jedno to v to všechno proces postupu. Ano no a teď znou není duch pak not do budu zatím vyšší nebyla otázka byla kladena prosím apoštolové se zrodili z vody pomalu ale daleko nedokonale vším způsobem než ježíš kristus když oni totiž opustili své rodiny ano znamená to co měli nejraději tak to. Znovuzrození k tomu znovu za není byl tam bůh od po určité stránce žena tiše tam jsem sebe o pozic celého ale to co je me se stala sebou částí z ne jeho a země samého. A od se napřed chtělo stačilo toho pro ten první vstup aby se vzdali toho svého pod se bylo nejmilejší co neprojde tohoto nejmilejší co největší pouto toho se vzdali a ne velice ještě sebe. Jen byla ponechána touha post vlastní spáse ani kdy byla tato touha byla vzata tak nemohly dostat učedníky pád tam dokonce do nutné aby se to o zachováno z toho se nebojte toto sobectví nejvyššího druhu musí vidět taková no ono slouží apod pravda slouží jen víte ale později když potom umře ježíš kristus na při tak i tam na to musí zbourat se to ale nes nemůže ti učedníci páně po tom co by apoštolové. Neměli vůbec touhou po vlastní spáse ne o to čím vůbec nešlo. Uším šlo jen o spásu jiných lidí dělo o spásu bližního ano. Tady ve předložen k rozluštění svém který měl ve zkratce takhle. Ten byl činný ji viděl na trati železniční v ne jak tam starat z mně na nebrat tělem mistrně po jedné koleji že jde veliký nese držet. Rozumně dvě ve velitelem na nestraší dodal milo bylo ve veliké zvíře. A no. To se zase to potom zmenšovat ano když semen učilo na takovou míru protože to nebylo jako v ale pro z tato na svět mal do složila van tak el velké není let tak o ho vzal na trati a ukazovali jak jsem taky do náruč dal mně z něho velikou do věta něco existuje. A vy celek je pro by zde hlavy se ve mně ten to je to naše veliké že na trati překáží protože je příliš veliké li by ta je pak ale to pro vlak let tak se nosem si při o život anebo musel dostavit ten dva král ovšem aby to do provoz. A musí se tedy zmenšit kterou by zde ku pro svatého pavla jsem mám zmenšovat ne a aby se mohl roste taky sejmout by tam nepřekážel. A potom bavilo chtěl spojeného řekl vy dostat tady vynechal ono toho tak jsem to odjet který je není shoduje ve svém tak takle to říkalo výtka. Je toho částečně pravda ale jsme si řekli spolu ve vlaku. Pravda oděna do slov jenom pouštím jejím obalem to není vůbec ta pravda. Proto není dat kladena obal právě dělal koly dem dobře ale je kdybych tak nechápal ten jsem. Let tak bych ho nemohl vysvětlit ani do výtky chápu na logicky ho chápu takhle nosorožec není na trati u veliká vysvětlím to jsem vždycky v jo tak v myslet na logicky naše které tady vzniklo jehož symbolem dano co rozhled. Není tady jich a mezi toto je pro toho aby se dostalo bohu. Do věčného života nýbrž aby pomáhalo rozvinout tenhleten život který by byl potom nestal rozvinutém prostředkem k tomu aby se mohlo bohu dostat. Ale nadal ale toto proč tím celým pro bylo tím život tento neměla dáte obec toho života se tam dostaneme ano a. A proto na ten nosorožec není na trati to znamená já. Se ten mi tady marně podle na mez do se neobejdeme není něco co by nás mohlo do bez k bohu přát to neni na tele. To ne ne rozumíte tak který světlem vzdal se že si na parou je stále ale být navštívili v ošelíně psal jsem v tom. Naž tím by v ošelíně ale tak vel se jsem nečekali na ještě mu a zjistili že právě na vstupuju bez to je a oblečen do nepatrné lodičku ve da těžko člověka může klidně před před velkou řeku. Přesto koho řeku jsem se chtěl k bez to je stav oblečení dostat a oni řekli to nedělejte nebezpečné el že totiž mluvě nový zen stal jenom koukal na bohu všem. Ten nebezpečné mi do toho les a. Potom je zajímavé na to by to ani nemělo být teče na tuk aber být o to řekl ještě se si proto před o než se rozloučíme je že neska o semena svatého před zná. Osmdesát tři podal aby tohle tam s vámi de mysli dověděl jsem se potom druhý lidem že by ten do podle nebere pera stádo podal vědy de mysli znamená ve třetím nepodal ani doby na to nemohlo by ty toto můžete či dobu. No tak teď výklad hnout lidský napřed ano. Jestliže se tam ode šli proto watts o mně řekli že nešli konce od do toho ovšem co tam vlastně dělám proč je tam nechci proč po malby hlas lidu poli do tak je tady nestaví jíž je tady ježíš přes řeku a nebes začnou jakou takovou jakou to rozvádět slovně daleko víc než není to řekli pochopil jsem živili dne v. El tak především jata opravdu vězněm přes řeku. Ale to není že to je hlavní smysl toho ale není to správné. Protože jem. Je tím přes řeku znamená jenom z jedné úrovně se dostat na jinou třeba prosil za vědomí nebo tak něják né. Ale to není cílem duchovní cesty. Ce duchovní cestě s poté se cestou do moře či duchovní s a to tam nedělání a také když jsem to proto jako pán a v tom nechat li mu přední před i toto dáme do za ten na přemýšlení krám jo co to co z to udělaly z chování jak by to po let a el tak je jsem prostě tam dělal něco co tam dělat nebudu. jsem se nikdy tou prací kterou jsem chtěl si ilustrovat nebo dokázat že vás to vrací účinek. Co si ji v tom byla tím účinku nedostal tou prací nýbrž se nosem z výše na úroveň jsem podařil ven a to je patřičné správné že tam ten upozorňoval že ten nebezpečné že je li si mezi úrovněmi znamení to trnem nás mysl najednou kdy mít hle to ještě doplněn najednou dělat něco si nikdy nedělat a co my všichni děláme. Ty si přeci pak tu cestu nastoupil v předškolním věku ale ne z části s znají spásu kde jsem si přál jenom z dělat správně ty si se na je ne se dostal vel v tom z vás před boha a ne části z vůbec třetí ani minutu ani po z něho se před dostat. Jestli přestal jsem je nechal něco el získal vědomí je tele bylo tak široké že jsi pochopil třebas ježíše krista za byl s tou učedníkem be tak by do učedníkem asi učedníkem indickým a do to znamená když sis to něco si nikdy nepřál nikdy že život je nepsal osobní spásu jako my si přejeme a teď najednou v tom ovšem mě. Si tam z od toho slibuje než něco v když čím o tom o žádný hostí o duchovní čeho nic bez i vy. Ne ta ran padesát dostavivší úrovní ano naší oni z tam. Je to správné jenom protože to správné. A nebo si to on tam a tak by musel se mu dostane se o byla v tom si poza. Najednou tam děláš něco bez čeho vozem nejsi jsem si nemyslel od ode všichni svoje přátele tak to by tam nedotahl pro tohle to maličko. A tak prosím pak by na ku na břeh. A kdybych tak le nechápal když jsem jim vykládám vám třeba jsem tam zas tak nervy ne. Tady bych tělo chápal tak jak to tam to vykladám tak by to pro nebylo příkladné. Rozumíš jsem be ten přestal z tato o činností na své chalupy pět ne to dělal to jsem to tak nepil účel duchovním pro kde bavit nad roste. Bez do na to jak to dopadne s to si to budem prostě stavy maso dostal se dostat. On je třetí on který byste měli říct je hluboká pravda která se oděje do slov je pouhým jejím obalem není tou pravdou. On sice jen vyslovené rovnováhy žáka ale jenom když jemnou vysvětlen nebo čemu by v čem někým jiný. Ale to ten č tak viz nesprávný vše sám vysvětlí tak je pasován na mistra. Let takže ten kdy činíš tím mistři když měli zvolil osobě někoho tak je před dale všem v tak že jsoucím takové řešení a jenom tomu do to řešení provedl svěřili potom ten nebo za toho představeného kláštera ano tak tady jsem cesta říkat v dnem na nic než my jsme v číně se o pro tak tak jak i do evropský do býky že na to není přístupno. Je to úžasně pravdivý při přes je nám o ale ne pročetl návodné. Protože v tom z síla pravdy je tam tak málo slov se ještě nestačí tu pravdu pokrýt. Cit. Ten stav vnitřního pochopení onou bez zásahu rozumu to co je na tom koanu cenného. Totiž se člověk dostane za hranice svého norma mýho rozsahu vědomím rozšíří tou chvílí svědomí že schopnost rozšířit vědomí a když se toto stalo třebas svatýmu petrovi že řekl ježíšovi ty jsi syn boží na po za to pasován na stroze z vás chce jednat mu jako to takle někde někde z tibetu nebo někde v vším že ano hned řekl jsem po nezjevilo masové nezjevilo tělo do děl zjevil duch. Přece na ode jistě prostor na tomto zjevení nejednal logické poznávání pravdy. tam dal proč jsem schopen takle to řešit. Protože dobře v tom útlém mládí od jednoho oku oku dojem do tří a vůle čtrnáctkrát operovali za nedovede jsem ztratil vědomí tělesnosti ale nevědomi o takové ta a ta tak tak ta tělesnosti způsobila že tolika opakovalo čtrnáctkrát maminka mi správně říkal tomu kořen záležet učíš zlu ale dal dal se na sklad z tož to ka opakovalo tak ses dostal patrně trošku dál v tom soudu ke kterému. Docházeli tím mu byl moodyho někteří světci ne než oni a ten soud takovou povahu že člověku. Odhalení jak žít a při tomu tak pomoc aby tak mohl nově žít aby nemusel jako před tím. Ale protože jsem byl malé dítě ne jsem ani představu o tom na mně se to on k tomu třeba by se to bůh tady se to nic tak bylo ale. Měl jsem z toho že jsem se dostal za hranice. Ten dojem že jem dojem jsem dojem nevím žádné vidění jasný dojem že vám jednat správně tak se slepota maminky dal co je správné co mám dělat právně ne a o na odpovídala. Jakmile mně odpověděla a ono to nebylo správné tak jsem věděl že to nesprávné říkám novým bylo to radí špatně to není správné například zazněl měla aby věřil boha ne to není správné si na to nebylo z na. Ale říkal mně ne tak z toužil by školy dovolím. jsem věděl že to správné se ze si toto dneska si bude v když si být uvědomovalo že kdo to tak je jinak je z být si šli by kou než než měl by do boha. Že jsme do pranice. Čili tady to je v věže tady něco zasahovalo jiného než lidský rozum. Jsem měl schopnost rozlišovací ale navozenou na zevní svět jsem sám nebyl schopen rozlišit ale když jsem z vlastní jakými aniž jsem to slyšel tak to být tak se by kde se to zpraven o nese ne ne jsem třebas jiné řešení teď ne že by je ne řešila bylo pravda se s tím jsou na sebe. Ale na příklad třída nebe. To je nesprávné to bylo strašně dál zase kdyby to byla pravda pravda otakara ne pro kolikrát říkat. Ale prosím to jsi dokázal že opravdu ta víra na příklad u toho člověka nevede k tomu spojení s bohem čili je nepravá. Kdo tak jak ten ježíš kristus že kdyby jakou byl jako vzor toho či na tak dále ne tato neni apod to ten nebyla na kázal para odebrala a nebudete si setkal není vůbec se s tím bohem který z normálně se jít dál. Co nemá s ním společného a ještě něco. Když třebas dejme tomu tak vyčkat vyšší to bolelo poli prožitých že to není pravda že být nebo ano. Ti při si nemůže pole ale přeci jenom něco co obal jela po nitro v této pravda protože připravovalo na pozná ani že vše všem věží. Že nezačíná život tam kde by si řekneme podle fyziky nebo všemi je že do od ale ne ne a tam to je tam organické to tam mez je nepravá mne z všechno je svým s půstem organicky kdo to vědomí v tom kamení je tak. Z z mně nad tou immer no z je v moci tou netečností hmoty. A v tom je která pro něho je že se vůbec nemůže projevit ale je tam. Na příklady ne tomu kameny dneska nebo různé nerosty shledáváme. Měl kde vývoje která je vedle sebe o ho o třeba stříbrné v raném na tak dále tak si myslím že mezi nimi probíhala nějaká akce která je nějak z při milovala a říkal si že jsou miliardy let proč toto je tam od prosta měřit do ho to do nebo na k takovým co miskou známe ale pro ty kameny to je život který věží velice prudce. A. Mají jiný pojem času než máme my se dají také jakým kojence rozklad kladete nebyl jsem do je protože je pravda že všechno život než do popravy jednoho živého boha proto nemůže nic mrtvého být že ano. No sv. Se nedal jsem tu schoval byl svatý získal při dobrat ovšem toku jenom slabou mne byl jsem po za se z pravé nestal stane se na nemusel přitom přistupovat ještě ne o to jsem ten se vlastně přisluhovat. Ale protože jsem to jste jak protože todleto může si za každým před to co neprovedli lékaři to na sobě může provaz tak vím totiž se od pouta. Od své tělesnosti. Proto každému radí dělej veškerou svou činnost tak aby z na sebe za po by měl napomínal dělej tedy pořádně pořádně než kdokoliv jiný aby se do toho celý zabrání aby šlo o věc a vůbec ne o tebe aby z přitom na sebe zapomněl a tím se od sebe vyprázdní již tak nestaneš přístupen u to o této schopnosti rozlišovací co je ve způsobu soutěž. Osud je víc když modlitba také k tomu vede k a duch vnitřní atd tak na.