Karel Makoň: 83-10 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

jsem si pod se vnitřní modlitba. My totiž šel modlitbou rozumíme obyčejně prosebnou nebo děkovnou modlitbu. To se běžně rozumí modlitbou. podle se nepovažuje za vnitřní modlitbu pod sebou za se považuje za modlitbu která jde navenek anebo od boha něco chce ale je v tomto způsobu obsažena jedna obrovská aneb věta tu si dobře že si myslíme že prát nebo dobro k nám musí o. Mně ku při sto zatímco správný pojetí věci mně že pravda i do pro v nás je to je vnitřní záležitost a ne mít vší takže vnitřní modlitba spočívá v tom že se tou vnitřní pravdě tomuto vnitřním dobru ode dál ne prostí odevzdal. A čím dokonaleji se odevzdávám tím ta vnitřní modlitba větší účinek poznávat. Co to znamená chci žes své všemu co dělat ode na a to začíná být modly na že ty se odevzdá tudy pouště vnitřní modlitba se nás jak v jakékoliv jiné v rámci doplnil správnou šen zpráva za nestalo rozum zakleté zlo a to čemu ví. No. Čili člověk z musí dospět k tomu aby se vnitřně modlil pořád tím že se odevzdává. Samosebou vel v jediném těžkosti přitom že jsem může bezhlavě odevzdat něčemu co si nezasluhuje to odevzdáním on se nesmí či špatné protože nemálo ty svatý schopnost ale ujišťuji že když se takhle odevzdáte věci kterou považuje za správnou rozumně za správnou vše časem dostaví zkušenost nebo tak rozšířené vědomí že budeš rozlišovat. Co je správné fakticky a co jenom něž relativně bych tak řekl ano za dané situace. Ono taky věčné věcí je nad nenese zase správná relativně správná pravda sama tady na tom světě se nemůže absolutně projevit žádá tajné. jsem sám poznal el relativní fáze pravdy různých sil období svého život. Co bylo pro relativně správné ale tehdy absolutně správné jsem poznal se správné co mne to bylo mně tady absolutně správné. Ale na to byla relativní protože když jsem potom s těch se v šestnácti letech sedumnáct. Když jsem potom se díval nazpět na ten svět že jsem se snažil jenom od pojednat na tak jsem celý ten život neříkám mění právem ale teď ten život upřímně v nepovažoval za chybný plytký že byl celý bez boha. Se obešel jenom tím že jsem poslouchal něco co mně napovídalo beze slov co nesprávné rádce nesprávné ale neměl jsem po je že to pod nebo pojem o tom že v tom co s poslouchat nebo jsem ani na něco mi přikazoval a jsem si neuvědomoval těch se nad ve že to byl bůh který vedl. Takže jsem tvrdil že na o neměl svým podobal nově se nezdá tím způsobem že jsem el plně co ode chtěl rozumíte či to by mně nenavazoval je toho svýho nemůže jednou při stává právě jen jo no to ne to vůbec bylo pase vůbec lidsky nevěřil jsem si myslel že nevěřím na jsem věřil tím že jsem sledoval pravdu že jo. Ne tak se ta víra a teď nastojte. Těch sedmnácti se najednou jsem toto celé třech všechno před tím považoval za v ničem ne li špatné to obešlo. A kdo na zem to jsem mohl od toho totálně odvrátit am osel začít znovu a to se dělo do si příklad v těle. A pak jsem se totálně o dohrát je od toho nedalo se nad kde dobra indie. Jako co od něčeho kou plně špatného jo že to špatně zač a paty konec vzal a. To mně umožnilo aby ses sám ze sebe vyprázdněn kde jsem tím byl plný. Tak jsem se zase stal relativním ničím víc se relativně ničím dopadaly relativně ničím než před tím zase byl ničím když kdy lékaři zbavili svého a po svého pocitu tělesnosti tak jsem byl ničím v těch sedmnácti let v li v paříž v tvář před bohem na pak se ve ničím když jsem odevzdal svůj život v tom koncentráku ale tedy jsem si myslel jsem opravdu odevzdal všecko ježíš kristus řekl nikdo nemůže závislý svým vlastní život aneb to pravda že nemůže. Dát nic než co poznává a to se poznává nedokonale tak jsem poznal jenom jenom upřímně co jsem věděl že s čím předtím jsem to jsem odevzdal protože člověk se podobá k chce. Která tu vjem otce ano. A největší části z kuje pod hladinou ten pod hladinou jenom malinko být z mívám na to. Znamená to co je ve vědomí to co si uvědomí že jsem ten málo z toho čím jsem. A toto mu o nemohu o do protože mu to vůbec neví tak proto se setkal s tím že jsem to bude se k tomu v tom jsem do to co na to co z pout dotud ano čil mít život věčný neni koukal se na pána boha jeho svaté to konvergence tím nutí čím dál mocnější tíhnutí k pravdě. Tak neodolatelné že člověk nemůže ani na konec jinak ale že to očím dokonce šťastní že mou může radit ji o ale že dobývá stále větší mnou beg ve kterých není konec protože je nekonečný pochopitelně z se nikdy nemůže dobra takže se ty se nemůže nikdy nudit ale jestliže jsem bez i toho člověka on mezi toho boha dostane představa o bohu lidská tak tak konve. Věnce nikdy není tak dokonalá aby se ten člověk při by že tomu bohu do míry že v že ty plnili jenom jeho vůli a to řeknu ještě jiným způsobem jsem jako od lidu ve postí jestliže se dovolávat nepomoci nějakého svatého a on vám nepomůže tak to není jeho pak z jeho z tam vůle nebo. Nevůle vám ku ale pak jestliže svatým tak neposlouchá člověka nýbrž boha jestlipak a to co bych chcete odpovídá hodni boží ve od vás to nemůžete sami odpovědět že si to do po ji na vůli boží ta od ba vůbec ani neslyší. O vás neměl ani to může splní tak je to odpovídá vůli boží tato po dáte vizte na úrovni aspoň přibližně jen že z nemáte vlastní vůli na máte vůli říci že se vůli boží jste odevzdání tak ak ten svatý tady je kdy bez to by zavolá prostě bez bez les s těmi svatými metr hnout. Jeli metoda která by člověku možnou dva abys života i či vyšší způsob jedná než lidský který který by ho že do ve tak je protože zásadně platí přemýšlí uvažující rozum může dosáhnout jen mez o který stezka vlaku i vy. Lidské vědomí spodní hranici ve smyslech a horní radici mentalitě rozumu a jestliže momentálně neučím vám smysly když myslím třeba tak. Tom myšlení kde přidržuje při horní hranici se přis od nejsem v pravda ale jsem při kterého není dát zaň nemohu. Když ale opustím i to svoje přemýšlení ale to nesmím chtít od toho nějaké řešení tato musím klidně opustit a znovu se do toho tu si třeba z novým přemýšlením nejedná ale znovu opustit atd. K pořád klepat se podobat tomu klepání na dveře věčnosti tak pak se mi rozšíří do vědomí za hranic semenem tady velice nepovídavé mysli ne roku uvažující mysli mých rozumových schopností ano. Čili když třebas ty klady nějakou otázku a bych na to chtěl odpovědět tak aby to bylo poněkud víc než co rozum dokáže také při si to přeju tak se o to třebas pokouším napřed rozumově když mi to dán nejde tak se o to přestanou po kou vše. Ale nechci ji vyšší řešení v chvíli musím přestat s chtěním jak na toho za po svoji vůli tak se přes ty horní pranice se mentality nedostanou protože tane také volní oblast. Máme když mám trošku ještě vlastní vůle tak jak to jsem si nepřekročí. I všem čeho zatím podmínek se vzdát se vlastní vůle tak si také otázky tak se ne odpovídám podle vašeho názoru a podle něho taky. E vyšším způsobem než rozumově et tak to je protože si nepřeju odpovědět vyšším způsobem že při vůbec nepře odpověď že jsem zkrachl rozumově jsem ale klidně zkrachl které jsem nelítostně jsem sebe přitom nelitoval ale jestliže ten dotyčný který měl za z byl mnou pojí jako od boha poslání tak jsem jeho. Se dostal za hranice duše naší kapitola to mají za hranice rozumového po čem měl opravdu tou musel dostat a ovšem tu tou ku nesmím reptat musím pojmout od boha přichází z kdy byl také nevzal toho este s mávat tak zabil. jsem musel být jako od boha pocházející co chce udělat těmi se zabít nebo to nebo nezabil to to v něm osoby jedno jede že se zabít tak jsem to na mělo hleděla na to jako na posla božího a teď to zasloužil bude jsem byl meč v ničem máme se mi zdálo. No a který hle on přestal vidět. Si to že se úplně obrátila ode utekl nemohl zabít a tak také situace každá životní se obrátí lepší když člověk vybočí nebo dostane se za hranice svého rozumu mi to velice jemná záležitost protože dostat za tou s pojmem david mentalitu která je složen z citů emocí žen. Z vůle rozumové dva a z podvědomí které vstupuje do vědomí to znamená ze vzpomínek s paměť ti i ta paměť musí přestat všecko musí vztek kdy přestat dostati se o to nějak nějakou metodou je a a prostě musí od toho s. Pro o do na tom na co. Ten člověk není jenom bytost která se tady narodila a která tady zemře to znamená která žije z genetického záznamu z děly nýbrž je taky bytostí která je věčná a protože je věčnou bytostí která je byste neříkal v těle nebo jak to jedno jak si to nebyl tady řešit že existuje před narozením na tento svět a po něm tak taky přístup k tomu. Se v tomto věčném světě a v tomto věčném světě jsou záznamy. Které přešel li z tohoto pomíjejících do časoprostorového světa tam. A zase když odtamtud pocházíme tak máme schopnost odtamtud si vypadlo nazpátek některý záznam který přijde nám k tomu genetické. Příbuzný tomu de jemu blízký tomu ne vždycky. Takže když se to de lidském záznamu potom stane nějaký zásah jako umět třebas. Sebe několikrát opravám při domněle sebe zbaven na chvíli je vždycky do záznamu. Tak tam zvykla mezerám do ten zase ve byla nová v tak tohoto záznamu z věčného života u ku nebo u věčnou života u s chováním závazná tak. A. Tomuto za to řikám balík a ten se potom na člověka se nabalování. Takže jsem potom po těch třech a budete po těch operacích vyšel jako jiný člověk o mi nadto okamžitě poznával jsem jiní protože se domě vtělil nebo začal vtělovat nějakým balík. Tam z věčného života. Tedy přestal mar máme z tohoto normálního světského začínajícího a končícího života a zase jsem do z toho nemohl všechno přímou protože tam potom ten genetický záznam v tím způsobem e z z z si vyžaduje prostoru pro sebe v tom lidském vědomí aby těsně tam ten druhý a do také míry ne po o jim a e s tím ne tím símě lidské záznamem kdy pro byl se je od. Se ten tam také my tam ten tam rychleji vniká do mě. A tady nejste žije tady jste vy spěju řek bych be bez z jejích pak toho záznam no a to se ale protože poslouchal co je správné. Těch čekat od nedělal jsem to co bych chtěl nýbrž to co z jevilo z pěstováno zjeveno z tohoto z vás na mu. Jako správné. Tak jsem rychle to by ba je všecko takže jsem v sedumnácti letech neměl co z toho záznamu přít na takže ve mně byla mezera kde lidský záznam nový nemohl nastat toto jsem byl narozen sedum nás sled. Tak se tam tak tam bylo místo pro další tento pali z věčnosti a jsem dostalo rodu velí z pojem o tom co je to věčnost as to jsem vydržel do se za cetě let. Vyčerpal ta tam zbylo větší místo a protože zase že ty esesmani tápe jen na tobě lidskou základnu a dali ve mně dojem že chtějí zbavit výmysly zbavit života česky řečeno a také jsem to vzdal ten život jak se o za tak tam byla úplná nad rád od atd ve relativně lety v ní. Na prázdnota a je do sebe bylo daleko více než v předešlých těch změna jo takže jsem se dejme tomu do doby převtělil vlastně třikrát tak to jsem dneska převtělování. A se potom ještě jednou vtělil roku padesát jedná tím že se padesát jedna a to je vtělování byl nárazem nýbrž on tím o váhání převtělování do jiné kapacity vejde kvality a to trvá. Takže ty to nejsou nárazy nýbrž jako člověk třebas cítí spí dýchá tak v těch úlu. Tudle ten záznam ano znamená z něho nějak žiju v kdybychom tohleto nazvali vlitou milostí boží tak bychom museli přímo taky ten katolický názor že toho něco vzdávám nadaného. Nezasloužené jeho a co přitéká nevíme jak odtéká nevíme já. A vono to ve skutečnosti vůbec takhle není je to zákonité. se dostávám nebo by se dostane na úroveň kde toto musíte est nese od by věděla nějaká zákon ta která byla dosud zavřená a je to tak dlouho dokud splnilo podmínky toho odtoku do sebe do tohoto života když to toto životě neuplatní tak odtok není zad zajištěn a tím taky při to zajištěn neměl o toto zabrzdí tomu říkají odliv nebo ztráta milosti nebo dále něco nebo nevyzpytatelná na ka. Záležitost o to vůbec není nevyzpytatelný. Toto s taky náboženství doufám že žena sat prodělají mysli tak ještě ne. De el odborníci teologové říkají tak by se to nebude el co je tady říkáš to bude tak třeba el vězte ale bych řekl tisíc. Než tomu dorosteme mi církev to co jsem v z když kristus nelhali říkal že všechno se utajenou bude v jeden všech že bude deme co tajemného to není velikost boží není v tom že tajemný řekl zboží v tom je že nekonečně nosem ale že před sebou předesílá anděly. A těmi anděly nerozumím bytosti opřít ne nýbrž stav duševní který je vyšší než je lidský ale zase je nižší než věčný denního boha. A my musíme těmito úrovněmi procházet. Takže dejme tomu když se dostaneme na jinou úroveň než na tuhletu tak tam platí jiná zákonitost ne. Jsem na něj no dáte jsem vykládal podobenství o deseti pannách které jdou na svatbu o duši či ti a čekají nežení a mají olej v lampách a lampy mají rosy cenné jenomže ženich se nedostavuje. Nad očekávání otálí a oni všechny u z no. Všechny ale ježíš říká že pět z nich bylo rozumných a pět z nich bylo pošetilých všichni se když se najednou u z s dost tiše řeky se blížíš denních všechny se probudili jen že ty pošetilé zjistili jak boty rozumné že kolejích vám vyčkat tím dohořel. A ty pošetilé si dali olej další nemají že tam ty měli zásobu po je tak si i ne na bič světlo svítí li aby při jak ti do toho večeře na. A tam si zřejmě v tom večeře letem velice důležité ne každý musel svítit svým vlastním světle ten smysl lidského života že od boha je nám dáno světlo. Který musíme ji z tří z tomu bohu tone jiné světlo než od něho nic a zase není odnikud odjinud než od boha i světa do rozumu je od pánaboha nemysli že musíme si na nějaké osvícení máme světlo rozumu a to to je dostatečné světlo k tomu abychom se ho dostat na ten kraje tam se svým dát dostat a tady je v tomto podobenství řečeno. Žes olejem který máme navíc ještě potom vysvětlím máme právo vstoupit do vědomého styku. S tím ježíšem nebo s ženichem do s to s tím věčným životem o protože za věčným životem a to je slovo do pranice potože řečeno lidský život takovou povalit tu že mně je obsažena možnost vědomého spojení s po a teď co tam menoval li podmínky za kterých se to děje především první podmínka je že musí mi ten olej v tom rámci živý cítit. Život který by i kterým bych k tomu bohu ušel nebo který by na ni čekal odevzdaně a tak dále. ta druhá podmínka je ad podmínka která je dost neznámá. Že je nevyzpytatelné a to je opravdu nevyzpytatelné pro lidský rozum na něco co je za rozumem pro ten ne ale lidsky za nevyzpytatelné kdy ten ženich přijde do našeho vědomí vstoupí vědomí věčného života v ten nemyslete. To se v mém životě stalo bez mého přičinění po těch operacích as to bylo do tam jenom tak je s protože jsem věděl se správné když větou pomodlil chtějí li je potom sedmá světech že jsem přímo poznávat tu vnitřní podstatu věčnou a tak dále na to co dal se do taky tato schopnost. Styku s tou věčnou podstatou. A tak je další podmínkou je ta podmínkou byl na kterou jak u často za poli jane nevím víme se když potom najednou se z nepravou v atd že všechny ty panny jak pošetilost na duše jak pošetilé tak rozumné usnuly. Protože jestliže člověk o čeká a tvá přístup k vědomí o věčnosti do svého života tak se opravdu nedočká v tomto stavu vtěleného vědomí jsem nebyl to. Jen málo toto těle vědomí jen málo nebo něčím nedostačujícím proto aby tam mohl vstoupit tento věčný život vědomě pro nás. To je třeba abychom usnuly a neusnuli před spánkem takovým jak se tak mysli ale vám řeknu o kvalit je to s pak el tak v tom na evangeliu a i před tím ve starém zákoně se často mluví o spánku aby vždycky na tak by křižovatkách přechodu do nějakého vyššího stupně nebo do jiného stavu tak podívejte z patou od mu od piky. Nemáme v času tak ve starém zákoně seslal hospodin spánek na adama. A když tvrdě usnu z jeho žebra vytvořil že. Ve krásná po zač ta al jednání obal pravdy jsme si tady říkali ale pravda je taková trošičku se naznačit že to při chovat z takového řek bych ještě neúplného v dualismu do úplného dualismu be ten dualismus nebyl dopracována ještě v době do toho s tady dělat muž žena neboť vše. Od toho malost tvořené člověk je tam psáno že. Bůh stvořili je muže a ženu stvořil co z od že člověk v jednoho může na ženu stvořili je. Na obojí v něm bylo zamontována najednou muž i žena stolu v to člověkem třebas u obrazová rozlití tělo s že jakou pro lid od polevil od boží či se vše do nás ale. Teprve ten dochází k prvnímu takovému přechodu z jednoho stavu který byl statku by měla jedna od jediné podmínky života než třebas potom kasta další. Když například dejme tomu se tam mluví o stvoření člověka ale tak bůh vedle do ruky línou a promiňte mně to lidové pojetí věci ale je v tom úžasná pravda. Tebe hlínu do ruky a kde který vytvoří podobu člověka a technik ale do toho duši. My si dodneška stačíme s chybným takovým vysvětlením že tedy člověka stvořil bůh vůbec né. Tam přeci jasně řečeno že že ten duch který byl techniku do moci byl u toho boha. Ten tam nezačal žít. Ten nebyl člověku který měl to jasné ale bylo u boha takže duchaplnější výklad by zněl že člověk v době než se stal hlínou tělesným člověkem byl člověkem netělesný že neměl ještě tělo do toho teprve do stal toku se říkali do vět u to v tom v když to takle vezmeme tak se namítat celá chór ka jeví nakonec i v jede. Z ti a podle se to s vznikem vesmíru váze vším ostatním než se to musí takle přetvořit vede na tety věci vůbec nepřišel rozumem kdyby byl ten esesman nechtěl zabít a k tomu med dáte to všechno jsem věděl. Co potom a tisíce se jiný věci těla nebo vykládat nebo nestačí na to časově ani do sebe byl ti to jsem se na roveň na tento člověk. No ale tu složku dávalo protože to je. Velice pomalé co tady říká vysoko dopoledne toto onen dostal to konce. Protože vám nemoci ukázat když to vykládá nějaké podobenství jsem to říkal v noho a že by ho mohl z jiného on zase vykládat a kdybyste ten tentokráte to vložil důkladně a není to. Milión tím z toho co o tom kdy jsem řekl ne jen ti a to přeháním hotova daleko mé. Že pravda která je za slovy to je něco jiného než obava do s kterým se pravda stávat nese rostlo věk a nevyslovitelné ti aspoň nemáme na to prostředky nestačil to lidská řeč na pro lidskost není čem je to pro pochopení které za lidskou řečí. No a teď třebas když tam nastalo krista nastala jiná změna. E žen. Tak a a a toto ale třeba si vezmu jiný spánek. Bez muslim vim vynechal takových deset spánku své věci. Že by to bylo moc o pravé etat eliášem do třebas při si ty věci svědky to odcizí se z se od si měl ale přejdu do života ježíše krista jestliže třebas se ocitl ježíš kristus zahradě přece mám s ke a ti tři učedníci od kdy tam li s ním půli. Tak vám řeknu maličkost která vám nevyplývá z toho textu že by sebe ježíš kristus nedostal na kříž kdyby byly nepustí totiž ty vybrané lidské vlastnosti které představují ti tři či svou vědomé vstup do našeho vědomí tak dlouho dokud sich můžeme potřebovat jakmile v tom sloužili. Tak musí usnout. Aby mohlo viz tat něco jiného než přes vědomé vyprázdnění od jednoho může se dojít které naplnění ničím jo ví. Je to nejsnazší a nejjednodušší sebevyprázdnění. A jsem říkal do se tak svým způsobem i nechtěně vět života několika vyprázdnil a proto nastalo na lidští nových z kvalit. A takže nic nedělejte z toho nic že něco vám uniká ano. Myslíte si se na kolečka ten tam na vás něco nového číhá aby se do vám bylo. No tak zkrátka již kristus. Je opuštěn těmi lidskými vlastnostmi nejlepšími které si vybral tři a potom na tom kříži znovu usíná nad při že ano a kdyby nebylo z čí denního z pátku v tom pro běd tak nemohl vstal zmrtvých tak my si musíme uvědomovat že ten stav z toho spánku který v ničem v tom podobenství o těch všech čit desíti pannách. To je to to je moment naprosto nutný při každém duchovním vzestupu. A kdybych to líčil detailněji tak bych o všechny ty fáze tady s vámi pro bratra dobyto možno výtečně možná žene protože. Že člověku to potom strašit na dělat do kontroluje toho o to on pro od temné není tato rozum na všechno nestačí ale stačím vám říci že že oni bez pali nebo volně bez pali tím spánkem jako tady tak v posteli nýbrž že to bylo usnutí těch vlastností ne ze kterých čerpali dosavadní život s. A ten o na je tedy měli navíc je život budou u z a z toho čerpá pro ho spojení vědomé s bohem je říkají tomu lidově a velice primitivní a řekl bych způsobem který odvádí od pravé podstaty věci indové když se přes v těle. Nebereme své nové tělo. Tak to je ten budoucí život to visí budoucí život který mně může nebo nemůže přivést kterému spojení s bohem. A jež se ukazuje že to není nějaké převtělování tělesné nýbrž se to stát jedna atom ten životě mám mít svůj budoucí celý život před připraven pro boha když nemám. To na od bohu jenom to co jsem schopen z toho co dosud mám nýbrž musím zasvětit do budoucna celý svůj život mírnější tento celý svůj život musím mít o pro boha připraven že kdykoliv je volněji požádá tak mu odevzdat. Kdyby byl tohleto neudělal koncem. Jsem budoucí svůj život odevzdal rozumíte tak jsem toto poznání ze která není se tam vůbec neměl. Obec tom ani čáku jsem z něho. A od je ten je tedy na vůbec nemohl mluvit kterému jako by o nějakém převtělování z těla do těla a bezvýznamné když ježíš vedle ježíše krista který přišel aby zkáza jak to dělá v jednom životě leže byl proti převtělovat ale po se do do vědom životem pro padesáti život li na najednou ne. veliký pokrok a tak těle bych teďka k tomu chtěl říct když že to jiný význam aspoň ten bych chtěl ještě nezná či že totiž člověk je ochoten vyhradit si pro každou činnost nějakou sílu nějaký čas nějakou schopnost i pro tu modlitbu i pro dobré skutky o mat víte z kdybyste provedli tisíc dobrý skutků za den. žádný špatné tak by mezi nimi bylin mezery neutrální činnosti která by nikam nebe. Kdybyste se modlili se ještě dělat si rodin přijal dvacet ab úlu nebo včela se hodin padesát pět minout aby ho se nemodlili tak je tady porušena on věnuji tam od ze sebe stát. Ale není to ono jakože jako u to u těch pádem než že totiž je ten olej tekla vyčkat soustavně kdy musíme se dostat se velice spát třebas jenom pošetilou pátého cesta a on ty morálně hořící měly li to znamená soustavně bez mezer hořícím lidmi ten to není v lidských silách to není nic z ale jestliže člověk se vyprázdní. A to je jeho světa je že se vzdávat sama sebe a jeho světa pak tedy je také. Nasnadě že může z tohoto dojít k tomu se v tomto podobenství řečeno ten ženich přiblíží ano. Jinak né. Protože dejme ne ani hodiny je tam psáno v tom podobenství přijde pád do na ve chvíli kdy nemám ten olej. Nemám pro jeho svůj život připraven. A řeknu třebas jakým těm člověkem kterého volal ježíš kristus pojď za mnou a on říká ale za tebou pudu o tom nepochybuje ale dovol abych po byl svého otce. Říkal prosím tak to nemůže za mnou víc nech mrtví byl si pochovávali mrtvé ty je nám nená že musí být v takovém stavu aby okamžitě mohla zapálit oheň pro boha. Dokud se do tohoto stavu nedostanete je beznadějné že se olej vědomě setkat s bohem. Ten nepřichází když nezapadá oheň minulého a přítomného života ten vepři. Této podobenství jasně vysvětleno nepřichází jenom z toho budoucí toho vašeho života. Který na dávat ty tři časy minulý přítomné a budoucí kdo jednou vedeného času ab překračuje pranice s ča. Su protože to je překročení hranic času v si s dostat do věčnosti tak z toho bude velice překvapovat ale vy se musíte ocitnout mimo čas. I musíte překonat pojetí času i s tak dycky musíte stát za časem aby se když toho nějakým způsobem dopadne tak to nemusí dopadat ě k se budete na ten čas dívat jako něco co probíhlá řek bych mimo vás. Je po vás kteří jste bezčasový a nebude vás to ani bez let ani to nebudete litovat ani nebe to pro jsi času za myslí a tato nezávislost na času máte neudělá se mate takže se nedivte jedné věci když třebas jsem modlíte nějakému svatému nějakou o tak jestliže on měl. Opravdu svatí tak on než jež času a prostoru. A také není závislý na časoprostorových událost nech ze který mi k němu přistupuje a pro které by ho prosíte aby v času a prostoru do sám v čili on bát hlas vůbec neslyší než že to není z z bez spojení s vůlí boží teprve když je to opravdu vůle boží aby zastal bůh v tomto času a prostoru tak vás ten svatý nejenom z když napřed zastavuje bez to o tomu. To poprosit aby beze bez ni netrvá o s těmi svatými kdy on pomáhají je se od sebe za časem a za prost ale jakmile byste chtěli o nějakého svatého aby sestoupil často prostoru tak tedy do potřebujete mít tak v to v vedle protože on nemá vůbec tuto možnost a protivil by se a přestanete svatý postil se své svatosti protože on jednou musel dosáhnout stavu ježíše. Krista be které nic nedělal ze sebe ani v dělal pro sebe ani z vlastní vůle a neměl vlastní vůli aby měl špetku vlastní ve tak okamžitě spadne z toho nebe do proudu. On se neudrží nikdo vlastní to nemá vůli vlastní ve vůli otcovu vůli boží a tu vykoná. To není řek bych podrobenost trávy o zbavovala individualit ti nebo která by o zbavovala svobody tomu naopak. Nastavuje tvář svobodně neboť bo kuje vyčíst to do svobody se za časem prostorem. Jenom shlížím na časoprostor jako něco co naše není závislý ne než že tato časoprostorová závislost a tak že tam. U toho svatého to takhle že o tom co ho pán bůh se dívali do poprosit. O to prosíte to v pořádku nesmíte si byste že to je chybné prosit třebas tance od svatých ani marii je v pořádku ale nemějte jim za vedeno nepomohou když to není ve vůli boží jsem byl svědkem toho protože oni musí za svatý nesmysly víte z toho nadčasového tad. A zase by se tento koncentráku že ti lidé kteří byli věřící a prosili boha as svatý o pomoc byli be káni za na byly tak neprosili se se v tom sama a ten esesman celým z když míval teď se modlí za víš je ve vůli pán bůh po po pochodu ještě bych se nebo u kopat nebo usmrtil a ten se přitom a na po st. To je za velice nemilosrdně neptá a velice nosem z toho nebude se se tak to zase ale je to nejvyšším milosrdnost jeho například kou a ale to my nadto nemáme zatím rozum který dělat to stačil nebo se tím dál. Tady tak se vrátím těm pošetilým atd těm rozumím pane ty pošetilé řekli no tak když nemáme ten olej a tam v syni si musí každý si ti si za s tím olejem nabudou ty životem teď víte co to je tak si to podle kopyt aby že stopou krista při říkaje kdo odedávna protože nabito potom nestačilo třebas tady ono vám do vás to voni by nás vyvodili z toho večera a měli pravdu kdy musím stavem celý budoucí život bez mezer. Pro svůj případ protože bychom se jak se se převtělovat rozumíte jak jak pouštěli na záležitost ale máme ji z toho okruhu časoprostorového je tam všechno co v tom je obsaženo všech ta č na toho času a prostoru musí patřit bohu ano. Aby se z něho malinko tohoto oleje u bralo let tak nás toho zbaví možnosti do styku s řečí. Do ve z vystavit jak by to bylo dopadlo v tom podobenství je to čeho těch ti nená kdyby si byli ti co mně vězní měl pět hřiven ty dvě tři jednu kdyby ten co měl jem si ve sis to trošku ti proseb. To byl byl křik. To by byla řádění sestrami z podá co si s to dovolil chtít mnou když ty dobře jíž že je to moje hřivna této se domu z podařit toto myslíme vědomi že to boží řídíme ten prožit. Do vědomost o to oni ale ani trošku naše jestliže to trošku naše tak to sme na míle vzdáleni k tomu poznání. Cos to vůbec nepotká o si můžete s jistotou víc žel zůstal ten opět do smrti. Ale jakmile to překročit tuto mez vlastnění a berete život z rukou božích a budete život jeho tak i ten budoucí bude o život nebudete tyto byste že větě zítra třebas to je jeho záležitost život od něho přicházející a když to končí tak to končí ne ne to nás i to je osvobození z času naprosto když on uznáte mám od no. Ale teďka přijdu k tomu dalšímu bodu oni si to na kou byli vstoupili a křičeli postarat honit. A ten že by křičí před za zenem ve své neznám vás odejděte. Co co to za nemilosrdnost tak to je to co teďka viděla tak si tak ku je ten olej vedení s tímto nevstoupí vás může nějaký se utěšit ale ale za vrata doby sestoupit pozorní o plní oleje tekou pena koupelí můj budoucí život nebo budu si že na tu. Tedy to není ono možná že tam tito měli taky tito větev na ku tak taky to tam se stane řeč ale v tom měli. Že na začátku to experimentu důležité kdy při praně celý svůj život i budou tři do toho vložil a to byla jejich rozum v tom měl rozumnost člověk. No tak prostě odešly nepořízenou a on říká a takhle to bude království nebeské bude tikat svou buď tím naráží na budoucí náš život který tam k věčnosti při jak nebo nepatříte věčnosti i nás budoucí život tak se přeci nemůžeme z pro ode času vědom. Se pořád pro nás na další ten začátek v budoucnosti každým onen máme tat čili my el spíme mi že točíme v tom času prosto atd tam nejsme si a nemůžeme si být vědomi boha protože vesel když vstupují novou manželé do stavu manželského chtěj ode nějaké rozhřešení co mají dělat říkám že do toho stavu manželského vstup ve se tak se si budete něco víc. To vám nemůže poskytnout. Tak budete lidská měl třebas rozmetáno o do nešťastné a tak dále ale o tom o českého si myslet tím víc se slibovat že čím ne by do něho vložíte sami ze sebe jestliže do manželství je vložíte tolik. Že každý polovičku s poloviční své svobody své víte pro toho druhého. A tu mu jedete tomu svému druhu bez omezení a bez za na brán. A tak dělat je to daleko šťastnějším manželství než když nejste ochotni se svým podělit. Jste vypořádt tak domněle svobodný jako předtím všechno mít jenom pro sebe to jsem nebyl bylo že byste nenastupuje temné že z jela to víte tak ten manželství kdesi jeden druhému vychází test přít s tou svou polovinou tak to se budeš jasnější než to předešlé ale nebude to ještě do vím natolik šťastné jak by to mohlo vyd kdybyste celí patřili tomu druhýmu bez nároku na od plat. Tu ale ale obapolně tím by se ba živost tady vým životem a to nebylo znásobení lidských možností kdybyste byli kdo báje v jednom jak si to tady zákon přel přál a kdybyste potom o to toho tolik z mohly jsem na ale tuhletu situaci dovedl pomazal od tebe se roku padesát jedna neseme za nerad doma. Nemohla rozumně se nedivím. Ale to u začátek na tato začla pěstovat takhle jo let tak je proto měla. V tom jeslemi životě ten následek že se okamžitě dostavila o kam že se dalo vedení které předtím neměla be sice nerozuměla ale li nemuselo zase to jenom byl tomuto rozuměla aby to nemohla na ho v atd. Sugerovat ale co to bylo ten kde jsem mohl proto je z pozice cos co dělat a i když za přesně poměrně po zde čem jsem se s tím s čím se nesmí kdy na třicet let vlasti jenom manipulovat a to z než se toto se dostal se taky ještě deset let nebo od se vrat. Když tak po ze se tak přeci jenom to to aspoň k tomu že poslední čtrnáct dní nebo u tři neděle před smrtí přestala i s tak že jsem do smrti vyrovnala se s tím a patřila tam atomu světu do kterého vstupovala dříve než tam vstoupila. Takže ji nepřekvapil ras nad a nezpůsobila rostl v čem a v k v také ji na smrt ne oddělila od tohoto život nýbrž stala se jít s jedním nedílným celkem jo. A tak byto bylo s každým z na rozbít aby nebylo smrti rozumí. To není z nad a pro nás to by to je to nemění vše života. A nemám příklad u manželky kdy na dosáhla tohoto stavu že pro ni není smrt s. Ona je daleko více z páterem a tím bychom se města během života než č život ten vtěleným do těla. Ovšem že když jsem toto kázal v jedné společnosti že o není závislá na těle na mně ihned napomenula abych toto nekázal jo že je závislá na těle ani způsobem než člověk na tomto světě. To tady do toho nese neřeknu protože to by se nepatřilo u se budu věnovat tomu tématu který tady byl zavede. A že tato zní že jest je ten člověk se plně věnuje třebas jenom jednomu druhému člověku tak jest tak např je prost se ze sebe vystoupit. Že mu dala že ze sebe vystoupit tak se vyprázdní te říkalo jsem nádoba prázdná je užitečná on pomocí stavu manželského se může stát vědomě spojení s bohem. A jeho stav maže přestane ode touhu ne ale stavem manželský on se přitom ani do be od li třeba s. Patrně věřit na tom vůbec nezáleží on se modlit když se vzdá. Proto jež kristus mluvil od doby spaseni. Jako oni o některých který věřili nebo nevěřit co tam vůbec nepadá dva. Než o mluví o těch kteří milovali kteří milovali bez ohledu na sebe. A to způsobilo že byli spasení tak že i jenom rad čekám na to proto proti v tom je řeč kam s osobně ne že sto přijde na to nemám v ruce prostředky třebas jako stav maže z ale je prostředky se kterými jsem může dostat do vědomého spojení s bohem. A nemusí nic jiného dělat než správně číst. To čemu sebe pomalinku co musel pomalu o naváděn od toho svého předškolního. Čem u to šlo pomalu vám násilí ale budoucnosti to může být soustavnou výchovou člověka těla takže v předškolním věku ne ve škole v před poctě. A bude pokračovat dál škole roste školák budoucnosti pro jáček bude na tom daleko líp než když ti si povědomí potom co s tím životem s předešlým o to nebe nevíte stav let. A nebude kdesi dobude žák je dostane je mi ku. Nebude něco brát dalekou málo o tom ví. Jestliže by například be co dělal v škole polovičatě tak ho to nikam neplete přešla je nám z ti on musí všechno i ty tak vane nejsvětštější věci pokud jsou správné po tuto neodporuje jogu mravním příkazu dále dělat sto pro cení plně se tomu věnovat plně přitom vycházet ze sebe aby to mělo spojovací. Charakter spojovací tak se sbohem on potom třebas pojem bude je do je to pán bůh to nebude tomu je tak říkat be na tom nezáleží. Te to modlení jsem duchu a v pravdě o které mluví ježíš kristus když mu tam řekli tak když bude proto ve mně o zralém ten tak ve se nemodlit ani tady ani tam nýbrž v duchu tak. A to je možno v každé situace že to jde koncentráku kde nebyli kostely kde nebyla možnost ani klidu o podobně a vidím tam měli větší pokroky než tady ještě život. Protože nepředstavují cesty že lidský život klidně žít je ten nejlepší život jestliže lidský život je smíšenina ducha a moc ti tak to je před o všem k neklidu že čím více zamíchá ducha do z mu ty tím větší neklid z toho pocházet a ježíš kristus o tom letos se zmínit nic se říkal. Ne při svém přinésti mír ale ne ž ale ne klid ale oheň kde on jak je to ne vším pořádku. A totéž říkal třebas ne ten který tomu dobře rozuměl. Když mu ten satan mefistofeles ho ostrovy sliboval pomoc tak obcování nezapomněl zeptat tak kdysi pro při do toho pekla říkal když to není časově omezena teprve v chvíli si řekneš jedni tu z že jsem v čas ne tady budu za mu do pekla a to ten teď ten je. Této vystihl sebe. My jsme všichni v pekle pokud nedá neštěstí situaci ve které jsme. My musíme dělat štěstí v tom hledající víme tedy k v. Tam že pořád něco chceme dosah a nad tak je dokonalost činnosti myšlení ve všech schopnostech ve všech kvalitách které máme k dispozici. Kdo se neustále říká a ten anděl kterým be toho fa vstal z náruče satanovi říká ne touhami či ani ne metod a postav vy do be za je do celek jesle po č a o něco v z na při a ten do se pořád o něco z začít ten je tam ale váš. Protože život tes smysl života kamen se on se snaží posel se tak ještě o to snaží ale že se může tolik snažit když nemůže při tom na tom jo. Jestliže se tak snaží že na sebe dokonale zapomíná tak může vých v chvíli celý boží když například dělat třeba na tom tak špatní že ztratil všechno i vlastní s všechno vlastní co měl i vlastní zdraví a proto se než že rád nýbrž do bral z rukou božích tak byl celý boží a bůh straně smiloval a měl všechno nazpátek a tak ta žena tak se vám tak i vždycky příklad toho že člověk rád jinak události které mu přístupnou než. Věřím šlo. Do do také nebere tak to není správná cest není na správné z na takhle tvrdě doby že v těch svých spisech nemluví ale pak tedy více neměl životu aby je tak jako děl on tady před o to vy říkáte to tak bují jsem tvrdí že víte ježíš kristus nebyl náročný. Onak neříkal svým učedníkům bych si přál abyste byli aspoň tak to tu dokonalí jako jsem ne jsem tady proto abyste byli tak dokonalí jako já. A aby jste byli tak vědomě spojen s otcem jako ab a to jsem přišel bez za ty něm je to co tam neb nepřestanou dokud se to nestane a nemůže tedy ji za mnou kam jdu protože vám chybí po vědomost. Z tu schopnost pochopení rozumem to nevíte je za rozumem za časem a prostorem. Takže o vedl vírou víru v sebe nevzdávejte se své víry buďte za nic šťastni zase schopni tu víru jsem nikdy neměl veme veliké neštěstí. Ale vidím máte z před el tak ti teď je živá a e. Todle tou vírou vedl pod kříž ale dál ne tam ztratili víru vzati měl vědu protože tam podle do se do popravou byl neschopen se bránit žel tak se jim zdálo on zatím šel zmařit vědomě toho nevěděli tato dostali zamezit tebe potom když ztratili vírou tak jsem volil to do tak vane na nebe do stavu nebe. El protože na nebyli víra a naděje jsou tři křesťanské ctnosti nejvyšší musí ustat teď je láska přetrvá. A ta před. A to bylo vidět na těch učednících že bez ohledu na sebe předávali poprava jeden za druhým protože milovali. Viztež milovali kdyby sebe malinko ohledy na sebe tak neměli ani to by popravili jo a si musím být vědom toho že si tady počinem jako kukla kteří na která vaří obě je to špatné že to někdo z že tom pokud zná a že by byl dobře než zase zlační není na tom vyčkat ne. Ale musí být tak ukázka velice trpělivá protože druhý nebude tak znovu be byla jakými se vařila aby nese obracela a říkal jsem mám čela kola to tak je ne by je li proudu si to o těla by be dvou jsi mu ne tam musí vůbe nebyla nikdy ne u vás jo. A proto tam stavím lidsky na odiv antonína poustevníka. Který krát se k bohu na po začátku křesťanství na to na egyptské poušti vytvořil o na zu za které byly živým mnozí lidé. Kde za to cele němu dobytek dále a ten žádný den nezačínal na základě minulého mu ten byl opravdovou opravdovou rozumnou panno. Že jeho oheň v lampě minulý bohem pohasl. A on zapálil oheň budoucího život na pravou každého co do svého že ne. Takže si byl jasně vědom ne že by si to byl na kou homme do do toku takou. Jsem neudělal. Jsem neužitečným služebníkem a bez bych chtěla cesta užitečný a to to je ale. Takže von pořád větší dar oku do toho šel. A také bylo vlivem toho se protože to od nás je absolutní svěžest opak. Budeš rozum a pěti nerozumných a teď to podobenství uplatní jen na život svatého antonína poustevníka který žil dost krátce o smrti ježíšově byl to první poustevník na poušti egyptské a tam na vytvořil o lásku ve které. Pěstoval zeleninou především zelený a potom také drobný domácí zvířectva a ne pro sebe nýbrž pro celé okolí takže jen to o takové tržiště kam si všichni chodili pro živobytí všimněte si že on konal světskou činnost a že volný nepovažoval za něco nižšího než činnost tak zvanou duchovní vyšší. Vidíte si přišli pro tu zeleninou všechno směli. A kdyby si byl řekl tady se nám tuze nedodal středa dneska tam nedám nic tak by nebyl dobrou ukázkou oni tady mluvil. Nastane smířit včera jste jedli nezkrotná viz nedám vedlo špatné. Povaha naší činnosti být taková že dneska a tady ten musí začínám z ku. Jako ten svatý antonín pout s že on si byl jasně vědom ne že by tebe namlouvá že to co včera dělal toho šel do potřeboval as. Ten včely vše se nevrátí to rušen minulost touž je v jeho celý oleje v lampě z toho jsem nedostane ten and oním do bohu zase se jenom s ve svého budoucího života spoje který při pravém ano. A proto do toho vkládal svůj budoucí den který teprve nastat. A to to to mně způsobil se ustavičně přibližoval uměl to bylo ustavičné přibližování ten to nedělal tím primitivní zkus se v do třebas ale že musel nárazem se tam jak dostávat ustavičně způsobem se přibližoval k bohu. A když to přiblížení do takové že nepotřeboval na této se zen zemi žít tomu bylo stop patnáct let. I tak odtud odešel tedy v úplné svěžest ti. A ty se k nové co tam milost co oko své moci o to si či to se tak bylo také tím se vám chtěl říct jak se v praxi uplatňuje tat poučka rozumných panen že každý den beru z rukou božích nebo budoucí životě v jeho ruka tato tak nevím v minulých ale co emil to se o nebral atomu se dale za pravdy ale se na to je na tom co berou budu brát tam se přece dá. Všechno provést i to že to obrazu svou boží tak nebudu brát tak se budou vrcholně při na bohu a ten můj život jako celek pudem modlitbou tak se budu ustavičně modlit když z rukou božích v od o brát s a budu ba je pro pána boha abych tak řekl ano když ty kdo při toho temně si pro tu z ale jinou vpuštěni do také posláni od boha. F. Je pravda že člověk do díra vložit všechno co z zdola od jeho může z toho. Že to co mi tady děláme v v plat zdola přes svým vědomím svým rozumem světlem svého rozumu se hledíme přiblížit. Ovšem když to po mně všimněte s tím co musí přijít hora tak je to se to měli odhad jednak ku tisíci na tisíc syna toho co shora přichází. Ale jej jisto že kdyby nebylo jedné tisíci nic z toho kterou vy se dobrovolně do toho prožita by nemohl letech kde by se devadesát lid říci vůbec zasáhnout. Čili to také že tím disponuje cítíte ale nic víc než my s po stáváte schopen ne u toho spojení věda a když je tady řeknete které se s námi asi tak jako s tím svatým pavlem dokud tohle navštívila milost boží. Tak on se nemohl tváří v tvář obrátit tomu ježíši on jsem pronásledovat od otce po nás. A myslíte si že to podobně je s vaším životem jetě dosadit do ze svého to je s způsobem pronásledovali z mu nebyly věrným jisté který víte jednou po se taky myslel dělá dobře a svatý do poté zaseto ještě ka. Ale teď zastřeno tohoto lekla po stránce že totiž ten se paty pavel byl člověkem osvícení ve člověk který měl za sebou extazi to nejsme my nikdo z vás měl zase o extazi. Aby ten toto osvícení a toho že byl po spát tím dával jen a jinými předá taky. Že šel pomáhat nebo bede výpravou tak něco byl vůdcem výpravy která vyprazdňovala přes tak a to jsi klidně přenášel přes svědomí po že si byl jist tím že svou toho kacíři kteří chtějí vás mysli židů a o do klacek je od pravé víry. Ale je kolik jich museli opravit než on přišel k názoru. Že si křesťani kteří se dali jako beránci opravovat kamenovat jeden za druhým je kamenovali to bylo tedy sice velice pomalé nese ty tu ty miska protože jinak že na nebi to děly takhle o tom mělo svůj půvab když je to provedete tak v osy přijde přitom na sebe že v než to u kam o něho potrava né. A voni to třeba kde taky tak tady se nestrefili do hlavičky a kdy pěkně oni čili tak tito tak dělali a tak rad tím způsobem. Jak viděl jak do ústa do vědomí že si křesťani před jenom něco vědí že to nějaká síla když tak ode za jeden za druhým do na popravu. Tak sil na že si tím křivdí. A v tom momentu a to co tam z toho se zamontován kdysi nesmíte dovolit nějakého předání používat pokud neměj všecko co nemá být jinak si je to tak čisté pojetí toho podobenství a to nechci z vás jak kacíři. Tak je to podoben si nepoužít lid a to takle zas tak milosti kdy tam jak jsem řeka on do milosti dorostl to bylo zákonité on si stále by se věnoval že nedělá z dobře okamžik kdysi byl absolutně vědom toho že je to nesprávné co děl ale tane přes tím je to je na říkal jsi říkal jsi těla se ten co mně nařídili. Ale a to dělat si musel to jsem kdy musel uděl ta se jak nebudu to jsem si jasně vědom že jak sv. Tak nebyl tím do chtěl vraždit ani nebyl tím je do měl z sílu v něčem dosavadní poklad takže to bylo sto koly. Nýbrž ode ničím. On byl a to je stav který umožňuje člověku aby se den to byla milost boží nikoli ve byste ta nevyzpytatelné nýbrž když jdete na potest rad se že tam sebe kde prázdnota. A pro pravé výtečná óm byl to prázdnou nádobu a proto se ježíš že se ve nemluvil cesy vědomí rozumíte čili teď otázka a to právě že by to vaše pojetí podobenství tomu nevyhovovala pro to jsem chtěl střílet jestli člověk by nebo jakkoliv jiný tak se vypořádal se svou milostí se svým všem ježíškem se li si životem že by si řekl více ne jo. Ale ne že by za na úkaz sto musel nastudovat když by si toho jasně vědom věc milosti. Že nic neudělal el tak se dostane do stavu kde jestli ne lituje že nic neudělal. Že je prázden ve si sebe taky ani litovat nic nebo svět a musíme je si vědom toho že nic neudělal. A to je stav dokonale připraveni k milosti tam bylo jsem musí vlít nemůže. Č to bylo zboží je připravena a bůh je udál jsem nemůžeme tam nesmí plni sami z be nemůže protože je to naše zatím svoji funkci on by byl bomby z s pod dal stvořitele který by tuto funkci neuznával v musí uznávat. Pólu jako něco co je vše. A proto nemůže zakročit to musí zanechat temnota dokud nejsme od sebe a to jsem tam postrádal a této ale ta věc užitečná která nám umožňuje abychom se dostali se udál. Abychom volit kousek pokročí. Upozorňovat se že v době s se mám před tím mluvil o takovém spánku lidsky na přechodu nastává to ne nepře z kou nějak co co je zapotřebí jakost o lidsky to jsme co je za potřebě usnulo že by to překáželo nebo co by překáželo tomu přechodu v tom musí usnout. A tu ho ve svatém pavlu nebo v tom co ovi ještě je než jako se dostal k komu osvobozujícím aktu že ten ježíš ji mohl jednat že ji mohl pracovat jím mohl chodit že když byl slepý ji byl duch jíte a jako takoví se dostal do damašku. A teprve ten nějaký křesťanů otevřel ústa otevřel oči né. Teprve se mu v jas milo a mohl cesta plným učedníkem čitta je také byla taje byl moment sil usnutí nebo sled postit nebo tak i v jen na tom tam je všechno je tam s víte to zákonité sto víte že to zákonité to je nějaká náhoda nebo co bych za kladného za tam vystopovat z celý těly náboženský jejím že tam vždycky věci do vědy na za druhou jako na tak jenomže my neumíme jsi by měl vysvětlit neumím. Taky pochopila nepotřebě to pochopit to co musí ústní a to nemusí půstu protože pro čekat či ne. Například k tomu abych byl býval mohl v tom předškolním věku a pak co je správné. Muselo to nákaza sebou usnout vědomí tělesnosti. Navíc ostatní nemuselo z toho vědomí samotné nemuselo co jenom vědomí tělesnosti a to stačilo k tomu abych chápal pomocí dešti bych jedinec sám co nesprávné tak tím se taky měl právo nebo moc řídit nese i moc k tomu se tím řídit. Když jsem potom měl dostatek pokud se mi ta. Aby toto se stačilo k dalšímu pokroku pro si na žádný prostředek nestačilo ča protože koncem dohraje svou roli tak je třeba aby byl nahražen nebo doplněn nějakým novým prostředkem a tam bylo třeba abych že od určité chvíle sloužil svým životem bohu jenom abych poslouchal to co je správné a pak osel z dal co bych vtělené abych prostě svou vůli zapřel byl do vůle boží tak to bylo třeba dalšího sebevzdání. A to o za tak od dalšího sebevzdání dycky stupňovitě to všechno jde nově došlo takovýmto takovýchto etapách a od pro tak tomu tak že dochází abych se totiž mohlo ty věci do sice typ protože mám ten o to vysvětlit ale upozorňuju vás na jednu věc že toto vysvětluju slovně to je pouhé men domu a třetí to po pracovní době si za z ko. Čím dejme tom mám něco tady dělám to není ta pravá tří z přípravy činnosti vůbec nejsme svědky nebude a nemůže protože není zapotřebí jste vy. A ta nespočívá v tom že z oka vůbec nýbrž ta spočívá v tom že poněkud přejí jsem ještě do opakuju že bych se trhá vám poněkud více jsem než normálně člověk jest a abych to řekl ještě jinak nám rozšířené vědomí. Ale že to že nám rozšířené vědomí nezavazuje také do vím povinnostem které bych neměl kdybych to zvíře vědomí neví. A čili. Kdyby byl jednou svatým se bohužel nestane a to znamená že jenom z vůle boží tak bych měl z toho stavu mnou po by nos z tohoto takle rozšířeného vědomí ustavičně rozdá k při tak nevypadá život u boha v příbytku u boha že přes tu individualitu lidskou se potom rozdává soustavně ne jednou tady jednou tam tak da. Ale to je život svatýho. Je nějaké vědomě lidské nemáme se ani spodní smyslu smysly. A horní mentální činnost odvozená ze smyslové. To jsou meze kdekterý se člověk pořád pohybuje smysly něco předkládají rozumu rozum sytost zpracovává a po toho člověk jedná a jak životě mocné smyslovém tak prostě duševním. Ů udělá z toho ukuje z toho život jesiže ale s za těch v tom mez které začínají smysly a končí. Mentality dnem duchovní duševním životem že jsme sobec el tak jsem se jako zvíře. Jestliže ale on pro šíři tuto horní mez za myslí nahoru. Ne. Tak tady v tomto životě se mu stane něco co bychom mohli nazvat fakticky smrtí. On tady umře pro tento rozsah vědomím apod nese v jiném rosa. Teď je ale důležité aby aspoň dní tak dolní mez na či nás smysly dostala zachován aby stala te na aby se tomu roši jata horní mez. Zatím rozumem nahoru. Aby něco chápal jinak než rozumový aby přitom nestal neztratil vědomí tohoto světa. Ten je mi zprostředkovávají tyhle ty moje lidské smysly. Kdyby se totiž u od na tato spodní mez tak by ztratil vědomí tohoto že to byla by to pořád vsazen kde to možná jiný trans ale v každém případě jak extazi taky nitra pozor ekg nadace člověka že on taje proto aby byl tady v tom světě a tady dobývat kristus nepřišel pro nikoho který by po smrti něco dosahem nýbrž tady na bytost. A tak jem i to jsem tam příkaz co mu. Ale jsem proto abstinentem protože alkoholik slon spodní hranicí smyslovou hranicí svého vědomí es přestává aby tebe na a i když je potom ve stavu normálním tak rozbít tak kdybych nerosty klamnou tu spodní hranici ven alkoholu tak v. V od status se zvýší o by roši žid vědomí bych odstartovat tak by ztratil vědomí tohoto světa že čím případě by to byla extaze je vším případě by to bylo ve byto trans jak ten který osoby vůbec nevěděl a obojí by bylo chybné i ale est zůstat na tomto světě be netkví na této je protože sebe člověka od ve tomu ti cele se všemi jeho vlastnost. A s těmito vlas z na považovat sebe za odporovat tam mu to do se viz celým za hranice času prostoru ano no a tak o mně o tom jak to široce krásy dvě rodiny lidská krátce že pravá tato přednáška není na ty bez na bohy a oni za dobře všichni pochopili před rozšířené vědomí a jsem potom musel například svěřeného vědomí tak se stoly. Čil nadto z k ven mládí že když se např věděl se správné v této pocházelo z tohoto roši že na vědomí neviděl jsem žádnou světelnou postavu nebo nikdo nic nenapovídal pane sice neslyšela tři jsem věděl nějaký jsem se správné a říkal svým kdybyste daru v tom slyšel nějaké hlásili mu se važte na nejbližší ne při že vždycky sta. To není správné cesta do podvědomí do tolik kdo podlidské postavu ano. Ale je třeba jít nahoru na tam řeč lidská představit platnost protože tam před ní. Setkává. S oblastí kde řeči lidská přežívá ka nese může stýkat před obsahem vědomí před ze si to říkal se vím že budoucnosti k tomu co se lidé na učí. Si budou všichni rozumně bez tu mučí na tam za oční ky tak že jo ale ta neříkal z za letem v a že vy světem oživil božího vyd říkal ne chce. A to proto že ty jsi do rozumně tyto věci se proto dneska ve z poli státech ano lidských. A sobecky svá zlu oficielně pěstuje mu rozšiřování vědomí. Ale bez č náboženský základů že to vojenský smysl v z nad to co chce nepřítel absolutní zdání která znemožňuje jakoukoliv váhal. Tak jenom si můžeme přát aby místo po mu nastoupilo šíře vědomí aby ne nemožná protože ve nevědět každý o sobě všechno. A nebudeme si přát ve se z mít u sebe s s. Na na něho na tím je ona je to byli oni s tu jsem pořád dívám jako na když to nebere tak pozmění podle jeho schopnosti v tom be takže jsem teď třebas to řeknu jak on to dále ale to jsem a obecně bohu be říkám podívej se bez pán bůh jednou protože to bez musím vám be. Ježíš tomu učí pak be být také sny ve dál be tak úplně přestávám věčný budou žít jako beránek a na to s v k další jeho před nimi a vám mu aby se znovu be be tak jsem mu říkám be a on říkal ten otec tomu synovi be. Když že v be aby se věci na ano be ale o to mně jen dvě be kdy je odvede úrovní pochopte be protože oni nedělali sami sebe a be tak to na tom jak be a jeho jest to je ta tam tedy za sebe nevzal tělo v tom že si na sebe tělo be aby ne jako jeden z nich aby dávali be že on o svět. Dovíš navíc ještě nejsi jenom tělo be on čelo berte jen aby vás jednu ženu a to ten kdo je od příčí pase pád koho vede to tam čem se tady bylo na že vzal na konec ne bez říkám tím be dělo proto že ona byla žena be která nějakým stavem zde je z něho malá be celé to nejlepší snažení toho národa. Od do abrahám mu be on taky než že to abrahám v boha nebo být toto by si ho z milosti ven za ve do se mu že je tam možnost do od nic z nějak by mu bylo tomu co on říkal ano věže nemám hlavní podstatu věci že se vám o hlavního měl na be a bez on říkal noha teďka potřeba tedy někoho on to z des miloval o snažení tisíce jen s netrval z kdy. Mu o to aby se oni narodil ten bůh be. A o nastane vola podmínky aby mohl jsem přesný bůh be. Ona vlastně byla takovým dík je ten koho a ta be a proto na tak ten ono be no a když se ano ano be be tak tenkrát je země be a jeho astronomové tak z toho be obrozené je z du be tak se ba proč tam věta jsem tam jenom to co tam dělá be a ho ho mu řekli to je z tam ho ve spisech že bez se narodí král. Šli k vám ale o mocnější než tady voni m be a be vých tak nemohl si z ne a tak na boha do toho zbaven bez o z ale bez za mám z li jeho ničí be tak říkal ano ba nejde a vás začne se zjistí kde jsem na sbe ni padali ale ne z li mu jenomže u každého viděly tří králové tam musím na vás je ta mu. A vona je tak tím způsobem předcházel a takže on jenom neseš že není asi ta je kola o tak by tu je nohou a když tato paže za tam voni si pán je asi tak jako mně tak si ho než o ten třebas když noci být všimni si toho nic z jak sebou be ale s zastaví tak se zastal be a niž než on bez svého říma ano s ten ale tato z ovšem tomu. Tak je s vámi v s v s v horní a tak to taky bylo moc na něho dělalo nic mít nic ono mu a takhle se to vám vysvětlím co s tím ho dělat a no a oni přišli do toho stavu za dál be a a zastavím se u tamního krále a říkali neznala dovedla sem a jsem jenom ten král všech právu mu je to č jeví ve do toto vzdávat taky ne všechny mu za oba on vám ten je v ní. A tak co s tím a on říkal kdyby jsi li o dobýt není tak kdo ti kteří žáci taky ku v on za dva za be oni šli našli ho již dalšího pole toho že věděla že v an dění tam o jo o a pastvy je za vámi vně tak tam s a oba dva v v že se musím nad on taky on říká. Na. A říkat li ho o li ku že jo a u a pak o to a. A tak je ale oni o ó a ti ho bytí ale jisté ku a dal tak a a a ne o. A že zase je pak mu a tím ku na tom kam po ho od a o do dostal od že toto osvícení bohu a že ano a že ta pane za a. Tomu věků ve nesnadno postavy mistra tak k o a teď dál ale ten na ten z li ve opravit toho ježíše že on máme ó ano a na toho osvíceného mu to z ba utekli z vás ani s a ne z rozumu to znamená do. A to je to rozšířené námi a tam je naše ho za tím ho tane ta vyšší pomoc a teprve ten ho za na a a teď žil aby do oddán rodině svému okolí protože pán posvětili musíme na víc ho vás samovolně jedno pak samota říkat mu to samo o sic aby nám věci v sám o se. Asi o stav jeho bratři a bez o deska se nerad vší betsy měla výše ano. Tak jednou musí od fází vedou překonat vám musím nebát svá a musí jaká třista musí to být samozřejmě samovolné líčí jako my nečetl be hle ale též jako ne večer ano tak to bude o nová umělci be ji ale a to je třebas v pro čím měl jsem neví jak nedá od no pavel o víru nýbrž samovolně mu to přechází do vás teprve potom z toho může provést nějaké umělecké. Dílo a ho ho a my jsme totiž oblast mu to je oba samovolnosti na ale naše pavla a měl by do vane ve pro vším dobrého oba když se vlastně dostal do této fáze samo ó ano mám velice skok bohu bavilo be a samosebou ten stával s váma nebo ještě vyšší ovšem mistrovo vedení tento váhaví nebo mohlo být tím. Uspokojení z toho koho tím koho jsem obrátil se co tomu tak být ale to byla ta vane be a ben teď be když mu to všechno od samo být když měl moudrost lidskou be o co tak bože tedy jenom be ale nepotřeboval vedení od otce a o zbožností od on ano be přesto o tom bylo o že vede i od vně. Tak šel do jordánu ba bůh be a proto ve tak z li ve jeho bratři tak ho a o neboť ti kdo nastává dostavoval no a tak dále be a berte a v z s a tím s ten dostal se budu nemusí jsou mu mu bez jaký nebo dostat více be be to by to ten přes měl ve z být přestat se o jakou sílu. Není v on dostal z on líčil měla satana do ve za za to se nás ne ono to vím stavím be a to se mu v i s je velice snadno bože jsem mu říkal podívej se ho on dovedl být na vysokou horu vám tam ukázal že na vás svět bez že taková nějaká v do tam ona be co ukázal č be a říkal jsem bez o tom čím byla vysoká ho vede již bez do je na ní. Ostatní dvě města ostaní že nevíme be čili když on od be toho on viděl všechna vás zde dává tak nemohl být na nějaké myšlené nic je be na tom či z měl za ben a bez mého be do on bude vás po v jeho be o by to tam ta sela o svou babičkou o jiný jsem toto tělo. On tam o tom že si z z z věci tak vono je to tak jsem ano be bez protože on na pastvě na vědom v bez apod po sto be ale be be be be věží potom be učení ky mu dal zázrak tento zázrak be na to šel na kříž protože nikdo be na viděli ve ho do do ho. No to za do tak jsem be do dále znova je v v co je do se udělali vím dnes si být na be o to nám be a to tam v došlo vám na čem jsem vlivy z by tam měl to ji do on dávat otázky že nic ve ve ve co na nás chtěl a be kdy měl tělo ben byl na ni dá. A bez se mi být v tom těle be že on musí být všude a o všechno se musí starat tak nesmím něco co dostal doma be proto z ano ano be on duch a a a tak je be ho nemá kdo to na vás vás na všech míra be a protože se všem bez na to jsem be. A být v ses musel pořád ale jenom jedno a být v tom měl dojem že mi to šlo a on be ale on taky potřebuje takové hle v že to co je jinak živé než když se mi to tolik a jsem mu říkal. Tak ten kraj k a v kdy a jak mi jen ku tak na jdeme rozum a že oni jsou na vím zase v abych taky pro nás. Vás tím zase když nemůžeme v něm on se na učil ber na semen dál za to jenom v bez na to v hodná co on tam za tím ku be be v vám v nás o to z be a ve vás vím přinest tak on to z bude v bez vede by nám sama to vám tam v se ta ukázka do my taky ne a anna protože my ve ka. Nebo nám tak let tak ona stala jsem za za to a to se prosím v č protože nebi do cel by tomu rozum není na be tato řeč kterou mluvím není a to mít v bez o protože jsem to model o rozum a že vy nespočívá rozumím proč přenos v musel se že babička. A když nám be a přesto koná be tak jsem se o nás vám bůh ani bychom slyšet do nás a v kdy on musel slyšet a co z nás nemá tak se ne bez zde a jim velel nose jenom nám toho a do mých nebo ne v ten co kdo zná co on tam bere nebo k do kou do kou úkoji u po je tu ku be a to je to. Nad toho od bratra je v tam be nás i z jiné strana byla doba zase bude mu nás ve které vydám za to to tamto do ku ku ku ku tuku tu bude u kuje bohu bez ve velmi nám stal toho be a ono to jde.