Karel Makoň: 83-12 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Opomíjí celého člověka mají tvoje jednou třebaže dominujícího sta a e to tedy znamená že ta zahálející časový. Řeka třebas není tak výrazná stojí potom proti část která do bylato vítězství a tak taky je pravda že ten člověk nedovíte nejvyšší mety. Ta spása za kterou zde znamená osvobození vnitřní a svobodný život ve vědomě žité věčnosti se dostavuje nám částečně takže indická je tam nevede úplné svobodě. Zastavuje se tam ke křesťanství e symboliku ježíšova života by bylo pod křížem před křížem tou učedníka takže z pec těla cesta se trošku podobá zvíře. Svýmu způsobu přístupu využívání přijeli těles jinak specializovaná ten příklad medvěd let beder tak podobně sama rozjede úkoly a tady také si indové rozdělit poznávati se úkoly je to v pořádku. Ale nikdy se dostanou dokonce to dobře věděli dávno před indii číňané a říkají že tady spása vjem nepravá se jdeme na další východisko tradiční to je křesťansky. Křesťanství bohužel dodneška nepochopila nepochopilo symboly kristova žit tak jsem říkal můžete mně věřit nebo nevěřit v co věřím předkládá ale. Předvedu vám jak život ježíšův není něco náhodného nebo něco zázračného nýbrž že on návod jak postní tat od normálního stavu vědomí do nějakého vší žene otcovy jsem cestu osvěžen. Co v dále abela jedna svatá evropská vono se terezie stavěli a tak tímto způsobem poprvně někdy z nás ten století takhle postupovala a radila aby člověk rozeznával sedum. Tu tvým rozšířeného vědomí nebo přes den první není ještě rozšířena přestat to navazuje menoval to šest komnat vnitřního hradu a tak ta poprvně na to psychologicky šla byla pořád. Jednou nohou na hranici a rozvoj upalováni upálen kdyby nebyla bývala měla svýho duchovního bratra mladšího asi dvacet let do toho jana z kříže který zachraňovat tím způsobem řekl mu učte především. Je zas zas za moji matku terezy tak by byli umučit jste učitelkou světové pase patou on musí kult dál velice svý vás ale protože tišina tože jedině si o lidským způsobem se věci přistupovat z té. Jste nastane ztratí novinka pro náboženství dál po terezii do o samozřejmá věc jenomže musela tedy bojovat přímo o svůj život při toho od prosadila světly tak je to dopadá v z kon nerad nic není žil církví. Tato dopadat těch konzervativní rozumem proto se nemůžeme domluvit a ještě na chyba je křesťanství že jenomže nechápu ježíše krista v symbolice jeho života anebo velikým řídit nýbrž je nech. A svou také co je to stav nebe dlouho toto aby ta spása indická douho to považuje za místo dneska ne deskou obecně při našeho se to může dostat. I ti nejlepší katoličtí myslitelé jo ale ale nerozumím tomu stavu když neví co v tom stavu z desky na jestliže to věčná blaženost tu je tu chybu by indové. Neudělali nic říkávali oni říkají bůh se lesy daleko sat čit ananda to znamená nejvyšší být tím sat nejvyšší poznání čit a nejvyšší blaženost za. Ten tak přibližně to co říkají křesťani ananda jestliže křesťani jdou jenom za nejvyšší blažeností velice jest jednostranným postu a podobá se trošičku indické chybě specializaci ne. Vyvede jogy a proto když člověk v křesťanství dosáhne blaženosti pode považuje to za před budu si byl věčného života a proto před neni leto ráje a ne nebe leto nižší stav a oni boby že. Ukončit tímletím svůj bolel to zmaří do ty nejlepší by si křesťansky na jiný dalším vývoji bez na toto pro svatou protože nic na vlito ne nebo eckharta nebo ale byl tam ona mohl ještě na co řadu jiných ale ani do nám post. No novějších ale vařila prospěly jako třebas dejme tomu e svatého jiná se z loyoly svatého františka z assisi nechali stát nejdeme polovičně ale. Těsně před cílem sebe veliká chyba nevím esi v okamžiku tím že dostal jsem nakonec stane že je to on se asi do se nakonec protože jak on se postil stará od než ty lidi tedy že odněkud z toho řídit pro odněkud v. V tom je že patrně svatý je a voni v této chvíli říkali no když se v koncentráku tak ti věřící kteří tam sami že tam li mezi těmi jistotu tak lidství jak. Mně s tím pánem bohem měli nějakou protekci jsem říkal neměli dostali tak nařezáno jako a jsem tehdy věřil ale dostali všichni nařezáno stejně jsem říkal jsem přeci ležet tak zvířecím životem v atd. Bez procesem dostal taky daroval jak voni a jak se tomu chovaly do většinou měli dojem že pán bůh byl není přestali věřit a hrstka z nich šel řekla my tomu nerozumíme. Je to nerona něco nad náš rozum nad naše pochopení ale byli z toho zoufalí všichni a taky to tak jak to jestli paniky to z jeho pomoc jsem říkal že pomocí pánaboha s pomocí jeho svatý tito. Kdyby byl ježíš kristus na tom se učíme svatosti poslouchal někoho jiného než svého otce e tak by byl nemohl svou nauku dovést ke konci jenom stát zmrtvých o musel zásady. Je poslouchat jednou svého otce a co si myslíte ti budete prosit pána ježíše anebo nějakého svatého že bude poslouchat do vás anebo svého otce v nebesích bude poslouchat jeho a když. Jsem vůle toho otce bude lišit od vaší lidské bude tak jako byste byli neslyšeli a nebudete vyslyšeni a může se na konanou pro se tam tedy u víry jen se všechno nebudete smysl ale jestli to bude souhlasit vůli boží co si přejete. Tak ten svatý nebude musel slevit ze své svatosti nebude muset spadnout z vůle boží nebude muset na nasadit svou vlastní vůli která tam nepatří do toho nebe od tohoto stavu a zůstane svatým než ti nebo sat doby přestal na co. Svůj vaší do když je v nás nemyslí tak jenom tu stal svatý nic víc tak z k je to jinak své vůle boží to se z nás nevědí jsem v tomto jak jsem říkal bez do mostě a podobně. A k bohu než byl doba prost ještě zrodil novou těchto věcem oni hrdinně ten života prosti jak jsem nestačil odpovídat proto velice živé říkal na toto smrti zapomeneme tak city tak si jisti tedy řídit takhle že si to. Dovolím volnou debatu mezi nábožensky zažili člověkem mezi kristovu a voni by se setkali vůbec vite se zase říkal e máte říkat tušení že měl pravdu evangelista když pravil celé lidstvo jo. Těžkostech ku porodu pracuje dokud nezrodí ze sebe krista znamená takový stav vědomí ve kterém není třeba toho dualismu dobra a zla všechno se vyrovná a ve nám. Pokoj ježíš vedle pád a takhle to být aspoň začal začátkem lidské v nitru no vám takže jak se dočteme jsem co musím dále vono. Literaturu ne tak je jak se říká všechno se od toho co tak co chcete ním známa ne to přečtěte oni znají jen ku všem kteří jít. Tady jedna dělat a stanovisko křesťansky jak víte řeka nedostane lidsko své závady a většinou věčně ti základ pochází z malého. Poznání že totiž tady například si představme že pro nepozná je to nejvyšší a to je konec dokud nese víme z tohoto názoru z této víry rozum tak jsme si špatnou míru nastolil nad. Vrchol e svého myšlení o této víry musíte vy ateisty ale my všichni ustoupit rozum musí mít právo hledat něco co je na no dokonce proti si živ. Protože sousta řekl dělo že to nebylo rozumné to bylo přesto velice mu dané že pravá moudrost není rozumná temeno lidská a že přesto vyšší ale vší a výtečný svý než to co rozumíš. Že to nesmí být moc se to musí boha nastane ale zastaven od byla ovládající tu původní stav že to musí být jako střecha která všechno za střeše je aby do toho neprošel jsem říkal do vaší stavy už. Ona se rozkládá aby se tato počkám se vloží anebo do do o trvat maximálně myslí sled cesty smyslem vězte bez snadno si z nesmysl nebudete nebudu jo abyste píšu protože dvacáté století zase na že to. Dříve neví no protože zatímco volně své spisy posílám zase z dost rozum tak u nás někdo zavřeli z tady byl tak je vidět tak na tom jsme no a tak. Tak to dostali co křesťanské a teď stanovisku individua nesmíme si myslet že my tvrdě můžeme vybočit les. Těchto tradiční stanovit se protože někde se musíme poučit pokud se nepo učíme pokud nes děláme svůj rozum a své city a všechno ostatní tak celá naše bytost se dnes kdy nad svou. Úroveň tím se snažit o všestranné poučení i s rozumem něco rozum tys citům emocionálně života tak to tak byl se mi to vysvětlil že studovat svět výborná věc. Tyto věci e bez za nás které a bez předsudků ale řek koneckonců si musím uvědomit že tady studium jediného druhu než studium na naší koná že to studium zápas. Že pravdy z které tam jsou svou závazné vyšších sebe když víme jak se věc proviňujeme a při radím při kterém si ještě z protože taky ještě předek protože jsem si vysvětlit na to byl obsah který svýho svého po v. Ta individuální východisko do věčnosti se vyšší kteréhokoliv tradičně tím že každý člověk v ráji jinak tupě na míchá my jsme individuální vlastnosti a jestli svýmu nepodaří všechny si. Moje vlastnosti zaujmou pro toto dílo takhle nemůže se ocitnout za hranicemi svého rozumu a vnímání tohoto světa říkají tak on je prakticky nemožné říkají nic jo. No e sebrat celou svoji osobnost a všemi svými silami se dostat zas za sebe říkal no tak to jsem vidíte umělec co dokáže na příklad a naše náš život se musí stát umění. Musí přestat být pouhým řemeslem řemesle jim vykonávání stran nějaké věci tady tenhleten umělec ten samovolně z nějakého nějaké vyšší schopnosti dělá něco. Co jiný vykonává buď řemesle mně anebo zasazení všech sil on to dělá to mu to jde samo například vidíte jak jeho umělce na klavír ale on nehledá noty vpád citů své. tomuto samo jde do toho klavíru a on to tam mým bez myšlení je přepisuje stýkat i vy to třebas napřed nadpisy byl skutek klade kvalitu ale potom to samo de čili. Naše pravlast je sebe že taková samovolnost a když viz dokážete to samovolnost vypěstoval někde samovolně děláte nějakou věc kterou lidé. Ty dvě považuju za stoprocentní tak se nastane cestě do rozšířeného vědomí a opravdu mnoho umělců za život tuto svědek vědomí ale také mnoho vidíte neseni ku e se o tom četl například byl krásné. Pojednání padat tak svým potom přestal si vždycky světle a řekl jsem tedy dělejte pořádně tu věc se udělá dejte nejde nejlépe než ostatní lidé. A tím že přitom zapomenete a pokud zapomenete přitom na sebe tím se vyprázdníte od sama sebe a budeme vás ptákům do které se nic nemůže jiného vlít než vyšší vědomí tato vám zaručit jak se tomu stavu. O tou vám vůbec nic neni ona se prost tak že u ty lékaři e vzal jenom vědomí tohoto světa ten to tělesnosti a tam bylo zákon a se tam něco najedlo a třebas jedete stanoveno. Si víc a vrací se světech i ještě víc a necitlivý dětech ještě nic ale není od nejde od aby stran najednou něco hledal proces složil dělat protože litoval o to by potřebovali vina aby jsem si ke kontinuální mu. Byl takovému sdílení e toho vyššího s tím vyšším ideál a takže že nedivte si zbytečné starosti že to nedo. Tady temné projde takhle to nedosažitelný ale pro poctivého pracovníka na kterémkoliv místě jestli práci které se musí celé věnovat když nemáte si musí nalézt aby tomu se cele mohl věnovat a. By vůbec zase nezapomněl jesi taková práce začli životě existuje taková činnost ten se za práce existuju dobýt ty záliba jestli svět tak jste na pravou rozšířeného vědomí prosím zkuste a pak se ten. Váš život stane modlit se modlitba nemusel si to bys ani slovu ale jsem se modlit nebavil od evy od nevěl vyšší svět prověří kristu mohl říkat modlete se neustále to jinak možným než nepatřit sobě modlit se neustále. Aby si to být přitom si z křesťani dělali tu chybu že to jsem rozsahu vědomí e se po týkaly s tou nejvyšší částí jeho smyslu smyslu činností. Tu potírali nevědouce ani že ty krajní tímto spodním článkem svého vědomí že totiž ten jemuž nestojí mnoha když smyslově se nedokážou. Vyšší do se smysl nedokáže lidí nemá na ten základ v tomto světě nemá proto lépe na tom umělec který se dovede smyslově vyšší bude mít. Svým ji když poslouchat můj bože malý spíš vidí ty barvě svou od tak každý svým způsobem jinak ale oni tím zatím slova tak to rostly prany a pak plat. když je tento z podle prosby přání a ten na hořejší části mentálním se snažili o vnitřní modlitbu znamená v vyšší fázi dostali do modlitby ticha už. Nedal to zvané vlité modlitbě byl milost boží zasahoval nový který vědomí tak to mělo ten následek že upadali do poloextatických a před stavům protože smysl je drželi při tom světě ona se tento rosa. Osoboval celý nahoru tady dobrovolné vést vodu se opustila sela fáze vnímání tohoto světa obratem extaze což mých očích ne oči křesťan tu pravou počestný. Že není nic správné oči dokonalý teologů také neříkají které nás milost boží která nemusí nastat ale dobře říkám že nenastane a e o tu nemá. Řek stát z vás to o to poznání boha mít nějaký stavu ne a jestliže tedy tímhletím ale člověk nec slovům těmi smysly tak tato základ dostanete jednám jenom tento ho když se dále pro. Tam je a této pravé za správné rozšíření vědomí a to potom neupadá člověk do extazí nýbrž na základě tohoto života buduje vyšší život znamená tento životě mu pořád solidním za. A kladem a tak novému základem pokud je naživu a bylo by správné aby v okamžiku smrti byl tak daleko že by tento život ve vězení tělesnosti nepotřebuju. Ale pak odhalilo odhaduje nebo padá ale pak odhazuje nejenom smysly ale veškerou tělesnost se vším co s ním souvisí i s takzvaným. Duševním i vyšším duševním životem pokud je závislý na rozumovém logickému analogickém uvažování mám za to že svatý nemyslí logicky že. Že to by byla strašná degradace že totiž se dostal do stavu ve které není třeba o věci přemýšlet že by tam měl přemýšlet o tom co děláte všechno řídí kam zabita vše. To by se mu hlava rozkoš činné řekne todle nemožné on nemyslí nepotřebuje myslet aby něco řešit on řeší tím že to tím že v tom žije a to bych. No tak na srdci zaset si uvědomili že jestli řekl ježíš kristus říká vám někdo krásy boží je zde nebo tam nevěl je ten ten vám el že není. Ani tady ani tam je ve vás krát svým božího tady přešlo vnitřní pravda lidí starat přichází zítra tam je ten krám boží ranném božím jste a bůh duch boží. Vás předěl říkal z pavel správně to pozná jestliže čekáte byl osvícení zvnějšku nepříjde ale musíte vyprázdní svoje nitro aby tam do místo pro pána boha a pak po tam nalezne poznámku dá. Ramene víte tohleto mu protože tato jako nevěřícím toto vodu tomu mluvit jo protože protože jak co můžeme v kameni který neví co dělat rostlině která je celkem málo ji zná. A co může člověk který se obrodil jsem rozumové nestranně smyslech na straně málo tomu jsme tomu osobně trávu proto ost po do bez tví o deseti padá se mluví že. Každá ta padá která měla právo vstoupit do toho večeře vlastním ženichem měla své vlastní světlo aby do o neměl tam vůbec ne šel nepřišel byl odkázal aby odešel říkal ženich ne. vás ten nezná to nemá vlastní světlo toho kristus a bůh nezná pro prost naše lidství nesmírnou cenu váš nesnilo a byl bez vědomi toho že musíme to světlo v sobě pěst. Že musíme mít nejenom světlo ze svého z dosavadního vzdělání znal minulosti vzal nýbrž světlo v zásobě to znamená celý svůj život budoucí jako my si těch byl panem e dobrých nebo rozum. Připraveno toho oleje že to tam kterým by hořel jako tam plníme pošetilí ale oni měli ještě zásobě olej to znamená svůj budoucí život celý musíme naposled být ochotni obětoval bohu celku. Tak jaké a pak i když nevíme dne ani hodinek mi ten ženich takhle tady přijde tak jakmile přijde tak mi to světlo máme sami stoupne o bez těžkost nezná svý a tam ti budou vyhozen ne ten ten poslední svou. To se oděli slovo e totiž to takhle kdyby tomu tak lineárně bylo jak nám to obecné nauky indické jogy vykládají. Tak by to opravdu nadbytek stalo nebezpečí že si na osobnost by se vůbec nikam nedostal protože vy stala v cestě určitému pokroku na určitém stupni jenomže. On se tomu zcela jinak každý jogický mistr vám řekne to co je o joze napsáno v mysli nejen dost jíst toho co jsi mistr se žákem z z dělíme když si na oči na doka. Je nauka individuálního vedení a tak je i pro silné osobnosti ale silně pochybuju že pro sladce silně e. Buď která která že vás nějaký vidí stále s s s s s takhle to jsou tak s ono jste klasifikovat tele mně tady nesená janem co všechno dělejte e vzorem paní. Tady jsem na ty nebuď tady to menoval ale jenom že trošičku s tak byste byste asi trojnásobné jim smyslem no ale tak asi dobře rozumíte počítá e no ale. Esi se neosobnosti tech přesto se mnou osobností je že kdyby byl býval byl touhou třebas v předškolním věku jako mně to se určoval můj tělesný stav. Že lékaři když jsem žila pro výtku při jsem šestém roku tak řekli pro dítě nesmíte dávat v tak slabé že bojuje o život že teďka dáte ještě do školy tak ho úplně vyčerpal. Nech to klidně do školy nebo sedmi řek než nebo sedmi let tak je rozhodující děl jsem kterou dělá hodně jsem se potom s pozdě a jsem se do koncentráku kdy byl živo roku studoval tak jsem se nedostavil no ale to je asi v pořádku prost. Zbyl jenomže jsem že intenzivním vnitřním životem velice intenzivní vím jak jsem byl nešťastným když moji učitele dostávali z toho nedo intenzivního vnitřního života. Ještě hleděli oni obrat a když mně vzaly ten kontakt s přítel to neboť ožil za nenormální sice tři přírodní člověk si přeci jím člověk který být děláme a tak dále no tak se na se mi to nakonec. Jsi znal a s pláčem opravdu spáse jsem upustil tu přírodu ale musím že v tom byla určitá síla a teď když donutili se věnovat je člověku al lidskému pojetí života ne. V přírodním ale nepřirozenému lidskému pojetí života neseš dokonal rozumové základy pak pak částečná citovou výchovu ale málo let tak jsem musel e. Nastolit úplně nové vychovat úplně nové které ovládnout situaci nakonec to bylo viděla dopad začli jsem úplně vědom jistým že jsem člověkem řady. Jsem taky zvíře a že tedy musím lidsky myslet vždycky jednal a zachovat se tak aby v tom lidském řádu něco znamená ale když jsem se potom dostal. Do sedmnáctého roku li jsem rok a ještě předtím musel opustit do přírodního věcem e tak jsem zase musel opustit tu si jdu osobnosti která se celá do do přírodních věd. V němec se to obrátilo a na co jsem s radil všechny karty tak to tady najednou ukázalo být nereálné a nemohl jsem tomu se věnovat z asi jako. Někoho potkal nějaká choroba a on si myslí že umře jenom všechno se mu zdá být nereálné zase může celého osobnost je proti tomu postavena ale marně a beznaději do beznadějného mu. Jak jsou moje s tou silo ou přírodě no a teď jsem se svědčil potom v závanu věčnosti v těch sedmnácti letech že nastoupil dost celá maličké nové které bylo mně. Budován na tom zjevení které tam bylo toto nové maličké sem neuměl o tom nové si pohybovat vůbec e to prostě zanedbávalo tento svět protože znalo jenom ty hodnoty nové a st tam. Ještě nepo spojovalo trvalo mně to ve větle než se přesto po spojovalo pak je to bylo zase rázem všecko zato a zrodilo jsem nové ale od atom novým něco řeknu toto nové je. poprvně mělo jiný na na kterém než ta předešlá že totiž jsem o něm věděl že jeho světlo ani musí těla je v bohu že bůh země. Že že bůh ve mně miluje že bůh ve mně žije a odtamtud ty informace přecházeli rozumu a do toho čemu vy říkáte osobnost ta osobnost tomu byla. Poddána a sloužila bez zrak byli protože jsi byla vědoma toho že to tak velká moc a tak záznamu nic protože jsem musí poslouchat že čili se tím. Říct byl pravda potom zmaření lidského ale indická e se musí brát trošku jinak se tak ještě na každém stupni vývojovém potřebujeme zbudovat nové já. A to se musí zase zbourat jakmile se přejde za hranice toho stupně tady jde. Upozorňuju vás na to že když se vám třebas něco nedaří nebo ste nebezpečí života tak najednou vůbec sekat dobrotu z kterou se cit si nesetkali mi jasné například protože to se na studium. Tohle že do oni co se zameškal jak podobní nebo dělat co byste normálně nedělaly ale tím se nedostal ne žádného duchovního poznání neboť duchovní poznání nepřichází z něj. ku například se studia z něco dovídáte odněkud něco nýbrž duchovní poznání přichází z mistra e celá pravda je ve vás jenomže není vámi odhalen čili co je třeba jít stále. Je hlouběji do lesa říkal ano kříž ten narada poradil k tomu svému žáku chcešli najít v pravém poklad ji stále hlouběji do ale s les naše přirozenost. A on ten jeho žák šel hluboko do lesa našel tam viděnou život získal z toho hodně které jsa a říkal jsem byl měl říkal nadi tam měli měrou živo říkal ji dále lovit že další stříbro mnou potom zlatu v tom. Co králové dříví dělat tak dále pořád větší a větší poklady takže pamatujte si na podruhé když za vás přichází taková nějaká těžkost tak je tomu voláním boha. Po sebevyprázdnění a po vstupu do jeho chrámu a tam se nevejdete s tím bohem pohromadě že jste jedná nebo plnit sami. Sebe i potřebuje se otcovy brát i od toho co jste na studovali jen toho co víte od věci to vám nijak v chvíli prospívá v chvíli mně prospělo v tom konce radím šlo opravdu o život že jsem. Nebyly ničím jsem se vzdal svého života takže tu odvahu v této síla neosobnosti pravá si musí mít člověka aby se vzdal sama sebe že stála sama sebe tak je tady vám tam byl já. Jsem netušil že tam kde on tam byl a z veškerou svou moudrostí dokonce a s veškerou svou láskou i s láskou protože on skrze nemiloval se o těch dalších pět měsíců a dokazoval měli že co byla moje láska to byl odnož jeho vás. Tím že jsem nikdy nemiloval že to byl on kterým jsem dovolil aby se v něm když je někdo tak těžké situace jako z vašich připustí pátek mu. Po měl jsem neza dělejte nesnese se ho spad a nese že se ho zříci toho nesprávné asi pamatuju že e páter vidělo cestu. Protože přestal svou střed plakal na smrti jste na říkali s takovým nic slova ty pláčeš nad svou matku a věříš na věčný život a on říkal a ty cenným. A ten něco špatného žili mám rád nechte mně pak a tedy proto kladný tak může tady nemám že se měla takže ji mám na takto. Svým vás jestliže vám řečeno že umřeli joze ani ne tak jestliže člověk není úplně při vědomí takže by mohl své právně všechno dělat co zříte nemá všech těch jako mně. Víte tak především vázané na ženu cestu k josef svou osvícenému rozum a zaražen cestu k janovi telat se která nedbá nechce nemá z myslel. On cestu klacek která ba od sebe ale který janově lásce mám sahl ženou cestu ano tak jestliže založeno cestu josefu osvícenému rozum jestli založenou cestu janovi. Osvícené nás chce e tak vy jako centra a to z vám nařizuje sám ale on nařizuje musíte žitého vlastnosti saska kdy musí. Být svatým josefem namísto otce a svatým janem namísto otce od této chvíle podobu života svého otce nes přejte si byl. Jednat osvíceně jednat tož že mého vědomí jednat poznané jakoby že to byla by nýbrž zase otce poznával svého otce vy budete například tu do. Nad něco poznáváte za svého otce ale zásadně pro svého otce nevíte kterak se to může stát že by to otec z toho něco mu umí ale buďte jista že otec tomu bude mít a jestliže budete někoho mi která. Dal třebas ty svoje nejmenší anebo se nebo oproti do přednost máte pořád i toho otce tak ho měli která dána e jako jako. Někoho od boha poslané ho mám abyste nějak sytost milovat tady někoho předkládána abych ukázala jak užíváme hřivnou lásky že ale u dívám hospodaření. Pro ho pro toho kdo tu hřivnu svěřil ten vás věřil synu která se nazývá tatínek jo pro něho vůbec ten stane pro zatím praně a tím pro spěte víc než kdybyste to přímo. Láskou jako takle nebo to nějak opic saleský miloval rozumíte tanec měl lety rozumět ale když na tom budete dost předloží tak si se na ty metody jak na komukoli jsem tohleto poradil. Tak velice prospěly takovému nemocnému a velice mu usnadnili i třebas umřel hodinu smrti a o posmrtné stal nesmím se přitom kdyby návodu ten dotyčný zemře let sto při se jednomu že sice při to. Ustat si to se nic nestalo to se jenom jsem jít byl jeden oděv to dobře chápe moji žil mi naší jen z v očích v mu ku modlit babičce jsem jsem z toho co bude to udělat. On měl jsem jeli oděvu nevidíme protože to není našeho světa vodě ne ale pak je prosím mít si nepřál dál jo v tom byl schopnost mu to slíbil on tam stál ano že ano řeka nebudu. Vono by to mu ho mít těžké nás nová ten smrti předtím jistota rozum ti lékaři rovní to muset čtrnáct opakovat rozetnout no zkrátka dobře. E je toho důležité aby si uvědomovali že ten život se nekončí nějakým odchodem těla byste svléknutí jednoho oděvu který se opotřeboval tak to vysvětlil svým znovu častým o poč. Vám oděv je třebas ve on se tím dělám postup dál a tady v tomto případě boží to třebas každá na tom oděvu bolí dělat co před nebaví sebe jste bolesti přežívá nad nemám jsem s klepe z bolesti. Takže když byl za takového nemocného milujeme a to může milovat kohokoliv jiného tak jak bychom ho normálně milovali něco taky tatínka přidáváme to. Svého jsem něco navíc za tatínka ale něco rozumějí osvíceni pro veme za tatínka důsledněji důsledněji rozumně než ten kdo provedl jenom bychom sami jedno. Jsem ano a tady se ukáže pro vás dělat co z sytost lidé povolání mají určité potíže v životě mají to se stane tak jo a. jsou šťastni za protože mohu s kdy bojoval čemu moje překonal asi snažil překonat v klidu ale se vystavují byl tomu proudu událostí protože není náhodou že jsou lidmi. Takže jdu zamíchá se motoru což vždycky musí přinest tento roku ale neztratil v tom hlavu nýbrž teď něco stal tato tím tělo zase do toho a tvoříte a řešíte. S klidem to začne uvěří stavu a do boj za správné v tomto životě hlavním prostředkem e poznání duchovní ten nemysli si že když jsem. Třebas věděl co je správné době se měl otevřenou cestu k tomu uskutečnění toho správného taky jsem toto musel bojovat ale když se odhodlá za to bojovat tak se v tobě zrodí tak síla kterou. Sto špatné proti kterému bojuješ překoná tak takhle jsem radil jednomu svému příteli že to je byl život správně žitý a to je tak čím nástrahám k. Že ta činná stránka nemá správnou proti vám trpné stran chci nejsou harmonicky spolu spjaty tak sama či nás stránka příliš člověka uvede zase do toho pu a neposkytuje mu. Záštitu v trpnosti on musí na druhé straně být trpní v tom smyslu že se nesmí k sobě vracet svou lítosti nepo litovat sebe co tou zkusím nemusím tudlety věci vývojová a to ne jak. Je svý i dosti zvrácení vrací k sobě tak s je od sebe k sobě a ten oku nerozšíříme na boha a li v sobě nevrací svou bytostí tak se pouštím volně od sebe k bohu rozpoutává se psa. Mase svobodným i v oblasti vrcholné činnosti saska nakonec trpným činnosti že nakonec zjistí že to nedělá že to dělá zaujetím které není jeho kdo kdo jsem. Ono se ho kde no do toho co co jsou v křivku se rozrušení který jsou lidé pravdu lidé z z kteří v jeden. Své povahy a založení dovedou všechno plnit formálně správně a nedovedou ale tu formoval. No z převést do obsahu moc to znamená na povrchu ta a dokonce tam v tom oni si vědomím dosáhnu. Je to bezvadně provedeno tak jakým je to nařízeno neboť jak to pochopili ale pravda je takováhle nepřichází žádné. Poznání zvnějšku čili pochopení věci pomocí rozumu a to jest zvnějšku tím že to přes smyslovou učenost přes tu pak přešlo rozumu tam to bylo sp. Co málo uznáváno za správné provedeno tou tou cestou nic obsahového se nedá provést obsahem se to nám toho nic. Jenom formu kdyby tam bylo toto poučení zvnějšku tak je to jenom forma která stačí na to vás podle byl bezvadně takový člověk funguje když cokoliv. Vést v tomto moc ve světě jakýkoliv úkol tam to nemusí mi žádným ruší obsah on to provede tak jak mu to on nařízeno jako pochopil pomoc na tom třebas něco ještě přidáno. Kdo se osobní iniciativy a své tvůrčí činnost tím ale duchovní tak ta tam vůbec se mezitím zvnějšku nebo nějakou formu. Nýbrž tam přichází zvnitřku a bez pohromy jestliže na sebe vezme onomu tak je její tím jen vůli vás mnohost této pravdy. Oslabeno touto onu my se cesta jestliže si založen tak že dosud jsi životě mohl věci pochopit správně provést a. Vyšlo tomu ani na to objevit z nechtěl naopak jen za toho odrazovat to co mně je schopen všechno provést správně a teď si jenom postaven před duchovní poznání je to musel se dostal. A postupuje stejným způsobem a tedy do jen přečte jež správně to provedeš uzná to za správné a do jaké míry že tomu předávám musím pravda vážit se na tobě. Ale protože ty to volně uvěřil že třebas nebo tomu do protože to se krom e tak ta ona ničím pravá nemá vůbec možno se uplatnit protože. Že ty síly se tomu provedení dostal pomocí vnějších prvků pomocí něj nižším vím že ty můžeš je dejme tomu by určovat sobě. Vnitřnímu bych tím že jsem s když on na než třebas za toho rodit to radil a že duch. Toho velerady který si pochopil tobě bude působil jenomže jakmile vy to tak tomu málo co přišlo vlastní zvnitřku to byl ten duch působí vnitřku. Je pryč a všeho to brzo s tou toho lituje jo no tak to mechanickým a tam duchovní možné tak recept že není třeba věci tolik rozumět. Není třeba ta tolik vědět přesně se to málo dělal jako je třeba vědět jak uvolnit umím prostor ve své duši pro toho. Ducha který zvnitřku člověku dává sílu aby to mělo mu dal ano duchovního by to pro roku není s to mu ty která je nová on má. E z ráje vytvořeno z do pojmenování a s to zvanou a toto všecko je za pojmenováním a on na tvarem protože to pojmenováno definovat pravou. Bát na tom je přímo vidět jak zvnějšku věci za než je to se ale nemůže pro k tomu že nic mít ale musí si uvědomit že nikdy se jim to musel nechápeš. Jenom tímto voze nemůže kopyt pravili nýbrž jenom je jeho obal jestli o bál tak oni pravdou tak nejvyšší ne tak dojem že to někam vede ale podle ses pravým paty. Ty vůbec bylo jak jenom se prosím kdy jsi byl obalu tak je to všecko chabé jsem znal nějakou paní josef tím osm vězně která prohlašoval jestli nic neví si nepřeje než vůli po. By měla a takový dlouho o tu taky zemřelo a my no ten kněz který přitom byla kterým zpovídal řekni chodil ten nepoznal člověka více oddaného bohu než bylato. Jak zapadne smysly na nemiloval tím jménem na bys bylo i v tom záznam či dojná tak mu byla velice o koho ve a ona ale pořád to takovýmu a on nebylo jim pomoženo. Ani o panovala ani voda každé jen od protože to vnitřní sílu nebudu co vám a zemí síra ale také vědy nazval tak daleko aby mohla zapůsobit na takovým takovou dlouho jako vinu pro milost. No ale tak byl tím jsem tím chtěl odpovědět že jediný recept na to aby to se nestalo o toho lidské čistě ne. To lidské je víc se dál na vnitřní vedení více se došel nová nebo více si přál a nebo. Naučit se lépe uvolňovat cestu pro ducha který za těmi všemi předpisy je alone za ním není přímo u nich jenom do patron. Obsaženo ale jak jsem vám říkalo hluboká pravda převedená dost to svět pouhým jejím opadla v pravdu takže tady ode posloucháte povolal pravdu jestli to ta jak to je. Za pravdu samotnou jsem u mar protože bohužel stává tak jsem vrcholným vás ten který soustavně na když byl živé že vám to dovoluje aby se tento přes svou on k obal. Je to udělali provedu jsem jsem měl včas upozornil že žádným studia tato možná taky dělo můžeme to nám jan prosím soustavu žádným tu jen své dostatek pravdě oni duchovní. Cesta vůbec potom se tady to bylo něco podstata a odevzdávat se bohu a to tady je on mohou. Co je formu rozhodně fakticky odevzdání a jestliže tady byl u stavem čili vy katolické nějaký. Bohu za tedy byl znám ve starověku ne to nevadí v esta vším s křesťanstvím a na co nová o to byla na tohleto přes je li to vždycky provedený obraz dějově vem dotovanou všemi s ním obrat. Do všech od rovnost tím ovšem slovy do všech pozornost žijete dokonale zpomalit to vám tak je opravdu každému těžko zatěžko a velice obtížnou aby se pro kou stal tímto obrazem k tomu původnímu. Obsahu kázeň proč oběť bohu ne jenom prosto mým bohu to kterou by se ten všech připojil k božskému odešel od sebe napřed pole se božském jakým způsobem se. se zamezit tomu aby nezůstal všech obrazu a aby proběhlo toto spojen a taky jsem se dál když jem to dokázal nebo zamezit tomu aby se co by zůstalo to obrat ve tak. Prostě nech prvním předpokladem aby se to mohlo zprávě toho že jsi povědomí že tady na tom světě když činu tak. Tak to byl zažil vám nějaký obraz skutečnosti obraz dějovým časoprostoru jim to bylo míním časoprostorovým obrazem vel s tímto. Dělo jim časoprostorovým obrazem je spojen zázrak tomu zatím tomu říkat zázraku kdy že se tam k tomu může přímých tato tak se při nich dávám proč také být jiných. Božské poznáním a božská láska znamená to bůh může každý tento obraz který tady probíhá kterém tam lidský život způsobili. Že může ze země bůh žijí tady že nemůže jste země poznávám nemůže se země milovat dokud nepoznám že to on který miluje tak si myslím že byl. Buď nebo to že on žije ve mně tak myslím že jdu pokud si myslím že dává poznává máme on tak nepoznává vůbec změnu ale uvědomte z jedna mně jakýmkoliv obrat tento obracela všeho života. Nebo nebo obro bylo jen v i v v v zabalen je do ten vše svaté nebo prom to po něm vše svaté je obrazem kterým e se že e trojí věc jedna ni. Že bude nejdůležitější věta že nějaká skutečnost nedějová ano to znamená sounáležitost naší duše s bohem se tady roz. Právem obrazem do je času a prostoru vším se přibližuje tato skutečnost protože s tím našeho života a tedy všeho toho člověka člověku aby. Za k dost veden bohu toto obrazu vybavil obsah který dvě i v tomto životě mýmu vším svatou v to. Mně obsah bůh a my se nemůžeme tomu obsahu bůh že první ba obsahu bůh se nemůžeme dostat jinak než. Že ten obraz obrátíme naruby mise toho vy bez po pak jsme stranu ze provést ano a ne se učí. On ku na to že vidím tento svět a všeho zažívám nýbrž šel z toho mohou vnitřní ho puzení setkat se s tvůrcem toho všeho tak to je. Jen tomu na toho obrazu o tento obraz tak je v tom vše svatá nebo celý tento život může pro ni jenom proto že pořád do toho vkládá bůh své by své poznámku. A svou lásku a tuto vůbec by on tady semenem přetvořuje málo přes jevilo nevím se o tu tam byl poli nevidím nebo začne tak je to pro snadno vnímat do ve postřehnutelná mu pochopí. Dale jen všecko ale toho by to vnímatelnosti je to ale matné povel se něco vyložil otčenáši této dal je pokušení ve které nás svírá bůh na kterého. My se musíme je zbavit velice těžké že toto pokušení božího zbavit aby ho když zatím našli boha k tomu je třeba říct mám od tebe bože obrázek u prosilo protože tu dobu. Dopadne mám od tebe obrázek je to může svatvečer obraz toho jak se to byl vám odevzdat v tom je ten obsah to je obraz toho obraz toho jak jsem je to to bude li od málo obraz toho. Jak jsem vám tobě obrátit jak jsem na on by obrátit jak mám doby na to znamená tady sečte on chce se od člověka aby se tam procent nezapomínal na sebe a. Když šel celou svou podstatou k tomu bohu aby si jenom věnoval do to je tedy tamté to je touž chyba nýbrž by prostě šel čili on si nic mít bohu ne nevinné on ten obraz vede tak. Jak je nemohu po málo aby tím tělem tím nabaleno jim dějem na toho tou silo toho nabaleno se dostal za pět v tom jestli bylato on dávalo a tou do silo onou do tím ničil psal. Tam dostane jestli za udělat po vůči tomu bohu čili že ni si pamatuju když jsem začal růst tím duchovním cvičením jak se tomu přistupoval z toho dům od z toho důvodu nebo s tím úmyslem. Že teď dneska přitom duchovní cvičení se odevzdám úplně pomocí tohoto duchovní cvičení bohu a jestliže jsem s tím co tam šel tak se. Říkal nějaké mám právo nebo co on neříkal nebo jsem byl schopen to říkal tak jsem měl před než čím umět zlou tomu bohu patřit že člověk ten umím zdaleka rozepsal dolu řídilo li po ho například v představě. Toto nesmí vel zbavil sil toho byl nutkáním si ho toto bavila a tak dále se to v tolik nevšímá toho vlastní oděje tak šel předtím nedá oddávat od té. Co ta čili ten chtějí věcí totiž do podporovat na dělo podporovat tu pravost tak teď se to proměňuje to tedy to tam dává ten odpad jak se to obětuje to jsem něco obětuju. Tak potřebuju do dělat si obětovat a tak dále aby dostaví se tam stupňovalo to chtění člověka celý bohu patřit že to takhle pro ji tak to nemůže jsem se nechali znovu atak. Se nevíme nezanechaly to vono žádné duchovní cvičení dal jsem vám lidská cvičení podle in nebo byl čínského předpis svou co může prožitky že si pochopitelně a taky do to dal do nevěděl. Prosím se to četl on to dovedu protože vám dobře známo ale na tom vůbec zažité si tomu rozumím své upnutý v jsem to vozu měl tam jsem prostě to měl za prostředek který nese. Bohu bez to takhle prostě tohleten e tak každá fáze ten přesvaté vás může komu posunout dělí a tak celý život když to potom dobře dopadne může k němu. Posouvat vše že se mi jeví konkrétně jako dobrý nebo špatným to my když on méně ruší říci nebo po klidným jím byl rozum není v tom životě které nastává pomoz. Nějakým nedopatřením vám nebo že proti mně staví tento svět neboť tam nějaká nebo voda e by mělo být překlady toho voláním božím. On si to měl vysvětloval jako tajemně bůh ono a se cítím být mým tím ji boha ona tím že on je do třebas při čím na dá. Vám měření vím že jsem třebas tom tak ono ho před ním voliti nejkladnější výrazy není to všechno v tomto životě o svět a jestliže i to že. Mělo nezabil volalo po mu k tomu podle dáno se mohou tak vel ten ten obsah tedy v tom byl to moc novou jde to je zase kdo to nemoc to ne ale to byly to absolutně nemohl. Byla to nechám donu a tak litoval jede bylo nevíme rady pro vás kohokoli kdyby se takhle na to šli mít ten du v tom vadí ten tolik mně říká pane pane ale jeho dobře někde jinde. No by to řekla svými slovy a jestliže jsem mluvil o dosahu lidského vědomí o tu tam do smyslové oblasti po mental on zpracování. Nového vlastního smyslový vjemu působí i budu k dodal co jsem mluvila postavení se co oni napřed smyslech není tak ten rozum že jestliže tato oblasti představuje oblast vědomím. Tak tomu odpovídá oblast mého bytí které si uvědomělou tím musím to vyslovena a jestliže tedy vyjdu z této oblasti. To do tohoto člověku uvědomoval pro vědomím kompletního byly dva obnově malátní si nadával ne tak taky vím tu z tělesnosti tento vázané. Ten dne kdy do důsledně provedlo tak jak přesto doby tělesný my to není jednoho dne oděné být tím není odděleno od poznáváním a. Není odděleno od aby nám dal satčitananda je křít a my vidíme určitý úsek že jsme omezeni těmi mezi těmi mezemi to je to všeho úseku vědomí tedy ano. Vám umožňuje vnímání tohoto světa byl do než časem vyšel toto člověku takže my šel také z moci on neviděl je otázka jiná která. Jdou je asi teďka ražen poli nebo vyvy která je to odpověděl tak věčně neřikam uvedl do myslí ale připravil by se mně po hodinu času e stalo. Se pak roviny vírou li tedy zemřelo šel za osum zastavil že žil záři šedesát z mít o to ztratí my za jen ježíše nějak chci života pravé mohl ona jest. bych nebylo málo někdy ještě takovým co oni svět jakkoli dali nevěděla těch let tak ho neviděli hledali ho nevěděli je a on tam vodil mezi lidmi kteří jeho viděli. A ty než jeho vůbec nevěděli co je to za rozlišení jedni ho vidí jít když nevim a to podle toho jaký mají myslí. Tam voni mají úmysl ten aby se s ním setkali v m bo no na úrovni pomoci a tam jenom na úrovni zvídavosti což je málo. A je to tedy nevěděli začne ho nedostávali z oblasti pomáhat jo v jaké tohleto maže že tady ještě před taková jestli věda ce takové rozlišení takové zacházení. My dnes tímto jde ten e zdejší existence je různě je podle je založen těch li se zbavím se zbavím odpovědi tímto to. Jen ji ne když si toho dal pak je odsuzuje bude projevy bylo nějaké zjevení tam mary je nepatrný začátkem tohoto století nebo koncem mnou no tak je to dostali. A to zjevení měl za tu veliký za doplním prosím když myslí k protože měli by nic než světlo a tři děti kteří viděli něco víc spal tak ta nestačím. Učím tam myslím to dokonce slyšela promlouval tu pannu marii nějak tolik protože za nejvyspělejší vyspělost to organismu jako práce fyzik vždycky je tak po stránce mentálním duchovou. My taky způsobila že ta nejstarší dívenka v jsem dal nejblíž páně marie ten nejlíp z toho měl lety vám začít sourozenci z toho měl daleko ne mně ten prostřední věk den. Bych to ještě přežil ale neměl stalo konkrétním že žádné není dopadly na svůj život nevěděl se podstatě moc ale ten malým prou člověka slyš. Svět janevim ten na to zahynu krátce na toto vidění ne tak jít tím je pověřen dál že když on tam ten víru co někomu pro. Jevil tak jenom proto že ten dotyčný kterému se projevoval byl dost jeli tomu duchovním slova smyslu to zastupovalo se o to aby byl by jen jí. Jen ten bylo a tak dále a ten znal novinách přitom zasluhoval nedorostlo no duchovně do výše tak nebyl. Kdyby tam byl býval nějaký nově nás by měl duchovní slámě jenom zvídavosti roste novinami vydal nějakou e patra jsi jo ale tak ten by byl se s ním setkala nebylo viděla byli ani by byl býval ne. Překážel e ten dojem jevil pověstní tím že mu nic nepřekáželo tomu nemělo překážet například první se které své se zjevil vedou svýmu. Byl dělalo vy byl e který že špatně velel tomu může kudy královském mohla chtěl spáchat sebevraždu a v chvíli když těsta na sebevraždu. Se v jeho sto objevil vidělo a po ho změnu a v chvíli on post je dána od rad nespal považoval podal byl myslila někdo jiný o něm bral. Bylo známo no se potom se zastřená opakovala když šel byla co to řečeno ta svatá terezie si žili tam jsou ska a. Páter jejich hrozně pan měl aby to co to řešení proč to normální silami bylo dokončeno tady teď je na to rosy při cením to co on si to co hrozně toho byl vel se měl v tom. Chrámu svatého petra ten měl by si nemohu klečel a moc věc všichni o tam viděli nikdo tam nechávám zel to bylo tam činu takových případech nesmí být v tom co si dívat že uzavřenost. Společnost ale tomu to nemohli za právě tady tam se klečel oni jak věděli do to je nechme ho tam klečet nechal mu jsou tu dobu se modlit a teprve byla odložena tak pro vás byl někde jinde ne. Životem v jeden mu to co mám byla složena mi že svě naší straně ne a toto rozlišení to překonávání hranic. Viditelnou z dělám co všeho prostoru času jsem to je dáno každému bude zaujati čím jsem byl zaujat něco to mečem napřít kdyby byl zaujat třebas byl mako. Mu která chtěla prosilo syna do vězení propašovat bydlí byl tím osudem toho syna zaujat pak se tam pro pošle postoupil by být přes založen ničili že pochopitelně podle tomu tu by byli a. A to se zmizel ho a ta matka ne mu říkala e otče vím jakým pak způsobem dostaneme tu by byli dotoho. Vězení že tam nesmí smysly a on promluvil onen bible je ve vězení konal nebyla se dostalo jde ten svým. Se dostal na nově ten ten říkal on tam jeden jaké velel při šel bylo světelné ne přišel tom jiným tu komu ji dal je tu by byli kovu než pral a. By bude ve vězení víte že se že svatý. I jiná byli měl mnoho žáků a vám neméně asi známo že měl schopnost každého žáka specielně připravit na jeho úkol. A ta tak například když poslal svého žáka proč tak šavel z ke o svatého toto řečeného dávno do indy je tak věděl indech jsou. A pak svěřila rance všecko tak to takhle specielní úkol připravil tím že co pravým vše co bude z přišel on tam byl by taky jak on sku když tam žila toto mistra tak je před. A povalen většími schopnostmi než věky joginy on byl pokud jenom známo ho asi to je úplný se znám například příliš sil čtyřicet šest mrtvých opaky už. Ten si čestný největší kříšení smrti jakým do vůbec dosáhl v době po kristově a medovou dělat co pravými dát za zraku a tak dále ale po mně z toho platilo by tím. Kdy protože voni když viděli dělat takové veliké zázraky a že to jsem si ve jako do krávu tak si asi mysleli že je to někdo jo kdo ty při z měl to si otevře. ale teď vám řeknu jednu věc myslíte že svatý i neházely vůbec něco will o to se vůbec ne tam bych nedo připravoval že se v čem podle věr to jsi vlastně vůbec. Ne jako tedy dělal ale jsem se dělal na to co věděla jsem bylo semena anežka česká když poč praví do přítele tady šla. No e v tom koncentráku povel odchodu že jednali praktiky křesťané padl nevěstou dala tato bylo prana tato znal i svatý jinak nedali jak se nej ku. Ještě ne indy vy dualit dopadnou však ty převést do individualizované formy podle potřeby je to znamená aby to dopadlo tak jako by se otevřel určili. Bylo dost a odtamtud se na to působilo tam jsme tam kam se se působit v tomto světě jenomže je je to jeden rozdíl který toho semena anežka česká v já. Na takle k tomu příteli rady slovy když se ten člověk který tady předtím poučoval o těchto věcech nemluvil nepravdu ale. Zapomněl jednu věc že nejsi člověk vyčerpání že nemá kde není život živobytí ani být ani klid nic tady nemáš to normální života toto co von ti poradě. Ale to je tak odělo pro člověka žili cíle v klidu maj sil do řek stravy by ti a tak dále prostě bohu prostřední které tomu vyhovuje podložen toho bylo by pro kláštery člověka ale pro tebe ale. Protože když je vyčerpaly jim nemá tolik individua litovali přetvoření sil které vystačili na ty úkoly které on si ten můj přítel nadával apod. ti radím abys jak na to šel zvnějšku když vám tady říká že pravda není nikde mimo člověka nýbrž je v jeho nitru tak tím ne jim tenhleten. Výrok to sem než jesi proto byl těch je to potom pro nám paty do nitra nebudu že do on ohle a my na tu si musí zvnějšku ty muž vyšší přizvat do svého těla neboť s pravá pěti kr. Když nevede ty tito nevede tentokrát smysly nevím nešel postaven ty jsi jako člověk před smrtí protože vyčerpaly životem tak dále no mi byla člověk tedy se do toho pustil tímto způsobem. Ale měl úžasné úspěchy na duchovní cestě takže tímto způsobem poučil byl svatý i názory milého františku převést ke kdo maje všecko. A ten bůh je mi mohlo jakoukoliv úroveň ten neníli n ve vesmíru nebo ta prostě ale vesmírové svým jsou nosil celky z. Byl schopnosti nebo velikosti toho boha a od těle nevěděl že když ten jiný vidina zvolili a taky se opřeli od tyhlety síly. Které jsou vždycky větší než jak nemůže tělo lidské sobě soustředit a ten dal padám do nalil také tělo je to si byl když libovolně zvětšovat nebo ve ča hlad a také jim může. Potom proč si si svého těla musel by jiných tělech u bez to si že všechny jevili došli doka si to po do takhle dělali voni síly které takovou do člověka. A teprve přetrvá želí a otevíraly tím jevit tomu říkal jak oni říkají čakramy činnost no a když je to člověk který nemá do věčný byl protože to schopnost byl kdo bude. To z těla součinnosti tak se přetavit těch sil velice málo bylo dosud do prožil dal vedla v ale proč jmenoval není byl člověk který by vůbec těchto toho vynikající tady nedovolil velice by bez starosti nemusí zdali je praktiky ty za se potom věda. přímější je jistější a opravdu proč jsem tam přišel který výrazem že žádný člověk nebyl nese že nesoustředil jsem těle tolik si jen vy. Kdyby jenom se chopil do ten jeho pramen ku síly však ty která proudí přes muladharu a odtamtud se musím se dostat do dosud tady lide tady ni. Je nesou protože v sobě tolik si čili jako tady převedete ti který to libovolně bez omezení tím tohle lemu rada je po vydělal by tolik volil potřeboval na ty svoje výkony a proto mohl tolik lidí z z při život a tak. A potom nebyl let tím prosil unaven jako evropan jim byl mohl proto nevím noci pro vůbec jsem nebyl v zve dokud jsem těmi chorobami je vůbec tohoto nedovedl to byl nakonec zemřel jo. Teď tu chorobu ale zkratka dobře en do doby dokud nevykonal všecko co měl vykonat co mu nic nedělo se prve to všechno vykonal tak šel od toho pryč to znamená. Umřel tak to vám říkam jako k vaší od vás chce dost mi tady dopoledne kterou si otevře protože možná známo že dál byl. Indickou nauku měl opustil ale ten překonal zatím co se se mnou stalo dokonce na tom jestli nalevo a to je zdánlivý ne se měnit mu. Přicházející pravda teďka dávám vel u důl protože jsi vysvětlil do vnitřní záležitost protože je ale bůh je uvidí. Všeho uvnitř alena takhle dovolit úrovni nad se na sem bylo prosili nad jakoukoliv úrovní ale taky li mimo tělo všem jaký je v té. Mýmu časové anebo prostorové jestliže nebo kdokoliv jiný se dostane na by bylo mně a jsa úrovně tak může odtamtud daleko upoma sílu boží. A může tuto sílu by manipulovat bohu tu byl ve vůli boží pochopitelně pak aby jakýmkoliv příkon této síly neuškodil ani jemu ani. Jsem tomu na kterého třeba meči nebo kterého osvědčuje nebo tak nějak protože je kdy protože kdyby se to udělal jinak než jak radí ježíš kristus ten tak by mohl sebeza. Je dobře známo že třebas eliáš který vzdal tuhletu sílu zabil všechny kteří jo když si zatknout všechny posly nebo pojala byli kokr dale. Který tehdy vládl tedy na něho poslal vojsko aby to vojsko o stavu bylo že by byl v tom proroku budu velkého koukolem to své moci ji tak on je prostě spálil nebeským ohně nepás to napsáno. To byl člověk který nebyl závislý na svém těle ale jemu ten oheň neškodit jak se provinění že provedeno nebo ne o oni dem rodu on se jestliže jsi. Pěkně mezi opotřebuje aby tam mohl vykonávat svoji práci ale němu ten oheň toho raka nebeského vůbec nebavil. Tak stačím toho ha odpověď ním vyšším tu odbavil měl jsem každým v ale když někdo sobě objevíme tedy řečeno jak se doví jaký používat a tady je na to den. A odpověď láskou neosobním ne udělat jsme mnou s vlastnictvím zase bez tím en mým nezainteresovanou o sebe. Tou láskou chybu že ten vždycky použije správné ježíš si stojí jasně ukazovala mnoho bavil řek než četných příkladech svých zázrak nikdy přitom nemysleme sebe tak léčil koho to. Jsou sil kohokoliv nikdy do nemyslel na sebe na pak vystavoval se velikému nebezpečí ježíš dělat takovéhle věci že von nakonec budou považovat byl na někoho dost dávám bylo den spojeného. A málo voni to musel nevracel tím že říkal království boží ten nemůže by v sobě rozděleno kde byl s zároveň dál budem ten tak sloužil milovat panoval tak potom dál poznáte ne. No let tak zkrátka dobře on nepotřebuje vidět kterak toho použit a toto se pořád opakuje po myšlenka cele věděla jednou vtip do hlavy že panem je varovali jak je. Dělat kterak se to může stávat abra napřed věděl tak jsem se mi tady ježíš kristus patřil které světa a byl učení si je ten se to může z tažen on ještě na když ten ježíš takže že tím jevil za. Odešli něco čemu bychom řekli nadosobním vedení při o to neměl o tom představu ten milost tedy čih adeptů nemohu ani vysvětlit jevili vysoce duchovně dělal někteří židé ani z toho nebylo. Pochopitelného a je než jsem se o tom v jeho že že to není možné pochopit takže tyto věci nevěl je člověku rozum nebude ho mentalita nýbrž že miluje bůh čili. Je to z věčného otázka protože i vy o tom nemáte páru tak ho užije správně když se odevzdá let s láskou k věci a e kterým kterou tendencím nebo v tejden duchu přijímá tu. Život boha takže cesta cesta používání těch sil které všechen ten zvnějšku jednu nevýhodu v tom že nebo víra tělo posly. A takže když například se člověk jde soustřeďují na to co koncentrace do nitra nad se bilo prost tak jenom po tu dobu potom svou. U poutaností vstupujeme tak se kterou otevírá otřese zavírá čili on plave láskou toto se schovat nedá a jsou tam v tom veliké vody byli ta nemá pokoje od svých pudů protože. Je dolní proto si jsou živil pořád hora a jsou pořád otevře otevírá jakmile tam vstupuje třebas vášnivost a tak dále a přes začít že si měli ten celou řadu těžkosti z v tím. Toto vám všem si je si bude ho od země pracovalo chyby mít dal nám co všecko tam si že toto indové nemají že ty potíže školy jsou daleko horké liší boha povahy než jsme my ale to. Bylo tím že hle tyto proto si toho prou jakmile tohleten sira projde kdo přes tohoto svou a potom tam proudy rovnou pro ten rozum dověděla bych spodní proto sku a tak se. Nebo že by si sen například pohlavní poutal tak bych nějaký věci dále s těmi těch toho dosud soucit celý takhle darované jinak jsem že po museli měli strašné boje o který se indům ale. Jeden dál nám tady dotaz let proč se mluví o věčném zavržení těch se jich při posledním soudu o věčném zavržení která ho neníli m. taky vedle jednání a za relativní bylo dostat věčný dovést pole dělo lidské a nesprávné pověz která ale právě ta ale ta věta prozrazuje že. I míra něco jiného než co lidská doby tak potom usuzuje neboť je tam mluveno o tom zástup tech lidí kteří k tomu soudu přicházejí a jedni jsou kdo si ji egy jsou špatní když taky co. Věky zavržen ty do si jsou navěky osvobození spaseni a bez určité po jednoho jediného člověka a kromě jiných příklad může jde o jednoho jediného člověka e. Tento poslední výrok o věčném zavržení těch špatný nám napovídá že jde o jednoho člověka šel slovně musí být navěky spoutáno aby ten člověk vůbec po věčně žít. Neboť ten život věčný neni život životem povalil jsem plodu dali se mu je pře hodná fáze vývojová to je život jedině bohu ve o li mu stoprocentně ano. No ale tam je předtím také ještě řečeno mnoho jiného o to může to jenom o jednom člověku tak dejme tomu co pak jsme někdy viděli e zavřené. Vy dala si nepomohl do věcí nebo žili vnitřního nebo nemocného a tak dále a on říká cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých mně jste učení. A teď takovým blaho z koní výklady měl ono by stačilo nemocného měl navštívit za byl by člověk spasen poroby stačilo. Někomu dávno by bez ohledu na sebe a byl by člověk pracem no to je opravdu výklad který neodpovídala ostatnímu duchu evangelií jestliže se ale od člověka jedine. Jeho o tady mluvím se aby na jou do byl lidi dálo je aby jim dával byli aby jim el dávali vizte aby naše o nemocné znamená se třebas dělat by celý život žil bez ohledu na se. Nem tebe všechno nepříjemná dělali provedli nemoc mně ty jsem dal do volání a pak ovšem to dostávají do jiných obraz z toho vyplývá že totiž člověk se musí pořád odvádět aby byl spasen. Že byl ten řek e tak je při rodu kdo ho se říká ve své syntéze byl mýlí že před pravým duchovním poznáním je nutno e a. By se člověk dopracoval něčemu aby ke všemu přistupoval ses jiným pocitem důležitosti a stejnou závazností asp neni je dána. A stejně ochotni je to jeho nižší přirozenosti příjemné nebo nepříjemné aby překonával pocity pří jemnost. Je reps činnosti aby nepovažoval třebas činnost některou za niž čím v některou za vyšší si dovolil není tady jen doplnit činorodé tak zase indové. Mají proti ostatním náboženstvím a proti ostatním národům světa jednou přenos že on několik tisíciletí si zachovávají vědomi toho že když. Jiným patro ji poznání jedno nižší a jedno vyšší to nižší je poznání které pochází ze smyslů. A zpracováním smyslové zkušenosti e se dostáváme k rozumovému tomu takovému mentálnímu úrovní mentální syntézy asi tak se s. Kladu se říká česky v těle viz české lepší říci víte za zatím vždycky že a tak to je všechno co může udělat e. Ta nižší poznání že nás nikdy nevyvede z rámce nebo co úseku vědomí které bylo navozeno zrozením na tento svět a rozvinutím lidského rozumím tím života. Než toto vyšší poznání navazuje na toto nižším rozšiřuje vědomí svatá terezie dobře slovo věděla jsem to zase ta terezina vodní pod nevěděli kdyby málem tato upálen říkal. Na to rozšíření vědomí který nebo spad to z pracovalo jsem rovni za do sedmi stupňů ho mistr ne a byl oni doma taky proč to co se na to tu miloval mají do naprosto co vám to jinak okolí. To se proto do majetku o trojici ztraceno no a že tohleto že existuje vyšší poznání než rozumové znamená. A že se dal doby s kým mával lidským myšlení existuje něco své nelogické ale ten například nelogické je proč bůh stvořil svět nelogické jak z jednoho může by tolik by. Čím to je dělo lidské do lidská ve na to neni přátelé ale od pojem na to jest toho vyššího poznání ale snadná od velice snadno ten si jestliže se rozum. Ne že všechno jedině správné tato vláda rozumu pomalinku končí před těch neplecha co rozumu udělal bylo tolik že to ani běda nebude dále trpět. Že se ocitla v područí rozumu takovým způsobem že musí vraždit vědy a to je čím dál nepříjemnější pokud to bylo malé si bude nějakou rukou třebas taky tohoto prosili. Ale tedy dělají nebo pro vy poměr nebo něco takového to je jiná věc takže ty věci taky začínají e nám běd si že e jenom rozumem se řídit který na toto všechno může přijít. Není správné že by na těm měl být něco příkazy vnějšího než je rozum které mělo za darovat měl právo zakazovat toto nebudeš užívat to o to nebude bádat. Toto nebude dělat tamto bude dělat asi to co se jevilo mém předškolním věku to je správné na ten nesprávné aspoň tam se bylo dostávat ovšem to co se mi kterými o tom neško mně bude jde ta byl to nebylo rozumné. nemohu mít tam vůbec zříci je jak protože jsem něco považoval se pravé ale něco nesprávné jsem se vždycky musel ta s dalšími co je po čirou za správné se jde dělat správné že jsem zapomněl to. Udělat správně ale je nesen co je správné ale chtěl jsem jednat správně jsem sekal je tady když takhle tak tento pod prostorové nesprávné že rady dobře se rozpor za správné rozumíš tuto schopnost může rozumu. Toto schopnost může nastavit rozum své rozumové poznání a bude hrána to tedy byl poslem byl v tom že koly věku e protože se neví. To co bylo nesprávné nemohl jsem toho měl jsem tak data přemáhající moc tam bylo na tom věděl co je správné a jestliže by toto vědec přidal své rozumu dosti. Aby nedělal co je nesprávné tak by se rázem si přebíral všechno i z tohoto hlediska dneska že jeden můj přítel četl. Tím pasa na nějakého indického spise nebudu tomu doby ho nepomohly to při které ani ten vždycky spis kde byli skvělé myšlenky ven zlu o pravili a vedle toho si. Nesmysly stavem toho něco hrobě zavádějící o člověka od jeho skutečného života znamená odvádějící od pravdy která tady existuje od plného rozvinutí tohoto života. Jak by dočetl totiž jak to v přednášel ten magnetofon tak okamžitě bez málem jsem rozeznával co je pravda užitečná a co je tady. Ba která musí být držena si vědom moře protože nepotřebná a to šlo tak bych ne jako když jako je tomu v království božím které. Rovno prože která byla jdou moc ale hozen na aby tažen jim veškeré druhy mu taky živočichů a ti rybáři ty dobré odtamtud vitalita ty špatné za hodili ano. To jsem přitom rovnou od bez nějak bych emocím zas to mohl ty špatné a ty dobré jsem si ponechal takže vás to ska nejlepší dojem a proto byl jsem zapomněl ve to jsou tady byste věk ten ten jdou předloží. Li tam rovnou mohl věc pod škrtat co je správné ala potom tato co je nesprávné bude protože doby z toho novým text a byl bych nová nauka postará nastaly základech ale. Jenom na tom na části těch tady tak mu který je pro v než dobu říkám o tedy když to žit pojem o to možno bylo celé pravdivé pod než čím dobu správné ten je ta relativita pravým prosím vás. Ale oni možna měli do to tu dobu kdy to vzniklo u úplnou pravdu od o nepohybu a dneska ji nemají ti indové a z toho musí oni vyvodit důsledky jako my vedle jemu jsme stes. Je vědy také vody svědky když se musíme si na stejné za formě mistrova a voni zvrat oni si nesmím seš je zvrat z přistoupit k nám on by si je jist přijde toho bychom rozbilo kristovu. Li s ním nejsme se těch výšek nesmíme předními soulad jsme apriorně říkal jsou nebo hloupé tomu nerozumíme li se do lidské zase proto jim dal tady například řešit jsem vim přátel du. Volal nedalo lidsky novicky způsobem činorodé do ho vidí že člověk se napřed že milovat ve všech svých jsou částech proto je menuje a ukazuje jak kterou ča. Za svého své bytosti vás je milovat aby jim vyšel z tři z k tomu bohu který působící koná neboť byste si často řekli říkali že jestliže se povyšuje úroveň. Vlastního života kněz další přechod na vyšší úroveň to je boží čelil ten stupně ze ten se přibližuje prostotu naplní se pod vodou snahy ne toho člověk. No toto jsem dobře vědom a proto se stal veliké nikdo o tom jak zjevy milovat sám sebe aby člověk byl schopen snaž snáze schopen při. Mu poznání od boha anebo spojení s nebo vědomý život on si byl dobře vědom toho že nemá se mu byl kdo lidskou tak si litera taková nemělo vrací a chce to že tomu se těžko po této cestě k bohu byl. Kráčet to bude e taková řek bych paty zralostí způsob byl dobývání který nemusím bez si nikdy ten tele všestrannému poznání dovede dostal vnější cesta konce. Když na taky nemysli všechny vy specifické než byl jemně se pod když ji myslí cesty duchovní tak ta karma jo dál pak bylo dál všem ne a tak dále. Řada jeho byla ta věděl dobře že ten každý ten nebyl ses byl takhle jste se dali miloval do jedné části se bytost chtěl ostatní bez opomíjel a on byl proto aby se neopomíjel nic abys celá bytost upoutalo na boha a to.