Karel Makoň: 83-12 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Opomíjí celého člověka many bude jednou třebaže dominující je prosta a to tedy znamená že ta zahálející část člověka třebas není tak výrazná stojí potom proti část která do byla to vítězství a tak taky je pravda že ten člověk nedovíte nejvyšší med že ta spása a za kterou zde znamená osvobození vnitřní. A svobodný život ve vědomě žité věčnosti se dostavuje nám částečně takže indická je tam nevede k úplné svobodě zastavuje se tam kde křesťanství symboliku ježíšova života kdy bylo pod křížem před křížem ano čili takže z pece na na cesta se trošku podobá zvířecímu způsobu přístupu by vžívání přírody v čele s jinak specializována. Ten si jak medvěd ve vel tak podobně samé rozděluje úkoly a tady také si nebe rozdělit no tak se úkoly je to v pořádku ale nikdy se dostalo dokonce to dobře věděli dávno před indy číňané a říkají že tady s spása jem ne práva ale deme na další východisko čím to je křesťanství. Křesťanství bohužel dodneška nepochopila nepochopil symboly kristova že jsem říkal můžete mně věřit nebo nevěřit co věřím na ta ale předvedu vám jak život ježíšův není něco náhodného nebo něco za z něho nýbrž že to návod jak postí od od normální rozsahu vědomí nějakého šíře jo to co jsem ti. Aby na je na svatá evropská o nosem terezie z avily a tak tímto způsobem poprvně když z nás ten století takle postupovala a radila aby člověk rozeznával sedum stupňů rozšířeného vědomí nebo vše s že ten první není ještě řečí žen na přestat ono vás je milovat to šest komnat vnitřního hradu. A tak ta poprvně na to psychologicky šla napořád jednou nohou na hranici. A rozvoj u spalovat upálen by nebyla bývala měla svýho duchovního bratra mladšího asi dvacet let toho jana z kříže tedy zachraňovat tím způsobem řekl mu učte se vším mět zas za z za moji matku terezy tak li vůči ale byl svět dale. A co patou on musí od za velice vás ale protože tiší na to že jedině si o lidským způsobem se věci přistupovat. Ale nestal nastane ztratí novinka pro na protože z dělat pro terezii to o samozřejmá věcem že mu za tedy bojovat přímo o svůj život. A prosadila svět. Tak to dopadá v z konce rad nic není cit tak to dopadá i v konzervativní rozumem o to se nemůžeme domluvit. A ještě na chyba je křesťanství že jenom že nechápu ježíše krista v symbolice života anebo v ve lid cítit nýbrž nechápu také co je to stav nebe do ho to to aby ta spása indická tohoto považuje za mít z toho dneska ne za z kou v obecně při začnou se to může stát. I ti nejlepší katoličtí myslitelé ano ale v ale ne nerozumím tomu stavu když neví co v tom stavu z s. Cesty na si že to věčná blaženost je tu chybu by indové neudělali. Když dávají oni říkají bůh se ještě daleko sat čit ano. To znamená nejvyšší bytí se s a nejvyšší poznání čit a nejvyšším ba dostat tak přibližně to co ses cenit te a na ježíše křesťani jdou jenom za nejvyšší blažeností v velice jest jednostranný pot. Tu a podobá se trošičku indické chybě specializaci jen ty nevěrci a proto když člověk v křesťanství dosáhne blaženosti ode považuje to za před u z věčného života proto před si není léto rád temné nebem pro nižší stav a oni obyčeje ukončí i s ti neti z o to z mat do ty příti ti kristem z vím naší boží bez mas proto prostotu z avily pane nebo ne chátrá nebo. Ale byl tam máme na mohl že všechno co ví. Ale ani do na bosko novějších ale zmařilo prospěly jako třebas dejme tomu ano svatého mu ji nás vzali svatého františka z assisi nechali stát jdeme polovičně ale těsně před cílem a nevím při v okamžiku před roste v čem nakonec stane je to von se asi do ztráta protože jak otce postil stravu než ty lidi vědí že odněkud. Z toho řídí odněkud být v tom je že patrně svatý je a voni mně jste říkali na když se v koncentráku tak ti věřící kteří tam sám že tam li s tím jsou tak říci jak to s tím pánem bohem ne nějakou protekci jsem říkal neměli dostali tak nařezáno jako já. A jsem tehdy věřil a dostali všichni nařezáno stejně sem říkal jsem přeci než let tak si svým životem mal bez pod jsem dostal taky tak nazvat tak oni a jak se tomu chovaly do většinou měli dojem že pán bůh není. Přestali věřit a dostal z nich šel řekla mi k tomu nerozumíme je to národ je to na váš rozum nad naše pochod ale byli z toho zoufalí všichni a no tak jak to jestli pak to s jeho pomocí tak že s pomocí pána boha a s pomocí jeho svatý tito kdyby byl ježíš kristus na tom se učíme svatosti poslouchal někoho jiného než svého otce. Tak by byl nemohl svou no dovést konce nebo stát o musel zásadně poslouchat jedno a co si myslí. Ty budete prosit pána ježíše a nebo nějakého svatého nebo neposlouchal pád z ale nebo od svého otce nebes. Dr poslouchat jeho a když se vůle toho od se bude lišit od vaší lidské bude tak jako byste byli nesmysly a nebudete vyslyšení o může se na konanou pro z tam tedy ubíjí měl jsem všechno nebudete s s ale jestli je to bude jsou na sic vůli boží co si přejete tak ten svatý nebude muset slevit ze své svatosti nebude muset spadnout z vůle boží nebyla se na nasadí svou vlastní vůli která tam nepatří do toho nebe od tohoto stavu. Zůstane svatým než ti nebo sat doby přestal o svůj vaší když je pás jevící tak jenom tu stal svatým nic víc. Tak z kůže to jinak co je vůle boží to se z nás jsem tak jak jsem byl do noste do vně a kdo nešel doba prost ještě oděno o těchto věci o hrdinně kladli otázku jak jsem nestačil zpovídat proto velice živé říkat po smrti zapomeneme city a ty s ti tedy říci také že si kristova li volnou debatu syna protože vždycky se řekne si říct. Oni viset setkali kdy jsem se zase říkal říkat tušení že měl pravdu na list na když pravil a za celé lidstvo v těžkostech ku porodu pracuje dokud nezrodí ze sebe s co znamená takový stav vědomí ve kterém není třeba toho dualismu dobra a zla všechno se vyrovná a beránek pokoj již ne pak. A takhle to být aspoň začal začátkem lidské no a tak řek jak se dočteme jsem co mám natolik telat tu ne tak ale jak se jak jednou se o to na co tak co se tady mám boha ne v šesti oni znají jen ku věří s tady ne. A stanovisko křesťanský jak víte řeka nedostane lidsko své závad. A většinou věčně ti závad pochází z malého poznání. Že totiž tady například si představme že pro nepoznal je to nejvyšší nad to je konec. Pokud nese víme z tohoto názoru jste to viděli rozum tak jsme s špatnou míru nastolil nad na vrchol svého myšlení od této víry musíte vy atd si jisti a my všichni ustoupit rozum musí mít právo hledat něco co je nad no dostal jsem proti život že jo to nebylo rozumné to bylo přesto velice mu že pravá moudrost není rozumná. Jemné dobytka a že přesto vyšší ale vší užitečnější než to co rozum z že to nesmí být moc že to musí boha nastat ale dostat ten od za od vládne tříd tu původní sta že to musí být jako střechách která všechno za střeše aby do toho neb vše co říkal do vaší stavby ona se s zná a aby se na to počkám vší ale do todo od trvat maximálně tisíc sled z z z z z ven. Vy se beztak nad si z vedle sice nebyl ten nebudu mu aby se vystupuje dvacáté století že se na že to ještě ano. Protože zatímco volně své spisy posílat do světským z rozum tak nás někdo zapřeli. Tak je vidět z na tom s no a tak to byl stravy co křesťanské a teď stanovisku i ty ano. Nesmíme si myslet že my tvrdě můžeme vybočit. Z těchto taneční stanovit si protože někde jsem se poučit pokud se nepo učíme pokud nes děláme z od rozum a své city a všechno ostatní tak celá naše bytost se dnes vy ne na svou kdy si snažit o všestranné poučení i s rozumem něco rozum i s citů emocionální život to tak se mi to vysvětlil že studovat svět výborná věc. Z tyto věci. Bez zástěn je a bez předsudků ale protože koneckonců si musíte uvědomit že tady studium v jediného ruku než studium na nějak vší škola. Že to studií zápas že pravdy s které tam jsou svou za na ne když se když ne se vět proviňujeme při radí připraven si ti z to se tak ještě při dech to jsem si vysvětlit a to byl obsah čelit či ne víte individuální východisko do věčnosti se liší kteréhokoliv nečinil tím že každý člověk válek jinak tupě na míchá my jsme ji dále vlastností. A jež se mu nepodaří všechny svoje vlastnosti zaujmou proto pro dílo tak těl nemůže se ocitnout za hranicemi svého rozumu a vnímání tohoto svět. Říct že tak o tak vždycky nemožné říkali jít ano se vracelo svoji osobnost a vše myslí syna nic se dostat z z si říkal ano tak to se vidí umělec to doka z přít a naše na život se musí stát umění musí přestat být pouhým řemeslem řemeslník vykonávání stran nějaké věci tady tenhleten umět z samovolně z nějakého. Jaké vyšší schopnosti dělá něco co jiný vykonává se nestranně nebo nasazením všech sil on to dělá mu to že sám. Příklad vidíte jak i do umělce na klavír je on ne nedávno ty paty tu umře. V onomu to samo kde do toho klavíru a on to tam bez myšlení že předpisuje. A ty to třebas napřed na cvičit trošku te tak byl tady na ale potom to samo kde čili naše pravlast je své taková samou on s a když viz dokáže se to samovolnost vypěstovat někde. Samovolně děláte nějakou věc kterou lidé ale relativně o že za sto pro cení k ní. Tak se nastane cestě do rozšířeného věděl. A o pro mnoho umělců za život co při nevědomý ale také novodobý jsem se k ku. Z tohoto četl na příklad krásném pojednání padat tak svým potom přestat z s ky. A řekl jsem jim tedy dělejte pořádně tu věc se to udělá dejte dejte ji lépe než ostatní lidé a tím že přitom zapomenete a pokud zapomenete přitom na sebe tím se vyprázdní se od sama sebe a budeme vás statku do se nic nemůže jiného vlít než vyšší vědomí. Tak to vám zaručit jak se to stát dotován vůbec nic není o na s letos tak. Umět lékaři vzal jenom vědomí tohoto světa toho netělesnosti a tam bylo zákon a tam něco na lila a třeba si jedete starat kdo ještě víc ale vrací se světech i ještě víc a necitlivý dětech ještě víc. Ale není od nejde o to aby z tam najednou něco relátka cest složit dělat protože litoval neboť to by potřebovali když na to aby jsem si při tom vím a není mu takovému sdílení toho vyšší živosti nižší. ideál a. Takže neděste si zbytečné starosti že to nedosažitelné. Pro tady kaje jsem zase žita. Ale pro poctivého pracovníka na kterémkoliv místě jestli prát ty které se musí cele věnovat když nemáte si musí nalézt aby tomu se cele mohl věnovat aby vůbec na sebe zapomněl cit taková práce na či životě existuje taková činnost ten se za práce existence výtky záliba si svět tak jste na pravdu slyšeného. To zkuste a pak se ten váš život stane modlí. Ten modlitba se přitom nic ani slovo ale nese modly o nebyl na ve po tedy od nevěry vyšší svět. Pro věž kristu mohl říkat budete se neustále to jinak možným než nepatřit co ví. Se modlit cenné stále aby tyto být přitom si křesťani dělit tu chybu že to jsem rozsahu vědomí se potýkali s tou nejvyšší částí jeho cti svou smyslovou činností tu potírali. Nevědouce ani že i klaní tímto spodní článkem svého vědomí. Že totiž ten jemuž nestojí na nohách když smyslově se nedokážou vyšší. Do ses mysl nedokáže lidí nemá ten základ v tomto světě nemá. Proto le na tom umělec který se ve smyslově vyšší bude s tím když postu na bože malý z učí ty pak byla z od každý svým způsobem jinak ale oni tímhle tím co maje tak to rosy vybrali a pak platí když je tento z podle prosby přání a tady na hořejší části. Mentální přes zažili o vnitřní modlitbu to znamená z vyšší fási dostali do modlitby tichá. Znamená pro zvaném vlité modlitby že milost boží zasahoval nový vědomí tak to mělo ten následek že upadali do pole statický a před stavů protože s myslí jeden drželi přitom si že na se tento prostá posluhoval celý na horu tady dobrovolné vést vodu se opustila celá fáze vnímání tohoto světa a za ten extaze což v mých očích ne či křesťan pravou počestný. Že není nic správné. Očí dokonalých dalo také říkají ten váš milost boží která nemusí nastat ale dobře říkám že nenastal. A o to nemá člověk stát z vás o to poznání boha ne mít nějaký stavu a jestliže tedy tím neti ale člověk nec slovům zná těmi smysly. Tak tato základem stanete nám jenom tento ho sice dále protahuje. A této pravé as správně rozšíření vědomí. A to potom ne ba vášeň do extazí nýbrž na základě tohoto života buduje vyšší život. Na tento životě mu pořád solidním základem a tak novému základem pokud s jednati a bylo by správné aby v okamžiku smrti byli tak daleko že by ten to život ve vězení tělesnosti ne pod z ale pak odhadu odhaduje nebo pata pak odhazuje nejenom smysly ale veškerou tělesnost se vším co s tím jsou víc. I s tak zvaným duševním i vyšším duševním životem pokud je závislý na rozumovém logické ano lidském uvažování mám za to že spát sví nemyslí do lidsky že že to by byla strašná degradace že totiž se dostat do stavu ve kterém není třeba o věci všem v by tam měl přemýšlet o tom co děláte všechno řídí kam ta v. Do vše to by se mu hlava rozkoš či ne ne to není možné on nemyslí nepotřebě myslet aby něco řešit on řeší tím že tom tím že v tom žije a to bych vám kladl na srdce na srdce. Si uvědomili že jesli jak řekneš kristus říká vám někdo kasty boží je zde nebo tam ne jak ten ten vám el že není ani tady ani tam je z be vás tak božího tady přišlo k vnitřní pravda. Ta na přichází vnitra tam je ten chrám boží. Panem božím jste a bůh duch boží ve vás předělat říkat pavel správně to poznal. Že čekáte osvícení zvnějšku nepřijde ale musíte vypraví svoje nitra aby tam bylo místo pro pána boha a pak po tam nalezne postav u dát nebe víte oné toku protože tato jako nevěřící toto oni tomu lid a protože to je jak co děl v kameni který neví co dělat rostlině která je celkem málo zná a v tom viděl člověk který se o hodil jsem rozumové nestranně smysly. Str. Málo k tomu jsme tomu dát osobně trávu proto v podobenství o bez teď ti padá jsem tu že každá tápal na která měla právo vstoupí do toho večeře vlasti ženich je mělas ve vlastní světlo.. Aby do on neměl tam vůbec nepřišel nepřišel byl odkázal na by odešel říkal ženich neznám vás. Než za nemá vlastní světlo toho kristus bůh nezná proto z naše lid nesmírnou cenu váš nesnilo a buď bez vědomi toho čemu jsme to světlo sobě pěst v tom že musíme mít nejenom světlo ze svého dosavadního vzdělání znát minulosti. Nýbrž světlo v zásobě znamená celý svůj život budoucí jako my ty. Panem dobrých nebo rozumných připraveno toho oleje že to tam tedy vy hořel jako tam kde pošetilým ale o mně ještě v zásobě olej. Znamená svůj budoucí život celý musíme naposled pít ochotni obětovat bohu celku tak jak a pak. Když nevíme dne ani hodiny kdy ten ženich tak let a kdy přijde tak jakmile přijde tak mi to světlo máme mít o bez těžkostí a bez nás a tam ty budou vyvození ve ten poslední svou se odějí slovu totiž že jsem takhle. Kdyby tomu tak lineárně bylo jak nám to obecné nauky. Indické jogy vykládají. Tak by to opravdu tady krista nebezpečí že si na osobnost kdy jsem vůbec nikam nedostal. Že ty stala v cestě jsem pokroku na při ten stupni jenomže je tomu zcela jinak každý jogický mistr vám řekne to co je o do ze napsal ano. mysli ve množství z toho co si mistr se žákem sdělí mezi ještě od čitta. Doka je na oka individuálního vedení. A tak je i pro silné osobností ale se pochybuju že z zla silně buď která ka že vás nějaký li víc s pak si co tak z toho co tekla cesty k od ale že tady nese dále janem co všechno dělejte vzorem paní ti nebo tady to jmenovat ale. Jenomže trošičku s tak vizte vizte asi trojnásobné nic více no ale tak asi dobře rozumíte přítel na ale nese si neosobnosti než přesto jsem ho osobností jak kdyby byl býval byl touhou třebas v předškolním věku jako my to před určoval můj tělesný stav že lékaři když jsem syna pro výtku jsem šestém matku tak řek i to dítě mít. Smíte dávat v ale tak slabé že buduje o život že teďka látek ještě do školy tak to úplně vyčerpá nechtělo klidně do školy nebo sedmi let. Tak je rozhodující děl jsem za rok dělá hodně jsem se potom z pozdě a co se do koncentráku kdy byl život studovat s nebes. No ale jako si pořád dost pozdě jenomže jsem že intenzivním vnitřním životem velice víte ví. vím jak jsem byl nešťastný místně moji učitele dostávali z toho mého intenzivního vnitřního života. Je neděli oni obrat a když mně vzali ten on tak z při bodě ožil za normální z věci přírodní člověk si s si v člověk který být děláme tak a no jsem mýtem z přiznal a s pláčem to pro spad sem upustit tu přírodu ale musím že v tom byla určitá síla. A teď když někdo nutili se věnovat člověku ale lidskému pojetí života ne přírodní ale nepřirozenému lidskému pojetí života přešel do tam do na rozumové základy. A pak částečná citovou výchovu málo ale tak jsem musel nastolit úplně nové vychovat úplně nové které je ovládlo situaci nakonec. Do víra dopad vepři jsem měl vyrovnaný s tím že jsem člověkem protože jsem taky zvíře. A že tedy musím lidsky myslet vždycky jednal a zachovat se tak aby v tom lidském řádu něco znamená. Ale když jsem se potom dostal do sedmnáctého roku jsem o ještě před tím musel opustit za přírodního vědce. Tak jsem zase musel opustit tu sílu osobnosti která se celá dal do přírodních věd. Vy ve se to obrátilo a na co jsem s radil všechny karty tak to tady najednou k janovi nereálné a nemohl jsem tomu se věd a z asi jako někoho potká nějaká choroba a on si myslí že umře najednou všechno se mu zdá být nereálné se může celého osobnost mně proti tomu postavena ale marně al beznadějný do beznadějného boj jak jsou. Spoje s tou silou k přírody no a teď jsem se svědčil potomní závanu věčnosti ti se nás světech. Že nastoupilo z zcela maličké vám nové které bylo vybudována na tom zjevení které tam bylo. Toto nové maličké jsem neuměl na tom novém si pohybovat vůbec né. Je to prostě zanedbávalo tento svět za o jenom ty hodnot synové a z tato ještě neb po spojovalo trvalo by to ve větle než před že stop po spojovalo a pak je to bylo zase rázem všecko za to ale vodila jsem nové abych o tak v tom novým něco řekl. Toto nové poprvně mělo jiný a tak jak než ta předešlá že totiž jsem o něm věděl že jeho světlo je musí žila je v bohu že bůh země že bůh ve mně miluje že bůh ve mně žije odtamtud ty informace přecházeli rozumu a do toho čemu vy říkáte co s ta osoby. Z tomu byla poddána a sloužila bez rad li. Protože si byla vědoma toho že to tak velká moc a tak záznam o nic že se musí poslu. Čili co tím chci říct pravda o tom zmaření lidského ale indická se musí brát trošku jinak se na tak vše. Na každém stupni vývojovém potřebujeme zbudovat nové já. A to jsem musí zase zbourat jakmile se přejde za hranice toho stupně tajemné upozorňuju vás na to že když se vám třebas něco nedaří nebo jste nebezpečí života tak najednou se tak dobrotu kterou se při přines řeka mi jasné například protože to se na studium tohle je dohonit co s. Zameškal podobní neboť dělat co byste normálně nedělali. Ale tím se nedostal ne žádného duchovního poznání. Neboť duchovní poznání nepřichází zvnějšku například sestup jan z něco dovídáte odněkud něco nýbrž duchovní poznání přichází celá pravda je ve vás jenom že není vámi odhadem čili co je třeba jít stále mnou vědí tohle jsa říkal ano z ten narada poradil tomu svému žáku chceš si najít praví poklad jít stále hlouběji do s. Bez naše přirozenost. A on ten jeho žák šel hluboko byl sám našel tam viděnou život získal z toho hodně temně sa a říkal jsem byl mně říkal nadi tam měli vědělo živou říkal ji dále hlouběji čela přes čím plnou potom svatou v tom co dalo ven dříví dělat tak dále pořád větší a větší poklady. Tak že o matrice si na podruhé když na vás přichází jako pane a těžko s tak je tomu voláním boha post sebevyprázdnění apod vstupu do jeho chrám a tam se nevejde s tím bohem po hromadit se jedná nebo plnit sami sebe i potřebuje se to co vy tat i od toho co jste na studovali větou. Co víte od věci to vám nějak v chvíli prospívat. chvíli mně prospělo v tom o třeba vyšlo oporou o život že jsem nevidí čím jsem se vzdal svého žid. Takže tu odvahu to je ta síla neosobnosti pravá si musí mít před aby se vzdal sama sebe že z tam sama sebe tak je tady sám. tam byl jsem netušil že tam kde on tam byl a z veškerou svou moudrostí do s. A s veškerou svou láskou i s láskou protože on skrze nemiloval co o těch dalších pět měsíců a dokazoval mně že co byla moje láska to byl odnož jeho lásky že jsem nikdy nemiloval že to byl on který jsem dovolil aby ke mně no když je někdo je tak těžké situace kost našich připustí pátek po měl jsem za ženy nesnaž se co spal. A nese se se zříci správné asi po mat lidu že pater jeho jsem se přestat s střed plakal nad smrtí své na při tady s tou nic ty pláčeš nad svou ku a věříš na věčný ti a on říkal a chce a v něco špatného přejímáme rád nechte pak a. Tady proto vadí tak může tady nemá jsem měl na přejímáme tak prosím vás jestliže vám řečeno že umřeli do ze a jak. Tak jestliže člověk není úplně při vědomí takže by mu z právní všechno dělat co zříte nemá všech těch jako dříve. Tak především vázán na ženu cestu k joze v osvícenému rozum a za na ženu cestu ano a na nedbání z nemá nás snadno cestu klacek která ba od sebe ale janově lásce mám za ženou cest ano tak jestliže za ženou cestu joze osvícené si založenou cestu k janovi osvícené na s. E tak v jako centra z na na sic sám ale on na říci musíte žitého nosem sice z s kdy musíte být svatý joze namísto otce a svatým janem namísto chce od této chvíle podobu života svého otce dnes přejte sví jednak osvícení. Je nad to že do vědomí jednat poznané jakoby se to hlavy nýbrž za svého otce poznával svého otce budete například studovat něco poznáváte za svého otce. Ale zásadně pro svého otce nevíte kterak se to může s tak byto od se z toho něco mu ale buďte jista že otec toho bude ví. A jestliže budete někoho mít ráda třebas ty svoje nejmenší anebo cem nebo ku tolik do při dost máte pořád i toho otce tak ho některá jako jako někoho od od boha poslané vám abyste nějak sytost milovat. Tady mně někoho předkládá abych ukázala jak užívám hřivnu lásky. Protože ale užívám od vlas tento na něho pro toho domě tu hřivnu svět ten vás svěřil synu která se nazývá tatínek jo pro něho vůbec ten stane pro zatím praně a tím pro spěte víc že by svého přímou láskou jako takle kopí ča z ky miloval rozumíte. Nesměl děl rozumět ale když na tom o to s před či tak s při se na ty metody jak na. Komukoli jsem tohleto poradil tak velice prospěly takovému mocnému a velice mu usnadnili i čehož umřel hodit smrtí a o posmrtné z nesmí se přitom kdyby náhodou že ten dotyčný zemře let co při jednomu sice přitom ustat si to se nic nestalo to jsem vás být byl jeden od je to dobře chápe moji mi značí že začíti. Ku modlit babičce jsem dost toho co je to udělat on město její oděvu neví že to není našeho světa. Ne ale pak prosím při nestal ho u z v s s s s s že on tam spal dobyto mu o těžké a tak ty přežít rozum ti po tom co ještě na sto pak o to s tak tam dobře je to to důležité a říci litovali žen. Život nekončí nějaký odchodem těla v svléknutí jedno pokud je tu tedy se potřeboval takto světlu svým mnou ča opotřebování oděv svět třebas let von se s tím dělat postu no a tady v tomto při to je boží tu třebas každá na tom oděvů bolí dělat co se třeba aby se ten prostí přežívá nad ano jsem z klepe z bolesti takže když za takové. Nemocného milujeme. A to může milovat kohokoliv jiného tak jak bychom ho normálně milovali je tak pak ka přidáme za svého. Jsem něco navíc za tak s tím na ale něco rozumějí osvíceni pro ve dne na tatínka důsledněji důsledný rozumně než jak not to jenom vy sami jednat jsem ano a tak se ukáže pravá síla v z z z z lidé povolání mají učí že o životě na svém tane ne a jsou už. Z za to že mohu být k čemu je překoná. Asi začně překonat klidu ale se vystaví že tomu proudu událostí. Protože jedním náhodu jsou lidmi takže kdo zamíchá se motto což vždycky musí přineste pro ho. Ale neztratil v tom hlavou nýbrž teď něco stal a to tím široce to toho a tvoříte a řešíte klid tento v bez se jej tří přát a v boji za správné v tomto životě hlavním prostředkem poznání k ní. Nemysli si že když jsem třebas věděl co je správné do jest neměl otevřenou cestu k tomu uskutečnění to správné tak jsem to v tom co bylo. Ale když se odhodlá za to bojovat tak se v sobě zrodí tak síla kterou bys to špatné proti kterému boží věž překonat. Tak k tak jsem radil jednomu svému příteli že to je život správnější a tak činná sta. Že tak činná stránka nemá správnou protiváhu v trpné jste chci. Nejsou harmonicky spolu spjat ti. Tak sama činná stránka příliš člověka uvede zase do toho ku a neposkytuje mu záštitu k trpnosti on musí za druhé jste li být trpní v tom smyslu že se nesmí k sobě vracet svou lítosti. Nepo litovat sebe co tou zkusit nemusím bude ty věci vývojová to ne jak se sví lítostí zvrátit vrací k sobě tak s kde od sebe k sobě a ten okruh ve rozšíří na boha. Když sobě nevrací svou bytostí. Tak se pouští volně od sebe k bohu rozpoutává chce sama ze svobodní jist oblasti vrcholné činnosti. Zastat nakonec co úplný k činnosti. Je že nakonec zjistí že to nedělá že to dělá zaujetí které není jeho kol do ona o tom mám do přes přes přes v jsem rozrušení. Tady jsou lidé no od lidé z s z s kteří v ní. Vlivem své povahy a založení dovedou všechno plnit formálně správně. A nedovedou ale tu formální nos. Převést do obsahu o z ti. To znamená na povrchu ta a dokonce tam kam oni si vědomím dosáhnu je to bezvadně provedeno tak jakým je to nazí ženou neboť jak to pochopili. Ale pravda je taková nepřichází žádné poznání zvnějšku či pochopení věci pomocí rozumu ab je zvnějšku. Když to přes smyslovou učenost přes svou pak přešlo do rozumu tam to bylo zpracováno uznal za správné provedeno touto cestou. Nic z obsahového se nedá provést obsahem se na to z jenom formou kdyby tam bylo toto poučení zvnějšku tak je to jenom forma vás stačí nad dva o ale. Bezvadně tak výčet funguje když to kolik provaz v tomto od ve světě jakýmkoliv úkol. Pak to nemusí mi žádným učí obsah. On to provede tak jak mu to on nařízeno jak to pochopil on se na tom třebas nějak co ještě přidává kdy nese osobní nic jakými a své tvůrčí činností. Ale duchovní tak tam vůbec co je bez kdy zvnějšku nebo nějakou formou nýbrž tam přichází zvnitřku a bez formy a jestliže na sebe bez ve onomu tak je jedí jen u vás ano st v této pravdy oslabeno o z toho i celé přestat jestliže je si to ven tak. Že dosud si životě mohl věci pochopit správně provést. A když ho toho ani na tobě víc nechtěl naopak na to o pro za to co je schopen všechno provést správně a teď si jenom postaven před duchovní poznání že to musel se dostal a postupuje stejným způsobem že to je před č též spát je to provedeš u z to za správné. Ve jak je nimi se tomu přidá vnitřní ono za a vy se na tobě. Ale protože ty ba volně důvěřuje v třebas u nebo tomu byl že to peklo. E tak ona pád vnitřní pravda nemá vůbec možnost se uplatnit. Protože ty jsi li se v tom provedení dostal pomocí vnějších prvků pomocí vnějších ví.. Ty můžeš je dejme tomu vyburcovat v sobě vnitřnímu li v tím že jsem v. Z již o než třebas na toho do tito radil a že do toho pravdy v. Který si pochopil tobě bude působit jenomže jak ten to má. Tak tomu máloco přišlo vlastní zvnitřku to byl ten duch působí nit je pryč a všech hodnot brzo s o to od li ano ano nebo mechanickým a tam duchovním ne tak rad se s že není třeba věci tolik rozumět není třeba. Na poli vědět přesně co to dělat jak je třeba vědět. Jak uvolnit prostor ve své duši. Pro toho ducha který zvnitřku člověku dává sílu. Aby to mělo toho a no duchovním na by to pro z rok kolu není s to je mu ti která je. Namarupa za je vytvořena v co do pojmenování a z to baru a toto všecko je za pojmenováním a za tvarem protože šlo od varoval definovat varovat. Nato přímou vidět jak se vnějšku věci dale až. Je toho v těle nemůže pro v tom že nic mít ale musí si uvědomit že nikdy se tímto způsobem nechápeš jenom tímto o za nebo když kopyt pravdy nýbrž jenom jejího obal jestli obal tak oni pravdou tak než my ših ne tak bude že to někam vede. Ale protože se za by pak vždycky vůbec bylo tak jenom se je prosim při či do obalu. Tak je to všecko svaté jsem znal nějakou paní je se svým kus vězně která prohlašoval že si nic na víc nepřeje než vůli boží měla za takový nová o tu taky zemřela. A. Ten jest který přitom byla a neví povídala tedy chodil jsem nepoznal člověka více oddaného bohu než byla tahleta paní s. Od ne ne z bylo v tom záznam že byli na tak mu dal lid o koho be a. Ona ale pořád rakovinou a on nebylo jim pomoženo ani o varovala ani voda v každém od protože to vnitřní sílu nazvu co vám. A zevní síra ale také vědy dostal tak daleko aby mohla zapůsobit na takový pákou dvou jako o měl sv. No el tak je že tím jsem jetě odpovědět že jediný recept na toho aby toho se nestalo o po mat lidské čistě mechanické je více dát na vnitřní vedení. Více se je to darovat nebo více si přála. Nebo naučit se je lépe uvolňovat cestu pro ducha který za těmi všemi předpisy je. A von nejen za není přímo v nich na nepatrně obsaženo ale jak jsem vám říkal hluboká pravda převedená rostlo svědků vím její obal v pravdy se tady ode posloucháte jak obava pravdu takže to berete za pravdu samotnou. Jsem martu se bohužel stává. Tak jsem vrcholným ten který soustavně a když budeš be že vám to dovoluje aby se tento čas on obal je udělám provedu. Tak jsem měl část upozornil že žádným studia a tomu na taky dělal jsem to znám to sico stal za z tu jem se dostat tak pravdě. To oni duchovní cesta vůbec duchovní ses tady próze tomu sám od sebe odevzdávat se bohu a to jsem jež on mou v předně formu nýbrž že je fakticky odevzdání. Jestliže tady byl u stavem v čili kdy katolické nějaký obřad tedy dobrá ve starověku na vadí nestačí než křesťanství. A na co nová o toto a tato přes je je to vždycky provedený obraz š v je doby je u dotovanou všemi s ním obrat kdož potom do s tím o všem slovy to vše pozornost světec dokonal zpomalit co vám tak je opravdu každému těžko zatěžko ano velice obtížnost aby se pro kost za tímto obrácen k tomu původnímu obsahu za tím co na oběť bohu ne jenom prostá být bohu ta. Kterou by se ten před při pojem o č jemu. Odešla od sebe napřed od se božské jakým způsobem se dale zamezit tomu aby nezůstal před obrazu a aby proběhlo toto spojení. Tak jsem se dát když jsem to dokázal nebo zamezit tomu aby se to stalo to obraz to tak prostě je. První před pokladem aby se to mohlo stát vět toho že si uvědomí že tady na tom světě když jdou pak ti tak děl za že tam nějaký obraz skutečnosti obraz vědomí v časoprostoru tímto tělo mým časoprostorovým obrazem. S tímto dělo mým časoprostorovým obrazem jez spojen zázrak kávu zatím tomu říkat zázrak. Že jsem tam k tomu může přímých tak jak se přímých stávám o š je bytí jiných ba je poznáním a božská láska. To nemá a bůh může každý tento obraz který tady probíhá ten ne tam lidský život o způsobily že může ze země bůh žijí tady že nemůže jste země poznával nemůže se ten mělo. Dokud nepoznám je to on který miluje tak si myslím že by tam byl u ve o to že on žije ve mně tak musím jsem tu pokud si myslím že je s poznávám vane on tak nepoznávám vůbec ne. Ale uvědomte si že na jakýmkoliv obrat tento obracel našeho života be od nebo obrat dělo jím. Zabalen do ten přesvaté nebo o tom proč o něm se z vás že je obal jsem ten tím el se že trojí věc jedna nich že bude mi totiž věta že nějaká skutečnost nedějová. To znamená jsou náležitost naší duše s bohem. Co tady rozvádí obrazem do je v času a z toho tu při se při když je tato skutečnost to co s tím našeho života. A teď tiše na tom člověka k člověku aby za tato č vede k bohu toto obrazu vybavil obsah kterých je i v tomto životě mimo mši svatou v tom je obsah bůh a my jsem nemůžeme tomu obsahu bůh. První pád u obsahu bůh se nemůžeme dostat jinak než č že ten o pro vás. Obrátíme naruby mi z toho s ním ve z opačné správný zase provést ano. Ne učím ku na to že vidím tento svět. O zažívá nýbrž č za z toho mého vnitřního puzení setkat se s tvůrcem toho šel ano tak to je ten potom duch toho obrat o to to obraz je to ča svatá nebo celý tento život. je to jenom proto že pořád dotoho tak mám z vidí své poznání a svou lásku a to bude o tak na jem před o bude máma přesně vyhraněným se o tu tam a že to není ve si ve konečné tak je to pro snadno vnímatelné el postřehnutelná pochopitelné and všecko ale o obětavosti vnímatelnosti je pak matné pod ten se kristus v že. Otčenáš li tento do pokušení. Které do nás síla bůh na kterého se musíme zbavit velice těžké že toto pokušení božího zbavit aby do když zatím našli boha k tomu je třeba říct mám od tebe bože obr lásku. Oba proto to dobře dopadne mám od tebe oba jak je to vše svatvečer obraz toho jak se k tobě vám odevzdat v tom je ten obsah obraz toho obraz toho jak jsem je to pak o nebyli oko stalo obraz toho jak jsem vám tobě obrátit. Jak jsem naruby obrátit jak to být na spát. Znamená bez večten od chce se od člověka aby es pak procent nezapomínal na sebe. Aby vše ale co svou podstatou k tomu bohu. Aby si neuvědomoval do po je který tam je to je to je chyba. by prostě šel či on nic není duch budete činné on ten oba vede tak jak je ten o po mám aby tím jem tím pane není dějem nadto no tou si ho o on zabalen se dostal za pět po mně síla toho na koho k o to jsi novou do tím ničím co mu tam dostane jestli za udělat po vůči tomu bohu čili si to o tu jsem začal s tím duchovním cvičením. se k tomu přistupoval z toho mu od soudu od nebo s tím úmyslem. Že též bez ta přitom duchovním cvičení se odevzdám úplně pomocí toho o duchovní cvičení bohu. A jestliže jsem s tím jsem tam šel tak jsem říkal nějaké mantram nebo co on neříkal nebo jsem nebyl schopen to říkal tak jsem měl především umět slu k tomu bohu patřit. Že člověk ten umím s to je tam pro za tam domu řídilo li o ho napřed v či svatě o to nesmí el zbavil se do toho nitka v ní. Synu o toto bavila tak se to u tolik než všímá toho vlastního děje ve třetí nedá od vás ka od podstaty těch věcí totiž to od o pata kdo podporovat vůbec tam od pak bez této proměňuje to tedy to tam ba na to odpad jak se to obětuje. To jsem něco obětní tak potřebuju ve od dělat obětovat dále aby tos aby se tam vstup je o to chtění člověka celým bohu patřit ž že to takhle probíhat tak to nemůže co z nechali vzal a taky se nevíme nezmechanizoval žádné duchovní cvičení tak se mat lidská cvičení podle k nebo byl čínského předpis bo k tomu že prožití jsem si to vy ve mně a. No to by to nevěděl asi jsem to četl v a proto je to on dobře známo. Ale na tom vůbec nezažil než tomu rozumíte tu jsem za rozuměl tak jsem prostě. To měl za prostředek který nese k bohu bez do takhle je prostě to je ten tak každá pád do ten vše svaté vás může kousku posunout ní. A tak i celý život když to o tom dobře dopadne může k němu posouvat. vše se mi jeví konkrétně jako dobrý nebo špatní to líčíme on neměl zrušit nebo po klidný. Rozrušení v tom životě které nastává třebas. Nějakým nedopatřením nebo proč staví tento svět nebo že tam nějaká nepo voda. By měla být všechna li toho voláním božím on si to měl vysvětloval jako tajemně bůh ho a se cítím být v tím o vám. Tím že na do třebas křičí na dávám měření vím že jsem třebas já. Tak volá hodným voliti nejkrajnější víra v to všechno za do ve svým životě on že. A jestliže i do že nemělo nezabil kde mohou. Toho ode dál za sebou tak vel tak jak obsah tedy v tom byl toho sebou po je to co je to je moc to ne ale no to je li to ab tou ožila do z než tam toho. A tak to je ne krve ne nechali pro oba kohokoli kdybyste takhle na to šli v ten du v tom o atd. Be kdo mně říká pane pane ale budu někde jinde na bych to řekl svými slovy. A no. Jestliže jsem mluvil o rozsahu lidského vědomí odtud tam. Ve smyslové oblasti o mental tam s tato vám smyslového vlastního smyslových vjemů jsou i u druhů. To na čas jsem mluvil jako ostatní co napřed smysl boží protože jestliže tato oblast představuje oblast vědomím. Tak tomu odpovídá oblast mého bytí které si u vědomou touhou. Musím z doby jsou na. A jestliže tedy vyjdu z této oblasti. Toto úseků uvědomoval si co do vědomí kompletní tím ba o to dvěma si na dál ne. Tak taky jdu v tělesnosti jak to vázané ten ne že ten důsledně provedla tak jak přesto doby těles i když není to není jedno od nehodě ne bytí není odděleno od poznávání a není odděleno od ananda sat čit a a ne v v v v v k v. My vidíme určitý úsek kdy jsme omezeni těmi mezi těmi mezemi to je to čeho úseků vědomí neví. Tam od je vnímání tohoto světa je v čase vyšel z toto úseku tak jsem vyšel také z moci o neviděl je od ta a ta jediná která to je asi teďka na zem pod ní. Anebo vizte na to odpověděl tak bys neříkám uvedl do z kýchl. Ale připraven smět hodinu času stálost své páterovi kdo li. Který zemřel roku šedesát postu na za se od že žil záři jsem se s dostat. My za je vše jen tak si života na nové. o dali s chtěl bych nebylo málo někdy světa není co o nic že jakkoliv právě nevěděla let tak o neviděli hledali ho neviděli a on tam hodil mezi lidmi kteří jeho viděli. A a tyhle tíhu vůbec nevěděli co je to za rozlišení kdy mýho vidí že není a to podle toho jaký mají mít tam oni mají úmysl ten aby se s ním setkali koho na úrovni pomoci. A tam jenom na úrovni zvídavosti všech málo a je po tedy neviděli začne ho nedostávali z oblasti pomáhat jo. Jak je todleto maže že tady existuje před taková kde jinak cele. Takové rozlišení takové zacházení s tímto jevem zdejší existence růst je podle založení těch li. se zbavím jak se zbavím odpovědí tímto způsobem jen ti ne když si z toho dělat pak je od tu že jdou ve spojení byla nějaké zjevení pannu marii je ve paty začátkem tohoto stole nebo koncem on ve tak jen to k a. To zjevení měl za za tu veliký pak to rodí brzy sic ví. Protože my se světlo. A tři děti kteří viděli něco víc atd tam nestačí tímto myslím ovoce slyšela tomu o tu pannu marii. stromy protože vám nejvyspělejší když těla sto organismu jak postát se fyzik které je tak postát se mentální duchovní taky. Způsobila je ta nejstarší dívenka v z dal nejde již k panně marie na nejvíc z toho měl lety za mladší sourozenci. Z toho mi daleko mně ten prostřední věkem si to ještě přežil ale neměl sto konkrétní li že žádné není dopadly na svůj život ne ne vězte podstatě moc. Ale ten malý pouček asi šest že janevim ten nadto zahynu ka chce toto vidění. Ne tak. Tím že pověřen na že když on tam ten by jo. Se někomu projevil. Tak jenom proto že ten dotyčný kterému se pro nával byl do měli v tom duchovním slova smyslu to za to o vás je toho aby byl viděn jim jen ten vidělo a tak dále. A ten znal nově náš přitom prostupovala ne do proč to tak duchovně do výše. Tak nebyl viděn kdyby tam byl býval nějaký nově nás by měl duchovní slámě jenom zvídavosti pro své novinami vydal na kou. A tak si jo let tak ten by byl se s ním setkala nebylo viděla byly ani by byl býval nepřekážel. Ten nebyl pověstní tím že mu nic nepřekáželo tomu nemělo překážet například to se to ve válce se zjevil vedou čím generál nobili. Jo. Který je špatně pavel tomu o mystika s ke mohla chtěl spáchat sebe a v ve chvíli když těsta na sebevraždu se v jeho stanu objevil spí dělo. A ono se v něm. A v chvíli on post věta na ona ale nestává nazval podal byl by si dělat někdo jiný oněm bral. To bylo známo no ve potom z past se na opakovala když žel byla tato řečem na svatá terezie z s v žili v tom co z a páter jej rozměr on měl. Aby to co to řešení proč to vám mám silami do toto čem nám tak be od rosy při cení to co on si to co rovně dohaduje. Co je měl v tom chrámu svatého petra z ven na věci nebo klečel a moc věc všichni o tam viděli nikdo tam nescházel to bylo tam činu případech nesmí být. Dívat. Uzavřená společnost ale tomuto nemohli za dva ale tady nám z klečel jak věděli toto je. Jak jsem ho tam klečet nechal mu co tu dobu se modlí. A teprve byla to o čem tak pro vás byl někde jinde než život u jemu za co vám byla to do čela když jest jen čistá ne. A. Toto rozlišení to překonávání hranic s tím viditelnou z dělám co všechno prostoru času to je dáno každému zaujme ty či ten ve tam dělat něco to mečem s č někdy byl zaujat třebas matkou která chtěla prosilo syna do vězení propašovat kdy byl tím osudem toho syna zaujat pak před tam pro po šlo o z toho by byl přes zavřen mši. Že pochopitelně odevzdal mu tu by byli. A zase zmizel. Ta tam matka mu říkala od čele jakým pak způsobem. Dostaneme tu by byli do toho vězení či tam nesmí z nosit a on promluvil onen bible je ve vězení kola. Ne ne jak se to stalo ne jsem si je se dostal za toho je tento říkal on tam ne jak a přešel z toho š ne to ne ale přišel domnění komu ji dal je tu by byli. On odešel a kdy bude ve vězení víte že se že svatý i jiná je li. Měl mnoho za a tam dejme asi známo že měl schopnost každého žáka s pec je připravit mého.. A a tak například když poslal svého žáka tak však co rez jeho svaté a v tomto řečeného dávno do i jindy je. Tak věděla indech co ta pak svěřila všecko tak mater specielní úkol připravil tím že se tam praví vše co jsem s tím přišel on tam byl taky jak on z ku. Tam žila toto místa tak je překvapovat většími schopnostmi než věky jogy on od pokud je nám známo o to je úplný seznam například či sil čte třicet šest mrtvých opaku i když si říci čest největší kříšení z mrtvých jaký do vůbec dostat byl v době po kristově. A proto od dělat co pravil mi zdá zázraku tak tak ta ale. To stoupat do na ty indy protože oni když viděli takové veliké zázraky. A že to si jako z rukávu. Tak si tak si mysleli že je to někdo ano kdo ty příslušné nadto si otevřené. Ale teď vám řeknu jednu věc myslíte že svatý jiná dojem do se co je od otce vůbec né. A kdy jde do připravovati způsobem protože po dělal pro cit pracně vůbec né. Jako který dělal. jsem si vydělal na toho co věděla jsem ba semena anežka česká a když po č pravil do přítele. Tady sláva el v tom koncentráku po mém obchod. Že znali praktiky křesťané a nevyšlo dala tato prosto anežka vzdát i svatý jinak nedaly. Jak se vnějšku ještě ne tím jim být dualit dopadnou však ty přede do individualizované formy podle potřeby. To znamená aby to dopadlo tak jako by se otevřel určitý kdo to jsou a odtamtud jsem na to působilo. Tam je tam kam se se působit v tomto světě jehož je je to v jeden rozdělil který toho semena anežka česká vyjádřila tak k tomu mu příteli radit slovy. Vyš tele ten člověk který tady předtím poučoval o těchto věcech. Na mnou byl nepravdu ale zapomněl na jednu věc. Že si člověk vyčerpání že nemá tak jež není život živobytí ani být ani klid nic tady nemáš pro normální života to co von ti poradil to tak bylo pro člověka žijícího v klidu maje žil do ve stravy pití pata dále prostě o prostředí které tomu vyhovuje o takže by toho bylo by pro klášter člověka ale pro tebe. Že by čaje vyčerpat jim nemá tolik individualizované jich přetvoření sil. Které vystačili na ty úkoly které ti ten přítel za dával. A proto ti radím aby es na to šel zvnějšku. Když vám tady říkám že pravda není nikde mimo člověk. Nýbrž je v jeho nitru. A tím nejužším tele ten výrok ho jsem proč ještě proto byl těch je to potom pro nám aby to li co nebudu že do on o. A my na tu si žít zvnějšku. Ty musíš přizvat do svého těla neboť strava pěti klid ne vedle ty tito nevede zen si nevím nešel postaven ty jsi jako člověk před smrtí řek vyčerpali životem a tak dále. No a byla člověk tedy se do toho pustil tímto způsobem ale měl za své úspěchy na duchovní cestě. Takže tímto způsobem poučil svatý i názor roli milého vrať se s ke o do maje všecko a ten bůh jen mimo jakoukoliv úroveň. Ten neni ve vesmíru nebo ta prostě ale bez míra síly jsou na si celky. S schopnosti nebo velikosti toho boha a od těle je jen je č ten jiný vidina. A taky se o při od tyhlety síly které jsou vždycky větší než jak může tělo je v době jsou střed a ten do ba do na lidské tělo o těchto sil než libovolně zvětšovat nebo ven čeho pak také jím můžeš potom prosim si svého těla působil jiných tělech u bez starosti že všechny jevily točí ji do pak jsi je. Od do takhle dělají oni z síly které takovou do člověka. Teprve přetvářejí a o měli tím je li tomu říkáte a oni říkají čakramy či pro to a když je to člověk který nemám též ni li to co je to schopnost do zaujatost těla jsou svědky tak el přetavit těch sil velice málo bylo dosud do proč ve dale joga v ale proč jsme na není to člověk kdyby vůbec kdežto tohle ten s ale je to ono ve že by za starosti nebo třista je tak i ty na to po tak li za tají ve přímější jej. Když ona opravdu jak jsem tam přišel kterými je dalece že žádný člověk nebyl nese se nesoustředil ve svém těle tolik s vjem kdyby je tam ta se chopte to ten jeho praménku. Síly šakti která proudí přes muladharu a odtamtud se musí se dostat do dosud a jim lidé. Tady nikdy nesou protože v sobě tolik z čili jako tak je sobecký který nebo volně bez om bez ten kdy on ten voda je po běda si jej tolik volil potřeboval na ty svoje výkony a proto mohl tolik lidí s k ty jsi byl sví a tak dále potom nebyl ale tím pro sil unaven jako evropan ním byl od pak o dnem i nocí pro vůbec jsem nebyl v z ve dokud jsem s těmi chorobami je vůbec tohoto nedotýkal ve na pracem. Ano řečí chorobu. Ale zkrátka dobře jen do doby dokud nevykonal všecko co měli k na co mu nic nedělo. teprve je to všechno řekla tak šel od toho pryč to znamená umřel tak. To vám říkám jako k vaší otázce co je tady dopoledne které lotosy matku otevře potože možná známo že indickou noho ku dale opustil ale překonal zatím co se se mnou stalo to o co na co jest jednal. A to je zbavíme zemi ho přicházející pravda teďka dávám el důraz protože si vysvětlit že to vnitřní záležitost. Protože je ale bůh je uvnitř všeho. Uvnitř ale na kteroukoliv úrovní nad se nad jsem byl toto jsi. Ta jakoukoliv úrovní. A je tak by mimo tělo ovšem jen jaký je co je mimo časové anebo prostorové jestliže nebo někdo kolik jiný z se dostal ne k na a tedy rovně za úrovně. Tak může odtamtud daleko po watts sílu boží. A může tuto sílu li many od pokud vůbec ve vůli boží pochopitelně pak aby jakýmkoliv příkon této síly neuškodil ani jemu. Ani. Po mou od kterého pro své či nebo kterého osvědčuje nebo tak na protože je jež protože kdyby se to udělal jinak než jak radí ježíš kristus. Tak by mohl sebeza. Je dobře známou že třebas eli který zdál velký sílu zabil všechny kteří je při zapnout všechny posly nebo po by o krále který který vládl který na něho poslalo vojsko a aby to vojsko o za tu bylo že viděli v tom pro ku tu velkého komu kolem to co nemoci tak on je prostě z spálil nebeským ohněm jak tam stojí napsáno. To byl člověk který nebyl závislý na svém těle ale jemu ten oheň. Neškodit. Jak se praví že to je na nebo ne o by vjem o ose jezdil si pěkně mezi obce v je aby tam mohl vykonat. Svoji práci. Ale jemu ten oheň toho tak takže nebeského vůbec nevadil.. Tak stačí stav toho povím v přímou odbavit ve svém každý ale když někdo v sobě objevíme tedy řečeno jak se do jaký ho užívat. A tady je nadto jedna od po vy láskou. Neosobní ne uděláš mnou s vlastnictvím as sobectvím ten v nezainteresovanou o sebe tou láskou či po je tady s kým použije skal ježíš si stojí jasně ukázal na mnoha bavit řek nesčetných příkladech sví zázrak nikdy přitom nemyslel na sebe. večer kohokoliv pro sil kohokoliv nikdy do nemyslet na sebe na pak vystavoval se velikému nebezpečí ježíš děla takové hle věci že von nakonec budou považovat za někoho z dávám vložen spojeného a ho on to musel nevracel tím že říkal království boží nemůže být v sobě rozděleno nebyl vstal ven ďáblem tak sloužil myla pánu málo ta pata dále to. Na ten na el tak zkrátka že on nepotřebuje jed kterak toho po užít a toto se pořád opakujeme po myšlenka cele li dělat jednou vtip do hlavy kde máme je varovali jak nevěděla kterak se to může stávat abra před nevěděl tak jsem se se mi tady ježíš kristus patřil světa a vedl učili při nedej takto může se táže od ještě na přišel ježíš takže že tím el. Tak založí něco čemu bychom řekli nad osobní vedení o stromem nebo po představu temně roste vyšších adeptů nemohl ani vysvětlit k nebyli by se chce duchovně dělání kteří židé. Ani z toho nebylo pochopitelného a než jsem se na tom byla že že to není možné pod ho. A že tyto věci ne kde je člověku rozum dobrého mentalita nýbrž že měl dělil při větu zbytečného ta láska protože illi o tom nemáte páru tak ho užije správně když své odevzdá na s láskou k věci a kterým kterou tendencím nebo stejném duchu přijímá tu či u boha.. Tak křesťanská cesta používání těch sil které přichází za že z vnějšku jednu nevýhodu v tom že nebot víra tělo posily a takže když například z se člověk tělem soustředí na to s k o ten zapře do nitra na před bylo prost tak jenom po tu dobu co tam svou. Poutaností vstupuje tak se kterou otevírá proces zavírá čili on plave lásko pro co schovat ne na a jsou tam v tom veliké odlivy pád nemá pokoj od svých pudů protože dolní proto jsi jsou živi je pořád hora a jsou pořád otevři otevírá jakmile tam vstupuje třebas vášnivost od dále a přestal tří přeci měli celou řadu těžkosti s tím satanášem v že si mě. Svého a který je pracovalo li jít dál nám co všecko. Tam tím že toto indové nemá li že ty potíže v kristu jako on větší boha povahy než jsme my. Ale to za miloti může ale. Tyto lotosy tam toho jakmile sled hadí síla projde do před na od o svod a potom tam proudil tom o to jsem dosud dověděla v spodní proto z ku. A tak jsem nebo že by si jsem například pohlavní pud hlad a když nějaký věcí a s těmi těch tohoto soucit ceny. Tak teta roka nebyla cesta že pod museli měli strašné boje o který se indů ani ne dál. Mám tady dotaz proč se mluví o věčném za řešení těch se jich při posledním soudu o věčném za že za koho není li láskyplné jednání na tak dní v jeho. To tak kde ne tak to je nelogické a nesprávné o to je správné ale tak je tahleta věta prozrazuje že tím něm je co jiného než co je lidská logika o tom usuzuje neboť je tam povedlo on pán a tu stech lidí kteří tomu soudu přicházejí a jedni jsou dobří egy jsou špatní když tak něco navěky na veden ty dobří jsou na věky osvobození spasení. A než jsem si že po jednoho jediného člověka. A kromě jiných příznak může kde vědomi jiného člověka. Tento poslední viděl k o věčném zavržení těch špatní. Nám napovídá že jde o jednoho člověk přes to nemusí být navěky z po mu dáno aby ten člověk vůbec mohl věčně žít neboť ten život věčný není život životem o li jsem plodů dale mu je přechodná fáze vývojová. To je život jedině bohu ten o li z mu stoprocentní ano. No ale tam je před tím také ještě řečeno mnoho jiného o to je to jenom o jednom člověku. Tak dejme tomu co pak jsme nikdy viděli za cenného vzala sví nebo na doví nebo žíznící nebo nemocného atakdále a on říká cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých mně jste či a teď takový blahosklonně. Výklad by měl o do by stačilo nemocného měl navštívit za byl by člověk spasen. Ono by stačilo někomu dát na klid bez ohledu na sebe a byl by četla jsem not to je opravdu výklad který neodpovídala ostatnímu duchu evangelií. Jestliže se ale od člověka jediného o které tady mluví cele aby nač do volal lidi nedala věk aby jim dával píli aby jim dávali jist aby naše doba nemocné. To znamená se třebas aby celý život že bez ohledu na sebe dom do ve všechno nepříjemná ale že to je nemoc ti dala do váhání a pak ovšem to dostávají do ji obraz z toho vyplývá že totiž člověk se musí pořád pohánět aby byl spasen že let tak řek. Tak šli robindo ghos říká ve své syntéze byl dí. Že před pravým duchovním poznání je nutno aby se čelit dopracoval něčemu aby těch všemu přistupoval ses tej jiným pocitem důležitosti a stejnou závazností tej ona. As stejně ochotný. A je to jeho nižší přirozenosti příjemné nebo nepříjemné aby překonával pocity příjemno z s ti jak v činnosti aby nepovažoval třebas činnost některou paní vší v některou za vyšší. si dovolil v tadyhle doplnit silami by za nás. Indové mají proti ostatním náboženství a proti ostatním národům světa jedno přenos že on je kolik tisíciletí si zachovávají vědomí toho že existují dva druhy poznání. Jedno ničí a jedno když oni užší je poznání které pochází ze smyslů. A zpracováním smyslové zkušenosti se dostavuje k rozumovému takovému mentálnímu. Ten kalich syntézy asi před skladu říká česky tělem viz české při citem za v atd si dycky že a tak to je všechno co může udělat. Ta vyšší poznání že nás nikdy nevyvede za mám sebe nebo úseku vědomí které bylo navozeno zrozením na tento svět a on vinu tím lidského a rozum ti života. Než toto vyšší poznání na bavil na toto výší. Rozšiřuje vědomí svatá terezie dobře věděla jsem to od svatá terezie od pod nevěděli bibli málem tato u pálení říkat nadto rozšíření vědomí totiž prospal z otcova jsem honit zadost sedmý vstupní. My si to ne. A oni to taky proč to co jsem na to stupňoval maje to taky od otcova porodila oko se to s to co v tom je ta trojici. No no a tohle toho. Že existuje vyšší poznání než rozumové znamená že dal doby s kým or lidským myšlení i kriste něco co je nelogické. Ale například nelogické je proč bůh stvořil svět nelogické jak z jednoho může by tolik duší to je nelogické doby z kap jak tato není v částech ale od pojem na to je z tohoto vyššího poznání ale slavná obr přesném. Ten si se že co je rozumné že všechno jedině správné tato vláda rozumu pomalinku končí před těch neplač co rozum udělal bylo tolik tou to ani věda nebude dále trpět že se ocitla područí rozumu takovým způsobem že musí vraždy tedy a to je čin dal nepříjemnější pokud to bylo malé jsem dal nějakou po kou třebas taky ka. No o tak prosili ale tedy dělají ne pro by poměr nebo něco takového to je jiná věc. Takže ty věci taky začínají. Větřit že jenom rozumem se řídit který na toto všechno může přijít není správné že by za tím měl být něco příkazy vnějšího než je rozum které mělo zakazovat měla právo zakazovat toto nebudeš užívat toto nebudeš bádat toto nebude rad tato bude dělat asi toto sebe milo ve předškolním věku to je správné na nesprávné aspoň tam to bylo dostávat. Všem to co se mi tedy by ho tam do školy bude i ve ta je to ne do rozumu ne nemohu tam vůbec říci je jako že jsem to považoval správné ale je to nesprávné co se vždycky musel ptala stačí co je považuju za správné se be dělat správné jsem zapomněl do udělat správně ale nevěděl jsem co je pravé ale chtěl jsem jednat správně se se stala radě li špatně tak jsem to pod proč odporovat les. Právem je tady dobře se rozhodovat správné rozumíš tuto schopnost může rozum toto co bohužel nastavit rozum své rozumové poznání. A bude ráno o to tedy byl poslem will v tom ve školy věku protože jsem nedělal co bylo nesprávné. Nemohl jsem to dělal jsem tak na tak přemáhající moc na milo jako my dělal co je správné. A jestliže mi toto je se s s s s s s s s přibral se rozum dosti aby nedělal co je nesprávné tak by se k a jsem si přebíral všechno i z tohoto hlediska dneska mě. Jeden můj přítel četl pas náš tak jak do lidského spise nebudu to na to by ho nepomohla ani toho křitele ani den vždycky spis. Kde byly skvělé myšlenky dní mu o pravili. A bede toho si nesmysly stavem toho něco hrobě zavádějící od člověka od jeho skutečného života znamená od vady si ho od pravdy která tady existuje od plného rozvinutí tohoto život jak by to četl totiž jak to v přednášet ten magnetofon. Tak okamžitě bez váhání jsem rozeznával co je pravda užitečná. A co ryba která musí být držena z vědomost protože nepotřebné a to šlo tak bych ne jako liž jako je tomu s královstvím božím. To je o rovno proč je která byla do ho moře hozen na aby tažen něm veškeré druhy mozky živočich. A ti rybáři ty dobré odtamtud vitalita při špatném zahodit ano. A za přitom rovnou a bez nějakých emocí zahazovali a ty špatné a ty dobré jsem si ponechal takže rama s to to nejlepší dojem a na tam tu jsem zapomněl této jsou tady byste věk ten kterou předložili tam rovnou mohl si s pod škrtat co je správné ala od tato co je nesprávné uděl že doby z toho novým text kdybych nabádalo k a postavená nastat základech ale jenom. Na tom. Na části těch tady tak mu který je pro ne vším dobu říkat o tedy vší to žit jen o to možná bylo celé pravdivé pro dnešní dobu správné ta věta relativita pravdy prosimvás ale oni pořádně do pro tu dobu kdy to vzniklo úplnou praví o tom nepochybuju. Ale deska nemají cítí. A z toho musí oni vyvodit důsledky jako my odneste musíme z své vědy také vody před či když že jsme si na stejné pád formě my zdola a oni se voda oni si z než si přečti z hora z přistoupit k nám aby se nesmí jist čím je toho bychom rozbilo vystoupili k nim nesnese těch výšek nesmíme předními co opat jsme ab byl říkal co v této hloupé jež tomu nerozumíme když do lidské. Takže proto jim dal tady například řešit vším. Svým přátel v tom na logicky novicky způsobem. Činorodé do ho z že člověk se napřed milovat ve všech svých jsou čát řek proto je jmenuje a praze je jak kterou část svého a své bytosti a tím věnovat. Aby vyšel z při z tomu bohu který působí na neboť by jsme si často řekli říkali učení si že se o bych je úroveň vlastního života je snazší přechod na vyšší úroveň to je boží. To je dost tu je ten jste se přibližuje to s pod v na něco co vodou snahy ne člověk. No toto si dobře vědom a proto se stal veliké dílo o tom jak zjednávat sám sebe. Aby člověk byl. Schopen snaž snáze schopen přímou poznání boha nebo spojení s tím nebo vědomý život on si byl dobře vědom toho že nemá se budu li kdo lidskou tak cit dale taková někdo vrací a co je to. Že to se těžko po této cestě k bohu bude kráčet ode taková řek bych. Paty na svých způsob dobývání který nemusí bez tři nikdy tele všestrannému poznání to nedostal ničí cesta drží v na taky nadmysli všechny ty specifické než vy. Jemně se od když ji cesty duchovní pak tak a pak si šel a ne a tak dále. Na na joga a věděl dobře že každý ten nebyl ses sil takle z pece zvaným kde bardo jede části se bytost zatím bez opomíjel a on byl proto aby se neopomněl nit abys celá bytost upoutalo na boha a to.