Karel Makoň: 83-13 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

On se snažil od toho aby všechny složky lidské bytosti. Vědomé i podvědomé při poutal k tomu dílu. Do ti znamená tomu pochodu k bohu a to je tedy veliké velký plus toho že je to co on psal velice těžkopádně do byl velice jan člověka jak se to překládat tak že to vědy třebas na o šlo o více slovech jedna věta. A po mlčky dělal čárky střední jistou uvnitř v věty děl se velice těžko překládá. Že překlad tele to většinou z rad z to co on řekl. No tak ono bylo dobře kdyby člověk když to říkala měl po ruce překlad do několika jazyků to by si srovnal do bází větší pravdu. A kdo potom nějaké další dohromady znění o před o jsem samosebou neměl možnost dělat ale doporučuju přesto se dostanete mýty nějaké. Podobě přitom přečíst protože nemá se oceňovat nic z toho co člověk může sám dělat. Ta dobrá budete li musí být v jestli původně při tom stvoření je se dobrý a věci se teprv potom zkáze na tomu napřed tohle to. A potom se připomeňte abych se taky k k od toho ostatního aby mu zapomenout protože ta otázka dal na pokračování složitá. Napřed tohleto tak těle pojem dobra jako člověk zná je podle vrací. Například když jste nemohl s klidným svědomím říci že k ty der je horší než ber ka než k k když to se mi ta či né. Že o něm ne pocit žijou zlo a dobro tak jako my pro toho ty těla který třebas nemá vůbec hlad a přesto vraždí ten pod praštit je rozhodující existencí nevidí oběť nějakou která je u. Připravena k vraždě je a nemůže oponovat tak se na dr neb a obyčeje a přestože ji nese bere nechali dalším tvorů však pravou málem komu všemu vstupů kteří to potom pro strach tady a s jedí. Proč tohleto v přírodě je. Proto je tam be o rovnováhu v přírodě že na ten ego za dvě někoho a taky jiní se v něm martou po masu tak by se jeho takle dostali tak jak se mu dostalo tomu masu. Takže chci říci že z zlo i dobro svou funkci nestvořené. A ježíš kristus jsem se pro něho odvolávat časem jo protože on tyto věci dávno rozřešil říkal že je podobno tady toho rozsévači který zasel dobré semeno dobré semeno je ve toho si pod tím se to ve tu chce. Ale přišel nepřítel a noci zasel po kol. Ta když obojí za rostlo služebníci přišli a říkali pane vzdali jsi nezasel dobré semeno zasel jsem dobré semeno jenom dobré ale přišel nepřítel a zasel koukol dovol pane abychom by trhaly koukol aby nezasil to dobré s si říkali koly v zašla pali byste tyto obilí nechte obojí dozrát drží a pak se od v. Jedno od druhého tamto se spár do toho přijde k užitku tak tak je to s celým tím děním ve vesmíru a od ba že tady v živém organismu našem lidském těle a lidské společnosti a také věří že tím společnosti že to tak. Že totiž zlo stejně důležitou funkci jako dobro a že toto ho z nová které se vám deska jeví jako vzrůstající třebas když toto hodíme zblízka nepřekonatelné. To pozicí o tom co všecko tady vidíme to není nic tak katastrofální ho jak se nám zdá ničemu takovému nedojde když tato pro mohu být ještě větší než vy. Slova ale vyhlazeni stane vejde protože je jasně milosrdný. Ale uvědomte si jednu věc že my jsme se od potom bral od bude na další otázku vaši se postupně ocitly na úrovni velice lidské. bych ji nazval přírodní a v přírodní říši. Platí jiná zákonitost než jak se nám praví genezi platila třeba z ráje. Tam se vzájemně ne vraždili a ani se to tam nemělo tu funkci jako vás be. Dělat to světě pro zlo vyrovnanou funkci dobrem znamená do již se však chu starat zároveň stavem uplyne je že se drží však byli dosti a bez za vidět v přírodě. jsem viděl na to není obrázku. Takový případ že jem božský živočich se něčím krmil a v ale byl za do požírá taky silnějším tvarem a tak to ta přese pořád krmil ještě na ještě mu to když se do toho kdo si do tak tu za že potom do se ale s tím tak tak je to takhle bez ohle je to je padá přivede se říkáme kde ten pán bůh. Protože tohleto trpí jsem pak se to může být. Ale my víme dobře že to zařízeno proto aby ta příroda např je v tom moři těla vyrovnaní způsobem aby tam nevznikla nerovnováha aby se protože nade narostly jo west z ti ostatní. Abys šlo o to za v šachu. A tak je to i v tom světě lidském kde pokud tedy je nejsou na vyšší úrovni než na zvířecí jarní bohužel ve věčně. Jsou na ten zvířecí úrovně to zvíře oděné do jiné kůže než styk myslí ale namnoze se chová stejně. Viz mělo totiž na sebe ten ten nepotřebujete této zvířecí potření se než za svou rod a na sebe. A dokud takle člověk myslí tak je vždycky zlý to nestačí v tom že někoho vraždí ve nebo co to je na vedení. Ale příčina hlavně že jste svůj ten si tedy na sebe že především na se na o toto ostatní. A ne zanedbáváme totéž kristus na stal zase se milujte bližního jako sebe. Ne víc nemíní znamená nemyslel na sebe stejnou měrou myslete tato okolí ve kterém žijete a pak to prostředí které bez kterou byste nemohli sobec vidět. No tak tak to jedna věc bych trošičku pokročit takže z toho vyplývá aspoň matně že i v genezi je naznačen nějaký dvojí vývoj od dobra jez ničení měl zla a dobra a proč tomu tak je. Nebo kde dokončí nebo jaký je jak je východisko z toho. Není to také je která musí končit byli zkázou třebas lidstva a tak dál nebo si vás pomoc jako u zajímat k ale přesto si toho či k tu můžeme vysvětlit. Samozřejmě že toto nemůže být závěru tu více to bylo zbytečné konání a aby to stvořil proto zabito se zničil. Ale my víme z příkladu by velet a odvinout že na příklad. Případu kdy abraham se do budou vás hospodinem o ničení sodomy a komory li. A vy se nakonec z když se o páté o z pod jen na patnácti spravedlivých. Že když tam bude padat projde vůbec jsem to město kdo třebas o ti to bylo tereza o od těch patnáct spravedlivý.. Čili vám chci jenom na protože to bylo velice dobré ve říkání vysvětlit tohle toho že záleží na každém z nás do ten je za dobrem kdesi vůbec za nimi jdeme neskládá dobra proto zkáze zbraň dobra pro v tom že všichni třebas dělají jinak nebo když si jinak nebudeme věří janem co všechno dělají do toho mi nic není se musím držen dobra za každou cenu za každý že okolností. to řeknu symbolicky když ježíš denn že bez ničení na kříži nes vím tak si meč rozumíte neboť ježíš řekl petrovi který ta se ten v tom si bez do znáte tak sil nač kde jim než do po bili do mečem zachází mečem schází k i když ani vrcholem ne do byla nesmí ta asi meč. Rozumíte v tom jsou ve důkazy ježíši kristu ovšem jak tam který na jenom důkazy ale návody. Jak se máme chovat tak každý za všech oko svýho těch k na ku s. Kdybych byl třebas jelikož jsem byl koncentráku nenáviděl toho esesmana kterými se chystal zavraždit tak měl právo zavraždit. Protože měl právo a za vražd vědy jako do protože to vedle tají o nenáviděl toho ze sval se mu tedy. Ale protože jsem vzdal ten život a přestal jsem ho nenávidět nedá neměl jsou nenávisti tak on ode utekl utekl a nezavraždil a řekl jsem takhle zlo utíká od člověka jestliže ten člověk nepůsobí. A zlo přežívá ale do kdo přežívá zlo v tomto případě jinak ne jinak je spaseno zároveň s tím jsem se to pudů váhání bohu obilí jeho cit tak. Na to maleb nemohu rozváděno tyto oslu od od rozvoji vše věci ale ne na to čas a teď chci říct ten celý o li který je líčen v ráje a tak dále ne není jak se tam vzdá zaviněné tím že se povím o pánu bohu z ruky on tady padá dopovím to nějak. Nepřítel přišel zasel zlo podobě toho bylo pak o tak stávalo toho pádu ne ono to je zevní slupka obraz podivně tohle to ale teď mně musíte prominout jaru mluvit jenom na heslech protože bych to musel pro táhnout asi tak na pět nebo se z vody a nadto nemáme čas a jsem to jinde napsal tak se s to jste. Z z z s také vypadá to takhle člověk nebyl stvořen jím. Že a základ toho správného pochopit věci že bůh za celý dobu co jsem ve symbol a be protože do toho ducha svého. Tedy nesmrtelnou duši nýbrž ten duch lidský byl např boha než měl člověk tělo. Nezačíná věčnost někde narození nýbrž věčnost jesiže věčnosti ve musí být věčná ovi nestane. Že je věčný totiž jak říká ježíš kristus to řeší. Byl jsem si od co vědomě a protože to na to jako malo na ty jem ale tam byl o něm neví již si ani dnes po nás ve jiná věc ale to neruší nic z tak že si tam byl že při od tu odjakživa od věčnosti do věčnosti ano domě na tobě aby ses tam tak je. Tak jestliže člověk v jednom okamžiku sestává pod ním no. Je tam řečeno nebyl tak doslova od svýho z tam jsem ho vidí tají jasně vysvětleno vzali ví. A že tohle je z vůle člověka totiž sestává hmotný takto znamená že tam teprve začíná mít tělo našem slova smysl ovšem mít tělo naše za tuto nešlo to byl proces tak jednodušší to nebyl proces který byli jak to tam líčí najednou nastal. To jsou li v dlouhý periody vývojový je li jednorázové nějakým aktem protože toto nebylo psáno pro nějaké vědce nýbrž prošel jak jsem to měl pochopit prostě ho pochopit za neměl není od toho prostota bylo jak to tam bylo to o to jsem znal od toho nechtělo. A teďka jestliže ten člověk se stále tělesný tak prosím zase nebyl natolik tělesný aby musel umírat tak tělesnost nebyla tak křehká ještě ta byla než věčná protože začínat tak byla časná ale bych to řekl zkušenost jiných věčný mu že ten anděla je nesmírně dlouhý. Život je od také takže jeho jeden den ten náš celý život. Život čas tam probíhají na takže ten často rády v tom stavu ráje ne místo probíhal jinak než tady tedy kdyby tam byli bývali mohli zůstat jakože nemohli. Protože vývoj dál. Tak by to bylo dopadlo tak že tam ještě dneska byli vážené umírali atd tak dál. A jenomže ono to co je tam líčeno v tak do že pád lid ne ne nějaká navázala událost se někdy stala mistr lidsky zase tolik jisto lidská záležitost to byl na straně říkali do jsem jinou spát správně to se na této úrovně nemohl sta to je na jiné úrovni me mocné než tele ze všech sestupoval teprve do tam od ty. Cestu od do této moci i potom stvoření toho těla hlíny tou měla chce charakter této hmoty ale ještě tak jemný charakter. Že teprve je toho pojedení ze stromu poznání. Tohle do tam které jako bylo zakázáno pojídat z celé ocitl člověk na úrovni z úplně hmotné a to znamená nás padl z ráje. A zase tam máme takový příklad toho že tam najednou vystupuje nějaký had ne. Který svádí tu evu na to zase dalo po jistou adamovi to je mistrně. Takovým pohádkovým způsobem vylít ženo jak ten celý proces vnitřně probíhat tam je to dramatizovat ve to byl nepřítel dále je to nepřítel toho stavu. A ne boží že se to po dobu voda dano nepřítel toho stavu který musí oponovat aby se to posunul oko se tam do toho jsou mají nové a nové složky toto procesů vývojového. Takže dejme tomu po pádu z ráje je tam v tom procesu životem dokonale zachce za mon továrnu něco co mu obrazy o říkat dualismus. Všechny pády dvojic zlo dobro to světlo mocného tak dále všecko dohromady. Kdo oči je jak se tam dovídá da se kdy ten o toto věděl co ode do dne a noci že ano nebyl nebyla odešel nám od tam bylo co o co tak dát začneme ohromný vylíčena. A protože není to vůbec kde vědeckého o že když toto o z když člověk jak se to pochopit nebo nechce se od ku za to tak co tomu z no a teď ten dualismu když také nastalo tak samozřejmě musel se taky projevit musel se projevit řek bych akty takže když je a be a palem takový příklad. Bohu obětují oběť tají nová nebyla bohem přijata. A oběti a bylo tam byla přijata tím že kou z oběti stoupal nahoru z toho poznal pálení když jeho po se vozil po zemi ti hospodin i do nebe nepřijal sobě nepřijel protože tam není žádné nebe ne co se říkají věci no v tom pojetí dětinné ale ten symboly jedinečný. Ten na věci nic nemění ten říká že jestliže člověk koná oběť. Vůči nadřazené hodnotě nená bohu ta. Že přitom myslí na účinek proste účinek z takto jeho oběť nejde k bohu nýbrž se prací v zemi ze které on šel. Nemůže být bohem přijata protože není pro něho vlastně určena teče myslím na to jak to dopadne jaký to byl dopad ani co ten abel na sebe nemyslel a opravdu se odevzdával tou obětí sebe tou obětí odevzdával bohu jsem neodevzdával bohu to o nedělal ten káni. A tenhleten člověk pádem tak se tam říká velice hezky když to když to lidsky neodpovídá ale symboly nesprávný že je to na od jsem veškerého lidstva ten o do byl ježíš zabit ten nemoh bytost. Čili my na této úrovně zlá a to jíme dneska jsem tou v velice prudce dopracoval do tohoto momentu. Kde ten člověk myslí na sebe. Jedna tak mat lidsky to znamená koly mu doby nese tak po přestat s ne. Takže když třebas dejme tomu katolická světě nebo přestal kdy někomu se do po myšlenku že pravdu o tak musí zároveň slibovat co pak to bude mít ten křest ve hodní da. Ale je to je do protože by to dělat tak začal by řekla mi to oni z nemám todo do vůbec nebudu to tomu na to musí si ten nebe. Ale tím jsem mu za pallas cesta to ne o tom stavu nebe. Z nás dělat on potom musí jinými prostředky než konání dobra ještě další věku kdy se dostat oklikou tam kam by se byl dostal pouhým o ani dobrá kdyby to dobro které ona on ne z a tím že se ho. A když o neměl nejmenší zájem o sebe dopad na sebe proto ježíš kristus říká a při po svým jsou že ti jsou z s kteří konali dobro bez ohledu na sebe při do žaláře od od boha a kristus tedy že říká těm kteří byli osvobozeni spasení městem to udělali a ne tomu dokud vás ne a to nebudu to bylo co vaši líčení to všechno mají napsaný s někým. Řečí je sice rukou se dál takže nemějte strach z této úrovně dokonalého dualismu který se dal promlouvat nedá na vrcholu dualismu všechno dualisticky dopracovat. Fyzik s je to dopracováno dualistický tím způsobem že existuje pohyb ve všem. Nikdy při čem ne existuje lid a tomu ano. Je pohyb i stejné časy tak tou za který nemůžeme svou svým vědomím. No nemůžeme svým vědomím projde slovo které úkolu zlo kdybych si jako myslel že by to dovede od trvat. Nějakým lepším způsobem tak v v u toho zůstat ale to ve dospět. My to můžeme o to o ten o tom když že na věci se dají nestali se z hlediska vědy dvojím způsobem. Prosbě atomy atakdále můžeme úžasnou neví ne za cenu veliký to on chce a neví do toho vložený. A začátku vesmíru od jednoho modelu to tam vás tepla byla taková že se ještě ani atom nemohl vytvořit a to je ten řek bych na ten lidský způsob proti tomuto násilnické u způsobu sto jiným model vzniku něčeho lepšího a to je ten že samovolnost. Se to taktně z naše pravlast a z toho z nebudu vás o tom či si je samo od kdy jsme toho všichni letem této království boží to není z někde tam nebo z be ale jen o nás samovolnosti naše pravá z jestliže třebas dejme tomu nám samo klepe srdce ale staráme se o toho. Aby se z tohoto stavět tak sebe o to máme tak je aby ve svých starostí. Stanem svědčí všechny sekrece sami umí budou bez naší starosti prostě ten složitý organismus z na kterým se dneska pod zastavujeme na jeho dům nic z. Ten funguje o tom matky cítí samo o bez naší. mu tomuto celému dění říká o tom od ismus jedna základního co od s tím myslí. Kdyby s kdyby on se musel sta o to jak vám ve pásl dále co všecko tak vůbec nemůžeme v tomto životě žít co mu nestarat samy o sebe do takové měly za do se dostat nemusil protože be měst o všechno ale postará u nás. Že je to jenom při kterou budeme jest jenom vých tam a i to je samovolné ono to potom funguje do určité doby do jsem ale ježíš kristus říká dokud v sobě nevychová nebo ne na potíž schopnost že by se tato samovolnost rozšířila i do jiných oblastí a tam začla působit tam na to ty máš vliv. Člověk chce te tak se nikdy dostane do království nebeské znamená nikdy nebyl spasen pane to velice dobře rozveden nad to je nebudu to co převádět ale přeci jenom vy nějakým způsobem bych to měl aspoň obrazně říci co on tím myslel no. Obraz je těžko volit tak aby v nekulhal nadvědomí by chtěla by o jenom na jednu nohu víte a tak učit řekl takhle. Jestliže člověk z tak patrně někdy svět do konce toho vědom když jsem jednal ale jiné úrovni než na této hmotné o tom co se o to nebes nějakým tělem a toto proč je moc nedo si že by tady posteli klidně a nepropadl jsem je tam jak se o to z ba ale nemyslete si. Že že to neni svého druhu skutečnost. Co se vám ta vzdát se svého druhu říkám svého druhu to znamená jinak jiní skutečnosti v. Tahle to nám říká potom tady po se stává ze stavu s patrnosti. Bohu netečnosti nebo nevědomosti najednou nějaké vědomí propojené do nějakého jiného stavu. A tam funguje a jak se probudí před za se přesto u toho či s tak ne závady toho co říkám o tom mat viz u mě. A co si přál ježíš kristus abychom dokonale oživily. Pak aby tento o tom o ty z mu dvě měl v područí o tom si z mu z jedné ale to řekl obrazně i když tomu o dovolit obraz připravil aby naše srdce ne klepalo jenom pro nás ale pro lásku k bohu. Aby jasem myslemi za jenom na mně na sebe ale tak je milovati budeš pána boha svého z celého co se z váze vším sic ve svých síly své sví. Tak jo a ve řečeno budeš když když viděli co dělat jiného tu vodu než za sebe. Když sebe o pomine v ó bože s sebou cíli vyšší než si ty který přesahuje tvoji osobnost tak sobě od i v jíž. Život věčný. A sluha toho věčnou život jako doma v jednu dvě který se v člověku vzbudí natrvalo nejenom ve stavu snu. A on začne něm fungovat tak že proč tomu bude posloucháte rozumíte a stal se prostě to co třebas pak domu be dostalo jednou za ty tři roky. Že najednou mu to světlo v tom petrovi a řekl ježíši ty jsi syn boží v tom nebo z jeho rozum. Že ostatní který chodili vedle něho pořád se věděli hostinu ale nedošel do do míry aby oporou poznávali syna božího ani ještě po smrti ani při do smrti to úplně věřit ve se roste přestane mít důvěru v ježíše který byl potupně popraven bez mocně říkat že to smrt z tak li jsem měli a podobně ale ne ten petr na to duch ten moment v poznával. A tady nám ježíš se s ukazuje. Že celé náboženství svůj pravý základ v tomto zjevení které není z rozumu. Ve něčeho vyššího proto mu říká ty sis tam na skále postavím si v z ve s tou pro tyhlety závady zjevení nad rozumem ho právem ustanovil na vstup zem když tedy vám ho měl raději než třebas ten petrem byl mu v jemnější do vět pod tím křížem liší tím te i v tom tam za ním šel nebyl nástupce protože on. Potřeboval pro ten stav list tak tedy bude následovat. Po jeho smrti. Aby v čele církve stále jen do vrcholně chybující. Ne to zlo které nesmí být tím vím cena a přitom přístup vím zjevení a to byl ten petr vrcholně chybující nikdo před tím tolik pro dáš. Vím to bylo ale zrádcem zrádce nebyl neprovinil jako svatý petr zapřel ježíše třikrát než jednou o kou tak jak. Ten z od toho e ukázky toho po je to ten ježíš kristus kdo vyvolil. A my deska se pozastavujeme třebas snad se stala tam ode se stali svět vy během staletí jak tisíciletí i za nevědomost na tam vláda vládla an třeba z vládne to by nás nemělo za strašnou. No nějakým způsobem co vám. Nejde tak například neza celé na špatné následovník kdy dobrých příkladů. Nýbrž bude si vědom toho že jsme křehké nádoby zhora dolů. A že je to v záměru božím abychom ten svůj koukol si z milosti boží podrželi. V skonání věků protože bychom jinak ne nemůže li z správně dualismus. jsem zásadně a to je možná moje chyba proti třebas ta ten mu životu nese nevím je dokonale dualismus ano a že když se by nechala tak na nás o ših stránka života. Dát nepřijde na přímočaře tomu hledání boha tak se vynechá a i to nalezení boha. Proto ve tak malý uspět těch klášterníků el v tom hledání velice malým proti oběti kterou mu do toho vložili neúměrně mají úspěch. A neuměl větší úspěch byl u těch kteří nežili takovým životem a byli bohem nalezení. První při tato toto dobou el ve třebas svatý pavel bývalý šavel dal vraždit křesťany. A byl vyvolal jako jeden z prvních ale nejlepších učedníků páně nebo apoštolů páně. A do bychom ode říkat o svatým proti v assisi který byl dělat to by o synu a tak dále to nebi na klášter těch když toto do tak se zase od vešli na tak dále ale napřed rozvinul život ve si vás být lidi římu pravému životu do svěřit že. Dát život jako celek tak že v něm není nic neúčelné rozumí že i ty na bory zla. Mají smysl kdybychom bez zkratce mohli nazvat voláním boží el toho pro toho zlo potírají zlo je ona ani božím ten neříkal že vyhráno ale na dobré cestě. A tak si toho že ho že musí no nedá pokoji když se u katolická stykem vadu výbornou zkušenost že říká jestliže někoho vlády anebo než se stal svatým strašně pokouší pronásleduje s a ta. Tak je vidět že vás neměnným na tom aby host diktoval to tady bude veliký svatý že si toho co ona řekla. Například modlením měl době nové době. Naše mým dvacátém století v nebo v no a pro stavu ztratí existoval člověk který zemřel roku šedesát o svou ono by to páter výrostci z a z toho bylo to bylo na s oni si šel a telat ten člověk byl velice pracoval satanem mládí. A ten stavem do kláštera ten který on žil říkal to bude dal i svatým protože si ten satan nevšímám město pro něho tučné jsou z toho ale pro toho pořád o toho pořád málem. To bude velký svatý o nevěstce jak do tedy vlastně satanem matek tak si to musíme vysvětlit protože je to něco se pánu o z vraha. Nýbrž ten satan to je naše já. A jestliže člověk svoje osobní takové mokrý se tak temně malé nedá pádné ne a rok tam s neumí počne. Mít tedy to nevim ho. Můžete stati jak na to že tak je pro slova písma. Si blažení vyberou z úst svých ale si o si ale o si listu kde vy ty symboly a tohle to také ten nebyl nikdy vlažní ten spí dělo a to bylo zaviněno jeho které bylo velice mocné to bylo u z s tím se muselo takže on měl dojem. Strava je vymístění že totiž jakoby bojoval by tím ve nese jak by to byl čas bez který do kou sally hlavy taky po pout an. Ale to bylo jeho ale uvědomte si také že totéž se stal ježíšem na poušti to o jeho já. Naše totiž kdyby nevzniklo aby kdyby že kdybychom ho neměli tak mi nerozvineme tento život to je největším požehnáním pro nás. A jenom po tu dobu dokud mi vzrůst tam ne u co římě v tomto životě jak mez do rozvinuli tento život tak to musí složit ženo ale ne přešlapovat na místě a pro sebe něco dělat. Proto ježíš kris byl pokoušen na ty ji musel budeš li se neklade si atd tak dále to ne k tomu se nesmím se učiteli když řekli přestat klanět a tím se stane naším služebníkem. On to proto to stal služebníkem poctivě služebníkem nesmíte si myslet že na příklad který nebyl schopen býval ježíše zradě kdyby si to když nepřál. se chtěl zmařit to je dneska nadjá co těla na oči měl tu výhodu že byl pořád lidsko ježíšem takže slyšel co před pád tomu o metodou kdo jsem to na co jim to neni co šeptá tomu jidáše jedu dal mu první sousto su dva aby čestné jsou z toho večeři orientální a říká mu co se udělat udělej rychle ose sebral šel prozradit ano. Tím bude dal by nebral po č komu pak tomu se to stalo tak tak je bůh opravu dávám moc i k tomu zlu na udržet tej ten dualismus v tom kontextu aby totiž byl člověk pořád tříbení nevím možná že byste lepší než já. Ale když nejsem tří ben tak jsem vědět jak tady říkáte na moravě s padnou přestanu být dělí li tak protože tam navěky musí být že to jsem to v pořádku. A one to se mnou do na ve vrcholném let pořád aby když musím po jeho tak tvrdě a ta s ta sestává tak je to v nejlepším pořádku v protože bojují opravdu člověk je před určen ten jediný jeho osud žádným neexistuje k tomu aby spojoval a jestliže to chápe tak že ten boji. Co nesmyslného vůbec nepochopil smysl tohoto život ten pojem nutný jsme za výtečný bohu. Že my můžeme tím tom pojem se dostat z z z z váze v dualismu zase k němu k tomu jediném. Jak to víte kdyby byl ten marnotratný syn nepromrhal všecku jak se tam praví v bibli bytím se ranním a s des kama tak by si ven bez po měl na otcův dům ale v okamžiku neměl vůbec nic kde na dně cit mně není na ten du z pomine a tak. Živě že neodolá a a jinde význam dokonce cestu kterou vůbec před tím neznal. Čili tento boji třebas prohnaný který za v měst. Protože zdát nic z panuje nějakým způsobem relativní dobro a relativní zlo a proto nám může ukazovat absolutní dobro. Nik mělo absolutní do pro ten do most otcovský vynikne který jak a za jinou nebo nebyl patrný nebo by se za radil ve je relativní dobra lze na ty mi za o to nesmí být když kristus ba ale na tom abychom nikdy relativní dobro nezaměňovali za absolutní dobru do řekl dobrý pane čeho on říkal nejsem doby ani on nebyl doby nedělat protože on se jako vtělený bůh mohl dopouštět jenom relativních dober že by taje tok svých sil tam ten odkud spatra říci. Ale nemohl absolutně nic udělat když to otec nebeský věk jeho otec který všechno řídí dělat absolutní dobro je to není vůbec vidět. Protože toho co oněmi mít nedorostli tomu vidění absolutní. Takže ten jediný je dobrý ano a my dobří nejsme a jestliže se jednoho z nestali jsme ničím tak co se s teď kdy nejblíž tomu rasy božím. Tak to byla doba od bude na ta otázka jenom od vše kristu. Ještě se mluví o synu člověka o synu božím jednou o synu člověka jednou o synu božím a ty jsi ty výroky srovnal kdy mu kdy o synu člověka a o synu vody tak byste zjistil tohle toto jenom vedou či do žen o možnost četli i při li sami tady pro vlas z syn člověka nemá kam by hlavy z on říká k a ne syn boží si člověk a žena. Nemá el zvířata mají svá doupata a stát se mají svá nic dále si řeka nemá kam by z ano to neznamená že by jako od tehdy by mně záviděli že by neměl tam na viz oni vůbec nýbrž to znamená že člověk tady nemá být domovem syn člověka syn člověka kterýkoliv syn člověka nemám mít tady jsme v on je si o tady jsi tady své doupě tak pro tu chvíli toho. Tady ještě je vyřízen pro království boží začít rozumí. Jak nebe nebude li kam by na vystavil jakmile ten nebude nedal záštitu no trvá na u boha. Tak je to se v tom smyslu s to byl syn člověka není ne protože ted při nebo ta tam není víte. Ale je tam toto rozlišení syn boží syn člověka tady vidíme co nemá člověk dělat co dělat a tak dále. Ve velice poučné rozlišování. Jsou čas na tak jistým z jaké to kód jak se s tím co se dneska děje a s vírou a cestou bohu atd. Upozorňuju vás na jednu věc je rozhodující pro tak je tomu byl ve devatenácté stole ti ten kdo se jsem ztratí se vědě podařilo vědě která staví na rozum se podařilo stanovit základní fyzikální zákony podle kterých něco bez miluje definitivního. Tam podle které se to jak se stravy počítat mnoho dobrý věcí takže jel můžeme el zapři nazad tomu david za cel zákona jiný zákonů měl se naučil v je ti za přírodních svět tak aby sloužily člověku taky mužem výhod kabir ve čili pochopitelně ale vědní zavedl ve dobré stránky aby mu sloužili neznalost je to zákon mu být způsobovala že jsme nemohli zavést technickou u tvoru ani vědeckou u tu. No a protože jsme tedy nemohli být na výši poznání rozumového také jsme na s. Samozřejmě tato věda která nastolila rozum. Navrhoval veškerého poznání ale řekla si co je nerozumné nebo co je za rozumem nebo co je nelogické co je nepochopitelné to není vědecké ne se do musela nemalé chyby že řekla prostředky které známe. Poznání jsou konečnými prostředky a jestliže jsou jestliže to hypotézu zachovává dodneška většina vědců. Tak a pak se musí samosebou víra boha rozejít s touto koncepcí. Neboť viděla po maje be rozumná. Počtem bůh stvořil svět či jen takové trápení jenom proto aby mu to dělal jako o radost a zase to to do sebe na to přijmout ne a jako spasit jen bohu odpustě anebo toto trápení tady mít. Ten naprosto nerozumné rozumem se na to nedá přijít. Ale jestliže by věda a dneska nikdo mikro kristovu blíží e vzala za svou nebo přijala možnost že existují jiné prostředky než rozum k poznání jiné ti a dokonalejší dokonce všecky. Tak by řekla přišla by k tomu že všechno co dosud řekla oni tak absolutně platné. Nýbrž jsem vlivem toho že tady jsou ještě jiné vlivy nade zatím nepoznatelné rozum nově vůbec nepoznatelné. Že všechno relativní. Jam dokonce někdy obavou že se dostalo takového stupně pocitu relativnosti že řeknou že se o neskutečné. To nechceme s. S tak daleko by to nemělo to li toto za ten nadace hrozná ale ono se to u jeho kristu se to stalo že ničemu nevěří ani to o do komu bohu ani mít ten zákonitosti když padne něco na zem tak oni jsem ani vědět že to odvozen kdyby tohle pro odkud jógu na kusy oko tak tomu třebas nevěřili ale jeden z takových mužů který se držel takle. Symboliky nebo učení indického v jsem to říkal toto je skutečné to se může stát to je iluze je to jen jsem říkal když pro vážně. Smrtelně vážně pokud tohleto nepřímé mne za správné tak se na poli cestě nemůžeme se nikdy dostat do věčného života vědění. Se říkat tak přistupují že nás na ale pořádnou facku v k do jedné z vás. To stačí pán váže jsem říkal tobě tak i s to není žádná skutečnost otce uklonil o co o ty doby nevíte čem neví z s ale je to jenom část skutečnosti proto je to část protože tak proto tónem ještě iluzorní. A proto všechno to co to rozum by dobyl není iluzorní to je pak. to uznává ale pro svoji relativní st relativní pravdu je to relativní pravda. si že toho toho této vývojové fáze je to absolutní pravda pro někoho. Ale se ten stupeň vývoje překoná tak doby záda která tehdy tak těla dneska ne to máme zákon které dneska je tak tedy platili nese ještě další nad i před učili že atomy nejmenší částečka hmoty dal zdá nedělitelná se k tomu všichni z ně. Tohleto. A ono dokonce jsem rád takže každý vědec i když si to nepřizná je tak byste každý pokud rozum považuje za z jediného škodu tato radil mého soudce který právo rozhodovat ne o tom co je platné a co není on ten je tedy věří boha říká no věřil přitom boha ale vím že na to nestačím stě rozumem. Protože fakticky člověk nevěřící atd který z. Protože takováhle víra nevede ke konkrétním čím říkat tom nerozumí no tak tomu sice věřit ale ne ji měli věřit ale ta víra je tak to byl on nezavazuje poza a o to jenom to co čemu rozumí říká to to čemu rozumí to měl za voze doplním tam si může do stavu božím abych nedal nesmysly a to ostatní tom jenom věřím nával již mít to jsou ta po smrti snad sum. Možná živa nebo nebudu tou je na pannou bohu tak nemluví tak zvaný věřící vědec. Z noha takovými mluvil a bez dost tím to bylo styk. Čili fakticky dali ateistou a který styl neboť či si to nic z víc. V ale co je pokud byli poctivě mysliteli. Tak maxima nebo pu o do nové přednášce se přesvědčil že jsou atd celistvý jsem potřeboval se přesvědčí že jsou tak při st aby děly komu patří víte jsou tam mají dít o koho se mají opřít. A to by bylo to všichni vděčni že se objevily sobě atd který sta protože víra která nevede činů která se o kladen na posmrtný život nebo tak to je pravá. Jestli si této víry vůbec nevážil ani kteří také věřili li s tvou miloval jmenoval mrtvými. A říkal ty ne za do půjdeš si to by se ten člověk který jenom věří mohl za ním dít nemusí mít jistotu že nebe za je tím do za to s to jít ne tak a kdo nešel okamžitě za ním. Tak to prostě nevzal jako učedníka tak to vás na to upozorňuju že věda v fází bylo dají se opírala o rozum a přitom myslí jsou byla rozum je pravda zase jinou řadu vědců jsem měl při to z přesvědčit o tom že oni jasně pochopili že jenom rozum se opírají abych tak řekl s ve zkratce. Že ty nejlepší věci přišli jsem doby spali v k o by stal se na to není před se o tom nýbrž odpočinout že od rozumu. Že nechat rozum trošičku stát nad něčím je také dobré jenom toto po zač tou voda. Nad tou vše čeho za rozumem. A ty nečinně si tímto způsobem vznikly z páska o tom jasně mluví že jsem takle vznikly v jeho větev výtečné věci z fyziky ka v matematiky jo. Joze svět. A ale teď jestliže tedy tato věda nastolila rozum. Na křeslu to nejvyšší vládce přes jsou z kterou těch výdobytkům vědy atd technicky a celého stylu života. Tak pak dříve nebo později musí si uvědomit že nastolila něco co bychom ve zkratce mohli nazvat. Dokonalá technika nebo je nebo ono ale řekněme podle o si mystičtí dokonala technika život na příklad třeba sled se na při na něco co ty mele dále či tak s dokonala techniku. Nic víc techniku myšlení zase třebas v těch pak a pak ten lidský tele co vší no te pořád ale je to technika kdežto ježíš kristus neučil technice taky zavedla technický věk vodučil umění čí a to je smysl zvýší toho život a a se stane domluvám s každým umělcem stravy co by z umělcem. Že to je záležitost rozumu svého mínění. záležitost nějakého vyššího citu jakého povznesení nad rozumovou obraz s tady říkal pro ni dvořák tento od pánaboha tak je to bylo odbyl vidět. Tyto nevymyslel ve tím než jsem že byl vynesen sám za sebe nezdálo znali své nebo je na jedné nemalý z se s radostí za mám tak jedno v na boje o do na zachovala sat z anti z tento člověk když maloval některé se obrazně ne začátku ale než se dostal do tak skvěle techniky malířské že nepotřeboval přemýšlet jako ba o tam dát na tak dále v tuto samo šlo se to. A do obracet k samovolnosti. Tak byl viděn svými přáteli jak maluje na nedívá se na plátno. Ani bych káni tak prostě tak neprodělal dívat někam na předlohu kterou měl ve svém duchu. Sebou o do často se kom pro ona v tom látku jo. On slova cosi díval tady neměl vůbec dávno se nebo ne že jsem duch takto byl tak by příklad člověka který se dostal za rozum ale to není jenom malý skryté ve všech svých mění například dejme tomu more es mater není říká no i jsem dostal na budovu cenu to svoje spisování ale vězte mi to nebo ne ale jsem před tím než jsem se dostal. Za rozum za rozumové s co nadáním myšlenek z řazení jedné z druhé tak jsem se do pro co jenom do prvé o řemeslu. To nebyla možná podivu podal na které bych se byl nezasluhoval o do otcem ale jakmile se dostal za to to požádáni rozumové el do oblasti ducha. Tak jsem dostal na dobu cenu za to co jsem nedělal to co jsem nedělat to se samo dělat na které z na co jsem nestačil vůbec sedí ba čem se sám nejvíc odděloval jenom ti pánové kteří dali tu nebylo vůdcem a tak mohl stejně mluvit o doby jem ne el třebas tady na takový ty za takových koncil za dobrou cenu anebo. Dejme tomu z aní všichni mluvili stejným způsobem se za to nemohou. A my za celé to své postavení ve stvoření nemůžeme my jsme a to je ten závěr toho nic nezávislý aniž si to uvědomujeme. Na toho který ustavičně udržuje všechno v existenci ve stavu poznávání byl na vyšším stupni vývoje a ve stavu lásky a je to ten zdroj kterým přestal říká bůh takže atd si u z skvělé odůvodnění on vlastně nastolil. Rozum naprosto tam sice trval ne z. Ale způsobilo toho že vybudoval celou technickou as současně i vědeckou. O vůdci chcete nebo výši vývoje ale oni všecko co jenom nebo se. Nebo se která se postavila proti nerozumnému jednání. Vírou a vám řeknu jakým způsobem je to nerozumné atd se na tom cennějšího než na to rozumné nerozumné to potrestán své že ten na vás co z toho lidského vědomí je malinký se z celkového nekonečného v jedno. A jestliže my stavem bez vých které jsou dány smyslovou činností která podává informace. mentální mu životu našemu aspoň to co to nějaký skutek nakonec tak když zůstáváme v oblasti této šíře kterou tady ukazuji těmi dvěma prosty. A v tom případě je to rozumné je správné v tom smyslu že nás to udržuje ve vědomí tohoto svět. A kdybychom toto vědomí není a kdybychom nedovedli obou dát z s v pokud vám to umožňuje tento úsek mít to rozsah vědomí ucho nebyli obratu přírodou také ji obáváme tak jsme nemohli vybudovat v ní. Ani tenhleten dům kde se může v klidu setkat. Tak nemůžeme nás pak nastalo u že za pro krále nějakou střed na návod pro ni si měl než všechna mohou k zas k řešení nějaké fáze ale nic víc aby se to za střeše ni taky omezení a ona bude třeba aby člověk uvědomil že musí ze sebe že možnosti větší než č. Tam sahá ta střech vím že se podobá ve pak který je kleci a potože nikdy jsem o klec neobětuje west nebo dostat otevřeme li mu výška on jimi ne z vůle chtít od kdy když on tam zůstane v chci li se něco nepovažovat po místnosti náhodou necháme umýt jsem on se vrací do pekla se to ve tam svoji stravu takto ve pará s každým z nás. My se k tomu jistému co rozkoší vrací né. A unikáme předtím takzvaným nejistí před tou moudrostí není v ve které je větší moudrost než ten naším malým k nejistotě. Ta moudrost jistoty kterou vnímáme spočtěno v tom že malá přehled zná. A tomu rosteme listy kterou taky máme spočívá v tom že velká a tedy zatím pro nás nejistá aneb před let na. Ale nejde o to abychom se dostali do takových ve do ve vnitřní řek. Protože když kristus řekl řekne li vám někdo krásy bože tady nebo tam nevěsta toho co je podstatnější než nějaký úsek co je všestrannější nebo stali či jak ti to neni pro stálost časoprostor. Nýbrž to je prostě existence na časovosti. Vidiš součástí je potom jako víra on časoprostorová záležitost veškerá. Čili pravda není kde kde. Třebas nám říkají no tak být tam les které smilování nesetkával našli to není nikde v ten bůh nýbrž je ve všem v pravé vnitřní záležitost ve všem kdybyste rozbili atom na nejmenší části tak ta panna onen větev zase v tom co tak je tam v tam ve vnitř. Tak je to s proto pravdou pravda je zásadní při se říká o tom povídá máme tak ven není te nemyslete že jste taky spasitelem tane spasitel nižší u je vše bylo protože žil ne že něco o tom říkal. To co tomu říkal do kometa k tomu co žil musel pro něho žít. Jsem pak jsme taky rozumět složil v nás. A tak tedy nedívejte se skepticky na to co atd mystická věda vyvádí jak přestali krotil na ženství. Tato plné právo pokud zůstavá její devizou čemu nerozumí to je hloupé. Nechtě v tu mu stal se nám jasné hře. Protože to jednoduše že podat cesty čem rozumím nebo cenné rozumné že to mnou ne když se tou k já. Tato do přítel je netrpělivost tam si že se v čist sled z čit. Protože není brada co si vy myslíte co se mi napověděl že například doba nějaké víry náboženská je překoná potom a nic v něm. Kde si přečetl jsou roky na co pod tím by se naší doby tak se bili tento vědec původu rusové neví čan s mně ní. Vy pozoroval že jste z ž období kdy třebaže dali z mu z s obvinit od svět. Tři tří z mater z s pak se musí kde v je to před či zase tam byl na přestane své a u ní. Proto dokonce u podporoval o někde takže potřeba fanatiků náboženským stavět brzdit protože nebylo protiváhy nebylo toho oporou ho my se musíme z vás si si ho nesmírně ho z ti. A u ten protiváha která mění a tady mám otázku velice do toho domu otcova jsme vyšli a do domu otcova se máme v na ti otázka zní přijdu tam všichni nebo někteří se tam nevrátí padnou a z toho ztraceni. Tak otázka je kladena špatně. Totiž my co považujeme za odpad na cestě aby kde se praví tisíce jich padnou do levice sice po pravici tak padnou ale vy se toho nevšímej vypořádat ve ve všech moudrý pohádkách naznačeno že ten honza který šel za nějakým cílem kdo odlákávat různými okolnosti i dobrými špatnými aby tam zůstalo být v tom z to si věta by nešel dalo by tu princeznu ano. To neosvobodil byl z toho vězení toho čaroděje přírody ale on se na zviklat tak šel dál. Tak do to tady padá z je tady někdo doby jako nebyl spasen jiný na jeden že se eva vědu říká bude doba kdy každému byl byl rovnou ano všechny proroky s poznáním. Kdy nebude li mít byl a protože to si vyslovit teďka ven vel to svou funkci. Tato metody učenost obrazem je ve bude pokoj měl ležeti vedle beránka ne se před obraz jak to tedy je. Že nic nebude ztraceno jasné jenom že všechno prochází proměnám. Takže jez ztracena třebas kukla vážky. Když je odvozena a potom tamto rození vážky tři fáze za tomu u ten se vždycky provádět. Je to to to se to odvozeno nečistot váš ka nebude ztracena kukla o který z toho m věcí mu cíl ne. A tamto před synu zahynu. To znamená tisíce atd tisíce obalu musí být zničeno než že z toho věku ve ten pravý motýli který spěje k nebesům bych tak řekl ano a to není z ztracení v něčem které nám odhazovat nepotřebné a tady jsem takhle nedovedeme představit že ten na rozumné to je na váš rozum v to v tom toho této wattse o z avily a třebas jenom malinká stala. Možná na bez tito styk s pocitem který se aspoň ve fázi umírání dostala bohu tak co všichni ztracení ani jeden ne. A tady bych přišel třebas od izraele promiňte mně jsi li volit takový aktuální případ a kdyby tam ti židi kladli otázku jak to s námi bude uvádíme svou říši malou v tom moři pará bůh když jejich tolik rád že tak málo a dovolme všichni zdí. Čili tak bych řekl pamatujte si že byste zvítězili a proto vizte. Říkají když se by řekli že kolikrát hospodina zradit myslíme bohu mu cizí a nepraví se klaněli stavěli jim svatá telat ta podobní. si jak byste tvrdila. Ne nemáte pravdu vizte vítězství a proto jste tady. Tak jsem neptejte jestli zůstanete nezůstane pokuste tady. A nejednáte ze své vůle nýbrž se držíte hospodina nikdo vás nemůže porazit postel jsem měli přesvědčen že svým děním a tak je to člověkem člověk nezačínat živý být sil okamžiku zrození nýbrž to je prostě život věčný který odněkud v odněkud se jistě mluva zase od toho co je ono jisti co je jít odněkud míří celý někam jde že proměnách nepoznává. Jiná věc. Například izaiáš praví že se se o hospodinem jsem tam viděl takové pole. A na tom polem poli bylo mnoho kostí z bílém sluncem ho od masa a v tom nebylo. Hospodin stává tuku a ty kosti se pokryly šla s vámi. A ty k střed pokryly masem a po stali aby z nich lidé. Víte přestane z toho vyvodili že bude poslední jsou když těle staneme z mrtvých. Toto i za čistou za bez na svět to něco jiného. Že ten člověk který odhodil nějaké tělo a jsou v tom kosti znovu se stává člověkem aby mohl v tom svém díle pokračovat a nebude vyhnutí bude se prosebnou bude se stane boží. Když kristus řekl všechny hříchy jsou těmi na hřích proti duchu svatém plně neodpustitelný. Jak se vyjádřil tak stroze taktně prosimvás pro mým protože jsem podlehl tomu dojmu toho řek bych absolutního výrok ježíše krista nebude nebude odpuštěno ne ale je to fakt že člověk který se dopuští tichou li se člověk do budu viklat co to je tomu není odpuštěno ten si to musí by ale protože. Nic z co v času vznikla nemůže věčný následek asi to odpyká nový po svých ale nemůže mu doby ostří odpuštěno on přitom musí odpykat kdežto ostatní když si vůbec odpykat nemusí jít o do toho by od si to ježíš kristus dokazoval odpouštím se tobě přišel žádný odpyká ani tam nebyla zvyk jsem taky jestli je možné. Aby hříchy byly odpuštěny například oběti ježíše krista na kříži protože za stojí v jíž je než jakákoliv katar zná kdy zákon od plátky a tedy překrývá tohleto a nad to se nedá taky může odpověd ale se budu snažit s tím že to dělat duším ale tak tomu u berou navázat musím s s pád na protože nemám s tím čas. Tak bych řekl tohleto. Odpuštění říká něco jiném než co mistr si představ abychom si musela jsem narovnat ty pojmy. Není totiž možné nehřešit není možné ne z. Vůbec dokud člověk nesmí rozum metod. Ježit dej svatý jaro v to je pak li že když to les své pýše znovuzrozen nehřeší. Ale kdo tam k tomu všichni ostatní řečí. A tedy není možné sine vytvářet další kam jak by tomu říká. A pořád je tady dobrá nepozná taky dobyla karma stojí mezi námi a bohem. Ale tady jedna věc čili hříšnost. To je to soustavné samovolné zase váhání zla. Které nemůže být vytrhl ano dokud nedošlo k něčím rozumíte tak musím pořád kriste. Z toho po ty účinky zla dobra musí či bychom porušil pro váhu kterou potřebujeme pro od své základny ze které stoupá nevíš tak tu sví tak ho. A nestranně tady oběť ježíše krista co to je tam nám ukazuje jest když že bůh jsem se stal člověkem obětoval jsem se za vás na kříži aby připojí který se v oběti říká svatý budete se mnou spaseni a musí si v. Ty. Se nepřipojíme je to z tu proti na tom kříži jdete mělo todo proti němu a tu by byl pro že ho bude navlas spása mluvilo ale toto musíte dát úvahu celý poli vše krista nesli jenom čas co oděla ostatní nechá te to již ví. Čili všechno toto vám on. On tam taky říká že mnozí z těch co on třebas léčil vůbec v ani nedali vůbec za ni nešli na kdyby se vleče měli z vás o často jakou dala když se připojíme k jeho oběti na křičí pak to jeho o by se s vyšším pro nás ji spásy rozumíte jenom v tom případě v jiném ne on proti naší vůli nic nedělá a nemůže dělat že by potřel. Tu vůli kterou vyčleňuje ze své boží pro člověka do ten člověk vládnout hřivna kterou člověk vládnout ses musí do počínat správně ne přišli hospodařit pro z hospoda a ne pro sebe tento stav se takle napraví tak pak bude by rád ne aspoň vývojově bude vyhráno je definitivně že místo jedné si dostal jedno město co oživen je mně z to bude že se ta milost něm bude vstup. vám tak řekl ano ale jak je dosti připojení oběti kdo se to tam běd toho bez i dnes si symbol použil cit je to nerozumí ale úplně ne vůbec když třebas dejme tomu ježíš umíral na kříži chtěl od aby hrát apoštol vedle jeho taky by stalo u pec kdyby se to bylo stalo tak dokud bylo konec křesťanství on za za všechny a o zavázal všechny visel sám. Nenapovídá vám to něco ho. Že připojení k jeho oběti spočívá v tom že přijmu jeho oběť za oběti vykonal wu domě v nebude to oběť nýbrž ježíšova svatá terezy je. Po dlouhém trápení o sum nás světem je nemohla vnitřně umřít sví ježíše na kříži dají na po do za říkal doví jemné vlasy se o to není li nerozumí se dostat ze skutků konal jenom malou silou mohu oběť jak si že můžeš být spasena tak jak něco řeknu tak těm přidám předávám svoje utrpení na kříži svoji milost oběti kterou tam jsem provedl. A ty se k při děly ve tomu o je oběť ne tvoje svět čitta. A ona se přidala když kristus znovu za ním zemřel na kříži. A od dech víra je budila dojem že je nějakým způsobem nestarat. Vyšší je říkali jak to můžeš terezko vydržet pro že to uděloval založila váze se k a tak dále krátké době všechno dělat kdo cenou dávat řekla teď tím že se na mně narodil kristus a on pracuje za svýma rukama. Ne mít así na nohama temně v a tak podobně jako s to ne. Čili toto pochopit semena takovým krátkým povídáním ztrát tedy říkám ale je prost jsem s pak se s tím kolem trošku jinak než jak to dost ano. To chápe daleko dvou v její ale je tomu třeba jak tak i jiní ho tak trpného připojení smrti nebo spasit z těm kudy vše krista a další věc co se stalo tam na kříži není jenom za kdosi s to lidská když že třebas někdo řekne to se nemohlo stát. Tolik zázraků kdyby potom musel by tak nějaký záznam někde pořádná on není. To se všech kdo si vymyslel řeknu když se ta vás jen o. To nevadí ale toho čím se ne než tomu při tvoji mysli si ty který tomu nevěříš že to dobře vymyšlené. A si teďka řeknu jak je to krásně vymyšlena typu předvádím že ten život ježíše krista jako něco dokonalé vymyšleného kde se líčí jak čech postupovat od přít s ky přít s. On vám že z nená tím jak je to geniální mysl a se dostane do daleko tak činná se to stalo. Ale ta ještě když přijde potomkem měla řek let tak o toto přece na stezka ve mně z to stalo. Z cely to se stalo. Když ten říká že když že od ho po věřit ne to se stalo se k tak co teďka se mu to se dostat k tomu nevěrectví nebo co to ode chcete. Vám řeknu to se ti od věků do věk tím že to že se to v ukázal někde na kříži to byla ukázka tohoto střední těsně. To přestalo abrahamovi dávno před narozením ježíše krista přestalo eli do vy všem prorokům všem svatým v indy který neměli vůbec spár o ježíši kristu všem se toto stalo be stopy ježíš na při již vím be než č se to historicky při stalo by se to jako. I pro mat ty mně oznámil no ne. věčná záležitost bůh tím že stvořil nejenom stvořila také vstupuje do stvořeného a pořád z ani opět tedy by se neobětoval tak tomuto opravdu zve ne ab do to od něho pryč on musí ne do stvořitelský úkol on musí za nestal úkol spasitelský z ale musí zastat úkol. Po utěšitel toho osvětitel ducha svatého a jedině tato trojjedinost boží je bůh celý. Proč se duch podle světa mohl ti tak jak jestliže to je otázka na kterou se rozumně nedá od ovi ale možná že vám to stačit. Tak jak to řeknu možná že ne na asi protože některé odpověď ti které se na takové otázky není krát kdyby byli dopolední tolik tane na rozumově tak by nebylo rozporu mezi rozumem amen tím dalším mezi vědou o náboženství a tak dále rozkvete jsou protože co od pravdu do po viditelné. Takle se rozumově ne dopovědět. Ale ta se použít podobenství jako teď při dělal. Které to částečně zobrazí ale to podobenství jako všechna ježíšova podobenství bude úloha ten nohu nebude zavazovat celou pravdu nýbrž jenom jednu li čas se s tím spokojí se tak je to na vás když ne tak jako nepotřebné jako nedostačující pro to nedostačující celá řekl ano. Ale na tom nezáleží protože. Mám příležitost nebo možnost si doplnit to částečnou pravdu ě tím jiným co je za ano a to vám nemohu slovy vyjádřit takže od pojem bude velice nata. Je to asi proto v. Že bůh je stvořitelem zároveň s spasitelem v v v nás zároveň v osvětitelem. To znamená jesiže ty si někdy v nebo pořád něco tupost a netvoří jenom proto aby to bylo stvořeno. Musí také ten pád z z si vůbec tak vždycky ta si z na to. Aby to stvořené bylo závislé na něm a aby bylo nuceno ve ten závislosti se dokonce k němu vracet čili ten s tu všeho stvořeného z boha za jako ten vstup do něho je od věnoval v otce s. Proces který nezačal ale nekončí který probíhá a probíhlá tím způsobem že tu ch který je nestvořený se transformuje na stvořené a my bychom hledali zklamali řím st že duch se noří do mu v ne v a zase. Se vynořuje. To si okolností za oči rozmyslet nosem sis vinna z smysl toho považováni vyzařování se vymyká rozumu nerozumné řešení proto mají třebas číňani asi z doby dva tisíce pět set se před naše metod počtem dávám řeknu nebudete jsi spokojen. Nic z není stvořeno a tím je to vysvětleno pro ně. Jsem ten nerozumné když vidíme že řekne stvořen kde dokonce před přimělo oči jak byl od od jazyka třebas brouček z nějakých pravila. Protože co vzniká pravé co zaniká před či co určitou platnost jenom a dobou je od místně omezeno jenomže samotný čas a prosto o to o to znamená časová a prosto nová omezenost jej něco stvořeného i když je to správné tak je to také stvořené či také čas a prostor vyvěrá pořád bezčasovosti a zase je tu schopnost od bezčasovosti. Jsem o žid to znamená jesiže se dostanete na pokraj časoprostorový záležitost tak o by být za tím bezčasovosti věčnost kdyby tomu tak nebylo kdyby nebyla cesta zpátky jakože cesta odtamtud jsem o by byl na který jsem odtud tam tak by to všechno o nesmyslné o to ale s myslet ale v tom že můžeme ze se vrátit z toho co ano ten smysl toho co ale může vrátit. Jenom jenom ten kdo se ocitne na starají toho času prostoru ano vyšší je se v tom časoprostor mistra řekl v znamenala nejvyšší měrou uvědomování atd tak dále ale to bych vám se nestačila cestu protože z něco malinko rád tím že totiž my zase to tam dostane na s kolik musí být zmařeno kde. Ne tomu živočichů. Kolik myslíme co za co svůj život krav kolik smíme je a ku o čeho všeho ne abychom se dostali aby vůbec jenom byli naživu teď ještě kolik se všeho ostatního jemnějšího musíme z počal na mysli myšlenkovém světě abychom se dostali na kraje o rozumíš jedlé a uvažující mysli přes zamění v tom prázdnu je řešení. To všechno odpadá řekneme si. Tak za takovou cenu že jeden nějaký jedinec se pozdvihne do věčnosti musí tolik toho padnout a být zničeno co je to za spravedlivost nebo se to za jednání. A bych řekl očím z ku nic není zničeno. Nevidím věta ničemu li že to je nerozumná od toť na dně taje správná jsou věci které se rozumně nedají zodpovědět počet to jenom transformace. Ž s ním v jeden světa tak co on transformoval. Jednak vlastní na život tak třebas to od pak zen stoly to jedno z od za svou. Všechno takovou transformací. Prochází hmota je nezničitelná jo tělo se o mě. Vracím neviditelnosti ducha který k tomu kraluje v no ono si to tam nepude tyto svět li obavu podívejte se. Minulost přítomnost a budoucnost se podobala nějakému dobře vám známému dění v příděl. Vidíte li tady s tam před sebou tak ten minulost minut z to semeno prosto dost tu tou jeho slova vně s. Ale je tam minulost jej živá žít strom nemyslete si že stromy něco mrtvého tu tu cizí do oni nemyslí v tom ježíši věc ale je to je tomu semenu mi do z ano. žije či přítomnosti žije celá minulost celá přítomnost je postava na minulosti na víme milosti ne že je to za mámy pak to neni po ježíši ne všechno co bylo před námi je živé. Je živa záležitost jednali ptá záležitost souvisejících s přítomností. Či ono by nemohla existovat být kdyby nebyla minulost živá čím vámi s. Ale teď této živé přítomnosti upadne semeno ze stromu v tom mně budoucí stravu obsažen budoucí míst tam jak je tam obsah že musí z toho semene vzniknout ten s ano. I většina z že to že je tam se plýtvá než na těch semen padne na ne úrodnou pudu nebude se z oba no tak nebo janem co všecko ale nebude to od. Ale před při každé semeno je zásadně určeno o to by sto milost tam nebo to je řečeno mohlo by z toho vím z se vám tak je to je pará budoucnosti je to zase živé ale závisle např sto host co se co jste si to dosti je bez to se do bez pád nebo janem co všecko jsem tady říkal takže o co jsme není předepsána jak si to tak jež si představil víte takto může ze do od a tak jem a může mu. Že by vás to můžem být vyslyšena dostat do stavěl ne klíčivosti otce připraveno či pak nejen budoucnosti že čeho tak ta karma nepřekonatelná neexistuje pro ten si to před toto přirovnání s přírodou s tím stromem a v tomto smyslu existuje jenom jediný jeden čas neboť na tom stromě který mám možnost mít semena závisí přítomným padání se. Nená i budovou při existence stravě to tak je to je jediný část ale v tom není vůbec obsažena odpověď na bezčasovost vůbec ne nebe necitoval v opřena je tam odpověd na to co je to tak co je to časoprostorová a je v s s s s s s tím jsem obrazně o vám o postačit zatím když že kde se to časoprostorová pak ale ne z povídání o kleci mi než věda mluví je. Po této klec o ničem jiném ale spokojena po lesy všechno nachází nepřipadá jako objevu obě nová ani ta začato v kleci tam najde třebas nějakou šitím nebo ve jako jako zevní škol tak jestliže v on to mohl zlu od své dětinné jednání své dětinné věku příjemné ti si rozoumkem dětinné věku se tou klecí je někdo nebo něco. Co tu na čem je tak je závislá ano. bych to řekl podobenstvím zaseto bude o zenu bohu svatýho tomáše akt lidský on říká jestli tady mám nějaký život s. O které vím že nebyl tam obrody či o tak dále ho od zase dál a tak dál to podobá jako něčemu co se děje ve skutečnosti na jiném poli takhle. Mám spánek. jsem a potřebuje život budoucí tyto syna a je nemám proto strom vodu neznám pramen vody nebi kde ten pramen a řeknu synu soud doby nebo někomu by že konám když potom pramení o řekneme by málem tam proto tak sto podávali tento zpětný proces který on tam svou svatý tomáš lidský sleduje když sebe deska na život tady je tak si musíme. Říct že někdo někde tak když je ten pak jež jako z přijde plný vody tak co do ten pocit pokračuje když neplní modlit tak mohu si před o paže někde zákaz tu na to se to stalo. Tato z tu na to je zdrojem zdroj bytí ne zdroji života na které všechny to relativně jak nic tak je vývojové z toť by nějaký vývoje tak je to způsobeno nějakým zdroje který se neví když ti ma všimnou tak točí všemi konečky dělat přivodit tak musím se opat jaký ten základ kdyby to bylo zakotveno takto nemůže se tady prvotním obec fungovat i s to tady tam taje tak je tak. Od v tomto rukou jinak by ne existovat kdyby z toho viz co to s tou s tou ty nějaký základ tady musí být ten je rozumově není pochopitelný ani vnímatelný ten nerozumná záležitost o to je věc náboženství by z víry ale také věc poznání pochopitelně které za poznáním rozumu proč nedosáhnou mudrci. Aby se neděli takové špatné věci co od nás taky ano proč tomu nezabrání sice musí mít velikou moc jsou u boha především by vám chtěl říci jestliže někdo v s v tat k tak jeho svatost se jedním způsobem správným způsobem definovat tak. Že on nemá svou vlastní vůli. Pak kdyby jim maličko měl tak by nebyl svatý. Ale kdyby začal mít tak by se se to co s tím jsem pryč padl vzít jestli nemá tak je svatý. Si že by začali mít nebyl by dále než svatí to není žádati při za z kde kde se dívá svatosti spočívá v tom se ten člověk zásadně plní vůli boží takže když se modlíte třebas svatému od vás nevyslyší tak leže byl nemilosrdní ale že plní vůli boží a splnění naší prosti není ve vůli boží takže se zbytečně tam kam se to v či do walt. Že to mohli pustit nebe není to v nich bylo protože situace taková že když to nešlo podoben jen tak to jde pozvi v když kristus se dlouhou dobu snažil po dobrým v to pravil nešli nešlo tak řekl že musí věrou kolem z myslet po od bude rozmetáno že ano a kdyby ho byli poslech klid a. Se co dostal takže něco taky musí dělat ne co všechno s v ale s s s varovat na ty svatý jen to panovat něco musím se taky sám ten první krok do budou musí vydat sama ten může udělat když to neudělá tak všechna vine na něm a ne na těch svatých jak v tom pánu bohu jestli my si budeme osud a ne jak jeho pán mu jenom tím jak jednáme jak my jsme se zase ne do určitého řádu ze kterého není vyhnutí o ni s jeho. Ta se který vím když vykonáme něco lepšího zase do vyššího za tu te kterou jsem vyvinutí tak jsem se nemůže stavy z tato zlé co se děje s tím do se tanec řadil rozumíte tato jsem vedení v koncentráku to se nezabil to šel pravdu dostal na vás nezabil nebe života dělala snažíte a byl z těla aby třebas ničen. Ale do se zbavil sama sebe za velice do vyššího řádu vůbec by z toho nebo z. A netýkalo svého able jsou bodem tam kde ostatní vyšší něco o podívejte se jakmile se vrátí k ten marnotratný syn tomu otci. E tak jsem musel vidět s tím synem který nebyl ma že jsem o něm věděl ne kde dokonce co s co dělat to posila se z toho co do se ryba dělo vlitou malovat ten který se vrátil stačil se zjevil a otec mu říkal co se živých co patří všechno nepatří se v otci obraz jsem oni z jsem v domě ne neod obraz jsem o něco obr. A proto tak rozlišuju ten kdo je rád ten ještě něco z otcova ten do se rád jako malo visím ten že mu to ne patří ten že tím obdarovává že s tím toho ž tělem a že s tím oslavován za ten návrat ano. Nemá všechno dispozici ve vším stavu než tam temný prožito za člověk tím návrat to je kvalitativně ji k vlastnění než tam to z toho prvního dnem marnotratného který nikdy neodešel z otcova domu a pořád v tom misse v tom ráje také všecko měli ale protože se tam u nic z proti vlastnictví nekonal tak se musel s. To ráje spal s ale protože ježíš kristus stavěl všecko proti vlastnit.