Karel Makoň: 83-13 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No se snažil o tom aby všechny složky lidské bytosti vědomé i podvědomé e při poutal k tomu dílu jo. Ji znamená tomu pochodu k bohu a to je tedy veliké je velký plus toho jen víra je to co on něco velice. Těžkopádně kdo byl velice jan člověka takže to překládat také to dosud vědy třebas na ost to a více slovech jedna věta a po mlčky dělal čárky a střední ty jsou uvnitř věty dělat. To se velice těžko překládá takže překladatele to většinou zrak se to co on řekl no tak vono bylo dobře kdyby člověk když to přestal měl po ruce překlad do několika jazyků doby si srovnal do vás. I větší pravdu a kdo potom nějaké další dohromady znění toho překladu to jsem samosebou neměl možnost dělat ale na do por. Celou přesto to dostanete techniky nějaké podobě si to přečíst protože nemá se podceňovat nic z toho co člověk může sám udělat ta dobrá budeteli musí být. Jestli původně přitom stvoření byl celý dobrým a jesi se teprv potom tedy zkazil na domu napřed tohleto a potom se připomenu temně abych se taky kterou toho ostatního. I mu zapomenout proto ta otázka do na pokračování složitá napřed tohleto řeknu takhle pojem dobra jako člověk zná. Je podle na relativní například vizte nemohl s klidným svědomím říci že ty der jehož čili než beru dál než tu niko se vite či ne. Protože oni ne pocit žijou zlo a dobro tak jako my e pro toho ty těla který třebas nemá vůbec hlad a přesto vraždí ten pod. V vraždy je rozhodující pro jeho existenci nevidí oběť nějakou která je připravena k vraždy je nemůže oponovat tak se na ni prvé a po viděl je ta přestože ji. Nese rada nechali dalším tvorům dal chtěl však kolu málem komu všemu vstupu mým kteří to potom prost trhají a z měli tím let proč tohleto přírodě ejhle e proto se tam jde o tom nová. Toho přírodě že na ten by byl za dvě někoho a taky ji se v něm mají tou upoma jsou tak vy se jeho jak nedostali ja takhle řekla mu dostalo tomu masu takže chci říci že zlo i dobro má. Svou funkci ve stvořeném a ježíš kristus sem se pro něho odvolávat časem jo protože on tyto věci dávno rozřešil říkal že je že je podobno tadyto rozsévači který zas. Jen dobré semeno dobré semeno deme to si pod tím se to metu velice ale ten přišel nepřítel v noci zasel koukol ta když obojí vzrostlo protože. Si přišli ta říkali pane zdali si zasel dobré semeno zasel jsem dobré semeno jenom dobré semeno ale přišel nepřítel a zasel koukol dovol pane. Bychom by to tady po kol aby neza sil to dobré jste si to říkal nikoliv zašla pali byste tyto oběví nechte obojí dozrát do žní a pak se vodil jedno o druhé o tamto se spali na toto přijde užit. Ku tak tak je to s celým tím děním ve vesmíru a on to ještě tady živém organismu našem lidském těle a lidské společnosti a také bez víře tím společnosti že to takhle že totiž. Zlo stejně důležitou funkci jako dobro a že do toho zla které se vám neska jeví jako vzrůstající třebas když toto hodíme zblízka. A nepřekonatelné to pozicí o tom co všecko tady vidíme to není nic tak katastrofální ho jak se nám zdálo k něčemu takovému nedojde když tato protože mohu mi ještě větší než byli dost. Od ale vyhlazeni spravedlivé protože je úžasně milosrdný ale uvědomte si jednu věc že my jsme se pocit potom bude od bude na další otázku vaši že se postupně otci. Li na úrovni velice lidské bych ji nazval přírodní a v přírodním říši platí jiná zákonitost. Ž jak se nám pravým genezi platila třebas ráj tam se vzájemně ne vraždili a ani zlo tam nemělo tu funkci jako zde zde na tom světě pro zlo bylo danou funkce. Dobrem znamená tady se však u vzala zároveň s dobrem úplně jeví je se drží všeho věčnosti a ten za vidět v přírodě zase viděl na které není obrázku takový případ že je mozky život. Čili se něčím krmil a vzal byl za do požírá tak tím silnějším tvarem tak to takže se pořád krve šel ještě mu to když dotor kdo si do taky zažil potom do se dali tím tak takhle to takhle bez ohle je tady padá. V přírodě se říkáme kde ten pánbůh protože tohleto trpí jsem takhle to může být ale my víme dobře že to za ženo pro to aby ta příroda například tom moři dělal dělali způsobem aby tam nezi ta nerovnováha aby se. Protože melete dalo svěřila nebyl jsem si ty ostatní aby se dodržoval za v šachu a tak je to i v tom světě lidském kde že pokud tedy nejsou na vyšší úrovni než že na zvíře z jali bohužel nevděčně. Jsou na ten věci úrovně to zvíře oděné do jiné kůže než ty myslí ale namnoze se chová stejně mysl jenom totiž na sebe ten viděl nepotřebujete tento zvířecí potření se ne. Zase roka na sebe a dokud takhle člověk myslí také vždycky zlý z dones protože v tom že jako povraždit ve nebo to to je následek ale příčina klamně že jste svůj který si ten. Sebe že především zase na po toto ostatní a nevím zanedbáváme totéž kristus nám kladu na srdce milujte bližního jako sebe neví z nemíní znamená nemyslel na sebe stejnou měrou myslete. Je tato okolí ve kterém žijete a tato prostředí které bez kterou byste nemohli jsou bez vidět no tak toto jedna věc bych trošku pokročilý takže z toho vyplývá aspoň. Matně že i v genezi je naznačen nějaký vývoj vývoj od dobra ke smí není měl zla na dobra a proč. Tomu tak je a nebo kde dokončí nebo jaký je jaké jeví chodit skoč z toho není to také je která musí končit byl zkázou třebas lidstva a tak dále nemusí vás. Moc jako zajímat k ale přesto si to trošičku můžeme vysvětlit e samozřejmě že toto nemůže být závěru tu více to bylo zbytečné konání a aby to stvořil proto že nabito se zničil. Ale my víme z příkladu bible a od jednou že například byl případu li abram sedum budou vás hospodinem o ničení sodomy na komory a. A že se nakonec jsem způsobovala do hospody jen na patnácti spravedlivých že když tam bude padá projde vůbec této město to neměl třebas totiž to bylo tereza nový po těch padá spravedlivý čili. vám chci jenom za protože to bylo velice nedovedl mít říkání vysvětlit tohleto že záleží na každém z nás kdo deme za dobrem esi vůbec za nimi deme dneska nazve braní proto skladu zbraň. Dobra proto vám že všichni třebas dělají jinak nebo mysli jinak nebože nevěří jane co všechno dělají dotoho mně nic neni se musím držen dobra za každou cenu za každý že okolnosti to. O symbolicky když ježíš den ke zničení na kříži ji nesmím tak si meč rozumíte mně neboť ježíš řekl petrovi který za světem v tom při bez do znáte. Ta sil meč dejme do pochopit kdo mečem zachází mečem schází i když jednání vrcholné do bylo nesmí ta si meč rozumíte tom sou ten důkazy let v ježíši kristu ovšem jak. Tam který nejenom důkazy ale návody jak se máme chovat tak každý za všech okolnosti i do těch krajní okolností kdybych byl třebas že jelikož jsem byl koncentrák. Ku nedát viděl toho esesmana který bych se chystal zavraždit tak měl právo zavraždit protože měl právo a zavraždil by jako zavržen toho vedle tady. Ho nenáviděl toho zvané se mu nedivili ale protože jsem vzdal ten život a přestal jsem ho nenávidět vedena neměl jsou nenávisti tak ono ode utekl utekl. Ale neza radím tak bych řekl jsem takhle zlo utíkat od člověka jestliže zlem člověk nepůsobí a. To přežívá ale do kdo přežívá zlo proto přípravy jinak jinak lidskost seno zároveň s tím zem tento budu váhání toho objeví jeho že si tak musí na toho malé do domu rozváže nově toto slovo hovor rozvoj pro těch všech věc těle. Není na to čas a teď chci říct ten celý dvojí který je líčen v ráji a tak dále ne není jak se. Tam vzdá zaviněno tím že se to vim bylo pánu bohu ruky on tady padá nezodpovím protože nějaký nepřítel přišel zasel zlo v podobě toho jablka. Od tak dálo toho pádu ne tak to vám to je zevní slupka obrazu potil mně tohleto ale teď mně musíte prominout promluvit jenom na heslech. Protože bych to musel pro táhnout asi tak na pět nebo šest hodin a nadto nemáme čas a jsem to jde napsal protože si to musíte konci z čista jo to je to také vypadá to tak. Je člověk nebyl stvořen tím že a ten základ toho správného pochopena věci že bůh vzal hlínu protože to je symbol a kde se do toho ducha své. To tedy nesmrtelnou duši nýbrž ten duch lidský byl napřed u boha než měl člověk tělo neza. Čína věčnost chce někde narození nýbrž věčnost že si je věčnosti ten musí být věčná dovědět ten člověk je věčný totiž říká ježíš kristus to seš čím byl jsi dřív o co vědomě vole přesto zavede po madona. Ty se jen ale tam byl jde oněm nevíš že si na něj bez povinna to jiná věc ale to kde nic z praví že si tam byl přeci o tu odjakživa od věčnosti do věčnosti ano do měla době aby ses. A vrátil tak jestliže člověk e v jednom okamžiku sestává mu jiným v tom je tam řečeno nebavil tak doslova osobního pravé stává jsem ho s ním tady jasně vysvětleno založením. Takže to nevěl z vůle člověka totiž přestává hmotným tak to znamená že tam nebyl začíná mít tělo v našem slova smyslu ovšem mít tělo našem zase to nešlo to byl proces tak jednoduchý. E to nebyl proces který byly e jak to tam větší najednou nastal v tom jsou li jednou ji periody vývojový který jednorázově nějakým aktem protože e toto nebylo psáno pro nějaké věc se. Ne nýbrž protože jak ten to měl pochopit prostě jenom pochopit za neměl není od toho prostota bylo jak to tam bylo to proto jsem neznal od toho nechtělo a teďka jestliže ten člověk se stal tělesný. Tak prosím zase nebyl natolik tělesným aby musel umírat ta tělesnost nebyla tak křehká ještě ta byla nechci věčná protože začínat tak už. Byla časná ale bych to řekl zkušenost jiných věčný mu že ten anděla je nesmírně dlouhý život jeho také takže jeho jeden den. Že ten náš celý život život čas tam probíhají jak takže ten často v ráji v tom stavu ráje nejen místo e probíhal jinak než tady tedy kdyby tam byli bývali mohli zůstat jakože nemohli e. Že vývoj kde dál tak tak by to bylo dopadlo tak představuješ protože dneska byli káže jak umírali a tak dále jenomže ono to co se tam líčeno v tak dobře dva velitele neni. Jaká jednorázová událost zase někdy stalo mistr lidsky zase to není jisto lidská záležitost se to byl zase rady říkali to jsem jednou stát správně docela této úrovně nemohlo stát e to je. Na jiné úrovni méně nové než které ze všech sestupoval tepre do této mu ty sestupovat do této moci i potom stvoření toho těla z hlíny tou mělo se charakter této moci ale ještě taky jemných charakter. Že e teprve po pojedení ze stromu poznání toho do kam které jako bylo zakázáno povídat se od. To člověk na úrovni si úplně mocné a to znamená spadl z ráje a zase tam máme takový příklad toho že tam najednou vystupuje nějaký had ne který. svádí tu evou na to se dalo pojíst tomu adamovi e to je mistrně e takovým pohádkovým způsobem vylíčeno jak ten celý proces vnitřně probíhat tam je to dramatizovat může to. Byl nepřítel a tak dále je to nepřijde toho stavu a ne boží nezmizel se to pánu bohu dal rovnou nepřijde toho stavu který musí oponovat aby se to posunul novou se nedá. Tam se do toho jsou mají nové a nové složky dotoho procesů vývojového takže dejme tomu po pádu z ráje je tam v tom procesu víru den dokonale zase. Za on to málo něco co mu obrazy protože on říkat dualismus všechny právě dvojic zlo dobro to světlo vím noc a tak dále všecko dohromady e neboť že jak se tam dovídá pera. Seděl ten ho proto věděl co to nebylo dne a noci že ano nebyl nebylo rozešel nám o to bylo co podstata dát začneme ohromný vylíčeno a je není to vůbec lidé vědeckého protože by toto když člověk nechce to. Chopit nebo veces se poděl trošku zato tak se tomu směje no a teď ten on když takhle nastal tak samozřejmě musel se taky projevit musel se projevit e řek bych fakty. Takže ne když je arabela a palem že takový příklad na bohu obětují oběť ta. Je nová nebyla bohem přijata a oběti a bylo to byla přijata tím že kou než z oběti stoupal nahoru z toho poznal ta jim když jeho touž se pozve po zemi. Hospodin do nebe nepřijala v sobě nepřiměl to je e tam není žádné nebe ne co se říkali věci na tu mu pojetí dětinné ale je ten symbol jedinečným ten na věci nic nemění ten. Říká že jestliže člověk je koná oběť vůči nadřazené hodnotě znamená bohu ta. Že přitom myslím na účinek prostém na účinek jsem tak jeho oběť nejde k bohu vůbec se dacík zemi ze které on nešel nemůže být bohem př. tak že není pro něho vlastně určena ten že myslím na to jak to dopadne jaký to byl dopad na co ten aber na sebe nemyslel a opravdu se odevzdával tou obětí sebe tou obětí odevzdával. On bohu sebe odevzdává bohu dovolme dělal ten tkání a tele ten člověk stále jen tak se tam říká velice hezky když to to lidsky neodpovídá ale symboly nesprávný. Že je pravá od jsem veškerého lidstva ten pavel byl ježíš zabit ten nemohli do otce čili my na této úrovni byla stojíme dneska jak jsem to velice prudce do proto. do tohoto momentu kde ten člověk myslí na sebe a jedná pragmatický to znamená kolik mu doby nese jako šestá ne takže když třebas dejme tomu. Katolická světě nebo přestal svý e někomu se byl povýšen může pro dobro tak musím zároveň slibovat to co zato bude mít ten křesťan to jeho vůlí zda ale je to jde do nové že by to dělat tak ten člověk byl řekla. Když toto s nemám to o do vůbec ten budu tomu do to musí chybět nebe ale tím jsem mu zatarasí cesta do nebe od toho stavu nebo čím pod nedá dělat on potom musí jinými prostředky než konání dobra jež. Je další někým i se dostat oklikou tam kam by se byl dostal po nim volním dobrá kdyby to dobro které ona on ne za tím sama ne když to měl nejmenší z ale od sebe dopad na sebe. Proto ježíš kristus říká při postoj jsou že ty jsou spasení kteří konali dobro bez ohledu na sebe či do žaláře šli a tak dále a kristu se mi to je říká těm kteří byli osvobození z. Pasení e městem to udělali a ne tomu dobru vzalo asi ne a to nebudu to zase další líčení protože všechno mají napsání s někým řeči jesi se rukou se dál. Takže nemějte strach z této úrovně dokonalého dualismu který se dal promlouvat nedá na vrcholu dualismu to je všechno dualisticky dopracována. Je fyzicky je to dopracováno dualisticky tím způsobem že existuje pohyb ve všem nikdy přičemž neexistuje protože lid a tomu ano je pohyb i ten ježíš si tak jdou za tedy nemůžeme. Svou svým vědomím bylo nemůžeme svým vědomím e to jiné slovo které u kouzlo kdybych si jako myslel že by to dovede to trvat e nějakým lepším z půst. Ne tak úkolu toho zůstat ale to byl dospět my to můžeme potom ten pohyb v tom nech totiž je na věci se dají nestaly se z hlediska vědy dvojím způsobem prosbě atomy a tak dále můžeme. Úžasnou energii ne z co vám cenou veliký to on se ten který do toho vložený a začátku vesmíru podle do jednoho modelu pro tam vás tepla byla taková. Že se ještě ani atom nemohl vytvořit a to je ten řek bych z nás je lidský způsob proti tohoto násilnické mu způsobu. Stojí jiným model vzniku něčeho lepšího a to je ten že samovolností se to také provést naše pravlast a to jste. Budu vás o tom čisti je samovolně z my jsme toho všichni to je ten této království boží mu to nic někde tam nebo ve on vás je samovolnost je naše. Oblast jestliže třebas dejme tomu vám samo klepe srdce ale staráme se o to aby jste se o dostali tak celé nepostará než takle podle ty starosti nestavil byl větším. Ty sekrece sami um budou bez naší starosti prostě ten složitý organismus na kterým se dneska pozastavujeme nad jeho dům mysli ost ten funguje a o tom vždycky samovolně bez naší vůle. mu tomuto celému dění říkal o tom motiv musí jedna základního pomatenosti myslí kdyby mít kdyby on se musel za o to jak vám nepás zalezu všecko tak vůbec nemůžeme v tomto životě jít k tomu dostala sami zase. Ne do takové míry jsem se dostat nemusíme protože ten jest o všechno je postaráno nás že by to jenom při ten budemeli se jenom vých ta ne a i to je samovolné ono to potom funguje do určité doby z toho před. Ale ježíš kristus říká dokud v sobě nevychová než nebo nedá potíž schopnost že by se tato samovolnost roši mířila i dojít. Mých oblastí a tam začla působit tam na to ty máš vliv člověk chce ten tak se nikdy dostane do království nebeského znamená nikdy nebude spasen. Je to velice dobře rozvedeno na to nebudu zase předvádět ale přeci jenom nějakým způsobem bych to měl aspoň obrazně říci co on tím myslel. No ne obracet těžko volit tak zabili nekulhal nadvědomí bych chtěl by o jenom na jednu nohu víte a tak určit řeknu takhle jestliže člověk. Spějí tak patrně někdy svě dokonce toho vědomí s masem jedna na jiné úrovni než na této hmotné on to. Tu se toto vědec nějakým tělem a toto proč je moc medovou si je mi tady v posteli klidně a nepropadl si je tam jak se on to zdá ale nemyslete si že že. Že to neni svého druhu skutečnost co se vám tam vzdáte svého druhu říkám svého druhu to znamená jinne jiný do skutečnosti než tahleta to vám řiká potom je tady po mně stává že. Stavu ztrnulosti nebo netečnosti nebo nevědomosti najednou nějaké vědomím propojené do nějakého jiného stavu a tam funguje a jak se probudí všechno se přestane fungovat že takové. Dávali toho co říkám o pomoci z mu z jiné a co si přál ježíš kristus abychom dokonale oživily pak aby tento o tom vody z mu dvě. Měl v područí od toho si z musí jedná o bych to řekl obrazně když tomu po dovolit věcmi obraz připravil aby naše se chceme klepalo jenom pro nás ale pro lásku bo. Tu aby na jsem myslel neza jenom na na sebe ale dali milovati budeš pána boha svého z celého srdce svazek vším smyslem svý síly své svým sice dál jo a e tvé řeč. No e budeš když budeš vidět co dělat z jiného důvodu než pro sebe než když sebe o pomine o božím sebou cíli vyšší než city který představuje svoji osobnost tak sobě oživí. Jíž život věčný a šli do toho věčnou životem od odlivu dvě který se v člověku vzbudí natrvalo nejenom ve stavu snu a ona se v něm fungovat tak že rozum. Ho bude poslouchala rozumíte a stal se prostě to co třebas totomu ve dostalo jednou za ty tři roky že najednou mu to světlo tomu petrovi a řekl ježíši. Ty jsi syn boží a to nebylo z jeho rozum protože ostatní který chodili vedle něho pořád se věděl jeho sílu ale nedošel do do míry aby mně o proud poznávali synem božím. Ani ještě po smrti ani při do smrti je to úplně věřit protože se rozprchli přestal mít důvěrou ježíše který byl potupně popraven bezmocně říká že toto smrt zkrachli ve jsem měli a podobně ale ten petr to duch ten moment. V poznával a tady nám ježíš kristus ukazuje že celé náboženství svůj pravý základ v tomto zjevení které není z rozumu ten něčeho vyššího proto mu říká. Ty jsi skála na skále postavím si ke jsou pro sty lety vzdávali zjevení nad rozumem o právem ustanovil nástupcem i když který vám poměl. Raději e než třebas ten petr byl mu věr vnější to bylo vidět pod tím křížem když jim tedy to on tam ten šel nebyl nástupcem protože on se potřeboval pro ten stav lidstva tedy. Je následovat e po jeho smrti aby včele svět ve stále někdo kdo je vrcholně chybující leto zlo které nesmí být tím vím seno a přitom přistupme my. Jím zjevení a to byl ten teprv vrcholně chybujícím nikdo před tím tolik že pro sem to bylo ale celá jsem zvrácené byl neprovinil jako svatý do tedy zapřel. Ježíše třikrát než jednou komu to tak potom ten vzor toho e ukázky to je to to ten ježíš kristus byl vyvolil a my dneska se pozastavujeme třebas na zeptala tam vode se stali stě vy už. Během staletí jak sice letí i za nevědomost která tam vládlo vládla ano třebas vládne to by nás nemělo zasto šlo pro nějakým způsobem v plánu v jeli tak například neza. Se na pak ve následovníky dobrých příkladů nýbrž bude si vědom toho že jsme křehké nádoby zhora dolu a že to z dáno měrou. Boží abychom ten svůj koukol si z milosti boží po držely skonání věku protože bychom jinak nebi může li. Správně dualismus v jsem zásadně a to je možná moje chyba proti třebas pláž ten mu životu že jsem nebyl je dokonale dualismus v. A že když se vynechává takzvaná za proč ji stránka života která nepřijde na přímočaře jsou hledání boha tak se vynechá a i to nalezení boha proto. Ten tak malý musím těch klášterníků el v tom hledání velice malým proti oběti kterou do toho vložili neuměl mají úspěch a neuměl větší úspěch byl u těch kteří nežili takovým životem. A ten byli bohem nalezení první příklad toho druhu ve byl třebas ze svatý pavel bývali šavel dal vraždy křesťani ano byl vyvolal jako jeden z prvních. Ale nejlepších učedníků páně nebo apoštolů páně ne řeči a do bychom volil říkat to co je tady z assisi který byl zírat co by on synu a tak dále to nebyl dán klášterníci když toto doklad se zase dost vešli jsem dá. Je ale napřed rozvinul život ve si vás mít lidi římu z kdy pravému životu tělo svěřit že e brát život jako celek tak že v něm není. Nic neúčelné rozumí pěti ty na poli zla mají smysl kdybychom ve zkratce moje nazval voláním božím vel toho tom pro koho už. Zlo dotírajících zlo je voláním božím ten neříkal že vyhráno ale na dobré cestě e a váže si toho jeho že musím no e nedá okolí že když šel. Katolická si nemalému výbornou zkušenost říká jestliže někoho vlády anebo než se stane svatým strašně pokouší pronásleduje satan tak je vidět že má. Stále jem na tom aby ho co vy to a to ten bude veliký svatý jesi toho co ona překoná například modely měl v době ji nové době e našem dvacátém století nebo no co. A pro svatou ztratit existoval člověk který zemřela roku šedesát osum ho byl to pater vírou se san žilo o tom bylo na svorně slyšel a tenhleten člověk byl velice pro stalo satanem vládní. A ten přestali to vlastně ten který on žil říkal to budemeli svatým protože nositel toto nevšímám mně to provedu učil sousto ale do toho pořád o toho pořád zájem. To bude velký svatý o nemýlil jste jakého tedy vlastně satanem na teďka si to musíme vysvětlit protože je to něco se novou z boha nýbrž ten satan to je naše já. A jestliže člověk svoje osobní takové mouchy sežerte ale nenápadně ne varování v neumím počne v tedy celkem nevydá. Jako může sani jak na to že platila doslova písem jsili blažení vyvedlo z úst svých ale jsili or tím anebo si studeným ty jsi. Můj a tohleto také ten nebyl nikdy vlažní ten běhu a to bylo zaviněno jeho které bylo velice mocné to bylo s tím se muselo hodně o jo. Takže on měl dojem extrakt váze vymístění že totiž jakoby bojoval by tím vedle se jakoby to byl čas bez který rukou sally pravil taky pokusem ale to bylo jeho e. Uvědomte si také že totéž se stalo ježíšem na poušti to pole jeho naše totiž kdyby nevzniklo aby ty kdyby se s kdybychom ho neměli tak mi nerozvineme tento život to je největším požehnání. Pro nás a jenom potud dobu dokud my vzrůstal me muselo římě v tomto životě jakmile jsme rozvinuli tento život tak to musí sloužit ženo a ne přešlapovat na místě a pro sebe něco dělat. Proto ježíš kristu byl pokoušen na poušti ji usedl budeš li se je klaněti a tak dále to ne tomu se nesmí musel učit jejich když řekli přestal klanět a ten tím se stane naším služebníkem on se toto. stalo služebníkem poza ti mi služebníkem nesmíte si myslet že například který nebyl schopen býval ježíše zradě kdyby si to když nepřál ve se chtěl zmařit to je mez rady je co dělal oni si jan měl tu ví. Vodu že byl pořád lidsko ježíše takže slyšel což se tomu podle to bylo zrozeno napsalo jim to neni což se tam tomu jidáš vědouce dal mu první sousto tu dva aby čestné jsou s tou tak večeři orientální ani. Tam to se udělat udělej rychle on se sebral šel prozradit ano kdy může dal by nebylo poč pomoc tomu se to nestalo e tak je bůh opravdu dávám moc i tomu svýmu na. Udržuje celý ten dualismus v tom von textu aby totiž byl člověk pořád tříbení nevím možná že byste lepší než ale tady nejsem pří ve tak bych vůle tady říkáte na. Moravě z v padnu přestanu být viděl zase že ta navěky musí být že to se mnou v pořádku a ono je dostanou do na ve vrcholném nepořádku a když musím. Rovná a tvrdě a padat dal ses dávat tak je to v nejlepším pořádku protože bojuji opravdu člověk je předurčen který jediný je. Osud žádnými nic li k tomu aby spojoval a jestliže to chápe tak že ten boji něco nesmyslného vůbec nepochopil smysl tohoto života. Ten pojem nutný a buďte za ni vděčni bohu že my můžeme tím v tom pojem se dostat z fáze v dualismu zase k němu k tomu jediném jinak to nejde. Kdyby byl ten marnotratný syn nepromrhal všecko jak se tam praví by byli by tím že ranním a chtěl se kam no. Tak by si byl nes poměl na otcův dům ale okamžiku do neměl vůbec nic kde nad chci nevím na ten dům z pomine a tak živě že. Nepodala a jinde nový zná dokonce cestu kterou vůbec předtím neznal čili tento boj třebas prohnaný který vás dělá ani jest pra protože znát dělá nic pannou je nějakým způsobem. Relativní dobro a relativní zlo a proto nám může ukazoval absolutní dobro vinný mělo absolutní do pro ten tomu otcovský vynikne který jinak zahynu nebo nebyl patrný nebo by se zařadil protože relativní dobra leze dal. My za toto nesmí vím kdy kristus dale na to abychom nikdy relativní dobro nezaměňovali za absolutní dobru někdo řekl dobrý pane všeho toho říkal nejsem dobrý ani on nebyl doby nedělal protože on. Je jako vtělený bůh mohl dopouštět jenom relativních dober že by daleko si žil tam ten odpusť satan říct ale nemohl absolutně nic udělat když to otec nebeský je v jeho otec který všechno řídí dělá absolutní dobra školy. Není vůbec vidět jo protože toho co měl mi mít nedorostli tomu vidění absolutního takže ten jediný je dobrý ano my dobří nejsme a jestliže se vědomost nestali jsme ničím tak máte. A teď byli nejblíž tomu království božím tak to byla jsem tohoto dělat ta otázka toto se jenom o ježíši kristu ještě jsi můj o synu člověka o synu božím jednou o synu člověk. Ta jednou o synu božím a kdy jsi ty výroky srovnával kdy mu my musíme člověka a o synu oni tak byste zjistil tohle toto doménou při protože vám možnost všechny věci tedy to mi tady probrat zase syn člověka nemá. ale kam by hlavy sklonil říká ta ne syn boží syn člověka nemá ten nemá ten zvířata mají svá doupata a ptáci mají svá v z dále syn člověka nemá kam bylo sku. Ano to neznamená že by jako od tehdy byli na viděli a že by neměl kam hlavy sklonit vůbec nýbrž to znamená že člověk tady nemá být domovem syn člověka syn člověka kterýkoliv syn člověka. Nemá mi tady své nic do jestli to tady se dají své doupě tak pro tu chvíli tohoto ještě je vyřízen pro království boží zatím rozumíte jakmile tady nebude li kam by hlavy se. Byl jakmile ten nebude nedal záštitu jo kterou o boha tak je to dobré v tomto smyslu s to byl syn člověka nejinak žete při nebo tak tam není nikde a dycky tam toto. Nešení syn boží syn člověka tady vidíme co nemá člověk dělat co dělat a tak dále to je velice poučné to rozlišování v kam ten současné tak myslím muss jakém to on. Splněn s tím co se dneska děje vás vírou ho cestou k bohu a dále upozorňuju vás na jednu věc je rozhodujícím pro tak je tomu byl bude devatenácté století že kdo se sem stole. Ti se vědět podařilo vědět která staví na rozum se podařilo stanovit ze základní si řiká není zákony e podle kterých něco bez miluje definitivního a vám. Podle které se to letech právě počítat mnoho dobrý věcí takže jel můžeme el umí no že nazad mu zdravě zasel zákona jiných zákonu měl se naučil kdy chytat přírodních sil tak aby sloužil člověku taky může. Využil přetavily meče pochopitelně ale vědní za ve se dobré stránky aby mu sloužili neznalost je to zákon mu tím by způsobovala že jsme nemohli zavést technickou kulturu ani vědeckou tu. A že jsme tedy nemohli být na výši poznání rozumového takhle jsme dnes samozřejmě tato věda která nastolila rozum ten na vrchol veškerého poznání a řekla si. Co je nerozumné nebo se za rozumem nebo co je nelogické co je nepochopitelné i to není vědecké se do musela ten malé chyby že řekla prostředky které známe. K poznání jsou konečnými prostředky a jestliže jsou jestliže to ji poté jsem zachovává dodneška většina vědců tak a pak se musí samo se. Tou víra v boha rozejít s tou dokonce psí neboť víra po maje nerozumná proč ten bůh stvořil svět při jen takové trápení jenom proto aby mu. Dodělal nějakou radost a zaseto do do sebe nakonec přijmou ne za někoho spasit tady novou odpustit a nemusel otráveně tady být ten naprosto nerozumné rozumem se nadto nedá při jít. Ale jestliže by věda a dneska e milo mikro kris domu blíží e vzal za svou nebo přijala možnost že teď. Stůj jiné prostředky než rozum poznání jiné prožitky a dokonalejší dokonce prvky byl tak by řekla přišel aby k tomu že všechno co dost řekla oni tak absolutně platné nýbrž se. Vlivem toho že tady jsou ještě jiné vlivy námi za nepoznatelné do rozumově vůbec nepoznatelné že všechno relativní že mám dokonce někdy obavou se e se dostalo takového stupně pocit byla jedno. Čili že řeknou že všechno je skutečně to nechceme se s tak daleko by to nemělo tolik toto vám degradace hrozná ale dalo by se to uvědom kristus se to stalo že ničemu nevěřili ani tomu rozumovou ale. dní zákonitosti když padne něco na zen tak oni jsem ani nevěřil dopadlo rázem kdyby to po roku živou na kudy oko tak by tomu třebas nevěřili ale vědec takových můžu který se držel tak. Ale ten symboliky nebo učení indické pověry jak se to říkal toto je neskutečné budu co se může stát to je iluse pojem ne. Jsem říkal když to vážně přitom smrtelně vážně pokud tohleto nepřijmeme za správné tak se na poli cestě nemůžeme se nikdy dostat do věčného života vědomým jsem říkal tak kristu blíže já. Pro ale pořádnou pátku o jedné z vás je to další pán váže mým jsem říkal to byla tím své to není žádná skutečnost otce. Uklonil a vod doby neviděl jsem nedivím chci ale je to jenom čát skutečnosti proto je to část protože tak proto to mně ještě ilusorní a proto všechno. To co rozum by době neni i tu z rovní to je pak to uznávám ale pro svoji relativní toho st relativní pravdu je to relativní pravda v rámci. Toho tou této vývojové fáze je to absolutní pravda pro někoho ale se ten stupeň vývoje překonám se doby pravda která tehdy dát dělal nestane to máme zákon které nestane. Dal a tedy platily kde se ještě dalším rady se učili že atomy nejmenší částečka ocital zdá nedělitelná se tomu všichni smělo to neplatí ne a e. Ono dokonce den to byla takže každý vědec i když si to nepřizná je tak nejste každým pokud rozum považuje za je jediného z krutá praně mého soudce který právo rozhodovat ne o tom co je platné a co není. On vede který věří boha říká no věřil přitom boha ale vím že na to nestačím si rozumem fakticky člověk nevěřící a celý strach protože taková jde víra ho nevede. Ke konkrétním čím říka tomu nerozumím notak tomu sice věřit v ale nezbyla jest jeho je věřit ale ta víra je takové dovedlo nezavazuje toho za voze jenom to co čemu rozumí ti. Tato to čemu rozumím domě za voze doplním tam si může dostalo božím abych nedal smysly a to ostatním k tomu jenom věřil nával když vím z domu ta po smrti snad svým budu možná že tvá nebo nebudu to je na to bylo. Takhle mluví takzvaný věřicí vědec se znova takovými mluvil a bez do s tímto bylo ty čili ve tak vždycky byli tak kristovou a který sty neboť že si to nic ze. Ale to je pokud byli poctivě my. Si chtěli tak se nebo po vodě nové přednášce se přesvědčil že jsou tak celistvý jsem potřeboval je přesvědčil jsou tak klid aby byli komu patřím kde jsou tam mají žít. Okolo se mají opřít a to by bylo to všich ni věčnými že se objevili sobě ateista protože víra která nevede činům která nás odkazuje na posmrtný že. Od nebo tak pro pravá víra když krisi této víry vůbec nevážil tedy kteří takhle věřili že city ho miloval víte menoval na by jimi a říkal i neza bylo půjdeš že si to víte ten člověk který. Jenom věří mohl za ním jít kterou musí mít jistotu že vede za někým kdo toto stojí ne tak a kdo nešel okamžitě za ním let tak to prostě nevzal jakou učedníka. E tak je to zase to upozorňuju že věda v fází bylo velice opírat o rozum si to myslí jsou byla rozum taky tak úplně pravda zase jinou řadu vědců se měl. Příležitost přesvědčit o tom že oni jasně pochopili že jenom rozum se neopírali abych tak řekl ve zkratce žel ty nejlepší věci přišli jsem to viz. Kdybyste se nestal se na to neni přemůže o tom nýbrž odpočinout si od rozumu že nechat rozum trošičku stát nad něčím je také dobereme o to pořád čtou orat tato se čelo za rozumem. A ty než věci tímto způsobem vnikli za stě pascal o tom jasně mluví že takhle vznikly ty rozum větev výtečné věci z fyziky ta matematiky jo filozofie a ale teď. Si že tedy tato věda nastolila rozum na křeslu to nejvyšší vládce přes celou se kterou těch výdobytkům vědy pak techniky a celého stylu života. Tak pak dříve nebo později musí si uvědomit že nastolila něco co bychom bez krát se mohli nazvat dokonalá technika nevíte si nedokonalo. Je řekněme bude otci mystičtí dokonala technika života šel příklad třebas nebeské si na něco co ti nedovedla léčil tak z dokonala techniku nic víc technikou. Myšlení i zase třebas v těch vás opakem lidsky tele co všechno pořád ale je to technika kdežto ježíš kristus neučil technice taky myslel. Za technický věk poručil umění žít a to je smysl vyšší toho života a a se snadno domluvám s každým umělcem stravy co by s umělcem že to oni záležitost rozumu. Bude to umění záležitost nějakého vyššího si tu nějakého povznesení nad rozumovou obraz se správně říkal to oni pořád tento návod pánaboha tak je to bylo odbyl vidět. Že to nevymyslel že byl živý unešen že byl vynesen sám za sebe neznal znali své nebo je znám jedné nemalý zase z ll radostní vám mám tak jednu v znal o jeho doma na na chovala jsa san. Viz tento člověk když maloval některé se obrazy neza začátku tady se dostal do tak skvěle techniky malým ste že nepotřeboval přemýšlet s ním jakou daru tam za tak dali mu to samo šlo se. Stalo obracet k samovolnosti tak byl viděn svými přáteli jak maluje nedívá se na platno ani daných králem dale prostě tak jsem to dělal dívat někam na předlohu. Kterou měl ve svém duchu sebou pravou často se to trvalo tom vládne jo on pralese si díval tadyhle z on neměl vůbec žádnou se do vode že jsem tu tak to byl tak by příklad člověka který se dostal za. Rozum ale to neni jenom malý slité ve všech svých mění například dejme tomu mohli s s s s máteli jím říká no i se dostalo do o cenu. To svoje spisování ale vězte mi to nebo ne ale jsem před tím než jsem se dostal za rozum za rozumové e střádáním myšlenek třebas není jedné z druhé. Tak jsem se dobro co jenom dobro jemu řemeslu které bylo možná podivu podal na které bych se byl ne zasluhovalo no do otcem ale jakmile se dostal za toto pořádal ani rozumové ten do oblasti ducha. E tak jsem dostal do domu cenu za to co jsem nedělal to co jsem nedělal to se samo tělo na které s na co jsem nestačil vůbec se dívat čemu ses. Tam nejvíc pod miloval jenom si pánové který dali tu nebylo vůdcem a tak mohl stejně mluvit o do vědomím ne e třebas v hlavě na pak úrovní dej za takových koho se dostanou do o cenu. Anebo dejme tomu s t a jiný všichni mluvili stejným způsobem že za to nemohou bych tak řekl a my za celé to své postavení. Bez tvoření nemůžeme ten my sme a to je ten závěr toho my sme závislí aniž si to uvědomujeme na tom který ustavičně udržuje všechno. Existenci ve stavu poznávání bylo vyšším stupni vývoje a ve stavu lásky a je to ten zdroj kterému přestal říká bůh ne. Takže a chci mus skvěle odůvodnění v on vlastně nastolil rozum naprosto tam sice trval nepatří. Ale způsobilo to že vybudoval celou technickou a současně i vědeckou spolu si chcete nebo výši. Vývoje ale to oni všecko to jenom revoluce dalo se která se postavila proti nerozumnému jednání vírou a. vám řeknu jakým způsobem je to nerozumné matce na tom cennějšího než na to rozumné nerozumné to po stránce že ten rosa. O lidského vědomí je malinký výsek z celkového nekonečného vědomí a jestliže my stavem nesmíš. Které jsou dány smyslovou činností která podává informace vím mentální mu životu našemu aspon co co to nějaký skutek nakonec tak mi zůstáváme v oblasti této šíře kterou. Oni ukazuju těmi dvěma prosty a v tom případě je to rozumu je správné v tom smyslu nás to udržuje ve vědomí tohoto světa a kdybychom toto. Vědomí neměli kdybychom nedovedli ovládat pokud nám to umožňuje tento úsek nitro rosa vědomí že ho nebyli opravdu přírodou také i ovládáme tak jsme nemohli vybudovat ani. Tenhleten dům kde se můžeme v klidu setkat jo a kde můžeme nastat na stavu v něm že toto krále nějakou střechu dal novou pranic měl než střecha na novou nezas řešení nějaké fáze. Ale nic víc abyste to za střeše mým taky omezení a ono bude třeba aby člověk uvědomil že musí ze sebe být. Že možnosti větší než kam sahá postřeh vím že se podobá reptá který je v kleci a protože nikdy jsem poklad. Objevil vest nedostal otevře rady mu víš ska on jimi nepude chtít obvykle nýbrž on tam zůstanete že chci lidově podle poletovat po místnosti v náhodou necháme umí slovem von se. Co do pece protože tam svoji stravu tak to vypadá s každým z nás mise tomu jistému rozkoší vracíme a unikáme předtím takzvaným nejistým e před tou moudrost. Tím nejistoty e ve které je větší moudrost než v naší malinké jistotě ta moudrost jistoty kterou vnímáme spočívá v tom že malá přehled zná a tomu rosteme. Styk že kterou taky máme spočívá v tom že velká a tedy zatím pro nás nejistá nepře ledna ale že nejde o to abychom se dostal. Li do takových nedovede vnitřní řek protože ježíš kristus řekl řekli vám někdo krásy boží je tady nebo tam nevěřte jsem toho co je podstatnější. než nějaký úsek cele všestrannějším pro sahaly čili jak by to neni rosa dost časoprostor nýbrž to je prostě existence na včas o. Z ti jejíž součástí je potom jakou výron je časoprostorová záležitost veškerá čili pravda není někde třebas nám říkají no tak. Li tam nes které smilování nesetkával našli to není nikde ten bůh nýbrž je ve všem pravé vnitřní záležitost ve všem kdybyste rozbili tato na nejmenší části. Tak tam pravá nemějte zase v tom to tak je tam tam ten vnitřní také to toleto pravdou pravda je zásadní tři si říká o tom povídá máme takovém hledět nemyslete že jsem veden taky spasitelem. To ne spasit temnější u ježíšem bylo tože žil než že něco o tom říkal to co tomu říkal byl komentář tomu co žil musel podle něho žít tento to sme taky rozumět tomu. Složil co od nás chtěl a tak tedy nedívejte se skepticky na to co vracet miska jeli navádí jak se stali krotil na ženství tato plné právo mu. Pokud zůstává její devizou čemu nerozumným to je hloupé nechtě přitom poutalo to jenom jasné že ano protože to jednoduché že podal ses tím čemu nerozumím nebo se nerozumné. Že to hloupé jsem hloupý ja ne pravdo do přijdou je netrpělivost a myslím že se čist sled stačit tomu protože není brada co si vy myslíte zemi napověděl. Ne že například doba o nějaké víry náboženská pod bujet že ho potom od nic není oné kdyby si přečetl co roky na co pro kým by se naší doby takže dojem tento vědec. S původem rusové z toho mezi čan jasně by pozoroval že své střídá období kdy třebaže ji dělali z mu sice objevili bylo svět a celý z mus jo. Materialismus svatému zbyde smutný to je pořád před čili zase pavel na přestane zase ho bylo to dokonce dopadlo to někde takže to třeba těm fanatikům náboženským stavět brzdit protože my. Bylo protiváhy nebylo toho koukolu ho mysl musí do toho si si ho si ho nesmírně fázi o ten proti onoho která není dál v tady. Nám otázku velice které jsou e z domu otcova jsme vyšli a do domu otcova se máme vrátit otázka zní e přijdu tam všichni. Nebo někteří se tam nevrátí padnou a zůstanou ztraceni e tak otázka je kladená špatně. Totiž my co považujeme za odpad na cestě aby byl se praví tisíce je padnout toto levice třicet opravy si tak spadnou ale ty se toho nevšímej vypořádat vede všech mou. Byli boha látka naznačeno že ten honza který šel za nějakým cílem bylo od dáváno různými okolnost by i dobrými i špatnými aby tam zůstalo být v tom stalo si vědomi nešel do by tu princeznu známe. To jsem neosvobodil byl z toho vězení toho čaroděje přírody e ale on jsem dal zvykat zašel dál tak do to tady padá z je tady někdo kdo by jako nebyl spasen je jiný. Na jeden eště se tak on vědy do říká e bude doba kdy e v každé byl vede rovná ano všechny pro ty jsou známy e kdy nebude mít sil tato řeknu svými slovy teďka. Jeden byl zlo svou funkci a proto ježíšem dost obrazem je ve bude e pokoje měl ležeti vedle beránka ne ve všem obraz jak to tedy je. Že nic nebude ztraceno které jasné jenomže všechno prochází proměnám takže jest ta cena třebas kukla vážky. Když je odhozena a pro tam v tomto rození vážky tři fáze atomu utajit před vždycky provádět je to ztrácel se to odhozeno málo ve jisto váš ta jo. Je zase na kukla pod děly tyto věci mu týl ne a tamto přeci jenom zahynu to znamená tisíce tak tisíce obalu musí být zničeno než se z toho vyk tudleten. Motýli který spěje k nebesům bych tak řekl ono a to neni svět ztraceni něčeho jenom odhazovat nepotřebného tady se takhle nedovedeme představit v nerozumné to je nad. Váš rozum trh v to vtom to této práce padesát mělo lidí a třebas jenom malinká stala možná na bez vyprostit s pocitem který se aspoň v fázi umírání dostala k bohu. Což dni ztracení ani jeden mně a kdybych přišel třebas od izraele promiňte my si ji poli takovým to ve mně aktuální případ. A kdyby tam ti židy kladli otázku jak to s námi bude u hájíme svou říši malou v tom moři farao když jejich. Li krásy tak ho anebo ne všichni zničení tady si řekl pamatujte si že byste zvítězili a proto tu vizte. Říkají mýlí když se by řekli že kolikrát hospodina radili myslíme od bohu mu cizí a nepravým se klaněli stavěli jím dát dát telat toho podobní si bych. Ale tvrdil ne nemáte pravdu vizte zvítězili a proto jste tady tak se neptejte jestli zůstala ten nezůstanete pokud jste tady a ne. Jednáte ze své vůle nýbrž se držíte hospodina nikdo vás nemůže porazit to jsem se měli přesvědčen že s viděním a tak je to člověkem člověk nezačíná živý být v okamžiku zrození. Nýbrž to je prostě život věčný který odněkud i odněkud se vystihoval zase od toho co je domova mířím celý odněkud míří celý někam jde že proměnách nepoznává který. Na věc například i za je váš praví že se setkal hospodě nemáte tam viděl takové pole a na tom polem poli bylo mnoho postí z bílém sluncem. Od masa o tom nebylo a hospody stav ruku aby kosti se pokryly šla s vámi a ty ostře pokryly masem a povstali aby z nich lidé. Víte že křesťané z toho vyvodili že bude poslední soud když ale staneme z mrtvých z toto i za čistou za bez dosti je to něco jiného že ten člověk. Li odhodil nějaké tělo a jsou jenom kosti znovu se stává člověkem ne aby mohl v tom svém díle pokračovat a ne bude vy nutím bude muset proč tak dlouho bude se stane boží. A ježíš kristus řekl všechny hříchy jsou odpuštěny na hřích proti duchu svatém ceně neodpustitelný že se v sil. Tak stroze tak je to třebas promiňte protože jsem podle byl tomu dojmu toho řek bych absolutního výrok ježíše krista nebude nebude odpuštěno ne. Ale je to fakt že člověk který se dopuští výchovy z toto doby se nebudu viklat co to je tomu není odpuštěno ten si to musí odpykat ale protože nic co včas. Vznikla nemůže věčný následek asi to odpyká není tu hříchu ale nemůže mu dovím ost odpuštěno von si to musí odpykat kdežto ostatní bych si vůbec odpykat nemusí oni mohou být od už. Je to ježíš kristus dokazoval odpouštím se tobě si šel žádný odpyká ani tam nebylo jsem zvyk jsem taky v jestli je možné aby hřích. Chyb byly odpuštěny například oběti ježíše krista na kříži protože za stojí výše než jakákoliv kam nemám kdy zákon od plátky a tedy překrývá tohleto. A na to se nedá taky může odpovědět ale se budu snažit že tím je to tělo duším ale tak tomu u berou navázat e musím s s s pád na protože nemám musí jenom čas. Tak bych řekl tohleto odpuštění hříchu něco jiné než co mezi proti přestat abychom my nechci ty si musela se narovnat ty pojmy. Není totiž možné nehřešit není možné nehřeš vůbec dokud člověk nesmí vozu neznovuzrozených ježit děj svatý jan v to je pak čili že že když to les. píše že znovuzrozený nehřeší ale kdo tam k tomu všichni ostatní řeším a tedy není možné si nebi tváře další kam jak vy tomu říkáte tam pořád. Tak je tady tady dobra nepozná taky dobra karma stojí mezi námi a bohem ale taje na věci čili hříšnost to je to soustavné. Samovolné zase váháním zla které nemůže být vytrhován mnou dokud nedošlo k větším rozumíte tak musím pořád existovat sousto. Pochází účinky zla a dobra musí vůči je bychom porušuje pro váhu kterou potřebujeme rovnou plese základny ze které stoupá nevidíš tak musí tak ho teprve za je tady o by ježíše kris. Ta co to je tam nám ukazuje jestliže bůh jsem se stal člověkem. Obětoval jsem se za vás na kříži aby připojí který se oběti říká svatý budete se mnou spaseni nemusím světím při si s vepři. Jiné to vstup proti na tom kříži dete mělo to byl proti němu ono bude byl pro že to tělo bylo spása mluvilo ale toto musíte dát obavou cely v ježíše krista mezi jenom často s tam odělo tady nevěda této jestli či všechno toto známo. To on tam taky říká e že a mnozí z těch jsou von třebas léčil vůbec v ani nedali vůbec rady nešli ty nejsem meče měla věčnost proces o nekouká ala jestli se připojí. Víme k jeho oběti nepříliš pak jeho obětech když ji pro nás tu jsi jdou spásy rozumíte jenom v tom případě jiné ne on proti další vůli nic nedělá a nemůže dělat že by potřel. Tu vůli kterou vyšlé měl ze své boží pro člověka celou ten člověk vládnout žil na kterou člověk žádnou si musí do počínat správně dnem sis hospodařit. To co hospodáře a ne pro sebe tento stav se takhle napraví tak pak bude měla nem aspoň vývojově bude byla bude definitivně těmi stoje věřili dostane jedno město svou živen dvě města a tak dále to bude že se omyl. V něm bude stupňovat tak řekl ano ale jaké postím přivolením oběti kdo se to tam obětoval bez ty nessi syn olovo určil chci je to nerozumí ale úplně ne vůbec ne když. Vás dejme tomu ježíš umíral na kříži chtěl ono aby na nás apoš povede jeho taky by se ho vůbec ne kdyby se to bylo stalo tak dokud bylo konec křesťanství von za za všechny a za za všechny visel sám. No nenapoví dávám to něco že připojení k jeho oběti spočívá v tom že přijmu jeho oběť za oběti vykonal novou do. Mně rozumíte že nebude to oběť nýbrž ježíšova svatá terezy je po dlouhém trápení posun na světem kdy nemohla vnitřně umřít si ježíše znak. Nikdy dají napomohl za říkal to viděné zase jsou to není ty nerozumí se dostal stezky úkol jenom mohl s vědou mou oběť jak si že můžeš být spasen tak něco řeknu na těm přidám patě předá. On svoje utrpení jak si žili svoji milost svým oběti kterou tam jsem provedl a ty se v při měli bude to moje oběť ne. Moje se svět přidám náš a ona se přidala ježíš kristus znovu za ním zemřel na kříži a od tech víra je e budila dojem. Že že nějakým způsobem neznatelná když je říkali jak to můžeš terezko vydržet kroj to uděloval založila váze setkat byl tak dále krátké době všechno dělat vůbec cennou. Ona řekla v tím že se na mně narodil kristus a on pracuje za svýma rukama nejeví na así na nohama chodí neměnným ne a tak to podobně jako to. Ta ho ne čili toto pochopit se nedá takovým krátkým povídáním za tedy říkám ale je prost jsem spad klec úkolem trošku jinak než jak to dost chápe to chápe daleko hlouběji a je tomu. Se dva jak tak jiný ho tak trpného připojení k smrti nebo po si myslím úkolu ježíše krista a další věc co se stalo byl tam na kříži. Neni jenom záležitost mistr lidská když šel třebas někdo řekne e to se nemohlo z toho tolik zázraků kdyby potom musel by taky nějaký záznam někde pořádná on není. To se všechno někdo si nevymyslel to řeknu mysl tak vás jen o to nevadí ale horší je semen než tomu připojit myslím si. Ty který tomu nevěřících že to dobře vymyšlené a si teďka řeknu jak je to krásně vymyšlena typu předvádím že ten život ježíše krista jako něco dokonale vy myšleného že se líčí jak se postupovat od příčin přít chce. A von vám že jsme nad tím jak je to kerý dělal nic výmysl a se dostane do daleko tak činna se toto stalo ale ta ještě když přijde potom ke měla řekne tak ho toto přeci na stezka kde se to stalo mně. Střelit sebe to se nestalo ne bych když ten říkal že bych od jeho po věříte ne to se nestalo se k tak co teďka tom co se dostat k tomu nevěrectví odstup ode chce. Které vám řeknu to seděli od věků dovětků přestože se to ukázal někde na kříži tyto byla ukázka tohoto střední těly je to přestalo abrahamovi dávno. Před narození ježíše krista v přestalo eliášovi všem prorokům všem svatým jindy který neměly vůbec ptal o ježíši kristu všem se toto stalo za je vstoupí ježíš jak při již dříve než se to historicky. Tím rozum stalo mi to že se to jako informaci poznám milo věčná záležitost bůh tím že stvořil nejenom stvořila také vstupuje do stvořeného a pořád za obětuje kdyby se neobětoval tak se mu to opravdu. Ve ne a bude to od něho pryč on musí mít nejenom bože desky úkolu musí za nedostal úkol spasitel kdy to musí zastat úkol mu umí po utěšitel toho osvětitel ducha svatého a jedině. Tato trojjedinost boží je bůh celý ten proč se duch podnož vědom mohl říct tak se v i. Jestliže to je otázka na kterou se rozumně nedá odpovědi ale možná že vám to bude stačit tak těchto řeknu možná že ne na asi protože některé. Odpověděti v které se na takové otázky nejvíc krát kdyby byli dopolední kdokoliv tane rozumově tak by nebylo rozporu mezi rozumem a mezi tím dalším mezi vědou o náboženství a tak dále třebas budete jsou proto. Jsou opravdu nebo viditelném věc takhle se rozumově ne dopovědět temné ale se použít podobenství jako teď co dělal e které to částem. Je z obrazí ale to podobenství jako všechna ježíšova podobenství a bude budovat vedl mohu nebude toto zrazovat celou pravdu nýbrž jenom jednu li čas že tím spokojit ce tak je to na vás když ne. Pak odhodit jako nepotřebné jako nedostačujícím ve mně to nedostačující co řeknu ano ale na tom nezáleží protože e mám příležitost nebo možnost si doplnit. Tuto částečnou pravdu e tím jiným se za ním jo v tato vám nemohu slovy vyjádřit takže odpověď bude velice slabá je to asi. Proto že bůh je stvořitelem zároveň spasitelem v v nás zároveň v osvětitelem v to znamená jestliže. Když si někdy v nebo pořád něco co rozum a netvoří jenom proto aby to bylo stvořeno musí také ten. Rád že si to vůbec tak vždycky si s na to aby to stvořené bylo závislé na něm a aby bylo nuceno. E veden ten závislosti se dokonce k němu vracet čili ten výstup všeho stvořeného z boha to jako ten vstup do něho. Je kontinuální proces protože ste ji nezačal a nekončí který probíhá a probíhá tím způsobem. Že duch který je nestvořený před transem formuje na stvořené a my bychom to druhé hlediska o jestli st že by. Se noří domu protože v a zase se vynořuje za židi okolnosti za oči rozmyslet navazuje smyslem vynořuje. Smysl toho považováni vinno srovnání se vymyká rozumu nerozumné řešení proto mají třebas číňani asi z doby. Dva tisíce pět set let před naším letopočtem vám je řeknu nebudete s ním spokojen nic není stvořeno a tím je to vysvětleno pro ně. Jsem ten nerozumné když vidíme že řekne stvořen vyvedlo on se přeci jeho oči na to byl od vod nevzniká třebas brouček z nějaký pravila co ten že co vzniká pravé zaniká že to všechno určitou. Nad dost jenom ano do obě a místně omezenou jenomže samotný čas naprosto to bok to znamená časová a prostor nová omezenost je něco stvořeného i když je to prázdné. Tak je to také stvořené čili také čas a prostor vyvěrá pořád bez časovosti a zase je tu schopnost do bezčasovosti se nořit to znamená jestliže se dostane ten. Na pokraji časoprostorových záležitostí tak objevíte za tím bezčasovost čili věčnost kdyby tomu tak nebylo kdyby nebyla cesta zpátky jakože cesta odtamtud jsem tady mi na který jsem bo. Tu tam ten tak by to všechno o nesmyslné o to ale smysl právě v tom že můžeme zase se vrátit toho otcova domu ano ten ten smysl toho že se nemůže vrátit jenom jenom ten kdo se ocitne na rady toho. Času prostoru jo že vy žije se v tom časoprostor mistra řekl znamená nejvyšší měrou uvědomování a tak dále ale to jenom se nestačila cestu můžeš něco malinko vrátí. Že totiž na kdo se potom dostane na s e kolik musí být zmařeno dejme tomu živočichů mu kolik mys. Něco za co svůj život krav kolik smíme je pak mu on jsou všeho ne abychom se dostali aby vůbec bylo byli naživu teď ještě kolik se všeho ostatního jemnějšího musíme spotřeby. My si myšlenkovém světě abychom se dostali na kraj vel rozmýšlí jede a druhým uvažující mysli že z ani v tom prázdnu je řešení. To všechno odpadá řekneme si tak za takovou cenu že jeden nějaký jedinec se pozdvihne do věčnosti musím tolik toho padnout aby zničeno co je to za spravedlivost nebo se to za jedná. E a bych řekl očím sku nic není zničeno nevidíme to ničemu jde nerozumná odpoledne věta je správná jsou věci které se rozumně nedají. Zodpovědět protože to jenom transformace když s ním jeden světa jsem tak co on transformoval jednak vlastní na by živo jednak třebas to odpad zen stoly si to jedno z toho transformoval. A všechno takovou transformací let prochází moc to je nezničitelná jo kterou se proměňuje v rámci neviditelnosti ducha který k tomu kraluje. No a nosit to dál nepude tímto směrem vykládat obavu podívejte se minulost přítomnost a budoucnost se podobá. Ta nějakému dobře vám známému dění v přírodě vidíte je tady stravu před sebou a tak ji ten minulost minulost to semeno je rostlo do stromu. jeho nová věc ale je tam minulost běžím váš živých strom nemyslete si že stromě něco mrtvého tu tu si nikdo oni nemyslí v tom ježíši věc ale je to ten tomu semenu minulo. Ono to žiji čili přítomnosti žije celá minulost celá přítomnost je poslala minulosti na živé minulosti ne že je to za námi pak to neni po ježíši ne všechno co bylo třeba mí. Je živé živá záležitost to je jeden volit tam záležitost souvisejících přítomností či ono by nemohla existoval by kdyby nebyla minulost živá vším vámi od s. Ale teď této živé přítomnosti upadne semeno ze stromu v v tom je budoucí stravu obsaženým budoucí jíst tam jaký je tam obsažen. Musí z toho semene vzniknout ten strom dyť většina žil v tom že je tam se byli tvá že šel těch semen padne na ne úrodnou budu nebo se dopadlo taky nebudem co všecko ale nebude to strom ale před. Ty každé semeno je zásadně určeno pro to aby z toho milost vám nebo to ježíšova mohl by z toho vím mus strom takhle to je padá budoucnosti je to zase živé ale závisle jen napřed to co se zase se říká no. Lidé estote do nec tam anebo janem co všecko byl tady říkat takže budoucnost není předepsáno jak si to tak věž si představuju víte ta tomu že někdo kdo mu to tam jemným a může může vy. Vás toho můžem být vysluž jenom dostat dostal dělat ne klíčivosti to co je připraveno čim takhle je budoucnost protože čeho tak ta karma nepřekonatelná neexistuje nebo otec. Kdo se toto přirovnání s přírodou s tím stromem a v tomto smyslu existuje jenom nevím jeden čas neboť na tom stromě který možnost mít semena závisí přítomným padali semena. I budovou si existence stravě to tak je to je ten jediný čas ale v tom neni vůbec obsažena odpověď na bezčasovost u vůbec ne neplete citoval v opřena jenom. Odpověd na to co je toho bez této časoprostorová klec tím jsem obrazně o vás o to stačí zatím kdy že byl se to časoprostorová přestanete bez povídání o kleci mi než věda mluví jenom pod. Je to klec o ničem jiném ale zase spokojená po věci všechno nachází nepřipadá jako ale ne obě pomohu obě nová ani ta začato v kleci tam najde třebas nějakou při jsi nebo o od. Jako zrníčko odkud tak jestliže tohleto nalezli poté dětinné jednání jsem synem věku žijeme si si rozumu kemp dětinné věku se tou klecí je někdo nebo něco. Co na čem je takhle závislá ano bych to řekl podobenstvím zase to byl o zenu mohu svatý jeho tomášem akvinským on si. A jestli tady mám nějaký život o které by mi že byl dán od rodičů a tak dále ho od těch zase dalo tak to byl dál to podobá jako něčemu. Co se děje ve skutečnosti nejde poli takhle mám vánek prázdný a potřebujete život budoucí tyto syna který tam byl nemám. vím proto prom vodu neznám pramen vody nevím kde ten pramení a řeknu svýmu jsouce doby nebo někomu že on když potom pramení von řekne nevim málem tomto to tak je to podávali se. To zpětný proces který on tam svou svatý tomáš listy sleduje když tedy teď neska ten život tady je tak si musíme jestliže někdo někde tak je ten zbavit jako přijde plnění vody tak musím doplnit. Moc cely pokročilo když si žije plní vody tak mohu si předpoklad že někde na vás tu vás kterému ho za o tato studna to je zdrojem zdroj bytí ne zdroj života na které všechny to relativně já. Když vás je vývojové stojí když nějaký o je tu tak je to způsobilo nějakým zdroje který se nediví když vědy jednou která točí všemi konečky jat přivodili tak musím předpoklad nějakým ten základ. Kdyby to bylo zakotveno tak to nemůže se tady spojovat je mi to byl u nová i stroji nepadlo je ten je za kotel tomto o bohu jinak by neexistoval kdyby z toho vys si pokud jsou k tomu bohu čili nějaký základ tak. Musí být který je rozumově není pochopitelný ani vnímatelný ten nerozumná záležitost od to je věc náboženství věc víry ale také věc poznání pochopitelně které je za poznání. Rozumovým proč jsme zasáhnou mudrci aby se neděly takovém špatné věci jako něco pán bůh umýt tak zas taky. A proč tomu nezabrání říci musím mít velikou moc jsou u boha e především bych vám chtěl říci jestliže někdo svatým tak jeho svatost se jedním způsobem. A správným způsobem definovat tak že on nemá svou vlastní vůli pád kdyby i tím maličko měl v tom tak by nebyl svatý ale kdyby za. Začal mít tak byste se co dosti musel pryč padl vizím jestli nemá tak je svatý jestliže by začali mít nebyl by dále mezi svatými to není žádné klinických na. Kde nevědí na svatosti spočívá v tom že ten člověk zásadně plní vůli boží takže když se modlit se třebas svatému on vás nevyslyší tak nežil byl nemilosrdní. Ale že plní vůli boží a splnění naší prosby není ve vůli boží e takže se zbytečně tam kam petr sledoval že to mohli dopustit zemi do nich bylo e protože. Situace taková že že když to nešlo podoben jen tak předem pozdní ježíš kristus se dlouhou dobu snažil po dobrým dopravy nešli nešlo ano. Řekl že musí ji věrou kolem z mizet po od budete rozmetáno žel tak založením a tak kdyby ho byli poslech klid tak se to dostal takže něco taky musí dělat než jsem všechno sval se. Sil z varovat nad si svatý jenom to vona byla něco musel jak se taky sám ten první krok dobrou musí vydat sama ten může udělat když on neudělá tak všechna vina je na něm a ne na těch svatý o tom pánu bohu mysli mysli kuje med. Su a ne jako jeho tam jenom tím jak jednáme jak my jsme se zase nedo určitého řádu ze kterého není vyhnutí niž jeho čát dete ani vím svý když by tam něco lepšího zavede do vyššího radu ten se zase není. Ty lidi ta jsem se nemůže stavy z tato zle se děl s tím do se tanec zařadil rozumíte tato jsem kde není v koncentráku do se mezera bylo to šel pravdu dostal na vás nezabil nevede života měla zažít. Ne nějak a byl těla aby třebas v ničem ale dost se zbavil sama sebe za velice do vyššího řádu vůbec by z toho pociťoval a hned říkalo se ho a byl svoboden. Tam kde ostatní když něco bodu trh podívejte se jakmile se vrátíte malovat myslím tomu otci e tak jsem musel. Vidět s tím synem který nebyl narozený protože ten o něm věděl ne věděl dokonce co s to dělat pravosti zase z toho co do se vyváděl do vůli tomu marnotratného který se vrátil sto šel se živil a otec. Mu říkal co se živých copak si všechno nepatří se s ním otci obral jsem se o nic jsem byl domě ne nebo obral jsem o něco neomdlel. A proto tak rozlišuju ten kdo je brání ten ještě něco z otcova jdou ten do se rád jako mar myslím. Ten že mu to nepatřím ten že tím o byl darován vám že než tím toho š tělem na tom žes tím oslavován za ten návrat ano. A nemá všechno k dispozici jim lepším stavu než tam tem protože tyto za slově tím návrat jsem to je kvalitativně jiném vlastnění než tamto toho prvního nem. Marnotratného který nikdy neodešel z otcova domu a pořád v tom my jsme v tom ráj také všecko měli ale protože se tam e nic proti vlastnictví ne konalo tak jsem musel stalo ráje spadnout ale protože ježíš kristus stavěl všecko proti vlastnictví.