Karel Makoň: 83-14 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Protože ježíš stavěl všechno proti vlastnictví o začátku. Tak dům důsledně či čeká nemá kam by hlavy sklonil neměl mít tady radím z kam by hlavu sklonil ačkoliv mohl kdekoliv pobývat jeho učedníci neměli rodiny na tak raněn tak zase proti vlastnění že. A tak proto nastolil nový řád vyšší než rajský. Takže jestliže ten za třetí se z toho marnotratnost tví nazpátek si byl vědom toho že není hoden mít. Tak se jenom tím byl že tak op z taková ale nemohl začít považovat to za své kdežto musel od za jenom za lásku otcovu rozumíte. Do tam ten si na to se byl o po do to za své a samozřejmé a byl jsem tam ten uvozovkách být s. Tak upozorňoval že nikdo rozlití není méně i party budou mort klid nebo více než duch otce. Je není být s s s s s vší již smrti nebo vzdálenější smrti než každý do se narodil na tomto světě. Protože není nikde řečeno že by tady vědomí se být ještě vzít tele let když někdo považuje pro svoje mládí věk. Za nebo za předčasné jednání aby myslel na smrt. Na poslední věci člověk jak tomu říká tak ne nás správně ovšem je to pro něho těší myslet na smrt. Pro duch otce který cítí že po něm ta smrt při tele. Ale bych řekl příprava duch otcové z za vší bod cesta se s příprava e dávala do pera tomu mladíkovi jenom že teďka vše nejenom v stránky po které je těch vší příprava protože si přetavit byl pro tu s po je neztrácel zase tiší že ten duch otce nemá těch živo tím s. Let tolik pro ten nad ví. Čili nemá to zaujetí ani pro tento život třebas některý ano ani pro život v bohu. Čili on se nemůže tak plně věnovat tomu boku jako třebas v tom středním nebo mladém věku. A jestliže tomu nebe na plně. Tak z toho svého věku z za řeckého v nebi dobude. Pobyt v království boží a tu bych vám radil jedna věc nastal pro něho okamžik kdyby měl u ustat v tom v čem ještě nemůže ustat mladí napřed řeknu v čem nemůže ustat nebo nechce ustat na nad dík nebo mladá ted ty prosilo to jsem se co si přejí. A když se potom dostal cestu duchovní tak poklad tou v tomto způsobu přání pro sebe tak je to králoství božího tak se to jak se převedena z jak si to přeju vypočítavě je království boží. To jim ta pěna a nějak kam se tím dostanou ale ne nakonec kdežto ten duch chodce který abych mu to ráda do pera aby to věděl že nemá schod z jako na co se nemá schopnostem soustředěnosti plné odevzdanosti jsem ber dvou celou stavu lidské bytosti že nemůže ho milovat veškerou silo může třebas srdcem. Ale veškerou čirou jsou protože stačila strašně malá v tak bych o na jednu věc aby resignoval na tento přístup k bohu aby resignoval na to že bych chtěl vstoupit do království božího aby ses mířil s tím že se mu bohu musím jo zda aby zaměnil tuto myšlenku za odevzdanost bohu aby bral ochotně z rukou božích i to nejtěžší co právě zažívá ano. A aby se s tím smířil v tom smyslu je to dobré a toto bohu přivádí aniž si to on bude svou vůlí psa že on se mohl přesvědčit před čili dávno před tím. Že se nedá vůli lidskou dosáhnout spojení s bohem postavu od co si či že to je záležitost čistě boží a že ženich jaké v tom podoben svět co přichází nečekaně kdy nikdo neví. A jestliže nebude mít olej připraven navíc člověk tak nebude těm kdo se do toho věčné život s pobývat co k na čili co ten člověk dělat. Wattse jsou třebas pád života nebo pád letu o dávným kolik nebo minut nebo si že vůbec nic. Ale musí být oh od tento svým budoucí život bohu oběd říct tady mám život a to chci jsem od od pro tebe a to je to co ukazoval ježíš kristus na nic jsem aby ničem ani nikdy nemyslel na sebe a říkal kdybych něčem myslel na sebe kdybych něco dělat vůli sobě. Ne věž te to není vyšší poslání které nám svěřil oči vás v tom že člověk je za bohem vůli jen a ne kvůli sobě a to největší možno zprávy z otce nebo člověk který cítí že si ho z od no. Z když vyjde z tohoto těla na onen svět a každý je vinný postavení. Někdo uvědoměleji někdo tam s neví že umřelo a tak dále to všechno se dovíte o tom vůlí vím toto je nebudu pochovat tuto psáno že něco navíc co tam není ani v tom mým komentář ti že totiž to co nám z tedy že z mus nebo mu bylo svět si co kdyby se učit tím životem na chtěl taktice nazpátek k lidské smrti jo. Tak ty co vám toto všechno říkal nebo byl by že se nám bují po smrti a tihle ti všichni mluví jenom o stavech které jsou do hlásí nadáním pobytu zde na světě. To znamená jsou jakýmsi pokračováním třebaže dynamickým no ne staticky mým z toho co jsem z bede je oni jsou ve spojení s i s tou dynamickou tohoto života ještě ani od od toho jsme na od pouta mají jenom je statickým podle okamžiku její smrti. Ale postu je tomu od u dají takže to co vám mu v jeho svědky nese ano vypadá takhle jakmile člověk tam na ono si tím i na astrálu na božím v tom tam jo. Ale dal za stalo na čelit dožije všechnu tu v tím nebo vypotřebovává vypotřebuje všechnu sílu tele ne kterou načerpal vezdejšího v z za žení slunečním ho. Ale nebáli umřít jakože neumře. Tak musí se napojit na jiné záření než nečiní tam není že čím dál žení a oni dnem onoho s. A pak samo potem režim den ano as záření slunečního závislost na ji ne je tam musí stávat ne k ale musí se taky krmit ta musí měl za den být protože dočasným tvorem rabi by se ne krmil let tak by nemohl existovat ten v jeho vědomí se neudrželo on se musí krmit. Takže krmí stejným záření když je poprvně když se manželka odpoutala napřed jedla u nás. Totiž zázemí které si o tu odnesla skuteční odpovídalo záření našich pokrmů taky sluneční za. Že se nedalo je tam našel něco kilo na cit ale ten m co co je to chutnat al přestala přesto to potřeboval. A to z toho důvodu že přecházela na jiné záření když potom jsem je pokud mu byla že je něco jiného než v tom moje a že tito letech oku na tak při své dobrotě je pod nabídla. No vám řeknu horší či bok jsem tady toho neodpovídal našemu záření jsem říkat tady jak to řeší s a to bylo to kdy budou ku pojí smrti viset tak. Se dostat v ale na jiné záření jednat jiného za říkám symbolicky je nad něho za hře. jsem nebyl schopen to znamení ale není to tak dávno pozval maminka k sobě do plat jedu dal jsem bral na se nebo při nad se před tím a při klamně ve si na s po je z vám řeknu ta je li tak a ne li jsem se mnou najít byt kdyby by to nebylo bývalo k a na to ne v. Tak jsem soud místu toho nad jsem jdou ocet své do trošku podobnou při cestě na nebi kdo chceš. Tak jsem v prosila bylo pro na čem ta tak něco nechal ale člověk to jak je to možné že tam matka která se tak domu po z kdy je řeka něco ho našel záření velice mně taky ještě chutnalo ale jsem se na to díval a ono to za vyhovovalo i temném manžel jak je to možné že tam taky listem se vážil protože je s námi nemůže zač se našel. Na člověk je složitá bytost. A může se jako takový vymanit z tohoto obalu. I z toho tupého astrá do který pokračování ten je pokračování tohoto života. A může na sebe na kdo oděl který není pokračování protože se věk. S o do do oni než život do astrá v bych v takovým módy je tam píše on tu to jen světlé o ho od od z vědy v městech dále tyto jsem znal v předškolním věku a tu si při ti a jestliže takového něco existuje tak stále na ten taky na tom jak tam tu boží když dneska přistoupil. k životů být matky která tam jsi na sled a panna sled taky tam musím upoma s jiným tělem než se kterým jsem mohu při od nemám že když jsem nastoupil v tom těle který měli tímhle tím astrálem takle mu tím toho záření sloužení tak samosebou u mě. Když on se tomu o prodělal říkáme jo. Ale když jsem tam přistoupili jiným tělem o to na astrální bych tak řekl tak je to chutnalo. A jak se v ale je v jiném nás není ale je zajímavé že se z toho ku probudil. jsem byl taky dokonalém najedění jsem ani nemohl na musím dát. Jak jsem tady že totiž jsou složky v lidském těle které živoří které dostávají bývalo pro svou povahu v tomto za ním byl v kdo po z něčím a. A tam vede nakrmit pro tu složku která je o pro astrá bystrostí od o. No ne toho on ale co to způsobilo že jsem od víry ne jsi daleko z nás mohlo oprostit od tělesnosti a že jako vlasti o pohled tělesnosti se pokračování tohoto života ano od astrální tělesnost. Z toho vodil nebyla jen důsledky za sem logicky nic co ne zase se říkal svým přátelům. Napřed tedy když se mi prosím že ve manžel co není závislá nad tělem to nemusí mít tělo. Berte na vědomí že že duch ten že který si od od učinil tady to setrvačnost tohoto života tělesného ihned jsem byl napomenut protože toto nemám vás ano že pro některé funkce. Která tam zastávám musí mít telat čili musí živit také toť tělo které je pokračováním toho života. A pro jiné funkce dodnes mými jak se zbavit toho co možná říkal tím způsobem že vedla. Do mého do našeho společnou života na této zemi a sebe námi jako magnetofonové pásky i nebo je li s pásky obraz vaše ovládli něco stále kde bavili dětmi no ono ku o a. A jsem s stál vedle toho ale život se na svém. Třeba proběhlo jak jak mně jsem tam byl živou otcovou ono taky malo od že nebo zbavili toho v ku. U vykládat ale proběhlo pod krásně jsem si říkal ale od toho odkud jak na na nejsem závislý na tom obrazu absolutně nezávislý. Jako jako ti tak i dobra musel nebyl závislý na tom obrazu který tam někdo jiný promítat ne. A tak se podíval nama řeknu pro stala ve země nebylo kdy vědec že město ho o on proto byl nebyl jsem viděl neměl jsem tělo. Čili duše lidská smysl ten je cestou protože všechny smysly dohromady je vím že vnímati astrální že tak i vyšší světy a může z který stýkat i když to. U vás že když z toho třeba z od sví ne jako sliboval boha že ano nedával ale v každém případě jen. Uvědomte si jednu věc že tomu porozuměl se jenom tehdy když tam vstupujeme s vyšší úrovní. Z úrovně duše která jenom jeden smysl který přesáhne přes všecky nižší úrovně o muži vědy proniká a kromě toho jede tělesná není závislá na tom co a v tom co vnímá a ty nižší a ocitnete na druhém břehu on č. Začnete chápat obsahově hned. To co bylo tady zastřeno tak je se na zřetel ano celá hned takže z tam setkáte třebas za tu před tomu dušičku o vlasy s tím nemá on pro vás mluví česky. Protože to řešit ten doby česky je váš překlad. Fakticky chápete obsah jeho myšlení překlad do češtiny ten čekat nedokonalý. Ale vývoje vypadá takhle když se tam delší dobu tak v to nepotřebuje z s řeka kdybych se dovede na úrovni duševní jenom astrální pohybovat trošku z ku letem než začátečník astrální tak bych nemusel věci překládá a vědomi třebas pod svět se vyd přecházelo do ní. Aby byl vědom si toho že ten kde to neni ne protože to vědomí koho době po dál neztrácel bych svoje vědomím se tam tedy do tranzu ve by si jasně vědom že to přejímání oni jsou dokonce tak slušně vychovaní. Sebe představí a jsi na tom nezáleží je si víme že to je nebo ne jinak když poznáme že to anebo není na tom musí být schopnost rozlišovací protože rozlišování tuku jak u viz svatý pavel je velice důležitá vlastnost boží a kdo ji nemá tak jsem tam pád tele že před tuto rozlišovat vlastnost tu svádí duchů tak si to před víra protože může k němu mluvit taky ve za dvě byl že v ale jestliže tu. Skoncovat sví tak odmítne takový hráz mělas vědomí cizího vědomí ale že to pravda takto přímé asan do třebas tu žije v ano tak to dopadá či o tom co se všechno plynulý příroda nedělá lásku že že že budete si o tom mluví svatý takto poznáte především jím. Že to moc která vás zastíní která je větší že z či kde pak je vaše chtění při jestliže vás naž diví svatý tak vůbec si nepřejete. Protože se pocit je ve vůli boží která je li jejím živila země jednání toho svatýho. Takže panna mary jak která měla toho anděla to přijala pokorně jsem tvoje služebníci. Takže ten člověk který se setkat svatým pocit je tuto obrovskou moc tříd pravdy boží. A nemůže z nic dělat než sloužit samovolně ne že by se dožadoval by mu to nedoví dodával prostě. Víme samovolně pro něho plyne nemusí rozmýšlet o tom co řekne mluví pravdu ale kdybyste li že i vy moci která za ním stojí. Tak seděli že to co říká se držet to nádech pravdy že pohyb obalem toho moci která ti z. Která vždycky nejvíc cit do své přátele se spokojí s tou s tím obalem a než ti se dostat k tomu ve li z pokory z ten čte strana skromnost je nemáme být skromný když il se o obcování s tím jiným světem ve veta. Že člověk slyší hlasy v tak bych to klasifikoval jak ko jak od ses v tak do podvědomí ano protože nedodal vědomí opačná v opačný vstup kde je naše schopnost mluvit. Naše schopnost ve přestože vědomě mluvíme je v podvědomí musím z to bude domy brát tu schopnost a uplatňovat i v tomto světě vědomě podvědomí vědomě uplatnit. A jestliže si všiml na s tak taky podvědomí je třeba cizí uplatnil vědomí to znamená netýkal se ničím vyšším a je to na hranici bazi více jo. Lépe jest i se hlásit do kroměříži baru překl. Vší veden tam jak zamontoval do lidského života tak pak. Na mně z to co by ho pravdivější vyšší bohu. A vám řeknu toho asi jednou vět jestliže jednou jeden krát v životě jste nabyli dojem že jste se někde třebas vody měl člověka nebo vnitřně to je. No be nějakou pravdu která je vyšší než jaké jste dosud žili. Taky považujte rozdávat snu a to ještě jsem jí. Neboť poslušnost způsobuje že ta pravda se vás rozumu stech. Neposlušnost způsobuje že z zbytečná el jsem živosti a tedy odstoupí od svých ztratí své neb víte. Čili vám řeknu kdyby byl v tom předškolním věku neposlouchal toho v schopnosti rozlišovací co je správné ale správné tak je to to je neztratilo. No to nestačilo proto a to jsem na to dál čem musí tady do pravdy dát musí se jimi řídit a to je potom mele číši to z jen duši byla vjem se všech těch zabilo tolik řečeno že to se nedalo pamětně všechno zvládnout to je ten krátký boží neboť to odevzdáni bohu služte všem jakoby to bylo bohu to znamená ve. Než lidem by se bylo živit z ale u moje služba nemusí být lepší než služba jiných bytí o to že je mám před sebou po ha ale lidi a že on zaslouží víc než ten člověk protože jestliže se považujete za lidi. Tak v promiňte jsem si z prověřit ježíši kristu na vás po žil za bohy a se že vám nadávám na každém o bohu. Tak vám nadávám protože se považujeme za lidi co odpoutat od toho lidství a co vás o to k tomu vznešenému božství které na nás je upozorňovat na to čím více budete lidmi tím ne budete asi těmi vnitřními pohybu protože to se překrývá. Vy musíte často přestat by vypočítavě člověkem přestat myslet na sebe se vám tam musí zase nemyslet jinak by se nezachovala z na světě. Abyste vůbec pronikly za to lidství dál k i k i ti by člověk celý den konaly dobré skutky celý den a chvilinku vynechal tak je tam mezera ve které by se rovná nečekal na není tam jen tu pokračovat. Tím toho podobenství jo od těch kdesi ba je on to nezná prosím z od toho brali ten olej znamená životní kapacitu v z že vám někdo životní kapacitu kterou proč byl v v a to ho od toho. A toto stalo jak se stalo tělem tak bez toto vypotřebovává jak ve stavu tělem tak ve spánku. Tak a nemá další kapacitu. Tak matný cesty jasem to pořád opakoval že jedině v živém lidském těle se pro spojení dokázat. Nikde jinde čili ten není et ten nemá kapacitu živý od těla ty neměli ka protože jde o sto převody kopyt oni si dovolit opatřit tomto světě že jedí dělal co všechno co dělá ne. Že to je všechno pozic prostá neprožil ten moment byl promešká mohl toho co vám pece neopakuje no. A teď jestliže tedy člověk ne zasvětí jak všechno to co od učí pak napřed život budoucí bohu život budoucí bohu. Když si myslí si od života do budoucnosti tak je to velice důležité přitom něco se bude jiného než setkání se viděních. Tak se s ním nesetká on musí mýtem budoucí olej bez vzal za na ten budoucí život bez me jsem proč ženicha. Ještě ho opakuju tam se vstoupit do spoje vědomého spojení s ním jestliže člověk nemá rosy cenou svíčku svět. Sví tu spolupráci člověka s bohem že tiší jestliže se člověk spojí s bohem že musí mít za rosy více volám pu musím být živý. A musí celou svoji jsi na celou svou dál o život nevěsta vede veme volené nedávat nebo chtít jela budoucnosti bohu tato vůle dovolat ale dokonce nutná. Jestli nepravda je tuto vůli tak protože nemám momentálně všechno pak je připravena pod ten budoucí život pro toho v s s ženich ta tak se k němu nedostane rozumíte mně dobře. Tak jem teď to bude pro antoníne jo toto učí všechno slyšel nemám proti tomu nic aby sis dělal dobru nějaký ó vy tomu ale upozorňuju ti je že plánování bez toho na ten toto je si že všechno on musí být. Službou bohu nebo odevzdáním bohu odevzdáním bohu. Z toho světla že ty družičky s neměnným by se bez něho byli obešli žen. Ale u toho ženich aby nemožné. Tak jesi před tímto před jsem si svých mně nikomu jinému ještě než č k tomu ženichovi tak to do budoucnosti nejde minulosti stalo se posvětili marně svítí li za spánku si již tam tedy nebyl be pořád na nebo ctnosti on si rozsvítil cvičit ne po vám v jenom v vědě panně v chvíli kdy se z. Proč při protože učení se přiblížit protože je šlo od o že u ženicha se musí svítit ab pro je do vás ces o a právo na naše světlo řečeno jinak symbolicky že život který od boha pochází z se k němu celý vrat celý se musím nad poznal tedy od boha pochází jsem se musí k němu vracet vlas a tráva o pochází celá se jen musí vracet ustanou za lásky. Například do svého bližního jako sama sebe to je to vracení lásky pak tom kole jste učinili něco nejmenšímu batři město učili ten princip lásky která tady musí existovat. Čili jestli teďka svou dceru jako němuž těm za zlé že máš rád kdy v na či třebas koho než kohokoliv z něho to nevadí. Tato poutanost nevadí kdybys měl o nestaví míra či jež než zase jiných od lesa a ne kdy o dal přednost poté čím nevadí. Kdybys jenom v tom případně kdyby to bral z rukou boží a podle toho přechod protože není prakticky možné aby člověk měl všechny lidí jste měla za ty ty si musíš udělat napřed po mně. Synem dáš tak myslet poměr k lidem jako o ty musíš synovi tváře. Ale pak šel jednou vytvoří jíž jako třebas jemně tak máš bezmeznou důvěru v zase do bez z oslu rozumíš. A že taky u pozorní a ty ale vy musíte s u vjemů boha a o to zkusí bohu rozumíš a toho jarním koho tam v a a ona patu li řím ku a všechny od. Tak k sled poměry musí brát z rukou božích rozumíš vně když jsem potom v tom konc jak to mu ta za svým zkušenosti takže v tom koncentráku potom žil z boží síly když jsem miloval boží v čili když jsem poznával boží schopnosti poznávat. Tak jenom proto jsem neměl žádné potíže. Proto moje spojení s bohem bylo plynulé po celých pět měsíců a ono se neprovinil s tak pro věku jsem prožil potom s. To již daleké dívat ale to výborné když přes po ten je v ní. Se s večera poznal tak si definici že tak z toho provizoria nemusí padlo o jsem vypadl. Nemusí čím se že dávám větší práva se mýlit nežili. Protože vy jste ve temně ne jinde a vede ne sebe dete kdežto to zkoušek jako první ne az o tomto oku neříkám měníte a potom musím všechny omyly které sobec možném zažít aby tu i proto abych oni vůbec věděl abych nemoh před poklad u jiných lidí se mně upozornit tak jsem se taky ni věta s tím co jsem omylů udělal. Emmet tomu po se v nás je tedy jsem měl tu absolutní po pravost tomu bohu tak jsem hrubě opomíjel tento svět což byla veliká chyba. Jako by nebyl od jsem ještě nechápal že všechno od boha co jsem nechápal. Pro život tedy vede mně klidu za teta škola to hloupé studium to nebo do pána boha a to byla kabala. Také nesmíte u tak ty nemůžeš také mysl rozumíš. Ty musíš drát z rukou božích to jako je přichází a kdyby o tobě přichází od něco tak je viděno chtěl práva je bytí někdo chtěl škodit. Tak když takhle budeš jedna prostě také pamatuji si že ve upozorněn vnitřní ba cenný od prosto když čit a z toho že není to v pořádku bez ti o vám bez tříd odpor vůči tomu abys to že jo ale nebojí své toho že je tu je rozum patrný s bavilo to co děláš tímhle tím co. Tak by byl dneska jo u žen proto že to je světlo rozumu které který se musí řídit a to četl rozum těm velí opatrnosti ano kabala ti opatrností nejlepším pořád kdybys přinesli jenom rozumem a kdyby ses nemusel oni opřít jako že musí když tak bys vůbec nemusel by takle odpad aby si jasně neděl po po aby v tomto. být ne o to se zařídit tak to jiná situace tak že. Jak to nemám vzít že se tváře všelijak přitom pak je to nemám za zlý že také na jedny takle pořád. Buďte opatrní jako hadové pořád ano. Tak to je první část toho co je tam nějaká mezera v tom myšlení podivit své mu jsme zahladit jednu z ku když je si přešel z postavila kdysi tvoje vůle přeje spojení bohem do stavu jaké s také odevzdanost. Do vůle boží tak mluvil o jaké s také ono to příliš kde od toho aby ses neocitl ve pak ku prázdnotě nemyslí že může jsme tak jenom tak snadno odbourat vůli svou vlastní osobní a. skočit tak tím rozplyne při do roste svého stavu v tom nebyl ve kterém si nic nepřeje ne. Ale které nás tříd si umře nebo neumřeme. Tím to je celá ta cesta je manipulace lidskou vůlí. A jestliže ty pod tomhletom stal by sis přál upřímně co spojení s bohem. Ne ne za necháš svou vůli na holičkách a nebudeš i dále po užívat. Stejnou měla jako před ale jinak ale jinak tak jedná špatně jaký jinak tedy. Že si budeš čát za tak otázka vůle aby ses se bohu co nejdokonaleji ode stal a to nejenom slovně si život zdál tu prost smysl ale skutky myšlení s tahem k lidem ti říká viz tak jiřím se na k jiným ne jako že boha. Vy to je to jen náhražka nebo věda manipulací s vůlí rozumíš když na vjem manipulovat vůlí věk je to jasný. Ne ty nejsi takže proto tomu nechá to nechápeš protože nejsi schopen přeci pořád myslet že to děláš vůli bohu ale prosím tak jsem to ne mysl to od než si dobře jak ten narada poslal toho jo. Jednoho svýho učedníka aby se podíval stali či přece se ty který oral pole. Ten nadal tam přišel ano nebo temnou či ta přišel a díval se na toho o rád ča ten cele oral a večer to složil a ten se to stalo mně v tobě posílá mistr byl že uvidím největšího světce prosim řek mně kolikrát si myslel nebo jak s co kázal kdysi tak poctivě o dál kolikrát cit dokázal myslet na boha říkat aní ti a. Jak můžeš být by ji či z věcem vůbec na bohem myslí a on říkal tělech co od po tady číši naplněnou vodou toho v ku ku a ty tady odtud tam k tomu stromu ale hned aby si vůbec ne u mně jinak se nic nedoví tak von šel dávalo po od obou vrchovatou nic ne vůli a. Ten misse se tak neumyl z či ne u mně kolikrát si myslel na boha při ani jednou něco musela pozor bych ne u mně. Tak si ti v jiné nechce tyto než propojit si práva ale lidská povaha. Jiné si ti říkala my musíme na tvé be než jsme jednali tří jiné protože všechno od všech musím ke všemu bereme z rukou boží je to pravda a máme povinnost protože od si bere ne kdy mu je ne použili o prosila zase dokonat než ji vědět o tom nevědí. Čili když kde jako všecko přechod již na koupil svého viset tak dále dokonaleji než kdybys to dělal jenom pro sebe a ze se vlastní si tak myslíš na boha i pořád seš nějakou formulaci ne. Nakup pojí. Jako sis teďka z když tím ka a s jednal nesmí nedůvěřoval zrovna tak nebuď spokojen s tím jak to děláš dělej to o poznání škole te na je poznání k plete s ohledem na to že kdyby to bylo po je tak či se k této jsem na tuto ve za zen. Ale protože to nejed po je z víra této propůjčeno za přijde neví kdy. Si proto z účtovat jako ten že jich ne ne z cela předvídat tak proto máš povinnost proč protože pořád tak tak žid jako aby kdyby šel kdykoliv tak mu říkala všechny účty a nebudeš rozpacích rozumíš tomu. Nebyl des kde je prosta třích při nějaké činnosti nebo nějakým způsobu myšlení že by to tam s maloval. Nebo že by to nezapaloval nám že bych byl v světa do tu otázku odpovědět stoprocentně anebo jo el že totiž nejenom nevyšel co od boha ale to by nevadilo vůbec ale nejednáš tak aby to bylo co možná podivit své můžeš když vědomy již než my všichni. Ale protože to pravé to je veliká přednost z s z s z s. Tak na přece ještě na viz co to dobýt takovýho o tak dole tak takové rama oni se toto vlas rod od do sobec nemohu opřít. Ale ty se oni opřít můžeš na toto je ale načisto jedná. Že od do tu vlastnost může opřít třebas když se provádí tele čili záležitost čistě mi pacienti. Ona děla učit prostí tím co dělal čitta v něm v jak to dělám učil nevíme že to že to jim mám za zlé to by neměla ale co co na všechno znova svým paní kolektivně ale tečka jak jsem domech marnost man čemu se v tom co je pro vůči ježíš když dálo ona celkovou rodina. A teďka dál. Ono to není divu přejít do tak za tu milost za z mat v čem viděl protože nejsi nedivím. To by bylo když mám na by ku takovou pak jako její rodina aby od čas než na nevím aby to dělat tak jako třebas jednal s pacientem který do viděn jednou opak o mám do se do kou v kdo to tak to si přečti mne na tu byla že žiju když je to otrava někdy ten pacient že ale že že to než takové jimi tedy tam o to ode ode při domu žen které se rozbil je tak i za by z nade je manžel za než třebas vy všichni ženo protože co jsem ti vědou. Za půl roku co tu se s vámi v jedná jako ruka vyčkat ani bych my byl byl do dál by to by se todle měl by pořádně že jo no byste kou kali. No ale tak ti radím máš jako jako dominující das se protože jím náš. Tak prosím těle byli přitom klidné svědomí musíš člověk by po z ale svým svědomím totiž tak lépe řečeno ale je není tak. Jak bys nejednal aby by sto děl jako oslu a páně a pece myšlením na boha všechno chceš formu o to se nesou může to s pod v je činném protože k tomu je jednou myšlenkou na tu v je tane na pána boha. Vypadá kde od naučím kde je to formalismu půstem či nad nestranně váš nejužší nad nos z tví formalismu s. Již tebe bych naučil padesát do metrů modlitby. Kdyby se svým poctivě naučil ale říkal by s k tak mechanicky protože tat tak proto není možno viklat na mechanicky. Že by to byla u za ani se přece na to že to že to modlitba přines že to není modlitba si deska pes stal toho nemůže dělat to jako když si nebyl ten z jista toužit nad pořádný si na to dal záleží protože opravdu bez na to činu od boha avšak schopnost nebo na atd tak na dokonce přestat boha no tak prosím tato chop se chovej na pána boha nemysli ale dělej do líp kdyby klid ti kdyby ti ní. Z při jsem si kteří hospodařili těmi jednáme kde je na hospodáře a ne tak na to jak s nimi hospodařil tak nehospodařit správně mi cele na dvě věci najednou od a ježíš jasně řekl ne to je ten na dvou židlích a řekl to a ty takle si schopen se na na dvou židlích atd pořád opakuje sto chybu z nitra mi neděle dát ještě budu střílet. V tom e nemáme svou vůli bůh také svou vůli ale víš dobře že kdokoliv komukoliv z ti špetka jeho vlastní vůle zbytek tak jsem dostal do krásy nebeského letí a s a jestliže tedy koná svoji vůli bez nevůle boží tak je to sedíme použitých. Ale než či ten nesrozumitelné. Jsi mi tady radí jíž abych jednal dobře tou potřebuju projevy jsou vlastní vůli kde to neni středy nebo ty jich to nebe jež za tam a to tedy z po že jsem na synu svou pracích s. A nana ale takto nemyslí když jednáš správně jako ty služebníci s to budu znovu opakovat kteří hospodařili pro hospoda a se. Nemysleli přitom na sebe nýbrž jenom aby na to s za hospodaření s těmi hřivnami ne na boha ne a po nás bez dáme tak tak to neni sedění na dvou židlích rozumíš. sedí jenom na jedné židli a tady ve se na mohl jehož podá slova vůle postará to bázní osoba se s tím do protože tam kde rozumí tomu při to co rozumíte ne kdybych cokoliv pro vás že ale nekonal odlet tedy stane říkal ježíš kristus o dvou sine měl. Otec vás syny jeden z nich prohlásil taková věta přibližně ti přijdu pomoci ale nepřišel aby mluví byl byl že po musel si jsme slíbil a přišel a ta nás své který z nich je vší když tomu asi prosit. Slibují měla nýbrž vytěžit v tomto chceš an neví kde si člověk nějaký či č i čas tat tak do modlitby ten vjem ale neví visí v tobě janem či ale i když v přít činu třebas bez to o náš denní konají věci tak jak umíš kdy. Ne ne vzhledem k tomu že to z na to odevzdání bo. Tady tím nemůže jak to řeknu ještě hodně po lopatě ovšem byl to obraz by ve na jednu nohu o. Z to bude stačit budu šťastně můžeš něco ty příjmu ku protože ho přece dům že ale jestliže situace ve které dej si ji od boha tak pomocí může se dát od nadán nepřímo že jsou tady lidi před tím se stýká až. Co svými bližními i když pomocí nich to znamená nepřímo ses se odevzdal bohu. Když například někdo naž při by vědou mně kou v nemocnici ne jak na to tak že krista nemyslet na sebe. Rozdal to sice nepřímo bohu ale jakoby to byl odevzdal přímo říkáte za rovno postaveno atomu přímému odevzdán bohu ono přímo co vám touto malou dovede o to jenom pro tam moc boží musí být za aby to dokázal ano. A to se stalo který se u pěje prázdní sám od sebe. A to was tak dobře při činnosti není možné pod na činnost od ještě činnosti musí dotoho něco o si člověk sám sebe protože kde ho odevzdat začátku činnost těla aby byl v něčem buď do toho vložit svou vůli svou vůli ne. Čili cítit doporučit aby z pro v si co chceš ale nemyslí s větou vydrží déle než po dobu svého prohlašovat jakmile to prohlásí jíž. spadá zase na úroveň normálního činění jako u ostatních ano protože není možné aby z přitom konání se na boha a to by si tu věc vydal dobře kdyby šel pól jak vede o po on nemůžeš když my se nadto svědek toto nebo ne je kdy do jsem ale a nenese na pánaboha říkat si jakože o pro je o počal jsem se na pána o to. Sk. To by čest podobal tomu který seděl na věci je ten sanjasina a. Protože ten slon ho šlápl nebo odhodil přestože nahoře ten vůdce toho svaly klanět z za všem bůh v nepomůže že žádná modlitba. I sebelepší jasno poznal koncentráku vůlí li se modlil jsem týrání. Když v tom není obsaženo světlo rozumu. Jednáš také světlo rozumu se tak od pána boha ve smyslu že něco je nedostavoval se věc stavu a protože v tom menší světlo než je to poznání pravého duchovního. Když smíme nemáš tak musí se používat tat plně používat čili my tím že dokonce přemýšlivé. A tvrdě přemýšlet o tom jak je vykonat letech bez jediného pomyšlení na boha. Protože si z odpovědem před bohem vých proto jsem tak jsem za každé jsem ti mysli. Rozumíš mě. Že když před si boha prosím o tom měl sílu k tomu abych konal všechno podle jeho vůle a pro něho cit prosta to je přeci nic špatného. Třeba to nejlepší co co si může přát ne jaká je v tom chyba žít ne ne li se tohleto ticho před koná v tom pozastavte. To je něco co být organickou činností organickou vlastností. To jsem jsou částí každé činnosti nemyslí že nemyslí že věčně držena jakých kama a přemítat je stejně sebe že necháváš vstoupit klidné myslíte věci teďka budu rozebírat v dycky z čí protože víte že k tomu nemáš jasno lidský čím tím větší platnost před bohem čím. Je uvážení vší kdy jíž a nás tempu samo o č protože když úvaha předchází před činností nás tak tu činnost usnadní protože napřed jak to budu dělat co bylo pro koho je tomu užší buď jací nějak tak napřed mohu nějakým způsobem předvídat jak to udělat. A ten prodělá věci samovolně ten se na to zadává v tom jak věci dělat bez toho aby do toho dále na svoji vlastní vůli svojí od si od místa. Čili konáme jiných nějaké čí o přitom pro vás při tím co si z domu dání skončen no ale jestliže prohlásí. Cokoliv co co nejlepší a přeje si aby konal vůli boží a aby k tomu měl z sílu. Tak upozornění žes sílu dostaneš k tomu co je podle vůle boží co mu bůh od těch ceta či když nemá k tomu se při aby si konal aby stokrát tak jak sto jak s tam pán bůh představuje tak je to jeho vůle rozumíš nesmíš si myslet že vůle očí jenom něco akcí teď je třebas vede trpnosti nebo v trpně. Živosti. Klasicky vizte co při to z s mým nám na ten se která jsem snažil se držet to. On kráčel do mraveniště. Voni mají zvláštní pud kterým vžít do mraveniště tak jsou tam jen mraveniště tady byl mravenec před tím na co postavil ruku a on takle obešel a potom zase k tomu mraveništi rozumíš. Takže ty musíš vědět že všechno co dělat co takové umělé překážky aby ses přímo bez řítil do boha rozumíš. Ale bude duše tím skrýt jak do toho boha a být v tom je obsaženo taje tím mravencem který přít svým mraveništi který kterými směrem kdekoliv ocitne jíž. Jak to může cítit že se nedá řek bych zviklat ve svém klidu tím že překážku mezi sebou a mraveniště nýbrž že ji v klidu obejít. jsem mu tuku dal za předal svou co je za přejí obešel udělat centro příkrá o znovu obešel. Tak je to panna člověkem když správně jedná li správně dělá všechno pro boha. Když praně užíváš své vůle. Ve které nemá o přežil jenom v kani č vůle která neví co dělá nebo dal byl rád pro sebe nebo tak ho to třebas spokojení to nemálo a tam byl by si to přežilo něco pokud je klidný se znepokojit neúspěchem neboť tím že mu tat činnost nepřináší s budovací účinek že tak k k když i tam by to se ženo to i ve mně co ti říká a tam moji otcovský dům. A jestliže třebas tam aneb jen my totiž pořád čekáme nějaké zázraky. A ježíš kristus od těchto lidí kteří čekají za ti řekl nějaké vidění ne. Co jsem vás dáma stát poznávat že bůh je vede to váš staví říká stop poznáváš na toto ve svých čeká na to není smysl toho co máš dělat. Protože buď tedy budeš třicet to co a pak z se nikdy nic nestane co a o rocích taktem anebo bude kráčet do království božího bez toho na sebe jenom proto že za bohem se vší a že se mu chceš odevzdat tak to ne či pořád. A pak ne jako obchod co za to nebo co z toho podle nebo jaký pocit přitom budu li to ne ale tu moc by si. Že když takhle na věc než myšlenkově takovým prostě. Tak všechno bude sloužit a všechno bude blízké vůli boží daleko bližší ježíš také nemyslí když všechno povede. Nepovede je jenom někdo o kom si myslí že když bohu nýbrž. Že vás práva na kterou on než pes který vedle tebe ještě tak člověk který bude škodit si za eta bude stát proti tobě a si to ještě myslitel spočítat lid v v v sobě tito která vyhovuje z musím taky ještě vysvětlit situace která stojí proti tobě bude přivádět prudce bohu tehdy. Když tady s po než když nebudeš brát jako co li tobě se protiví věc. Nýbrž jako potřebou potřebnou sebe nápravu jako volání boží. A situace trati bude dělat dobře budete dostat pod těle nebude tady k tomu aby všimla pod těle aby čára nýbrž aby z cítil vděčnost bohu a budeš bude mět k tomu abys tu věčnost sobě rozplameňovat jestliže když sat v jedné věci kdy bylo třeba ještě se polepšit. A to je v tom jsem říkal to antonínovi pokus že totiž on nejenom že začínáte lidem z dalo jako při si nic nedělal jsem říkal ne nýbrž kontakty každý den o do za poslem a věcmi toho je si nemám žádnou přednost tak v tom let tu vlastnost mám od boha že jsem ne. Domýšlí že tady vzít a že. Z se pomalinku dostala do situace ze které se vyrovnává s tím že kdyby se probudil z cení a neprobudil dáno ven se to nic nebude to taky tak říká s. Jenomže u to není rosy v kristus vůle že to v nás sled řek odevzdanosti bohu protože jestliže všechno bohu odevzdat tak taktně opravdu musí být jedno co jsem mnou stal aby jo přít že může z neodevzdám tak něco nemůže být svět a že je to jedno bylo tak jednám prost li se co se na nikom. Jsem ba co jsem vlažný a toho bůh vyloučí s kým svých jak jsem navodil tu situaci spojení s bohem že oni či ne tam v tom koncentráku žitém se s mám za to že jsem se vyprázdní od sama s tím co jsem od za z živu. Tím jsem snadný smyslu života ne ono mu to jsem měl čas něco tomu říkat co stal když to z kou je od znáš ani jedna myšlenka na ten kde je něco z ani jedna formulace vědec to odcizení za z vůbec to bylo tak malé a ne kdy byl sex sebe kratší formovat se tak zabil. Co myslí šli ty družičky čekat na to není ta změn není či po s ne. Čili ty jsi čekal na to o jiné na toho ženicha z jiného důvodu než aby se dočkali. měly všechny světlo mělo o nějaký účinek nemělo a proto usnuly byl vožralej světlo kdy on dalo. Dali sto o něco nedělali co se stalo noci se přiblíží se ta není. Tak jsem dostal z budeš slyšet při v že se liší ženich tak se probuď ale měli sebou všechen olej budoucího života a ty tam to dost pomalu to znamená buď tak že si z ku ale o spíš jsou těžko říct od ti spaní vypotřeboval škole ne ale při dvou. Lu o a nebo když probuzen dokonce u připraven celý svůj život odevzdat bohu nenechat si z něho aníš čech. dycky ti říká kdyby si byli ti tři služebníci kteří měli syny svěřené od oral se tím by jenom kousek když jaký jaký by to byl ten býval tedy svými za točil ten o z po ráz když za točil s tím který si nic ne chtít byl jenom to zakopal do země teď odkud z ale to od. Prosím nic než chtít který z toho a but trpěliví to musíš formovat onomu o ano z do budu k bohu ale upozorňuju že jak sto z zformovalo od v chvíli si pokolení od toho úzkou a si dával nepokračovat v tom duchu k své formulace. Tom duchu se formulace po ve že jestliže teď každý činění ještě aspoň o poznání školou vykonávat prvé tvé něčí jíte. Ten postavení a též situaci. Tu vodu v to že jsem před my když s když čí čela v při že bych provede do jsem to domluvil nejen v šel pro by chtěl bych maso tam v pověz o proč se neboli je pro nebe neboť se v ž a to se pořád opakuje a neví si rady v k v ž v prosebnou modly bude to takhle člověk v prosili boha v podle jsem je vším vůli vůle. Vždycky o to co po že za nejsprávnější v jenomže co člověk že nejsprávnější. To znamená předepisovat toho obou a nejsprávnější řešení není možné. Udělej to atom ale zase pojem bude to je sice hezká právem. Ale bez že to před jez pro pána o tak to dělat podle nás protože jasně říká ne semene aby se uzdravil nebo aby poté smrti se měl tak atd pak nebo tak jak se jak. Ale pozor. Mělo by to může být známost toho jsme si tady říkali že existovat úrovně vědomí úrovně vědomí to pomalinku vysvětlím znovu. Naše úroveň vědomí kterou máme zde na tomto světě a pomocí niž vnímáme tenhleten svět a spodní a horní hranici spodní hranice je dána naší smyslovou činností to znamená smysly nám přinášejí ze zevního světa i formace zprávy. Zrakem o všem možným a my je. Uspořádává me ne to uspořádal dávání těchto zpráv je střední bází to našeho stavu vědomí a to škoda ne do takové jak to obrazu o tomto světě. A bez svého vlastního chtění kdosi představy o tom aby cesty mělo stát nebo co by se mělo udělat do svých přál ani na podobně čili smyslových vjemů končím mentální duševní oblasti kde se zpracovává na nějaký vším a ne nějaké myšlení nebo napřed na myšlení potom na či v že tam to končí dál se s tím svým rozsahem vědomí nedostáváme čili my můžeme přijít z s s že. Nic není našem vědomí nic nemůžeme provést podle čeho se nemůžeme řídit než co napřed do našich smyslech čili ze smyslů do rozumu a co rozumovou popud třebas pro smysly dívej se tam ne ve popud rozumu do smyslu takže je to začarovaný kruh ve kterém se pohybujeme a z tohoto začatého on není vybřednutí dřít živé než proč jsi. Ne toto vědomí na tu za tu oni mez na tu od ne z čili je to tak dobře zažil bez zákonité že tato do balavat zařízeno. Že vnímáme jenom tento svět tak to ne to berte to bylo tele jsem mluví otčenáši neuveď nás v pokušení totiž že v tam nejenom tento se tam musíme o jenom ani nad abychom mohli odtud vůbec odstartovat v tom je zapotřebí dvojího aby tato dolním smyslová měla pevnou základnu v tom lidském těle. To znamená jestliže nemám pořádku všech pět smyslů tak nemohu ani rozšiřovat vědomí. Když ho došli žen za horní hranici tak unikl must těch rozbít kalich smyslů. Takže. Ta moje č pará vědomí se posune za smyslovou učenost nahoru. A vás upadnout do tranzu smysly nevnímá čili většina výtečný vnímají jiný svět než ten letem upadají do tranzu protože nemají nejsou zakotveny v těch smyslech tak jak by měli být k jeden z hlavních důvodů proč je věta koho protože ty a to kolem se to tou dolní mezi smyslovou. A kdyby kráva as. Takže když viklat touto mezí roši si na horu po své vědomí nad o nestranně škály tak by se samovolně všechno posouvá do od k smyslu musíme na od nebyl by schopen na rozšířit tu obraz a ponechat citů po od tam těch smyslech a to ve trans se tomu říká extaze a nebo z plic vždycky nějakým nebi nitra to je pořád jednotou máme rozlišil v každém případě to tak. Ve né. Protože když. Upadl do tak do koly v tranzu tak pro jiné je to než směrodatné snad pro mně to směrodatné tak to ve by vám co si pamětně odnesl jsem a mohu potom svědčit jiným ale oni mně řeknou když je pozorují kdy že byl v tranzu tak ty za sebe nemohl je by si byl nepříčetní on se tam stalo to je prát rozhodující do kdyby sebe tady s námi. A be kde rozšířené vědomí to nebylo pro nás dělat ne ne a tak toto se snažím abych když rozšiřuji vědomí nevim padl z tohoto světa atd. Také proto tedy jakou vjem nebo neklidu od toho a podobně ale teď zase brát tím do toho rozmezí mezi dolní mez smyslovou a horní mez rozumovou a citovou rozšiřováním vědomí nenastává v okamžiku kdy člověk umírá. Protože jestliže se naučil zda rozšiřovat vědomí tak ani v okamžiku smrti jsem vědomi nerost šíří ono se jenom přes bujet přes smyslové oblasti založen na od mého rozumu přesto pater nebo uchovatelem smyslových vjemů někam jinam do jemnějšího těla te je také nositelem smyslů ale zase jemnějších čili kdyby se je nebe ruce. Tak ta tečka a a de ne na od smyslů do rozumu se přes to ne za tuto úsečku doprava. Jak co spojeni ale žiji o doleva na tom nezáleží ale a rozšíří se jestliže se proč s přesune třeba dejme tomu doprava. Tak spodní mez této nové úsečky která nastavuje tu předešlou u že se do doma namalovat za ze sto od sestavit. Tak se tam s tímhletím světem takže ten člověk může v nad na svět. My jeho protože ten jeho svět je jinde za touto škálu vědomí ano. A to be o se že si o něm srazit na vykládáme oddaní myslíme ale my o něm nevíme nic protože na naše úsečka vědomí končí tam kde kde jeho teprve začíná men. No takže mrtvým nemají rozšířené vědomí pokud do ten rozšířili tam bude rozšíří ano. Ježto kdybyste se dostali zde ve kde v tomto vědomí v tomto světě to o šijete jemu vědomí. na tu úsečku těch mrtvých ještě se dát el. Tady jsem mohl by tam z oblasti které zatím ještě cele jak se dostat směrem dolu. Že platí pravidlo že směrem dolu to samo teče bych tak řekl ano čili ten na ty cestami snadno vidí zda do na z a ten je zase nad stavem mrtvých to znamená ježíš jak o tom mluví ježíš kristus v ne ten se snadno styk ka ale tam s námi ale taky s těmi mrtvými. Po měříte vědět protože jak sami bude říkat. Číše svatý je někde když dokonat touto škálou těch smrti vých atd našeho vědomí. Tak on může kdykoliv sestoupit jsem dolu. Ale je si dobře vědom že nemůže změnit nic na tom rozsahu vašeho vědomí nemůže te tak nás záležitost a s tím jsem vašeho vědomí jsou visí něco čemu vy říkáte lidský osud to je pojem který si jakým způsobem vysvětlete co není tak snadné totiž že jdete si proč tím že asi je to osudové jsem takle trp. Víte nebo tak nějak osudové na tom je to že jsem jenom víte dostat za tudletu škálu první jiné a bé. Takže to tam všechno dale tak do tam mele tou to co jsou bystosti u vězte škály na tak dále. A teď když jsem svatý tak proč je třebas provázejí ho prosíte nebo pána boha prosíte aby zakročil. Tak on musí jím musí bát na toho kde jste. On nemůže dát ne brát ohled na to že jste na určité úrovni on na to musí brát ohled kdyby nadto nebralo ohled tak by se proviňoval on totiž nemůže proti vůli boží jednat jestliže svatý nemůže proti vůli boží jednak o může dělat jenom to co je bude boží kdyby začal jednat proti vůli boží tak by přestal být svatým ode ve své svatosti onen nové na padal toho nechce udělat na. Protože on že tam je prospěšný tady ze tak že okolností on je tam prospěšný když naše vůle se shoduje s vůlí boží. F. sis po mi nám jak jsem z toto zkušenosti začal do toho celku svým mládí el po ho v tom od po těch operacích lesem pro mě. Že jsem překvapil svou matku na to opakuji tím že jsem chtěl vědět co je správné tam jsem o nepoznával. Ale když někdo řekl. Zapomněl na povel dělal čas maminka toto nesprávné to bych měl dělat protože to je tak jak je to řikala. jsem poznal jestli neradí dobře nebo ne no když je neradi na dobře tak jsem to neoděl se říkal samy o pro by to není správné tak je to radila jednak zkoušela to jinak se třeba zase řekl maminko pro mi to oni správné špatní jak to když on se stal není to správné jsem nevěděl jak to vím ale se nestali staré nadto cítil a teď protože ka třebas před tím způsobem na řekla by po správné to je a to z. Je dal. Jak to vím že to je správné co je to nějaká náladovost toho dítěte nebo tak něják že on na od do poděla na tamto ne vůbec jsem jasně poznával co je správné a co není správné a toho správného jsem se držel. A to byl začátek věcí svatý to nemá jenom když se někoho a nebo na tento soustavě více správné rozumíte a pán bůh taky nerozvíjí do proti takovým dítěti který jsem byl v tom jsem maminky co je správné protože to řekla tak se v schopnosti rozlišovat ji viz že se do zprávě one on je to tak nemusí ale by se ho ptáte jen o řikáte pomoc třebas ty svatý nebo na tak dále v tom a toho o. Ale rovnou pozná jest je to správné nebo nesprávné co bych se. Když to nezapadá do úrovně na které jste takto nesplní nemůže protože by se musel vzdát své svatosti rozumíte v něm jak je to správné tato splní okamžitě ta proto je to ne viz na ten jak vypadá na pomoc boží tedy pravá pomoc svatých to nevypadá někdy vůbec milosrdně ale je to nesmírně milosrdné pro ve to neporušuje ten žák be tele. Se všechno pohybuje ano žák nesmí být porušen rozumíte a takže pomoc svatých je aktuální záležitost které že op co pater svatý do znamená nás viklat přesně vědomě a používat jeho moci vím toužila jsem na svatý svatý se svatým ve obcování svatý k obcování mezi svatými ale ne mezi svatými asi mastí mezi nestavím na to vím to otcova nás ten bez pokud se na vůle. Toho člověka do stavu bude boží nebo shoduje se s nebo je vůli boží tak pak to obcování funguje pak se můžeme setkat s tím svatým jeho vůli vůle boží aby to pomoc. Tady mám dotaz. Sypat ti svatí kteří k od nají jenom vůli boží ale nemohou nic jiného nemohou tělo udělat než vůli boží si pak si nepřipadne jeden z se s takový dejme tomu chabé prostředníky které jsme stoly atd které jsou od věk je čemu se to tam obec tak vykoná obecný né. Protože si uvědomovat jednu věc moc věcí je připraveno moc z klas bude za rady ale v. Nejsou užity protože nenastaly okolností za který je by mohly být užity. To je dozrála ale není tu dejme tomu na to nebo s obrazem z kola ba které by se prost semeno odnesla nebo ne je to další podle na kterém by se to zaselo a teď jestliže ten se vrací zdál spojitosti. O kterých víme jen o se nepociťuje za oddělenou bytost jednoho od druhého jako my víte je připravena půda. Kde je to a tak dále tak když mu řeknete o něčem o prosíte horní o něco. Co by se vůbec nesplnilo pro nebuď ne my zdola neni ve nebo ne připraveno podle. On o k který o všech pod za o přesto byla. kam by do sebe do mohlo přijít buď do stroje ani nebo do toho pole pro vám to možná taky řek let to zatím že do stoly a ne do pole to on taky může říct ale on nade tuto spojitost této pro něho to je maličkost. A on uplatní to co je připraveno u tak zabit tisíc netrvala uplatnění on to okamžitě. U skutečný za ty úžasnou moc na natažen národ za boží. To co by bůh vůbec nic nedělal protože jeho úroveň o nad úrovní. Nad všemi úrovni i na oni toho svatý ten svatý je příbytku v není bohem. Při ku boha než to tam neni žádném příbytku nýbrž jak u sebe ne takže o z toho příbytku může do jiných příbytku snáze než než čisté bůh ale než jak. Jedna bůh a protože ten musí všestranně jednat všestranně. Ten musí si být vědom toho co tady semena která a ještě lesk líčila sebe na to zase ta semena která z rostla cele na ta roste nejde jen dávej plody plody nezralé roli zralé atd tak dále na dobu dal tu v na odlišit. Ale nechává a to všechno božím jak to říká ježíš kristus nic na tom není kdežto ten svatým může dozrálé semeno vzít a o jen o třebas do rodné nové kdy ano. Že to přede třebas ten kdo ho o to prosím jestliže je to ve vůli boží jestli to se rad připraveno aby ten to tak proto se nedivte tak to divně vypadal jako milost co s tím milosrdenstvím božím ten nepochopitelné když tohleto nevíte do takhle probíhá jaká obrovská moc svět toho svatého pro to se rady ježíš kristus na světě do lidského těla že to co on mohl v lidském těle udělat nebyla sice absolutní dobro ale bylo to dobro. Které ne né. Jemu každý mohl pochopit tak jsem ten na ten pátrat po každý věděl kdežto tam vydá na zraky tím že všechno v jeho ruka dozrává samovolně ale všechno to vůbec vidět není protože samovolná činnost zraje za dosahem našich smyslových možností rozumových do doma do chápání takže on ho do jež se s o sobě říci nejsem dobrý jenom otec nebes je dovíte že ten je absolutně tedy dobrý než tomu jak relativní dobro proto se. Považoval za dobrého rozumíte školy byl doby v tom našem smyslu velice ale tím že sestoupil na svět ukázal jak to je u boha jak jakou moc si bůh působí. Ne a konkrétně tom o doka let na kolika případech jo listě na mnoha případech jako se neobešel. Otec bez svého syna a proto ho poslal na zem v tak jsem neobejde bez svých svatých ty prostě jeho sebe dvou uplatňují rozumíte kdyby nebyla rovnováhy mezi svatými tam li těmi špatní mi že svatými se který se hroutí. I posouvají zase váháním semen na pravé místo všechny věci kupředu tak jak to být jak on totiž jak by tomu mělo být ne oni vědí jak to být podle vůle boží. Ne tady mám od do otázku jak poznat toho pravého svatého který by na od pomoci nebo tak nějak podobně ale přesně z poli vůbec. Jak se dostat k jeho vědomí upozorňuju vás že dostat se vědomí svatého který by nám mohl pomoc tomu nepotřebujeme vůbec rozumět že to von se nedá rozumět. Pozorně vás na to že když je ten svatým může zakročit tak tak očím proto že nemáme dobrou vůli ale před ta naše dobrá vůle s shoduje s vůlí boží ale tak se to děje. To není naší záležitostí. Panna mary bylo tři k a pak tak ka ale nevěděla tak je tomu ve stavy může nepoznává bude mít dítě to by potřebovalo hledět a. Nestalo se to z toho toto když nevěděla ani o na nevěděl jak to může sta. To ne nepotřebě je tak kdo to ode nebudu voda se náš dost o milovala a nebyla by dal by k ničemu protože proč to zase jsem nazvat i to ten jdeme my když s máte dobrou vůli ale jestli je to ve vůli boží tak jsem se obrátit na jakéhokoli svatýho nebo na pána v anebo ne jako kolik a vůbec nemusí by se mat jsem si misse se do svatý je a ono se to stane jsem tedy být je ten případ toho u ba tam jsem který jsem modlil. Od toho dokud to od jsem překlad těm kde k jiným tu ba tom jak byl nespalo pod proto li. Tak on se modlil svatý mu ode o mu k tím. No to nevěděl nového mu říkal proč vás jedna mají po do takové vykládá by tam spali kterém proto za druhým je byl milion nám by si dali v si kterou on říkal které máme rozděleného úkoly nebe koly on se modlit za ty dale pomoc jemu o tom jsem. Když potom jsme byli v oprava v těch proto mu tak on si všiml toho toto na zemi opravě připravenému říkat toto je váš proto a ten ji žije karel říkal tak se na ni podíváme co tam máte za chybu kdy tam ve nic se do tak bude byla ve li to on byl řekl to zase jestli tak jsem to stavím víte a to je tam proč be od vědom do ve řekl nakup jemné a tam v jsi mi že se hodíme tady to co sobeckou a vodu bych ale tam na ani nikdo nám to nelze. A teď jsme zakope o ten pro to a ono se to najednou ví. A ten černá potom řekl. A teď vám něco řek na to se modlit svatým jenom v tím promiňte mně svatý jan neb pomoc ti vám to nemohl si s to byl pojď lidský svatý toho jsme dobyli katolická v jenom proto do potřeboval s podlidských důvodů ne jako protiváhu proti reforma činí ne říkám. vám to nechci brát. Von zemřel za pravdu víte nebyl na něho spáchat o ten tam s kořen do řeky vltavy a u to pen on zemřel za pravdu. A co si myslíte nějaký rozdíl mezi pravdou náboženskou atd technickou tam jenom jedno. jsem mo byl za pravdu be by toho by do prozradil neboť do toho do se do si ještě o do rod dolu jedovaté do je o tom že byste si všimneme přivolit přišli na bude naváže to zase postu za nemá viklat jak jsou pro od poli než my si proto z prachu země neslyšíme já. Sme si totiž kam skutcích v plzni tam mně říkal znáte tak let toho svatýho kam takový tak vás to napřed z kostel s tak těžká je tam ho mám říkat sám pane po musel dostat nebo musí tam na to tady studánky tomu jsem od tebe tak je těmito prozradil aby ve jsem dobře. F. na to tat z od opasku ale je jen na tak dělo v on to čela a jak je to nedá hned jsem měl to projeví se to tady se to jsou moje babička taky v znala tohleto ale upozorňuju vás na jednu věc nepotřebě je jak se tomu cesta ale co je tady přitom důležité že by tomu svatým mu věříte. Kdyby se mu nevěřila tak se k němu nedostanete rozumíte. A takhle se nebo dostanete tak snadno že ani nevíte jak to proto samo o na protože ta vaše víra samovolná na ba nenapadne věřit nebo za pochybovat ne ale upozorňuju vás na to když to nebudete vůli boží ten svatý vám to nenajde ano to tomu nesmíte doby že za spal no jo ale jez stačily to by se že se tak si to byl ve víra že na věříme let. Tedy jejich že nestačí si vystačí řeknu proč nestačím nestačí v tom smyslu že toho svatého nemůžete poznat ba viz z vás tou svou víra a viděla tam tak daleko nedosahuje ale tady ram může otevřít po v ale tak zvané samovolnosti. Nevim můžete se dostat do oblasti ve které onen žije ve oblast samovolná podle jedná z vlastní vůle nýbrž samovolně to znamená z vůle boží po se od že z vůle boží. A do oblasti se dostanete takže. El přes tudletu vůli jiný toho svět se která pokud se z shoduje s vůlí boží se můžete setkat i za těma nemá nevidíte ho ne ale vidíte učedníky o setkání. Tak je to nic víc v je možno ve spánku rozšíří do mít a dostat se na že ten otázka na kterou u odpověď je kdykoli nesnadno ale veces boha ba tak se je toho nějakým způsobem zmocní tam že tam vůbec se vysvětlit co to je ten jsem ne ne tak tónem rozšířené vědomí jsem v nýbrž jsem je přes on do vědomí z této oblasti do oblast. Jiné přesto je ne úsečky do jiné úsečky rozumíte kde na tom rozhraní tebou úseček se stýkal dostačí paměť takže si to případ nemůže tedy zapamatovat případně ano případně ne tou za na tom jak je tak tvrdý spánek a jak z se daleko odebrala. Od toho styčného bodu nebo v se čem k v. Když se ode letem dál toto co se o tom nemůže bylo matou když se na rozhraní to styčného od muss úsečkou vašeho vědomí běžného bdělého stavu tak si to zapamatujete všecko. A teď vám chci říct v. Tam hle o roli ve snu a vaše představy budu nebo byl od co je rostou svou můžete přednáška na dvěstě padesát v z trám v jenom postní by to dokázal napsat a velice znou před náš touž nikde napíšu protože to nemá význam než mám na to část dobyto význam mělo jo na to čas. A si s vaše představě tam stalo pravým roli. Čili vaše představy se tam stávají snadno uskutečnitelný tak tím co tady přes ta ó ne kde jsme jen proto že vaše tělo vás přidržuje naše vědomí si je přidržoval tělem v něm samotném kde si z něho vystoupit aby oslici podle své představy novou nějakou skutečnost co tam podle své představy si skutečnost vytváří. Tato řeknu tak trošičku z počátku když třebas pater nějaké zdravotní potíže tak se vám zdála že z nějakým způsobem ohrožována ano a to je do představy přeli ta. Protože by se nebezpečí našeho životního nebo zdravotního ohrožení odborník na s mi by poznal proč to je prostředeční vada nebo co by se to učit do budu od ten jak rozum která je to vada podle toho jaké nebezpečí vizte tam našla na prošla. Ale tam se to jevilo třebas jakože vás někdo honí ne no prosimvás a proto byla potopa nějaká dávala tělesná a nebot to byl nějaký stav duševní který máte normálně ne a dal z tady řešit protože v protože konkrétně označit čím to je. Ale teď kdy se ta představa je tak živá ba že vás tam někdo při dát třebas aby mu uniká kte a máte den že od je skutečným tak vaše představa je tak neskutečná. A představa o tom nebezpečí která rozvíjet tak neskutečná rozumíte a když my si to tam od by jdete on ba třebas ne chytne je mu u nik dne te tak jsem vlastně ve snů překonává nějakou těžkost svého organismu. Potom se ocitnete běžném stavu bdělého vědomí tak pod jedete určitou bylo třeba do srdeční vada které se jež jim radě potom ne v tom snu a jestliže je třeba tak to třeba se eta česká opak je ta se vás tam třebas nějaký tady třebas porost jeho tak aby to vždycky u kdy budete a vidíte je to nějaký vývoji kdo se naučila unikat takže nakonec tím o ni. Tak je velice snadno a tak jsem to překonávat tu těžko. A tu zdravotní potíž a takže nakonec bez v ku cesta o dostane a to je jedna vězte takový narodil na co se který světly ale číslo dvě pece tam se slepé přetavil nějakým mrtvým v tom svým snu a může to nastat za je tu bych okolností. Po č on musí sestoupit do vaši vlastní představ tam jsou skutečností. A nebo by to jeho představ které jsou tam také skutečností. Malou aby se vám podaří do jeho vlastního života vstoupit to nebudu zatím řešit dobyl číslo při není svět ale stačí buď aby o sestoupil do vašich představa anebo aby byste křest nedbej před do přestat vstoupila když vstoupí te nebo napřed tu vystačí věc on ustoupí do vašich představ. Tak. Vy říkáte jaké nesmysly se mi o tom mrtvém zdály ne říkáte sv. To jsou vaše představy všeak z kom volené které jsem netýkají toho mrtvého nýbrž bez paměti všechno dohromady jsem let a vůbec se o tom o ten o nepatří ale ten nectí si přeje je tam nějak zakročit. To vaši představu jaro třebas jaký pořádek tak tam začne hrát určitou oral než se ta vláda ty představy. On může v jeho jeden ze způsobu jeho pomoci již vím takzvaní žiji který nás na s který jsme ve na této paletě že než těle. Do ustala naše představy tím nám rád určité jasno o věcech zdejší tak dejme tomu moje dobrá známá měla před několika kdy jsem o mém manželce to cela říkala. To bylo nesmyslné že se to by jedy představy o tom kde se zacházelo co dělala a tak dále. Oko celek tím co tady dělám a na co přemýšlí dělat jak téma strachy ale tam manželka ji moje která se tam objevila v tom snu ta byla pravá v těch nepravý přestala ona tam byla pravá pro jsem poznával to že von dělal něco v tom snu co tady na světě nedělala od co teďka dělá a o čem ona neměla pátou tuhle tato č dál že ona se schopna svatého dělat a ona mně to rada říkala ona najednou na tohleto a oni se stavy. Jestli měl tak na tak ne. Říká na tak tam je voze na byla pravá a se představit že kdyby pokroucena o nepřišla opravit milosrdně. Že takle je mrtví působí nepřijde bez snu ale oni působí je ve skutečnosti takle ona tam upravovat představit protože ona se nemůže dostat určitých stressu při svých z ono málo moc chorob toho svazek s pobýval obírá o ona ale to jsou o ty lidskou vládou tam manželka je tam nese takové nějaké světlo. Ve které o na ty věci dále nebes snáší ní. Tak je ten případ že ten mrtví sestoupí do oblasti představ toho živého. Aby tam udělal nějaký pořádek. A když se to člověk který toho mrtvého vzdát tak jak tam teďka je ten málokterý případ tak že vlastně rozeznat toto byl ten pravil mrtvými a proto jsou ty přestali moje be toho druhý případ že ten mrtvý je vás pozve do svých představ protože on z tam také zpočátku udělá představu od tamním životu podle tohoto života. A tu si tak u skutečný který je schopen žít ale je to přechodný stav to ještě není pravý život tam na tom světě a že tam ale upozornila. Abych nikomu nevnucoval představu že ona je se na obejde bez těla paže tam pád tělo tělesné jako tady v zbytek představu dejž do světa tam se tři ústa smysly takové jako tady máme nemají tu funkci jako zde tedy že se tam mně jeví nebo jiným jeví jako člověk masa a kostí. Tak je to jenom představa. Toho mrtvého a po těch lidí o tom vím to se to na to not toto si ještě na jeho nebylo tak podobně a proč to to potřebuje protože nic se neděje skokem všechno jde postupně. A že kdyby s s s s s že bych promluvil s tím s pak tím i je to tedy pravda že to.