Karel Makoň: 83-14 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Kam protože když stavěl všechno proti vlastnictví od začátku tak du důsledně let tři čeká nemá kam by hlavy sklonil neměl tady ani vím kam byla u vzpomněla ačkoliv mohl kdekoliv bo. Býval jeho učedníci neměli rodiny na trvalém stavěl se proti vlastnění že a tak proto nastolil nový řád v vyšší než rajský takže jesi. Že ten vracející se z toho marnotratnost tví nazpátek si byl vědom toho že není hoden mít tak se jenom živil že tak op ska po vás. Ale nemohl začít považovat to zase nýbrž to musel považovat jenom za lásku otcovu rozumíte ted do tamten si nato se byl obor proto za své a samozřejmé ne a byl se tam. Ten v uvozovkách být z kde tak upozorňoval že nikdo z lidí není méně ind a ty budou mor kristus nebo více. Židů kostce nikdo ani když z z vší smrti nebo zdali ty smrti než každý kdo se narodil na tomto světě položen není nikde řečeno že by tady nemusel být ještě zítra e když někdo. A považuje pro svoje mládí věk za nebo za předčasné jednání aby myslel nastal na poslední věci člověk jak tomu říká tak nejen. Nás správně ovšem je to pro něho těžší myslet na smrt než pro duch chodce který cítí že po něm ta smrt při nějak be ale. bych řekl příprava duch koncové snažší počet stránce příprava e dávala do pera tomu mladíkovi jenom vše teďka vše uvědomím straně ti po které je. Těch vším příprava pravdu že si přeje tady mluvil pro duch od povede ztrácel zase slyším že ten duch chodce nemá těch životních sil toliko ten mladík. Čili nemá to zaujetí ani pro tento život třebas který von ani pro život v bohu čili on se nemůže tak plně věnovat tomu bohu jako třebas soustředně nebo mladém věku. A jestliže tomu nebude dělat plně let tak z toho svého věku zase vždycky jeho nevim dobude pobyt v království boží a to bych vám. Mít radil jedna věc jednu věc nastal pro něho okamžik kdyby měl ustat v tom v čem ještě nemůže ustat mladík napřed řeknu v čem nemůže ustat nebo. Nechce ustat nějaký mladík nebo mladá let ty prostě toto se ten co si přejí a když se potom dostal cestu duchovní tak pokročilou v tomto způsobu přání pro se. Taky do království božího a zase to jak je co je ve nesmí jak si to přeju vypočítavě jej království boží to jim tak jenom tak a nějak někam se tím dostanou ale ne nakonec kdežto ten. Duch chodce v který bych mu to rada do pera aby dověděl že nemá schopnost jako navíc šlo že nemá schopnost se soustředěnosti plné vode. Dosti jsem dar tou celou stavu lidské bytosti že nemůže milovat veškerou silo může třebas co jsem to všechno vede ale veškerou silo jsou protože ta síla strašně malá v e tak bych podle jednu věc. Aby rezignovala tento přístup k bohu aby rezignoval na to že bych chtěl vstoupit do království božího aby se smířil s tím že se mu k bohu musí jenom odevzdat i ti aby zaměnil domyšlen. Budu za odevzdanost bohu aby bral pochod něco kou božích i to nejtěžší to pravé zažívá ano a aby se s tím smířil v tom smyslu že to dobré ne toto bohu přivádí aniž si to on. Do svou vůlí přání že von přemohl přesvědčit šetřili dávno před tím že se nedá vůli lidskou dosáhnout spojení s bohem postavu od přesvědčit že to je záležitost čistě boží. A že ženich jaké v tom podoben si co přichází nečekaně kdy nikdo neví a jestliže nebude mít e olej připraven navíc ten člověk tak nebude tělem do. Protože do toho věčného života s ženichem li pobývat nebo moci no čili co ten člověk dělat se celou třebas pádný života nebo pád let nebo dále úkoly nebo v ní. Jemu nebo zmizí že vůbec nic ale musí být ochoten tento svůj budoucí život bohu oběd ne říct tady mám život za to chci nic. ten život pro sebe a to je to co ukazoval ježíš kristus no ani jsem aby ničem ani nikdy nemyslel na sebe a říkal kdybych něčem my. Jsem na sebe kdybych něco dělal vůli sobě nevěšte to nejvyšší poslání které nám svěřil očí na tom je člověk jde za bohem kvůli němu a. Je kvůli sobě a to největší možnost právě bůh otce nebo člověk který cítí že neměl z vás od no tak v když vyjde z tohoto těla na onen svět. Ale každý je vinný postavení někdo uvědoměleji někdo tam spí janevim že umřelo tak dále to všechno se dovíte k tomu vím toto je nebudu pochovat toto všechno v napsáno takže něco navíc co tam není ani. To není komentáři že totiž to co nám spiritismus nebo moodyho světci to jsou čili my se ocitli meziživotem na to chtěl vraty se nazpátek věku vod klinické smrti jo. Tak ty co nám toto všechno říkaje nebo že ti mrtví je třeba zjevují po smrti a ta e tyhlety všichni mluví jenom o stavech které jsou do nás smí děláním pobytu zde na světě. To znamená jsou jakým si pokračováním třebaže by námi vždycky jim jo ne statickým tohoto ses vede je oni jsou bez spojení s mm i s tou dynamikou to pro život začne ani od o to jsme neodpoutal dají. Nejenom ty statickým povede z okamžiku její smrti ale postupně k tomu odrůst dají takže to co vám moodyho svět syna se mnou vypadá tak. Ale jakmile člověk tam na onom světě není kdyby na astrá rozum skonu v tom svýmu jo ale vzal jsem nastalo tak vám čelit do je všechnu cítím nebo vypotřebovává vypotřebuje všech musím. Tu které ne kterou načerpal vezdejšího za žení slunečního ale nemálo jim umřít jakože neumře tak musí se napojit na jiné váže než konečný tam není řeším dal denní a oni dnem ono s. A pak samo potem na ležím den a noc záření budeš měla závislost na jíme je tam musí u stávat ne k ale musí se taky krvi tam jsi měl záření být protože dočasným tvorem rabi by se nebyl mil. Tak by nemohl existovat ten víru vědomím se neudrželo on se musí krmit takže krví se jim záření když je poprvně když se manželka odpoutala napřed jedla. Nás ten totiž zářením které si o tu odnesla slunečním odpovídalo záření našich pokrmů taky slunečním dal jsem se nedalo tam našel něco kilo nerad tyto ano ale. Jak jsem se stroj dokud na al přestalo se toto potřeboval a to z toho důvodu že přecházela na jiné záření když potom jsem je pokrmu byla že něco jiného. No než ta moje a že si tohleten chutná taky své dobrotě je provinila no vám řeknu horší čemu chcemeli nebyl to neodpovídal na. Čemu zářením jsem říkal tady na jak to můžeš jíst a to bylo to někdy půl roku poli smrti viset tak se dostat trvale na jiné záření jedla jiného říkám. Symbolicky jedla jiného záření jsem nebyl schopen dovedený ale není to tak dávno pozval maminka k sobě do kvartýru dal jsem dal znal jsem nebo přínosem předtím a. Říkala mně ve jsi u nás pojem před ano řeknu ale ta měli tak a tu její ano že jsem sem mu una kdyby kdyby mi to nebylo bývalo ta naplní. Ne tak jsem sou umím tu toho na na nedo ovoce se do trošku podobnou našim cestě na nebyli do chceš e ta mysl budu prosila bylo byl pro na čem to tak něco nechal jsem ale šlo mi to jak je to možné. Že ta matka která se ta domu postup kdy je řekla něco mělo našel záření velice mně taky ještě chutnalo ale jsem se na to díval a ono to mu milovalo. I manželce jak je to možné že tam také jsem se záření protože nesmí námi nemůže verš se našel li na tento člověk je složitá aby dost tam může se jako takovým vím. Ani z tohoto obalu i z toho rubem do astrálního kterými je pokračování ten je pokračování tohoto života a může na sebe praví jdou oděje který není pokračování to prožil který je s tou do no. Oni životem astrá bych takovým za existuje e modlil tam píše on budu které nim svět o od od skvělý městech a tak dále tyto jsem znal předškolním. Je ku dokud si tam asi ti a jestliže takového něco existuje tak za ale na ten taky na tom jak tam vstupuju když dneska přistoupím k životu mí. Matky která tam třináct let ano dvanáct let taky tam musím kupovat s jiným tělem než se kterým jsem mohl si od manžel. Když jsem nastoupil v tom těle jo který měli tímhletím astrálem takhle hmotným toho záření sloužení tak samosebou u mně když ho se tomu obr. Dělo tam nechutnalo ale když jsem vám přistoupili jiným tělem o pro astrální že bych tak řekl tak to chutnalo a vím jak se v ale je jiné vás není ale je zajímavé že cest. Ho tu probudil jsem byl tak dokonale najedění že jsem ani nemohl dál nosím dávat jak jsem byl na jedné že totiž jsou složky lidské. Mým těle které živoří které dostávají by bylo pro svou povahu v tomto za by byl bych jim to obsaženo sluneční a tam někde nakrmit. To složku která tam je o pro astrální jste si to od povaloval co po po menoval promění ale co to způsobilo že jsem od lidi že si daleko z nás že mohl. Mu oprostit od tělesnosti na v oblasti od pohled tělesnosti které pokračováním tohoto života ano od astrální tělesnost tak z toho vodil nebyla den důsledky za jsem logicky myslící člověk zase. Ten říkal svým přátelům e napřed tady ona když se mi prosím moje manželka slovní závislá na tělem to se musí mít tělo e berte na vědomí že duše duch ten může který si od vod činni. Je tady že tu setrvačnost tohoto života tělesného ji ne jsem byl napomenut že toto nemám vás ano že pro některé funkce které tam zastávám musím chtělo e. Kdy musí živit také to tělo které pokračování tohoto života a pro jiné funkce ho nesmím dělat sedla by bylo cesta možná říkal tím způsobem že uvedla e do mého do našeho společnou života na této zemi a. Sebe námi jako magnetofonové pásky nebo televizní pásky obraz našeho mládí něco tam je někde bavili je mi no ono ku nebylo nic a jsem s stálo. Vedle toho ale dívat se na tu chce jen ta cena proběhlo věrou dělat měla jsem tam byl živou svý otcovou ono taky varovný člověk nebo bavili to všechno nebudu vykládat ale proběhlo. To krásně jsem si říkal ale od koho odkud jak na to dám nejsem závislý na tom obrazu absolutně nezávislí jsem jen jako jako je tam bylo roku jsem nebyl závislý na tom obrazu. I tam vidí někdo jiný promítá že a tak se podíval na manželku pro pravdu vedle nebylo a věděl jsem že stojí on z kovu on pro to stalo to byl nebyl jsem věděl. Neměl jsem tělo čili duše lidská smysl ten věku cestou protože my všechny smysly dohromady je tedy může vnímat i astrální ve i vyšší světly a může který stýkat i když to dokáže když. Daleko bez toho třebas svatý jo jako sliboval bohat na no nedával ale v každém případě jen v uvědomte si jednu věc že tomu porozuměl se jenom tehdy. Když tam vstupujeme s vyšší úrovní z úrovně duše která jenom jeden smysl který přesáhne přes všecky nižší úrovně komu kde bych proniká a kromě. Toho jeden tělesná je ovšem není závislá na tomto atom co vnímána těch nižších úrovní tak to vono se ocitnete nabyl. Ten břehu to začnete chápat obsahově hned to co bylo tady zastřeno ta je zcela zřetelná zcela ne. Takže tam setkáte třebas to tu před tomu dušičku o vlasy s indem to on provaz mluví česky kde tak to bylo řeším ten doby česky je váš překlad fakticky chápete obsah jeho myšlení. Překlad nesl češtiny ten překlad je nedokonalým ale vývoj vypadá takhle když se tam delší dobu tak to nepotřebuje z předkládat kdybych se dovedl na úrovni duševní nejenom. Astrální pohybovat trošku v trošku lépe než ten začáteční astrální tak bych nemusel věci překládat a vědomi že třebas toho světce by křehká. A byl drobně tady byl vědom si toho že ten že to nevíme že to vědomí koho proměna povídá neztrácel bych svoje vědomím let přetavily do transu ve by si jasně vědom že to přejímání. Oni jsou dokonce tak slušně vychovaní v že sebe před pravý a kdy na tom nezáleží myslíme kdo to je nebo není hravě když poznáme že to pravda nebo není na tom musí být schopnost rozlišovací. Protože rozlišování tuku jak tu vyspat pavel je velice důležitá vlastnost svou není tady nemá tak ten tam tápe že četu to rozlišovat vlastnost tu zúčtování duchů e tak si to před víra protože může k němu mluvit taky ledový. Do lože a jestliže tuto z k s odlišovat svý tak odmítne takový hlas to mělas vědomí cizí do vědomí ale že to pravda tak to přímé asan to třebas tu žije ano tak to. Odpadá či o tom z všechno všechno plynulý bohy příroda nedělá sku když letí co chtěl taky v budete si to mluví svatý. Tak to poznáte především tím že tomu moc která vás zastřeně ráje většími že naše kde pak je vaše chtění přitom jestli. Ve vás naž vyvíjí svatý tak vůbec nic nepřejete protože se podřizuje ve vůli boží která je jejím živila země jednání toho svatýho takže pana máli. Jak která si dělat to anděla to přijala pokorně jsem tvoje služebnice takže ten člověk který se setkat se zatím pocit je tuto o. Pro z kou moc pravdy boží a nemůže něco nic dělat než sloužit a samovolně ne že by se dožadoval by mu to nedovíte dávalo tu prostě nevíme samovolně pro něho line se. Musím rozmyslet v tom co řek ne na mluví pravdu ale kdybyste byli svědky který moci která za ním stojí tady seděli že to co říká se držet to nádech pravdy že pohyb obalem toho moci. Teleti stojí a která vždycky nejvíc lituju své přátele se spokojím s tou k s tím obalem a nechtějí se dostat domu dali spokojit se ten čte strana skromnost tady nemá být skromným. Když byl se o to co málem s tím jiným světem vedle tak že člověk slyší hlasy e tak bych dotkla si ty to jako s jít. Jako s cesta do podvědomí ano protože nedodal vědomí opačná z opačný vstup kdo je na šest schopnost. Protože v v naše schopnost bude přetože vědomě mluvíme v těch podvědomím musím do vědomí brát tu schopnost a upravila ani v tomto světě vědomě podvědomím vědomě uplatnili a jestliže když jim nastat. Taky podvědomí dělá jde třeba ocitli uplatnil vědomě to znamená nevykazuje ničím vyšším a je to na hranici blázince jo lépe jest nic se hlásit to kroměříži. Varuju před vyšší byl nedostanu janem zamontován do lidského života a tak ta k za něco co by ho bylo pravdivější bližší bohu. A vám řeknu toho asi jednou věc tomu jestliže jednou jeden krát životě zcela byli dojem. Že jste se někde třebas vody měl člověka nebo vnitřně to jedno kdo je nějakou pravdu která je vyšší než jaké jste dosud žili taky. Považujte rozdávat snu a držte se neboť poslušnost způsobuje že ta pravda se vás to rozroste neposlušnost způsobuje že zbytečná našem životě a. Tedy odstoupí potichu ztratí své nebude čili vám řeknu kdyby byl v tom předškolním věku neposlouchal toho schopnosti rozlišovací se správného nesprávné ano tak je to byl ten neztratilo. A on to nestačilo proto přes jsem na to dalo že musí tady dopravy musí se jim věří dit a to je potom nejlepší si to zjednodušit hlavě ze všech těch zabilo tolik řečeno. Protože to se nedalo pamětně všechno vládnout vede ke království boží neboť to odevzdáním bohu e služ všem jakoby to bylo bohu to znamená. Lépe než lidem co by se budou jevit ale e moje setba nemusí být lepší než služba jiných lidí o to protože tady mám před sebou boha ale ne. Ti a že to on se doslouží víc než ten člověk protože jestliže se považujete vzali ti tak všechny promiňte jsem si zpronevěřit ježíši kristu vás protože za bohy. A protože vám nadávám na každém o bohu tak vám nedávám protože se považuje nevzali ti co se odpoutat od toho lidství a třebas o totomu vznešenému božství které nás je u pozor. vás na točili více budete lidmi tím méně budete asi těmi vnitřními body protože to se překrývá ty musíte často přestat být vypočítavý člověkem přestat by se za sebe. Člověk nová musí zase nemyslet jinak by se nezachovala s na světě abyste vůbec pronikly za to lidství dál kdyby člověk celý den kon. Ale dobré skutky celý den a chvilinku vynechal e tak je tam mezera ve které by se rovná e nečekal na. Ženicha mluvím pokračováním toho podobenství jo od těch dnes vypadá je von to neznám ten prosím z pod to. Brali ten olej znamená životní kapacitu že někdo životní kapacitu kterou prožil od od toho kolo a to bylo dalo jak se stalo tělem. Tak bez to po vypotřebovává jak ve stavu tělem tak ve spánku tak a nemá další kapacitu taková byste si jak jsem to pořád opakoval že jedině živém lidském těle se pro spoj. Jen dokázat nikde jinde čili ten není ten nemá kapacitu živý o těla ty neměli to protože je prosto přemohl koupit voni si dovolit opatřit tomto světě vědí dělal co všechno co děláme. Že to je všechno pozdě to správně protože ten moment byl promešká mohl toho co tam ten celo opakuje jo a teď jestliže tedy. Člověk nezas světí jak všechen doslova od život pak napřed život budoucí bohu život budoucí bohu když si myslí si od života. O budoucnosti na této velice důležité přitom něco nebude jiného než setkání celý denních ne tak se s ním nesetkal on musí mít ten budou si olej bez. Nevzal to na ten budoucí život bez mezer prože jich tak ještě opakuju tam se vstoupit do spoje vědomého spojení s ním jestliže člověk nemá osvícenou svíčku šijete sví. Tu spolupráci člověka s bohem že totiž jestliže že se člověk spojí sbohem že musí mít to rostly cenou lampu která musí být živý a musí celou svoji. Snahu celou svou dál život věta vede ten olej ne věnovat nebo chtít dělal budoucnosti bohu tato vůle dovolila za dokonce nutná jestli neprozrazuje tuto vůli tak protože nem. momentálně všechno pak je připravena pro ten budoucí život pro to jsem ženich ta tak se k němu nedostane rozumíte mně dobře je taklen teď to od. Ale pro antonína jo toto si všechno slyšel nemám proti tomu nic aby sis dělat nebudu nějaký vám vy tomu nic nemám ale. Upozorňuju ti je že plánování bez ohledu na tento princip že všechno on musí být službou bohu nebo odevzdáním bohu odevzdal. Jim bohu z toho světla že ty družičky nic neměli by se bez něho byli obešli že ne ale u toho ženich aby nemožné tak jestli se tímto světlem si svých nikomu jinému ještě než. To může mnichovi tak to do budoucnosti nejde minulosti stalose posvětili mar je cítili zasto ku světě když tam se jich nebyl to je pořád na budoucnosti on se rosy těží čit nebo po. V jenom v nevěděl ani v chvíli kdy se bez že dost při prože ženy se přiblíží protože je šlo od protože u ženy ta se musí svítit ab pro jeli dělal ces ono právo na našel světlo. Řečeno jinak symbolicky že život který od boha pocházím se k němu celý vrat celý se musí vracet poznal tedy od boha pochází celé se musí němu vracet byla pravá. Od pocházím celá sekeru musí vracet ustanou lásky například byl svého bližního jako sama sebe této vracení lásky a co v tom kole jste učinili něco nejmenšímu bratří mně jste učinili to je ten věci která se. I která tady musí existovat čili jestli teďka svou dceru jako nemůže těm za sledem máš i važ začli třebas toho než kohokoliv měl to nevadí tato poutanost. Nevadí kdyby směl padesát míra či než než zase jiných padesát dne kdy podalo nem přednost pro ten čím nevadí kdybys jenom v tom případě ni kdyby se ho bral zru. Tou božích a podle toho se chovat protože je neni prakticky možné aby člověk měl všechny lidi jste měla zdá že ty ty si musíš udělat napřed poměr k tomu vše. Ty si neuděláš tak rychle poměr k lidem jako mínit ne ty musíš si ho vytvářet ale pak šel jednou vytvoří vyšší jako třebas ke mně tak máš bezmeznou důvěru se zase do bez za sluhu rozumíš. Taky upozorňuju a ty ale když musíte tu miluju boha a tuhleto z musím bohu rozumíš a toho jim koho pravá a ala patu mířím ku a všechny ostatní asi ve poměry musí. Rád z rukou božích rozumíš mně když jsem potom o tom konci to mohu říkat prosím zkušenosti takže v tom koncentráku potom žil k zboží si jiné když jsem miloval boží myslíli když jsem poznával boží z chop. Dosti poznávat tak jenom proto jsem neměl žádné potíže proto moje spojení s bohem bylo plynulé potřeli pět měsíců ano kdo se neprovinil znaky pro vědy se provinil potom nakonec to ji dale. My ji za ale to výborné když přesto že ten je v že jsem se večer dává pozval tak si definici že tak z toho provizoria nemusí padlo jako jsem vypadl nemusí si myslel že e vám větší práva se mýlit než. Li protože kdy se mi vede mně ne je jinde vedle sebeza dete než to to zkoušeni jako první ne as o tomto okruhu neříkam jinde a proto musím vše. My omyly které sobec možné zažili aby tu i proto abych oni vůbec věděl abych nemohl předpoklad u jiných lidí teď hodně upozornit tak jsem se taky nikdy detail s tím co jsem omylů udělal. Nebo posedu nás je tedy jsem měl tu absolutní poutanost k tomu bohu tak jsem hrou obě opomíjel tento svět což byla veliká chyba jako by nebyl od to jsem ještě nechápal že všechno je od boha to sem nechápal. Pro život který vede plynul za se ta škola hloupé studium to nebo dopadá bylo to byla otrava takhle nesmíte tak ty nemůžeš takhle myslet rozumíš ty musíš brát z rukou božích. Jako mně přichází a kdyby náhodu tobě přicházelo něco pak je viděno chtěl provádt že vidí někdo chtěl v škodit tak když takhle budeš m jedna prostě. Také pamatuji si že byl upozorněn vnitřního jsem boží a bez protože ježíše nějaký slovo že není to v pořádku brž předtím varoval obec jít odpor vůči tomu abych sto udělal jo. A nebojí se toho že je svůj rozum opatrný spolu to co děláš tímhletím co tady byl dneska jo s tím u žen protože to je si. O rozumu které vám kterým se musí řídit a potřeb rozumu těm velí opatrnosti ono dávala opatrností nejlepším pořádku kdybys přinesli jenom rozumem. A kdyby ses nemusel oni opřít jakože musí když ta bys vůbec nemusel by takhle opatrní tady si jasně věděl to po aby tento nemám být ne a proto se zařídil tak. Jiná situace tak je jak to nemám nový přece se tvářil všelijak přitom paty to nemám za že takhle najedli takhle pořád buďte opatrní jako a rovné pořádku ano. Tak to je první často jsem tam nějaká mezera v tom myšlení podívej se musím zahladit jednu mezeru jestli si přešel z postavila kdysi tvoje vůle přeje spojení s bohem. Do stavu jaké z také s odevzdaností do vůle boží tak mluvím o jaké z také z odevzdanosti do vůle boží ono to když jde od toho a. Ses neocitl nedbá ku v prázdnotě nemysli že může jsme taky jenom tak snadno od vůle vůli svou vlastní osobní a tím skončit takovým rozplyne přejde jako roste zlého stavu protože by. L ve kterém si nic nepřejeme a které nás tříd esi umře nebo neumřeme tím mu to je celá ta cesta je manipulace lidskou vůlí a jestliže ty po tomletom stavy. Si přál upřímně to spojení s bohem ne zanechá svou vůli na holičkách a nebudeš i dále používat stejnou měl jako předtím ale jiná ale jinak. Tak jednáš taky jaký jinak tedy že jsi budeš čát ta tak otázka vůle aby ses se bohu co nejdokonaleji odevzdával a to nejenom slovně si ti odevzdávám tu dost nemá. Radí smyslu ale skutky myšlení s tahem klidem proto říkám jista který řím se jak jiným ne jako žil o bohu přicházejí to je to jen náhražka nebo ně. Jedna manipulací vůli rozumíš ježíš nově máme povaze vůli ještě to jasným ne ty měli takže pro totomu nechává to nechápeš protože nejsi schopen přeci pořád. A my se žete děláš kvůli bohu ale ne prosímtě tak jsem to nemyslím ne to mate si dobře jak ten narada poslat toho dne jednoho svýho učedníka aby se podílu. Nazvali čili světce své doby který oral pole e ten dalo tam přišel a nebo cenou učedníka přišel a díval se na toho porád šel jsem ce oral a večer to složil máte. Se ho ptal tobě posílá mistr že uvidím největšího světce e prosím řekni kolikrát jsi myslel nebo jak to dokázal visi tak poctivě oral kolikrát jsi dokázal. Myslet na boha říkal paní mně no jak můžeš být největším světcem vůbec na boha nemyslí týž on říkal ti nechce odpovím tady máš. Číši naplněnou vodou to ku o dovětku a dít tady odtud tam k tomu stromu ale hleď aby si vůbec nebo u jinak se nic nedoví tak on šel dávalo pozn. Hotovou pro chovat ne nic neulovil a ten mise se zeptal neumyl sny neumyl kolikrát jsi myslel na boha přitom ani jednou něco musela pozor abych ne. Vůli tak si tím jiné nechce tyto než propojit jsi pravá ale lidská povaha jiné se ti říkal dyť musíme jednat ne ne než jsme jednali tří jiné. Protože všechno všech musím ke všemu budeme s tou boží je to pravda a máme povinnost protože odělo si bereme kdy deme nějakou ženu v posila zase dokonal ani než ji lidé kteří o tom nevědí. Čili když lidé nekoná všecko že chodíš na koupil svého již a tak dále dokonale jede kdybys to dělal jenom pro sebe a ze své vlastní si tak myslíš na boha ty pořád seš nějakou formulaci. Ne nakup pojí jako sis teďka z když tím jak jsem jednal nesmím nedůvěřoval zrovna tak nebuď spokojen s tím jak to děláš. Dělej to o poznání škol lépe na ke poznání oko lépe s ohledem na to že kdyby to bylo pro je ta si dělat se této jak na tom tolik nezáleželo ale protože to neni pole svírá. Této propůjčeno asp nás při den neví kdy si proto do van jako ten ženich ne dnes semena předvídat tak proto povinnost tím proč podařil pořád tak takový jako abych. By šel kdykoliv tak může říkala všechny ty nebudeš rozpacích rozumíš tomu nebyl by si někdy proč patří při nějaké činnosti nebo nějakým způsobu myšlení bych že by do pánbůh se maloval nebo že by to neschvaloval si že bych byl s. Třích že ta do tu otázku odpovědět stoprocentně anebo jo jenže totiž nejenom nevyslyšel toho boha ale to by nevadilo vůbec ale. Nejednáš tak aby to bylo co možná dokonané podivili své ne můžeš když vědomím ježíš my všichni ale protože toto. Ale svoje veliká přednost s vědomě s tak zase se ještě na vy jsou v rozumíš takovýho o tak vole takové král protože se toto vlas do od dal se vůbec nemohu opřít rozumím ale ty se oni opřít smím. Že byla toto je ale tak mysl jedná se o to tu vlastnost může opřít třebas když byl provádí el vy záležitost čistě mi pacienti konal děla. Určit rozdíl mezi tím co dělal učitel chtěný dům tak to dělá vůči rodině že to je to jinom zavřené to by neměla ale to co já. Že ho nová svým paní kolegyně ale tečka jak jsem domech radost mám čemu se dokonce probudím umí v čem bych píší dával honem teď se pomlouvá rodina. A teďka dál vono to není divu se do pravou milost do mat všemi dělal protože tady jsi nedivím to by bylo když prom na misku takovou toto jako její rodina aby proto vešla na nervy. Aby to dělat tak jako třebas jednal toto světem který doby jen jedno o tom pomohl se krku chci todleto radu že přežili velela to byla že živou když je to otrava někdy tento si jen že a že to máš ale kde takové jevy. Který tam otravuje podle protože kdo může které se rozbil je tady praví s na nevim manžel dal než třebas vy všichni dělo protože co jsem jednou za půl roku toto se s vámi jedna jako ruka vyčkat tady bych vy byl pže. To prázdno to by se bude byl li pořádně že jo to byste koukali no ale tak ti radím máš jako jako dominující zase se protože jím váš tak prosím těle měli. Přitom klidné svědomí musíš člověk vypořádal svým svědomím totiž tak klepe řečeno ale je nejde tak jak bys nejednal kdyby stroj děl jako sluha páně tak ten celý myšlení na boha. Víš ty všechno seš hormon o to se reformu je zase po většina jem protože formuluje jinou kde kou na tu věc semena pánaboha je ta radě od na očím jde. Je to formalismu pusté ano když na druhé straně náš nejen vlažnost musí formalitu když tebe kde bych naučil padesát bylo metru modlitby kdyby se svým poctivě naučil. Ale říkal aby se s tak nechali taky protože ta tak o to není možno on říkal na mechanicky že by dobyla musela ani se šel protože to protože to je modlitba ty si nes že to není modlitba ty si neska ten přestala to nemůže dělat to jde. To když si nebyl penzista a touží za pořádný že to na záleží protože opravdu bez zato si od boha a všechny v tom svém ona atak na dokonce že dostal z u boha no tak prosím podle toho chop se chovej a. Na pána boha nemyslili ale dělej do líp kdyby byli ti kdyby ti s ním přistižen si kteří hospodařili těmi zjednáme mysl je na hospodáře pane na to jak s nimi hospodařil tak ne. Proti správně kdy se nad je věc si ji najednou pád jestliže jasně řekl nese ten nad použili mých řekl to a ty takle jsi schopen se dát na dvou židlích a pořád to opakuje to chybu do nitra mi neděle. Nebyla ještě budu střílet po tom no se nemáme svou vůli bůh také svou vůli ale víš dobře že kdokoliv komukoliv totiž než. Jak ta jeho vlastní vůle zbyde tak se dostane do království nebeského letí jasný a jestliže tedy koná svoji vůli vedle vůle boží. Tak je to sedím na dvou židlích ale řekneš li ten nesrozumitelné přeci mi tady radí již abych jednal dobře tou potřebuju projevy svou vlastní vůli kde to ve si neni sedění nebo ty. Ich dovede nebudeš dala dávat to co je žili spí na pole dostane činu souhlasit jsem na na ale takto nemyslím když jednáš správně jako ty služebníci tyto budu novou opakovat kteří hospodařili. Hospoda se nemysleli přitom na sebe nýbrž jenom aby na to správné hospodaření s těmi hřivnami ne na boha nedá hospodáře na správné zase rady tak to neni sedění na dvou židlích do. Víš že se jenom na jedné židli a tak je třeba vjemu vůle hospodářova vůle on ona trval není od bral ses s tím dobře pro rozumí tak tomu před. Srozumitelné kdybych cokoliv prohlásil a nekonal to ten volné tedy stane pro vás říkal ježíš kristus. Od obou si měl otec vás si ji jeden z nich prohlásil tak nějak je pro přibližně ti při jdu pomoci a. Ani nepřišel a druhý byl byl že tomu jsem si nic jsme slíbil a přišel a tam zase který z nich těle vší smíš. Mu prosím neslibuji a měla padneme šel nýbrž kdy krisi výkon co chceš ale neví kde si člověk nějaký činu ještě i třebas pořád. Na to modlitby jsem jedno ale nevím mysíš tobě žádný čím ale ty musíš přít činu třebas bez toho náš není on není věci tak. Jak umíš nejlépe veden k tomu že to služba že to odevzdání bohu tady tím nemů to řeknu ještě hodně polo pak ovšem budete obrazy bude na jednu nohu. Mu kulhat s to bude stačit tak budu šťasten můžeš něco typ přímo omyl byl v bohu ne protože ho přece mu ne být že ale jestliže. Situace ve které si je od boha tak pomocí smí může se odevzdal bohu vnímána nepřímo si že jsou tady lidi před tím že říkáš. Ty se svými bližními když pomocí nich to znamená nepřímo přes byl se odevzdal bohu když například někdo naž přivede jdou mně tu nemoci silné jak ztráty které žil krista nemyslet si na sebe. Odevzdal jsem to sice nepřímo bohu ne ale jakoby to byl odevzdat přímo říkáte za rovno postaveno tomu přímému odevzdán bohu ono přímo se dal tou tom málo dovede pád to jenom velká milost boží musí být za aby. To dokázal ano a to se dostalo který se měli prázdní sám od sebe a to dost tak dobře při činnosti není možné po činnosti do své činnosti musí do toho něco proč člověk sám sebe protože jde o odevzdat začátku. činnost těla aby byl v něčem musí do toho vložit svou vůli svou vůli ne čili chci doporučit aby ses proč si co chceš. Ale nemyslí si je tomu vydrží déle než po dobu svého prohlašování jak bude to pro vás jíž spadá zase na úroveň normálního činění jako ostatních lidí ano protože není. Od aby se přitom konání se na boha doby tu věc vydal dobře kdyby šel po v těch ty své jde o pro to nemůžeš když my se ratolest jeden o o do oné jde jednou jsem mu let a nenese na pánaboha neříkat si jak. Mně molo je o proč jsem se na varovat doby přes podobal. Tomu který seděl na vůli jestli ten sanjasina e zrozen ten slon ho šla a byl nebo odhodil přestože na hoře. E ten bůh se toho slona říkají sta všem bůh nepomůže že žádná modlitba i sebelepší jasno poznal koncentrák vůlí li se modlil dělat velice to týrání když vtom. Není obsaženo světlo rozumu ty máš také světlo rozumu a v taky od pána boha nesmyslu že něco je méně o závoje se věc správa protože tomu než ty světlo než. Je to poznání pravého duchovního mým když z něho nemáš tak musí se používat ta plně používat čili my ti může se on se přemýšlíme a pro přemůže potom jak jestli to. Nad letech bez jediného pomyšlení na boha protože si co odpovědem před bohem víš protože se ten sem vole za každé se nutím mysli rozumíš mně. Že když před si boha prosím o to měl sílu k tomu abych konal všechno podle jeho vůle a pro něho říci prosba to ani přeci špatného prosilo to nejlepší co co si můžu přát ne. Jaká je v tom chyba řídit ne no když se tohleto ticho před konání. Tento pozastavení to je něco co být organickou činností organickou vlastnost nebo let součástí každé činnosti. Nemyslí že nemyslí že nejde je protože nějakých kama a přemítat je stejně sebe že necháváš vstoupit klidné mysli do věci že. teďka budu rozebírat lidský činím protože vidím že v tom nemáš jasno lidský ničím tím větší platnost před bohem čím je uvážení vyšší klidnější. a hlas tento mu samovolných protože když úvaha předchází před činnosti vlastní tak tu činnost usnadní protože napřed. Jak to budu dělat protože byl jsou to je tomu musím dělat jinak tak napřed mohu nějakým způsobem předvídat jak to udělat a ten dodělá věci samovolně ten už. Ten natrénoval v tom jak věci dělat bez toho aby do toho dával svoji vlastní vůli svoji vůli co si od ztrát čili on máme jiných nějaké činný. O přitom pro vás předtím co chci z protože tomu dání z konečně nemám ale jestliže prohlásí cokoliv třebas to nejlepší nějak přeje si aby konal vůli boží a aby to umělec sílu. Tak upozorňuju žes sílu dostaneš k tomu co je podle vůle boží co mu budu od bůh v těch chce dál čili když nemá k tomu tu tří aby si konal. Viz dokonat takhle sto jak s tam pánbůh představuje tak je to jeho vůle rozumíš taky nesmíš si myslet že vůle boží jenom něco aktivního teď je třebas vede trpnosti nebo. Trpělivosti když klasicky byste to při dost vzpomínám na mravence která se snažil se držet no on krát šel do mraveniště voni mají zvláštní po. Od kterým cítí do mraveniště a jsou tam je mraveniště tady byl mravenec předtím jsou postavil ruku a on ji takle obešel a potom zase k tomu mraveništi rozumíš. Takže se ty musíš vědět že všechno co dělat co takové umělé překážky aby se s při o nezří žil do boha rozumíš ale svoje duše tím spím k jak do toho boha najít. To obsaženo taje tím mravenec sem který tří svým mraveništi který kterým je směrem se kdekoliv ocitne v jak to může cítit že se nedá. Řek bych že by klad ve svém klidu tím že překážku mezi sebou a mraveniště nýbrž že ji v klidu obejde se mu tu podal zase dál kousek zase ji obešel u. jsem to třikrát oním znovu obešel takhle to vypadá člověkem když správně jedná by správné dělá všechno pro boha mistra neužívá své vůle že ve které nemá už. Že nejenom veta nižší vůle která neví co dělá nebo dal byla pro sebe nebo takového to třebas spokojení tvém málo a tam je vždycky dopřejeme něco pokud je klidný na se znepokojit neúspěchem neboť tím že mu to činnost. Je nepřináší spojovací účinek že tak když se že je tam by dosaženo to je to něco co ti říká tam moji otcovský dům a jestliže třebas to co tam vzdal. Amen protože to by mělo jen my totiž pořád čekáme nějaké zázraky a ježíš kristus o těchto lidí kteří čekají za ty řekl nějaké vidění ne k ním co jsem vás znám. Ostatní jsem poznával že bůh vede místo máš tady říkal když to poznáváš ceny pravda toto nesmíš čeká to není smysl toho co máš dělat protože to buď který budeš sice to psa. A pak es se nikdy nic nestane co spojovací charakter anebo budeš kráčet do království božího bez ohledu na sebe jenom proto že za bohem chceš. Jít a že se mu seš podle za za takle do nešli pořádku a pak jako obchod co zato nebo co z toho bude nebo jaký pocit přitom budu mít to ale pamatuj si že když takhle na věc než myšlenkově. Takovým prostě tak všechno bude sloužily a všechno bude blízké vůli boží daleko vyšší když takhle nemyslíš všechno povede nepoveden je jenom někdo o tom si myslí že když. K bohu nýbrž třebas práva na kterou on než bez který vedle tebe ještě tak člověk který bude škodit si zase která bude stát proti tobě. A musím to byl potom ještě myslitel jste si třebas který v tobě že do se která vyhovuje s si taky ještě vysvětlit situace která stojí proti tobě že bude tři. A je po ruce bohu tehdy když tady si vzpomeneš když nebudeš brát jako jsou li tobě se protiví věc nýbrž jako potřebou potřebnou sebe nápravu. Jako volání boží a situace trati bude dělat dobře budete dostat po těle nebude tady k tomu aby všim pravá po těle aby žádala nýbrž abys cítil vděčnost bohu. A budeš odletět k tomu aby s tu věčnost sobě rozplameňovat e jich jestliže když se napřed v jedné věci by. Do třeba ještě se polepšit a to je v tom jsem říkal to antonínovi poustevník že totiž on nejenom že začínáte lidem z dalo jako předtím nic nedělal. Jsem říkal ne nýbrž on taky každý den považovat za poslední a věcmi toho jesi nemám žádnou přednost tak v tom letu vlastnost mám. Byl od boha že se nedomýšlí vím že tady budu zítra a že z se pomalinku dostala do situace ze které se vyrovnávat. S tím že kdybych se probudil že se ním a neprobudil zároveň se to nic nebude tuto taky tak říkat z jenomže u to není rostly zlost vůle nýbrž je to následek. Odevzdanosti bohu protože jestliže všechno bohu odevzdávám tak pak je opravdu musí být jedno co se mnou stal aby on upřít že. Že ho neodevzdal tak něco nemůže být jedno a něco jednou bylo tak jednám rostly že co se na nikom nechce jsem není to jsem vlažný a toho bůh vyloučí z úst. Vých jak jsem navodil tu situaci spojení s bohem honicím není tam v tom koncentráku že ten esesman tělesa že. Jsem se vyprázdní od sama sebe tím jsem se odevzdal svůj život tím jsem se mnou snadný smyslu života formu protože jsem měl čas něco tomu říkal jsem toto stalo. Když to z kloudně odevzdá ani jedna myšlenka na tebe si nezůstane ani jedna formulace něco o co není zapotřebí vůbec s leto bylo. Od tak naléhavé kdy byl řek sebe stačí hormon se tak je zabil co myslíš krizi družičky č. Říkat na to není ta změní není čekali odpověd ne čili když by čekat tato o jiné na to že vychází miluju než tady se do dočkali ne měli všechny. Světlo mělo to nějaký účinné nemělo a proto usnuly bylo žilo je světlo bylo dalo dělali z toho něco nedělali co ses. Dalo nosíme při když se jo není tak buď nestrannosti budeš slyšet při že se ježíš jejich tak se probudí ale měli sebou. Všechen olej budoucího života ty tamto dost pomalu to znamená buď v každé je si z úvodu ale o spíš tu vš. Těžko říct no ty spaní jenom vypotřeboval škole ne ale než si z důvodu on nebo když probuzen dokonce bud připraven celý svůj život odevzdat bohu nenechat sis mě. Ho aniž člověk vždycky ti říkám kdyby si byli ti tři služebníci kteří měli syny svěřeného hospodařil uštípli jenom kousek když jaký jaký by to byl ten býval. Který svými za točil ten o z po ráz když za točil s tím který si nic kde tím byl jenom to zakopal do země teď odkud za do od prosím nic než který z toho a. Buď trpěliví kdežto musíš formovat onomu volím jo vs do vodu jak mohu ale upozorňuju že jak s tos formuloval od v chvíli si pokolení od toho už. Proud a si dál e nepokročilo v tom duchu své formulace v tom du ku se formulace protože na vidění jestliže teď každá. Ničím brž aspoň o poznání všecko vykonávat lépe než jiní lidé v ten postavení jo a téže situaci a tu toho jdu. Nebo co jsem tu čili my když když při čeho při a tak v jeden bych si provedeme do se katraj ráno mluvili tak šel promluvit na chtěl bych mam co jsem v pro věc o pro sebe vode. Vědomě ve je proto kde to se pořád opakuje tady kde se s tím rady s i pro se mnou modli bude to takhle člověk prosili boha v pole se nejlepší vůli vůle vždycky o to. Co považuju za nejsprávnější jenomže a co člověk že nejsprávnější to znamená předepisovat tomu bohu a nejsprávnější řešení není možné. Udělej to tato ale stal se budeme bude to je zase dneska rázem ale bez do že to předpis pro pána boha jak to dělat podle nás protože jasně říkame chceme aby se už. Pravil nebo aby po smrti se měl tak a pak nebo takhle všelijak ne ale pozor mělo bylo může být známost toho jsme tady říkali že existujou úrovně vědomí ur. To mně vědomí to pomalinku vysvětlím znovu k v našem úroveň vědomých kterou máme zde na tomto světě a pomocí jiný ni známe tenhleten svět na spodní. Ji a horní hranici spodní na nitce je dána na smyslovou činností to znamená smysly jinam přinášejí ze zevního světa informovat. Své zprávy zrakem o všem možným a my je uspořádává ne to uspořádává jim těchto správ je střední fázi to našeho rosa vědomí. A to neláme do tak to nějak do obrazu o tomto světě a do svého vlastního chtění že kdosi představy o tom co by ses tím mělo stát nebo co by se mělo udělat do svých přání. A podobně čili v smyslových vjemů končíme mentální dušemi oblasti kde se zpracovává na nějaký či jim a na nějakém myšlení nebo napřed na myšlení potom na čin že tam to končí. ses tím svým rozsahem vědomí nedostáváme čili my můžeme řím střed že nic neni našem vědomí nic nemůžeme provést podle čeho se nemůžeme řídit než co napřed do další smyslech. Čili nesmyslů do rozumu a z rozumu popud třebas pro smysly dívej se tam tne ve vopu z rozumu do smysly takže je to začarovaný kruh ve kterém se pohybujeme. A z tohoto začal jeho tu není vybřednutí dříve než rozšíří řídíme toto vědomí na tu za tu ho oni mez a za tu horní mez čili že je to tak dobře zaři ten zákonité. Že ta do do balavat zařízeno že vnímáme jenom tento svět tam v todleto velké to bylo které se mluví otčenáši neuveď nás v pokušení totiž jedním tam jenom tento se tam musíme ho jenom jednat abychom mohli vodtud vůbec o. Startovací dovedla o třemi dvojího aby da do dolní mez smyslová měla pevnou základnu v tom lidském těle to znamená jestliže nemám pořád duše pět mistrům. Tak nemohu ani rozšiřovat vědomí když ho rozšiřujeme za horní hranici tak u nikomu z těch prosby daný smyslů takže vede ta moje škála vědomí se postu ne. Za smyslovou činnost nahoru a vás upadnou do transu smysly nevnímá čili většina ji kteří vnímají jiný svět než tenhleten upadají do tranzu. Protože nemají nejsou zakotveny v těch smyslech tak jak by měli být to je jeden z hlavy důvodu proč nevíry pro toho protože by toto kolem se slon tou dolní mezi smyslovou a v. Kdy kráva své takže když vykládal touto mezí tělo rozšiřuji nahoru pro své vědomí na druhé straně škály tak by se samovolně všechnu po sou málo od těch smyslu musíme ten návod. Nebyl by schopen roši věřili tu obraz a ponechat si tu potom to tam těch smyslech a to byl trans tak se tomu říká extaze nebo z plic vždycky nějakým mediální trans to je pořád jenom to nerozlišuju. V každém případě to chyby ne protože když upadnu do jakéhokoliv transu tak pro jiné je to nesměl dodat ne snad pro to směrodatné transu ve by vám co si tam je mně od nesu jsem. To mohu potom svědčit jiným ale oni mně řeknou když je pozoruji kdyby se byl transu tu tak když zase ve nemohl které by si byl nepříčetní ne pase tam stalo to oni rád rozhodující do kdyby nebe tady známy. A teď se měl rozšířené vědomí to nebylo pro nás měla ne ne a tak toto se snaží jim abych když rozšiřují vědomí nevím padl z tohoto světa ta také proto tedy jakou že. Nebo nebi od toho a podobně ale teď zase vrátím do to rozmezí mezi dolní mez smyslovou a horní mez rozumovou a citovou roši. Trvalým vědomí nenastává v okamžiku kdy člověk umírá protože jestliže se naučil ve rozšiřovat vědomí tak ani v okamžiku smrti se uvědomím nerost šíří ono se jenom přes tě. Mluvě ze smyslové oblasti založené na hmotné rozumu všeho pater nebo uchovatelem smyslový vjemu někam jinam dojde vnějšího dělá které je. Je také nositelem smyslů ale zase jemnějších čili kdyby se vědoma je roce tak ta u z tečka a de ne zná od smyslů do rozumu se přes svou ne s. A tuto úsečku do pravá ne jak to s to je leží nebo doleva na tom nezáleží ale rozšíří své jestliže se roste přes tu ne třebas dejme tomu doprava tak s pod. mez této nové úsečky která e nastavuje tu předešlou si byl se do doma namalovat dobře sto od velice stavy ta se dát tímhletím světem takže ten člověk může vnímá. Náš svět mi jeho ne provedl ten jeho svět je jinde za touto škálu vědomí ano a o tady o nás že si oněm třebas řekla vykládáme nebo dali myslíme ale my o něm neví. Neni z protože na naše tečka vědomí končin tam někde kde bylo teprve začíná ne no ale takže ve ty nemají rozšířené vědomí pokud se o ten rozšířily tam bude rozšíří ano. Kdežto by kdybyste se dostali v zde devět v tomto vědomí v tomto světě k tomu rozšířenému vědomí ne na tu úsečku těch mrtvých eště zase dál. E tady jsem mohl byly tam z oblasti které za tím ještě cele se dostat směrem do lu protože platí pravidlo že směrem dolu to samo teče bych tak řekl ano. Čili ten nad sestrami snadno vidí snadno nás vnímá a ten kdo je zase nad stavem pro to vy to znamenala ježíš živý e jak o tom mluví ježíš kristus ne ten se snadno mystika ale do s námi ale taky s těmi. Ten mrtvými do důležité vědět protože jak za minule říkal jestliže svatý je někde by jsou okolo touto škálou těch mrtvých aba dalo našeho vědomí. Tak on může kdykoliv sestoupit jsem dolu ale je si dobře vědom že nemůže změnit nic na tom rozsahu vašeho vědomí nemůžete ten nás záležitost a s tím. Rosa je vašeho vědomí souvisí něco čemu vy říkáte lidský osud to je ten pojem kterým si jakým způsobem vysvětluje co není tak snadné. E totiž že dete si proč čím ve že asi je to osudové jsem takhle trpí ten nebo tak nějak osudové na tom je to že se neumíte dostat za tuhletu škálu první jiné a bé. Takže to tam všechno mele ten se tam velet tou šlo se souvislosti u z škály jat tak dále a teď když ten svatý za proč je třebas provázen ho prosíte nebo pánaboha prosíte a byla. Čili tak on musí musím ba na toho kde jste on nemůže dát nebyla pohled na protože jste určité úrovni on na to musí brát ohled kdyby na to nebral ohled tak by se. Neproviňoval on totiž nemůže proti vůli boží jednat jestliže svatý nemůže proti vůli boží jednat on může dělat jenom to se vůli boží kdyby začal jednat proti vůli boží tak by přestal litovat ti asp. Kde své svatosti oné do nenapadne ale on nechce udělat vzal hlad protože on že tam je prospěšný ty tady jak se okolností von je tam prospěšný když naše vůle se shoduje s vůlí boží. Tak si vzpomínám jak jsem z tohoto zkušenosti začal toho celku svým mládím el po tom to po těch operacích které jsem prodělal že se překvapil svou matku na to opakuji. Tím že jsem chtěl vědět co je správné sám jsem po nepoznával ale když někdo řekl na poměl napověděl třebas maminka toto nesprávné to bych měl dělat se provede také je to říkal. jsem poznal jesi neradí dobře nebo ne no když mně neraď byla dobře tak jsem to neudělal říkal maminko pro mi to není správné tak je to dělaj jedna zkoušela to jinak se třeba zase řekl maminko prominuto. Je správné špatně jako když ho sekal neni to správná jsem nevěděl jak to mi malé se nestali správné tento cítil a teď tohleto jedna třebas předtím způsobem zase dál by poté správné tobě. Dal moc rozdělovat jak dovím že to je správné jsem že to nějaká náladovost toho dítěte nebo tak nějak ne že on dal do to dělat na tomto ne vůbec ne jsem jasně poznával co je správné hacer nic. Avile a toho správného jsem se držel a to byl začátek věcí svatý to nemá jenom když se jako dán nebo za tento soustavně co je správné rozumíte a pánbůh taky. rozbilo proti takovým dítěti který jsem byl ne v tom se maminky co je správné ten že to řekla tak se schopnosti rozlišovat si zjistil že do zprávě on ale on byl to dát nemusím ale by se ho dáte je mu říka. Na pomoc třebas ty svatý nebo atakdále tomu a toho ono je rovnou poznává jestli je to správné nebo nesprávné co jich chcete když to nezapadá do úrovně na které este tak to mez. Splní nemůže protože by se musel vzdát své svatosti rozumíte mně v nemůže jakmile to správné tato splní okamžitě ta proto je to nevyzpytatelné se jak ty vypadá pomoc boží. byl pral pomoc svatých to nevypadá někdy vůbec milosrdně ale je to nesmírně milostem nebude to neporušuje ten než dát ve které se všechno pohybuje ano v dát nesmí být porušen. Rozumíte mně a takže pomoc svatých je taková ani záležitost jenomže op co padáte svatým to znamená nás viklat přesně vědomě a používat jeho moci s ním tomu se zase jenom svatý. Svatý se svatým ve obcování svatý obcování mezi svatými ale mezi nesvaté jimi na svatým mezi nestavím na zatím to otcova nás ten meze pokud se ta vůle toho člověka dotyk vůle boží nebo shodu. Je se s ním nebo je vůli boží tak pak to obcování funguje pak se můžeme setkat tím svatým jeho vůli vůle boží a jeho pomocí tady mám dotaz jesi za ti svatí. kteří konají jenom vůli boží a nemohou nic jiného nemohu nic tělo udělat než vůli boží si pak si nepřipadne jeden z jsem se takovým není dejme tomu v pravé prostředníky které za nic nestojí kdy ta. Které jsou od věky čemu života obec tady konám mezi ne nessi uvědomovat jednu věc moc věcí je připraveno moc z klas bude ranních ale nejsi. Tou užity protože nenastaly okolnosti za který by mohly být užity e dvě dozrála ale není tu dejme tomu tato nebo v obrazem. S to volá do které by se prosil semeno odnesla nebo neni to další podle na které by se to zaselo a e a teď jestliže ten. Svatý z nás spojitosti o kterých my nevíme ose nepociťuje za oddělenou bytost jednoho od druhého jako my v jde je připravena půda kde je to v atd. Dále tak když mu řeknete o něčem po prosíte horní o něco co by se vůbec nesplnilo protože bude kdo to neni ne nebo neni připraveno. Vole on o kte který o všech polyká že to byla kam by to semeno mohlo přijít buď do stroje ani nebo do toho pole prom to možná taky řek se to zatím protože dost tolik vane do pole to on taky může říct. Ale on najde tuto spojitost pro je to pro něho dojem maličko host a on uplatní to co je připraveno uplatnila za by tisíce trvalo uplatnění on to okamžitě uskuteční. Ten svatý úžasnou moc nad natažena ruka boží to co by bůh vůbec neví nedělal protože jeho úroveň pojednat úrovní nad všemi úrovni i na úrovni toho svatýho nesla. Je příbytku není bohem příbytků boha než to tam není žádném příbytku u nýbrž je u sebe ne takže on toho příbytku může do jiných příbytku snáze než než si jsme bůh a. Než jak jedná bůh protože ten musí všestranně jednat všestranně ten musí si být vědom toho co tady semena která ještě lesklý žila semena zase ta semena která rostla. A celé na dávat roste mi které ji dávají bylo vy plody nezralé roli dale pro tak dále na dobu dal tu radu líčit ale nechával to všechno božím jak to říkal ježíš kristus růst nic na tom. Mění kdežto ten ten svatý může do zralé semeno zříct a půl protože ho třebas do hodné nové kdy ano když dopřeje třebas ten tohoto prosím jestliže to je vůli bo. Věřil prosebené připraveno leto tak proto se nedivte jako ty měli prostou milost s tím milosrdenstvím božím ten nepochopitelné když tohleto nevíte do takhle probíhá jaká obrovská moc svět toho svatého proto se to ježíš kristus zasvětí. Je do lidského těla že to co on mohl v lidském těle udělat nebylo sice absolutní dobro ale bylo to dobro projevené kterýmu každý mohl pochopit tady. Udělal jde na ten zázrak pokaždý věděl než to tam může dělal zázraky tím že všechno v jeho ruka dozrává samovolně ale všechno to vůbec vidět neni protože to je samovolná činnost zraje za dosahem našich s my. Slovních možnosti rozumových do dovolilo chápání takže on mohl ježíš o sobě říct nejsem dobrý jenom otec nebes je dobyté že ten je absolutně totiž dobrý než tomu dělám relativní dobro proto se nepovažoval za dobrého rozumíte. Ačkoli byl dobrý tom našem smyslu velice ale tím že sestoupil na svět ukázal jak to je u boha jak jakou moc si bůh působí těm a konkrétně to. Po dokladem na kolika případech ten vizte ze do mnoha případech ten jako se neobešel otec bez své o syna a proto ho poslal rázem tak se neobejde bez. I svatých ty prostě jeho sebe dvou uplatňují rozumíte kdyby nebylo rovnováhy mezi svatými a mezi těmi špatnými je svatými se který se hroutí. Ty po svou mají zase váháním semen na pravé místo všechny věci kupředu tak jak to být jak to totiž jak by to mělo být protože oni vědí jak to být podle vůle boží. Tak je tady mám od do otázku vy jak poznat toho pravého svatého tedy byla o pomoc kdy nebo tak nějak podobě ale přes jest poli vůbec mi jak se dostat k jeho byl. A my upozorňuje nová si že se dostat se vědomí svatého který by nám mohl pomoc tomu nepotřebujeme vůbec rozumět protože tomu on se nedá rozumět upon. vás za tože když šel ten ten svatý může zakročit tak takhle čím proto protože nemáme dobrou vůli ale se ta naše dobrá vůle shoduje z vůli boží ale kterak se to děje jo. To je vůbec naší záležitostí tam dali bylo si nějaká pavel dal příklad ale nevěděla kterak se tomu se stali může nepoznává bude mi dítě to potřebovalo bude věd a tím nestalo se to stalo toto. Když nevěděla ani ona nevěděl jak to může stát to nepotřebuje dělo tak kdo to ode nebudu byla jsem náš ses půl hodilo vona nebyla aby bylo by k ničemu protože proč to zařizuje do nebes na ty to nebudeme my když máte dobrou vů. Volili ale jestli je to ve vůli boží tak jsem se obrátit na jakéhokoliv svatýho nebo napadávala nebo ne nako kolik a vůbec nemusí by třeba jemuž se si my se do to svatý jen ne a on se dostane zase na tady být čil ten případ. Toho u ba rance ten který se modlil po co podobu co to jsem sekal těm kde jiným kubáncům jak byl ve spalovat proto li tak mu on se modlil svatý můj podle bohu co tím návod to. Nevěděl duchové mu říkal protože vás by padal mají pozorovali vykládám by to spali kterém proto zabil kde byl milion jenom v by si velice svými kterou říkal ne ten máme rozděleného úkoly nebude roz zenem koly on dovolit svatý miluje. Mu jemu potom jsem když potom jsme byli jste opravám těch proto mu tak on si všímal toho proto na zemi opravě připravenému a říkal toto je náš proto matením že. Je karel říkal jak se tady podíváme co tam máte za chybu kdy zavedli se do ta budete mámeli to bylo ale řekl to zase jiskřička jsem to spálí bych ve a to tam proč této jenom do ve řekl znaku vjemy a tam o tři měřice hodíme tady proč. To sku a vodu bych leta na ani jenom do neřekl a teď jsme za koupil o ten rod do a ono se to najednou a e ten červ noch potom řekl a teď vám něco řeknu na jsem se modlit svatým mého nebo. Utkví říkal promiňte mně svatý jan nepo mu vždycky vám to nemohl jsili st to byl politický svatý to bude do dobyli katolická jenom proto do potřeboval od lidský důvodů ne jako protiváhu proti. Po doma činný mne tomu říkám vám to nechci brát von zemřel za pravdu vite nebyl v ním na něho spáchat o ten tam složen do řeky ne vltavy a u to ten ono. Zemřel za pravdu a co si myslíte je nějaký rozdíl mezi pravdou bože o technickou pravé jenom jedno dal jsem model za pravdu ve lidskou by do prozradil neboť kdo toho kdo se totiž do tohoto lu. Jedovaté dávali pozor myslete se kdy jiné naši vůli přišli rada vole navážu výklad zase postupem náš výklad jak jsou opravdu o tolik ve si my si proto pravdu země si všiml na to jsme si totiž casa kuruci v plzni na mně říkal z. Znáte tele toho svatýho tento takový taková co napřed kostem z františkánům kde kam no on říkal sám pane po musel dostat nebo musí ten ona mu tady studánky tomu bez do modlil vede do těmito prozradil aby jde. Dělal jsem dobře a je tam jenom to za sto otázku v i věřili na se nikdo tamto když a jak je co hledá hnedle se měl to projeví se. Najdu ne to jsou moje babička taky v znala tohleto ale upozorňuju vás na jednu věc nepotřebuje jedy jak se tomu sestává ale co je tady přitom důležité že by tomu svatýmu věříte. Kdybyste mu nevěřila tak se k němu nedostanete rozumíte a takhle se k němu dostanete tak snadno protože to ani nevíte jak je to proto samovolnost protože ta vaše víra samovolná namane nenapadne nevěřit nebo. A pochybovat dne ale upozorňuju vás na to když to nebude jde vůli boží ten svatý vám to nenajde ano to tomu nesmím ten kdo je zastal na je jesiž začít k tomu aby se. Se ta si svatej dovede víra že je věříme je tedy je nestačí vy vystačí řeknu proč nestačím nestačí do smyslu že toho svaté on nemůže poznat. bych z vás tou svou vírou ta víra tam tak daleko nedosahuje ale za víra tam může o ten protože jít po ale takzvané samovolnosti že je můžete se dostat do oblasti ve které onen žije ve oblast to. Povolá dovolme jedna z vlastní vůle nýbrž samovolně znamená z vůle boží on se pod věřil vůli boží a do oblasti se dostanete takže el přes tudletu vůli. Toho světce která pokud ses shoduje vůli boží se můžete setkat s tím svatým na nemá nevidíte ho ne to nevidíte účinky toho setkání tak je to nic víc je možno ve spánku vlož ty. I vědomí a dostat se na chvíli dovršil jen do vědomí otázka na kterou odpověď je mi byl nesnadno velice zdlouhavá tak se toho nějakým způsobem zmocní tak musím mám vůbe. Své vysvětlit co to je ten sen ne e tak to je rozšířené vědomí jsem nýbrž se je přes tu on vědomí z této oblasti do oblasti jiné přesto jedné úsečky do jiné už. Česky rozumíte kde na tom rozhraní kterou teče se stýkala to začít paměť takže si to případně můžete zapamatovat případně ano případně ne tou za na to jak mate tvrdý spánek a jak z té. Co je daleko odebrala rovní od toho co ty svého bodu budu muset řek když se ode lépe dál o to co se o to nemůže bylo matou když se na rozhraní to si svého o musí úsečkou vašeho vědomí. Běžného bdělého stavu takže toto toho dete všecko a teď vám chci říct z tam hraje roli vesmíru to vaše představy budu nebo bude od se rostou svou můžete předáváš. Kam na dvěstě padesát stránek jenom osudy to dokázal napsal a velice jsou přednášku touž nikde na když tu protože to nemá vyznám řeč ramana do část dobyto význam mělo na na ten čas a když já. Sice vaše představě tam kterou rovní roli že čili ve vašem představy se tam stávají snadno uskutečnitelný jimi tak tím co tady přes stavu nemůžete nebyl proto že vaše tělo vás přidržuje. Vaše vědomí si je přidržoval tělem v něm samotném kde jsi z něho vystoupit aby tvořit si e podle své představy novou nějakou skutečnost že co tam podle své představy si skutečnost vytváří víte já. Řeknu mu tak trošičku zpočátku když třebas máte nějaké zdravotní potíže tak se vám zdá se že z nějakým způsobem ohrožován na ano. A to je do představy přeli ta přeli ten nebezpečí našeho životního nebo zdravotního ohrožení odborník nás kdyby poznával do třeba se dostaneš. Vada nebo z když se to u k určité budu mohl ten jako rozum která je to vada podle toho jaké nebezpečí byste tam našla na prošla ale je tam se projevilo třebas jakože vás někdo hodný. Ne no prosim vás tohoto byla hotova nějaká dávala tělesná anebo to byl nějaký stav duševní který ten normálně ne a dal se tady řešit protože není to přes jákob jak. Je označit čím to je ale teď jestli ta představové tak živá vám že vás tam někdo chyba třebas aby mu uniká ze a máte den že on je skutečným. Ta vaše představové takhle skutečná ta představa o tom nebezpečí která hrozivě takhle skutečná rozumíte a kdyby si to tam vodejdete on vás třebas nech chytne je mu unikne te tak jste vlastně. Bez mýmu překonává nějakou těžkost svého organismu a když potom se ocitnete je v běžném stavu viděl jeho vědomí tak po přejdete určitou bylo. Třeba do srdeční vada v se nese než radě potomek tom snu a jestliže to je třeba tak to třebas se pět krát česká opak je zase vás tam třebas nějaký tady třebas považujou nějak aby tomu vždycky u kdy nebe. A vidíte v tom nějaký vývoj kdo se naučila unikat takže nakonec si oni dáte velice snadno a taky snadno překonává tu těžkou ost a tu zdravotní potíž. A takže nakonec bez to je ku cesta o dostanete a to je jedna vězte takovým on narodil na co se chtěl vysvětlit ale číslo dvě. Teď se tam se ve které se kabir nějakým mrtvým v tom svým snu a může to nastat zajedno bych okolnosti poč on musí sestoupit do vaši vlastních představ tam jsou skutečnost. S tím panem podoby do jeho představ které jsou tam také skutečností málo by se nám podaří do jeho vlastního života vstoupit to nebudu zatím hřešit to byl číslo tři velice vůle nic ano ale stačím buď. Aby von sestoupil do vašich představa anebo aby byste přes ze dojet bylo přestat vstoupila když vstoupí nebo napřed tu nejste při věc že on s tou být do dalších představ tak kdy jsi. který jaké nesmysly se mi potom mrtvém vzdávali ne říkáte si že to sou zase představil všecko volené které se netýkají toho mrtvého nýbrž bez tam mně ti všechno dohromady. Tamleten a vůbec se toho svého nepatřím ale tenat ty jsi přede tam zakročit to vaši představu dano třebas jaký pořádek tak kam začne rád určitou roli tam zase. Je pořádal ty představy do on může jeho jeden ze způsobu jeho pomocí když jim takzvaný žili tedy náš nám s který jsme ve na této planetě že v těle do postarala takže představy. A tím nám dělá určité jasno o věcech zdejší jich e tak dejme tomu moje dobrá známá měla před několika dny jsem o manželce toto říkala e. To bylo nesmyslné že se to její představy o tom vel kde se zacházelo co dělala tak dale s pokorou celé tím co tady dělám a na co přemýšlí dělat jaké strachy ale tam manželka. ji moje která by tam objevilo v tom snu tam byla pravá v těch nepravých přestala ona tam byla pravá to jsem poznala podle toho že ona dělala něco v tom snu co tady na světě nedělalo ale co teďka dělá a o čem. Je neměla stalo tu letadlo když že ona se schopna se takhle dělat ona je bral říkala ona najednou dělala tohleto ne a oni se tam by jestli tak pata říkala na tak tam nemá řekla dobra. aby se představit že by byli pokroucena o nepřišla opravit milosrdně je takhle ty mrtvi působí neviděl mez snu ale voni působí je neskutečnosti takhle von vám upravovat představy které protože. se nemůže dostat do určitých stressu určitých jste žábu ono ono moc horou bylo kvazi svým pobývá obírá ona tento svou o těmi lidskou vládou ta manželka je tam lesa takové nějaké světlo ne. Ve které ona ty věci dále je nesnáší jo tak které je ten případ že ten mrtví sestoupí jiným do oblasti přestat toho živého aby tam udělal nějaký pořád řek. A když je to člověk který toho mrtvého znát tak jak tam teďka je ten málokterý případ tak může vlastně rozeznat toto byl ten pravíme tedy ato to jsou ty dostali moje nebo druhý případ. Že ten mrtví vás podle do svých představ protože on s tam také zpočátku udělá představu o tamním životu podle tohoto života a tu si tak uskutečnění že je schopen žít. Ale je to přechodný stav to ještě není pravý život tam na tom světě řeka ale upozornila abych nikomu nevnucoval představu že ona ale za obejde bez těla. Protože tam tělo tělesné jako tady zbytek přestat zdejší do světa tam přeci ústa smysly takové jako tady máme nemají tu funkci jako sbe jestliže se tam jeví nebo jiným jeví jak. Od člověk masa a kostí tak je to jenom představa toho mrtvého ale o těch lidí o tom vim to se rozeznávám to poto si ještě na vírou nebylo tak podobně a proč to to potřebuje protože nic se neděje skokem všechno de postupně a kdybys kdybych promluvil s tím svatým kdy se to tedy pravé že to.