Karel Makoň: 83-15A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Kdo že je to pravda ale to pravda která vede k očištění tak by to byl očista když jsem si ještě do skutečnosti které neprožila protože očistit kdysi musíme zbavit a se zbavíme tak někteří kdo tady věřili na převtělování si mysli se potom očistě budou moc vtělit mýlit. Se to by se přicházeli samí andělé oni se ne třikrát jsem řekl že to takle se prováděly a proto vám chci kdy za zlý že nevěří na převtělování od takle to nejde ani jak si to roky cesta za tak nejde to není věc tak je na ducha. A. Ale nestane v tom že si myslí že to očistec oni si mysli do čisté a není to očistec rozumíte ram hrubé představit odumírají protože pro tu pod nevydrží jdou drží. A jsou tam vám jemnějšími představa měla zase od uměle a tak dále představit co žádat to vědomí se u on je jisto že i to vědomí které tam je které oni mají je od boha. jsou čas boží to není možným vědomí tak koly ode jeho tvora vědomě oděného od boha oddělil od něho od boha samého. Čili oni jsou tam by když to o bohu než my svým způsobem. Protože jsou si vědomi toho vědomí které je daleko svobodnější než je sbe. Tady je zakletou do kterého rubem od janem jsem v něm vlastně ani. Tam se může tu dost volně pojedl od jsem dostat jsem si vědom jen tam může zůstat tam se dostat z byl do styku třeba ze svatými statky snáze než my ne. Ale ke spasení za neberte bohužel. Spáse možná jenom zde na světě to je nose byl přece kde se to vysvětlit takle na nebude dost dr je do dole podat na své ovečky aby tady o tu spásu dbali ale pravým způsobem v a tak bratry je li řízně ale ten. Do příval ve do dom co by tisíckrát si z či ještě rozumíte. A stalo a řek bych způsobem k uvědoměleji vším jak na to jít protože to všechno málo z všechno tak jak oni to zase silou ty naši kněží s těmi svými ovečka mi to nevypadá na osvobození ani nebem v jednom případě kdož. Se osvobodí z těch. Co lidský duší katolický svět křesťanu otcem tohoto svět tato jenom ten kdo si rozšíří z bezvědomí přímo. Od bez styku zbaven vědomém styku s bohem ten nezemře druhou smrtí ale ostatní ten jsou druhou smrt dělat není z toho nic z ztratí s vědomě živ než kristus kdo rád tento život ztratí li ne cit. F. Sebezápor jako za tu na obě tak je to tak pravá oběť je pro čem vůbec je to nejvyšší o by jakou člověk může udělat protože jem zapři sama sebe ne známe. rozšířit svoje vědomí zapři sama sebe a následuj není moč jednoho bez sebezáporu již temností na se a jsem to sela ježíše prošli jsem za rosy tak dosavadního vědomí ne na není možné jinak vědomě se na ježíše znamená šestou není na tomto světě a ne nám být tím bez ty ku na vyšší úrovni ne na které je to tam zřeteli jeho lid a to je možné. Tom te když zapřu tuto svou úroveň mne atd po z on se s no takže. Že sebezápor dejme tomu bych to řekl hodně okatě kdyby mně někdo pořádal od toho abych se za něho modlil abych nepronesl ani jedno s v ho no bych v chvíli co mi za to požádal z sebe i jeho. Odevzdal bohu sebe i jeho odevzdal bohu rovnou měrou sebe jak ho zatím co on by. O tom nevěděl nebyl odevzdán abych o tom kde kde jsem se odevzdal ale protože jsem ho při bral k sobě tak ve dva bratra. Chce aby se za časná bez ho při bral k sobě tak on byl účasten ten dotyční temné oběti pro mez kterou sebezápor pak jim hle ono se ukázalo že to třebas umýt mně a vám to tu byl u toho sebezáporu kdo potud jako jsem si odešel bohu takže ten sebeza. To zase na sebe vzít do různé podoby let ty podoby je tak pro sebeza protože toto je co udělám v čem se musím zapírat jsou dobré ale velice primitivní protože nevím je. Svět to dostačující ale ten. Bez nápor ve člověk svou myslí odchází k bohu temně vždycky pozic. Vždycky je stoprocentní vždycky je dostačující a jestliže jsem z toho. To žádný kladný důsledek nedostaví tak je od vůli boží a. Vedle by za než na tom je to že ten člověk který se takle za. Se s s s s sebe z tam neohrožuje toho druhého neohrožuje taky ne a způsobuje v. Že ta vůle pod cesta. El stane průchodu zná se dostanete do tohoto světa rozumíte této pokládá těch semena za dale podiví nadto obcování svatý nad jejich činnosti ano ale musím to schopnost tím sebezáporem přejít do oblasti boží jsem to z to zase na tom je co mi ty ježíši způsobem na to potom samozřejmě čím dr jedinečným způsobem to dělá tím by se ty důsledky nese na sobě to by nemělo vadit dale kdyby to byla za mnou o lidí tak. By se mohlo také zničit ne u se si toho svého chtění někomu pomoci bere potom na sebe nemůže jinak kdysi sebezáporem že pak toho třeba udělal na kou věc kterou by normálně neudělal ne za přestal řekne on by to měl udělat a není schopen tak to udělá za jen o opravy s to udělá tak tam ten dotyčný se stane s chop by to udělat zajímavé ale je ten nese vás tedy toho ten neschopnosti tam toho. Neschopnost on bral na sebe no tak. Jestliže například všich. Apoštolové pak a se tady náš jenom z mrtví. Tak je to čeho on jedovatou o tom od li čím se všeho oděli do je pro toho že o kam pudy on umíral tak. Čí čili on je od něho utekli vás to byla tak jej a se na to musí. Při vší ne a tak je a ti ho později to ale ne jeli novějších výklad který jenom tak jednoho pod jsem za správný. Ale on je v tom pro tento pravdy tak prostě že by to nebyla pravda se nedá ale je on o pro tak bylo. Ten je to z pak ano. Sám těch ostatní deset nám to tam před smrti asan i tam tedy ne to nás ten že by mohl při panně taky rovnou by křižován ježíšem kristem všem on bylo když jako mně ji pannu marii a vůbec v s s s si ani nevšiml že by ho taky jeho v jeho pád tady je že ti co jsi tak když ne to bylo pořád jedno on totiž. Nebyl sám sebou a proto byl vlastně ježíšem na tom kříži ožít že v tom tří v okamžiku kdy ostatní tou svou láskou ti ostatní co si vy jste jenom na to na vím o život ve svých ne tak je jeden příklad ne že si z toho místa daleko lepší výklad a pak se naší velkou. Tam v tom jsem vám ho obal pravdy spočívá v tom. Že ten ji beztak zákoně a oni li ježíš tak pro a považovali tuto spojí těle při od vás to ba s pak se mnou te kdy těles od vás páska toho kdy když ten člověk se svou tělesností obětoval bohu svou. Tělesností nejenom vší ale tělesnost tady je to vám to. Že eliáš a ten pak obrán on i ten o své ode do nebe a nebylo o dál tak na klid vede no a tak jsem ho kde vší ji ne ten přeli vůbec proč tam toho od li on je tam řečeno o ó a o li se rostlinu li atd bohem on totiž kdy jsem s tou lítost. Systém tří je specificky ty dostát a bůh ode ve velice nic že je sat čit a vám to tam nemá stát i když bytí líčí ve které všechno pochází a jak to všechno v existenci stát a zrovna nemohlo by to existovat kdyby do toho ne vláda svoji existenci. Proto vlastně když si je všecko o ale on to není ale vnitřně. On to o to je svou existencí udržuje to při existenci to je ta je na vás. Čili když bůh je poznávající všechno poznává všemi u ten člověk že je od ve všem ještě dovětek prostě je v tom tímto poznává a je nejvyšší blažeností ananda a ta je tady naž v na ti křesťany si představovali a dodnes to že spáchali stavy o a tak. Člověk se ocitne ve věčné blaženosti a to čím barvu a všem jeho svatým protože. Tohle to pro nebylo ideálem aby se z toho měl nesmírný mistra od předškolního věku kdy ba ne jak tam říkal v řeku a na pána o ale o svatý to by pro je jako pro dítě pohyblivé byla veliká od práva takže jsem měl tak nebe je to jeho než nebe o tohle tom ale jsem ho dal do onen nedostali panem babičko kon tam nedostanete v tom mate ne tak jak přistupuju host navěky. Se zbavuju tak a přestaneš do tak se tam ti tu na. Protože jak se dobývají ze života pravý svatých oni stále dokonaleji mně svého života spolu rod. Toho v s bohem ale měli víc než normální člověk tak se. Všechno oko on živou málo co oni z mohu oni ne to jsi nemohli nic v ale protože bůh v nich působil on se stal jeho pravým vší tak řek seděli ale aby si be asi tak moli a jež je to čeho bůh povolá a tomu všechno a čili tyto mar litoval daleko více jsou vady dělal. To a tohle to je z na tam ta kterou měli tak je učedníci a když po smrti ježíše krista a za li dělali vědy tak dělaly něco o čem si byli jisti že je to vůle boží a. Je to moc boží že to a taky ti ho mám něco co to co. Jiného do či čem o zůstávalo po že oni mohli dělat zázraky chtít moje když jsem to od může hřích to na vás tam poznání ale ne tomu mohu si patřilo jaký by být takže oni bez těžkostí se vystavovali nebezpečí smrtí bez těžkostí tady nedělalo žádné pot. Víte dobře když svatý petr jednou se od si ve vězení být popraven že se vůbec nezdravá. A že vydobyl anděl nebi svobody tak se nechal ještě co nějaký úkol o by zmizel ta proberou vodu z víra a tak dále dost rase. Ale tu semena radím vůbec nešlo o ten zase je jim šlo o to být tím bohu ten starozákonní o starozákonní i s vírou z umíte bytím bohu a protože jim od tohleto šlo o dobytí bohu tak ten hlavní důvod proč jsem že když jsem ztraceno smrtí oni museli podej názoru být měl ba ani z tohoto vězení aby se o dostat za je on musí že do toho věčného života on se mi to podařilo v tom okamžiku. Kdyby popraveni ano kdežto svatý toto nepotřeboval ze starého zákona asi při vzít protože ho miloval a od tam nese za oni se je taky tento nejvyšší ale co dopad ne oni to. Nedokázali ne on to dokázal a proto nepotřeboval věnovat svou existenci zdejší z vězení tohoto světa do je dávno nebyl otřesy okamžiku kdy byl pod tím vší žen byl taky na tom kříži to z svět. Je kristem a stával z mrtvých a tak za to dají do byl jiný případ učit kdy to nebylo. To je vysvětlení kloub vnější ovšem za z této ranám obal pravdy není to pravda samotná potože taje slovy nevyslovitelná ale že to stačilo proč byly tolik mučeni jako svatý pavel v upozorňuju vás na to že člověk když tou tak tomu bohu tak za tím člověkem. Stojí jeho život a za oslu námi svého života také se dostával do toho nebe. Jak je tedy zásluhy toho svatého pavla že dal mu učit křesťané. A ne málo je kamenovat nadal jen zabíjet kteří tam žes tam zabila ve stejné. Když bede výbavu na za bědy bez danou tak se nemůže nadát nic jiného než že taky bude o. Na něm určen a vám řeknu tak trošičku na tom byli podobně ti ostatní protože oni jež si jist vně stali kažte toho kdo se proviňoval proti tomu co ježíš kristus neříkám nařídil ale považoval za správné tak dejme tomu ježíš kristus by byl nikoho neodsoudil smrt. Ti tím že mu ten dotyčný něco zapřel ale když svatém petru přišli dva manželé kteří měli odevzdat všechny svoje majetek. Společnému do komuny bo komu li z mu s. Voni co si nechali pro sebe litoval zkrachoval ne tak on si tam svatý. Petr všech osten odevzdali oni za pali všechno tady mr li takhle on vědom on vědomě a on m mně ne po trest od tam smrtí ale on si byl vědom že budou brodě potrestáni vzal v když je nechal vyslovit budeš taky. Odsoudil smrti tak jak krutý byl svatý tat rozumíte on to dobře nedělat se že padnou dost li kdo to museli ukázal při prosta že nesmíš litovat že člověk se nelže nesmí řeči. Takže také svatý petr jak od nadto ho při po při po menoval. A on to asi stačí li z ale při poslední přednášet li jsem říkal že člověk může za určitých od mi z mně něco jde vždycky dělat ale to je otázka která zajímal lékaře kdekoliv se s nimi setkám protože to bys znám. Dalo že by byl možný radikální boji proti když pozic jím. Tělesným onen do od byl choroby mně nebo všechno ostatní ještě málo od do po o od z tam o takové věci v ale onen dotyk podoby on dobře tak to s to za něco bytí ale jak tak tím s u z zraky oko je to možné misse slov. Ji z buněk a ty mají nějaké uspořádání to uspořádání jak mozkový o k a tak všude jinde je řízeno nějak ústřední nějakým záznamy dáme pro žen. Jaký záznam do toho organismu od od od lidově a podle kterého je to se s ku na dno o že on se může stát dotoho něco pronikne ne. Nepředvídané nebo ji řečí o do od co to co z ku prince poruší a že pro tu vzali dorostl barvou třebas na ku z pozice z to s nějakou dělá psal takovou bude o jiná. A to je tam stranou ale si za jakých okolností se tohleto změnit především mat lidskými cvičení o protože mám ztrát když se vyslovuje. V těle se z od těle a když se bylo učí všechny ostatní myšlenky co pozoroval že se nesmí prožitou o je o to se prostě vyloučit nad o tom se do že jsem čekal za jenom o mantram říkat jenom to mantram aby způsobovat čeká čistě nesmíš denně zpod. Pro již se prost ostatní myšlenka pak ono první co dělá že uspořádá. On nově ty mu. Kdy které v sobě vnímají různá paty tady je abych to řekl co on je. Za tak ten co jednal zapne mezi sebou a o. Oni začnou od jinak takže i cele úplně vobrátí. Tak genetická dispozice tady to řekl ještě nějakým faktem když jsem toto mám lidská cvičení začal dělat tak za rok lékaři zjistili po dítě jiný krevní obraz no dítě sedmnáct je si člověk nebo osmnácti el ten člověk jiný chod srdce jiných tlak prvé všecko jinak pokud tu skoč. Udělej tak všechno bylo jiná k tomu nehrozí smrt jako předtím mu rozbila lidem těch dispozic které tady měl čím to bylo způsobeno že jsem přímo pociťoval asi tak dva. Tři měsíce po začátku toho svého duchovního cvičení mám lidského že všechno se ve mně překvašovat toto byl zažil to pociťoval nebo co nepociťuje třebas ale se to fakticky dělo že se tam všechno přebudovat od v tom že bylo z toho mám trám jak ve jsem začal říkat říkat v těle všechno se před. Do dávalo a nedalo se pro zabrání jsem dva nebo tři měsíce to nechal v sobě pro věta měl jsem dojem že je to dobré že to dobry. O krok dojem chyby ale přesto do určité míry účelný totiž tímto způsobem jsem se dostával do nějakého takového byl ve bych ráje do stavu ráje do stavu blaženosti které se nevyrovná žádná blaženost známá na tomto světě na milost kterou jsem před tím vzdal jakoukoliv jsem vůbec nebyl rovnalo této blaženosti kterou jsem nic nezažíval ale když jsem to zažíval dva nebo tři nic se přes je to záleží jsem si říkal ale to přeci nemůže být cílem těch mých mat lidských cvičení před si to ani styk s bohem je to je nějaká milost ale není to on přece anebo zaměnit bylo za boha a tak jsem se snažil. Ll z tohoto ananda z této blaženosti odejít jestliže např jedeme tomu většina křesťanských světců aby čela indických joginů do za touto blažeností tak jestliže ten stavba zen. Z ti tak hladce zjemní že on přechází dali vědomí běžného i o modlitbě oni blaženě si žilo zde na si. Že je nesvaté do pro jedenácté co svaly sví blaženě žila na tomto světě tak si myslí že to ten pravý posmrtný stav blaženosti této před ku. Když nebavilo z omyl to neni před je věčné blaženosti. To je před ku je a dobře by si měli být vědomi že zraje se padá zrak je zdát taje přechodný stav a toho sloužit tří na přechod od boha v člověku a ne od člověka wu čili když se v tom ráje potom ten člověk ocitne a dává nám zprávy že rajským blaženým po smrti tak mi na to přes ani spočíval říkalo vede ostře vjem o svoboda není pravda se s láká o dáli s odpuštěním ne od zdržuje se a padne jsem na světa bude mu může bylo před tím ano to se dá. On pro od že to jsou třiceti sic se dají ale ještě bych to se tak je z hlediska lidského života jepičího vůbec on provazu tomu tak je to musí se dostat za toho aby to moc on to jak jsem se stal tato jsem si sťal jsem postupně začal být nespokojení s tím stavem který se s prohlubovat a řekl jsem si. Jakým způsobem a měl jsem tu výhodu z toho předškolního věku kdy se ptali jakým způsobem a řekl jsem si od oběť a byla špatně tak jsem to poznal že to pak je rozumíte a jsem se od po je správnou tak to bylo to to odpověd tak jsem a o tak jsem si jak jednou správnou odpověď as stala kuje z měla neřikam že je všeobecně pak ale pro byla tedy platná zjemnění své přeříkáváním mám tam takovým způsobem aby bylo jemnější ne. Že veškerá blaženost kterou zažít ba pak se dostane za tu blaženost ne u toho od o jsem si taky vymyslel a ona byla správná tak jsem z je měl dbal tu koncentraci úplně jsem o mantram přestal vlastně říkat nebo co on nemohl říkat nebo prostě to nešlo říkat tak to ba taková jedno že to. se řeči přecházelo někam jinam za řeč ještě pořád produktem tohoto světa. Pro ni něco boží. A jsem se potom dostal pod tenhleten stavu blaženosti který odpadly atd dodneška nejsou vůbec když se. V oku co jsem do ho. Překonávání své bytosti lidské bytosti neboť veškeré pociťoval. Není když je to velice blažené ještě závislé na nějakém dále s tím nemohou být blažený když nemám. Mohu někoho dobyto toho kdo by toho byl svědkem a tou musí být moje tělo takže rajské to taky máme tak rajské tělo je svědkem blaženost dělat ten pořádku tak potrestat že jsem bral ale to v pořádku budete proces osvobození a když jsem se potom osvobodilo od těch mám trám když jsem nebyl schopen věda říkat a když jsem se ocitl v takové jemností pohroužení do boha. Už. Řečí byla daleko zámku a veškerý projev citový daleko za mnou všechno za mnou tak jsem se najednou ocitl kloub celé která byla tak propastná a strašlivá. Neboť to bylo zbavoval se veškeré tělesnosti která jest jen že jsem ví. Měl strach a obyčeje z s týkal ale který se nedíval největší musím ve svém životě větší člověk nemůže začít to byla velká hrůza a když jsem to překonal tak jsem překonal svoje bytí svoji bytost o z s je to tam nedám jo ne. O jím po překonání ananda jako všeho co samo osobě nemá kristova a co ne. I u byl ne osvobození po překonal oni toho sat bytí samo osobě není celým bohem čili musí si to překonat této jenom z pravé východisko nic víc tak jsem mít měl. Ten sebou nevěděl jsem že mám před sebou ještě třetí věc překonat poznání. Terén mám taky od boha samosebou ale o které si myslel že moje nebo velice poznání chatrné tak. Dále proto o čas jenom proniká světlo boží to byl to toto osvícení dal jsem vnímal jako světelný stav v ne ale jenom chvil kama jak přesto dostat z tohoto stavu nevědomosti a co to je se z něho dostat. Je další věc nevěděl jsem jak na tom adi jsem vzdal svůj život to znamená zase se bytostní stránky jo za ze se blaženosti tou dávno před tím. Čeho co s tím souviselo s tímto životem to bylo v tom koncentráku ten ze sval zabit ne tak tou chvíli přišlo to poznání boží a to spočívá v tom že člověk si jej jasně vědom že se mám nepoznal že mocí boží poznává a jakou měrou. Mu on dovolí moci boží aby v něm se projevovala takovou měrou také ten člověk pozná ho a že to otázka také lid. Manipulace lidskou vůli takže jsem pod ale těch pěti co tam ještě z byl v tom od ta je ještě s nemiluju že to bůh který vězněm přes tam nepoznával že sám než živou že on měl. Do který temně žije a může můj život jo tak tím jsem tak genetická stránka do míry změnila že nebylo možno na.