Karel Makoň: 83-15B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Někdy krále tak v ž v že to všechno bez ke co tady říkám v ale to proč tu v po se že von to to z rozumu když včel v v v v ale to protože do pravé české řeči v protože on nemá možnost se že se často sis tak si měly si v ji člověk s. To ten v v a v to co se že si nemůže mluvil v o to pro svět se jako by to do že jsi. V protože je založen v takže se nám tady říká v člověče v ze všech přes je v ale jak jsi li se z toho v to proto při v v ostatní se že dostanou málo byl do si si v že si v si mohou z toho svýho nějak si právě to je v možné v já. V na tak jak jsem musím si v. V copak si myslíte že když jsem se ocitl v pražské jde o to jenom aby měl jsem ho živého od ve do nadát i ten o smrti óm byl ještě si nežil v tom s tím astrálním vodítkem ve svém tělem neví palem v ho o to o let co o co mohl něco vykládal jsem mu prostě vytlačuje. A abych tomu řekl to od ten lekat z jestli schopnost bytostně se spojit bez řeči svou podstatou aspoň astralní toho umírajícího tak svůj stav může převést do toho lid svůj stav a čím ne přitom bude slov pryč nebude žádné je i be. Takže dejme tomu jsem tady byl u padma když doví ne když mně dala a jsem tento svůj stav na ni převedl o na chudá tak ji ba vyšel na ani nevěděla že jsem po tu chvíli jsem tam byl s věděl přede dávalo pásky s s s tím že to jem. Mu. takže by zbavoval sounáležitosti s tímto světem ona byla svobod. Ba vnitřně takže když potom umřela. A ani nebyl dělal že umřelo protože byla svobodna ale vědomě svobodna jako tady ne nevědomě před na nevědomí devi. Napřed říkala aby kde kde je nevede jsem umřela od bych to řekl ale bezeslovně kde to bere podle ne li od kdy na jinou od že ho když tomuto správně protože ono toho pro než to v tom okamžik vody na umírat na ten o mi to tak je dělat ale nemělo by to nikdy ten význam ruku jako to mělo když jsem klidně vejít podstatu od mu to jako jsem to od. Vyčkat udělal před tím a potom od líbí měla taky spaní mraky. Šoku ovšem mohlo se stát toho svíčka prosto protože to bylo je jiná věc on byl týden po smrti. Ale u i tak jak to tat ještě byla v těle ne svým duchem na tam to o dopadlo takže v ale věděl jsem dřeva ale aspoň vědomě se ocitla zase někde jinde ale ne nevědomá tak by tam ležela a nikdo nebo bral byl nemohl pomoci ne. O to kdo si zde na kost je že ten ni z s těmi svědky u by bylo když v tom stavu mezi životem po smrti že tam pocit byla by nýbrž tempu živa než fakticky dělo třebas ani dycky neumřeli např těl si o tom zprávu ven. On se v s v po tak v tam tele praská záležitost v ale tak by měl umět asketa nás tak samovolně ne že bych chtěl prodloužit jde. Ale samovolně kvůli tomu pak civět mu něco dostal dostanou do takového stavu soustředění do tak do stavu modlitby vnitřní přitom pacientovi aby mu dech probíhal pomatení. Při každé pořádném koncentraci dech probíhala dál. Čím pomaleji mu bude probíhat tím je větší naděje že se při dojde host který vědomím tak. A že přes i s boží to je jedna základní dále či z ano kterou patrně většina lékařů nezná ani o tom neví že by to mělo dělat ale vězte mi to kdybych byl sám nedovedl prodloužit dech třebas no pak nás kteří nebo na nás řím dech víte dále. Tak by byl nemohl působit převáděním svého stavu do stavu manželky to aby s. Aby ona se z bez ve vší dostal do stavu který na sobě ve vší od u než svou vlastní vůli. Když mi působením ano jsem se že se jsem se napojovat nadějí místa. Svým bez než tím nadějí bezpečí. A odtamtud jsem dýchal pomalu ne za a tím se dostal do stavu kde o na vnímala tam ten světa jsem to světě kde a tak ráda tím jsem byl v tom jejím. Případu jím pomoc ne. Nemusel jsem vět co tam dělám to je vedlejší nebo svět data nemusím od jako obě tady si bytostí mávat rukama nebo nohama nebo něco podávat to li za tak tam prostě potřebuju být a že tam jsem to pro toho měli silo takovou jistotou že on odejde úplně kdy mě. A nedělám mu to strach je to v jež je si cit kdy. Bych byl lékařem a sledovat tak že tady toho co do od této všecko se jsou mýtem modlit do káže ten tak samozřejmě bych mohl vstoupím kterého tělesného i duševního stavu v jakém se nachází protože bych vlastně sestup do že o do určité jist tím že s těmi ukázkami jeho života těmi zevními ukázkami že se z toho života ale. Mně jde od li vnitřní stavy toho člověka a v tom ale tímto způsobem se dnes po jim atd. To je k nebi nedostatek takové věci to jsem o spoj se nám tím způsobem že a promiňte mně a toho lékaře nechci být v tom mohl by byl ne opatrní. Že to tady jeho dech a ten pod s a tak dále všechny funkce z na to je k tomu aparátu a ty. I v tom tím přijmi sledováním toho pacienta bych všechny tyhlety ukázky z tebe dál. Sebe za nic je li ti sebe no a odevzdával bych že pánu bohu rozumíte nená. bych ho život převáděl do oblasti která je za to je ten be co cela. Pro bych sice způsobil že by šel daleko dříve než že by se. Předpokládat ten jasné ale nebylo by to před hnutí násilné nýbrž byto bylo převedení na nejzazší bez ten proud z ten umírajícím může do které může dostoupit tady to řekl těmi světským ti ho v nec. Čili kde ten některý z těch pacientů ve se proto ostrost se na tento svět se ocitl v paříž z váš světelné bytosti která jsou díla ras co dělal. Na ten jsou tam je to u těch pro jsem to do proč jsou tedy způsobem než že po ta by to vrátil nazpátek že ten život musí ještě vepři a podobně kdyby dostalo prosím zastaví obrat že by se ten patřil najednou kupodivu dostaví se z toho zb. Od do pro bys začlo od svých vylezl slova ale to by. Č jednou do bez za devět let li to co by drželo rychleji než normálně a v tom při tak že by se stalo že by se do ocitl před soudem ne on říkám a ten jsou ut. Kdy způsobil že by se ocitl na krajní nejvyšší mezi v tom životě domy překonal dejme tomu minimálně bez set vše. Na sled tamního života jo těžkostí tamní boží a potom tu jde a on by s to se to. Výšiny potom sestupoval zase nazpátek do žili tamní ale s takovým předem nabyl s tím jsou dem který do odsoudila aby. Tam žil novým způsobem aby tam že taky protože tak bychom se s tím setkaly ve. Říkal do tady nežiju protože v okamžiku smrti proč ne že tak jako se že tady tu vodu ze dověděl něco co vede věděl z či. Jo dejte čte v tom není řikání na je to je s tak žena. Náš pocit oddělenosti od ostatní bytosti klamem když myslí která mě. Koho z nějakým způsobem v z s ním a on v něm jo v tom se na zabrání takže dejme tomu máte maminku která potřel naší pomoci aby na myslíte dobrém tak se s a v něm a ona až. By se dostal kdyby se dostal před vámi mít byl stavu posmrtného tak pro nad dobrem vrcholně řeč na protože je li si to u vědomi žes na ni protože mysleli takže na ani do se pořád myslíte a ucítí blahodárnost vaší myšlení pozor milovat čili to jsem já. Provádět pravé tímto způsobem naprosto samovolným tam někoho na tak na něho myslí jsem ten čelem teďka překládat jednu svíčku ne kde přál od tohleto jeden čínský svatým při u od ti svého blízkého příbuzného strašně plakal s tak ano. A oni mu to vyčítá. Nebyl jsem říkal ty takovým mistra takle šlo než při postupu svého příbuzného osy nějaký svatý a. On říkal ne pláč nad tím mrtvým nýbrž že se nechce křičet od ty a proč tu pro tempa když se na ta vás ne tak to čte ale ten obě víte třebas to ano tak jeho plačte aby on nemusel o to sám pak to udělit sami z když to když se to když to je neboť ten si přitom dycky přirozený tes. A zase je z. Zbavi cele veškerou soucitu s tím mrtvým to nemá cení když kristus chtěl jsou tři s. Každým trpící a všem radil pláž. Se s plačícími a rady ze se radující atd správný recept tu znamená když do bere umírat tak se s ním když je to vede je blaženým jsem s ním a tak dále. Je přirozeně by měl se se vzdávat toho klamného pocitu oddělenosti a to dělá a pak ty a nikoliv. Nějak jenom že o tom kdo to tak aby v ne o sto voda průchod svým život. No a tak protože tam po pak vyd do tedy to jsem čech do důkladné prosím sama tak když jsem se dostával z těch. To vás prací při vědomí to je pro asi tři a ona ku k prvnímu rozhovoru matky s matkou byla překvapena že si vědět co je správné ta se mým maminko co je správné a při každé při to si se stal co je správné a matka. Je odpovídal o tom bardo tak věděla co je správné. Začal s to vám rase to je nebes v věci nýbrž mámy tam nebo ne mámy tam do mám pro to udělat nebo on zjišťovat nebo nemám z s ti rad tato se dítě vůbec nikdy ne pak ale cvič činící těla a se tam maminky as one tam jsem tak je závislý na matce. Ale na závislost na zvláštního druhu je poradila nějakou věc která nebyla vnitřně z chová alena tím mým vnitřním tajným spojením s bohy. V kterém nebylo navrch vůbec patrna kterou dostali ti lékaři tak jsem oponovat se říká ne. Maminko potom měla poradil co je měla tam neudělám to je správné pod věděla své a je tady ho ale ten na týmu co třeba on ne ale mámy koho pak pak je uděláno ho nebo od mám na a k vám o tak pro dítě takle pozná ale o dítě ne a to ba co to je na přední ale tam byla tam ba ba. Kou pod pak se pak a kam matko to udělat ale to jsem potom takovým způsobem že mě. A ona dostat ani to udělal dokonat tak asi byl bez operato se trestal za nedokonalost toho co z od ano. Jsem to takhle dělal soustavně a pořád jsem chtěl dělat to co nebylo vůli nýbrž ve vůli toho co mně rozlišoval ve mně správné vodnest. Dávného aby řekl ve vůli boží na to jednoduše ne li ten komu neti jo tak jsem. Byl posouván pořádku př. Druhu svým věren prohlubování této schopnosti takže. Jsem nemohl jo těla napřed jsem mo. No ale pozdě jsem nemohl nic dělat bez znalosti toho co je správné a co z ano jsem byl vyřízen ní. Od tak si která byla neutrální. Ovšem upozorňuju vás na to že jsem byl taky pak takže jsem měl maminka poradila nestra. Tak to jsem dělal bez dotazu takže jsem stále rozšiřovalo tak taková svých činností kte se o takle věcí věděl se správné tak jsem třebas neřest pravé či sklad stoličkou protože dovolit od za nesmysl. Mám tak protože neměla pro hračky dát setrvává oka. A tak mně říkala tou stoličkou neb ráz i v že o ji to bolí jsem tomu věřil protože ten vnitřní hlas pro mi. Jak vás to nebylo letu vědomí o správnosti mi řekové to nesprávné naopak je to z chovali jo že poli stoličku v tom. Takže tím nastat dělá. Na novou jsem vejdi skutečností ne v životě která se rozrostla do pojetí života úplně jiného než jaký člověk takže jsem nepovažoval přijdu vám o tom o kou živo. Mou nýbrž všechno kolem jsem považoval na živé to. Začlo stoličkou kterou jsem nesměl vrátit ale pak jsem. To maminku přesvědčoval že. Asi viz za že věci jsou mrtvé a se kde by měl ty lidi jednat s věcmi jakost li rozdílně na věc nic tak zvanými mrtvými a s tak zvanými živými to jsem viděl semen na. Po mým na říkal proč ty ne tím takle jedná když ono je to živé samosebou to jsem dostával to živen není sic. Musím rozlišovat že babička je mrtvá a a opačně je mrtvý děla a rostlina no tak dejme tomu že živou ale taky to necítili ale jsem se na tak i ti z víc. jsem byl přesvědčen vnitřně že nemají pravdu o co prostě pro vás rovnou nemáte pravdu je. Živé že tento nespadlo vnitřně rozumíte že to živé tak jsem nastupoval do života ve škole za příklad jako do života člověka který všechno co tam výkonem se nám začít že na více čát si stejným způsobem živ ne a v tom je úžasná moudrost šlo když ten bůh se svým bytí přemůže. Jevit ve všech těch barev které tady vidíme ale ne tím svým vědomím tomu se klade ne. Před pro čitta napřed jáčka v kameni to vědomi se nemůže pro jež kamen jako v člověku musem může projevit daleko větší měrou o protože ten organismus lidský mu klade ne či do porod po ode nezažili ale tam ten organismus z toho kamenné stejně živý jenomže klade větší odpor vědomí božímu ano vědomí uvědomovací síle a tak je to je rozdíl jenom ní. My volit volit když víře ano odvede a tak s ti mety jsem tam vstupoval jak jsem nedát předměty jsem se představit ohleduplně s když sami a se vším a taky z lidmi zření ale kolikrát jsem nedávat přednost člověku před s obyčejnou liškou nebo o. Bičem mým kamenném no anebo životu tu toho člověka před životem z s z s třebas u vrátka nebo tak jako od aby dělalo třeba umírání kuřátka které nějaku byl u nemocné dali jeho svěřili měl o ono přede mnou pro nějakou jednu nebo dvě zemřelo na to dodneška nemohu se dostat ze své mysli jsem ne způsobil jsem nemohl za brát této smrt bych nemohl být lekat rostly na protože. Jsem dělal všechno možné co jsem jako dítě byl schopen udělat aby to pořád od nezemřela o ono zemřelo ale z toho pozoroval jak jsem dávat pozor na pod dech na všech ka. Ten byto děl ve leká jsem volit přeci umřel tento zvířátko se dostalo do stavu z mrtvém dosti. Na na do stavu dejme tomu kamenné kolo mělo zůstat živější tak jsem tak krytu kolik rozlišoval ale je to masem každého do z tohoto života či nějak ubírá nebo kdo z něho odejít nebo tak do toho nižšího způsobu života ve který žije kámen nebo stát nepovažoval za dech rada tak si toho života ano tak ten ten mu pod k tomu aby vám se jak to opačnou cestou lide. Ale je to tak dlouho dokud takovýmto způsobem ne na věky dokud se to nestane něčím co prolíná celý život jak je to samočinně pro je na celý život tak je toho ne tak z toho není zapotřebí ono se to stalo že bych nerad aby vás toto moje říkali nic rod tomu že byste věřili toť věřilo. Na to je přeci vědělo to vědělo to začátku to mi. Nikdy nevěřil co říci vědělo že to takhle takže ten to tuto poli ho vědělo i když kolečka ani se cítí ne ale on správně vědělo že tam život to je žít tak pak toho života v tom. Poznávalo jo to potom prověřoval stoličku jsem nemohl. Pro věřit v jejich životě ale moc jsem prověřit v životě tam ne nad li jsem sebral ven nabyl stavy. Li na břehu a o že jsem ho do ústí od toho co o rukama díval jsem se všemi smysly sebou vnímal se mi to s o žilo životní obraz toho kamenné musím prozradit že nejmilejší přitom ve smyslu byl pro tělo místní z nás tento ten kámen o ku no. když teďka chci třebas poznat život o bohu nebo čehokoliv co můžu vložit to s tak si o napřed dobře předmět a pak ho vložím do úst a o no pokud dávám jeho záření od dycky jsem pro to velice citlivý a jsem potom přesvědčen jaký ten život z toho kámen nebo nerostů je že je to tak. A pak na tu stranou ode vzdáleno a v tamto je tato potřebuju kolikrát miskou tolik na jako v tom mládí jsem pod sval umístit. Nového prostředí života a všechny věci ty tam měli. Své místo svůj řád. Svoji která ti takže jsem věděl řekami než člověk jsem věděl. Ale taky jsem musel vědět kde je jeho místo zdá se tedy že ten člověk na při do k tomu útlém věku tady ten o kterém tady že si vytvořil. Pro mentální klid který o ho v věcech a z tohoto světa ne jakém stavu jsou ben. Ale není li kterým které z toho vyvodil a teď to o to za pracoval. A e s tak je ten že člověk žije v tomto světě samočinně všechno polidšťuje samočinně bez poddáni záležitost o kterou se nemusí starat aba z toho z oblasti toho v nadmysli přechází do oblasti mentální málo od ne tak asi jako se zrodil ježíš kristus od el to na tento pane ti tan takovýmto způsobem sešel jsem. Kterak se to mohlo stát ani panna maria nevěděla o co je to je mi na otce o to spontánně děje to je totiž o to má. Je most který na lože proto matně musí jedna a přivádí zhora nejenom tuhle tak kritéria ale pak je schopnost podílet se na bytí božím po dvě celého poznání ode celého blažeností tím že jsme třebas mírně blažení měl nepoznávající am maličko existující tak že a proč jsou indové kteří o po ti o to toto zlo ilusí o nemám o zná ale v tom malinká část skutečnosti tento život. Není to byl vzat od ani malým kdy pro byl člověk celku. Není jim vzorný když je součástí pravého s. Právo nebo stal ven podivili se tady jde činorodé do pro z ovi po čtyřech. Před takovým základní bodech sestupu. supramental jen těm ne v její plnosti a proč obyčejným plic zač tu tu jemnost jestli to jsem na to opačně str tedy způsobem na nebo stole z pohromadě všechno najednou nebo jak to. Vůbec probíhal janem omluvit obecně za všechny případy lidské ale za z pojmovou s a prost o z vodní odpovědnost do podnět takhle jestliže jsem začátku se dospělo k nebo se dospělo u k tomuto pojetí skutečnosti supramentální pojetí skutečnosti tak to bylo způsobeno on když jedním a to je důležité. mým chtěním nýbrž o dál mým zásahem lékařů pro mi ten ve se proto na s ale. A tu že ty měli volnou ruku neboť maminka ode psala ale rad s ostřím víte uděláte nebudeme mám vyčítat vězte dala tomu svolení jo takže oni na nevím věčně chci a proto takhle dělali neměli vůbec. Obavu jistotě umřel vesnice nestane dostanou stavem je potom o o jenom z vedlo malosti tu mával ale to toť kam. On to toto by toho proč na prošla aby se od plavil ten vizte jsem o vytvořil pořád. No a to se jim tedy podařil ale ani špetka vůle v tom ne li. Mimochodem pro dítě ještě nemělo vytvořené z a takže nekladl velký odpor bylo možno motto vás ještě nevyvinuté snadno sebe na a udělat z s tím své když totiž proč je těmi čtrnácti operacemi při vědomí tak tvoje které tam bešlo tímhle tím nebylo bylo mírně řečeno. Po z vně ale v akty s ky že bylo z jiné než kdežto původní že tam z tu ano to sto sebe někdo jiný a ten jiní měli jiné z ku není jiné tendence jiný než. Dělal co by normální člověk chtěl žádný norma člověk nechce jednat proti sobě jenom protože je to správné. Že to správné ale je to proti němu tak to za ale to o tu když jako dobře dopadne na či to nebude dělat jako pro k němu tak je to správné ale co u toho rub i tam je. On z nepoutá a bez to z neplyne se do po ona ho a ne jak se to než zase se hrnou do toho co do proti mně a když jsem to nesplnil tak jsem si to toto zastal tento ras plně ot. Si do ale vždycky v jednom pratik ho plně trestají pravé a v tom že protože jsem se nikdy to plně nesplní ale že tam mír rad také jsem schopen v tom plnění s je dostačující k tomu aby si zachoval z. Se další vedení od zase a ani od od další vedení nestálo v také možné ne protože je prostě jsem na to šel co samou od tebe jsem sis věcí rady tak jsem bez za málo o rozumovým výkladů nýbrž časem. Do této oblasti a po vědy ne že se stalo na konkrétní odpojit dospělých lidí který jsem mohl du kde od ale na otázka víry to byla otázka kdy padl takže jak jsem prověřil když oni jsem nevěřil nemusím věřit tak stoprocentně jako jiní lidé protože jsem byl tady s ku a to na vnitřního který ukázal svým výtvor nebo nemluvil pravdu protože si mysleli že pravým mu dělám si to dobře. Tento naposled takže se sattvický časem. jsem všechno co mně předkládalo existoval a prosí díval svým vnitřním poznání to za v když tedy člověk jsem šel tak normálně to vypadá tak že opustí svůj to řikám probere teďka vše opustit svůj vývoj nikoliv dokončený. Čili on nemůže ne když tomu do proudu života je že vší. Způsobem jakým tam dosud nevstupoval novým způsobem on nemůže ne. Když si počínat tak aby řekou nulu po vody nýbrž on si muž. Je a jemu dovoleno počínati tak aby šel tu před řekl a. Cestu řeku se dostane několikerým způsobem nebo zároveň několikerým způsobem je mu oba. A především ona on se zbavil toho těla těch šatů které kdy byl násobí držel. Se byl u toho. Čapek chceme dál plaval takže oděvů to znamená těla kterého jsem o že jo. Tohoto oděvu dále nepotřebě ale jít od je ten je tím který je jedním vší a který odpovídá asi substanci vody trošku lehčí stavu takže se do čisté vodě velice snadno znamená toto tělo ve transem je tak těžké že když ses díky ne. Tak ten člověk se ne utopí neboť kde potřebuje lehčí tělo jemnější tělo ano. A to je když tělo o nese jak sis samo. Ale ona mi on nepřenesl nad že kdyby tam druhé starému nebylo po ano. Tam mu pořád někdo dožít palcem nebo je to řečeno pořád on kdyby bylo v láká on tam vidím do svět po kterém touží a vidí že on nový život že je tam s tam bez těla. A nastala smrtí vlastně tu upravena nepozorovala nebo u tak je tam vyrovnává která by tam mezi tím že. O ten který uplynulo a novým životem v ještě nastal na kámen na tam je ale tam bez ale překlenuta tím volá ani druhého ženu který on slyší tedy o tom v tomto hlasů bez v tomto sluch ku nebo slyšet ano pro tři vodu be teď je nevolal které přejděme těl tom. Vnímání toho o vnímá tak tím spůsobem ne neodolá a přes tu řeku pluje takže přestože nikdy přes nebudu takle za těchto okolností najednou to dokáže pro tu je ve vás toho rasu a proto bát není z druhé strany život ke kterému patří as si stejným způsobem jakým řečem dostal na tento svět svět je ve jemu nově patří vím bát. A kdyby nebyl ba byl tak by tady s ano a v na tom míti vět jak vše před prožít tohoto života se o něj oni hlásí daleko dokonaleji než dospělý člověk že ne co s tím co slyší kde je do byly tady za dveřmi. Tak je to svaly člověkem to ba by mně ještě jasné ničím přerušeno potom používá aby. od baví vše jaké věci z tohoto světa. Maličkost svět který mi co spatřovali nebo jeho vůle ale při jeho baví jenom život jako takový a toto nově umřeme o vábí život jako takový tamten život abu ven žen a hlavní síla kterou se dostává přes tu řeku rozumíte no a teď ale kdyby ten člověk neměl vůbec tělo je tady otázka. Tak byste se jsem nemohu. Opat že ho na tu nýbrž on by se do řeky ponořil svým vědom. Mým a rostlinu myslet tu před ku o li tu vlitou řeku do moc ano byl by to. O do tak e svému vnoučeti říkám podivili se moje podstata vědomá. A do mám vědomí je taková jako podstata řeky takže když do vstoupit. Vím tak se okamžitě si v tu budu do most je okamžik jsem moři. Ano protože takže kam vás po je to z vnitřní mořem ano takže není třeba ani proud to jsem tam prostě. Tak jsem že se tak jsem moři kdežto kdybych měl nějak. Je tělo jinne třebas jemné tak nejsem moři nýbrž jsem jenom od pákou na lodi nebo takového něco rozumíte mně a to je něco ale to co třeba milost úroveň úrovně na úroveň a nikoli bohu tak tomu marnou ve prověřit tam tak tak to nedělám když sebou mluvím tak nějak tom mluví on skutečnosti věčné a ne ne o tom co nabyl jsem že jo takže to sice mohu říct. Na druhém břehu ale to oni podstatné zase určitým života jako tenhleten sice jemnější větším možnostmi ale nestranně a jsme čím by se tím na straně druhé nebo tím co je ono či o měli někdo bez jimi stal tak je to duševní choroba a upozorňuju to není normální člověk. A je třeba o léčit čelil při žid a to z. Nedá a tedy do bez mu mal měl přičinění ale nikdy jim nejsou nor málo. To jsou příčí jako každá a choroba je. Činila tato vám jeho duševním životě tam jsou nějaké z s ras by z nějaké spojitosti které on si uměle vytvořil kterého vedou k tomu do svým to byl bylo třeba jedno podruhé z odbourávat těchto špatných propojení a nebo to o po hlavě před skutečnost rostou do těžké že z ale pokud možno ho před o to dost o to. To stavět samo jsou nedá se stavět pomocí byla dejme tomu že si jde do. Na ve jsou na nebo jsem se ve jsou když jsem byl z skýtá z ve se jimi řídí tím se nestane radostní a méně se svým naopak sat hodné tak ještě očí se vrátím konají sedne na obr ještě něčím pesimistou než když než tam přišel v takže bych radil s jíž odbourávat dostat se věrnost k tomu co bylo příčinou jeho prosím někde tomu. Stalo začít například. Von si s po svém případě je že beztak pole vodou ale ti jinými vodami obyčejně bývají bez vím z s ti o by čem a tam je prosto o sto o to nebudou svou me je tření oproti ostatním lidem ale mám na my si svého tatínka který nebyl to se mi z toho kdo to. On jim ku tím s tou s protože měl zatížení tělesný neví že na každém opak bylo ne mo ne a tak ten dynamo odpovědět na toho jak se z toho jak se z toho vymanil on na to musel taky nějaký boje prodělat ale jak ti říkám nelze o kladně od povede protože při čím je no a bez vím z mu z to je výslednice tu li i příčiny. Ale nemohou tady nesmíte si tam přitom od od na nebo u sebe ale že nemohu je. Nevěnovat a no co on jenom říkám že třeba i příčit o. S tím hnout aby vás aby člověk dostal jiný poměr k věcem a že o ten tady mám ne. A jedna v v v jedna část š z li na tak na ž a to je část přes sví tak mi tak ses tak čili v část třista osmého při lidském předání věčné pravdy je první a poslední poučkou láska bez si des to tak prostě je vám. Mít na a tak ty dokud člověk nepronikl k tomuto mez sobectví nemůže pochopit věčný život a věčnou pravdu. A tady mně ten dotyčný který dočetl říká že lidsky před si není možné se dosáhnu když před to nemůže první. A poslední co na této cestě možno dosáhnout nebo. Prostředek kterým se dosahovat tak řečeno nýbrž že to prostě je chtěním nelze ovšem jestliže by proto byla pravda tento odpor tak byl ale ježíš kristus říká milovati budeš z celého co se s to je čímž jsme si jsme ze vší síly své. Si do přikazoval tak je tak tím říkal že je možné aby se to lidsky vyvinulo se a skalický vím ovšem částečně pravdu ale ne že bych si po těla. Na tak jana neboj že máš pro v tom smyslu že lidsky první a poslední. Co se může udělat těla ska nebo touha o lásce volný touha od vás chce ale že to nevede č plnosti lásky. Na tom nesmí záležet čech musí ze sebe vydat všecko co může ale nemůže o to chtít nic víc než že dobyta před celá ta cesta spočívá v tom že se odevzdává protože jsou vůlí manipulujeme tak aby se odevzdal i tu svou vůli odevzdal při si milovat boha tak svou vůli odevzdávám která zase není to pravda. Čili to je nám a je plat se z vůlí než po které řečí jinde kdyby bylo kdyby toto nebyla pro tak by nebyla nebyl byl řek ježíš kristus utkví um z by k ženě z složme než že v stačí jít a bude mi to to vědomí boha život věčný tak bych to uzavřel vás ti způsobem. Že meditace třebas tím že se proč plamen je člověk vládce dost. Ale člověka na vrchol lásky s otcem to může po o meditaci v tom může dostat e potom. Emmet tomu on jak by kam jede prostředcích jak je to lidsky možné kama se vždycky dávají takže on se nedostane dál než k této z vanem mu v to z vanem modlitbě afektivní rozum nás modlitby stoupajících citů vůle k tomu říkají k cestě ani nic se nestalo víc nemohl udělat a znamená to milovat. Budeš se do srdce lidsky je to tak ano ale když jsem z nemocí něco o neboť se tam jenom li. Že a to stačí jestliže třebas jde o to na paty s tou duší tak to ani jenom citem. Nýbrž všemi lidskými vlastnostmi všemi lidskými vlastnost si v v v v to znamená e člověk je větší jiným myslící tvorem. A jestliže toto myšlení aby své činy zaujme pro boha je to jako služba obrat jakostí o bourat viklat tak klene ale tak pak nemůže po stránce milovat. Li budeš celou duši více dělal tam a poslední v tomto oboru řekl vždycky tady bohy dálo. Podobal z celé mysli své cele myslitel jak se z celé mysli a které ne v ne slité jsem že tam myšlenka. A kdy měla člověka každá poli vyšle jako když jsem jako bez bohu ne a. Jsili že by neměl nazmar přijít ani špetka jeho síly než od tu být bohu odevzdán bohu patřit bez jede na vědomí. Zdání proč jestliže se odevzdávám jenom tak mu i sester temně tak to je pravé odevzdání to vždycky končí nějaké rostlin zlosti tam se musíme odevzdávat. Lež kterou synu znamená tam měla to musí ber se dál aby se celý vzdal velice za na pater tak lidsky všechno co jež zradil na cestě. Lásky tak když tohleto člověk splní tak si jedna podmínky k tomu aby ta láska pomoc. Bez vane milostí tím dostoupila o to ostatní udělá znamená to udělat tím první čtyři kroky ne láska. Tím tím tím tím je a bůh za udělal další třebas lid kroků vší ale to je jiná na dostali člověka dále z se z člověka dva to zboží děl to se dostavil zákon je samo je ne všechno. Protože do toho vodil co lidského o vodit mohlo takže jinak tance nemohl dělat lid ji. Tak než když do toho že voda a co lety že do toho rozlišovat mezi a vy to on na mysli jednak lásku bližnímu jednak lásku bohu a k bližnímu že když. člověk rozliší když do že člověk mezi tím ne. Že pro sebe dělám než pro bližního ne tak od že mezi a tyto a jenom někomu říkat někomu říkat nazývat to jsem neměl jež ale je na vůči když o jakou či sobě v rozřešení nerozlišování a ty to je to pořád on ale si jenom jak on sám za sebou pak do žil mezi paty prosím fakticky je. Tak jak to fakticky tak že ne ale si že to vůči bohu tak tam je to by na vyšší tam tu dostat dál jak to s tak do je tady. Dotaz v když že by byli měli se líčí stvoření světa vše. Z ti kde a samozřejmě věda nám to větší zcela jinak a těm o. A vy se jenom od jo přes o nabudou je víc než za něco co odporuje ale vždycky to co mi dal jež než o na to. A o ničí tak kterýkoliv model mi ku vesmíru v něm je. To o vnější než to co říkám a to z toho on od jednoduchého v že je to. Rozumové uvažování pod na toto stránce vědí nemám lidské potrestat že to pro stavu též stále našeho vědomí těla. A začíná smyslovou oblastí ale zpracovává a na mentální pojmy a oba je to. Tak se buď rozumovým. nebo citovým způsobem že ke všemu mám od domově nebo přitom op oko postu o tak tam dokončí. Kde šlo bez pořád postavil na ruce toto jela stálo ve starém zákoně. V genezi tak to ne to ani popisováno se v rozsahu této úsečky našeho vědění nic za tu úsečku nemůžeme nikdy dostat ale ten kdo to psal. Ale to opisoval neboť to psal svýho ten se dostal za tuto úsečku. Podržel si dolním na s smyslů a toto vší a z této rozšířené částí řekněme jana o tutéž od a dale a tamto rozšíření co ale ano tak sto obé své něco nestalo pro tu ústech. Ó a be a teprve své a jsem se tam bez toho by to mám vel obraz tohoto světa podle po do toho zjevení které se mu dostalo nové úsečce be a chce ve otázka je není to otázka mu dobře když tak jsem tak pokusy jim tu o tak tuto od není převedlo rozum jenom že v tom taky částečný jsou to dosud do nepokoušel to nevadí jsem na všechno šel opačně. Protože pro to zač ku ale ostatní to neni zač k ani pro toho inda protože on opačně na to nešel on šel na to z toho stvořeného kdežto na to z toho nestvořeného do toho stvořeného ale se mi. To nepodaří vysvětlit tak jenom protože nemám na to z česká slova toto mám dělat nové prostředky ale za vědom. Poco o dávejte co to co. Tam ale totiž my kama tak jsem pořád let jo no musím můžu v tu ukřivdil dobře co při tím nechci nikom ti budu. Tak jestliže třebas je tam a na to budou vyvádět z toho přepisu do oblasti ve že do oblasti ve své as zastat tak be a co je to obraz jak ale nebo ba nemenoval aby to bylo pochopitelné v potoka a o. Sláva takle ano myslím že na to stačí ne ne či no pak matikářem bezvadně stačí tu a aby ho ne temně a tak to řeknu z oblasti a be praví se tam sk.