Karel Makoň: 83-17K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale tomu stavu to znamená toto je odstranit z cesty všechny prostředím který nedostatku duší nevíte že nazveme tomu. Kdo to dovedli ji živ půdou když dal jeho šlo tohleto proč ono bohu buddhu tou utekl horou ne a podle bylo zase do samotu e myslím že novou promrháme. Tím že okamžiku toho požehnání které jste nedovedeme zbavit byl normálního způsobuje nadání znamená jste pořád činí ze tak činnost je prostředkem. Tady cílem kdo taky myslel ještě ve zavržen větu cíli nějakým tam může dost vejít nějakého spojovacího stavu když pořád budu pracovat nebo takové taky tože ustává vám její je důležité že totiž taky to. Spočívá a ten vel bylo znamením židů tu bylo utekl třeba shodou dojem byl zpíval a tím kdyby byl toto neudělal tak to spojení. Bude vůbec neprošlo nezáleželo projevenou chování jak dovedl taky do své činnosti něm uvést přestávku že nebyl řekl že to umím protože pravdu. Velet více kolikrát napoví přestávkami mezi jenom svými slovy než tím že nejenom za druhým ne sám určil by si podobně jsem si vědom toho taky když. Pozoruju taky že voni trpělivě ne kolo mají silové čeho máme se povolit a potom musí odpočinout vůbec se často ukázat pravdo se pokročil. Nemusel ukazoval na tu niko se mi teď se daleko nedokáže letět ale zase byl znovu jakmile si odpočine když si lehne podle tu tak odpočívá nám začal může tu odpočíval než že založen nad k krok ta. leží na teď jak kdo počet protože šplhat nahoru byl odkud mohl zase měly takle by to měl dělat člověk abych si nezoufal o že musí odpočívat. Nemůže jím dělal ta že teprve potom zase víme že v ten chcete myslitelné že nemyslí přání abys. Byli jinému učiteli mysli krista nikdy není nýbrž považovali za učedníka jeho ne a neza učit ne pro nějakou učedníka je on učitelem mu tak řek. Jak se mu znak je učiteli tak si tu krále z k učednické zkušenosti to mohu ne ale můžete se o o tak je tím je můžete kristus od on napodobit ale vždycky bude nebezpečně to budete na poli doslova. Kdežto ježíš kristus který znamená u neznámým algoritmus jsem se dává obdobně je naplňovat ne individuálně byl obdobně pode vaším potřebu. A ne na po od jakou individualitu vizte jim byl hledají jiná máte svůj příbytek u boha pro vás připravený na e takže není musí kterým protože přitom mým než to nemohu vám. Do dobře radit tak podobní jakkoliv sem protože ty naše prosím ti ve ovládat tak jak vám to není ten ten mně říká jeden z nás mě. Na nějakém že mu především že tam nějaké přednosti které jim protože jsem nějakým dušemi králem jen ano všichni které vy kteří jsou na ten bych tu podobni která mění ano. A máme ochranu kterou jinými ne nemají jale se co mně tady vadí na tom že nevidím květ tak to nemění nejsem tak tím jsem nejenom osvícení nějak jednání bůh tak. Kde byl úvah nejlepší jak byl v tom známým podle své snadněji ze své vůle nejlepší jakou znám měla se nesnažím se na svou vlastní vůli ale chtěl letu po dobrou vůli boží snažím o vůli boží je ta. Tak si ho smyslu říkal proč jenom po světlo proč to světlo nevím kdy ho viděl tak my tomu on lid že po těch být měl bych mohl oním za je takhle pod řídili u na víme ano. nemám zůstávalo nebo tu prvního kroku ne tak bych on byl tomu říci že to jasné vidění síly. jiné věci živit výtečná ano ale věc ve nejvyšším protože je to nám neumožňuje správný způsob na ten. Na nich ty krista jestliže třebas tam e v jeho životě to dopadlo tak že on mele je pustil. Abych činna vlastní pět svět nešel s nimi nebo na začátku mně chodil tím taky občas s nimi chodili vůbec pole když je pod do na pomoc lidem tak nechodil jim může volit po. Mu tam v jednom jim to nešlo všechny barvě řekni mohl říkali my pravdu onom ono je kterými že si sami vody k tomu abych sami prodělali vlastní chtěl byly nedovolily svou vlastní vůli znamená aby se vzdali od světla které. Kolik postrádáš abyste tady jsemli nositelem e toho svět zatím překonají vůli božím když si pro vědomi že konali vůli boží tak úroveň taky říkat nedostatek jednat k tomu aby mohli ji. Ne kupředu které říkáte no ta tu je třeba uvážit že čím člověk méně toho světla zná. A čím připravil více je slouží ještě předtím to znamená tím je viděl molo činnost jeho způsob jednání dát v nich uměl jak hledat mohla u toho kdo by světla. Ale jaká byla obrovská ta slova kupit které světlo neviděli proto ježíš kristus neměl jdu za je svým učedníkům že oni přes ty velké denár zraky. Po aby povalit o jeho muž tím že ho vlastně neuznávali jako chtěného boha velice taky den rovnou do jednou svatý petr jim řekl chtěl když jednou jedinkrát tobě dověděl. Ty ty symboly řekl tak ten vole udělal proto byl svým dál vedl lidem že jdeme pravil znovu tím pak lidem toho stáda protože ostatní do nevěděli možná byl ten svatý jan. Do ani nebo přeložili protože byl tak být pro světlu že mu tam poznával bylo to na nikdy vedl nevzdaloval čili pravdu zbývá nám byla nevzdaloval ten od světla totiž od toho. O úkolu od podaného to je můj život proč těm pravou rukou boží je to pořád říkám za druhý den nedbal na to že toho jak on nejde protože. Je jestliže mně to nejde tak je tady přeci bůh ke kterému mám tu důvěrou že by se to byl tak kristus mu postěžoval mně to nejde. Je to nejde se době nemohou chyby čili nemohu viděli třebas na pomoc které by chtěli protože tam v tobě tam tam na poli dovolit se poklad pro pomoci jiným lidem na tuto do. Žena tože by vám to vadilo kdo to je jim to jiným způsobem vešel do do vadí že to pro vás nic neznamená že vám to nepřinášejí užitek kdyby dělal provádím tím že nemůžete. Tomu bohu dokonale patřit že ta on to ukázal prostředek letní patřit jenomže tam jednou no ti nebezpečím ale jedno taková překážka. Že to je člověku ve bohu když vám ukáže že jakým způsobem se k němu máte chyby jim taky vy o bych jeden prostředek. Trvale nedovedete uplatňovat nebo zase že uplatňovat mechanickým způsobem než to on chce aby to byla faktická připomínka do vašeho života. Kterou byste se staticky milý a jsem tohleto je velice pokud víme vám nebezpečí tím této věci protože například kdybych tady době dal nějakou nějaký recept jak na to. Naší abyste aby nedostal ke světlu že myslet bych tomu světlu zastával e že by opravdu to světlo měl ale byl litoval nebezpečí že by ho trati na to muset když. Nebudu ano protože dobře znám protože to měl a od provedla si ustoupil a on se vědomě nedostal na kterou on pořád na mysli odpovědným poli řekli do tomu vidění světla pro představu který by. Těm nový lidem mohli závidět jak jsem dostal silo protože tu dobu nechodím je ten tím kristem nechodím v jako který synovi dělí no tak na to jde o věc vám alejí pojede. Na úrovni se nemohlo udržet proudu kdy chybně jednak si myslí tím že ten tak ve ano byl když je ono je totiž světlo které pochází od boha přímo a ráno. Mým to se nám může projevit jenom tehdy když světlo které máme prostřednictvím své snadněji ten také od boha ale jenom prostředečně a to mohla tato stavíme před bo. A že bych to řekl takhle které prosím je tolik tomu petrova se jako na vždycky kdyby ten den pane bože k bohu tak jednáš moje světlo rozumu moje moje světlo život. Ta vem si ho jak bylo předaná tedy předávat vy životě když jsem toto světlo které se rozumu a tak dále ale nechtějte vrat pátek a nedovede si rady živá on nevezme. Nabyli vemu znovu ale věc to hormonu mu byl do hotové je tady den ve forma jak to tedy porovnal li to to je nebudete nabýt jde věk prve ten přimět žádal odevzdat ten svůj život ve tak to nebude. Zdání jenom forma jenom přeříkávání toto namaloval potom činy ducha takže tak byl ten by mu to byl mohl byl tak lidem nebyli pak by to musel mně cenil se pro pralesem proto také není klece li nýbrž. Pro jsem o tom abych našel toho ducha odevzdanosti který pořád neni takovým aby si udržel ten obraz boží k tomu nevidění byly to ne ale aby udržel pastvě bylo které by byl. Radovat pak bylo ono u dílo o nedovolilo od jeho odstoupit a bylo prohlubování které by bylo v původu tým tak silné že vy se přirozeným říkáním po čemkoliv jiném ve pro toho ano. Tak duchovně nenutit pravda není za máš stát ale on tam měl setkal den se tak jak to řeknu tak aby pral pak bylo by tam ve dovětku volil po moje mi jeden rád těch kalů lemu. Za dva dálném vim e zemi mile že na bylo by e e zažil tu které žitém šli svaté která byla závěrem našeho pobytu nějaké takové sblížení s bohem které. Jsem toho člověka povzneslo které nás povzneslo a tak ste si zamanul byly že toto co by nemělo říkat posledním slovem nýbrž tělem mělo by se to opak. Hlad jenom že všimněte jedné věci jaká chyba v tom byla že totiž když zažili po kromě tak ten nečekali že do zažijete protože byl poslední den a. Nic se nezažili na teď najednou do přišla nečekaně bych to nezažili mysl to nečekali ve podoby jako jsem buddhové když to řekla tak to byla ale potom to je tam bych očekávání tohleto přijde ten neza ze základní. Chyb naším že proč se všechno dostavuje všechno požehnání se najednou zastavuje protože ještě jednou dostali tak to bylo tu vůli bylo očekávání například někdo vás tady jeden deset který obětoval bohu naro pro bylo kladným celek tak. To to dělat se pod za to ten kladným celek nemá dohodou lidu dělat plně pod jako předtím protože očekáváte ten vite který byl předtím a jedna bohu aby jím byl v tom doka aby proto tak jak on si to přetavil ne jak. Jednak naše vůle nesmíme si uvědomit že mu deme do stavu stal svatosti a to je ta toto těm vůbec možným tím kde že konáme vůli boží stane se mu. Jakmile podané malinko svou vlastní vůli tak se stalo darů svatosti nadané sis povinna na jiného který kde není přítomen který si přál poli budem dali. Jsem upřímně tam nedopadlo to jinak než stavem blaženosti v tom stavu o to mohl hnal pryč do stavu proč to předvedl do stavu blaženosti. Protože on tam nešel svou bytostí podle odevzdal kam spojí bytost tam by to bylo potom uspokojena tou blaženosti chtěla povel nedovolil ale. Že to je ta základní si takhle ruší tím děláte že že ta byla věc vy o tomu slibuje jde úspěch podle vaší představy kdežto toto. Ten tuto chybu nikdo neudělal jsem prostě šel k tomu bohu jako stavu drželi vůni vím by jako samozřejmý východem to dělal ne který měl náleží který nám. Tam provést který kdo ve mně bůh přeje ve kterém být ke kterému mně dal tak umět dobrota nebyl jsem věděl že my kvůli být aby si možná dobře nejsme vědomi založen devátou vůli být. Pro vystačil do proto světlou vám vnuknout myšlenku že tam budu biblí na že byste potom e se zapomněli na to na ten účinek jo že byste tím že by vás kdy jde po slevil radím se po. Se začnete milovat že jsem to tak takhle se projevy tím vím bohem rozumíte se taková takový vědec který byl navazujete nebo ho ztrácíte někde provinil odpoutával let nebo ne. My totiž je velice než straně celek tu úroveň kdysi fakticky to nevíme lidsky přejete toho boha pro tuto lidskou úroveň žádné toliko úroveň pro boha ne. Musí ovšem snáze že čas se může zdát něco vím nelpí na další ano ale opravdu podivuhodného vidět pro mým zásahu boží a máte z toho radost tvoje pořádku ale u. On milou vás na jednu věc že nepořádek v tom je ten že kdyby byli bývali učedníci páně k po kojení jí. Vím že konali zázraky nebo se voleny měli dál nové ji a tak by byli nemohli v se dostal za tu zázračnou dobu to znamená byli zůstali na ur. Oni těch zázraků do oběť za nový pominul je voni to činu umí mluvili ale nemohli jít dál je totiž byl to jeden z hlavních důvodů proč třeba nic tak to trvalo neděje. Že z milosti boží obrovské co vám tyto schopnosti zase odnímal nebo toto se přestane okolo vás nic z toho důvodu že jsem se na to okamžitě mít minulý a že jste zapomněli přitom na boha. Na ženu představě že kdybych kdokoliv z vás zažívali tu blaženost která jsem zažíval první tři měsíce v koncentraci mi to působilo o proud tělesnou blaženost může mít samosebou také tak by byl možno. Vám najedlo stávali prodlužovat donekonečna to se mně nestalo a prosím to nestalo ne že byl lepšími žili ale že jsem pořád měl o od se ptá. On to říkám za něj ten kol jsem se mohl stát mně řekl toto nejsem to je správné tam blaženost nejsi bráno upozorňuju on byl myl tohle nože roku protože jsem. On nebo tři mně sice valně přesně nebylo byl on bylo někdy tomu tomu že byste vážil možná že dodneška kdybych se byl návodu takzvanou málo nezeptal. A jestli to by pane ne páté jsem několik od relativní prosila ni odpor plnil praze promluvil byla prože tak je mně musím jsou předal to přestaneme jemnost těch. Vy pocitu zatím si ji vymanit se ti pocitu vymaní nese vymanil do vyššího stavu kdežto vy se mi mal vymaňuje trest těhletěch pocit důraz by tím zážitků do pádu z nich že oni se neopakují jednou dá. Ale ne pokračují a to je podivuhodné protože ten tam cesta nějaká chyba a to je v tom jako kdyby byli bývali se ti učedníci páně řekli tak neska e tady. Neudělali bych zázraku nebo tak budeme nám vivo nebo tak mohu si tady tak ten to je chyba byl tak je to protože tam je nesnese ty nastává protože mu ježíš kristus je op. Pravdou ne byla které řekl a tím ten duch je náročným ten ten nás pořád vede je dalšímu na dalšímu pokroku leta bylo pro pravým nerv novou kdo byli tam to jí. Podal musím to psal bible a to byl když se nesmí dostavil ještě dostavit si jen znamená pád no a to se našem případě soustavně opakuje tím nejsem zavrženi myslet prostě nevědomý vede nemohl. I konečně ale způsobuje veliké krve pořád říkám ne novou a tomuto by mohou přestal kdyby zázrak který. Okolo vás se děje nebo přes vás nebo skrze vás že jedno nějak kterou tedy prostě svědky z se všemi jeho účinky obětovali bohu prostě řekli o. Od tebe to pochází v tobě patří veškeré účinky z toho i moje vlastní uspokojení protože to upřímně řekli tak byste se vyprázdnili od toho zázraků být od toho je třebas byli dále. Nejez si mít dosyta můj jak je sice s tím vypraví se do toho zázraku asi tak jako to naznačuje ježíš kristus e při tom kdybych někdo nalezl. Nějakou pravdu nebo nějaký poklad skrytý ne a přišel pozval všechny sousedy a aby se s ním na tom radovali on se prostě proto hodně. A nenechal si to jenom chceme ne no tak ta radost se musí prostě rozdělit to se musí zase odevzdat to je ten účinek který může vytvářet. Řetěz vede jdou tak jsili postupující k vyšším sílu jakmile ji porušil by tím že sice přivlastníte také konec co jsme z přiměli ve. I viděl to totiž které rodu nebo sises měl říkat napřed chvílí tyto věci nejsou politickou úroveň nýbrž svou pro boha šli. Li ne tím aby nemůže zavolal vaše lidské úrovni nýbrž abyste pomocí jeho zásahu vy tady dovedl mohli jste byli je vůle se odevzdat jen vůle se ta tak bez je do věčnosti. Nebo radosti nebo jakkoliv to vždycky je nějaký vidí důvodů jeho mého podnět pranicky tu vy přirozené a musí se od toho jít za bohem víte nesnažím se pokračovat na té. Vždycky úrovni kam to sestoupilo a dnes tady se to tam pořád na lidské úrovni litujete ten základní nedostatek že toho vono se ten potom následkem to se stalo dali jaké úrovni on tam nemá být má. Vás podle lidské úrovně tam vjemu aby mohl tak si první přidat jen na takovou úroveň rozumíte mně byl jiné znamená vysvětlí tak k ale ne proto že než. To při co mu tam k v jsem prosím vás ne z ještě jsem čili to začnu jednat kterým jsem předtím předtím s tím začal let v jedné když kdo by to překládám je to když ta. Od nějakého misraki ho v tom jsou ve patrně panenské do původu který své koncily pověst dobrého spěváčka a on na nevim jakého ještě člověka ale byl. jsem to duchovní věcech napiš že bych tu dobrou o těch věcech a posedu kterou překládám to co je zkušenost se život se životem po smrti a tam se to v kritické části. Ano by kristus jem projevy nějakého jinudy jen když měl který ji od toho vždycky když je k tomu bych kterou různí duchové jen on se tomu vyjadřuje potom kriticky mu. A ten lidské části se dotkl tak jiné závažné věci tato bádání nějakého známého nám jany si vám neznámého psychologa a psychiatr na hlavně psychiatr toto byl daleka doktor. Je žádné el devatenácet osum na set padesát je tady devatenácet čtyřicet cenu myslím že psychiatr je po jemuž neudělali krůček že jsem si tak přečetl nic nového ne. Vynalezla a čili jestliže které již poddal po jeho smrti vydávat eště jako jsem nestát před pro volnou tak je vidět že si toho velice váží těšili jeho zkušeností a tam píše. Je mimo jiné tohleto když čeho jsem ve svých pokusech je že je možno proč je mi lidskou bytost a vám že to je věc která pro bych to mohl být tak že to nebyl nemůže považoval. Vzal rovní stav neboť on zvládne tu druhou část své bytosti tou první a ty části bytosti osobě vědí dělat ale když je to byl stav který je jak. Její vyhraněnější tak to může dopadnout tak jako u to je nějaké pani mně kterou on tam zkoumal a která měla v podstatě tři osobnosti sobě on tím se dokazovat ten šel protože nevěřil ne. je duchy nebo něco takovéhoto byl prostě psychiatr a který se obešel dost čím se vtělování adventu úroveň ženu ale byl jsem když tyto tak jako bude tašky asi. Do smyslu tak ona ale tato leta ne on kterého my je mantram moje dále jsem nedal vona byla napřed byl znal mar ku nebo na takový kterých se takovým tím nevím. Ona ho byl jsem byl nějaký ten člověk přes není něco telepaticky říkalo od se klidně který v tom jsou přítomní a tak dále to možná viděli sil dnes do to dělal tímto naší říct dělalo takže vlivem přede. Pokusu ona člověk vychovala další které napřed fu do volalo jenom v tom mohl vy říci od než těm spánku v tom pravdu a přenášel do rozumných lidí vědomosti. Ji na sebe mým a projevovalo třeba do si co myslí jo a tak dále kromě toho ale odvádí byla osobou která vám e. Nebyla se sebou spokojená takže vytvořila další které potíral vám to první tato proto zkrátka tak že ty věk které se znali e se vza. Jemně potírali ale jedno potřeboval druhou vám tamto ty říkal že při budou tvá a o třetí nevěděla ani jedna ani druhá že nebo v transu ale když se dostal na to dívka nebo dostal do transu tak to se nedělo. Těch dvou předešlých a cit tady jsi ty tři jáčka tak jsem se přeložil lidské lidský tvor těch čili daleko mysl jestli jenomže jsou v určitém jsou ladu spolu. Nebo bylo jeden proti druhému ačkoliv do spoj vnitřně tady jsou vole není to tak to chorobný stav nebyl to rozhodným stavem do to taková rozporu plnost rozkolu to lávkou boha nebo rozhodná povahám tak nějak ale. V tomto případě který je velice zajímal je to takhle když člověk vyvine proti stavět další tak není schopen. Potom se rozhodovat jako jiný lidé nýbrž by se rozhoduje ne jako někdy toho a za chvilinku jako někdo jiný a dokonce on může. Je potíral vědomě toho kdo se do toho předtím když tento choval on stav dalo pokračuje tak člověk hoří suverenní jáčka třebas dvě která že o sobě tvrdí. Že to druhé nestojí za nic no a tohleto je nebezpečí toho co se ne životě stalo a po čem já. Potom mohu viklat sil protože to zažil všechno to co tady když tu na bez těch to za po rozštěpení bych nemohl tyto věci vykládat ale je to probíhalo z celá. Pravé vůle jste řek ve jiným způsobem nebo ne to rovní se musel ato z toho důvodu ty li bych že jsem nepotřeboval proti sobě dosahovat někým na pomoc šla něco jako třebas v tom. Ten věku co bylo rozlišovací která nebyla moje a o kterou jsem se opřela a kterou jsem potíral tamto dřívější které bych si bylo přálo podle své vlastní drsný bude něco dělat. Když toto nové které se řídilo byl nějakou schopnost rozlišovací a mělo to o to taky zařídit toto to chápalo že není správné když člověk jedná podle. Toho co chce dělat nýbrž když jedná podle toho co je správné tak aby to bylo správné či to o další a že tady dojem nezničila taková ve jako jste jsou to let vědomí je ve vůli ten jane za ne. E tak to je způsobeno tím že tam zakročil na tom rozhraní přitom vytváření nového mám někdo nebo něco tam zakročoval co to bylo větší čirou než. Je vlastní jako vlastní a toto rozhodlo rozhodlo o tom se zase přirozenou cestou nebo přirozeným způsobem nebo dobrovolně nebo bez těžkých rozhodování ono já. Byl od toho minulého a věděl co oněm že existuje ale protože se o dale nežil ony se neživý tak nemůže dale být trval na živou jasem on neživil odvrátil se dělo tak vono začalo vzal. Ustat ve ten mistra řekla dostal se do pozadí a pro nové do milovalo a to co se protože o to utřela vůle do těch sedmnácti a pak zase nové povstalo ale zase tam do pomoc volal bych tak řekl lidově. Která způsobila že nastolila nové které tam tím předešli opovrhoval ale krutě opovrhoval to bylo opovržení tak mu nutné o tady mu celo ony je že že jsem. Toho dřívější do člověka nepovažoval za správně jednajícího protože přestože dostali jeden ze stravy jednání a měl schopnost oni třeba tří to je že se nech poznání které jsem měl teď nově se na ty letech schopno protože co si dal do. Začli si proto co jsem měl dělat šel to samo osobě nebyla ještě zkušenost takového rázu nebo m takové úrovně jako se vám dostavila to a tak co dostalo potom náhle do v těch už. Je to světe stalo oni jsem opovrhoval tím vám to se ale moc jinou než vlastní oproti se vším které je hledalo boha a tak dále a chtělo se s ním spojit. A od toto se trvalo rozum to třicetdevět do roku padesát jedna tam zase opovrhoval tím že těmi všemi které předtím existovaly rozumíte ovšem vědomě ne jako že to je do cizí. Nebo další bytost země nebo že by byl si že jsem posedlý někým vůbec od toho roku padesát jedna jsem zkrátka vědomě jednal s nebo seděl nebo rajtoval na mrtvola. Toho bývalého ale věděl jsem že všechno co v něm bylo dobré si musím přivlastnit že musím na tom stavět dál takže jsem to nezavrhl tím s větším primitivní způsob. Jen všechno špatně nýbrž všechno co tam bylo dobré jsem proto vzal a to jim umožnilo poprvně životě že jsem z jak si dobrou ustal do nové úrovně bez mezer. tam nebyli taky jsem nebylo vám to potřeby staví do toho zapotřebí transu nějakých nebo když jsem nutí se z toho toho běžného vědomím vzala sto do činnost ta doby ale to s tím je to ono. A tomuto můžu říct dostali proč ale jsem jsem chtěl tady k něčemu jinému než co to kam zatím co tam jiřím toť chtěl bych byl do je tomu že buddha který pod tím stromem. Zažil nirvánu za on byl předtím než to udělal tu svou s na wu podoby chtít království oděl jenom my řekli a. Za v rostly i ten způsob života který tou měl vést to o jdu porušil ten způsob život a to samo osobě způsobilo že byl získal tu milováno co se dostat trvaly stalo po které už. Toužil protože vede že nemožným že není schopen dostat do nějakého spojení s bohem a to jenom to spojení dosahuje vyššího než e s bohem od varu takže ho nazývá bohem tak ho nazývati zlým. No a jenom že vyhraněné nové najednou byla mělo to které ses moci jeho všechny možnosti ho mít dřívějšího života ale budoval na nich nově. Takže žádné vymazání tam nebylo to zase se dneska troufám toto říct zavede vázání tam nenastalo tam nastalo před budování středu přestavět. Světel nebo tak nějak a to mysím že správné tento postoj by si měli to by si měli všimnout indové když o těch věcech debatu nebo snaží se potřít svoje. Kdyby se jim podařilo potřít zničit ho smazáno tak jsou vyřízeni nejenom pro tento život ale pro život duchovní neboť to právě tento život ten smysl že tam vytvoří rychle poměrně. I to je asi na dno a tak celým z plné že může bez to rychle člověka k rozvinutí života kterým žije vědomého života když to umožňovat praktické. Dožití vědomého života které není možné že tu víře tajíte nižších tvoru no ale jestliže ten buddha potom použil to muselo bývalého které se tolik snažilo. A se ale přestal snažit použil to pro jiné pro které se snažil tak dělám jasné jenom přelil sílu na jiné pole zrovna tak třebas dejme tomu. Myslím že ti učedníci páně je tu k v či kterou radovali rodinám a k tomu svému řemeslu jenom přeli na jiné pole jim nově použili a on nově jen novým zaujetím za z milovali. Ne a tím se dostali pod kříž a tam bylo třebas se znovu jak si vzdávat a nastolit všechny vymoženosti které z toho vyplývaly e v tom novém kurzu živou. Ta myšlení a vědomí tak nás to je asi původem všecko si člověk z nás to život jako jsem třebas toto koncentráku tak to vymazal svoje jenom. Se vzdal toho ko rozum kterým jsem to umíral to zůstalo nedotčené v tom smyslu že si měla kterou se vybudoval a to. Celá neutrální silo sem věčná mistra řekl ten tou čirou mohlo působit dál ovšem na jiném poli jiným způsobem na no takže može se říct lidově že tamto bylo třeba z. Ano ale není to na nose e dostalo na je ni na jinou úroveň ano jinak umyl se centra je možná bez zazněl dost to na to co jsem v tom úvodu. Řekl že totiž to nebezpečí rozdvojení bytosti jsem může kdyby za že máme jedině tím že člověk. To mu dovolí tato řeknu křesťansky pánubohu aby v něm způsobil čili aby něco z toho rád pocitovou velice ve křesťansky aby něco vyššího co mně je také s tou. Teno zasahovalo do toho nižšího aby se tomu nekladli meze nebo překážky tak dejme tomu začlo se od adama promiňte mně jak by to dobře kdy když ty lékaři. s určitou potíží odstranili vědomí tohoto s byl těla že se podle cítil tak odstranili překážku e která by se dala definovat. Takhle člověk přes čili jsem se neztotožňoval s tímto tělem a oni mu v tomto ztotožňováním ses těle udělali přítrž oni řekli u z tady se nebudeš cestě. Sto milovat a existovalo ale nemohl ses chtěl ztotožňovat rozumíte kde se ocitlo to odpovídá moody na to o co se ve stavu mezi životem a smrt. Protože ten nemohlo vládnout tělem tělo bylo moc od své ze e tělo bylo ne citelné tak to byly těsta mezi životem a smrtí a v tom to případně to se uvolňuje. Ale je schopno vystoupit nad to tělo to znamená třebas jenom do jemnějšího těla které no ale ty tam někam kde je přítomno nějakému soudu nestanu říkal jak on totiž mu vyříkat li teď ti. Pacientu a ten jsou vypadá tak jak jsem se kteří přednášek a od něho že je tam člověk postaven před vědomost kterou předtím neměl. A která spočívá v tom že poznává co by měl správně dělat budoucnosti ale této tato svou schopností nýbrž v tom soudu jemu to přisouzeno. Ale tam bylo najednou e nerozlišeně toto je dobré tamto je špatné takhle ne nýbrž jemu ukázání dejme tomu směrem k dobru asi tak cel. Oni komplexní směr dobru a jestliže teď z tohoto jsou vyjde živ jako se stalo mým případě že tam nezve umřel v tak tato. Si žila rozlišovací jen zůstane ale není původem toho z toho nepramení když to není z toho kdo tam jsou žil s s s s který při úrovně která toho člověka postihla nebo mo. Za do toho vědomí to představy protože o mu dal tou protože to řeknu se zbavil e chybné transpozice nebo chybného e ztotožňování cest tělem ano. No a takže tady přesto vyšel které si hned ale s začal jsem říkal mamince maminko všech chci dělat to co je správné. To silo půl maximálně ještě o to co nesprávná mně to bylo to v pořádku ale musí si dát poradit rady dělám jen a jsem s tím já. Souhlase v proč protože jsem měl sobě schopnost rozlišovací takže radila třebas v co mám dělat zase říkal ne to je nesprávné jsem okamžitě poznal ne sám ze sebe ale tou silo toho soudu. Kterým jsem prošel co je správné konat prodělat co to druhé vole sem říkal ne to nebudu dělat že si hlava mně říkal ne že když je totiž stránce správného tak na tu bude dělat je projevila je to co bylo sprá. A nese říkat ano o kam tento poznává ale li toto bylo to poznával toto byl tohleto moje na to o něco nad ním asi jemnějšího na vyšší jeho v tom dělám moc to skutek. Činit takže jsem bez za tím šel jsem poznal takle za správné to co mluvit nic na opatrně říkám poznal jako si to poznám pro mi tady se to vyznáte ne co jsem poznával jako správné zatím jsem šel měl jsem s. Si o to uskutečnit a uvést do volal když jsem je to neb nepodařilo protože to nikdy co pod se nepodařilo beze potrestal teď tento vylepšovat toto následování toho správného v čili. Tohleto tak bylo něco co co není v člověku a co si to tak on rozštěpení jenom do on je sem říkal nemůže existovat ano jsem neměl toto nenávisti svou matku že mělo děla. Třebas špatně nýbrž časem prostředek takže nemá se mu to třebas svým kterou mám dispozici je ale jenom v tom případě když jenom napoví pleteme velice důležité potřela jsem pomoc to má. Od toho domě radil a co ho tak teď to posuzovali neposlal nebo nesprávné rozumíte tyto matku se museli někde sejít a ty ses cíl ty se sešli e nějaké takovém silové středisku kde jsem. Prostě našel synu toto uskutečnění rozumíte tam byla připravena ve přes začlo to stav pomoc boha pomocí shora se sešli v jednom středu tak tam čekala moc po uskutečnění chápe tom. Takže je nebylo to poco tuto mu to ještě se v nás svět se mohu závislosti že jsem byl tak schopný nikdy jsem nebyl schopni rozlišovat dobré špatného sám nosem pomoc dvojí zdola. O to do měla děl a se hora kdo to posuzoval tento sprá nebo ne rozumíte mně ale o toho domě radit se dostal jenom informaci kdežto od toho shora jsem dostal vede informace že to správné. Taky moc k tomu vykonání rozumíte a kde tohleto obojí je tak tam bezpečně člověk přechází ze své vlastní vůle a to je celý ten proveden za je pro dáme že janem kolik let desítky let je. Přejít z vlastní vůle do toho dělat to bez o vlastní vůle rozumíte dostat se za vlastní bude teď těžkopádně silo vědom co jsem tím se snažit dokazovat jak je to tam bude velkém které dveře je. Je to on prostě konání není neosobní nějaké ne z něčeho správného a co všech poznává zase způsobem nikoliv osobním nýbrž sat osobním na osobní vedení jo to nebylo nic. Osobního to asi nepovažuju ne jasem jinne jednak pobito stravě do soudila zase na to bylo něco úraz s tam na tam dělalo nemalé tom proč by to by tam měla by je tam tato se zosobnění u těch se pacientu modlí dobro způsobeno tím. Neměli určitou míru vynucovat z krista nebo tak tak to na sebe bralo podobu lidskou jsem na to u kam spatra protože ho vůbec se za potřeby naopak to skrz bude věc jak oslabuje tu moc u to nebylo. Nikdy oslabeno proto tam nebyla toto stává i se ona světech jsem nevěřil boha ne to jsem o po modlete se němu jít kdy jsem jím byl přepaden a zase bez sestavit o bohu pochopitelně za jsem nestal odtud přesto lesem za byl dávno. V představu také bytosti protože jsem si říkal si taková bytost nemůže existovat kdy kdyby to byla by prost také omezená bytostně omezená z není možný an to proč jsem tam nemůže mít na svět tělo může já. Umění sem protože tělo omezuje člověka atak za to nebudu ty o tom miloval ale jisto je že jsem nevěřil na boha protože to jak oni o tom mluvili to boj dost skutečnosti kterou jsem poznal třicet ten ale. Je nevěděl že se to bůh který vedle co vůbec nevěděl nebyl dom ale byl to bůh který vedl takže to bylo tak bezpečně vedení a je lidsky tak bezpečně v tom případě když se neopírá člověk o vlastní vůli nýbrž že. Dyž se opírá o vůli něčeho co ho přesahuje a když dát tomu co přesahuje právo jedna mně a když on nachází klad skryt pod nohy on kolikrát házel pochopitelně ale to není správné to jsem vždycky bylo poz. Novém těší se to třebas toho co on směl rád si vždycky ale tak sem od toho u svou volat wattsem cela takzvanou správnou cestu jsem sekal zase nebo protože jsem poslušní ano to možná nebylo ani nesobecké nýbrž to. To mohla molo vy vrcholně sobec protože jsem se si připraven o tu. Jsem jist si že ta moc která tady působí proti vlastní vůli je v vůle vyšší správná správně znající. A kdy že to je něco co přesahuje moje schopnosti rozlišovací a moc jsem si ji vážil vlády jsem e svým přestalo vážit nebo co zkoušel udělat to jinak jsem do trestán tamto. Toto sobectví jsem se s kdyby vyvržen z této moci kde dal vodní z boty zbaven tak jsem se nese ochotně vracel další poslušností že když jsem to se v nás. Nebyl sice že to možný boží moc to jsem toto nespojoval nějaké vedení od boha se musel že to nějaká schopnost let která způsoby za spíše okolností v v. Za je moje nebo není moje na to jsem to rozhodovat jsem bez na dělá ale nikdy jsem se dostalo do do lidského pojetí věci potom nebe jsme debatoval vnitřně v a když potom posedu masti letech e. Jsem se setkal tedy jak se říká česky tvá bych z vás s bohem neměl jsem nic na to co tak říká ne se opis ten obraz který jsem nevěděl přetváří zase to setkal s bohem tak jsem tu dělal se základ. Mu chybu v tom že jsem pokračoval tím stylem e toho předešlého dělá že co nebylo v tom setkání obsaženo to jsem považoval za v vrcholem. Nesprávné a v tom setkání s bohem sedmnáct letech bylo obsaženo jenom to že je to že on je skutečnost která stojí nad s veškerou skutečnosti touhletou zde na světě. To znamená nechci že to je mi vzorem svět ale my co tady tak zdálo že by to že to je jestliže to nesprávné že všechno co tady vidíme že to jednak vstříc pramalé že to neni pravá as. Jste činnost a tak co oponoval když veškerým se s tím životem do všech měl jedení když ti z pani ne ty do jestli potřel šel musím jsem opovrhoval protože to co považoval za světskou záleží. S ano a to by se byl zabil mně zanechala maminka na to měla jo a prosím vás jaká v tom byla vševědoucnost jaká to byla moc boží. Co to bylo za za nesprávné vedení jsem byl takhle odveden od toho co je pro člověka nej užitečnější této na ten život bez kterého by ten další postup nebyl možný tam nebyl zemře. Tak věřte mi to že jsem zůstal na poloviční cestě stát to nebyl konec cesty ale do to tak nutkavé že jsem považoval za správné jenom. Odejít k bohu jenom jít za ním a třebas neví ta nežijí na vůbec nesmí se s tímto světem a běda když bude někdo chtěl něco světského třebas nejmenší světský pro. Tos začíná svou světskou ve škole třebas odpoledne jakou otázku to vám nemožné že by to byl nedělal se tím opovrhoval to k tomu co vypadat to stes toto chápe snadnost co sto raka bylo sám. A no tak co do to správné todleto toto vedení boží byl to bůh který takhle oponoval člověkem a jeho světským životem to které zbylo. To tam takhle špatně působilo a moc mu byla ještě tak chová na něho moc to pochován tak se teprve vlivem okolností zen svého okolí zase to bylo muselo o zdola bez pomoci zdola. Jsem vy to on nesrovnávám by umřel ano uvozovek se do blázince ano o syna aby umřel tak že se maminka že toto jsem byl pomoc byl vanem zas o to neměl. A tak to dodržovali blázen co mohl nedal nějaký na nikam jinému nutno něco aby ve mně stoje našel místo naživu no nic z toho se dostal je to možné dál nemohu tomu nějak jsou nic. Škod ale nebylo to v pravém slova smyslu zase vedení boží do do toho zamícháno něco co sice bylo relativně nutné tehdy abych člověk jedině za o. Em chcete tím že musel opovrhovat ale co jista širšího je to úplně nesprávné neboť povolat tímto životem který tady bude zapotřebí ten cestu je správné zabíjel. Ho přesně také stane buddha kupodivu jak nešel nebáli v jedl normálně se nepostil se a nejsem zkazky poměl a to bohužel není možno reprodukovat. Jenom tak zlomkovitě co mně to tehdy předváděl do ze života v tom předškolním věku za správné a co za nesprávné to nebyla vysoká to vědění že který to nikdo za nedával ty. Ale ten lety který matka musela řešit se mnou ne které jsem přijal za správné za to nedám dohromady pes zasto mi nám dycky na konal něco tak na příklad e jsem si vzpomněl tady let e že. Jsem považoval za nesprávné jist maso skonání je a to byla taková se žila že je sem nemohl v tom maso v pojíst neříkám že jsi mi to nějak. Někdy třebas pod to čili hotovo nějakej díval nedali ta ne nemohu let zařídit a jsem jako mase hleděl v tom mas toho že to mrtvola odstavit tvýho ne ten tak jsem to nejed jsem považoval nestra. A ale pozor to trvalo do sedmi let a pak se to najednou najednou sto ztratilo nebo dokonce živé ty volnosti ale to by vás zajímalo a jasem. To nepovažoval dále za nesprávné že jsem směli z maso a tak to bylo všechno relativní to co je správné tato cesta tos co se hodilo v době a těm potřeba toho růstu. Čili nesmím cestoval zrozovat co vám tady říkam něco absolutního snad to bylo relativní vedení týkají se toho osobní toho člověka víte osoby jeho ale tamto bylo správné v době v tom čase a v tom momentu ví. Je na úrovně ani jsem se dostal udal tak to bylo nesprávné ano rozumíte a dostane něco jiného tak jsem tady mám námitku velice hodnou e že. Slyšeli říkám že to nebylo to správné co nepostaral bylo ukázáno nýbrž za čas to co začlo být nesprávné ta tak šel cele to vedení jsem. Kdo porovnat lidské protože tam jsem se ho za do sporu jenže dní nemohlo nemohl nikdy pro společnost nedošlo nikdy to vedení bylo a z v to se let to bylo tak jisté vedení. Že to co mně momentálně ukazoval za správné pod z mělo všechno dřívější co třebas do nesprávné nebo tak nějak rozumíš čili jsem v duši své duši ne. Rozjímal o tom že jsem to předtím dělal opačně rozumíš a že to bylo ukazoval to opačné jako správné aby třeba abych se potřebuje směly jíst máslo této najednou považuju za správné. s mým došli zabíjet ne nebo by být takovým no tobě se škodit cele e být mým nástrojem toho za vidělo ne let najednou takže. Je v set to ten jede nevíme nevzbuzoval žádné rozpory protože musí si jenom jedné věci že tady byla moc zatím rozhodnutím která nebyla země a která byla pro roz. Od víc a tam moc která rozlišoval a dávala mně moc k uskutečnění toho co bylo rozlišovat to správné tam nedovolila vůbec žádný rozpor v duši tak vůbec nemířila protože ta není vůbec proz. Spor na jestliže dejme tomu ježíš kristus jednali jinak v době tisíc sedmi set let učí židovskému národu. Než potom bučí sobě od svého narození do třiceti a než zase mu pod svého třicátého roku do do smrti a tak dále když jednal vždycky jinak na jiné úrovní nestalo je. No proti druhému ovšem oni totiž zákoníci dobře věděli ty potírá zákon o vykládali bylo v ty si proti zákon v v on říkal ne proti mu nejsem ho nějakým způsobem naplňují dostanem přesto mu to co liška naplněny. Naplňoval to novou úrovní ano zákon takže ten na nové úrovni ten zákon měl jinou platnost a jinak se uskutečňovat ano když tedy ježíš kristus se to. Mám námitku jednali jinak na určité úrovni ne e pro tu kvalitu úrovně telat tam byla tak to je pochopitelné ale například jedění masa není zase jaká v tom že tam byl. Tam přes to stojí jenom protože druhému vám řeknu něco jiného tam to řeknu na ježíše vlastně tak za nejlepší on se jenom maso o tom není pochyb protože mohl on zřejmě se stýkal s lidmi. Nejenom který je maso ale kteří byli s víc špatný zanáší dělání a je pravděpodobné že s nimi taky byl a pořád svými najedl na těchto si na to jsem se nepostil to kdo tam byl nemohli to co. Volat ne budeme dal do jakého směl tam jsem na postily tam se vedlo vesele my víme o mar jak se e napravila byl takže my oživila ne a nevěděla pro krista je to jenom tam tak bázni tatam neni e prostě i post. Jestli když je i tím potom zmrtvýchvstání když přišel let tak tam spojeno s ním jeli mi který oni dalo tady nechali na lovit o nic napojen a to nám někdy čili tím se co. No tím je řečeno kdy není správné jíst maso jak prostor řešil tedy se člověku vadí tímto říká pořád něco vražd tíž zažít. Ne ale když si potom uvědomit v vlivem toho že rozšířit své vědomí že si živ soustavně ale soustavy maso nebo ne pojem ve nerozhodli z vraždy pokud si. V těle tak musí vraždí tak pak jedno jestli za živel jsem levou malém nikde si tady nad potřebuju z svého založil vidí todle za tato po plně špatné ale nemá být proč poprosit tes. Na liž za to si pro dobytek pro dobytek jsem o to za dobytek jsem dovětek něco potřebu tak je to strany doví ne tak jsem dostal jsem to tak za rozšířeno vědomí do všechno chápu jako jako že tento život nic. Tím je postaven na také na vraždy jiný ših tvorům odrostli pro zvířata ne aby pro věd nerozlišuju tohoto přestat tam měli vých sání radím jo. Pořádal změn e tak prosím ani ale po zapotřebí tak to je oběti si toho života je zapotřebí tak je to oběd všech těch nižších tvorů od mistrovo že to říkali ne ale pro ten vyhraněný lidský jo. Který vede k bohu e je to oběť svět tedy strasti plná ne a ale pochopitelná pro toho doví jakou obrovskou cenu tenhleten lidskými. Život a že opravdu je třeba mu poskytnout všecko aby mohl být doveden dokonce takového kde by mu to spojení s bohem dosáhnout jinde toho není možné například buddha zase. Styl ale pak hlásal střední cestu nikomu neříkal aby se postil aby například nejedl maso nebo tamtudy z vůbec není obsažen a on se ale postil se dvacet let pozornost on potom přerostl. Přes tu úroveň bůh takže proč nikomu tohleto není postaveno to tento způsob myšlení ale musíte si člověk se dostat na úroveň kde potřeby zase jinak myslet takže tady se stal nemohl dovolit myslet odděleně. Jako jsem se třebas v útlém mládí do do zase to co světe nebo co se odporu cesty lidi letech do pokud o každým myslím nějak spojitě řešení no. Prosím je tady mám námitku že to na úrovni křesťanství není se třeba vůli totiž nějak čí protože tady se situace trošku jinak není pravda pra protože jsi. Křesťanští i s věci nevěděli rady s tím e dřívějším tak byli od něho tak ona se na neměli ho zabít neměnnou se na vedlejší kolej neměli pozvat sílu boží. Na vyhozen na co tu tak se sice nevěděl jak na to že pořád do toho míchala svou vlastní vůli která znemožňovala bohu zakročit tato tu větu bych chtěla myslím že byl detailně potom. A protože to tuto chyby udělali ve tak zase i takový ho pátera pracovat třebas bez se jeho cit o popsal to o jeho jáčko on byl po komu co vlastním rozumu účelem den co den. Každou noc byl mučen a co neplatí mnou oněm to platí i potom mi svatý jan z vianney na mnohých nebyli tak se trápení svý neboť to co stará tohleto vše proto toto ale pokud jsem si často vitalitu. Ti doby že to dělat to že a kdy ze okolností ale se chtěl od po ještě na otázku se vlastní vůle že ti křesťani totiž dělali jednu velkou chybu. Neuměli v čase vzdát vlastní vůle jestližes se třebas neznalost vůle tehdy když pronásledoval svoje hříchy a chtěl stavech jednota prosím dobry o to si všecko. Školou ale toto kupředu takže oni se třebas ve vše vodou žité ale když potom se dostali na úroveň učedníků páně tak neměli jít jenom za svou vlastní cesta. Svou tej ta vůle tady měla postoupit o oni zaň šli do smrti nejdelší i s jedním z nejlepších svatý šli za svou osobní spásu ano to je tentýž nedostatek tou u hindů. Ú z jdu za z poslední spásu a jak se nemohli dostat se z víc voni pořád umírali nic šel nešlo to umřít protože neumřeli vůle s ním ani brali umí vůle umřela my za měli rozumu za vůli boží. Let tak by byli umřeli okamžitě na tom síly protože ten se za nás přeci obětovala jsem tito řečeno řeknou přidat ale ne ne tam působit ne tam lézt na ten kříž jsem na to. Na tu smrt nebo stavitel jsem vám tento jenom dalším zas jak je to možné že ti křesťanští světci kteří byly že že si si kteří byli. Takhle informováni že nevěděli co vlastně mají dělat před že by tak zbaveni pomoci boží jde zda to si šli cestou lásky těla je ten bůh je nemiloval. Vlastně lišíme pomáhal na jich cestě tady je důležité si uvědomovat jednu věc že pojem lidský pojem lásky je dobroty je nesprávný. Protože představovat si dobrotu boží lidský je úplně chybné kdyby tomu tak nebylo tak by nebylo zapotřebí to. Úžasně lidového a tvrdého vývoje kterým všechno řeknete ve jenom prosto na této planetě šlo kupředu k tomu člověku a dodneška vidíme že dívat na ty sil. Čas televizi jak je jaký boj v člověče vede komu cítí neúprosný a ten boji se tam vede i za člověka kdyby totiž tam dole nebyla zjednána rovnováha. Která je způsob zatím s o to vražděním vzájemným tam dole let tak bychom toto na tu nerovnováhu do platily jimi mělo co jsem byl moc tady o to bychom tu do málo nebo rušily ne svým způsobem třebas než. Ženě abychom taky sami tím nezahynuli tak si kdo to tady musí by tato je prosto nad zavraždění tak kruté vraždění a jestliže tomu to takhle je tak jestliže člověk jsem. Nedostane na své úrovni postupu tak daleko že nevíš jde s přírodní úrovně tak že pořád zvířetem které za něčím jde. Na koukol řešit třebas nazývá pánbůh najednou tak musí trpět jako zvíře který jde za kořistí a to je bohužel v zákonitost. V něm když vy bůh stanovil nějakou úroveň třebas hmotnou tak tam jsou určité zákonitosti tak nutné že kdyby se porušily tak. To všechno zhroutí dejme tomu kdyby se porušila dělat ta dechu a že mu to tak nějak neutrálním jsem si to sami jen v krvi daleka dechu která způsobuje že vidím tento svět a vnímám o jako. Jedinou skutečnost kdyby se porušila neříkam kdybyste po rušilo zná k násilím ale s samovolně kdyby se to byla samovolně tak by to znamená že by když neviděl tento svět který chtěl jiný si za. Tohoto teče musel maže do toto často říkal usne takže porušila samovolně velkou dechu tak v tu tomu kdy ten jestli to sledoval navodím v tu dobu co nějak porušen tento bez to znamená týkala pomaleji asi třikrát. Pomaleji než člověk viděla jiný svět tak tento se tam neměl co říkal dotoho ten tam vůbec nevystavoval když se jde zase zkrátil další úroveň nebo byl na jaké takovém mezistavu naší dodělat tamty. Tak tamto myslela toto ještě se objevilo si to dost to na tuto úroveň dechu tak toto co bylo plné krása to říkala tamten světu není a tenhleten tady je proč tu neni co zase proto neodpověděl se s o tom toho nebe o to. A ta to bude jasno že to bylo to někdo dechem tak co třebas ti takový nechte jedna z tisícero i co do zatím se kterým si mně zachovaly aby tento svět mohl býti prožívám jenom prožívat do ostatního to se jenom rovni. Tak tyto zákonitosti způsobují tečeš taky třebas velice trpí protože je na fůru rovni kde není schopen není schod. A nedovoluje ani bohu aby zakročil jiným způsobem vyšším neboť kdyby zakročil jiným způsobem vyšší to. Toto vidění tohoto světa by se zhroutilo a nové by se nedostavilo na to vás u pozorní ta bytost by zkrachl a vy z tisíc třista třicet čili i měl dal lambertini. Ne zatoužila po přijetí ježíše krista přijal ho a okamžitě umřela tento život okamžitě zkrachoval a to je jenom její případ je případ mnohých jiných vidí ve paty měl toleto. Jinde se to tady mi musel to vykládali že ten život tak kuje nebo chátrá když člověk neumíte protože celou řadu zákonitosti vyšších které způsobují nastolení vyššího pořád. musím umět napřed dodržovat zákonitosti vyššího řádu a pak se mezerou ani to nižší jsem naučil vlivem toho co měl lékaři způsobil ve mně střed to kdo řekl. To u roku dodržovat zákonitosti vyšší ne svou vlastní vůli boží vůle nějakou vyšší který jsem do rozumělo to z taky nebylo to daleké lettres to může stát dal stalo se to pro sestavený člověk neví jak se to může stát na tom nezáleží. Ale důležité jsem věděl co mám dělat předtím jsem se tím řídil pokud jsem byl schopen ne a my se tu sílu k tomu a to mělo za nás se že jsem se pomalinku převychovávat na jinou zákonitost pes. Zastupoval jinou na dojde zatím si tam moje naro role ve vůle osobní nerad zdaleka tu roli jako u normálně jako u vás třebas u normálního člověka sebe nenormální člověkem to a protože jsem byl takhle tímto způsobem. Posunul kvůli neosobním tak to co sto sedmnácti letech to byl žádný zázrak to jsem neska jeví jako nějaký spát existence boží o nespí on pojetí nestrannosti nového života. Než zákonitost tam jsem dovršil nějakou zákonitost to co se v plnění nějaké zákonitě tak daleko že se mohl nastoupit jiné nové vyšší zákonitosti ale nemusel jsem to si toto vnější. Rozumíte a to co se na tu těch křesťanských světců nedělo protože oni pořád plnily svou vlastní vůli týž se vzdali kdežto jsem si třebas je vlastní vůli neplnil zas. Tento žil po spáse rozumíte mně jako oni vůbec ne toho toto se dával co vy z u panoval jeho co je to nosem to byla pro měl za otrava ve není jsou bude to za tak jak je vám. Jsi protože jsem po této stránce neporušovala nějakou vyšší zákonitost neboť tímto jsou u boha jsem tam byl ještě nebyl samosebou tím musí plnit zákonitost tohoto druhu dvojtečka že jsi vů. Bez bez mít psát pro sebe nic a že si musí přát jenom to co je co chce bůh ježíš kristus právem řekl o sobě že kdyby si byl přál něco pro sebe že by měli právem nevěřil. On si pro sebe nic nepřát od z toho třicátého roku si pro sebe nic však je tak mohu být trvale vědomě spojen s bohem a kdo tohle to nedokážete. Pro sebe si vůbec nic nepřát nemůže být trvale spojen s bohem on může jde protože před osobní spásu dojít kdo také extaze ale vypadal zní jakož recti odtamtud to ti hodí protože ten jeho svět. Tovíc do hlasné něho byl to síla se na to bylo vložena e cety čerpat a hotovo kdežto toto by se nem nestalo nikomu doby do. Rostl do nějaké vyšší dělat zase do toto nejvyšší za něco co to dost a teprve v těch sedmnácti letech ale jsem dorostl do nějaké do vyššího stupně zákonitostí a ten jsem byl schopen nastoupit ovšem to do pomoci z toho. On zvolal pochopitelně ne jak jsem to všechno ne z vlastní síly a to na tom dobře že to nebylo zas třicet se zase v sobě hlídal abych se dostal zase nazpátek také toto. Protože rosu pozor na to se nepodceňovali naše setkání aby si uvědomovali že třebas ve to poslední setkání a totiž tímto způsobem se přistupuju ke každé věci jako první a poslední. A to tu výhodu že tomu oděla jako mně se tomu plně věnovat kdyby si to potom svě za rok o to se do roky nebo vel dost času nikdy nic než času tedy přes pomineme jeden z krásný sem který se trvale. Opakoval onou tak pánovi jeho znáš on se vždycky objevil neví ni to bylo místo jeho duchovního cestování nějakým za je to bude vinni hledal tam to bylo co to ještě pán. A věděl kde je ale nemohl se nějakým způsobem dostal do li se někdo zrnu do se byl do navodil bylo podobně e tak je to s námi nejsme my víme o království božím my o něm víme že existuje my od nevěříme všech se. Krátkou odhodláme ale my se tu chováme jako na dovolené v tom žil ne to oni pro nás pracovní povinnost této nás dovolená a že nemoc podle taky za tou domu. Při dovolené hledáme tam svatýho ještě padal to je ten vždycky na drak zavržen to vždycky potom to je z posledních sil tady nejsem dovolené přátelé byli ve mně máte zase ne. Že jsem nám víme jedu lambertini při nás světe děvče jsem považoval za zkrachovalo ou pro toho že ono po přijetí svatost života a s ním o které. Dělat to mínění nebo ve kterou věřila že tam s putováním nebo tam substanci do vámi bůh v když to přijala tak prostě umřela a jsem to považovat za strach no atd. O považuju za tak tedy relativní tak protože ona se jim po zase ta vysoko o tom není pochyb jenomže jsem si dobře. Vědom toho kdyby byl tohleto vyvedl těch sedmnácti letech že jsem přestal jíst tak proč mi ze jsem přestali říct to jsem prostě pořád smysl na boha. Za sebe potom s my se dají do se o to zbytečné to taky provedl jenom na pochopit jak mohu ještě tom světě když mají krista i to tam přijímali na taky když ho u sebe pomalý jdu k němu li do něho tak. Proč by tady měl jít zase o pochopit na to tam jde syny a přeci neska vidím že by to byl býval veliký tak jenom z ty tu od těch sedmnácti svých let potom mám právo takhle rozhodovat velí jak to smyslu. Že bych sice byl odešel do nějakého stavu vyššího než je tento pozemský o tom není pochyby ale bylo by to jenom plování pomohu ne. Uměl ale od se přes prudký toho k z jednoho břehu nebyl nebylo bytost buď ti do boha to nemohla zjistitelný ty nevěděl že ano zase chtěla velice zblízka k tomu bohu a. Ale které přibito to vodna řek nenechat se to tak je tady mám námitku to nemohl být tak protože co jiného zbývalo když vona poznává. A že přijímání krista je prostě cesta za kristem na jinou neznal a chtěla jít a přálo si jenom k tomu bohu se dostat nic víc a přidala a zemřela nemohl to být krav. Nýbrž muselo dojít přeje přechod do stavu zažívání toho boha jak jsme si měli představit že by to končilo tím že to bylo tak ty vlasy předělat tu svátostné a dělá. Chvilinku mít pocit spojení s bohem a pak to ustalo to nemůže ustat je tady tvrdíte to na mohou ustat nemohl jsem toho tato to nemůže ustal nemůže musel takže to veliký krav to názoru jsem také. Protože ten to se podobá nám k tomu co zdánlivě vzdával vzdáleně to potom při viztež činy obrazem co přestalo krišno e ano takže. Nově když jeho krišna dovedl těm nepřátelům ale tu novým který by pobyt jistého cenné a byli všichni ve stavu ráje protože spravedlivý volit podle svého názoru bojovali ne a spravedlivě. Že voni když ji najde a ten do řek to přijde když oni se přeci nespravedlivě bojovali e voni nás napadli a podobně ano a teďka jsou rády krišno jak toto možné u boha tak to. Dnes pro do se stala on říkala tak po z tady po budou třeba dokonce mám vám právě ale to jenom zdržování zase pra přesvědčen že kdyby se bylo se mnou stalo totéž co s s tou ano bere syny sedmnáct. Letech takže třeba dokonce mám vám to tady jsem byl ve stavu andělský nebo v ale se tam jednou odtamtud spadlo přátele aby by se odtamtud spadne znovu na to jany jsem zvědav. Odtamtud se zásadně padá jsem rád že jsem odtamtud vypadl co že ani nemusím být kdyby ses se setkali nějakým svatý který se setkal se ani tělem. Tak byste od něho slyšeli tohleto podivovali jsem své jak ten anděl projevoval vůči mně obrovskou vstup. A jsem mu říkal protože on když když si ani děl spojeny vědomě spojení s bohem a ten anděl odpověděl ty jsi ale člověk a co je víc než ne. Na to není jiná odpovíte stav ne ta je přitom protože ani děl není schopen to na zformovat všechno boží jít zase nazpátek do boha. Protože to nemá k dispozici tomu chtít lidská podstata která je jediná komplexním transformátorem všech vesmírových in nad vesmírových bez prostory by ses. Vy z sil které od boha přicházejí nejsou transformována daroval je prostý ale pobito formovali v kladném případě a on se radit všechny do boha jak ta tam tele a leto vrabec jiným i ve. A po naprosto o všechny si být tady si odvolat v sobě když ona neměla se mu bude tu neměl sebou všech rozvinutý lidský neměl co o rozvinuté všech lidské síly nemohla všechno transformoval či vona. Musela to by byla musela v rezignovat na to totální spojení trvale to totálně spojení s příbytku božím musel ona ráj tomu hlavy dokonce v sedmnácti letech. Protože jsem byl do pohlavně dospělý a nenese ještě fakticky dospěli on jako to ale jen to si museli v tom ti lékaři on to všechno nějakým způsobem ještě e kdo kdo něco dohasíná něco no do se rodí zel my se ve stáváme. Je dospělým přes noc s ne mít toto do ty dospělosti dorůstáme a tak se taky ještě musel rostlo stě takže to cestě extazi vycházel a musím být za to ražen nikdy šel protože kdyby byl nic zůstal. Takto od takové ještě pořád tak zachování jako u byl ram velký to pro toto nemůže a nemá žádnou vinu prosím vás její vina je jenom v tom že vím pro třináct let ta za. A my to svě sebe a ta působí slepě kdysi tu milosrdnost boží protože tak se straší lidsky víte to co svatý zahynulo e tou nejkrutější smrti dělat bez po nich než řekl co tam. Staly na těch nejlepších přestane ti pohané co na svatém petru pavlova na všech jaké mučili než je u mučili a nato se tam bůh tím prosím to co je to za milosrdnost. Jiná se s než jako vyznáme v tom je obrovská zase když když jsem byl mučen ty první nic v tom otcem za jako dobro za mučeni za to že pán bůh opustil jsem se že jsem se provinil že sem než. Že správně že jsem to všechno si nalhával nebojoval co všecko to nebo tady žádat ale tohle toho nebyla pravda tyto myšlenky z byli umožněn jenom proto. Abych se od sebe odvrátil od toho takhle měl opuštěno kdyby byl jde obor do to sám sebou tak jsem no on se vzdal svého života byl bych se dostal na vyšší úroveň rozumíte ale to řeknu mezi nebe. A zemí je tolik úrovní že těžko odpověď to to otázku tak přesně tam se dostali ano on vám drtí nějak kam by se dostat k anebo se na svět aby kde on dneska je liteře na tom vůbec nezáleží. Důležitější je aby člověk šel za aby člověk nebyl spokojen se sebou aby to nedělal nakonec ani pro sebe a dělal pro toho boha a může o tohoto oba tomu dělo vyšlo od toho ježíše krista. To je že pod jeho kříž co od něho by tam byl nešel sto svou který a ne ale to od toho ježíše krista o lásku k němu a proto byl jediný pod křížem než také nám pude o boha to nejsou žádný. Překážky mezi námi a bohem jenom ve vás taky si taky se do pro zůstal být tím víc čím víc nám jde o vás o to se ve které se zavírají vůči bohu není žádný důvodů než těle. Když jako svě všechno děláme my nikam by tady svatý tím křesťanským že nejsou vlastní spásu prosím vás všichni křesťanští svatí byli poslušný cíl. A jestliže patřil jaké nepochopila za jejich života symbolismus ježíše je života ježíše krista tak jak ona je pole sprá kde od spoj do ale to ji. Jakým na straně pole v tom že když se mají zdát toužit po své spáse když je to ježíš kristus radil svým učedníkům od chyby je když s tou byly do jeho učednictví to jim nebylo ani já. Jsme protože oni takže když jen proto byste osobní spát tu oni činí ho oni koho je po je nešlo přátele to si buď si to ale oni vede ne že by říkal co jsou to asi nesmíte byl od nevejde dost. Boži všechno on také říkal den ale co dělal vede věk k tomu aby tu spásy dali pro jiného soustavně tato on spěli je nebyl ten by nechal vínku zahálet byli bude začal mít pro sebe jít. Tej k rodiny pro sebe vůbec je tady žít o ve k tomu aby žili pro bližního a tím způsobil že se z aspoň trošičku nemoc tady tři roky odnaučiti hledat spásu pro sebe víte. To vodna třeba ani se na spásu pro sebe to je to co je to utrpení které zažívali ti při ze přestal si světci zatím co tam ti učedníci páně byli bez utrpení tři roky rozdíl ano taky bychom si moji. Proč ale teď zažívali veliké utrpení protože dali spásu pro sebe že jste bytost a to z poslušnosti si některá nerozuměl vědce od od než tomu použil rozumí někteří k tomu rozuměli že si byli opravování většinou upalováni. Bohužel protože tomu rozuměli tak když taková asi to se ještě i existovat tak bych je li řekl tak mělo do vedení že všechnu vinu na sobě podívejte všechna. To koho si ježíš kristus vybral za svýho následovníka svatýho kdo to vědce dříve neško dokud jaká třikrát nic při cíl neporozuměl a nechápat si. Kolik protože krista v zapírá ani celého jeho života i při jeho to neni ale třikrát ale milionkrát a paty si cele a pořád byste se to jako na krámu aspoň pro vás do to. Protože to je tak do oko dokonale sarajevu že si že se to žádný ind se styděl co přesně mystika tak nikdo se do to nestydí říkat lepší ještě to řekli no a kdosi se li si dal nebo se tak na to mohl doplnit seděli. Tam všechno chybí ještě sto co ještě z ježíše krista nepochopil se tam jasně vidět to byl kometa to tady nebudu říkal protože to provozu nové ale zato potom napíšu ze svých protože se dostal k lidská duše jeden jediný. Nic smysl ve temně obsaženo vidění slyšení mat tam prostě všech pět smyslů a žádný všecko co za těmito smysly je neboť oni pochází všechny od boha. Pokud ono je dost vysoko dělal tak tento jediný smysl jestliže se svou duší stýkal s duší někoho jiného mohu ji mu si jeho vidím to. Kdosi málo to je celý povalen jednou smyslu smysl duševní smysl duše je jej jeden jediný ho ani nevidí ani neslyším ani než tím jista ani. o něm vím on je v mém vědomí něco víc přátelé nešlo cítit neboť jak co pořád vykládal o to znovu opakuju v ten rozsah lidského vědomí je mezemi. Spodní smyslovou orientaci nebo informacemi ze smyslů ten sto co mají na može v na horní úrovni e toho úseku vědomí mentální. Oblasti jestliže tohleto je úroveň lidská lidského vědomí tak toto přestala být u co kemp to vědomí tak vše která nemá toto lidské. Tělo to je postu mu toho směle do pravá do nadvědomí no takže do takové míry jak těmi se odpoutala od tohoto světa tomu smrt tou taky. Mávat jsme dávat od toto znal jsme znali prostě si připoutat sobě tak jestliže že ona je schopna takhle věci vnímá ten tak ona na. A se vidí ale zároveň o nás ne vy to nás jinak než viděním si vás mohu udělat dojem je podle vaši přes třebas ne podle toho co mně říkáte že jsou to nepotřebuje tohle. Ona dovolat vidí konal ono si je za úroveň jde za to tou horní úrovním mentálního zpracování rozumí ten ta duše a tak taky když třebas. Jsem byl tam s vámi mluvil u těch to antonína tak jsem si když to byl vědomý tak jsem nemohl byl pak. Abych mu to jenom chovám nýbrž jsem byl tak abych vám vůbec nemluvil abych mluvil smí a to znamená aby mohl obsahem jsem obsah svého poznání. To vám tu moči druhové do ruky rozumíte druhé rub mi poslední dobru mluvme do o astrálním světě od životu postu ti kdo mu bylo všeho toho co. To je přeložil bylo co co co se tady proč podle zkušenosti čeho hodně nich jsem dále zažívali jestliže by tom kde by to krok stranou nebo to co zpátky mít. Bychom v této oblasti spatřovali nějaký nový střed života to nemůžete to nesmíme ale neměli miloše dopustit chyby že nám to nemůže nic. Z protože tyhlety bytosti které nemají tohleto tělo jsou po určité stránce svobodnější než jsme my vám to vysvětlím jak je tomu že totiž. když jsem tady to po které se tím teďka třebas v kalech tak nemohu zároveň být třebas v plzni nebo v praze nebo k od vada to je nemožný jsem tady pouta hranice myslím. Chtěla oni tyto hranice nemají a to znamená jejich tělo které oni mají které svět dovětkem nebo dozvukem tělesnosti. Zdejší pozemské je tak je žene že v neklepá proti odpor no k tomu vědomím které byl to z za hranice toho těla jako tady e. Dejme tomu moje manželka může být tam anebo kterýkoliv mrtvý může být tam kde se na myslí intenzivně co do něho mysli je tam prosím vás co to je to je jak. On říkat tamto přednost vědomí který nevyžaduje ani špetku času na to aby byl přednesen ani špetku času ani zlomek vteřiny. Čili ani zlomek vteřiny to bude bezčasová záležitost po myslíte třebas jako se stalo těm mým třem sourozenců nebo příbuzným když po myslíte nám mrtvého který za. Ost tedy způsob jako oni sami od zavedenou v tak se tam při tom a potom plně čí všechno je to zažil jsem to znamená on co zažil ještě když se to dělo jak je ten zase tím lila oni. Viděli že na ni na jedou protože to mně bylo po smrti tak tys poměl zase ono svého bratra který za je od podobnou smrtí a tam byl bez rád ty čas všechno víte tohleten schopnost domine. Z této schopno se mi nemohu říct něco z protože jsem se neměli zdání například po našem podvědomí že tam všechno zapsáno o čem si myslel že dávno vymazal. Je to naši smriti vůbec není na jenom nás to někdy začne strašit a myslíme kde se to najednou vzalo kdy jsem si že se že jsem dávno tomu odrostl ono to tady najednou kde ten dost bez konejte jsem se. Že mám dávno za sebou si město je tady záznam a oni například nás mohou po tomto záznamu formovat že moje manželka mně dokonale i to jsem záznamu protože života mládě s těmi je něco vejít vše. Ne to a e prosím vás nejenom to ale ten nad tím může ne když by to máte zapotřebí tam on s námi cítí se důležité se to náš mrtví jako byste řekl on nám může o protože jimi situaci kterou bychom vůbec nemohli z strany jeho vidět tak ji dejme tomu no tak to nebo říkat povedu případy ale stalo se mi to mockrát teďka toho s o to se za jedno ale to je to jsou říkali.