Karel Makoň: 83-17K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale to o stavu to znamená toto je odstranit z cesty všechny prostředí který nedostatku duší víte že nebyl veme tomu kdo to není jim živ v toho když na jeho šlo tohleto proč ono k bohu budu u utekl horou a podle dal se do samotu. myslím žen znovu promrháme vím že v okamžiku toho požehnání se nedovedeme zbavit. Normálně způsobuje nadání semena ve pořád činí je tak činnost je prostředkem pravým cílem kdo taky myslel ještě ve nám protože větu cíl nějakým tam dost vejít jak do spojovacího stavu když pořád budu pracovat nebo tak taky do že u stávám neví je důležité že když taky odpočívá. A. Ten ba znamením dít v u z toho utekl třeba chóru byl by zpíval ha. Kdyby byl toto neudělal tak to spojení s bohem vůbec let prošlo záleželo projevenou chování jak do ve do taky do své činnosti jen uvést přestávku nebyl řekl že to umím. Protože ta může let více kolikrát napoví přestát sami mezi jenom svými slovy než tím že budeme jedno za ne. A potil kdesi podobně jsem si vědom toho taky když po zrodu ptáky a oni trpělivě ne e koho mají se ode všeho co mech před povolit. A potom musí odpočinout ve jsem často ukázat o do se pokračují nebo co ukazoval na tu knížku se mi že jsem se daleko dokáže letět dale zase letí znovu jakmile si odpočine když si lehne podle u tak odpočívá nám začal by tu odpočíval než se z založen na k do kama neleží a teď. Jak do počet to začne šplhat nahoru byl od by mu zase mi že takhle. Byto měl dělat člověk abych si nezoufal toho že musí odpočívat že nemůže nic dělat. Ta že teprve potom může nosem z let v něco nechcete měřitelné ne my lidský přání mně abyste měli jemnému při jsi ne nikdy není. Nýbrž považovali za učedníka jeho ne neza učit ne pro nějakou učedníka je on učitelem tak řek jak se mu nade u citem za tři ku ukládat z učednické zkušenosti pomohu ne ale může ze se o to tak že tím že můžete vše co z od o napodobit ale vždycky ve nebezpečně to budete na kovy doslova nestojí v kristus který znamená u neznámým algoritmu jsem se ta. Obdobně je na milovat. Ne individuálně ve obdobně podle vaší potřebí. Tane na podvod jakou individualitu vizte mil za dají jiná máte svůj příbytek u boha a pro vás připravení a takže není musí kterými prostředky samým než nemohu vám do do zradit tak podobně jako že jsem že kdo před dosti ti ne ovládat. Vám to není ten říká jeden z vás mně vadí ne že mu. Především jsem tam nějaké přednosti které vidím protože jsem nějakým jsem chráněn ano všichni že si na ten u podobně která mění anna máme opravu mění lidé nemají jale let co mně tady vadí na tom že nevidím světlo není jim nejsem sví. Nejenom osvícení jana v jednání tak. Bude bůh ba nejlepších bylo v tom známým podle své snahy ze své vůle. Nejlepší jakou znám měla jsem se nad svou vlastní vůli ale jsem že tu po dobrou vůli boží snažil o vůli boží že tak jak si od tý. Říkat proč jenom světlo pro to světlo ne ji v ní. Kdyby ho viděl tak byto bylo pro vyd že pod když měl bych mohl oním pole takle. Co řídili u na vím ne ano nemám tu stálost nebo tu pro dno kroku tak by on je tomu sví ti že toho jasné vidění jiné jiné li výtečná ale věc kde nejvyšší protože konám ne um. On miluje správný způsob následování vyd li jestliže třebas tam v jeho životě které padlo tak že on mele je pustil abych činna vlastní pět svět nešel nikdy nebo na začátku hodil. Tak občasnými hodil vůbec i když je od dal na pomoc lidem tak nechodil je protože to byli spolu v tom v jednou mi to nešlo všichni mlátil pěkně od řekl mi říkal mu ono vám to nejde mi že by tam bylo tím k tomu abych sami prodělali vlastní těl li mi že to vložili svou vlastní vůli znamená aby se vzdali od světla které pro lid postrádá. Aby přestaly samy nositelem toho svět za tím překonají vůli boží. Když si pro vědami že konají vůli boží tak pro my taky tak v něm dosud ke při za k tomu aby mohli nit. Kupředu deska no a tu je třeba uvážit že čím člověk me mně toho světla na. A čím přitom jen více touží ještě před tyto znamená kdy jeho činnost jeho způsob jednání tak v ní. Jaká na slova u toho kdo vidí světla ale jak kráva obrovská nad na u těch které světlo neviděli proto ježíš kristus neměl pravíme ji či v že oni cesty velké zázraky pochybovali o jeho že o vlastně neuznávali jako chtěného boha ale taky jen ano to jednou svatý petr jim řekl. Ten když jednou jedinkrát do doby dělal ty ty symboly ji řekl. Tak ten onen udělal do toho byl svým následovníkem nebe ne u z pravil bylo. N pastýřem toho stáda ostatní to neviděli možná že jsem svatý jan v tom ani nebo pravili protože byl tak by jako svět protože mu tam rozdávat bylo na nikdy vedl ve při to nám zbývá nabyla ne darovat ven. Od světla totiž od toho úkolu od boha daného ten můj život prostě pravdu z rukou boží je to pořád říkám a za druhé nedbat na toho že mně to tak jak on nejde protože jestliže mně to nejde tak je tady přeci bůh ke kterému mám tu důvěru že bych se to vede tak mu pod sledovat. Mně je to není že. Je to nejde se sobě nemohou přiblížit nemohou být ani třeba na pomoc které bych chtěl li protože tam sobě tam váma pro není dobrý předpoklad pro pomoci jiným lidem. Vás upozorňuju na to že by vám to vadilo do to je tímto jiným způsobem než jak vám to vadí že to pro vás nic neznamená. Že vám to nepřináší užitek když vám to vadí tím že nemůžete k tomu bohu dokonale patřit. Ne. Tak on to ukázal prostředek letní patřit jenomže tam jednou not nebezpečí ale jedna taková. Čeká tele člověku ne bohu když vám ukáže jakým způsobem v něho máte přiblížit tak by o by že ten prostředek pro v ale nedovedete platného nebo ve před uplatňovat mechanickým z nebe kdežto ono se aby to byla pak ty připomínka. Do vašeho života kterou byste se tak ty byli a. Tohleto je velice obtížné an nebezpečí že to věci že například kdybych tady době dal nějakou nějaký recept. Jak na tom naší na viset byt nedostal světlu že by ses bych tomu světlu dostala ne že bych o proto že do měl ale byl litoval nebezpečí že by ho ztratila pro mysl když ta protože mně dobře nám o protože to či měl a od toho je na si ustoupil od kde byl než dostat. On pro zamyslit odpověd není do li všech kdo to nový by nic světlo pro že v stavu tedy bytě nový lidem mohli závidět jak jsem to ztratilo. Protože dobu nechodí je tím kristem nechodí tak je to tedy si nový děl. No tak na to do po věc sám ale jisto je že na úrovni se nemohlo u teď pro bude li chybně jednati kdysi s tím že jsem tak nebe ano. Vidiš že on je totiž světlo které pochází od boha přímo. A v to se nám může projevit jenom tehdy když svět do které máme prostřednictvím své snahy. Ten. Také od boha ale jenom prostředečně a to o hlad tato stavíme před boha že bych to řekl takle na prosím pro je tomu tak bylo v opakovat na či k k i ten den pane bože tady máš svoje světlo rozumu moje moje svět do života. Ten si jak bylo tedy předávat svůj život že ten kdo to světlo rozumu a tak dále. Ale nechtějte o nad pátek nedovede když na on ve vedle na li se mu novou ale město o ruku protože to proto ve je tady denní ve forma jako tady v porovnal o to je nebudete na vím že věk prve se upřímně přát mu ve za ten svůj život let tak na nebo ve zvaní všechnu forma jenom ve říkával něčeho co nemá ho potom musí mít ducha takže ta viděl jsem u tebe mohl jen tak lidem ne li. Pak by se musel měl své měl před pro pralesem proto tak nemít se li nýbrž to jsem proto abych tam šel toho ducha odevzdanosti. Který pořád není takový aby si udržel ten obraz boží k tomu nevidění. Ne ale abys udržel pak světlo které by vládlo atd tam bylo o pud žilo a nedovolilo od něho odstoupit a bylo pro nutkáním které by bylo v původu tak silné že vy se k rozením kladným o čemkoliv jiném proto ano. Tak tu ženu ti tam janem tamas dát ale on tam měl správně ne tak jak to řeknu tak rabi pro nepatřilo aby tam ve dovětku kole ku vězte li jeden z vás v těch kalů dnem mu naváže v ale není to je milé že na doví. E zažil pravé žitém ših svaté která dal závěrem našeho pobytu nějaké takové sblížení s bohem které toho člověka povzneslo k a ne z ano a tak ten si zamanul byly že to z toho co by nemělo stal posledním slovem nýbrž šelem měl by se to opakovat. Jenomže všimněte jedné věci jaká chyba v tom byla že totiž když vedli o pro tak ten nečekali že to zažije. Protože byl poslední den ani kte nezažili a teď najednou do přišla nečekaně bych prvém let. Nese pro nečekali které podoby jakosti buddhové kdežto do čekal na to šlo. Ale potom tele tak i v očekávání tohleto přijde ten se jedna ze základních chyb naší protože roce všechno dostavuje všechno po žena se najednou zastavuje považuješ jedno dostavil tak to bylo u lidí dělo v očekávání například někdo z vás tady jeden ve se který obětoval bohu na o to bylo kladným které tak potom to děláte podle na pro ten kladný celek nemá dohodu lidu dělat sedět pod jako před tím protože očekáváte ten člověk který byl před tím. A je na bohu aby v v tom doka aby se do pro tak jak on si to přetavil ne jak je tak že ne. My musíme si uvědomit že deme do stavu stal svatosti. A ten prasat prostě vůbec oni tím že konáme vůli boží stane se mu jakmile byla me malinko svou vlastní vůli tak se to darů svatosti ano. si po jinam na jiného který kde není přítomen který si přát na poli nebo velice upřímně a nedopadá to jinak než stavem blaženost samosebou proto mohl hnal pryč do stavů proč to před pero do stavu blaženosti protože on tam nešel z po by dosti on ne odevzdal kam spojí bytost. Ta by to byla potom uspokojena tu blaženosti chtěla dovolil. Ale to je ta základní ti ta kterou všichni dělat ne je že tak bylo věci o tomu slibuje se úspěch podle vaší představy kdežto toto jsem tuto chybu nikdo neudělal jsem prostě šel domů bohu jako tam bůh není mu. Být jako samozřejmý bychom jsem to dělal ne který náleží který nám provést to li kdo ve mně bůh přeje kterému bý. Kterému národ tak umět dobrota nebyl jsem věděl že mi tu libý žít ale vy si možná dobře nejste vědomi toho že devátou mu pro by stačilo proto četl o tom vám vnuknout myšlenku že vás budu libý na že byste potom ten se zapomněli na to na ten účinek jo. Vizte tím že by vás vize poslechli jakým se pod ekg začnete milovat se do tak takle se podle lid tím být tím bohem rozumíte se taková takový vědec který kde navazujete nebo ztrácíte někde po rovině odpoutával ze sebe. My totiž velice než z tradice na lidskou úroveň kdysi prakticky co nejdříve lidsky které se toho boha pro tuto lidskou úroveň ale ne tolik kou úroveň pro boha musí ovšem stát že čas své. Dát je co v nad zázračného hle oporu podivuhodného vidět proměn zásahu boží. A máte z toho na to v pořádku ale upozorňuju vás na jednu věc že nepořádek v tom je ten že kdyby byli bývali učedníci pán spokojení jím že konali zázraky nebo se kolem ji měli dál ne ky a tak by byly nemohly ní. Se dostat za tu zázračnou dobu to znamená kdyby zůstal je na úrovni těch zázraků do oběti za roky pominul život do činu mluvy. Ale na mohli jít dál je totiž li. Jeden hlavní důvodu pro třeba mít tak od toho onen neděje že z milosti boží obrovské co vám tyto schopnosti zase odnímal nebo toto se přestane okolo vás jít z toho důvodu že jsem se na to okamžitě upnul li a protože jste zapomněli přitom na boha. Tam sledu přestali že kdybyste kdokoliv z vás zažívali tu blaženost která jsem zažíval první tři měsíce v koncentraci mi to působilo o prou tělesnou blaženost duševní nebo také. Tak byste možná m jsem dopřáli prodlužovat do nekonečno. To se nestalo a proč se mi to nestalo nežili byl lepšími živi ale že jsem pořád měl ku o střed ta vám to říkám za ně. Ten koho jsem se mohl stát jim řekl toto nejsem to je správné ta blaženost není správná upozorňoval byl měl to v let na že ano. Protože jsem dva nebo tři měsíce králem přesně cel byla od on o přitom moc dobře kdybyste dbal žil možná že dodneška kdybych se byl na vodou tak zvanou málo nezeptal. A jsi to ty pane ne páté jsem několik oddala i prosila ví. Od pod plnilo pro setkám mluvil byla váže tak jemně musím jsou předat pod dosáhne jemnost těch svých pocitů na tím svým v vymaní cesty pocitu vymaní ten se dvěma někdo vyššího stavu kdežto by se by mal vymaňuje se z těch je těch pocitů od kdy zážitků do pádu. Že oni se neopakují om dával ne pokračují. A to je podivuhodné protože ten tam cesta nějaká chyba pád tohle tom jako kdyby byli bývali je ti učedníci panně řekli tak neska. Tady jsme udělali i k zázraku nebo tak budeme na by o nebo tak to jsi tady tak tento je tím ba jak ne tak to co tam je dnes nesmělo stát letem mu ježíš tím že opravdu ne šla a ten duch je náročný ten vás pořád vede ke dalšímu ale dalšímu pokroku. E tady o pro platíme budovou do krista stojí opodál musím to opsal bible a byl by se nesmí dostavil listě dostavit si jen znamená pád no a to se vašem případě soustavně opakuje tím mečem zavrženi mysl prostě nevědomí nevědomou bych nečinně ale způsobuje veliké utrpení pořád říkám. No a tomuto by mohou přestal kdyby jí. Zázrak který okolo vás se děje nebo před z vás ten nebo skryto vás že jedno jak ta tedy prostě svědky. Z se všemi jeho účinky obětovali ho prostě řekli od sebe to pochází tobě patří veškeré účinky z toho i moje vlastní v ne protože to upřít mně řekli tak by se se vyprázdnili od toho pravda jak mu být od toho je třeba si nésti mít kdosi k vůli jak je sice z ti vyprávět se od toho zázraku které asi ní. Tak jako pro naznačuje ježíš kristus. Přitom když někdo nalezl nějakou pravdu nebo nějaký poklad skrytý ne a přišel pozval všechny sousedy aby se s ním na tom radovali on se prostě v tom. Hodně a nenechat si to jenom no tak ta radost nemusí prostě rozdělit pase musí zase o to je ten účinek který může vytvářet v ne těles teď do hora tak si postupující k vyšším jakmile porušíte tím že si to přivlastní že taky oné. Co se s tím měli který dělat to když ten nebo nebo že se měl říkat napřed ji tyto věci nejsou lidskou úroveň nýbrž svou pro boha. Kdy ne je aby ten zase on vaší lidské úrovni nýbrž abyste pomocí jeho zásahu kdy tady dovedl mohli se že je vůle se o den nad k němu bez vět s věčností dnem radostí nebo jakkoli do dycky nějaký vím od u něho vinného podnět pranicky tu být přirozené a musí víte o to být. Za bohem nestal sice pokračovat na lidské úrovni kam do sestoupilo. nese by se to tam pořád na lidské úrovni mít plete ten základny do dotek že toho ona se ten potom mlád velkém to se stalo na lidské úrovni. On tam nemá aby mohla dát pád od ve lidské úrovně tam jemu aby mohl tak si nesmíte při byla jednali z kou úroveň rozumíte jiné na svět. při o. Prosimvás když že jsem v čili to začnu vně na který jsem před tím si tím svým ča. Jeden z nich se to by to překládá am je to svíčka pod nějakého viz zraky ho v tom jsou z ale patrně amen jeho původu který své konci pověz dobrého zpěvák ka. A. Na nevím jakého ještě člověka ale ve za tento duch to je cesta bičem viz u soudu o o těch věcech a posedu kterou překládám to co dnes toho s co o životu za životem po smrti a tam. V kritické části. Tak by kritus vjem projevy nějakého výzvu jen když měl který od toho vždycky víš že tomu kterou různý duchové jen on se toho vyjadřuje potom kriticky a v lidské části se dotkl tak kým nezávažné věci a to pád není nějakého známého nám si vám neznámého psychologa a psychiatra hlavně psychiatr proto byl lékař doktor jela na že. devatenácet posun wattse padesát je tak je zase na set čtyřicet sedum myslím že psychiatr je po něm neudělá ani krůček co si tak si četl. Nic nového vynalezla. A čili jesiže které knížka hlad po jeho smrti vydávat ještě roku sedmdesát tři co ono to tak je vidět že si toho velice váží si ti jeho zkušeností a tam píše je mimo vine tohleto když čeho jsem ve při pokusech před že je možno proč je i lidskou bytostí a že to je věc která pro by ho miloval tak že to nebyl nemůže považovat za chorobný stav. Neboť on zvládne tu druhou část své bytosti tou první. A ty části bytosti osobě vědí dělat. Ale když je to byl stav který je jak čili vyhraněnější takto může dopadlo tak jako u to je nějaké paní. Nerouhal tam zkoumal atd která měla v podstatě tři osobnosti sobě. On tím se dokazovat ten žal prošel nevěřil na nějaké duchy nebo něco takového to byl ví. Prostě psychiatra a který se obešel bez čím převtělování a brzy tu o beze všeho ale byl by či to tak jako ve tašky tím do smyslu. Tak ona ta ztráta on kterého mi je an pramene dělal jsem nebyla ona byla napřed k na matku nebo na takovýto zlých do takové tím mediem ano. Nějaký ten člověk přes z něco telepaticky říkalo od do klidu který v tom jsou přítomni a tak dále to možná viděli sil co to dělat řím zračí zří dělo takže vlivem těchže těch pokusu ona době bych chovala další a napřed fungovalo jenom v tom mohlo by příčit not v těm spánku v tom tranzu a co na čelo v z různých lidí vědomosti na sebe ní. A pro vola třeba do si co myslí a tak dále kromě toho ale od mládí byla osobou která nebyla se sebou uspokojena. Takže vytvořila další které potíral vám to první tak o proto zkrátka tak že ty věk které se znali z se za potírali ale jedna pod co do o na druhou volám tamto od ti říká že při dvou tvá a o třetí nevěděla ani jedna ani druhá nebo od tranzu ale když se dostala do pro dívka nebo za do tranzu tak to se nedá o těch dvou předešlých. A čili tady si ty tři jáčka. jsem se čem že vždycky je lidský tvor těch či daleko by ses tři to že jsou v určitém jsou vodou spolu. Neboli jeden proti druhému ačkoliv tyto spoj vnitřně tady jsou v ale není to tak je o chorobný stav nebo do toho co my stavem odolal tak proč vodu plnost rozkolu to a pomáhám nebo na rozhodná povaha a v v v v tak v a v ale toto případě. Vy mně velice zajímal je to takhle když člověk vyvine proti sobě další děla. Tak není schopen potom na se rozhodovat jako jiní lidé nýbrž by se rozhoduje jako někdy toho a za chvilinku jako někdo jiný. A dokonce může potírat vědomě tohoto co co před tím když tento chovat stavba pokračuje přetvoří suverénní jáčka třeba dvě. Která že o sobě tvrdí že toto nedostali na nic no a. Tohleto je nebezpečí toho co se v mém životě stalo a po čem je potom mohu viklat byl tu na to zažil všechno to co tady již domova bez těch je to za po rozštěpení bych nemohl tyto věci vykládat. Ale u je to probíhalo z z z z zcela ve vůle je to řek be jiným způsobem nebo nechoval mysl se tato z toho důvodu ty i když že jsem neposlal proti co bylo z toho v atd. Mně na pomoc šla něco jako třebas v tom svém věku schopnost rozlišovací. Která nebyla moje. O kterou co se opřela a kterou jsem potírá tamto dřívější které kdysi bylo přálo podle své vlastní dosti bude něco dělat. Toto nové které se řídil toho. Nějakou schopnost rozlišovací am o to o to taky zařídit toto chápalo že není správné když člověk jedná podle toho co chce dělat. Nýbrž když jedná podle toho co je správné tak aby to bylo správné. Tyto o další a že tady nevznikla taková ve na kost jak tomu co let vědomí je ve vůli ten janet stane tak to je způsobeno tím že tam zakročil na tom rozhraní přitom vytváření nového vám někdo nebo něco tam zakročovat co do větší silou než je vlastní jako vlastní a to to to rozhodlo rozhodlo o tom co vesele. Přirozenou cestou nebo přirozeným způsobem nebo dobrovolně nebo bez těžkých rozhodování odvrátil od toho minulého a věděl jsem o něm že existuje ale proto se od dále neživé ony se neživí tak nemůže dále být trval na živou dnes a on živil o ba že se ho jo tak vono začalo za ustat ve se bych tak řekla dostal se do pozadí a to nové do milovalo. A to co z toto je potom utřela vůle do těch co z nás a pak ta se nové po stalo ale zase tam do pomoc od abych to řekl lidově která způsobila že nastolila nové já. Které je tam tím předešli o povrch o ale krutě opovrhoval to o protože není tak mu mu v ne o ten u tele ony je že jsem. Toho jejž do člověka nepovažoval za správně na li že přestože o stali je li stravy jednání am měla schopnost rozlišovací. Je že se nech poznání které jsem měl teď nově se na světech z chop toto co jsi dal dostačující proto co jsem měl dělat šel toto samo osobě nebyla ještě zkušenost takového rázu nebo takové úrovně jako co vám dostavila v. No a tak co dostalo potom váhal v těch přestal světech stalo oni jsem opovrhoval tím já. To se ale mocí jinou než vlastní oproti především které bylo u boha a tak dále a k jeho co s ním spojit. A od toto se trvalo to toto třicet devět do roku padesát jednat tam zase o povolal. Tím těmi všemi které si tím kristova li rozumí. Ovšem vědomě ne jako že to je do cizí nebo další bytost země nebo že by byl sice jsem posedlý někým ted od toho roku padesát jedna jsem zkrátka vědomě jednal s nebo seděla o rajtoval na mrtvola. Toho bývalého ale věděl jsem že všechno co v něm bylo dobré ne si musím přivlastnit. Že musím na tom stavět dál takže jsem to nezavrhl tím svědčím primitivní způsobem všechno špatně nýbrž. Všechno co vám bylo dobré jsem proto nad a to mi umožnilo poprvně v životě. Že jsem jaksi rozrůstal do nové úrovně bez mezera že tam nebyli tak ti to jsem nebyl vám zapotřebí staví do toho zapotřebí tranzu nějakých. Když to nutí se z toho běžného vědomí za nás to nastala. Ale to s tím je to ono tomu komu z vzíti dostali proč ale jsem chtěl to je k ničemu jinému než co to kam zatím co ho zbaví řím toť vtělit do do k tomu že buddha který pod tím stromem. Za žil věnováno za konal před tím než to udělal tu svou z na bohu po dobytí království oděl tom by řekli a za odnož tím i ta to život za který tou milovat to vodu porušil ten způsob život a to samo osoby způsobilo že. Získal tu milováno co se dostat trvaly ano po které to toužil protože vede žena možný že není schopen to z toho nějakého spojení s bohem. A tady nám toto spojení dosahuje vyššího než k s bohem tvaru takže ho nazývá bohem jako nazývati z vím v no a jenom protože v vyhraněné nové já. Najednou aby vadilo to které se zmocnilo všech vymožeností nový dřívějšího života ale budova o na nich nově. Takže žádné vymazání tam nebylo to z nás si dneska troufám toto říct zavede vázání tam nenastalo tam nastanou před budování středu přes stavění světel nebo tak něják. A to myslím že správné tento postoj li by si měli toho by si měli všimnout indové když o těch věcech debatu nebo z mrtvých potřít svoje a kdyby se jim podařilo potřít s a ničit ho z masa no tak jsou visí z není ne jenom pro tento život ale pro život duchovní neboť to právě tento život ten smysl že tam vytvoří rychle poměrně vy as na dno a tak. Celý čteme že může bez to by se člověka k rozvinutí života kterým žije vědomého života. I to umožňovat. Praktické využití vědomého života které není možné že u zvířat tají jde nižších tvoru no ale jestliže ten buddha potom použil toho co díval jeho které před tolik snažilo. A se ale přestal snažit použil to pro jiné. Od které se snažil tak je vám jasné že ho přelil sílu na jiné pole na tak třebas dejme tomu si myslím že ti učedníci páně tu u či kterou radovali rodinám a tomu svému řemeslu jenom přeli na jiné pole jiný nově použili ale nově novým zaujetím nasměrování. A tím se dostali pod kříž a tam bylo třeba se znovu začít zdá atd. A nastolit všechny vymoženosti které z toho vyplývaly el v tom novém po zu života a myšlení a vědomí. Tak to je asi původem všecko jsi včel z vás to život jako jsem třebas toto od centra tak to je na dvěma za svoje jenom se vzdal toho oko rozum kterým jsem to dělal to zůstalo nedotčené v tom smyslu že s z s v měla v kterou se vybudoval a jsem neutrální síla věčná. Řek. Tou silou mohlo působit dál ovšem na jiném poli jiným způsobem ano. Takže može co říct lidově že tamto bylo smazáno ale není to na dno se dostalo ale v na jinou úroveň ano jinak. Jsem právě možná bez rozměr dost a tak jsem v tom původu překl. Že totiž to nebezpečí rozdvojení bytostí a může je za že jedině s tím že člověk v. Do mu dovolí tato řeknu křesťanský pánu bohu aby v něm působí čili aby něco z horách tito mluvit v ne křesťansky aby něco v č jehova co v něm je také rostou temno zasahovalo do toho vnějšího aby se tomu nekladli mez nebo překážky. Tak dejme tomu. začlo co od adama promiňte jak stranou ze syt když ty lékaři tak. Být s určitou potíží odstranili vědomí tohoto z těla. Že se ho necítil tak odstranili překážku. Která by se dala definovat takhle člověk přes čili se sebe sis zdržovat tímto tělem. A oni mou v tomto ztotožňování cest těle udělit přítrž oni řekli ž tady se nebudeš se s tělem sto jo a existovalo ale nemohlo se s tělem ztotožňovat rozumíte kdy bez se ocitlo ona odpovídá mu li ano. O co jsem bez stavu mezi životem a smrtí protože nemohlo vládnout tělem tělo bylo od mrtvé žene tělo bylo ne citelné takto listě stal mezi životem as smrtí a v tom toho případě to se uvolní mě. Ale je schopno vystoupit nad to tělo. Co znamená třebas jenom do jemnějšího dáte no ale ty tam je tam kde je přítomno nějakému soudu ne tam říkal jak on trpíš budí říká li teď pacientů a ten člověk pará tak jak jsem kteří přednášek aby od něho že. Je tam člověk postaven před vědomost kterou předtím neměl a která spočívá v tom že poznává co by měl správně dělat to co z s. Ale je to nadto svou schopností nýbrž v tom soudu jemu to při jsou z ano. Ale am tok najednou nerozlišeně toto je dobré ale tam to je špatné tak klene nýbrž jemu ukázán dejme tomu jsem měl dobru. Asi tak celkový komplexní z věr dobru a jestliže teď z toto co tu vyjde že z jako cestami případ že tam ne neumřel tak tato z i za rozlišovat co je nezůstane. Ale není původem toho z toho nepramení z když to není z tohoto tam toužil co z s který vším úrovně která toho člověka postihla nepomohla do toho vědomí toho že stavy protože komu do tou protože to jsem se zbavil. Chybné transpozice nebo chybného ztotožňování cest tělem ano no a takže tady jsem z toho vyšel na je si hned ale začal jsem říkal mamince maminko v bych a chci dělat to co je správné a to mně tři napůl maximálně křtil o to co nesprávná mi to že to test pořád. Ale musíš si dát poradit radila mně a jsem s tím nesouhlasil v proč protože jsem měl v sobě schopnost rozlišovací. Takže radila mně třebas co mám dělat nese li ta ne to je nesprávné jsem okamžitě poznal ne sám ze sebe ale tou silou toho soudu kterým jsem prošel co je správné a podle začal do druhého rase k ale ne to nebudu dělat protože si hlava ti z tam ne že totiž tam se správného tak jako bude dělat je pravda je to co bylo správné cesta a no oka je to poznal ale je to to bylo to v poznával. To co co na to moje. To o něco nad silnějšího aby vší jeho a v tom byla moc to uskutečnit takže jsem hned za tím čela jsem poznal takle za správné to co mluvit mít na opatrně láska poznal jako s to po sám pro mi tedy se to vyznáte ne co jsem poznával jako správné tak tím jsem šel jsem to z sílu to uskuteční a uskutečňoval když jsem je to ne nepodal protože je to i ty co pod se nepodařilo beze toto zač stala. Tobě všeho mat toto se do tam toho správného. Čili tam tak to bylo něco co. Co není v člověku a co na při do tak rozštěpení ti ne on ji do on je s neříkal nemůže existovat ano. jsem neměl za to ne na ve si svou matku že dale dělat třeba špatně. Mít časem prostředek protože nemá toto co patří kterou mám dispozici ale jenom v tom případě když mně bylo na on to je ten velice důležité potřeba jsem pomoc zdola a od toho domu radil a z ho tak teď to posuzoval nepostrádá nebo správné rozumíte tyto matku jsem se mně to jsem akty se sil ty se sešli nějaké takové silové středisku kde jsem prostě na všem je si tu proto půst. Řečtí rozumíte tam byla příprava nese se šlo to sta pomoc kola pomocí zhora se šli v jednom středu tak tam je tam moc z po uskutečnění a tento. Takže nebyla to poco tuto mu do chtěl se v nás svět je mou záležitostí že jsem byl tak schopný nikdy jsem nebyl schopni rozlišovat. Dobrého špatného sám jsem pomoc dvojí zdola o to domnělá děl a zhora kdo to posuzovat je to správné oné rozumíte ale od toho domě radit se dostal jenom informaci kdežto od toho shora jsem dostal vede informace že to správné tak i moc k tomu vykonání rozumíte a de tohle toho obojí je tak tam bezpečně člověk přechází ze své vlastní vůle a ted teď jsem proveden za je to v tý. Máme janem kolik let bez výtky let. Je přejít z vlastní vůle do toho dělat to bez od vlastní vůle rozumíte dostat se za vlastní bude tak těžkopádně tři horovi do od jsem se snažit dokazovat jak je to tam bude velkém ve ve které je to prostě konání není neosobní nějaké ne z něčeho správného. To co všech poznává to se způsobem nikoliv osobním nýbrž z atd osobním mat osobní vedení z ano to nebylo nic o co jo tak si nepovažuju ne jsem jimi jako bytost tak je to jsou udělat asi zapadlo a co úraz s tak tak tam byla nad nemalé v proti co by tam měla bych stavím za to s osobním u těch se pacientu módy dobro způsobeno tím že určitou míru. Kdo třebas krista nebo tak tak to na sebe bralo podobu lidskou jsem na to ku kam spatra. Že ho vůbec je zapotřebí na pak to s tak to je věc jak oslabuje tu moc z mně to nebylo nikdy osoba na toto tam nebyla toto to stala když se na světech jsem nevěřil boha a tu jsem po obal jak se k němu jít když jsem jinde před a ten to za sebe sestavit o bohu pochopit ve zase nestala o tu přesto lesem za oral dávnou představu také bytosti. Sem říkal jsi taková bytost nemůže existovat kdyby to byla bytost tak je omezená bytostně omezená a z není možný an proč jsem pánbůh nemůže mít takže dalo žádný protože to omezuje člověka atd tak na to nebo si o tom slova ale jisto jež jsem nevěřil na boha protože to jak oni o tom mluvili to o milost s tuto co si kterou jsem poznal co se ten ale nevěděl jsem že to bůh který vede co to nevěděl. Nebo jenom ale je to bůh který vedl takže tato tak bezpečné vedení a je vždycky tak bezpečně v tom případě když se neopírá člověk o vlastní vůli nýbrž když se opírá o vůli něčeho co ho přestavuje. A když bát tomu co přesahuje právo je na něm aby šimon na hrázi taky pod nohy. Kolikrát vázat pochopitelné. Ale to je správné to jsem si do oslaben jež se pro z vás toho co do světa pád si vždycky na tak jsem od toho ut tou voda wattsem jsem na tak zvanou správnou cestu jsem sekal se do voze jsem poslušní ano. A to o a nebylo ani sobec ne z toho mohla mohlo být jako něco. Že jsem se s tím připraven v. Jsem již si že tam moc která tady způsobí proti vlastní vůli je vůle když správná správně znající pravdivá že to je něco co přesahuje moje schopnosti rozlišovací a moc jsem si ji váže rády jsem svým přestalo mařit nebo co zkoušel udělat to jinak jsem do trestá tak za toto sobectví jsem se vzít. Být vyvržen z této moci od o ji zbaven tak co se něco ochotně vracel další poslušností. jsem to jsem vás let nebyl sice že to možný boží moc to jsem jsem to nespojoval znaky vedení od boha jsem se že to nějaká schopnost. Ale která působí za protože kokon nos. Zájem moje nebo není moje nadto jsem to rozvazovat jsem bez ani ani jsem se dostalo do od do lidského pojetí věci o tom nebe ne debatoval vnitřní. A když potom po se nás ti letech jsem se se patrně jak se říká česky pád z vás bohem kdo jsem z na to co tak říká ne. Opis obraz jsem neviděl se tvam zase to setkal s bohem tak jsem u dělat v základních chybu v tom co jsem pokračovat tím stylem. Toho předešlého že co nebylo v tom setkání obsaženo to jsem považoval za vrcholně nesprávné. A v tom setkání s bohem se v nás tady bylo obsaženo jenom toho že je to že on je skutečnost která stojí nad veškerou skutečností tohleto zde na světě co znamená nechci že to je mi vzorem ti ale mi co tady tak zdálo. Že tyto to je dost že to nesprávné že všechno co tady vidíme že to je nad si z pramalé že to není pravá skutečnost. A tak co oponoval ž veškerým světským životem jak měl jedění pití spaní ne ty do svých potřel všeho s čím jsem opovrhoval protože to co po žal za světskou záležitost ano. A to by se byl zabil mně zanechala mám na mně to měla a. Sví z vás jaká v tom byla všem je tou ctnost jaká to byla moc boží toto do za za nesprávné vedení. jsem byl takhle odveden od toho co je pro člověka ne užitečnější teprve ten život bez kterého by ten další postup nebyl možný tam nebude zemřel tak vězte mi to že jsem zůstal na poloviční cestě stát. Von nebyl konec cesty ale do to tak nutkavé že jsem považoval za správné jenom od li k bohu jenom mít za ním a třebas nedýchá než ví. Vůbec nestýkal s tímto světem a věta když ode do chtěl něco světského co s nejmenší světský pro z začíná svou sic. Na škola třebas odpojit na nějakou otázku co mám nemožné že by to byla věděla jsem tím opovrhoval co li panna a snadnost co z toho za kam bylo svá ano. Tak co proto správné to na toho toto vedení boží byl to bůh který takhle o prorokoval člověkem a jeho světským životem. To které zbylo to tam tak ve špatně působil a moc mu byla ještě ho a ta jeho moc za ono. Tak se teprve vlivem okolností jsem svého okolí zase tato co o zdola bez pomoci z toho jsem si to on nesrovnávám by umřel ano. O tom co do blázince ano asi náš aby umřel tak že v maminka si toto by se byl u moře do hladem se o to neměl a. Tak to byl řady blázen co ona nedal tak jistí na to tím co aby to místo našel místo živo ano nic z toho co dostal je to možné nemohu k tomu nějak soudit těžko. Ale nebylo to v pravém slova smyslu zase vedení boží do do toho zamíchá o něco ono. Co sice bylo relativně nutné abych čelit jedině za bohem se teď tím že musel opovrhovat ale co jista širšího léto. To je nesprávné neboť ti pomohla tímto životem který tady bude zapotřebí ten cestu města za je že ho časně také z podle tat u podivuje vyšel nebáli jedl normálně se nepostil. Se s a nejsem vzkaz po měl. A to bohužel není možno reprodukovat jenom tak no kovy co mně to tehdy předvádělo ze života v tom předškolním že u za správné a co za co a. To nebyla vysoká škod. Že tedy to nikdo z nové nával ty ale ten na ty který mat tam musela řešit se mnou ne že jsem přijal správné tato nedám dohromady pes těla vzpomínám vždycky namátkou na něco tak na příklad cesty z po měl tady let. Že jsem považoval za nesprávné jíst maso z koně a to byla taková z žila že je. Jsem nemohl v tom maso spojí s než tam kde se mi to tak někdy třebas otočil dostat tak nebo nějak li díval nedali za nad nemohu let za říct ne ale jsem jako mas hleděl v tom mas toho že v tom mrtvola někoho zabití ho ne tak jsem to na mě. Jsem pořád nesprávné ale pozoroval to trvalo do sedmi let a pak se to najednou najednou sto ztratilo tak mohl konce víte i volnosti do vyznat zajímalo a jsem to nepovažoval dále za nesprávné jsem si měli z vás. A tak to bylo všechno vrací v to co je správné tato cesta co s co se odělo v době jsem potřeba toho s čím nesmí cestoval ozval co vám tady říkám něco absolutního a to bylo relativní vedení z víte z toho o co u toho člověka osobě ho ale tam to bylo správné v době v tom čase a v tom momentu vývoje na od ani jsem se dostal do škoda tak to bylo nesprávné ano. Rozumíte o to spráné něco jiného tak tady mám námitku velice hodnou že k když když se jim říkám. Že to nebylo to ale správné co jako s pravdou ukázán v nýbrž začal ž to co ona co být nesprávné. Na tak šel cele to vedení zem doprava lidské protože tam jsem se ho za do rozporu. Četný nemohlo na malo nikdy rozpoznat prostí nedošlo a nikdy to vedení bylo a s. Z to co je to bylo tak jisté vedení že to co mně momentálně ukázalo za správné potí dalo všechno dřívější co třebas do nesprávném o tak nějak rozumíš čili jsem. V duši své duši nerozjímal o tom že jsem to před tím dělal opačně. Rozumíte. A že to bylo ukazovat to opačné jako správné aby třeba aby se potřebuje směli jíst maso této najednou pod za správné že vím to mně zabije. Nebo kdy takový o sobě v cele být nástrojem toho za vidělo let. Najednou takže se to ve mně ne ne mně vzbuzoval žádat to spory. Protože musí si být vědom jedné věci z čech tak jede mám moc. Zatím rozhodnutím dale na zem a která byla pro rozhodující a tam moc která a rozlišoval a dávala moc k uskutečnění toho co bylo rozešel jako správné tam nedovolila vůbec žádný rozpor nebo s tak vůbec nemířila protože tam není vůbec rozporná jestliže dejme tomu ježíš kristus jednaly jinak v době tisíce myslet nad učíš do stavu národu než potom vůči sobě od svého narození do třiceti a než jsem od svého třicátého kdo to z. Smrti atakdále když jednal vždycky jiná na jiné úrovní nestalo jedno proti druhému všem oni totiž zákoníci dobře věděli ty potírá zákon od vykládali ženo v ty jsi proti zákon v on se stane proti mu nejsem to nějakým způsobem naplňují u stavím k tomuto složka naplní naplňoval tón novou úrovní ano. Za takže na nové on ten zákon měl jinou platnost ale jinak se uskutečňovat ano když tedy ježíš kristus se tady mám námitku jednal jinak je na určité úrovni ne pro tu kvalitu úrovně na tam byla tak to je pochopitelné ale například jedění masa a nedění zase tak jak to tam. Tam co z to stojí jedno proti druhému vám řeknu něco jiného na to se na ježíše vlastně tak za nejlepší. On zřejmě do maso o tom není pochyb. Protože mohl on zřejmě se stýkal s lidmi jenom který je maso ale kteří byli z špatný. Ráčí dělání ale je pravděpodobné že s nimi taky byl. A pořád svými najedl nad jeho syna a pak jsem se nepostil to kdo tam byl nemohli potřebovat ne vedle na do jakého z jak tam se na posteli tam se vedlo za sebe. Víme o mat jak se na to na pila ve takže vy ožila ne ale nevěděla pro krista co jiného tam tak vážným ta tam není. Prostě i po smrti když je i potom zmrtvýchvstání ž přišel let tak tam spojena s ním dělit li který oni za lovení nechali na lovit a oni s napojeno a to mámy li. Čili tím se řečeno tím je řečeno ty není správné z vás jak prostor řešil tedy se člověku tak že mu to si tam pořád něco vražd když vraždí ne ale když si potom uvědomit v vlivem toho že rozšíří své vědomí. Žes živ soustavně ale co stane č maso nebo ne boží ve nerozhodné ti pokud si v těle tak musí vraždit. A pak jedno syna živel jsem nebo malém nikde přiřadit nad potřebu svého svého dobytí todle za pak o pokoj je špatné nemá proč o pocit bezpráví liž zato si pro dobytek pro dobytek ano. A to za dobytek jsem dovětek něco co se do tak je to straně to ne. Tak jsem dostal jsem to tak na rozšířeno vědomí do všechno pátku jako v jako že tento život lidský je postaven na. Také na vraždění nižších tvorů. Odrostli pro zvířata ne aby pro věd na rozliší tou to se tam měli vých tamní vraždit a tak pořádal v něm tak to jsem ani ale jeho zapotřebí tak oběti toho život ve zapotřebí tak je to oběť všech těch nižších tvorů od mistrovo po ty krávy ne. Pro ten vyhraněný lidský život který vede k bohu je toho by se tedy strasti plná jo ne. A ale pochopitelná pro toho do jakou obrovskou cenu tenhleten lidský život a že opravuje třeba mu poskytnout všecko aby mohl být doveden dokonce takového kde by mu to spojení bohem zasáhnout. Jinde toho není mu na příklad buddha zase postil. Ale tak jsem střední cestu nikomu neříkal aby se postil aby například nejedl maso nebo tam buddhismu do sebe a on z ale postil se dvacet let za dva o potom přerostl přes tu úroveň takže proč nikomu toto není postaveno tento způsob myšlení ale musí si se se dostat na úroveň kde potřeby zase jinak myslet takže tady se stal nemohl dovolit misse odděleně jak. Jsem se třebas útlém mládí to bylo zase to co vás letech nebo co se od cesty kdo to. Pokud o každým myslím nějak spojitě vším no prosím je. Tady mám námitku že to na úrovni křesťanství není jsem třeba vůli totiž jak či já. Protože z situace trošku jinak není pravda tato řeči křesťanští i svět si nevěděl rady s tím dřívější. Tak byli od něho tak ona se naň neuměli ho zabít neměnnou se na ve věčný kolejí neuměli pozvat sílu boží která aby ho ne na s a tak. To sice nevěděl jak na to že pořád do toho míchat jsou vlastní vůli která znemožňovala bohu za to či č. Od tu větu bych těla než že ve straně potom o protože ta tuto chybu udělali let tak nač se i takoví toho pátera pracovat třebas bez se jeho při ku opsal to o jeho jáčko on byl oko sám vlastním mu černý ten co ten každou noc byl mučen a co neplatí mnou o něm to platí i o tom my svatým janu z víra ve za bohy sví. Na to svý je o to co tam na tohleto před o to co od ale pokud cosi často vystaven sice doby že a kdy se to z ale se chtěl od od ještě na otázku vlastní vůle ne. I přes za totiž dělali jednu velkou chybu že neuměli v čase vzdát vlastní vůle. Jestliže les cele třeba nevzdával dost vůle tedy již pro nástroj svoje hříchy těsta než jednota prosím dobry o to slyšet prostě škol no ale toto kupředu takže oni se třeba zlepšovat jdou učitelem. Ale když potom se dostali na úroveň učedníků páně. Tak neměli jenom za svou vlastní spásou teď ta vůle tady měla postoupit o po za šli do smrti nejdelší jít s jedním z nejlepších svatých si za svou osobní spát ano to je tentýž nedostatek u indů do vzal z osobní spásu jak se nemohli dostat se z víc oni pořád umírali nic se než toto umřít protože neumřeli vůle ani brali um. Neumřela zaměnili rozum na vůli boží let tak že by byli umřeli okamžitě na tom kříži ne před ten se za nás přeci obětovat za tito řečeno řekou přidat ale ne ne tam působit neptám bez na ten kříž a tak dále to se. To se vám to jenom další z kde je to možné že ti křesťanští světci že je že si sis kteří byli. Tak není formování že nevěděli co vlastně mají dělat že byli tak. Zbaveni pomoci boží ve zda přišli cestou lásky ta ten bůh jen nemiloval vlastně vyšším nepomáhal na jejich cestě. Tady je důležité si uvědomí jednu věc. Že pojem lidský pojem lásky je dobro sví je nestará. Přesto otci dobrotu boží lidsky je úplně chybné kdyby tomu tak nebylo. Tak by nebylo zapotřebí to úžasně do o jeho a tvrdého vývoje kterým všechno řeknete ve jenom prosto na této pane tím do kupředu k tomu člověku aby dodneška vidíme se dívat na ty z vjemy čas televizi jak je jaký boj jste člověče vede koho cítí neúprosný. A ten boji se tam vede ty zač šlo kdyby totiž tamní dole nebyla z jedná na rovnováha která je způsob zatím s vraždění vzájemný a dole. Let tak bychom to pro taktu nerovnováhu do platili jimi jen co jsem byl od snažit o to abychom nor málo na to tušili ne svým způsobem třebas nechtěně. Abychom taky sami tím nezahynul tak si kdo to tady musí být za této strana na vraždění kruté vraždění v. A jestliže tomuto takhle je tak jestliže člověk se nedostane na své úrovni postupu tak daleko že nevíš kde se s přírodní úrovně že pořád zvířetem které za něčím kde na kou kořistí třebas nazývá pán zajedno tak musí trpět jako s víře který je za kořistí a. To je bohužel zákonitost. Když ji bůh stanovil nějakou úroveň třebas hmotnou. Tak. Tam jsou učte také dosti tak nutné že kdyby se porušili tak se to všechno zhroutí dejme tomu kdyby se porušila těla tak dechu a že mu tuto na k neutrálním jsem si to sami jej daleka dechu která způsobuje že vidím tento svět atd vnímám ó jak o jedinou skutečný. Kdyby se porušila neříkám viset po rušilo násilím ale. Samovolně kdyby se rušila samovolně tak li co ona že i když jak by vidět tento svět viděl jiný si na jsou to se čemu se maže do svatost často viklat ne takže porušila samovolně délku dechu. Tak v tu dobu kdy tedy se to se o navodí tak v tu dobu co nějakou všem tento ve co znamená dýchala pomalé asi třikrát pomaleji než člověk viděla jiný svět tak tento před tam neměl co říkal do toho se tam bez existoval když se jde zase zkrátil další úroveň nebo byl na ke takové mezistavu naší do dělat tam ti tak tak tam to mi zela toto ještě se objevilo a přesto dostal na tuto úroveň dechu tak toto co bylo plné krásy rad. A říkala tamten světu není a tenhleten tady je proč tu není to zase to to bylo povedou se s o tom toho nebe o to a to byla protože to bylo zrodil do ve jsem tak co si nás takový bez za z tisíce radit co ostatní se kterým si ji zachovali aby tento svět mohl býti prožívá. Jenom prožívat ostatní o tom jsme si rovni. Tak tyto tak milosti způsobují teče tak i třebas velice to tví. Protože je na úrovni kde není schopen. Není s k a nedovoluje bohu aby zakročil jiným způsobem vyšší neboť kdyby zakročil jiným způsobem vyšší toto vidění tohoto světa by se pro tělo a nové by se nedostal do na to vás upozorňuju ta by to z by zkrachl. Vizte tisíc třista třicet čili i nedala kam tak sví za toužila po přijetí vše krista při na ho a okamžitě umřela tento život okamžitě zkrachoval. A to je jenom její případ je případ nových jiných lidí ve svatými jater daly by se to tady se to vykládali že ten život krav kuje nebo od chátrá když člověk neumíte držet celou řadu zákonitostí vyšších které způsobují nastolení vyššího řád. To musím umět napřed dodržovat zákonitosti vyššího řádu a. Pak se bez hroutí ani pro nižší. jsem naučil vlivem toho co měl lékaři způsobil ve mně čekat do těch třech za půl roku dodržovat zákonitosti vyšší ne svou vlastní vůli ne z vůle nějakou vyšší který se do rozumělo toho mně taky nebylo ona v ale také jak to s to může stát za stalo se to pro sestavený člověk neví jak z jak se to může sta na tom nezáleží ale důležité jsem věděl co mám dělat před tím že se tím řídil pokud jsem byl schopen a my se tu sílu k tomu a. To mělo za nás se že jsem se pomalinku před chovala na jinou zákonitost. Jsem vstupoval li o nad vejde zatím cit tam o jaro o v ale vůle osobní ne tak zdaleka po roli jako u norm do jako u vás třeba ono ma do člověka sebe doma se a protože jsem byl tak před tím dost jsem posunout že kvůli neosobní. Tak to co s to jsem vás jak jak co do žádný zázrak to jsem deska jeví jako tak i v pád z existence boží o dnes u pojetí plnosti nového života než zákonitost tam jsem dovršil nějakou zákonitost co se v plnění nějaké zákonitě tak daleko že se mohl nastoupit jiné nové vyšší zákonitosti a nemusel jsem zrušit toto nižší. Rozumíte to co se na u těch křesťanských světců nedělo. Protože oni pořád plnili svou vlastní vůli se vzdávali kdežto jsem že se v nás je zas vůli plně v ta se to že po spáse rozumí temně jako oni. Vůbec ne to na pavla se pád co být upadal poradil co je to na co to bylo pro měl na otrava ve mění jsou bude. To co tak je vám jasno že jsem po této stránce neb porušoval nějakou vyšší zákonitost neboť ti kdo jsou u boha. jsem tam byl ještě nebyl s tím musí plnit zákonitost tohoto druhu pojď tečka že jsi vůbec nesmí přát pro sebe nic a že si musí přát jenom to co je co chce bůh. Ježíš kristus právem řekl osobě že kdybys byl stále něco pro sebe že by mu měly právem nevěřit. On si pro sebe nic přát od toho třicátého roku si pro sebe nic z tají je tak mohl být trvale vědomě spojen s bohem aby do tohle to nedokáže pro sebe si vůbec nic nepřát. Nemůže být trvale spojen s ty pak ten on může je to si před osobní spásu do ji jaké extaze ale kdy padne zní jako vše nad s. O tam to ty hodí protože tedy ho z jak s citový do as. Jo to síla se na to byla vložena cety červ a hotovo kdežto toto. By se ne nestalo nikomu doby dorostl do nějaké vyšší jako se do protože to my když na něco co do toho s. Tebe ne v těch sedmnácti letech ale jsem dorostl do nějaké do vyššího stupně zákonitostí. A ten jsem byl schopen nastoupit o šelem to o pomoci z toho odshora pochopit. Co čit vlastnící o to na tom dobře to nebyl za svět že jsem zase k sobě víte abych se dostal se z vás. Tak je to co protože rosu pozor nadto jsem nepodceňovali naše setkání a si uvědomovali že třebas je to poslední setkání a totiž tímto způsobem se při vstupu ve každé věci jako první a poslední a to tu výhodu že tomu oddat kloudně se tomu o plně věnoval kdyby si to potom přijel za rok o to se do roky nebo ve dost času jiným se z času bez i přes pomineme jeden z krásy se který se trvale. Opakoval onu tak vono jo zná z on se vždycky objevil neví ni to bylo mít z toho jeho duchovního se co má. tím za ale to bude vídni hledal tam to bylo co se ještě pa. A věděl kde je ale nemohl se nějakým způsobem dostatek přední za nad do jsem byl do na od je zlo podobně. Tak je to s námi. My jsme my s tím ne o království boží my o něm víme že existuje vivo nevěříme vše v pořádku. A kdo tam ne ale my se tu chováme jako na dovolené žil to oni pro nás pracovní povinnost pro nás od. A že nemoc podle taky za tou dobou z s při ve do od ale nedáme tam svatýho ještě spala velet dycky na draka protože to dycky o tom to je z posledních sil. Tady nejsem dovolené přátel. Li ve mně máte za zlé že jsem na víme jedu lambertíny při nás svět žes čelem. Považoval za zkrachoval wu pro toho že ono po přijetí svatosti od ta a s k ní. O které. Dělat to mínění neboť kterou věřila věta z putoval ta substanci doma bůh se kdežto při a tak prostě umřela jsem to pod za za v prach. No tak to považuju za k tedy tak v tak protože ona se těm po začla by se oko o tom není pochyb jenomže jsem si dobře vědom toho kdyby byl tohleto by vedl těch sedumnácti letech že jsem přestal jíst a proč ze jsem přestal v st. Jsem prostě pořád jsem na boha na sebe pod co z myslet na jídlo jsem pod za zbytečné a taky to na ve je nám na pochopit jak toho užit ještě v tom světě když mají krista i to tam přijímali tak taky to u sebe pomalý tuk jemu li do něho tak proč víte měří tam jsem oh pochopit na tam ve svými. A přece deska bytí že by to byl býval veliký tak jenom s ty tu od jak se nás i svých let o tom mám právo tak rozhodlo velí jak to smyslu že bych si se byl odešel do nějakého stavu vyššího než je tento pozemský o tom není pochyby ale bylo by to jednom plování mu neúměrně máme od se přes pud tří toho z jednoho. Von nebyl nebylo bytost buď ti do boha ona o na zjistit že věděl že ano a z těla velice blízka co o ale které přibito to bude na břeh nenechat se tak tady mám námitku to nemohlo být. Protože co jiného zbývalo když ona poznávala že přijímání krista je prostě cesta za krista na jinou neznal a chtěla dít a přál si jenom k tomu bohu se dostat nic víc a přijala a začala ne tohleto být prach když muselo to být přeje přechod do stavu zažívání toho o ha jak jste si na li představit že by to končilo to byl tah kdy vlasy. Protože tu svatost a nějak li kom pocit spojení s bohem a pak to ustalo to nemůže ustat je tady tvrdíte to na mohou ustat. Nemohl jsem to od za toto nemůže ta nemůže ale že to ve bytí strach toho názoru jsem tak je protože to se podobá nám k tomu co zbavit zdál za něco o tom co by řečtiny obrazem co se stalo krišnu. Adžnu nově když jeho krišna dovedl těm nepřátelům ale člověk který by pobyt jistého cenné a kdy všichni ve stavu ráje. Protože spravedlivý boj podle svého názoru bojovali az ale věz že voni když ji ráje a ten do řek to přijde když oni protože si nespravedlivě bojovali voni nás napadl podobně a a teď to jsou právě když jak toto možné u boha tak to nestrannost dostal. On říkal na tak o z tady po budou třeba dokonce mám vám stády ale jenom zdržování. Teprve přesvědčen že kdyby se bylo se mnou stalo totéž co z s tou ano bere syny se na světech tak třeba dokonce mám vám to tady jsem byl ve stavu andělský ale se tam jednou odtamtud spadlo přátel aby když se odtamtud spadne znovu nadto nejsem z věda. Od tam to se zásadně padá jsem rád že jsem odtamtud i pád. To že anděl nemusím být kdyby ses se setkal s nějakým svatí který se setkal s andělem tak byste od něho slyšeli tohle podivovala jsem se jak ten andělem projevoval vůči mně obrovskou s k a jsem mu říkat co jsi anděl spojení vědomě spojený s bohem. A ten anděl odpověděl ty jsi člověk a co je víc než na to není jiná od co s tak je s protože anděl není schopen transformovat všechno boží při v zase nazpátek do boha protože to nemá dispozici k tomu tříbí lidská podstata. Která je jediná komplexním transformátorem všech vesmírových i nad vesmírových z prosto by časový z sil k od boha přicházejí nejsou transformovaný dalo vaně prosti ale o by to co to rány v kladném případě a on se vadit že jak ta tam tele a jak to vrabec jiným imelda oba pro z toho všechny si jsem si od ona. Sobě když ona neměla co mu velkou neměla sebou u všech rozvinutý lidský neměla co o rozvinuté všech lidské síly nemohla všechno transformovat či ona musela aby byla musela. Ve diktovat nad to totální spojení trvale to totální spojení s tříbit boží sval. Vám je právě to mohla být to von se se na světech protože jsem byl do po vaně dospělí ale ten nese než že fakticky dospěli on jak s o to ale je to mysim co je to ti let zařídit on to všechno nějakým způsobem ještě je to něco dohasíná něco not do se rodí do kdy se ve stáváme dospělým přes noc toto do ti dospělosti dorůstáme a tak se taky ještě musel rosy do stě takže to co z těch extazí vycházel a musím být to proč. Z vyšel protože kdyby byl v nich zůstával. To od k takové ještě pořád k tak zachování jako u ram velcí v to pro toto nemůže a nemá žádnou vinu prosím dva z. I jiná je jenom v tom že proč nás sled ta zákonitost jez nestát tat působí slepě. Vy citu milosrdnost počít protože tak z strašně lidsky. Co svatý zahynulo tou nejkrutější smrt dělat bez po nich než řekl. Co páchali na těch nejlepších přestane ti pomalé co na svatém petru pak orat všech jak je mučili než je u mučili a nadto se pán bůh dívá prosím. Co je to za milosrdnost jinak se s českou nic na tom je obrovská. Když jsem byl mučen ti první dni v tom otcem tato do po do za učení za to že pán bůh opustil jsem se že jsem se provinil že jsem nežil správně že se to všechno si na nával nebolela co všecko. Žádat ale tohle toho nebyla tak. Tyto myšlenky z byli umožněn jenom proto abych se od sebe odvrátil o to o takle měl odpuštěno kdyby byl ne o oral to s za sebou tak jsem na on se za svého života je by se dostal na vyšší úroveň rozumíte. Ale řeknu mezi nebem a zemí je tolik rovni že těžko odpověď o to otázku tak přesně kam se dostal ano ono vám to svý aby se dostat k a o to aby kde on nestranně liteře na to vůbec nezáleží důležitější je aby člověk šel tak aby člověk nebyl z pokoje se sebou aby to nedělal nakonec ani na sebe. A dělat pro toho boha aby se o pro od toho o ha tomu jaro vyšlo od toho ježíše krista to bylo v je že pod do kříž ušlo o něho tam nešel z to šok je a ne ale to od toho ježíše krista o lásku k němu a proto byl jediný od vší. Jež tak je tam bude o boha pak nejsou žádný překážky mezi námi a bohem. Nám jde o nás tak ty jsi taky se to pro zůstal tím víc čím víc k nám jde o vás o to se bez zavírají vůči bohu není žádný důvodů než těle. Jak poctě všechno děláme by nikam by tady svatým křesťanským že nejsou vlastnická z prosimvás všichni křesťanští svatí byli poslušný chci a jestliže ta čekej v nepochopila za jejich života. On póly musí čelit je život tady vše krista tak jako maje o a to škol oni daleko služ. Jakým aspoň po je v tom v kde mají pád z touhy po své spáse když to ježíš kristus radil svým učedníků k od chvíle když vstoupili jeho učednictví tej nebylo ani jsme to že oni tam jsem číši je proto když se osobní spásu oni činný ho oni koho je tedy nešlo přátele to si buď se. Ale voni vede ne že by říkat co jsou spasil si do od ne ne tak asi vody všechno tak říkal ale co dělal be je k tomu aby tu spásu dali projde. Soustavně tak to byl spěli je vede plně nechal styku zahálet li je začal pro sebe žít pro jejich rodiny pro sebe vůbec jede zažít o ve k tomu aby si to vyšší ho a tím způsobil že se aspoň starších nemoc tady sirotky od za kočky ve spásu pro sebe víte to je to třeba se hledat spásu pro sebe to je to co to utrpení které zažívali vyd. Z se stačí světci zatím co tam ti učedníci panně byli bez utrpení tři roky rozvíjet a taky bychom se moli proč. Ale teď zažívali veliké utrpení proto se dali spásu pro sebe z tedy a to z poslušnosti si některá nerozuměl vědce. Budeš tón bože rozumí kdežto rozuměly že ti byli opravování většinu upalováni bohužel. Protože to rozuměli tak když taková si to cestě i existoval tak bych je překl tak měl do vedením všechnu vinu na sobě ne podívejte všech nad od koho si ježíš kristus ti bral si o nás se do z od ti kdo to byl dříve než kohout do k že a při kdy při cí. Ne porozumět ale nech chápat symboly byl že krista v zapírá ani celého jeho života i činného to neni ale třikrát ale milionkrát a ba tisíce a pořád. Jste se to jako kočka jak vám mu aspoň pro vás z ne jdou. Protože to je tak dob ko dokonale sále na že si že si to žádný i se styděl co se s nimi stýkat tak nikdo se to nestydí výklad to je lepší než to. A kdosi se liž ale nebo se ve na to mohl doplnit seděli co tam všechno chybí ještě z to ještě z ježíše krista nepochopil. To tam jasně vidí na ten kometa co to tady nebudu viklat protože to po sluhové ale tato potom napíši s. Protože ta lidská duše je ten jediný smysl beg ten je obsaženo vidění. Slyšení mat tam prostě všech pět smyslu tady vše to co za těmito smysly je neboť oni pochází všechny od boha. Pokud ona je dost vysoko dělal v tak tento jediný smysl jestliže se svou duší stýká s duší někoho jiného. Obojí musí jeho bytí to je to s tím málo fungování jednoho smyslu. Smysl duševní smyslem duše je jeden jediný s ho ani neví tím ani neslyším ani ne s tím jista ale o něm jiný on je v mém vědomí něco víc přátelé něco cítit neboť jak co pořád vykládal on to znovu opakuju. Ten rozsah lidského vědomí je tam mezemi z po tím z smyslovou on je ta tři nebo. Je formace li ze smyslů ten spatřovali i o že na horní úrovni. Toho úseku vědomí mentální oblasti. Protože tohleto je úroveň lidská lidského vědomí tak toto přestala být. tokem vědomí všech která nemá toto lidské tělo to je postu mu toho. Z ne doprava do nadvědomí no takže. Do tak míry jak s těmi se odpoutá od tohoto světa musíme v tom taky pomáhat. Z nejí pád a tak dále s nic li prostě svých připoutá k sobě a tak jestliže ona je schopna tak v věci vnímá atd. Tak ona na a svítí ale zároveň o nás ne. váš jinak než být jiný si vás mohu udělat dojem podle vaši jest třebas ne podle toho co mně říkáte že jsou to nepotřebuje tohle. Ona do váze vidí to kvas je za úroveň mít za to z toho horní úrovni mentálního zpracování z umýt ten i ta duše a tak taky když třebas jsem tam s vámi mluvil v těch toho antonína tak jsem si když to byl vědomí tak jsem nemoh byl tak abych. Mu to jenom to vám nýbrž zase byl tak abych vám vůbec nemluvil abych tu byl k a to znamená aby mohl obsah jsem obsah svého poznání vám tu o moči tu ale z ruky rozumíte druhého. My poslední to spolu mluvíme dost o astrálním světě o životu poslušný ve mu byl roce od toho co roste přeložil dělat co co co se tak z pole zkušenosti čeho hlavně v níž dále začínali. Ale jestliže v by to tedy to krok stranou. Nebo to co zpátky kdybychom v této oblasti spatřovali nějaký nový střed života. To nemůže to nesmím ale neměli vyroste do po si chyby že nám to nemůže nic přít s. Protože tihle přibito z ti které nemají tohleto tělo jsou po určité stránce svobodnější než jsme my to vysvětlím jak je to. Že totiž když jsem tady s tam prostě se si teďka třebas v k ale tak nemohu zároveň být třebas plzně praze nebo kód sval a co je nám k v jsem tady poutá hranice myslí že oni tyto hranice nemá a. To znamená jejich tělo které od vnímají les je dovětkem nebo dozvukem tělesností zdejší pozemské. Je tak je žene v že v takle tak proti odpor k tomu vědom jim které z vzat z za rady se z toho těla jako tady dejme tomu moje manžel v tom může být tam anebo kterýkoliv smrti může být tam kde se na myslí. I ten si něco ho jo mysli je ta prosimvás co to je to je jako říkat k ba to přenos vědomí. Který nevyžaduje ani špetku času na to aby byl přenesen. Když čas ani zlomek vteřiny čili ani do ve v řím protože bezčasová záležitostí po myslíte třebas to z toho těm mým. Třem sourozenců nebo příbuzným když po myslíte na mrtvého který zahynul z tedy způsob jako oni sami oni zahrnout v s tak je tam při v tom o potom v či vše co jsem to zažil sv. To znamená on co zažil ještě když se to dělo. Jak je ten zase k nim blíž žila oni viděli že na ni na je do protože to mně bylo po smrti tak s po mně na svého mrtvého bratra který za je to podobnou smrtí. A tam bez ztráty čas víte to se schopnost domine z této co se se mi nemohu říct něco z o čem jsem se neměli zda li na příklad o našem podvědomí že tam všechno zapsáno. Ovšem si myslel že dávno vymazána že to začít lidi vůbec není na jen nás to někdy začne strašit a myslíme kdes této najednou vzalo kdy jsem si myslel že jsem tam o tomu odrostl ale toto tady najednou je ten noste s konejte jsem se vám tam za sebou. Čím je to je tady závazná a voni například z nás mohou o tomto za znovu formovat. To bude mal před tam mně dokonale i to jsem záznamu ze sil života v ale jen s těmi je li š. No a prosimvás nejenom to ale ten mrtvý může když by to máte zapotřebí a on s námi cítí důležité že to náš mrtvý jako bys že. On nám může ozřejmí situaci kterou bychom vůbec nemohli jste stali jeho vidět tak dejme tomu v no tak to nebo říkat po ve případy ale stalo se mi to mockrát v toho v s s s a ale to je to jsou ty.