Karel Makoň: 83-18-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To jsou ty ve za rovně života ve mat prostý vzít zápolení jak se tam ho svobodně bude do určitých rozmezí v cele pro napřed nám část je potom celé úrovně astrální tak jak sebe nemůžeme dosyta celé úrovně hmotné to jenom zase z těžko v ale dostal se do vesmíru těžkopádně překonáme přestat prostor že ano si na nazvat zvukové prosit se v v pro kočku které hrozit těžkopádné jednání by k tomu co s co z může jogin ven. Tak se tohleto. Je omezení že oni mohou v rámci své úrovně jsem volně nebo postupně stále volněji se let protože všechno póly oba tak kdysi mentálně rád ti si vždycky dělá a že mohou mít pocit tam mají do správně ten svým tam daleko svobodnější než tady. No ale za nad na dostane jsou to ut tamním představami z tohoto světa jestliže třebas se nemilovali s nějakou věcí zde na světě a ono je to brzy nic. Tak najednou to je na nich leží jako not jako nata u na práci hle ti kámen a nemohu toho zbavit co si vy byste by to mohli vysvětlit co je vaše přednost do se že to je jenom v jejich představa. Tam totiž přestávala as skutečnost jsou v tak úzkém styku se ten mrtví. Se může na či o do se do ta vší před stavy ve snu totiž se uvědomoval známého dvou jeden známe že toto počal nová jo to jsem zažil že ono se zdálo o manželce ale to bude jsem jejich představ živé. Do časové před. A to byly představy absolutně pokroucen je všechno páté se ve vás a teď do zajímavé jak tam manželka trvá měla vidění těch svých představ. O že je považoval za skutečnost. S novou samosebou skutečnost se do nich v v v v v v v v snažila dostat svou skutečností. Jak ona tam byla prvkem který se ale absolutně odešel od těch zmatený představ jo te o stavěl zrovna způsobem o kterém o na to do tak na nevěděla vůbec že to by způsobil zavání teď posmrtný oprostit musel tam vyjadřovala kdyby to bylo ve si ve tady říkal tak potom budeme ale o stane ona tu ka. A vás tam ona je tam dávala při ti informace nic který uvedli na jiný způsob myšlení mělo odtáhl jeho jejich těžkosti na tak dále olej si že vedla pomocí přes tam v živé do který se o nás pasován mít my tím že dovedeme do se dostat do představ v těch svých oni mají své představy. To je přežívají tenhleten život to je něco co o že za neskutečné pokud považujeme za dveřmi tento život. Ale to je to tak skutečné že oni mně říkají že bez přestat se neobejdou aby měla stal že jsou schopni být bez těla prosím zatím mají tělo tedy para jako tohleto ale nemá to svou funkci prosimvás proč je to protože to představa která přežívá oni vědí spí děl něco prodělají ve všechno přestat těla před jsem věřil pro nás se velice poučné ale nese je bez se. protože si nemůžeme tak také on tam ten člověk zažít dožívá svůj život. Ale na rozdíl od tohoto mám a tam duše tělo pravdu že tělo které není dáno. jakou podobou nic nýbrž jednáno smyslem duše. Tak dejme tomu tam manželka mně předvedla dalo z mládí z tohoto světa byla vedle přitom nebyla viděl jsem se díval na sebe nebyl jsem by je ale viděl jsem před sebou ubírající se ubírali se jsem. Jako od dostal čirou na nějakém konec poletovat se zen. Tato ubíral dostat na podíval neboli díval se díval na s za chvíli se třebas manžel je to ale bylo vidět tak obě jako se tato se na od prostě věřila bez to na semeno ani nezávislý one na za mistra na dovede dokázala že není závislá na představa z tohoto života to byl byl velice důležité je pro jedění žen becky se může dříve než to později stát nezávislým na představa z tohoto světa. Jestliže dát třebas bez jeho před sebou ani není závislý a tohleto mně u po jiná na stav duše osvobozené od tone ještě ono co to na nižší úrovni ale duše osvobozená není závislá na něčem co vnímá a před si na to může způsobit když máte příbytek u u boha tak nejsem závislý na ničem co vnímá ale může se nadto způsobit. Tak proč my jsme si včera říkali že i tak zvaně duchovně založení lidé. Si tu na si svěží jako na dovolené. A říkal co vám při při dosti ten jsem panna dech mana v že když se ocitl ve vídni lidsky opakovaně a dycky tam byl ale na dovolené denní pro jeho byla symbolem cizích do města to znamená duchovní oblasti ve které měl hledat boha a on tam také z tam co jsou štěpána nedal a a ale vždycky když duše jako ho měl nablízku byl mu nabídku tak muselo zase odjet takže ho nikdy. Nenašel nebo vnikli do něho nevstoupil a tak to dopadá člověkem že když je na pokraji toho vstupu do věčného života vědomě žitého v tak najednou nemá část z protože starosti s tímto světem spojené ty starosti s tímto že tom mu znemožňují aby do dělal dobře začatou věc. A tak to co se dneska stalo s nebo co z ka před to evangeliu a v tom. Slovu božím vůbec ze starého zákona o abrahamově tam při ty tři hosté k němu. Tak to je začátek dění které napovídá jak to mám prací začátku nic ani týmiž prostředky se nedá působit a že kdyby se tím pro totiž tělo zdálo osoby tak by to znamenalo zastavit chce anebo úplně zkrachoval tak dejme tomu když je ten abrahám ve navštíven hospody ne. Tak on jenom ind vlitý pochopil že k němu přichází jeden z těch tří hostů jako hospodě nic. A u dal všeho z toho se o tom aby ten o spoj měl všechno jako kdyby přišel žil. Do svého domu. A to tedy nic na řídil manžel co svým dětem co ma všechno dělat to k ní. Tělo připraveno hostinu nad a nebylo to snadné a bylo to všechno jenom něčím co by se dal definovat jako starost o to od s. Starost o to tohleto vám nemohu vyčítal že by ten je tu starost o hosta všichni ma. Co se ale tím může stát tím se může připravit jenom věc která které se říká narození izáka upozorňuju vás ale že to narození izáka. Je narození ježíše krista nemyslet že nestojí ne a když v tom i zákon musíte vět před obraz ježíše krista který se narodil a za jakých okolností se na tam tímhle tím způsobem velice mistrně světlem. Takže. Řekl hospodin za rok přijdu able být tvoje manželka syna. Stalo se to znamená když ses starostlivý. A když pečlivě hledíte k tomu aby bůh u vás byl hostem vítat a měl všechno jako vlastním domě všechno symboly. Jistě rozumíte tak za nějakou dobu. U vás se může vnitřně narodit ježíš kristus si tady předvedli před deseti let li to na to vzpomínám že to be. Ovšem se přesvědčil že vy jste si nebyli vědomi že to rození vše krista se vás do do vše. Bez této z toho nějaký sto zablokoval je a to tím způsobem nese se o to starali i způsobem předešli kterým se neměli o to starat tak dejme tomu abraham se dále nemusel z za to a kde si stála porodí syna nebo ne to tady bylo dáno začala. počala atd to střední vyvíjelo samovolně ten tato samovolnost. Pěstování samovolnost je tam vloženo jako něco absolutně nutného toto vám nejde dobře to samovolně na li si budete chtít který kteroukoliv pasáž potom rozvedu na teďka říkám jenom to nic. Tahleta ano kteroukoliv pasáž rozvedu a teď porodila syna v byl toto rozený ji za který on by si to ježíš a teď tak je to zabití toho zákaz to všecko to bylo tento co stoličkou krista nic vnitřní oběť tam byla teď ale za nějakých možná dvacet let. Se znovu protože hospodinu abrahamovi a řekla mu abraháme tvůj prvorozený si nic izák s to mezím novou atd tebou ty jsi duchovním vůdcem národa. Ale nemůže svou funkci řádně vykonávat jestliže něco tej měl rád jako mně nebo o dokonce radši než mě. Paty vlastních si jeho syna a proto žádá. Aby z toho si na obětoval. Musí v odstranit překážku která stojí mezi mnou atd tebou a to je tvoje vlastnictví kdy a obětuji svého světa. Bez váhání abrahám naložil dříví na bedra svého syna izáka vzal vodu do ruky a přes padlo asi na vršek. A tam ji i při vás dalo abrahama přivázán vším že si to podoben si staly se natolik že si ve ve přivázán tak přít s. Tak taky byl od země trošičku víš je to za mal tady pod tím jako ten kříž taky tří ve přivázán na tu k ale když a abrahám vzal do ruky ku a chtěl o probodl mnou hospodin mu ruku zastavil a říkal jsem chtěl aby se ze vnitřně dál toho vás nic v teď ho nevlastní š. A proto si ho pod už. Neboť že tomu ode postavení je i co se stalo před těmi dvacet jeden před kolika že jsem ti ho cestu. Toho izáka. Tak jesiže jako z vlastní nýbrž jako ode mně posláni na takto tápal sine ode daná zem tvé moje zem tam svěřena to jež si nic mno ode svěcení tobě a jestliže teď čím tak nebudeš jednat tak to ji za bude základ rodu ho ho o tak dále toužit ví. A teď přede na to ježíše krista tak než se do něho pustí tou v tom pole za si stezku ne tak bych chtěl jenom říci nic že kdyby člověk chtěl tím již prostředky jakými se stará dosud získal narození ježíše krista v sobě tak by toho nedosáhl protože cesta. Protože neposlouchá protože ji dostatečně trpný když jež. Mar a martu je zajímavé nic jak správně říká jeden svatý myslím a proč ne třebas li že to co je epištola co čte před evangelií je tělo těch evangelií tito není duch ještě toť tělo. Tak tady tato medvěd rozdá dobře zná tak jednotu s ním souvisí. A jak ten starý zákon jsou si s tím novým s tím co dělala marta a li mě. To znamená vy musíte postup je v této oblasti duchovní přistoupit trpnosti. Jestliže nejsem čas al do konečně trpný na pravém místě. A pravým způsobem tak prosim to oni nemilosrdnost boží nýbrž vaše neschopnost poslušnost kdybyste obětovali izáka tak byste měli řeky schopnost tomu s to a a ale jež že to neobětuje v že ji máte například nějaké vědomosti duchovní a co to vaše vědomostí že máte nějaké zády duchovně a v tom. Pak vše a tak tím stavíte na hlavu veškerý duchovní po kód. se musím říkat o co jsem kdykoliv zažil že sem bodě nevěděl že to od boha to není moje. Nýbrž to co vás způsobil lékaři to způsobili především to způsobil bůh toho jsem s vlastním přičiněním nezíská a. Umělý bylo důležité jenom toho že by na tam navozená trpnost v čas byla navozena se do no proto se před čas nic z to se s koně věku a tak způsobila že. Ten pochod proces zduchovnění mohl dále pokračovat v kdyby byl v trpnosti nepokračoval tak se dostavil se tento z s se musel by dokonal stále dokonaleji trpný to znamená on není nic toho co mně bylo ukázáno jako správné. A těch sedmnácti jsem se musel být tak dalece trpný neříkám to jsem se špatně v jsem říkal musel přesto byl ochoten zahodit celý tento pozemský život k otci se nemusel ale byl jsem ochoten tehdy zahodit. Ve prospěch toho poznání které tak poutalo. Že jsem vedle něho nezná žádnou jinou hodnotu nebo neuznával za pojednou hodnotu. Podívejte se na to jakými novými prostředky k s jsem tam byl s tu kupředu v v daleko větší měrou poznání nad tím se abrahamovi on ji získal poznání že nesmím vlastnit ne. A na poté tohoto poznání byl ochoten se zříci i svého prvorozeného světa. Kdy byl nebyl ochoten tak by byl nemohl to další vyvinout světa jde no a teď kdyby byl ježíš neměl býval pannu marii a co to s tak pozic bez byly svým způsobem dokonale trp v tak se nemohl narodit ve. A milost či to narození vše krista vyžaduje značnou míru trpnosti ale které oblasti a to je jasné ne všude. Například jakápak do toto liška tečou do li to je velká činnost ale trpnost je v tom že poslouchali tím se přesně vědět že to ve na sebe existovat ta že to své místo to i ono ano. No a. A jsme u nového zákona am a že tam jsou tu jsem byl velice krista. Dobře znáte a dostal se o ten martě a marii jestliže teď je tam vykládáno. Je tam říkal že tam je svolila lepší úkol než tam mám. Taky tím míněno byla trpnější datem i učí i ve chvíli když se měla s tam a ne kdy tam marta říkával se nestará o naléhají dá. Víte ono to někdy hraničí z dojmem zevním že tento je to měla a ono to není pravda to nesmí být na vás. To musí být volba správnější kdyby tam nebyla to od vás správný či tak je to tady dál ale tam jej jasně při těla je to správné je tam sedí jako poslu. Kde nabýval tento jasný pocit správnosti takové měla právo tam se nám nějak povinnost po své cest. Co z tam správně zmínil ten jest o tom že tam vůbec nemluví o tom je za příkon řekla za cit o za doby to svým tehdy bylo. Ten dal příklad za patrně byl nemocen v nic. Nebyl přítomen do do s tomu kázání v tam oněm z mým takže by tam byl taky seděl bude byl pomáhám ona sama prodělala pro nás ta je nám na tato sama dělala atd ten ten druhý ten bratr tam nebyl do ležel nemocen takže mu je či. Ty ses ty o tom právě vyčítali kdyby byl tady u názvů stal. A ne odcházel kde by se bratr neumřel. Ale protože si odešel umřela a z tři dni po smrt je u za páchal vím možném zachrání když z za plakal. A to na za to a ta a tak zase se vrátím symbolice života ježíše krista jestliže tedy ježíš kristus kázal tři roky o duchovních pravdách a pochopili to jenom ti dobyli trpí. Což větami to chápali svatý jan jedno to pochopil dokonce svatý petr o z na že jsem si taky časem ale to do tam nic tak tato trpnost sama nedal dostačující k tomu co jsem dělal dál vývojově sta. Bylo třeba ještě abys své zbavily. Marta s marií rovná i tato i ta aktivní stránka člověka vjemy v pomoci boží. Veškeré víry tam v to jsi byl z ježíše krista velice dobře zda atd teprve se zbavily této víry byli na to navozením by tomu do vedení události na dvě zvnějšku přicházející. Tak ježíš kristus mohl za oči tam kde jako jednou nebylo možno se dostat k pojetí toho za koho. To prostě víra na to nestačil za páchal a přeci dobře víte že nic z tam řekl s a svatý li to říkal si na liu že to bude před obraz smrti ježíše krista v jeho zmrtvýchvstání všechno to co z lazarem dělo. No a tak to byl taky obraz tam na hoře. obětoval abraham izáka a to z dobra z mrtvýchvstání a ovšem jak by se z toho patrno to zmrtvýchvstání své fáze je nestanete najednou zmrtvých neživých. Procesu vývoj novým stáváte z mrtvých. Jestliže jsem třebas předškolním věku chápal věci nic jiného pramene než rozumového tak jsem stával z mrtvých začal se dostávat mrtví aby dítě je to tak to byl pomalý proces. A zatím těžkost viz setkalo člověka napřed absolutně nevědomého nebyl ani o účel a co to bylo zad za nápadně pán bůh nepoučil i tento li je po neřekl. Co násilně jsem vězte že na boha nevěřil na tak dále skal si říkat co je to za pořádek pán bůh nepouští čl jakkoli by ho zbavil těžkostí ale kdyby ho zbavil těch těžkostí tak by mu nedopřál možnost se od osobní a mírou od osobní mírou sebezapření on vnitřně roste a tento život je právě z věčnosti k tomu vnitřní. A to nám musí být z milosti boží dopřáno abychom mohli pomocí těžkostí které tady máme že budeme se pro vás je velice těžké když to budete s analyticky jak to bytí v sebe se mi vždycky přijít na to že marta a marii je tohoto od je abrahám byl to byla to na vás most be starající se i ten poslouchá. Chci je to tak dále teď to víte co na světě. A tam tato to vrozenu této marty tam na li v a. Dalo na tam ve před obrazem zase toho i zákaz ženo to všechno ušel řada která me jem povědomí je zcela na svá a a je to strašně rodu chtít potom samozřejmý. Že musím jednak jemně je před obrazem ne abela těmi je schopna nějaký symbol vyjádřit nějakou skutečnost která se potom stalo. Ale zase by chtěl se v tom podotknout nebuď v je jisto li mít svými vykládat či. To znamená nemyslete si že co se stalo na kříži se stalo poprvně. A že to nedělo věčně zase je věčně je vám to bylo symbolicky vysvětleno smrtí na kříži symbolicky přednostní ne. Ne fakticky jenom symboly. Protože si do se se pak vždycky to musí po je ten musí toto co vám tady napovídám. Sám provádět teprve pak se může připojit ke protějšek krista může být také spasen osvobozen ano. F. To jsem vás je tady námitka je tady líčim celý ten sáhodlouhý vývoji se všemi těmi v jeho nedostatky jel těžkostmi ve tak to přece nemůže být již u boha je taková obrovská moc z že může pro bez všechno tohleto mu bez to volit kterého s způsobu dosahování i přes je ta pomoc z ho ta tady je čím zcela opačně než. Čím vývojový s to nejsi ty karlem na toho jak si to přišel že že jsi byl cele zprávy kde to bylo jak ses vyvíjel. Přes se nějak ne to co by je si poznával co nesprávné a na tom moc která přemáhala přes si ani do odvážil oponovat těla se to co jsi považoval za správné takhle byto měl aby vysvětleno ale ne jak ty tolik číši jak vývojovou záležitost. To se vás si toho dobře vědom že to líčím lidsky zrovna jako si byl dobře vědom ježíš kristus. A že když mu o podoben si do království boží protože to líčí lidsky pro ve z vás dozví k vás na případ k vás. A proč to vůbec takhle říká protože každý jsme jiné fázi vývoje. A jsem byl kdy nejdu nestavil se v tom předškolním věku bez poz do nás světech bez po sto se ve než pod světit li tě. Prosím vás je tomu tak a kdybych to nelíčil vývojově ne. Tak bych vám nenapověděl k ten prostředek toho času máte s úspěchem pokud. Nemohl sami tady je to věc boží nic bůh může všechno. Bůh nemůže měst zrovna tak jako může všecko obojí je pravda. On on do bůh udělat u buddhy který se se do na teprve na oči el se svou askezí pod chtivou. To je z aby je hodno poctivost od opustil bohatství opustil všechno co na tomto světě tak šel dopustit. Nakonec zkrachl u všech adeptů z kdo vyvodili tak si o do vlastní se tam a několika stejně vyhozen jimi lidmi pěstoval tu askezi dál a zaseto na pomoc. Tak měl za sebou něco nebo neměl za sebou něco když jsem něho dostalo do pod tím stromem temně váhání měl za sebou něco měl sebou snažení kdyby totiž tomu tak nebylo tak lidský z že život nemá smysl ten lidský život se svým snažení smysl to lidské zevní ten jedinečným smysl těch kdo se neustále snaží jak správně pochopil jdete be. Může být spasen ani nikdo jiný nemůže být spasen než ten do se ustavičně jsme. A kdyby se přestal snažit tou chvíli patří peklu. Čili ne nestranně tady snaha která nemůže být korunována úspěch ten. A nad lese tady snaha která je podmínkou pro vy kterýkoliv duchovní že tato vás u pozor tento protiklad tady v tom je to na el bych to mohl vyjádřit jiným způsobem aby to pochopili u pět z jiné strany. Ježíš kristus řekl jestliže vám někdo řekne že království boží je tady nebo tam nevěstce krásy boží je ve vás v jedna věc skal ti bože ve a a za druhé řekl království není z tohoto svět kdyby byla o člověku jak může být člověku kdyby mě. Kdyby do od tak je tak je to lidská záležitost. Tak je to tady tak je to v tom člověku tak si o to ježíš kristus ne. Jenomže si neodporuje před ta oblast ve které nás bůh jediný zde na jiné úrovni nebo nad úrovněmi dokonce my jsme ve své podstatě není slyším nestvořenými že. A takže to krásy nestvořené tedy také na. Právě tadyhle tuhleti činění tomu dobře říkají nenarozené nená v z na zem této nenarozené který je na se za sto v ju tu do svým stránky kdy neti jo no protože on si. To co vlastně pustil takže v této vzdát na závěr rozpornosti nic musím dát poklad co se v tom rozpor mezi tím. musím ne nestranně přimět tom by se byli snaží aby se pod smysly kupředu protože tím že si tady spřádá něco co nemůže být vůbec patrno jako nějaký úspěch. Jelikož se to podoba dycky říkám. se malinkých tamním ku do hrnce ve které není plnou vody. A když tam hází kamínky jeden za druhým tak hladina vody z s tou ta a ta hodina od li to ne to je vaše kamínky dawa přesná ano. Ale ona stoupá a protože tam do máte říkám v ano mám tady námitku jestliže buddha to pro pro co o co do k tomu není aby voze o tolika mistrů a málo skal chování prosím onomu to na co jsem proč a be je obdobně milarepa předním třebas tibetu domu ten jeho vůdce el vázat si domy janovou vlastně ačkoliv si těla se obě znal. Tak tak ta. Je to příklad který jsem užil správným řečeno protože to byla avatara ten buddha. A měl jiný úkol před sebou než máme my do tak nějakým klene mým. Kamenem u velmi kamenem co potom nestraní za v novém zákoně. Ale my nemůžeme být za ni nebylo by správné kdybychom měli jakou naději že jednou budeme tak je vám jenom příbytek u boha nemáme být na nebi bohem ne přes za svět ve tvrdí jedem. Ale upozorňuju vás se nově v ž a že právě tohle tvá tady fakt že od boha přichází nás činí z nás čím syny boží svým obdobnými aby řek be z mi božími aby ses se o to o sobě moc. Jde k mi božími který přicházejí od boha nikdo z nás točil nepřišel než od vně. A máme za úkol se k němu vracet a jestliže člověk na mne tak dobře. nejsem hoden se vrátit do otcova domu z se se příliš malý moc jsem toho promarnil. Tak jsem to prostě ježíš kristus se ve strefil protože ten malovat nic jen s. Je tak je to a on se nevrátí tato ku děl po takové uděl o nikdo nemluvil. To by byla a každý z nás je před o čem to jediné učení které uznávám s ježíšem kristem že se k němu brát jestliže momentálně se cítí být jede na s pod ku a kde uvedeným kamenném je to v pořádku protože třebas za zpod ku dvě ale mocí boží která je v něm nikdy není z pod skok je vždycky nahoře bohové jste. A opravdu nepřestávají být jali ten největší vrah tím bohem vnitřní myslím že tady nám chybí jedna zkušenost kterou si zachovali použití jedině indové aspoň tím že vedle poznání rozumu najít poznání vyšší které na rozum nedá a z něho na boha to co jsem třebas dejme tomu zažíval sporadicky. V tom mém mládí jsem věděl co je správné cesty řídit trpké napadlo jednat prát se to napadlo tak často dověděl co je správné ale si že tohle toho bylo to řek bych mým s účelem li tak tady jem teď jsem si v nebo v bylo prozrazeno že lidsky udělal neděle nejenom by. Spasen ale také jiné převádět na dobu své jedni druhým pomáhejte říkají v kristus ale jestliže toto je úkolem člověka na jedno koho veliký spasitelský k ono ale pomáhat těm druhým tak pak je to učednictví páně ne a na to máme všichni právo ztrácet či ale než to o do za tři v ponižující ale bych řekl. Že to dost vznešeným úkol byt učedníkem pak z že když tomu učedníkovi kyne toho. Že zatím co on bude tím učedníkem ve jeho nesestoupí na kříž. A pomocí svého kříž do vytáhne dál k tomu musí dojít nic k i kdyby člověk měl takovou tou. Že by opravdu dokázal překonat i to že se mu mistr třebas popraví v z s. Toho potupně opravdovou přesto mi nepřestane věřit a bude stále za ním nabude jsou držet třebaže tajně v jedno vědělo to takovou moc aby sledoval to správné ve jsem životě pořád tak bych s tebou jsou o sil že máš pravdu. Ale člověk tuto moc nemá je slabá zná tvora a prosimvás to je stoprocentní pravda proto zastavují stole klesl na bezmocný ale když jednou pocítí moc boží. A podrobit se tak touto mocí je silnější než kterýkoliv sv. Tady je námitka z jestliže ježíš kristus řekl že. Půstu nebo kódem cizoložné pět mužů mající kdybys chtěla život věčnými těmito říkáme česky tak sice no tady z toho měla tak bych dál bodu po které se vnější z ne. Stačilo visí ode vzala mám vodu po které se nežízní upozorňuju vás na tu vodu pod za něco co teče co do člověka v když si vezmete jeden jdou člověk. Tak to není totéž jakkoliv se na vidět nebo když trvale jste z toho pramene. Člověk který chce. Toužím potom věčném životě musí zůstat u pramene a musí z jeho být nesli být ten pramen odňat. Nesmysl od aniž samosebou říci ani pro své špatnosti ani pro své přednosti osob kolikrát říká i pro své přednosti a daleko snáze než pro své špatnosti své špatní ten se tak nebo hříšný tak lehkomyslně dnes právo nezve bez za tato od dobra jeho a o čem že není já. A co co o povyšuje na něco čeho není vůbec hoden ale to je to si si to co byly že to bolí to se snadno vzdává takového vysokého zdroje myslím mám toho dost. Takže u pozor za tom že není tak špatné že člověk je špatní že se dnes ti být dobrý visel si schopen po se drží toho správné a myslím že tady je příklad do bůh vzorem nám on nám musel si být přeci vědom když jez tím stále většími neštěstí. Jemu všechno odnímal co měl rád a i vlastní život jeho je ohražen že je třeba je podle jeho vina on se musel být vědom když je to láska boží která mu to od zná a ne ne milosrdenství. Do od ten jak tímto způsobem miluje neboť ho o pro je od člověka samého. Od člověka který se drží stranou boha a my tohleto vedení potřebujeme. Neříkám v tak krutě jako u doba to bychom třeba z nebe aby pod semen si zjistit nebo mít dokument o tom že jsme vedení od sebe k bohu. My totiž máme tendenci jakmile trošku od sebe odstoupit ne zase co nejrychleji z si k sobě na této největším neštěstím naší cesty když od sebe odstoupíme tak je to příležitost o sebe postoupit více a při kdy se k bohu a ne se vracet zase širším nějakým pochopen k sobě na tak jestliže zachováme tohleto pravidlo tat tak pak neplatí typ jednáme. Při všech. Protože sled be není ne vedení stále dokonaleji asi mění větší v čirou k tomu bohu to znamená máme moc uskutečnit tu moudrost která nám poskytována tam moc je v tomto v tím pravým vedení ne nějakým slovem. Co je to je námitka že dobu příklad není na výši protože starozákonní a my jsme přes zastat za kolem s kristem upozorňovat na to co je dobrá námitka protože sester za koho jsme všechno zavrhnout co tam bylo tam byly osobností které byly ukřižovali ježíšem o abrahám. Které vstali z mrtvých ježíšem jako třebas ten a to jsou lidé nového zda na. A ty tam celá sebe když si byla u kamenována nebo vyhnána nebo popravena ve pravda. Ale ti z nich o který se nám zachovala zpráva beze měl i za já. Tedy na ano to jsou praví zastánci vše krista ne emmet sice než před obraz jeho přímo o m tam to zvlášť nápadné nésti chrám kteří nám neříkám předvídání ale kteří nám dokumentují že to co se stane se stalo. Vědy vnitřním životě. Čili do jedním z takových příkladů že je nám dokumentuje jak to bylo s tím ježíše kriste. Že ten již se napřed zdál. Toho obrovského bohatství které měrou otce prózy doba není vidět. První fáze doba není tat teprve z pod se podle na věc. Když tou byl do lidského života a teď začíná příklad do tak bylo ucházel nového život na no o jeho majetek o všechno. Pořád byl o všechno obírá ale on nečeká bude o všechno oba a on se toho dobrovolně ze říká on věděl že je to projev lásky boží. Otcovy že se vtělilo takovou co nabude o půl do li v do po je to ve ten život. Též do že je dále nutné nežít si v tom se do u bolí jenom pro ty to tam žijou aby zase zemřeli nýbrž je třeba z toho vyvodit vyšší úkol a proto opouští nemilosrdně by řek ty které toho kteří do vychovali a dává a sbohem rodině ve matka dosud vibrací. Vedla křtitelem a potom nastupuje cestu co atd tak dále a nakonec mu nezbývá vůbec nic jenom tam ale se nové je to lidské tělo dokonale zničena jako u toho joba který trpěl malomocenství nakonec ano dokonale zničena ne před popravou před zničení a tam ji dob končí. Svým příkladem protože nebylo možné ukázat joba si za vinu vší do třeba ukázat jak to všechno bylo pro jen z lásky boží abu se všechno vrací. Tak je to nevlastní ve pro znovu z rukou boží jsem si jasně velikou výhodu jsem to od centra ku jakmile ten esesman nezabil. Se ten život vzal z rukou božích rozumíte naha od chvíle mne před tím. Od chvíle mám od boha to je veliká vymoženost aniž kdy ho jenom od nikoho jiného tak to jenom o ty doby od rodičů. O síle nejsem rodičů kde matka své moji otec od chvíle rozumí. A co statek učedník pak. Jesi taky neměli svou rodinu z mi jenom svého mistra jsem na ten vina před svého mistra. Oni na vodou třebas že někteří dobře jen je pro vaně jako za učedníka páně tím že my taky no tak je prostě ten kdo ano to je velice el progresivní způsob k transu cesty a nic. Takový byl našli mnohem víc za z za k. I kristova se odvolával na tyto sice více aby není ukázal že oni tou cestou šli a že on nemohl ukázat nic jiného než to oni sami zažili vnitřně se to musel dostat tak jak to oni zajít dříve sami prožívali tak to ukazovat těm jeho učení tedy šli do od nosím stopy do tady usoudit že ta cesta křesťanská nyní přišel rostou co z toho z s a také mnozí tanec slast byli strašně z mu. S tím co se s ním dělo. A s i pro mi ten na svých moc neváží. Pro z mu tím svatým není tak s tím svatým protože nejlepší známkou svatostí je velká radost. Která člověka postihne nutně každé fází ode ve je dokonce nebezpečná. Protože tak nadpřirozeně vznešená a veliká člověka do míry zaujme že vůbec není schopen se vracet život otcem tohoto světa. Ale o na dost nižší vnitřně v ostatních. Protože přes všechny proudy které toho člověka pod dávají on zůstává ve k k nutí těmito vody v tom koncentráku těch pěti citů jsem do radostní jsem přerostli životem ve jsem bede trápen. Tím čím byli trápení ti ostatně rozumíte to byla to vlasy nejradostnější okamžik jeho život je při těch pět měsíců. V koncentráku protože jsem chodil s ježíšem kristem bych tak řekl lidově soustavně jsem bral z jeho moudrosti bez meze a taky jsem byl soustavně třeba ne. Zase tady mám námitku takto nebo o to utrpení zase bylo slasti to byl nějaký nepřirozený způsob pochopení věci. Když on moci jsem byl libo od nadto zatím sklem slovo li věci do tom o to řecké slovo a to jedna z nejhorších let duševních chorob jo. Neb netrpěl vám takovou těžko duševní poruchou vlastně vede jo. protože za ním zatím co on vykonával nestála choroba nýbrž pozná kdy on byl nepoznával. Vůli boží do míry jak nutně potřebovat aspoň tak jako je to zabito vydržel tak by dobry tak ve vydržel a jednak by to bylo se nesu nesou o bylo to pořád dál k tomu nevlastní. O to ale zákon je vychovává k nevlastnění rad které končí dokonalým svou zvukem sbohem radostní co rozum k em. Jemu všechno přidáno co před tím mu nemohl ničeho protože by se byl v tom za tím byl že by se do sto zapomněla byto budovat to hlavní prostotě byl za měl za cíl. Výklad do stavů výklad se v druhé kapitole druhé části cesty zen od vás chce klidně sedět a nic nedělat začátek v tak že spontánnost je na žádném on je považoval mnoho vám něco co je pravou přirozenost s u já. A není to tedy ani něco záměrně vykonáváme ho ani něco co by se plánovat mu na. Ani ne naplánovat ne bohu je to prostě přirozené samovolné jednání upozorňuju vás na jednu věc že. Že na vás existuje samovolné ne plánování v v tam námi přímo neomylně o oné jednání našeho organismu. Kde to všechno klad ve samo sebou ne co se své tele. E z třeba se libují s vnitřní sekrece funguje pobíhá k let a my to všechno přímo ne o být je ve ano to zde kdybychom se o to starali tak se tak dokonale od podle postaráme jako se o to stará naše při z tato přirozenost vám ukazuje co je základem naší celé bytosti že to s po tat z samu bo. Z ne naší vůlí prováděného něco nýbrž prováděného samo bo. A teď teďka dobrým pozval tato samovolnost která je základem naší existence zde na zemi a li ve niž umíme můžeme zde vůbec žití. Tak ten na brány naž smí dnes samovolnosti naší vůle našeho chtění akce se dále zmocňovat dalších od dalších oblastí které by se také dali spontánně kdo to od něho provádět činnosti které se spontánně provádět kdyby ona měla právo roši nic co oni moc i tam kde svou vůlí nedovolujeme působit rozumíte mně. Čili když jsem mluvil o ho o tom a ty z mu dvě tak to je rozšířený o tom paty z muss jedno je to nějaký předěl působící v oblastech kde dosud nepůsobil ano na příklad dejme tomu. Když jsem vám vykládal o tom že mlátí jsem byl veden předškolním věku k tomu co je správné ne. Vlastní vůli ale spontánní jsem prostě. Považoval za mu jednat správně a ne z vlastní světy jsem věděl spontánně věděl že mám jednat správně za cesy poradě abych tak jedno. A zachovat se podle toho co jsem co nebylo ukázáno zase ne z vlastní. Dosti schopnosti že je to správné rozumíte tady je základ to byl ten počátek z on to dosti telat na vola někam dál než normálně sta. U vašeho našem způsobu život a to potom samosebou když jsem to o dal u chovat tady jsem poslouchal. Této spontánnosti která se projevovala zcela nové oblasti ve terezko vaně projevuje tak to mělo za následek pravdy novým toho řetězovou reakci která potom stoupal do další je další oprostí vlasy osobovat další je dalším schopnosti a tu ukázalo se o mně. jsem nakonec nepatřil sobě nýbrž čím tomuto od o mat li z mu. Tak sem prostě se přestal starat jsem se neb potřela v útlém vlády starat o to co se normálně přestává co udělat co nesprávné kriste jak on za vás pro považujete se svaté vaše mysli jak rozdělena. To je to prost ne o ničemu oni správně volili dítek zen buddhisti to dělám mysl ta znemožňuje správnou funkci lidství vůbec ta znehodnocuje člověk. Tak to tat základ toho nebe o to se že se zažívat nemá tak tomu poznat rozum ve a plně s nimi souhlasit. Nebot č to je to pravé pojetí spontánností jako který se kát nic ale sám sebou sebe setnout není že to znamená. Tím co jsem spontánně poznával že správné se mohl něco provést jsem mohl s tak mnou ale nemoh jsem se od sebe kdy se to prost podle nevrátilo to vůbec ne ani jednou ne jinde ty nějaký ten spor třebaže ne maminka říkala od proč tyto na to nepřímá proč to nepovažuju zprávy že to radit co říkal mu protože jsem. Přímo poznávající dat řekla jsem to jsem sanskrit. A to ona nevěděla co to říkám řekne ano tak to je že aspoň někdy poslech š. No tak. To je žije v takové rozdělené mysli jako třebas vy ji tak ten si tohle tím je tím rozdělením způsobuje že není schopen celobytostně mentálně celobytostně k bohu ví. On se nějakou částí rozumově poučí a nějakou časy se ještě nedostatek. Pak stojí proti tomu tím způsobem zvláštním způsobem stojí proti tomu k čemu to ti bohu totiž si děláte něco jako. Co s tím souvisí co sto přesto jsou viz co bohu nevede. Například hledáte klíče které sestra ti že si nevede k bohu. Si nic co čát za z se s to je jsou čát vaši do volen se tak by ses tady třebas ti to by se u mně nemohlo stát ne že bych se nestal by se od ta. Ale že bych hledal a nebyla cesta nebyla by to současné duchovní cest. se ti sice vrcholně znechucen že musím něco veta. Ale tam vidím ten hluboký rozpor v tom že mně jde něco necháte říkat si od domy když jsem třebas let ty čem jsem se nikdy životě dale je na věci nic. Prostě závaznější a to mně lidsky připravilo o klid. Ale před že se jedné věci tím že je to připravilo o klid tím že si dokázal této rozvoje nám nic. O prosil za deště uvědomil toto rozvoje námi se vzdaluje od boha. Dokud jsem to se s tím nebyl rovnal dokud jsem i když se naše to se tak te o které vně tak jsem byl kdy jsem se s králoství boží tak jsem tam s. A teď si představte proč tam nic to to bez na protože pořád tomto si něco nedá nějaké uspokojení od tohoto svět co se nestalo od sedmnáctého věku třetím a tam se ho povolal v ku protože vědy opustil a další lásku sebe ne a vnímání protože. Tak je to vysvětleno todleto první noho ve říkáte mi tady hle ale měl jsi lásku bohu od obdoba nějaké další lásky z no ne že jsem byl tak nevědomým že jako jsem si myslel v předškolním věku. Že pán bůh nebe kde se to že vím co je správné z napomínal napovídal zdola žáci volal vím že to tak správně nebo nesprávně že to není vůbec pán bůh by se to dale jen to co jsem z nebe a tak taky když jsem nastoupil duchovní cestu se do vás ten jde o něco tak jsem si neuvědomoval že jsem začal milovat boha vůbec ne tím že jsem sledoval děl. Nám toho abych mu patřil nic jiného než je jsem nešel než za tím aby dokonale patřil jsem to nepovažoval z vás vůbec ne nikdy se to takže jsem se v době se se začátek roku modlil abych mělas kterou jsem dokonale podstata se na spodní těmito vede nebo z ona se. Tam ale zpraven je jak se to pocit že ta se se pod si jako člověk který nemiluje boha tak za kým jsem to zase šel zase jsem to neměl definováno děl do se jsem se tane a bylo to v nejlepším. Protože pak v tom koncentráku tato přestala miluju boha nepřekážel. Bude to představa falešný. Tam jsem se žid se poprvně dovede že bůh jest který miluje ten že vůbec svou lásky bez toho při jsou oni je od dávky lásky dost. Pomocí jeho lásky miluji. Čili odjezd kterými se tam do toho bližního tak je to on který miluje toho vyššího ne takže od ty doby jsem nemiloval nikoho z vás ani manželku a nikoho nemiluje je to on který miluje a víceméně pokulhává je za je nebo láskou nějak mu přistupuju tomuto jeho hlas o lásky smyslu nic víc tak patrně pak stavbě. Ale že bych miloval ale že my se ode o to abych miloval taky nebo tak i sebe protože vím že to nesmysl do lidská proč nezačlo. Do mělo to co jsem se devět let modlil o to by dělal tu bohu pán bůh ukázal v této láska boží od za že by sebe nemodlil tedy bylo tomu nedošlo rozumíte no tak tito modlení něčemu těle. Že pán bůh ukázal co je to láska boží a do to vlastně miluje že jsem tam byl absolutně opuštěn od boha o kterou jsem se do moc kapse odpuštění že si se absurdně opuštěn tak jsem nepovažovat ji za projev nejvyšší lásky boží a on to byl nejvýš do lásky boží. Neboť kde se mně projevit ve mně jako milující jediným milující jediný existující jediný poznávají s. Tak muselo dojít k tomu to o tu jsem a nebyli ž je za tebe než ani tam se nevejde do člověka který je něčím. To to samo od sebe bez představy o sobě říkáme v podstatě správná myšlení jenomže vzata z prostředku mám právě těmto zen buddhistů nejím s v z za zlé že on oni nás před za zbytečně tím že z prostředka nedal ne. Začat a to vám dělal veliké potíže a způsobuje v nás dojem rozpornost oni ovšem pomoci ze rozpornosti se dostávají za aby nic. Oni toto oprávnění ovšem toto o proměnou a to jsem prostředí toho. Toho ašramu nebo toho kláštera kde jsem se toto pěstuje ale ne takle dobrota nýbrž ten se takle si pro svět celý život než se dostanete tele moudrosti upozorňuju vás. To taky je když se se na věc a to tam také nějakým způsobem musí mezitím let ne umírat vést aby mohlo umřít. Protože měli se poučit z přírody jako samo nastávají jaro jako jsou samy od sebe modré hory a samo od sebe viděla oblaka. Tak samo od sebe je také je také svýma je také špatně ošklivost také to není závislá na nás nýbrž ve všem co je nad námi chce za naší úrovní naší vůle v vám řeknu vytváření je za nad vším za naší vůlí to je nad naší vůlí. Že se vytvoří já. To je ta mu biologickým zákonem vývojovým že my jsme na takové úrovni že to vůbec vytvoří že se musí v takže kdyby se nevytvořila tak nejsme člověk aspoň ne takovým který jste spolu s tím mohu vůbec nějakou úlohu brát tak teď by mohl u bez tety je jsi to kde říkáme přijímat o taky no oni ty věci by nemohl dělat vůbec nic o musí vyvinout své a všechny schopnosti které z toho pocházejí z s a. Tím účelem aby byl pro sebe i tuto společnost něčím aby pro něco znamenal by tam byl vlatní čelem této společnosti i pro sebe. Čili pozval. není něco co by se mělo patří. omyl je něco co se musí rozumět a kdyby se napřed nerozvinulo tak by nebylo co potírat. Jež kristus několikrát ukázal jak se rozvinout. Nejdříve to své promiňte ve sebou vůli s patra nebo to dal vykládal doufám že to nebudete potřebovat pro těch mluví taky ve činil po své vím viděl tisíce musel plat. Milostem národě nic tím že ten židovský dalo o to víc jsem me plnil co mu hospodin přikazoval ale pod pojmem z toho že když to bude plnit takže tam zrodíme si v. Kol v tom byla taková odměna celkem která. Které mnozí ani nevěřili ale důležité bylo děti hlavní tomu věřili že je to prostředek k tomu aby si kristus který spasitel mesiáš umýt na to aby toto rozhodující a je to ta fáze vývojová znázorněna kdy člověk si musí přát muslí. Svými celým smích chtění. Aby po rozvinutí tohoto s života pozemského rozvinul také život jsou v ní. Jako nadstavbu. Aby z tohoto duchovního života mohl vzejít nechci z nás spasitel který to od člověka z pas sil dovedlo od do vědomého věčného žíti s bohem ano to je nutné kdyby tohleto nevinnou se tak jste nebude vůbec tu styk teta řekněme všeho nechte jenom vztek te klidně ani z nedělejte z zprostředka věcí zprávu ale zpočátku ne které matoucí záležitost. Tak jako mařit pro vím bez o ale mám doroste ten máte nejlepším nadějí. Ho zaměnit za nové a proto ježíš kristus u on nové jeruzaléma nebo od dal. A on novém adamu z tady adam nový dát neříká žádný ada ale neví padat tak tak tam nový tebe. A taky jsem tam říkal tekla ve tam krásně řečeno člověk na jedné straně šest. Oblouku člověk na druhé stali te ten nový a dám který musí z toho stále chopím pád jen toho starého vyroste ten nový ale musím mít tou s a jsem nové a to to se opakuje tak dlouho dokud ten člověk nad všemi svými nezvítězí dokud je potřebuje tady to je potřebuje moc jdou ho v jestliže bych půjčil někoho aby klidně se jde. A nic nedělalo to tak nemyslí prosím za tři. A to je pod post později ve na milost zvaný oděl by to vůbec vysvětlit. O oni vědí že s tím souhlasím. Se správně klidně světa jak je to něco jiné je to něco vyššího než s tím co je za tyto misse na něco ještě k tomu nebo co ještě dělat to je nesprávné ale na úrovni vyšší než to na ten o nikdy rozumí člověk svoje a teď to ještě ani satanem kdy ještě se nedostaneš kristus do na poušť kdy tam ještě není pokusem s tím tou jsem tak je nesprávné to za bídě. Teprve že člověk puzen k tomu aby se postil a setkal se se s tím a rozdal sytosti tak pak samozřejmě je v pořádku když od vás ale upozorňuju vás že on tady říká a ode dneška u jak na cestu i ti je a od země viz tu li na bo. On totiž se dostal do jiné o do jiné úrovně užívání své jeho když cesty ta s úrovní úrovní ještě nejenom s bohem ale i s úrovní vyšší jedno od ano ale bylo to cesty vás úrovněmi které mají vliv na tuhletu úroveň mohou mu být ta pomoc z ba je pak nevíte bych moh jenom si to přát a tu ti andělů by tady byl li me pomoc. Jak nemusel byste mi nikdo právě jako tento chtěl ne. To je omyl to nedělej nic nedělejte můj prost. Tam bylo zapotřebí se kde ani s neděl ale kdy kdy. Tam kdyby byli neusnuli v zahradě je třeba nic je tak by byl z jejíž nic nedostali na kříž a takové maličkosti ne tamní hráli velikou je to všechno je tak do pro lese rad se podíl bude na se ta všechno o. Tak si nevím toto asi nebudete z plně souhlasit s nimi tele nebo není to ještě dokonale vysvětleno ale spontánnost. Není jenom toho druhu kterou vyzná ten že vás něco spontánně proudí sám nýbrž dejme tomu spontánnost spočívá také v tom že něco váháme napovídá co jemu to napovídá a když se tím řídí spontánní ani nemůžete jinak než s po ta síla obrovská ta s ta z toho o pomoc tím jede pak o prosta se mi nemůže třebas po po jste posedlý. Ti bych ti o to. Aby to byla posedlost tom chorobném slova smyslu v tom v je třeba aby to první bylo potřeno aby tam na starost pod s tím prvním jakým byl by to první bylo tak jsem ho ježíšem jakmile se narodil. Tady na ten svět to žité nepochopili nových jde po po a proto si ho chtěl jak se přivlastňovat ale ta doba byla za nimi nic kdysi o mohli přát pro sebe oni si ho měly přát pro veškeré nic pro celý svět pro celý bez jako spasitel anděly si velice ctít toho že přišel to tak s ním že oni mohou být nástrojem toho oč. Bylo ukázáno že bez lidské podstaty není tomu nebo provést to ten bůh by byl vyvozovat u nic ale voni ho chtěli pro sebe tak to je jiné zacházení s a jestliže tedy ten ježíš potom měl své učedníky kteří mu byli posláni od otce i ten jidáš pod sval otce. Tak ty jsou symbolem jeho nového v definice jeho nové boží tak jak působí tady na tomto světě ne ale celého ještě ale větší část jeho já. Takže to za hora bere pomoc od otce tím že od dokonale poslouchá ale nic nedělá pro sebe ale dělá všechno pro ty své učení všechno pro své prosím opatrně z ti tak ti a ovšem že v této fázi takhle o on potřebuje a teprve před křížem do toho musí do musí se to zdálo. A oni se musí za tak i toho v tom si za ale ne to není že to sporné a nastává další fázi zatím nemám sytost to viset od pomoci toho o ale on chtěl říci že toto je viklat zprostředka a že ho třeba o to doplnit tím co předchází a co následuje aby to bylo dobře s rozumíte ten to je třebas o mu o to je hora kterou co od sebe modré. Co tady mluví o by jemu smyslovém tak který způsobuje že my vidíme mohl horní modré za tak oblaka vidíme dělá ačkoliv to není závislá na nás že jsou bílé jsou víra a tak do že ty hory jsou modré tak jako tak ale měl jako takové vidíme to jsem na závisle jestliže prostě se díváme na ty hory jako motto je ona ta oblaka jako mít. Dělá ale nemáme tomu jiný stav než pozorovatel tak nás to to neb po mu ta pozorní kdy můžeme víc také tím vím opakem. Také těmi moderními ho tam nic. A není to novým poutem naopak je to v nás vnitřní osvobození. To je kteří činnou do přírody a takle umí hledět na přírodu tak ses být velice s tím spokojeni ta osvobození od sami sebe a ten ne vším pořádku. Ale upozorňuju váže to pořád oblast smyslová a že přestože toto jsou světice buddhisti jsou obrazový otci a opravdu tam za s tak se přece nám ne u varují nemohou se u varovat ten zabránit tomu aby neužívali obrazy k k k k a aby z nich na jeho poli víc než co je hodné. A protože nikdo z mých se nedostal bohužel těmto věcem ten kdy ještě neměl obraz o tom prosit tak musím bohužel to veta před tříd. Bez za zrozování přirozeností je zen že někdy jsem tam o ji z mu. A jeho myšlenka o samovolné činnosti kterou nazývá zázračným působení. dělalo lidu není. Je přesně s tím co palec zažívají tele to je ctností zpod jiném magické moci. Podívejte se na tu zkušenost mém předškolním že to bylo pro ctností ne to to se stalo v tato chyb z katechismu. Nýbrž co jsem věděl že je správné že ano a co moje matka namnoze je nepovažovala. Za tak důležité neříkám za správné jako já. A naopak co považoval za správné a bude jste to jsem neuznal třeba v boha. A chtěl jsem tím říci že co je pravá z pravá ctnost je tu velikost boží. Je tam moc boží která vede člověka po shledání jeho podstata pravá. A tohleto jsem jednal správně. Podle toho co pod jsem viděl že správné byla moc která opravdu vrcholně vedla poznání boha neboť to nespadlo z nebe do sedmnácti let to vlivem okolnost těla všeho co se přitom dělal ne vedlo k tomuto poznání. To je vývojová záležitost co se tedy na zadržení to je to jako ona což je jenom dojem jo v neboť to co není ve vědomí existuje tak. Aniž z toho nic mu ani v zenu nemá tato moc nic společného s prováděním nadlidských zázraků kouzelné a zázračné ve spontánní činností spočívá naopak právě v tom že tato je dokonale lidská bez veškerý zná známek záměr to bylo dokonalé lidské protože jsem ho. Maminka v tom neviděla nic nadlidského viděla že to nesprávné. Všechno co jsem považoval za správné protože to výběrově považovat právě takto považovat taky dostat. to tu víru tak ta. Jsem pod měl život apod těla jsem všechny představy o bohu všechny zase nebo kterou dříve jsem pod chtěl nebe tak k o to co jsem potíral nemožné se nestarat. Tak to je nebyla pokoje žádná za uměle ano. jsem neměl u mysl napřed jednat správně apriorně jsem ten u mysl jemně co jemně byla postavena událost. jsem musel řešit a teprve teď. Jsem se potřeboval v správně potřebné se vnitřní potřebu se v tom zdání vnitřní potřebují správně řeč a to jsem neznal řešení správné se stal třebas mat tam třebas mat od postupně nebylo třeba se ta mat vypovídali ano aniž o tom věděli ale dneska na třeba je se vedl nebo říkal vypovídají událostí na. Ale něco chce neosobní kohouta čekal na poplach není z osobního své základ sebe korigují tříd činnost co to je to aby moh dorůstal jsem ho ozvěnu při sama z tam co co od koryto od je nutná vlastnost každého za v kdyby neměla tento o po kolektiv samo samo sebe. Opravují svým vlastnost tak by se nepohyboval to v určitém koridoru nějakým směle nějakému vývoji měl raněné mu ale když třebas někdo se ty poklad jsem tak dělá všechno k tomu aby s tím i poklad jsem byl učí se k tomu jsem ty poklad umět. A kolik může se v tom aby dělal chyby přítele ty poklad si třicet pořád sledovat aby se ne zakopávat přitom před pis o tak tohleto je důležité vědět že sebe kolik mu říci je nutnou vývojovou fází nic bez cele se neobejdeme. Ale jestliže bychom se chtěli kolik slova i v okamžiku soustředění tak porušíme soustředění v tom smyslu kdy děláme dvojí věc najednou tady jsem se soustředěna ještě cokoli budeme že to sledujeme svět to správné. To je dvojí věc a ta naše konec cení nás nevede ke spojení bohem že soustředili tak cení jenom soustředí jestliže mně to nejde a přicházejí my tam myšlenky které op tak musím. Trpělivě znovu nasazovat na předmět svého soustředění trpěli a protože to my ho. Před takové soustředně musí být velice jednou záležitostí musím celý jemně dotýkat všech těch myšlenek které ke mně přicházejí a nemají tam co dělat nesli rozebírat ve si odhalováním sice nechat svým s musím je li její za třebas svým mám pramen který ano ano ano skal si zase závislá a pak samozřejmě se dostanu. Nejenom za myšlenky které následovaly ale dostat se taky za pocity které zabraňovali další s nebo ti bůh není nikde pocitech žádných v obraz ani není žádné myšlence o že to není on a ani není žádné mantram po mu to ještě není žádné mantram není on je tvůrčí slabika tří to od. A máme se dostat bohu pomocí třebas o nic tak samozřejmě musím jít za o tak. Když něco přeje jste si jenom soustředí stejně z s. No tak když by celý život měl být spontánní činností jak je to se světlem rozumu bych chtěl tuto vaší obavu dost věřit že někdy dni nebudete potřebovat světlo rozum. Protože světlo rozumu je odvozené od pravé moudrosti odvozené nebyli chybí mně pole toho kam bází zavádí někdy správně když vás vede správně ale v žádném případě u pokud budete člověkem sen neobejde se bez rozumu. Co to potom jak jak aby tam o to nebylo rozpor není ta. Protože ten na rozum je v patřičné umí že pokryt nebo řek bych nastavené nebo rozšířen za oblast uvažování. Dejme tomu nemusím uvažovat na odpovědi o od poli kterou vám dávám. To si to na potřebu rozumově uvažovat protože to a to vědění není rozumové oblasti obsaženo to je za ano a to jenom převádím do rozumového soudu mi to mého tvaru tato tu močí jsem tady jenom očím že ano. Této moudrost. Takže toho světla rozumu potřebuju to o vědou vůbec srozumitelný jak pro vás tak pro sebe. I tak tam moudrost je absolutně nesou za něco nic v obec člověk svém životě to je ta tak že pořádně můžete dělat jenom toho co děláte spontánní opravdu kdyby jater ve co se li tou věc tak čím samovolněji to provádím je to dokonalejší. A ty to vám svítí rozum aniž víte a přitom jste vedení shora aniž víte a. Ale osob kloubí bez to aby se to potřebovali vůbec vět jak se to dohromady kou on to potřebuje tedy o to dohromady kou ano. Ale musí k tomu dal volný průchod myslím že to vám nebudu moci se od boha že svět tady je mluveno on zpětné vazbě že to v lidském životě dopadá tak že tak kontrola kterou člověk v sobě mám. Probíhá v určitých mezích v že v oko co je v totiž člověk se s tím být přímo vím něčím tak postupuje ustupuje třebas v tom nějaké nepravdě jen nebo nějakému špatnému konání tak to za tomu ten co do užit dělat. Ale jak se to příliš mnoho tak k o prosbu o co je a začne jednat radikálně proti tomu svému proti své to na s ale bych to znázornil ještě nějakým pokud myslím lepším způsobem. Tato zpět na vazba se podobá m. Informační mu systém plně nese jestliže je správnou třeba že rovnoměrně i to vám od ony výroku do tisíce výrok vzat ale tato se podle symetricky poměrně plnit celý rok nebes rovno dovolenou s tak je to čára od volili do toho tisíce ne řečí mohu přes ten dělat osla i. Z čas osla ypsilon je hodnota nebo počet nebo v jestliže ale vejde plnění faktickému tak se může stát že začátku protože je to co z nová výroba se neplní takovým způsobem jak se s jeho ustává se za právem je tady nějaká kom to a k která a občas při jde abys s tím si určité homme dost. Vás po ti i drasticky se začal deset pro třem za právem si v době ale že třeba přidat tolik atd tolik aby se to splnilo čas na jisté jo přidat páru aby se to splnilo jenom čele dobyli se to na řídilo oni kde doprovodu se pro jsem pod vládne jen když je začal s přijdou. Kom provádt jak to dopadlo tak zjistí se vám že ten právní je překračovat v protože ta uplynula nějaká doba. Které se říká konci den čím interval. Od toho ho okamžiku jsem to sis to třebas dílně že jsem let v toto začněte si tato nějak spalovat se dělat to tak proto a došel pokyn do wu že se napoví se s větou z to z než ten pokyn dolu přišel on třebas co nebylo splněno ale pokyn přišel musíte to plnit myslet že tedy není a oni to tam dole vzali jak to šlo o to si sebe milovat dál. Což nebylo za z čili ono to našem organismu jak osten v tom pallas systém této tam strašně pomalu od základní informace to je e kontrolní tomu o to jak mu zásahu a k tomu rozhodnutí nové bych tak řekl je tady či. Dokonalejší čím rychlejší je informace aktivní atd tak na to nená čím dokonaleji abych je osobě dává vědět ten co něco vykonává neprodělá jak to dělá čím by věz to zpracovat tím je menší nedostatek nebo menším naděje že by se to že ta rovnováha byla popošel na protože ten konce nečiní trvaly rychlý ano této myslet co pravdou o to noho. Ale čím pomaleji tento je to bude probíhat větší jestliže to pro kočku ale v kdyby si vůbec se nebylo nebezpečí že by kdo ho mohl neplní bede tak to tady forma že nevěděl co to je ta denně bytost plnil kdo je třeba o této tomto nic nebylo.. A taková situace vzniknout nerozdělené jen myslí. Tam ten bez není zastoupen kontrolní or dán mysli. Jinak nastává něco čemu říkáme strach vnitřní rozechvění neklid ano. Jako v každém takto svých ve ku kde horní o dolním ve jsou jsi blízko u sebe. Poli při miskou u sebe ten stroj strastech je a co je ten sys ten je v není k ničemu. Ty nese musí být daleko od sebe tak jsem sebe kontrolní svým organismu aby tam ve nějaký věky odkud kam se to může politoval čili v takovým el on když ten musí být do něho horní mez od sebe do vzdáleny aby něco mohl po je od třebas bytost mistr nosit kristu tak rostou viset velký z tak toto by z mého když do do s to to se na tři se tak. Tohleto je důležitá poznámka pro vaše soustředí že jakmile si zjišťujete se s s s s s že nemá v vůbec show to se soustřeďovat ne tak musíte jenom se snažit od soustředit jako do ale snažit se o co si od roste provedli za něco soustředí aby se soustřeďujete. Nese li se oko od jednali jater mám v jednu věc. To je těžko se citát povím že tato porod přirovnáním nesedí to kulhají nebo ho. Ale co za učení o buddhistické čím o tom svá. To znamená o takovým začarovaném kruhu v následků minulých činností minulý život ve které si musíme odsloužit zde na světě neříkal protože nesmyslná myšlenka ale je to myšlenka hluboce co prošly z člověka. Protože toto existuje jenom lidské obraznost která úžasnou moc které může doby také faktická existence ale není to něco absolutně nutného nebo absolutně pravdivého je to jenom vraty v pravda která působí jenom za určitých pod mu a bych to řekl na vlastní příklad jestliže tedy bylo mu. Je určeno nějakou sám s a co se se dostal do koncentráku. A mám být zabit nějaký bez bez máme jak s tím nějakým člověkem co v ní. Tak tak dejme tomu že to co si to nějak sloužil. Ale teď záleželo na že se v okamžiku by se to stát chovat kdybych se odevzdal osudu a při dělal to jako ta mnou skutečnost ze které není i v v ní. Tak jsem samozřejmě tomu podle a jestliže se ale s dal svůj život který je nositelem této sám s a tak ta sám se vane měl z čeho žít jsem spal svým život tak co co na mně. Celé toto před poučení jak vy tomu rozumíte bylo pak tam. Protože to bylo třebas před sám potření či ne o toto nestalo se na pokraje smrti o to bylo něco ale nestalo se. Ba že na něm co vás asi těmto věcem pohádkově dobře rozuměla se na několika místech o tom vypráví velice ducha plně způsobem při ze si hlavně pohádku o anděl mistra ne v tom tam jsem měl za do svět při sv. Asi co teďka se to svému. Patrně to byly pro svět že jsem měl sytost nad tohle tomu že více to samsara a co je to osudovost. A jak tomu rozumět textů ho mnou když to není žádoucí nebylo to z ko bylo cit. Nesmysl nebo aby je to uvedlo do začarovaného některou z ani nevymaní konci každý člověk vytváří novodobou karmu každým činem tři tváři novou karmu ale i každý myšlení citem římu čili když si od oboje nějakou vinou nová třeba místa. Čili vědom tohoto této zákonitosti by cení nevymanil z této úrovně na které žije pořád by se musel znovu vtělovat. No a to není zapotřebí jak směle se zdá se to úrovně kde se ten vzdává tohoto života když kristus říkal ten nemůže mít byla by se z vlastní život to měl za se o svůj vlastní život odevzdal na kříži tak překonával tuto úroveň o stal z mrtvých rozumíte a tak nestává mrtvých každým do překoná úroveň na které římě kde jsou sami se nic. Svým poznání před tvoje z otce na si nic z toho co svého poznání tak že hle jestliže tedy člověk se příliš přísně kontroluje tak se dopouští chyby která je přestal si licet ano.