Karel Makoň: 83-18-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To jsou říkali záhrobního života ale máte si vzít zápolení jak se tam ho svobodě bude do určitých rozmezí jich celé celé úrovně napřed jenom čas je potom celé úrovně astrální tak. A jak se tady nemůžeme do si ten se úrovně moc tne to jenom zase jak těžko takže co se do vesmíru když dopadne překonáme přestat prostože ano e si na nazval jsou to byl prosit protože nic vše pro kočku že v hrozit těžkopádné jednají by k tomu. Co ste co z může jogin se tak se tohleto je omezení že oni mohou v rámci své úrovně jsem volně nebo postupně stále volněji se letech. Učenost pohybovat tak ty jsi mental jenom ty si vždycky dělal ta že je vedl mohou mít pocit tam mají do správně zem říci jen tam daleko svobodnější než tady nýbrž on. Je vzat nazval dostane jsou poutá ani představami z tohoto světa jestliže třebas se nemilovali z nějakou věci dělat světě a ono je to mrzí tak najednou to je na nich leží jako. No jako na král jak za práci hlad ten říkáme že a nemohu do toho zbavit čehosi kdybyste to mohli vysvětlit jsem to je vaše přednost zase že to je jenom jejich představa. Tam totiž představa ta skutečnost jsou tak úzkém styku že ten mrtví se může například zase do za čím před stavy nesmím totiž se uvědomoval známého dovede neznáme. Že toto počal nová do jsem zažil že ono se jim dalo o manželce ale dobyl jsem jejích přestat živé do časové před a to byli představy absolutně. Opravdu se všechno páté předáváte a teď do zajímavé jak tam manželka která měla vidění těch svých představ bože je považoval za skutečnost jo. Snovou samosebou skutečnost se do nich snažila dostat svou skutečností jako na tam byla prvkem který se ale absolutně odlišovalo o těch zmateny představ jo tělo stavěl provázku. Jen o ten konat todleto protože ona nevěděla vůbec že to ji způsob vyjadřování teď posmrtný oprostit musel tam vyjadřovala kdyby to bylo ve si to je tak by říkal tak proto můžeme ale vás to nemohl nakukat proč tam větou. Tady tam dávala očisti informace které ji uvedena jiný způsob myšlení mělo potom jeho jejich těžkosti zase dále projít zřejmě vedla pomoc i přes tam v živé do který se ona pasován. My si tím že dovedeme kdo se dostal do představ z těch mrtvých oni mají své představy ve které přežívají tenhleten život to je něco co odevzdal skutečné pokud po. Deme za dveřmi tento život ale to je to tak skutečné že oni mně říkají že bez těch cesta ztratil neobejdou aby jede jásal že jsou schopni mít bez těla prosím zatím mají tělo které vypadá. Jako tohleto ale nemá to svou funkci prosím vás proč je to protože to představa která přežívá voni vědí spi dělali se prodělali v všechno přestal se napřed začnete bylo to je pro nás. Sice velice poučné ale nese je bezcenné protože si vede můžeme tak také on tam ten člověk zažili dožívá svůj život ale na rozdíl od tohoto tam duše tělo pravdu že tě. O které není dáno nějakou podobu nýbrž jednáno smyslem duše tak dejme tomu tam protože to převedla událost no. Ani z tohoto světa byla veden je přitom nebyla věděl že se díval na sebe nebyl jsem vědět ale viděl jsem přes sebou umírali si umírali jste se jako o dostal čirou na nějakém. Podle tohleto zase zem e toto umíral dostat ani na podíval neboli díval se díval zas za byli kdo se třebas po on byl se to jevilo vědět tam obě jako se jednal zase na to prostě věřilo vůbec to na semeno ani nezná. Jeslí o nebyla za nestal na tělo nedokázala ty není závislá na představa z tohoto života to bylo to bylo velice důležité je pro vědění že mrtvý se může dříve nebo později stát nezávisí na představila. Z tohoto světa jestliže dát třebas ve silo před sebou ale není ani za myslí a tohleto mně u pomíjí nám na stav duše osvobozené od tole ještě ono co to na nižší úrovni. Ale duše osvobozena není závislá na něčem co vnímám a přeci na tom může způsobilý když máte příbytek u m boha tak mi z ten závisí na něčem co vnímá na té. Ale můžete na to způsobu tak jsem my jsme si včera říkali že i takzvaně duchovně založení lidé. Si tu na si těží jako na dovolené a říkal co vám při přeje dosti ten jsem pana tech ona žil nýbrž se ocitl ve vídni vždycky opakovaně a dycky tam byl ale na dovolené. Vidění pro něho byla symbolem cizí do města to znamená duchovní oblasti ve které měl hledat boha a on tam také se tam svatou štěpána hledal dál a ale vždycky když jako toho měl na. Misku byl mu nablízku tak musel zase odjet takže ho nikdy nenašel nebo někdo měl nevstoupil a tak to dopadá člověkem že když je na pokraji toho vstupu do věčné. Ho života vědomě žitého tak najednou nemá čas protože starosti s tímto světem spojené ty starosti s tím co se v tom mu znemožní mít aby dodělal dobře na. Za tou věc a také to co se dneska stalose nebo co stačil to evangeliu a v tom slovu božím vůbec se starého zákona o abrahamově. Když si ty tři hosté k němu tak to je začátek dění které napovídá jak to mám prací začátku a. Je týmiž prostředky se nedá působit dál že kdyby se tím pro svědky tělo tam působit tak by to znamenalo zastavit se anebo úplně zkrachoval tak dejme tomu. Jestli ten abrahám byl navštíven hospodinu tak on jenom intuitivně pochopil že němu přichází jít jeden z těch tří ho sku takovost bodě jít. A ujal se ho aspon zase o tom aby ten ho spoj měl všechno jako kdyby přišel žil jít do svého domu a dal tady na by. Manžel třeba že byl dětem co mal všechno dělat to tělo při pravdou hostinu zkratka nebylo to byl snadné a bylo to všechno jenom řekl. Ničím co by se o definovat jakost starost od toho sto stalo toto tohleto vám nemohu vyčítal že byste neměli mi tu starost o o stav všichni mám co se ale tím může stát. Tím se může připravit jenom věc která ale které se říká narození izáka upozorňuju vás ale že do narození i zná je narození ježíše. Stav nemyslete že něco jiného my v tom i zákon musíte věc před obraz ježíše krista který se narodil a za jakých okolností se narodit v tam tímhletím způsobem velice mistrně vysvětleno takže. Řekl hospodin za rok příjdu a bude mít tvoje manželka syna stalose to znamená když ses starostlivý a když pečlivě hledíte v tom. Mu aby bůh u vás byl hostem výklady a měl všechno jako vlastním domě všechno symbolika opice to jistě rozumíte tak za nějakou dobu. U vás se může vnitřně narodit ježíš kristus ve si tady předvedli před deseti let čili proto to vzpomínám se že to jde ovšem se přesvědčil že. Vy jste si nebyli vědomi že to rození vše krista se vás dělo do člověku že se byl to nějakým to zablokoval je pak to tím způsobem jsem se o to stali i dál způsobem předešlý kterým se neměli. Od dostal tak dejme tomu se abra vám se dále nemusel stalo to máte si stála porodí silo nebo leto tady bylo dáno začala počala a to se jedním vyvíjelo samo o. Oni ten bylo tato samovolnost pěstování samovolnost je tam vloženo jako něco absolutně nutného toto vám nejde dobře to samovolně nám si budete chtít já. Který kteroukoliv pasáž potom rozvedu na teďka říkám jenom ten přehled ono kteroukoliv pasáž rozvedu a teď porodila syna byl to rozený. Izák tedy pozici to ježíš a teď také to zabití toho ji základ to všecko je to bylo tento co stoličkou kristem hl vnitřní oběť tam dělal. A teď ale za nějakých možná dvacet let se znovu světu hospodě i abrahamovi a řekl mu abraháme. Tvoji prvorozený jsili izák stojí mezi mnou a tebou ty si duchovním vůdcem národa a nem. Kdo svou funkci je řádně vykonávat jestliže něco stejně rád jako mně nebo o dokonce radši než paty vlastní již jeho syna a proto já. žádám aby z toho si na obětoval musí od stranit překážku která stojí mezi mnou a tebou tato je tvoje vlastnictví kdy a obě tu moji svého syna. Bez váhání abrahám naložil dříví na bedra svého syna izáka vzal vodu do ruky a přesto bylo asi na vršek a tam ji i přivázali a vraha. Mám při vás to řeším že si to podobenství stali se na to ježíše kriste bude přivázán tak kříž tak taky byl od země trošičku víš protože to byla mal tady dříví pod tím jako ten kříž taky dřívím vepři vás. Mám na tu ale když a abrahám vzal do ruky ku a chtěl ho pro modlou hospodin mu roku zastavil a říkal se. Chtěl aby se ze vnitřně vzdal toho vlastnictví teď ho nevlastnit a proto si ho ponech neboť že tomu ode postavení je. Ty víš co se stalo před těmi dvacet jeden před kolika že jsem ti ho seslal toho izáka tak si jestliže nako z vlastním nýbrž jako ode posláním to tak to tápal sine od. Jemně daná země to je moje zemi vám svěřena to jestli mno ode svěřený k tobě a jestliže teď si takhle budeš jednat tak který vás bude za klad rodu on ho a tak dále. víte a teď přijde na to ježíše krista ten tak než se do něho pustím do v tom pole za si jste ku ne tak bych chtěl jenom říci mým. Že kdyby člověk chtěl týmiž prostředky jakými ses stará dosud získat narození ježíše krista v sobě tak by toho nedosáhl protože cesta. Protože neposlouchal protože oni dostatečně trpný když též marií a roku je zajímá celý jak správně říkal jeden svatým mysím kam dorost né. Řehoř veliký že to co je epištola co čte před evangelií je tělo těch jenom měli že to není duch ještě to tělo. Tak tady si ji toto neděje to znáš dobře znát jak jednotu jim souvislý a jak ten starý zákon soucit s tím novým s tím co dělala marta a marie to znamená. Musíte postupně v této oblasti duchovní přistoupit trpnosti jestliže nejsem do včas al do konečně trpní na pravém místě a pravým způsobem tak prosim to neni nemilosrdnost boží. Byl v vaše neschopnost poslušnost kdybyste obětovali izáka tak byste měli řekli tu schopnost tomu správného a ale jestliže to na obě. Jedete že máte například nějaké vědomosti duchovního jsou to vaše vědomostí že máte nějaké zážitky duchovně a co v tom vaše záleží tak tím stavíte na hlavu veškerý duchovní. Pokud se musím říkat to co jsem kdykoliv zažil ačkoli sem vodě nevěděl že to je od boha to není moje nýbrž to třebas způsobil lékaři to způsobili především to způsobil bůh. To jsem s vlastním přičiněním nezískal a umělý bylo důležité jenom to že byla tam navozena trpnost včas byla navozena se brzo dokonce před. Časně v tom že oni věku a ta způsobila že ten pochod proces zduchovnění mohl dále pokračovat kdyby byl v trpnosti. Pokračoval tak se dostavil se ten proces zase musel být dokonale stále dokonaleji trpný to znamená to není toho co mně bylo ukázáno jako správné a. těch sedm asi krise musel být tak dalece trpný neříkám to zase špatně vyrazil říkal musel protože jsem byl ochoten zahodit celý tento pozemský život asi se nemusel ale byl jsem ochoten tehdy zahodit neprosí. Pět toho poznání které tak poutalo že jsem vedle něho neznal dalo jednou hodnotu nebo neuznával za o jednou hodnotu podívejte se na to jakými novými prostředky. Sem tam byl summu kupředu v daleko větší měrou poznání i vracím se abrahamovi on získal poznání že nesmím vlastnit jiné a na poklad tohoto pozná. Mít byl ochoten se zříci i svého prvorozeného syna kdy byl nebyl ochoten tak by byl nemohl to další vyvinout se tam dělo no. A teď kdyby byl ježíš neměl býval pannu marii ano svatého dostal k dispozici ze kdybys. Ji způsobem dokonale trpím tak se nemohl narodit ve vám jasné čili to narozeni řekli stavy že byl značnou míru trpnosti ale které oblasti kterou vám jasné ne všude. Například jakápak do toto když ten jsou do egypta to je velká činnost ale trpnost je to může poslouchali tím se přesně věděl že to vedle sebe existovat ta že to své místo to i ono ano. No a své pudového zákon nám protože tam jsou jsem byl velice krista dobře znáte a dostal jsem u marty a marií jesiž. Je teď je tam vykládáno je tam říkal že tam je svoje lepším úkol než tam mám tak taky tím míněno byla trpnější. Byla trpnější i ve chvíli když se měla stává že kdyby tam marta říkala ona se nestará o nálady víte toto nikdy hraničí s dojmem ze jiným. Že ten budete měla jidáše a ono to není pravda to nesmí být za v nás to musí být v mohl správnější kdyby tam nebyla dovol vás. Aniž je tak je to tady dál ale tam je jasně cítila je to správné je tam sedí a poslu ku kdy neni nabývat tento jasný pocit správnosti takové měla právo tam se nám nějak povinnost po své sestře. Dneska tam správně zmínil ten je s potom se tam vůbec nemluví o tom jednat příkon řekla vrací svoji lazarovy co s nim tehdy bylo ten dal příklad za patrně byl nemocen ve. Kdy jsem nebyl přítomen vůbec k tomu kázání nitra o něm zmínka že by tam byl taky seděl nebo nebyl pomáhám ona sama prodělala pro nás za jedna tato sama dělala ad ten vel do ten druhým ten bratr tam nebyl. Do ležel nemocen takže mu byl čili ale ty ses si potom právem vyčítali nikdy by byl tehdy u nás zůstal a ne odcházel nebi náš bratr neumřel. Ale protože jsi odešel umřela své tři dni po smrti a zapáchá není možné zachrání ježíš kristus za plakal a zachrání zato a zachrání. A zase se vrátím symbolice života ježíše krista jestliže tedy ježíš kristus kázal tři roky o duchovních pravda. A pochopili to jenom ti dobyli trpím jsem se chvilkami to chápali svatý jan jednou to pochopil dokonce svatý petr o zažili kteří taky časem a jenom chvilkami. Tak tato trpnost sama nebyla dostačující k tomu co se mělo dál vývojově stát bylo třeba ještě abys se zbavili marta s marií znamená i. A trpná i ta aktivní stránka člověka víry v pomoc boží v veškeré víry to je tam to si vůbec ježíše krista velice dobře znázornit a teprve se zbavili. Této víry byli na to navozeny bych tomu dovedeni událostmi zdánlivě zvnějšku přicházející tak ježíš kristus mohl zakročit tam kde jako víru pravou nebylo možno. E své dostat k pojetí toho zákonu to prostě vydělat to nestačila za páchal a přeci dobře víte žili krista řekl jsi a svatý jali mění to říkal si. Do vědom že to dost obraz smrti ježíše krista v jeho zmrtvýchvstání to všechno to se zlo z ale mělo to a tak to byl taky že obraz vedl tam na hoře nebyl tu obětoval abraham i základ. Dost dobra zmrtvých stávání prosím a ovšem jak ty které z toho patrno to zmrtvýchvstáním své fáze mi nestane ten najednou z mrtvých nýbrž myslí pro cestu ji. Pravým stává z mrtvých jestliže jsem třebas v předškolním věku k málo věci nic jiného to nelež rozumového a tak jsem z dával z mrtvých začal jsem zastával zmetky a vidíte jak je to tak to byl on. On proces a zatím těžkost myslet stalo člověka napřed absolutně nevidomého ten nebyl ani poučené co to bylo za za nápadně pánbůh jakou učil i tento který je pomáhal že řekl to co na zjevil jsem věřil že. Bolel věřit a tak dále dále říká že říkáte co je to za pořádek že pánbůh nepoučí člověk jakkoliv ho zbavil byl těžkostí ale by bylo zbavil těch těžkostí tak by mu nedo. Přál možnost se od osobní a mírou odosobnění mírou sebezapření on vnitřně roste a tento život je právě příležitosti k tomu vnitřní tom vstupu a to nám musí být smyl. S tím boží dopřáno abychom mohli v tom pomocí těžkosti které tady máme také vnitřně budeme se provaz se velice těžké když to budete se byl analyticky jak to by tím že to vede. Oni vždycky přijít na to že marta a mary je dohromady jít že abraham ku která pral provázku on chce jít byl ten starající se i ten poslouchající je to tak dále teď to. Víte se zasvěcení abram jde se to vrozenu této marty tam na li v ku a ten lazarovy ve před obrazem zase toho izáka že jo to všechno ušel řada která. M me jen jsem povědomí je zcela jasná a je to strašně rozluští potom samozřejmý protože musím vědět do jaké je předobrazem ne a do jaké my je schopna nějaký symbol. V si nějakou skutečnost která se potom stala ale zase bych chtěl se tomu podotknout nebojíte vystavit druhým svými vykladači to znamená nemyslete si že. Přesto na kříži ji přesto poprvně a že to nedělo věčně to se děje věčně jenom to bylo symbolicky vysvětleno smrtí na kříži symbolickým. Do smíte ne fakticky jenom symbolicky ale protože kdo se zase faktickou si po je ten musí toto co vám tady napovídá nám sám provádět teprve pak. Můžete si pojď ke protějšek krista může být také spasen a osvobozeno v jsem prosím vás jak je tady námitka je tady líčím cely ten sa. Dlouhý vývoj se všemi že těmi jeho nedostatky jel těžkostmi jít ven tak to přeci nemůže být dyž u boha říci taková obrovská moc ses že může provést všechno. Tohleto bez toho lidského způsobu dosahování i přes si ta pomoc ho hra ve něčím zcela o prosím jež něčím vývojovým s to nejsi ty pravé na to jak si k tomu přišel že. Protože si byl své správně kde to bylo jak ses by viděl jsem se nějak nebo co tady je ty si poznával co je správné a bylato moc kterak je přemáhala se se svým ani nepodobal. oponovat dělal se to co si považoval za správné takle by to mělo by vysvětleno a ne jak ty tolik kříž jak teď vývojovou záležitost prosím vás si toho dobře vědom že. To líčím lidsky zrovna jako jsem byl dobře vědom ježíš kristus že když mluví o podoben si do království božím je to líčí lidsky formes vás dozví kvas znaky pak kvas a proč to vůbec. Takhle říkal protože každý jsme jiné fázi vývojové a se nevěděli nově sázení se v tom předškolním věku ve co se o nás je tekl se to stalo se teď budeš po třiceti devíti letech. Prosím vás je tomu tak a kdybych to nelíčil vývojově jít tak bych vám nenapověděl který prostředek toho času máte s úspěchem. nemohl by stavy říkali je to věc boží bůh může všechno bůh nemůže mně dnes zrovna tak jako může všecko obojí je pravda. Pomohl bůh udělat u buddhy který přes se rovnat set let právo učil se svou askezí potřít živou to je právě je hodno poctivost nebo opustil bohatství opustil všechno to měl tomto světě a šel. Dopustili nakonec zkrachl u všech adeptů z kdo vyhodili tak si tvořil vlastní ašram a několika stejně vyhozen jimi lidmi pěstoval tu askezi dál a zase to nepomohl tak mě. Za sebou něco nebo neměl za sebou něco když ses se na něho dostalo do pod tím stromem věnování měl za sebou něco měl sebou snažení kdyby totiž tomu tak nebylo tak lidský si že život nemá svým. Se ten lidský liším od cesy snažení smysl to lidské nevnímá ten jedinečným smysl že kdo se neustále snaží jak správně pochopil jdete ten může být z pas. Se ani nikdo jiný nemůže být spasen než ten kdo se ustavičně snaží a kdyby se přestal snažit tou chvíli patřím peklu čili nestranně tady snaha která nemůže být konalo. Nám úspěchem a na druhé se tady snaha která je podmínkou pro ji kterýkoliv duchovní úspěch pracovat upozorněn tento podnikal zdánlivých v tom je zrovna el bych to mohl vyjádřit tím způsobem. A to pochopili úplně z jiné strany ježíš kristus řekl jestliže vám někdo řek že království boží je tady nebo tam nevěstce ráz. Boží je ve vás jedna věc království boží je vedla a za druhé řekl království není z tohoto světa kdyby bylo člověku jak. Že být v člověku kdyby mně kdyby bylo od tak je tak je to lidská záležitost tak je to tady tak tento v tom člověku tak si o to ježíš kristus své jenomže si neodporuje. Před ta oblast ve které nás bůh jediný jde na jiné úrovni nebo na u rovně mi dokonce myslel ve své podstatě není řeším nestvořenými ze a takže to královstvím nestvořené tedy také na. Jsem právě tadyhle tuhleti že číňani k tomu dobře říkají nenarozené nenarozené této nenarozené které jedná se zasto kdyby byl ě tu do stránky tímhletím jenom on se stal si věci. Protože toto vlastně pustil takže v této zdá za rozpornosti musím dál pokračovat že v tom rozpor mezi jít musíme nestranně při mně to byste byli snaží a. Se pod jesi kupředu tedy může si tady střádá něco co nemůže být vůbec patrno jako byl nějaký úspěch jelikož se do podoba dycky říkám nacházení. Malinkých kamínky kůstek do ten se ve které neni plnou vody a když tam hází kamínky jeden za druhým tak hlady navodit stoupá. Ta hladina vody to nese miloše kamínky ta vaše snaha ale ona stoupá protože tam to máte ty kamínky ano mám tady námitku jestliže buddha tato prosazoval se byl to. Novým aby pozorní od tolika mistru to málo zkrachovaly prosím ašramu a to něco všech prosté je obdobě milarepa předním třebas tibetu do domu ten jeho v musel vás se tím domy na lovu vlastně ačkoli. Jsi těla se obě znal dal také ona je tím je to příklad který se neužil správně mi řečeno protože to byla avatar ten buddha. A měli jiný úkol před sebou než máme my jít do tak nějakým které mým kamenem uvedeným kamenem celou tomu nestraní za novém zákoně ale my nemůžeme být za ni nebylo viz. Tam kdybychom měli takovou naději žili jednou budeme také vám jenom příbytek u boha na nemáme by mělo být bolela mne ano křesťanství let netvrdí nikde jít ale upozorňuju vás na jednu věc a. Že právě tohle to tady v fakt že od boha přicházíme nás čím z nás činí syny boží jít. Svým obdobnými ta aby řek dětmi božími abyste si nemysleli toto osobě mocný dětmi božími v který přicházejí od boha nikdo z nás to by bylo nepřišel než od něho. A máme za úkol se k němu vracet a jestliže řekneme tak dobře nejsem hoden se vrátit do otcova domu jsem se příliš malý moc tento ho promarnil ne. Tak jak jsem to prostě ježíš kristus se strefil protože se mi to málo rovní sil jsem si je taky něco a protože se vrátí to do boku udělal po takové mu. To nikdo nemluvil vtom by byl lámal každý z nás je předurčen to jediné určení které poznávám s ježíšem kristem že se k němu vrátí jestliže moment tam. Že se cítí být někde na se od ku a ne uvolnění kamenem je to v pořádku protože třebas zasto věku ale moc boží která je v něm nikdy není z pod skoku v. Vždycky nahoře bohové jste a opravdu nepřestává jím být jali ten největší vrah tím bohem vnitřně myslím že jsem tady nám chybí jedna zkušenost. Kterou si zachovali bohudík jedině indové aspoň tím že vedle poznání rozumu znají poznání vyšší které na rozum nedá a z něho nepochází to co jsem třebas dejme tomu zažíval spor. Vždycky v tom vůb dle mládí že jsem věděl co je správné a pokud se de řídit jsem to vždycky napadlo jedna zprávu jsem se do napadlo tak se to dověděl co je. Správné jestliže jsem tohleto bylo by byl řek bych s ním údělem ten nedění tak tady jem teď jsem si m nebo mně bylo prozrazeno že lidským udělenou jde. Nejenom být spasen jít ale také jiné převážel na dobu na břeh jedině druhým pomáhejte říkají v kristus ale jestliže toto je úkolem člověka nejenom koho vy kolik tys. Jsem se s kým úkol ale pomáhat těm druhým tak pak je to učednictví páně a na to máme všichni právo ztrácet přejít a dodnes to odevzdat příliš ponižující. Ale bych řekl že je to dost vznešený úkol by učedníkem páně zvláště když tomu učedníkovi k jiné toho že je za tím co on bude tím učedníkem ten jeho neseš. Nový na kříž a pomocí svého kříže do vytáhne dál k tomu musí dojít myslí v tu i kdyby člověk měl takovou. Tu tou že by opravdu dokázal překonat i to že se mu mistr třebas popravy na cestě jsou potupně poprali on přesto něj nepřestane věřit a bude stále za nima bude z toho držet třebaže. Tady mně to jedno by mělo to takovou moc aby sledoval to správné nese život je pořád tak bych s tebou z toho sil že máš pravdu ale člověk tuto moc nemám v slabá. Na tu pra nic a prosím vás to je stoprocentní pravda protože zastavuje jít z člověk je slabý jít bezmocný. Ale když jednou pocítí moc boží a podrobit se mu tak po tom mocí je silnější než kterýkoliv slovy. Tady je námitka nic jestliže ježíš kristus řekl teče jít ustu mít nemohu chodem cizoložné pět mužů mající jít. Kdybys chtěla život věčnými těla mi do říkáme česky jiném také v z v cenu tady se ho měla tak bych chtěl dál vodu po které se nežízní jít stačilo kdyby. Čili ode vzala jít mám vodu po které se nežízní jít upozorňuju vás na tu bodu podle něco co teče co do člověka vtéká. A když si vezmete jeden jdou šel tak to není totéž jakkoliv se nad vidět nebo když trvale ste u toho pramene člověk který chce a touží po tom. Jsem životě musí zůstat u pramene a musí z něho být nesmím být ten pramen odňat nesmysl to ani samosebou říci ani pro své špatnosti jít ani proč. Své přednosti on se do kolikrát říká i pro své přednosti a daleko snáze než pro své špatnost ve špatný ten se také nebo hříšný to takhle kom jsem nenese právo nezve se bez dávat toho kdo. Prvého o čem že není z něho a co co ho povýšil něco čeho není vůbec hoden ale to je to si si to co vejde do do jíte se snadno vzdává za takového vysokého zdroje. Myslím mám toho dost není takže upozorňuju za tom protože není tak špatné že člověk je špatným jít že se nesmí být dobrý se svými schopen jít pokud. Drží toho pramene a myslím že tady je příklad jobův byl vzorem znám sebe on na musel jsi mi přeci vědom jít když je. S tím hnán stále většími neštěstí jít vjemu všechno odnímá ono co měl rád a i vlastní život s jeho je ohrožen že je třeba je to jeho vina. On se musel být vědom že je to nás tam boží která mu to od zná a ne ne milosrdenství boží kdo ten než jak tímto způsobem miluje. Neboť ho o proč je od člověka samého od člověka který se drží stranou boha a my tohleto vedení potřebujeme ne. I v tom tak krutě jako u doba to bychom třebas nevydržení ale my potřebuje si zjistit nebo mít dokument o tom že jsme vedení od sebe k bohu že jsem my totiž máme ten den nic. Jiný jakmile trošku od sebe odstoupíme zase co nejrychleji s mít v sobě a si této největším neštěstím naší cesty když od sebe odstoupíme tak je to příležitost od sebe. Postoupit více a při kdy se k bohu a ne se vracet zase širší nějakým okovech k sobě no tak jestliže zachováme tohleto pravidlo ta tak takhle platí klid jednáme vždycky všechnu pro. Protože jsme vedením snem vedeni stále dokonaleji asi měnit větší silou k tomu bohu to znamená máme moc skutečně tu moudrost která jenom poskytováno tam moc zpět tou tak ty. Pravým vedeni ne nějak tím slovem ten tu e je tady námitka že dobu příklad není na výši protože starozákonním a my. Jsme přeci zastavím zákonem se jsem kristem upozorňovat za to v dobrá námitkám protože nestalo z nakonec jsme všechno zavrhnou co tam bylo tam byly osobnosti které byly. Ukřižovali ježíšem o abrahám které stali zmrtvých ježíšem jako třebas eliáš a to jsou lidé nového zákona abych tam celá řada když je někdo u kam. Do volána nebo vyhnána nebo popravena to je pravda ale ty z nich o který se nám zachovala zpráva beze v měl i za a eliáš a tak dál a ano to sou praví jít. Zastánci ježíše krista sme ten melchisedech před obraz jeho přímo jít tam to zvlášť nápadné v chyb ve chrám kteří nám e neřikám předvídání jít ale kteří nám dokumentu. Již je to co se stane se stavu víry vnitřním životě čili kdo jeden takový příkladům že ne nám dokumentuje jak to bylo s tím ježíšem vite. Vizte že ten již se napřed vzdal toho obrovského bohatství tebe měrou otce to z joba není vidět obrnit váze doba není. Ta teprv zprostředka jedna věc když tou byl to lidského života a teď začíná příklad jobův tak bylo bůh fáze nové o život na mnou o jeho majetek o všechno. Pořád byl o všechno obírá ale on nečeká bude o všechno obrátí on se toho dobrovolně ze říkal on věděl že je to projev lásky boží. Otcovy že se vtělilo tak bylo co nové umu údolí do o je to ve ten život to je si to že je dále nutné než ty si to. On se do u rolí jenom pro ty do tam žijou aby zase zemřeli nýbrž je třeba z toho vyvodit vyšší úkol a proto opouští nemilosrdně by řek ty. Celý toho kteří doby chovali a dává s bohem v rodině nebude matka do svou vibrací vedle křtitelem a proto odstupuju ze svých se a tak dále a tak dále. Nakonec mu nezbývá mu vůbec nic jenom dával no je to lidské tělo dokonale zničeno je jako u toho joba který trpěl malomocenství nakonec ano dokone. Mezi ničem je e před popravou před zničením ženu a tam mít dob končí jít svým příkladem protože nebylo možné ukázat joba ty za ni. Užšího do třeba ukázat jak to všechno bylo projevy lásky boží a bůh mu všechno vrací tak že do to nevlastním nýbrž bude pro znovu z rukou božích jsem si nesměl velikou výhodu že. V tom koncentráku jakmile ten esesman nezabil se ten život vzal z rukou božích rozumíte ho od chvíle ne předtím od chvíle mám. Od boha to je veliká vymoženost ani o nemám od nikoho jiného v tam jenom od doby od rodičů od tých jen nejsem plnějším jde matka kdo je můj otec od s. Díle rozumím a přestal sebe učedníky jsem zahání jesi taky neměli svou rodinu mně jenom svého mistra se nad tehdy našel svého mistra a není náhodou že třebas je někteří do. Celý povalil nepo za učedníka páně v něm si může my taky no takle na prostě ten kdo vám to je velice el progresivní způsob úkazu cesty vám. Takový byl našli mnohem více dám jste dávku ježíš kris bral se odvolával na tyto asistence aby není ukázal že oni tou cestou šli takže on nemohl ukázat nic jiného než co oni sami zažili vnitřně to. Muselo stát tak jak to voni může vzejít dříve sami prožívali tak to ukazoval ten jeho učení tedy šli do to málo jsem z toho by to tady jsou žit že ta cesta křesťanská není příliš rostou cestou dalo z toho co. A také mnozí velcí svatí byli strašně z můj s tím s čím co se s ním dělo a vám že si promění ten na svých moc nevážit proměn smutní svatý neni. Tím svatým protože ne lepší známkou svatost je velká radost která člověka postihne nutně každé fázi o jeho ve je dokonce nebes teď. Zná protože tak nadpřirozeně vznešená a veliká člověka do míry zaujme že vůbec není schopen se vracet život se to jsem tohoto světa ale je ona dost vnější nic. Než ostatní jiné protože přes všechny proudy které toho člověka pod utkal mají on zůstává ne a to mu těmito modlí v tom koncentráku těch kdysi svou se do radost tím jsem přerostli životem. jsem nebyl tráva ten jít tím čím byli trávení ty ostatní rozumíte to byla by to bylo si radostnější okamžik celoživotně při těch pět měsíců v koncentráku protože jsem chodil. Ježíšem kristem bych tak řekl lidově soustavně jsem bral jeho moudrosti bez meze a taky jsem byl soustavně krávě. Zase tady mám námitku tak to je nebo o o to utrpení zase. Slasti to byl nějaký ji nepřirozený způsobu pochopení věci nýbrž on si jsem byl to libo ho na tom latinské nebo slovo libují si toto jednom tato řecké slovo. A to jedna z nejhorších zet duševních chorob jo to nepude trpěl on takovou těžko duševní poruchou vlastně ten jeho e proto. Protože za ním zatímco on vykonával nestálá choroba nýbrž poznání kdyby on byl nepoznával vůli boží do míry jak nutně potřeboval aspoň také. Vodě potravy to vydržel tady dovolila ve vydržel a jednak by to bylo se nesu nesou o bylo to pořád dát k tomu nevlastnění tohoto ale zákon je vychovávala k nevlastnění ale které končily dokonalým svou. Mu ten sbohem radostní rozum kemp vjemu všechno přidáno co předtím von nemohl ničeho protože by se byl v tom se byl že by se byl v tom zapomněla byto o do to hlavní prostotě byl za měl za cíl ne. Ten výklad do stavu výklad se druhé kapitole druhé části cesty zen od vás chce klidně sedět a nic nedělat začátek ni dá. Že s pomsta mu zpět na dálném východě považoval mu zdá něco co je pravou přirozenost slovně. Tu janu a není to tedy ani něco záměrně vykonáváme ho ani něco co by se plánovat mu napřed ani ne na to vane bohu je to prostě při. Rozené samovolné jednání upozorňuju vás na jednu věc že na vás tak existuje samovolné ne plánování nic vnímám. Vámi přímo ne ovlivňoval jednání našeho organizmu e kde to všechno klad samosebou ne srdce své tele zel střeva se pohybují. Si vnitřní sekrece funguje pobíhá krev a my to všechno přímo neovlivňuje ve ano to jde kdybychom tohoto starali tak se tak dokonale o podle postará ne jako se o to stará naše přirozenost. Tato přirozenost tam ukazuje co je základem naší celé bytosti že to spontánnost samovolně z nejen naší vůlí prováděného něco nýbrž prováděného samovolně. A teď teďka dobrým pozorné tato samovolnost která je základem naší existence zde na zemi a vlivem niž umíme můžeme zde vůbec žitý ten nabral. A nejen naší nes samovolnosti naším vůle našeho chtěním a chce se dal ne zmocňovat e další o dalších oblastí které by se také dali spontánně kdo to moc milovat. Provádět činnosti které by se daly spontánně provádět kdyby ona měla právo proč nico vojín moc i tam kde mých svou vůlí nedovolujeme působit rozumíte příliš jsem mluvil o o. Tomu ateismu dvě tak to je rozšíření o pomoc nic musí jedno je v tom nějaký předěl působících oblastech kde dosud nepůsobil ano například dejme tomu když se vámi. A to o tom že z mládí jsem byl veden předškolní věku k tomu co je správné ne že vlastní vůlí alespoň práně. Jsem prostě jsem považoval za nutné jednat správně a ne z vlastní iniciativy jsem věděl jak spontánně věděl že mám jednat správně zase jsi povalit abych správně jedná. A zachovat se podle toho co jsem se bylo ukázáno zase ne z vlastní e zas ty schopnosti že je to správné rozumíte tady je základ to byl první počátek spolu to. Ti telat zavolat někam dál než normálně zastavuje u vašeho našem způsobu život a to potom samosebou když tento o dal průchod tady jsem poslouchal e. Je to spontánnosti která se projevovala zcela nové oblasti lettres to vaně projevuje tak to mělo za následek které právě novým toho řetězovou reakci která po tom stoupal do další je další oprostit práci osoboval další je dalším schopnosti a budu pocházelo z. Jde o sem nakonec nepatřil sobě nýbrž sílí tomu to o tom paty z mu tam jsem prostě se přestal starat jsem se nepotřeboval u k ten vlády stalo o to co se normálně chtěl. Padá co udělat co je správné krise pořád rozvazuje se stanete vaše mysli nerozdělená této hrozné po ničemu oni správně bojuji teď zen buddhisti to dělám mysl ta znemožní. Je správnou funkci lidství vůbec ta znehodnocuje člověk tak to za základ toho ji nezná hodnocení jsem zažíval tu veden vládní tak tomu poznat to rozumem a plně s ním souhlasím. Neboť to je to pravé pojetí spodní ta rostly jako než který setká ano ale sám. Se dvou sebe se mu nemůže to znamená tím co jsem spontánně poznával že správné se mohl něco provést jsem mohl se mnou ne a. Nemoh sem se mu sebe kdy se to rozporně nevrátilo temně vůbec se ani jednou i nesmíte nějaký rozpor třebaže maminka říkala proč ty tohleto nepřijímá proč to nepoložil správný ještě to rady. Říkal mu protože jsem e přímo poznávající svého řekla tento všem sanskritsky a do toho nevěděla co to říkám tak říkal notak provede aspoň někdy poslech. No tak to je žije v takové rozdělené mysli jako třebas vy takten si tohle tímletím rozdělením způsobuje že není schopen celobytostně mentálně celobytostně. Mu být on se nějakou částí rozumově k bohu jít nějakou přes sice ještě nerozhodl tam stojí proti tomu je tím způsobem zvláštním způsobem stojí proti tomu našemu to ti bohu toť. Jsi děláte něco jako ten cestě nesou myslí cestou přesto nesouvisí co bohu nevede například hledáte klíče které jste ztratili jste si nevede k bohu tu jsem se musela vaší cesty. To je jsou ča vaši dovoleny se taky ses tady třebas říci to by se u nemohl stává ne že bych se neztratil to jsem hosta ale že bych hledal a nebyla teď a před nebyla by to současné duchovní cesty já. Tím sice vrcholně znechucen že musím něco hledal je tam vidím ten hluboký rozpor v tom že věděl že jsou neházely k lasky pod nohy tím že musím třebas let klíče velice nikdy životě nedaleké na zemi. Věci prostě závaznější a to mně vždycky byl připravilo o klid ale před že se jeden věci tím že je to připravilo oklik tím že si dokázal této rozvoje nám mysl provazy byla ještě uvedeme. Je toto rozvoje nám mysl vzdaluje od boha dokud jsem toho ses tím nebyl rovnal dokud jsem ty krise našel to řeknu takhle konkrétně tak jsem byl vyvržen jsem. Z království božího jsem tam kde a teď si představte jo proč tam není to bude snadné protože pořád tomto říci něco nedá. Nějaké uspokojení od tohoto svět to se mně nestalo od sedmnáctého věku předtím a tam se mně ho svou lásku přírodní vědy opustil. A na další látku sebe měl ani man že to tak je to vysvětleno tohleto první no říkáte mi tady. Jít ale ale měl jsi dal sku bohu a to je obdoba vel nějaké další lásky řekl no jenže jsem byl tak nevědomý. Že ji jako jsem si myslel v předškolním věku že tam bůh nevede se protože vím co je správné nenapomínal napovídalo z do žár zvolal vím že to tak správně nebo nesprávně protože. Není vůbec pánbůh se to dalo jen toto jsem se definovat atak taky když jsem nastoupil duchovní cestu sedmnáctém jde o něco tak jsem si neuvědomoval že jsem začal miloval boha vů. Vůbec tím že jsem sledovali jenom toho abych mu patřil nic jiného než je mně jsem nešel než zatím abych mu dokonale patřil. To nepovažoval za lásku vůbec ne nikdy tento takže jsem se v době deset toho svaté roku modlil abych mělas nebo kterou jsem dokoná. Ale postrádat se na spodní těmito nevědomost o to litoval zpraven jede jsem to pocit nebo sem se po si jako člověk který nemiluje boha tak za kým jsem to za sešel. Zase jsem to neměl definoval neměl do sem tento nebe a bylo to nejlepším po ta protože pak v tom koncentráku tato přestala miluju boha nepřekážel nebo je to před. Eva falešné tam jsem totiž se poprvně dověděl že bůh jest který miluje ve mně že vůbec svou lásky bez toho při svou jeho dálky lásky dost do nebe pomocí jeho láska. miluju čili on jest který miluje za žádnou to mi jiný ho také to on který miluje toho bližního ne takže od lidově zase nemiloval nikoho z vás ani manželkou a nikoho nemiluju je to on který miluje já. Víceméně pokulhává je za jeho láskou nějakýmu přistupuju tomu to jeho hlasu lásky smyslu nic víc tak patrně pak tobě v tom ale že bych miloval nebo v sobě. Že by se modlil o to abych miloval taky nemohu říct taky se nebo že nemůže to nesmysl na vojska prosím bez vašeho do mělo to sice se devět let modlil o to abych dělal tu bohu pánbůh mně ukázal se to. To boží možná že kdyby se byl nemodlil že by bylo tomu nedošlo rozumíte no tak tyto modlení něčemu dítě by měl tomu neukázal co je to láska boží a do to vlastně miluje chtěli se byl absolutně o pušky. Je od boha o kterou jsem se domov kapse odpuštěním že chci se absurdně opuštěn tak to jsem nepovažoval v chvíli za projev nejvyšší lásky boží a on to byl nejvyšší bude vlast. Nebo neboť měli se projevy ve mně jako milující jediný milující jediný existující jediný poznávající tak muselo dojít tomuto přechodu smyslem nebi. Ž že tam vedle nešel ani pánu se nevejde do člověka který je něčím ještě to chce to to samo od sebe né. Bez představy o sobě že říkal není to je v podstatě správná myšlení jenomže je vzata z prostředku mám právě byl těmto zen buddhistů nej. Jít za zlé že oni nás překvapen kdy zbytečně tím že zprostředka vedou ne začátku a to nám dal veliké potíže a způsoby. Je v nás dojem rozpornost oni ovšem pomoci jde rozpornosti se dostávají za ním aby oni toto oprávnění ovšem toto oprávněno to jsem prostředí toho toho ašramu nebo toho kláštera kde ten. Toto pěstuje ale ne je takhle dobrota nýbrž ten se tato musím pro svět celý život než se dostane které moudrosti upozorňuju vás na to taky je mise se nám věc a to tam také. Jakým způsobem musím mezi tím vést ne umírat vést aby mohlo u myslí protože měli se poučit z přírody jako samo nastává ho jako jsou samy od sebe modré. Je hory a sama od sebe bílá oblaka tak samo od sebe je také je také s nima je také špatně ošklivost také to není zá. Mysl na nás nýbrž to je všem co jen nad námi chce zanáší úrovním naší vůle a vám řeknu vytváření vám je ze tam. Naším za naším vůlí to jen nad naší vůlí že se vytvoří to je mu biologickým zákonem vývojovým že nejsme na takové úrovni že to já. Bez vytvoří že se musí být takže kdyby se nevytvořila taky nejsme člověkem aspoň ne takovým kterým v spodní tím mohu vůbec nějakou bohu pra tak teď by mohl vůbec se ty věci se lidé říkame přijímat od tak. No hodiny věci by nemohl dělat vůbec nic on musí vyvinout své a všechny schopnosti které z toho pocházejí z za tím účelem aby byl pro sebe i pro to společnost e něčím aby pro něco znamenat aby tam byl. Platným členem této společnosti i pro sebe za čili pozor není něco co by se mělo potřít to je omyl. je něco co se musí rozumějme a kdyby se napřed nerozvinulo tak by nebylo co potírat ježíš kristus několikrát ukázal jak se má. A rozvinou nejdříve to své promiňte že budu vůli spatra nebo to dál viklat doufám že to nebudete potřebovat po těch mluví být taky ve učinil to se dávným viděl tisíc sedum set let. Milost je národě jen tím že ten židovský národ byl víceméně plnil k tomu hospodin přikazoval stal pod dojmem toho že když to bude plnit takže tam zrodí mesiáš. Co to bylo taková od mně to co ten která vel tu které mnozí ani nevěřili ale důležité bylo věty hlavní tomu věřili že je to prostředek k tomu aby si kristus který spasit. El mesiáš u nich narodil a bylo to rozhodující a je to ta fáze vývojová znázorněna kdy člověk si musí přát musí svými celým smí chtění. Aby po rozvinutí tohoto z života pozemského rozvinul také život v duchovní jako nadstavbu aby z tohoto duchovního života mohl vzejít mesiáš pro nás spasitel který být. Toho člověka spasil dovedou o do vědomého věčného žít s bohem ano to je nutné kdyby tohleto nebylo nutné tak jste nebude vůbec spolu s ty teprv je všeho nechte jenom jste klidně ani s nedělejte. z zprostředka věcí zprávu ale zpočátku ne matoucí záležitost takou vážit rozum jim bez o jeho rozveden ten nejlepším naději ho. Zaměnit za nové proto ježíš kristus mluví on nové jeruzalému nebo svatý jan a o novém adamu stali ale dám nový hada neříká žádný ale dál. Ale nový padat staví padám nový padal a také jsem tam říkal ztekat ve tam krásně řečeno člověk na jedné straně přes oblouku člověk na druhé straně ten ten nový a dám který musí z toho stal chopím. Pádem toho starého byl se ten nový ale musím mi to za jsem nové a toto se opakuje tak dlouho dokud ten člověk nad všemi svými mezi je dokud je potřebuje taji já. To je potřebuje moc dlouho jestliže bych jít ničil někoho aby klidně seděl a nic nedělali to tak nemyslí prosím tady si tato je pozn post později vemu na milo. St se volný oděl bych to si vůbec vysvětlit tak to voni vědí že s nimi souhlasím se správně klidně světa nic nedělat petr něco jiné je to něco vyššího než s tím co je za si to myslel na něco ještě k tomu let. Co ještě dělat to je nesprávné ale na úrovni vyšším ještě na úrovni kdy rozumí člověk svoje je to ještě není satanem kdy ještě se nedostal ježíš kristus byl na poušť. I tam ještě ani museli tím duch tělem tak je nesprávné to zabíjet teprve je člověk musel mít k tomu aby se postil a setkal se se. Svým a rozdal sytosti tak pak samozřejmě je v pořádku když to od vás ale upozorňuju vás na jednu věc že on tam ježíš kristus říká a ode než. Takový jak na mně sestupují ani a od země mistru vůli nahoru on totiž se dostal dojít jiného do jiné úrovně už. Živá nic svého když jestli s úrovní úrovní ještě nejenom s bohem ale i s úrovni vyšší bůh je nad úrovněmi pochodem ano ale bylo to cesty klas úrovněmi které. Mají vliv na tuhletu úroveň mohou mu být tam pomoci zdalipak nevíte bych pod jenom chci dopřát a tu ji andělu by tady byli jsme pomoci jak nemuseli byste mi nikdo chránit jako ten petr chtěl to je omyl to nedělejte. Nic nedělejte můj prospěch tam může bylo zapotřebí sedět a nic nedělá ale vědě a ty máš kdy tam kdyby byli neusnuli zahradě. Jak se vám stě tak by byl ježíš kris nedostal na kříž přátele na takové maličkosti že tam hlady velikou roli to všechno je tak toto lese rad se podivuje na co je tam všechno. O myšleno tak by nebyly toto asi nebudete si úplně souhlasit s nimi tele nebo není to ještě dokonale vysvětleno ale spontánnost. Není jenom toho druhu kterou vyznáte třebas něco spontánně probíhlá nýbrž dejme tomu spol to spočívá také v tom že něco váháme napovídá ten co jinému provedla bo. Dávám a když se tím řídí spontánně ani nemůžete jinak než spontánní než síla obrovská to spontánnost toho o pomoc tím je to je taková obrovská zažili nemůžete dost oponovat jste posed. Vy si bych tím od toho aby to byla posedlost tom chorobném slova smyslu k tomu je třeba aby to první bylo potřebu aby tam nenastal rozpor myslím první zatím byl není jak to první je tam bylo tak se do. Od ježíšem jakmile se narodil tady na ten svět buď to židé nepochopili nový židé nepochopil a proto si ho chtěli zase přivlastňovat ale ta doba byla za nimi. Kdyby si ho mohli přát pro sebe oni si ho měli přát pro veškeré nic pro celý svět pro celý bez jako spasitel ale jestli velice s tímto od že totiž. Do vlastním že oni mohou být nástrojem toho neboť bylo ukázalo že bez lidské podstaty není to možné vůbec provést to ten bůh vy byl tu vyvozovat po nich ale voni ho chtěli prost. Ne tak to je jiné zacházení s a jestliže tedy ten ježíš potom měl své učedníky kteří mu byli post. Dáváním od otce i ten jidáš byl poslání od otce tak ty jsou symbolem jeho nového definice jeho nového jít ja tak jak působí tady na tomto světě. Ne celého ještě dál ale větší část jeho ja takže to za hora bere pomoc od otce tím že hodu dokonale poslouchá ale nic nedělá pro sebe. Ale dělá všechno pro ty své učení všechno pro své učit prosím opatrně s ti v taky něho dál a ovšem že v této fázi. Takhle to on potřebuje a teprve před křížem do toho musí do musí se toho zdál a oni se musí za taky to mi toto musím vzájemné to není že bytost po rodné a nastává další. Bázeň nebo proti nemám sytost domyslet od pomoci tohoto text ale musím chtěl říci že toto je říkat zprostředka a že ho třeba o to doplnit tím co předchází a co vás se. Je aby to bylo dobře srozumitelné mohli třebas pomoc ji voda kterou jsa nepotřebuje modré se tady mluví o by jemu smyslové jít tak který způsobuje že někdy. Víme mohl hory modré to tak oblaka vidíme víra ačkoliv to není závislo na na vás že jsou bílé jsou víra ta oblast že ty hoden jsou modré tak jako tak ale měl jako takové. Vidíme tak touž černá závislí jestliže prostě se díváme na ty jeho jako modré a ta oblaka jako by dělá a nemáme tomu jiný stav než pozor. A tele tak vás toto nepoutá pozorní ji můžeme víc také tím jiným opakem také těmi modrými horami a není to nový. Jim poutem na naopak je to pro nás vnitřní osvobození že to je kteří činnou kdo přírody a takhle umí hledět na přírodu ta ses víc velice tím uspokojení ta osvobození od sami sebe. A ten lepším pořádku ale upozorňuju váže to pořád oblast smyslová a že přestože toto jsou světice buddhisti jsou jít o. Na tom borci opravdu trans na myslí tak se přeci jenom ne u varují nemohou se uvažovat za nic zabránit tomu aby neužívali obrazy a aby z nich jeho koly víc než se hodné a. Protože nikdo z nich se nedostal bohužel těmto věcem tehdy ještě neměl obraz o tom prosím musím použil protože ve. Přečíst vesel bylo to malým přirozenosti je zen zřejmými jsem tomu jiřímu a jeho myšlenka o samovolné činnosti dorozumívá zázračným působení. My dělalo dům je přesněji tím toto jsteli najít to je to je ctnost jít od v jiném lidské moci podivejte se na. Tu zkušenost mém předškolním věku co bylo pro ctností ne celo se stalo v tato chystal těch myslí nýbrž co jsem věděl že je správné ano li a co moje má. jsem namnoze je nepovažovala za tak důležité neříkám za správné jako a naopak co považoval za správné ale důležité to sem neuznával třebas živou boha. A ten chtěl jsem tím říct že co je pravá ctnost pravá ctnost je tu velikost boží v tam moc boží která vede člově. Ta poznání jeho podstaty pravá a tohleto se jednal správně podle toho co pod jsem viděl že je správné byla moc která opravdu vrcholně ven. Nad poznání boha neboť to nespadlo z nebe do sedmnácti let toho vlivem okolnost všeho co se přitom dělal ne vedlo k tomuto poznání e to jeví bojoval záležitost zase jsem prosím. Že tedy za za že ten to jevilo jako volá což je jenom dojem jo neboť to co není nevědomý existuje v od tak. Ani v toho ji svýmu ani v zenu nemá tato moc nic společného s prováděním nadlidských zázraků kouzelné a zázračné spontánní činnosti spočívá naopak. Dvě v tom že toto je dokonale lidská bez veškerý zná známe záměrem to bylo dokonale lidské který jsem o něm maminka v tom nevěděla nic snažit. Které ho viděl že to je správné všechno co jsem považoval za správné protože to výběrově považovat správné tato považovat taky dostat to tu víru protože to tam jsem pod měl. Dostat a po těla sem všechny představy o bohu ten všechny zase nebo jenom svýho jsem po těla nebe no tak z toho co to jsem potíral příklad ten nemožné se nesprávné to tak do ní. Je nebylo to vole žádná za uměle no jsem neměl úmysl napřed jednat správně apriorně jsem ten umím jsem neměl přeje měl byla postavena ut. Málo s se mým musel řešit a teprve teď jsem se potřeboval nic správně potřebuje se vnitřní potřebu při tom zdání vnitřní pod. Je můj správně řeší a protože jsem neznal řešení správné jsem se stal třebas mat tady ten třebas na o postupně nebylo třeba se ptal matky vypovídali ano aniž o tom věděli. A dneska třeba předvede se vedl nebo říkal vypovídají události se na to je něco mu své na osobní takovou zač stran ne ta poplach ne. Není z osobního tak tu ze základ sebe korigují příčinnosti co to je to aby mohl ou musel jsem ho prosbě musí sama tam co co dosud koly doba v to je nutná. Vlastnost každého kdyby neměla tento o po kolektiv samo samo sebe opravuje svým vlastnost tak by se nepohyboval určitém koryto nějakým s. Jale k nějakému vývoji měl raněné jemu ale když třebas někdo se být ty poklad svém tak dělá všechno k tomu aby s tím ti poklad jsem byl učí se k tomu jsem. I poklad umět a kolik může se v tom aby nedělal chyby při ty povel chci sice pořád sledovat aby se ve zakopávat přitom předpisu podobné tak tohleto. To je důležité vědět že sebe kolik vůli je nutnou vývojovou fází bez které se neobejdeme ale jestliže bychom se chtěli korigovat i okamžiků soustředně. Tak porušíme soustředění v tom smyslu si děláme dvojí věc najednou tady jsem se soustředěna ještě cokoli budeme že to sledujeme svět za správné to je dvojí věc a ta naše ponese. Denní ten nás nevede ke spojení s bohem jestli soustředil tak se jenom soustřeďuji nebo jestliže mně to nejde a přicházejí mi tam myšlenky které mně po ještě jít tak muss. Jen trpělivě znovu nasazovat na předmět svého soustředění trpěli a protože tomu mi ho před takové soustředně musí být velice jednou záležitostí musím celý jemně. Dotýkal všech těch myšlenek které ke mně přicházejí a nemají tam co dělat nessi měl rozebírat nessi odhalováním jestli se nechat tím nebe z musím trpěli její za ně. Třebas vnímám pravému který dál ano nebo že jenom z krásy protože ta se nejsnáze krásné a pak samozřejmě se dostanu nejenom za myšlenky které následovali ale do. To se taky za pocity které zabraňovali další postup neboť bůh není nikde pocitech žádných obraz ani není žádné myšlence o že to není onu. A ani žár nemám tomu on to ještě není žádné mantram není on tvůrčí slabika přítel není to oné a máme se dostat k bohu pomocí třebas on. Tak samozřejmě musím jít za o boha tak byste co přeješ. Si jenom soustředit stejně to jste dnu když by celý život se měl být spontánní činností jít jak je to se světlem rozumu. bych chtěl tuto vaší jít obavu rozptýlit že někdy nebudete potřebovat světlo rozumu protože světlo rozumu je odvozen. od pravému milosti odvozené nebyli chyby pole to o tom bází zavádí někdy správně když vás vede správně jít ale. Žádném případě pokud budete člověkem se neobejde ten bez rozumné co to potom jak jak aby tam o to nebylo rozpor není ta protože ten rozum. Je v patřičné míře pokryt nebo řek bych nastavené nebo rozšířen za oblast uvažování jít dejme tomu nemusím uvažovat na odpovědí. O odpojení kterou vám dávám v tom přitom potřebu rozumově uvažovat protože to vím a to vědění není rozumové oblasti obsaženo to je za ním ano a to jenom třeba. Nad ním kdo rozum jeho srozumitelného tvaru tato činu močí jsem tady jenom tu očím ke ano této moudrost takže toho světla rozumu potřebuju k tomu vědou vůbec se rozumí. Ten jako vás tak pro sebe jinak ta moudrost je absolutně nesrozumitelné uvědomím v mu jít obec se v lidském životě protože. Za tak že pořádně můžete dělat jenom toho co děláte spontánní jít opravdu i když ten velice cely tou věc. Tak čím samovolněji to provádím je to dokonalejším a přitom vám svítí rozum ani živíte a přitom jste vedeni shora ani živíte lásku ale von to kou bez to abyste to. Potřebovali vůbec věc jak se toto malinkou by to na potřebuje tedy on toto hromadně kloubí ano ale musím tomu dal volný průchod myslím že toto vám nebudu moci světlo. To se u barvě svůj prostě tady je mluveno po zpětné vazbě že to v lidském životě dopadá tak že že ta kon pro vám let kterou člověk. Slovně jít to probíhá určitých mezi bych že pokud to totiž člověk se nesmí být při mohu vím něčím tak postupuje ustupuje třebas vtom. Nějaké nepravdě nebo jít nějakém proto mu konání tak se za to nové co do vůli si dělat ale jak se to příliš mnoho tak z tohoto z mu to co je a začne jednat s ním radikálně proti tomu to. Svému proti své trpnosti ale bych to znázorňuje ještě nějakým pokud myslím lepším způsobem jít se tato zpětná vazba se podobá no. Informační mu systému plně nese jestliže je správnou třeba že rovnoměrně to vám od vůli výroků do tisíce výrobu vzalo. Ale na to se bude symetricky poměrně plnit celý rok z nebes porovnám dovolenou co tak je to čára od nuly do toho tisíce ne tak než mohu přes kterou dělat. Osla i přes čas od sat ypsilon je hodnota výroku počet těch výroku jestliže ale vejde plnění faktickému tak se může stát že. Začátku protože to třebas nová výroba se neplnění takovým způsobem jak se chtělo dostává se za právem je tady nějaká kon provádt která občas při jde a bystří jsili. V určitém momentu třebas po ti i jak lidsky přes začal deset procent za právem určité době každé třeba přidat tolik a tolik aby se to splnilo včas na jisto je jo. Přidat páru aby se to splnilo jenomže je to kdo byli tento nařídilo voni bylo pro jsem procent pod právem když je za čas. Jdou kom provádt jak to dopadlo tak zjistí se vám že že ten správný je překračovat v dal protože tam u p. Byla nějaká doba ve které se říká konci ten čím interval od z toho okamžiku se to si z toho třebas k jemně že se neplním co zrovna je to jestli dal to nějak spí. Ale roce dělat to jak pracovalo a došel pokyn bohu že se napoví více sil tou mystos než ten pokyn dolu přišel ono třebas to bylo splněno ale pokyny přišel musíte to plni. Je svět je tedy které ji a voni to tam bylo vzali jak to přišlo a prosit sebe milovat látku což nebylo žádoucí čili e vono to našem organizmu ja. Osten v tom stalose systému kde to tam strašně pomalu od základní informace z e kontrolní tomu toto jemu za vás. Tomu vám k tomu rozhodnutí novému že bych tak řekl je tady tele čím dokonalejší čím rychlejší je informace aktivní a trpně na to. Na čím dokonale je ta rychle je osobě dával vědět ten své jsou vykonáváte prodělává jak to dělá čím bych město zpracoval tím je neničí nedostatek nebo nečiní naděje že by se to. Že ta rovnováha do porušena ten protože ten konce věčným trvaly rychlý ano této rychle s pravdou o to nahoru ale čím pomaleji tento to bude probíhat ježíši jestliže to pro kočku ale. Je teď kdyby ale vůbec se nebylo nebezpečí že by byl kdo ho mohl neplní jste vede tak dokonale nic považuje nevejde. Co to je ta denně bytost plnil bylo by třeba této kontroly nebylo a taková situace mám ve vniknout v nerozdělené mysli. Tam nesení zastoupen kontrolní orgán myslí jinak nastává něco čemu říkáme strach vnitřní rozechvění neklid ano jako v každé jen tak to jsi kde. Ku kde horní o dolní ve jsou si blízko u sebe tolik že miskou u sebe ten stole z začneš věd a co je ten systém je s ním není k ničemu. E ty meze musí být daleko od sebe tak jsem sebe kom pro nic jim organizmu aby tam byl nějaký věky odkud kam se to může pohybovat čili e v takovýmu jak. On když jsem musím do jeho horní mez od sebe do vzdáleny bavilo třebas mohl po je odkud tělo sytost z mistr zase kristu tak rostou vyšel velký z tak se to vy nená než to že když toto se let že se vzdal né. Tak tohleto je důležitá poznámka pro vaše soustředění že jakmile si zjišťujete žes že nemá vůbec schopnost se soustředěnou. A tak musíte být jenom se snažit o soustředit jako to ale snažit to soustředění k kon proste provedli za něco soustředit. Aby se soustřeďujete nestaly se oko jsou jednali dělat jenom jednu věc to je těžkou se tři dál budu mít že toto porod přirovnání neseni do budovaly nebo no ale čtu dá. Ten určený po v buddhistické ničím to co psaná vtom to znamená po takovým začarovaném druhu v následků minulých činností minulých životech. Které si musíme odsloužit zde na světě neříkal že nesmyslná myšlenka ale je to myšlenka hluboce je co prošli syn člověka protože toto když. To je jenom lidské obraznosti která úžasnou moc které může doby také faktická existence ale není to něco absolutně nutného nebo absolutně pravdivého je to. Vám relativní pravda která působí jenom za určitých pod ním a bych to řekl na vlastním příkladu jít jestliže tedy bylo nýbrž určeno já. Ako sám jsa roku jsem se dostal do koncentráku tam mám být zabit nějaký bez bez marném jakým nějakým člověk myslí stal tak dejme tomu protože to fakt jsem si to nějak smysl. Sloužení ale teď záleželo na jíte se v okamžiku kdy se to stát budu chovat kdybych se odevzdal osudu a při dělal to jako danou tři kupte. Činnost ze které není tím tříd tak jsem samozřejmě jít tomu podle a jestliže se ale vzdal svůj život který je nositelem. Této sám svaly tak ta sám slova neměla z čeho žít jsem vzdal svůj život za samsara míru celé toto před určením tomu. Umíte bylo to tam protože to bylo třebas předepsáno prosím snaží o toto nestalo se na pokraje smrti roz bylo něco v ale nestalo se o to. Němcová asi těmto věcem pohádkově dobře rozuměla se na několika místech o to mi pravými velice duchaplně způsobem před ze si hlavně pohádku o ani jemu strážného v tom kam ve mělo které dobří. Při ses jít si to teďka se do svému pravý to vy a musím říct že jsem měl sytost na tom je tomu vysvětlit co je to samsara a cel to osudovosti a jak tomu rozumět jak k tomu vám jo. Mu když to není žádoucí nebylo to s koly otci jsem to byl nesmysl nebo byl to uvedlo začarovaného kterou se nikdy nevim najít buď on si každý člověk vytváří do o novou karmu každým činem tři váženou pravda ale i. Tady myšlení si dařilo k čili když si o to bude nějakou jednou nová se narůstat čili vlivem tohoto této zákonitosti by se nikde vymanil z této úrovně na které žije pořád by se musel znovu se. Roku no a to není zapotřebí mým jakmile se vzdá této úrovně jak sme se tedy vzdával tohoto života když kristus říkal že nemůže nikdo dál více svůj vlastní život o to měl stran. Že on svůj vlastní život odevzdal na kříži tak překonal tuto úroveň a stal z mrtvých rozumíte a takhle vstává z mrtvých každým kdo překoná úroveň na které žije kde jsou sám se. Svým poznáním předkové přes otce jánský myslí dalece svého poznání takže jestliže tedy člověk se příliš přísně kontroluje v tak se dopouští chyby která je křesťanství velice ten se na to.