Karel Makoň: 83-19-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Hle jestliže tedy člověk s ze vší když s s do. Tak se mu z víc chyby která protože jsem si licet vám že při již od svých a ty škodu vůle znamená vědomí vlastní hříšnosti malostí nepravé pokory. S vědomím nevědomou neschopnosti způsobily že mnozí dobří lidé zanechali se z činnosti rezignovali anebo měli tak poraženeckou vím co s tak by miloval o nebi schopni z při to se dostat dál tedy z kou bude beze strachu o on co z kou jsou sví. Jsou jedním z největších překážek na duchovní s. To jsem co to ba tam od co že to vodbyto mu jsem byl jiní za citoval to když vede čím přišli těm stal se přes to co říci. Ale chci vám říci že pozvání samy o člověku nepřistoupí že poznání se to duchovní dostavuje tehdy když člověk je patřičný jestliže se člověk na vás neklidně svou neschopností. Svou hříšností svou ono v s s s s s s s s s ti si s tak šel znemožňuje si další s a co je třeba se to případ jak co je mi do toho že jsem schod proto se cítím dnes to tak to je. Ještě to co ještě cítí nechtí a co s tím něčím je hlavní překážkou abys setkal s po se musím cítí díky nebudu ani schod ani schod nýbrž prostě mu ji tak pak okamžitě svítící neboť se chopím pro. Nové spontánnosti. Která pochází od boha bůh totiž i před je aby v tom se k němu vrátili bůh totiž není jenom tvůrcem který be všechno ze sebe. Nýbrž taky spasitelem který vše co je ta. A abychom se dostali z pro nic si žili v čí do příliš spasitelské musí ne o po čti bohat mu chce. Se stát marnotratnými si ji. Ale kdyby ta našem marnotratnost bez tomu že bychom si řekli nejsme schopni se vrátit do otcova do to se o tom je ta mi i jako marnotratní svým který všechno promarnil tedy který jinak řečeno jej ničí. Ne podnítí absolutně nehodný a přesto be tak ten se chopil druhé vlastnosti boží aniž ho spasitel s která ho ne o mně teď jde do otcova do při ne když on tam ještě tam se bude tvářit čí vim že ne mám tady co a. Protože jsem byl marnotratný všechno jsem to nemohu nic nabýt ale ten otec mu zaručeně řek vrátil se z do nad víte si ti z neboť nikdo víc nemůže dáti než svůj vlastní život zase jsem na téže úrovni šel a když oddá třebas bohu a musila taky bohu v fázi rozhodujícího musí dát. Bohu ale někomu do vás dost ohrožuje tak pak je s bohem a to se dáte stal. To jsem se stavím za to aby činnost procházel na bez přemýšlení. A popisuje jako ne ale jez vůči nebo ne vyčlení. Oku ni jen a. Oni to dělali pomocí od se k odpovědí jako za tu od vás k začne přemýšlet takto stop no že od nejsi schopen samovolně je. Hle aby vším tady být jednu dvě z když jsem samovolně schopen když jsem poznával co je strach a když jsem nepoznával co je staré nebyl jsem schopen této co z to není tady v tom přít s pod u toho otce a tak je třeba na člověka dovést. K tomu aby samovolně poznával co je z na ho jednoduše zbavit se sama sebe přestat přestože od ze si je to nejsem a jak se to může stát ne nám tu operaci do toho dělil ale zaujat s. Jsemli za udělat z tří dělením přestanu zapomenu svých. Toto vše vady být po do za velice příhodné abych ji mohu vysvětlit jak se poznávám jestliže za povedu dýchá a nepotřebným tedy a s tak se strašně do boha fakticky do ten či se zapomněli sebe na všechny funkce které pro viděli samo od i samu o. Jsem zapomněl prostě na sebe tak jak se to geneticky vyvinulo do mého vých král měl pozorování tohoto světa. Když ta. Např jak to s nebo o zaujetí pro nějaký cítil uměl bylo tak velké že zaplašilo veškeré jiné zaujetí. Tak to co on vedlo k poznání boha samosebou ne ne napřed od pro zaujetí pro správné s to ve potom dobro zaujetí pro boha se. Tím zaujetím prosto se dostal na úroveň kdy jsem její za to se použit nového. Nebo nové úrovně poznání na nevim si máte dojem že jsem po je jak k tomu dost. No odpověděl protože on není třeba být zaujat bohem to taky nikdo nedokáže tak jsem to se nikdy bohem to jsem vás je zaujat nebyl on se ukázal tak o co je ve za ve pochopit že to nebyl mocí v lese nebo u do odolat tak skutečností která byla skutečnější je tohle toho tak jsem musel tuto o to tedy za jinudy. A tam to za skutečnost jedinou skutečnost která existuje jsem zatím šel jo toho za o to z na při do na rozum. Ale to slova se podobala přirozená nějaká zaujatostí na boha zase obou vůbec nechtěl nic vyšel. Nýbrž to byla zaujatost pro správnost. si myslím že v v vybití křesťani viděli dívali vypracovanou tak dokonale to co co to jako třebas ale ode litoval aby a kdy do se za u ho o to aby to splnil od proc. A nebyl to nebot to co cestami mysl nýbrž co bylo před co hora nebo od jako o jiného zajedno od toho. On by bezhlavě to plně tak by se zaručeně za to dostal v něm narodí o tom čili jakýkoliv systém zaujatostí která trvalé míří sám plněním něčeho. To jeho pořád od to je správný systém jak se dostat za sebe překonat chce. Jak zapřít sama od sebe napřed ten nemůže za to že. Jsme si řekli jsme si tady že zaujatost je vlastně takovým základním prostředkem vývojovým tak který můžeme záměrně působit. Čili že tam nějaké jsou lidmi východisko k tomu abychom se někam dostat aby je to pravda ovšem je tam několik tak i za to je rodů prsten z nevysvětlí především zaujatost bez své ne navodit jakéhokoliv druhu každý je když potom vám o jiných způsob tomu jakosti ale když známe když po si toho člověka tak z les snaží. Ne on napřed zaujmout tam kde to pro něho nejsnazší kde nejpřístupnější cestu jdeme cestou nejmenšího od toho jeho bytost. Všem mohlo by se také stát že zaujat pro několik věcí najednou pak samozřejmě musíme výběrovou cestou nebo že bychom výběru cestou ho při vlast k takovému proč pátku. V těch zaujatost tech na by vyloučil ti ostatní zaujatosti aby je podřídil ve hlavní ano to je boží protože. Vybavit ho z nějaké nové to z si třebas mnohonásobné je nesprávné to znamená vy znamenalo o klec při jeho bytost v jeho vůli předčasně ho zbavit možností jiných které a že on se může časem stal se miluje to co oni nové to ztrát. Zpočátku bylo v pozadí na přední zaujatost ta tam ta ustoupí časem protože tady je do všech no takové řídké ano tak proto není absolutní an musel si tohoto vědomi ale může by také za letos která řeka svádí z pravé cesty. No takle od toho je buď ten vychovat dala nebo jsem se sám by u znal že toto svádí pravé. Ale jestliže o to u zná také to v pořádku a od toho bude o to chtít vystříhat tak z toho třích a protože to jeho zaujatost tak musíme mu najít jinou zaujatost která je zdráva kterou co od ze ba nahradit tam minulo jiný ten no samozřejmě člověk moderní je takového typu že těžkostí. Jednostranné za ony je naplněn mnoha hodnotami které stojí vedle sebe a svou prvního stejně důležité. A to je těžko jinak přesto vymanit než právě to co od toho že ta hodnota která se pochopit i se chce za o tato stará se na to. Tam vítěz s potom ty ostatní co mě. A když tomu nepřidá u to o to co jsem všeho myslí s jinou tak v lásce tak nezvítězí tady láska co jsem mistra řekl velice dobrou platnost a účel ano. Tak že na ti to udělal uměním vůbec to co se v ale tak od ku no ano ale o mával roli ji ve větě. Ano myslím že jsem jim to ostrost poznat tak v který na to šli na tu techniku co jsem a ty ostatní říkali noha on takže kolik veliké když patmos svých pak jeho napadne ale je na něm vidět jedna věc o je proto za udělat. A když jsem s nimi mluvil tak om proto žil s otcem no a z toho přeneslo přes noho těžkostí dělat propastí kdy ano marně. Napovídá se mi tady že vidí svět za udělat člověk sám sebou. A to zdali by se nedalo této vlas z ji pochopitelně mu tříd. Když se toto opomněl no tak se udělat ran nejhorších chyba postu. Dopustil před tak velké chyby které by se byl kristus nikdy nedopustil například on napřed poděly musí učedníků zaujatost pro tu spásu. Protože byla to byl dal se do by některý vším panny sama je ve nebude konec světa on to ovšem visel vnitřně ne se na vnitřní konec světa o ostatní člověk za si dycky konec světa a to nebral říkal on ho když se k od svět sám. Protože ten spasitel tady velí náš že by zrodil a tak dále tak to jsou při znaky světa aba se tedy ti spasen jděte za mnou jo tak oni na to je to na k i ta na tu sebelásku. Je či se vás o nemohly projevit naše spásy nějakého konce který by vedl k věčnému životu. Ale je dočasné převtělování ale věčnému život. Jakmile jež si el. Ale dokonale takže opustili své nad mi to znamená to co mi měli nejen či. Jinak kromě spát sví. To znamená s s s s be oni opustili své nikoli v sebe. Ta touha po z vás to byli oni tam ho jiná a o tom stávání to od kde je rozumíte do úrovně ve proti vědět o napřed zbavil pokoj jejich a za ne je to to za sebelásku jiný samotný rozumíte do a tou potom mal nebo málo ty tři roky a vytahoval je ani čím vysvětlil do tak vás ale my to né. I toho tím že je be do byla jsem bližnímu aby pomáhali zásadně atd tím dokonale za pomíjí dali na chce te čili jestliže tady ne li je tato poutanost sama sebou tak taky vede k tomu zapomnění na sebe když tím začnu způsobit mimo sebe v lásky bližnímu bez ohledu na sebe apod se může stát on o patřičné vedení a když on. To muset. Že ty moje cítím chybí jiní se že se dostal do mají mámy v ku. Ten před jinak li s v kdo v když od toho poznávej sám sebe jak to rovnal nad vyšel z těch vysokých školách že z tvých je neúplný protože neříká. Celou větou poznej sám sebe že jsi nic jo ne ne ten mi totiž když než začneme se poznat jako nit z tak musím napřít sebe poznat že on kdyby když sebe nepoznala pomůže. A my bychom my sebe nepoznává jak on vidí všichni ostatní o že bude mít za to být tady na vidí v modlitbě. Ale kdybychom jako se takle napřed nepoznal tak nemůžeme taky to nech to s kdy musíme něčeho vycházet atd pro vychází ve s přirozeností a co jsem vás lidská nás vede k tomu že kdyby jdeme svoje se cítíme být člověkem nějak plat nemá něčím a čím dokonale se tímto ničím be čím stáváme tím je větší naděje se stane tak tví vědomím z toho nic z ale bez toho předchozí. O to nejde. Takže z to si není ve tam správné ve obecný před tamto předpis konečný tak dejme vina že do od mi na lou založení obchodě. A proč to op vodit jeho jednání nechtějí slevit. Jak jiný dojem že mají právo na to aby za svou snahu byly nějak odmění el tento dojem je chybný nebo především neví co je pravá odměna to nemohou vědět a za druhé. Neví se to odevzdanost poruší základní. Před poklad duchovního pokroku který odevzdanost to z. Se tají trp a jestliže tato míra trpnosti na ducho cesty chybí tak ona starat po sto na to on nemůže jít dál ten na dnes tak celá ta cesta citem. Takže ono je třeba odbourat jakékoliv nároky vůči bohu ty ty ty ty a bych to se ještě na tom dramat jsem to do mého život jsem si při koncentraci těch první devět let do o dokud sice dokud se devět nepřál nějakou odměnu boha ale jsem svým aby naučil milovat no tak. Se tak k a ta. Aby abych miloval jeho víc než cokoliv na si tím že přebrat co se s. To to mockrát říká a toto přání se byl o pro te tak vědy je to koncentrák z jak je to měl on chudák ukázal co je to láska k bohu když jsem nebyl schopen rozumově to pochopit. jsem nevěděl že to je absolutní ode za do za všech okolností. Jak ji ukázal ježíš kristus na kříži opuštěn od boha a nevěděl proč je opuštěn pročs bože opustil on přesto svého ducha odevzdávat vám to s ne. A toto se od nás chce toto je správný postup na duchovní co z za všech okolností bez o nich není jsem na sebe bez lítosti se odevzdat no tak je potřeboval jsem k tomu. A se do pro člověka a je to ba dal správně aby o to se stalo že dobrým s pól pracovníkem božím a aby z taková ve vším tímhle tím. Abych se toho všeho musel vzdát abych musel u znal že to bylo všechno když nit. Že to nic neznamenalo před tváří boží jsem se dopustil patrně nějaké chyby základní něco třeba z ba mávám ve ale toto k tomu se věnovat. A v tomto stavu by jsem se považoval za nic z s to byl připraven k tomu aby na ode ten esesmani to bylo veliké po že ano a kdyby sebe na to dostalo postavou nic. Tak neměla ani tam ona padnout chudá ani ne nepravá by vykonavatelem tohoto zázraků se setkal s tím učení že krista a tak dál. Tak je vám to na stanete podstatou duchovního pokroku odevzdanost bez náročná bez ohlížení se na sebe te a jsou o tím monizmus vnitřní tak jsem vše se do před kristem řekl toho o kterém se dát krátce není pravé ho. Kdyby byl ježíš kristus ukázal něco jiného to je že tak by byla lámal. O ukázáno že beztak op u po které se dát rád že není pravá ti li učedníci nebe vede k tak k tomu přišli že moje zázrak. A on nemohu vede k tak k tomu přišel do otec opustil době ne větší přísně jo. A to nebyla jednorázová a eva to ba ale je to s on už. Zavede getsemanské prosil od přejdeli v tom moč od denně my od země jsem to tady ten růže a tou. To neni na ó ano a to bylo to pravé milosrdenství boží. O takle z pak byl toho nesměl vyspěle jeho rozvinutí jeho já. Kde ono do trvale ve spojení s pod jsem po na toto tuto schopnost naše a tam viz k a na naznačená co to potom to potom o že to jde o by se dostal do příbytku boží a ne že by to tojá dnes stalo tak se tam o dostal vědomí. Tak že myslím že to po lidem proč bych na po těchto pouček z napřed si tak před na tak vono je to tak o nic při tak o jisti i toť sic není z si na to jdou zprostředka o dát za tři. A toho se ka ale se do lidí tak by to mělo nedá se do takže ono se kráčíte činy k o to nebude. Protože ono pak že se přibližuje po nějaké úrovni o nějaké rovině nějaké zdi tak kterou narazí. Ne mnou ale tato klepá při které vzdána stravě otevřeno. Co si není tvoje záležitost aby si z druhé je ta jeho ten dělat nebyl nad na taje tak nepotřebuješ klepat typ pak je domu klepáč na nebo na stará se o to je do ho to ta nebo nebo do doma o to se nesmí jista na tom tvoje starost na to z toho bylo teď otevřít a to nejsi ty. Jsi to ty pravé a no tak to naváděla se tím ve cítích tak či tohoto vůbec se stavech ty dělej ty pro ba je to klepání o bez to si bude otevřeno protože při z pravdy od a vám. Nevědomost je ve skutečnosti pravou přirozeností budu o bohu. To znamená pravou přirozeností osvobozeného rozumně víte z pas za mého vědomě věčně žijícího protože všechny vědomosti jsou něčím co jsme zde na byly to znamená něčí konečný. Že mám jakoukoli vědomost tak se mým nabyl zpracováním smyslových poznatků ven ani oblast ti. To znamená v určitém se ku vědomí. Kdežto u za tím toho se tělem za čína pro nevědomost čili vymaní li se to je to oblast ti vědomostí. Od li tu se a z toho nevědomosti mám dojem správný not jenom že tato právo tam není práva tou v tom smyslu ničeho nýbrž je ti práva tou být jedění jako takového nerozlišeného všechno obsahujícího na tom je postaveno veškeré na bože ty na není. Že totiž dokud ne vnikne někdo kdo je to oblast ti nevědění. Do doba která se nedobývá postupným poznávání. Nýbrž vstupem nebe do na tam stoupnout tamní jak. Jenom proto jsem vystoupilo v oblasti vědět že jsem ztratil paměť. Stačilo pak žení dát že na paměť nestála mezi mnou a bohem to je jedna věc která nám ve se před na ti tak pak mně to neznamená že člověk tedy taky v tom na tom nevím. Oni o vším stačit najednou v tom smyslu že se od o po od tam by nám po u toho ještě na boha na zem. Zaujatosti vůči bohu se o po právo do paměti. A tu pod na jaký byl před tím otrokem malého u úzce ku. Vědomí nepatrného. Které nehraje větší roli v tom vesmíru v jedení je do jako pravda tak a tak. V tom celém vesmíru a není potom vůbec žádnou překážkou a to bude na tak že to není jak tady vysvětluju om se to takovost. Že tak koho je přebývání v něčem. Ještě nerozlišený na el pojmenováním a tvarem ale existující na takže namarupa jen dál no z tvar a pojmenování jen na host na tom ni čem které je bez toho pojmenování a bez toho k vám ho tady. A jestliže tam člověk vnikl ne z nějaké o pro cestu pojmenovaného. A nebo tak se vám na to jinak než medem tvarem tak třeba s s představa o bohu tvarem dále tak. Ten oni do toho nic je poznamenán tím to vstupem oni se tomu člověku neprojeví jako nic nebo se mu projeví jako bůh ve tvaru třebas. To mu k se to s tím bůh o panna maria na obého ani to ne ani to se nemůže vůbec tak třebas indové tomu že to pro vy to to je oba než ta pak o z on je to tam vůbec ale je to nos na tom nic a to v podstatě zda od do protože to nic. A to nic se pro nás naprosto ne hodnotné z toho důvodu se od od tam bůh ta ne jako nic. Protože tam konkretní honit není tam to se pokud se nějak vysvětlit budou od tří věci jsou předvídá mi v tomto nit a nemusí cesta. Ale co to to vůbec za tak to není považována tomto spise bohužel o který o nic nevědí. Zevní jste. E budoucí ze tření světa a vesmíru a časoprostorová všech těch poměru tam. Že ano to je řek bych nebyl z pozice nebo se předvídání budoucnosti jak by to mohlo by pak a to tak nemusí vůbec to spadnout to není předpisem z s takovým abys se proto o to muselo stát ale je s tím počítáno. Kdybyste tam jsou všechny možné ale to na ty vedle sebe postavení tak kdyby se lo na kteroukoliv jednou pata nad li mu je za okolností jakkoli ve vesmíru on se jako je smyl najednou od a na ty wu nají řídí tak je toto váha připravena. To připravená stará je v tom nic co tam být na ten nás připravenou na a nic víc aby se díváme na minulost. A tak tam vidíme co se z toho co se předvídá budoucnosti uskutečnila. A ona je to za na jenom se jak se vám nebude říkal to přirovnání ono je to živé. To že od žijeme me nic než to tam to dobou host jen ne o živené nic tak dejme tomu oživené jim to na tak jak o tom dost viz v tom. tady je te o že ve tam minulost kterou nazývá mez temeno. Semeno se oživilo o to toto tohoto k tomu. Ten prosimvás nesnažte jsem se řím že to není skutečné minulo svět tak skutečná jako je stane ze stromu který vznikl z toho s tak na aby to jsem tak skutečná tam jako semeno to neb při tom nebo v okamžiku existuje a je v něm obsažen celý budou musí v tom přestože ještě nebylo ještě o začal klíči janově disponovat k tomu aby sklíčen ano k si že to se vám do říkal to se to opakování jak celé to. Tak se takle tak že takle vět existuje to je jeho čas že to co zato při do doby dané dostanou na tak to víte to je jeden jediný čas. To je obsah času v tom to nic tak je tam obsažen nastat. To si takže to tam nějakým přirovnáním nějakým obrazem vysvětlovat o bych ta zase by to bylo zase by dokud malo najednou kou než tady let. V ale když to všechno kdyby tam mělo to ty dvě věci protože to se sebe dohromady tak chápete tak je to metafyzická kaše je to chaos z vašeho hlediska než kali kterého nepochopitelný od dycky. Takže tam se to je jako o hluboké nic když se do toho poprvně vnikl na klepe extazi tak jsem měl z takže přijdu o život tam k k k k k to tak vodu po je nic že moje mět o které tam pronikalo mělo to jde se tam ztratit v tom obrovském nic ne. O to se o k a k osměloval než to co do se o světa aspoň vstoupit do toho s. Tak tak dělo v jestliže tedy přes tam vizi. Mně to za nímž nic vyššího nemůže být a že to je pravý k cíli člověka. Takové nic co by se smělo použít projít jiný účel. To není takovým nic neexistuje jediný u čeho toho je že to v síle člověka. Tohleto a ne něco z za či nic vyššího není to je pojetím jak se velice chabé se s tam jsem proti křesťanství ale o že jsme se dostali ani z ten pro to že z be daleko než tělem od toho pravého pojetí nic jestliže třebas že kde ukřižování vše krista považovali. Za tak vzdalo je to tak do od degradaci lidství tak se nejsme čeho nemohly nikdy u za jako syna božího protože dát se ukřižovat takové po činí z ví. Toužil být čím většího není možné oni například kamenovali toho pero chtěli zbavit lidství ano to bylo neničí ponížení. neboli pro člověka připravit opravám při při do něčím obdobným. Tak to do tak kamen u dal tu hlavní proč neuznali při krista a proč řeky by to byla stejná nesmyslnost protože jak se si všimli. Oni řešili kristovské události zcela jinak než křesťani. Ten pro tak tou v kterým od u o bůh sebral oheň a přinesl ho lidem rozumně telat. Pod ním adam který pojem do do koho ze stromu poznání ano. Ten nebyl zavržen nějakým ukřižováním volání všem. To o nesmyslné se věčně přikováni deska kazů úzká tomu koho ve oral a prát ty dorůstají každý rok. Ano dostává věčný ano ten a tam nebyl věčný ten umřel. A proto si křesťani jako náhražku této o to nedostatků vymysleli nebo doplnili si tuto celodenní novým adamem a tady jsem kristem na ten nový adam a věčný a dám. Neboť tak tomu je s tím adamem to základ všeho je věčné ale to věčné z našeho hlediska měnit činím ano o se že jest ano by po že vy pozval dva americké mnich je na najít a ta nečekaně jim po do otázku. A to víte pánové od zenu ihned jeden ze dvou k ku oděl by pro byl by ji za tou novou do obličeje ale tak o ho hlavu na jedno k tomu aby se pro tělo přímo papírem všeho jim aby se se dal do určitého k výtku. Neboť kdo dáte pochopila že mu dal najevo ten a tady jsem nemyslet jednak. A protože to je sis se nedát se mít pro sebe to dycky pochopit o tom se nedá od dycky mluvit. Od anuluje ale ten nemluvě nýbrž podle zenu je na a ve správné tak to po do pravím nějaký slovo to jeho tak to vedlejší když se dostaví protože to k ten nedobré pro. Tak ona jen tak bar který co mně bude ním protože původní nebo nenarozený du i nejprostším dovětku stále dělá zázrak. A potom mater z mu dvě ale kde nenarozený. A dělá se ku zázrak ustavičně protože nic není tak o se do organismu ani že by někdo o tom nás vědělo a vůbec se to zde se tady provádění ba vodní způsobem to je ve ve vyšší za u sester soustavně při tom kterými se teď semen se tady víří u každé bytosti lidské a do těch nižších tvorů. Takže byla ustavičně zázraky tento automatismus. Čili je v každém jedli proč se čili tento nenarozený du jenom si přeje aby rozšířil svoje možnost to pomoci dobra od toho jsem dělat to rabi na na tak ruku i po další činnost tak aby je o to od deva aby se člověk nakonec stal dokonale spontánní bytostí dokud se nestane dokoná o tak by to ti nemůže by do království božího. Nestarejte se ona. Proč proč on kde za to aby se nestarali prosíme by tak je to protože za něco jiného oči abych tato to nestarejte se měl na mysli u toho. To bůh dají tak a vy ale. Vytrvale do ta za vám do jimi mistři zenem který nepřestával doby že nerozumím ani někde jemu je to slovu kdyby bylo to bankei. Aby to byl mistr zenu aby jeho přistoupil sbližuje ni k učinili jakkoli dokud kupředu ještě blíže řekl bankei v nich jeho přistoupil ještě když a ke o řekl by již jako je dobře rozumí už. Čili rozumně. Tomu by se o které se pro moje je možno jenom tím způsobem se k němu přibližujeme. Že nejsme si víc dnes se od sebe deme pryč. Tomu co je věčné to je ta pravá odevzdanost od ta nebo a ne k bohu kvůli sobě. Rozumíte to je ta pravá za atd. Do že věděl rady že pod že dal odvedete krise o to s u z na pět nebo se domu se u době po tři z odporu který za následek zabrzdění při do si do postupu je to se to vždycky pod kde příjemným a mez do se dostavit nad tou dokáží abychom my si to toto z onoho za jeho systému tak a teď si kterého při to vykonal systému zpětné vazby klid beg nejí jednodušším prostředkem v tom moje přestat po citovat řeka. Ten a do. Proto jak toto vysvětlení v kristu v s s s způsobem to let tady jak. Ne zastavují se sexem za protože ví. A ten ne ten ten na nic své nad se nedovíte své. O to doba chvěl milosrdnější než o to po zen z na vejít. Si kamení o to jsem to řekl jinak jiným způsobem a on v mluvě že v symbolech tak porovnání v do na tom věčném život těla v království nebeském to ne do na tak je to bylo zase od boha není to o nemilost. Von vím proč vás tam neb si to by nemůžete vědět ne on do nese on je se vědom a než. Čili nezneklidňuje desce ak klepejte tím se od vás jak se to je to jediné čím se můžete by se podávat ne na to na or by se to teď je ve tří ve nedostanete nám ten nebyli když dal jako odejdete od sebe pochopitelně při by bez ze nejsou se tam v tom svět v těle ve kterém ten nějak že síle že jsou to se bez te všechny cíle opustili odevzdali se se bohu. Roste a tak protože ve že jeho existence tak jsem tady říkal. Do ko on je to v nejlepším se to za nového pro odměn kde se to bez slově mu jen vede k čemu nejen žádná myšlenka nebolelo které žádná další myšlenka na nebi se mi ta a tak to zdůrazňuje že to je pravý význam budu do víra tu být při po od toho který se vyskytuje ve větě ve které se praví že buddha je prost všech pozemských pokud. P. Jim způsobem pout stávání na dvojím způsob ne nějakými hříchy. Ta pak ty mi po při po to si že komu jako máme radia jako nenávidíme to do ka poutanost ale to vám není od dobra dobře třeba známo nebo si neuvědomil že další po starostí naší je že pýcha a ne. Protože my bychom nedýchal tak nejsme po mu za z to znamená že že to do kuje. E to další ten dalšího spěje do věčnosti do kuje samotní o tom paty z muss. Při dopouští se něčeho o čem se by byli správní na neuveď nás v pokušení dokud bude be být tat tak nás pán mu a pokušení abychom tohle to podle za jednou skutečnost. Tady jedna věc a druhým velikým pokud ten měl že přemýšlíme uvažujeme že povím dáme být ne. A to je tak budete po protože dokud toto nezastavíme o to konec nestavme ve. Jsem tak nemůžeme se hnout z s. Z oblasti toho pokud se k uvědomíte na vidění tohoto světa jako jediného. Jak toho jak to dokázat tak především jak zastavování dechu. Jsem tak zastavováním myšlenkovým ho v v v postupu nebo po ji bůh vědy by se to tady na tomu říká v těle mistr žena indický. To všechno když se do civět technikou za konám doporučují indové nade se zatím abyste nevíme visí si jsem si za to aby se nedýchal a to vás strašně dlouho a někdy je tomu třeba do toho vtělení aby do toho dostat a. Ale kde se zatím jinou poutaností než pozemskou do koho i potom z kou v ale tak dokonale udělá na o aby na sto aby nás to zbavilo nás samých tak se dostavuje na vyšší poznání a člověk se osvobozuje začátek na této věci je každý máme ho kdy zapomínáme dýchat třebas když si ji ten zapomínáte že tedy. Jak se jsou si se na st stavbu na to když se na vás svým zapomenu dýchat a je tak vás mohu s tady to by se nadace tedy být a a rovněž tak když chci odpovědět na vaši otázku správně ten duchovní život spojenou pak k aby se z nestála tak to na musím si to to naši otázku bavit o spoje za no ano tak musím přestat myslet na odpověď. musím vnímat jenom co mně říkáte a přestat myslet na to znamená to přestat myslet pro znamená vědět zásadní kdybych nepřestal by se tak bych nevěděl atd tak do tak to jsem na kou tak abel jsem za po já. Tím poznáním že bůh ve mně již je že ve mně miluje ve mně poznává tak jako podivu nejenom nepodléhal těm těžkostem které tam byli tam pak vždycky brada jsem od ekg nedostával. Nebo z prachu který jsem před tím měla. A nebo radou tedy měli všichni na mně nebo žízni který byl při na mně když se mu tomu jsem na podléhal proto jsem byl zaujat. Tím poznáváním o boku a je to nebo to tam není buddha který tam ta se působí. To to velice činný člověk že tam všichni říkali jak to se si tady takový si stane se tak ten kde tak je tak či po mně to tady v koncentráku kde nemá a není to nic si podat na okraj života smrt dělo o pro do vám těmi esesmany se říkal nikdy jsem nebe tak při to je v jako jsem al nemluví dal dal a. Kdy jsem to litovala vám tak od pod ze se to nebo záda a to se to nedělá pro ve se o tom nepře mít to protože to jsem myslím byl daleko vám nohu. A klidně si jak a to při tom myslí a vůbec že to nemyslel jo tak na to vás upozorňuju že. Takle oni to myslí jo když se setkáte s tím mistrem ve do tak máte dojem že to pokorně při tím který je v člověka vůbec dojde se strašně daleko to co velice prostý člověk nestudoval není o vás překvapí takovou moudrostí jak. Při. Na koho s jako se bere bez toho si nabral jsem pro si povídali u ten si tedy si dobyli. A zjišťovali pro v mi to si ku. To jde o mým kdy jsem si mluvit ani slova neuměl o on jak se být o tom tomu si dali o to jenom vnímal on vnímal ducha ta mysl toho co si kali od málo o t jejich myšlení takže oni rub němec k li tou svou o to komu se o odpoví dělat o povídal na a tak v jednou nedělo jde konat to co ještě ona a my se na tělo u kód ještě v že si tak je to se ho zkoušeli a on nikdy s. Je to jevy kom nepřišel ve mně se to při dawa všem rozuměl ano. Aba tak po stech sedělo třebas obyčejnou pata v kou žádný bála. O pojednal tedy vším mým ve větu jsem tu trans je po dobu sví nebo jsme děl v jednom ku se ani jednou se dostat za všechno propojila správně aby pro ty ne jež do tak jak je tedy volit poklad. Říkal jenom ona odpovídá pro v těle a není to že by mi tak za jeden tam se naši u temností ale nemůžeme li že ve smyslu pak jsem byl přitom hluboce přesahuje. To vy vstup je pod pod vně v aniž by se musel o li že osobní tím na sebe v po na nebe poli jsem na jsem. Te nese o li na sebe že mi to nejde to nemohu do tak se rozumí tak se nezabrzdil v tom myšlení tak jsem nepochopil to je to to samovolné myšlení nebo tak nějak ne po při v k v. Protože ona vy jež kdy se stane podle se to ne ale a tady je říkají když je do ve do moli jenom o plně do poli v neděli se z toho nic že i nemyslíš na budu ku a tak je to jedno a to jste. A to vám není to chci jasné jenomže jiného konce vysvětleno. Když ježíš kristus chtěl od nás abychom se ustavičně modely ta dovedli přestali že nemoh chtít abychom pořád byli na modlení doby na to při tom živil. To modlete se neustále do by ji s onou ano pro učedníky že svými jednat tak aby její život byl modlitbou. Totiž aby to koly dělají toho k se to dalo modlitbě do mají brambory a nebo se modlit rovnodušnost aby v tom nebylo pro vší. Bude to ve chybí a jestliže tady byla ukázáno atd. To jedna a než s tím ši jen na jednoho mistra zen no a voni kam by para co si do voze no a které je a je tím zen buddhistický nich mu do toho do obyčeje vědí již tak se tady o to o to příti oba či k tomu smáli neboť ten mistr čas u ono neříkal v tak nemůžeme jedna nese s sebou. To je pochopitelné že to je padá z toto je obraz podle kterého můžete bez se nad vědět v. Jestliže třeba tam dání někdo nebo by samy co dělat se to neni by ho vší a to taky co je co je bůh. Jako se do tak jsem jsem že tam cesty od ba v ale jsem věděl u ani jsem po me se se si vůbec ne na sebe pán bůh vede prosimvás. A jsem po se na slepé a nevěděl jsem procházel jednou extazí za druhou se považoval za dne extatických do člověka. F. kdo to na to na na obtíž v věci nebo brzo od tu to je z. Kdo to něco špatného. To nepotřebě devět po převrat panna vědět že. Jak se může stát že porodí si rysy můžeme poznává potřebovala a porodila. Porodí te tu věčnost do svého vědomí i když budete a tedy vědí že jsem po každé myšlence která bude nepatřičná co jsem ne dál do lidsky pochopit to odvalit jako se hrází věděl jsem po obyčeje když se ky která vás tak tenat padla ano. Nesmím se s bavit je na příklad ba byl při konce za si před tanec myšle kde nade patři nebavte se s nimi. Od jeho stejné prostě ne všímejte si jich jako bys te ty je tam neměli. A jemňounký ne vytrvale trpělivě se při držte ústřední myšlenky svého soustředění. A z nad o trpělivě znovu znova tisíckrát znovu a to byste kou kali doby nemohla tisíckrát být za sebou aby nenastalo vědomé spojení s bohem to byste ne do proč by ani jenom se při tom nesmí počítal toho by nebylo ani s pak krát zapotřebí a typy tady před vámi stála skutečnost které se říká obecně duch ano. Protože by v se nevraceli přitom k co je mi musí tej od sebe všechno co je ba vší myšlení kou je s to z be by. My máme vědec james sebe a je to jsou naše vlastnosti všech. Jo to všechno musíme odstraní všechno musí stranou všechno musí padat. Když to neodpadne tak jsem dostaneme k tomu nic přirozenosti boží. Kdybych je měl vyjádřit co on nemá k a na to ta pak ram tak tam i ta nám vykládá. Tak je to obdobné tomu co on nám vykládají spisy o cenu. Že totiž je na neví vší nebo koho vám tu ji mezi sebou dva stavy stavy začátečníka a stavy člověka který je na vrcholu. Uprostřed nic nelíčí jenom že to v tom je veliké nebezpečí. Že vám to v pravý proč o ničem na ho a na ji na tak dále kde toto není to tam navrch rostou do se stali kde sedí nebo. Jedna z kdo s naprostou o jednotnou s tím ne rozbít tělem v ničem a on mi do mají mi dál on který přesně potom vysvětlíme. To je způsob popis tu který je proč tenat kdy neprošli cestami nepochopitelný ale ne protože byl neschopni do pochod. Ale že neví co je uprostřed mi těmito dvěma pod i my že si tedy není to dělám body po mu to o čem on nemluví je vedení nějakým vůdcem. Takže dejme tomu to začátečník se nějak oni to na čí je to v nejlepším pořádku. Ale když se o tom co je jeho počínání s tím kdo se vo nic nesnaží. Tak to vypadá jako ten nemá snažil že to nebylo správně na to není pravda a to bylo z tam není co na že v ale tomu ti do toho duchovní vůdce ten v jeho vůli postupně převezme tak vše je nad to je přechodné aby prameni kde vůbec líčena. Tak jim zásadně individuálně prováděna a proto dali na nemůže být tam ten duchovní se postupně přejímá vůli toho žák tam. Ale jedna s ním jako svou vlastní a tím dostává žáka do svého k tomu. Pak je tam by vší ta toho vůdce toho por dospěli do to bych jej do duchovního bratra. No a prosimvás kdyby to tak je čistota nevěděl vyd člověk od toto prostředku tady ještě řekl tak bych se snažil tak je to nesprávné. Ne úplně. A správné je to co říkají o tom do kou. A to je pak je nesprávné protože to co říkali o tom vrcholu třebas že tam matka je že ten člověk je ve všem věrou ono je pojem bude jsem nebo vlastně u dr nese ve stavu dokonalého svou před mění tat po lidu a stane se vám ta potom přečteme tento stav jakobych při jedu z učebnice. Tím druhým mu takle oni si představují vrchol duchovního snažení ovšem je to představám jeho toho. Řek bych u člověka který mi ji nevidí ani naž typ o su. Protože když si ta je to při by je tak tomu světci. Na tom nezáleží mat do podobně by jsem co bych mohl mluvit o co to starým zákoně. Ono jim za ni to tam někdy je že to není z tam no tak. Jak by to odpovídalo tomu o proč do jemu duch oku. Neví zatím je to je málo to bytě. Totiž že jim mění na kost cesta jak tedy jen ve ten první na oka a tam není že oba na to dycky uvědomte tak oni ba neřeknou nic z toho co je za tím. Že jo. To všechno jenom výsledek a tady padám nedosažitelný na připadal neskutečný a taky neskutečný měl tak to je tak co o něm píši protože si si při by si to myslel na bude na vrcholu duchovního vzestupu takže nebude nic dělat ve se o jenom podílet na slávě boží svého hotova hotové přestat tí. A pak je chápal že bude blažený že bude ab toho vědom do toho nic neb po a právě ježíš kristus ukazoval tu prostřední spát toto k tomu velice věční. Že ta prosimvás je to tak je ten člověk je postupně vychováváno k tomu aby celý ne vší sil oddělenou bytost tím ne tím způsobem že by se tak to straně. Ale že my ve všem nějakým způsobem o boha do všeho byl za pojem a to je jedině správné pojmy ano. Čím je ale to je mi do takle ve všem v je do všeho za pojem tak. Tím by řekl pak ovšem ti pouta kdy k tak i si onou mocí převtělovat a nepochopilo nejvyšší hlava mu není pravda. Ten duch je to čeho za spojený není při tom. Na ničem závislý na do tohle ta moje a vám to co předvedu na tom ježíši kristu. On plakal nad jeho znal zem od opici nikdy zakódována do žádný jiný v na tom pochoval nad stavu jako on dal kdyby tělo za nevěděl na jako na protože to co mi tady taky ba že ti ta chovám pro v jako o nad na přes promarní kuřátko prosím činit a kdybych to pochopila a šla někdo svým pravým a při tam moje učení tam chopilo se o pak tak nikoho a není starozákonně nýbrž jak jsem to znovu předepsáno nad tak. Vy mu ve tak bych nebyl ona za atd takhle ustane tam me na kameni o přes o předvídal co se ptal a. A prosím do dalo ho to. A to jeho tím vemu k ve učí je ti doby kdy dali těžkosti je že tak mu za národ výklad a od těch máme ve který plakali postí raka je to. Tak by do vjem ale čím je to je ode máli kdo ji malomocní a všichni trpící a to pokud tak to je tam stalo to svoje sama jenom tak že když potom si bez na mne nějakého opravdového následovníkem vše k k když to třebas v om pořád známky pro toho k tomu aby ji dokud se všímala sama sebe. Ale dělal nám i ta vlastní a tak to s ním byl do čím závod vším od měla krista tím že čím trpěli a právě pro toho že hledali vlastní ta a nebude přitom duch po dobu toto se nemohlo stát nyní do byl mu není na to bůh o mělo mu co je vyváděl vlastní vůle ten tu touhu po spáse bral na sebe jejích ne. Ale přesto v nich mystiku tomu tak nemohlo být od od toho mně trpělo trpěli že se nemohli neuměli mít své vlastní bude a proto nemohli oni do králoství boží v no a tam sebrali v tomto toho toku toto právo ho k je tam ale nemohl li to co neuměli vzdát vlastní vůle. A to proto u kázal jak se musí zbaví jevila všeho na konec aby se do styky vlastní vůle k tomu tou patření ale se na něco co se kterým dní. Dokud takhle jednala atd takle mistra tak utrpení který stupňovalo jakmile pochopila že kristus na zemřel a že jeho mocí je aby mocí nebo silou jeho smrti se dostala ve s pannou po které tolik toužila tak přestal toužit po osobní pásce začal toužit se připojit k obětí. to a k přít pojď před objetím vých vně a no nového o na ses s ním na kříži obětovat a o to nejde se na při či obětovat a to se musíme připojit o to na nižší ono mně je tím do taky do se ti vodu k obětí kterou provedl kom mistr řídí bohu přijal toho ta. No samozřejmě ježíš kristus tu o by taky provedl dřív než se přidal k němu nějaký učedník protože když sestoupil toto zapomínáme nebe ve stavu nebral dostat se do tělesného stavu not naší úrovně a to. Od podstoupil obrovskou oběť na mi tu vně si myslíme že to že vstoupil na svých byla větší o je než to že sestoupil na daleko větší obětí do sestoupit na zem a to protože nevíme tak potom si přestáváme vážit to co potom na se toho to je plně hodnotné jako to postup na kříži přestup kol přístupu do učíš nebo by s touto. Na či poznat cení na tuto zem to je nemají na myslím o povznesení se nad zem no. To neni to on všechno atd nejde to ani pro bez bez toho předešlého. Tak prosim ještě jednou. Jestliže tedy člověk chce se dostat na od musí se poctivě snažit to je ti. Musí ale věděl že tam jsi na tom musí mít i který není tím dělá z musí jednat podmínky pro to aby mu bylo o to a no a to tam všechno ví. Bez bez vjemy je že když se od vás cele aby se třebas soustřeďovali aby se v tou soustředěním od je trvaly bohu tak že je to mně co me když jeho než jsem co dělat žák nějakého lidského mistra. Ten si mi takovou důvěrou se ho mi která bez nemohl ve všem odevzdá od o musí pro půsty kdo všechno svazku. Ten musí být pro svět mr bytí. Jako byly ty učedníky správně jiný než čili pro své rodiny nýbrž pro vyšší od toho ne ale ekg do představují jen lidé kdo tak řekla vy za před pro lidi. Ale tak aby vycházeli ze sebe a ze svého může být někdo z nesčetného když omezuje svoji lásku jednom na svou jinou o č bůh a toho ostatního mu nic není samozřejmě že nemůže jeden člověk od však to by tak k rozpitvat spojí s tím že by vůbec nic nezbylo ale tam kde je tak na prací. Na potřebu jiných a tak se nemá bych ho prostě tomu dostávat v tom vidět vedení tak nic si že člověk se opět nevíme tomu pro by v no tak je to daleko obtížnější než třeba s je k u nohou mistrových pochopitelný. Ale je to daleko účelnější a účinných jimi jednoho doby nebyl již kristus nechal ze své učedníky u svých noho nohou. Tak je nepřivedl za svým ano to je teta přednosti před tím zanechal ani chvilinku to jednou chtěli sednout tam na koho jde o o to by byl braní z tady doba za odtamtud na jako to na to je to to ten mistr než ne na že na tebe ten nesou o to byly tak že jsme jeho nový je te atd tak. Ona to jenom jiný systém jiný postup jo nám metu od mu k ní. Ale ne do tam toto od šel tak daleko jako kdyby se radovali od začátku tom vycházením ze sebe všemi prostředky nejenom koncem. Teno odevzdání své vůle a on chtěl taky kristu aby se mu dokonale ohled na vůle aby nikdo maličké jsem neod synova od jeho vůle. Že on byl přeci přít na tom člověka který je spojen s vůlí boží a když někdo tedy je spojen s vůlí boží tak mu nikdo nesmí odporovat kdo chce být jeho následovníkem nebo se z ní. Protože nemůže mít nemělo být pro po tom co on si přeměn. A za dává svým učedníků a mezi tím co zažívá jako vůli otcovu mluvil tady o tom že bychom se měli snažit o tom z pak toho skloubit pomoc horám podle do protože samosebou o naopak ji podporovat. S pomocí zdola je že mám tady námitku že ta pomoc horka. Vždycky je připravená nějak tím přístupem člověka. El to znamená jeho zkušenosti z tohoto světa. A že není nikdy možno říci beze nikdy říci že to opravil do čistá pomoc hora. bych chtěl toto chtěl podpořit. Protože jestliže dejme tomu a přestal ji mystik měl vidění dní viz dost ve vidění ba ježíš not panny jemnou všech svatým nebo kdesi věky do nitra. Tam vykládali mravný bych při se při tom nějaký výklad tohoto tajemství jo že jsem který děly. Tak co to bylo tak dokonale které temno jeho naučenou představu od konali ti nebo o božském být jeho lidským pojetím boha že je to namnoze ten pánbůh zatím vůbec nebyl vidět a když si to dneska po staletí třeba v tom né. Tak jsem nechci výhodu slovu ale velkým zklamání konstatuje že ten člověk. Sebe tahat za to svou představou lidskou o bohu ale že si toho že ten bůh k němu velet tak jako on ten člověk to pod sebou a proč by osobní sestup od za že o to o to mně velice prospívat a jistě nebo co ale tím že to bylo tak do zamícháno s jeho vlastní představou a jeho řekl bych. Dostat tím počínání a myšlení tak je to víceméně neb po použitelné obec a kdo se snaží následovat nějakého svatého tak jsou na tom bohu v a mají daleko těžší cestu než ten kdo se snaží nad do tiše krista před ten tohle tu představu do toho není tu lidskou představou o toho kdo to není v hrobě. Do měl šel o do boha. Než pračlověk kdy začneme jakým duchovní sestupem tak si neuvědomil že vědomě tělem z ve od boha vám tady je třeba to pro začátek cele jede potom je tomu u věku po to tak bylo co se podal. To dostavit tam jako jakého jako o proto li se od svý ne že to bylo něco dva to jsem nevěděl neuvědomoval neboť to byl to božského. Ale ona to zaručen nebyla moje to na tomto dobrat to byl takovým vzdálení ta ale se po mým ka za o co stát na na to. Takže jsem věděl tady byste to co tady je o to si a tam na to by tak asi tady předek jemu a tam bude za nejde to stane zeměmi. Že jsem mohl jít nic víc se nevěděl. A pak jsem pak již telat a nevěděl jsem pak ky že vůbec ani že do toho domu. Ani po tak v tak ty začátky upozornit padají aby jsou u křtem ale to jsou začátky oproštěné od představy. A ten je tu toho otcova domu tak do děl do do bože dovedou vodu přesto byl pozván to tam domě tady jiná ale ne tak bylo to dělat jinak to nebylo. To byl by to málo nebo napřed před určena tím vel naučeným činů nebo vírou nebo vůbec nic. A on dostalo dalšího tu je co to je třeba světel jsme zase jsem nevěděl by je to že to bůh ale jsem si to se mi tedy nebyl a říkal jsem z ti tak ono to není ano to není vůbec bytostné ono to není ono to máte v ale ono to nemluví proto měli kte. Ne o je to u k zas k němu né. Je to moc která přemáhá nic o tom se mít nemohl jsem se v tom moc o které jsem přesvědčen že věčna. Ee že to byla dříve než jsem byl tady aby to bylo proto do pak jsem nebyl dělal a jak ho měl jsem to po ze se to co do opusť že toto je zase v dnem. Ale protože jsem se od to jako jako li se přece tak opět promění temně ponechat ani do pouště do toho proč se chop což není cel touhou po bohu mu tak ale to bylo na tom jak to relativní pravda ale atd proč do hlediska je pravda tak je to bylo potřebné aby všeho nechal šel. To by též kristus na každém kroku. Takže do to ospravedlněna se jsem mínili že nebylo třeba toho. Ale kdyby to pane ne tak se nemoh ji do domy temně asi takhle když učedníci pán zanechali své rodiny tak ježíš nebránil o rodina rodina aby si za nimi jo učedníci jste na po tady na ty rodiny protože se poutal na ježíši jsou mocným která se mu zjevila o to o ježíši. Ale je proti nám se nezjevila tak tím vůbec neměl nabude zeptali na těmi učedníky kde byla při do víme tak na to byla rovná rodina která roveň data který z to za nimi spáchal ano on to všechno trpěla a nikomu to neví v na. Ani těm učedníků neřekli byste jednou zdali kde jak a do za námi chodit nikdy ne. Toho málo pak o do opravil si těch matek těch učedníků vyslýchal prosím chtěl ježíš čili dnes je pak ten moji jako bude my tam v tom hlad nebesky nějakým zpět k to je to vlastní nával od a na den a zamiloval baví stopa rad po temnou u z a ne k a vy jak odpovězeno postem velitelem velice. Lásky k po dát. Neb oni do watts to od člověka v tom stavu v jakém stavu nepoznal. F. to na to je to první kapitole ve nás k věda je v poutech do věří že u pouta nám je osvobozen do věří že o šlo o ten potud pravdivost při slovní jakých sklon takových směr osudu. Na tohle tom je pravdivé jenom toho že víra obro z kou svýho ale není to chci dělají jediná. bych řekl že ve lidském životě ve na zemi. Nikde se nenašla tak velkou víru že by ji byl mohl do byl u pokud sám anebo mohl by být ji osou o jsem s tím ještě mezi lidmi na š. Ale našel jsem li třeba to astrálu a nebylo to u po mu stání nebo osvobození úplné čili zase by řekl třebas při se vrátim k myšlence zkoumat k kou která od po smrt ano protože byla raněna od li k i zde na světě v tom co chtěl abych četl jsem v před tam nebude kulhat že to nemá smysl že jiné tělo. Ona věřila že raněná mrtvicí dobrat otázka víry. A proto byla upoutává tou svou vírou ale jenom je o váhání tak že a to je prostým těle něco co se tam ne tady. Na tomto svět jenom když je ve pod jedno v lidském spánku. Nebo by byl chtěl spánku ale to se vám nemůže stát ve skutečnosti téměř nikdy čili pro nás neplatí že v poutech. Kdo věří že ano vůbec o do o tom mate. Ono to o to příliš jeho jim ono prosba bujet kopl dosti víc tak to ten jako šel před cit. Ale není tím není tím pouta. Bez toho o tupit o přijde to myšlenky protože život je za paní jeho člověka ne kte taková v jako v životě východního kdy tam v indy věc ještě se na všechny ty modly ale tak upřímně. Že kdyby mně někdo vzal tak o na on novým v není. A když se jsme západního člověka kterou by se toto před to žilo a měl všech pět o hromadně tak by by nikdy se ne klaněl třebas dale všeho kdy k vám ho. Opici to byl pro ba proč řekla on nemožné a jemu to klanění je to by na vší něco to pro něho znamená kladného jak vzpomínám na vidělo k let tato bůh že on řekl. Naší o jsem měl zakázáno mluvit o bozích protože to neskutečné a. A to tak si o tom mluví k tomu věřím. Ale my od tomu u nás ovi nebudeme protože dnes to zakázali. Jako neskutečnou byl v s s s s s jenom pomůcka pro víru vůb to je tak tedy chtěl do chtěl dát takže ty si naštěstí dospěl za víru. Ty jak je v tom ustavičně poučuje jo že nejsi závisí na to co věříš an nemůže taky s tím poután a nebo taky osvobozený bohužel ani osvobozen protože kdyby byl býval tou vírou osoba za ten na kusy tady nějak těch první k ale tak si o pro osvobozen byl malo cesta cokoliv potom o to od ve by tam maloval ještě ani nebylo osvobozen. Jenom byl na od an a to navození bylo nepřijdu duše ano ale oslaveno tím že si o mi slyšel že do atd proto že jsem ma že tak je řekla že se s tím že řekla ten život to běd nezměnil. To je to bylo to jenom povrchnost jejího pozorováním pro nerozhodující protože klam a nade nestranně o to o do se nemohl cítit nad protože to co tady zažil bylo jenom vzepětí ducha které o padalo ano atom bych tak promarnění. Ze pěti duch na nemůže trvat věčně. Anebo pořád nebo nějakou dal vší domu z toho důvodu že není adekvátní posilována. O to by posilována a to nemůže být prostor týmiž prostředky jakými bylo navozeno této nejhorší na ty se do toho vložit nové prostředky silnější aby. To na všední vydržela protože je to nadšení je to ta otce a ty musí časem pominout proto odpojit správná na to co v z za to poraženectví byla je na před bez milovat co jsem a kde si uvědomit že to není všecko takže to není možný to udržet. Protože kdyby byl ježíš kristus řekl milovati bude co jsem tak ba co tak do toho do prodala málo toto je učil by je čemu to cela se citelné. To dovede k cíli. Než to on tam ještě tři další způsoby jak milovat a toto to z krátké době nemohl naučit. Kdyby si byl přišel na tady odtud z těch kalů a kdyby nebylo s tebou stalo toto s učedníky káně že jakmile byly nač i ti tu je při čem a šli za ním tak místo aby si na to sedli a čekali to pomine tak okamžitě se pustili do prát se na blížím tak to se op. A tak to doplnilo z jiné strany rozum. A přišel by se stala opačnému názoru a on to dobře věděl v kdyby je byl nechal do nevím ku od pro zná. Tak to dopadlo jako s tebou jako před že i s tím příklad zná se z assisi kteří podívali obrovském exaltace ne a obrovské tepre jste jedno za druhým o z na cestě nedej totiž rady. Tedy s tím nebo dale do kláštera myslit si to takle dělal ve svém nitru kdy to na viklat ten život do panně manželka nevěděla tak jak se při byla se říkal jsem neměl o který směr ba ani na ano. To nemohlo mít proto ani stálo za o to to byla ta jsem to promarnil jsem víc než ty. No tak to bylo jak se na dávat na jenom to vám chci říct že se mýlí které v těch od a na dech je to je jediná příležitost jinak je prost. Tom smyslu že začátek na nebe opaku. To byla jiná protože to opakovat se nedá na ča a to se musí zastat je někde již tak zase musí tady podal když duše před před vyšší překážky k tou za tohle tou první překážkou citovou kterou si překonal klidně další překážky. A ta první ni když opadne ten svět že jste než na obec a pláč ve hlavní řeka že to degraduje to jednotné jednotný důsledek exaltace. To smím toť nesmíme dal by to tak to byla za placen a to mám za sebou po pro cestou ten dopředu nemohu jenom za musím přibrat další pro toho o tom tady mluvíme například to jsem se tady přede semeno rozum nově od věcech. Při je pomoci zhora ne to něco jiného než se stal tat se že tím si na čem jiným způsobem jsem pro vět a ne pro sebe ne pro svoji prosti a teď něco víc. Proč jsem viset i vy i tam kde na všech je tak je o to nemáte jse si. A nebo o provedení nějaké věci. Let tak vidím že aspoň někteří že nás k soudy plnění životního ella a je mi jsem vám že kdyby be do tak takle bezprostředně jak řeší třebas kam si sednout nebo tak něco z ten je do watts nebo jak je to udělat kdyby be do bezprostřední dál per tento dost přední ta se to ve li si je ten o bohu tak by tam která by bytost byla ale samovolně. Ten bez jakýchkoli předpisu. To jedna a tedy s tím bojem nezačali je taky za tak i ten mezi sebou když ještě své osobní záležitosti. Jak si terezka řešili ví. Třebas duch od nebo tak to jsem si to bylo pro vzorem toho jak se řešit tak důkladně důsledně se řešit a bez prosince řešit všemi z to si teď řek váže se mi jde do vody ve nemá kdo se se po měli tou a jestliže se takhle děláme že jsem nechala vede toho člověka který je ten je čím je za o a který nedopadl tu tou za je to se obrátí směrem do bohu. Tak se ztratí polovička energie nebo vůbec všecka to vůbec není účinek takový jaký by ma měl být to znamená ještě se vědomě resp bude onen o tak ježíš kristus říkal kde kolo do byl zaujat najednou ježíšem protože o po na pro z on říkal okamžitě za mnou kdy ty nesmíš vůbec pochovávat ani svého od své musíš okamžitě za mnou jít když na při protože tady žádá někdo z vás o to jak se je to udělat kte ten pravým nové. Připravenosti ke spojení onen když to takle ráz pannen bohem el všimněte si toho to co říkal ramakrišna v tom byla po vy a tak se dokonale manželkou. Si takle budeš jednat ba boj kali spojit se s ním vědomě je to jedna tvoje dobrá vlastnost to tady mezi vámi který se umí jenom nad atd. No to její dobrá vlastnost když se to obrátí se směrem k bohu ano který dají svou pravou dobrá vlastnost je si to obrátí směrem k bohu. Protože ta hlava tam odejde a je po na je tam obětuju to tedy takhle des to střední opět opakuji to co se mockrát říkal iv jen je nad povědět od či nerad kdy nade není za nepřítomnosti manžela přijde k zeus u vizte. Poe vlásku i fíky jiných. A jesi je mu říkat jak v tom nemůže li při tak vzdálen ona je podepřel ve jsem před svět do podoby ven protože při tak na ale někde by věren kterém a teď si tady by měl do tedy poznávám všechny prsty svého manžela ale věz mi to to vjem vůbec necítím žádný poměr o jela říkati kde to patřit nebude to je proviní. Mu říká takový jste byli kde jsem zeus nejsem svůj manžel se libou vůli ale také na ten o ten svým klid je to nemá kde ten bezprostřední on měr jakým matek obyčejné tak obyčejné rád své jeden druhému kdyby ten nemilovali tak z prostě tak obyčejně tak bez prostředek jako sebe kde je ten. Tak by to bylo dobré kdyby se se do spojení ale to je velice dobře rozuměl před takhle znázorňoval. To tam v těch sil ba ale jich je na obsaženo ale zdaleka tak polo tak do tam není jako co ve po po po s tím dětem na ten člen velice mnoho věcem rozuměli no na věc se kterým my nerozumíme a například tady je někdo si napsal předpis abel přede dělá tam mne a to samo o sobě znemožňuje člověku aby se dostal k tomu bohu. Nech samovolnou to je něco jak oddech nebo se je k tak na tom. Se jednou samovolněji například hádám se to je o samovolně že v to v tom mám zaběhnuté se tyto dělo není i k sled že stále něho tak že to dovedu se obracet kdybych je do způsobem na to šel. Na to jsou střední na boha be dal do soustředně na boha. Než kdybych řešil svůj poměr k bohu stejným způsobem se s tej rama vždycky z který mě. Bezprostřední se stejným zaujetí že se s s s s že stejným v raném na tak by to muselo někam ve st. vás upozorňuju že kdybych dneska například soustřeďoval jako kdysi. Ses jede nějaké pozice se vás netýká začal se soustřeďovat tady z toho vůbec nic nebylo. musím třebas poslouchal je ba z jak se to žádáte. Spojovat se s bohem. Je to při pomine a že se ona mu bohu ale tak by mu k k li kde je to připomíná ne. Že čím těles se dáte tím jsem za to vděčnější že bůh o vás. A kdybyste atd takle přetože jsou deska se probíhají vstaneme v životě v celém denním životě ten o jich je vezdejší. Takže nese může můj život pro modlitba není nemusim zachovávat nějakou pozici nebo se. Jakou v onen mu. Měl to o to o si na ve danou o tomu ono je to bez formy vztah k bohu je bez od li nakonec. To je to samo o ne no jako como oni když tam te tak to do oněch všechna vám připomíná že patříte bohu v nikomu jinému než jemu od těm se samosebou stává v tom životě toho člověka po tom že od be ostří ve všem takovým nedopatření na těžkostem které normálně v jeho postily jak tedy do zle neptali. Protože dejme tomu mi že tady je na dát do je a je to vede ta nýbrž je to poznáš. Tomu jsem je jednou vám to musím říct že by že se toho taky moli poučit kdežto přes začátečníky. To je že li když provedete svoji která že provedete to co je nejzákladnějšího ve vaší bytosti že pojem je te celou svoji bytost v tom elánu že teď jenom tím co právě provádíte tam kde propojenou bytostí a z tohoto z této propojeno styk je jediný přístup není jeho není v jediný přístup bohu když to o tom bude pokračovat dál takle. Et tak samosebou nemůže dostavit ten tam produkovat za nemůžete být ve li se do svědky to poté a čili chcete třeba zvíře to je ta nebo na potravu a to tam může připomínat pro spojení s bohem jako třebas o ramakrišny tak tam s tím co přivedl do extaze nebo ve do si louka předal do extaze. To kateřinu světskou a je to jaká věky kdo to do modlitby. Dovedou zaujetím krásou a to do velikostí něčeho z mít o ono co s velikosti čeho not a to zrod tak může být člověk za dělat ne vyjde dosti něčeho třeba v ten chtěl zabít snem a bez se s tím. Tak zaujat že on není tím ten kdy nižší do voláním boží do do k tomu třeba v v mi do toho se učit před tím topit ten v se kde se tam dostala do vše o to jsi vidí že je. To je z od k se to v třech a půl let do těch šestá dvaceti a nebýt to o takže jsem si tam po hoře. Než že je to vy tím vláda o něco. Ten zaujat tou na koho tam za ale na tom aby prozradil toto je prosadit. Je pochopitelné že jakmile se chopil toho zaujetí. Aber do po by to do boha pomocí to od toho koně na který kriste dnů to je tomu se poklady jaká.