Karel Makoň: 83-19-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Protože je jestliže tedy člověk zve když přísný kon roli tak se dopouští chyby která je křesťanství velice dobře zná boha že příliš skrupulí horských. A ty skrupule znamená vědomí je vlastní hříšnosti malosti to je nepravé pokory svým vědomím nevědomou neschopnosti způsobili že ji. Rozvíjí dobří lidé zanechali v své činnosti mezi milovali anebo měli tak poraženeckou hladu člověk co z jak při miloval mu nebyli schopni přes určitou v se dostat dál tedy skrupule. Vedle strachu o on to spolu souvisí jsou jedním z největších překážek na duchovní říct proč jsem citoval tam on se že jsem to od kdo ho sem byl jiný za citoval to. Když byl něčím hříšníkem vzal se přes to co si hřích poznání ale chci vám říci že poznání samého člověku nepřistoupí že poznání se to. Co vidíte stavět tehdy když člověk je patřičně jestliže se člověk za vás neklidně svou neschopností svou hříšností svou od už. Z ti svým strachem tak šel znemožňuje si další post a co je třeba tento případ těm těla co je mi do toho. Že jsem neschopní proto se cítím neschopní tak to je ještě to se ještě cítí někým. A co si ničím je hlavní překážkou abys setkal s bohem se musím cítit ničí nebudu ani neschopni a. Nic schopni nýbrž prostě mu lidu tak pak okamžitě z vítěz neboť se chopím pravé spontánnosti která pochází. Od boha bůh totiž si přeje abychom se k němu vrátili bůh totiž se jenom tvůrcem který pouští všechno ze sebe nýbrž taky spasitelem který všechno co mně tak a abychom se dostal. Viz v první síly tvůrčí do příliš spasitelské musíme opustit boha tvůrce se stal marnotratnými syny ale kdyby tam nešel. Marnotratnost dělat bez k tomu že bychom si řekli nejsme schopni se vrátit do otcova domu do se o tom nevrátit mi i jako marnotratný syn který všechno promarnil tedy který jinak řečeno je ničím. Nehodný absolutně nemožný a přesto jde tak ten se chopil druhé vlastnosti boží a živý ho k. Spasitelské která ho neuměli vede do otcova domu při a ne o neví ani jak on tam ji ještě tam se bude tvářit vší vím že nemám tady co. Dal protože jsem byl marnotratný všechno jsem potom dále ale nemohu nic nabýt no ale ten otec mu zaručeně řek vrátil se z domu a tady se si tím dost. neboť nikdo víc nemůže dát jiné svůj vlastní život zase jsem na téže úrovni které jsem vyšel tady oddá třeba bohu a musila taky bohu to. Fázi rozumně si musí dát bohu ale někomu do vás dost ohrožuje tak pak je s bohem a to se mně váze stal jsem se. Stavím za to aby je činnost procházela do bez přemýšlení a popíši její jako nejen jsou učím nebo nemyšlení bohu. Ni jen a on to voni to dělali pomocí obrázek odpověď jak za tu otázku ve před přemýšlet tak to schopnou protože toho nejsi schopen samovolněji. No ale ten bych jim tady být byl jednu věc když jsem byl samovolně schopen jednat když jsem poznával co. Správný když jsem nepoznával cesta ale nebyl jsem schopen této samo bohu a to jim tady v tom svý aspoň u toho otce a tak. Třeba člověka dovést k tomu aby samovolně poznával co je správný ten dech no jednoduše zbavit se sama sebe. Přestat přestože od se svým tělem to nejsem a jak se to může stát ne nějakou operaci do do toho dělil řeka hřích ale zaujatost. Jsem li za udělat z tří dělením přestanu zapomenu dýchat toto vše radit podoba velice příhodné abych mimo vysvětlit jak. Že poznávám jestliže zapomenutých a nepotřebuju který ano asi tak se strefil do boha fakticky do ten či. Protože zapomněli na sebe na všechny funkce které probíhají samovolně i samovolně jsem zapomněl prostě na sebe tak jak se to roli geneticky vyvy. Nebo do mého dýchání měla pozorování tohoto světa když ale ta napjatost nebo to zaujetí pro nějaký si žil uměl bylo tak velké. Že zaplašilo veškeré jiné zaujetí tak to samovolně vedlo k poznání boha samosebou ne ne napřed to po zaujetí pro správnost a teprve potom to bylo to. Vědí pro boha sem tím zaujetím prosto se dostal na půl lovení kdy jsem mohl jít za to že se použit nového prostředku nebo nové. Rovně poznání nevede myslím máte dojem že jsem tvoje jak se tomu dost no z odpověděl protože on není třeba být zaujat bohem to taky nikdo nedokáže. taky tomto o to se zase nikdy bohem to jsem vás je zaujat nebyl máš on se ukázal tak posily bude nové pochopit tento nebyl mocí které se nebo u do odolal tak skutečností která byla skutečnější je tohleto. Tak jsem musel toto o to tedy za tyju vy a tamto dost uteče s jedinou skutečnost která existuje jsem zatím šel jo o tohleto do na přirozenost nebo nad doznal ale k tomu. No tak to nebyla nad přirozená nějaká zaujatostí na boha zase obou vůbec nechtěl mít vyšel nýbrž to bylo zaujatost pro správnost si myslím že kdyby ti křesťani měli ji. Tady vypracovanou tak dokonale ve stavu sousto jako měli třeba vidí ale podle litoval mu aby mu a někdo se zaujalo tomuto tu aby to splnil stoprocentně a nebyl to nebylo to něco cestami myslel nýbrž co. Bylo předepsáno oral nebo od někoho jiného to jedno po nebo toho on by bezhlavě to plně tak by se zaručeně za to dostal k bohu se v něm narodil ježíš potom čili. Jakýkoliv systém zaujatostí která trvale míří za a plnění něčeho e té. Ho pořád od to je správný systém jak se dostat za sebe jak překonat sebe jak zapřít sama se o to sebe napřed ten nemůže nastat ježíši kristu. My jsme si řekli že si tedy že zaujatost je vlastně takovým základním prostředkem vývojovým tak který můžeme záměrně působit čili že tam nějaké solidní východisko k tomu abychom se mi. On dostal aby je to pravda ovšem je tam několik takový vzal do do dvou protože tady musíme vysvětlit především zaujatost ne své navodit jakéhokoliv druhu každý. Je disponován pro jiný způsob tomu dělat dosti a když známe když po si toho člověka tak si lest snažíme ho napřed to voni mu tam kde to pro něho než snaž. Kde nejpřístupnější cestu deme cestou nejmenšího odporu v jeho bytostí ovšem mohlo by se také stává že zaujat pro několik věcí najednou pak samozřejmě musíme výběrovou cestou nebo. Že bychom my věrou cestou ho přivést k takovému řádů v těch zaujatost tech ne aby vyloučil ty ostatní do udělat prostě aby je podřídil hlavní ano to je důležitý protože. Je vybavit ho z nějaké nové dosti třebas mnohonásobné je nesprávné to znamená by znamenalo poklesky jeho bytost jeho vůli ano předčasně ho zbavit možností jiných které mám protože on se může. To se stal se miluje to v v to v v nové to strava kdo zpočátku bylo v pozadí na přední zaujatost to tam tak ustoupí časem protože tady je to všechno. takové dialektické ano ta proto není absolutní ano musíme si tohoto vědomi ale může mi také radost která člověka svádí z pravé cesty no tak byl od toho je. Buď ten vychovat dala nebo ten člověk sám by uznal že toto svádí pravé cestě ale jestliže on to uzná tak je to v pořádku a bude se toho bude dotoho ti mistři nad tak se toho nevysychá protože to jeho. Bujet to tak musím vemu najít sil jinou zaujatost která je zdravá kterou co on se nad nahradit tam u minulo vidím system no samozřejmě člověk od. To není že je takového typu že těžko v kristu ven je jednostranné za že on je naplněn mnoho hodnotami které. Stojí vedle sebe a svou pro něho stejně důležité a to je těžko jinak přesto vymanit než právě to jsem nebyl ono bohy že tam hodnota která. se uchopit když se centra zaujatost která se pochopit srdcem to dítě sní potom ty ostatní ve mně a když tomu nepřidá vám tohleto co jsem když jenom myslí silou také že. Tomuto lásce tak nezvítězí tady láska co co mistra řekl mám velice dobrou platnost a účel ano takže mu na příkladu budu byla uměním vůbec. Ten to co se v ale tak ho kou roli ano ale ono to roli jím ve vědě ano myslím že jsem jim to vrchnost pozor techniky který na to šli na tu techniku smysl. Jsem a ty ostatní říkali no on ten člověk kolik udělala veliké špatnosti špatně onoho ne věc ale je na něm vidět jedna věc moje proto za udělat a když jsem s nimi. On byl tak vom proto žil co jsem jo vám do toho přesto přes mnoho těžkostí dělat propastí kdo nic jednoho marně padl napovídal se mi tady. Že nejvíc je zaujat člověk sám sebou a to zdali by se nedalo tím této vlastnosti pochopitelně musí se vinu kdyby že toto. Opomněl do no tak se udělat dal nejhorší chyba postu dopustil se tak velké chyby které by se byl kristus nikdy nedopustil například von napřed bude u svých učedníků zaujatost pro tu spásu. Protože je to proto dal se byl klidně který čím panny samadhi ve bude konec světa on to ovšem myslel vnitřně ne myslela vnitřní konec světa o ostatní člověk tak si lidský konec světa plně to nebralo říkal. On ho blíž se kon svět vám že ten spasitel tak veliteli děláš řetěz nebo zrodil a tak dále tak to jsou příznaky konce světa a kdo se tedy ti spasen dětem za mnou jo. Ta voni na to leto na chytali na tu sebelásku větší třebas o nemohly projevit než se spásy nějakého konce který by vedl k věčnému životu dokonce ne jenom k smrti ale květ dr. To jsme na převtělování to ne ale k věčnému životu jakmile je chytl ale dokonale takže opustili své rodiny to znamená to co měli nejen činy. Jinak kromě spásy to znamená své oni opustili sebe nikoliv sebe ta touha po spát své v tom byli oni ta rodina. No zaměstnání to dvojí věje rozumíte to úrovní byl proti je věc o napřed zbavil po mně jich a za méně to za sebelásku jim samotným rozumíte mně dobře. A to potom mal nebo volal ty tři roky a vytahoval je a nižším vysvětlil to tak dělá ale my to vidíme i to je tím že je vedl žila se bližnímu aby pomáhali zásady. A tím dokonale zapomínali na se jde čili jestliže tady měli je tato poutanost samosebou tak taky vede k tomu zapomnění na sebe když tím začnu jsou. Lid mimo sebe láska k bližnímu bez pohledu na sebe o to se může stát on on patřičné vedení ho když on tomu co chce u se taky moje jo chci tím svým bližním. Tak se ze sebe stanovit mají jo a námitku ten se vždycky nápis kdo ji všeho toho poznáme sám sebe jak. To on nás nadpisy o těch co kříž kola tedy řeckých je vinen úplný protože neříká celou větou poznej sám sebe že si nic jo ne ne ne. My totiž když než se přenese nepozná jako nic tak musíme napřed sebe poznat jako mně že kdyby sis sebe nepoznala pomůže nitka tady bychom my sebe nepoznával jak on. Lidí všichni ostatní oni že bude mít zastavím za lidí nebo nad lidí mi modlitbě tak nějak ale kdybychom jako se takhle napřed nepoznal tak nemůžeme taky to jako nic my musíme človíčka veta. To vycházíme z přirozenosti a přirozenost lidská nás vede k tomu že my kdyby deme svoje se cítíme být člověkem nějak platný nedá ničím ale čím dokonale se tímto ničím něčím. Stáváme tím je větší naděje se stane taky vědomím toho nic čím sme ale bez toho předchozího to nejde nižším takže z toho si velitel tam správné té. Obecný před tomto totiž konečný tam v tak by kde je na přes že duchovněji tak se v kterou založení o to hodně a. A to šlo o od lidského jednání nechtějí slevit jak mají dojem že mají právo na to aby za svou sna mu byly něják odmění. E tento dojem je chybný neboť především neví co je pravá odměna to nemohou vědět. A za druhé neví co je to odevzdanost pro by základní předpoklad duchovního pokroku který odevzdanost trpnou. Z přestali mít trpný a jestliže tato míra trpnosti na duchovní cestě chyby víc tak ona starat dostal na on nemůže jít dál ten na dnes tak ku celá ta cesta světem. Takže ono je třeba od jít tou rad jakékoliv nároky vůči bohu ty typy svým a bych to řekl ještě na tom dramatického příkladu z mého života. jsem si při koncentraci těch prvních devět let do po dokud sice dokud se vědět nepřál nějakou odměnu boha ale jsem si aby naučil milo. A no tak to je taky jiná přání aby abych miloval jeho víc než cokoliv na světě že přebrat co se nosit to to mockrát říkal a toto přání jsem byl proč do této. Devět to koncentrák jak je to měl matku ukázat co je to láska k bohu když jsem nebyl schopen rozumově to pochopit čase nevede. Že to je absolutní odevzdanou za všech okolností jaký ukázal ježíš kristus na kříži opuštěnost od boha a nevěděl proč je opuštěn pročs bože opustil on přesto svého ducha. Odevzdávat vám to jasné a toto se od nás chce toto je správný postup na duchovní cestě za všech okolností bez polí není jsem na sebe bez lítosti. Se odevzdat no tak teď potřeboval jsem k tomu a dal se na o člověka tady proto dělal správně aby potom se stal jsem vědomím. V spolupracovníkem božím a abych se taková než tím tímletím abych se toho všeho musel vzdát abych musel znal že to bylo všechno když nit. Protože to nic neznamenalo před tváří boží jsem se dopustil patrně nějaké chyby základní něco co vlastní dáváno nalít toto k tomu bude věnovat a v tomto stavu kdy jsem se považoval za nic. To byl připraven k tomu aby napadl ten esesman to bylo veliké požehnání neměnná a kdyby se byl na sto dostalo postavou nic tak neměl ani právo napadnout chudá ani neměl proč by vykonávat to tohoto zázraků. Jsem se setkal s tím učení že krista a tak dále tak je vám to dostanete podstatou duchovního pokroku odevzdanost bez náročná že bez povýšení se na sebe. V absolutním modly mus vnitřní bral se přesto do před kristem řekl to po kterém se krátce. Není pravé tao kdyby byl ježíš kristus ukázal něco jiného to jeví nebo tak by byl dával od ukázáno že beztak pokud po které se práce není pravá. ti učili učedníci nevěděl by ka tak k tomu přišli domově dělat zázrak a on nemohli jde k kterak k tomu přišel do otec opustil době největší smí si mě. Že ano a to byla jednorázová temna slova vážit to z on zavede kde se kde prosil o to jeli to možné odejmi ode ten to tady které dolů byla k tomu jsem plnil to. To neděl neod jo a to bylo to pravé milosrdenství boží ho takhle zbavil toho nes si měl vyspěle jeho o rozvinutí jeho umět se ono do ne v trvale. Spojení s otcem sbohem toto tuto schopnost zase dělám tak ta mysl s ano naznačená schopnost to potom to potom umožňuje člověku aby se dostal do příbytku boží. No jo kdybytoto nezůstalo tak by se ta nebo dostat vědomí takže jak myslím že toto o lidem proč by dáno ale proč to poučil semena jsi která před hle no tak vono je to takhle. Oni si stalo jisti i to si z není s tím na to jdou zprostředka to se kráčet aby povoz se kráčet ale se dojít tak by to mělo být nedá se dojít takže vono se která. Příkaz činni on to nebude bude ne protože on fakticky že se přibližuje po nějaké úrovni o nějaké tak rovině nějaké kdy na kterou narazí ne no ale tohleto klepání. Se při kterém z do no ale strany je otevřeno to přeci není tvoje záležitost aby si bude tady otevírat nebyl na bratra takhle potřebuješ klepat tyto je tomu klepal jsem se na stala se o to že bude potom na nebo nebo do ve vás. O to se nesmí starat to tvoje starost bezstarost toho bylo teď otevřít a to nejsi ty jsi to ty těch protože pravé no tak to nadělal se tím nessi víš tak si tohoto vůbec se stavech. Ty dělej ty provádět to klepání od bez toho světě bude otevřeno že sice prany ty podmínky tam kde je kánon tak nevědomost je ve skutečnosti na pravou. Pro znalostí buddhovou to znamená pravou přirozeností osvobozeného rozumějte spaseného vědomě věčně žijícího sem protože všechny vědomosti. Jsou něčím co jsme zde nabyli to znamená něčím konečným že mám jakoukoliv vědomost tak se mým nabyl zpracováním smyslových poznatků bude mít. ani obrat ti to znamená v určitém u se ku vědomí kde to za tím to se tělem začíná pro nevědomost čili vy není vůli se. to z této oblasti ji vědomostí ti od by muset a z toho nevědomosti mám dojem správný no ty jenom se stal to právo ta není sprá toto v tom smyslu. Ničeho než je li práva tou být jedění jako takového ti nerozlišeného všechno obsahujícího. Na tom je postaveno veškeré na bože ty na není se totiž dokud se nevinní ne někdo do této oblasti nevědění do doba si. se nedobývá postupným poznávání nýbrž vstupem nikde není do a tam stoupnout tam jde. Jenom proto jsem vystoupilo oblastí vědění že sem stačil paměť ztratil paměť žení že ve tamní dnes tam mezi mnou a bohem že to je jedna věc která. Ano velice řeka říkat paměť to neznamená že čele tej taky tomu na tom byli oni musím statě tak najednou v tom smyslu že se od od pout tam by vem po starosti na boha zem. E zaujatosti vůči bohu se o to to to paměti a tu od nás jaký byl předtím otrokem malého úseku vědomí. Nepatrného které nehraje větší roli v tom vesmíru v jedení vědomí potom jde tak pak ta být v tom celém vesmíru a a není botou obr. Dáno překážkou a když to bude jednak tak mně promiňte tady vysvětluju vám se to takovost dech že je takovost. Hřích je přebývá něčem ještě nerozlišené na ten el pojmenováním a to málem ale už. Existujícím na takže namarupa jen dál mnohost to je tvá a pojmenování je nám host na tom ničem které je bez toho. Pojmenováním a bez tohoto pádu tady a jestliže tam člověk vnikl ne z nějakého pro cestu po jmenovaného a nebo om. Tato to ho jinak než jménem tvarem tak třeba tři představa o bohu tvarem a tak dále tak tempo mu někdo toho nic je poznamenán tím to vstupem. To nic se tomu člověku neprojeví jako nic nýbrž tomu projevy jako vůbec tvaru třebas tomu křesťanský bůh o panna maria takového ani to ani to se nemůže vůbec stát třebas indové. Tomu se to pro vím proto bůh je obal než ta pak po slon je to tam vůbec ne ale je to nánosy na tom nic a z toho podstatě znehodnocuje to něj. Ale to nic se pro na vás naprosto nehodna ne z toho důvodu se o to bůh chápeme jako nic protože tam konkrétní honit není v tamto se pokud se nějak vysvětlit. Že budou svým věci jsou předvídá my v tomto nit a nemusím cesta nad ale celková tendence a tak. Není považována tomto spise bohužel od teď oni že nevědí ze oni jste se budou svý ze tření světa a vesmíru a v časoprostoru do všech těch poměru tam ve a to je. Je řek bych li vede z pozice nebo se předvídání budoucnosti jak by to mohlo vypadat a to tak nemusí vůbec. Opadnou jsem to není předpis jsem s i jsem takový aby se podle tohoto muselo stát ale je s tím počít dáno kdyby se k a. Tam jsou všechny možné ale to nad ty vedle sebe postavení tak kdyby se dalo na kteroukoliv jinou a ta daná ty mu jde za okolností kdekoliv ve vesmíru a ono se jako smyl najednou ale telat ty mu nají řídím tak je proto dráha při. Ramena to připravena dráha je v tom nic co tam vidíte ten nás připravenou trávu nic víc aby se díváme na minulost se tak tam vidíme. To se z toho co se předvídá budoucnosti uskutečnila a ono je to za známy jenomže jak se vám minule říkal do přirovnání ono je to živé to je. Po žil ve ne nic než to tamto dobru mu ještě nepo živené nic tak dejme tomu oživené vypadá tak jako v tom rostly strom tady je. Se oživen znám milost kterou za bez temeno semeno se oživilo od tohoto do tohoto k tomu jsem prosim vás ve snažte se jak se říct že to není skutečné minulost je tak skutečná. Najít jako opera ze stromu který vznikl z toho semena a proste tak skutečná na jako semeno které v přítomném okamžiku existuje a je v něm obsažen celý budou musí v tom přetože ještě nebylo to ještě. Za co ty čit jenom je disponovala k tomu aby který čil ano si to trváme nové říkala protože jak do opakování tak celém takže takhle tak je takhle věd existuje to jeho čas že to co zato si ho byl bere dost. Ona takhle víte stojí jeden jediným čas a to je op za času v tom to nic takle tam obsažen prosta to si takže to tam nějakým přirovnáním také obrazem vysvětlovat o bych. A zase by to bylo zase by dokonalo najednou tou než tadyhle to ale když to všechno kdyby tam jenom to ty dvě věci protože to se sebe dohromady tak napřed tak je to metafyzická kaše. Je to chaos z vašeho hlediska tady kralické jeho nepochopitelný dalo lidských takže tam se to jeví jako hluboké nic když se do toho poprvně nikoli takhle extaze tak jsem. Ale s tak že přijdou o život v tom jak to tak vodu po které nic že moje něco které tam pronikalo to mělo čteme se tam ztratit to obrovském nic ne o to se mockrát to smělo. To co se vůbec to světa a oni vstoupit do toho nic z ta tak a tak jenom jestliže tedy křesťan vizi. Něco za ním když nic vyššího nemůže být že to je pravý cíl člověka takové nic co by se smělo použít. Rojí jiný účel to není takovým si nic neexistuje jediný účel toho je že to cíle člověka tohleto a ne něco co za čím nic vyššího. Ani jsem to je pojetím hle velice able křesťansky dále jsem proti křesťanství ale od jsme se dostali ani s venek protože jsem se ve daleko k. Jem od toho pravého pojetí nic jestliže třebas živé ukřižování řek krista považovali za tak rozdal jde za tak to. Jde nerada chci lidství tak se nejsme že ho nemohli nikdy u za jako syna božího a protože se ukřižovat takové po ničením lidství toužit čím věd. Čili ho není možné voni například kamenovali toho kterého chtěli zbavit lidství že ano to bylo neničí ponížení které mohly pro člověka připravit k toho opravám při si to něčím obdobným. Tak to byl ten kámen úrazu hlavní to neuznali ježíše krista a proč řekli by to byla stejná nesmyslnost protože jak se si všimli. Oni řešili krista z ke události zcela jinak než křesťani ten pro meteus kterým o bohu sebral oheň a přinesl ho lidem rozumně telat. Spodním a dámám který pojedl do kolo ze stromu poznání ano vím ten nebyl zavržen nějakým ukřižováním nebo vám všem na to o nesmyslné. Ten je věčně přikován někde v kafka tu úzká tomu klove oral brát ty dorůstají každý výrok na zůstává věčným na ten a dám ne. Byl věčný ten umřela a proto si křesťani jako náhražku jste tohoto nedostatku vymysleli nebo doplnily si tuto to vy novým a dáme na to ježíšem kristem na ten nový adam a věčný a dám neboť tak tomu jest. Adamem to základ všeho jem věčné ale to věčné z našeho hlediska měnit činím ano o to se kde jest ze její proto že bych pozval dva americké myslí nač. Tady ta krále čekáním považovat za lásku a to by jde mít za nové o zenu tihle jeden ze dvou mnichů a hodilo mistrově v její se do do onou kdo od velice ale ve tak budu hlavu na jednu k tomu aby. Jsem pro chtěl přímo odpírat všeho jim tam byste se do kdo mého k smíchu neboť dodatek k tomu pochopila že mu dal najevo na zem a tady jsem nemyslel. Jednak je to sis se nedá přemýšlet dostane dávno vždycky pochopit o tom se nedávno vždycky mluvit o zenu je ale ten nemluvě nýbrž podle zenu jedna. A to nesprávné tady se po do pravým nějak ji slovo no to je otázka vedlejší když se dostavník že to které dobra. Roven chci se k tak rovní tak na jej vyslovil úrovním protože původní nebo narozen duch i vedle proč čím dovětku stále dělá zázrak a potom matrice mu. Nevěl je nenarozený a dělá člověku zázraky ustavičně protože při denní takové se kterou organismu ani že by někdo potom vás věděl kdo tam vůbec se to jde. Jste tady provádím bravurně způsobem to jeden nevyčítal budete soustavně přítomní kterými se teď které se tady jiří u každé bytosti lidského du teď tiší tu tomu nebo takže. Není dělá ustavičně zázraky tento o tom mat kristův čili je u každé on nejprostším člověk čili tento narozen jdu jenom si přeje aby rozšířil svoje možno jsem po jsi dobra o to by byla která by. Na na tam kluku i po další činnost tak aby je potom odevzdávat aby se člověk nakonec stal dokonale spontánní bytostí dokud se nestane dokonale on tak bytosti nemůžeme do království božího nestarají ten chce. Se ona proč proč von být jedině obrana to by se nestarali oči neříkal něco proč celý za něco jiného poč je bych to to to nestali test protože měl nám nejsi u toho. To bůh najít ne tak na kdyby byla ale vytrvale kdo to zavání kdo chtěl jimi mysli ze nem který nepřestával vody že nerozum. Není ani jemu jeho slovu kdyby byl doba jejich aby to byl mistr zenu aby jeho přistoupil byly že nich učinil několik kroků kupředu ještě blíže řekl bankei v nich je to přesto. Byl ještě není těla ba kryl řekl by již jak dobře rozumím čili rozuměl tomu tobě se po které se projevuje je možno jenom tím způsobem se k němu přibližujeme. Že nejsme si že se od sebe deme spojit k tomu co je věčné to je ta pravá odevzdanost od tebe boha ne k bohu kvůli sobě rozumíte to je ta pravá odevzdat. Od kdo by nebyla rady že po dát to vede tedy se o to prosím opět nebo se do naše k tomu je pocit odporu který na to jde za kdo byli přidati do postupu protože to vždycky po si byl ještě není. Máme to se dostavit na vstoupit do žili abychom si z tohoto ono za jeho systému tak zrak které si kterého při tom by kolem systému zpětné vazby klid beg nejjednodušším prostředkem to moje přes. Za po si to řeka ten to byl v prvek toho vysvětlil ježíš kristus způsobem telat tady ne nezastavujte se k se zavřenými živé. A ten nevím ten ten na nic ze není netečné milujte ze o to trvá měl mělo cennější než toto pozemský to tajíte jestli není otevřeno řekl že jinak jiným způsob. A on mluvil se symbolem ta porovnání těla nebo věčném život chtěla království nebeském to nejde kdo to tak je tomu bylo zase od boha není to onen zase ten o vím proč vás tam nepouští to by nemůže. Vědě ne on do nese on se vědom a nejste čili nezneklidňujte se takhle teď kterým se o na jsme jste to je to jediné čím se můžete by se podobat ne na to na úrovně se to tekla jsme si vede. Dostat se jenom nebyli když daleko odejdete od sebe pochopitelně ty dveře jak nejsou se tamní v tom světě ve kterém máte nějaké cíle že jsou to se teď bez všechny cíle opustili. Odevzdali jste se bohu než pekle tak tady ve se jeho existence tak jsem v tom jak to jenom k ve byl říká kdo. Oba on je snad nejlepším se to zenového pojmu jen které měl jsem jestli to bez člověk mu nejen ve věčně mu nejen žádná myšlenka nebo ale které žádná další myšlenka dal nebo přemítání tato zdůraznil. Jeví se to je pravým význam buddhistického výrazu být při pomoc ta mu který se vyskytuje ve dvě které které se praví že buddha je prost všech pozemských po mu to je způsob. Vem tou stávání hlavně dvojím způsobem ne nějakými hřích ti co pak kdy měla po při po toho svý jako může jako máme rády jak jako nenávidíme to to poutanost ale to vám není moc dobra jsem dobře. To vám známo nebo to si neuvědomíme se další poutanost není e naší je že býka protože my bychom tedy řekla tak nejsme komu zdání tomu si to znamená že. Že to do kuje jsem to další ten další dospěli do věčnosti dokud jde k samotní potom na kristův s při dopouští se něčeho o čem se by byli pravým na neuvěď. Nás pokušení dokud prve býka tak nás tam upoutá tady v pokušení abychom tohleto po prvé jinou skutečnost to jedna věd a druhým velikým svou ten měl že přemýšlí ne. Uvažujeme že povídá ne myšlenkově a to je tak budete po protože dokud toto nezastavíme proto konec se stavíme ve jsem takhle nemůžeme se hnout st zase obraz. Li toho to úsečku vědomí zná vidění tohoto světa jako jediného jak toho jak to dokázat takhle svým jak zastavování jde ruku ta tak zastavováním myšlenkovým ho posunu nebo. Ó pojmy bůh vědy by se proto je třeba k tomu říká v těle mistr svého indickým se to všechno když se dociluje technickou jako nám doporučují indové nade se zatím na by se měl visi si ten cit za. Aby se nevinných to trvá strašně mnoho a někdy je k tomu třeba od toho vtělení aby se toho dostává ale který se zatím jinou poutaností než pozemskou tak nebo i potom. Ale tady dokonale udělal nauč aby na sto aby nás to nezbavilo nás samých tak se dostavuje na vyšší poznání a člověk se osvobozuje začátek krve tobě si je. Každý moment kdy zapomínáme míchat třebas když si její ten zapomínat se že máte tvých jak se soustředit se na stravu tato vizte na vás tím zapomenu míchat ani mě. Tak vás mohu střelit to by se jako jste byli by dýchá a rovněž tak by když chci odpovědět na vaší otázku správně tedy duchovního být silou spojenou pak k abyste jsme stalo tak to nemusím sebe. Ale si toto naši otázku by opojen za no řečeno tak musím přestat myslet na odpověď musím vnímat jenom co mně říkáte a přestat myslet na to. Na to přestat myslet pro znamená větě zásadní kdybych nepřestal myslet tak bych nevěděl a to kde kdo to on ten takou. A byl jsem za po tím poznáním že bůh ve mně živ je ve mně miluje a že poznávám tak se u podivu nejenom nepodléhal k těm těžkostem které tam byly. Prana tam fakticky brada do mostech nedostával nebo strachu který jsem předtím měla anebo pravdu tedy byli všichni na nebože ji z nich který byl při na mě. Tomu to musel nepodléhalo proto jsem byl zaujat tím poznáním o bohu pak je to nebo to tam není buddha který tam takhle způsob. To to velice činí člověk že je tam jsi mně říkali jak to jste si tady takovým si tady si to ten běžně taky tak čit to mně to tady v koncentráku jde ani který podat na okraj život tato smrt dělo považovala. Těmi esesmany se to nikdy jsem nebyl tak připravení jako jsem ale nemluvím ve dával se nikdy se to tohle vám jako tady poté se to netrvá dál protože jsem to nedělal toto se potom nepře mít. Ten to protože to se myšlení do vzdal to tam nohu a klidně říkal a to je to myslí a vůbec že to nemyslel jo tak na to vás upozorňuju že se takhle voni to myslí jo kdybyste se ta cestě mistrem. No tak máte dojem že to to pro něco při plnění tím den vědní člověka vůbec se dojde se strašně daleko co to velice prostý člověk než tu doba mým o vás tak to mít takovou moudrost smí jak. Vtip okolo z jako jsem se ve ve kdo si na bral jsem to je sice povídali u ten si dej. Ti dobyli a když povalit rozumí to si ku protože novou není svědectví mluvit ani slova neuměl být povíme kdybych se o tom tomu říkali on to jenom vnímala on vnímal ducha. Smysl tohoto říkali od málo o stav jejich myšlení takže oni tu vůle se jim tou svou se to komu činnou odpovídat opojen to napadá jinou to mělo vede konat to jsou ještě ona aby se. Protože z jeho jako se ještě jiný že si to je to se ho zkoušeli a von nikdy jste k těmto jevy kou nepřišel ve mně se to při za on všem rozuměla ano a no tak to ten se dělo třeba obyčejnou pak to prou se. Žádný dále tak která opojena tehdejší není vede tu jsem tu kvant jen po dobu tak svým nebo krisi nedělal jednou ku své ani jednou stane sto sláb všechno propojila správně aby to kde většího tak jak je tedy volit. O klad říkali jenom ona odpovídá prostě den a není to v li my my tato jeden z rámce naší učeností ale nemůžeme že ve smyslu špatné věší do hluboce představuje. Ze kde by to je svobodně v aniž by se musel odpovědět osobní tím za sebe v která nebo když na sebe v vůle se pojmy na sebe že mi to nejde tak to nemohu dostat. Tak se rozumný tak se nezabrzdil v tom myšlení tak jsem nepochopil co je to do to samovolné myšlení nebo tak nějak znamenat. Když moči v mysli tak pro byl rovna se jestliže ježíš kdy se stal podle to ne ale a tady je říkají když je to bude brambory. Li jenom toto je brambory hleděli se to někdy těm nemyslíš budu a tak je trojí jedno a pro ten těch přátele a to vám není bych asi jasné jenomže je jeho konce vysvětli. No když ježíš kristus se chtělo od nás abychom se ustavičně modely to dovedli přestali že nemoh chtít abychom pořád byli na modlení doby na přitom živil to modlete se neustále. Bylo by ji svou ano pro učedníky kteří měli jednat tak aby její život byl modlitbu to když aby kdokoli dělají to přerod dalo mo. Kdyby byl a kdo mají brambory anebo se modlit rovnodušnost aby v tom nebylo pro sílu bude to zde chybí tak jestliže tedy bylo jít ukázáno. Že nelež tím když čili on na ještě jednoho sem by stroze mnoho a oni dámy stalo co si myslí do voze no a které je to velice tím zen buddhistický nich mu vrhl. Kdo obyčeje již tak je ve mně tady o to potom všichni oba čili tomu smáli neboť ten mistr čas u toho kde říkal ze tak nemůžeme jedna mezi sebou to je pochopit. Ale že je to to je obraz toto je obraz podle kterého může ten bez se za jedna jestliže třeba tam někdo nebo by sami co bylato to není mi ho vším ale to taky co je. Co je bůh se jako se do ta se zen že se podstata me cesty potřebovali jsem vědět v útlém mládí se po jsme se se s tím. Vůbec jsme semene jede pánbůh uvede prosím vás a jsem po se na světech nevěděl jsem procházel jednou extazí za druhou se považoval za mne extaticky do člověka. A ten bylo to naro na na po tíž věci nebo ten zakazovalo tuto věc nebo kdo to něco špatného to nepotřebě devět po převrat pana na jeho vědět že. Je že jak se může stále že pod mysleli si můžeme poznává potřebovala a porodila porodí jde tu věčnost do svého vědomí myslím když je bu. Je nás nevěděním jsem pokaždé myšlence která bude nepatřičná co se nedá ale doby vždycky pochopit to odhoďte jako se ha. si věděl jsem o byli čili myšlenky která vás takhle napadla ano kdy nesmím se svým bavit je například vás bude při konce za si před tady myš kdy ten ranec tak si nebe jste se s nimi. Od ho jste je prostě ne všímejte si jich jako byste si je tam neměly a i jen umělou nitce vytrvalé trpělivě se při byl ještě ústřední myšlenky svého soustředění. Ale znovu trpělivě znovu znova tisíckrát znovu a to byste koukali to by nemohlo tisíckrát by za sebou a byli nenastalo vědomé spojení s bohem to byste nedo. Proč by ani jenom se přitom nesmí po čitta o to by nebylo ani stokrát zapotřebí a ty by tady před vámi stála skutečnost které se říká obecně budu ano á protože bych které se nevrací. Li přitom k sobě vy musíte jít od sebe všechno co je za vším myšlenkou ti je bez to ten byli jednáme vědec se me sebe a sebe. To co ještě vlastnosti všechny jo to všechno musíme odstranit všechno musí stranou protože to musí odpadat když to neodpadne tak jsem dostaneme k tomu nic přirozenosti boží. A teď kdyby je měl věděla že sou von ve nastat a kladl to ta ba pravdu ale stane vnitra nám vykládá let. Tak je to obdoby ne k tomu co on mohl vykládají spisy od cenu že totiž je na vylíčím nebo komu on tu jim mezi sebou dva stavy stali začátečním tam. Zastavit člověka který je na vrcholu uprostřed nic neví všechny jenomže to je pro veliké je ve je činný že bych vám to pravý to co jsem vám mohla na ji a tak dále. Je to to není to tam mít navrch prsou kdo jste brali kde se jiný nebo úplně jedna moc se do s naprostou to jednotnou se tím nebo si chtěl ničem a. On mi kdo mají by dálo který přesně o tom vyšší jedním nebýt těch to je ho způsob po bych tu který je pro čtenáře tak ty neprošli cestami ne. Uchopit jen ale ne protože byl neschopní do pochopit ale že neví cele se prostředními těmito dvěma body mezi těmi není to dělám volit od mu to protože on nemluví je vedení nějakýmu vůdcem. Takže dejme tomu to začátečník se nějak oni to další jiných je to v nejlepším pořádku ale když se komu on to je jeho počínání tím kdo se o nic nesnaží tak stavy. Tak jako když ten nemá snažím že to nebylo se tam není se snažit to není pravda to bylo správným se na že ale v tou ti do toho duchovní ten ten jeho můj. Kdy postupně převezme takže se nad to je přechodné aby to není není vůbec líčena to byly zásadně individuálně prováděna a proto byl těla nemůže mít. Tam ten duchovní se postupně přejímá u vůli toho žádá tam ale jedná svým jako se svou vlastním a tím dostává základ dost dost tomu to větami u. Tam toho bůh se toho ni od dospěli do to bych jej do duchovního bratra no a ten prosím vás kdyby to takhle čistota nevěděl by člověk o to o prostředku tady si řekl tak dělali se snažím tak je to nesprávné. úplně v tom a správné je to co říkají o tom pravou a to je tak je nesprávné protože to co říkají o tom vrcholu. Třebas jste ta matka být je že ten člověk je ve všem vyrovnání ni je poli budete cele nebo vlastně tomu u druhé se ve stavu dokonalého svou před v. Není tak to lidu toho stavení všem co on tam potom přečteme tento stav jako bych při jednom učebnice hinduismu takhle oni si představu jim vrchol duchovního snažení. Ovšem je to představováno nějakého to řek bych je člověk tam kterými je chyběl by ji ani na všech by o tu protože když si říkal to je to ještě bych jednak tomu svět. Ty jo no tomu máli bylo do podobně bych jsem tu bych mohl mluvit o v tu o to starým zákoně nebo onomu za tím to tam je vidět že to není psáno ono ta. Ale jak by to odpovídalo tomu o prší bylo jemu duchu ku není zatím je to stalo který je totiž že to vím jiný na kov před. Ta je to tedy nezve ten první nauka a tam není zjevoval na to přít nitky uvědomte tak voni vám neřeknou nic z toho co je za tím komu že ho to si. Jenom výsledek nějaký je tady padá nedosažitelný jsem si to neskutečný a taky je skutečný měl takové tak se o něm výše protože jestli si chyby kdo myslel to bude na vrcholu duchovního sestup pod atd. Bujení dělat protože jenom podílet za slávě boží to hotová hotové přestal svým vel to tak napadaly že bude blažený že bude aby to nebylo do toho nic nedostane. Pak právě ježíš kristus ukazoval tu prostřední fázi toto novou velice věční že ta prosím vás je pro vás tak to je ten člověk je postupně vychováváno k tomu aby se mne vším. Byl oddělenou bytostí ne tím způsobem že by se všeho odstranila ale že by ve všem nějakým způsobem fungovat do všeho byl zapojen a to jedině správné pojetí. Jo jestliže ale to není kdo takle ve všem není jen do všeho zapojen tak ind by řekl taky ovšem tím pout tam my vážit si dá. Tomu mocí se to tělo no a nepochopilo nejvyšší mu není pravda ten duch který je od všeho zapojení není přít tomu. Na ničem zdá bych není na kdo tohle zapojení vám to předvedu na tom ježíši kristu a on plato hodnot jenom znal nám proto by si nikdy na podob. A byl žádný tím udělat v tom pochodem stavu jak on on byl tím kdyby tělo do nevěděl o jako že to tedy tady na taky to vám byl s tím se ta chovám to v jako on na nás se schoval kuša do prosím. Chyby tak bych to pochopila od při dál někdo svý bran a přelomu je učil měla chopilo se o to praktikoval ne no vy starozákonním brž jak jsem to znovu předepsáno jsem tady mu ne tak bych nebyl poražen a ta takhle. Stále tam na kameni o přes předvídal co se stal a do prosím bylo hotova a do jeho mým vemu s ve vší věci bylo by vyvolaly těžko ti je třeba kůl na rozum výklad a to. U těch mám vede který to kaly po svý to tak ho budete neboť tak že by byl nemele činná že dojít jeho dojímá li jsem ti malomocní a všichni trpící a potom pokud takhle ukázal odkud toto. To vám jednou takže když potom si vezmeme nějakého opravdového následovníkem ke kristu třebas von pro nám si to po tomu nic sami. Dokud se všímala sama sebe a ale dělal jenom když za vlastní pád tak to s ním bylo čím dál ho vším měla krista tři věci tobě právě. Od toho že hledali vlastní tam a nebyl přitom duchovní jobův jste toto se nemohlo stát indovi mu vůle to mu ho mělo muset je býval měl vlastní vůle který. tuto o upon tam jsem bral na sebe jejich ne ale u k přesto bych mystiku tomu tak nemohlo být od od toho vně trpělo trpěli že se pomohli neuměli nic své vlastní vůle proto nemohli. Oni toto tím božího a tam se brali od v tomto spočíval dokud toto dal rozněcovat chtěli tam a nemohli to co neuměli vzdát vlastní vůle a to proto ukázal jak se musí za ní. Je byla všeho na konec aby se dostat i ty vlastní vůle samosebou pokud to není ale se vlatní to co se kterou jiný dokud takhle li jednala a takhle mysl na tak utrpení celý stupňovalo jakmile pochopila. Že kristus za zemřela a že jeho mocí je aby mocí nebo si jednou jeho smrti se dostala to je tam jsme po které. Tolik toužila tak přestal toužit po poslední vás své docela tou nic se připojit to obětní ježíšových a teď nový připojit před oběť ježíš to víte. Tak to je něco nového ona ses není napřímí ji obětovat a o to nejde straší obětovat vám to se musíme při poli od tohoto na nižší úrovně u těch jinud taky tak. Velice připojme k obětí kterou provedl tomu mistra řídíme přijal toho žáka noho komoře mění ježíš kristus ji tu o by taky provedl dřív než se přidalo k němu nějaký učedníky protože když sestoupil a toto komu mám. Je to nebe do stavu nebylo dostal této tělesného stavu no naší úrovně tak od podstoupil obrovskou oběť sami chybně si myslím že to je odstoupil na kříž. Dal větší o ho chtěli ve protože sestoupil na ten daleko větší oběti bylo sestoupit na zem a tu protože nevíme tak potom si přestáváme vážit to co potom následovalo to je stejně hodnotné. Jako to postup na naší cestu do přistupuju vší nebo tím vystoupil na všichni pohlcení na tuto ten kdežto i nemá jimi na musím to povznesení se na ten to ten to není to. Tomu všechno to nejde to ani pro bez bez toho předešlého v této prosím ještě jednou no jestliže plnit člověk chce se dostat nahoru musí se pod tím je snažit to ježíš kristus říkat. Musí ale věděl že ta snaha musí mít i její něj je dál jste musí jednat podmínky pro to aby mu bylo otevřeno no a toto. My všechno šel k dnes přes že se že když se od vás chce aby se třebas soustřeďovali aby se to je tou soustředěním. Byl trvaly touhou ale že je to něco me když jeho než jsem co dělat žádat ten nějak jeho indického mistra hle jde muslimy tak. Prou důvěrou takže vámi která že se mluví ve všem o odevzdal a rodina musí pro půst krize činnost na vskutku ten musí být pro svět mr vidí jako byly ty učedníky správně jiný než čili už. Proč se rodiny nýbrž pro vyšší vůb o od nejde ale kdo představují je lidé kdo takhle na oni ty li za před politicky ale tak aby bych náležely ze sebe a my jsme se. Jeho může být někdo ze svého když omezuje svoji lásku jinom na svou rodinu a to bůh a toho ostatního mu nic není samozřejmě že nemůže. Jeden člověk sloužit však to by tak k rozpitváno svojí sílu že by vůbec nic nezbylo ale tam kde tak na vrací ku na potřebu jiných. A tak se nemá vyhnou prostě málo tomu dostávat v tom vidět vedení let tak nic protože člověk se opět nevíme jsou pro bližního. Tak je to daleko o jiných čím než třebas sedět u nohou mistrových pochopitelně ale je to daleko účelnější a účinných jiné v jednom on byl být. Kdyby byl ježíš kristus nechal ze své učedníky u svých mnoho novou taky nepřivedl tak si uvědomíte tohleto ta přednosti před tím zanechala ani chvilinku jsem. To jednou chtěli se mnou stalo bylo za to potom někdo nic mu dal dali do do sem vodtamtud na na jako ten rozdíl v to co ten mistr než jemu nějaká na žena nic. To byl rád jde jsou hotovi ta ze své jste hotovi je cele a tak tohleto jenom jiný systém jiný postup jenom tam vůbec neboť mu smí ale nedo tam ho toto čem tak daleko jako by. Se provalí od začátku tom vycházení ze sebe všemi prostředky ne jednou koncentrací jenom odevzdání své vůle nestra on chtěl taky krista aby se mu dokonale vole. Znal vůle aby nikdo maličké se neod milovali od jeho vůle protože on byl před činit jsem na ten člověka který je spojen s vůlí boží a když nikdo tedy je spojen s vůlí boží tak. Nikdo nesmí odporovat kdo chce být jeho následovníkem nebo přesní protože nemůže mít nemělo být pro po tom co on si přeje a zadává svým učedníkům a mezi tím co zažívá jako vůli. Otcovu tak mluvil tady o tom že by to tom se měli snažit o tom z z proto skloubit pomoc horám tu nebyl přitom moc to on naopak ji podporovat tak se po v. Od jiných zdola je že mám tady známy se tu že ta pomoc horka v bibli tak je připravena nějak tím při vstupem člověka velet to znamená bylo. to se jich tohoto světa a že není nikdy možno říct nelze nikdy říci že to opravdu jenom přes tam pomoc hora bych ještě toto chtěl podpořit protože jestliže. Je dejme tomu a přestal ji mystik nil viděním umím vy se ve vidění páně když dopadne jenom všech svatý nebo citech než kdyby trojí ten tam by žádali vnímán bych přišel přitom nějaký výklad tohoto. Tajemstvím jenom testem který měli tak to to bylo tak dokonale které jsme na jeho naučenou představu o projít. Nebo o božském by ti jeho lidským pojetím boha že namnoze ten pán bůh zatím vůbec nebyl vidět a když si to dneska po staletí třebas veme. Tak se nechci nebudu znovu ale velkým zklamáním konstatuje ne ten člověk sebe tahat za nad to jsem tou představou lidskou o bohu. Ale že si toho že ten bůh k němu mluvil tak je jako on ten člověk to poč sebou a proč by osobní přestup možná že mu to o to mně velice prospívat a jistě že mu toto jo ale. Tím že to bylo takhle zamícháno z jeho vlastní představou a z jeho e řek bych jsem dostal jim počínání a myšlení tak je to být chceme. Je nepoužitelné obecně a kdo se snaží následovat nějakého svatého tak jsou na to mohu v mají daleko těžší cestu ve. Ten kdo se snaží nad od ježíše krista protože ten tuhletu představu do toho nemíchá tu lidskou představou o toho kdo to není obě domněle šel o do boha kdežto člověk kdy začneme nějakým duchovním sestupem. Tak si neuvědomil že vědomě den své vodu po a se vám tady nikde třeba to jsou začátek se potom je tomu u podle je kup po pro kdo toto považovat to to to dneska dám jako ve je. Jako o proto když otci že to bylo něco proto jsem nevěděl jsem si neuvědomoval neboť to byl to božského ale ona to zaručeně nebyla moje před a po na tom bylo dobré. To byl takový vzdálení ona nás po míní krát za otcovství tu tam na mu na co takže jsem věděl tady byste se do ta. Je od to sliby a tam ne to je tak asi tady vede k němu a tamtudy za nejde to zavede mně nic ten se mohl jíme protože nic víc se nevěděl tak jsem taky v telat a nevěděl jsem taky že vůbec ani že do. Toho domu a mu to jsem nebyl tak takhle ty se z lásky u po zevní padají ale ty jsou u k svému ale pro svou začátky oproštěné od představy jsem je před tou otcova domu to byl jde. Do něho že dovede vodu že se do jeho zván v tom domě tady melete krista bylo dovede ni to nebylo to umí byl by nová nebo napřed před určeno nějakým vel naučeným je činů nebo vírou nebo v ní. Vůbec nic vše aby on to stalo dalšího stupně za protože se nás světel jsme to jste se hleděl je vědět protože to bůh a říkal jsem si ten to se mi tedy jevil. Ne a říkal jsem si tak ono to neni tohleto není vůbec bytost vona to není z tohoto máte tvá ne. On nemluví no to měli kde to vono je to bez němu je to moc která přemáhá nic potom se nic nemohl jsem se pomoc o které jsem se svět. Měl věčný ale ze že to bylo dříve než jsem byl tady ne aby to bylo proto do pokud se nevěděla mu pak se mohl měl jsem to po zase do všeho chtělo opustit to vůbec tím otec. My sme ale protože jsem se počítá jako je jako kdyby se jste se tak na opět rovnoměrně šel ponechat tají do pouště do toho proč se ho se šli cenným celou tou. Komu po bohu úrovní tak těle pro bylo byla o tom jak relativní pravda ale absolutního hlediska nepravda jo tady je to bylo potřebné. Abych všeho nechal a šel na to říkal že kristus na každém kroku takže kdo to o tohle měl jsem se mýlil že nebylo třeba toho nechat jste ale kdyby dovolené dal tak se nemoh ty do dovíte mě. Asi takhle když učení cit správně zanechali své rodiny a tak ježíš nebránil jen o rodiny rodina aby ty za nimi jo nic i u. jste nepoutají na ty rodiny protože se poutal na ježíše na pomoc mi která ten zjevila o to o ježíši ale je rodina se nezjevilo tak tím vůbec neměl dal nejen že. Stávaly za těmi učedníky dětmi si kdo by měla tak na to bylo rovno rodina která roveň dál dal který se za nimi ta ho ano on to všechno trpěl a nikomu to nevyčítá ani. Těm učedníků ne řekli byste jednou vzdali že neprávem za vámi chodit nikdy ne tohoto okolo do popravit si těch matek těch učedníků vyslýchal prosím chtěl ježíš čili to je pak ten moji. Jako bude mi tam v tom hlad nebesky nějakým pěkný to je to vlastní pomalá otázka se den stal zaměňoval za nic propadat on se mnou úst máme k aby to tak odpověděl no to je velitelem velice v dá. Taky prvního prodělat si to neb voni znova toho člověka v tom stavu v jakém byl postavu nepoznal jak to na radit to první kapitole jedna z verš je po do v. Věřím že upoután je osvobozen do věří že to slovo ten o tu pro život při slovy jakých on takovým směl do osudu na tohleto tu je ta je ve jenom to. A že víra obrovskou chyby no ale není to chci dělají jediná že i bych řekl že velice tělem životě zde na zemi. Nikde jsem nenašel tak velkou víru že by byl mohl dobyl upoután anebo mohl by být ji osou o jsem ještě mezi lidmi nech na alena šel to by třeba na tom astrálu. A nebylo to upoutá ani nebo osvobození úplné čili zase by řekl jsem třeba se vrátím ten ten cestou matku která pod po smrti jo. Protože byla jednám do klid ji zde na světě v tom co chtěl abych byl jsem před tam nebude kulhat že to nemá smysl že jiné tělo ona věřila že raněna mrtvicí dobyla co. Na pravý víry a proto byla upoutá nám tou svou mírou ale jenom bude konání takže a to je prosím těle něco co. Se stane tady na tomto se jenom když mně ve pod jedno lidském spánku nebo by byl ke spánku ale to se nám nemůže stát ve skutečnosti téměř nikdy čili pro nás. Neplatí že poutech ten kdo věří že u k tomu ta vůbec ne on potom tele a ono to ono to příliš k jeho dílu ono rozum zbavuje opilosti víc. I tak temně jako šel předky ale není tím u mu není tím spousta to chtělo o tu by to přijde to myšlenky protože životě západního člověka. Nevíte taková víra jako životě východního člověka kdy tam na jim bych měl svět je jde na všechny ty modly ale tak upřímně že kdyby mně někdo vzal tak svou na on těle. Co myslím není a by se jsme západního člověka kterou by se toto toto žilo a měl všech pět pohromadě tak by chtění nikdy se nepravá měl třem vás. Z dané všeho bych slona opici to byl proto proč řekla on nemožné to ven a a jemu to klanění je co by nás naší něco to pro něho znamená. Pral za jeho že když pominou na výrok byl potom bůh že on řekl naší bože je zakázáno mluvit o bozích protože to skutečné. A to tak bych si potom mluví k tomu věření ale my o tom u nás mluvit nebudeme protože jsme sto zakázali jako na skutečnou věc jenom pomůcka pro v. Výroků člověka který chtěl do chtěl dát takže ty šly naštěstí dospěl za víru kdy jak je v tom ustavičně poučuju že nejsi závist to co věří když jsem. My taky tím poután a nebo tak osvobozeným bohužel ani osvobozen protože kdyby byl býval tou vírou osvobozen jakou si tady měla těch prvních v kalech tak si opravdu o to on ten byl mohlo by. Stal cokoliv potom o to podle by trvalo rady těm ani nebylo to vozem ty si jenom byl navozen a pro navození bylo nepřijdu rušeno ale o to bylo tím že jsi. Dvou mi slyšel že do protote žel maže proti řekla že se s tím že mně řekla který o tobě let nezměnil to je to bylo to jenom povrchnost z jejího. Pozorováním to nerozhodující dořekla a na druhé straně o to o to se nemohl klid na protože se to co tady zažil. bylo jenom vzepětím duch ta které o padala postupně ano atom by říkal promarnění vzepětí duch ta nemůže to. Ta věčně anebo pořád nebo nějakou další domu z toho důvodu že není a byl provádt je posilováno o to by se posilováno a to nemůže být pro stalo týmiž prostředky jak. By bylo navozeno to je to nejhorší na to ty se do toho rodit nové prostředky silnější aby to na ž není vydržela protože je to nadšení. Je to emoce a ty musí časem pominou proto to odpojit správná na to co jsem toto poraženectví byla učil na přednes milovat srdcem. A mně jsi se u vědomi že to není všecko že to není možno udržet protože kdyby byl ježíš kristus řekl milovati budeš se sem tak dost to takle pravou to bylo málo. To je učil by něčemu to celo protože velet do provede jimi tak kdežto on tam uváděl ještě si další způsoby jak milovat a toto se z krátké době nemohl. Učit kdyby by si byl přišel z tady odtud z těch kalů a kdyby nebylo tebou stalo toto se učedníky páně že jakmile bylina i ty na. Tu tím ježíšem a šli za ani není tak mi to aby si na to svedli a čekali to pomine tak okamžitě se pustil do práce na bližním. Tak to na opat no tak to doplnilo z jiné strany rozumíš tím a přišel by se stala opačnému názoru on to dobře věděl by byl byl ne ale do mylným ku to poď ta tak to do. To jako s sebou jako se všemi kdy tím příklad na to jsme si si kteří nedívali obrovské exaltace ne a obrovské deprese ale ne jedno za druhým proč. Rád žes vede totiž rady vede že s tím nemohl dal do kláštera jestli si to taklen jsem dělal ve svém nitru si my prodat viklat ten život do provalí manželka nevěděla tak jak se při no. Říkal on první nebyl on těmi nic měl se ba a měl no to nemohla on proto ani pak mu dám o toto dělal ta chtěla jsem do promarňujete víc než ty no tak to bylo na ten dávat. jenom v rámci říct ve se mýlíte těch odhadech že to je jediná příležitost jiná sytosti v tom smyslu že začátek nelze opaku to byla jiná. Před opakovat se nedá začátek to se musí nastati někde již takhle se musí tady pořád když se tam šel přes vyšší překážky prosím jsou za tohleto o první překážkou citovou kterou si překonávat. Je další překážky a ta první my když opadne ten přeje že sice než na povede a plačte v hlavní řeka že to degraduje ne to ne. To jednotné jednotný důsledek exaltace s ním to nesmíme dal neřekla tak to byla zatracen a to mám za sebou tou pro cestou ten dopředu nemohu jenom o brát. musím přibrat další prostředky toho o tom tady mluvíme například protože se tady se převede rozumově o těch věcech při je pomoci shora ne to něco jiného než exaltace už. Že tím si na čem jiným způsobem jsem pro věd a ne pro sebe a ne pro svoji prospěch a to něco víc jsem jak je ten jez se. Kde něm jednám kde jsme kde ráda kde on když to nemáte se kde anebo o provedení nějaké věci hned tak by tím že aspoň někteří jedna z v těch k sou plní. I životního která a je mi jsem to vám že kdyby tento telat takhle dnes prostředně jak řeší třebas tam si sednout nebo jak něco ten výroba nebude něco udělat kdyby ten do bezprostřední dělal ten. Tento střední ráda se to vede by si jeden do bohu tak by tam celá její bytost byla ale samovolně ten bez jakýkoliv předpisu to nedělal tedy s tím bojem. Nezačali je taky jak lze tady ten mezi sebou v když ještě se osobní záležitosti jak ten příklad dneska řešili v třeba duch od nebo tak by to jsem si to bylo pro vzorem toho jak se má. Sešli řek ten duch klady je ten duch se mně se řešit a bez prosím se řešit všemi schopnosti teď řek váže s těmi vědomosti temna kdo se ve poměl jsou tady jestliže to takhle děláme že se necháte. Je toho člověka který je ten něčím za pojat a který nebo padl to tou zaujato anebo obrátí směrem k bohu tak se ztratím polovička který je nebo vůbec všecka to vůbec není účinek. Takový jaký by měl být to znamená teče se vědomě bude bohem proč tak kdyby říkal je někdo kdo byl zaujat najednou ježíšem protože od ona plod on říkal okamžitě za mnou kdy ty nesmí že vůbec pochovávat ani svému to. Své musíš okamžitě za mnou jít když říká že tady žádá někdo z vás o to jak se těl to udělat kte ten pravý moment připravenosti ke spojení s bohem když to takhle dělá s pánem bohem. všimněte si toho to co říkal ramakrišna tomu latu ovi dále se dokonale manželkou jestli takhle budeš jednal svatý pojmy dali spojí se s ním vědomě protože to jediná bude dobrá vlastnost. To tady jednáme li který se umí jenom nálada na to její dobrá vlastnostech když se tomu bráti se směrem bohu ano vnímají svou pravou to je dobrá vlastnost jestli to obrátí směrem k bohu. Protože ta hlava tam odejde a je po bylo viděli tam obětuju není to jste vy takle deset to přední opět opakuji. Že to co jsem mockrát říkal i vy jen je nad povědět od či nerad vyváděl měla za nepřítomnosti manželem tří je tím zeus. Ukáži se o lásku i ty vjemy a i ty jemu říkat jak to nemůže li si tak vzdálen od ale on je převlek sem přesně do podoby tady žil si ten dále někde by věren které není a teď si tady. by měl kdo byli poznávám všechny to jestli svého manžela ale věřte mi to tobě vůbec necítím žádný poměr po jela se jde dopad si nebude v tom mně promiň. A on říká takový jste byli kde se zeus nejsem svůj manžel se li mu kvůli ale tak jednáte bohem svým by to nemá jde ten bezprostřední poměr jaký jde do obyčejné tak o by. Jela se jeden druhému kdyby ten milovali tak sprostě tak obyčejně tak bez prostředně jako sebe miluje ten před tak by to bylo dobré kdybyste se do spojení ale to je velice dobře rozuměl. Před takhle znázorňoval pro tam v těch byl ba ale jich věděla obsaženo ale zdaleka tak polo tak se tam není jako což let pochopil postím je ten na ten šel velice mnoho věcem rozuměli nově se kterým se mi nerozumím. Ne a to v například tady že někdo jsi napsal předpis a obec se kde je dělá ta ne a to samo o sobě znemožňuje člověku aby se dostal k tomu bohu. Nech samovolnou to je něco jako dech nemusel je kterak na tom se jednou samovolněji například hledám svém to je. Je po samovolně protože to v tom mám za byl do přeci to dělám není i sled že stále jo takže to dovedu se je obracet kdyby tímto způsobem na to šel na. Do soustředění na boha nenazýval to soustředit na boha nýbrž že kdybych protože byl svůj poměl bohu stejným způsobem tak k stejně která vždycky s který je že bezprostřední. Tu se stejným zaujetím že se set let stejným ranném ne tak by to muselo někam vést vás upozorňuju že kdybych dneska například soustřeďoval jako kdysi. Přes které do nějaké pozice třebas netýká začal se soustřeďovat e tady z toho vůbec nic nebylo musíme třebas po slovu ráje vás jak se. dávat spojovat se pohled je do připomínat že se mu volán k bohu ale tak bude tedy je to připomínám že čím těle se dát té. se za to vděčnější že vůle mohla a kdybyste ad takhle protože jsem si to dneska se probíhají v celé na životě se jen denním životě mojí se vezdejší ta. Že jsme se může je můj život pro modlitba není nemusil zachovávat nějakou pozici nebo se nějakou for mu jen tomu nemůže do ve kanou pro mu to je to bez pohrom. Li přestane tu bohu je bez polovina konec to je co samovolného jako samovolně když tam ten tak samovolně všechno vám připomínat že patří který bohu a nikomu jinému než jemu. Není od těm se samosebou stává v tom životě toho člověka potom že tu jsme ostří ve všem takovým nedopatření jak těžkostem se které normálně bylo postily jak to. Bylo vede ptali protože dejme tomu aby se tady žádáte ale je to vede tam nýbrž je to pozná naší se tomu jsem je jednou vám to musíme říct že by žes. To taky moli poučit mi to že si začátečníky se je že byli když projevuje ten svůj elán že provede to co je nejzákladnější jo ve vaší bytosti že jsi pojmy. Je celou svoji bytost v tom která mu že teď jenom tím co právě provádíte tam de pro pojednou bytosti tohoto této proto je rostly její jediný přístup i ne jeho není. Jediný přístup bohu když to potom bude pokračoval dál takhle se tak samosebou že nemůže do sami ten která produkovat pravé můžete být ve ji ty třeba svědky to hotel nám to čili chcete třebas ví. Že to je ta nebo číhá na potravu a to tam může připomínat že to spojení s bohem jako třebas po ramakrišny ve ta tím ho přivedl do extaze. Jsem nebo vedou silou ka i při do do extaze toto kateřinu světskou let to je ta věky do to do modlitby dovedou zaujetím krásou a. To do velikosti něčeho v bylo ono co s velikost něčeho no a to pro tak může být že člověk se za udělat tím nevěří že dosti něčeho třeba jste ten chtěl zabít ne hl a bez se tím. Tak zaujat jako není intenzivnější voláním božím a to kdo k tomu třeba jsem miloval se učit předtím to by ten se jde se tam dostala. Dal všechno do čili který je set let pod se to řek napůl let do těch všech stala dvaceti a neví do co takže jsem se ten tam pohořel. Tak tam kde vyš do ne že bych kde věky žádám oni jsem se za do toho komu to za ale my na tom aby prozradil toto je prosadit je pochopitelné že jakmile jste opět toho zaujetí a byl provedu by to do boha pomocí toho to po je na který čisté dnů tak jak to přestalo se poklady nada.