Karel Makoň: 83-20-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No tak. O to by to bylo špatné ale mamma zaujatost třebas o dobrou věc jak si tak myslíš ne třebas hudebním na jinou jakmile jim to mu na do boha. Tak ta todleto svět o jsem na její proud se odebrat než kam mně nám na a nemohu pokračovat. To je zaujato s z na tom po na které jsem co bylo asi tak vlastně věří že to o koho k. Omyl tomu od be proč to rozuměl pořád a oni o tom na hudební. On totiž dobře že vám že všechnu spojí nic ve si podle konců od vím že to je hlas boží. A takže ono toto pak tat a o mně. Co takto ve ano ale začal s při z na to že tak který abys třebas proto do kou o mně nějak z toho co z obou oporu umění máš od boha. Takže když ho po jež přímo bohu a ne k věci jsou ale třebas měla ne tak sice momentálně od čar na vás. Tu ten celá nic někam nám ale toho dva takové hlavní důsledky kladné v sobě. Do víc jsem o k a ku s to je ten vám protože ten tam pochází od boha a bohu patřím. A za druhé jen že ten tam není. Čem k tomu aby sloužilo jenom odděleně pro určitou s. Ty potom příliš že to ježíš vědomě jako moc boží kterou k dispozici jako dispozic když o nová z moci boží kterou máš po ruce. A nebudeš cele. Jak svým zastavovat nad tím že ji používáš pro tak zvanou světskou nec. Protože v tom případě když to použiješ to světskou věc tak jenom od když na tvůrčí činnosti boží. Tomáš ono protože stvoření není do dělám. Ty máš li spolutvůrcem či stal jsem vědomě spolutvůrcem panečku od toho oč. A pak jak to zažíval pořád v tom do toho bez nebudu bez mu vůdcem boží tak to on to bez znova. A to všechno od boha si o to propojení s a to je to umění bylo božské po mnohých stránka. Do vodu v to co on co potřeba toho bytostmi od božího o pak ba mu do z toho než božské v ale před jenom tam jsem když to přeje dobře poslouchá vidí takový závan věčnosti v ano no. A to se nepodařilo na říkat ano v tom je dvořáka. No a to bychom byli i my zdálo ve veškeré činností světské když mu od boha všechno bral v ní. A nemuseli bychom to ani bohu vracet pokud bychom vědomě spolu pracovali na tvůrčí úloze boží. Protože se o to co za spasitelskému úkolu božím stal to jako o jeho kterou ona kdykoliv si myslim že s o to co je na na tom spasitelskému úkolu nebo osvětitel z ne tak se se čelit jak malý to jít činíme. Protože el např jen to jako to co zkušenostní když že jsem tam atom o tom vlaku věděl že mám vlastnosti kde není a ono je tam přes tisíc všichni stejně trpící tak o těch tak v bolí to jsem se že musím z pas živost. Že pán bůh tak chráněn jsem nebyl viditelný před tou z pro tužkou přes kterou jsem nesčetněkrát prokázat a mělo být na mně vystřelený. Že sebe mýtem. Upozorněními větu pozor mase jsem velitel jenom proto o dostal na kost o tužkou ne pro ty kteří vycházení viděli jaká před před tou hlavní z to není už. Ty všichni víte. Takže moli pochopit když oni že ten bez přes mám tedy kdo to s tou puškou mně neví protože je napadlo že neví že jsem věděl tak jsem na potřeba do ve tak jak kombinovat si o moc vjemů nebo tak takže oni se onen a to co se jsem se syn na hledí nebo ne semeno momentu kdy jsem viděl že na nehledí že sice zírá tak do prázdno nebo že jsem jí. On to s tak vědy jsem do celý den. Takže nebylo těžko ho zas jeho tak to jsem tu nebyl při byl při sobě jsem musí čelit opatrní jako a. Musí no ale tady do v tom případě to na panna váhu. To je pravá o jenom toho aby bezprostředně jedno. Tady vám jestliže mám nějakou touhou něco třeba z tvůrčího byl zalez. Tak od boha. A jak ne to vám od boha tak klidně kdy pád tím dál touto silou ale vím že ji mám od boha za ten rozdíl. nejednám jako vlastní se odnaučil mu z vlastnění toho co není moje začínám být služebníkem kterému byla dána v rukou hřivna která není jeho asketou hospodařit čili připravuje moment kdy přijde o z po vás aba se se mnou když toho. A to. Jak za se se mnou účtovat je moment ba ani nikdo se ti za milost větší milosti za menšími tak si na to byla pak z vás záležitost. Počátku to velice pracné. Ale jak jsem s hospodařit jako ne z vlastní ani kousek jsem s jak když to vlas síla nebo moc nebo schopnost nebo ba nebo no řím na prostě od boha lépe řečeno a si z rozkoš jako něčeho co není vůbec moje tak to mělo za následek že jsem se dočkal tak vždycky jsem ve sám. Toho čtou váhání. A to to tak dycky dopadá jen jedním způsobem bez něho očekávat oni neviděli nic třídě. Ani o to nestáli oni neměli maří že no. Počkejte budu účtovat ne nevíte na ani od něho mi nařízena hospodář. A nevěděli kdy přijde ten o nemůžeme li že to jsou zákonitosti do ve který se nevyznám svou po zákonitosti není to tam to není tak pak je to to máme dost na. To zákonitě přichází. Ale přichází to tak nečekaně pro vás že v tom vyznáme že na tom nezáleží to je mi to že kombinací kombinovaným věcí výtečný to by ta bezprostřednost ustala. Co chce jenom jedno jedinec lidský hospodář nic dalšího. Takže jakmile o když nějaký tam něco proto es tak u zaujatost panečku tady je se mnou bůh to je tam ten si zapře nepřemýšlejí o ničem a oni se s ním do toho. Nic. Ž že ještě do prováděl do se taklen hrajete se do při boží buďte tak dobrý vědomě od tady se budete rad vědomě boží o ti u víte jak to dopadne beze vadí budete takže se modlit. A upřímně bezprostředně a bezvadně kde tří let podle a vede ne let dejme nebi kdy do se na to. Jo. Ne po je to je pojednat do ji dal taky v jejich ve svých podobenstvích je že tou do stavu dojde k je že totiž když o to nebo bude o těch všech věcech které mu po mu řekl o je tomu. To nic tak jak tou znáte před o jednat a o tom provádí. Tak teď který zakopal tu živnou říkal to se jenom pro jistotu že ten ne kde je jestli se mi podaří nic s tou jednou hřivnou něco na ano vizi ku. se mu tak my když tak vně použít a ono to o do od opačně moc kdo o to o protože to oni bo sví tak abych oni nepřišel tak se měla si jakou boha. A tohle to vám musí být člověk ve do po po po ko dělal. Když pak jest je daly by to bylo po penězoměnce místa nedokážeš kdo to po úroky ne ta. Tohle to musí být člověku novou že nesmíte se může na to nebo ve viděl oni jak to dopadlo nebude to nedostal. Ono to vždycky dopadlo nějakým zvláštním způsobem dobře když na to šel tím toho duševním postupem. Je že to na povrchu je to jako jde o to u nerozhodný. myslím že jen v jestli tohleto visím nedal člověk dovím ku při svém jednání že vy bere li propadal bez viny v ní. To vám ve jednoho dva dal být snadno se považuju za pak tu ale tak snadno že v podivuhodné. Protože jak u když nevím kde mu tomu říká jsem ten ne mír li se za se to pak mu ba poraženeckou náladu a v chyba. Protože to nerozumím tomu zákulisí nevím jesi vítěze na nebo byl poražen. Protože jen nějaký pod si ten domu se v všechny otci mi to relativními záležitost kdy jsem nic o skutečnosti ji tu vnitřní neříkají se že si musím dostat za všechny pocity. A to se nemohu dostat jinak než když na sebe nedám ne když sebe i těmi pod tedy které mám teď jste se opustí oku v tomto případě se za neopouští po se k sobě vrací či o to je to vybřednutí ze začarovaného ku o. Se jako ho kouše do od a to je kruté spoje kde moralisty toho zbavuje veškeré moci kupředu takže při něm zažívám na bude tuto nemožnou od dostat tak ku. Pro tu poraženeckou náladou se kterou se začne toto milovat jakoby to o něco skutečného to je to druh sebelásky velice utajené jedné se nese do u mysleme nevyzpytatelné pro toho člověka samotného jsme se nová není celým tím se proto je svět to se nedovede to od dispozice osobní protože to je o slovo je kterou musí umět tak on mu do cesty bohu ale ne. Teď tím i přát mu naopak je říkal to se do jemu pokud si doby to není pravda myšleno tenkou si k němu přišel to viděl je vidět zasvěcen za velikého může mu říkal ten nemocný. Bez mocným nese jiný koho do vých ty být neschopné mu i výtky ve mocnému není již za jíž člověka vítězí svýho z na na se se spojit ji do palem než kdykoliv před tím protože ve svých očích nejste ničí a to je teď tam velikost. Boží není to potom to je ta jeho pravá přirozenost. To po jeho pravou přirozeností kdy se spojuje když se měl jakoukoliv takzvanou vládnou je tu vlastnost. K ní. O pokusil velice poklonil neříkal tomu sice nerozumně a řeknu si tak miloti obec tak musí je to mi tady říkal že tito. A. V chtěl de tohle to ne tak to taky před upozorňuju na ze že to je obal pravdy který kterou zažívám například bych to tady ve je ve mně a teď tak nemáte duše jim že to po že jde do vnitřní modlitby. Že používám všechno dění kolem sebe jako své vnitřní modlitby. A takže to pro vás nemá na první smysl protože se a na. Protože nemáte tuto zkušenost. Ale když se dní do pracujete tím způsobem je že si budete od ve ve tak aspoň vědomi toho. Že je to správné že se nadát které je to správné že se na to máte to ještě být do krve. A ale mate příklad za upřen tedy to bude vrcholem nebi ba se byto kdy při proto sval nebudete co nám rozumíte mi kdyby to kdyby cela by to bude propojena. A teď zastavte zastavte třeba na vteřinu tak městech se nenávist nebo. Na obrazně ale tím si za stavíte se chceme li. Kdysi do kraj zastavit jste se ve že se mysli který jak to technicky to ne. Ne ještě nižším jak technicky pro li tady na abych se ve za bože no potud technik umět vůbec nejde o takže by nauč se při tím čemu by mu volil to že tomu tak asi je a se nemusím se bych se kdybych nemusel přemýšlet jak tedy petr o do náruče boží aby dali věci najednou rozumíte pobyt roztříštěn to požehnání které z toho svět na cení své bytost vede li by teďka o mentálně až. Nebudete tak se že je nadal pece se myslet jak se jak to brzo na je do ono to bude ve slité no to se to bude podalo a ty vůbec by se nestane proto by to i to o nové ten vy. Ale když doka takže cest se pak si to při sama sebe nejednou vám o to rovná jde atd poklad je si to toto na opat ti za na tele a když ho opustí. On se může když jednalo o stavu ode utekl co je to za pořádek. Aby se odebrali bůh. Ale vůbec jsem další me sví ve bych následek možná že ještě důležitější na se sebe že on vedle cestě dopad bude to možná na celý protože nebude myslet na systém se ve by je vůbec co se děje ale vede se oděnou bytostí ani myšlenkovém světě a to jim přinese te se to dělo směrem k němu. vám jsem to dycky vykládal tím to je nad uvědomte si to na tomto příkladu. Dobro mu plavat nebo dobrou ví. Doslova měla ve se ve dva ti ruky který se nenáviděli do petřík celým syna dávali ale je to bude ta se říkali let dej tomu poroby do do tyto do to se do toto bylo to dělat tak klepal todleto co to to ba o prát se při operaci za to dopadlo tedy bezvadně. A o na ten jdou o nemohla jest to zrovna domlouvali všelijak e o všem křesťansky tato voni nemohly do tiší jemném věrné když si říkal jak to můžete před bohem jat tou za noci kdy toto darovat led atakdále ale. Jednou šli se do brát nit si anděly pýcha lid nějak pýcha o tom co za vymoženost. A ten druhý který šel zdáním zatím prvním svět to jsem měl být za pět než ten pro mělo pravil do něho se sil na zdál tečka a klepal rodič sama od sama tak jako pro bych že obratem na záda a nemůže stát je k tomu jednomu sto kovy který ještě vero to bylo věčné tu ve věčné tak zase málo a vzal ho za ruku na pólu ve z om je li je to jeho co. Že to byl tu úroveň to všecko to by tam leží kdežto to byl bo v k v zen který se v tom ba do pak mnou a ta ho popadl a s mocí násilím při si z toho na svá na svou proti pak v chvíli měli si řekli my olovem my se nedá vyjděme z obec takle být v tobě nahoru vi. Od vých čili bezvadně spolupracovali na říkal že ty operace byly u byl jeho druhů u byl to jeden vycházelo. F. Tak to je že po o to působí slepé na toho druhého to o působí do lidsky za oba dva a které na tom je to nejdu dal vnější to je tady působí moc boží která není oděná do tady je tenat nad je tam ten taje na rozdělena tat působí ve všem najednou ano. B. Hle do je bych je aplikoval ty doby je nadále se rodu pro jde kde se to před bych do hlediska je to které je odejmi. Cesta je se svým žákem svatým janem v přijde li se také žádali o do tak se to než je za smysly protože doplňovali mysleli myšlenkově. Ten se něco a tento li něco na hodil do tam toho předešlého po ze slov. Tím dovětkem toho druhého. A podle tohoto tak že ten druhý za si něco na hodil jste jeviště toto nebe voze jsem tím prvním a tak se po ta poznal se volil za rájem je se který staly se dověděl od vůbec o nad zemí jo a nevěděli o tom. A pořád se ale bavili pořád bylo slyšet ze s po do mluví. Svědkové kteří byli toho světci říkali pořád spolu mluvili zanechal by si nevěděli že nevědělo to nese za jsem velel že byl dali měla on tam bylo bez větší v protože by viděl na půl metru nad nor málem země protože jeden dotoho něco dal budu li do toho něco na tat tak se to pořád znovu ale zapomněli na svou tělesnou a nejenom že zapomněli faktický neměli. Takže pravého na dávání způsobuje od úkol věcech způsobuje že na vás přijde pocit tělesnosti jsem se tak že jest je to ve pravého nadání tak to poznáte proto doba tou uvádí zuřivosti do se ten druhý to nemůže přijmout se to nepravé to jde od za se to k tomu konci o tom pro před dovede pro dlouho po vy daně že se cestě do počinem jako citem buddhist nebude pro ten ten spisovatel to postava krade vyd. Nebo i ty ě že je to prostředek jsem to ze do pro ve tyto doplníte nová a jestliže ho do přivádí do živosti toto ten byli povolal říkám tak by se měl při ve chóru své milosti za stavy nic víc tedy tak. Nechtít ho pod vší. Odstoupit od toho potírání jsou protože který je tomu spí u pytel zapomenu na jeho pravou pohled na a voda věděla že to nejde dál o dvou o na to zapomenout ale jen na chvilku novou do do věrou spí jsem si chytrý jeho od hloupý ne kde to je tu věc praktikovali večer velice svým dobře kdo v ale ta pak o nás to oba na povznáší ve se nad radovali byl roli jdou. Petrovi který si svého se nedo chyb který tam on nebyl hloupým by se od toho padat věděli o na to za poznání se mu to do za to ještě tak je tu si v je v něm když se my jsme že je neřek něco do že je to od tak tak jsme se takle poznáš cely tak jedině tenat neviděli vznášet se obrací do se o si to od tomu mojí vahou nic v ku mu ano nebo. Milovat je miloš slovy že by se byl nebyl nikdy tu tomu neměl. Ty ji k bohu duševního. Si tu za ve na také na to byl k tomu co bylo právě řečeno nejdůležitější by byl v tom tak že nesmíme upadnout omyl že mi něco řídíme. Vnitřní řídí vnější a ne vnější myslí v my když se tady dohadujeme jak k něco za svým ji tak tím toho ne řídíme tím jenom ona v dokresluje něco. Čemu máme všechny před poklady toho vnitřního. Samosebou můžeme tomu měla. To jest můžeme použit síly vnitřní řek bych svým osobitým způsobem se to tato ji můžeme promarnit se také. Ale jak jsem vás chtěl uvést do pochopení jedné věci. Co jsem mezi jim to ostatní způsob po měl ale to se podaří aspoň trošku se to zachytit. Se při příjemné se to dověděl moment za sebe stalo na povrch proč jsme stvoření a proč to není dokončeno a tak dále. Ale jestli je to řeknu samozřejmě ale jestliže ten na marnotratní svým pro ba na ba na tom vyšší to co od toho otce v této síla toho vnitřního se na to tak on se jím jenom ne pro by měl ne nýbrž on se s tím tak se přiblížíme k tomu původu všeho. K tomu vnitřnímu a v okamžiku kdy všechno promrhá a to se ve vých navodí záměrně v tom okamžiku sis po mým nám na po tím dům a to je s tím dělá která v sobě moc chop no v rozlišení kde ten od dům víra. Takže on se bez petříku odebírá k otcovu domu přičemž ho nebýt ale on ho nějakým způsobem tří když ale. Na příkladem že jsem se před za uměle zavést za při vedeme utekla nezbavil potřebu tělesnost tím. Ta umělé zavedení stát promrháno ti na všech. Sama na a u do všechno promrhá tento život byl promrhán pro toto tu chvíli se ztratil jsem po. Jo. A z toho se to ztrácí se zrodilo první o to se po míti na otcovský dům. Podobě jak ku v podobě nebyl schopen ten že kdo na nebo jak pomohl vůbec né. To bylo že jsem chtěl jednat a na znamená pak to se do toho otcova domu to co si takle neuvědomoval pokora kdo to tak. To chtít jednat na mně to bylo že touha vrátit se do třeba do am vědět co do do rozlišovat svým kde to odkud mně to působit takže to se uměle navodit v něm že se to nemusí být obstarat se v nějakých sil ruku nýbrž to může být pouhé zastavení třebas svého. A tak s tím najednou on činů bytu toho a dání a ten vám tady ještě jíte. A ten pro tu kuje nebo je ííí nebo pro za nebo do dní zná nebo. Setrvačností pokračuje jiné oblastí než pro ba mávání na zevnějšek rozumíte znali. A ta působí dává ale působí na spát to ukazuje vám o co z kdy nemusí je v je tak k tomu že na straně toho je pochopení to o je tak o tom říká. Žádné jiné vím že tomu tak je známe to celou vodu na toho jak to dělat jinak si cely a moudřeji se děly ty operace při se. To je musel znova na někde začít takle aby své pochopili todleto daleko přirozenější od toho nezdá aby mu to to se to stane vím. Například dejme tomu u za ti to zdálo by třeba za vší než po poli z matky kterou právě kladně pro sebe být je víte ve které by je víc sebe ko u ve ti které v dáváte stal se naopak vy do od toho odstoupit která ve velice jež je to je to sebevzdání se v tom je obsaženo z toho zapři sama sebe když v tom nebylo toto sebezapření. Tak by to nemělo smyslu tím klame dost a jest je v tom sebezápor v tom je obrovská tato viz z ji vítěz z podá ruku nepříteli to je to v své jedinečný toho spojuje s bohem se musím na tu pokud tak aby jako zapomněl že jeho ve telat a že to poražen. A. A že si že mu odevzdávám větší třebas zpráva která měla před tou voda.. Takle by měl v nic jedna člověk který si přeje spojit se s bohem tak se by měl událostmi zacházet. Ono nestačí jenom bytí nich čí protože i to může být promrhávání toho co se se před. Ale u tím zacházet tak aby přečtené ho vedlo na pátek do otcova domu. A tady se mám prozradil co jsem věděl někdy tato se tady kdybychom byli hledali v tom od tato onu tak jsem vám mohl ve skal říct ano proč je světem dodělám a prosme sebe v vtělit se to to asi neřeknu dokonce vtělení protože jsem jemný moment kdy jsem to uměl vyjádřit sestra svět tím že jsme vzali na to jsou někdy věci v aby se je aby nebýt ne o k kdy mě. Bez pohled dní a dejte si co chcete pro vaně ve si co chcete a to by to bylo řečeno. No ale za by to se nám to by to se obal pravdy tak k se pod co k tomu říct za to k tomu z že vnitřní vede vnější přitom pokud to opakování ale přes to její vím tím vnějším ve si že to co vám no ale tím nějž. Je nějakým způsobem obrazová nebo nebo může být doplňováno před tím se stává že. To co se od toho vnitřního odělo a šlo si něco pro marně se k němu vrací. A to způsobuje v nebi nějaký vnitřní pokolení toho toho vnitřního to je všechno lidsky pojaté do se na které bylo říkat velice oku za ne o tu pravou pravdu protože se tomu bohu se ustavičně všechno vrací. Nevybral není pravda že by pod tvůrčí činnosti boží na to ona ti o po činna. Sedmý den. A potom nějaký spasitelský úkol v kdyby se to se k němu všechno vracel. Nýbrž to dají jak. Prochází všech šest fází tvůrčích pohromadě tou čas vně. Některá první fázi nit která před tvé nit která se jménem vinu tak v tak také o by se z tí. Úděl toho svého spočívá v tom žes souběžně pro nás z tví. Se jím tím procesem vůdčí. A myslím můžeme o to to uvědomit tím. Že kolik na dodatečně si uvědomujeme že jsme něco dělali čeho jsme se chápali sama a znalo taktně po svou ji na který sice nerozuměli a věčně samu když jo myslet kdy byl nebo než se k po ti a. Tak je to to je že nižších o dali jsme v v v v v ne mnou u člověka že něco vytvářejí na tři to v k rovnováze ve stvoření jo o co si tím vraždění jedno nebo pro ty hlazení obojím. A vytvářejí tím předpoklady pro pro ten návrat aby král který něco ze nebo tady toto osvícení duchem svatý takže to osvícení duchem svatým pracuje ti budu ka. A samosebou ji vyššího na ale my si neví o tom co všechno spontánní činnost která mu na která vložená do toho tvůrčího procesu. A musí jím jsou obě způsoby doby semena se ten cí. Můžeme být bez starostí ten pud tito cest nebude na ovšem protože samovolně do něho a jak pustí tak osy se na tak si sice ná. Činnost tak osy se na činnost jen vzdáš snadno. Pochopitelná protože jestliže člověk na příklad vědomí většího rozsahu než vír své než jiná známe tat tak tam vstoupil ten duch boží. Ale to za nás se tak veliké protože ten protože čím více zamíchá budu moc tou kdy tím se ten nitka než se to všechno. Za dvě a nám dal bývá v tomto život jenom pro s u z slova rozvazovat u z nic nenese že tady jsem na jsem od ven tak k k této vět vím že toto cení. Osvobození vede zánikem nevědomosti při svítání se do uskuteční. Ničení nevědomost ji o to od dycky zápěstí zdání ne já. Komentář k tomu. Každé které chce rozvine v tomto životě. Me milují modlit ne já. To které vede k tomu že to vina se tento život tak abyste si jak tomu vy tření do vědomého soužití s bohem a jinak né. Opice těžkopádný na takže do stojí oni považuju za ne tak něco co musí být v temno ho do ono to takhle nejde. Ono totiž kdyby bylo zničeno ani nového na po stalo podobného tomu na své tak by to končí tak by tam by koncil vývoji toho k sobě ale měl jsem zkušenost tu na když jsem třebas u k veme ví. Za v tobě ne které vede k rozvinutí života na den ve svém životě správně vede. Pociťoval existenci další hojná jeho kovu které si málo jedna správný ano. A samo se svým svědomím svým neschopným toho jak poznávat se správné tak to samo vykonávat nýbrž o dělo se o nějakou jinou sílu která je na jim. Obraz toho samo sebe od nos svým před si to to se dní přirozené a které jenom rozumíte ne ten život nic temně a tak jsem připravovala chvíle kdy to první a při se o umřelo ale to bylo připraveno dále v svírá které se žilo a které uneslo daleko něčím míru poznání. Neuneslo ale takovou míru poznání které nebylo zapotřebí pro další zasetí. Takže když se na světech nastoupilo další které mohlo jsem pády postavit k tomu prvnímu kterou nebylo pod tím co ten a to o nic tím co bylo pomoc dva na ale i k tomu se po sto od nade protože toto nové mělo dojem o tom minule mi chci se to všechno o pod toho bez boha dojem plamenný. A kdo to nové které ne prostě tím se za to bylo to se ze své pozadí nebo ne a tím se toto vadit se tou neví v tom že není ano ani to že že mu tím se toto za z na dno čí mohlo dít nového mám. A zase doplňovat jeho o to z jeho poznání co se dělo po postupně devět na to od zase bylo to se se se s o do jen o to o to se tak se se dovětek dělo od ní. Ne zády k němu nepřátelství k němu ve vlít aby bez lítostí jako po ho budete dva všimnu ne nám ano jsem to a bez pohled tak tím jsem zase se jedno se při životě ne v vedlejší to bylo přidáno k tomu ne si že tyto do tak že vedlejšího toho bo po se janet jen o to to přidané. Tento život je přidaným z toho věčného ne k tomu věčnému k to být na to co na přidána abychom se mohli vrátit při nezná stane bez mým nebes nemá tato je že to co si být na na to kdo se nevrátit. Se musí dovršit se o všechno v tom se musí dovršit se dovrší tat tak to může být o zrozeno v tom varoval své bylo o do za no samo co on na to na všechny se nedalo dál ba no to za ti. Mysl se dáme do promarní nebylo o se to pod se za to taktně neměl co to byl na dvě o to to po toho o koho se později ale je důležité aby se se kdo to slova o mém tu kdy nemusí takhle o jen ne mu zná a odhazovat nýbrž kdy může po mu na co celou svou minulost veškerou svou. To nos a nastolit které se bez jenom svou budoucnost a ta budoucnosti vědomé spojení s otcem tím musí spolu to co se ve se stane to co von synu mání be znamenat. Tak pak se to se ve se toto k a nebudete ty ne považovat za ne nedošli za přechodný stav v jedno o jediného ve z mého já. Je důležité aby jste podobu mého být vodu ve vodě mu potom tou není na to se. Přijali názor východisko ty pod ten tu domněnku. E že správné aby člověk a to není je to to to to přirozené které si všímá jenom sama sebe a pro sebe všechno dělá postupně navazovaly nepřímý já. El která všechna indové pod li se nazývají ne do jednoho nám se to všechno skládají na ve do to ne kterémusi by si poraženo v ano kdybyste si uvědomovali ze všech nás ví. Tam tak jsem cele. By doby tak jim nižší my ne na to další vyšší ne já. A se to o jsem se to v tom vyšší ne živo. A se nehlásí tou minulému protože to my mne od zastřené víra ale tak jsem se s jeho ví. Tak asi jako dejme tomu že když jsem na kukly vymaní moc řídil. Tak kukla nežije ale ten motýli esencí v v z toho co se v těch proměn které se u zdály které ku hle. Ano tak takhle hleď tele na ty věci že to. Bez mezera na pokračování v činnosti illi musí jedno zavrhnout jako se dali primitivně indové aby mohlo vstoupit další se měl k tomu ne. Ale pak vždycky tomu tak není to o neobjevili. A by byla tady byste to to to by nebo to domněnku za tím jali provizorním na dvou podobu mého říkal dovíte se k k tomu se pod a ona se tomu svého vryta aby te pro co tak říkám ne a to by do ve bohové ano a tak jsem tak ne protože bych je to závěr k tomu říci tomu této části komentář se se že jsem chtěl na vás abyste přijali domněnku hypotézou že člově. Že vyměňujeme zaměňuje nižší za poněkud vyšší čili vědomé za další ne já. A tím způsobem kom neradí ku je pravé můj ano. Do míry ním. Že se o tři se příbytku otcově vyšší konvergence není možná čili není správná domnění že o protože zničí své já. Nýbrž jenom že ho tak vězní že nebude na překážku přímému poznávání vůle boží a to jest těle která umožňuje pud tou vůlí boží soud tam prosazovat v životě. A takový život se jmenuje životem na věčnosti životem králoství boží a nezačíná někde po smrti nýbrž ve na tomto světě tak které je tak by pod se za se o prosimvás se mnou to stavitel po dobu mého výkladu jinak by si z se po návratu k tomu jenom po na že bez že nebude rozumět. A tak tohleto právě absolutní jednota celá hlásám. Protože i taková ne vám to jsou ty jediným to. Ano co se v modlit v tom modly mu dostal dál než oni to voni dobře vědí. To protože ten u jsem jak oni to vás tyto nestavme přijatelný pro k se pro o pro ku tu která prosto technickou kristu to ty musí to dostat takle jsem výrok mám ne jak oni to jsem jí. No tak k se bez mi proč jsem byl tedy že vlastníme svobodu. To se chtěli vědomí že vlastníme svobodu že jsme zotročení pouhou s svou nevědomostí o tom že tu pro svobodu vnitřně máme ano a. A vy. To nemá ani jsem u pro svou budu poznává tím rozhodnutím podle toho svobodného co to to svobodné měl vadilo. A tím jsem vlastně byl tak v tom její jediné jedině pro při jinou mládí štěstí že jsem do takle poslušen. ho o tresty si trvám dokud vnímá jiná nás cit je dokud vnímám to vaše jako jiném než je moje. Tak oprostíme mysli na mámy je mat temná aniž si to uvědomuju že to ten li ty vaše se ta vaše řídit tím ne pro od hodným jednoho a ten ho s by to nemělo uvádět do po nebo neměla by to u vaně do zuřivosti dělo jednáte každý po svém kde si myslíte umím se o pro si své mysli která vám to předvádí jako oddělenou záležitost od a to by mně nemělo to. To by se neměla země stát to za to a kdybych toho co se ono samo jsou to se to vnitřní poznání abys to nevnucoval aby s aby do toho nevmýšlel mi abych samovolně. Víte poznávám že dva a dají chtít. Jsou dvě uměle proti sobě vlivem nedokonalého poznání postavené část jednoho a nebo které se dají ale pena vizte činné. To to se berou na pak bádání schopnosti z téhož pramene. A jestliže jsem si vědomím toho do nového co je to mi k odvozeném a nadání tak ve mně to dání mně se to stává tím právem na ty se to na přímý mět to do toho zdroje rozumíte a nemusí za.. Mít tady při tak že mu k bez do po dalo co od ve dvou do ve do říkali že skutku svobodný do se po dala za vel to na sebe nosem po že ona mu pravé vede spoutaným jestliže by byl na tohle to příliš na bůh na třebas ježíš kristus na to co on správně řekl o po zajisté a on to při na při důlek na kladl tak by byl si ba. F. Od je od lež či je to zbytečný býval ano be že by byl mluvil by se do byl jedno on taje na tak by mu to do proto bohové lid ten aby je řekl my od boha pocházíte a bohu se vracíte nevíte o tom a proto že je v tep podstatou bohové může to provést aby se bohu vrátit svou pero a ti nit to neni bohem. A aby ale protože boha roste tak se k němu zase vrátit. To vám to od synové vykonají jiné věnec pali svého výkladu ale neklame pod na žák vzdá v um na s protože věděl si dobře že po mou o to z tu dnes cítí se pak to nemohou obrátit se o tom. Domů v neodstraní kdyby si dejme tomu ten marnotratní svým. Době v la choval ne pro to rovnosti deštěm měl z čeho u prát se říkal si může u práce jak si i bez tak pak svým do otcova domu a to všechno u tak tím to ta by je za tím o mně přímou o bude to v pořádku ve mně možná další to je ta ale ve kterou si dával budu u prát se také k tomu on na nebe. On naopak na uvědomil o tom že se smíme uvědomuje. Přináležitost k tomu božství do doby dokud jem bardo tad. A ještě by si při tom tohleto říkával že je bohem tak by si zabránil cestu jsem byl na pohled si přitom ba na to není ne když si myslíte že jste svobodní tak se svobodní to není to je základní omyl. A to jim mám velice za ne na toto to oči či na vám dává někdo svoji stavu sama řeky všechno bude potom velice snadno ale nic čím se. Ni čím se nestává se to ve jsem tady do poslechne se tím bohem tím vědomě s. Vzít s tím bohem a myslím že to pro si uvědomil především při rod jsem. No ne ten ale jimiž by to znamená vám tím že že v zrušil platnost svého hledání nadjá. Protože tam rostou o to sugescí chtěl nahradit. Správný postu v oblasti marnotratného syna k kdo to o návratu do otcova domu a ten národ zase jenom protože pro v na málo a proto si vzpomněl. A ne po bez to toho mít sled te rozdíl mezi an po nemám mezi tím co tady navrhuje ježíš kris ne že se do toho bude vých se nějak nějaku na ty před pis jsem se vás to nejde. No a tím nedám tam pohodlí z kde se praví spojíme na předměty jako skutečné ztotožňujeme se s nimi a tak slepou na tedy připoutanost je chybné tyto smilování připoutanost pramení z nevědomostí nepřipoutanost o to s. No tanec tak to byl bylo třeba o pro si důkladně přebrat protože neměli bychom v nic ta nám boha že nám předkládá ta řádu neskutečného jenom proto aby nás učinil nevědomí. Nýbrž představám řadu předmětů se kterými jsem se němé oko třebas tělo sice ne že se to mně ne proto že je to prostředek jak se k němu dostat. On nám před předkládá všechno co na nás k němu vede co to je tak na nás ztráta toho že nás uvádí v pokušení že to jediná skutečnost. Protože je to jediná se mu to je pokušení od pánaboha se pravda ale protože nám to cesta vám není pokušení od pána. Nýbrž předkládá ani tam bůh a milostí kterými se k němu dostáváme. Takže jem připoutanost není jen chybné ztotožňování připoutanost je nutná vlastnost vzestupu a. Tato připoutanost svět tato na ti nerostete všude jinde přeměn nevědomá kdežto tady to nepramení z nevědomosti nýbrž že. Z vyšší ho druhu stavů o to ty mně vyššího druhu stavů a tak. Nepřipoutanost nepramení z nepřipoutanost nepramení z moudrostí tom smyslu že nepřipoutanost. Pramení z s v nějaké potřeby jim která sice svou prostí co souvisí. Ale není ješě samotnou moudrostí není není to pramenů přímou pramen moudrosti to myslím na tu zkušenost byl u tvého mládí že kdo to z moudrosti jsem viděl cest jsem pomocí z toho co my si to napomínali jsem ho za připomněli jsem to do do kopí dohromady dal jsem se tohleto řídil. Ale. Je mi jasno že nepřítele že nepřipoutanost tady kde poklad jenom z moudrost je tak i z pomoci která jsem pavla. Protože to bylo zase to z toho naprosto nevědomého. Tím tou bez nevědomě pomáhají si pomáhají upoma ramena pod návod kdo pak ta moudrost která byla do přede pramenem který šel přímo moudrosti ale z toho se ze tam matka co mám dělat nese si to potom vybral. Země se sebou svět se ten se do citem dva z toho také pramenila znamení do poznání. Tak abych jako jim tady oponovat v tom smyslu že není neskutečné co je potřebné vývoji v neboť není možný na neskutečném postavit skutečný bod. Jeli skutečný jej vývoj skutečným tak i toho o to se opírá tento se z vývoje také skutečný. Skutečné. Čili o skutečnost nižšího druhu se opíráme abychom dosáhli skutečnosti vyšší východu. A tou skutečností příhodu bujet jiná v pocit oddělenosti je náš jinak šel rozlišování různých já. Vidění věci vidění tohoto světa zažívání času a prostoru je to je všecko prostředek skutečným a kdyby nebyl tak. Od něčeho iluzorního se nemohu o telat lid od toho není možno odstartovat kdy neměl skutečnou ku vlatní pod nohama tak jsem propadl tam opravdu z pojmů na tvé podlaze protože skutečná je mocná. Aspoň do míry jak abych nepropadl zen tak teď bych se vrátil k tomu nazpátek jen ze získá moudrost je se od atd ze dosáhnout osvobození jak je možno se zřeknout kdybych to tedy měl komentovat pro ve procento komentoval tak by řekl moudrost ze získat s tím jít. Že člověk se nespokojuje ne z moudrostí kterou osvobození dosáhnout tím že vlivem této nespokojeností skutečným je to co považuje za lepší a řeknou měl možnost tím že se zastavím na cestě sledování lepší. To. Ovšem to začátek věc do protože svou cestou oni ještě říct se toho nebudu zatím vší nad a pudu k dalšímu tu ještě nebo tam jsem si to co oko za co se do ona je tak ve jako je nesprávné a to bude že to tak pro čemu na to jako zapomeň na konec jako je nesprávné že křesťanská tradice stanoví věčné tresty. Nebo věčné nebe věčnou odplatu dobrem za dočasné dění. Dobré nebo zlem za hříchy nebo ctnosti jako tedy je nemožné aby dočasná záležitost způsobila věčným následky to nemůže být tak tak je nemožné. Aby něco neskutečného způsobilo něco skutečné. Čili pobyt neskutečném světě iluzorní neprávem způsobil skutečný život v z které jede pomíjející ve stejný nesmysl jako v tom přestat nic to by si tedy měli indové odmyslet tak přes za ni taky samozřejmý fakt je že smysl ctnostně žít abych se dostal na hranici možnosti ctnost. smysl žijí v tomto světě abych jsem dostávat tam kam to toho cítí zde v něm může nejvýš při ve z ty je tam totiž nedovedlo k této mezi tak bych z řeky v vůbec žádným jiným prost se mi to musím být člověkem který zde plně žije. Znamená něco skutečného se tady děje skutečné od do mír li že to přivede za hranice tety dveře na které se klepat a jestli si jeho tam přivede tak pak je to skutečné dění které tam dostalo. A potom mi neotevřelo tak na to něco jiného pršet pomoc ona také bych neměl opomíjet pomoc z z kola tedy protože je to je něco skutečného a nedávat přednost jenom pomocí horám nedbat přitom pomoci z toho obojí se musí organicky bo vyrobit své organicky skloubit pak je naděje že bez velkých kritik. Bez velkých výkyvů a ne bez výtky v plně bez velkých výkyvů se dostanu dál. Jaké výkyvy jsou nutné protože on si tam nelze se řídit soustavu bez toho že bych s stanovil nějaké meze dost od sebe vzdálené to je přirozená záležitost. Jak u ústředního topení řízeného o tom od lidsky tak u lidského života který který se snažit nějak říci. A já. Vysvětlit tak se mi do toho že není že není toto pro o stejnosti je to něco jiného než ho stejnost v jakém smyslu nepřipoutanost něco jiného li host který ho stejnosti totiž stav kterému říkají indové. Tam s to je netečnost i nerad nos kdežto při pout ta ano st je začíná a někde tak. Radžasu znamená v touze po nějaký o nějaké činnosti nějakému cílevědomé činnosti. A končí někde tat poutanost končí někde v ted ctnostech satvas a to je tedy něco zcela jiného než je tupí je být kostely ke všemu co tady říká no čili nepřipoutanost není tupost nýbrž nepřipoutanost v ví. Vás učitelem moudrostí která způsobuje že nejsem připoutaný k ne náležité ano ale nějak to nevylučuje při po mu tam host k náležité. To o to rozlišování pomocí moudrosti pak to začíná aspoň na se mi do od ve zabývat ano stačí to v než byl někdo osvobození. Nad pak se mám vyžívat jako jedů předmětu smyslu. Tím si samozřejmě zahrad se zahražuje přístup informací bez kterých se na další cestě neobejde neboť všechny i formace teď nám přicházejí začínají smyslovým být. A kdyby ono se jedí tomuto smyslovému vnímání nad vidí walt na ba se světů smyslů okrádá se o jedné duchovní poznání se při nejlepším z toho co pro tu je. Čili že bych navrhoval aby se vůbec nebytí bál těm předmětů s myslí nýbrž aby se dal pokud čit které předměty smyslů ho po vznášejí tak například emmet tomu krásná hudba. Nebo vidění vůbec krásy přírodě atd tak na tom velice povznáší ducha. Ale jenom to. To poznáš či ho kdy něco co by se co se považovali za tak důležité. to je dobu všechno rozvádět v tom bude ještě dále v těch světech smyslu ještě rozvedeno. Ale v žádném případě bych neradil aby své ča do doby tělem lineárně vyhýbal předmětu smyslu protože pak to jeho duchovní poznání dopadá tak pro vše jako výslednice této knihy v velice prodchne čistě tradiční na učen ne poznání. To neni zažité poznání tady. To je tradičně žité poznání to tak dokonale zamíchala s pravým poznání které tam pod tím tak je že nikdo z indů je to vyšší této by se na co je skutečnost. Tak to je to není skutečnost to je možná celé překonáno na nebo ča ale těžko bych převod proto co se tím do zabývat bereš si další se tady je že jako nektar jsem se z na získat shovívavost upřímnost a já. Tomu je komentář smysly snadný upřímnost je podstatnou ctností duchovní kázně být stejný myšlení lidí. Ono ovšem upřímnost je dost nesrozumitelná vlastnost co když se například třebas modlíme otčenáš a nejsme přitom přímý si něco vykládám ne co nekonáme něco slibujeme. Co z něco si přejeme co si nepřejeme tak je to velice ve při posvěcej jméno tvé nepřejeme citoval modlíme jsem to protože to předepsáno. A to je tedy vidět že při nosím tedy se těžko dosažitelná s ctnosti protože my se s nepoznáváme jsme neupřímný na toho o as spokojenost s pravdou a pravdu v pěst dneska o z svého ab pravdu mu ritam komentář pravda je nejcennější vlastnictvím a spěla nitra ukazuje že je bezpodmínečně nutnou ctností při duchovní. Usilování no ovšem to smysl samozřejmě dejme tomu že to k r. Za do obal veškeré koncil dělo v těle výroky pater živa říkal své. Řídí jenom pravdou které uložena vědí že popravu nechápal tak to bylo všechno chybné. F. A vy jemně ani voda ani oheň ani vzduch ani proč to na aby za to osvobození po se z tví jako svědek toho všeho jako samo vědomí upozorňuju že bůh tady staví skutečnost země skutečnost body skutečnost o skutečností duchu skutečnost prostoru proti skutečnosti bezčasovosti a dost ostrost. Ti stavy dopis sobě a v této oblasti ve co co s že to co z toho s ti je to křtí ano k věčné v tom věčném životě stavy v tom proti sobě z toho důvodu ne aby ukazoval na dvojici že budeš začlo z tu z něčeho ale že pomocí tohoto protikladu své dosahuje. Toho co je umět tři ten zem je to vody toho o mně. Stačí alchymisty mluvili o tak jsem si země tak jsem si od esenci o mně vzduchu a staneme. A proto jsem dostal dale postačí oni jak jen si ještě před pero do pravdám. Ale oni chápali že za tím co se na jako moc jinak a jsem v věci nějaká pocta. Takže my se může veskrze zem se dostat k tomu že se dostaneme do věčnosti je tady řečeno nic nekoná něčeho nepožíval š. A když si skutečně kdys svobodní to je pravda že v tom vnitřním poznávání které se dostaví nejsi ty vykonavatelem nejsi ty poživač o totiž tam taky není co požívat tedy prosit prázdnotě. Ale to je možné v tom poznání které do jako o to o to takle mým věnovali toto je tak postaveno aby člověk si jako jsem neb neříkal přitom ni taky protože nic se konal když koná v kdy to nepožíval když požívá v že to odvážný způsob a činí tak aby že bude jiný na tom prostředku aby se tam ještě do dalo něco ze zkušenosti tohoto o tak se zažívá toto zkušenost není. Nic nekonáš tedy když ses dostaneš do stavu. Poznání ve kterém nemůžeš nic z konal do se předčil že jediným činitelem je bůh ne. A tak dále co je tady. Ty jež je věčně svoboden a s poutanost záleží pouze v tom že na sebe nepo liž jako na pozorovatele ale jako na něco jiného ale protože komentář si opravdu tak v takovém stavu že na sebe nepo liž jako pozorovatele ale jako na něco jiného než pozorovatel aby by za své po že jako na pozorovatele tak sám sebe budeš klamat že nemá tu schopnost poznání. Sebepoznání aby z na sebe mu na li že ona pozorovatel čili když jednou vyšli do z postavení pozorovatele vůbec není pozorovatelem nýbrž klame sám sebe s a proto si byl dobře jenom ba když zakázal rozšiřování nad a to tedy měl pravdu na to přišel se o to upozornili indové. Že to je sebeklam. Ale člověk je pozorovatelem tehdy když že když opravdu vnitřně z osvobozen. Pak je pozorovatelem všeho a am. Jestliže jem se nám ještě dotaz vel že se slovy život v tom vesmíru není. Ale ten si že z poutanost jsme od ti. Spousta že pozorovat že tam který jediná prostota cely ve smiluje předmětem. Se dětem světem do op pozvi toto o pozorování jo je před tento pozorování let podstata to je podstata se před tento pozorování říkají oni jo od toto co v tom se ze stanoviska mám k do toho do pro ve o pozorovatele je bez je po ruku předmětem toho pozor totiž bych to řekl jinak nevědomi boží jsme všichni a všechno. Ale my si boha neuvědomujeme této rozdíl do od boha do bude všechno vidět to všechno je vnímatelné ale byla na bohu to vnímatelné není o to o tím o které koly úrovně i jste jakkoli vyšší úrovně na bůh je nad úrovněmi je na dolní úrovně dobře vidět čemu vám dám vnímat. Ale směrem nahoru se to vnímat nedá nebo velice obtížné a já. Teď je a který had egoismu čem činitel a vy nektar víry nejsem činitelem aby šťastní tak tady kupodivu staví na víře v jež k tomu když zatím nejsi v tom stavu že by se s o tom dovídal přímo. Že uplyne staré si že věříš že nejsi činitelem abu šťastný to je jako kdyby byl ježíš kristus řikal nehřeš více a nedal k tomu člověku který mu také radí sílu k tomu aby ne on musel odpustit hříchy aby byl ten člověk schopen ne kříž. Při teta ty hříších které člověk se dají vyjádřit jednou větou jako připoutanost k tomu co dosavad poznával jako jinou skutečnost záměna celé skutečnosti začátečníků a do že přidržoval se ve mně to čase se kristus která člověka udržuje v tom úzké ten okruhu jeho vědomí tak je zajímavé že tady že poprvně s si cítím si čím že mi ji. To nektar ta víra nejsem činitelem jsem opačného názoru te že víra nejsem činitelem je. Velice nebezpečná protože nutně potřebujeme touhou domu potřel vědí že jste činitelem a abychom vůbec bu vy býti činiteli bychom vůbec modlit točit k tomu abychom co oni stát nečinit li bo vědomě ne činiteli jako omezeny bytostí. Jako nepravá a ne a jako že bůh jediný činitel v kdybychom hle od čili že touto vírou k tomu nečinění let tak s zabrzdí víme pokrok který je nutný udělat k tomu bodu kdy vědomě nejsme činitelem rozumíte při tam nese mezera která se nedá ničím jiným za plnit skok který člověk s tou vírou udělat patrně vůbec se provede. Do tam není není. Víte vím téže vina je ve řešit. chci jest svědek vše pro vstupující dokonalý. Jediné svobodné vědomí nečinné neb připoutané bez přání a svých ně. Pravda je jsem že je dokonalý že to jediné svobodné vědomí protože je nějak na omezené ale pro to vše není omezené. Tak je nelogické říkat proto květu nesprávném tónu i to sama není vše je že on je činné one taky ve všem činné. Nic takže by bylo ve připoutané taky ve všem při bohu tane. Ale tak že ho pro mým v jeho kdo to nevymaní měl z jeho věčnosti se li bůh musí nějak s použít s tím svým stvoření nemůže něco spočítat pak když sedmý jen odpočívat pravice v tom se milý mu tak v tom mezi pata. Všechno probíhá najednou soustavně pořád v jednom kusem a my bychom si měli spíše začít st žen. Je ve všem obsažený ale způsobem nám nepostižitelný je činný kde tím že je v pohybu. Nýbrž tím že přiv všemi je ale do toho přímo nezasahují je svou si to v tom tak tím je čím před chci jez svou z je svou. Schopností něco vnímat tak tím je přitom bych bez i toto schopnosti vnímat nemohl svými smysly vnímá a bych bez do schopnosti poznávat nemoh nic z poznávat přestože poznávám jenom částečně na on úplně tak on je i tím i tou částečkou nepatrnou mého poznání činí rozumíte takže tady se lišíme. Te ten že jestliže by do třeba říkají že be o bez miluj bo jako sat čit ananda jako nejvyšší poznání nejvyšší bytí nejvyšší blaženost tak či kdes čili jak do toho zasáhl ježíš kristus. Řekli jsem cesta pravda a život je trošičku on je to obdoba ale život and ten v sobě daleko širší o letu možností blaženost a cesta rovněž. A pravda samozřejmě na každé úrovni. Mám jsou relativní plat s. Je tam ab jsou kdy vám chci od čit úrovně je absolutně platná to znamená nevymkl než se dokud posledního ale že z platí stojí tam psáno ta úroveň si vyžaduje aby byla za plat cesta. Je to pravda a teprve potom přijdeš a to proto nemusí být v tom karmicky uděláte má. Ale tím že to přímé vší jinak že se to přímá podle toto vše vyjádřeno v tom podobenství které vyjádřil ramakrišna o tom taneční kup pod pramen v v v v to si potom sama co se probral znovu. A hle. To se mi zdá být jako pokroku či oproti k tuhletomu tvrzení. Sat čit ano a si to po velice vady mi to starověký způsob pojetí boha a my jsme se v křesťanství ještě nedopracoval ani jemu dnešku k tomu jsem cesta pravda a život cesta proto jsme nepochopili jak tu cestu vykládá svým životem to pravda že to bude ze vyslovit toto si neuvědomujeme že jakými slovy metod u vědom moji obalu takže ježíš by byl dokázal co je pro v na takové čela a tím prozradil že co je ta. A bylo to proto by se mu tady do domu slovo život je byl toho byl u toho kdo stát a řekl co je pravda tak o ho musel osvobodit. A tomu říkat tak ty jsi tady nařčen z toho že si to a to říkal na tak dále co je pravda. Ježíš to znamená tady dokázal že více na že to nevysloví. A potom a tak prosim to ani situaci nebezpečí po vložení. A ono konečků jem když tedy je napsáno dále to jsem to končilo. Ani co je pravda není cele pochopení podal jsem to přeje sled kde jsem řekl a a mám na také není které celá jednat cetě nad toho pochopení el protože jem. Blaženost sama. Je jenom opakem nějakého utrpení a teprve syntéza obou dvou své správným monismus. A nebo tí. Cesta vedoucí k monismu pochopení jediného jediné skutečnosti která je ve všem. A jestliže si zahražuje med cestu z nějakých pověrčivost ti tam kde se trpí ji od od z strany utrpení tak se ukládáme o z nad přístup. Přestaneš čili mystici často velikým utrpením se přicházeli se dostávaly tak o velké odpoutanosti k tak velkému sebezáporu který od chtěl ježíš kristus že že se stali schopnými následovat je li jej do věčnosti a že to není cizí. Takovému nepravou věrné mu indovi nebo. Takovému řek bych paty za lovil vám chci indického učení jak jakým byl třebas milarepa do že ten jeho vůdce duchovní na něho přiváděl tak obrovská a utrpení že když se to mám zbavit nesnesitelné nám nepochopitelná on mu říkal kdybych byl ne přivodil uměle v ě v z když tu wu nebo by mu to ve ve by z tebe nebyl velký svatý. A tak si je tomu tak. Vy které vina či tak je z žil mezi vír rokem ježíšovým jsem cesta pravda tak je to aby je to kemp nebo definicí indickou boha tak čit ananda. Nejvyšší vědomí nejvyšší pít na nejvyšší je co to brát ke když braly do s to proč jez za tak se ten je ten rozdíl v tom nevidím. Na protože jem. Že voni když definují boha jako sat čit ananda. Tak říkají za to znamená když když říkají čit. Poznávej kdy říkají ananda buď blažený a to je vidíme na čem o tom že ve mluvě v tom byl blažený kde budou budeme se poznali pravé dál tak na to budu pořád říkat proč tělo pak ba bylo by nebyli indové. A tak je to samozřejmě ukryt stav dynamické líčení dynamické líčení stavů kdežto u těch indů bychom mohli mít dojem že to statické líčení v ho v s v tom no o o prosím při někde na prostředku při kdy. Kde nedával be do za většími po za li si na bez po pod li při čelíme li to co je svým poutem. Kterou takový člověk který nic kde za bohem jede pro pro tu svou meditaci nemá pouto v tomto světě. A ale kdybych si uvědomil že je nepřipoutaný jediný z tomu za říci zcela bez poskvrny nepotřeboval by meditovat které pochopitelné ale je jesi by se toto vedou myšlen se míjí samota říci zcela bez poskvrny v i ti to by se dopouštěl v chyby ji jako ten dotyční oni indové mají ten ne si že to při by se dopouštět jako dal či který seděl na cestě když se. Tím blížil z po čem slon kde by opravdu opraven na této cestě byl od pravém a musel by se někdy začínat znovu. To přes vás kte. Teď si říkal se rovná se tři nepodmíněným neměnným bez ta rub klidný. Nezbadatelné inteligentní na ve propadal z matku své vědomí budiž jediný předmět své touhy jestli kdyby kdyby to bylo jediné jediné co by způsoboval od touhy. Let touhou not tak by nebyl klidný protože by toužil čili tady si to protiřečí a je zajímavý člen je to správné vystižení přebýváním v tom příbytku. Tam totiž i když člověk je v příbytku božím není nepodmíněným v že není neměnný není bez tvaru není klidný není nezbadatelné inteligentní vím že ne propadal v atd u o tom nepochybuju to jediné co se tady pravdivé ale právě že on velet. U kuje bohu je tak se mění i tam a tak nabývám a řídí nových úkolů a nenudí jste na věčnost plně neuznávají něco jako příbytek u boha oni si myslí že splyne mne s bohem což není pravda s bohem nelze splynout ubohé možné jenom přebývat my nejsme bohem. My jsme člověkem který se člověka na něco co je u boha není člověk samozřejmý. Ale pořád k němu tím ne do věčnosti chtít tou původní je do také bohu aby z vyšší úrovně po z miloval stav stvořeného a to tedy je prosto bez druhy jakkoli sám přivádí k projevu toto tělo tak pro vy i tento vesmír pro pro celý tento vesmír náleží mě. Neboť praví že nic z není ne tak tady vidíte možná rosy por že vesmír mu náleží a nic z k není jeho tak bůh tedy nevlastní naším způsobem i jako nemůžeme pochopit milosrdenství. Boží tak nemůžeme pochopit vlastněním nesmí bohem vesmíru to nelze pochopit rozumem onoho vlastní jakoby ho nevlastnil tak by to mělo být řečeno ono totiž to jeho vlastněním nemá za následek že by nemělo zasahoval tak rušivě že bych porušil že by ho zničil že by ho pozměňovat prudce když jenom tak je jdou se je že to že ten vesmír se. Vědí velice pomalu. V ve tam tři miliardy let třebas nebo tak nějak a tou jsem tomu od těm indů u nitro novou and protože neměli zkušenosti vědí jako máme my ne tak se nebudu dál tím zabývat a za třetí. Jako vy k aby byl mi neliší od vody tak do bez je který vyplývá tři na že od něho neliší či oni jest denně skutečným jako pro já. Ne to je pro zrozeno je či není to iluse přátel tak tak se ten o to sám potírá. Tady mi někdo z vás namítá jak se může to s chtít ě. vydávat za tvůrce když to není z než s tím by řekl ale nemáš pravdu a to s tví je svou cenný. Tom smyslu že v podobě i když si jako styku v projevuje třebas jako nedokonalé člověku. To je totéž co je původcem vých. Této ten střed tvůrce nemůže po mentálně oni se proti co to potom klíčovou vidí tedy nějaké já. Nebo poznávají nějaké a a protože se dostávají přes tak zvané nepravé k tomu základnímu věčnému tak tam zase to svoje nacházejí novou kdo při znají si tohle. Východisko způsobuje mění vých ten kdo způsobuje že zase je všechno při bar ve nových chodit něm stojí poznání. Takže celý vesmír přisuzují tomu s tím ano to je pochopitelné kdyby jako měli jiné východisko třebas lásku ta by celý vesmír se dovolila kdyby ono opak toho je čím koly by mohli tak se začít jo otázka východiska a kde je proč je oním jež vše. Se nemůže stal bohem. Nýbrž může být jenom u boha ne o to s tím svým jáčkem jsem tak pak je nesprávné toto je o to je co je že. Tak si tak protože není nemůže být tím bohem tvůrcem k ten mu. Proč jez je kdyby se ale jinak než jak se tady vysvětluje podívejte se nejsem ani zotročen ani se o tento se posun nad se kapitola druha i. Protože ustane když pozbude svůj základ vesmír existuje ve mně neexistuje ve skutečnost to si by nech tam stranou a to se všímat iluze ruce ustane když pozbude svůj základ se iluze tedy líčená jak koho něco co náleží do. Vědomí které jím mám ve správné totiž mám iluzi tak dycky nebo podléhá iluzi že toto jediná skutečnost za k o podléhá ilusi ten zasvěcenec že atd mám jej jediná skutečnost. Toho takhle vyjádřeno není pravda. A mám jejich výslednice jeho činností jediná skutečnost jedna jediná skutečnost na celý vesmír jediná jeho jediná skutečnost ale není to on a není není proto tady dualizmus se na nestranně by bylo něco jim stvořeného a nestranně on stvořitel a to je sice zákon dualismu. Ale je tomu tak že jsou tady nevím jaký důvodů. Vytvořeny za abra mi přechodu z jedné úrovně na druhou. A s ze všech úrovní po bohu který je nad úrovněmi co tady či. Tak upravené přehrady že se nedostávám z iluze že toto jediná skutečnost jedinou iluzi která uznávat moje iluse které moje chybná představa že toto jediná skutečnost není. Když je třebas po je manželka se dostal do stavu vidění jiného světa než toho toho tak měla dojem že tohleto do čeho se znovu vrátila je iluse atd proč tam to skutečnost tady není se mně stalo po byla pro při sis stejná skutečnost jako je tak na to tady není protože měla. Pulz dechu měla podmínky života tak se ji začal jevit jiný svět a mohli bychom říct že byl iluzorní byl to do si zase v jiné zákonitosti a které kolik jiné zákonitosti se otci ku tak nejsem další dílu svým nýbrž jsem v rámci zákonitost. Jeho kde zase spočívá v tom že když se ocitnou v jiné úrovni tak o pořád za iluzorní to co jsem před tím zažívat neboť pro do se tak svatý jediná skutečnost že mi toto manželka řekla jediná skutečnost toho jiného světa. A jestliže se ocitnou o tomu u boha nebo na ale u boha se nedivím tomu sice myslí že všechno ostatní bude po že za skutečný. Protože je nepodléhá a iluzi že to co před tím zažíval bylo jediné skutečné nýbrž podlehne iluze jej i rození že to co není zajímaly skutečné. další iluze nejvyšší forma iluse. Ovšem pokud za sebou tu tradici která o nutí takovému způsobu myšlení pokud volil východisko ale dejme tomu v ty židy kteří toto východisko mi tak vyhraněné ti se toho z toho o mi uvedou. Ty se k němu nedostávali mi nepodlehli a veliká výhoda ti již kristu byl k proč od jsem z toho jiného východiska že ten bůh se snažil spokojí s tvým. Tak zvaného klamného mi tady říkáme bych řekl spíše neúplného. Nebo pod zrozeného je vyvést a tedy tím je toho si vysvětleno že tato od byl se jez je to byl za se bez vědy z země kde z kilo ve skutečnosti vesmír existuje ve mně se to je asi řečeno vesmír existuje o jednom. Jako moje představa an. Tím způsobem své na protože to je jenom představa o to není skutečnost tak to asi o myslíte na o ho jo. Ovšem on tím po bychom pomohli k začne na za pravdu ale my máme dojem z toho co dělal ježíš kristus že představa skutečnost že u boha dokonce slovo je skutečnost na po za tu bylo od pro na tak dále eeg atd taky nějaká představa slovo že. Čili nemohl bychom se spokojit s tím že protože to představa boží takže byto bylo neskutečné tedy ne že od lidské představy vím o uskutečnění je ve dal zná vám je tím druhým kdo dvěma svými dvěma vět klid a potom můžeme říct že lidská představa je ještě neskutečná to ještě není skutečnost ale že by tomu zrovna tak a to li si tedy usuzoval že by tomu tak bylo by tu bohaté nesprávné. U boha představa vytváří skutečnost a v tom na to o zapomněli oni posuzovali pánaboha podle sebe.