Karel Makoň: 83-21-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vy dna be do sebe tak se též že není totéž co se v těle po že slovo je skutečností a tedy na ty že od ne přeříkává by byly i tedy slovo je skutkem že se to skutkem začátku napsáno. Asi tak to je to je mám v v v já. To jsem poznal že je to pro vesmír jsou ničím takže o že s tím je jistým vědomím na čem mohu mění založit představu. Kdy víte co je že ti indové s takovou jistotou poznávají že tělo am vesmír jsou ničím. Upozorňoval že to jenom indická specie rybka. Na protože každý kdo se dostal za hranice času a prostoru. To poznává že ve smír mizí že vesmír jej ničí neměl bys to o zrod že jim sv. Jsi se troufal poměr vesmír byl dávno před koncentrákem než jsem na byl ničím na je na cel a to je od i o tak daleko. jejich stanovisko že toto je neskutečné jenom jsem tady mám měl času as prostoru v proto as atd prostor nepřestal být skutečný. Ale začal jsem vnímat skutečnost která byla za časem a prostor. Tam je to musím pod přijít ovšem vět je přirozené to odtoku ten čím každý člověka si i ten zasvěcenec pod čím to co překonal jako kloub ale od pod je to co je toto nebo na tak jako hloupé ženám obojí jež je vše nesprávné tedy že jestliže jsem třebas se vyšel z s to a to z toho vesmíru co dnes je mi potíží jsem překonal první co mi doby u příklady než to říkal. Aby jsem do musel co to přitom o časoprostor by k tomu unikal tak nedo co jsem se k tomu názoru že by to bylo neskutečné ona totiž že kdyby to je nějak na vesmír je na šel. No tak když como co bylo při málo na tom když do liška božího aby co to s tou při dal názor že je to skutečnost na kterou bůh dal jíž jako půl se na lidí na své stvoření a že tedy nalil co stvořen skutečně stvořeného a tak dále to jsem to jsem neměl vidění takové jsem neměla nebylo je dáno tak se nikde na li žel jako pánbůh na veškerý vesmír je jako na s ve z tedy že člověk není stvořitelem. A nebude jim že ano tak by si něco takového rovna bál že to vidí tak byl proč se to pro dovíme takový při do za námi ještě. Ta tak je trvá do od sám sebe klame ale tady řeč tak je definuje vědomí této stráži nemůžeme mluvit on ve vědomí i tak by si jím a zaměňovat při tom ryzí vědomí za zas tak vědom a do se vědomí něco. Jiného než že mizí vědomí věží vědomí je tedy vědomí o proč žene. O co je to veškeré jež do veškerých tvarů a pojmenování prosit. O proč cele o to v času a prostoru prosit zprávu ale. Tak rysy je potom jenom protože to za prát veškerého vědomí. To je opravil známa lisý ale není to vědomí cele. Vědomí cele je vizí vědomím tu všecko. Ze všech úrovni na navěšeno ne. Tedy plus vědomí jakkoliv úrovně na to visí vědomí na vědcem. No tak. Jen tak v v ž v vim o život jen bylo opravdu otroctví. Ten člověk který vyšel z tohoto řízně jim po životě neboť poznal život širší vyšší. Úplnějším ale nezávislý na tomto životě pozemském tak musel zpětně jevilo po do toto zažívám jako otroctví ale praví. Když vím s ním člověk který nemá tuto po zaň jako ten zasvěcenec po tomto pomíjejícím životě tak je to člověk který není neutrální který není řek bych bez zájmu a ten v může býti spasen viz též o st a. Jestliže tedy žízní toto dožil tak se vám ta kterou je na žízeň po věčném životě. A kdyby na to šel tím se jimi kdežto ten je u pali ča aby než tahleta je. Tak by řekla mi by pod jakkoliv v tomto světě přít co je čili že trvale ničím z toho ne u hlasy již budeš tím zase novější vtělení jakmile dojde účinek toho za pití ale fakticky žít s k níž po mně. Ale protože si neobjevil věřící již po mně apod to na běh šli jsem z pomíjejícího pramene pád vím že není toho citelná do na chvilkově. Ale nejsi z toho nedělej to nebo věž. Ten jež žízním hostí touhu po mně jednou viz jež tak daleko že budeš toužit jednom po mně objeví že i když ježíš měl k tomu pomíjející věci že to bylo to byl tak ode seslaný době. Aby ses naučil žíznit po mně a jsem to který v tobě duši zření způsobil že dal moc k tomu aby si žíznil a jak jsem tím učinil žíznit po mně a el vina dna to napřed došli tak tady téže mysli. Ve nekonal se o co za ta po než cesta o kupce živou i tak o vesmíru. El opravdovou kdyby tomu tak bylo aby byl zasvěcenec a ten se ocitne někde na ve. Kde je za ani k o vesmíru pro sebe aspoň tak je to jsem ve jsem to tady nedaly z tak nevyšli z nejvyššího který se mluví jinde. Ještě jiným duch jsem z jeho poznal že byla hlediska ale také k indy při těch sedum nejvyšší duchů bytí. Nad chodem tohoto vesmíru by to původně lidé ano. Ramakrišnou jistotě dobře ve dělal barvy kde takových kategorií světců rad nevyšlo bral pro ty kteří vjemy tapas samadhi ustavičně vidí odchodem vesmíru. B vesmíru vesmíru tak jak. Vy a tak by byl cel dal do vodu na který jez pokojem sebepoznání a netouží ani po osvobození je pro známe četné příklady lidí kteří toužili po osvobození čili my tomu říká po spáse. Ale i jakmile se dostali k učitele míře sebepoznání to znamená začli co je mým. Stýkat s bohem nebo s představou o povolal nebylo to ještě praví styk el tak oni svým odosobněním svým sebezáporem. Nedostoupily dál než do ho do toho od do této úrovně poznání nebo sebepoznáním a od bavili také svou tupou osvobození a nebylo to správné toto bo po osvobození měla ještě přetrvávat oni se dostali na určité úrovni kam vím že to po osvobození může správně. On učit jenom tam kde je ukázáno kam může z z lidskou lidskou pomocí dosáhnout sebepoznání v k o pomocí pomocí zhora dosáhnout sebepoznání. Tak například dejme tomu učedníci pád jen v okamžiku smrti vše krista jak sebepoznáním z vlastní nic jací byli tak byl pomocí shora od ježíše do z se na takovou úroveň že už. Nemohli lidsky dál. A netoužili po osvobozen jenom protože mu nevěřili nevěřili že mohou býti osvobození že mohu by spaseni. A je to je symbol toho. Že když je do se ubírá vír rohu kupředu a po čem v jejich skutky je to byl dále může se tou vírou dostat jenom pod při již. A pak sice netoužili dále po k osvobození ale je taky nedokončil cestu toto je důležité vědět. Protože mnozí se dostavily z nevědomosti na poloviční cestě s těma je veliká potíž byste šedá nemine více co o potom na páchají za za nemožnosti se do jakých strastí převedou lidstvo protože se nedostali za úroveň do považoval za vrcholnou. Neměli přede do o tom co ještě všechno chybí. Na toho na tu přerodem si by byl musel někdo příteli do tří se pořádně říkal kdy tři na pro tím cestě k a ne hle se do věci věcí který nerozumíš. Jel tak jel ve to na co je to nepře tu. To mil řečeno něco to co zdali je rozlišuje byl co cestou od monismu je tady psáno jedinec který vím sil ze své mysli každou připoutanost jej stavy o pád eli. Protikladů. Proč tužeb nezažívala radost aniž dal a přímá zkušenosti jako kladné. Tak se prosimvás to toho není pravým znakem monismu na protože k nad od bavili dvojic z se ocitnou být prost protože se řeší watts žádal ani radost může být touha iluse které ten člověk podlehl viz též totapuriho. Ten. Ten nás řeči ramakrišnu o tom že tihleti modly jste kteří stal dostali takovýmto způsobem se klamou sami sebe to nejsou pravé znaky monismu. myslím že byl pravým znakem monismu je čili odvalit čili. že zkušenost že všechno by bylo věděla viděného jiným znakem el. Není byl vše protože dověděla po jediný činitel on jediný milující atd tak dále v po je pravým monismus ale že přitom zůstává skutečností to co dělali měla za to měla neruší ten moje si vždycky na to. V poli z kou zkušenost. A tak jedno proč je kde je byl protože byl z mus k nebi kde stávám tuto postaven odezvou protože by to bylo nepřekročitelné tu je tu je s pádem z páry dvojic se všemi páry dvojic a to je východisko z této manipulace. Neboť ježíš krista to uniklo použil křesťanu než kristus vede člověka z jeho lidství za to liství ještě je vázáno na páry dvojic z ale to co je za lidstvím to na páry dvojec vázáno není a to tam jasně ukázal pro seslání ducha svatého a vším tím co řekl tím do se chápat stes tedy o jiný něco chápete něco nechápete z pracují ten víceméně velkou tvých ale on byl proti tomu sedě nebo i on. Věděl že to posun musí být každý v jednom jediném jít jedno s pod jsem jako ony je že ano a ne tedy být zároveň dvojím. Také sv. Víte dobře snese ve li o rosa ku lidského vědomí spodní mezi a odnese ten mal o spodní mez tohoto úseku univerzálního vědomí. Malého úseku z jak za do nebo za pracoval se že při být řečeno spočívá to může dolní mez si je smyslová i formace a horní dnes je mentální zpracování této formace je tomu rozumět je a to je pak st to je past na taky ne nestranně smysly a nadto nestranně mysl. Mentální obrat která zatím funguje jenom jako ustavičná tomu vně na nebo kola k tomu se dále je na smyslové vjemy a třebas čteš něco vede víš co si před tak jak se na smyslový jak a z toho děláš nějaký stavěli svět to dobré nebo špatné nebo si to nebo neví kdy. Ta. Aby povím o všech smyslově ve jenom pohledem v ale třebas smysly. A čili je řečeno toto vědomě dole uzavřenost myslím. A nahoře je uzavřeno proměn bylo proměn o myslí pro měli tím stavem mysli. Jak otevřeme tento úsek pro širší vědomí tomu se říká potom tady panna přijalo by jako se supramentální myšlení supramentální vědomí znamená supramentální nad tím mentálním tato mentální oblasti která je mi začal nad tím co jsem řekl existuje co sutra nad tím ano a je tam myšlení taky ještě možné prostě. Ale je tam možné samosebou vědomí i větší potíž nebude dělat že že to také myšlení. Protože kdy máte předsudek že myšlení je tak proměnám mysl tam mysli objeví něco co byste modlit o to zamyšlení. To musí to mít zel obsah slovní ale musí to mít obsah vůbec jak. Obsahem myšlenku že tomu se mi třebas nějaké věci. My si nemusíte se podíváte nějaký vzorec třebas opic dělo něco říkat tomu rozumím ten anebo co přeříkávat. Je tomu rozumím tak víte co s tím a víte cestě pak je okamžitého všem psal uvědomění kam jste že víte cestě máte jak jste odpouštět aspoň el to elementární matematice. Tak toto považujeme za něco bez čeho se mysl ne obejde ale o na sebe z toho obejít a přesto zůstával vědoma tak to je to s to je to sme je to co si o bez smyslu a v mezích mysli a teď jak je odstraňovat tak aby vědomí se. Co bylo.