Karel Makoň: 83-21-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No tekla dala sebe na ten přes tebe kde není skutečnost v těle božím slon to je skutečnosti všech a tedy kdy od deme přeříkává by byli tak je tedy slovo je skutkem. Že se stalo skutkem začátku napsáno ten prosil pak to to je kánon v v v v těla to to jsem poznal protože tělo pro vesmír jsou ničím takže protože si je jist. I vědomím na čem mohu není založit představu kdy víte co je že ti indové s takovou jistotou poznávají že tělo ve smyl sou ničím upozorňoval že to. Jenom indická specielně to nad protože každý kdo se dostal za hranice času a prostoru celku poznává protože ve smí je mi žiji že bez míry jej ničí. Neměl by z toho o zrovna řekl že jim jsi sem si se troufat pro měl vesmírem byl dávno před koncentrákem na v koncentráku byl ničím to byla nejen nerovnováha do. Člověku bindu ten daleko tak aby je kde jejich stanovisko že proto je neskutečné jenom jsem se vymanil z času a z prostoru proto často atd. Sto nepřestal být skutečným ale začal jsem vnímat skutečnost která byla za časem ta prostora ten proč musím potřít tak to je ovšem kde by při rozhled to co mu ten co každý čl. Lekala si bych i ten zasvěcenec potřít toto překonal jako hloupé toto tělo v tom co je to to to pořád plete tak jako hloupé žádnou obojí je jste těšíme správné všech tedy je jesiž. Jsem třeba se vyšel s o to z toho vesmíru v ta nesmí jedny je pod tíží jsem překonal první co tím novým utíkali nestalo říkal aby jestli nemusel co protože tom o časoprostor bych tomu unikal už. Tak nebo co se se k tomu názoru že by to bylo neskutečné ono totiž člověk kdyby byl nějak nad nesmí je na šel nám to bych tomu co bylo přidalo na tom když oni to. O život stavy como jsou při dal názor že to skutečnost za kterou bůh dali vyšší jako tvůrce na lidí na své stvoření a že tedy nalil co stvořen skutečně stvořeného a tak dále to se jim to jsem neměl vidění takové. Jsem neměl nebylo mně dáno tak se někde znali žil jakou pánbůh návodem než který ve smyl jako dost ve zapřeli že člověk není li stvořitelem a nebude jim žen tak ten si něco takového do dával. Že to vidí tak byl mi to co teprv dovíme takový přijdou za námi ještě stalo tak byl pět proč to moc tam sebe pramen ale tady seš. Tak definuje vědomí této srázy se nemůžeme mluvit to ten vědomí který svým a za mě. Při tom rizi vědomí vzalo dosah vědomí rosa vědomí něco jiného kde vizi vědomí který vědomí je tedy vědomí o proč ne. Od se byl ve které se veškerých tvarů a pojmenování prostředku o proč se o to v času a prostoru prostě správný ale. Tak by si je potom jenom protože to za klad ve kterého vědomí to je opravdu jenom rady si ji ale není to vědomí cele vědomí cele je. Je tady si vědomí to všecko ze všech úrovni na navěšeno ne tedy pro z vědomí které kolik úrovně na to vy vědomí na vědcem ne. Jo tady jenom tak v všech před kde kde tom po žilo byl bylo opravdu pod rostliny ten člověk který by šel z tohoto když jim. O životě neboť poznal život širší vyšší úplnějším ale nezávislý na tomto životě pozemském tato musel zpětně jevilo tohleto tady zažívám jako otroctví. Ale pravým když jiný člověk který nemá toto poznal jako jsem zasvěcenec potom toho pomíjejícím životě tak je to člověk který není. Neutrálním který není řek bych bez zájmu letech a ten může býti spasen viztež to dost. A jestliže tedy žízní toto tože tak se nám které nově na řízení po věčném životě a kdyby na to šel ind se jimi než tenhleten jede upadl č tady než tahleta je. Tak by řekl když aniž by po čemkoliv v tomto světě při co je když ji bude trvale ničím z toho neuhasl již budeš mu zase novější své. Jakmile se dojde účinek toho za pít tím ale fakticky ježíš níž po mně ale protože jsi ne obě. Byl krizi níž po mně a proto to nad jež šli jsem z pomíjejícího provede vážím denní není uhasit která teda chvilkově ale li si z toho nedělej ktré. Jež teno jež jižní nosní touhu po mně jednou vyspěle tak daleko že bude toužit jednom po mně objeví že i když ježíš měl v tom pomíjející věci že to bylo nedobude dal ode mně. Seslaný době aby ses naučil žíznit po mně a jsem to který v tobě tu žízeň způsobil že dal moc k tomu aby si žíznil. A jak protože jsem tím učil žíznit po mně to de ella daroval kde přestože dal těch rady které mysl jdu umíme ne kole převod celou za ni. Dál to eště jsme roku tedy tu i ta vesmíru staru opravdu mu že kdyby to opravdu bylo ale kdyby zasvěcenec ten ten se ocitla někde na to je. Se v jinde to si zády kole se míru pro sebe na poli tak je to jste svého tak by nemohli s to je nejvyšší nejvyššího který se mluví jinde tady jde ji svět jiným duch tempu ze kterého poznal kdy do. Jiskra ale také indy při těch sedum nejvyšší duch uvidí nad chodem tohoto vesmíru se proč by to původně lidé ano ramakrišnou ji taky dobře. Dělal to by byl v takových kategorií světců volat že bych to bral bude ti kteří jevil tato samadhi ustavičně není tak chodem vesmíru vím od vesmíru je ve. Smírnou tak to byla jeden sebe protože ona v jestli se kolem sebepoznání klade tou žili ani po osvobození všech je. Je jsou známe četné příklady lidí kteří toužili po osvobození čili tomu říká po spát se ale i jakmile se dostali k určité míře sebepoznání to znamená začli. Co je on z týkat s bohem nebo s představou povolal nebylo to ještě v pravý styk let tak oni svým o to jsou plněním svým sebezáporem ne. Stavu byli dál než kdo ho do toho do této úrovně poznání nebo sebepoznáním a odbavili také svou touhu po osvobození a nebylo to správné toto po po o z to on byl měla ještě přetrvávat. Oni se dostali na určité úrovni tam může to po osvobození může správně končit jenom tam kde je ukázáno tam moč může je ten lidskou lid. O pomocí dosáhnout sebepoznání ty o pomocí pomocí toho dal dosáhnout sebepoznání tak například dejme tomu učení si tam je v okamžiku smrti ježíše krista jak se pozná. Ani z vlastní četli byli tak byl to tu pomocí shora od ježíše dostal se na takovou úroveň že je že nemohli lidsky dál. A netoužili po osvobozen jenom protože mu nevěřili nevěřili že mohou býti osvobození že mohu by spaseni ale ten to je symbol toho že když někdo se ubi. Víra vírou kupředu a posilu jejich skutky dotazem dále může se tou vírou dostat jenom pod kříž a pak sice netoužili daleko osvobození a. Je let taky nedokončil cestu do to je důležité vědět protože mnozí se dostavily z nevědomosti na poloviční cestě prostě moje veliká potíž byste šedá je mi den co co voni potom na to taji za. Kde jsem vzal nemožnosti tento jakých strastí přejdou lidstvo protože se nedostali za úroveň kterou považoval za vrcholnou neměli přejdu o tom co ještě všechno chybí na toho. Odplatu čelo nenese by byl musel někdo příteli do tří se pořádně říkal kdy chci na poloviční cestě a nedali se do věci věci který nerozumíš tak tekl tělo kdo je ve to své. Do do přečtou se jím k let byl řečeno něco z těch to co zdánlivě rozlišuje jeden byl to cestou od modly svýmu je tady psáno jedinec který jimi čil ze své mysli. Každou připoutanost jej stavy op máli se protikladů prost protože je nezažívá radost ani žal a přímá zkušenosti jako brané. Se takhle prosím vás toto není pravým znakem monismu sem protože nad ptali dvojí. Its se o tři mnou být prost protože se to živa se dal ani radost může být touha iluse které ten člověk podlehl v. Jste když totapuriho ten ten nás řeči ramakrišnu o tom že tímletím po nejste kteří stal dostali takovýmto způsobem se pravou sami sebe to nejsou pravé znaky monismu. To nám si může se pravým znakem modly z mu je čili tady vaj kterým je zkušenost že všechno by bylo vydělal viděného kdy jiným. Znakem byl neni byl před protože dověděla po jediný činitel on jediný milující atakdále to je pravý monismus ale že. Že přitom zůstává skutečnosti to co dělali měla tato míra nerušili v této moje se vždycky na co o lidskou zkušenost do pekla že kdo protože kdo. Kdo to dělali mu jsem nebyl kde stává tuto dostane kdo mu protože by to kdo nepřekročitelné manipuluje stal jevil dostali dvojí se všemi ptali dovolit a ukazuje východisko z. Této manipulace neboť ježíš krista to uniklo použil křesťanům že kristus vede člověka z jeho lidství za to nesmí ještě je vázáno staly volit z ale to co je vzali jestli jim to na to. Vy budete vázaného neni tato pravil jste ukázal po seslání ducha svatého a vším tím co řekl dech tímto nemůžete chápat stes tedy odění něco chápete něco ve chápete proto si ten víceméně velkou při nich a. Ale on byl proti tomu seděl nebo když on věděl že to co osum musí být každým v jednom jediném jít jedno s otcem jako on je že ano a jde tedy že by zároveň dvojím. Tak ze tří víte dobře jsme si mluvili o rozsahu lidského vědomí ale o spodní mezi a odnese doma proto to bylo spodní mez tohoto úseku. Univerzálního vědomí malého úseku z u jakého že za vědomí nebo za pracovalo se do své pří cenu být řečeno nespočívá to může dolní mez je smyslová informace a hodíme. Svě mentální zpracování této formace je tomu rozumět je a to je past to je past ním šel taky levé straně smysly. A na druhé straně mysl mentální obraz která zatím funguje jenom jako ustavičně na proměna nebo koná tomu zcela kuje. Na smyslové vjemy a třebas čteš něco vede víš co jsi četl relace za smyslovým je a z toho děláš nějaký závěry. Je to dobré nebo špatné nebo si od lidí nebo výběr tak dál atak by ovi o všech smyslových vjemech jenom pohledem ale třebas nesmysly a čili je řečeno toto vědomě tohle u z. A přenos myslím a nahoře je uzavřeno proměn do proměny toho myslím proměny tím stavem myslí jako otevřeme tento úsek pro širší vědomí. Tomu se říká potom tady mu pana přijalo by jako se jsou pro detailně myšlení supramentální vědomí znamená svou pro mentální nad tím mentálním tato mentální obraz. Ti která je mi začal nad tím co jsem řekl existuje co jsou to nad tím že ano a je tam myšlení taky ještě možné prostě a je tam možné samosebou vědomí největší potíž mně bude děl. Ad myslet že se také myšlení protože vy máte předsudek že myšlení je tak proměnám myslí že tam mysli objeví něco co byste modlit o to za myšlenku musím domy. Šel obsah slovní ale musí to mít obsah vůbec nějakých obsahem myšlenku že porozumění třebas nějaké věci když si nemusíte se podíváte nějakým tohle třebas to lidské rovnice říkal tomu rozumím. Nebo anebo jsou přeříkávat tak to je k tomu rozumím tak víte co s tím narvikem cestě máte okamžité jehož je psal uvědomění kam jste neplníte cestě máte jak jste odpouštět aspoň tento ale mentální matematice ta. Toto považujeme za něco bez čeho se mysl neobejde ale ona se bez toho obejde a přesto zůstává vědomá tak. Je to jste to se těmto třebas o těch nectí smyslu a mezích myslí a teď jaký je odstraňovat tak aby vědomí se. Bez rušilo nýbrž aby se rozšířilo za tyto meze budu zatím ovi jenom za vaše o dost třeba vědomí za tu horní mez mentální to co promiňte mně asi velice jsem tu pozici výklad nebo. Není to správné jsem si to vědomí tak předešlý jestli takhle se ovlivnit tuto mez tím že do mých dál dám být forma. Chce do tohoto úseku které mají schopnost je převést třeba horním vést ano je to možné ukážu vzal vzorem je kterákoli. Zaujatost kterákoli zaujatost která nepotřebuje nutně slovní protože to znamená nepotřebuje v těch vyššlích změn myslícího protože jsi. Tak dejme tomu zaujat tam mysl vždycky musí o zaujato úmysl tento v tom od mysticky nebo vždycky mysl je. Zaujata mantramem mám to o no se s když budete vyslovovat onu jedno za druhým onou pořád tak nutí ten smysl. Ustavičným změnám tak pro smíte na horní hranici a ona nemůže překročit tuto ale nic samu neopakoval om a kteroukoliv mantramu mírou to udělal co všechno. To všechno brzdí a zůstáváte pořád v rámci tohoto u se k uvědomím na který jste zvyklí a o kterém adi víte se jak tak do od dělám vám říkám mantramy a vono mi to vůbec někam ne. Protože tam chybí zaujatost zaujatosti mantramem jestliže napřed ještě chvilinku počkám a řeknu to sebe mantramu. Vy můžete být se zaujati věc je něčím co chcete řešit třebas nějakým problémem nějak tvé ze všeho vod ho návodu třebas. Postup na myší že ano tak jestliže jste zaujati tímhle tím problémem tak se všelijak od tou myslí jsou máte aby přišla na to jak to udělat. Ale jakmile dostanete na bratra po spoje do to nějak ty myšlenky jak to udělat tak ta zaujatost. Proto toto vedení vlastně zmizí ale promění se zaujatost nebo uspokojení bych tak řek tím by dále a. Tohle toho převedu teď na mantram ano totiž tohleto uspokojen tím vynálezem je něco co vás může převést přes horní. Na nic semen dále oblasti tato řeknu jak se od toho chopili své zkušenosti jsem to mam dala mým které jsem říkal od roku třicet považoval za ví. Dále es za hotovými dále nic který mně může odvést od by samotného tedy do o vlasy toho vynálezu. A tak jsem to opakoval jak nesen to opakoval tak jsem nezrušil změnu myslícího principu protože ale. Zatím vydělal byla zaujatost která spočívá v tom se tímhletím mantram nechtěl dostat za hranice mentální vlastnění tak samovolně tento. Mantram této hranici zastávat tam někde končí schopnost vyjadřovat se slovně slovně vyjádření ještě bůh se který nás. Kouká a kdežto cením neslovní při zaujatosti na své pouta takže jsem znovu říkal to mantram se dostat. Konec tak se mu nemohl říkal ale poutanost zůstala a protože stalo poutanost a nemohla se se nemohlo se dál nic slova protože samočinně se to zas. Staví na hranici ta sahala dosavadní rosa úseku vědomí to přesto je co ty dveře nebo které zabrána nebo. Na které jsem na kterou se klepat víte že prostředek kterým se překračujeme se jedna vás to je to klepání a z druhé strany jsme jako. To není tak je tam prostě jste se nějak řek těmi klíčovou je kou a ste vtažení druhý strany nebo dveře se otevřelo jak se vše jedno ale v každém případě dopadne ta. Kde se ocitne ten najednou za hranicemi schopnosti rozmlouvat jen mysle nejste schopni prost on my se proto to tu zaujatost která přečká. Vaše povídání toho naše vyslovování toho stravu protože to se nemůže stát pokud to bylato se rovnalo toto do tys to prostě proto vyslovování to není zaujatost proto viz to. Ono to zaujatost proto pro ten vstup pomocí toho vyslovování někam výš třebas přístup k bohu tak takové mám tam ten vliv o kterém mluví tady je. Čili horovi do kost že je to nejlepší příprava pro umu vnikl do supramentální obraz etika malinko v čil podívejte se ježíš řekl. Uvěří spasen bude ovšem aby tomu tak bylo aby sebe aspoň začátek spad k tomu je třeba aby to co uvěřilo bylo něco. Se provést když se to nedá provést tak je to víra která v nikoho někam nedovede v například jestli on uvěří jméno boží které mám moc. Z nás dostal do styku s bohem tak se to praktikovat tím to jméno boží opakuje se že se podává že se člověk snaží pro tlačit sebe do věčnosti pomocí toho. Ne že syna mně se dál že se jim z a teď opakuje třebas to jméno boží a. Jakmile i to začlo být mechanické tak si nikam tím jménem božím nedostal mechanické opakováním je opakování toho jména zproštěn je oproštěné od víry ta víra v tom chybí. Ta víra to je ta zaujatost druh víry jsou ne druhy víry je tomu když si vynalezl ve své mysli nějaký vynález let tak věřím že to bude udělat že letem. Tu ji a to mně umožnila mi ten je ale dělat ze tím šel abych to provedl a tady také když tomu věřím že to mantram máte tento nesmíte vypadat když si myslel ale to bych točil začalo ne. Roku usa vysvětlovat do ocasu nad muset od otce svou kristově která byla vštípeno někým takhle je to v pořádku presto chopím. Opakuje to ne mu a jestliže zatím se to nechali je musím s tím přes protože ani neklepal žádným mechanickým stylem se nikdo nezduchovní. Jakmile se to zmechanizuje um stavu a zkoumá příčiny proč se sebe ne. Že bych něco vyčítat ale když si proč se to mechanicky to se snadno zjistit že to bychom také od jsem ztratil bohu která do začátku toho vyslovovat. Protože ona se ztratila eště než do toho tvojí to se ztratila tak řeknu většina lidí kteří říkali nějaké mám je to věc než se mně začal říkalo. Byl jsem ten dánu a doufal svém že někam dovede ale čím se mohl si stal tím menšiny byl můj elán a při světce se přitom že jsem. Jenom bezmyšlenkovité opakoval nějaké vám do postupně nebo do úplné dal a nevím jak na to aby se tohleto nestal si. Že se takové jsi nebo model to jsem zažil to to se nestane v tom případě když přistupuju k vnitřní modlitbě tohoto druhu jenom techniky. Když mám touhu pomocí této modlitby se odevzdat bohu že to pro prostředek pomocí něhož se odevzdávám boku když je to pro není prostředek uděl říkat ten rozbor proto nebo. Rozumíte to není pro prostředek kterým bych se odevzdal bohu nýbrž že je to jenom nějaký výraz víme ut je neměl něco všecko ale ne umožnil mi to odevzdat sebe takto. Vracím zná neprostupnou jednou lidské netečnost vás to je byl ve své úrovni je dosti. Pořád žil známými a to způsobí že nakonec říkám neboli čili musím být ve formě by dělí v tom smyslu je ta moje dělo s přitom opakování žena božího musí být jinam nic. Na nesmíte být jenom opakování nýbrž musíte být motivováno tou touhou opustit sebe a obětovat se bohu tomu jsou. Vůli si prošla opouštění sebe touhletou modlitbou tak nikam nebo musím to tak vyslovoval abych na sebe zapomněl. On je nutné jestliže to vyslovuju a začnu něco pociťovat tak jsem se sice ocitl za úrovním o které jsem mluvil zatím u. S tím úsekem vědomí který vám že nic si ale ne jiného jste se mimo sebe od sice pocitové oblasti svého říkat a ta pocitová. Vlast je tohle nad dolní úrovni toho se mně byl a odtamtud je cesta nahoru ještě těžším nejsa volním mentální oblast lépe by bylo to kdybych nic nebo s. Ale prosím vás nemějte sto za živé jste se mistr nahoru dostali dobu to on budiž je jenom svědectvím toho že ste odpadly bolestem. Měli dost čím nebo správným motiv kupředu takže ta horní mez mentální obrazy dělal váš mu to velice snadno a odporovat do úrovně smyslové. My se toto také stalo a přitom jsem si nemohl myslí že by byl nevěřil to mantram protože mocně převést a nemohl jsem si tady že myslet. Že bych tam udělal nějakou chybu a těm byl přitom mechanický tak v čem dělat proto že se ten budit. Síly které normálně spí a jsem oni nevěděl od překvapil mi smyslovým jeden bylo třeba si uvědomit. Smyslovým je určitou jemnost a to je jemnost poměrně oba takže ji jemnějších koncentrace pokud máte zdá jen o to za sebe vystoupit musí překonat tyto smyslové vjemy. Vystačí s jedním koncentraci s jedním opakovali toho jména božího je od tak na letních ano o a ono se tohleto překonat své jde o otci. Ale pocit že jsem to překonal ale pak jsem se dostal do tomu dotoho od do oblasti které se říká že bych čisté vědomí měl jsem tu ovšem kdy dovolil jsem. Si nepřestával to vedlo stálé se měl představu obrazovou a jsou pokud se že představy zvukové tu. Jsem snadno opustil protože nebylo možno dál vnitřně duchovně to říkat to u tamten hodně hranice své ztratilo tak tady bych skončil zatím jsem druhou takovou protože jinak příklad. Se jedná že měl lidský základ to znamená naše hmotná bytost celistvě se vším nejenom smysly ale v tom vývojovém stal jak se nachází umyl. Domě nesmím že mámeli touhu žijí a které by se když smyslová činnost tak je to mít kus naší přirozenosti. Za kterou nemůžete za kterou bychom se neměli stydět tak o které bychom měli vidět že je to součást onoho a mu to ty. Z mu ho který se vyvinou během věděla byl let třebas do toho z pravdy měl lidství nevím činí tedy mez si jako děly třebas indové nebo křesťanští mystikové. Že poutanost tímto světem je něco to svoje je jenom zlem to neni pravda je to mou toho pochopitelně křest ze se tím. Málo dostává ale toto největší požehnání které máme k dispozici kdyby totiž nebylo tohoto našeho pocitu že chcemeli. Mít bychom kdyby nebylo této to vůli po životě tak věřte mi to že také ne přebývá první ne na touhu po bohu tam každá touha musí mít nějaký při. Ten základ a nejpřirozenější základ touhy po bohu je touha po životě po tomhletom obyčejným po měnícím životě v zdravý základ pohyb po bohu. A proto ježíš kristus nic že jsme učedníky tím že jim řekl bude konec světa chceteli mu u to znamená nese ty při to na u bohyni život v dětem za mnou. A vás prosím to znamená my jsem mou mocí nic vy jsme se tomu konci světa a teď tím dávejte pozor dává nám bo. Jak musíte to přirozeném vlastnosti musí tohoto největšího komu ta pomoc co není musím vším nic že našeho vězení chce dostat kupředu když voni když když oni žil. U moc smět tu touhu po spáse na postavím před oči takže když by byly že viděli řekl že to na misku že najdu působení boha který jim to může zaručit tak je nechal k tomu tomu tři roky. A ale soustavný je dost dával z tom svým že svým že tu než přirozenou vlastnostech a litovat na pomoc s bližním ku jestliže ty si přeje všechno. Aby z i ne umřela aby se směl dobře tak si to ten si přeje tvůj bližní jestli s bližním jako jsem tomu snaž se s ním jednat jako se sebou ne být z není. Třeba víc ale snaž se s ním jen jako se bohu a proto mládenci řekl jim budeme do toho a budete pomáhat bližnímu tak nejenom svou vlastní přirozenou silnou ale tou pomocí toho takto nemám k tomu. Dám a to budete kouká jak budete blízko spáse se pořád že nechával domnění že kdyby nepomáhaly my mu že by ani sami nemohli být spaseni a. Jim dal návod takže oni se tímhletím způsobem dostávali ze sebelásky není kráse kterou rozšířily pro někoho jiného ano a tím se dostávali ze sebe. Tím u prosím malý v tom cestu nebo upon dovolit cestu vlivu za toho hra který způsobí který mu co může žít jen ne. E to je to na síly který způsobuje že právě žijeme když ale uvolníme to. Mu to to řečiště se plně tím že milujeme tak nikoho jiného tak on ten to začne pro nás se vemíru nad vnitřní měrou a ten před viďte kde do toho bližního takže. Kdo stát při on cenná směla tvůrčí proudí takovým způsobem že když oni kon něco dobrý do uděláme a přestaneme s tím. A nebo obrátíme tento na sebou znamená že se tím uspokojení a toho ježíš zařídila by tím spokojí nebyli protože věděli že to není jím o jeho mocí kdybych musím nýbrž mocí boží musí tvojí vše krista. Mohli by tu spokojeni sami nad sebou nýbrž mu sledu pokojní tím že bůh tímto se vzdává k dispozici znamená museli se učit lásce vůbec kdo to věční dost ano aspoň malinko nebo osobní toto konal to nebylo ale. Jestliže tedy tímto způsobem neprovádí ten širším to tak on je převádí přes hranice které přirozené vlastnosti toužit po boha po po životě které se. Jsem principu druhým ano ve zkratce jak tedy tohoto principu používat k překonání sama chcete tam. Tom první co jsem říkal jste první myslí tak se možná ani nepoznali že to sebezápor a to byl velice skvělým duch sve záporu tím že jsem říkal třebas semeno boží. A pomocí něho jsem se chtěl obětovat nebyl by to vůbec sebezápor bych po jenom říká a tak by to taky nevedlo k tomu následováním si krista této li sebe za vstupu tak. Mohu následovat tak za ním jdu tak překonává nějakou nosit v ale jestliže to sebeobětování nic to beru jako sebe oběť co tím chci dostat k bohu tak pak to vede za tou při již i v tom první. Při tak a tady v tom druhým jestliže chci milovat toho bližního jako sebe ty jsi pro něho udělat totéž co pro sebe a by může když to pro něho udělám že to neví. z toho osobní nic mít nebudu že z toho bude mít osobní jenom ten bližní tak to je obětování ku svých vymožeností tam k tomu druhému této sku těžkopádnější. Ale něco co co čát kryje ono se to potom zdokonalí myslím že jsem klidně myslí nevysvětlil tam budu pod kterým dalším svých víte dobře že indové považují kristem. Si boží za sat čit ananda je tedy nejenom za to jsa za to být o kterém jsem teď mluvil že jednak kříží a jednak ničím. Co nám otevírá cestu k bohu to možná pochopili že obojí ten kdo ve velmi klidně indicky založen tom příliš která se zdržuje jsme to je obojí a. Zrovna tak obojí mně o máme a to je čit to je naše vědomí naše vědomím jsem se před chvilinkou v dovolil s tím svým je ně. Co ten úsek toho našeho neměl něco něčím co nás to se je ve vědomí tohoto světa a to způsobuje to velké pokušení že si my jsme to jediná skutečnost netoužíme potom po jsem jiném ne. abychom se řádně by žili v tom rad strom a za to přirozenost je lidská které jsem mluvil že sme se toužíme po tomto životě jo že skloubení těch to dvou věcí my jsme dokonale spoutáni. Ale lidská mysl je také nejmíň je nejlepším branou do věčnosti protože jak kolik myšlenku tak. A je oblakem na obloze na které svítí a protože nedokážu zastavit mysl tak nikdy ne. Tak aby nezastavil provedení vědomí to vědomlí tak je teďka o ta správné jak tu u dělat abych nezastavil to vědomím. Ale rozhledu obrat tak jednotlivých myšlenek a ukázalo se zatím slunce tak tohleto jsem navrhl opakoval jméno boží to samosebou o. Pojmenoval bylo to je primitivní způsob neříkam špatný nikdo nemůže tak i dělání způsobem řekla mi to vůli cit málo do proti slepé řečeno ale bylo by byl. To vždycky za to vede abych se nemusel nic žádným takovým prostředkem který dali napočtu stranu po mat tomu jsi ty zase otevřel nebo aby se neotevřeli jsem přece tu tak se cele to. Stávat mysl tu tenat velet kraj dovést tu která odplata za do říká že pravá koncentrace je zastavení byl myslicího principu to vám dobře známo ten víte že si proto ženu velice. Vás tím ale kdybyste si tohleto vybrali z jeho myšlenek jsem tak není doby po co by si zavražděn si pata vzali nebo vy vy si nesmíte z nějakého tomu zase říct jednou myšlen konal považovat ty za. Chceli dělat celého pata za víno nebo za domu velice to se nedá takhle vyvrátit z kontextu to jako tady bych moh dost jak jsem říkal přes ty pravá klid když mu cokoliv vyloučit z toho anebo posel za hlavu tím že bych. Cesty měli jenom toho ostatní bych nebylo úradku a tak těmi protiklady které tam se vyskytují na jiných stránka se to všechno urovnat on jednou to řekne tak. Protože jsme opačně tak musíme mezi tím najít nějakou cestu a to je to jak se zastavuje mysl plodným způsobem aby totiž. Otevřela se pomocí dostaneme mysli kříž napřed řeknu dovolit k tomu že totiž tak jako naše být sví může. Fakticky existovat na našem na život může tady plynou proto že je ale i tu tu boží neživými je tady proto se to pořád bere sílu tvůrčí od u boha že bůh jest. Bořit ten den nikoliv jednou pro vždycky ale že pořád tvoří je protože to kladný je to je vůdčí činnost jiný probíhající k bůh tu činnost boží rozumíte čili nic nebylo stvořeno přátel. Říkají zen buddhisti a na oni s ti protože vono je to v ono kdyby to nebylo tvořeno tak to nebude existovat kdybych bůh tu vím ku přestal tvořit všechno. A to z myslí to by zrušil tak zvolím klam i kdyby to se mi oněch to obsažen tou svou činnost jako na každé úrovni zase opřeme svou mu zákonitostí není on rozdá. Oni prost jo tvým příčin jako říkám jenom vim víra svém jeho dílem ano není odbývat všem ten den přeci napíši dílo a ono jeho dobu kdežto pán bůh dílo píše. A zve člověka k tomu aby s ním spolupracovat přitom to z ani ano a teď za jak ty smyslu pro svět takže z toho jenom pak se o potřebu bylo. Zahyne hledá svůj život při tom a on to život s jeho v tom je nejvyšší chyba tato ostatní co do něho tak vůbec takovéto si nemalém a tady v mysli taky ale když. Když je tam by se do post aby se boží ustavičně teče do všeho stvořeného i tedy do člověka takovej člověku totiž. Ku přes kterou se do člověka dostává v tom získaném mnohonásobná rodu je dána úrovní svým pro ho vidí. A je dána tak je způsobem myšlení. Tam při skla spočívá jednak v úrovni být tím ve které se na úrovni myšlení. ne které produkuje na ten tak como jsou prost říkáme myšlení máme vyšší úroveň než soustředěném myšlení takže by se mohl si nic tak. Že receptem na protože to vždycky tímto to nebude provede pro niterné ale kdo je za správné ve ten na překonání myslí že je že od boha jde přes tam my se. Proto je potom ji žít kterým říkáme člověk a je za tvarové nám není čistá není nemůžeme poznat čistou mysl i není jim bylo ocitnout. Se na hranici této musíš ji tam to chytil a kdo tam tu st se hned se s touto silou podle víra nazpět k bohu dodělá mu dali mi dobrá a dělá to postup. Mně tím že podle vydělal z muladhary dělal dává to vnucovat li stane potom manipury jo a tak dále a tím jsem se stýkat s různými úrovněmi nakonec láskou. Mu anahatě na pole poznání co tady mně aby všudy a na konec ale s pomocí se ho tam mít jste se nástroj to plyne z toho nad do proto znali křesťani aniž. Do nich když dovolil mít ten potencionální směli ani smí vůbec něco dělali tak ho dal brali tu sílu jsem si kolikrát mluvili že to anežka přemyslovna taky znal no a ten. Prosim vás teoreticky je to správně i prakticky to byla jenomže všimněte si to ten tím jsem bujení vědět a co potřebuje tělem aby do stále tu tím míru. To znamená ten slibná od boha do vědomí tak že by nebyl jsme čím ještě něčím jiným tím člověkem samotní s tím chodem celým člověkem byl mi to. Je milá není tím vším všemi těmi vnitřní řekl jsem to to o pomoc vždycky tam plně řeknu nesmíme tom se dal zabránit to opravit tam byla jak tomu zabránit no že on musí mít jasnou představu toho. Vůlí čakramu jsem nemusím tomu věřit že ten překlad mi jísti ano to napsáno a tak dále není ani vnímá se tu misku to nemusíte věřit ale on tady. Tomu věřím dokáže to přestali protože tomu věřím protože si ten čakram přestavět mít kde se mu to nesmím do každá říkati šla aby tím že k tomuto na svým tím u p. Pouta bez vtělenou svojí představivou a umí jamu myslí vodní může mít oni čilý tam není toho tomu. Vy tomu řekl dal dovoluje ale nezabraňuje ještě k tomu aby jde ustaly do k nenabyl se baru třebas máli kvůli v tvary strany anahaty a tak dále. A je to tedy zapotřebí tímto těžkopádným způsobem ho ten navrhovat tento tok než ho od barvy víme že totiž když to na který od boha kde ten mysli a od nás nemůže to nebyla je to. Možné jinou tomu mi byl znají jiné jogy a především vyznal náš tekla neříkal nýbrž jako nic setká vnitřní přirozenosti boží že ta mysl která neznám teď. Její jako oni mu není něco všechno dohromady ale není ještě za dva nebo lidsku by to není ta kdy jsme tímhletím tak se mu. Ve říkat obdobný nic přirozenosti boží jo rovný s rovným se tady může jít o to od boha jde mi tohleto bohu ubrat ne jsem prý jsem mluvil po toku vědomí jsem se že jsem také mluvil o. Toku mysli si jsme od boha přišel se to někdo se toto vědomí tak vědomím naražením na hranice naž miluje je naší existence ve. To o deme kristem chce čili můžeme říct že do něho neleká jsem prosté je to ale je to si ji vláda která mě. Jde najde od pro tamtudy v pře a večera ve to znali přeje jak je ten odpoledne jdeme domu člověk je. Kvalitou jiným od o dojem než a amen pro vědomím do vědomí boží protože složitější než kámen po bylo lidské staral celý a to umožňuje tomu to. Uvědomění aby něm za pod milovat dokonaleji a ten ve bych nejenom dokonaleji ale nic jinou odvalit roku tím podívejte se. A nevim si ten bude pochopitelné ale jste jsem sice tak jsou myslíte jestliže třebas tam men vám připadá být smrt tak takhle klam. Je živým ale jiným způsobem než člověk protože nemá lidské on nám není tak to vědomí boží by tam nemůže ne uplatní stejným způsobem jako k člověku to vy. Můj bože míry ramena ten smí ne pro sebe ale pro nás ve to ne ale prana a protože je pro nás to ten tím tak tím nezačli znát mít právem za prvé. A ten ježíš ji mít tím vědomím do ale když jsem do li ten syn boží a tak dále jak budu potom toho zná pro jednal prvek i tím ananda božím to všechno tamní víte ale tak du ho. Tak i nerad na to je nám opilý kamenné způsobuje že ten bůh se nemůže den dělat to co dělá člověku takže když budu. Otroků vědomí tak tento vědomím na s tím takhle tomu kamení na to že byste si to kamene a není pro k nalezení jo nebo do se vtěluje tance ale je do ní. Tak pole za ty a ode mně se ve nikodem je slabému kdo mi to míváme ten roku o tu vede to mrtvé ale zaručeně ne. U bůh není nic smrt mého a všechno jenom jinou povahu života ano takže by to když ovšem říká on že je to to á. Tak se dopouštím obrazové chyby protože to a to není bych moh spí jedním svět pro kdy dámy a tak toho vědomí že vůle se prostý je. Pořádnou to je dáno by jinam niko ten ten se boží že že tady na mi to způsobil že toto se mi tvrzeních ono se tedy je to my se byl by nám nic činnosti boží existence. Božího poznání boží do temnosti a tak dále že tyto vlastnosti boží nejsou statickém že jsou dynamické to lidsky přirovnává vám takhle velkou. Od že se dal měla by e tam jsem je dobře první ta které v nás původu ale ta voda na tak vším ano a kdekoliv nějaká jde k anebo propustí. Ta voda jsem tam prolíná nebo a potom svých chápeme jako to k takže vy nové mu také je to tak provádět kam by které on se ale se to jeví proto jsem pro věnoval tím. To projevím pravé člověku a pro člověk k kdo to dem opravdově přirovnat dal jsem si vědom dokola to ale nešlo proto tak by na mysli tak že obrovským držel tak čit ananda ne jo. Na to stvořené ano vel se tedy jiným způsobem než indickou kundalini dobu dosáhnout toho že se po vyš. Dvě úroveň nebo vší že vědomím je to pojem nevědecky napřed že tyto nevysvětlí že totiž je člověk za dál. Jestliže člověk zaujat jinak než tím technickým způsobem ke kterému vede kundalini dobra se si představuje a čakramy ne barvy k jeho tam říká nějaký písmena to je. On zaujetí smyslové ano zaujetí smyslové i je daleko niž čeho tak klepnu a méně pro úraz není zaujetím. Mít dále novým k nim mentální také nevyžaduje nutně zaujetí smyslové to se nám mohl své bez něho obejde protože smyslové slovy je příliš těžko. A přízemní mentální dokud mít máte nikdy na tak který je myšlenka je ta kterými může se přitom kde se nikdo ji v tom nemů. Že zabrání je čili prosím cíl mezi tím co dělali třebas indové a to jsem na počátku cesty dělali spočívá v tom. Že se na to šel opačně musel jsem mít opačně že se neměl vybudoval mnou obrazovou předlohu proto neměl jsem ho obrazových smyslových svět do budován tak se v tom předškolním věku musel na. Vy bez tohoto arsenálu prostředku takže dejme tomu i nadále měl jsem zaujat tím byl. Vzal proto abych jednal správně ano tomu proč že bude totomu to měl jsem zaujetí jednat správně toto zaujetí mých pochází od boha jako všechno. Na po tento život všech jenom když je zaujetí jednat správněji k bohu vyšší než smyslovou a nepotřebuje pomoci si. Myš abych se u po jeho potřebuje jenom proto tu že jsem to následuje. Čemu jsem mu k vám to následným čemu jsem puzen do toho se s tím takže nehledat se s ním čím si den. Do toho střepu při všem ovšem to začátek výkladu protože no jsem byl potom k tomu abych jednal správně proto se pouštěl že měl jsem přitom potřebu obrazu přesto věci plátky. Nějakém čakramu a on se ta radí si dělat v tom lidském tělo pro bohu vzala to na převáděla přes hranice e jiným způsobem než představou. Obrazovou smyslovou ve kterým dokonalejším bezpečnější jim nemohl někdo pálit mozek nic takové nemohlo stát ale je to je těžko napodobitelé ne. Pro člověka který vyvinutou představivost a když si o něčem nedovede udělat představu tak je z toho jsou valí když na něco nemá předpis. Jest toho zoufalí samotné nutkání mu není dostačují si tím vozem voni se potom takže domnívá domnívá se mi jedině. Že bych řekl s ježíšem že jestliže někdo a možná že mysl indy se o něco snaží. Že sobě prozrazuje že není studený že neni vlažný za don že horký nebo studený především o ti by asi byl ne se snaží. A když prvně čemu je také studeným proto obojí je dobré říkám by byli vlažnost je chybná e takže tady by stačilo aby člověk se dost. Dal a prospěl člověka je to nutné do takového způsobu jednání a myšlení že by aspoň něco v tom životě a to pokud možno velkoryse se ho kolo. Abych že něco svými bylo aby pro něco žil pro takového pro člověka je otevřena cesta k tomu zaujetí. Zaujetím myslí že tím chci říct semeny myšlenkově zaujat bytostně zaujat pro co se právo mu to. Ho promiňte mi to oku vědomí nebo že se věnoval jsi svými vědomí a odebírám přímo u pramene tuto s. Míru a vrhla mýlí třebas do boha ano víte že mám proto jednu zkušenost že je to velice je. Řek bych názornou pro všechny dny že když jsem se vypráví nil od účelovosti od pravou matiky svého doslova byl živo. Ta když jsem uznal že nebudu přírodovědcem a neměl jsem žádnou jinou o lásku a při jim se tuto lásku měl sem byl dospělým člověkem v tomto smyslu že se něčemu chtěl patřit že jsem pro ně. Co žil to je nutné při tomto vstupu aby tomu takhle bylo že se mi tohle nepodařilo jsem nemohl to prostředek pak znal jsem že nebudu tím člověk celý na to nejsou po mým k ji. A přesto jsem se litovat znamená nevrací se tou silou zase k sobě tak od našel se pro tu sílu a ne promarňovat celý zkrátka prosí. Domě vinu on otevírala mně cestu přis ne existenci boží nebo mysli božím nebo jak to všechno chci pomíchané ale spíš to byla. Jaká existence takže jsem věděl že existuje bůh existuje mistr nesmrtelného že to pravá podstata člověka a tak dále jakmile jsem toto zjistil. Tak bylo na úrovně které jsem byl vyhráno ne navěky na úrovně tom vstupu ten vstup se podařilo opustil jsem před tím opakuji sebe. Ta touha tam musela by touha tam byla ta kterou jsem šel do těch sedmnácti let tak chtěl jsem byl věcem a jsem sebe opustil aby ta touha se ocitla na holičkách pojednal. A ona nebyla zabarveno konkrétním obsahem takže se rovnal tam k tomu kdo takovou toho dynamismu vůle nebo po vůle bod. Dovíte pravda vůle boží nebo vědomí božího nebo chcili uvědomovací boží takže ona mu volně od boha plynule jsem si musel všimnou že to je bůh dokud se chtěli žil ten. Jsem nemohl vycítit že protože jestli být čil věcech že dojem boží si dělat která ve mně před se nemohli si protože ve zabarven na teď za dal ne na najednou nebyla tak se po činů najednou objevil bůh. Plné krátce ale ne se objevil i svou mocí se objemu jako jsem předtím náležel tím přírodním vědám teď jsem dále byl tomu bohu ani dokonaleji než těm přírodním vědám. Protože ten pak nebyl omezování nějakou naučeností prostě smyslovou činností je nějakými informacemi ze smyslů. Ne nebo z mentální oblasti vůbec ničím tak by nebylo omezen ten při týkal od boha rozumíte mně no a teď co na svět prozradil jak ta praxe na vypadá. Zapři sám sebe vyprázdní jste že i zapře jsem se v tom smyslu že se dneska o to být dále při do vědcem ničem je zapřít nemohl protože se o nic není jeho dneska. A když se před ten maličké věci nic že bude taky maličký nepatrný a ani si nic neuvědomí že to bude tak nepatrné byl poznání boha teprve stát za nic ale čili ve koly. Slyší to bude s dáváním sebevzdání nelítostný čím nejpřesnějším bez ohledu na sebe konané tím dokonaleji se setkáte s bohem ano čili kde ten druhým princip překonávání. Myslím že druhý přistupme cesta jestliže se s s s s s s ním že přis v tok vědomí božího kdyby se. Obrátil zase nazpátek k bohu by nás to znamená na úsek vědomí dostal do toho širší milost uvědomování si boha tak bychom mohli jak se nám zdá. A jak si počínat tak to vyprázdní kdybychom svou mysl od člověk nesměl myšlenek a tato indové mají napřed nějakou pro tak zase potom uklidni mysl není a. Kupodivu kdybychom provede relaxaci napřed a potom uklidnění mysli tak by se vědomí o bohu nedostavilo ten příkladě a no ale řeknu kdy ho příklad případě ale před tím jsem si tak ano. Kdy kdyby ten čl když ten člověk byl třebas za vždycky založen a se nábožensky založen a to že po bohu a tedy se uklidní den tak ptají. Jemnějším touha ještě přežije jen tu vším touhy a ona ho přenese přes prach jeho tužeb k přes neklid který on zažíváno mně o jsem se v té. Když činně boží samozřejmě není to vrchol poznání ale on pocit úžasně blažený a těžko most toho dostat k já. Když na čím varovat před tímto způsobem bych jenom chtěl říci že nebezpečný na této cestě spočívá v tom že člověk neví co je za tím že syna. V každém kroku tak ten vzdáleně provedeme jen si myslí že to je o no že to je ono spojení s bohem upozorňuju vás že to není spojení s bohem že to je závan č. Se věčnostním v tom není pochyby že to vyšší úroveň vědomí než jaké máme normálně ale není to styk s bohem protože jestli jsem poslem přináší ok. Tam ještě schopnost rozlišovací mu tak a za druhé schopnost nebo moc tím co rozlišujeme zas jako správné se řídit. Neříkám že co rozlišil jako správně absolutně správné ale v chvíli do tak rozlišené je to pro nás absolutně správné jak je to relativně správné jenom relativně pravdivé tak jsem to nad. A tak to přestal být pravdivé to znamená přestala to být účinné přestala to být účelné takže jestliže člověk třeba se bez této vás svůj. K o tom jakéhokoliv přístupu k bohu a na něho to ten tak je to cesta dobře zvolená. Dejme tomu znám člověka v ten když si si přečetl oběť vše svaté ale protože předtím neměl zdání jaký smysl za to. By z přes na tvé pociťoval veliké povznešení že se podle toho co jsem žil při poslechu se svaté tak se podobá kdy ni se. Jim přes nějaký obraz který člověka strhl nadchl nebo ukázal mu pro k vám když obraz tak ukazovat. Oka nám to tedy ho východisko z mnou musel ale mysl která si pomáhám obrazem ten lépe dějovým obrazem je na tom poměrně nejlépe a může se tímto způsobem rychle. Dostat třech normálních mez jít dál kupředu protože dejme tomu když o ten si svaté míní že se tam mám obětovat střed tam mám před sebe jako oběť. Jde tu oběť vám tak dokonale mělo bohu že on ses může dělat co chce a že potom vzal to od něho chci mít jen nám abych mu směrem dále že. Tak mu opravdu náležím v rámci ten se oběti znamenají jsem byl jste se oběť čili dost velkoryse jít tak také se mi vrátí. Tak sounáležitost s bohem že tímto způsobem pomocí obrazů dějového překonám změny svého myslicího principu a změny v těkavosti já. Z přestanu být těch praví začnou mít zaměřen život nějakým směrem tak si může je to nebude jinak udělat ten přestat cestu tom když než právě obrat do toho. A z v jít a než právě zaujatostí obrazem do kterého se budu dostávat nejsem kdo si statické obral se mi těch čakramu e mysím že dale. Od dále obraz dějový ten co bylinami ku jako tohleto obydlí všech svaté tomase zas tomu dynamikou a může mně to při přiblížit život a o by ježíše krista. A to je velice dobré protože to převést úplně do života ježíše krista a může způsobit že ho budu následovat e vypořádt podléhat jednomu klamu. Že na nějaké zárovň modly zavání vnitřním nějaké uklidněním to nejlepší čím se můžete dostat k bohu e nemyslete si ano. Ne že by to nebyla pravda je to také jeden z prostředků ale daleko nebe kde e dostal neporozuměli životu když takhle si myslíte že můžete jedni bohu bují nebo třeba. Tak my právě tím těmi protiklady které v životě zažíváme tím to s mým způsobem života tím že musíme se všeho co říkal. Nového říkat že musíme mnoho překonávat se dostáváme daleko snáze ale dále od sebe než tím že nás něco v tom světě obr zažil tak že toto oni tomu pannou to neříká. Jenom pro cokoliv do všech třebas jídlo tak to je opravdu známá věc a nepotřebným protože tu na kdo se do toho ne. Neboť slavila mít jiný nebi čili ten své nestranně ale e zase nepodceňujte tuto možnost jestliže. Jestliže ne otce ten celý život se vám přichází jestliže ne proto že větev co tam přicházím na příjemné a nepříjemné. Nýbrž podle jiného hlediska na správné a nesprávné tak se ve vás dostaví dříve nebo později schopnost tomu ježíšova tříd protože nestranně pohlíží na nic. Za nejsem nestranně na věci polí a to je za všechny první chce pak jenom na vaší když si li jestli bude to je to také sledoval co jako správné poznáváte jsem zpočátku co budete mířit. A budete po tom co správné něco co správný nebo ne fakticky správně nebo ale budete mít čisté svědomí protože jste než by za správným a budete to zlepšovat tuto indů ji si tento vš. Utekl do správného do přístup ke starat to rozlišování a dostanete se do toho stádia kdy budete potřebovat jednat správně tady bude přemoci jednat jinak no. A to jiným způsobem řečeno jak tím druhým stylem na to jít qu a jestliže kde dovolí bohu aby čtu probral. Co to čistou myslí z vy jsi vědomím do člověka ne tak se musí si si s tím že napřed to nebude ta chápat jak sem nýbrž jenom ten. Mně který se mnohdy něm z toho co se mu bude jevit jako zpraven nebude umět ani při je tak anebo taky že to nebude tak ke jen z návrat. To co odložen mezi ním a bohem co jim cel za přestat o životě cela nám na nebi tomu při jsou mu ke všem událostem aby vás jsme se upozornění jestliže v našem životě jsem začlo je. Projevovat věci anebo stávat věci které se tam dříve neděli nebo stávali všimněte si toho a ne považujte to za novou při no. Dal novou další židů mýtem jednou životem dalším k ale tento při ho se podala tety jim to z z protože on si to hospodařil měli ten život ale oni něco na. Víc se na této cestě dostáváme něco z navíc kromě toho běžného života který všichni máme roku a toto na by se před určeno ke dalším mus působilo z prože mít abyste tímto navíc jsme nezacházel. Je ani trošku jako se svým jestliže totiž si ostatně on životem zatím zacházíme jako se svým musela za bratry z něco za namlouvali bychom si začli jednat jako ne se svým to nejde obrátit. Kdo se vy krve jeh ze všeho co protože na tomto světě ale jestliže se najednou dovídáme nebo že se pokora se něco co tam v tom životě dřív nebylo a co si můžeme označit. Jako nějaký že sa vyšším tak upozorňoval že by bylo moč špatné kdybychom toho se nechopili aby to založili ad akta a kdybychom. S tím nehospodařili my musíme se toho chopit a s tím začli strašit tak si si například dejme tomu že takový po by třeba z tady v tomto městě ne. Jak ten pobyt samotným ale tento to bych to to mistře přenese přes tu příležitosti kdy vám něco svitne když se něco dovíte prosebené co se osobě předtím nevěděli. A není a je to tak důležité ne že byste měli sto potom vyvozovat důsledky může to by před semena věc jsem si toho moc ale jsem něco takového s. Ta neprosil nás odejděte es tím domu tak s předsevzetím že to budete uskutečňovat a ne žes toho jenom budete nějak jít nebo židi nebo v to jsem se do musíme. Tak jenom had jana při jednou si o sobě že jakmile se na to byl tu duchovní cestu do roku třicet tak to všechno se obrátilo jedině přál ten mysleli protože si než toto. Pali situace se měla v zaměstná napřed ve škole a tak dále ale proč se to všecko mění protože jsme tady právo bohu zakročovat našem životě věd. Měrou když jakým jakou mohl zakročit před tím že se tam vždycky říkal protože to je velice mít názor ne jsem jak když jsem odešel z toho se soustředění. S tím zasvěcencem zaživa jsem které půldruhé hodiny vědomé spojení s bohem tak jsem zažíval že bůh o všem co se děje ale neza povím k tomu st. Nový z koho že je pozorovatelem nestranným pozorovatelem ale jinak který žiju v tomto světě za mu jím mám ustavičně stanovisko ale teď bych když jsem věděl o tom který jde nese. Zaujímá stanovisko je věčným svědkem všeho co tady je jsem si byl vědomě spoje sytost svědkem se nemohl ve praně k tomu že po této stal se spojení nikdo je ten den se. Ne v něčem zakročit nebo něco opomíjet nebo něco zdůraznit něco provést ten nepřejde taky po této se k němu jsem nemohl zabránit tomu a tak přestalo jsem třeba se nevěl se to dělám vyslal. Jemu do to ovšem vědom co ste všeho co s tím myšlenku v čem mohou co to byla do cesta myšlenku a on za okamžitě když to bylo v jeho vůli zakročil tak že se to provedlo zázračným se. Působení ten takže jsem do viděl že se děje něco co by se jinak vůbec nedělal se vám to třebas říkati způsobem protože vedle přitom přátelé a začli se bavit o po dbát. jsem politoval je že mohou po takový hoden duchovních mluvil o pod varu a to stačilo nic nemusí jsem se na boha to stačilo jak. Ten byl jsi spojen to stačilo že se na to pomyslel vám a bůh ve své vševědoucnosti a všemohoucnosti okamžitě ovlivňuje ty dva moje přátele což je země a voni v chvíli jak se na to po. Myslel začali činit pokání a začali říkat jak můžeme myslet na takové světské věci se teď by na takovýho kde se věk terezií se uchová choval že to není tak zle. Ten kdo je to pět co tím někdy jsem si uvědomil kde to prase se tam byl jsem si uvědomil že mám najednou moc kterou jsem předtím neměl čili vám chci říci že tím že jedná. V podle vyšší vůle boží dostávat vedu k jim moc kterou jste předtím neměli a když se tam na když se třeba nezačnou vědní si ji ty věci které se neděly takhle taky víra si moci boží kterou se. Čili ze svého života a my jsme musel jaká je jako ne se svou mocí nýbrž mocí boží nese je ze se tak dalece aby se chci to přivlastnili jsem pro maloval nevědomosti jít o co mu jsou taky ze ze sobectví. Tu schopno spojení sbohem to v tom prvním spojení s ním byl mimo modlitbu za půldruhé hodiny a po dolu že by se to stalo koncentráku za dva roky tak se mi pro mana za. Krisí sku poručit by pokrok ale kdo to tím většina musí na protože to teď jestli se taky dokážete promrhat že ano takže to co zkušenost je za všechny peníze todleto co vám tady. Krám nic to je důležité je protože tak potom on když vám vykládám ony nebo něco takového něco zen buddhismu tak musíte pochopit počala si jejich jenom relativně vážit. Protože jsem si jenom toho že taky oni jsou schopni co promrhat a že tedy ten kdo se tam ukázal být mistrem ten za chvíli jim zase nebyl protože promrhával to co je bystrost. I ten židovský národ který byl vyvoleným v tom smyslu že jsem u něho narodil spasitel ztratil to bylo s tím že ho protože ho zabila jsem to se může na každém stupni stát todleto a to nedopatření. Když člověk získávat jako toto jsem tu na tom pronikání boha do jeho života na by se oproti normálnímu životu takže rozezná se dojde co navíc jako to rozdali co roku se dostal tři už. Tady těkal jsme jak to udělat aby to nepromarnil no na to jenom chtěl předal se zase nebudeš pokojem tak z připomenu mu podoben s. ho těch život na ten kdyby byl někde kde jiných z těch služebníku e sice dobře hospodařil. Ale z nějaké čili dopracovalo po takových čela že byl jsem trošičku učí ale nechoval přitom pro sebe a hospodařil postí jednal tak by ho byl s l potom dal byl horší. Jest než toho který to zakopal ale nic si z toho nem tu byl pro sebe ten mu řekl pane vím že jsi přísný takže rád co vidíš tam že jdeme za svým náš. A maje sebe důkladným strach že by se to třebas nemuselo povést takže bych v tom o taky prodělal tak jsem to zakopal a tady to přeli o to čili že služebníku. Nesprávně jednajícím vyvrhnu dost temnoty vnější bych měl co tady byl by jako jsem byl předtím jako ti kteří nemají nic snadný strom životě dostali tvořivým aby se nestalo to. Že by člověk jen neměl navíc e tak to musí s tím takhle hospodařit ani kolik pro sebe že bez meze pro boha znamená on se do toho neobjeví nikdy volili. Aby nestačil s tím hospodařit proč jednomu tomu služebníku dal pět druhému dvě a třetímu jenom jednu hřivnu protože dobře věděl komu co kdyby nějakýmu i s který tady. Sedí u mně dal toho moc ten by se v tom tak se jevil člověče že by nebylo možno o odtamtud dostat on by mu to opravdu seděl o kdo podařil zvláštní s tu se mi co mu dal jak se byl když. omyl bohu obě o do ji stávalo již že pohledy na čist jenom hodní nebude do toho komu jim to již kdokoli postím být člověk ježíš a on by to takhle dělá níž. A tak prosím před takovým člověkem varuju buď tak dobrý jakmile něco takové toho navíc že se životě z patříš oka. Myš čistě říkat řekni toto co mám navíc není tady mi tady se mohu začít učit nevlastnit ten je pánbůh učí nevlastnit tak si budu jednat jako že to není. Víme bych tomu kdy bezvadně vyk kuchyni ky dovedete toto přeci neni be to on o proto je sval byl celé všech kdyby se takhle jednali jata si často uvědomuju kdyby aspoň co po nově tak jednali svým dary o. Boha a je to nějakou koukolu se někdo přinese nebo tomu on se protože do přinese to nebyly svatyni že bychom tady všichni jestli ho dal do večera na kolenou před nimi kdy dali a klaněli se ale ty dal. Je poruch nohy no to se nestane protože oni dvojím způsobem žijou jo to bude od boha tak to jejich a co bylo co to je to jejich ne my no to je tedy nevím proč. Takhle jednáte mělo nemám být připraven že to co budete od bohem vašem není a této nejlepší kdybych se vrátil k tomu toho co se tady zažil roku sedmdesát šli tak chci. Chyba byla moje v tom že se vám toto neřek ta před a zadruhé že jsem nejjemnějším způsobem ve vás hleděl vzbudit pomoc boží a to je emocionálně když. Svými emocemi jsem se v zve dělali k bohu to se za jednat u roveň vlastní na se potom muselo k tomu něco od boha přidat mi že to co se od boha přidá pomocí lež nemocí jak bylo vše nemocen přejdou. Tak ono to dostane jinou podobu on to dostane podobu el ne tak vjemu není mně tak jsem dynamickou jako o tom mělo tím když to vzniklo a. To vám na tom vadí že ježíš kristus se rodí z kristu obyčejný stáji kdyby nikdo nečekal že by se narodil ten kdo své krajním. My převede se rozum vůbec toto neměl zdáními jsem navalí a když potom začal mít zdá není to bylo pozdě ten ježíš utekl když se vrhá. A lidský rozum na zpracování těhletěch výdobytků duchovní tak je pozdě tam ježíš není než zase jsme jsem tomu rozumět proč to která a jak to přijde dále. Mně to způsobeno je to tady je to tady a máte s tím hospodařit nikoliv pro sebe jo stačí v tom bych chtěl konkrétně uvést. Kde se tedy projevuje to navíc staří na zase neprojevuje jenom v tom že vím co je správné nebo nesprávné to to bylo si proč se do toho malého dítěte které milo. To ještě představu o tomto svět tam to projevovalo dost jako zřetelně jednostranně ale tak jednostranně se to ostatní chybělo k tomu dítěti v takže taky tomu předtím projevil ale ty které kdyby jste. To je city svým způsobem smysly svým způsobem obraz tohoto světa svým způsobem a rozumové chátrá mít přistoupit rozumové nejenom citové tak takže to budete dělat nad najednou budete mít. Svým přístup k věcem a to je to nové ale že najednou budete pochod jinak svět svý počínat si nese si počítali předtím nejenom není třebas rozumně na. Dojít china k lidem to učenosti které se vám dostalo od to nemohl doby čistě rozumová za co co by do svoje se rázem boží ale v oblasti si zůstane to znáš poznat viz v ji jak čili. Tím no víme chytře ji a ten jestliže neb protože modlí je jestliže nedá se tomu průchod jestliže je. Neb třem nepustil ta kam vás to udílí tak to tady za chvíli nebude věci předejít velice bych je pro tak ten byste totiž do nepromrhal že to. To za koupali to je zakopat a málo ono by se taky mohlo stát proč to vždycky tak chtěje že vám je svěřila třebas pět hřiven. Když si to máte světě živi námi to říkame trvat nebo co říká by čili námi že to co prožit čtyři zakopat jako s jednou hospodaříte tak to obyčejně dopadá i to je dobré ale neděje. Vědomě jde nýbrž snažte se okamžitě se chopit věci a z z v z toho využít toho žít i je to také ve smyslech. Nejenom v citech ale ve smyslech se aby něco nového kdy který jiný pohled na věc jinak věci co když jste jinak věci vnímána. A to je dar od boha kolikrát jsem to za lidi na některých do postava který umí bezvadně který mají aniž to herecké umění například. Nýbrž stane nato vidět přes je co se v něm děje jo a takže vím kdy to na něm kdy to na jeho smysly a na jeho viděním především na jeho pochopení zapůsobila on to za hraje okamžitě co mi mých kou jo ta o někam to tak tomu připravili kou pochopitelně on to neviděl on to jsem když se musí vyznat mně to kam to rozbili dělit protože kdo tam jde.