Karel Makoň: 83-22A-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tak. Tak ten bude na tam vešlo no tak a kde se vyznal měl tak byl pro kde byl svým k s a oni by si jednou pro pro co to se o tak proto se tak tady se mnou ale vám to říkám jenom proto abyste věděli. Že jsem si taky toho vědom prvá zanechává nějakou stopu aby se jím nemysleli je to s to pak mnou navozená aby sto považovali za dar od boha po že byl moc rád. vám proč tam říká nebe se ty věci od. Pokud to by se něco nad z opravdu to od mého co potřebí byly to je na tom nezáleží o to co pro mne není. Ale pak jsem se nevíte protože jsem co nám z to se těžko budete měli jste něco jako o navíc si z víte let tak to do které z rukou boží jemu buďte věční a s tou s tou věčností nevane li tele to znamená věčnost není z tam v který by si než a dal uskutečnění kde jsem si žádá uskutečnění. Kde ten člověk něco provede že z věčnosti jestliže jež co s tím jsme provede jen na tak to není pro počest na nově věčnost. Tady mám dotaz co si pán bůh a bych mu nějak pro to dovolit věčnost. Podívejte se potřebuje od abychom pro něho třebas děly večeři on po před tím potřebuje od na všech oběti bez myje potřebě a to je ta tak že jestliže je mi nepotřebujeme proto jsem to oběti tak my jsme vděčím a zakopáváme hřivnu. Víte. Obětaví život je život velice plodný. A ježíš kristus k takovému způsobu života své učedníky neb. Aby se obětovali pro bližního ko v tom se obětoval život tak musím to bralo vážně. s s s nechtěl bibli že to by si klamné těla do nějak přeháněl vy víte že se to by se že odevzdat osud tak anděl ho vyvedl z toho vězení protože ten se budeš nějaký úkol ale do byl by dovědět. Že by čeho se projevuje nebo se projevovat činy v každém případě či. Samo jsou tak nemyšlením a že kdyby se neprojeví činném tak se podobala se člověk ku. To je pro za čili když jako mrtvého převrací ve své ze ve na s. Ve které byl před si to co získal od boha zase je mrtvé že ježíš říká od za mnou a ten člověk jdete kdo byl k oběti protože zrovna mu umřel otec on ho pochovat on se obětuje zanechám toho a de k tomu jsem ve se ty ježíš to se musí z to vše je e za vším. Tak že ta pobyt na by pro vším určitou mírou sebezáporu přes měl řídit ženou tak jak jsem to na po by je jen napovězeno tím co se s námi stalo s tou přeměnou která se sama stal ano. Člověk totiž když se obětuje tak pobyt musí dycky konkrétní ne oběti bohu co myslet na koho přitom je zbytečné ta si ona se byla nějak kom řek a v jejím na mění zase musí být k kdy a tam k tomu dej najíst. Kdy atd tam k tomu zabrání aby to prodělat ano to je ten správný způsob v když byl vjemy napovězeno že tomu před u bych chtěl pomoci nebo tomu se tu bych chtěl v něčem zabrání tak jak konkrétně me na tom jsem ka šla tady bys měl za tři nebo tady by z měl něco udělat. Tak provedu nad jaký nepravdu na tak se pozdě vám třebas to proběhne ale jsem zk jsem po u sv. Si nikdy sis se po mu co z dělit pořád tak jsem z vás je přitom aktu věčnosti tomu klid půst okamžité jednání s že si to v tom jako za nic o krok temné mnohem čitta ve ba kdyby v tom bylo sebe od z že by to vlas sebe oslava jsem po své tak to samosebou on na novou postaveno. Tom nemůže být nesmí být pro jiná záležitost co jsem něco přivlastní z toho co nějak dost není cenný tím oslabuje účinek v ten li co z anebo poslušnosti toho let tak to asi stačí. Ale jedna do pes nebo by jsem po do cel nebo vede na co na stavení nebo moje postavení od vně a jednání lidí kteří se mnou jednají se s tou je to za s je to je vůle boží. A že mám s mými jedná tak jako že to od boha upozorňuju vás na to že to toho a to pravda je velice odvážná že to ze dvou zel v tom ne když je menším zlem to takle brát než to tak se nebrat a proto jsem to tak radil. Ale vždycky jsem tam jde tak je řekla to jde o dobře kdybyste od toho od dvou čili že člověk světlo rozumu. A tím světlem rozumu rozlišit jsi je to správné nebo nesprávné. Když je to nerozumné a rozum říká že to nesprávné tak třeba z to dělal nejbližší jeho bližní nějak představeným takto nemá následovat ano. Tak si je toho o pravé. Nejí účelnější nebo nejúčinnější med zásahem nadmysli do lidského vědomí nebo když dovedeme kriste myslím či do tomu se kudy se vědomě či na tom že ten člověk postupně ztrácí vlastní vůli a nahrazuje ji vůlí boží. A to a to mně při láska k tomu aby byl ničím protože by do přes ku vlastní vůle a z na li boží. Tak zahražuje třeba do hodně vysoko příliš této vůli boží je toho poznání které z toho. Line a nemůže jít dál protože cela tak ses proto řeknu zprostředka z když kristus učil manipura zvůli své učedníky tak v to že jim předal moc která nebyla vznik a oni úspěšně tou moc vlády ale nestačilo no to vládnout oni museli třebas. Ji za bližním a to konkrétně nebylo ve vůli boží vyjdeme nad bližního to nic z něho a jemu to a smilovat se u nad tím který podej názoru to třeba o tak tohle to byla vůle lidská nově užita potud tří vůle nebo moci boží ví. Že tady je důležitá ještě na věc jak rozlišit svoji vůli od vůli boží. A to jsem se poměrně snadná záležitost zpočátku snad ne ale v tak z ani kolik let se staneme ze snadné proč protože vůle boží je nadána úžasnou silou vedou lidská vůle v poznal. Že totiž jed vševědoucí všemohoucí a v tom oboru kam zasahují tak že uklidí z překážky z cesty a pád na cestu to co je zapotřebí aby se na pravil ježíš kristus řekl jednou učedníků víte mi to se. Připravil beránka.