Karel Makoň: 83-22A-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tak na to byl tak že bude na to kdo kam se šlo na to aby se neznali. On ten byl tvrdě byl svým sku a voni by si neboli spolupracovat takže on takhle jsou to co takle tady se mnou ale to říkám jenom proto abyste věděli že jsem si tak si toho vědom že prvá zanech. A nějakou stopu a aby se jim nemysleli to stop pak mnou navozen mám aby to považovali za za od boha to by byl musela vám proč tam říkám nebudete ty věci ode mně pokud v tom. Vidíte něco na víc se opravdu padne jeho to potřeby vylité na tom nezáleží o to co kladné není ale to jsem se lidé to může se co na víc s provedete budete věk že teď. Se tak to on nový jsem si z které let tak to do které roku boží jemu buďte věčný a tou to výtečnost tím nemele i tele to znamená se vděčnost. Není sku tam v který by si než dělal uskutečnění vděčnost si žádá uskutečnění kde člověk něco provede. Vím z věčnosti jestliže co s ním jsme proveden pravdu tak to není pro počest na nově věčnost tady mám dotaz co pak si pán bůh přeje abych mu nějak pro. To dovolit věčnost podívejte se potřebuje ona bychom pro něho třeba směli ve kterým jsem on po před tím potřebuje on na všech oběti vůbec ne my. Je potřebě to je ta takže ten jestliže my nepotřebujeme proto vám to oběti tak nejsme věčným a. Zakopáváme hřivnu mít obětaví i život je život velice plodný a že. Ježíš kristus k takovému způsobu života své učedníky nebyl aby se obětovali pro bližního kon krom se obětovali svůj život tak nemusím se dalo svádět jak jsme nechtěl by byly do zabit přípravné. Nechtěl aby to nějak přeháněl li po víte že by se odevzdat osudu tak tam dělo vyvedl z toho vězení protože se plně se o nějaký úkol ale je mi kdo by byl dovědět jak. Že věčnost se projevuje nebo se projevovat činy v každém případě či samosebou tak nemyšlením takže jestliže se neprojeví činem tak se podobá se. Člověku ten který to za čili když jako mrtvého on se vracíte své zmatenosti ve které byl předtím to co získal od boha zase je mrtvé že ji. Žili říká pojď za mnou a ten člověk jdete kdo druh oběti protože zrovna mu umřel otec on ho pochovat on se obětuje zanechá toho a jde. Tomu se kde se ty ježíš ten to se musí strašil za přítele takže ta pobyt na by všim určitou mírou sebezáporu tak přes z měří že. Mnou tak jak jsem to napověděl napovězeno tím co se s námi stalo s tou přeměnou která se sama stala ano e člověk totiž když se obětuje. Taktak oběd musí vždycky konkrétní neobjeví bohu co myslet na toho přitom je zbytečné ta situace byla nějak konkrétní. A její na mění zase musí být komu k víc ji a tam tomu kde ji najít st ti a tamtomu. Zabrání aby to prodělat ano to je ten správný způsob když byl vjemy napovězeno že tomu člověku bych chtěl pomoci nebo tomu člověku bych chtěl třem. Zabránit tak jak konkrétně mi tato myšlenka přešla tady by směl nakonec šli nebo tady by směl něco udělat tak tak provedu hned taky nepravdu tak se pozdě von třebas to prom. Jdeme a se s kříž jsem to jsou to ty jsi nikdy system po mu co na svět pořád tak jsem z u nás je přitom aktu věčnosti. K tomu klid ustu okamžité jednání svým si to v tom jako z ani krok semen mnohem ze tři tak tech tím ba kdyby v tom bylo sebe ost že by to za sebe oslava jsem poslechl. Tak jsem to samosebou no na novou postaveno v tom nemůže být nesmím být tuto jedná záležitost co si vždycky něco přivlastnit z toho co nějak spojení chce mít no tím oslabuje účinek. Tím který jsem mysli anebo se poslušnosti toho let tak to asi stačí je ten jedna do to se kdy není se do kdo se v nebo vedena za že ví. Stavení nebo moje postavení v rodině a jednání těch bližních kteří se mnou jednají to je s sebou je prostě projevů vůle boží a že mám svými jednat tak. Jak protože to od boha beru upozorňuju vás na tom že to to za to na je velice odvážná že to. Za svou uzel to jme ničím nemusím jsem v tom takhle brát než to takhle nebrat a proto jsem to takhle radil ale vždycky jsem tam měl taky řekla to nebylo dobře kdybyste. To od toho bylo učili že člověk světlo rozumu a kdy světlem rozumu rozlišit jestli je to správné nebo nesprávné když je to nerozumné a rozumu říká že to nestranné tak třeba to dělal. Když jeho bližní měl představeným tak to nemá následovat vono tak ty běd toho po pravém v tak nejí účelnější nebo nejúčinnější me zásahem. Nadmysli ten kdo lidského vědomí nebo když si dovedeme kriste mysim tři do tomu se kudy se vědomě spočívá v tom že ten člověk postupně ztrácí vlastní vůli. A nahrazuje ji vůlí boží a to a to je z z dělá přes láska k tomu aby byli ničím protože kdo prostředku vlastní vůle. A zná li boží e tak zahražuje třeba do hodně vysoko byli v této vůli boží je toho poznání které z toho plyne a nemůže jít dál. Protože se na to co za to řeknu zprostředka z k ježíš kristus učil manipuloval s vůlí své učedníky takto že jim předal moc která nebyla z nich a oni úspěšně tou moc. Z zvládli ale nestačilo to vně ji vládnout oni musí cely třebas jít za bližním. A to konkrétně nebylo ve vůli božím byl leda bližního trpícího a jemu pomáhat a smilovat se tu nad tím který podej názoru to potřeboval. Tak tohleto byla vůle lidská nově užita v potu svý vůle nebo moci boží víte tady je důležitá ještě. Na věc jak k rozlišit svoji vůli od vůli boží a to se jste poměrně snadná záležitost to zpočátku snad ne ale s ním tak za několik let se to stane velice snadné proč. Protože je vůle boží je nadána úžasnou silou kterou lidská vůle nepoznala že totiž je vševědoucí všemohoucí. O tom oboru kam zasahuje takže uklidní překážky z cesty a tvá vína cestu to co je zapotřebí aby se na bral. Byl ježíš kristus řekl jednou učedníkům vy které by to se připravil beránka velikou svý kde se to atom ulicí neděste zatím tak tím člověkem podle se zval a tak dále dost. Zase velice snadno jak to věděl to byla šel vědou co z vůle boží kterou on sledoval to nebyla přeje si nedo co si více úraz jenom co rozum vůle boží které moci. Obrovské která ovšem ano on byl není tří než ten otec ale pokud po pokud poslouchal tak věděl tolik kolik po celou no neděl všecko neděl tolik co. Třeba na kdyby věděl všecko no tak by se byla nemohla stát tak se na za velice na vždycky je vyprosil od toho aby bůh od straně jsem tady v těch kterou utrpení. Jeli to jeho vůle dělit v vůle se nevyzná v vůli otcově ale bych chtěl na jeho obranu říci že to co dělat teprve. Těsně před jeho smrtí přeci o vůli věděl dokonané ale teď to vědomí svou vůli otce rozumí smí oka nit upadá ano a to je nutné aby se stalo s každým člověk zrovna tady. Jsem si nevím od pánaboha nemám za dneska co mám dělat to takhle bývá ale to právě zaviněno tím světem cestě neklidní on ukazoval ten neklid to se jak ty jak jsou zhostili co zmocnil. A proto i on jako vtělený bůh ztrácet ztrácet ten kontakt s od jsem že prodělal z důvodů by si důvodů bylo by z přelomu důvod byl v tom že nám mělo ukázat co s námi děje v tom okamžiku abychom si nesou. Pálit aby ho podle za normální průběh vědci to teď jestliže byl například se odhodlat k tomu že budete o to hlad takhle třeba ve do boží to znamená. vám tam řečeno indicky sanskrtsky jsem tak není tím řečeno že jste pochopili ducha na toho mantramu jej se dá. nějakou vůli tak to by byl kde podobu sekat co nemá se musí vždycky u dávejte pokud se nebo kdo toho ducha a nic nebyla od vodu pod protože bude dál neboť se sen. Protože nebe kdo mám trámu který se si zvolili po který vám byl předložen abyste ho přijali jste ten tak ta vás opakováním mantramu ne unavuje. Ale opakováním mantramu tvá se převádění toho dělá ním do všeho nedělání kdo nedělání do ne opakování mám. Ano do du ta duch ten je zatím opakování když to opakování nepřejde do tohoto duch kradou se nic neopakuje tak takhle jsem se tak ten na zcestí jsem ještě tenat. Vůbec se modlit mantramem že bez toho jenom před říkávali a ne do mně říká pane pane a tak dále tohleto je vůle žité vědět protože je to ala můj svým jestliže někdo. Tak dlouho něco říká a ono to nikam na nebe protože patrně vůbec nezačal nic tak neděláte přitom on pořád do u mohu něco dělá. Jinak řečeno svou vůlí někam sebrala a jestliže se nerad teď jenom svou vůlí tak na nás i ten na neprostupnou v teno nebylo možno svou vůlí se to. Stavu za podle za do oblasti vyšším tam ten mantram víření tak byli nepotřeboval se musel bychom někoho doby otevírá ale jestliže ten mě. Vám dává od temeno otevření jako třeba v vůli musí být mezery dalšími musí být mezer li se to minimální co se chce tomu si opravdu klepání to tak to jsou jsou stává mezera v půjdete cit. O krásného symbolu to neni naléhání na dveře jako vy máte vezmi ku když budu říkat ten on pravdu takto budu před silové že snad ve říkal vono se to pro víme neproste to tou pevná to jsou to ne ne. Ne nevejdete takto ten původ k tomu duchu co je v tom se jim to ten rozumím tím duchem toho mám nám tím duchem toho mám trámu rozumím zaujatost se kterou. Jsem ten mám pravou začal se říká nebylo vedlejší to že ho přeříkávání ale vědomě vedlejší že jsem ním zaujat a jestliže jsem byl za udat hodně ne. Tak ta zaujatost na přel do bůh si vůle mohl vůlí lidskou nebo to přeříkává tou zaujatosti která je to za poklad tím nějakým přeříkávání k nemohl. Protože si dávat se o si dám jenom v tom duchovna ten duch je dále se ten duch te to je to bude nestali to je mu temeno na své ten ten ten to ten kdo mně otevírá ano. Jestliže ovšem tu zaujatost a to byla to je tam mám nám aba na to postupně nikdy k tomu se do toho by čitta bych to říká tak pochopitelně. To nevede ke přepojení bohem jenom těm dveřím kdo kdo to by to ne to to klad pálení nějakého druhu ale ujišťoval to jedné věci že. Bylo by ale kdybyste toho nechali aby bych jde třeba všech takovýmto byl jiným způsobem v tobě navodili jsem zase tu poutanost to za. U a ji navodí to je zase se k tomu mantramu vrátili to to dál nějakou v plnou modlitbou nebo na není činím ne a to byla tak je méně primitivně či. Musel nad navodil no snu jsou znal způsobil to navozuje od těch několik ve nebudu mluvit protože doby vás po možná bylo ji používá on nebyl pojat i dneska mantramu. A to se mu o do domu a to ho nemohu říká ale ve stavu ve telat tem o bohu říká teď dal ve stavu pocitu oddělenosti tam aby to tady přes ji před sebou jo. No a to je pocit odělo jsem se mění v tomto po si bude dost on to vykládá je jenom na podle své mysli odněkud něco dal jo toto upozorňuje že toho nejsem prost. A jestliže tedy žilo tři takovým o jakým způsobem tady odděleně od a do oděleni od těch vstupuje nějaký to prostě k světla se tak pak když pod. Budu aby to nebyl jenom po ti to prostředek aby to jenom ve boží aby to byl on tak musím ve své pozice oddělenosti se dostat nahoru a dal tou proč to přeříkávat. On tam třeba měrou vám dám tomu bohu návalu mu to tam a jméno a proto že mám pro to chtěl. On cestu od toho on nám jdou vy k tomu bohu bez k tu tak se velice snadno o při mu na hranicích že to asi ve dohrál roli a dostává se do stavu kde. Zažívám víc než aspekt viztež jako třebas míra nebo no tak od těch to metoda tak nebudu mluvit pochopitelně protože by ze jste to chtěli napodobovat zdola a. To se jsem možná že jiné ale bylo to to napodobovat ve dál nebo by to napodobeno to není to další bych to řekl takhle kdyby by tu po stali přes s tím před by si kdo lidský co se dělat na určité joze podle. O toho my to třeba či vana byli tak byste když čili že že to nejde a to tou může viděli dva toto není toto když těla na ten zdola kdežto když kde na to společně. S mistrem tak nejde jde do do nýbrž zároveň také hora a za kristem ještě u plnění takže dělá ten du dělá o to do své vůle to se schopnosti toto jež to ten toho mistra a nemá potom nestal přitom by teď toho my. To si to bylo tomu mysl ho viděl samosebou dali to požehnání bych tak řekl máji tak být tím jak vy tomu říkáte kde tyto máli doby telat si nesouhlasím ale jak se o to které tady vydat tak řeknu vám se tomu rozumělo se takhle. Dostanou se tyto jež výsledky jako živé do vás tedy mistr ne že bych to řeklo obrazně když ve a potom cele ne a. Jsem přitom to bědy není on mi nebo který chová mám pořád dál se doklad vám tady dělal dvě věci najednou krve vám aby. A mám ale to klepá závislé i do volání na jedné záležitosti na ve trpělivosti tato to byl jeho tak taje co si to vodu já. Božího od to je úžasně trpělivým která udržuje v tomto stavu že znáš to za byl darovat udělal člověka která vede k sobě protože my kopí dáme. Kdo o ale jedno se k němu se vracíme k tomu vůbec nevadí to podle lázeň měli a když to na straně vnějším jde dal tak jede je právní míry když ten nezneklidňuje svoji neschopností. To víte a jsme trpělivým beze mít dosti nad sebou tak máme vlastnost boží která se taky tatam za těmi na ty a nám o který. si tam je taky něco to jde proti tomu aby se člověk nebo choval tím že mu to nejde samosebou sta. Nebo kdo šel do těla a nejdou může by ti takhle stavem tupost a jestli ze myslím že to tupost tak mám právo se na něm za jestli to trošičku po dní ale je to nesmí být zel. Kdo zrání toho druhu aby si říkal si neschopen z jsi a pro takovým tvrdě se a ne z toho bude to příliš bych si na nebude námaha ne. Neschopnost takto když jedná musím mít ten to měla by mít například například tento odezvu k v lidském nitru kdy se si člověk se že. Že po kuje všechno tvoje a mysli takových v plní taky zabral než při neboť plní vim. Vy tvůj trošičku svojí vidělo třeba tím že se na sebe byl sebe ale to potom není to zneklidňování v tom v nebyla nem smyslu. Nýbrž je to jenom na prosím není vědomím a to je zdravé když se přitom o při slova se zkušenost promiňte mně to to nejsnazší pro vás možno taky bych kterém nejvhodnějším tak by řekl kdo odbýt tělech. Školním věku se do tady máte dal toto školní jak nebo ale to jde při nebylo vědoma že existuje bůh po dělalo jeho mistrem když u oněm oním mluvili krista že protože ono shodovalo s tím to věděl že to pravé. Toto by které poznávalo se si právo na dostalo tou proto by to uskutečnil nebo tak jsem ve dalo stav a to je přirozený při to podob této pravdy ne nějakou by uměl konanou ve to. Co tam do pro to mate tak myslím že nebo tak to kdo to ve tak když pak je řečeno na kam mantra říka ale do krve než u se oni tou přeje musím nebo tak nějak zase přirozenou tvorové ho to učili přerod oněmi. Vyslovovat proto vás například emmet tomu v tom stavu musím který ani dal na na ten by ji dale ne nebo kdopak kde to u vás když je kokr koho stala by i. Jde v tom e něco jiného než to ono to to není vůbec to je jiná hláska tam vůbec žádná souhlas tak v tom není opravy to z vaně předvedl toto mi krok onu abyste je tam hláska. Že jsou láska není tam jenom taky pro to jde samo tak tem my totiž dom a to odejme otčenáši buď vůle tvá jako v nebi taky na zemi ale musel si to uvědomovat. Že opravdu nerozumíme tomu co je vůle božími ale ani trošičku ne takže je ve vůli boží je aby dal za toho vana také tato úrovně. Není vedle jiných úrovní a proto by byl nejvyšší vůle pronikala podle i přesto tak by to byla ko nebyl koná tak by to byla jsem tato úroveň stavu. Božím nemůže proniknout takovým způsobem se do další úrovni jako takové v nebi obsažena v tom stavu nejvyšším protože by nebylo to to to potřebě vůbec to mu nestane viz stávalo to se tak toto si říkal né. A tak jsem proto se nemůžeme nebyl bychom plníme že bůh semeno se mi tím jsem to jeden doby odletu proč se nám znám připadal bůh jedno co nebo po nerozumíme to dal to. Jeho lásky na této úrovně na ji neboli dala to božím právo jen tím úplně jinak když jsem třebas byl na úrovni této pod ne no no nové tak jak si teďka třeba zažívám tak se. Toto un nesměl trpěl jedna to pocitem oddělenosti od boha od všeho a od rovnou který měla temno a a tím strachem ze smrti toho všeho tím že jsem trpěl. Tak jsem ze smrti protože všech protože který jsem vždycky měl lidské smrti a najednou že to cit na jiné úrovni kde to jsem to konečně zdálo e tento život tak jsem zažíval vás. Boží jak se sluší a patří na tu úroveň ale ta mohla působil nám proto jsem byl na úrovni dokud tam nejsem tak se tam nebyl tak ta zasto bojím nemohla co tomu co stát to taky. A to byla úroveň kterou přes mít radovat nebo může pral tomu to by byl se mu dost jak ten na úrovni na které jsme o to láska boží tak je to podstata ve to pohlazením rozumíte tedy chytil pravé neví. Kdo mně ani pohlazením a nessi splynutí ale to soustavné soužití s tím bohem to školy jednu proč proč se správná byl to proto anebo hn ve považoval a von ve od nerad. Bych nějak měl na to se přesto mu že bych potřeboval taky další zru nebo za tím byl nějaký vzrůst v veliké nebezpečí každého stupně v těmi nevíme co z ani měla vono to co to je tak vznešené že když se díváme na ostatními kdy ta se říkáme. Ty ho mnou pít lidé jak jsem vysoko nad vámi a to je to nejvyšší co tu vůbec existuje a není to vůbec na toto není nižší co tu existuje a. To platí o men stavu jako o tom stavu tohoto škole mýho dítěte tohleto nebezpečí uvedl do tu velice dobré duchy do takový není jsou které se povýšili na boha když se to. Rušení ba tou a jiný ne a je zajímavý že vede kde na ve že tato um boha a můj ty ska se k vám dneska je velice život nám. Protože se přišlo na protože on se mýlil a to se při kde on se přes jenom pro za nějakým způsobem že jde o stav nebyl ten nejvyšší se vůbec není nejvyššího stavu to aktivně relativní víčka to to to. Můžem o za ty v pravdě také relativní duchovní víčka a není to nejvyšší kdy vyšší úkazů stane jediným svatým a kdo si to co by by si jiný že svatým tak se mýlí tím se po říká nová tak tím to co. Kde se prozrazuje že s s s obě něco mnoha mohl tomu třebas nechce ano to nemůže tuposti mít tyto mohla byl poctivý a ten od můžem taky místě že ale voni neví že je že si něco nás navalí. Že věčné život ustal když se dosahování nedostal žení se bálovi mým i nim z teď i vy jiný a protože jsi kdyby ale proč tak pro zrozovat ale ten baalovy se nedivím. Protože on měl dojem z toho ste tradice indické které byl blízko že člověk splní ne s bohem je za tím co přestane nejdou za splynutí s bohem. Indové jenom zas plynutí s bohem hodnot není možný s bohem s tímto to by bylo zbytečné aby to všechno existovalo se tohle to tady to naše vědomí takovéhle kdyby to mělo s klidnou starat o to vy nesmí. Co my se o tu vivo nemůže tak toto cení opřít trámy ale tento jste co neexistuje to vždycky míli že kdo bohu se přibližujeme k bohu máme příbytek a ne splývá ne svým to je veliké. Víš není člověka na služebníka božího co chceme ve stal že sme že můžeme být svědkem věčné pravdy e tak taky že může být podílení i na ně. Ho bytostí jenom podílníky můžeme být ze podílení jiného poznání nemůže mít oděni jiného blaženosti záleží v jednom podílení nikoliv tou blaženost. Nikoliv v tím jeho poznání a tak dále jo to nebyl dostali li se kdo je potom této o do dal si jediný ale do men že si přeji abyste byli jedno zpod. Jako s ním jedno jsem nic jsme mně on nechtěl nějak po nich člověka vedle boha tak pak si vždycky musíte uvědomit prostředí do bůh ve k této tři. Král jo a komu to říkal a když jesiž si oděli teď kterýkoliv vírou ježíšův od toho prostředí ve kterém to říká a od toho stavu ve kterém to si. Od toho stavu mu ve ten to říká o tom nako tam to opakuju tam měl ten tak k tomu co ta mně nerozumíte a on to říkal ve stavu kdy se tříd čili být dokonale. Z spojen s po celém neboť bez mezer konal jeho vůli al na lidí a znal taky jeho vůli v tom smyslu že měl přijít na kříž nebi ukřižovat a měl být zbaven. tolik tohoto pocitu jednoty to taky věděl a tak když to takhle přeberete tak budete vidět že že měl na mysli relativní si na cení. A že měl na mysli stupňovitost sino jsem no o tom se nedá argumentovat protože je to tam to říkal obraz v době kdyby se cítil takhle spojen a kdy byl takhle spojen. Tady napřed věděl že to z pole nebude trvat že bude roste po jen svým vědomím od vědomí božího neboť jinak by nemoh postát aby věčně živý u boha. A to po je taky mělo a to co s tím svými taky stalo a oni museli pokud to si takhle projít je zajímavý že tím tou popravou toho vědomí lidského kterým pro bylo těch jeden nás. Včetně jidáše neprošel svatý tou popravou lidského vědomí neprošel ale ostatní ji museli při popravě lidského do mistra při dočasně vědomí. Spojitosti s otce kdy se dostoupil duch svatý no o todo na které je možno to co mu svou při dobré vůli postavit ježíše na úroveň v jiných neničí jich. Ale tomu zenu budou moc do do je vůle abychom to udělali ne když on vědomě procházel tou cestou a věděl co je za svým v době kdy říkal tohle to abyste byli jedno s otcem jako já. Věděl také že chvilinku nebude se kde tempo při nebo ne to nevěděl boha dál vole měl nikdo z chci jejich z těch který se takhle byly ty on se při tom nemínili on je přitom zároveň i v té. Přejete se přednášce e v tom v z pro vážím říká ale maličko neuvidím temně a maličko a všichni se roste ta všich měl za před které a to co ti do toho tyto na kdo a jsem si ne on to všechno věděl. Celistvě napřed kde to my jsme jiný že vám váhu vám mám kde a to znamená kdybych se dostala se v tom nedostanu to jdou tak tak jako bude. Toho pána von mluví o stroji jedinosti času jo ano tady to prosím to byl semen menuje vstříc stroji je jedinému času nebo tak nějak jsme si z tak to je. Něco tak mlhavého co on tam říká že jevil že ani mým pro ten pan nevěděl co to je sem neuměl to ani od nikdo takových obrazů které. Bylo co posteli nebyl co mohl ta přesto odít do těch obrazů rozumíte e totiž v našich byl dimenzích rozumových ano uvědomovací bych budoucnost je. E něčím v čem můžeme věřit že předepsáno buď anebo něčím co vůbec není přestaneš to vytváříme anebo něčím mezitím jenom na tom mezi. Tím to je opravdu osudový před nic že budeš příbytku u boha proti tomu se nedá nic dělat. Tak se někde jinde než že jsem tím říkal co jsem velice ten příbytek u boha že ano ale jak to tak. Když jsem vám říkal s obro za to při když malinko pro oba o pravdy to říkal máme tady se sebou promění to je žijí minulost neboť semeno se vyvinulo že to to si to. Představte si o tím minulost minulost není smrt to svého to jsou s víc s vámi noste jsoucí plody ne další semena říká normám ano. Přítomnost je semeno ze kterého se může ne vyvinou další strom za si okolnosti toto se dostal do úrodné půdy. Dělo nebo on co si pod my to stranou své abu do u co st je budou co z toho semena a ta může dopadnout tu mně se na o ode na dál von dále na to nebo do toho podobenství. Když my za ale může se také dostat do příbytku božího které je jela na na takže u sta když je u vás se najednou na mnou neschopna z kterou vyniká jde. Že všechno berete analyticky chtěl do určité míry dal kam schopnost abychom vnímali správně tyto věc co abychom od čeho vylučovat nebo za ale. Je je to vlka ale co bylo v tom smyslu že nikdy nevíte celek i nejít těles pro jednotlivé stromy v jestliže se tam není ten by si říkal o to spojení sbohem. A kdy by to za to jakou protože se ten vrchol kterému člověk může dojít telat ho to proč bych po jsou to měli co je ku upírat když on mu ji mu to slibu jeho podobě takhle mluvy ten tak i tam prozradím že kdyby to co. Ty jsi brali tato nebudeš chtěli to co ty si než jak je to snadno to co je tele cely světe chápat rozumem to patu tak uvidíte jestliže tedy když to říkal ve stavu o kterém řekl. nejsem dobrý a se neliší než otec v to zase toto si musíte přitom uvědomit jenom přitom tak z vanem dokonale spojen podle začlo názoru za kterou vedl své učedníky. Kde než než otec a nebyl dobrý berte to toto jsem to aspon do to to by se totiž to podalo ještě nají daleko by si to by se byl opět při mrazení jak byl nedokonalý v chvíli je toto říkal. A jak k jaké nedokonalosti vede ty svoje učedníky ale proč bych toto být příklady číši když vono to jinak nejde o byl nesměl němu viděl věděl co dělala ale protože k tomu. Takhle ale je tak jste je to vše největším neděje která nám zbývá do budoucnosti že budeme moci věčně nic neboť nikdy nebudeme úplně bohem ani. Deme úplně dokonale a ten to ustavičně růst konečně měl zbavil pocitu v te se nebyli nebudu můj cit jste a se ho nebo jim to že ska nebyl proti víře v boha který nazve jak jsou. Do nebe před o nebojím bez to v těmi se ten jedno jsi byl v pekle nebo v nebi on to nebude ta otrava ani tam oni tam jo ale ten by pro měl v pekle bylo petr být to a bude byla jenom potrava. Tak tohleto jsem překonal testu sval by vývojovou nebylo psal by si taky překonali tomu prou rovna tak tak ještě tu tolika že všechny ti ti co jsi které. Domněle hříchu proti ducha svatému je třeba k tomu rozumět takhle že nemusí si žádný hřích od říkával kromě hříchu proč. Duchu svatému že tomu tak je můžeme do zrodil si je na nic si krista při se nedá takhle domácnosti kdy a kde to člověku to byl se odpouštěli říci jak si toto se vás odpykal kdo to se pro vás cenili to ve. Odpouštěli bych je zbavil ho se veškerý na se bylo hříchů jo jsem odpustili tady by se byl mi dal dopustil duch dal si kupodivu to co k tomu co se nemohlo stát při jeho úrovni pozn. Na chci tak kdyby se bylo to se to si ten duch uvolil si tu proti dokud co se mu nebo říkali jak je to čem to těma za ten svých plnil to co se mu tak si odpustil nemohu to se musí kdo říkat to se musí že to si odpyká čili. Ten se musí odpykat tak tím to končí není to věčné zavržení tady i kdyby jinými co je proto že je to jestli schopností které zprostředkovávají pravdu za provede se tímto jim celníků. Která voni to pojem o poli bude jmenovat jsou jestli tvůj svým to druhé svým protože se rozlišovat cením za před tím se s ním jste se která v sobě nese něco co se věčně to jste vy. Co to co objevu ze zjevení celé to co objevu který odhaluje její pravou vás tak tělo jo kdo se při čem bodů schopnost tím. Ind mi jinými co by jesiž to není je intuice která u vnukal pojem praví mi to se v domu k tem byla ale tím jsem zažíval jako poznávání. Co je pravé že to to je správné že toto je správné co dovede co ty by se rozlišovat si jiným že při tomto rozlišení toto je správné. A toto je nesl správné své ve která si míra ne bytosti na nula na stromu toho správného. Takže jsem to co bylo správné s k snadno vykonával a to co bylo nesprávné než do vůbec konat i jsem na jsem vás hleděl přiblížit tomu v tom momentu aby jste se do něho dostali. Přirozenou cestou přesnější když nějakou dal od za to že jsem říkal ráno stával ten tak si přejte abyste od boha dostali si k tomu. Co se čemu se dospěl by a ne v čem se dostanete abyste vykonávali takové musí mu aby to co si bůh se je ste vykonávali snadno. A to co si bůh nepřeje to co není správné abyste by nemohli vykonával nebo jste si ty k tomu odpor nebo to bylo pro vás nesnadné ta jsem to říkal jinak jsem říkal let přejte si nebyla dal bůh synu je. Mít k tomu co on si to co je tak jsem to jsem domu to jde za nedával synu k tomu co on si nepřeje to říká dneska jinak než jsem to byla žil a to způsoby že my. Že se budete učit během dne schopnosti rozlišovací na třetí inspirovat se jem do sobě něco do ne se ses. To je větší podstaty že je to je tože když to člověk za přede vykonávat potom pomoci to než jeho pomocí indry cele se. Tak když dává schopnost to provést eli jím než to bylo samo své i to by si obsažena ta se neděl je to správné ale přesto věděli jak to máte to. Z z ani se tomu ještě nebo příklady to tady jsi tu seděli že se to jenom ta není jen takové řek bych řek neurčité přes těžil přestože silné ale i jste třeba s přímo komu klec. Ta tam vám při mu to tady je tu jde tu si bylo to způsobuje že inspiroval jednal který jste on není víte a podobně ten takže nemusí to potom přemýšlet co máte dělat jak má. A to budete si ten kristus se o to co mu při si toho konečně se objevu se zjeveních když to dospěje tak daleko že tyto tři. Co to si se to vinou tak to ne všechno co před čím dělo se mění na nějaké svě není nějakým nový oběh když. By měla se mně to bylo těch se prostě letech kdy se najednou jsem tím pomoci zjevení se mi dostalo vědění o tom že byste se naprosto to boží to jsem se vůbec se potřebovat co tomu co. Vzal nikdy stanice po netoužil ti kdo se ne chtěl něco takového někdy tak jsem to nechtěl tak on se dostavilo tu protože se tomu jinak podmínky ost za nic jednal i to že jsem to nechtěl nebyl jsem. By se byli ty podmínek kterou co to usnadňuje těch nebyl přitom ale ani to po mučit tomu bohu to ne za doklad taky bych tedy že totiž těch když jsem byl poznal co je zpraven ne tak jsem to nepoznal se takovým způsobem že bych na byl před stavu o tom jak se to provést přesto odvozenou z toho dřívějšího lidské pojednání nýbrž.