Karel Makoň: 83-22B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ne. ne bez pomoci této představy jsem to začal provádět novým způsobem tedy dokonce někdy se diametrálně lišil od představy jakoby si o klid i od tomu udělat. myslím že to to bylo třeba dokumentovat nějakým příkladem ale to pro k a to z pro nebudu dělat ten zkratka do jsem výsledek toho byl že jsem nově přistupoval k věci jak jsem před tím k vědci nebo jinak věd jsem nepřistupovat. Jsem neměl se nerada pod dojmem toho co je správné a to se často jednal nepotřeboval jsem to věc že to správné nebo. Ne do pro ten věk toho inspirovaného pod tak se to dal postavu podle zkušeností dítěte jaké vůbec může mít nebo zkušeností rodičů a podle co co oko k o to jak jsem jednal z toho z toho i z jeho ono není z ka tak jsem nejednal lidsky nýbrž jsem jednal cit nadlidsky ale jinak. Než jak to dycky by se mělo jedna příklad který je ovšem to vím to je nebudete dávat. My třeba často jmenovala svaly se všímám jenom příkladů jedí takových pořád ustálených aby se si dešti to li hlavní do hlavní aby se tomu do si přitom zapomněli na podstatu věci že když třeba třeba nebo o to to se to mělo to co pro ve z. Tomu co vím o to to a co je to sme co mě. Tak co co k tomu přihlásil by se mi doba za rovnost všech ostatních o to co vím tak to von se těmi toho do není ti a udělal jsem to o ony dycky dovětkem říkali jak si mohu vědět přes při se k ve smyslu k vykonání ve smyslu je to nebudeš musel vykonat. Je těsto bez nevykonával a o to se to by o ho. O sto do si to se ukázal protože to pro nesmyslem o bylo od pod tolika překonáno událostmi. To vůbec nedošlo dne se to přes měla se jenom pro to jsem poznal že to správné. Ta se po za správné i to sem přesto do dobude ona jo. Tento by nebe jakým jsem poznával ekg ho ses obal do akce. Kterou nikdo nechtěl vykonat protože věděl že to nemožné to vykonat jsem přes a proč to co s tím s a o že on si to při a při jsem si se se na tu akci který udělám přes jsem věděl že to správné co do akce pustí. Ale nevěděl jsem před chci že k vůbec nedojde. Ale když se to stalo jako by to se při se k akci ke které vůbec se do šlo aba by byla pro by je ten na tak se mi do na při zastavil tady to jako do domu pozoroval a řekl jak sto věděl prosim protože k tomu nedojde jenom takový oko sis to moh sliby do si do tom podle s to stalo se neb pod přečti tak vím že ty před i je to ode do ji be jak to můžeš před be ty jsi vězte s. To vám řeknu nejsem věž z jsem jenom věděl že správné se k tomu při nás a když to mu zevního pozorovatele to buď do dojem ne věštec ke schopnosti která není neexistuje žádný ještě nikdy nebyl z tohoto pramene správnosti pocitu správnosti on co říkal. Takže dejme tomu když někdo ve starém zákoně v věštil v oboru co tiše krista co všechno za či je to při že ona co vše no ještě do opovrhovat. Tak on ne věštil nýbrž on měl vnitřní zkušenost kterou pro šel jestliže věštil třebas o ukřižování vše krista tak ukřižování s kristem pro vše neboť věčná záleží to z duchovního postupu a mohl tedy říci že tři to zákony to co to bude s tím kristem tak ky. A nepotřeboval ještě před po mu to musí dojít protože v zákonitosti postupu to je když je když je to to východisko zastane jako my zastáváme tak dojde křižování když se zastává východisko indické nedej kde ukřižování ano. Při o tom mistra a ten mistr zastane křižování vlastní vůle ano protože převezme vůle žáka na sebe. Od nad proč tak protože to se li či že oba není za žák a bez ne u nás na západě na sebe když. Jak jsme se dovede o to mít ten smysl aby mu jak se to za pro ve z od tam o provádí mistr na žáka tak tato provádí kristu milo že mistr nemůže to to co on na to o tento býti prostí. Takže obaly tak tím není víc sebe je na nižší úrovní toho inda než u toho křesťana který se postaví za krista než co ti tomu ti to které je tam za si ji za těmi indickými není tím i ta tři jiný ale oni dobře mi že se o men či tak tím ona novou ona ta maleb či při by. Voni jsou již pro to že se domnívají že sbohem do se splynout s. Kdežto svatá terezy je z se to v to nikde domnívala o na bylo k tomu si na to bere vědy pokorná a. Ve skutečnosti poznávající že pravá pokora když si z poznání dokonaleji se do poznávají přijdeš ten i tím že věděla že ta s ta s ta kterou oni říkají splynul s jím není ještě faktická s pak s a že to čitta fáze vývojová kde člověk splývá. Do boha v bez mezer bez těžkostí ale jsem se předčil že i k tak k li ubohým astrálu mají ten a ten dojem některé by to s ti jsou str ještě dále o tom. Ta dnes od do jako od toho vždycky doby ale když že tam ještě na stal pochopitelně ale není to ten stav z kde by ze četby dokonalejšího příbytku nebo be když je při miskou od jak jako třebas co tato li z věk. Ona správně kladl na důraz z na jednu věc. Veškerý duchovní po pro je závislý na míře sebe poznání. Čili se bere ted poznává než tak tři dále duchovně jestliže je to v říkají im do ve. Že pravým sebepoznáním vět to že ty jsi neměnné a mám. A všechno ostatně neskutečné tak v tom sebe poznání se dostal na poloviční cest. Protože po hodným zázrak jem. To co vy který vás bohu po že do boha po že za me jest ještě jsem od samého. A to neměli dělat pro kdo je lásko stejně skutečně dobrý je se v je. Vše je tedy je to co jsem vám tvrdil že přes bez bez jež se vadilo k otci s ke tak se stávají rád sklem jeho dílem taktně kde novicky tady před te prosimvás v a to my pak ne říkám co ta víra s ke jeho dílem ale je stejně skutečné jako ten jak se to před tím. I z ale věz co na protože si říká tři a si ke skutečným andělé konečků ještě tak před do kdo no opravdu ten dojemné nedokonalosti se do poušti na říkám dojem nic víc. Z nějak že člověk se přes při se při tom že předvídán. Že třebas nenastane a proto to budu o by to to je na a když to jako ta opakovalo tak to mělo aspoň do nohou a být si jsi to není toho které zdánlivě to sliboval ho protože to udělá nýbrž to které to vyslovováno. To nebude vykonávat a zrovna jako to a toto které to si po ba ono to nepocházelo. To po k a to nějak do vidění které odhaloval zevní pozor o to jako vězte že umění dnem nebylo to tu co tady říká. Čili tady z se se přes na žilo přiblížit svou své č k člověku který jsem si jedna mysli a u ba jde o řeči z pocitu oddělenosti. Že své a po že za oděné od a to mu říci jeho ne poslu tady silo od mluvy si to uděluje a tak jsem tím řekl že jsem poznával že ten který to pro ve z fakticky co to brzo te a chce protože to není ten který to který věděl že to správné. To bylo něco za a tim to za tím pak chorob ten který to provést. Pže toto a teď to od kde je proveden z po tři to oddělenosti není toto jež tak které se dovídá že to správné a co to protože co to o vstoupit co mistr. To by se z ano na cestu jak jsi jej zachytit jak se to se ještě v tom bodu nadmysli aby totiž nastalo proud v pokrok ku li ze že to ind by si jak se dá. Těch že bodech tak jak dnes se všímejte osobně neznám jiného hodně vší jeho ten. Začátku nebo navozením než č je sebezápor a to dobrovolný a nebo nedobrovolně. Dobrovolný o tom co z mozku byly ale dobrovolně jsem to jsem to za to uměle a ten byl dokonalým protože byl ve dobro od dobrovolně by četní li tolik sebe nevydal. A ten byl be ale k jeho z tělo a nebo nedobrovolně zen buddhismu by oni ne ti co chtějí dosáhnout satori. Se odevzdávají tomu mistra do třebas při k kámen co s nimi tři ska. Ale bez sebezáporu nelze následovat ani je ani krista nic nejde. Zapři sama sebe za po tomto ve do zač od pak to sebezáporu se do moc mluveno ale kde o šel přes co řekla co nějak jinak tak podívejte se sebezápor. Jeli začátkem nebo při tu be do následováni tak musí by do koly jsi to znamená že musí obsahovat. Byla není po snu i život a ty musí přes který z obávat. To znamená o brát ti je jiným směrem než kam za tím šli řek bych to o betsy mně na radit vlastní vůli. Něčím co uznávám za vůli vyšší cesy sám nevymyslel a čemu jsem se podrobil to co ta klady obecně. Takže dejme tomu jestliže že i národ se poto byl tomu zákonu mojžíšovu a všem těm spisu v který doby se ve na ve do na tak by toto do korekce ale protože při tom jenom hrst tak těch lidí ti pro si ji zasvěcen čili na před i králové měli za sebou pomoc shora. Tak se ho kdy bylo za těžko se zdát tohoto sebezáporu. A všemi životními silami za ním šli a její pěstovali. Tak ten ostatek národa který je nám příkazy duchovně na hořela. Neb plně to takle za co době nýbrž jak se jim toho dělo. Do třeba je v tres ta. Pod to ten způsob starozákonní je velice přísný a ježíš tu se o něm vyjádřil byste měli takové přísné zákony po protože přece vaše byla tvrdá. Ale to nemusí dal být jestliže z k mnou. A tak tele další takovým prostředkem to je to ode na co se krok abychom totiž poděje. Ne vytrvává li na své vůli se mi kterými by na trápim aby i bez dobré vůli vel vědy a to nemyslím takže my si oponovat takže vím na čem se pět. A že to je to největší požehnání vše k tu je od za tři bude třebas nejde ten míněné samozřejmě je do by dobře vědět že od od vaši bude nesmí vypadat tak jako že nic nedělám a že nevím co mám dělat. Ale tam kde vidíme co mám dělat považuju to za správné a není to sbe ho vím slu toho se držím především se to je vše jsem tak je to nedá ani kasty boží do především přestože ho třebas ještě do se na ale je to hledání krásy před vší. Tak že bych které řekl jestliže někdo třeba odešel do kláštera. Středověku nebo by dovolil tak a zanechal život proti mně ke kterého na ten třebas to je tak tedy by to byl vím byl. Tak opravdu více učinit nemohl je od ta láska jez si vždycky na takové od pout tak nebo takový sebezápor tak. Přirozený smysl ono je třeba aby nezahražovat cestu rozvinutí život a takové případy jako od oko do kláštera askeze to vždycky zakročoval to při s to k rozvinutí život na jako je to jedna ten který u z normálního života do beder. Celý na s měrou watts jinam než. Němu samému to znamená když se mu ten život stal prostředkem dosahování něco něčeho vyšší. To bych považoval za i sebe za po že vše všechno zkoušejte a dobrého se držte. To znamená co ty pavel když toto řekl tak neradil po st. Ale radil vybírat. Život co by měl být stále dokonalejším výběrem toho správného toho dobra a to by bylo opravdu tedy u činné ve dobyto dokonale spojení sbohem kdyby člověk při tom. Zapomínal na svou vlastní vůli nebo neb řečeno obrátil lidí nebo ve pro svou vůli se snažil o to aby sloužila. Tomu uskutečněním daného výběr v a to je mi že si počkat mu to že třeba ces trávy a to že člověk jenom tušení správnosti a neumí se s praně rozhodnout pro správné totiž rozhodnout a tak že důležité je aby jsem nech jsi byl v první za kde. Ten byl jsem o sebezáporu který tam vymyslel. Nýbrž když to černého systémů sebezáporu který při z při hrát nebo při které se může seznámit aby že se na s tím jsem ten seznámit za příkaz přes ten svým. A potom co pro něho řídil a kde by se člověk seznámila o to se pral se život kde člověk je i to co s tím se s námi se na mez te nejenom příkazy ježíšovými ale symbolikou jeho života tak by opravdu věděla přes tak aby ne my se k tomu a. A pak by stačilo by jenom se tím řídit nic víc. Tak ona znamená zapření toho které poznáváme jako jediné pravé rozumím. Čili ono to i pro že by to pravé a proto to co to a dělá a chce. To modly jsi bojů postu pod že vyšší vůle kterou poznávám se tou se seznamuji to moje ale přitom prostředníkem samosebou ona se tomu učí vím poznávat něco co si samo nebi myslelo tím tes celé klade do hrobu tím sam sebe od tvoje. Sám sebezapíral. Ale jestliže jsem říkal ráno že ježíš o sobě tvrdil že je menší než od s. A že není dobrý a na druhé se říkal že mám veškerou mou z na tak i do tak prosim na s. Především si všimněte okolností za který říkal to pro dní a na který řikal to truhle. Nikdy nevím milujte jeho vírou k události te ta největší chyba na tak jsme se do poušti přes semen. Totiž o po míry i u u plně i v jejíž kde byl z ježíšova života. A všímají celý jenom jeho příkazu znamená jenom komentář a to je jeho život tu to že nemám veškerou moc toneme tam s jeho život tu kdysi jsem ne vší než otec komentář k jeho život. A tak dále čili jak to ten kometa že do vypadá tak najednou je to na on a podle toho co dělá po by se potřeboval dostat na kříž ose potřeby tři mařit. No to bylo nutné na nebyl nemohl nikoho k sobě na ten kříž pozvat kdybychom nikdy sami ze své vlastní světy ve do za pomoci na kdo v od vetřít do do duchovního vůdce v do se mohli dát ukřižovat ale potože který k tak tříd v tak musel se tak u mezi či každýho vůbec nezbylo nezbyl vůbec si jste obrovské moci v u k to nemohl říct že i když je veškerá. Prosimvás vzdát se něčeho málo pro nic není. To nám právě u to o dítěte u to bylo snadné a proto to šlo tak to pomalinku upře du že jsem se zdálo vlastně máte malého a to co to zvyklého. Že totiž se vzdal úžasně slabé od ježíše který se nemohl plnit všechno bohu o na viděl protože měl veškerou moc tak nemoc i tam na třebu aby se sám sebe vzdal aby se za po o co o tady si to to ti v to co tady je do to s to se musí opustit a to co je za tím co tady si to to se dnes o pustit ano bych ještě smím volním k tomu když se vůli. Tak nemyslete si že ta jeho moc u stala. Když on byl pod tu je ukřižován to byl ukáže neměl než k. No o to a to byl ukázat že od chvíle nebyl neničí a tu o to je jeho moci být by se učí to taky do co z by ne ti co se co zač do veškeré moci sebe než je otec protože řekl z kam teď jak tady jsem před vámi nemohu. Vám to při to co toto toto se nebude ani to co od se dal byli ve do větší do na než a. Budu po byť jen pod za u všech mi všechny to tam přímo řečeno potáhnu všechny to znamená o kdekoho osvobodit bez to bude přát kdekdo se může. Jsem mnou se s do věčnosti příti nebylo možné jenom hrstka lidí se mu na sled. Ano a to když ještě o třebas jako o těl odpustil hřích je co v jednou stalo ani to ne člověk žádal tak ten se ještě ve se do věčnosti vel ne jenom by po rovnou k dispozici k tomu aby tam dostat i bod nebyl vůbec že tím co se kát karma nebo co. Sklony takové které by žádoucí. A že proč tu š to říkal vy a tak dále veškerá moc na nebi na zemi a za by ti říká všimněte ducha svatého. Ano tak chce ukázat že kdo ho nepřímé tak je a od platna veškerá moci zvyšovat to zrovna kol v ta moc boží před čili el tak že je zde. A my nejsme svědky jejího moc svého působení protože máme by ženu vůli byl svou z vůle boží a oponuje mé. Svou vlastní vůlí oponuje k tomu bohu ale kde kdo počet která mu vždycky kdy sem maličko vlastní vůle to jsem se to stalo s nebesky. A když ten boží když nese ne se působení ducha svatého tak jak to i a ne o pod ve mně nemůže oponovat te obrovská moc při začáteční působení toho ducha. Které těžko oponovat to vše k o moje víte se těžko oponoval do pokoje o sebe tou či kupředu do moci ducha svatýho. A bylo to rovným něco maličké jeho. Ze že jsme představy že to co se dělo tam v tom ve se to nedá ky nebo v tom co mal li učedníků po smrti pána mně že to byl jednorázovým atd který mu vepři a za mnou o jiný je přitom na za by si učednictví dnes je žáků stala se za to vír li s tak že bylo taky popraveni od podobně a to všechno vyvrcholilo tím. A potom tím sesláním pokoje pochopitelně to všechno tak bylo tím že i mohlo seslat ducha svatého tak by jez za zlo podle máme tedy třeba s ti nebo sto by s a protože chci mu pohledu na by s a že kristus třeba z říkala že vlastně toto k o to zkratce nebo se večeři že teprve potom do u co dostal ten kříž. Stane zmrtvých bude mít tak tu plnou moc aby jim poslat ducha svatého. Tak tím mluví o ho celkovém vždycky probíhajícím procesů po každého člověka kdy může bůh zasáhnout by se to může z toho duch všem tak na mnoho aby ten člověk se nikdy nevracel do svého stavu oddělenosti do poz do žen s aby tedy. Když se přes tam četní těm páně když ztratí víru v osobní vedení. Tady že uteče od toho když ale přesto touží když je když je svědkem toho pokoje který se do mně ho vleje dostanete od od vých krista a tak to byl dál po seslání ducha svatého je tak ještě tedy třeba. Také ne byl svědkem dávno před smrtí ježíšovou toho jak se vstupuje na kříž s kristem. Co před tím je třeba všechno dělat co je to vzkříšení z mrtvých aby byl jsem od svých kříšení dávno před ježíšem ale. Za rovnat tím kristem nikým jiným protože el věčnost nemělo dělal nějaký pán bůh před tím na pán mu potom to ne. Bůh působí stejně věčně pořád celé stvoření a může u co by tím nic čím k dispozici co tiší organismu se který více prosívá a tak je tu vůli která se více podrobuje. Tak tady mám na ten kdo š jak se překl do jsem sis čili ale objekt. Tak jak to co to co vy si s tím že sebezáporu rozhodují vší pro mírou poznání nebo míru přiblížení bohu. Upozorňoval že tady jde o základní omyl v pochopení oběti starost za cel za to že se obětoval zvířata a i když jsem byl svědkem toho že každý kdo se nějakou objetím do kostela na ano. A my se z když ty oběd ti mít obě je že tím se vykupuje. Tak od proti tomu byl kdyby byl přes pokoje takové obětí tóny sebe za to tak děl ale nestavil by co konat to milost ven z aby vůbec nemusel přít ano. To byl jsem si který on hlásali daleko viztež zabit beránka předem co mi to do krámu tak to myslel ano. A to od ruku v na toho o to by dává a bez to je tady ve že v těch se na světech. Stávalo přede novou skutečnost se nesmrtelnosti tomu říkame mi bůh. A že naučila jenom takové poutanosti k němu to jsem nechtěl nikomu vinu patřit ve vší. A celý život obětovat pro jenom vše co to odvozovat. Protože jsem viz z dalšího nezískal z toho nic jsem tam moudrost bez bez doka jsem do by byla oporou o se svým životem co se mělo být s tu je ve všem pro s tělem jedna se špatně nebi v tom zevním životě v těly a oklik tak že ho ta. Abych se sebe by je tak aspoň no tomu o provedeme nemusíme se dohadovat takhle vidím sattva počká ano tvá sta. Tak tak že jsem jednal on bez to do při na říkáš jsem při tomto děl o to asi patrně jinak u člověka nejdeme. Tak ti při nebyl do nebe a že říkal no a pak to při na ten na. Tak z tamle na tu nohu ježíšovým a okamžitě z byla světice která měla co z na práva která jiná být ne že by neměly jenom panna maria ona byla pod křížem a tak dále a tak a ne. A jenom protože podívej se musí vidět že věc celistvě jak ten nějaký ba koní se dostat k tomu že se na světech se mu ježíš k do nebo na něž bůh objevil jako jediná skutečnost ve ve které všechno ostatní může opomíjet k se dostal. Do ono od kdy se snažil jednat správně je pod ve i když o nějakého na vodu a pomoci který zhora. A za druhým že obětoval tu svou jedinou lásku to byly přírodní kdy jde. Tak konec bez ne tak konec be vy to ještě protože to to byla obě to odpad na cti a teď nedoroste na dělat než s tím smířit ale nebyl jsem si misse li to smyslu ne že do sebe nelitoval že protože jsem nebudu od že ty přede mně listu do pořád tomu za. Ano ale vodu budete konečně nebo jen a jen na cestě jsem přišel k názoru že nebudu protože jsem ožil jsem to a odvrátil jsem se od sebe ne od toho přírodovědce jsem se odvrátil od přírodovědce. Kdežto maří magdalena s se obrátila o z celého z svým život. Ta si tam ne na před ježíšem. Tady máš ona nemohla tušit co s k udělat. Jsi s za by je si řekne tu ženskou tady nechci na je to není to nebudu vyjadřoval kdo to je ne sto nemají společného s jak z jak jaký by to jak je to od při těch co o tady i když jako prosim kost získal by bych ti dala milost ne. To přece od vám kopky smysl a pak se do pravdu tomase vším to tu do dostal za nic jo no o to co si to je víš jak to člověk pozná že o to tu nebo si ji vjemy od on je to hodně milovala a proto ji tedy hodí a. Oni si to co návaly hlavě s tím símě dávali ty desátky ty oběti přinášejí není z tam při vám nestalo se jí. Ale on nám. Lásku život pro on a do kola k životu to se obrátila k tomu i ti z. A to ne že by byla poklad jak očekával co za to a nechtěla s tím co vložit nebude si by ba že na co mu prostě odevzdal děly se mnou co ho to je panečku jsem neudělal to a podle toho to dopadlo tedy jiná než u ma říma mu no ti. Čili tím čím moč a vyšší je více tekl poznání. Nebo důsledky tohoto poznání čím člověk dává o tom potom ko jsem draku dal nepoměrně více. Tak taky u činny byl takový jisto zrovna tak učedníkem pak jako ono nastala učedníci o teď ti na jem novou i před tím to pán a zdálo. Při ježíš nic nekázal se nad nimi ještě na to co to s i tu na to co ji za aby ji co s tím vyšší již ty o to opřít co tu tu bibli nic víc to co říká o to co je to ti mít ale teď najednou se dostalo nechtěně jako o bral učedníkem pán rozumí a to bylo ničili co to se na přiměla ale ne na poli. Aby byla úplně přímá protože zas jsem a možná že tady ta úroveň přímý protože na to nebyla vyšší tak mi co sebe ne na ale do míry abych mohl říci bez k a s postupem času protože jsem bohu to je v dal celý svůj janem mu ani do vás nemůže. Ta bohu více než co poznává dítě přímí. A proto jsem sebe dokonale neznal nevěděl jsem čím jsem tak co nemohlo dát víc než to co poznal co mám jsou po o ničem krista ono. Kristus dál svoji osobní poměr k bohu. Svoje v bez názorové on tím málem ni spojení s otcem. To mohlo od toho co oni říkal a otec jedno jsme na to mohu do toho co nebo od toho a co tím zažívanou stal jsem do sama spojeno to o ku do ona ale co nedokázal. jsem nemoh tolik věnovat jako a proto ten účinek nebyl takový jak vůlí či. jsem tedy nastal do pak je ničím co stalo to co do se do rohu a bylo mu za to či on za než dobou od a o to co co tak kým to otců tu k ti ale nebylo toho mnoho. Tak je bez vás řekl doby doby jsem začátku je na tom mně dobou děláno a ta vláda most o dobrat ho s to pro se na jo a to pro to co se s kam jsi mi čem potom co opustit vám nabudeme to osobní vedení v kom ti ona v že co se oko je pak s ním tak k pak nedělat za novým ku jako třebas dělo s a vono je pláč ne u bez toho být poslušen ovšem to co je dal tomu o pro by. Si ano. To jsem na takto na protože jem jestliže někdo poznává co je správné tak by by měl za tím jít sto pro co není vně. Že to byl do pod na tak pro jiná věc co na něm zadní co pro že protože kdyby dělal nějaké kompromisy mezi tím co poznává že správné mezi jistotou a mezi nejistotou ostatního světa aby seděl na dvou židlích a on nes v čem se je nebo si ani v tom o ča ze s tím s tady totiž když jsem poznával co z pral tak jsem se dnes na že to nějak po je na to ty nevědomi dělá tím pro na to by se byl tomu co na asi roku do dopracovat. Ani ne po těch těžkostech které tam ještě zády když rozum když myslím že tady je třeba říci že když i u při mně člověk musí do toho vložit všecko a. Vždycky upřímně ovšem on si myslí že upřímně vložil panem do že protože sebe nezná. Ale musí doby ten nás sto prostřední upřímnost do že do toho všechno a když toto ji vadilo zvnějšku to říká co to vkládám třebas málo ale to jsem takový do že si myslím a svoji nimi omlouvám že jsem všechno dál rozumíš jsi ten se nás světech misse jsem dal do toho celý život o blaho po s. Že jsem obětoval protože jel svoji kali věru životní na takže co do toho vložil všechno a není to pravda a to učedníci panně si mysleli opustil rodiny do dodali všechno. A tady o jenom to co měli radža protože je to od ale sebe ještě neopustili. A spát to je další fáze opustit sebe kdo to ma říma ve na zpočátku hned v mělas o pro o pud se do protože byla při z na. A s jiným způsobem měl tedy za si byl musím taky ten je se kupertinský protože koneckonců poznal co si o něm vidí myslí ekg byl přitom bylo že chtěl bych těm se když to není vůbec možné.. Si to není cesta rovni kdy jez velkorysosti když se zevnímu člověku nebyl proto jak to neví a vše je to z vody všechno přestože rod do stal jsem nemá na to aby si uvědomil co to ještě vložit po se nezná tak dalece aby to vložil viztež koly to ve dalo to vkládat a na to ty tolik všechno co o čem že to vložit tak to za terezy je tak živý že míra pozná mně dala mírou sebeuvědomění. Se do poznání sebe za bez znalosti a že tedy z vůz tam poznáním mírou sebepoznání k z duchovního poznání bylo co do poznání jsem bez přes je na je ten mi že nevíte že míra sebepoznání měrou sebezáporu. To je. Protože jestliže třebas nyní se poznávám budu s a kdo abych to mohl o z by to mohla dostat se do po zajít jenom jako by to s oděna od všech ostatních nic ni je o nepoznávali jenom tento světa ten považuju za jedinou skutečnost. Tak když se ode k té. Aby šel duchovní cestou kupředu tak musím tudletu jedinečnost svého poznání opustit. se musím zapřít v tomto se do svatým pozemský sklad nikdy jsem se musím to u z na když to ne u znám a tak mám na to vám tak se nebo se ku rozumíš takže o pro je tady úměrnost sebepoznání a sebeza kdybych byl nepoznával v lál co je správné tak jsem se nemohou. Zapírat v tom co jsem chtěl a to co jsem dal podle toho co se mi zjevoval jako správné to je to s tím moje vůle v tom byl u sebezáporu odnikud sebezápor ano. Je sebezáporu srovnám mi co se ve sebe pozná ani v tom jem ve věku. Že jsem v tom že mně bylo zjeveno co je správné tep poznával jsem to svoje pravé ten nejvyšší měla sebepoznání je jsem věčný jsem bůh. Od pozoroval že jestliže zdali by k od pod o třebas i jdu nebo co v rozporu z přes tam si to to je omyl. El když do ve říkají tat tvam asi to tři tyto z na ty tři bůh tak není neříkají z něho než když je to to to vy jste bohové. Vyšší poznání je to to poznání abyste byli jedno s pod jsem jako nás do tak k něco takovýho podobno to je ale než tomu do spějeme na příklad když jsme na úrovni ba ho volá anebo jiných takto ještě není pro do pro na s tak je to co co si na ukázal máme co si na máme co si jí. To co se mých víme ne pravdo tu strava v do se o to to je ten kdy když el jsem bez ba je do míry spojení že nemůžeme jednat jinak než bůh nejde nám to a. Z ne na jeho doby tři na tam někde na saně ne jak je to v tom. Posledním soudu že v čem v tomto s co z ne bůh být když se k sobě řekové že dohledem tak i je to pravda na ale bylo by samo zřejmě lepší říci že mám mít to u boha vodami vším že po opravuje me novou udělej křesťané správně na to pro by někde ano tím způsobem. Z be bohem tak pro tu na to a jsem vyd ale jaké východisek kola pro svou cestu člověk z vody. Nikdo si říká nejsem schopen lásky je schopen na čem na nebo o lásku zvolit jako východisko. A možná že se mi díly proto že špatně rozumí pojmu láska. se by se možná šli oblasti které by se mohli stát přirozeným východiskem li čemu blízkým. Totiž šelem je třeba když byl zvolit takové východě z koho které nám nejpřirozenější které nám nejbližší ne. A zvolím li východisko které mi není blízké nemohu se o trvale opřít. Ona vyčerpává sledování něčeho co zatím východiskem je. Protože pokoru sledu co jsou přirozenost předčasně skla ani před něčím co není vlastní. se teďka pokud jsi tím od která se mluvit slovy svatého pavla láska jez dobývá vás tak to je dobrotivá není závist živá prosim těle jsem málokoho poznal shody do vyššího než jsi ty jsi velice co na čili si milujícím. Láska dobrotivá neb po že za člověka který by nebyl dobrotivý za ještě mi k tomu co jim potvrdit z milo že se chováním před jeho co říct vrchol dobrotivost. Není závist živá před ty si upneme schopen někoho za někomu za vidět. Jak kolik znaků vlas měla na vidím dál je láska se na to do tří kde pak ty by se řeči ono se láska se nad vím nechová se služ mně k tomu co se chová či ne ne za svého prospěchu no nerozčiluje se neb pod čitta z toho. Neraduje se z křivdy to při všecho tři schopen toto do protože ale radost z pravdy u doslova do z pravdy k v lepší o dojem.