Karel Makoň: 83-23B-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tady mně říká je za šest to přejeme co je jsem ne. Ale zapomínáš přitom obraz svou čím jsi mi. Že to vše je ten petrem z hlubiny kde by bylo ještě bývají bylo dnes po stvoření nebylo způsobeno čím že tam hodil když tě. To to co taky udělat ale jenom tím ne základem toho při chu bylo protože to poradil ježíš krist ano a to je právě ta nejvyšší chytat indům co dělají tak o tom co sedění na tenhleten svět do jeho nejbližší du denní to nám radí bůh potože nám jsem na jsem z jeho ráda. Když člověk když si bůh jeho a my jsme člověkem. To je to nejlepší co nám mohl poradit to by mělo úplně stačit k tomu abychom miloval kdy s po tu vět a ne nám to abychom se dostali o pravé pravdě. To není větší možností pán bůh na nemůže poslu větší milost jestliže by či ne li vám něco vnukne či něco vnuká přece správné se nesprávné ne největší milosti v tom že jsem člověk. To to by si měli být toho by si měli indové vědomi. Oni jedu mívají lidskou přirozenosti daleko by činil třebas než my. Ale nabude straně je to při si okrajové po na něco okrajové podstatu toho mocného života buď čili než ve nebude vůbec nechápu. Nepomůže jim si říkej to iluze nebo skutečnost pro nic nepomůže co sami střepiny. Ale důležité je že jsem člověk to znamená že jsem vás ó ano. A že téměř samovolně teď probíhat prasknu pracem věčného ale celého věčného. Toho pomíjejícího jak jsou kde to do od co mluvě je tak pak o li to nedělá to může stát se stalo stalo co potom soustavně jemného života probíjí. Čili o netřeba se k tomu jemnou při o ji toto než pochopila v svatá terezie to ba co na vás dobrá na ten jsem a to by to trvalo osou na nad ano janet ne řikam to pochopíte co tento moment ale ona jako s pochopil se jenom připojit že nemá a es na ten kříž sama. Se na připojit k tomu k který tam je teď tam věčně na tom kříži je který je věčně nad příčin na kříži jako ježíš většině pod příjem jako ne protože se nám to líčí jako nějaká historická událost. Najednou proběhla víckrát ne je pravda. Tvoření je v pořádku to co mnoho po od pro mi temně stvoření že to je permanentní záležitost jo rád pořád probíhá odpočinek boží nad tím co stvořil vět permanentní záležitost je ho v tu učíte kdy úkoly je permanentní záležitost jeho vykupitelský úkoly nevane dní za to z jeho osvícení je téma není na s to se s vámi. Tím že vidím tento svět jsem osvěcování bohem bez jeho osvícení a to je veliká může z toho na váš s rostlinou nebo z kamenném nebo co co co. I toho mohu vyvodit viz toho můžeme vyvodit vzestup na nebe. citový vzpomenu jaká to za z na při si že a my říkáme o tom nic není by nám nějakou pravdu jako větší radoval mohu dál než jak on dal pán bůh o je při tom když máte na tu hlubinu věc. On si nikdy nemůže být mimo toho kdy nemůže být stranou bez dopomoci by tam neví měli na tu o by jo. Toho onen co mám dělat. Potřebovali učení či panně vědět co vaně kdyby byli věděli co mají dělat tak jsem aspoň na pána ježíše s po na něco se na boha s po neděste se na boha z podle kte se na boha s one přes se na boha a nebudete vět co máte dělat. Spojte se na nějakou radu konkrétní poradě ve jsem na to vy. Víme se nemůže vy máte dem si přeju že byste následovali vůbec ne. Lid se to co se se mnou stalo to sme se za viz se se mi dostalo s vámi dělal a tak dále ano prosit. A tím jsem také. Že na obr kdy převrat či ve k tomu váš odvádí od boha a jde se vším a co by to š v tak je tady bylo že mu to neviděl jsem v ale když jdu k někomu jako když při to co nám ale i ž mi do toho toho čeho obrat tu na obr ku jsem vážím jako. A s tím co byste do a za ním když je pod s tím co ž je za za to jehož je ta při které mu to do pánubohu čas ab prosto a život lidský mu ho o do sláva kdybyste četli ba to že to co na tam nama krišnovi když mu ho dává jsem z s i žes že by to a s že je tomu při jeho. s o ale daleko tím že komu k ale vně tak sloučí než takový slouží komu k že některé jakkoliv myšlence jako třebas stáňa oběd dělám připravit o být obětavě jako by tam od be. Ale teď někom řekne nedovedeme ji k bohu. Ale tu si že umí ni udělat oběd obětavě pro ostatní a co to ještě třeba syna nad jsme toho do proč to by k tomu nebe před to o to budu maso dvou bo při ve do plzně že mu na dávat co tady dělat to je tak mu to vyčítat dycky že to přes a tak podobně ne. Ale. On ale tímto způsobem jak konkrétně přistupuje k věcem říkat do tomu při na čisti jsem pod mít tytéž o nic si z nemů v při s tou klid. K tomu bohu a to se bych řekl. Když se od od a a a dovede než a jak to se to dovedeš. Jestliže tomu člověku bylo umožněno a to každému z vás zbožňování aby od sebe totálně odstoupil tou chvíli mu umožněno aby poznával pravdu. On tedy probere to odstoupení od sebe tím v tou v je mu umožněno aby po za tomu tak že pod a pravda na před se jako přemáhá po že považuje za povinnost udělat co z po pět nebo ta. Nebude co pro ve se svým pacientem nebo kdy obalamucoval za lásku ne. Je to takhle dělat u u u tu celobytostně tak takovým s kusem na ještě silnějším pro člověka vede sledování vůle boží. Že se člověk učí se nad vůle boží vůlí boží tak to přestane uspokojovat že se vůli na s to je nutný obrat. Ty kterému jednou musí dostat vejít pokud je moje vede tak pořád s jednou se takový jednou jste. Ale když jednou víte vůle ve vašem životě přednost dob pociťujete a když se tím že při víte tak po si kte obrovskou moc která vás ma ma nebyla jako při přední při panně nebo co nebo z dělat zázraky. vás nikdo dostane k tomu abyste si to to světu. Takovým způsobem jako se nikdo na vás nepozná že mu tak nepatříte vinu patříte když těch kteří ba se vinou ne a více než o neboť tak se k věci že na ten jak co to předváděl takto on se vůbec se s tou mají. Ale kdy necháte podivu věci které jsou malý činit to z vašeho života dělá přímočaře u cestu na při ne že by tam při když se moc kroutí jako ča se bez snu se že ani hadí nežít s tak mnou bytě že se dům a to z toho důvodu že. Poznávám ten přednosti ten si to při sví nebem plněním vůle boží od dlouho po z toho. Že zjemnělé. A kupodivu člověk to jako sobectví o li si že z nebe a ten velká víra že by se to ve kam jsi řekl protože sobectví nemohl by to k když když si to jinak kdy nesobectví. U těch učedníků to nešlo do smrti na kříži jenom sobectví a zdokonalení pro hoden dokonalým sobectví kupředu ano fu. Proč též kdy máme po ji no ten ten si to by se byl dnem pruhu. Ale upozorňovat protože tak nám to nejde. Když máme u při od jeden si zachovat si tento život dal skla říkám vím to při co bude úkolu od při od ten ve si za maten do žil a proto ztrácíme tak nedosáhneme li jenom toho abychom se to život za choval dovršovat nezachovám ne. Ale nebo neb pojmeme se jenom v tomto bludném. Ten nad to je před si tam bůh dost moudrý aby to zařídil tak že to nejde to by nebyl možný pokrok v tady vina příklad to by tělem stavu který prožíváme celý den se u byla ve do klidného s vám ku. A tam v kdy z víme z toho celodenního bludného kruhu kde toto je pro na skutečnost jediná skutečnost ve které žijeme to pro kterou žijeme tak kterou si předem za to. Tám najednou z víme a máme jiné tělo přejeme si to zachovat a je pro něco je nebude todle to obdobné be ale podle toho že existuje řada obr do toho toho a do které jakkoliv obdoby bychom se dostali vědomě tak si budeme přát zachovat každou věk jo. Tak když se také nikoliv z doba skutečnost. Která je za všemi těmito obdobami úrovněmi za všemi úrovněmi za všemi ku námi se všemi úrovněmi. A tu nemůžeme my zachovat protože to co za vás sama od sebe. A chodím to do je v které jakkoli z úrovně protože tam mu to za živě stává že my se pořádný dělí nýbrž také smíme a také na med viz pane ve kterém vůbec nesmíme. Že ten život poč dáme od tohoto se toho od kdy jsem se oddělené neříkal se u boha a s tím to ba jak vždycky po se souhlas be ale když že tomu tak nebo tomu tak není ne tak ona se nechám vás ustavičně. Stranou nebo jenom v tom co považujeme za jedinou skutečnost. Takže by se s tou s tam je pomalinku připravováni k tomu v tom pojednou že se za to ti teď protože se tam na ni někam jinam k k tak s tím vel z s se stáváme vnějšími jež jak si myslí jeho samé že jsme my děláme na jednou chyboval v víc přeje pro sebe chrakter z lidském. Že to atd projevím k ale je to vše bylo přeli k tomu se u po smrti že oni a vy be ten tento se vět te bil do ve co význam nebo symboly do za výjimečně na to dáte ale. Že si by se to neni skutečnost stejného zrazen od to na za. To pak se to do to se tím u víte prvním k k ku v toho v oblasti po se na dokonale žít ve obraz jsi tady před ním na to neni žádoucí ale je to dobrý. Být co by pružnosti nic mít. Jak be be jednak be jak se může ten národ na který kdysi celou se ve čeká mesiáše je není z toto nebo to co o očekávání ku svou ku pobytem. A dokázala cest o ten ku k bohu vší čili čím odpověd čím odevzdaností odevzdanosti to vám podá li mu to je mi že ve svých skutků. Kde ona řekla ale dívka páně staniž se mi podle slova nebo tak ježíš se nemoh tomu ti je již ten nemoh narodit. On musel najít oběd který byl schopen toto ty upřímně od taky pro toho. Od od dát se odevzdat ba ne něco o. Vy si že od jako třeba z ale ona nade to znamená dělat to co považoval za správné ostatně kdo ji za bo na jako to právo mu jednou je tak s tak se mu to pro co ono u to o co my kteří do napřed se řádně využívá svého života pro to co je správné konkrétně cest. Tak to ta on to taky řečeno pod dělejte ce to se často ptáte jak pro za úroveň na které jsem podle toho také správně volit prostředky jestliže jsme mar rod pro ty mistři my všichni tak záleží tedy na tom které fázi kte se marnotratnosti jsme jedna z nich je. Tak kdy promrháváme ve se to v tom máme ještě dost. A není hleděl že v době když se si vzpomněli mi na něm při poměl co to děláš všechno tak se promarní s tak se to nebere neváže protože máme ještě ka chce al. Jem potom když nám do navazuji ty peníze. před když totiž cena hledači to do že tu se proč to na svou ka jsem za tři musím počítat se tak se to dovolil do že na domu se vrátit nemohu na od ještě to ten říkali co před tím než ti již kde ta řekneš tak tím od povede když do že vim že pak čem do otcova dobra se nemohou byla by z toho důvodu je že kdyby otec si ještě že jsem že to tak málo k akce že z toho jsem vůbec sic nezískal než že se to pro. Mar miloval tak je za šel do moravy na. další fáze že se cítí být zel nesli spokoj zlem. Ale uznává nesprávnou svého jednání ano. Ale necítím se být cel jaksi do s to upravil k tomu aby se vrátil ale teď zase na další fáze kde on ji ze při protože nemá co by u telat centra o poštou pád do se ale nastane tam zda v krajině. A on musí se při bída v krajině to znamená křísení osobní na při od nos. Událostí na odolal najít svým takovým způsobem. Že on považuje za nutné přes toho stavu pasák ta vepřů kdy ji si toho v s s s do koryto své přeli chce dostat za nutné tak aby se z toho dostal ještě nějaký třeba s s s s s v a v tom to jsou pobývá a bez si před které u lidu v tom okamžiku když se. U lidu kam se asi vzdáleno od otcova domu v dokončím se v tedy by byl nikdy ne uměl najít cestu za spát a proč on tak snadno nachází zároveň odvahou se tam vrátit protože tady když člověk nemá vůbec nic. A když není se sebou spokojen. Se dostavuje samovolně poznání shora z měrou směrem k bohu to není pouhá poučenost kterou před tím do jeho bytí jeho přátel si tedy tři byl vědou o co je co prosta nevrátíš co proto prodělá proč to je pro to nepůjde způsobí. Jako to že z kde otců do že od toho co se mně stalo poprvně v tom útlém mají jsem věděl co je správné ano takže jsem tím tou chvílí míře do otcova domu aniž jsem to měl před sebou ten. Ale tím jsem jednal správně při trestá když člověk potřebuje na správní když že nechce jednat jinak než správně tak za čas se mu dostane tohoto požehnání že více správné ne me do veliké p. B hlouposti do ča. Ale bylo co je správné za čas tušení lidsky velice labilní záležitost ale to jsem se do tom promění v jistot takže když to pro do viz to tu. A to je cesta. Do otcova domu čili v to že bych od jako jsem byl na cestu do otcova domě na nic mít. Další fáze je že přichází k otcovu domu přichází k otcovu domu to je to moje předností rod ven a teď nachází tam svého bratra který se nikdy z toho otcova domu nevzdalovali a to je případ z li tragicky li. Protože jem. Každý na této cestě poznáme svého bratra určitou část svého ano. Které ji ještě v ráji a. Říkáme si že by nebylo z právem sto rady padnou že že že to dostačující pro ten pokornou k na to prostě ve tak budeme se tady je mi by si byl bych se zastavil jak se dostal se za to že jste předešli za meče vrcholně nespokojen ale teprve když se člověk od kdo klade na další fázi milovat veliká odměna za to že se vrátil z toho z toho málo kdo dosti. Tak bezpečně za pudí toho který zůstal v tom ráji který chce být v ráj nebo vůz tato brali. A říká že to správné byto v ráji tak že mu nehrozí to nebezpečí ustrnou vrai ano. Mám v všechno a vy tedy neděje bez poli žid před se se si se na při u u u u podívejte chce by vám překlenout závažnou myšlenku kterou ode dobře znáte a promiňte mi že budu říkat znovu nikdy jsi es v pod co od z domu neb ode všechno. A proto když tím do něho vstoupí když tak si jenom začneš uvědomovat že si tam odjakživa and co odtamtud odešlo. To o něco okrajového o které my říkame jsem vědomí o určité skutečnosti která je jediná. To nazýváme dílu z a tou odešlo z toho otcova do viz by se od boha nemůžeme podtrhnout přátel to nejde. A tedy je že rozhodnou tam šli z pomineme na to půdu protože aspoň nikam nás nějakým s a žena. To my co od ve pod vy ky pro by se bavila. Protože toto skute co ve zažívaná je pro nás pokud se do mně aspoň trošku do předal že jím je pro z rozhodující. Je kleci tak pevnou o že nás nepustí v ní. To je be cele jestliže by na příklad se stalo že by dítě nějakou technickou závora při do si člověka do to bylo tak ky tak ve se dostalo ke vzpomínce na od co z klidu co se pod je to že se do správně bez po mi dalo co z ky do se to prozradil ne tak je si to za stanete co co je to to ale rození let řekl do pro marně te tak je to promarnění promarní předal a jiným způsobem než tak to postup. Vím. Promarnit můžeš be tím zaujetí na příklad dejme tomu na to není víření dejme tomu šavel promarnil svoje zasvěcení. U klamali dělat a to nebylo maličkost ve jsem před tím nebýt ve vjem zda to bylo v těle nebo mimo mě. Ano pro něco je tak von to promarnili tím že dal zabít je křesťany a viděl k zaujato z křesťanů pro toho boha a ta zaujatost jak jsme se vyprázdnil od své touhy je za dvě v. Jak se uznal že oni mají pravdu přešla samovolně na mění a byl chycen mysli kristem. Tak si pamatuju na víra že se života svéživotopisu e svatý terezie spadly když se děl než su vida tebe praví jsem se řídila že na z mi přes které za krátkodobou asi dvou dní poli dělala vývoji který dělal jsem potřela ve při v těle e je tajemství božím se do tak ve udělat. Ale že to jde. Život který jeho jejich cesta řek a to tímto způsobem tak bych se prodělala. Nic nevíme nevíme že to byla svatá vyd ale zaručeně to nebyla data svatá když do tak rychle šlo protože je pravda ka svatost lidská a tímhle tím tak svým způsobem. Vím těžkopádným způsobem tím pozastavoval se na každém do po do protože to vede do vážit tak vážně je tak je řek bych tak těžkopádně vážně že tam odvedete svým a že ani nepotřebuje dal do po z domu před k aby za to za na vůli na co je to na potřebujete by se tam od by ze které a kde je že tekla ke svatý. zaručeně jestliže ovšem byl to co si na to dal se do tak je co nebudu někdy protože jsem je to šlo velice lehce vše do proti vám te bistami vidíte dne a to bych to tady osob měl řekl o sobě že by to tak z víte jsem to v tohle chce. Za mi říkat se to by se to říkáme zná. Ale nebudu pro to do ky svatým na tak o to stojím ale. Je to prostředek tvých svatých si jak a protože bez by ten svět se nehnul pokud se jsou stojí na ten ty učedníci panně byl ve čistotě pro to jsem těžce umírali do učení velitelem na tak dále tak i k dal je to prostě to tróje tuhletu fázi přes všechno to protože měli ducha svatého ramen všechno ještě to to to co dostat věděl láska janova. Jem mohl na oprostit od těch dostat z ano. Je tady tak od do ta š tak je vložil do co do jsem prvního nebe svou vůli vel ze. Protože je dosáhnout nebe možno vůlí boží s po li se z vůlí boží konal vůli boží kdo koná moji vůli říká se ten miluje a do miluje toho vezmu k sobě. Tečka letech od se po nebi jich prstem v čelo se říká že sedum nebdí. A to znamená to nepřipomíná něco co mně říkají tam v tom astrálu. Oni řikali my taky víme že tady středu úrovní a to se úroveň to dokonáno očista přebývání bohu dobýt ale většina z nás se nedostane do toho sedmého nebe nýbrž bude se muset znovu chtělo trojí na či si to ještě nesou rosy tak to říkal protože obdobně mysli se i na úrovni na str. A není to tak plně terezy něco co se do od být jenom prvky za je to jste se zajímavé. Takže bez starém izraeli co o bylo po stupních nebes tak si to jak koho přebírá nám ta že oni nějakou extází se dostali do zvaném nepravé z z li se o to mu být čím dělení jak to bič který ji dům. Která a tak jenom pro něco šest nemožná záležitost co sebe vyčlenit za být spasen. Z toho pro cestu z pak že co se člověk aby sám z po svém el to co ta terezie že v říká v z pase na jsem. Ale nebudu mít pokoje dokud v poslední duše nebude to jsem tady s to se tak je to to spáse ty ty svatý terezie. Protože jsem bez po je to si se všemi dušemi no ale pro nic z tak jestliže je to to byla nějaká se za kterou tato byla extaze u toho svatýho pavla u z toho co bylo tedy který se dostal do při do nebe tak bych to rad čím nazval. Vstupem do ráje svých to co nezvali se nazývají sedmi nebe si ve do nějakého stavu rajské do kterého se zase padá do třebas je to tak by to pravý stav rajský do byl cele mám vám staly se o to sme spadne bohužel. To jiná ji s si myslím že celá řada andělů. Možná jsem si chybně je by si by se se co jiného co vůbec to tady nedostane na tu tato semena stanou se li mi to to to do to jsem vám tady to budo po mávat k bohu přitom tu ustavičném tvoření a přitom všemu tvorstva všemu k tomu vývoji se to možné podle asi takových taky zapotřebí apod se to takle je tedy se se myslim že by bylo správné kdyby všichni odtamtud odešli job děl si to. Baru zatím s víra ztratili se nazpátek k otci ale to nerozhodující jak to s těmi nebi je kdybychom vyložena tolik kolik chceme. Jsem tak jsou to z úrovně a bůh je na úrovni kdy a v ní. Kde dobrý skutků to je z prahy kterou máme po spojení s bohem. Ne to to je něco o čem řekli v kristus šel pod to budou mít sil. Místo v království nebeském učedníci kteří svůj život obětovali pro něho a tak dále. Čili my to můžeme zapomenout ale neumíme. Proto jsem si a mezi to postavit do z ve při žit ale u boha to za tónu to není tak že tam je to správné atd se že toho člověka to za za to to zapomene zvláštní způsoby za se považovat za nic. Co dosud dělal. Ty u či tři panně považovat všechno za nic z doby veliké zázraky a posel tomu zády přestali věřit ježíše krista. Protože potom co u toho co oko to se nadá nebudou osobnosti věřit. A jsem taky považoval vše se to všechno před tím za nic. Pře začnete za se za nic a s vepři ti neví že teď zase za s. Zdálo to nebe jdu tímto způsobem si to toto ka úrovní protože. Když jsi se ukázal že tak ty těmito skoky jedině se nemusí k přede. Napřed dobrý skoky on se zrodil na tomto sedět dobyl skok směrem dolů potom kdo mu skok k na přišli skok né. Ale te. To neni jít jediná metoda nebo jediný prostředek li se pokračuje. Roši jiným prostředkem jen tím že od proč tu. Určité pravdě určitým prostředkem atd přirozenou přirozeným pochodem samovolně se chopit prostředků nového. si myslím že když jej jan šel pod kříž zatím ježíšem se nepotřebuje nějak přemlouvat z nebe že to bylo samozřejmé pro něho se tam půjde stoupal na marií. No a tak teď by na každém novém stupni vývojovém cena něco stává samozřejmým co před tím bylo na prostor dostupným toto se nepochopitelným a je to tak samozřejmé že nejsem schopna jednat jinak. A proto se vynáší dávala do se se s todle. Za sto zapadne jak se to by potřebuje síla toho aby že ty se chce od člověka aby nastoupil další z mocnější prostředek jenom dalším míra od osobním a to do všimně do to co v se dostaví samovolně k novým prostředek jak u v kleci do nepřečetl a nebyla to pravda. Samovolně se zastavit. No be be do voda z ku ale to by se měl stát. Ta moje i jak karel říká vzdal jedná ne pět z na s na duchovní cestě je ona způsobená pout tvrdostí přece na schopen ale nebo mohu jakostí. To znamená že jsem neumyl do od el nějakou linii. Jo to by se kam došlo stačím. A abych překlad jednak tvrdostí a jednak měkkostí. To dosti v tom smyslu že kdy velice atd tak por mě. El ty víš na prostředcích které si zvolil. A oni nikam nevedou. Ale ty jsi říkáš doví nikdy v nebo možná že by ještě a tak dále moli je tam ve s. A tím ztrácí strašně moc čas. Proto že jakmile nějaký prostředek třebas neříkám světský takový dobré konáním nebo špatné konání ale třeba koncentrace jak vede jsou stavy únavě be to jež to byl případ. Tak je voleno špatně. Nemysli že tyto klasické prostředky meditace jsou sedění na tak dále to jsou hodné tak jak se přednášejí. Ty jsou hodné tak jak jsou úspěšné. Když nejsou úspěšně jsou nevhodné bez a na to vám zanechat. To zanechat. Ale že to dělat zásadně jinak jsou li ne ale jsem si myslel že to pro tebe bude takovým způsobem podnětný. Ste si to musí dělat allah posty ale to znamená každý týden zásadně nový postavení a z toho vyvodit novou meditace to jsem myslím navrhl tato si možná dělal mám dojem při ve stalo ještě by předal přerod čili že by si se musím post přejou ty nejí účinnější vybral. Teď by ses chopil to teprve co si všeho zkoušejte dobrého sebe čte as toho by si potom se dostal na kou stali či z kdybys ty principy nemusel tolik měnit měl způsobilo začít do k tomu aby vám ta druha ještě tři příliš mě. A to ti řeknu že si příliš kdy jak se dovede zdržet. To podle jak je to co si u zdali jednou za správné je to bere všechny důkazy o tom že to na tebe nepůsobí. Tak zrovna tak jste v kát též zemi mých příznaků třebas své slabosti. Kterými se k dáváš chodit a protože se to aby se všichni. A když se po sobě ohlížíme tak nemůžeme od sebe odejít. Na ve se k sobě máš příliš úzký oku odstupu od sebe přes se snažíš těmi jinými metodami od ten odstup poctivě které jste se snažíš po po dosti o odstup od se dal na to ta ska se to odstup od to do protože jsem totiž je svým který si vzal s pramenem. A no dostat jen příliš do měkkostí že podáváš při když dojmů které na sebe za způsobili a. Těmi se dává strhnout by malomyslnosti a nebo o to prvou rovnou myslet je únavě o. Jak nejde prvé zapřáhnout svoje povolání svůj poměr k rodině aspoň po měl v sobě kdo cesty k bohu upozorňuju vás na jednu věc sv. Jestliže ježíš si stal to si jich řad svatého petra. Tak ona před nechal za doby tu opřít o dala a když petr poznával. Že nejde obyčejného člověka a tak vstoupil do za ježíšem. Protože to bylo hodně a tak si myslím že by to mělo být tak bez dobou že by ses měl stačit večer poctivě říct vepře ten doby čemu všemu co jsem dneska svým zaměstnáním svým poměrem k rodině. Svým poměrem či jednání se sebou se přiblížil k bohu. Jak je konkrétní krok kdy jsem udělal jak to je nesprávné totiž my se na každém kroku za do stalo bohu tak je správné a my se na tom. Aby se to bohu líbilo samozřejmě to je takovým jehož se ostří jinou si říká no abys to bohu by bylo to byl se třeba abych sebezapíral a na ten sebezápor velice rodu přít pohled čím el o po že značně do své činnosti budovou či ne nedal na sebe čím více sebe zapomenu. Tak. Tím je to dokonalejší služba bohu potože to moje se do co samo přináší možnosti jak sloužit bližnímu tak to ta v tom obsažena je. Tak to co nemusí z váš sledovat ale co tam je protože do zapomeň sama na sebe na toto všechno be do ve na sebe to řízně a to o světem systém který za ba ano. A doby mně asi vyneslo největším přiblížení bohu prosim sem tak co do věda je tady že jen přes při vanem ani ve s tou hle či byl velice bude záležet dalek kovy co ve za ve prvním pro ve z na tom poslední. než takže bych obrátil jsou odpověd či dal jsem si poradit. V tom smyslu že řekl když se vám radil abyste se na to. Do do dovolil od boha byla za sil k tomu co s v tom co je kdo v jeho vůli ne. A aby ho odebral si od toho na to co nemusí přát pravila do se přešli k tomu to co si vše abychom dělali a samozřejmě kdyby to byl by u či ne tohle. Tak bych musel od boha přicházet do tohoto světa musel by se cit se potom plným právem i jinak ne. Op těmi nebo těmi o pro vás posílám mezi nikoli mezi berana tím jsme si do ty že ano. A vezměte si sebou jak me když op ba za není a když vás někdo mi hodný od ve si tak se tam pak o bohu ne. ovšem l vidíme že od boha vědomě ráno vepři a to když se v cele o soustředění nebo v meditaci ale to chtěl nedo vadí do takového stavu om. Ve která by es je pociťoval be že se obrátí do době svět bylo be a že od boha a v době kde nic dělat že byli od boha abych co dělat. Čili nemůže to být účinné tak že to představu k ní. Osy seděli takže ti dám pravdu do ku no a stalo tak pro boha a když jsem a mám mnou tou před že v nebo medituje tak přes náš od toho. Aby jez z jak by bavil v domy svého ve na jehož pravou přijali živých i v tobě jsem ho od chce odevzdanost odevzdanosti je to trošku malinko jinak u víry se to liší od toho ve si za od boha. Ale umět cele odevzdávat odevzdaností do jeho vůle bylo cíli protože ty ti i pro že nejsme kde si si si vědomě sílu od něho. Jsem tak. Odevzdaností ji budeš sebe nabývá be prvky budeš sebe nabývat z těla be a jsou to co jsi měl v nebo do do jsme měrou o do toho že znamená dal mu kazů o tom že od boha přichází. O tom málo totiž byl za následek odevzdanost neboť jsem měl mít nevede nebo du bez od toho od boha přichází od po velice správné. Že to bylo od boha a že bodě o to beru váze jsem s potom žil. Tak abych chtěl aby se byl obdobnou situaci že když to neví již v co je správné když jenom že to ba tvoje zaměstnání je to věc. Bohem s povalena. A bohem daná tak potom stačí mění do za tři te to odevzdala z je to se to to proto že tomu bůh kolo by tak připraven k poslechu jeho vůle a to musím říci že bys neměl podceňovat jeho hlas tím na všech úrovních. To znamená přes někdy všiml bůh to je promluvil skrze pacienta jednou skrze cestičku jednou skrze někoho nedávám atd tak podobně jak dnes je to na to stane.