Karel Makoň: 83-23B-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tím tady neříká je z vás to přirovnání člověka z janu k alé zapomínáš při tom obrat svou. Při jestli že tože že ten petrem z hlubiny kde by bylo že bývají bylo byl spoustu li nebylo způsobeno čím že tam hodil ty si to. To taky udělat ale jenom tím základem toho úspěchu bylo protože to poradil ježíš kristus ano a to je právě ta největší chyba indů co dělají. Toto soustředění na tenhleten svět do jeho nejvyšší nu denní to nám radí bůh potože nám jsem na jsem poslal jeho hledat když. I člověk ty jsi bůh jeho rada a my sme člověkem to je to nejlepší co nám mohl poradit to by mělo úplně stačit k tomu abychom milovat kdy. Z po křtu věd a nejenom to abychom se dostali o pravé pravdě opravdu není věčný možnosti pánbůh na nemůže posilu větší milost jestliže by čím když tam něco vnukne když něco vnukal před cesta. Averse nesprávném ne největší milost je v tom že jsem člověk toto by si měli být to by si měli být indové vědomí o něj jedu užívají lidskou přirozenosti daleko vyčinil třebas než my. Určil ale na druhé straně je to příčinu okrajové pořádně to okrajové podstatu toho hmotného života buď čili než ve nebude vůbec nechápu. Nepomůže jim si říkají to iluze nebo skutečnost to nic nepomůže co sami střepy mi ale důležité je že jsem člověkem to znamená že jsem která forma takže protože samovolně teď. Co probírá trans u pracem věčného ale celého věčného do pomíjejícího začlo byl proto potřebuju vědět za spravovali dali stane nedělat to může stát se stalo. Stalo se o to soustavně jemného života pro být čili on je třeba se k tomu jenom připojit toto než pochopila svatá terezie je to ba to nějaká dobrá na ten jan. vám to li to trvalo o svou na nad ano ne ne říkám to pochopíte v tom tento moment ale ona nakonec pochopil se jenom připojit že nemá ale jste na ten kříž. Samá se na připojit k tomu který tam je který tam vidět syna tomu kříži je který je věčně nad kříž jinak kříží jako ježíš věčně pod při můžem jako já. Ne protože se nám to líčí jako nějaká historická událost najednou proběhla víckrát ne my pravda e tvoření jak si v pořádku že toto mnoho po od promiňte mně stvoření že to je ten malém. Tím záležitost jo která pořád probíhá odpočinek boží nad tím co stvořil je permanentní záležitost jeho tvůrčí tedy úkoly je permanentní záležitost jeho. Vykupitelský úkol je janovane v dalek dost jeho osvícení je téma není za to že máme ji tím že vidím tento svět jsem osvěcováním bohem bez jeho o. Svým cení by ho neví a to je veliká může strom na váš s rostlinou nebo z kamene nebo vodítko co co co si z toho mohu vyvodit vy z toho můžeme vyvodit vzestup do nebe. přitom nic po mém jaká je to vzácná příležitost chce a my říkáme mu to nic není bylina nějakou radu jako větší radoval mohu dál než jak on dal pánbůh on je. I v tom když máte na tu hlubinu vidět ony při nikdy nemůže být mimo to je nemůže být správnou ve dopomoci by tam neviděli na tu hlubinu jo. A to pole co mám dělat a belch potřebovali učení či správně něco vaně kdyby byli věděli co mají dělat tak se spojena pána ježíše z pole dete se na boha z pole. Jste se na boha z pole ten se na boha z pole jste se na boha a nebudete věd co máte dělat spojte se na nějakou radu konkrétní podle nese na boha budete mít jiné se nemůže. Vy máte den si pře to teď byste následovali vůbec ne dyť sem to co se se mnou stalo to jsme se za mysl jsem se mi dostalo svá myla a tak dále ano prosím a tím jsem že ono. Že na obr nic co patří ten se k tomu hotová odvádí od boha a velice upřímně a celobytostně tak je tady bylo před oknu to nevěděl. Co je věčné jdu vědu k někomu jako před tím to co mu k nám ale i si byl toho toho vašeho obrat tu na obr díků nic. To vším jako ukázka tím co byste dokázal není když se potřít tím než je ten stav ta jeho světla při které mu to do pánu bohu čase a prosto a život lidský. Mu ho odevzdávali kdybyste četli ba to je prosím řekla tam měli ramakrišnovi ne když mu odevzdávali jsem si jist že by toto se může jenom. Tomu ty jeho my se daleko tím že konkrétně takhle sloučí než tak vy jsou víte konkrétně kterékoliv myšlence jako třebas stáňa oběd. Nám přípravy objekt obětavě nebo se konce tam bude ale ste někomu ze nedovede jít po tak v ale tu co jestliže umí udělat oběd obětavě pro ostatní ne. A co to ještě třeba vina za to ne proto teprv to vy tomu nebudete před toho mu to budu masovou bohu tak přijme do plzně že mu na toto dodávat co tady dělal co je to mu to mi při tam vždycky že před když nesmí být za a tak. Do mně ne ale on ale tímto způsobem jak konkrétně přistupuje k věcem říkat dost tomu při nečistý jsem podmínku tím tech oni si slova nemů mít přistoupit. Mu bohu a to se bych řekl si by se oni se ta tak tyto dovede než a jak tože to dovedeš nebo jestliže je. Tomu člověku bylo umožněno a to každému z vás umožňován aby od sebe totálně odstoupil. Tak tou chvíli mu umožněno aby poznával opravdu o tu tedy provede to odstoupení sebe tím tou chvíli mu umožněno aby poznat pravou tak že o tato začne přemáhat. Jako přemáhá tože považuje za povinnost udělat co se opět nebo tat nebo něco pro ve se si pacientem co se to nebo ty obalamucoval žáků une je to takhle děláte. Opravdu celobytostně tak takovým způsob na ještě silnějším to člověka vede sledování vůle boží jak se člověk naučí se dva vůle boží vůlí boží. To přestane uspokojovat že sleduje vůli vlast to je nutný obrat ke kterému jednou musí dostat dojít tím pokud k němu nevejde tak pořád jednou se takový. jednou jste ona a když jednou víte která bude ve vašem životě přednost když to pociťujete a když se tím že vidíte tak to pocit se obrovskou moc která vás forma nebyla. To jako ty učedníci panně nebo co měli musí dělat za zraky taky po vás ni dostane k tomu abyste o tři tomuto světu takovým způsobem jako před tím nikdo na vás nepozná že mu tak nepatříte synu. Patříte v očích těch kteří vás že jsou ne ne a více než po neboť si chápete věci se na který co to předváděl tak oni se vůbec petrovou vaj ale vynechává. Teď kupodivu věci které jsou malých ten čili to z vašeho života dělá přímo cenu cestu napřimuje a že by tam příliš moc ve kroutí jak počkat. Bez ten bez mohu kupředu máte ani hadí víčky tak jmenovitě dětech kupředu a to z toho důvodu že poznává ten před. Dosti ze si to chci svým způsobem plněním vůle boží o dlouho po z toho co se na to že zjemnělé ho protože z a kupodivu člověk to jako sobectvím nech politik will mus. Ten a ten velká víra protože by se to ve okamžitě řekl protože proti sobectví nemohl by doplnit když když si to jinak někde sobectvím u těch učedníků to nešlo do smrti na kříži jenom sobectví dokonale jen jí. Pro hoden dokonalým sobectvím kupředu ano fu rovnal že takže my máme upřímnou ten den si to by se byl nem vodu ale upozorňuju vás pže. By nám to nejde i když máme u při o ten den si že se za tu dva chci tento život dal při to říkám mít tím to že se bude úkolu po při to ten de světech jde za chvatem protože to toto ztrácíme. Tak nedosáhneme jenom toho abychom se to život za choval do protože podle za ho vám ne ale nebo neb pohybujeme se jenom v tomto bludném tu ten nad to je přeci vy tam bůh do s mou. Velí aby to zařídil tak že to nejde doby nebyl možný pokrok i vy tady kříž my například jsem to by tělem stavu který prožíváme celý den se ubíráme do klidného z toho. Ku a tam tu tím čili ka z víme z toho celodenního bludného ku se toto je pro na skutečnost jediná skutečnost ve které žijeme a pro kterou. Žijeme tak kterou si přejeme za to tam najednou se víme máme jiné tělo přejeme si to zachovat a je pro něco úplně nebude být todle do obdobné ale to nebylo že by kriste. Řada obdoby toho toho a do kterékoliv obdoby bychom se dostali vědomě tak si budeme to zachovat každou vědět jo tak když se také nikoliv z dobra skutečnost. Která tak je za všemi těmito obdobami úrovněmi za všemi úrovněmi všemi vodami se všemi úrovněmi mých a tu nemůžeme mi zachovat protože ta se za vás sama od sebe. A tím chodím se to kdo není jen v kterékoliv úrovně jsem protože jsem tam mu to zařídil státech že my se pořád vidění nýbrž také smíme. Takhle máme být pane ve kterém vůbec nesmíme se které si odpočíváme od toho co se tohoto to krise se oddělené neříkal se u boha třeba s tim tapasja indickým od se souhlasem ale. Když je tomu tak nebo tomu tak není ve tak ona se nechávám vás ustavičně byl stranou nebo jenom v tom co považujeme tady bylo tu byl jsme takže my jsme soustavě pomalinku. U připravováni k tomu v tom pojednou vidíte že se zase pomátli si to přeje se tam to tým někam jednám tak tím cel že se stáváme vnějšími ještě si myslí jeho samé že jsme my děláme jenom jednu chyboval to jeví přede. Pro sebe výklad který si sklem že se to projevím kralické pro všechny na chtěli tomu protože u po smrti že oni bral by v v v ve v ten jsem od cením je ten by se do to význam nebo symboly do vem. Výjimečně na to dáte ale že si my se to neni skutečnost vejde obraze to todleto a pak se teprve po smrti u při první bůh předkům to v oblasti ho se dokonale žít. Ten obraz si tady ovšem na to není žádoucí ním ale jet do do kdo ji mít ce byli tech pružnosti nic být bez. Tak jak to dala nebe kde by je byla ta ve jak se může ten národ no který kdysi se chcete čekala nessi všech vymanit toto se o to co povalen očekávání ku jsou kůň pobytem. Pak dokázala cestou e tento ruku po o vším čím čili není odpověd čím odevzdaností odevzdanosti to vám podal říká mu. To je vybřednutí v ku ku prosím kdy měl řekla ale bych po po jež tady se nebo nesl od zlého tak ježíš se nemoh k tomu aby ježíš se nemohl narodit on musel najít oběd který byl schopen toto si upřímně ho taky prostorové. Od poddal chce odevzdat se o to něco odevzdat snu ale jestliže jestliže se životem jako třeba se baláma je to znamená dělat to co považoval za správné. To správně by byl i za a po předkládal jako to správné vy mu že jednou je tak z tak se tomu dopracovalo tu tomu co kteří do e napřed se řádně využívá svého života tím proto co je zprávu. konkrétně cesta tam kde je totomu to taky řečeno po dělejte se tele hl tady se často stát se jak to za úroveň na které jsem. Podle toho také správně volit prostředky jestliže jsme marnotratnými syny vše jej nich tak to záleží tedy na tom které fázi testem marnotratnosti sme. Jedna z nich je tak kdy promrháváme vesele protože to máme ještě dost a není hleděl že v době když jste si s poměry mi na nám připomněl toto dělal ših e ze všech. Takhle promarní tak jsem to nevedl váže protože máme ještě to se ale ze potomní když nám docházejí ty peníze před když totiž. Třeba nezačli to do všechnu se počítat na svou to jsem to cit musím počítat že takhle to dovolil do že na domu se vrátit nemohu se tady před to tady říkají co předtím víte než ty když by byl tak řekneš taky toto. Kde když bylo v tech jiná vim že patře do o to dobra se mu byla by z toho důvodu které že kdyby od se sis čil že jsem že to tak málo kam se žes to se vůbec si z nezískal než jsem to promarňovat. Tak zaručil do moravy na další fáze že se ty jsi chyby kterém jsme si pokročilém ale uznává nesprávnost svého jednání ano. Ale necítím se být cel tak se nedostal k upravil k tomu aby se vrátil ale teď zase na další z nás se vjem které on ji ze jestli protože nemá co by tu telat se. To ho po stoupá do přede ale nastane tam bývá v krajině a on musí z nepřeje být jak kroj mně to znamená to již cením osobním. Na vší hodnost události na něho doléhají svým takovým způsobem že on považuje za nutné ses toho stavu to jsa ta. To bůh její si ho z l k koly to se přeli chce dostat za nutné aby se z toho dostanem ještě nějaký přes. Tomto stavu pobývá než si řekl je půjdu v tom okamžiku když řeknete mu lidu kam se asi vzdálenou od slova domu. Dokončí jen ze který by byl nikdy neuměl najít cestu nazpátek a proč on není tak snadno nachází vzali o do. Tomu se tam vrátit protože tady když člověk nemám mít vůbec nic a když není se sebou spokojen se dostavuje je. Samovolně poznání shora směru směrem nebo to není pouhá poučenost kterou předtím se do něho lidí jeho přátel si který si byl bědou otce to postavil vrátí co pro toto dělat pro. To je pro podle původ nebo působí jako to žes znám kde od kdo se že potom to se mně stalo po protože tomu budeme mají jsem věděl co je správné ano takže. Jsem tím tou chvílí míře do otcova domu aniž jsem to měl před sebou své ale tím jsem jednal správně čit trestal když člověk po třebu jednat správně když byl nechce jednat. Jinak ve správně tak začal se mu dostane tohoto požehnání že více správné ne nebýt do veliké hlouposti začal být ale jen vědom více správné začal to tušení lidsky velice. Bujení záležitost ale to ten se potom promění jistota takže jistotu vědom čistotu a to je cesta do hotova do bůh čili to že bych to jako jsem byl na cestu do otcova domě kladný. Víc ten další provaze je protože přicházejí k otcovu domu přicházejí to sou domu to je to moje přednost výrok ven a teď. Se nachází tam svého bratra který se nikdy z toho otcova domu nevzal ho je to to je případ jsi. Tragický fu protože každý na této cestě poznáme svého bratra určitou část svého které je ještě dělají. A říkáme si že by nebylo správné sto rady padnou že vede to dostačující pro ten pokrok na to prostředek dobudeme se tady je mi myslíme smysly. Ten kryt zastavil není jste dostal jsem za to že jste předešli tam člověk vrcholně nespokojen být ale teprve když se člověku dostanete další fázi milovat veliká odměna za tože. Převrátil z toho stavu málokdo dosti tak bez ještě za pudí toho který zůstal v tom ráji který chce být v ráji nebo zůstat to brali a říká že to správné. Tyto v ráji takže nebylo tyto nebezpečí ustrnou brali ten mít rád rovněž duše se všechno o to že neni kde jedna je bez nediv se že se sice nějak je tu. Podívejte se v by vám řekl jednu závažnou myšlenku kterou ode dobře znáte a promiňte mi žili budu říkat dobu nikdy si jest pod co. Tady domu neodešel a proto když do něho vstoupím víš tak si jenom začneš uvědomovat že si tam vodjakživa. Jsem pořád v co odtamtud odešlo to o něco okrajového kterou my říkame jsem vědomi po určité skutečnosti která je jediná. To nazýváme miluju s ním a to o bešlo z toho otcova za nic když my se od boha nemůžeme o to hnout přátele to nejde tato viděl že v rozhodlo kam by se to miloval na otcův dům protože. To se tolika z nás nějaké obsaženo ten to nejsou odvede podmínky pro by se bavila protože se toto skutečnost ve zažívaná je pro nás pokud se do aspoň trošku dobře dal kterým je pro z rozhodující. Je v kleci tak pevnou protože nás se pustí v a že se to nedej se jestliže by například přestalo že vidí těm nějakou technickou závora přirození při kolečka do to bylo taky takové. Se dostalo ke z po mým se o to z klidu třebas ve formě toho že se dělo správně se mi dalo co zkynulo teďka prozradil ne tak jestli to zastane jsem celou cele toto prvé chození den zatím řekl mu. Marně k te taky kdo promarnění promarní předala jiným způsobem než takhle postupným promarnit můžeš velkým zaujetím například dejme tomu tak to není víření. E dejme tomu to šavel pro mal měl svoje zasvěcení u gamaliela a to nebyla maličkost byl jsem předtím nevím z nevím zda to bylo v těle nebo mimo ano. Pro něco je tak von to pro máli jeli tím že dal za bytě křesťany a viděl e tím zaujato z křesťanů pro toho boha. A ta zaujatost jak jsme se vyprázdnil od sme tou je za by je a jak se u vzdal že oni mají pravdu přešla samovolně na něj a byl chycen ježíšem kristem se. si pamatuju na výrok k se života svéživotopisu e svatý terezie z avily když jste byla nešli vydat tebe praví zase by byla. Že nás mít sester za krátkodobou o si dvou ním prodělala vývoj který dělal kterého se potřeba tu desítky let v celém je tajemství božím že to tak víte udělat ale. Te to jde mi o jeho její sestře která to tímto způsobem tak bych se prodělala nic nevíme nevíme že to byla svatá teď. Ale zaručeně to nebyla velká svatá kdo takle bych nešlo protože je to velká svatost lidská vánek tím hle tím tak přinest sebe. Svým těžkopádným způsobem a tím pozastavovali se na každém pro ku k sem protože to budete vážit k tak prože tak řek bych tak těžkopádně vážně tak že si tam vody. Jdete se ta že ani nepotřebuje dal duchovního vůdce tak aby za to za za vůli nás odlet tak ona potřebujete byste tam pod byste které tam tak je svěřuje peklo ke svatý kasty. to které jestliže ten kdo sem byl no to si vole tak se do že do takle co nebudu někdy protože jsem je to šlo velice lehce všechno proti vám to bistami vidíte ne tak to bych to tedy o co. Měl řekl o sobě tak by to tak z víte jsem to škole chce nýbrž námi říkáte to by se to říkal nebo známe ale nebudu proto do pěstovat sino tak proto stojím ale že je to prostředky svatých. To to světla protože bez nich by ten svět se nebudu kupředu jsou solí země ti učedníci páně byl ve čistotě proto jsem těžce umírali tak jsem to mučení velikém na tak. Dále pak i které dal ke to prostě to stroje půl krista názvy přes všechno to protože měli ducha svatého janem všechno eště tohleto toto srovnali nastal věděla ska darovat je tu mohla. Tím oprostit od těch to strast a byl ten jeho proč se toto se ale jedno protože dosáhlo con prvního nebude svou vůli jim dal ze protože je dosáhnout nebude možno vůlí bo. Živý z z poli se s vůlí boží konal vůli boží že dokonáno moji vůli říkal protože ten miluje a do miluje toho vezmu k sobě tečka to vede. To se po nebi jich tenhleten vede čirou se říká že sedum nebdí a to znamená to mně připomíná něco co mně říkali tam v tom astrálu. Moje říkali my taky víme že tady sedm úrovní a ta se úroveň do dokonalo očista přebýváním bohu podobně ale většina z nás se nedostane do toho se. My mého nebe nýbrž bude se musel znovu chtělo tolik na žil oficielně rozum ta ještě byl jsou prosím to to říkal protože obdobně mysli se i na úrovni astrá. není to tak úplně který něco co se do odbýt jenom taky za je to jde přes zajímavé jestliže ve starém izraeli se mluvilo postupných nebes. Ten tak si to jako ho přebírá mám tak že oni nějakou extazí se dostali do zvané nepravé se vám jsili. Jako tomu být číňani jak to by či který jim dům která plat jenom pro něco šest nemožná záležitost stalo sebe by se jim to být spasen z toho protože tu spad že co se člověka aby se vám s. Tak jsem jsem to co to terezy je nit říká jsem z pro se na jsem ale nebudu mít pokoje dokud v poslední duše nebude spasena když se si tak je to zasto se tys. Ty svatý terezie protože jsem byl z pole to si se všemi dušemi no kolem pro nic tak jestliže je to byla nějaká se kterou tato dalek se do toho svatýho pavla. U toho šavla tady který se dostal do se chtěl nebude takhle takhle bych to radši nazval vstupem do ráje jiných toto nazvali se dal dívají se mi nebesy sebe do nějakého stavu rajské. Ve které se zase padá se třeba svět to tak by dopravím stav rajský že byl cele mal vám dali se o to jsme se padne bohužel to jiná věc si myslím že celá za ani věru není. Možná sto myslím chybně je vy si my jsme si něco jiného se vůbec to tady nedostane na tu za to semeno co se lidmi to to to dokonce maloval ta dělo budo upoma otci bohu přitom tu ustavičném tvoření a přitom. Všemu tvorstva všemu tomu vývoji se to možné podle asi takových taky zapotřebí to proto to takhle kde je ten se se myslim že by bylo zprava vede kdyby všichni odtamtud odešli jo protože děl si. Tu malo zatím z víra začli jsem splátek k otci ale to nerozhodující ji jak jste mi nebi je kdybychom vyložena tolik kolik chceme ten své jsem tak jsou to úrovně. A bůh je napřed úrovněmi a vím co kde by dobrých skutků to je s na jejich kterou máme po s pojí s bohem no to je něco oč. On řekl ježíš kristus vše pro to budou mít sil místo v království nebeském i ti učedníci kteří svůj život obětovali pro něho a tak dále čili. My to můžeme zapomenou ale neumíme ten proto se musí ji mezi to postavit co jsme při žit ale u boha to za to mu to není tak že tam je to správné a. Před pro člověka proto do proto to povede zvlášť tím způsobem že toto se považoval za nic co dosud dělal jen ty určili cit páně považoval všechno za nic protože veliké zázraky a posel tomu zády a přestali věřit. Ježíše krista protože potom co u toho toto toto co nadále nebudou do se začli věřit a jsem taky považoval se na světe všechno předtím za nic přestal světel zase za nic z toho. Ve světě neviděl zase za nic kdo to nebe jdu tímto způsobem tímto to to to tato můrou u protože jestli se ukázal že tak by se těmito skoky. Jedině se nemusí jít kupředu napřed dobyli skok čili on se zrodila tomto sedě to byl skok s tělem dolu potom kdo bránou úzkou k ta při skok ne za dané. Ale ten to není jediná metoda nebo jediný prostředek tím se pokračuje nýbrž jiným prostředkem jen když je potom rostou. Určité pravidel určitým prostředkem a přirozenou přirozeném pochodem samovolně se chopil prostředku nového si myslím že když šel pod kříž. Za tím ježíšem že se nepotřebuje nějak přemlouvat nebyl to bylo samozřejmé pro něho se tam půjde s tou pannou marií no a tak tedy na každém novém stupni vývoje. Vem cena co stává samozřejmým co předtím bylo naprosto dostupným a proto se nepochopitelným a je to tak co můžeme že nejsem schopna jednat jinak a to na zase by na naší dána to jsem. Cesty tanec byl zasto to padne jak se to by potřebuje silo toho aby s kým se chce od člověka a bylo to byl další jsi mocnější prostředek jenom další míra odosobnění a to další někdo osobní se do. Stavy samovolně novým prostředek je u skrze to je že byla nebyla to pravda samovolně se dostaví ten kdo to do to dal sku a to oni se měl stal. Ale ta moje i jak per říká zdánlivá neúspěšný s na duchovní cestě je ona způsobená svou tvrdostí. Protože jsem neschopen a nebo mo měkkostí to znamená že neumyl kdo se pral nějakou vůli jo kterou by se někam došlo. Ano stačím sebe a bych řekl jednak tvrdostí a jednak měkkostí tvrdostí v tom smyslu že. Je mi velice to tak po na el již na prostředcích které si zvolil a nad oni nikam nevedou. Ale ty si říká do nikdy nebo možná že by eště a tak dále mohli je kam let a tím ztrácí strašně moc čas protože jakmile nějaký prostředek třebas. V říkal světský takový dobré konání nebo špatné konání ale třeba s koncentrace jaký vede soustavně umu na dvě vem to ježto nebyl případ také. Bolela špatně nebes jestliže tyto klasické prostředky meditace soustředění a tak dále to jsou hodné tak jak se přednášejí ty jsou hodné. Tak jak jsou musí běžte když nejsou úspěšně jsou nebo hodné to znamená do on zanechat tomáš zanechat ale že to dělat zásadně jinak sou lide a jsem si myslel že to. Pro tebe bude takovým způsobem podnětný vteřiny to musí dělat ala post dělala to znamená každý týden zásadně nový povstaly a z toho. Vodit novou meditaci to jsem myslím navrhl tato si možná dělal mám dojem při ve stalo ještě by se dal tři roky že by si se musí nic posteli jdou ty nejít mu. Činnější vybral by se z chopil to de presto svět všeho zkoušejte dobrého sebe ž ten toho by si potom se dostal nějakou u stálejší se kdybys ty principy nemusel tolik měnit. Měl způsobilo stačím to o tom nad ono je a druhá jestli si příliš něky a to při řekl protože si příliš mě. Jak se dovede protože let to pole něčeho co si buď znali jednou za správné co kdo je všechny ruka si o tom že to na tebe působit tak zrovna tak. To se stalo bereš ze by nich příznaků ten třeba své slabosti kterými se dává chodit. A protože se to byste všichni a když se po sobě ohlížíme tak nemůžeme od sebe odejít vracíme se k sobě příliš úzký oku odstupu od sebe přes. To snažíš těmi jinými metodami o ten odstup poctivě trestal se snažíš toto dosti o o vstup od třeba na toto ska se to odstup o to ve protože jsem totiž tři věci ji který si vzal zpraven a. No nestranně není příliš do měkkostí že podaná při mi dojmu které na sebeza způsobili nás těmi se dává strhnout tu by malomyslnosti a anebo toto brvou. On rovnou myslet je unavuje i jak je nejede prvé za přát na mu svoje povolání svoji poměr k rodině a bude poměl co. Je tím do cesty k bohu upozorňuju vás to jednu věc a jestliže ježíš těch i dal. To si ji řad svatého petra tak u napřed nechal za lovit druhou tím vo zná a když v petr poznával že nejde o. By se dal člověka tak vstoupil dostat ježíšem protože to byl hodně ptal jsem tak si myslím že by to mělo by tak jde do bohu. Že by si směl staneš milý večer poctivě říct vepře tento by těm jedu co se neskládá. To se jim zaměstnáním svým poměrem proti mně svým poměrem čili jednání se sebou se přibližuje k bohu. Jaké konkrétní kroky jsem mu dělám v v v jak to jest pravé totiž my se za každé roku za dopadalo k bohu tak je sprá nejen i my se na tom aby se to bohu líbilo. Samozřejmě člověk málo takovým jeho šel prostředky jeho si říkal no aby sto bohu li bylo to zase třeba abych sebezapíral a na ten sebezápor to velice neruší pohled. Čili on byl to o že na to je do své činnosti pudu čili i ve věda na sebe e činnými třeba sebe zapomenu tak. Mně to dokonalejší služba bohu ti potože to moje se do co samo přináším možnosti jak sloužit bližnímu tak toto v tom obsaženo je tak to co nemusím váš sledovat ale co tam je protože kdo to. Povede sama na sebe tato to všechno tebe ohled na sebe na ty dělat to řízně a toho světem systém který mám za to dávat a doby asi vyneslo neni. Tím přiblížení boku prosím tak jsem ve přede dělali tady že jestliže hladem ani protože jsou hned čili velice bude záležet daleko by sebeza ten první. Protože s na tom posledním ve nás než jak jsem takže jít bych obrátil svou odpověď dal jsem si poradit v tom smyslu že že řeknu kdy se vám radila byste se ráno šel. Kdo to dovolil od boha byla nosil k tomu co svému přeje není do v jeho vůli zen a aby ho odebral si od toho na to co nemusí přát dala byla dal se přešli k tomu co on si pře abychom dělali be. Samozřejmě kdyby to mělo by tak mučil ne tohleto tak bych mu se od boha přicházet do tohoto světa musel by se chci třicet potom. Plným právem jinak op těmi nebo jedy od provádt z posílal vám mezi nikoli mezi beránky my jsme si to tím že ano a vezměte si sebou. Jak se me když op ba se za peníze úúú abych vás někdo mi hodní od ve si tak se tam tat obuvi své ovšem byl víme že. Od boha vědomě ráno nepřichází totiž se sice po soustředění nebo meditace ji ale to chtěl nedo zavádí do takového stavu ve které by si se mně po. Litoval bede že se obrátí do v době svět bylo mi na že mu mýmu od mu na ni my v době jde nic dělat jsem mu nic že kdy od boha vidiš co dělat. Čili nemůže dobytku všimne také to představu nic prosím seděli takže je vám rad tu trošku nějak mít rozum a to. Takovou ale když se dáno co před kde nebo medituje tak ses snaž od toho abys jsem se. Vybavil kdo mylně svého buďte na jehož pravou přijali živých to mně se ho od se odevzdanost odevzdanosti to družku malinko jak uvidí se si to sku. Vší do toho nessi brát od boha do nich ale umět cele odevzdávat odevzdanosti do jeho vůle bylo cíli protože ty ty i pro živý nejede nec si si vědomě synu. Od něho se tak odevzdaností tím budeš sebe nabývat be prvky budeš od sebe na mýho že si chtěl ve dáno jsou to co si za ním nebo kdo to jsme měrou. Odevzdal že znamená dal mu dal mu o tom že od boha přichází nich sousto málo totiž byl za následek odevzdaností neboli jsem měl my jsme vede nebo du das od toho že od boha. Stal o po velice správné že je to milost od boha že bude potom beru váze jsem z potom žil tak bych chtěl aby se to byl obdobnou situaci ji že když to nevidí se s. A ne když jenom protože doba tvoje zaměstnáním je věc s bohem povalena a bohem dal nás tak potom stačí není dobrá. Jde do odevzdanosti to si to to to to si tomu úkolu vím ale při proveden poslechu jeho vůle a tu těm. Musím říci že by neměl podceňovat jeho hlas tím na všech úrovních to znamená přesněji my všiml bůh to byl promluvil skrze. Pak jen ta jednou skrze ses svíčku jednou skrze kole nedávám a tak podobně jakmile si tohleto stal ne...