Karel Makoň: 83-24 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jak by si to o to stane že pocítí z se tady o to by to do stará víc než jak se to vám mně neb otci jít tak z tohoto pociťování viz děl o jo o co an a jestliže. Viz pokladnu v tom případě přít onu z milosti a z ku co s tím mám dělat. Aby z pod se to otázce nebyl díla dále nýbrž by a. Nech nebi po nýbrž co by se ti na a hodilo a to nic za na ale nebes tohoto do rozumu co mám jít za tím by z kdyby to byl narůst to vám bylo rozumí pod ku osobní případ jo není mu v a kdyby z na s ve nebo pod te práci nebo mezitím maje. Mám na bůh by si měl bot no z z si to o ho o to bez víc ale bez ona si na toho jak z si za ním šel. A dále ta udělí předsevzetí že toho příště bude využívat. No musí doby tom kdy se za ti protože si to co se vždycky kdo jiná ale že to třeba se byli i na své aby se aby svoje činnost se dostal do pod čí vůle boží. Protože ono to nebude tím způsobem měl si dospělý člověk jsem byl dítě malé. Ale aby sto o předem odevzdaností pravdě a co svíce od umýt tak bych na watts by děl citu a cením kdy by s si jak komu se cítil pod to je pravá při denní která ještě bičem stávající kdyby se z cítil kdy čela. A bych na dně. Kdyby se cítil by čem a aby z nebe na tam mohu nýbrž aby se s praštil. Co je mi do sebe víte tady náš jedině hodno tím koho jako ve svém zaměstnání a stejným způsobem si na po či jako jsem ano. A no aber nad aby si novou sílu k tomu aby ten poměr že by vnímá stejně protože jak koho. Tomu pacientů nebo tomu který na chci. A kdyby potom zbyla nějaká op protože si při vánek na není smyslová. Ještě na pána boha tak by neradil ne o ubírá se svým nemít tak jako ty máš dycky vezmi jedem. Že to rozebírá slovo za slovem případ za případem a pak to třeba na dva a půl roku tone ba ještě mír. Nýbrž aby se snažil nezapomenu na ve tajemný a šel svým mám pod výsledcích činnosti a kdy jsem bral doba ku celé obětoval bo. Říkal tak na to měla to od toho toho kdo době na to za za to pro jeho tone za mo. To bylo tak je tak svůj výsledek dobrý špatní jedno vše činné toho bez své mysli. Ve jsem to jim nebudou není i ve svých sil aspekt pro jiné obětují tobě jo no když u o co od co by tam samo ano. Tám a on se tak bych chtěl něco říci kdybyste dovolit mu tak patra. Kde než bychom se u krista nebylo poledne nemá cenu že milovat a bych si dovolil říci něco na opravu tradiční proto jež mělo chápání indického že totiž jsem musí mít čit a když se nezničí taktem pokrok upře du nejde ono je to pravda. Pro ba ale indové mají jednu nevýhodu ve svém výkladu rada na tím že na začátku a v celém prostředku do konce toho kdo je poučován vede mistr takže my v jejich výkladech postrádáme ten prostředek. Teďka jsme právě si tam četli ta dvakrát výtku na přímo rozvine začala konce proti sobě v tom v tomto dány od se tam úplně líbí a totéž platí třeba s pod spise které nám docházejí třebas vším mi že tam je například řečeno co je nic nedělej nebo jednej a nemysli podobně ten nemožné je to všechno správný ale je to pro člověka. Ji byl doveden k tomu nemysli není a jednání bez myšlení kdybychom jednali bez myšlení dobyto dopadlo ne a jenom protože když ten mistr třebas bez metu vůli toho žáka svým věděním ve nad sebe tak zastoupí ji to přemýšlení přemýšlení samo osobě člověka brzdí ve strašně slova vás záležitost vedle intuice vede jak tomu říká o robindo ghos. Supramental jeho myšlení které nebylo pravé jsem kdyby můžete říkal jenom o tom konci protože ten tam do bez tak pod za mistra nejsem se u nás v evropě to mez temeno stará a aby někdo si sedl ani seděla do bytosti dopadat dal mi k aby se dostal duchovnu nebo by byl bez přemýšlení které se dělat to by nebylo náš od vší a. A tak bych chtěl říci tohleto že totiž kdo nám že totiž. Člověk musí být mnoho mu do toho by ten začátek aby ten konec si tohle toho. Musí se na učit to slova naučil lid vysvětlím ji musí se nad u či přijímat jako by měl mistra vedle sebe. Přijď na by do sebe sílu která mu zastoupí mistra to znamená sílu větší než on sám si ho která bude přemáhat jeho vůli bych to řekl ještě jinak musí se ztotožnit s novým které před tím nebylo to staré musí to být aby je jez jsi jsem neodvrátí bez lítosti od toho starého a neposlouchá. Začne poslouchat bezvýhradně to nové vých že pak vedle něho kdy je já. Si dostane na tak dále ale to by bylo odejme čisti do které ale jeho či že neudělá ani krok kupředu že pomocí toho byla protože hledat kompromisy tam se musí podle toho co není v jeho vůli toho žáka nýbrž z své vyššímu dělat jako vyšší vůli si je jistotou poznává to atomu z jednat. Cit o toho nejedná tak si měl od kdy je ti ten kristus za své velký zle příští svoje síly a jenom celobytostně můžeme ji upře a čím dál víc se chce celobytostní chápání nejenom chápal ale jedno pochopení ale pochopení věcí. A takle bych chtěl říci že když se dostane člověku a teď to budu mu tedy že by tam bylo v atd zatím ve ve kom bylo přestat je že jistotu o tom co je správné a taje jistota nepochází jeho rozumu. A on se přesvědčí postupně v protože začátku může mýlit hlavně v tom provedení toho o čem jistotu v tom že to je správné co se nemýlí jestliže to správně objeví. Ale k tomu uskutečnění toho co považuje za správné se může měřit tak tam totiž může nastat v tomto momentu kde k tomu. Co bych nazval z prát tam milostí zase u rostly čili jako uvědom protože tomu říkám nábožensky ale zatím musím také za návodem z ky říkal protože jinde to je propracováno. Ona do totiž na pekla nebo nenábožensky. Na to totiž není bylo v v žádném pády tento neví jako milost prosím. Pořádku aby si stačíme nábožensky s tímto pojetí ale slepota svědky toho. Ta milost najednou tady není že to nebi byl ten dar od boha. Protože nevíme ani jak z mi nebyli ani to neuvědomuje ani jak jsme pozbyli. A to je protože jsme řekli je to nevyzpytatelné obec tak na dokonce ano to vede do ten ne není. Tam takzvaná milost nebo po nabýt s co je našeho rozum ale je to pocitem jistotu větší než tam pod světem vidění tohoto světa se všemi náležitostmi toto navíc pochází zákonitě našeho odstoupení od sama sebe totiž my nejsme jenom určitým úsekem vědomí to co jsme si vědomi jenom učil nebo k úseku vědomí do na tohoto světa znamená. Že že je co se ve smyslech tak jim to mate přichází do smyslu bez pracovali mentální oblast my nejsme nám produktem. Naše mysl si že věčná ano ale jako celek se pro ten jenom tohoto li nejenom na tom tom závislí nýbrž o čem nevíme toto je daleko být a je to v na je objevené takové pole našeho nitra. A do pole se nachází za tou úsečkou našeho běžného vědomí. A jestliže du z toho od toho u řeku vědomí to znamená jestliže z toho nějaké mým on se budete se jím nepřijímám jenom ze smyslu nýbrž přijímám v nějakém ho aktu nějaké činnost jen kde cele od do tam od smyslové činnosti. Tak také tím s letem v tom o to přes za vinou normální děláme mého vědomí normální před ku a velebit. Snad se nějaké důsledky ne a tak dál ano a prosím takže není pro ni sela. Těžko pochopitelného nebo nebi ztraceného i ten začátek je v naší běžné činnosti a způsobil do tak zvanou milost bych řekl nenáboženský rozšíření vědomí. Za hranic sebe a tím nastoupení nových jistot. Ale jsem nemohl postřehnout dokud jsem se pohyboval na řece a be. A ta jistoty jsou minimálně v tej mně nebyla na dní temně v vtíravé jako všechno co vnímám ve na tomto světě. Ale bohužel tomu tak není one toho je rady vší oné toho klady vší. Ono je totiž do se osvobozuje z toho vědomě a o to o také říkat nestarat se a tak svoboda jeví hlavní tím že je svědkem větší moci která je zatím za tou úsečkou a ne. Od osobní mohli bychom říct že to bůh ale my se nedá po že vždycky můžeme o tom vyjádřit že to. Způsobilo vší toho lidského které jde za hranice toho normálního které máme překonávat kdo dovede říkají. J. I když to o malé do pod ego nepravé a tím se dostane dál no tak na tom není úplně správný. Není to je správná rada protože ta si může dovolit aby si to dovolit když je pod vlivem kdyby si byl kterýkoliv ale pro obdoba křesťanství kdyby si byl kterýkoliv žák ježíše krista ponechal svou vlastní vůli míře nepatřičné. Kdyby byl nezabil to které si přeje pro sebe něco ho. A jenom nastupují jme vím že nebudu. Tak by byl pravdo pracovali ježíše krista od začátku svého učednictví nebyl by mohl dělat zázraky které pochází z úsečky be a dále ve a ne a a a nebyl by mohl spolupracovat s vůlí otcovou vůlí boží jak se říká o žensky. Ne takle mělo by to ten následek že by napřed mu. Něco nebylo od jako tomu li dál co dělat aby se stal zrádcem ale cesta zákoník ta. Tato jidáš nemohl to bylo jeho přirozenost na on který ve dal. A jako takový byl vyvolen aby dal přednost ukázala co dělá lidská přirozenost která se nevzdává své vůle. jsem byl jsem ve dávat své vůle ale na škodu dalšímu pokoru. Proto říká správně podniku kterou by lidské šeptal nebo angelus silesius v když že by byl třebas maličko vůle osobní. Tak se nedostal do království nebeského vy do on to všechno volit převést např tikot lidské tření nějakém nad výklad. Ticho v i v těle nebo nemám na to čas než kam do tak jak to je nám podáváno náboženským. Ale ne jenom říci. Že jest li se člověk chopí toho co je za úsečkou a bere nabude jistotu která není obsažena v tom a bé. Tak pak je. Může se rozhodnout aby to sledoval nebo ten nemusí rozhodnout když se rozhodne žen kdykoliv tak se stává zrádcem a odpoutává se od toho co bychom nabyl že řekli zázračného a proto je bádat let ten je tam na v to jsme neobjevili v sobě na zraky se nikdy žádné neděli. Ale. Jestliže se to byl sví kdysi si tím řídí je třeba to nedokonale u skutečně ale pod kde se tím řídí jako třeba ti učedníci panně když chtěli dělat zázraky tou silou která u které by byli plnění jich ale byl by to nešlo. Tak nic se nestane na se to napravit totiž nedokonalost provedení pravil lidské. Ale to by byl by to dobrá vůle sledovat to co poznávám jako jistotu not a tím ne tím způsobem je veden veškerý duchovní. Abych nobel by to ty sledoval nekompromisně. Bez ohledu na sebe je svět se nobel do ty nedostal vůli o je tam nějaká chybám známe před která by se měla včas odhalit nebyl by se mohlo stát kdybych dále nabýval těchto nových jistot. Je že bych dal se říká česky zbavena cest k nebi se unavil ustavičným klepáním na anna ustavičně dobývání tak tím cele vlastně od bylo to začáteční ten první krok jenom čele. Život ve lidské na mně to tak jako do znázorněno v symbolice li to za života že to z jedné vody načisto nejde ano. Že jem napřed za to staré já. Do jsem vím nějaké nově se rodí vším o co mu říká nabude li znovuzrození nově se rodí tří mám ale to není ještě to nejvyšší které se dosadit. Kristus všechna vodu znovuzrození vše a bylo by že označil nenarodíš li se z vody a ducha to je začátek. Konec znovuzrození nebyl království nebeské. Ale aby tomu člověk jít rozuměl takto rozvedl potom symbolikou svého života k tomu bohužel jsme ba ti se zatím nerozuměli kdesi. Kdo mohli s to být žádné poučení no ale jestli je tedy nastolí nové a tak se nesmí ji li že tam se teprve narodil protože tam dělá a to je k krůčky chybné. Jistota aby tady byla to dítě nepochybuje o tom se tady narodí věží je v tomto světě ale dělá chybné kroky padá and co všech. No děla tak co to je také s námi ale když se dospěje na tomto úseku kdy a do umíralo od osobní mění jak stačila abych na tomto úseku vůbec z tam vůle tak se chce od člověka aby začal na konci těch pro možností přešlapovat. Nýbrž aby se zase dbal to toto a vlivem poznání které se samovolně dostaví. A byl toho poznání že kdo rovnítko mezi tím do poznáním a s tím co budu říkat je kdy je tohleto no každého bude po tak dobrá se nová jistota širšího rosa ku ne. A to nové zázračné je odbouráno přibít přibral ho do ho. Ten mentality člověka nebyl bych rady by sto přivlastňovat pochopitelně ano je nesprávné i to že si při vlastně že budete si že to nemělo. Ale jestliže toto se stane bez těžkosti z tomu člověk. Vy neb neklade překážky a když v stačí na úrovni od osoby mění. To znamená vzdalování se od sebe zapření sama sebe když tam na úrovně se udrží. Tak zase jsem tam dostavuje uskutečněním nových jistot nejenom jistot těly jejich uskuteční jsem to život tady je to jedno uskuteční například ve úsek života od ba rození ještě po jordán. Tak musí zase opustil jak jste viděly ní. Tom evangeliu tu rodinu to prostředí ale ne že by od utekl. Ale je je rovný jinak plat chci. Tak to přes ten mi primitivně brali se být za rovná el do nějakého zákon tím nebo klášter nebo pout nebo. To jmenovali se nesprávné. Kristus neutekl tady na poušť že ono když telat čili jednat doba přechod nová oblast přechod velmi do musel se vyrovnat s tím minulým na to musel přemoci. Ve tam krásně si o lidsky vysvětleno a jestliže on se potom dostal dával. Tak pak nové funkci zasel společnosti sloužil ale vyšším způsobem než mohl před tím. Tak to projevilo ve po že jako vládla mu nebylo to jedno. Ale bylo to byla do vyšší forma služby a zase je bych to mohl ve zdál kdyby se byl nevzdal pomocného takhle vybudované ho. Se s křížem tak nevstoupil ani na kříž že nebyl moc seslat říká náboženské k tomu se do kdykoliv nebyl při do vody ve ducha svatého těm učedníkům né. A tak dále a tak ten vývoj se může dostavit na kterémkoliv kroku jenom šel zastavení na kterémkoliv kroku znamená pád za jenom ten jidáš který se zavraždil jako by se člověk vraždil ano není schopen žít na vyšší úrovni není to žádná úrovní nad pozemská ten člověk žije tady a nemá rozšířené vědomí ano. A z toho vyplývající rozšířené možnosti a nábožensky řečeno větší milost nebi si nade mnou větší milost od boha.. Tak to jsem chtěl říct že když člověk není veden. Proudí jak se říkám bylo z to jsi pravou která mu schopnost znal jenom rozlišovat správně. Ale vykonávat to co z mi za správné rozlišil si tím nedá na kterémkoliv tu ji vést te tak živý to nižší a to se mu plete do toho vyššího dění proto neviděli ve nebyli také provádět se na ty věci mně to byl pro prožívali be li že. Těžkosti stagnace a zase velikou blaženost za vím ku. A nedovedli pochopit jak se může stát to o jednom vás do pravého přecházejí atd. A některý straně moli pochopit co je to za jednání boží když jak možná tušíte z toho co tady vykládám. Dostává se nám takto do pojetí boha nového zeptal lidská. Mít po lidské milosrdenství je a to ve lidské poznání je jiného druhu než že milosrdenství boží ale též poznání od boha pocházející celé náboženství ale také i toto rozšiřování vědomí doufám že budoucnost může do tam že je nad pátém století na čisté věděli že nejenom nábožensky založení ale i ostatní e rozšiřoval vědomí vědeckou cestou i. I nábožensky založení i ti ne na od ty. Že to bude rozdíl mezi kristovo a. Věřícím člověkem neboť on je vstup tomuto ših ženou vědomí a odtamtud sebe do upřímně smát tomu se se mnou rod je se kdysi rozcházet. My se to nerost a cit duši ale chtěl říct něco jiného že totiž tam v této oblasti v člověk řád hodnot v. si řádu hodnot tak na něho ten ježíš kristus s el naznačil v otčenáši. Řád hodnot který ten ke kterému do člověk nedorostl a ten řád hodnot je pro něho závazný. Nejenom tím vel své co dělat co napřed za to potom na životě se před do ve do po napřed na co potom čemu dát přednost protože nebudou vel musí doby či neboli z nebe o dobrat do co anebo do musí byl po menší je tak dále i na těch vyšší byl to platí jo. Tak tele ten řád jemu vodítkem a ten než a když s tím je vlastně zákonitost na vyšší úrovní. Takže nějaký za ho do člověk i tady v tomto sví a to celkem přesně viz tím u je ta. Ve které je tak když jsem za zachovává tak se přesní udržuje v této kleci. Ale nemůže mít nejmenší naději že se z klece dostane dál to byla dávání jenom tohoto řádu. Znamená bez ve svém om by nech ty úsečky vědomí a ano a bych za cel bez překl do k k když je mu přes bez zdát že vedle sebe existují třebas tři já. A tím prodělal pokud při minulém století a bylo vědce cenu tohoto století zdá měnil psychiatr francouzský věr žádné janet a mohou li co třebas tři jsem teďka ale překládal vám bardo i s komentářem dispozici upozorňuju před to dostanete tady ní. Jo a takle tohle to. Si nedovedli vysvětlit jak je to a nedovedl straní tím by svědek toho že při vedle sebe třebas existují. A závada je aparátu myšlení toho člověka. Že kdybych se sebevíc snažil potřít minulé a nastolit v mít za nové tak to svou vlastní vůli víme do k a. On se máte ne ale je to mít od prostředku k potírání toho pravého já. A ten úměrný prostředek z ho mění po svým to stane jsem to měl zhruba obsažen ve slovem který není dobře rozumět na to po. Vysvětlím zapři sama sebe. Tomu musí prali dál zapřít ale svou vlastní silo od od jenom nejít ne. Ale když to zapřel je a trvale za dělám tak to staré se umenšuje. řeknu symbolikou tam hle jednou zážitku velký prostor dostávám malým a přednostní takže na trati nepřekáží v. A kdyby se člověk o men ča walt tak je s ve to se stane let tak by mu to překáželo na trati a rozvoje nám to přesto jsem si duševní choroby. Ty nejsou ve četné oblasti náboženských ta psychologických myslitelů to sela by ne oni neumí prost použit prostředku který teďka bude řeč ano a na ty prostředky ukazoval ježíš kristus když mu velká čest na každém kroku. Když totiž učedníci panně vstoupili do jehož poli tak tam vstoupili jenom že jo. Aby obstáli při konci světa be který se tehdy obecně věřilo aby z toho on cele přešli do spasení dovíte co si o tom si kristus myslel obejde že žádný konec ceta o nebi vinu ve do hlásal že od nabude protože amen pravím vám jsou mezi dávní který teď to za žijou že myslel na osobní zážitek konce času časoprostoru se. Konání nějaké všech úrovní že to je byl ve jeho evangelia a jeho obětí nasnadě to je přístupné ale jak to ukázal velice názorně po tři roky kdy víte si si sobecky přáli od vypočítavě to nejlepší pro sebe na věčný život nutil k tomu aby se starali o časný život svých bližším te a jakým způsobem. Bych si by jim bude nenechával u sebe zahálet než si je tam na to se modlit vůbec vody pod že radil oddělili od z na že to byla první zázrak. Oddělili po mu o pomáhat bližním a on jim radil radujte se nad mi svými a. A plačte s tak řídkými nebo jim radil zachovejte ve svém vědomí celou stálou hodnot které mají normální lidé ale zacházeli nesmím nově. silně pochybuju když to udělal první zázrak v kani ve zk je nebudu tady se to dělal jim byla si pro lidský význam ale když se že tam tyto udělat proto abys tam mohl spí. Kdo to udělal z lásky k těm svatebčanů kteří neměli co ví. Tak daleko ale ono vás. Totiž jestliže my nežijeme v tomto životě plně když je tam cítíme ustavičně nějak ne uspokojení když je to tam pořád semen do z tam chovat. Tak se do víme zuby nehty této úrovně a nemůžeme se od tam odpoutat to jeden adekvátní prostředek jak to tam tu dostat čili jestliže se chceš třebas naučit na toto jsem je ani lidsky např se and lidsky protože. To bude vadit dalším duchovním postu. Protože tam cokoliv chceš udělat tak do srovnej na věc je to vím et lidsky v pořádku nestane lidsky pravdu tak to uskutečnil si to byl bitva je tak to pod si svou vůlí ne a to jedna věc z z do se o debat protože u se dostat za tu hranici a druhý ji do daleko důležitější je protože oni pomáhali ve bližnímu který jest nestalo o věčný život ale aby byl zdráv zabit tak dále. Tedy ve věcech které jsou velice vzdálen domu spasení které se týkají jenom tohoto světa a v tom mají po má. My jsme tady odkázaný naší společnosti abychom si pomáhali ne do nebe ale tady v tom svět je konkrétně to na podobal abychom je vše o li svůj života život svých bližních. Vůdce bez ohledu na sebe najít jenom kvůli jenom a ne ten úměrný prostředek k tomu co od sebe za o věc vycházeje a ne způsobují sobě prázdnou do které jsem ber víte další úsečka vědom a jak se pane není. Je ve vědomí je moje sebeláska která neústí tam nic jiného. Ano. Ale tady je představa by se na tomto ukazoval na každém kroku jak vám to moje tam je kou před kdekterý jeho nepřítelem no. je tam ve bezvědomí takže nemůže na nic cílem ve tak něco a bez to na sebe to znamená nechal tam není zela. Vědec se za to nestydí vůbec žádnou pochvalu v s žádnou odměnu v myslím že naše společnost jak na poli. Tak je to na západě nebo na východě vychovává k tomu abychom většinu své pro květy práce. Pro tu společnost rezervou báli. A nás vychovává nechtěně každý mater stane oné na vás tomu aby to co do opouštěli. Prosimvás toto dělejte při mně. To jeden z těch let základních prostředku jak se dostal za hranice svého normálního dostalo normálního nebo normální šíře vědomí jestliže člověk cele nezaujme bez toho na sebe tím v tou v je při době ctností toho co dělá. Ne. Tak marně se bude snažit nějaké duchovní modlibě která potom bude následovat o nějaké povznesení nedostane se dál na když se uklidní a novou možné ale k poznání se nedostane že to platilo i v prostřeli všichni řeky mystických který o tomhletom nevěděli dostat se u zabila setkal kteří proto nemohli rozvinout do pomoc bližnímu ano a tak dále a tak dále. No ale když se tihle ti učedníci naučili jednat dobrých dní ho. Opustit své před tím opustit své to znamená co mně na či neopustit ještě pořád sebe. Ještě na pozadí svého vědomí měli touhu jdu být spasením ten nevadilo by přerod tímto nevadilo oni si to moli dal veliké zázraky. Ale protože kdo tam bylo tak museli být na dalším přechodu o tohleto o brát ti dokonalé je ježíš z zbavil víry o které před tím řekl kdo uvěří spasen bude že pravda pro určitou v v úsek postupu ale za určitým úsekem postupů víra nemá cenu je překážkou naděje rovněž překážkou protože nás vybavuje z přítomnosti. Kterou máme žít intenzivně jakými že nevíte je tak že žijeme nežijeme skutečně chce od nás chce skutečný život žen no a teď jestliže je tam zbavil viděli protože oni viděli jak potupně zemřel oni na na netušil že on se chtěl zmařit víte tak o mně bezmocný tak to všechno to co nám chyboval není pravda od zapřeli obec cele i ten petr. A. Z přes cením těla dost a tady stranou kdyby byla nepřišla další milost tak. Že my tomu říkáme na milost na širší svým vědomí tak by by se dočkali ani to seslání ducha svatého. Takže ježíš se ještě se vrátím k symbolice ježíšova života říkal nemůžete pochopit co pochopit jak to cestu pro ducha svatého proč to nemohli pochopit protože všechno posuzovali hlavně svým rozumem a rozumem se moc věcí pochopit dále za tou úrovní na kterou jsme zvyklí kde se s smyslová informace zpracovává ram mentálně už. Je něco co z nezvyklého se z smyslových informací a tedy to také nebylo mentálně zpracovat tele dost dobře rozumíte mně. A tím tedy tady nastupuje obraz mentálně zpracovat tele na to na za rozumem a rozum do toho čím dáti co říct. Tady se otevírá půda zjevení to z od jak se to jeví člověku. To znamená že to najednou neví jak to protože to předtím smyslově zpracovávat not to nebylo jeho smyslech před ti a jestliže on se dostal do oblast ni tak právě jste to na to řeknu nábožensky vnuknutí pocházejí nebude jisto ti a to vás síla v nich obsažena takže on hned v ruce uměl. To je prostředky dalšímu postup. No ale ono v nich neměl přesto činného než zapři sama sebe zase musí zapři dokonale potom to které u dohasíná a všímat se toto které se rodí a pak musí do se za při to které se zrodilo bohužel to takhle. Kde byl ježíš kristus s se z brát ale na kříži opustit své učedníky před sebe byl bez vrátil stavu neviděli. Byl byl byl bývá oněměl strach kdyby byl býval měl strach o svou třebas matku kterou ještě miloval tak na tom kříži neobstál tak otatní cestou dal říkal buďte ní. Nebuďte bláhoví li vám nemusím být na tom nebo tak nějak nesestoupil o tu matku taky nemusel nic na protože nechal tady jednou učedníka svaté velel na. Který měl je symbolem vlastnosti lidské které říkáme láska. A. Tam není nikdy dotčena jak říká a o lidských že první kolik je apoštol pavel není dotčena tím že musí čekat kdy se musí něčeho vzdát naopak tím roste ano. Takže ta láska co od janova na podaná který by nikdy se nevzdal od ježíše jak vám známo z evangelií proč na tím že se ježíš ocitl na kříži ale dal jsem se znám s tam jsem se tam s matkou ježíšovo do na ve do plnou svou duši vědomě a. Po prát se se dostanou duši mu potom el. Byla hlavním byla do hlavní pomůckou na tom dalším duchovním vývoji. Ježto těm ostatním muselo stačit pokoj vám a tak dále tedy je prosimvás podle východiska se se potom na další cestě vyskytují prostředky některé není vší některém věčný hře a to je závislé na východisku. Do východisko bylo láska el tak tam není třeba tolik pro chop pokoje vnukat tomu člověku on se daleko ještě vším způsobem orientuje láskou. Tak že se to za následek že ten mám dispozici vědomé soužití s věčným životem symbolizovaným pannou marií s znamená tou s duší která a za úkol od rád se nám jeví tou svou částí naší duše která se na jako jednají cí. Jako od doprovod na jak ku pomáhající a tak dále a když potom ti ostatní kteří by se odloučil od ježíše. Ve strachu se schoval dole někde v ústraní tak se dočkali pokoj je to semena let ten do se vzdal víry nebo musel se vzdát kdo se vzdal naděje. Ten se může zbavit těch svých těžkosti a může postoupit do dalšího. Pokroku jenom tím že zase nabude milost zhora. Ten tam symbolizována slovem pokoji. Pokoj svůj dávám vám v pokoji jiný než že jaký člověk si kdo si třebas relaxací nebo soustředění jakoukoliv že mu to nemůžete dosáhnout. Dostanete taky období klidu. Ale není to byl za vším vjem nýbrž že před kříže na to je kvalitativní. Skok a myslím že. Bych že se dostal by za do oblasti kde bych byl těžko srozumitelný na či jsem to tady skončil mat že tam se sliby tady bylo o něco dodat do toho takovým přerod je do stupně na druhý může trvat. Především je tu řada přerodu menoval nám nebo aspoň z mělo v milována které znamenají přechod z jenom z úrovně na úroveň. A nikoliv úrovní nad tím nad se do toho co je za úrovněmi proč tomu říkame mi náboženský bůh něco za úrovní řečeno nenábožensky je to skutečnost za časoprostorovou skutečnost. Ano a jestliže jde o tento přechod do bezčasové bezprostorové skutečnosti tak tento přechod se děje najednou to neni přechod který by u potřeboval třebas jenom na lidi protože bezčasově z ale něco zažívat nějak. Vám to vjem o do tady je najednou přestože tady to před tím vůbec nebyl ale když kde koho přechod z jedné úrovně na druhou tak daleko těžkopádný. Protože tam vždycky teče musí vypořádat s tím nižší který se překonává a tím se s tím že to nové bude ba povolal tím vel v ježíše krista který když se narodil nemohl vůbec nikomu o neříkal. evangelium nebo kát na mně se projevil nás ti letech dělat pod nadobro váze dát a ono k nebi tomto k upadal sled ty který se dají zpracovat dycky jsem opravdu velebil jak z nevědomí toho že všechny termíny přechodové se na nic krátí tak tady závad za běžný lidský život dalo st všechno stačit. Bez ba o váhání ano a mohu říct že například na tu nejblíže vyšší úroveň na ty dále vší mluvil na tu nejvýš jedy. Vyšší úroveň na které byl třebas am bylo židovský národ po dobu tisíc sedm set let takže je si by že byl přístup ježíše krista v do svého národa způsobil tohleto to bylo tisíce donce sled tak to se podařilo v lekat ke větě u mě. Navodit čtrnácti nás to mnou od nad tím za koho při vědomí při čem jsem ztrácel vědomí to co se stal dostali mezi život a s mal. Ale tím jsem se opakovaně musel vzdávat toho pod jsem vady do na od stalo v jednom a půl roku do vůle tak ve to se snadno dal dal ještě bourat ale o totiž vybral nastolit nové protože. To byla veliká potíž protože tamto nebylo dopraven a. A ona ve se potom těžko radila tak jsem musel počkat do sedmnácti let než se zrodilo další které bylo schopno samostatného života bych tak řekl. Nedalo příliš velké chyby. No ale přesto jsem lekla tu velice je čem se na tento pokus provedli oni ho neprováděl samo co bylo dal by z vědomi stane v sobě v tom že ti co není normální když ztráty do vědomí tohoto světa a. A přesto neztrácí vědomí jako takovém. Že to nemůže být budou co si na člověk to musí být na román člověk tady do máte před sebou. Čili oni dostat vědí že mají na mání letem co děláte vy to ještě neví že se potom nedivil no a tak je tedy dál takže jsem dejme tomu těch tisícsedumsetdvacet let příprav ji na narození vše krýt na které se mně stalo středu náš letech. Ten symbol prosím nosem žádným narození nebyl žádný když se to by byl nikdy nic tak jsem neviděl neznají. Ale je těmi důsledky vidím se to ono bylo že jsem si že to dostalo v sedmnácti letech tak jsem prosím tisícsedumsetdvacet let snažení kdo v tom národa překonal od tří a půl let do středu nás jak. Žete jak člověk sebe a to bylo řídil z tvých v protože v tom minulé nebylo od nebe a on se potom těžko věta dáš napřed to byla veliká výhoda z že tam do do petře kázal a kdežto když člověk by buduje to předešlé tak se těžko řídká mu známá jeho předností a protože nějaké kompromisy v. Tam dodal svého třináct od půl dokola. A ale dovršil své na hle nečekaně. A potom přestal svět ve se před dalším přechodu dovršil za se nečekaně ale náhle ale příprava k němu. To hladem vší dobu devět let přítel dalšímu přechodu do dalšího jo. Do dalšího přibral do dával dokud citát sebe dát do roku padesát za to mělo to s po štětec tomu trvalo od do podle pořádal pochopit že přestanete cestě nemůže zastavit na protože na rozdíl od co indického způsobu myšlení křesťani nepřicházeli k bohu nýbrž do příbytků boha to znamená mají možnost se permanentního tví bohy. My se nikdy bohem v tom pravým slova smyslu ano v tak do na doby jsem jim by v že. Hlavním tak jen prostředkem jak se dostat na další vstupem je na od jsem nevlastnit ne. V té. Takové doporučení za které jsem měli toho do to říká střelit. Protože ona je třeba na přes přidat kabát jak co vám dneska řekl jsem to říkal zhruba. Začátek konec jako toto dají indové. Ti učili že pán že z na příkladem ne vlas je své rodiny ženat. Se odnaučit taky za dna ladu je to je to často nevlastní ale co přitom nevlastnit vjem své sebe se bez to vlastně a dokonce za to u sebe vlastnění ježíš chytl ještě li na sebe věčný život. Takže prosím jsou v tom stupně ano on se před vnikli z vlastnění svého. Do vlastnění sebe a to potom nemělo mal a toho se potom taky museli vzdát rozlije takže berte to takle vývojově jsem to takle nikdy ne nelíčil a když se potom dostal ten nakonec s u to není můj případ velet vším do taky ne podle zpráv které se vodtamtud dostávají třeba ze spisů a jinde se stal nakonec sil potřeby vlastnění mu bez. Tak to dopadá tak že za člověka protože napřed nábožensky vlastní potom bůh. Takže je vůle lidská nehraje žádnou roli ale vůle božská nastoupí. Takovým způsobem že ten člověk nebes ani pozorovatel letem ča. dojem že ten člověk jen náročnější než život než č normální člověk takže dejme tomu ježíš kristus ve větě střílet. Toho učednictví těch tří učedníku mohl se setkat klidně svých učedníků prosimvás v dělo za celého. No prosimvás jsi nechybělo zemi vědí ben tohoto chybělo všem. Jestliže vůbec jez tři roky než kdo na oni řekli že ne tak. Ty co byli kolem za díval jako zevní pozorovatelé museli ježíše krista velice podceňovat nic říci co se jan protože všechno prosti. Že mu nic nechybělo přitom ale pro vlastnění v tom původně osla jsou to nebylo on se podřizoval vůli otcovy k otcovu otcově žen s ty jednat jenže v vůli bylo aby všechno měli tak v tom měli. Přineste vůli bylo aby nic neměl tak neměl ani to vědomé spojení s otcem jak se si všimli na kříži. A za přestali o zabalen nic špatného. Prostě není někdo nebi ztratil toto vědomí tak vznešené tak by říkal tak jsem se měl na podobně říkají nevím jak se to mohlo stát tam říká to kříži ale přesto odevzdávám svého ducha ona. Takže ona třeba ode nad. Výsledek toho minulého ten lidský duch vidí zase je tomu dalšímu stupni aby bez ohlížení bez lítosti. A tam dnem na tu jej jez je že je to kdo si mysleli že naše je v našem není ale be on je na co jsem do se ztotožníme s tím co nově máme na nic od do této za své tady k jez je u či si a ani tu na kterou měli od ježíše po za z o tak i při tak i přestaly i zázraky. Mám přes co mu kopat na vyšší úroveň řečeno psycho vždycky. Čili této nebezpečí vlastnění ano na takže stupni do musí před při do totiž k vidina. Nejsnáze se člověk při vlastně moc pochopit své druhy vlastnění kterou u který nic nenazval třebas vlastní jo. On když vozy či nějakou moc jako jednáme jsem se si moc vnímat to co tady třebas jak říkáme vidění tohoto světa a protože na to zase je jiným tento si je s považuju za své u schopnost za svou lidskou s. A tím je tomu tak o to po náboženský jenom aby jsem jsem jdou o tom bavit kdyby bůh ustavičně netvořilo otci kdyby bůh ustavičně do toho nebýval svoji existenci binon malinko přestat kde přestat existovat. Kdyby bůh ustavičně své z celé poznání pomocí tohoto síta. Naší pozemské jsem se neb přes příval svoje spojit vše vědou ctnost na vší. Nečistota nevědomost dale vědomost jenom tohoto v této klece tak tu beztak nevidíme a nevnímáme a nemáme smyslové schopnosti a to platilo poznání co platí o existenci to bez teď ti o vás. Kdy on nemiloval co s tak vně bez meze tak nejsme schopni nejmíň čeho projevu lásky zůstanu u lásky chvilinku a protože tomu tak je. A protože za zatím ne jež jim sto pod od do této o bytí které sejme věku je to o poznání které se věku nedokonalé el tak pomocí i toho toho čistému lásky přemohlo snadno dostat za hranice této lásky tím že odstoupit od sebe. Tak tam potom ty tady ted věty katastrofy nejsou jo temné cestě. Člověk kdo se snaží o to si je nedoví ši jeho se do že nebude v je do druhé. Ale ta doba co to je na jedno velké nebezpečí. Pro vůbec se je možná a když si před jenom přechod z úrovně na úrovni si přáli třebas po šíři tělo své vědomí jsem tak o to ale možná jenom psychologická a ve a to na kontrola ano. Protože ježíš kristus dobře radí aby se takhle neb postupovalo aby jsem chtěl a to nejvyšší hledejte království boží a vše ostatní vám bude přidáno i tak kontrola i ta schopnost kontroly co o že ten samozřejmá vyd. A jestliže hledáte dejme tomu co oni prospěch jako třebas hledali. Ti učedníci panně k tomu se zabránit a že to přirozené a nemůže za ani od nikoho chtít nebi rosy do králoství nebeský rovnou do by nešli do stáli staly bez sebespásu co jim jenom sobecky o samé. Let tak neměli tu kontrolu kterou za musel zastoupit ježíš že on bych chybu bych chybí. A nedošli si neradi nebo on nepředvídaný správně co se stane li překvapeni budoucností ještě li kristus že nebyl překonat protože on od boha šel aby dokud se vracel. Tedy co ježto oni vědomě od boha nešly a vědomě se bohu nevraceli. Oni chtěli se k němu tří ale nevraceli se za ti ano a tu tedy bylo po hlavní kontrole když ten člověk nemohl předvídat přesně stane tak ještě nebyl na cestě víte řekl vědecky správná věda umí předvídat za to je největší přednost věty která věda neumí před sví jak prosim tak není nezačla být ještě vůbec světlo dvě tři to jsou nejlepší věštci jen tři kristovo a jiní. Věc je již není jiných proroků není aby se mýlí protože učím když prostředky říci nic svými a do jsem v jenom mající při dost tak takže oni se mýlí samosebou hodin budoucnosti a tak dále ale mám na mysli to předvídání protože znalostí určitý zákonitostí třebas fyzický nemít dále noho ty čem dopadne. Určitý kus ne před dání ne. A takle by se nenaučil před taky člověk který jde touto cestou protože to jsou obecné zákon. On byl měl dospět se na každém tom jak to víte co jsem vzata statě již stupně dost je nějaké o potí zákonitosti víte tak tomu doby měl dospět aby se bezpečně kontrolovat on se potom nepotřebuje kontrolovat. Protože ta sebe kontrole automaticky atd. Tam musí dycky o to mat lidská sama nastupují li si ty jedy ne z přes je brzděna tím způsobem. Že člověk jasně na sebe poznává nejednám správně ale bez nepoznává jednám správně nebi tvé na tom nezáleží byste panna maria když ještě byl ten andělem tak řekla ani dívka páně staniž se mi podle svatého ale nevím jak se to může stal bych můžeme poznávat. Zalezl na tom ten ježíš se narodil tak jako tak když nebe jak to může sta. Důležité je že se stala trpnou mi tohle toho nechápeme dobře tu míru trpnosti že mi vůči znalosti kterou nabýváme z jiného pramene než lidského toho a my říkáme i mylně nadpřirozeného tomu říkám živeno vědomí nebereme trpně. To nám zbývá jenom se tomu odevzdat jenom to provést kdybych byl v tom útlém zády kdy jsem rozdával co je správné pomocí taky lidí samosebou. Nejenom pomocí zhora kdybych byl to nesledoval by se byl těm neřídil tak se to všechno za brzdilo a celý vývoji se vrátil vně ne z ale protože jsem měl zároveň. Touhu po splnit koho pokud jsem sílu v sobě našel tak jsem doplnil tak to šlo aspoň pomalinku kupředu pomalinku protože si myslím že jsem ten první stupeň od toho vědění co je správné k tomu poznání vlastní nesmrtelnosti jim byl neměl probíhat třináct od půl let jsem představy že kdyby u kohokoliv to takle pomalinku u vás protože byste se říkat tady ni. Kde nezdvihli byste bezvadně že byste bez malátní kdybyste se neunavil li. Ten na ve né. Tak myslím že jsem do tohleto že sebe on to je pod o mat lidská. A. I když je umožňována tím že jsem nositelem z síly která uvědomuje o tance správné a co je nesprávné. Ano. A to proto že se nad na to je ode bez pravé les pramen mezi je ještě na vyšší úrovni to jedna a na be ale tak do i pravdou patřit tohoto takové tohle jako jsem ceta o to pro pro absolutně jas a co je ta pravdivá ne se to že tady existuje o některé let stane dál ale pro je který jeho smysly jisto si je to absolutně pravdě je mět pro to vodítkem abych tady mohl žít. Tak je to nebo i je tam na co tam jsem s kam. Ale zase je a je to tedy ta daleko dělat větší a daleko jasnější jež pravda vidění tohoto světa za to co po co mnou ale zaseto tak je na tu úroveň. Jak bez rostou z za hranice této úrovně stává se to nepotřebné. A si dokonce o sobě myslí to jsem si myslel já. jsem se to věci takový že bych partyzánem tak se děla všechny možné chyby které jsem se o bez dají dělat mater v jednom to je to ode o nevyrve z vás velkou výhodu zevní v tom může na něho pozorně ale jsem si jsem si myslel že jsem jednal špatně před tím se přece na svět a to byla sebe obrana fakticky co tak se dnem nechápat aby přestal na na toho které mělo musí nebyl o nastoupit klidně to dobrá nebylo určeno. Tím především ten doktor věr žádné právě říká že je kteří nemají tuto schopnost. Jedno kontrolovat druhým stávají se neschopnými života svou to případy choroby na do nové ven a dost vážné rozvoje bytost dělat bez trojjediný ano takto uměl nemohla nastat protože tam byl taky tak mi jde li začít tupé a obrázku jak se to cesty si. A od tam kam mám ska se pro byl jsem tam na tom záleží jako jako asi nosem zná. F. Tak je to styk mat a kdyby jen tak to domněle tam bylo. Tak za bereme všechny mi lidi kdo dvanáctého století kteří dosáhli spojení s bohem že by vás do sto kdysi mate se nevyskytovaly. A teprve se tři se sobec si začátkem co si co ty pryč řek je první styk marta při do tereza atd proč je měl první protože zatím v tat tradice ve na k za své muss mat který je litování všech je z celého pojetí náboženského života a ten bůh na tom na tom že pro nábožensky že vždycky kdy ježíš kristus s. To dokázal ten bůh přišel proto čekat tam kde byl on byl za po se ve mo tak si pro něho šel do od li působila něho hmotnými důkazy třebas jako vlas styk matka všem je to zajímavé. Že vedle těch františkánů kteří dodneška jsou nositeli styk mat. To víte když se taky dovím třebas dominik dání. Nebo ve bych mně ani ne zády a srst u držím do se při že on be bych tu byl by daleko starší než když přání několik století. A ani jeden z se vším tohoto řádu neměl styk mat. A byly tam velcí lidé duchovně velice pod jak vůbec začínaje svatým nebyl bych ten takže to vůbec není ne ale u člověka který to let tak mater z lidsky jako třeba za z od el protože on z ty na ta neměl ale to žáci pode ona o to dal tak to mater z lidsky el byla nechci žádoucí ale běžným jevem že oni si byli nositele styk mat za dodneška svou. Veliká. Chci nosit styk na ale jsem si vědom jedné věci. Kdybych osoby ty velkou představivost vědomí nějak do rozšířeného vědomí co jsou předal třebas jsem na tu ruku na to místo při pro o jeden od ježíše. Tak tam teď cítím jak se na to soustřeďuju tak když se co co je walt ještě nějakou mi to na cítím bolest když se rozčiloval v anebo při tak tam poteče v. Nejsou ale pravá styk na tak to je moje představa o potřebě styk mat a žádný duch svatý s tím ne proudí nýbrž jenom za co přijdeme představím st velký takže ty co měli styk na tak i za dobyli svatýho františka i bez byli proslulí nevědomostí duchovní protože ten o jsi li ten tamtudy. Vstoupil tam přes vstupovali jejich představa že lid ne. Od vůle tak dále čili z se těmito všemi příznaky co do stigmata nebo cokoliv jiného musíme velice opatrně zacházet ab podle následků je posuzovat. Je to něco podobného jako třebas hadí silou li se to naučili podle indů aby tedy do cestu hodící vidí svět za hlavě a nemůže nebo to ba rád. On ho aby ji hlavě to světlo a od les páter se jak se mu zdá ne o říkalo pak abych se s tou padlo sama co rady jsem vrcholný světec z. A je to ale takový hlupák sám sebeklam mající že bylo bylo třeba opravdu v čas u země aby neklamal lidi. Protože kdyby šlo opravdovou hadí s tím prozradilo přestávat sebe přestal jsem mu nedělat cokoliv. Mat za úžasnou možný. A jest je tedy by to byla hadí síla tak by to především mělo tyto následky v tom v kde ten člověk kdybych tak jak to hadí sílu nahoru soukat. Tady musel si s sebou do padmasany jinak by to nešlo. Ve na podobě ale ve kde poloze ale jiné poloze byto neprobíhalo stejně tak jako to probíhá v ten pak na. On zabrzdí totiž nit pranu daný směrem domu ale nic za brzy umí prany dolů mu tak že ten pokud s mně nic vjemem na ho. Že do které koly v čakramu ta hadí si jak fakticky stoupne jestliže on opravdu to nebere idou a v dalo nýbrž přímo z tu mnou tak s je ten domovů od toho oživeného čakramu všechno se umrtvuje. Takže kdyby vám to. Do bral jsem tak je odtud úplně nad se z von se dneska jisté po roce protože tam dech kamení na s tady nesedí v ty tat na sa. Co dneska z aby bys nebyl to dostalo jsem taky v tak nemůže již nemůže vých stát. Nepotřebě vých ta vůbec nic se nestane dýchat pranicky jinak zrada na tak dále ano. A ti když se lid a potom veliké poznání. A tady poznání lásky za do anahaty jak tady styk s moudrostí vyšší ještě nešel láska ne na abych tyto tři znaky tady nejsou tak ten přes něco ka. F. Tak my jsme opatrně toho na to za přebírat protože on sám za neuskutečnil ve nám přejímal vím o perlu ne a ve lidsky nebezpečné. A taje koly tak okolo ž v že ten člověk es v v v z obětuje zvláštním způsobem že si myslí že musí do toho vložit svou vlastní oběť větší měrou než je zapotřebí to nemůže odhadnout trám a tak. Při le ten pater spí dělo. Do toho vkládal se z vody z s v beru svou oběť tam příkazem nějaký velký hříšník ta on při za měsíc napřed že přichází a nad čili i ty jeho styk marta krvácí za st skla rád celá a tak dál ale dones jak těžko se stupňovaly. A tomu umožňovalo aby se těšil na to říší ka. A aby se mu věnoval důkladněji že to byl i pro něho znamená velikou úlevu. Například ta před do bitvy jak rovnou řekl na které čekám synu strašně kdo ona je pro velikou úlevou že přicházíš. Tak je ono co ten páter bylo jsem nepovažoval za nám přednost. Nýbrž to to považoval za nutnost oběti jedna věc. A druhá věd z ta styk mat na před co je nám jsou symbolem toho že člověk nemůže vnitřně přít. Že mu to nejde. Že to dělá na pokračování strašně dlouho třeba kdežto u ježíše ale to mělo platnost se na tu hodinu vám nějakou chvíli po smrti ne. Ale potom ne v pořádku kterýkoliv stav mystický který dlouho trvá jez symbolem nějakého nedostatku ano protože je to prostředek který od padnout jak mile ho není zapotřebí a tedy při mystické smrti která měla probíhat rychle kdyby ho bylo tak házet na. Čili to jsem bych hle tam by to nemělo by do o zapotřebí. si myslim že co jsem sis věci postrádali vědomost o symbolice ježíšova života jsou tři li se nad todleto hlavně na to utrpení a mně přeháněl li do dělat potom taky šel dostat lety si marta trval anulovat to utrpení taky. Nevíte co lidská představa všechno zmůže ani tam bůh proti nemůže nic dělat protože kde byl bez nevůle li vůli lidskou to by byl proti sobě li pro to co dělal v do přednášky že neví stodol a nedostal žádné zázraky je to takhle jez nám jeví jako zázračné. Po proto ale nemusí mi zázrak dál nevím že jsem v při sil mrtvé to všechno že je čelil. Nevyléčitelně nemocné ne ale že to nebyl zázrak tomu nevěřil o tom by že ta či. si na vám předvedu jak to že to nebyl zázrak v no tak třeba es si vezmeme li se ty dva slepce kteří sledovali ježíše krista zpovzdálí v aby ho oslovil ni a požádali od toho aby je vleče ze slepoty. Ale pokud o čelil na ulici s lidmi tak se troufal zastavit čekal vede někam do soukromí nebyl mohl říci mistře je my jsme slepí a tak dále a takže to dočkali přišli do místa kde byla od ústraní a řekl ježíšovi že jsou slepí a že chtějí být u zdraví. To je třeba tři to se stal ještě je co si přeje tedy šlo pozdravili. To dělo za tak tak ve tato od je předvedu tak aby tam bylo všechno i co v tomto podobenství třebas přímo není že by to zmiňoval někde jinde tak oni tam přišli třebas otcova moment na v tomto případě nestalo to je tam přišli. Pozdravila slušně když z toho poznal život na něco chtějí a tak se stal co si přeje on řekli my jsme sled přejeme si vidět a on říkal věříte že mám tu moc že jedno pochopitelně bychom nevěřit za tebou není nejdeme tak si o mat víte že ta vaše víra ne ale to naše víra vás. Uzdravuje jste sled od ne tady totiž je též dále ve člověk a be do něho co byla tato veliká víra. Praví je žák je tam v každém člověku to vy je tak co bytí je skutečnost jela ale slabá která člověka nedovede za hranice toho co čemu ježíš neskutečné. tobě cet jak o to nestačilo některému nálad zanecháme z ano. Ale tam víra kterou mým pro kázali ti letí dva. Ta se nebo kdo tam tři a be toho ten je mi že to ve skutečnosti nýbrž tam byla za tímto rámcem čili ta se proč těla k tomu o bohu směle tak při v na ba na pomoc boží tak při po dávala to zázračné bych se ve co si toto byla za to normální škálou vědomí ano. Takže oni když si toto přáli aby z ale jsou víru umíralo otevíraly tomu dveře tak proto do vstoupilo. On stačil když se čelit jak jenom toho že upozornil se to tady aby se otevřela úroveň zdejší tomu zázraku to byl jediný zázrak na nebyla bych to nebyl žádný zázrak to je ta. Tak po nebo ten s za ten na oči nebo janem co všechno mohl dělat ale to věda je jak k tomu co se nic stalo. vám to předvedu ještě jiným způsobem na nové době z od přátel ho ztratí ten pater pio ten tady byla řeč uzdraven ze slepoty tak jednu dívku která taky věřila. Nad ku k venku kola mu a. On byl sebe pavel každý svou správně je o krve děla analyzovat a a tak dále. Ale taky bylo analyzovat všechno z zázraku co udělal tak taky analyzovali za tak dívenky a s zjistili došli se vidím že to ne o ale je ten zrak jejím není schopen vidět ten byl od narození ne vyvinutí jak se v němž by byla vede také nemohu předvést ale nebyl jsem i nadále schopen vidění. A ona věděla čím viděla víte nezázračné není protože se takovým nerv a všechno co s tím souvisí jenom řek bych. či dalek tak jako takového každý nás mysl to považuje s ten pochází duše i oblastí o tom my nevíme. A duše v jeden jediný smysl ve které je ve temně obsaženo jak zrak tak ku na všech pět smyslů nýbrž též přes smyslu na tom nezáleží a jestliže on spojil s touto oblastí ze které od vás z ní. Tohleto oni věděl jak to třebas dělat za začal ta víra se děl samovolně. My jsem tak na pocházelo samovolně mu nepracoval nějak váš působit. Teď ne to nelhal od jak v ale ne tak vydělat ve dívenky se vše i v okolím způsobila že ona se vidět aby nikdo než na tady v živá ušel vše dana. mám nebo koleje normální ita na kdy kdy si to co vane rotondo hodí zda neměnný dívat je lékaři potože na po za a tak to by neměla vidět. A nestačí dokazoval že předloží text na vás ten cesta otráven rád pochopitelně. No tak možná že ten jsem taky takle ty zázraky tak zvané zázraky žes mířil tu nejde na přes povím ku mezi sbe jen příklad smyslu který nebyl živý a tím smyslem je a tedy do se propojen s tím nedokonalým smyslem nad tím například přenosem vidět. To to o do budoucnosti záležitost čistě z na bez se nám to jeví jako zázrak se v tak do od a tak dále jak bezpečně poznat ve své třemi si tu je v při z rozhovoru s mými přáteli protože oni říkají. Jsem li tady na tom je že když říká že že tady jaká tak ka taková děl ty slož v užívání prostředku třebas do proč se u tedy nemáme ještě než to tři nebo podle mám ještě to žila nebo vyd o postrádám a podobně protože nevím kdo jsem. Ten také ale si myslím. Že není možno bez též poznat za bych podmínek jem. Ode na kterém na kterém jsem a že za určili podmínek tam potom řeknu za li to není možno poznat a že tak není z důležité abychom to poznali když si přejeme jenom toto poznávat jakmile však máme upřímnou touhu. Od sebe odejít od sebe odejít to znamená ne jenom pro sebe to všechno dělat ale od sebe odejít bohu jakmile naše přes taje obětí bohu. Tak čím více je obětí bohu tím více máme v ruce prostředky kontrolní kde jsme a jestliže naše oběť je dokonáno takto mám ž vždycky bez ten výsledek že totiž když jsem se od je to málo to byl u tak sám pro sebe nežiju říkat chtít to neleží se v nýbrž živ je ve mně kristus chápejte když je dále že ty jsou z s tak nemůžete být na omylu takže nedokonalost oběti na cestě že totiž děláme třebas duchovní cvičení duchovní cvič. Nebudu o to modlit za po povinnost žijeme si jenom tady nebyl tomto na dožil vám co všechno dělám ale to si všechno přeberete do vám to mám s o ale i jako li si je proto abychom viděli ve jsme ale když se opět je ne sice dokonale protože neví co dokola neznáme tam jak se poznáváme se obětujeme celý se do by se ve tím je to jak se poznáme v to že nejsme schopni se obětovat kde veselit. Tak vždycky své v č když mám mír za kontroly kde jsme dostaví samovolně nesmím od stav samovolně se dostat takže vím neseme jaký prostředek použít tady bych to i nevěděl tak je pod kopeme pravým slova smyslu. A se to musím dojet za pod je to ve vás to poslušnosti k a. bych řek pro kolo tak to jsem nevěděl jak to tam je protože tak ale jak je pochopen jak bývá pochopen a no není jít do při to neni vzato v úvahu komu bylo pro na jsem ten člověk. Tehdy tehdejší teologický názor. Nás věc na vesmíru na všechno na poměr mezi lidmi jim bylo od kdy jim na pro tehdejšími šlo a nebylo nad vně na tento způsob myšlení. A když si tihleti tehdejší teologové tomu nebude již mysleli že to je zde choval všeho vědění. A když toto vrcholu vědění nepřecházel kdo žádného faktického osobního vědomého spojení s bohem. Tak to nebylo pravé vědění ale do toho dokonale za to není z oblasti mentální. Oni si znemožňovali se rozšířit za tu horní oblast potom mentální zpracování těch informací smyslu. A proto ježíš kristus tohle tom musel tak a. Nebo musel mít radost toho že nad těmi ven to nebylo svěřeno ale ona to platí do určité měli i těm lidem kteří se najedli rozumovém vnímání a myslí si že tam je konat. Tak samozřejmě tam konec neměla ne si myslím že celá naše věda na této chátrá čím dál tím víc protože než se oni než oni všechno by doby do rozumové oblasti sice ještě s vydobýt do si ještě po hrajou možná v pohled ještě on pořád co o byla v této oblasti. Ale to pravé vědění je zatím na ti a do toho pravého vědění blíž prostý člověk z toho důvodu že on nemá nahoře uznal. On nevěří svému rozumím konce oni nedovede tak opřít jako člověk o při znamená zastavit se u to je to jeho do za ten že to poté do za dale dalo by sebe to neberu ne. On se řek nad protože prosťáček je to město nad mou schopnost vnímání a porozumění obal ne že to dale přednosti ti a jistěže nebyli hloupý no tak takle jedná na dítě si dovedu představit že když si měl na mysli právě dětskou duši nebo z. Takový poměr jen do bez jak dítě. Neboť dítě když tady vykládám těm malým dětem čas pohádky jak oni to berou jako skutečnost ale je zajímavé že rozeznají aspoň ty moje vnoučata tyto není vím ka. Co je pohádka a co je vyprávím třebas o bohu takže dejme tomu vemu nejmenší vnouček ten říká ne děl kolo čili do plzně budeš vymykat bohatství. Ano obešli na taky o tom ježíši tři jsem co sedí jinak jak on to to dítě to rozliší že je to něco nad atd pohádkou v tom jsem nad touto skutečností která se mu jevy beztak ještě pohádkově a. Je to za či od je ve se tu že operovali při vědomí ne že to je v budoucnosti otázka jenom nějaké techniky jako u ta tam to o tak nic ve nikým jako předešlo vtělení než otázka techniky jako musem navodí rozšířené vědomí a to z poznávání toho co je správné jak se to jedno navodí tak záleželo na když při mně jednak toho člověka který si tím řídí jako vychovat jako já. To bude přidržovat v tom co je správné. To je ona totiž že je to tam v oblasti ve které jsem poznávat se správné asi tak že to není obecně platná pravda. Ale pro toho člověka ale s a něco je třebas pro pro někoho jiného on musí zase do východiska nadto hledět a dost těžko pochopitelné pro vychovatele. Takže si myslím že minimálně ses pro co si bude dělat než čas když šelem si chce vychováváni lidí podle schopností pak do oni pro tu schopnost tak se byl kdy jsem jako ty ostatní a dnes voda na vědomě na bude se chovat jako při přežít cestou než ti ostatní on že větší rodím není to co dává příklad paty z ruky nauč jaká je semene přístup nad umět přístupnější. si to je nad tím že tam ten den bez jednal těsta ale do přes tam vší u co ho o chovat to je přeci pozdě. Co v tom ses toto výchovou začít tří ti že ti přeci v předškolním věku k brzo k a. Kdo jste jako realizovat ve ž ne nesmím sebe za pomoci příkazů. Toto jsem míč toto nesmíš podle si být hlavním obsahem ani o co nemusíš el musí být li je a es co je. Dovídají o tom co je správné a nesprávné od se před vůdců ale o svých rodičů od svého okolí že toto konvence nebo tak nějak ale to je relativní pravda to je pravá na pak při že ten tak i v se pořád si ze které právě živí ale není to pravé všeobecně platná a musí se si si s tím že to co se před bez ne od jiného zajedno se se za trestat převezme s u. Čit jimi záda na není a omezeními a za do ne málo by se k tomu něco přidáváno když to není osobní nic jací. Kdežto kdy na poli. Jakékoli vědy techniky i na poli náboženství musíme starat se o neustálým oko k tomu co my pokra ve výchově pokud pokrok chápán mít toho ježíše krista a tak dále když ježíš kristus řekl že jsem nepřišel zákon zrušit a oni to či když bez její čeho činí nýbrž na plně v tak měl pravdu o naplněn novým poznání a tuto stupňovitý tím či jeho učení si napřed nedej velitele toto. Se vede je potom panta z vás. Či tam jeho věta stupňovitost toho poznání vyplývajícího z ochotný to nebo k v. F. Jet jestli je tedy na mám na dnes tak by názor že je které v je do ky se nesmí brát do slova protože nebyly po platné tehdejší době. Tak když je chtěl opravit v tom smyslu je to pravda že všechno podoben si si za z vyšší doby. V tom může nevidět po platnost je pravda ale zdaleka to není vůbec o plato jsem toto co dovede žít jak jedli který připomněli a o to pochopíme ale co jim chybí je těm na co bylo u ten do těch bludů ten pochopení smyslu o nebo symboliky ježíšova život. Kdyby se pochopili či oči jsou v na každém jeho kroku ale to od města o tom tisíce do se do před kristem č po dnešek kdyby ho pochopili tuto jsi byl byly pochopili tedy věděli že to co je to že to be li se důležité je do to by komentář k tomu co žil a tak i to co říká ne aby v komentáři on tomu co žijeme musíme jednat on říkal ježíš č ten kdo miluje protože tam není v. Nevyznají v tom co je láska nějaká opičí záležitost. Rozplývání se za vás ne kdo z přímé je při kázeň domě poslouchá a ten miluje kdo mně je to co od ode neřídí vedení temně nemiluje si říká co se do u zvyká co chce to je rozhodující rodu visí je to co dělá. Jak na to že v jakém duchu. Vy to tak na to tam máme odevzdání života a. Proč mám že člověk bez ohledu na sebe jem odevzdá všechno o čem že může odevzdat obětuje svůj život. Své když že při obrátí mám vzdát se vlastní myšlenek obrátit tam kam se chce nebo kam bůh chce abych obrat jsem. To znamená vzdát své činnosti která pramení z jeho vlastní vůle a začli dělat to co chce pán bůh ne. A tak to je způsob ode odevzdanosti která je závislá na míře poznání jestliže ten člověk je poučen někým jak správně jednat tak to nezklame jednání může odevzdat které část jeho které vzdávat může nazad kdy se to své všech to své podle co učedníci panně jež své rodiny se vzdali svých rodinné vnitřně a může se také vzdát byl dejme tomu ii. Jakéhokoliv prospěchu duchovního pro sebe. Neprospěch třebas činnostem nejvyšších ruku poznání odevzdáním ale to všechno závisí na míře sebepoznání. Když ten člověk totiž. Všechno odevzdá bez se jakýchkoliv za brali tam bez jakýkoliv omezení el. Přirozeně ničem si v ničem pro sebe si nic z nenechá tak to neznamená že celý velel z na on se může o do se do takové míry jak se poznává a jestliže vlivem toho sebeodevzdání se začne lépe poznávat. Tak v tom okamžiku jak se odevzdal naž době nové poznání. A z toho také vyplývá v čem se ještě nepoznal. Při že tomu neb při bere podobě pozorovatelem se nepřiměje nepříjemné to tam přidat to člověk by se za že to stačí všechno o čem věděl odevzdal. To nepřivede tak nemůže se stát nýbrž padá a tak jsem za dob bere produkt je ta úroveň kterou do které dospěl. Ale jestliže při vezme k tomu sebeobětování ještě to co navíc poznává. Tak zase je schopen. Další do poznání čili o na dobyto šlo bezprostředně takhle na základě sebe obětí přít poznání hned zase obětovat a tak protože to co to další poznání tak to byl na tak potká cesta na že by asi každý pod touto tíhou poznání padl totiž ten ztratil by vědomí tohoto světa upadli budu do extaze modla od cesta nedostal kdo by to při škod že člověk pomalou ve kupředu. Jenom proto že to jinak ne umýt. Ale co tady přirozené zábrany kterého za ani před tak prostitutky vzestupem. Na slovní pro si taky musíte svým zvykat ta sluncem božímu dosti velice silně pády v tom se po malinko ranním lidí za. Ale při tom když je to za abra pomalinku prve že to na let tak nic se dostanete k němu tytéž vždycky stoprocentně na to co obětí jít aby tebe starosti testem jsme všichni nač je nevyspělých sebeuvědomění sebepoznání tak nikdy toho mocné obětujeme a. Zase se napřed tento dostaví jenom mála a vyšší dávka poznání zase něco málo obětujeme ale důležité je abychom všechno co navíc poznáme kdo abychom čeho považovali za pro takovou řek bych vinu.