Karel Makoň: 83-24 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To on si tohle to stane že po cítích se tady bůh o to bych od sebe stará víc než jak se to normálně neb. Po si tak z tohoto pociťování víc měli aspoň vědom on co s tím and. A jestliže by z pokladu ste v tom případě přít onou milosti otázku co s tím mám dělat aby z po této o. Nás jsem nebyl byla nýbrž by se z lidí a dnech nebi svýho tou nýbrž co by se tím nad hodilo to by z za vás ale ne. Bez tohoto do tomu co vnímám dělat tím nic kdyby to byl na dům s to vám bylo rozumí se svůj osobní případ ten jo ne ve mně bují a kdyby. Se nad večer nebo pod se práci nebo mezitím maje tam nějak bůh kdy to u ku si měl možnost si to se vám toho že on protože to mezí čas ale ani ve snu volnosti. Na to jak si za ním šel a tak dále udělí předsevzetí že toho příště budeš využívat sled no musí doby pokladnice jsem za ti protože situace se vždycky činností jinak. Ale že to třeba se vyvinutý na své tady chtěl aby svoje činností se dostal do područí vůle boží protože ono to nebude tím způsobem jako uměl ono si dospělý člověk jsem byl dítě málem. Ale aby stavu předem odevzdanosti praví že jo a co smí se rodí není tak bych chtěl nerad. Chtěl situaci mým kdyby si jako se cítil pod to je práci denní která ještě vyčerpávající kdyby ses cítil vy. Šel a abych ste si chtěl radil kdyby ses cítil by čemu tam aby nebyla tam mohu nýbrž aby ses praštil co je mi do sebe víte. Tady máš teď hodno úkolu jako ve svém zaměstnání a stejným způsobem si počínat jako jsem za nic ano ano nabude na to že si novou sílu k tomu. Aby ten poměr to minimálně jste želí jako jít k tomu pacientu nebo tomu kolu který náš v práci a kdyby potom zbyla nějak. A opřít protože si si vánek na nejsi co vám ještě na pána boha tak by ti radil ne o míra celistvým nem tak jako ty máš vždycky vezmi tu světem že to rozebírá slova. Novém případ za případem a pak se ještě ona dva a půl roku tone nebo ještě víra nýbrž aby se snažil nezapomenu nade tajemný a šel si jenom. Protože výsledcích své činnosti a ty jsem bral doba ku a celý je obětoval bohu říkal tak na to to mělo to to to bylo doby dělat to jako do toto. Ho to ne za mu to to bylo takoví takoví výsledek dobrý špatný to jedno všechen účinek toho ve své mysli ve jsem uspokojení nebo neus po spojení. I ve svých sil aspektech pro jiné obětují tobě anebo jo no kdybych u mu kristova to by tam samo se snadno. Dosti to tam mám máme se tak bych chtěl něco říci kdyby se dovolit moli tak satana že než bychom se u krista nebylo poledne ten nemá cenu to milovat tak bych si dovolil říct. Čili něco na opravu e rady čím proto než mělo chápání indického že totiž se musí zničit. A když se nezničí tak ten pokrok kupředu nejde ono je to pravda pro oba ale indové nají jednu nevýhodu ve svém výkladu. Které nerad tím že na začátku a celém prostředku do konce toho kdo je poučován vede mít jste. Takže my v jejich výkladech postrádáme ten prostředek tím teďka jsme právě si tam četli ta dvakrát mýtu na přímo hrozivé začátky konce proti se pět o tomto. A ony prostředek tam úplně klidný a totéž platí třebas po spise které nám docházejí třebas čím mi že tam je například řečeno se nic neděle nebo jedna je na nebi. Byli podobně ten nemožné je to všechno správně ale je to pro člověka který byl doveden k tomu ne mysl není na jednání bez myšlení kdybychom jednali bez myšlení dobyta dopadlo ne. A jenomže když ten mistr třebas vezme tu vůli toho žáka svým věděním ve na sebe tak zastoupí e to přemýšlení přemýšlení samo o sobě člověka bez. mít to je strašně zdlouhavá záležitost vedle intuice vede k tomu říká a robindo roste tu pramen dále jeho myšlení strašně zdlouhavé se nedivil protože jde říkal jenom do tomu konci protože jsem tam do bez ta kdo to my. Ten kdo může u nás v evropě to mistr nebo starala a aby někdo si sedl ani s nedělal do bytosti dopadlo dali kam by se dostal duchovnu nebo by byl bez přemýšlení je to dělat tobě byla ona eště ho než a. A tak bych chtěl říci tohleto že totiž kdo tam že totiž člověk musí vsunout do toho nebe za. dekami ten konec a jsili tohleto ho musí se naučit byl to slovo naučil lid vysvětlím na chvíli musí se naučit přijímat jako by měl by. Za vedle sebe přijímat do sebe sílu která mu zastoupí mistra e to znamená cílů větší ji než on sám sílu která odepřena. Nad jeho vůli bych to řekl ještě jinak musí se ztotožní s novým které předtím nebylo dostane musí to být aby je dán jestli se neodvrátí bez li dosti od toho stane. Ho a neposlouchá a začne postupovat bezvýhradně to nové vyšší protože pak vedle něho existují dvě si dokone a tak dále ale to by bylo to nejmenší synu které ale jeho přišel neudělá ani. Krok kupředu u pomocí toho bylo co bude dělat kompromisy tam se musí podle toho co není v jeho vůli toho žáka nýbrž ste vyšší vůle to jako vyšší vůli se mně když toto poznává to se musí jednat. Ale citoval toho nejedná tak seděl vody viděl li tedy kristus za své velký zle příští svoje síly a jenom celobytostně můžeme jít kupředu tak čím dál víc se chce celobytostní chápání nejenom chápali ale jenom. Pochopení ale to se mu pochopení věcí a takhle to bych chtěl říci že když se dostane člověku a teď to budu muset vysvětlit ta milost tat za tím že. Jako bylo křesťan že jistotu o tom co je správné a ta jistota nepochází jeho rozumu a on se přesvědčí potu věk protože začal můžem mýlit hlavně v tom opravu. Denní toho o čem jistotu ne v tom se to si je správné v tom se nemýlí jestliže to správně objeví ale tomu uskutečnění toho co považuje za správné se může mýlit. A že tam totiž může nastat v tomto momentu něco co bych nazval ztráta milosti zase tu zasvětili jako uvědomuju vo tom vím říkám o nábožensky ale. Zatím musím také se to nábožensky říkat protože jinde to je propracováno ona to totiž neklade bude náboženským ona to totiž neni milost v žádném případě tento neví jako milost prosím. Mít pořádku aby si stačíme na bože vždycky tímto pojetí ale nepotkalo svědky toho se tam bylo najednou tady není šel to nebi nebyl ten dar od boha protože nevíme ani jak mi nebyli ani ten. Uvědomuje ani jak jsme pozbyli a ve protože jsme řekli je to nevyzpytatelného začal bude dokonce vono to velice do temném není e tam takzvaná milost nebo to navíc stroji naž. Rozumu ale přeci to poskytuje jistotu větší jež nám pocitem vidění tohoto světa se všemi náležitostmi e toto navíc pochází mít zdát oni je že z našeho odstoupení od sama sebe totiž. My nejsme jenom určitým úsekem vědomí to byl jsem si vědomi jenom učil jeho úseku vědomi na tohoto světa znamená rozumí tím že je co se ve smyslech že tak jim trvat se říká. I ve smyslu že pracovali mentální oblast my nejsme jenom celku produktem našel mistr sice věčná ano ale jako celek li se pro ten jenom toho tolik nejenom na tom tom závislí nýbrž o čem nevíme to byl daleko ví. A je rovná je objevené takové pole našeho nitra a do pole se na sám tím vzdát tomu úsečkou našeho běžného vědomí a jestli bych vím. Z toho od toho člověku vědomí to znamená jestliže něco ten nějaké mým on se budete kteří tým nepřijímám jenom ze smyslu nýbrž všímám já. Jeho a tu z nějaké činnost byl kde se odpoutal od smyslové činnosti tak také tím následkem tohoto přes žádnou normální na. Máme svého vědomí normální tečku a velebit dostal do nějaké úsečky dalece a tak dále ano a prosím takže není to myslel těžko pochopit. Levého nebo nevyzpytatelného i ten začátek je v naší běží činnosti a způsobil do takzvanou milost bych řekl nenáboženský rozšíření vědomí za hraní. Sebe ne a tím se nastoupení nový jistot které jsem nemohl postřehnout dokud jsem se pohyboval nám teď se a ne a tady to jsou mi nima. Ale mně v plně projde ran dní jste víra je jako všechno co vnímám zde na tomto světě ale mýmu bohužel tomu tak není vono je to vtíravým všich. Ale jsou kladnější ono je totiž to se osvobozuje z toho vědomě aby be to o takhle říkat dneska sen a tak ta svoboda jeví hlavně tím že je svědkem větší moci která je zatím. Za tou úsečkou a ne odosobní mohli bychom viděl to bůh darem myslel nenábožensky můžeme o tom byla by kde to ven způsobilo vší toho lidského které jde za hranice toho norma. A mýho které máme překonávat indové říkají že tu v ni když toto malé toto ego nepravé a tím se dostane dál no tak proto není úplně správný. E není to úplně správná rada protože prosím může dovolit a musí si to dovolil tak když je pod vlivem mistra kdybysi byl kterýkoliv ale to obdoba křesťanství kdyby si byl kterýkoliv žák ježíše kristu. Ta polekal svou vlastní vůli víře nepatřičné dobyl kdyby byl nezabil jsem to které si přeje pro sebe něco a e jenom víte. Na svůj jim byl vím že nebudu e tak by byl pravdo pracoval ježíše krista od začátku svého učednictví nebyl by mohl dělat zázraky které pochází úsečky ve a dále kde a chce a dál. A nebyl by mohl spolupracovat s vůlí otcovou vůlí boží jak se říká nábožensky ne takhle mělo by to ten následek že by napřed mu něco nebylo od jako tomu jidáš nebyla. Aby se stal zrádcem tohle přestala zákonitá toto jidáš nemohl to bral ho třebas ve nastavovat tejden dal a jako takový byl vyvolen aby dal přednost ukázala co dělá lidská přirozenost. Která se nevzdává své vůle lidská jsem byl jsem nevzdává své vůle ale na škodu dalšímu pokroku proto říká správně podniku kterou by lidské šel anebo a míru silesius ještě zbyde třebas maličko. A vůle osobní nad tak se nedostal do království nebeského by byl on to všechno volit převést nad bychom lidské jo ničení nějakém na výklad si to nic v těle nebo nemám na to časem nechám do tak jak to je nám pod. Dávalo náboženským ale ne je jenom říci že jestliže člověk chopí toho co je za úsečkou a vede e nabude jistotu která není obsažena v tom. A kde se tak pak se může kterou dohodnout aby to sledoval nebo ten nemusí rozhodnout když se rozhodne žen nikoliv tak se stává zrádcem a od. Mu stává se od toho co bychom zabil taky řekli zázračného prostoru dálo začnete něco na v co jsme ve objevili sobě zázraky se nikdy žádné neděli ale jestliže se to byl. jestli si tím si je třebas to nedokonale uskutečnil ale pod byl předtím jako třeba ti učedníci páně když chtěl dělat zázraky to bylo dal popel věděli plnění v nich ale byl by to nešlo e tak nic se nestane. se to napravit e totiž nedokonalo provedení to byl lidské ale hlavě byl musíme za dobrá vůle sledovat toto poznávám jako jistotu no a tímhletím způsobem je veden. Veškerý duchovní cestu abych nové li bych to ty sledoval nekompromisně bez ohledu na sebe jestli se nové jistoty nedostal vůli bůh je tam nějaká chyba on na mé. V těch která by se měla včas odhalit nebyl by se mohlo stát kdybych dále nabýval věta nových jisto je že bych dal se říkat je česky protože badatel cest že by se unavil ustavičným ve. A vnímat a ustavičně dobýváním také tím se vlastně od bylo to začáteční ten první krok jenom to je život to lidské mně to taky tak. Mu bylo znázorněno symbolice jsou na života kdo je to z jedné vody načisto nejde nebe do žen napřed za pro staré na dosadí nějaké nově se. Rodící to co mu říká pravili znovuzrozeni nově se rodí ale to není ještě je to nejvyšší které se dosadit když kristu všechna pro znovuzrození. Vy pavlovi že označil nenarodíš li se z vody a ducha to je začátek pohled že tím znovuzrození nebyl království nebeského ale aby tomu člověk jít rozuměl tak provedl potom. Symbolikou svého života tomu použil nedbati se zatím nerozuměli jsme si nemohli sto být žádné poučení no ale jestliže tedy nastolí nové tak se nesmí divit že. Je tam se teprve narodil že tam dělala první krůčky by chybné e jistota aby tady byla to víte nepochybuje o tom se tady narodí věží je v tomto světě ale dělá chybné. Kroky padá e není to všechno dělá tak co to je také s námi ale když se dospěje na tomto úseku někdy dal mu mírou od osobní mění jak nás. Která abych na tomto úseku vůbec pánbu byl a tak se chce od člověka aby nezačal na konci těch pro možností přešlapovat nýbrž aby. Se zase vzdával tohoto vlivem poznání které se samovolně dostaví a byl to od poznání byl který do rovnítko mezi tímto poznáním a tím co budu říkat je. My je tohleto no každé nové po tak dobrá se nová jistota v širšího rosa tu ne a do nové zázračné je vodu ráno při přibral ho do mentality šlo. Leká nebylo by sprá když to přivlastňovat pochopitelně ono je nesprávný to že si při vlastně člověk budete si je to nemělo ale jestliže e toto se stane jít bez že těžkosti v tomu člověk e. ne neklade překážky a když vím v stačí na úrovni odosobnění to znamená vzdalování se od sebe zapření sama sebe. Že když tam na úrovně se udrží tak zase se tam dostavuje uskutečnění nových jistot nejenom jistot dělali jejich uskuteční tento život tady se to jedno uskutečním například ve úsek život. Dal od narození ježíše po jordán k tak musí zase opustit jak jste viděli není v tom evangeliu tu rodinu za prostřední ale ne nebi od utekl ale. Devět promění jinak platný svým telat to všestranně primitivně dali se být narovnal velel do nějakého zákonu tím nebo klášter nebo poušť nebo na tom menoval je to je nesprávné kdy kristus neutekl tady na. Pouště jenom roky telat čili celý na to byla přechodovou na oblast sen přechodu byl kdo musel se vyrovnat s tim minulým na to musel přemoci to je tam krásně si o lidsky vysvětleno a jestliže on se potom. Stal dál tak pak nové bůh si zasel společnosti sloužil ale vyšším způsobem než mohl před tím tato projevilo ve poděl poznával nad mu nebylo o tom jedno ale bylo to. Na tom vyšší forma služ by a zase bych to mohl ve zdál kdyby se byl nevzdal pomocného takhle vybudované ho před křížem tak nevstoupil ani na kříž že nebyl mo. To byl seslal veliká náboženské k tomu se to při kolik věci e nebo do ducha svatého těm učedníkům ne a tak dále satana ten býval se může dostavit na kterémkoliv kroku jenom šel zastavení na kterém. Odliv kroku znamená pád vzor jenom ten jidáš který se zavraždil se jako by se člověk vraždil stal není se schopen žít na vyšší úrovni není to žádná úrovním nad pozemská ten člověk žije. Tady není ale rozšířené vědomí ano a z toho vyplývající rozšířené možnosti a nábožensky řečeno větší milost nebi kladl mnou větší milost od boha tak to jsem. Je že když člověk není veden touhu jak se říká milostí touž silo která mu dát schopnost vel jenom rozlišovat správně ale vykonávat to co jsme. Správné rozlišil kdy tím nedá na kterémkoliv tu měli vést e tak živý do nižší a to se mu plete do toho vyššího dění toto neviděli protože nebyly také k nim provádět cesta ty věci umět protože. Prom prožívali ním veliké umí těžkosti stagnace a kdo se velikou blaženost na chvilinku a nedovedli pochopit jak se může stát se toho jednoho dopravilo přecházejí ad a některým to nemohli pochopit. Této za jednání božím když jak možná tušíte proto tady vykládán jsem dostává se nám jim let tato moc pojetí boha nového zeptal lidská mi to byl milost. Den z je a vel v lidské poznání je jiného druhu než je milosrdenství boží a než poznání od boha pocházející celé náboženství ale také i toto rozšiřování vědomí. doufám že budoucnost může do protože věda na ten stoletím to naučí jsteli byly že nejenom nábožensky založení ale li ostatní e rozšiřovat vědomí vědeckou cestou i ty nábožensky vzal. Není i tím nenábožensky rození že nebude rozdíl mezi kristovo a ten věřícím člověkem neboť on cestu k tomuto při ženou vědomí odtamtud se do upřímně z to může se jednou rod vězte kdysi do scházel li jezte to nerost. chci duši ale chtěl jsem nic něco jiného že totiž ho tam v této oblasti ním člověk hodnot. Tvářil celá hodnot tak jak ho ten ježíš kristus byl naznačil otčenaši řád hodnot který velké to nemohl člověk nebylo rostl a ten řád hodnot je pro něho závazný. Nejenom tím den že co dělat co napřed za co potom na životě se tedy přirozenou po napřed za co potom čemu dát přednost protože nebo vzal mu si doby čím dovolit nebo dober první co ta nebo do musí byl v tom. Ničíme tak dále i na vyšší úroveň to platí jo tak se stalo ten řád jemu vodítkem a ten pořád vystihuje vlastně zákonitost na vyšší úrovni takže nějakým ho kdo člověk i. Byl v tomto světě a nad to celkem přesně vystihuje ne ale jsme ve které před když jsem rád zachovávat tak se přes tím udržuje této kleci ale nemůže mít nejmenší naději že se. klece dostane dál to byla dávání jenom proto vládu znamená bez ve svém mu by nechci úsečky vědomí a ani ano. A bych to kde ta se se že kdo jde tak že může se stát že vedle sebe existují třebas tři a před tím. To dělal pokud si v minulém stoletím a bylo licet sedm proto stoletím známými byl při dělat prchal sou z k ji věr žádné je janet a e mohu li co třebas tři ale jsem teďka. Předkládal vám dával do i s komentářem dispozici upozorňuju že to dostanete tady jo a e takhle tohleto si nedovedl vysvětlit. Jak je to nedovedl straní by svědek k tomu že při vedle sebe třebas existují a závada je aparátu myšlení toho člověka že kdyby se sebevíc. Na žil potřít minule a nastolit před ním za nové tak to svou vlastní vůlí dokáže on se máte ne adekvátní ho prostředku potírání. Toho stane hojí a ten úměrný prostředek mění pod si to staré jsem to měl zhruba obsažen ve slovech který není dobře rozumět zato potom vysvětlím za přis. Váma sebe a to musí projít zapřít ale svou vlastní silo vodu to jenom nejde ale když to za přeje a trvale za dělaná. Tak to staré se umenšuje ne řeknu symbolikou tam hle jednou zážitku velký nosil dostávám malým a přednostní takže na trati nepře ká. Než a kdyby se člověk neuvedu červa takhle své v tom svém starém se tak by mu to překáželo na trati málo rozdvojen to všechno jsem ty duševní choroby ty nejsou ne četné v oblasti na. O ženský se ta tři od lidských myslitelů tomu zcela by oni neumí prostředku použít prostředku kterým bych teďka bude řeč ano a na ty prostředky ukazoval ježíš kristus když mu vel. čest na každém kroku když totiž ti učedníci páně vstoupili do jehož poli tak tam vstoupili jenom proto aby op se. Tady při konci světa ve který se tehdy obecně věřilo aby z toho konce přešli do spasení dovíte co si o tom asi kristus myslel na on neděl že žádný konec světa nebi. Jde minule do hlásal že ten on tam bude protože amen pravím tam jsou mezi dávný který teď to co žijou že myslel na osobní zážitek konce času často prostoru překonání nějak. Že všechnu úrovní že to je vlivem jeho evangelia a jeho oběti nasnadě to je přístupné ale jak to jim ukázal velice názorně po tři roky čili víte si si z co. Vždycky přáli vypočítavě to nejlepší pro sebe zval věčný život nutil k tomu aby se starali o časný život svých bližším viďte a jakým způsobem abych tu vím bude nenechává. Mu sebeza ale než si někam na to se modlit vůbec ne to oni od že radil se oděli od že raněn že to dal první zázrak chodili po mu moc pomáhat bližním on jim najde. Radujte se radujícími a kdy byl plačte se taky svými e on jim radil zachovejte ve svém vědomí celo stálou hodnot které mají normální lide ale zacházejí nesmím. Nově silně pochybuju když on udělal první zázrak klaním tady lesk ne nebudu tady že kdo jsem jim byla pomáhá si pro lidský význam e. Když se že tam tyto udělat proto abys sám mohl spí kdo to udělal z lásky k těm svaté přání kteří neměli co pít tak daleko ale ona totiž jestliže mým než. Žijeme v tomto životě plně i že tam cítíme ustavičně nějak ne uspokojení když je to tam pořád se nedosahovat tak se do víme zuby nehty této úrovně a nemůžeme se odtamtud odpoutat jeden. Adekvátní prostředek jak vodtamtud dostat čili jestliže se chceš třebas naučit na tom to je ani lidským naroste on lidsky protože že to nebude vadit vy dalším duchovní postup ještě tamto kolik chceš udělat tak je to co on. Pro věc je to jsem eticky v pořádku nestane vždycky pravdu tak to uskuteční si to byly takové jsme tak to po tři svou vůlí ne a to jedna věc jak to jedno se odebrat prostředků jak se dostat. Za tu hranici tam je druhý jim byl daleko důležitější je prože oni pomáhali ten bližnímu který jest nestal u věčně života ale aby byl byla co by a tak dále který ve věcech které jsou velice. Dále tomu spasení které se říkají jenom tohoto světa na tom mají pomáhat my jsme tady odkázáni naší totožnosti abychom si pomáhali ne do nebe ale tady na tom světe konkrétně to o navrhl. Al abychom bylo co oni svůj života z život svých bližních a dokonce bez pohledu na sebe znamenají jenom kvůli jenom pro a to je ten úměrný prostředek tomu toho. Tebe dál bohu věd vycházeje sám ve svém ne způsobují sobě prázdno do které jsem velí to je další tečka vědomí a jak se tam. Jde nejíme měl ve vědomí je moje sebeláska která nepustí dál nic jiného ano ale tady je přestává být se kon to ukazoval na každém kroku jak vám to moje tam někoho před světe jeho nepřítelem no. A dělal byl tamté bezvědomí takže nemůže na nic příděl bych že je vel tak něco a bez to na sebe to znamená jde dal tam není dělal on věděl zel za to neřekli jim vůbec e žádnou pochvalu nit s danou odměn. No myslim že naše společnost jak na poli je to na západě nebo na východě vychovává k tomu abychom většinu své proud věty práce pro tu společnost rezervou báli. A e nás vychovává nechtěně každým také mate stanem one na vás k tomu aby to co do opouštěli prosim vás toto dělejte při mně to jeden z těch byl základních prostředků. Se dostal za hranice svého normálního zastanou normálního nebo normální šíře vědomí jestliže člověk se nezaujme bez ohledu na sebe jiným tou věci tobě celosti toho co dělá. Ne tak marně se bude snažit nějaké duchovní modlibě která potom bude následovat o nějaké povznesení nedostane se dál na jež se u klidný nějakou novou to je možné ale k poznání se nedostane. To platilo i k potřeli svých ni věky mysticích který o tomhletom nevěděli dost dobře u zabila setkal tedy proto nemohli rozvinout do pomoc bližnímu ano a tak dále a tak dále tím no a když se tyhlety. Učedníci naučili jednat pro bližního opustit své předtím opustit své znamenat co jak či neopustili ještě pořád sebe ještě na pozadí svého vědomí měli. Tou tu být spasení dojem nevadilo ty přerod tímto nevadilo li si to moje dal veliké zázraky ale protože kdo tam zbylo tak museli být na dalším přechodu o tohleto o brání. Ji dokonale je ježíš zbavili víry o které předtím řekl kdo uvěří spasen bude nepravda pro učit jdou u musel postupu ale za určitým úsek. Postupu víra nemá cenu je překážkou naděje rovněž překážkou protože nás vybavuje z přítomnosti kterou máme si intenzivně jakými že není ten byl tak kdyby byl nežijeme skutečně se od. se skutečný život v něm no a teď jestliže je tam zbavil víry protože voni když viděli jak potupně zemřel oni na na netušil že on se chtěl zmařit víte. O mně bezmocný tato všechno strach proto nám sliboval není pravda to zapřeli do vesele vejít ten petr a z přes plním těla dost na poli stranou kdyby byla nepřišla další milost. Také my tomu říkáme nábožensky milost další rostlin vědomí let tak by byly se dočkali ani to seslání ducha svatého let takže ježíš se zase ještě se vrátím k si vůbec ježíšova života tím říkal. Dneska nemůžete pochopit co pochopit na tom cestu pro ducha svatého proč to nemohli pochopit protože všechno posuzovali pravil svým rozumem a rozum on se nám moc věci pochopit dále e za to. Mu úrovní na kterou jsme si vnikli kde se s smyslová informace zpracovávám mentálně on je něco co si nezvyklost své s smyslových. Informaci mým a tedy to také nebylo mentálně zpracovat velebil z dobře rozumíte mně a tím tedy tady nastupuje oblast mentálně zpracovat to na co v nás za rozumem a rozum. Do toho čím dál tím méně co říct se tady se otevírá qu dát zjevení tos jak se to jeví člověku na to znamená že to najednou vidí neví jak to protože to předky. Smyslově zpracovávat no to nebylo v jeho smyslech před ti a jestliže on se dostavil to oblast svým tak právě jste to na to řekl nábožensky vnuknutí. Ten pocházejí nové jistoty a nová svítila nich obsažena takže on nebudu cele uměl veprostřed i dalšímu postu dal ono v nich nemělo se do činného než. Zapři sama sebe zase musí zapřít dokonale potom to které dohasíná a všímat se tohle které se rodí a pak musí zase za při to které se zrodilo bohužel to takhle kdyby byl ježíš kristus se zdráv. Ale na kříži ji opustit své učedníky přetože byl bez vrátím stavu neviděli byl byl byl kdy oněměl ztrá tak kdyby byl býval měl strach o svou třebas matku kterou ještě miloval proto nic jiného. Stát tak odtamtud cestou dal říkal buďte nebuďte bláhoví tam nemusim být na tom kříži nebo tak nějak nesestoupil o tu matku taky nemusel mistra protože e nechal ten jednou učedníka. Svaté velerada e let který měl je symbolem vlastnosti lidské které říkáme láska a jsem tam není nikdy dotčena jak říká pro lidských sil v první k o. Vždycky je apoštol pavel neni dotčena tím že musí čekal že se musí něčeho zdát naopak tím rosteme ano takže ta láska toho janova ta ho jana který. Nikdy se nevzdal od ježíše jak vám známo co evangelií z rozklad tím že se ježíš ocitl na kříži anebo jsem si znám sám on se tam s matkou ježíšovo byl znamenal se dostanou svou duši vědomě a byl. Spolupráce se dostanou duši mu potom hl byla hlavním byla mu hlavní pomůckou na tom dalším duchovním vývoji kdežto těm ostatním muselo stačit pokoj. Vám a tak dále tedy je to si nás podle východiska ten se potom na další cestě vyskytují prostředky některé menší některém věčný hře a to. Je závislé na východisku že to bych hledisko bylo láska se tak tam není třeba tolik toho pokoje vnukat tomu člověku on se daleko ještě vším způsobem orientuje. Láskou takže to za následek že ten mám dispozici vědomé soužití s věčným životem symbolizovaným pannou marií znamená pravou. Duší která za úkolem od rád se nám jeví tou částí naší duše která se na jako jednající jako o doprovod zná ty jako mu pomáhající a tak dále. A když potom ti ostatním který své odloučil od ježíše byl ve strachu tu jsem schoval do někde v ústraní tak se dočkali pokoje to znamená. Je ten kdo se vzdal víry nebo musel se vzdát kdo se vzdal naděje ten se může zbavit těch svých těžkosti a může postoupit do dalšího pokroku jenom tím že že zasel je. Nabude milost hora ve tam symbolizována slovem pokoj pokoj svůj dávám vám to je pokoji jiný než že jakých člověk si vy von třebas relaxací nebo soustředili. Jiným jakoukoliv je mu to nemůžete dosáhnout dosáhl se taky obdoby klidu ale není to byl za přílivem nýbrž klid před křížem nad to je kvalitativní e skok. A myslím že bych kde se dostal by se do oblasti kde bych byl těžko srozumitelným rad čili jsem to tady skončil mal se tam se jestli by tady bylo nutné něco dodat jak kdo toho. To byl takový přerod že kdo to tu byl na druhými může trvat se přede než tím je tu žádat přerodu menoval nám nebo aspoň smí mělo milována. Které znamenají přechod jenom z úrovně na úroveň a nikoliv úrovní nad tím se nad se do toho co je za úrovněmi e to čemu říkáme my nábožensky bůh. To je něco za úrovní řečeno nenábožensky je to skutečnost za časoprostorovou skutečností ano a jestliže jde o tento přechod do bezčasové bez prostor. Ve skutečnosti tak tento přechod se děje najednou to neni přechod který by potřeboval třebas jenom veme vteřiny e protože. Ale bezčasově z ale něco zažívat nějak kvant nově ono to tady je najednou ne přestože tady ne to předtím vůbec nebyl ale by. Kdo je po ho přechod z jedné úrovně na druhou tak to je daleko těžkopádnější protože tam vždycky se člověk musí vypořádat s tím nižší který se. Překonává a nad tím si vůbec tím že je to nové bude ba pole jim vel ježíše krista který když se narodil nemohl vůbec nikomu nic neříkal žádné evangelium nebo kázat pochodně se projevil nás je. Tady dělat potem doprovázel dál a onoho nebi tomto trval ona zle velice velice pracovat ježíš kristus v byl opravdu projevil jasné vědomí toho že všechny kterými přechodové kterej zkrátit tak tady v záda. Za běžný lidský život dalo všechno taky bez padá povalen ano a mohu by se například na tu nejblíže vyšší úroveň ne na ty dá. Lepší tu jsem tady mluvil na tu nej vyžehlit vyšší úroveň na které byl třebas tam bylo židovský národ podobu tisíc sedm set let e takže si viděl byl přístup ježíše krista v do své. O národa způsobil tohleto to bylo tisíce jenom set let tak to se podařilo lékařské vědě je u e navodit čtrnácti násobil obracím pravil toho při vědomí při. Jsem ztrácel vědomí do to se dal dostali mezi život a svýma nad nad tím jsem se v opakovaně musel vzdávat toho dokonce rady chtěla o stalo jednoho a půl roku do ta vůle e takže to se snadno. Nadal ještě v on vrat ne ale o totiž my bylo nastolit nové protože jsem to byla veliká potíž protože tamto bylo hotové a to nové se potom těžko radila takže jsem musel proč. Ad do sedmnácti letech se zrodilo další které bylo schopno samostatného života bych tak řekl nedalo mu příliš velké chyby no ale přesto jsem lekla byl velice vděčen ze na tento pokus provedli. Oni ho neprováděl samo co bylo měl by svědomím stanete dvě tom ti ti co není normální když ztrácí do vědomí tohoto světa a e a přesto neztrácí vědomí jako takové že to nemůže být v budoucnosti normám. Člověk to musí být milován člověka kterou máte před sebou mistr neděl taky li oni to tady že mají jsme normální člověkem co dělat tak by to ještě nejde tak se potom nedivil no ale tak je tedy dál takže jsem. Jme tomu těch tisíc sedum se dvacet let příprav ji na narození ježíše krista které se mně stalo v sedmnácti letech e ten symbol prosím nosem za nad. Narození nebyl žádný když zase nedělní byl nic tak že jsem neviděl to nevadí ale těmi důsledky vidím že to ono bylo ještě jsem krize tohleto stalo v sedmnácti letech tak jsem prosím tisíc sedm. Se dvacet let snažení kdo to narovnat překonal od tří a půl let do sedmnácti let po žete jak pravil sebe a to bylo řídil z tvých u pozorní protože to minulé nebylo od nového se potom tě. Komu věta dalších zase to byla veliká výhoda že je tam to to nepřekáželo kdežto když člověk vybudujeme to předešlé mít tak přetěžko říká uznává jeho přednosti a vám. Při nějaké kompromisy po ta tam dodal. Svého syna za půl roku domu a do ale dovršil své náhle nečekaně a v potom přestal svět se před dalším přechodu do brž čil zase. Nečekaně na nás hle ale příprava k němu probíhala delší dobu devět vepři ten dalšímu přechodu do dalšího mu do dalšího při dal umí trvalo dokud citát do devátého roku padesát toho prvního. To z pouštět tak tomu trvalo od do podle pořádal pochopit ten čest na cestě nemůže zastavit ten protože na rozdíl od con indického způsobu myšlení křesťani nepřicházeli k bohu nýbrž do příbytků boha to známe. A mají možnost se permanentního vývoje nejsou nikdy bohem v tom pravým slova smyslu ano to tak bylo na na doby dal jsem jindy že je. Hlavním tak by prostředkem jak se dostat na další stupeň je na oči se nevlastnit ale ne to je mým a takové doporučení. Za které byste měli toho do to říká střelit sem protože ono je třeba na přes přidat kabáty jak se vám dneska řekl jsem to říkal zhruba začátek konec jako ve toto dají jiný. Nové ti učedníci páně že nic na příkladem nevlastnil své rodiny žena tak cel odnaučil taky jsem nepravdu tím je to leto cestou nevlastnění ale. A přitom nevlastnit jenom své ne sebe sebe se vlastními dokonce e za tomu se nevlastnění ježíš chytl že chtěli pro sebe věčný život. Takže prosím jsou v tom stupně ano voni se před vnikli z vlastnění své ho do vlastnění sebe a to potom země nová to se potom taky museli vzdát rozum je takže berte to takhle vývoje. Dvě jsem to takhle nikdy nelež nelíčil a když se potom dostal ten nakonec tím to není můj případ dale tuším do taky ne podle zpráv které se odtamtud dostávají třeba ze spisů za jinde jsem se nakonec sil. Od se nevlastnění vůbec ne tak to dopadá tak že za člověka protože napřed nábožensky vlastní potom bůh takže. Ne u vůle lidská na ty nehraje žádnou roli ale vůle božská nastoupí takovým způsobem že ten člověk jít. Nebyl za ni pozorovatel lépe řečeno dojem že ten člověk jen náročnějším na život než normální člověk takže dejme tomu ježíš kristus ve větě. Je let toho učednictví těch tří učedníků mohl se zeptat klidně svých učedníků jsem prosím vás chybělo nám něco no prosím vás jestli nechybělo v zemi denní den tohoto chybělo. Ten jestli vůbec si silo ty nejsi byla oni řekli že ne jo tak ty co byli kolem na díval jako zevní pozorovatele museli ježíše krista e velice v podceňovat musím říci co za dát. Jan protože všechno prostě jemu nic nechybělo přitom ale vlastnění v tom původním slova jsou to nebylo on se podřizoval kvůli o člověku co on to co věc. Jen asp jedna ten že ten vůli bylo abych všechno měli tak to měli jestliže vůli bylo aby nic neměl tak neměl ani to vědomé se ten se od jsem jak jste si všiml na kříži a. Se stole jeho za dalek nic špatného prostě není někdo nebi ztratil umím toto vědomí tak vznešené tak by říkal tak jsem se měl na podobně říkají nevím jak se to mohlo stát tam říkal tomu kříži ale. Statě odevzdávám svého ducha a ono takže ona třeba odevzdat výsledek být toho minulého on se ten lidský duch ty to zase k tomu dalšímu stupni a bez ohlížení bez zlý. Dosti tak sem a tam dnem na každé stupňuje se ježíš deme že to co co kdo si mysleli že naše vede naše není ale berou dělal co jsem byl si ztotožníme se tím co nově máme na vinice do nebe pro za své. Tady kole se učili si tam je tu co kdo se kterou měli od ježíše to šel za svou tak tím si taky přestali jít zázraky to přestává co on opat na vyšší úroveň řečeno psychologicky. Čili kdo to nebezpečí vlastnění ano a ne na takže stupni do musí vše přibrat totiž ku vidina nejsnáze si člověk při vlastně moc pochopitelně druhu za. Snění kterou on který nic nenazval třebas vlastnění jo on když pozici nějakou moc jako jednáme jsem jste si moc nima to co tady třebas říkám o vidění tohoto světa. A prože nepo za své těmi jiným tento svět považuju za svého schopnost za svou lidskou sku z a za svými tomu tak to řeknu nábožensky jenom aby jsem musel dlouho potom bavit kdyby. U ustavičně netvořilo tento svět kdyby bůh ustavičně do toho nebýval svoji existenci jenom malinko přestat nepřestal to existovat kdyby bůh ustavičně své své. Poznání pomocí tohoto svým ta naší pozemské jsem ce ne přes příval svoje svoji všem vědou ctnost další jo než si totálně vědomost jale vědomosti do tohoto v této let. Ne tak tu bez taky nevidíme a nevnímáme a nemáme smyslové schopnosti a to platí o poznání e co platí o existenci to tady řekli o lásce kdyby on nemiloval soustavně bez mezer tak. Jsme schopni nejmenšího projevu lásky zůstanu o lásky chvilinku a protože tomu tak je a pro vás je tím nejjemnějším z tohoto sp bede to pobití které se je věku rub je to leto poznání které se věc. Nedokonale let tak to musí toho toho systému lásky jsem ho snadno dostal za hranice této lásky tím že odstoupit od sebe tak tam potom e ty tady světy. Katastrofy nejsou jo a temné cestě člověk kdo se snaží o ten přes to když je to do vyšší jeho třebaže nebude byl do druhé nem tak vás to jsou kdo byli najednou vedle nebes. Čili tam praví vůbec se možná když si přejete jenom přechod co úrovně na úrovni si přáli třeba se to věřit tělo své vědomí jsem takové možná jenom psychologická chata na tomto to nám. Ten protože ježíš kristus dobře radí aby se takhle ne postupovalo aby se chtělo a to nejvyšší hledejte království boží. a vše ostatní vám bude přidáno i tak kontrola i ta schopnost kontroly co on byl to samozřejmá věc ale jestliže hledáte deme tomu svůj prospěch jako třebas hledali ten ti uč. Nic si páně tomu se nedá zabránit a že to přirozené a nemůže za ani od niko doby rosy do království nebeskýho nám taky nešli v tom maj proto stali nic stádem do sebespásu co jim jenom sobec. Ty o něco ne let tak neměli tu kontrolu kterou za musel zastoupit ježíš že on dali chybu viděly chyby a nebyl jsi svými rady nebo nepředvídaným správně. Co se stane kdy překvapeni budoucností ještě kristus nebyl překonat protože on od boha šel aby bohu se vracel který co je to voni vědomě od boha nešli a věda. Mně se bohu nevraceli o nich chtěli se k němu vrátit které nevraceli zatím ano a tu tedy bylo poté hlavní kontrole když ten člověk nemohl předvídat se s ním stane tak ještě nebyl na cestě vite. Byl vědecky správná v jedna umí předvídat na to je největší přednost věty která byla neumí předvídal prosím tak není nezačlo být ještě vůbec větou věci to jsou nejlepším v. Když chci si existuju a jiných věc je již v není jiných proroků není a oni se mýlili protože jeví účinku když prostředky velice nic svými a. Do sem v jenom mající city dosah takže oni se mýlí samosebou pohodě v budoucnosti a tak dále ale mám na my si to předvídání že znalostí určitých zákonitostí třebas fyzický je. Lidských dále pohoří šel dopadne určitý pokus před dání ne a takhle by se měl naučit předvídat i člověk který jde touto cestou protože to co do obecné zákony on by měl dospět se na ten. Ten tam stupni jako vidíte třebas ten vyznat ta statě ji stupni dospě nějaké mu proti zákonitosti vite jak tomu doby měl bez pět aby se bezpečně on které dál on se potom nepotřebuje kontrolovat protože ta sebe on ale. A tomu a víckrát tam musí vždycky on to mat lidská sama nastupují byly ty jedy nejed z cesty je brzděno tím způsobem že člověk jasně na sebe poznává nejednám správně ale se poznává. Jednám správně nevim to na tom nezáleží vizte panna maria o to že když víra ještě byl ten andělem tak řekla ani bych za páně staniž se mi podle slova tvého ale nevim jak to. To může z tady můžeme poznávám ne záleželo na tom ten ježíš se narodil tak jako tak když nebyla se to může stát důležité protože se starat trpnou mi tohleto no e nechápeme dobře tu míru. Prosti že my vůči znalosti kterou nabýváme z jiného pramene než lidského z toho domy říkáme ty mylně nadpřirozeného k tomu říkám duši ženou vědomí nebereme trpně. Nám zbývá jenom se tomu odevzdat jenom do provést kdybych byl v tom útlém rády by se rozdával co je správné pomoci taky lidí samosebou nejenom pomoci zhora tak kdybych byl to nesledoval bych se byl neřídil. E tak se to všechno za brzdilo celý vývoji se vrátil ni meč ale protože jsem měl zároveň touhu po splnit ho pokud jsem tu sílu v sobě našel. Tak jsem doplnil tak to šlo aspoň pomalinku kupředu jo pomalinku protože si myslím že se ten první vstupem od toho vědění co je správné k tomu poznání vlastní nesmím. Ono s tím ten byl neměl probíhat třináct od vůle jsem nebyl představy že kdyby u kohokoliv to takhle pomalinku u vás protože byste se říkáte někde nezi by byli byste bezvadným že byste neznalá měli že byste se neunavil. Ten unaven také ale myslím že jsem do tohleto že sebe on to je potom od lidská nám li být je umožňována tím. Mým že jsem nositelem síly která uvědomuje o tom co je správné a co je nesprávné ano tak to zase seš trvat na na to při úrovně cel zpraven nesprávné já. Ten bere než se ještě na vyšší úrovni to znamená tato tebe které kam k co by pravdou v rámci tohoto takové tohle jako jsem se tohoto prom pro absolutně stav co je ta pravdivá ne. Se protože tady existuje podle které je stane dál ale pro kterým málo smysly vystavit si této absolutně pravdě je pro to vodítkem abych tady mohl žít tak je pro voni tento nové co tam získám ale zase ne. A je to tedy pravda daleko vtírá když ji a daleko jasnější než pravda vidění tohoto světa za toho tu potřebu mnou ale zase doplatil na tu úroveň jakmile se dostalo za hranice této úrovně stává se to. Nepotřebné a si dokonce oslovil myslím to jsem si myslel dělám jsem v této věci e takový kdybych tak ty závan tak se dělo všechny možné chyby které jsem. Se vůbec dají udělat mater i jednu to je to nedovedu polevilo vás mám velkou miluji z on může rady upozorňuje ale že když jsem si myslel že jsem jednal špatně přeci byl třicet na svět a to byla sebe obrana fakty. Je co tak ten den nechápal aby se vzdal snadno toho které mělo umřít nebyl mu nastoupit klidně to byla nebylo učenost tím předešlým ten ne dotor je spěl žádné e právě říká že. Vůlí kteří nemají tuto schopnost jedno kontrolovat druhým e stávají se neschopnými života jsou to e případy mít choroby nervové ne. A dost vážné rozvojem bytost dělat rozpojení a nějak u tato uměl nemohl nastat protože tam byl rady takovýdle vydat v kachny pravá ho tu jak se to cesty. Mám ty otázka mám ska se pro byl malým jsem tam na tom záleží to řeknu asi dostali na v s ním tak je otázka jsi co v kdyby maje von měl pravdu a. Tak zavedl všechny li kdy do vana svého stole ti kteří dostali spojení sbohem že by vás dost to kdy si mate se letech nevyskytovaly a teprve se třebas sester čili je začátkem všeho co si co ty ježíšek. Je první sty marta předtím dovedeno a proč že měl první do protože zatím ta tradice vedená to jsme muset materialistou váhání který všechen z celého pojetí na. Protože vždycky ho života a ten bůh je na tom dámám že byl nábožensky bych je li vždycky kdy ježíš kristus to dokázal ten bůh přišel proto člověka tam kde byl. On byl za protože ve hmotě tak si pro něho šel do mohl ty způsobila něho hmotnými důkazy třebas jako vlastnit marta ovšem je to zajímavé. Že vedle těch to když tomu kteří dodneška jsou nositeli styk se kde člověk lidovým třebas dominik dání nebo velikými a jiné žádal byli ale se z ní. Nýbrž něm zase přeložil nám vedly tu byl by daleko starší než jsem těžká ani několik století a ani jeden při se vším tohoto řádu neměl styk matka a byli tam vel si lidé duchovně velice. Protože jak vůbec začínaje svatým nebyl bych tem takže to vůbec není nutné ale že u člověka který to bude tak máteli si vždycky jako třebas nad od ale při které on stigmata neměl tu ale pořád si. Pode vona o to bude takhle maten si vždycky se bylo nechci žádoucí ale běžným jevem že my jsme byli nositelé stigmat za dodneška sou zase do žáci gnosis ty nad ale. Že jsem si vědom jedné věci kdybych osobě ty velkou představivost vědomím nějakého šíře mého vědomí se jsou třeba třeba jsem na tu roků na to místo těch tomu probodeno ježíše. tam teď si tím jak se na to soustřeďuju pak když se soustřeďoval ještě nějakou mi mistrova si tím bolest kdyby jsou z věnoval dva nebo tři tak tamto teče krev nejsou ale pravá stigmata. To je moje přestávat o potřebě styk mat a žádný duch svatý tím se proudí nýbrž jenom za soustřeďujeme představivost a v velký rozdíl e takže ti co měli jsi. Na tak i za doby svatýho františka i dneska byli proslulí nevědomosti duchovní protože ten osvětitel tam tudy nevstoupil. Tam přes vstupovali v jejich představa lid ne a vůle tak dále učili své těmito všemi příznaky toto stigmata nebo cokoliv jiného musíme velice opatrně zacházet a podle nás. Svědků je posuzovat je to něco podobného jako třebas žádný silou li se to naučili podle indů tady vědomá vzestup hadí svým vidí světlo hlavě a nemůžeme mu to brát. On ho vidí takže hlavě to světlo a ono odlesk ptáte se jak se mu zdá ne on říkalo pak jeho když se stoupá rosa ho se dali jsem vrcholným světec a je to ale takový hlupák sám sebe klamající. že bylo bylo třeba opravdu včas u země aby neklamal lidi protože kdyby šlo opravil pohani myslím prozradilo přestávat todleto přestalo se může dělat co kvalit to klamat úžasnou možnost. A jestli tedy by to byla hadí síra tak by to především mělo tyto následky ono kde ten člověk kdybych chtěl takhle tu hadí sílu nahoru soukat tady musel by se o do padmasany jinak by to nešlo. Hle na podobě vede poloze ale jiné poloze byto neprobíhalo stejně tak jako to probíhá v ten padmasáně on zabil by totiž u nich pranu prany směrem dolů ale tím se musí umět tady dolů tak se. Ten pro usměrní směrem nahoru takže do které jakkoliv čakramu ta hadí si jak fakticky stoupne jestliže on opravdu to nebere i bylo by jim dalo nýbrž přímo z tu mnou tak s jeden domu od toho tu oživeného. Čakramu všechno se umrtvuje takže kdyby on to e kdo dal jsem také odtud úplně mrtev on se dneska jisté poloze protože tam je kam není náš tady nesedí který padmasáně on se dneska chci. Aby nejsme nedostal jsem taky v tak nemůže jist nemůže dýchat nepotřebuje být ta vůbec nic se nestane když chápali vždycky jinak dobra a tak dále ano a ty když se lid a potom veliké pozná. Není a tady poznání lásky snadno ona had dělat tady e styk je z moudrostí vyšší ještě nešel láska ne velela abych tyto přiznati tady nejsou tak klečet něco nakukal no tak musíme opa. Této na to za přebírat protože on sám to neuskutečnil on to nám přejímal mých opravdu ne a ten dycky nebezpečné to ale je velkou roli o koleno z v ježíše. Je ten člověk přítele se obětuje zvláštním způsobem že si myslím že musí do toho vložit. Svou vlastní oběť větší měrou než je zapotřebí to nemůže odhadnout správný a tak například ten páter bylo do toho skládal svoji svoje to op. Jeli to tam říkal byl nějaký velký hříšník e ta on si že člověk si napřed před přichází stát čili věren ho v stigmata krvácí zas skla vás celá a tak dále. A bolesti a těžko se stupňovaly a tomu umožňovalo aby se těšil na to hříšníka a aby se mu věnoval důkladněji protože to byl i pro něho znamenal velikou úlevu například říkám. Ten by si byl let rovnou řekl na tebe říkam synu strašně dlouho je pro velikou úlevou že přicházíš e tak je ono co ten páter bylo byl nepovažoval za vám přednost. Nýbrž to to považoval za nutnost oběti tady jedna věcmi a druhá věc kasty matka přece jenom jsou symbolem toho že ten člověk nemůže vnitřně umřít. Že mu to nejde že to dělá na pokračování strašně dlouho třeba kdežto u ježíše to mělo platnost nějakou hodinu vám nějakou chvíli po smrti ne ale potom ne ve pořád. Sku kterýkoliv stav v mystický který dlouho trvá že je symbolem nějakého nedostatku ano protože je to prostředek který po. Odpadnou z jakmile ho není zapotřebí a tedy při mystické smrti která měla probíhat rychle kdyby ho bylo ta váze na přibit nějak věd rychle e. Tam by ho nemělo by bylo zapotřebí že si myslíme že není přestal si s věci postrádali vědomost o symbolice ježíšova života soustředili se nad todleto hlavně na to utrpení páně. Předaná měli do dělat potom taky se dostat vedle ty jsi mate na trvalo dlouho to utrpení taky nevíte co lidská představa všechno zmůže ani pánbůh proti nemůže nic dělat protože by se byl ze své vůle li vůli. Komu to by byl proti se byli tento něco dělal tak to jde kdo přednášky že než to byl anebo do své pravé zázraky chyb kde to takhle chyb ve co se nám jeví jako zázračné jít po toto ale nem mus. Jimi zázrak věřili že při sil mrtvé to všechno že léčil nevyléčitelně nemocné ale že to nebyl zázrak tomu nevěřil o tom by mít do taky na vás vám. Sebe byl jak protože to nebyl zázrak jo tak třeba se si vezmeme li že kdyby vás sled se kteří již sledovali ježíše krista z po vzdálím. Aby ho oslovil my a požádali o to aby je vyléčil ze slepoty ale pokud on čelil na vůli jsili s lidmi tak se to volil zastavit těch. Ale vede někam do soukromí nebyl mohl říct mistře my jsme slepí a tak dále a ten se to dočkali přišli do míst tady nebyla ústraním a řekl ježíšovi že jsou slepý ale že jich. být uzdraveni potřeli třebas se ptal ještě je co si přejete když to pozdravil li potom dělal zásadně todleto na to co je předvedu tak aby tam bylo všechno i co v tomto podobenství třebas přímo není. kde to zmiňoval někde jinde tak oni tam přišli třebas tu třeba momentálně v tomto případě nestalo to je tam přišli poznal bylo slušně když toho poznal život na něco chtějí. A tak se ptal co si přejete a oni řekli my jsme slepým přejeme si vidět a von říkal věříte že mám tu moc aby se jinak pochopitelně bychom nejde. Tak za tebou není let nejdeme tak si pamatujte že ta vaše víra ne ale ta naše víra vás uzdravuje jste slepoty je tady totiž tam je. V než dále to zase roli a ne kdo mně ho co dělat tato veliká víra ta víra je tam v každém člověku co věří že to co vidí je skutečnost. Víra ale slabá která člověka nedovede za hranice toho co čemu ježíš neskutečné člověk se nějak dovedla konec začlo některému znal zanecháme stranou ale tam míra. A kterou mým prokázali tihleti dva zase nebo bylo v rámci toho vědomi že to ve skutečnosti nýbrž ta byla za tímto nám cenný čili ta. Neprospěla k tomu bohu směrem ta při kabala pomoc boží ta přivolávat zní to zázračné bych práce než co jsi to co bylo zapomene aniž kávou vědomí ano ta. Že voni když si toto přáli aby vzali jsou víru u vírou otevíraly tomu dveře tak proto do nich vstoupilo on stačil když se čelit udělat jenom to že upozornil se to tady. Aby se otevřela úroveň zdejší tomu zázraku to byl jediný zázrak na nebe ani si to nebyl žádný zázrak to říkal tak prohlédni nebo ten se zahrada oči nemohu dál co všechno mohl uděl. Nad ale to dodat je k tomu co se nic stalo vám to předvedu ještě jiným způsobem na nové době za svatého století ten páter kdo ten tady byla řeč u vzdal. Ze slepoty tak jednu dívku která taky věřila nad když chopíme mu mu kola mu a on byl sebe pane každým soustavně i po krve dělal analyzován no a tak dále. Ale také bylo kanalizována všechno sil zázraků co udělal tak taky pali dovolili zrak dívenky a zjistili kdo sice vidí že to je všecku ale že ten. Zrak její není schopen vidět ten byl od narození nevyvinutý něco němž by byla vedle také nemohu předvést ale nebyl se i nadále schopen. Vidění a ona věděla čím viděla víte nezázračné není jiných protože se takovým ne a všechno co s tím jsou myslí je jenom řek bych. Když lék zrakové jako takového každý nemá smysl tomu považuje ze které pochází duše oblasti potom my nevíme a duše jeden jediný smysl od ve. Které je ve temně obsaženo jak zrak tak na všech pět smyslů indové říkal všech přes smyslu na tom nezáleží a jestliže on spojen s touto oblastí ze které dává jsem pohled. Oni vědom jako to třebas dělat to zase začal ta víra seděl samovolně li se tak za pocházelo samovolně toho nepotřeboval nějak váš působit říkají ne to nelhal uviděla svoje ne ta víra. Dívenky seš že i víra okolím způsobila že ona šla vidět aby nikdo dneška tady ten živá ušel k vše dana mám nebo koleje normální i dal kdy kdy si co už. On je potom do tom hodit za neměnný dívat ti lékaři protože pořád jakoby neměla vidět v tam nestačí dokazoval že vidí předloží text na vás s ne přesto otráven rád pochopitelně. No tak je tak možná že ten ježíš měl taky takhle ty zázraky tak zvané zázraky žes měřil tu umí že našel se pojí ku mezi protože ten příklad smyslu který nebyl živý. a zatím smyslem ve a tedy kdo se propojen jen nedokonalým smyslem nad tím například řečeno za vidět to ale to o do budoucnosti záležitost čistě nastal nese nám to jeví jako za. Cena že jsem v v vůlí ta otázka je bezpečně poznal že sme se vyskytuje jen při není z rozhovoru s ním přáteli padla. Protože oni říkají oni na to jestli který byl proč na tom je že když se říká takže že tady jaká tak ukázal taková dělat když roste v užívání prostředku dělat třebas kdo proč se tu který nemám lež. Dispozici nebo o nemáme že prožíval nebo let vite ho postrádám napodobuje protože na nevíme do jsem ten tak že se myslíme že není možno ve. Skutečně poznat za bych podmínek ten úroveň na kterém na které jsem a že za nikdo mi věk tam potom řeknu za který to není možno poznat a tak že tak. Neni jsem důležité abychom to poznali když si přejeme jenom toto poznávat jakmile však ve upřímnou touhu od sebe odejít od sebe. Odejít to znamená tak ne jenom pro sebe to všechno dělat ale od sebe odejmi bohu jakmile naše cesta je obětí bohu tak čím více je obětí bohu tím více máme v ruce prostředky. Kontrolní kde jsme a jestliže naše oběť je dokonaná tak to že vždycky ten de ten výsledek že totiž když jsem se obětoval tomu. Tak sám pro sebe nežiju říkal svatý to byl ne živ se mi nám nýbrž živ ve mně kristus chápejte když nemá živ kristus tak nemůžete být na omylu takže nedokoná. On se oběti e na cestě že totiž děláme třebas duchovní cvičení pro duchovní cvičení do li du proto modlit za po povinnost žijeme si jenom tady nebyl von prodal dožil o nám co všechno děláme je to si všechno přeberete doma. Nám se to se nekonaly si je proto abychom viděli ve jsme ale když se obětujeme ne sice dokonale protože neví se dokola neznáme v tom jak se poznáváme. Obětujeme celý jsem doby todle tím celý těle které se poznáme to budeme jste schopni se obětovat to nenese je tady vždycky se příliš nám míra a kontroly kde sme dostaví samovolně nesmím on. Stát samovolně se dostaví takže mými neseme jaký prostředek použít tady by to in nevěděl tak je pod kopeme v pravým slova smyslu a se to musím dojet za to že to byl vás to poslušnosti. A bych se byl ten co je do kolo tak se nenajde pravá míjela protože i takhle jak je pochopen jak bývá pochopen jsem neni. By přitom oni vzato v úvahu ke někomu byl pro lesem tento byl tehdy tehdejší jít do logický názor na svět z v na vesmírem na všechno jí. Domněle mezi lidmi o něm bylo rozhodují svým jenom pro tehdejšími předem nebylo na nám tento způsob myšlení a když si tihleti tehdejší tělo. O novému od sebe již mysleli že dojem vrchol všeho vědění a když tohoto vrcholu vědění nepřecházel kdo žádného faktického. Osobního vědomého spojení s bohem tak to nebylo pravé vědění ale bylo to dokonale zauzlení v oblasti mentální oni si znemožňovali se rozšířit za tu horní. Oblast potom mentální zpracování těch informací smyslovým a proto ježíš kristus tohleto musel zakázat nebo musel mít radost z toho že těmhletěm lidem povedlo svěřeno ale e. Ono to platí do určité jej i těm jeden kteří se najedli rozumové vnímání a myslí že tam je konec tak samozřejmě tam konec neměla ne si myslím že celá naše nedala do toho. A která čím dál tím víc protože než se oni než oni všechno vydobyl jdou z rozumové obracím se ještě není vydobýt to ještě pomalého možná z pohled ještě von pořád to o byla v této oblasti a. Je to pravé vědění je zatím nad tím a do toho pravého vidění blíž prostý člověk z toho důvodu že on nemá nahoře uznal on nevěří svému rozum. Se oni nedovede tak opřít jako člověk o při znamená zastavím se u to oni to jeho bez ale že pro toto je nerozeznal dalo lidské nedal za neberu ne on si vedle protože prosťáček je to mně to na mou schopnost. Ním mávání a porozumění to dalo ne že povrchní dají přednosti tak ti a jistěže nebyli hloupý no tak takhle jednání si dovedu představit že ježíš kris měl na mysli právě dětskou. Či nebo z cítí takový poměr těm velice jakou dítě neboť dítě když tady vykládám těm malým dětem třebas pohádky jak oni to berou jako skutečnost že ale je zajímavé že rozeznají jsem ty moji vnoučata si to není vím. Na co je pohádka a co je pravým třebas o bohu takže dejme tomu ten oni nejmenší jednou všech ten říká ne dědečku do další čili do plzně budeš vymykat pohádky po panu obešli na taky o tom ježíši. Tři jsem to řadí jinam jak on toto dít této rozliší že je to něco nad nad pohádkovou v tom jsem na v tomto skutečnost která se bude by beztak ještě pohádkově a. To si tam kde to šla protože letem jeho zrady při vědomí se že to je budoucnosti otázka jenom nějaké techniky jako u to tam toto taky jezte s nikým jak potřel šlo. Vedení než otázka techniky jakou jsem navodil rozšířené vědomí a proč poznávání toho co je správné jak to jednou na oni tak záleží jen nad mistři vně jednak toho člověka který řekni myslí. Jak to vychovatelé za něho který to bude před proti konce nesprávné protože ono totiž že je to tam oblasti kde které sem poznával co je správné asi tak že to neni obecně platná pravda. Ale proto člověka je správné něco jiného třebas pro pro někoho jiného on musí ses dal východiska na po hledět a to je dost těžko pochopitelné pro vychovatele takže se musím že minimálně co své budoucnosti bude dělat to vš. se tady své syna chce nevychovával bych lidí podle jejich schopností a dovolit tuhletu schopnost tak se bude kdy jsem co jako ti ostatní a bez nebyla na vědomě nabude se vychovat ten jako při se liší cestou než ti ostatní. On že věčné není to co to například ale na ty ruky nauč nata kde jsme nepřistupovat buduje přístupnější jakže to je jenom tím že tam ten byl bez jednal cesta ale kdo přes další že jsme se ho o chovat to je přeci pozdě se to. Přes toto výchovou začít musí v ještě li ještě si v předškolním věku brzo ano protože kdo si takhle jako dali závad než ne nesmím se ležela pomocí příkazu toto co není toto nesmíš podle. My hlavním obsahem ani o se musíš se musí být lidé žes se dovídají o tom co je správné a nesprávné od svých předchůdců ale. Je o svých rodičů od svého okolo míní že toto konvence nebo tak nějak ale to je relativní pravda to je pravda patři že ten platí v společnosti ve které právě žijí ale není to pravé všeobecně platná mu. Sises smím říct tím že to co se převezme od jiného zajedno se je zaprvé sto převezme s určitými zábrana nejí a omezeními a zadruhé je. Málo by se k tomu něco přidávám nižší není osobní iniciativa kdežto i na poli jakékoli vědy techniky i na poli náboženství ten musíme starat se o. Neustálý pokrok tak tam musí mít po k sebevýchově pokud pokrok chápání toho ježíše krista a tak dále když ježíš kristus řekl jsem nepřišel zákon že je a oni ho všichni vyšší dali že ji ničeho činný. na plně jest takhle pravdu ohle naplněn novým poznání a tuto stupňovitý jiným čili jeho učení si napřed nevěděli to ale totéž se vede potomků san ho svatého čitta mně ho věd to stupňovitost toho poznání vyplývajícího z ochotný. To je pokrok v protože jestliže tedy nám dneska tak by názorech že některé výroky se nesmí brát doslova protože byli po platné tehdejší době ne tak bych je chtěl. Opravit v tom smyslu je to pravda že všechno podoben si si zas tehdejší doby se v tom můžeme vidět po platnost nepravda ale zdaleka to není vůbec po platnost že toto se dovede žít jaké by tedy připomněli. A pak do pochopíme ale co jím chyby těle těm ona co kterou které nudu jsem pochopení smyslu on nebo symboliky ježíšova života kdyby jste pochopili život ježíšův na každém jeho kroku ale to od města. Úrovní tisíc sedm set let před kristem šíp pro dnešek kdyby ho pochopili tuto si byl byli pochopili tady věděli že to co řekl co je to velice důležité že dopovím komentář k tomu co žili. A taky to co říkáme aby komentářem k tomu co žijeme musíme jednat on říkal ježíš kdo miluje protože tam někde vyznali v tom co je láska nějaká opičí záležitost umí dospívání se za. A ne někdo z víme přikázali domě po slovo vám ten miluje do to co do plodně neřídí vedení temně nemiluje si říká co se tady z domu vychází co chce to je rozhodující rozhodující je to co dělá. Jak na to jde v jakém duchu ale odevzdá jestliže toto na to tam máme odevzdání života spočívá v tom že. Že člověk bez ohledu na sebe jen odevzdá všechno o čem že může odevzdat obětuje svůj život všech ve své myšlenky obrátí tam. Vzdá své vlastní myšlenek obrátit tam kam se chce nebo kam bůh co nabyl obracel na to znamená vzdá své činnosti která pramení z jeho vlastní vůle začli dělat to co chce pán bůh ne. A to je způsob ode odevzdanosti ji která je závislá na míře poznání jestliže ten člověk je poučen někým jak nás praví jednat tak to nezklame jednání může odevzdat. Je část jeho které vzdávat může nazad i ten to své všechno své podle třebas učedníci páně než své rodiny se vzdali svých rodin ne vnitřně a může se také vzdát sil dejme tomu i my. Jakéhokoliv prospěchu duchovního pro sebe neprospěch třebas činnostem nejvyšších tu poznání to odevzdání ale to všechno závisí na míru se sebepoznání když ten člověk. Totiž všechno odevzdávám bez se jakýmikoliv zábran tam bez jakýchkoliv omezení se přirozeně ne ničem jsi ničem. Mít pro sebe syni z nenechává tak to neznamená že celí odevzdat on se může to jenom do takové míry jak se poznával a jestliže vlivem toho sebeodevzdání se začne lépe to. Nás vás tak v tom okamžiku jak se odevzdal nastupuje nové poznání a z toho také vyplývá v čem se ještě nepoznal jestliže tomu nepřítele to nově. Znal velice nepřímými nepřejeme to tam přidat do člověk by se založil to stačí kde to o čem věděl odevzdal když podle přebere tak se nemůže se stal nýbrž padá se to co mu nerad na reprodukuje ta u v. Roveň kterou do které dospěl ale jestliže při vezme k tomu sebeobětování ještě to co navíc poznává tak zase je schopen ví. Další do poznání čili vono by to šlo bezprostředně takhle na základě sebeoběti při poznání byl to se obětovat a tak protože to co za další poznání tak to nebyla tak protkaná cesta nad že by asi každý. pod touto tíhou poznání padl totiž ztratil by vědomí tohoto světa upravil budu do extaze na modla dobře straně dostal by bylo by to přišli protože člověk pomalu jím ve kup. Sedum nejenom proto že to jinak neumím ale co tady přirozené zábrany kterého sprá není před tak vod pustím vzestupem a na slovní niko si taky musíte svým vím zvykat ta sluncem. Božímu dosti velice silně pálí to muset pomalinku na ni lidí vzat ale přitom když tento zabral je pomalinku ve že to na ne tak nic se dosáhnete jestli se vždycky sto procent mě. Nato se obětí jít a buďte bez starosti testem jsme všichni z na je v nebi spěli sebeuvědomění sebepoznání tak nikdy toho moc neobětuje ne a. Co se na se tento dostavila vyšší oka poznání to zase něco málo obětujeme ale důležité je abychom všechno co ona mi s poznáme to abychom všechno považovali za rod takovou řek bych kde mu.