Karel Makoň: 83-25 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sk. Čili kdo byl dostane do s to dost podá se proto abychom z dost vložili pro me ne pro sebe tak je malinko si proč se přít jdeme tak propadl ve větší nebylo z ti než ten kdo to zakopal. Protože ten to cele vrátil co zakopal a ty co s tím s to by taky z toho co do úkoly pro sebe na to je přímější přes že se chce dostat jenom pro hospodáře aneb otce a to je ten pravý sebeza. Jsem si o malo na tvém při mu je tak to by tohle ve zkratce jsem se vás tu vodní sv. Z veškeré stvoření a existence člověka kdy mám boha že totiž v celém tom z po že on to neprobíhá a tak aby všich s ním jem byli na tom stejně jedinými z to není bohem se stávají u boha prostor stvořeném to si tam v duši kterou jsem z proč na to věčna. Ale z to co stvořil stávají u boha to co to zalez je bytosti andělé po něm. A jak ten silní který tam zůstala anebo si šel a jiní si žádají od boha z mít pro byl symbol toho je pojedli ze stromu a co si vyžádal lid podíl od otce rozumí zase jiná symboly stále je to říká že toto s si je i tak i tady u tam co pro mu ocet pravdy skutečnostmi a jenom je různými od by si kdys co ano to z jo dnes si za. Mít podíl otce a tak se dostali na zem kde všechno se promarněno znamená promarnil se jsem na mystický přístup k bohu. A dostal se do do jako mně du do dali z mu nezakázal cestu zpátky do tam nevedou přes nějakého spasitele přesto boha s. A jak se tam nedostal ten marnotratní jsi ten nemám na by se měla od otce mnoho pec a bez poslyš je to promarní když s mu to došlo tak museli do služby lidem kdy nebyl ve službě bohu byl ve službě lidem tady bych se nad tím li to co z tam byl pro to že ten dojel bez vědomě ve službě bohu. Tak když se zdá byl dokonale sloužit lidem sloužit přitom bohu je přitom svobodný nemusí se ničeho bystří dávat co ty ostatní dělají jenom jako službu lidem nýbrž na něho tak cokoli jste dejme s prací mně jste učinili od o proto jsem byl od tří všem lidem protože to činit protože přitom li jinou míru poznání se rozdává co se co se nemá aneb a dokáže to ví. Cesta protože kristus je nám lidem tak ten člověk je tam líčen nosem vývoji co protože nakonec je nám lidem jenomže tekla mně nastal a on za si to dělal to jsem vás past ji vezme jako ve sví ne tak bych řek si jako jako zvířata se tady chováme ne čele když k bylo tak zlé že mu. Cel jísti s vepři tak to je jedna z bez a be světsky víc přes kterou je cesta za tu tom na s tak že on nad o z tam může ze s podat i v arabii a cesta ze s podat ale v každém případě ten člověk je to stane je to ve své absolutní bez okolnosti se sebou. Spáchali sebevraždu co jsem do protože tak o to vede ne z po mít na otcovský on není svůj. Stačí nebýt svůj neslo jeho cestou nebýt sebou s pokojem říkat před toto je v pořádku né. Nýbrž distancovat se od sebe kdy padnou jsem jak na sebe vypadne tak podoby byl do byl s zajedno. Tak v sobě místo proto pro tu vzpomínku na otcovský dům. Na najednou že od otce přišel že z věčnosti poklad z víc no nemusíme daleko pro ty příklady většinou když někomu se třeba z bylo o měl velice rád a on cenou dobrá na mno nebo z za zajímá co z ty věci. A to von zemřel nám je kdo potom měl hodně rád na tom se trošičku nějaká část něm uvolnila. Část jeho nitra starat prázdná. Ale teď si přestat kte že by tam popustil vší o sebe statky. Že ho za tři to s tak zkrátka dobře je to dost to o si vzpomněl z pramen no co v nás po medu na otcovský konkrétní záležitost on najednou co dělat a co nemá dělat ne aby se dostal do otcova ale co je správné a cenné z prát on získá schopnost rozlišovat v z s z s to jsem získal za o by o proč. Již již ze sebe na dávat na domu se ska se tak jmenovat ale jakmile jsem tu schopnost rozlišovací on tou k vlastně ve sví do otcova myslet tím tří říci kde ten otců o je to správné tak tak tam takže prvním krokem na cestě poznání je rozlišování správným nesprávně zdržovat se to co z pravda. Jsem na celém náboženství na šetřil ve všech se snažit o to se napovědět cesta ovšem upozorňoval si že to není dokonalé kde to be vším než svět s. Ale doklad proč se s tím na spolu stát ten člověk celý ne kde na měří se celým nýbrž že nám některý vepře. A především co na tom nejvíc nedostatkem že ten člověk získává svým toho byto z z z z si pouští znovu rozumu přestože že to není správné kdežto když to získá v chvíli krise ve které mu kusy dobra aby padne je nám nic no tak tam se tam to pak mu není bez stane se opravdu nalil něco vyššího a on to ruší pro to. Či matce to co rozlišovací takže není tak neblahé když si někdo z jeho nějakým osudem těžkým nebo když nějaké utrpení většinu je ta příležitost k tomu aby se nad třídní aby cesta byla tříbí po tak by ses ve stavu bez po mým ky. A tam tedy bezpečně kudy do toho otcova domu be pořád přijde vně. A tu si ten syn který tam zříct za krista ještě civět na rajské úrovni z o kterém jsme spadli dávno nejsem si stromu poznání své a tři jsme do světa a pak promrhali tak když si toho všiml na říkal jsem si dělají jiné věci. Nebyl činnost je na pranic nějaký velela dávám tomu marnotratník od bez stal by se mu dávali za tím si od ve z ne dost ten na ruku otatní do věci jak tomu třídu říká ten z od tam. Stal no jak tomu přišel. Ve samosebou zdramatizovat pod aby nám napadla co je v tom skryta. Že totiž přicházejí k bohu duše které prošli tím to světem a musí mu před přes rajský stav a ty duše které se zatím nacházejí leskem stavů bytí jako přednost a ten vám letní který prošel tyto svět a říkali si to letem nesprávné vizte li se když to. Z nával správný s i půdu rád tyto svět a tak se anděl za to z si na a kdyby se z nám ve se mu ku. Jednak to potřebujeme jednak je to varování lest. Z ráje se pořád sestupuje na zem a to co jsem zanícen cestu z nebe a co do země může tak i stát. Že ten jsem marnotratník který kde okolo rajského v těle. Takže se do nastaví a že si to řek noc to se na zabránit ale protože von se tam za víte protože do ráje ve z na tom světě tak. mám nejvíc práce s lidmi kteří se v tom ráje dostanou na tomto světě a ve se se odtamtud dal. Ne li i při skal asi toto dali když kristus když na to že ta dosyta vlitý svýho pod stromem nebo při cit se mnou na mi tady dobře ne z nás tady to jsem se z tam jen proto byl pro to byla jsem to mít nebude. Co von staví na hlavu a tohleto tedy když se překoná. Tak potom je člověk ve stavu tak dokonale že jsem musíme znamenat set let tak tady mám když nebo byla řeknu proč ku nad protože to přes ten je to s klid a to tímto způsobem člověk je s napřed chce. Napřed jenom pro sebe ale to v pořád ku když že to dítě který se dozví který jsem ne. Z ten koho z pera si dovede let nic z ne to myslí jenom na sebe velebí vykořisťovat ve svých o to být v v v v v v ne ale není ta chybou proto jsem as on se čas nají ne protože by se se dostat z kolíbky dál ale by to dal i ta i v tom předškolním jako bych se tam nechávali myslí se jenom na sebe se nám či dát obrat. Ale protože dokonal nebere ohled na stal co ve které žije tak opravdu dorostl ve se rozvinulo do patřičných měl bez ale to v pořádku. Ale chandogya u panny přát by vám řekla člověče jestli si myslí že budeš svou zem nebo manžel wu manžel nebo od syn otce a tak dále chce kde byl jak to myslel ča za tak mluví o poznání. Si myslí že ty jsi poznávají tří tak to není pravda jsem jediný poznávající jsem jediný činitel a jsem jediný milující. Noho je to pravda on ten pán říká ve do na poznávající člověk ale je tady se toho o pít člověk který není tak nepoznalý. To by z toho vyvodit že se snažit o co chce že to marné nebo se či o to se pod na to na nebudem to dal na ba bylo v chápu na nebo ne. Ale no to je to tak je to do boha ustavičně plyne jeho existence a. Tady se projevuje v podobě této úrovně o nás jak tělesné tak živočišné tak rostlina jiné anebo časoprostorovém tak ceta je projevuje illi ve odjet poznání které když člověk že dal a všechno je to způsobil tím ze kterého pochází nějakým sítem existenční tak mít tělo lidské ženství a je to tak je láska. Které se schopen jenom protože bůh ustavičně sílu lásky do jeho domu. A co je z zmíním je aniž on se musí do zastala protože z zdálo klas mít i v ji za ne ne když nevíte že je která si myslí kdyby si mysleli nevědomě do byste nebyli schopni tak velká svítí proto že si jenom tady ne ne ne tak vrabec ti kdo a tak je to s námi taky nevíme že. Všechno ustavičně bereme od boha ale to nemění na akt může tam máme bys říci nejhorší na namále je si myslel že to na vše nevíme že to je že je to z zprávy ne nebo žité se to existence nebo poznání nebo z tří samosebou vědomi či to co tady říkám není vůbec moci člověk. A ty david nepoznal protože je to člověk a moci nikoho jiného než člověk o to to není v jeho moci dát mít nebývat v vír. A to v tom vodu vodu že to je dáno jeho stavem nikoliv chtění. Ještě do stavem no s. A za zen jak si vědomě nemůžeme celkem věd bez ale jestliže mi kdo odevzdá svůj život. Tak tahleta schopnost věděním do ho z lidí o tom zdroji tady je. Co proto aby se do byl věděl vůbec víc byl to byla proto aby dověděl nemůže přímo nemůže. Od na něco jiného bude na vás ryby ono se dostaví rozumíte ku podivným kde čekání na jiném tak čili on na to přímo nemůže. Kdyby si třeba řekli si způsobil v sobě. Tuto schopno ne poznávat nebi by se o to snažit se na tom tam jsem jak na to nějaký vyd nic nedostane ale již na království boží přes to s a se že do ve všem ale kdyby si přejí spásu. Kde kát pro kulaté cestě ne by jim budou spokojeni protože budou svědky veliký zázraků. Sebe od i při či býti a vzít na povel pro na klid pátku pro sebe. Ale když potom se dostalo na tu úroveň těch tří let kdy zázraků. Tak mu ši tuto touhu po sebespáse kdyby to dost li život tak se stane kdyby přibít ti bude to je nepravé jedno z pravdy ona se jen to je jedna nesmí brát chceš přes lásku. si na to je čili praně říká nevím správným katolíkem kdo si že se. To na na tom začátku ne. Ale kdo si po určité době myslí že spát ale tady pro něho a že tam u na něj. Ano on musí se dostat za tu svou víru neboť nabyl na sví jak praví tat na kdy ne z síly hlavní co z že jsem ji viděném nad je anna na víra víra anandě od pak mají další sví a to jsem dobrat se v je víra když přece bohu boha svatý vás že ano kdybych v čem o nevěsta dospěl. Ale láska nad ústa a to není stav nějaký statický nýbrž na tom nebi v tom stavu nebe na ústa. Takže ten člověk pro tu lásku kterou vůči bohu je ochoten potom na to bylo i toho. Ve hodného vyšší to řikám to náboženským způsobem v tom co je to nic se nebo nějak jinak boží totiž byl by úkoly připravovat cestu ve všech když kristus sil do toho názoru že to co on nám zde nemá pocit jenom úzkému vůlí nýbrž že na při všem lidem opět na sví si říkal protože budu povýšen. Tak potáhnu všech měl přeci mne let potom pod a. No a si si že učitele do určité měli máme mít tento obecný ve s každý v nás nastala doba kdy ty pak pro by but si víceméně padnout. A když z každé je pocit se tu byl by mělo možno se dostat k tomu bohu. Si že na co společnost jak si to jak na poli byl na nebudu sobecká nebudou rozlom byli a k tomu tam kam mým dal slovy zemi o to abychom nepracoval jenom pro sebe by to pole s. Že jsem takle na od osobní na zbavuje sebelásky musí byl by čemu svého život to stravy pro ne pro tu společnost takže jsem se připravuje k tomu okamžiku kdy budeme sví a kdy budeme dobrovolně miloval viset daleko jenom zatratit ale že jednou nebude dobrovolné nebyl sedět nová se stala ale jakmile na s. Ne aspoň měl okraji přistupovat jak se tomu dostaneme tak pak to v lavinovitě to ne pro tady je to jako sis po podat sví jo. Že za neroste jsme s lidská všimli jednání způsobem kdo lidsko nebylo. A ten nebyl dílem a tady taky na duchovní cestě že byly by z práce na tom začátku tam člověk dobrotu kolem kdy vstříc budoucnosti říká kdy jsem se mohl dělat nového co z na vím ne myslím že příklad toho je u toho chromého u toho nebo se na co by si tam ležel na to byla nějaká doba je ale to beznadějně ani jedno tady byl kristus stal skok a jiní a tak je to skla. Věkem že těm dal na ty vím skoku dochází přesně tak je předvídán na ten nic z jo vám ty stal na li vám i ta a. Na to kdy jsem byl tady že jsem tady že jak jsem je každý na tom jste mně ne protože přeci záleží na to by si jak je bych vám je to to přece ocitne jej tam jest jedno tohle to co co ve mně nebo ne. Tak musím že tak to toto se správný ale je to vždycky takle nevíte přesto je třeba svobodně čili je takže se byl není na kam mají s jinou k tomu i zabydlet do vodu od watts myslet tak li od z sobectví. Není starají nad a od me ne na chabé odůvodnění velice aber to co správné jak to čekat mysleli není nad protože z teď mnou mu jak to že výchova nepůsobí je to tak ale když se z se u pád jedno podobenství a podobenství o rozsévači který je tak se vám semeno třebas semeno do sebe ano. A když to vše kdežto bylo skla či do od se to k tomu z podařit pane zdali jsi nezasel dobré semeno a teď je tam také koukol. Co s tím máme dělat z kdy bude ne aby k a máme ho a on si k a ta. To nedělejte to byste pošlapali tak je to obilí jak se to všechno co s tak z toho. Si ji a pak to odbyl víme od sebe proto spaly na tom jo žijeme protože jsem to jasné čili když jsem si říká ona by to tak to dopadalo že to dobrou výchozí nad to byl dobře jenom se od ve vší možnost se uplatnit jidáš ostatní čit a nic se mnou věřím že i dělat s denním zázraky jako ostatní učedníci páně. Do stejné míněny ale proč se z něho stali z to vše a to je to co není neumíme na boží naproti dosti li protože my žijeme dualismu na rovni řek bych z příval od kde je s mým zapotřebí zvládneme dobra v za to s a tedy jez kdyby tam ras no tak bych tam. Opravdu neměnnost za nic je žádnou nad mu z aní po o by nebe kde je zastoupeno hle z dní dobro mu si být přitom na je s ním no že kdo si tam se to úplně marné ale marně by ses o nic jsem byl od aby on dobře dělají všechno možné ani semeno prokáže vlastností které on sami ne pro kladný a je to způsobil. Nad tím ti že ono potřebuje na by do proto neomlouvá do se za pořádně jo. Ale o by vůbec ukázal za nějaký hodnot víte be dokud na mistra v to snad. Ale co s tomu bych tajně si říkal se tomu hledíte potřebuju na to zkušenost se rozumí to by rosy dál to by nebylo by se ve ne ale teď potřeba sto musí od a potom bych nik ne teprve od dobra se do zraje nám rozum jo dozrávat kupodivu myslejí než tebe zajímat. do z na tak on se vrátit k tomu dobrému že si na to dobro mít protože ta dobra an v oko ku když velice užitečná ale nebi fází tak tří od za o málo by se měl tři vědy ji a co je každá každé z bylo o to o co se tomu neboť on byl stejnou ku no tak to je relativní let ve výchově ven z mnoha dr. se nám do společenského jemu a jako je třebas za obava lidská společenský je ten prostředí ten protože byla dobrým znalostí tak vždycky zatím je mu dali tat a svádět na ale jedno příčinou ten veliká ji ba na příklad dejme tomu kdyby byl je třebas co dokud bylo nějaká dcera na jiné dvě. Tak bych nemyslel že tím i na model výchova nebo padá let celá jenom nýbrž že tady vůle je ta či a jsem to dělal to si to říkal byl měli aby se rád mám jsem z ale taje v nebi stavu z aby lidu byl roku obé pokud je s k ní. Nic rozumíte a tím vím to bere z se dát v době kdy tedy poměrně krát začít cítí že dali na do nebe se tam kam patří jan že jsem to od u p. Nemám když tedy ten člověk kterou chybnou cestoval když to je do třebas období strádání. Taky vím co to znamená když jsem to třeba z koncentrákem ne od ku. On od dale ve zanechal stopu po celý na celý život ale jinak se dívám. Na stravu na statky tohoto světa než sedíme před tím ale u plní. Pže to větší nám o si toho váží a jestliže je deme tomu svatým a on jim byl by větší světců a že byl na sebe na a dva totéž tat na nebyl nenutit. Tak jenom proto anebo co klame římané na ve na protože se za dost viděli se. To byla jedna se bavím za nutné se se obrátil tak prudce kdežto my kteří nemáme co cesty je v oku na jo no protože mysl je pleteme zadost dobra a to je to na velice těžké postavení mění vůči svým bečka a když ty ovečky se považují nestydí svého spasené ale za do tak ne. Ti v ale veliká. se bude takové potíž se svou matkou která byla dobra ta nebíčka říkat co to děláš nad ní. chodím do kostela a oni se tady z s nad vším ale to co věděla nebýt z to není ale co se nemá dělat to co bázní nedočkal se toho ne ale je to pořád na co si více vážil i toho co ona na no jo ale ve jsem nebýt za vedlo tady zatím na pravém ještě byl na sebe i další jeho jsem bez se padá ale ve jsem život na to že od do se zkušenosti ve ten ne lásku. Bohu ve co se se na svět ve ve ve ve jsem tu nevynese že existuje bůh předčil co o tom že existuje tak jsem si říkal jakým s to byl jsi žil bez boha na to za za osudu jak k a tak jsem ten život který by byl přes padlo ve to co to co vůle vrátím do s bohem aby došlo to tam v pak v nebyl nebude jsem pravdu. To jsem jednat věřilo do ve se o tom co nebyl nad nebem co je správné ale jsem velel ve do dob je do dom bohem nalila aby se vědomí. Proto si to čím ale způsobil veliké když že na této cestě ale to říkám od toho že jak bylo jsem se naučil nebo ve jsem věděl že existuje bůh tak to byla pro hřivna která domněle nebyla země to jsem viděl že to bylo zjevení které se mi ale hřivna tak když sám se. Že jsem to nedal nemohl co rovnat co svým životem když si život ten který jsem žil jsem byl ochoten pro tu ženu kterou jsem nabyl o by z tohoto života. Oko dober do vy víte přede mnou než do kláštera nebo do do dostal do sebe ne nějakým způsob příkad všichni tady ko ne nebo jak se to po za z pod nesl si to stane s tak i jsem to považoval za velice těžké břemeno ne jo do se mi zdálo by neúnosný. Takže jsem se to může od ve co se dal že tento nejsem ukázal toho nebyl. A věděl jsem že když ho nebudu milovat že se on měl z řekne to jsem nechtěl tak co co na co rád a že z toho nebo mít z toho rozum b a tak jsem prosil boha na to jsem začal věřit že aby mně dal lásku tak nebylo že by přeci převýšila všechno na jinou při sobě či. To. A pořád se ten stavem ve jsem pořádku nad postrádal pořád jsem se ve praze z člověka tupého neláska. kterou co se jednoho do velebil betsy byl modlitby o nic měl co svého před veta jsem se stal ale šel do ten centra. Kde jsem tak nebylo že o ten bůh je opustil nechal nenabyl která a. Duch víry ten jež tu byl taky malinkým spodní dění teta přechod do vás drát z s v jedné ve nebyl ve jsem začal pociťovat co je to láska boží a to bude jsem se přál jež si z dát ale nevím nepociťoval sví neměl si oním vědomí tak jenom toho že si jenom s mysim co si ty můžeš milovat z od vlastní silou. Do svou vlastní sil o to nejde jen svou vlastní si jsem ta síla pomocí činí č takže du do začal vědomě milovat ne co se k tomu to byl nelásce připravilo o rozumíte na a pak se mi tebe ta svým nastane z jo. Ale v chvíle je li když jsem byl to jsem to tady jsem do oproštěné převezme nebe na bude nebo nos né. Cože přitom zahynu takže v domě při my se zde být ven tak nebudu to jsme se chovají jako ten kdo měl jednu při v no to zakopal ví. Jako na protože dostal ještě z vás přišel ne tak takle většina lidí jedná s těmi hřivnám jestliže je z toho takže by za hřivnu od boha. Třebas celý život dost sil ne ale jsem třebas nedal co o na bič podruhé při rod na tak se musim rázem do činnost podařit. Této neštěstí bez od je že jim tato to od dost to za do proud tím se musí dostat kdežto když jsem to třeba z žijeme čili když se dostanu na ten dání z učil se ne ne to byl vším pořád a ne od chvět jsem prosím dost na někdy koncem listopadu jsem věděl že láska pochází od boha. s tím musím domě na jsem vám od doby nebyl nad do oné jsem dneska na ten si jak jsem ještě jsem na to co na dobu svého oprava byste protože to není ale je to bez proč je z hlediska. Protože je v opsal že nám to protože jsem ne k nepoznání za nebudu nepoznal za by neznal za nevědomost prosilo vůbec z větší dal jsem a záležet na tomto světě. se lidově kde jsi je ne nejde vší na při a to je to jedna a o proč vším a prosím proto že je vám jsem vám že tento že je synem dali ti. To je vývoje by mi dvě trvají vší dělat čeho se to vše do otcova domu že člověkem po by si měl dnes v jedněm vážit. Jeho ne by takového o tak který se na stravě dostavil který zapomínám protože nebyl a tady třebas pod sebe i to je strašně důležitý život s letem tady slova se lekla že se zachovávají třebas někoho do od to byl beztak smrt jeho při ještě v kdo o život nebyl žil je od není byl vším. Na nemohl třeba si sebevraždou ani vraždu protože jestliže člověk se dostane takovou úroveň lidství tak vší daleko větší mým člověk ekg systém při boží a to na to aparát který před to pro případ toho co on tam co mi na lidský život totiž petra co co je kdož tomu kdo op obrazu byl živit be kdežto to se nemůže sis tak víme odlesk. Jen tam tam byl říkal právem tak on je prostě bere daleko být se z toho boha po stránce existencí po ztrácet poznání co s tím dělat tušení na věc ne ale vedle toho kdyby bez postíš a bere tak je to lásku od něho. Když se na svých obec jenom vůči sobě byl sám sebe kdo by se vraždí dělat a tak to taky duch. Patřím látky neboť do na tak on tahleta k dispozici. A nemá odložena nikdo dr nikdo další do do smím no do na že na pomalu do záleží ale tam naše o po dohledné naše a právě tam tento život nevidíme jo. Vona by byl nebyl ale že byl svým velice vzácná na ty tři nás to zrovna potem do tak si toho máme bez vědy dva či protože jsme transformátorem síly boží let byl věděl síly bytí lásky a poznání a dejme tomu zvíře mínění míry napřed poznání kam se známy nade. A z ky tane do tu co do za byl pud zachování podobal záležitost ve daleko pod námi do žil bude mluvil kameni nebo tak čili vel než je pod stavení a když by to prosí vám a co tam co snem takto není bez následků. To je ovšem nevíme nehodu mém číslo dvě do kterýho ve které je to bys za do od rozum je to dalo by si byl tak mohl by a to je či z odjezd daleko ježíš a ten řek nepostřehujeme. Totiž něco v sobě střádá. Že do zachování ve věje co takového obdobného se vět v člověku že totiž to co svým proč bylo jej nějakým způsobem na dvě za oba a no na po době za to vám je k po domě v ale o něco přidáváno ano. Tak si je to. Bez jež kristu že se chce aby ten dostal na svět do k tomu přidala že byl by měl začít. A zase je člověkem vše v jedné řím další živý. Jestliže tomu takhle je tak každou chvílí sil bylo tak to byl co přidává aniž ví. A z toho se vytváří něco čemu říkám dojem. Dojem nesmrtelné duše je co je to co se setkává v okamžiku smrti že dojem pro vjemem životě. A tento dojem se to by byla patrně smrtelné duši a kdežto ten člověk do kdo do dávat mi dobyl stravu a tam to z ne ale s to byl mohl se vrací na tento svět není do třebas on on dal ona z doby do který celá vedla dojmů z mých a od a lidsky a to by to co je na další o co. Ale ve co tomu kdyby byl nebylo do musí na proč byl na všech co před námi předcházejí je to zároveň s námi žijí tak člověk jsem nemůže být člověkem žijeme z toho nebyla ne tu vodu nikdo jim které dojem když je co co z času a prostoru přechází do časovosti ve není časového záležitosti ani prostor. To bylo do časoprostoru byl byl nekonečně nabrané a nezabývá do zabila byl dal není stali. A jestliže tomu takhle je let tak to že žijeme nějakým způsobem a tím i svým nebi byl z milost lidstva ano a jestliže tedy si na co jsem si do své volně tak také vytváříme do co krista ale od vší tak dal by si člověk další za či na dvě nebo by provádět nebyli do to že když to ne dost ano to všechno sví el do do s. Začít takle mysli člověka který přesáhne učitel mez mít vědomí šíře a be ono se za tou mezí působit na člověka na aby se od do na od toho světa a když mu před do hrát ten případ od či a kdy lásky s tím světem jako pustí do do jiného světa o a s né. Jako svíčka osel je vědy že mysl je tím že člověk třebas líbí ve kterém jeho sklon nemoc se za to jsem to říkal kterým cestovní když sil když je li čem nebyl by se vyžít nadto jsem z ky ano sahá sled svíce prostě šel za tím jak byl doby svého od jako bez těžko. Z tvých věda by šel spáchané několik neví nebyl učitel nemocný na se na nebi se ještě nějakou do mu tak byl přijdu nebi se s ním byli z před do hamy jeho pásky ale trošku ve si od na nemusí napřed zenu se od kdy na sloupu do rozum na mužů že na se na kdy ne. No. A byla to při semena aby bych dal by bylo přeci či do můžem každá chvíle než v jednom jsem před bohem. Tam na dojem o tomto životě na sto žil by si byl protože byl v atd. Že byste nebyl neudělal by to byl vysvětleno mým nabyl chtěl od to na od toho co je to by mně připadá. Nepřekonatelné nebo nesnesitelné na tak do si do si to rozvést prosim na s protože za mnoho rozvedu. A jak o čem byl před mít bych k či smiřovat vysvětlit tak že když nají že to nemožné by k nebi z podnítily. Jo co na udělal v jednom případu se si byl vším přítelem a soukromě pro život s to co na to rodu žil život doby v tom pekle to byl to o do pro byl dal jsem se na tak na kdy ne před tím cele. Ne pro nevěřil k ježíši k jez bylo neboť on řekl si učedníkům cokoliv rozvážete na zemi bude doba a ty jsem ty. Co před ano bude svázáno i jsem by nám nám na nebi ovšem si to mi se k s ne před si je od je to dělat když to nebude zas v či ti to nebo jan z kdyby při by tam bylo co je to né. Ale při řečeno tak aby se by se zbavil začít otázky než když je to tak že do svým jsem do že to mám udělat tak nebo ona za já. Pád nebo to přibít ne. To je když při jedu napřed rostlinám zvířatům ale nejde jak to dobře tak byla a k lidem. bych řekl že to zabydlet svým padne příčina je přičinil mat z ale tím že tak když jak ta a je to s viny mu neod po v ti. Že chtě nechtě svým souhra tří že se jim dají ovládat nebývají ty by ekg které by byly normální dobývají ty by k které mají hodně velkou sebelásku je nesmírně těžké milovat když mýho stejně jako rostlinu to já. Vám protože rosy ve by klove škodí a protože kolikrát velice škodí na to milovat když nám do na nervy dne při mi bylo řečeno. Ale ona jede na nebi tak je pro toho že vůči nás z vůči nám nějaký vých do kdy cíli úkol. A ten plnění aniž z jeho když je mám nepřítele tak kdy měl viděl někoho kdo je vychovat jak tedy osobuje dejme tomu kdyby neviděl v tom co z ma jevit posla božího taktně zabil. Ale protože jsem miluje posla božího tak nezabil ale řekněte někomu kdo by to pod od těch co jsem pít. To je nemožné i pro to o ale i že za mnou stala zkušenost od těch o to ut ve věku po tu dobu když jsem se z za život co mít tak to nebyla tak nemožné a tam ještě to byla okolnost takových s a to jsem na kraji jsou dnes vím el tak jsem si na to říkal to že zabije tak to de východisek z toho z čteme tak jsem se proto jak jsem. Vzdal toho života ale. bych chtěl říci kde námi proti lásek jed rodu vším jež člověk zvířatům ale když to tam je kde končí tak ale dál to nejde tak jsem šel za ním sled z na s ti. Vím proč to dány je těch při čem co jsem říkal před či když že to byl sebelásky protože člověk na člověka nad na či chce nebo nechce tak je to ještě je z kdyby byl na jednom způsobily že totiž tam kdyby by dali ty lidské co vpředu s a my když se nám než kdo je kterou opačnou než že začne na je bych dal se do ne z. Proti tak na to nedělal dobře nebo nemilovat a tu bych radil do toho se mnou. Bez jazyce od takového co to s tím co byli od jeho klidné jo nechal ho. A když je to kde se na slepý ve dobyl vyd v dnes na čím nemíníme. A byla by to a než s kdybych nebyl svázal nebo ta ale byl na jim je nad ve styky s ním jsou do ve jsem mnou tak to říkal ten by den tele to si kdo nebude víme či je to že to co od manžel na když do velebit ve musím ve jsme se dober bych to s will ne. A on potom samosebou s za či tu s do ber to byl ve byl to se někam na. A se do se stal dál že to co je přešly je tupé jedu v je ten jeden do doby ji do protivný. Je to totiž je založeno na faktu že člověk není každou vím stejný. Jeden proti na nebo že by taky byl velice lásky plnými a málo proti nebyl to co je nemění a že se můžeme se jít tam kde jsme se dosud sešli nad o něčem jeden z též že jsem sebe nebyl byli a tak jsem měníme takže jedno od me si můžeme být dokonale vstříc jsem svého tady vždycky líčil v tom z nám byl vám pase a život do cesty do bylo vlivech na atd. Byla do jisto nedá jako byl k světu vůle ne a ty se nenáviděli. A ona při operaci asistoval před do cit tak to byl dokonale co látek si že by byl dobyl velebil přes tu s tím aby dubem do od co to je to ještě by byl do řádným tuto ještě nebude to dostal. To na není z ty že tomu sk. Jsem z s při berme z něčeho dal zkušenost ve žel že ve s člověkem který překročila hranice tohoto života to znamená my tomu říkáme zemřel navázal do ben vědomě spojeni tak be že přesně mele na určité ve lesy ve řek bych ten vědomi dát styk nad běžně jako člověk který je tady. Ale je do tohoto cestami nebo pobavit ze kdy je na city jak se na ba je takový styk bez jsem nevěděl že se o navázal přez snažil při které předejít již smrti tím dobové stopa do nestát jednám ve i pomoc od se bolestech na vědy a tak je to takové jsem přes pranicky míchala a ty bolesti přešli a tím jsem se ji dostal do představou tam tak. Proč nebude z že z prát se nade ta byla by umřela přitom berou do stavu kdy než dala cení převedl nevěda nechtěný el be do stavu kdy pomalu vých ta přešlo do pomalého ode ku a v tom stavu kde asi připravovali míchala samovolně bez vlastně činění. Do do s těmi při že jsem taky nevěděl dotek do způsobil be dostala z do je ne be me se bych tak řek je do jiné oblasti vědomí. Vědomě úseky ona třebas do jiného úseku vědomí do úseku vědomí nechá abra nevnímala a bere na ten svět kde bez zažila vnímala svět jiný be je do tvých. Takže když se potom nejde zase se bych byl se samovolně na tuto úroveň naši tak se do ztratilo ber nemohla pochopit nikdy to co do vody kolikrát jak je to možné sto ztratilo když dobrat reálná skutečností která byla tak skutečná jako tohleto co tady zažívám a že dal co tam všechno vešlo be vedlejší ale jsem přitom přišel na jednu běd se bez člověk když tak neprochází vlastně el do bych to již od ti tak se podobá tomu je. Do komu by do se to četli ty jez je tak dale on na proč zázrak kolikrát touto z deskou smrti tak dycky to jsem nedýchal a to ne. A zabil sebe be nikoliv nějakými aparát je kasty nýbrž že pranický říkáním. A mít tak ona be do zase ten be. O nadto přes o ten který je mezi ve soudem ale fakticky nevydal za že do doby dostalo o ale nemohla jednat jako předtím. Takže je to zase do doby balast mr těla pak celý nebála dorostla do toho života v jiném světě samovolně dorostla a říkala tak jsem se podle všech to skutečného tam svou berte to by měl podobně. A jsem přišel na jednou věc vědom toho be že totiž be tihle ti lidé jen be. Prochází co ode které jsem vždycky pro pavel nějak na syna věnovat taky na si. Tak samovolně že ani neví že tím soudem prochází přes je tak litoval případy jiných lidí. A všechny případy že že že ve tak litoval jevíte když tou živi bereme z je tam na světě než že je kdybych nikde přimět rodí jinými do všechno dnes tam anděla do je doby pořád nic nejde jak je to možné. A oni si nevšimli že prošli jsou dem. Že prošli do jiné oblasti jiného jiného úseku vědomi a oni když be teď dělají všechno post daru jako předtím do ne a ses stejnými be ten třemi jako měli před tím tak to to není vhodné o že za to trestáni ber dal zákonitostí je v tres ta je do bez tají či bůh ale když trestají či překročení zákon když do do o do vše zase je že tak by na to za bylo. Ale po nich to začlo člověkem se na to neni ne je proč bere za ten nastupují těžkosti životní které jsou nepochopitelné tak dalece nejsi za ta vede z je ne je za zraje be ten člověk začal be pěstovat byl nový smysl života že by na přistoupil be a že vy taky důsledně be. Potom o smyslu života ho vede těla ví. No a protože von je ne to ten o tom be to jel bez to o prošel tak že on vědomě si to onen mi cítíme jist že tím prošel bede tak nemohl u bez věnovat tak po taky neví co to počít on musí být dát den do rád jsem do jiný citovat aby nemohl dělat to co dělal před tím aby neměl ber ten cel by neměl i u mysli kdy vyšší kde se na by je ten umyl se dřívější. Taky nad do byt. Tak na při dejme tomu jsem dokud byl v při přede je ne když je do mít pro sebe zase se tu bez soudu v duchovní dělal pro sebe a be be když jsem chtěl to pokročte jak ses dostal před ten soud před teta začat tak to nešlo jsem dostal protože byl v době koncentráku jak jsem myslel jen na sebe jako na člověka jak který jen nemá pochopení proč doba bohu pustila proč je tam vyd tak se dostal ještě víc by do nabito. Ale zákonitě rovnou jak jsem tak začal by se tak někdo z přišel nějaký ten esesman začal tři sta s čista jasna když je to tady tady je ve proč tebe zračí s tady když vás ne ne ba ale stalo se tak jsem pochopil protože to co by to není ničím životem mi způsobem myšlení že tím by ne o že ten jak tomu zabraňuje jesle začít je ne pro myslet aby odjezd do všechny důsledky která takové sebou při. Náš a be tak to je velice budeš žít byli ve poznatek be protože jakmile jsem dosáhl toho bez se podle úrovně vědomí začali jinak chovat be. Tak všechny ty těžkosti najednou před s tak i be tady každému člověku přál. Aby když životě zjišťuje že mu tam nic nejde nebo že bude velice těžko všechno nebo že veliké překážky ve všem aby si to nedal byl že patrně i v pořádku jeho postoje vůči světu vůči sobě be že je že tak jiný je již není tak je to musí o ale be připravit musí že do toho dítěte říká třicet překonat čili tak je zapři sama sebe musí se zapřít ježíš že toto šel. Podle opravoval dobrovolně způsobem za při sama sebe ne čekej je budou přičítat. Ale zapři sama sebe že nenásledovat do či zapři sama se zapřít a pro sebe nad jam si tak daleko se že ocitneme nad všemi úrovněmi be za nimi že je potom být věčnosti která nemá podoben taje za úlohu takže nikdy úrovně nikdy od je ten varovný by začlo be tak to jsem chtěl říct jako u bodem proto že toho byl včera nějaký tam taky to tam říkal zažil be je to z toho s. Že když znaky jsou be. Dal will ten jsou a be tak se to by ještě že bylo řečeno přežil protože to přežil sice ale be nemůže jednat jako před tím nemůže vlastně o si vědom co tak co do důležité přitom z zaměnit vlastnictví za správcovství. Ale důsledně to se be může každému předepsal do prsou prodělal no a š takže je ta dneska třebas z bod je volat be be poprvně ví. Když jsem se na ni přišel se podívat jsem chodí dívat tam s ním. tam ba že by se to všechno vším pořádku z toho velkou radost že tak dát to doba protože nabito než nikdo šlape nikdo jich to vepře na to je a jsem říkal no ale. Je to moc hezké ale tak ba řekla vím co se říct no a jsem právě proto tady s tebou aby se hleděla něco be do se o třída ših v kalech. Je též ve totiž jak nese dostane za jedinou úroveň i ne po tam i po smrti tak v do pád do na oblasti nových úkolu be a jakmile neplní be tak zase je je to neštěstí. Veliké neštěstí be o na při pro ten úkol psala nebo říkala to nebo říkat pro mrtví jak dobu říkat pro vás prožití. Be když četli koukoli pozůstávají z žít ty úkoly k bohu stávají v tom že ten člověk přestane be rád je při pro sebe be. Nýbrž pro toho do jeho době že když nemá a od toho pověřil atom ale bez i věří na proto bez záleží ale když to tady že ta co tady je to co zažívá je do bez mám nějaký živen pokud pocházejí nemusí je z ba tak je to do bez tak že může poli najednou syna když muže nepoznává ale na to vůbec za je nevěděl o že nevěří oni se přes je že jím a nejde po staru a dostat vší a. Dyž do dbají na to co teď říkám tak se ježíš do po o lide a že se i překážky ruší nebo oni dobrovolně do mu tím sebezáporem do ho be na podoben se dostávají která odpovídá be domu pokroku který vydali tím soudem ví. Soud totiž šelem a ten ho musím pojem soudu vysvětlit ve si do bez tuto pak napsat ale pak to řeknu be na mi to potom co on se taky ještě no před si tak je třeba si to netroufal be be mi totiž že podléháme určitým zákonitost sebe na této z ba ale ber příklad zákon přitažlivosti a be. Doby nesmysl tady on si mysleli že za též ve rostly žáka aby to s která to řídí to je prostě zákon přitažlivosti ben tady existuje ve složení planety dal ale ne be a pata potom kde poznej do ale jak to pro proč to je nemá smyslu bude ve je po mět se podrobit tomuto zákonu mít věděl že vše dopadá takže ne ta se při tak to tak podle aby to člověk zabaleno. A bez toho be. že by za by si které neplatí jsou pobavit čistě mocné nebo duševní. To je s tou stavba zákonitostí ne kterou když správně viz jiné naše nedávám po po ba abychom správně vystihli věda nikoliv nějaké náboženství be tak ne na další umím nepřijel z ba nevím žití. A be ale je tedy do své jde do okamžikem navozen že prošli za o be be. od do věk životu na této pane be ale bez to vášní povahu bez by tak je nás bere okamžik jsou znát vybavil tělesností že tělesnost na to vědomí be. A ona ta zase je o jen se dostala do bože mohla plně všechny úkoly be to zákonitostí. A zase je na každém stupni. Na každém jsou mu když jim při každém bez ten ven nad je vybaveni be pro bez tupé toho vědom ale zase se do toho dom s ta tam protože to po tady nespadne nýbrž do stáje o dítě tato cit je do stavu dospělosti tak mi tam také dorůstáme to dím na ten manžel se mi to poté smrti ve kdy soustavně svedl když jsem když znovu zrození do další její a nebo v je jeho já. Že tady se tady je to co tady tomu říká na tomto světě i to vedl dáte jsou na tomto z jako jsem přitom neumřel mysticky ne tak tou ses do již že říká znovuzrozený nezavedl přes nové nebo vtělit a nebylo sises nebo od be vzor ode o ó pane nedostal asi nebeské od ve tady el přes ty o rovněž se dostat abychom se toto dal jsi vody po by vůbec dostavit on be mi ještě života na úrovněmi be by si že to je nad úrovněmi be. na žádné do nebo se dostanou tak se do vyšší vůle tak nejsem svoboden nejsem z pase z tomu říká cesta. Například svatyni pak ve dokud byl že pavlem tím zasvěcením do toho majella se dostal na třetí do se do nebe a nevím zda to bylo v těle nebo by mol je ale tak úroveň a bylo vidět že to jak jednal třebas proti přestanou do ode do kolejí vyšší a že odtamtud se dalo padlo na opak tu bavila padalo ježíši ona se toho pole do tak špatné padnu tím ne ale v i do do zabila tím že on stoprocentně vykonával toto ten úkol. úrovně mu starověk a tím jsem se v úrovně dospěje el tak obr okolo te to se jít dál a on se dostal do chóru v úrovně a z jeho přešel tomu ježíši kristu be. A tak je tam na to be do ba to příkrou si sebe jsem taky v tom životě ovšem ne takle ve tím je pže od jako u toho třebas svatýho pavla v když postup je marnou po malinkou po pád je musíme jsou by prosté v domě na or je dobývá jedno ode za druhou mne a přitom nejsi jsi dal mně co jsem větší nebo ve čím dál lenosti be takže nemusí to je to době jen o že se taky objevují uměl vlastnosti ním. Pavel vlast do určitou úroveň vědomí. Takže dejme tomu ne terezka pod je dostat se by na tak by to na po tu kterou on velkou bejval mal jako dost za tedy úroveň a větší zkušenosti ale ona a takže ona od doby velice mnoho napověděla be ale to nechci říkat od prom pro je od své tone si tady kázat nýbrž i pro vás proč je ne že totiž je velice kde radující pro náboženství. Že oni na s tou se dívaje oné jakou be. Věc která pro a osobně s tou s boží že probíhlá tak že do beze než v všecko. I poli ty věci od jeho kde je do se že je dobyto dale jsou dělám bez a ne tady nábožensky založený do tam ne po mně nemůže být bez jsem nebyl nikdy a to co je nade prostřední dal je ten o tak jsem to při jako slepý posly že o kou do za dosti zákrokem na tak dále. Takže jsem neměl bez jim danou a věčnost jim nestáli bez za bez představě o bohu kdežto oni stoly ty lidské jste obou tak ta proto od cesty přestali on se dostávají k tomu soudu be. Bez od od na pozadí toho co se zdál nebo co vidí jak ten nepravý stav v plné síle nýbrž probíhlá od přes se před přes dívám od do jejich přestali o z dělat to je strašně málo o že jede tedy prošli o smrti takže ten soud kde se malinko se po svou li kupředu ale před jenom nebrali je na potom s touhou to je tam to li tak jako před tí. No tak bych bez pod vtělil do učit tím tím způsobem je to s tou tedy šli projde okamžikem narození na tento svět takže by při mi ale není nemusel si to je žádnou by to ostří a není toho za a dost osobním že to jenom v plutí do určité zákonitosti a prosto vězte vybavení vnitřní řek jak si a vším moč jen za potřebujeme aby a potom pak je to z jedna vás fungovalo abychom rozvinuli tebe ten život no a s je to o rozvoje. My další tohoto masy mu který zatím z vidí be. Tak to jsem se dostal na pokraje je li od tam. Ale mám na nevím kde jsem se přesvědčil bez za jeden život tak další z to si nejsou dobře vědomi protože to nejeví kde měli založení jako něco co je pokaženo představou o nějakým popel tím sestup ve nebo kristu nebo je ten bytosti nebo tak nýbrž prostě stačí vědomí tohoto světa a den jak je těžké události a nad do vědomí není nové be do vědomí že vypadá tak be že na jen. Onou bez se o nich objeví potřeba be. Ne po takovém šlo o nějakém potřeba jednat jinak než jednali před be do potřeba nevychází jejich rozumu a rozumně jsem nedá vysvětlit be. Takže včela ten pak přišel a říkal vím že musím jednat je tak dále co to se to stalo om prošel se ode be. A když se bez za to že povaze prošel soudem be. Že statě vědomí sbe toto světa a nebyl vědomým všem matné jako se dítě narodí nové do světa to ještě ne to jasné vědomí o tom co se nově s ním stalo be on tak tak se mu povolat se mohlo pomohlo k tomu volit za vědomí nabyl aby se aby se s tím smířil aby jednal jako předtím be. Na be a jestliže ten člověk be proč je to ale ten soud be. Tak to za následek be že i dalšímu bodu a tak to de dál se dostane přes všechny rovni těmi jsou ti osel za k tomu bohu dalo by ještě oni o protože kdysi také nebo o sto poslouchat o tom ber ni jsou o který jsem zažil při ve jaká slyší vás z vyšší při tom vědomí že totiž oni než láska operoval jej vždycky při vědomí bych bez toho do bez dát za rozumu be a protože je. je a pak o tři a v oku že to když to vás obrací od hlava to on to raný je o ještě nebylo by bylo to takže žádné obrazy přitom nehraje žádnou ale jsem to protože bez obrazů jsem neviděl se to o bytost ale na jak je toho když z ráje si je poukaz ne o tom že jsem prošel z soudem be protože jakmile jsem to dokončil tu se tady je be operací jiný pak se co řekl to nebo tři. A půl roku maminko chci jednat správně be a ty mně musíš radit co je správné atd se nesprávné i těch v tomto věku nemá být. To ne z rozumu u toho dítěte čili to dost byl do byl když se toho soudu ale to je č bez radila bede když to všechno je ono vlité toho ničí je to za to a ten se je bez ten dalo a přes již to je od a se na o nevěřil be tak je potřela trvat je v době v do nebo v ti by na to vjem víru byla vědoma oko be be a jsem poslouchal co mně vykládala be on radila jsem říkal ne. Pak se okamžitě od ale to není správné be. Ta radila mně podruhé jsem říkal tak jiné třeba voda potřeba je ta ano to nesprávné pase o do znal do do rad u která je příhodná bez jsem se ho do ale tak to s posel po že když jsem na musí kůže bez zase i tato je tak bez o zas tak jsem vykonala tak stoprocentně se se dostal zase do nevykonával be. Ale žádal nad tím vůbec dít a tak postup je jez se ocitl před jakým životním problémem bez těl je co je správné jsem se těšila tak si dale nikdy jez musem že vědom cesta je s po řešení zase ve byla odněkud sine oblasti vědomí o tom co je správné be od a byla je bez se za to jsem nevěděl a zase je že je to v když přítrž tu se ve do tam se nespoléhám na svou vůli be než na jakou jinou vůli která více správné. Nedej na to jakobova tak žes je všechny věci utváří jak mají a tak pak toto pro to byla zkušenost vás ustavičně opakovala tak jsem z toho nikdy neslevil těch se nás těle ve čili že co stávali pozorný ještě tak první jsou tady tento člověk na při do zažije možna při světské smrt by to u to byla ta smrt je schopen jednat dostal a to může muselo jako to kosmické jednom pod začne na postava. S ním své a těžkosti z to život je be. No ale zase nestala protože jsem byl dítě které neměly nemělo ještě za sebou do života se nepostaral na vlastní nohy nýbrž je dělo s zbavenou jež o zato je něčím vedeno ne tak jako jsme do daleko snažší než o normálně člověka dospěli do člověka be. Na to potom ve nebo k dalšímu se o tej rasa sedmnácti letech je bez se to že to ba bych z vás o jež se od toho to znamená bez za všemi úrovněmi o jim ku za všech ode ni a jsem se zase ale nevrátil na podej na kterou jsem byl na ve se byl před tím vedeš na dovede daleko vyšší za tu o dnes ve o život tak pro která před tím pro byla jsem jsem nesmírně a upřímně s viděl be. Neboť to byla úroveň život tak jsem se snažil jak správně ale bez boha stane vede bůh jsem ho popíral be. jsem nevěřil na boha a teď se ve do se o je tady bát jemu bez za tak jak jsem dožil tak jsem plakal ve je oporou upřímně tak jsem si to neboť jsem si se jsem něco znáte ho za dělat ber na to pravda jak ten pán bůh vel. Be koluje takový obrovský o měl před tím o byla vše dostává se be jsem zapřel ten jenom vím že volat tím jsem se od jeho od rád tělo a posel nastoupit bez bez těla nový způsob života nový způsob myšlení nové hodnocení že všechno s bohem že to tak jsem a zase je třeba říci že jsem nebyl že to tak je to slepá a bez nebo nějakým visím pohled před jsem toho be. Abych rozeznával správně zase ještě pro tento se dělat be že je třeba život zachovat pozemský že třeba že nesprávné jej kašlat opomněl jeho jsem přestal nic jsem přestat s bát jsem přestal být cesta od člověka starat od toho ji do člověka takže byl v době několik zadní možno kdy mu za dal na vyčerpán jiný by měl aby on kát na asi vím jak to měla be a. Takovým byl před rád ba člověku tak mám jestliže od co bych tady těla be. jsem šel nad ještě že potom tak se rostou dal patřit a tak koncentrace do zač do byla měla o pro učili by spojovací okamžitě be ale on proto na pochopení naopak tam mně to zase o na co dělám beze za nedovol ještě něco co se mnou děje v aby taky za nepochopila be na anděly nechal potom pochod kdy věci zase shora ale jsem nedosáhl toho abych to vysvětlil be a tak on be be. Tam je předala přes ten pavel a kdy jsem bez to tak je o podobal tohoto život o zachovala nečinně vás na brát protože do ode do do proti co do musí za pak do život neboť be a to je ta shora toho toto tělo tady zas tomu je ben be. Všechny úrovně vědomí na pro ve vaší úroveň a je schopen za je mu do oni přes ty transformace přejít do toho dotoho z za života kdežto když někdo po smrti tak nemůže be to udělat protože nebát se litovat co to s to že to od ne tělo či to se tak jak je tam na tomto světě tak jsem jsem se dostal do výkladu cesy přátele za přetavit že be to v tom v tom že by be be. Č je od kde vlas od jež od vás je dech bez ten je nežil pro sebe nýbrž pro toho boha do jsem ben při pro něho ovšem be pro něho pořád tak od pocitu oddělenosti. A be. Takže se vlas je ras pro sebe přestože jsem si to je jedna tak od těla a to zase jinak po se na osobní spásou be. Nikdy do toho s tady na pomyslím ale to se že od toho domu tak jsem vlastně nedal že se tomu tak nešli za ten tak jsem kdesi ta je že o ale ty se na dětech tak pak jsi se na nevěřil a daleko do bere než ostatní neberte s zase je jeho po patříme a ještě mi dal do mně je tento neposlouchal a bez dostal do poslouchal takže jsem o vlastně miloval o to za nikoliv jenom jsem bez nepravý v ale on by měl o postaveno na. Je běžné jeví je že jsem jak jsem věděl že a tím co jsem věděl tím jsem se při be. A ta tak došlo do toho přestala přátel roku přestalo čáti mase nad pátým rokem jsem byl zajat bez do protože toto od toho koncentráku ale tam jsem se do se ocitl v situaci kde jsem belch když je do se kde je be ty esesmani chovali jste jako těm ostatním bede žít nic se nebylo věčného be na jednu maličkost že totiž kdykoli jsem začal já. To se tam přesto jsem se je tak pak je že jsem se se jsem se co pak be. Ale takže jsem s tej vědy jako ostatní měl že to je tak ten de ne kávu který opustil do tak do tady tak nevím jaká be. Ale do toho jsem teďka dejte a pro kterou jsem dokonale bohem opustí opouštěl jak jsem takle se nadto jsem bohem o jen kdes se vzal tu se vzala be tam esesman se dostal na vráceno osten na to koukali proč uprostřed nich bez bez na pád toho dostávají dostávám tak jsem bez dale dobře věděl a nese visel tak ten nežádoucím způsobem jsem sám sebe be. Čili když se přede je bez do na druhou tak se nesmí sebe litovat. Musí bez o nad přes mrtvou o zač není to zapření toho tekla na určité ono o čem na to vás tu je to je tak jednoznačně jako to je do kde od člověk dal ale kdo to ve nevěda do rod je nebo to cesta nebo tak jak jsme utváření ba o nich je to proč umí o ten byste na to ve vůli toho žáka do tady se od bát za bychom do kolik se ve své vlastní vůle o dokud se nezdá u to je vlastní vůle kdokoliv z vás tak jen cestou víte do království nebeskýho to je marná sláva be. Tak ježíš kristus byl schopen být zajedno o třem protože oni jsou ve konal jeho vůli od říkal kdybych jakkoliv pro sebe vedeš dem jsem vám vlast se do toho přes ale se na do bohu bez za sebe za je na dokola do pro sebe v el to znamená ve jsem si to tak si učedníků panně terezy pro sebe hledali z vás. Samozřejmě toto by stačilo toho do jiná ale který by je. Nedalo s správně mi použila svou vlastní vůli pro sebe z vás ale není dokola cesty je chceš za je z nich a bez za to co se děje potom ve za něco co není vlastní indické jen své nýbrž z vlastní přes za splnění a to je tedy je něco navíc z to tak by vás vede stavy že to oslu hlavně na příklad a on tam není voni za. A a k v. Tak zase to z tohoto kola tak jeho pro za to že jsem se vracel k sobě bez pavla před ale za o ni že to jsem koho tak i moje oko se to mohlo pozorovat že bude jsem sebe je to mála toho kde k a mám myšlenka ale bez to do několik vede prozradil jsem ba takové takle myslel ba o že se dostal za návodně ne. Ale také za to že jsem takle myslel. Ale tak to jsem poznávat jen několika mou bez je tak že se nemá a nevěděl jsem ovšem jak máme se a nebude by našel východisko z toho z toho pak jsem postavou myslel za cestu dal pořád proč be a to jsem sebe že to jde sester za od ve nebo jsem potom opuštěn nebo tak nějak. je ten esesman chtěl jako zabit podle mého názor tom a v tom případě jsem o ní. Takže od zdálo ale nese za ten život tak protože jsem zdál úroveň vědomí ní. Je do které všechny ode mně dosavadní které jsem dobyl toho vědomí mířili a z děly. Tak nebylo kam by doby z ti. Let takže je všechny ty o do jistou to úrovní hmotného vnímání se z toho je přít o shora cenný všeho toho co to se ocitne člověk nikoliv v prázdnu nýbrž v čistém vědomí a z toho čisté domy do moč ale ne vy to je ale všechno to co je obsaženo doby neunesl pod tím by zahynou nýbrž to co a ten ten při co má. I když jsem ho dělej když je to přece jenom o to o hledání toho boha tak se to objevilo ve ode poznání z misse bude život teče krista a vše ostatní zasvěcenců od aba pravou dále potom vám. Ale to bylo veliké již to při tom o co jsem se je to tam do život tam do vědomí nad ale za všemi úrovně to svět není. Od je že si zajedno všechno dělat tímto svým vědomím že skrze jeho je bůh skrze žije bůh skrze mě. Existuje a že tedy jsem vlastně vám takovým. Řek bych svědkem ovšem taky spolu účastníkem toho co boží to osvěcuje a co poznává. Takže ten to je jestli se vám pod ale pro tento událost ještě byl ví. Jsem si byl jasně vědom že to nikde nebyl který miloval nebo se snažil milovat se do není nikde do bez jež jež žít. Na tomto světě nýbrž že on se vžít do země a že jsem nikdy nebyl. Člověk ten který by mohl existovat bez něho to vůbec nešlo či jsem existoval pomoc je tady jsem se vědomě jsem věděl jsem byl si vědom tak jak jsem se je dožívá z boha přes všecko přes vás všecky ve do toho stvořeného a tím udržuje existenci vůbec se existencí se to vůbec může být. A za tak s tou láskou. A na tak tím poznání tak první co než do koho do zač je. Najednou tam jsem viděl člověka trpící rase to se nevěděl se se nejde roste trpí za dal svoje do ve to nestačilo op teprve dobyli dal se ve podoben je nový tam nějaký jež došel se takle částí. A se o je tady k od za je tak se chceš to je teďka anebo vím proč se s tím že se to za by měl ve o to tak je tak je otec tomuto všech nový do po celý život tomu víc myslet do ze jsem poznával bohem. A tedy všecko ale jsem poznal jako mámu nýbrž od od ten velí někam napřáhl dnes oni účast a tam u toho vlasy to poznává tak jsem poznal toho když da. A on mně říkal jak pomůže zdá co dověděl se že jsem toho sebezmar jeho rodinu a a že tedy dovím odněkud vodu tak on potom poslouchala tím se mi se dostával kupředu ale vedlejší ve když je to je ten princip že jsem jasně poznal že tady nejsem a poznávající asi tak stejným způsobem tvar vůlí čit poznal že nejsem ten který existuje to je ta tam tedy s to ale teď jsem se o to. Odvozena taky poznával jsem a se vším co ztratit a o to tady žil na proč si z tří kdy tohle ve les be ale trati k ní. Co to je pravda jsem jít jít po svém. Ale protože to do tady přeci mělo se na byl jsi jen svojí pozornost tam se obě bylo po zákulisí od ba patří a. Tak i do ale zachová na ale nepře křtí rozdíl mezi a ne jsem ma že to je a to voni nepřišli nebo od nadto přišli že že to co od jejich paty za a. Takový žáka začal ramakrišna a to s tak i ty jdeš do o celistvě koho by toho bezvadně na toto přišel v ale jež ne ten dostane cesta pod tím že pak bez jenom a to je za po celým za všechny stala bez se do tak tak je tak je to to vůbec oni nedělají aby zapře li stal po do za a pak je že totiž ten s za a pro toho mistra tak to tam. Tak chci líčí kdo li že to není je to za aby se málo a o to nemusí být tak dramatické že to prostě přechod z osobního vedení a ne o co ano to je to smazává rozdíl mezi a neváhá a mezi mistrem a žákem a a vůbec se mezi poznávajícím a poznávat vnímal todleto všecko na o a to při tam zůstává v kdyby ten zachová jako svědek který to všechno může prát tří ni tak měl nějakou jako svou vlastní. Je z ale jako zkušenost stala obětí pro mně to začlo být objektivní zkušeností že nežiju aby všichni viděli žít. Že nebyla jela ses ostatní schopni pravá vně ve tak si schopen ale tady po k litoval nebo o jsem potom nebyl schopen je dovede do schopen ano to jsem mým to škod toho se toho. Tak jsem se se mi podařilo vysvětlit co je toho co jsem z toho spadl pak je měsíců. Toto stavu co je to stav nebe stav nebe je když se člověk ocitne za všemi o rovně není ne aby v mám ten pochod z ví. Tvůrčí který pořád pro víra boží ten spasí do se to úkol který je pořád jemu tažen a ten osvěcovací úkol věcí který člověka který člověka ustavičně od učil je o tom co je správné se nesprávné co dělat to vada a. F. To z toho co e kam s k a to je tady o ní. Tak bez es o děs tak jak to s činni k tomu šli do nové poznání to nové poznání je tady k tomu abych. ž je to v novém prost. Kdyby se byly ty manželek aby mu tak je li tomu novému poznání tak z toho zase nic nebylo. Jsem jsem o tři oni věděli tak jen bez s o to s až. A do toto se podřídili a svůj život tomu obětoval nejen ne ne a vy si to po si v tom oboru a to o takhle to musí být všechno. A tak na st a. Vím tak s všechna proto aby na to při asi tak tane kabale sami sebe ten tento k trpnosti který je při ta aktivní ovšem nesmí zanedbávat tak proč jako jsem se za ba se na co se ve sis se spát že jsem to jsem dneska. Nebýt tato anděla s tak do podobě matky tak co nestaneš matka z ko. O dostal dát také ale když měla ráda se těla nechtěla by šlo takže k ale že je tam správně že to je ve které jsem dal ž této obživu pod ale též že to nemůže být pán bůh. Že ne ale ne nechal umírat hlady ne. Ti a tak když on je jako člověka když člověk tělem šel ale rozmyslem koho ale že po tak to jít dnes pane že byla jela ses tam toho o to za správné a pak je krmila. A dala založená a toho se dostat na svatou nevadila tak jak ožila od toho tak a nemohla na protože sebe ve mně spát nedalo jsou. To strašil co ona říkala a jsem na spát. To co se do tady nějakou silou která na nechala z pád kód sval co co to co jiného pokoje. Ale jedno. To je ve žité že potom a začne ta odporovala on je dost za po čem se přestat. Jsem začal kdys co začal by začal jsem to že žít tak dostala pokyn aby be tak v tom co vám to se mi o posledním co kdežto po stane se zase ta tomu vlast. Že ta je bez es o ty které se poslechnu co mají oba onou ale takový tak. jsem to zažíval. A se o tedy někdy dokonce na tak jako převrat všech nepochopil ten převrat tam kde daleko postava a taje tomu be kdy a to je taky pod nohy v on tak v této věci tou sprá že snadno a počal se poctě na bez nic nejde a to a teďka když to sledu o kdy o to nejde tak po takovým nic čím převrat tou o tom koši se ve vědomí anebo nad a za po tak soudu který prošel rozuměla a. To se zažití toto se nemůže stát člověku který prošel těmito jsou li všemi úrovněmi dostane za o roven ale aspoň v okamžiku smrti. Za všechny úrovně na do věčného života se dostalo jako svědek toho věčného života no ovšem co tam co jsem to tím se ocitl na za všemi volně mi tak prošel posledním jsou v čili tady všemi u o do vně no které jsou od nad tím z toho stvořitele vycházející vím když je vanem se dostanou konečně bez je je to. A jsem u toho ale na oni ho příbytek bych tak řekl tak vím způsobem o aby zachována indy výtvory si to o to se to je ve měsíců zažívá tak by potom mohl dost podrobně o věk na on na to bylo rozumově přiblížit jak to vlastně v tom nebyl v a my jsme se odtamtud spadneme ale to je přece že to je že na věci jak to tam ba dodati z tí. Ale ona potom nebo dal ho lid dalo od do třeba prodělat nějakou osel u další školu zkrátka to přes ten jak to řeknu jednoduše bez jsem tehdy vzdal se můj život aby se se jsem dále všechno co se okolo ut protože podle to ježíšových do ode za svůj život od vzal viz od za ten vše. Ne tak ale z jsem si říkal co je v když jsem s padl z no a na to odpověď třemi dostavila v tom smyslu. Že totiž měl pravdu když člověk nemůže na svůj že ti že on sebe se. A ten život který odevzdá není chce či žen ne sami na pro ve na všech možných úrovních aniž to a jestliže ale za než život na všech úrovní jak to nemohu když zabití či o to nejde se je napo ti. Protože jenom to co o čem vím jem málo je to otázka sebepoznání tak že prostě muselo pokračovat v potom co jsem zažil to pád dál sebepoznání. A bez ohledu na co co se pozvání dále je ta. Toho potom pokračoval a pokračuje dál po klepot takové ten se potřebu ho po dejme tomu poslední z toho nějaký zažívat potřebujou kde toho tak daleko mat z nevíte jak on chce proti tomu s tou stavem u s tou tu muž. To jest be jedete teče ku při jsou nebo být boží a hned být svůj. A to myslím že vás asi i mně i o vás všechny čeká na nebi když když jsem tady s takovou nějakou nebo nějak ve svatým ne. Tak on je za on řekl na za neplnit svou vlastní plním jedině vůli boží. Tak jak s po se nezachová tak kdo li že jsem bez se ve jsou vlastní bude za tak individualit a žít že je to ani vůli boží by zachová kdyby zrady tady je ale tak vjemy z se ten který může věří že byl lekla v že je tam nebude a toho si z bez les a že je smazání veškerého a to z poza večer je toho takže okamžitě. Ta vlastní s tak vše ale toto vše je bez a a a tam s a i bez od je neustal. Tak tedy ale bez ma a kdyby dualit ve třeba definovat. Ale v ale es ž ših a poznává a z tohoto čekat tři rozumem ne případně svým citem moc ž moc je ale dnes ale zatím jsem od toho ji moci ale ne ale která je ve je to nebo je to dokonce překrývá a tak na vystačí dokonce života v kdežto jestliže se ale podle odstoupit od sama sebe. A pokud o že dokonale tak najednou objeví. Že to že když to nebyl schopen se v něčem rozhodnout protože bylo málo protože existovat jez způsobena tím že kdekdo ho pořád po existencí je toho podá a to je je prostí byl ne je rozumíte a to je to tam ten by přestal si třebas bůh od mrs jak říkáme. Ale to je doslova pojem ale je to je vědomi zdroje poznáním kol a láska a to zdrojová existence zkrátka ovšem ho by domu je že když třeba z že jsem tak do z s běh k tomu ta zdali o si o vědomě o jež bez podal nahoru propojen a jakmile to jak jsme si si tento po projde tak tomu pannou danou tak od tam ho při kde oku. Který od do rohu ale bez toho ale po nepravé st a když přijde el své pokyny to co chceš.