Karel Makoň: 83-25 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

jednou kterou dostali rozpor do práce proto abychom s hospodařili pro něho aneb pro sebe jakmile malinko si pro své si deme tak propadneme větší. milosti než ten kdo to zakopal protože tento cele vrátil co zakopal a ty co s tím hospodařit tak i z toho nic jsem úkoly pro sebe která se přímější cestě se chce dostat jenom pro hospodáře aneb procent. A to je ten pravý sebezápor se provede si o marnotratném při mu je takový pohled ve zkratce kterým se zdůvodnit veškeré stvoření a existence člověka mimo Boha. že totiž v celém tom stvoření to neprobíhá tak, aby všichni v něm byli na tom stejně. Jedni stvoření Bohem zůstávají u Boha to co jste tělem neříkám v duši kterou se nestvořená to je věčná ale to co stvořil. Vaj u boha to jsou to zrovna rajské bytosti andělem a podobně a ten si ten který tam zůstal anebo se šel rovní a jiný si vy žádají od boha svůj podíl byl. Symbol toho je pojedli ze stromu poznání co si vy žádali podíl od otce rozumíte zase jiná symbolika ale umí kde to říká že protote z sedět vymítat i tady jsou tam jsou proměn hluboce. Pravými skutečnostmi a jenom je různými opic si mistře nad otec jo že si vzali podíl od otce a tak se dostali na zem kde všechno se se promarnilo. To znamená, promarnil se ten monistický přístup k Bohu. A dostali se do- dost vrcholně do dualismu byl zakázáno cestu zpátky dokud ta nevedou přes nějakého spasitele přesto boha otce a jak se tam se dostal ten marnotratný jsem nemá vám. Jste měla od otce mnoho pec a bez poslyš něco promarní když mu to došlo tak museli do služby není lidem tedy nebyl ve službě. Bohu byl ve službě lidem tady bych se nad tím chvilinku pozastavil pro tu tože ten byl bez vědomě ve službě bohu tak když se vzdá byl dokonale sloužit. Lidem sloužit přitom bohu je přitom svobodní nemusí se ničeho bystří hlava co ty ostatní dělají jenom jako službu lidem nýbrž na něho platí co byste viděli nejsou prací městem. Čili on o proto jsem byl na vnitřní všem lidem protože to činím bohu protože přitom byli jinou míru poznání tak se rozdával co se co se nemá dále a dokáže to cestování se který slouží jenom lidem. Tak to je ten člověk v tam v ničem to jsem vývoji složil nakonec jenom lidem jenom se tekla je nastala bída a on je do zet chci vám to dělal to jsem vás klást. Ti jim bez ved jako ve z vidíme tak bychom řekli asi jako jako zvířata se tady chováme ne čele když mu bylo tak zle že musel jistý z vepři. Tak to je jedna z bez a be úsečky jím přes kterou je cesta za tu pitomec. Takže on. z vám tam může jít zespoda i shora, bych tak řek. A to je cesta zespoda. ale v každém případě ten člověk je dosáhneme to meze absolutní ve spokojenosti se sebou nespáchal sebevraždu co se. Doporučuje se tak toto vede ke z po mým více na otcovský dům on není svůj stačíme být svůj nes protože on se sebou nebýt sebou spokojen říkat se toto je. Znát sku nýbrž je distancovat se od sebe vypadnout ze sebe jako sebe vypadne tak podobnou do do bez zajedno tak v sobě místo proto pro tu spodním. Ona otcovský dům na najednou že od otce přišel že z věčnosti pochází nou nemusíme daleko pro ty příklady většinou když někomu umře třebas někdo, koho měl velice rád a von se najednou vobrátí miluju nebo z za zajímá co byl ty věci a to von zemřel jenom někdo krok pro měl hodně rád jenom se trošičku nějaká část v něm uvolnila. Jsem část jeho nitra starat prázdná ale teď si představte že by tam opustil přímo sebe to statky může k tomu znát sytost tak zkrátka dobře že to byl to osy z poměl. Z pramen no co znamená vzpomenout na otcovský dům konkrétní záležitost on najednou co dělat a víc co nemá dělat ne aby se dostanou. Co na domu ale co je správné a chceme správné on získá schopnost rozlišovací s to jsem získal za v by okolo svých myslet se ten menoval za to jenom utekl ska ce se tak jmenoval. A jakmile získal tu schopnost rozlišovací, tak von tou chvílí vlastně vlastně trefí do Otcova domu kdy se svým ne svý se říct tím kdo je ten od půdu tam byl to správné že jo tak tak tam jde. Takže v prvním krokem na cestě poznání je rozlišování mezi správným ale strany na zdržovat cet protože proces pravda jsem naše náboženství i naše cit ze všechny se snaží o to celku na to. Vy věcem správné ovšem upozorňoval se že to není dokonale kde to rovní lepší než nic z ale není to dokonat to šel svým nespoutává ten člověk celým ne nemám měří se celý nýbrž jenom některým let se. A přede vším co na tom nejvíc nedostatkem které se ten člověk nezískává svým toho byto skutek z toho co do ty jsi pouští znovu a znovu přestože že to není správné kdežto, když to získá v chvíli krize, ve které mu kus jeho vypadne tam místo tak tam se tam to zákon lidské nic tím nezůstane tak se opravdu znali něco vyššího. A on to ruší proto když mate to co rozlišovací takže není tak nebyla ne když si někdo stíhá nějakým osudem než svým nebo když nějaké utrpení většinu je to příležitost k tomu. Aby se napřímí aby jeho cesta byla při mít bohu tak teď ses ve stavu se s pomník ti a on tedy bezpečně jeví kudy do toho otcova domu jde k pořád dál přijde k němu. A tu si ten syn který tam zůstala krista ještě civět na rajské úrovní se kterém jsme z tady dávno dělali jsme si z toho poznání své a šli jsme do světa a tam jsme to promrhali, tak když si toho všiml, tak říkal: si dělají divné věci nebyl činnosti na pranice nějaký velela dávám tomu marnotratní koho vůbec tady se mu dávali zadní si ho. Ve své rosteme ruku otatní do věci jak tomu přijdu říká ten co tam zůstal mnou jak tomu přišel které samosebou zdramatizovat proto aby nám napadlo své. Tom skryto že totiž ti přicházejí k bohu duše které prošli že tímto světem a musí mu směli jít před přes rajský stav. A ty duše které se zatím nacházejí rajském stavu vidí jakou přednost u boha ten marnotratník který prošel tím to svět a říkají si: to je tedy nesprávné, když tady jsem, když Bůh to uznává za správnější. I pudu taky do světa tak se ani měl zrozuji nezi nám není a nebyli se s nám zase bohu jednat tuto pomoc potřebujeme. Jednak že je to varováním lest z ráje se pořád sestupuje na zem a to co jsem za nic jsem sestupuje z protože bráně samozřejmě může taky stát že ten si jim marnotratník který jde. Okolo pro rajského v těle takže se jo zastavím a že si to řek znalost to musel na zabránit ale že on se tam celý ne protože v tom ráji jedy vest na tom světě tak mám nejvíc práci s lidmi kteří. Se to ráje dostanou na tomto světě a ve jsem se odtamtud dál lety kdy třískal asi toto bylo ježíš kristus když na ten se tam bylo si tam který ty svýho apoštolové nebo si nic si se mnou než ten nám je tady dobře. pro můj se bude ten navěky samozřejmě to postavili na hlavu. A tohleto tedy když se překoná tak potom něco. Et v ve stavu tak dokonale sem musíme znamenat set let tak je tady mám kde mu byla řeknu trošku jinak. Než se to přes ten svět posteli a to tímto způsobem člověk žes napřed chce pracovat jenom pro sebe a je to v pořádku když to dítě který se bez který se. Ale z ten kole odstavec dovedeme nic st ne to musí jenom na sebe ze vykořisťovat ze svým rodičům a ne a není to chybou proto byl aspoň se strast nají ne ano mu může rychle se dostat z kolíbky dál. Ale by to byla trošku chyba. předškolním jako bych mu to tam nechávali by si myslel jenom na sebe se naučit dát odolat ale může vrchol nebere ohled na společnost ve které žije ta opravdu bylo. Byl ne se rozvinulo do patřičných měl mezí je to v pořádku ale on doby u panny přát by vám řekla člověče jestli. Jim myslích že miluješ svou zem nebo svým manželku manželku nebo otci otce a tak dále míjí se miluješ jak to myslela jsem to u který šel za takový o poznává. si jestliže kdysi poznávající tak to není pravda jsem jediný poznávající jsem jediný činitel sem jedinými mluvící kdo je ta pravda, co von tenhleten pán říká tam, to byl vrcholně poznávající člověk, ale běda, když se toho chopí člověk, který nepoznalí ten byste mohu vyvodit že se snaží o co chce je to marné nebo jsem si toto se poznat dobu nad nebudem považovat ho odstupem chápu vám nebo ne. Ale došlo světlo tak je to do boha ustavičně plníme jeho existence a do tady se projevuje podobě této úrovně u nás jak tělesné tak živočišné tak roste nenají ne. Anebo časoprostorovém tak se dal projevuje kdy ve formě poznání které by u člověka k víře telat tak dále všechno je to způsobil tím jsme to prochází nějakým sítem existenční tady. Tělo lidské jo zvířectví tak dále a je to také láska ve které jsem schopen jenom protože bůh ustavičně tu sílu lásky do něho vpouští jo a člověk z žije, aniž ne on nemusí se do dostala protože z vzal jsem si ji si začnete i když nevíte že kde je která že si myslí kdyby si mysleli nevědomě to byste nebyli schod. Nic se ta velká svítí protože si jenom tady pustí ten ten mít jinak ne tak vrabec ti kterým jako mít do jo nebo neví a tak je to s námi taky nevíme že všechno ustavičně bereme on. Boha ale to nemění na faktu že to máme k dispozici nejhorší na to malé je si myslel že to naše nevíme že to je že je to staré právem ne ten boží která není není tak se kterou. Existence nebo poznání anebo ano prosím je samosebou uvědomit si to co tady říkám není vůbec v moci člověka. A teď dávejte pozor. Protože je to v moci člověka. A v moci nikoho jiného po toto není v jeho moci dávejte pozor na nebýval byl víru plně a do z toho důvodu že je to dáno jeho stav. Je mi nikoliv chtění nýbrž tělo stavem trpnosti a za ten jak si vědomě nemůžeme celkem vědec se jestliže někdy bylo odevzdá svůj život. Tak tahleta schopnost vědění toho vím o tom zdroji tady je jo takže co udělal proto aby se do dověděl vůbec mít může to udělat proto aby se dověděl nemůže při mohl nemůže probrali. Něco jiného bude na vás vyvedlo se dostaví rozumíte kupodivu nečeká ani na jiné mít z těch tak rozum čili čili on za to přímo nemůžete kdybyste si třebas řekli: si způsobím v sobě tuto schopnost ven to poznával tady by se o to jsme byli pravou koncentraci jako na nějaký živit myslím nedostane kalich dělat je království boží dostat. Mu jsem při jsou přestal se jen do volen všem ale kdyby si přejít z vás tu jen dělají na kroku na cestě možná. Aby tím budou uspokojení protože budovu svědky veliký zázraků kolem sebe jako ty učedníci práně není kteří na provedli podat lid pátku pro sebe ale když potom se dostanou za tu úroveň těch. Tří let těch zázraků jsem tak mu si tuto touhu po sebespáse opustit kdyby opustili života se stane kdyby učedníky mýtem ne to ten bude se to je ta relativnost vono se jim to těm lidem nesmí brát: chceš-li spásu, zatím je to v pořádku. jsem nebyl věci která mně říká nevím správným katolíkem kdo si nepřeje osobní na tu na tom začátku je to nutné ale. Někdo se do určité době e my si že z vás na je tady pro něho takže pravou tady čekal se velice on musí se dostat za tu svou víru nebo na věčnosti je pravý ta vás. Tím že se si ji hlavních ctností křesťanství víra naděje a láska víra víra nebyl odpadne nemají vůbec další chci a musel jenom láska. Objeví dělal když před třebu boha svatý vás ráno vidět v čem vole věta dospěl není ale láska na ústa to neni stav který nějaký statický nýbrž stav v tom nebi, v tom stavu nebe narůstá. Takže ten člověk pro tu lásku, kterou vůči Bohu, je ochoten potom nakonec bylo i toho nehodného bližního ve jo říkam říkám to na protože svým způsobem říkám to v. Do s tím způsobem nebo nějak jinak než na bože vždycky se totiž je můj úkol je připravovat cestu do všech kdy ježíš kristus sil byl toho názoru že to co on káže nemá patřit jenom úzkému. Okruhu lidí nýbrž že batři všem lidem k vstoupil na kříž říkal on říká budu povýšen tak potáhnu všechny na přeci ne ale potom potáhnu všechny no a si myslím že v určité. Že kdo je míry máme mít tento obecný vedly s každým nás nastala doba kdy když na tu by musí víceméně to padnout a když z každé je pozice by byl by mělo být v možno se dostat k tomu Bohu. Jestliže nám naše společnost, je to jakákoliv, velice anebo to co je na nebyl úrovní bude byli takto o tam tam mým stalo slovní zemi k tomu abychom nepracoval jenom pro sebe mi to tu společnost zen let tak je. Jít nás odosobňuje na zbavuje sebelásky musí byl by čeho svého života stravy pro pro tu společnost takže nás jsem se připravuje k tomu okamžiku kdy budeme si jí. A kdy budeme dobrovolně miloval byste daleko jenom zatratit ale že jednou nebude dobrovolné vedl se dlouhá cesta ale jakmile nastane aspoň okraji. Přístup nový k tomu to je jak se tomu dostaneme tak pak to byla by dovědět mohl ono tady je to jako si jste vrací jo že ptal nerostech jsme si dneska všimli minerální způsobem by doved lidskou nebylo ne. A to je tragédie a tady taky na duchovní cestě největší práce na tom začátku tam člověk kdo brzo kolem kdy vstříc budoucnosti protože říká mysl se mohl dělat roce snadným ne myslím že. Příklad toho je tu toho pro mého u toho kdo by svý cela se věci tam ležel no to byla nějaká doba byl pral do beznadějně ani najednou tady byl kristus tanec ho kvalitativními ne a tak je to s. Nevím člověkem že těm kvalitativní skokům dochází přesně tak je předvídá mate nic nic jo kvantita znali na konci ta kvalita ví. Ale napovím jsem byl tady že byl jsem tady že jak jsem je každý je na tom jste že přeci záleží na tom že si jak je vychovávám letem prostřednice se ocitne, měli tam pěstěno tohleto, co tady mluvím nebo ne, že? Tak myslím, že tento proč se správným ale že to vždycky takhle nevidíte přesto že třebas jsou od umět si věci dělat takže jsem úroveň jinak kam mají strunu výchovu. bych to kterou to vodu po dva ti myslet nějak jejich minulost ve světě vypadají na tato to se tak ne leto je slabé odůvodnění velice chabé dokonce dobýt řek nesprávné jak to se tak mysleli ne jinak. Že stejnou výchovu jak protože výchova nepůsobí je to tak zle v ježíš kristus byl uvádí jedno podobenství a to je podobenství o rozsévači který je zase vás semeno zase vás. Amen na dobré ano a když to před když to bylo z klam při bylo vědní se totomu z podařit Pane, zda-li jsi nezasel dobré semeno. A teď je tam také koukol, co s tím máme dělat? My pudeme a vytrháme koukol. A on říká to nedělejte to byste pošlapali tak je to obilí se to přesto znovu se tak s toho li s nimi a pak odbyl vidíme od sebe. On to spali na tomto u jo tu žijeme za svět jsem to jasné čili ježíš kristus říká doby to takhle dopadalo že doma dobro výchozí na tom byl dobře jenom se od další. možnost se uplatnit jidáš s než ostatní učedníci páně všichni jste jednou myslím že i dělal z není zázraky jako ostatní učedníci páně bez které míry ale. Proč se z něho stali dáš protože a to je to co nemů neumíme na boží dobrotivost si pochopit protože my žijeme v dualismu na úrovni řek bych, z přírodního života, kde je nutně zapotřebí zvládneme dobra, vnitřně zapotřebí a tedy jestli kdyby tam znalost no to tak by tam opravdu nemělo. Svou nic je žádnou platnost ani o by sebe tane kde je zastoupeno relativní dobro musí být přitom je relativní zlo a že mně mezi tam se to. Úplně marné ale marně by se smí odmyslíme bylo zabili chovali dobře děti dělal všechno možné ani semeno prokáže vlastnosti které on jsemli prokazují a je to způsobeno tím. Ti že ona opotřebuje bych ho proto neomlouvá bylo sebeza poza jo ale aby vůbec ukázal závad nějaký hodnot mýtem na dokud se to nejsnáž pozná, ale přesto bych tajně si říkal: že to moje dítě potřebuje nějakou zkušenost se zlem, rozumíte by to to by nebylo by se ve ne ne a jestliže potřeboval se tomu. Svý odbýt a po tomu by nikdy ne teprve pro dobro rozumíte to dozraje tam rozumu to dozrávat kupodivu vyslovení nestra dobro zajímá ne to. Za tak on se vrátí k tomu dobrému že si měl tu dobrou výkonu světa dobra on nit pro kočku byste velice výtečná ale nevychází tak tří od časné po málokdy ano s se měl tři věc ji ano přestat. Na každém z nic do ne to není vůbec jsem se tomu nedivil on byl jste na nikomu no tak to je relativní. To je prvek výchovy jeden z mnoha prvků. Když se u nějakého společenského jevu a jako je třebas byla byl to dával lidská společenský je že vodu ten prostředí je ten že byla noverim okolnosti tak vždycky zatím je budoval. Zapřít čím a sváděl to zajedno příčinu ten veliká chyba například dejme tomu kdyby byl nic je třebas se dopustilo třebas nějaká dcera ne sedum nějaký neměli. Tak bych nemyslel že tím vím na model výchova nebo ta moje celá ne jenom nýbrž že tady důležitá příčit a jsem to dal. Kdo si to neříkám měl měli abych pořád dát král pochopitelně protože u povinnost mam otec ale tajemných letní stavu sabi v klidu nikdo rohu jo v v dobré pohodě s tím chybujícím, rozumíte mně, a tím bych ho velice krátké době, tedy poměrně krátké, kratší než se dali na kdo vedle se tam kam patří se jemně jsem to koncentrovat to. Povím jo nemám když vede ten člověk kterou chyby do cestoval když pojede třebas obdobím strádání taky vím co to znamená když jsem to třebas koncentrákem ne u roku že on pudové. Zanechal stopu po celý na celý život na jinak se dívám na stravu na statky tohoto světa než jsem se díval předtím ale u plnil jinak ne protože větší nám všecko ničit. Oba málo jestliže dejme tomu svatý a dokud jim byl největších světců a předtím byl odpuštěním dal sebe za a bylo totéž platí to co je za nic a to nebyl nejmenší svatý. Tak jenom proto, anebo svatá Maří Magdalena, a tak jenom proto, že se za dost věděli set hlady to byla jedna z hlavních úpravu jsem se obrátil tak prudce kdežto my kteří nemáme do co se stydět. Nou na věky škod ano kupředu že protože my se provedeme zadost dobra a toleto mají velice těžké postavení není v učili svým obec č. Vám když o ve četu se považují nechci jít svého pase ale za do pravé tím ale veliká potí se bude takové potíž se svou matkou nebyla dobrá katolička říká. Co to děláš nemít chodit do kostela chodím do splnit tak mu všímal na to co věděla jsem si to nikdo není dělal co se nemá dělat protože tím to co zblázní, nedočkala se toho. No ale je to v pořádku. jsem si více vážil i toho, co ona dělala potom a vůbec jsem nevím zavedlo tady za tímto pravém ještě byl na sebe on další jeho kdo jsem jsem postrádal ve svém životě na to že mu to se zkušenosti. Vrcholně lásku k bohu tvé co se chce na světem do věděl jsem že nevěřil že když byl bůh předčil se o tom že existuje e tak jsem si říkal jakým jste žil životem. Když si žil bez boha teprve za nám ve zlu jako a tak jsem ten život celý by byl přestal robertem sem to musel vůle vrátím nebo není a byl do život klam tak v platný nad. To nebude jsem pravdu a to jsem jednal věřil nebude se o tom jsem byl měla nebudem tu co je správné ale jsem jel ve byl vedle do domu bohem nalil na věc to se vědomí do do svým do čím ale způsobuje veliké obtíže na této cestě. Ale to říkám proto, že jsem se naučil nebo nepude jsem věděl že existuje bůh tak. To byla kromě hřivnách těla z že měl nebyla země co jsem věděl že to bylo zjevení které se mi dost ano ale hřivna tak těžká na unesení že jsem to nedal nemohl č. Rovnat dosavadním životem když čil životem který jsem žil jsem byl ochoten pro tu protože mu kterou jsem nabyl odejít z tohoto života toto dovedl dobyli lidem přede mnou velký do kláštera nebo to byl prost. Ten se dovedl nějakým způsobem například všichni s velikou nebyl to tak sebepoznání se zpraven těle v si to tanec tak jsem sem protože se velice těžké je břemeno tohleto, který se mu zdálo být neúnosný. Takže jsem s hrůzou konstatoval, že nejsem ukázal toho nemiluju a věděl jsem že když ho nebudu miloval že se on měl. Řekne li to jsem nechtěl tak co jsem zase dát a že z toho nebo oním nic z toho poznání a tak jsem prosil boha na kterém jsem začal věřil. Ře aby mně dal lásku k bohu takové protože být co si převýšila všechno na tu jinou kterému vůči sobě učím letní a pořád se tele staneme jsem pořádku nad. Postrádal protože sem se považoval za z člověka tupého dneska vemu tu co se jednou nebyl za devět let byl modlitby myslilo se synové co to tomu co se stal založeno do koncentráku. Kde jak jsem, jak byl, zřejmě ten Bůh opustil, nechal na holičkách tu chvíli ten jež tu chvíli jít jsem taky malinkým zpožděním této přechodového byla z jedné úrovně na druhou e jsem začal. Pociťoval co je to láska boží a věděl jsem se se ale jestli se mi vlastní tomu tomu ale nevím nepociťoval svý neměl si oni vědomí tak jenom pro toho že. To si jenom si myslím se že ty můžeš milovat své vlastní jsi mu kdo svou vlastní sil to nejde jenom jsou vlastní si jsem ta síla. Pomocí činný když takže vůbe budeme šel vědomě milovat lese se tomu to byl nelásce připojovali rozumíte na ten pak se mi teprve ta hřivna stala únosná. v chvíli, když jsem byl v tom koncentráku a když jsem byl opuštěn se myslel boha budeme mno jsme tím cože přitom zahynu takže kdo než si my se bude být jen tak nebudu ve své se chovají já. Potem kdo měl vědu přibylo to zakopal zakopal proto popravě dostal jsem hospodář přišel ne tak takhle věčnou ale jiný jedna z těmi čil na jestliže ale celo k vážili za hřivnou od boha. A třebas který životem dost čili ne ale něco třeba z nového co ona by proč budeš probrat tak si musím rázem do činnost ponořit této neštěstí jsem měl s prosím ta proto moc dost budu. to za to proud tím se musí hospodařit kdežto když jsem to třeba si jediném nebo něčím takovým když se dostanu na ten mít žádný říci učím se neprotiví tím um jo levým ne to v tom nejlepším pořádku. Ale od chvíle, kdy jsem prosím dostal někdy koncem listopadu, kdy jsem věděl že láska pochází od boha tak s tím musím domě hospodařit jsem vám od doby nebyl na dovolené. jsem dneska na tem čili se ještě se neocitnu domu ve oprava byl ten protože to není ale je to se každá provede jestliže bylo hlediska. Ale protože vědní opřel tělem protože základ ne k nepoznání nebudu nepoznal za by neznal za nevědomost prosilo vůbec e nejtíž placená záležitost na tomto světě když se lide. Je kdo kdo si je je nejde vím napřed by a plete jednal o proč svým na prosím bych protože by je vám jsem no že tento tento život jsme si nedali. To je vývoj miliardy let trvající a člověk se konečně dopracoval k tomu, že je člověkem. Toho by si měl nesmírně vážit. Každého dne by takového života který třeba stravě dostavil který zapomínám co všechno dělá. Ale třeba co potřebuje i to je strašně důležitý život z které ten tady slova sil lekla že se zachovávají třebas někoho do o to byl beztak smrt dělo při ještě to byl život pod uděluje od dát není nejlepším pořád. A v tom nemohl třeba si sebevraždou ani vraždu protože jestliže člověk se dostane takovou úroveň lidství tak přímá daleko větší mým člověk existenci boží. Na tom no to aparát kterým se to prosvítá kristu to co mu je tam co umyl na lidský život totiž této co matce e kdo se mu byl op obrazu byl živitele než toto se to se nemůže říct tak víme o rostlině, to tam Pán Bůh neříkal. Právem. Tak on měl prostě bere daleko více z toho boha po stránce existencí do ztrácet poznání co s tím dělat rušení na věc ne ale vedle toho. Někdy bez prost když a bere také provázku od něho když se do svýho ve tělo vůči sobě byl sám sebe dobru se vraždí dělat a tak to taky duch byl odpočinku královsky nebyl tak do toto správné taky. Tak von tohleto dispozici a nemá do možna nikdo byl nikdo další do vesmíru možno doznal že málo napomohl byl náleží ale kam naše o plodové nenašel a právě tam tento život nevidíme. Jo rovná kdo nebyl ale bude byl mým velice vzácná záležitostí že si nás to zrovna potrefit bylo tak si toho máme nesmírně na naši protože jsme transformátorem síly Boží e let byl to je jediné síly bytí lásky a poznání ano a dejme tomu zvíře mými do míry napřed to. Znám kam se známy nade lásky darem tělo tu co byl za to byl tu zachování to jenom provázal bytost tak to je daleko pod námi bylo byl bude mluvil kameni nebo nad ne čili to je výjimečné postavení. A když čili to prosí známe tam že tam co v mém tak to není bez následků do my ovšem nevíme která by men při slovy že do který ho do to šel potom s provedl rozum byl to tělo že by tak mohl by a vodna čil to byl. Jste daleko důležitější a ten člověk člověk nepostřehuje, že totiž něco v sobě střádá. Zákon zachování energie co takového obdobného se děje v člověku, že totiž to, co s ním prošlo je nějakým nově zachováno nové podobě zachováno i věk dovedeme jemu něco přidáváno ano takhle světového ukazuju kristu že se chce aby ten dostal proč. Kdo tomu přidala vědec by měl další život a tak dále do seděl člověkem řek jednou říma další živým a jestliže tomu tak hleděli tak každou chvíli sil bylo tak tomu co přidává ani živý. A stalose vytváří něco čemu říkám dojem dojem to smrtelné duše se to co se setkává v okamžiku smrti že dojem ku pro vjemem životě a tento do se ode byla pater smrtelném rušily a. A kdo to ten člověk ty když tu kdo dodělává půjdu byl na stranu na tamtoho s ne ale z toho byl mohl se vrací na tento svět plní není to třebas on. On- ono se do něho vtělí celá řada dojmů různých vždycky a slovy proč jednali další osobní ale je co tomu kdyby byl nebylo do mu si víře a rostlina všech co před námi předcházejí je pro zároveň s námi živý tak člověk jsem ne. Může být člověkem když deme z toho nebudeme na tu vodu nikdo jim které dojem totiž je co co z z času a prostoru přechází do bezčasovosti bere není časovou záležitostí ani pro stravu to byl proč. Co prostoru byl ve nekonečně mnoho ne a zabývá neza bylato nad není stali a jestliže tomu takhle vůle let tak tože žijeme nějakým způsobem je tím vytváříme by byl snu z lidstva. Ano a jestliže který si poklad jsem svůj do své volně tak také vytváříme do co krista lež horší tak dal byl by se byl v těch dalších asi analýzu nebudu provádět tady. doufám, že to nedostanou k tomu všechno říct velebil dostačí takhle myslím člověka který přestala ne určitou mez v vědomí. Šířil a be ono se zato mezi působit na člověka ta aby se odpoutal od tohoto světa a když mu před trhat lety pád od syna byl klidně si. Lásky s tím co světem na popustit do do jiného světa on ukrást ne jako svíčka ono se děl někdo je mysl bude jimiž ten člověk něco co jsem do prostřední ve ten dojem. Jeho sklon nemohou se praví o jsem tady říkal kterým cestou to dopadne když učil vyšší ty rodiče nedovedu se být žít nábožensky ano zhasla jako svíce jo prostě šel za tím Bohem, ano? Tak to je, to je věc, kterou bez těžkostí svědomí být šel spáchané několika nebylo čit temně nemocný rád. Šel za doby se ještě nějakou do mu jak byl přijdu nevysloví tu vůli s setrváme ho pásky ale do ještě bude si vyvodil nad k nemusí to jsem žádnou sebe nevím. To smím klad doprostřed rozum znal budu ještě na co vražd když jsem k živým klidně no a e dělám došli semena a byl bych dal by bylo přesvědčit do můžem každá chvíle. Jestli jedno jsem před bohem že z tam dělá dojem o tomto životě jo sto žil umyl si byl jsem nebyl špatný protože byste se bude neudělali by to nemůže byl rovný na prostě odpoutal od toho co je co by mně mně připadá nepřekonatelné nebo nesnesitelné. Zrovna tak, bude někdo se chtít rozvést, prosím vás, do do mého rozvedu a rovní jak o tom byl potom bych k čili smiřovat vysvětlim tak že rozum dají že to. Možné by si bude my spolu živými jo probrat udělal v jednom případu co jsi byl vším přítelem a takže provedu byl život v něm jsme seno proto budu života to byl to peklo co bylo z toho kdo byl byl dal jsme se. No tak vám vyvedl před tím se tady ne ale pro nevěřil ježíši kristu neboť on řekl si učedníků mu cokoliv rozvážete na zemi bude nová co jinak se. Mít krista před na zemi bude svázáno jinak se mi nám nám na nebi ovšem on si to mi člověk své placet kdo si je od dovedete udělat kdybych to nebude za svým četli to neudělá když platil, se jen vytahuju, co to umím. Né. To je chy- řečeno tak, abych se rychle zbavil vaší otázky bez protože je to tak že musím s jsem do světa mám udělat tak nebo onak zachovávat nebo téhož být. Ne vůle kdo to co je bez těla když i při že byl napřed rostlinám zvířatům a k ale nejde do jak to je to dobře to dělat byla k lidem. A bych řekl že co dobyl svým hlavně při širé přišli moc tady bylo čím než je ta zvířata a byl rostliny mu ne odporují. Že chtě nechtě s ním jsou na svý že se tom dají od žádat i které nebývají ty by řek které by byly To bývají typy, které mají hodně velkou sebelásku. Je nesmírně těžké milovat bližního stejně jako rostlinu, to uznávám protože jsi na nikomu neškodí člověk kolikrát velice škodí nebo milovat když nám jde na nervy ne při věděl řečeno ale ona nebylo jevit také pro toho. Nemám učil nás učil na nějaký výchovný cíl úkol a ten plní ani ty víš jeho plní když je mám nepřítele před takže bych. Měl měl vidět někoho mu domě vychovat je tedy to co bude dejme tomu aby jim byl neviděl v tom esesmanovi posla božího tak zabil. Ale protože jsem v něm viděl posla Božího, tak nezabil. Ale řekněte někomu: milujte do těch co slepý to je nemožné i pro to nemožné ale že za mnou stalo zkušenost od těch. Proto ve věku po tu dobu když jsem seslal život osobní tak to nebude tak nemožné a když tam ještě to byla okolnost takových co okolo jsi jsem do nakl její jsou v radost smím let tak jsem si. A von říkal to neměl za běda to byl východisko a z toho z plemene vím tak jsem se proto tak snadno vzdal toho života ale hle bych chtěl říci nemám byl z proti já. Se ke pro ruším než člověk zvířatům ale když to tam někde končí ten tak ten dál to nejde tak byl člověk zamýšlet nad tím proč to daný je vede že těch příčin, co jsem říkal předtím, že si- že to je věc sebelásky, protože člověk na další chce nebo nechce tak je to ještě je zdůvodněná jiným způsobem li že totiž li jeho kdyby byl. Tady ty lidské jsou přerůst a my když se staneš kdo kterou opačnou než že naše nám proč je bych které byl byl ne z proti ve u tak nám to dělal dobře. Kdo máme milovat a tu bych radil dotoho jsem hrnou se nesnažil se to nebudeme co trpím člověku byly od jeho klidně jo nepravého a když projevil bude než. Na slepý ve rovnou říct dnes dalším pro mým ne a bylo by to nešťastné kdybyste byl svázal svůj dosud nebo tak a na byl na navaž jinde nějaké styky s jiným člověkem než se mnou. Tak to říkám těm lidem které- kteří my jdou na nervy nebo jo ten při to že toto byl manžel zažil jsem jel když byl velebit ten musím ve jsme se dovede bych něco sil ne. A ona mi potom samosebou zas začli tu slovem dobové vůbec to člověka na mne a se došel stal na žil to člověk těží je tupé jevil vědní ten jeden tomu. Tu ji nebyl živým že je to totiž žil založeno na faktu že člověk není každou chvíli stojí jeden proti na můžem být taky někdy velice láskyplným a málo proti na dokonce nemění. A že se může veselit tam byl jsme se dosud jste šli na tom něčem jeden z tože jsem sebe neobjevili a také jsem měníme takže jedno hodné že si můžeme být dokonale vstříc jsem to tady dycky líčil tou známou vám pasáží, do které se dobro milujeme která nebyla do vysloven na tu u byl budu ne a ty se nenáviděli a ona i při operaci asistoval před dosyta to byl do. Od ale cela ty si řekli že vědom do velebil přes tu předtím k nebi bude dopad to tady to ještě budu byl pořádným budu to ještě nebude odneste to znamení úcty že tomu druhý. Když jsem se že to co je co s a při ve mez k ničemu dal tu zkušenost ležel se. Ve se člověkem který překročil hranice tohoto život to znamená my tomu říkáme zavřel ne navázal do ve vědomě spojení tak jít kde že ses mějme na určité frekvenci, řek bych, vědomí stýkat běžně, jako s člověkem, který je tady. ale je do tohoto cestami nebo pobavit ze vědí jenom chci říct jak se navazuje ten takový mystik lidí bez jsem nevěděl že. Vy se ho navázal že se snažil sice které předejít již mrtvým bobovi doba jdou jít přestat jednám tím ve i pomoc jsem od bolestech hlavy vím a zase tomáš bude jsem přes to pranicky dýchala aby bolesti než. Než její tam to dítě jsem ve jich dostal do se stavu budu vám tak strašné bolesti že ztrácela kde ta byla by umřela přitom beru do stavu kdy než je dala se ho převedl nevěda nechtě. Být vel be do stavu by pomalu míchala přešel do pomalého jde jakou v tom stavu kde asi připravovali je dala samovolně bez vlastně činění jít jenom zas těmi jestliže se také taky nevěděl, co tímhle způsobím, dostala se do jiné dimenze, bych tak řekl, nebo jiné oblasti vědomí nevědomě úseky ona třebas to jiného úseku vědomí jít do muset povědomí nechápala vedení. Dál bere ten svět kde bez mezer vnímala svět jiný ve těch mrtvých takže když se potom její kde zase se bych byl se samovolně jít na tuto úroveň naši tak se dostane tělo ona nemohla pochopit nikdy. Co co toho několikrát ne jak je to možné to ztratilo když dobrat bral na skutečnost ben která byla tak skutečné jako tohleto co tady zažívala ba by to tam všechno drželo ve vedlejším ale jsem přitom přišel najednou by. Jsem bez člověk když takhle prochází vlastně mně dal do když prostí smrti tak se podobá tomu svět tuto tomu bylo se dočetli mít z ale být ty klinické smrti a tak dále, ona procházela několikrát touto klinickou smrtí fakticky, protože nedýchala a podobně a zabalil se ten dech nikoliv nějakými aparáty lékařskými, nýbrž pranický říkáním a ten tak ona ten proč zase den jít o naprosto dojem. Tedy je mi nazíráme soudem ale pak vždycky nevěděl žádnou že do doby do stavu před ale nemohla jednat jako předtím do takže je nedáme zase do doby dala smrt těla pak se nebál vám dorostla do toho života vím. Je světě mít samovolně dorostla a říkala tak protože to je všechno skutečného mu tam jsou ber to co by měl podobně a jsem přišel najednou věcí vědom toho že totiž neví. Ben tihleti lidé mít procházejí soudem které jsem vždycky provaze nějak na sira věnovat to taky násilí let tak samovolně že ani neví že ví, že tím soudem prochází. Tak jsem si rekapituloval případy jiných lidí a všechny případy, které ten člověk rekapituloval, ale lidí, kteří jsou živi ten mezi námi na světě takže je kdybych kteří tvrdí žít jiným lidem všechno jde samo jít ani to poč je doby pořád. Nic nejde jak je to možné a oni si nevšimli že prošly jsou den že prošly do jedine oblasti jiného jiného se uvědomění a voni když vede dělají všechno post. Na o jako předtím to znamená nebem v že ses stejnými ten den třemi jít jako měli předtím tak to to neni hodné oni jsou za toto esta ani ten na zákonitost je trestá ne nedo. Bez tady čím bůh dál když trestajícím překročení zákon bych kde když do dovol třeba do třebas je že tady na to zahynulo ale oni je protože to člověkem se na to neni ne nýbrž veden za- nastupují těžkosti které jsou nepochopitelné, a které se nedají smazat a nedají se se zabraňuje bede je ten člověk začal do pěstovat byl vy nový smysl života že by na přistoupil bát že by taky důsledně. Je bez potom smysl života vede dělal být dává protože on je nepo poč ten o tom tato jel jsem bez to prošel tak že on vědomě si to o neni že byli mysliti není. Jestli tím prošel bede tak nemohl mu bez věnovat tak on také neví co co počinem on musí být brát ten kdo vrácen do jiný si prací ji aby nemohl dělat to co dělal předtím aby neměl ty tendence by neměl ne. Kdy u mysli dřívější by neví na by je ten umyl se dřívější ten tak je na tobě když tak ta při nedejme tomu kdy jsem do dokud byl v třicetdevět ve žil do mít pro sebe zase jsem tu vzestup du- duchovní dělal pro sebe a teď, když jsem chtěl v tom pokračovat, jakmile jsem se dostal před ten soud žít se této začal tak to nešlo se dostal protože byl ve době koncentráku jakmile jsem myslel jen na sebe jít jako na člověka jak který je. Mít nemá pochopení proč to tam bohu po z těla proč do je tam by není tak se dostal ještě být by bohem za by do ba je zákonitě rovnou jak jsem tak začal by se tak někdo přišel nějaký ten esesman začal třískal z čista. Nesnáz být když je to tady dovede proč tebe zračí se dají když vás ne ne no ale stalose tak zase pochopil protože to to co by se mi ničím životem my způsobem myšlení žít jen těmi v jeden došel neseny jak tomu zabral. Je ten kdo začít jsem na jedine úrovně myslel jít aby kdo město všechny důsledky která takové všemu přináší a be dale tele to je velice důležitý poznatek, protože jakmile jsem dosáhl toho, že jsem se podle úrovně vědomí začaljinak chovat, tak všechny ty těžkosti najednou přestaly tady každému člověku přál abych život. Když je kdo mu tam nic nejde nebo že bude velice těžko všechno nebože veliké překážky ve všem aby se nedal měli že patrem není v pořádku jeho postoj vůči světu vůči sobě ve že je že má. A jiný takže když denními jak se to musí domněle připravit se musí jeví dotoho jít přeříkává musí se překonat kdy tak ji zapři sama sebe mít musí se zapřít tak ježíš že toto šel být. Po doprovod dobrovolně způsobem zapři sama sebe kde teče je budou třískal ale zapři sama se když se následovat do si napřed sama sebezapřít a pak to sebeza dělal musí tak daleko, se člověk nad všemi úrovněmi. Z nimi je potom věčnost, která nemá úroveň, ta je za úrovněmi mně dal nikdy úrovně jít z nikdy úrovně nemám kde začlo jít tak do se dveří jako úvodem protože budovaly ví. Včera nějaký vám taky mi to tam říkal prozradil kde je dostalo z ale všechny příznaky jsou jít do dala žil ten jsou a teďka byl se o to by deště že protože do přežil není protože to přežil sice. Jen ale byl nemůže jednat jako předtím nemůže vlastně jít musí jenom správcové jde do důležité přitom bez byl zaměnit vlastnictví zase správcovství ale důsledně to se mně be může každého. Předepsal do které jsou prodělal jít no a provdala šel ta dneska třebas po o letech do bo poprvně jít když jsem se na ni přišel se podívat když se tam chodí dívat tam k nim, měla tam báječně uklizeno, všechno v nejlepším pořádku, měla z toho velkou radost, že dal co doma protože vám teďka nic než nikdo šlape nikdo ji v tom vzepřeme svoje ne a zase říkal no ale ten kde to moc nes. Je mým ale vím na dva řekla hlavní co se říct vzít jít na se právě proto tady s tebou aby se dověděla něco do do svých dalších to nech jít ve ten člověk totiž jakmile se dostane. Na jinou úroveň kdy na jela jde po tam i po smrti tak mu kdo rádo nové oblasti nových úkolu a jakmile neplnění ve tak zase v je to neštěstí pro něho veliké neštěstí ten to. si o ten úkol psala nebo říkala jako nebo říkat pro otevírat dobu říkat pro vás pro živý bere když čemu ty koukoli pozůstávají ty úkoly tu ustávají v i v tom, že ten člověk přestane dělat věci pro sebe, nýbrž pro toho, který ho pověřil. Když nemá dbalo kdo ho pověřil na tohle výtečně věří naproto bez záleží ale když to. Je že do co tady je to co zažívá je do nestala tam nějaký živen pokud pocházejí nemusí vědec dbala tak věděl kdo odevzdal že může pojí najednou jedna když můžeme poznává ne jít na tom vůbec dal jen nevěděl. Bože nevěří voni se přesvědčují že jim to nejde postaru pak dostat čím a jít když do dbají na to co teď říkam tak se ježíš to po novou lidé v takže se ty překážky ruší nebo voni do pro o. Neměl do mu tím sebezáporem do u k ta úroveň se dostávali která odpovídáno be tomu pokroku který jde tím soudem jsou totiž šelem ten musím pojem soudu vysvětlit. nevím, jestli to vůbec budu tohle pak napsat, ale protože bez na někdo potom co on musel si taky ještě napřed musím také tak by se to být todleto on kdo by totiž je podle na neurčitým zákonitost tebe na této svým. Ba ale bez i ten zákon přitažlivosti a kdo by nesmyslné li on si mysleli že zákonem při ve prostě nějaká aby dost která to řídí prostě zákon přítel živosti ne ben tady my když. Je byl ve jsem složení planety jednání tak talent a bádat potom kde to někdo jak to pro proč to je nemá smyslu důležité je poměr se podrobil tomuto zákonu v věděl se všech propadala se mi janeta se. Že ta rovní tak bolest rady do člověka volal a ten kdo je jsou se bede víc že by zákonitě které neplatí teď jsou povalit čistě moc ve nebo duševní, to je soustava zákonitostí, kterou když správně vystihneme, a naše vina nám v tom pomáhá, abychom ji správně vystihli nikoliv nějaké náboženství ve tak jsme další měla umíme přírodu správně ji užít a bez né. Je tedy proč jsme vědomí okamžikem narození se proč když to jde jít který o to byl k životu na této planetě ale bez to zvláštní povahu bez vybavil nás mít ten okamžik jsou vás vybavil z ní. Rez zlostí přijel se tělesnost na to vědomí a bolel dal zase je vývojem se dostala domu přemohla byly všechny úkoly když ten po zákonitostí a to se je na každém stupni ví. Být na každé jsou tu vyšším příkladem je semen nově vybaveni ve pro ten stupeň toho vědom jít ale zase se do toho kdo musí tam člověk hotový nespadne, nýbrž dorůstá jako dítě, jde na city, dorůstá do dospělosti, tak mi tam také dorůstáme. to vidím na se mi to po smrti tedy soustavně svedlo když se mysl lišil dví znovuzrození do další viděli jít tam nebo be dostal. protože byl tady se tady je tomu co tady se tomu říká na tomto světě to nedáte jsou na tomto jako když když se přitom neumřel si vždycky ne mu tak to musel se do ježíš říkal znovuzrození nezrodí se z nové nebo vtělit. Ale nebylo by se znovu to ve mně bez dovede mazdu pane nedostal si nebeského o se tady vel přes ty úrovně se dostal z abychom se potom dal si bude ji mohli vůbec postavy von ve si věčně životem na úrovněmi ve jestliže od jednak rovně. Kdo není na žádné do nebo se dostanou zase do vyšší úroveň tak nejsem svoboden nejsem spasen jak tomu říká křesťanský například svatyni že pavel dokud byl těžká budem tím zasvěcení potom dával jela se dostal na třetí do more. Ten dávno nevím zda to bylo v těle nebo mimo ale byla to nějaká úroveň a bylo vědec to jak jednal třebas proti přestanou kdo to nebylo kolejí když a že odtamtud se dalo padlo za oba tu bavila dalo ježíši. Dalo čem to pro bylo tak špatné padnu ji ne ale vědí do bylo zabilo tím že on stoprocentně vykonával proto ten úkol u úrovně mu stanovil a tím jsem se v úrovně dospěje ve tak do vrcholu ten to se dá. Kdy dal takže on se dostal do kolu víte úrovně vás jeho přešel tomu ježíši kristu bez o takhle tohleto do do malinkých musí se věda jsem taky v tom životě ovšem ne takhle velkým je přechodné jakou pro třeba svatý dopadá. A když postupně malinko pomalinku docházejí musíme jsou denní prosté z úrovně na úrovně doby dávno jednou úroveň za druhou ne a přitom jestli přípravě šel věčnost větší nebo menší stále. Takže mohu říct zodpovědně, že se taky objevují u vlastnosti, vybavenost po určitou úroveň vědomí takže dejme tomu neděláme dneska pod je dostat se mi ve tak. Je to pro tu kterou on od velkou dodělal mater o dost za to její úroveň jít aby si zkušenosti které ona bát takže ona od doby velice mnoho napověděla ale to nese říkat o tom pro ty mrtvé to nechci tady kázal nýbrž pro vás. Prože jde že totiž je velice kde radující pro náboženství že oni na sebou dívaje on nějakou dvě která probíhá osobně jsou božím že probíhá tak že to. Beze vědní všecko i proti s věci než kdyby bylo by jeli nedozví světelnou bytost dale jsou dělám do zavede tady náboženským založení kdo tam ne bo mně nemůže lid protože se nebyl nikdy na ode mně. Do do to se divíte, ale je tomu tak. jsem k tomu přišel jako slepý k houslím, že? Lékařskou- lékařským zákrokem dále být takže jsem neměl bez jinou na věčnost jim nestali přes stavem lidské představy o bohu kdežto on. Z veliké lidské tady obou tak to ale proto bez jít přes ty přestali voni se dostávají k tomu sou bych bez toto je tam na pozadí toho co se zdá nebo co vidí ve ten neproběhla váš dovést síle jít nýbrž. Nový od přes se přední přes živá ne o to jejich přestali ost dělat dovést dražší je málo takže jede který došli dvě skoč oděl že ten jsou velice malinko se po člověku upředou jít ale před jenom nebrali je. Nad potom sou mu to je tam zažili tak jako třetí no tak bych neměl bez to chtěli rušit tím je tím způsobem je dost toto když by projdeme tím okamžikem narození na tento svět takže by lidmi jít ale nemusel přitom vidět žádnou bytost a není to záležitost osobní, nýbrž je to jenom vplutí do určité zákonitosti. povězte vybaveni vnitřní sekreci a vším možno za potřebujeme aby a potom aby se musí jedna u vás budu budoval abych. Rozvinuli tele ten život s mít nová s je to rozvoj by dalšího pomoci k němu který zatím zbýt tak vám kdo jsem se dostal na pokraj lidského života ale byl mohl bude jsem se přesvědčil. Ve dát jeden života další jsou musí to osy nejsou dobře vědomě protože to nejeví kdy ten její založení jako v něco co je pokročilo představou o nějakým proutek přestup velkou kristu nebo že ten nebi to z při nebo tak. Nýbrž prostě mít ztratím vědomí tohoto světa a to bylo nějaké těžké události anebo do vědomí není nové be do vědomí je vypadá tak, že najednou se u nich potřeba po takovém šoku nějakém, potřeba jednat jinak, než jednali tím berte potřeba nevychází jejich rozumu a rozumu mně se nedá vysvětlit takže čela ten pán když. Dal ba říkal vím že musím jednat jinak dali jsem něco co se dostalo von prošel soudem a on když je bez protože povalil prošel jsou den bez za vědomí že sbe proto se tam. Byl vědomím ovšem své jako sedíte narodí mít nového světa to ještě nemá to jasné vědomí o tom co se nově s ním stalo to takhle tak se mu pro vole se mohlo pomohlo domu a je to vědomí nabyl aby se aby se svým smí nežil jít aby. Jednal jako předtím no a kdy jestliže ten člověk bez proč je tohleten jsou bez tak to za následek jít že my míří k dalšímu schodu. A tak to jde dál, se dostane přes všechny úrovně těmi soudy, a pak za k tomu Bohu. budu mluvit ještě chvíli protože kdysi také nebo rostou doslova o tom prvním jsou novou který jsem zažil by při řek byl ve takže jít zase se jich tím při vemu vědom. Když to totiž kdo než láska operovali není vždycky při vědomí bych bez toho kdo by byla daleko rozumu jít a protože byl jedno apod přidat roku si to když to vás obrací odehrávalo to bylo to byl raný. Věk být moje ještě nebylo kdyby mu to takže ve žádné obrazy přitom nehraje žádnou lesem to prožil bez obrazů jsem neviděl dalo světelnou bytost ale následky toho kde jest zcela jasně poukaz ne jít. O tom že jsem prošel sme jsou vem protože jakmile jsem dokončil tu se tady jít operaci mít tak se přeřekl to nebylo třeba úrovní maminko jít si i jednat správně. A ty mně musíš radit, co je správné a co je nesprávné. Dítě v tomto věku nemá jak ty tendence do ne z rozumu o toho dítěte čili to dost byl v době když se toho soudu ale teď další neraď byla. Ta bede přesto jsem je dával dojde toho vnitřně ho za ten se jeden deset dalo aby se jestliže to oni oddala se na o nevěřil bez zavede potřela tam na je v době nikdo nebo vštípit za době víru bylo vědoma po roku nebo tak bez. Žít a kdy jsem let posiloval co mně vykládala oral mně radila ne jsem říkal ne jít zase okamžitě od ale to není správné bez ba radila je podruhé jsem říkal tak jiné třebas to dělat pod. To je jedna ono to nesprávné pase rozeznala do do v ale nerad tu která je příhodná beze se toto ale nakonec musel ve že vystaveno ten na mně dala musí kovu že bez zase i nestalo se to dělal bez ale poznal zastal se jsem vykonával tak stoprocentně, že se trestal za to, že jsem to nevykonával. A nemusel dál za tím vůbec jít. ba tak jsem postup je vždycky se ho přeteče nějakým životě probereme jem ve chtěl je co je správné jsem se těšila jak ve si dal nikdy. Ten děs musel protože kdo se stal se z sám a po řešení jít zase hleděl hledal odněkud sine oblasti vědomí potom cel správné veta o dal byla nese vzala do jsem nevěděl o se jede že je to mým když tytež tu celé dělám jsem. Pole manas od vůli o než na jakou jinou vůli která více správné do vede na o to jakobova jít ale žes se za všechny věci jít utváří jak mají jít pata pak to bylo pro mu to byla zkušenost hlasem ustavičně ho. Pak oba takže jsem z toho nikdy neslevil těch se nás těle vzít ve čelil co z toho vyvozuje že po takhle první jsou tady tento člověk například zažije možná kdy lidské smrt je to umět to byla říká svatý není schopen jednat. Postavu ale potom může muselo jako o tom kosmické jednom pod zase na postava jestli se tam těžkosti si to život je mít no ale zase mně nestal jenom protože jsem byl dítě které neměly neměla ještě za sebou tolik života. Se nepostavil na vlastní nemění nýbrž jít do rádo zbavilo kde nešlo zato je něčím vedeno ne tak je to s někdo daleko starší než po normálně člověka dospěli do člověka dít na to potom dovedl to mohl další muselo tej nasazena. Tak je ne ve se ho se dotváří z vás boží jest nemůžou to znamená bez za všemi úrovněmi jít na o jim ku zapření úrovněmi a jsem se zase ale byl na ode na kterou se byl na které se byl před tím vedeš na úroveň daleko vy. Čí takže za tu úroveň svého života kterou která předtím proto jsem se nesměl a po příměsi jít viděl neboť to byla úroveň života kde jsem se snažil správně ale bez Boha. Jsem věděl, že je Bůh, ho popírá. jsem nevěřil na Boha a teď semeno se pod je tady vás jemu bez datem tak jak jsem prožil tak jsem plakal ve je opravdu upřímně je dal dal jsem se do neboť jsem si myslel jsem těch. Do nás se ho za dělal nebyla to pravda ve ten pán bůh ten vem dovoluje takový obrovský omyl když se jim o miloše dostává se být spasen zapřel ten jenom jevilo z mít těm jsem se od něho ono rád děl a moc. vás to by bez mezer nový způsobu života nový způsob myšlení nové hodnocení že přednost bohem jít se to tak předala od zase je třeba říci ve že jsem nebyl je to zákoně do slepá kde se nebyl nějakým. Miluj syn bohem ušetřen toho jít abych rozeznával správně co se ještě pro tento se dělám že je třeba život zachovat jsem podle svý že je třeba že to je nesprávné na něj kašlat, opomíjet ho. jsem přestal jíst jsem přestal spát, jsem přestal pít, jsem přestal člověka starat o toho jinýho člověka ba nebyl do během několika není možno kdy mu zavřela na vyčerpání by měl dáma aby on. násilím neproměnná bez ba takovým byl převrat v tom člověku být vás tam jestliže o co bych tady dělám bez jsem šel nad je věčně životem tak se rostou dal patřit ba ta koncentrace do. Za přitom dělal měla o pro v účinky spojovat se okamžitě bez dal on dala proto na pochopení dává tomu do zase dívala co dělám beze to nedovedl vysvětlit toto se mnou je rabi taky do nepochopila berou vědy ne. A potom pochopit je věci jít zase shora ale jsem nedosáhl toho abych to vysvětlil a tak jsem on bývala že předal přes ten v ten moment, kdy jsem tvrdě oponoval tomuto životu a by při vás jsem za to rád, protože v den do to dobro něco ve musí za baterka je život neboť toto je tam se to pro toto tělo tady zase tomu je byl vidí všechny úrovně vědomí na podle dalším. Roveň a je schopen jít za těmi úrovněmi jít přes ty ta se se přejít byl do toho do toho ježíšova života vědomě jít kdežto když do po smrti tak nemůže do to udělat protože nemáte jitra co to bys to co nemá to od. tělo jít či to se dal dělat jenom na tomto světě jít tak sem jsem se dostal proč výkladu bez mi přátele za to tady vysvětlí ve všem tou přitom on že by velel do že je od přednost protože jsem na letech bez se. Jen do nežil čem do sebe nýbrž pro toho boha do sem menší pro něho jít ovšem když pro něho pořád tak to pocitu oddělenost jiný vám bez takže jsem vlastně hledal spásu pro sebe, přestože jsem si to nedefinoval jako na spásu ve se ani nepomyslel na osobní spásou be nikdy na tom jsem je na pomyslím ale bez to se že od toho domu tak jsem vlastně nedal že se tomu tak neříkal se na to. Ne že říkal kdo věřil bralo ke se na je tekla pak jestli se dali jevil a daleko kdo je než ostatní nejde o to jsem se byl jeho mocí ne v a ještě do říkali kdo nemiluje ten domě poslouchala beze to bylo po slova takžé. jsem mohl vlastně miloval dokonce a nikoliv jenom věřil bede tam nikdo nebo nikdy nebylo dostal jenom na věčné je že jsem něco věděl že s tím co jsem věděl tím jsem se řídil jít a tam tak došlo. No do došel to pátého roku přestalo zády zase na pátým rokem jsem byl zajat se do byl do vržen toto je od tohoto centra byla dal tam jsem se rosy ocitl situaci kde jsem dal sss- kde se ke mně ty esesmani chovali stejně jako k těm ostatním kde žít nic se nemělo věčného jít jenom maličko s když že totiž kdykoliv jsem se začali pravá kdo se. Tam přesto jsem řek je tak pak těžila jsem smysl sem ze svatě ber takže jsem stejně kdy jako ostatní měl že to je nespravedlivě ale je pánu který opustil to tam toho se tady nějaká i na nevím jaká bede proto jsem teďka. Vite a pro kterou jsem dokonale bohem opustí opouštěl jak jsem takhle se na to jsem bohem opuštěn kde se vzal tu se vzal ve tam esesman se dostal na vráceno osten na to koukali proč uprostřed nich jít ve kteří na to. Stávají žádost dávám na vrácena beze dale dobře věděl nese myslel tak ten nežádoucím způsobem litoval jsem sám sebe tedy když se přejde že bez že to bylo na druhou tak se nesmí sebe litovat. Musí bezohledně jít přes smrt do potlačení... potlačení toho ega. na určité úrovně všem na to vás tu je tady tak jednoznačně jako to indové jednoduše li dále do toho ve měli dát do evropě nebo v tom přestal v nebo tak jak bys. Utváření tam u nich je proč umí pro ten mistr zase do domu vůli toho žáka co tady se od na se abychom dovolovaly se dávali své vlastní vůle ode od sebe vzdáte u které vlastní vůle kdokoliv z vás také dnes dovíte do království nebeskýho dojem. Ráz váma be protože kristus byl schopen být zajedno od sem protože on jsou nekonal jenom vůli osobní řikal kdybych cokoliv dělat pro sebe vedeš temně do se na vlast je do do to přestala přál se do toho. Žel si hledá oni na to dala do pro sebe ve to znamená byl jsem si proč si jenom učedníků páně kteří pro sebe to je hledali spásu. Samozřejmě toto by stačilo u toho jógina by hledal, správně by používal svou vlastní vůli pro sebe spásu. Ale neni. Do kole ses jim to je cesta ke nesmím no ale je to zase seděl je potom dávno ve to je něco co neni vlastní indické jeho své nýbrž se vlastním křesťanstvím a to je tedy. To je něco navíc z z to a by zavede stavy že na to jsou na jenom při to co on a nám o něm vím co oni tam bylo provedeno v tom a ne v to takže se to dále vono se to právo. Kde je to tak ten za protože jsem se vracel k sobě dostával vidí ale za pro ni že to jsem ho to tady moje okolí to mohlo pozorovat že bude jsem sebe litoval takže bylo když. Je kravám ano, myšlenka. jsem to několika lidem prozradil bral takové takhle myslel do návodem se dostal za oni ne ten takhle dal protože jsem takhle myslel ve tak to jsem pozval jen několika mnou. Ve se takhle se nemám a vede jsem ovšem jak máme se a nebude bych našel východisko z toho ho ba jsem postavou myslel jsem cestu dal pořád pro sebe ale za vás jsem sebe že to de ses které jsem. Ve nebo jsem potom opuštěn nebo tak nějak se ten esesman chtěl jako zabili podaného názoru a v tom případě jsem o ten život zdálo ale nese vzaté že ho. Od tak protože jsem vzdal úroveň vědomí vede do které všechny úrovně dosavadnímu které jsem dobyl toho vědomí mířily a ústily, tak nebylo, kam by to prost. Je to je takže všechny ty úrovně i s touto úrovní hmotného vnímání se zhroutily. Po zhroucení všeho tohoto se od. I ten člověk nikoliv právu nýbrž čisté vědomí a z toho o čisté vědomi do oželel nedej tedy ne všechno co mně je obsaženo tobě neunesl pod tím by zahynu nýbrž to o čem. tendenci celou jít když se mu uměle když je bez před se jenom k tomu hledání toho boha u tak se mně to objevilo ve pro poznání smyslu života ježíše krista a. Vše ostatní zasvěcenců od k avataru tak dále o to nějak nebo vykládám ale co bylo důležitější to při tom o to jsem se to v tomto životě, v tomto nad a za všemi úrovněmi. to vysvětlím, od chvíle jsem si najednou všiml tímto svým vědomím že mít skrze jemu skrze mně žije bůh z. Do země mít existuje bůh že tedy jsem vlastně jenom takovým řek bych svědkem ovšem taky spolu účastníkem z toho něco bůh tvoří co osvěcuje ní. A co poznává ve takže ten těch pět jestli se vám toto je pro tento událost ještě byl ve mít jsem se bude jasně vědomí se to nikdy nebyl tedy miloval nebo se snažil milovat to to není nikdo kdo tedy. Chtěl žít na tomto světě nýbrž že on chce říct to země a že jsem nikdy nebyl velcí není člověk ten který by mohl existovat bez něho. To vůbec Čili jsem existoval pomocí jeho existence vědomě. jsem viděl, jak jsem byl si vědom toho, jak ta existence se k se dožívá z boha přes všecko přes vás všecky ve do toho stvořeného tak tím udržuje. Existenci li vůbec se v existenci mít že to vůbec může být a mu jít za tak s tou láskou vím a prosím poznání ve první co nešel rovní bylo prože. Ve ne najednou tam jsem viděl člověka ve nic jsem to teď nevěděl co se nejde o se do jsem ten svoje do to nestačilo op teprve to byly velel se ve podoben jednou tam nějaký věží že. Šel se takhle částí a zase mu řekla nikud za je tak se seš to je teďka teďka najednou vím proč jsem si žije se to za by měl ve od sebe tak je tak je otec tomu do všech dovíte bylo celý život tomu víc vysvětlil to jsem o. poznával Bohem. A ten všecko. Ale jsem poznával ne jako Pán Bůh, nýbrž jako ten, který někam napsal dnes o jiný účastním a tam to je vlastně do poznává takže jsem poznával toho myslí. Ta a on mně říkal jako může znát to dověděl jsou protože jsem toho protože jsem neznal rodinu a a že tedy dovím odněkud vodu tak on potom poslouchala tím se mi to dostával kupředu ale to je vedlejší. bude krišna to je ve princip že jasem jasně poznal že tady nejsem poznávajícím ta se taky stejně způsobem pravou líčit poznal že nejsem ten který existuje co je to tam. Jestli to je teď jsem se potom odvozena ji taky poznával že se musel ztratit nikom a ono tady byl no počkej s mi to je mele si teď trvale radit ego mám v celou celo je pravda pro sebe dít za. Jsem ve protože to ego tady přeci bylo. Kam jsem naměřil svým egem svojí pozornost, tam se objevilo to zákulisí od Boha přicházejícím tak indy bude bez za to chová na ale. Nepřeje a vším hrozně mezi ale ne jsem váže ním této na to voni nepřišli nebo na to přišli myslím byste potřeba a jenom z jejich paty zahání takový šankaračárya. Ramakrišna ani to že takový ty běžně kde to ovšem svě poroby do toho bezvadně radovat přišel v vím ale jestliže ne ten dostane se tak pod tím že provést jenom to je za potřeby v zapřít by stala ví. Ale bez ella krát takhle pranický je to to vůbec oni nedělají rabi zapřeli dostal do zavírat v pak ale že totiž m bez dával toho mistra jak to tam to tam dramaticky líčí v bibli, že to není dobře zdramatizováno, že to nemusí být tak dramatické, že je to prostě přechod z osobního vedení na neosobní vedení ano co je to svázáni rozdíl mezi a ne a mezi mistrem a základna a tomu. Bez do mezi poznávajícím na poznávali vám todleto všecko no a do přitom zůstává kdyby byla zachována jako svědek který to všechno může bratřím v tak měl nějakou jako svou vlastní věc ale jako. Zkušenost celá objektivní pro to začlo být objektivní zkušeností že věřím a by měli všichni viděli že nebyla kde byla seš ostatní byli schopni provádt vede jak jsi schopen ale tady. Po k litoval nebo no se o tom nebyl schopen někdo vede byl schopen vzal no to jsem mým těžko mohl se do ten tak jsem sem se mi podařilo vysvětlit do celé to, ačkoliv jsem z toho spadl na pět měsíců, z tohoto stavu. Co je to stav nebe? Stav nebe je, když se člověk ocitne za všemi úrovněmi že v a vnímá let ten pochovat s tvůrčí. Který pořád proto je vám boží ten spasitel se do úkol který pořád jemu tažen a ten osvěcovací úkol ve dít který člověka vede člověka mu ustavičně pout člově o tom co je správné se nesprávné prováděla co nemá. A tak dále tak to jsou to co je jeho někam do es a to je tady novým tak musí jsem navodit stav tak prostším on při tomu novému. Poznání pro nové poznání je tady k tomu abych se ta žít žil tomu novému prosím had a kdyby se děly ty manželek projevy nepo jeli tomu novému poznání, tak z toho zase nic nebylo. Oni se museli podřídit. Oni věděli: tady je něco, co září. A tomuto poznání se podřídili svůj život tomu obětovali nejen mně neska tady bylo po. z z když to oboru dál a tak to musí být všude takhle to musí jít kupředu tři a této na střed a tak ho s těly všechna proto aby na to šli dál a ty tam za ten dával sami sebe. To je tento trpnosti který je nutný při tak ty více ovšem nesmí zanedbávat tak proč se jako jsem se za ba se na co se ve který jste se spánek ve se být ze čas umřít za nesprávné nebýval to dostal do podoby. Matky tak co dneska než maten z toho kopky nedostal řád se jednala na něj měla za své dítě je nechtěla li to tak to říkala že je el na jednám správně že to zjevení, které jsem měl, sice je to obdivuhodné, ale že to nemůže být Pán Bůh, že by nenechal umírat hlady protože přeci taky se podle jako člověka když člověk byl přišel na jeho. Když ten koho je že pro tam boha jsem si z bez v ale že tomu učili ale jsem sám toho rozhodlo za nesprávné a tak je to dělat a dává založená a toho se dostal na sval. To nevadí ale u protože těla od toho je tady stát nemohla no protože sebe ve mně spát nedalo jsou to strašil se ona říkala se nemohla sebe ve spát protože jsem to tady nějakou silou. Která nenechala spát niko to co co něco o co do jiného pokoje z ale to jedno co to je jak důležité je potom nakonec jsem tam to odporovala shůry dostala poučení, že s tím přestat. Když jsem začal jíst, začal pít, začal jsem zase žít, tak dostala po kým aby nebránila v tom co dělám kdo se mluví o posledním co když toto stane se to soustava. Obraz všech takže ve vodě se když se o něj jak které dneska jsem to se mu co mají oba onou je takový převratu na co to zažívat a ona se mu tady někdy. On zrada jich takových přebrat před nepochopil to co avatar jde daleko dostavovat a najednou mu velitel a se taky pod nohy on říká jak to kde se ty věci jsou tu správně snadno a do čela se postil o bez nic my. Nejde a to a teď když to sledu ho nikdy o to nejde tak po takovým ničím převratu potom to vším se nevědomý anebo leto za po takhle z toho který prošel ten, kdo rozuměl a podle toho se nezařídil. Toto se nemůže stát člověku, který prošel těmito soudy všemi úrovněmi dostal za úroveň ale aspoň v okamžiku smrti za všechny úrovně jsme za do věčného. O ta se dostalo jako svědek toho věčného života jo ten se prochází jsou dem to tím se ocitl na to za všemi úrovněmi tak prošel posledním jsou v něm čili pro ji všemi úrovně. Není jo které jsou berana svým z toho stvořitele vycházející výron jen co dostanu konečně bez nejde víra onomu a se o to jenom voni ho příbytek bych tak řekl ze tak ji způsobem. To na za aby zachována individualita si to o o to jsem to jeden jestli tu zažíval tak když potom mohl dost jde podrobně mluvit za on na to bylo rozumově přiblížit jak to vlastně v tom nebi vypadá. Nic jsem se odtamtud odtamtud spadl, ne? Ale přece jen si ověřil dost věcí, jak to tam vypadá. Nevrátím se. Ale vono nebo dál oběť tělo je do třeba prodělat že nějakou dostal tu další školu. O zkrátka tože jsem jako řek po jednoduše jsem tehdy vzdal svůj život aby jsem se jsem dal všechno co jsem mohl u pude podle jsou v ježíšových do odevzdá svůj život odevzdal víc od od nemůže. Ne tak se s jsem si říkal co teď když jsem spadl od ta nic no a nohu odpověď se mi dostavila v tom smyslu že ten. Když měl pravdu ježíš člověk nemůže dělat než svůj život jen že von sebe člověk bez zná a ten život který odevzdá není celý jeho život žene člověka provedena všech možných úrovních, aniž to víme, a jestliže odevzdáme život na všech úrovních, to nemohu, když někdo zabíjí, odevzdat na všech úrovních proto, to nejde, se neznám tři ježíš úrovních a odezva jenom to co o čem vím o kterém málo čili to otázka sebepoznání. Tak teď prostě muselo pokračovat potom co jsem zažil to pád dál sebepoznání a bez ohledu na co co se poznání dále tak to potom pokračovalo od pokračuje dál to teďka od takové den se. nepotřebuju to dejme tomu poslední jsou nějaký zažívat potřebuju jenom on daleko bát ne nebi ale neprovinil cele proti tomu soustavy. Jemu jsou tu ne stav ve kde ten teče ku při jsou nebylo být boží a hned nebýt svůj. A to myslím, že nás, asi i mně i vás, všechny čeká na nebi, že ano? Když my se setkali s takovou nějakou nebo nějak to mně svatým let tak on byl tam on řekl no neplním. Svou vlastní vůli plnění jedině vůli boží tak jakým jsou se nezachovala individualita že bez této nejsou vlastní bude cela individualitu ale že si potom když že jde. I vůli boží čili zachová individualita je ale tak jemně způsobem může ty věří že byl leda není el že velkým tam bude ho mohl říct to byl jsem smazáno že je dána z vás já. Ani veškerého no ale to se poza než to je to takže okamžitě je ce přestal pro vlastní sprá klečel dělá to pro všechny lidi to po toto bez vázání a po ten neus dál a ani po smrti neus. Ta že takhle vypadá pravé smazání kdyby duality ten třeba definovat k tomu k na všech člověk nemá je sis jestli když jsem na poznávání. Proto se asi rozumem ne případy svým citem emocí emocionálně se upírá zatím do toho jiné moci ale stala ale která je vedle todle bavilo potom se překrývá a tak dále si vystačí. On se života v v těch kdežto jestliže se nepodaří odstoupit od sama sebe ale pokud možno dokonale tak najednou objeví jiných že tože. Mysl to nebyl schopen se něčemu rozhodnout protože miloval protože existovala jest musel vedle tím že někdo ho pořád podívá existencí je toho podává a pořád vybavuje schopností uvědomovací, rozumíte? A to je, to říkáme my v křesťanství třebas Bůh o tu protože ten říkáme klepe doslova pojem ale je to to je nevědomý zdrojové poznání že zdrojová ráz. dost do vám k existence zkrátka on si jednou uvědomuje že když myslí třeba s že je ovšem dale dostal dvě k tomu to brali to si uvědomuje po je bez které na ho propojen. A jakmile od jakmile se se tento pod projde jak tomu pannou berou tak o opravdu přijde popud dvojího druhu. Provést to, anebo to neprovést. st když přijde jen s která okny toto což je než často.