Karel Makoň: 83-26 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jež vede jenom ten tím že poslechl v ale že ne a ten o například on ne přes do děl které před tím nikdy v sobě neměl při do od si je ve ten ho obrácení ve vědomí je od boha člověku ne to co od člověka bohu nýbrž v tom vědomí že od boha k člověku nazpátek kde obrácení do světa protože to je to nic cítí. Ale také my si ti existence ona je si skal toho a tak dále. Takže ne od skonu před o po je na provádět věci ze sebe tím o provádt když to je von po podle tam neprovádí ve ode na svoji vlastní koly žen a tak je tak je to obraz co světel znamená to ten člověk je vědomě spojen s bohem ano. Do to nestalo do třicet se domu tak jsem kde je o to pocit o do vědy jsem za bude je do se dal jakkoli bylo ve mně by jako to třebas do kost naše ale chce te. Tedy jste si dávali i ten stav nebo spojení así nejsem na bez nejde si v plzni ten měl jsem politoval. Že tak bez s co i u podle u pod bere tedy u povedlo bar na ten o stát a jak jsem o to dal tak to moje politování bez do taky do o no a von dal příkaz aby ty vrabci se rozprchli okamžitě se rozprchli pak by tak bylo pod jsem dělal to nepovažuju za se o to mi byl za jeho že ano to je nad ale jsem to proto tak je tomu učedníci ba ani ve tady by s ježíšem do ne tady o tu. Od roste i zázraku ve tři roky. Tolik dobra a ona si dnes to je taky s tou s touhou po vlastní spáse. To byl dokonale je ne takže v chvíli k smrti člověk přišly jak tu po tu schopnost dělat dělali tak od k v. Touhou po vlastní spáse která je na vlasy si to je špatnou ne ne tak mu na vedle těmi třemi roky neprošli v ten na toto je měli protože přes ale věděl musí učinit i ta víra kterou ten křesťan má. Prosimvás kdybychom i době řekli jinde s kým musel jako by de a přes ten věřící mu mistr kde by by nás střelil.....že to se vod něho nechce von ho uctívá jako-jako boha že ale tady na příklad číši v těla aby ho opřeli to je další fáze kterou indové běžní jogíni neznají to je cesta za jogou vo které měl tušení bran a velice dobré to vše a tato cesta je do vypadá tak že ten člověk musí potřít svýho mistra. A oni od dokonale pod že to věděli jak měla bezmocně jak již na řekli je tak i o naši spát se když de bez bod těla s mistr umí dělat přišli o víru přišli o naděje o stávat tu o by dech přestat tisíc ctností jsou v čili. Víra je láska a jeho láska přetrvat co tam vedle tam kde by tam se měli oni dostat ten je to věc žádnou funkci. Svou a či. Oni oni o pravou přišli jakým je tím způsobem ve se názor není z to velice názorně a bere cele pro indy a indové to dobře kde je studia například to dobře o to z promluvil mně říkal že jako o to to dobře měla proto z stal na tom bych komentoval jeho spisy. Že je ve je třeba to tak bylo z budu když ty jesudianově ji do. No a ale to jsem doby je při normy do kost taky ví. A že to takle je a že ten kristus přece něco nového dalšího. Co pro běžného je jedna ještě tu není ne pro ty paty za něj protože to je. Oni nedej hloupý ale kdopak z je dostal do tak do stavu bude chodu dost málo. Od prostě se do koše těmi metodami indickými všem ne protože je ona vším o změní na askezí se dostat do od k plnému zažívání existence boží nepodařilo se. Teprve jak vodu za dělo přede tyto metody tím že za to vodní tak dramaticky jako při tření si páně ve že malinko pojedl tak tím vlastně dale o že to všechno opouštěl v a osobní z to si. Tu chvíli poto od do k tomu aby si sedl pod strom od všichni ten váš fíkovník spojil se s tím tahem směrem nahoru ve stromu to míří nahoru všechno přestal do se dostal do toto vrcholného poznání takle byl od stromu. A když vím na se oddán pravé vymazání svého které mu. Které způsobilo že ne jednoho z vás to co jako se o wattsem před tím hle dal. Od doby taky hledá a přestali nedát večer ji najednou byla pro všechy. Bylo vymazání hodná pro sebe ne existoval je že do indové by věří sprosté věk neexistovalo. teď z toho. A my dokonce při každém tom ode převratu vnitřním příkladem jsou tedy než me el tak je se na to předešlé své nedejme toho že jsem je teď když jsem se dovede že existuje bůh to jsem si nevěděl že jsem byl jím veden jen jsem to nevěděl tak jsem se styděl za ten život těch sedmnácti let a považoval jsem ho za zbytečný za marný plakal jsem hořce nad ním A neměl jsem se nikdy k němu a protože jsem nebyl uzpůsoben ale a psalo jediným než před tím nabyl jsem na dal jsem si se jsem před tím neměl o který vím že nejsou moje. A když jsem potom po koncentráku z konce tak přišel se k dalšímu to tak že jsem zase je tam s jsem se na volil tedy odjede když je to by se na to se starat se ti zase jakost jako ti ni je to je to. A to je to je č je to pravda ale relativně to pravda relativní pravdy mají veliký jsem na duchovní cestě. Takže dejme tomu u li lidský jeho žáka vymazání s zbavení se indy daly ty velikou cenu na úrovně nebo na kterém se pohybuje. Tady jsem se na jemně buddhi tak bádat tu cenu to je neexistuje jisté město velel co cítí že když totéž co ne. A že ten nemůže dělat pro sebe nýbrž pro bližního jako pro sebe a a to potom jen mezi a jsem tak je rozdíl. To je tak vím pravý monismus pravá advaita co hlásal buddha a to nevyžaduje víru boha s ta ses ještě nezačal. A jak nebudu nikdy věřit a obejde se bez kterého protože to dopadlo tak že nešika jako u buddhy ale. Ale proč jsem dále ne oslátku a to je tak správné ano je že je prost nám měla to od rosa. O tom v můžeš ježíš přes to s když si začátku své ka jevit nic z toho učitelské vymítal penězoměnce z hrám mu v ne. Ale ty tam existovaly od založili do chrámu a nebyli o m tam to byl před tam pak se o dal kolik tam příkazech o sice do světa o bylo třeba vyměnit by plní za tak je to si před tak řek. Postím pramen všech staří li a jestliže tedy. Ježíš měl moc vím na ty penězoměnce z chrámu. A je to moc předtím nikdo neměl ani svým ne osoboval. Co mám to napovídá a proč ty o něm říkali že takovou moc bude mít že se bude pohoršovat nad nečistotou chrámu on se tak on se právem od toho slova v na protože ne protože to řek na předtím pro z těla protože by je na jsou stavbě a moci boží na to on právo kdežto my nemáme ani právo se po koš pravá na těmi penězoměnci na všem vnitřním. A protože mi to tím pomohla vším nes. Mně odtamtud nebi ženeme kdybychom se sebe snaží li to a to ne špatné myšlenky vidina neví žena. Všem příklady jak jsme si často o tom říkali za mez plaší svoje než že je než pak dal ten tam nepatřil ve koncentrace o zase zažívat toto ani se o ten prvé ani jimiž nekyne když nebe. Ale všimněte si v co z proč jsem neměl el tyto myšlenky při od centra při ani od a protože jsem byl tak za u nad tím dílem protože tam neměl ji sta čili jaký je lepší system. Najít si zaujatost která debat tak si na to aby při když rad pak udat to zpod v tak vane špatné když. Čili zjednodušuji ve svůj život tak že se snaž se od toho abyste pro co ži. Aby to vámi o málo aby to byla jen dobrá o na ba věda nebo u mně co je jeho třebas rodina nebo z toho. Ale to o že víc větší dohromady ale aby to bylo co vládu by s sebou a tam potom nebude vůbec místa pro špatné když je v které si toho. By sis ten je ten letem. Ale když se do koncentráku tak bych tím nic kde ji tam byli se mnou učit ptali nebyl bez tady od se dostanu dal bude asi do čím do ž je kdy zem povolal tady nemá vůbec žádný myšlenky ale zemský ne a vůbec se nic z po by se nedělá a tak dále to nebudu všechno líčit detailně--čili a byli z toho zoufalí protože to byli do p. Dvě lidí kteří žili čili po nad životem intenzivním ma i na o najednou nepotřebovali be s ne. Elity myšlenky tak prošlo neměli. To stane důvodu jako jsem vím že který žije v přírodě nemá tyhlety myšlení celý život od č jak do učit cele. Protože a čili a on po kladný přečti si hodně by za rok ještě jedním do přijde stavět tří že jsem přežít přirovnali otce ale tak to třídí na ten proti op vypořádt potože ne přežije dáváme ve ne sami u sebe ne tak druhá věc která by se doporučovala v boji proti těmto špatným myšlenkám je---střídmě a pokud možno přirozeně jako to zvíře příhodně a tím dostávám dal tak to co jsi ne ale mně to k něčemu měl pravdu. je tam moc jiných byl ve před ku jak se od těch v tom všem milost dale nejlepší z nich je ten člověk si najde předmět zaujetí takový že mohou že tento jsem za li ti bude do vody aby tam něco jiného stouplo. Není el od zajez někomu se stalo že on operovali ve si do hodna vyšší poznání ne. Ale by se ne od vládl tím vychovávat k tomu aby za něčím šel a lidsky ten smysl to jsem říkal prosimvás ten nemusíte ani ve mně nemůže všechno. Otřese něco umět pořád. Aby pro to co víte pořádně obav když báli aby si k tomu by dobře uplatnit. A abyste proto kdy cení. Protože kdy budete proto za či sebe nepořádně to voni mi říkali tu matiku nebudu potřebovat jsem říkal nebudeš protože ji neumíš jak ji můžeš potřebovat když ji neumíš kdežto nepodal ve by si možná potřeboval né. Tak toto co a tak je to svým životem. Tam nějaké stěžejní body a ty vody se který je za ruka ba přede na jednu myšlenku ti dech. I o správný s a ne od nýbrž o tu a pak se samo či ně. Samovolně kdyby než člověka který nebude pro nás to vám k pak myšlenkami a tak dále nebude na tom mít čas. Toto co se bude ten zákonem základní zákonitosti která tane na co si že je neboli z mu. A že vás ro tři zlo i dobro z s to tak když v ale jak jim dobro neznáme absolutní dobro absolutní zlo proto šlo o sobě moli si je nejsem dobrý je to co dělal ty zázraky než četné to bylo pro jaký muselo které páchal byla i do do které páchal. A se je relativní to tak proto o po pod za za zlé jako takové toho času páchají si relativní slova taky neodsuzoval žádného dob v páše takové relativním za a to jsem toho času páše relativní zlo a proto chtěl zlý. Mně na aby do se do byla proto ještě nebyly to je von po času je to s tebou oko o koho si u tomu vedli nedělá dobro ale nestává dobrým jak mu to nastoupí do hlavy na tak je to z pomoci vodit že. Š se musí vyvarovat toho nebi se dal toho aby neměl ani od ono. Ani na ho v tom. Ale vám se říká o co může pravda protože něčemu náklonnost to nevadí. Co o bez se od něho pryč co nevadí o tečka a od toho zbavuje pocitu tělesnosti. Pocitu odděleného a od je čem on přes pole nějakou taky za on dalo oblastí tak on přestává být jenom tím a o co spoje s touto za o oblast tam nachází své přátele své pomocníky žádá taky říct že od nás nohy to všednosti svou. Čí ale kde od celé oblasti není z mu od vše ti to je lež to je lepší boji od mého viz sama sobě a proti všem tím že jsem oslovit nemohu v myslím že celý život je postaven na tom že člověk se vás. Ale to není špatná ba co říká to pořád vykládám bez vlastní nevlastnit na vlastnit tak ten li si toho postupu ne že by na nebo že bych těla a. Ale než člověk začne tímto způsobem když myslet tak se musí zase vypořádt se svým majetkem. Ale v ježíši kristu v po že za pavel vraždili křesťany od vadilo. Když vás to stanu dělají ših kristovou že dáti na ve z měl vás ne tam že jsem byl ochoten most a. A protože svatý padl ochoten přestat s tím bradu přesto to bylo vložíte ale ne že před tím vlastně že by to byl nějaký hřích ten ne nedělal hřích ten s tak na ve z bohatý který něco vlastnit naopak ten a ale dával nevlastnění tento nedával vyšší způsob myšlení a ovšem pak vlastně o na své kdy kdy svým ona cítí se dokáže nějaká skutečnost. zatím je jsem měl sytost několikrát životě a to vám doporučovat jsem metodu jsi mu chce kdyby člověk třebas se snažil o to aby jednal tak jak by viděl ho postaveni na jěžíš kristus aby to byla jsi mu chce blahodárná asi mohlo ce o. Takže dejme tomu on byl měl jsem onom majetku a on bez tím začal zacházet jako s něčím co spravuje mi čeho by se nese pro něčeho a začal by to jenom spravovat. Za čas před ten jeho postoje vůči tomu majetku stále jemnější i vnější. by ses nic mi že by jenom správcem začal by třebas to z dávat nebo co by s tím působit jinak než pro sebe když například dejme tomu za co jsem veliký bo a v těle nad své mění všechno buddhi a jít za ježíšem jako čili. Ježíš čili říkáme ale o ženské postavení je také něco co je skutečné roste jenom o bič ku na tu naší k chci a o bič ku z oné aby byl dostatečně boha aby se na mohl uživit kdy které když se se z vody wu nám že jo a ti. A si myslím že tady pro nad ježíš kristus pravou podstatu vlastně když například dejme tomu abrahám byl ochoten poslechnout vůli boží a za hranice do pro z na syna šel ho popravit ta vstával na něho výtku. Tak o spodním zastavil a řekl mu ne tím žes si byl ochoten zabít. A ne podle ses na své cit ty na to z lásky ke mně i tak po velikou oběť provedl. Tak jsem z toho syna stal je pro tebe tak a tak toho syna potom měla pořád dál ale byl pro něho jak svatý pavel říkal mít jako bys dělat jako byste dělali nedělat pro lidi nýbrž pro boha a kdy jde pro boha li do boha. Takle kdyby člověk myslel tak může všecko můžeš mít ale neměl by ho. vydal v tom být to von jem vnitřně poctivý abys něco předstírat to všechno čit. Je vám dobře známa nemohl pochopit ten žen ten by rady dala de ne ne ona a koho potes zrada na tat tak volat ne od zasvěcencem když tak obrovské bohatství. Vás statek tak či ve sváru ne tak jsem šel podívat a pozná že je to sice z ale že není bohatší přestože tak od nebo s a vede většímu bral ten člověk jde jen ku. A všechny vychoval podle jejich založení každého něčemu jinému aby z jiné stravy šel k bohu to byl opravdu jeden z paty závanu jak na to nešel radžajoga na nebo jako tak si z ko dobou nýbrž pro každého pozve li si o mělo vlastní cestu. Bez jez o cestu o tak otci nýbrž razil cestu jak jsem prvního jo. Na takže rama říkal opravdu zasvěcenci bych nemohl mít nejsi mi žáky takle rozdílné oba jako měla jse si přišel žen ale také rozbil obaly ale ne tolik a nemohl je chvat k něčemu tak tělo zde ne mu jako třebas dejme tomu ten deme brát a ku. Ovšem je tam třebas nad nestranně také ho lekala nebo který se napřed a že to nesmysl je to u dávání by víra že se vlastně vysmívat a nebylo jim chycen protože. To byl dobrý jeden takový krajní případ. Nad nestranně tam měl to tu který do podat porod v jsem na to taky cítil nad takže bude taky ve mně postil v tom tak taky to dale partyzánem ale tak dokonale jako ten boháč ve ven brát a ku protože kdyby byl nic činného me se neudělal kdyby vychoval kde věci tak doby jako vystaveno rady data a o na čem padat jako byl vychovávala rad ve brát čáku tak ty po sobě nechali všech kolu všech jede. Jsou po se nechali školu ostatní uměleckou kde měla a je to ta mysl ale tam dostal do pro ve tak i to co se dojde ale na dát tak to například v to jenom nejvíc na protože psal své co napřed myslel ne na tak ten zanechal školu literární. A byl obrovský obraz než ten pro tu že kdo tečka ho má. No ale nedá pak o sobě řekl kdyby mně byl tak tím řekne na či. Nebýt z vůli tak jsem stavba s a tak o řekli a jak to nejsi z při že to tvoje ba otce jo říkám když ráno začnu s ska se vždycky za úsvitu to dělá chodím po z toho nebe či sval bůh a si spí a nemám vůbec u mysl složit vás je to správné. umět si spí a z toho mého zpěvů se dále a tak ty všechny jeho součásti ta či ne přes je mu říká je a a tak kterou dostal obého cenu. Toto dostane do co protože i toto četli o jiná poznali že to může př. Byl v pevnosti ale takové samou o z praví ba svým tvoří a ani není že boží božím nádheru praví měl z neví že tvoří a este vizte na na před tak ponořen že si nemůže vůbec ani ho. A člověk který se naučí správně vládnout se svým majetkem ani neví že ten na že má. A ho. Ovšem bez to musíme to samovolné ten dopadlo tak jako třebas v šatobrián. Ale to nebi byli celými bylo dáno tak večer ho neměl a když se do tady bez si ty peníz a on říkal věž ten mi že on nevěděl peníze tedy když tak to byla taky do odpoutanosti ale ta nemá bez takové homme a ten nesprávný postoj při mají k aby o pravé hospodaření s hřivnami. Čili bavilo před tím pode aby jim způsobem přístupu k majetku to musí být to je opravdu si že se že jediná majetku ale se za že nelpí není ta způsobu hospodaření máme nějakou řím mu co to to rozum nebo cokoliv jiného s tím si z kost pokladem boha není to moje a potom se musím k tomu svatý jinak než ne. Dokud jsem měl majetek tak jsem nebyl bál dán povinností vůči bohu jenom vůči sobě když své vůči svému majetku aniž to oni mohl je to si nesmím dovolit ani žít no o toho bez vůle boží. Jo. Takže je v tom případě je to že samo co na vůli boží poznává a debat od nebude boží a kdyby člověk byl s jsi za manu v. To je tak jednat přes si majetkem a neměl jsem to schopnost. Poznal vůli boží tak by vůbec s tím majetkem nezačal vůbec hospodařit a zakopal by ho. A to byla chyba to dnes jim to k tomu toho s pravou nevlastnění se musí dorůst vlastnění no a tam poprvně v životě a teprve potom se přes před čím dál takže tento život pomocí naše bude ras učí vlastnit tom vadí že se na oči vlastní to rodiče vykořisťuje napřed ne. Proto se musí tou odnaučovat ta potom se to či jak chce prostředí se poprosil o jeho schopnosti a tak dále teprve se u plně kdyby ne o to dovede do rozvinutí jeho bytosti jeho života tak musí s to je okamžik nastal okamžik kdy musíš z toho postavu vlastnění přejít do správcovství. F. A když to vystihne ten správný okamžik tak taky jede při tu k tomu abych to mohl ženou. Protože tak vím je jasně že toto bylo po čem no ke zprávy and no. V ne oni je není to je nebo na čem a čím vlastnit pána boha bez vede existuje pokušení být svatým na vlastnit to z od svatost. Jsem se taky pokušením vlastní toho panno dal bůh a mu bůh oh moje a neřekl co příprava když na koho tam přesvědčili kristus s ne a aby si s ale jeho vám a mohli mít. Č pak když člověk poznává v něm jeho asi od boha. Tak to vlastnění jinou povahu takovou bez žít ve by o ale o před ho a ono nás to nemá o na či vlastnit co se na s když marta naučíte novému duchu vlastnictví. Tam na věčnosti vlast me po pak tím že odělo ustavičně při díváme jeho bytí nedobude jeho bytí jeho lásku jeho poznávání ustaví to při máme vlastní je to tím způsobem ne protože jsem měl měst máme úkol jak s tím hospodařit bychom za by neměli u pod jak si o po je tak to tak tam někde vázne ale bez padneme že ale to není možné. Protože vábení do s narůstajícím poznáním láskou od boha za v ale je mi že to od něho be na dostala úkolu vůči ostatní čili jak by to předáváme zase dál těm bližním který ještě nejsou tak dále k tomu. Ste ve na velkém omylu protože mezi námi propast a na to vůbec není tedy nemohlo tvrdit jsem na že bych těla a něco jakože jsem bál než by musela hrát jak můžu vědět jak na to že vám tady jsem věcech říkám a že by ten pramen přístupen jedna věc že jsem dál nebo když není. Z temně dané jak protože toho času stojím pramen ani do z vás třebas tam tak blízko stojí jsem pro to dál a tady je že si jsem novou za hrála milost boží že přistrčil k tomu pramení a že umožnila abych od toho pramene neodešel. jsem kdysi říkal kde se řečení bratr sis to v umění žít když přistupujete bohu když se tam protože to chrám svatýho od těch dnes jsem jim ukazovalo umění žít a bez co chce a tak teď se naučíte jsem mnou když v umění když žít podle toho chrámu přečti děláme si učit klíč při ti. mém od začít te všechny svoje starosti které ne jako by nebyly v ne všechno své přednosti jakoby byly pak vše. Všechny vaše hřích jako vede tak vše je tady složí te a to je tak jako jenom jako duše která k tomu. A nic tam nebudete dělat než budete potom bohu o ale prosimvás jsem před tím s co to pří ten od je v složený hříchu snazší a tak dále z vše čeho to co tam nechali ve za ve do toho o strava si tam před si pro čili vy musíte slov z na po. Prosit boha aby vám to před tím kostela pohled jak a aby to za vás za vámi o chtě tak to potom máme co dokud o to o když jsem se stal v an velela ale když el kdykoliv se stane člověku jsi nevím sebou pravdy tak by se měl obrátit do pane ne ne na to dnes pro ve na co tu na tu věčnost tají jediná jez náš. Osvobodit od našich těžkostí špatností váš po do z doby dal pro v ale bo protože se tím máma čemu nemysli že o byla na to své a kdy to nesmrtelné na si že schopno to. A když jsem osvědčíme i ježíš se musela učit od panny marně je co to je vše jak s kopat a do to byla ta či nad tak tamto a able to vtělený bůh je ne je to dokážeme my. O že že to dobře vědomi že pak to s to odevzdanost moci boží je velice mít na jo a každý ko tam co tam jak to a to bez tak říkal on to tak těžké naproti tomu je v tom začít jak po bravurně zažít tedy když on nevěřil. Domu dává svatá nevědomost nevěděli tím je to ča na jako poslu a. Tak on nevědomost způsobem to taky mohl zařídit a s tak je tak i když z ní. Protože nemůže koly ani chvíli že jste dál nebo že když jste blíž nebo že nebo z že z jsem upřel máte jinne možnosti z jeho od východiska nadto jdete proto připadá že tamto když je při to na sobě se všemi těžkostmi které v sobě a ne. Postřehu to se tam za lepší to toho druhého protože tu sílu od jeho života necítíte no a s o cítíte. I ta vás beztak těmi kdo se naučil že nestali z a o ví. Abych je tak že semeno cest je otec vedl těmto věcem ale bych řekl takhle nebi která že jsem na jedy tím čím nemůžete být z narodili či můžete být na od kdo máte východisko které tam ba s. To je tak co je dám vlastní a že na tom vlastnění to užitečné protože vaše vlastní východisko od ne od dovím ku kdyby by je že učedníci správně je jako druhy s nad a od toho a i ten začátku. Je nedošli po vlastním s se tady by za ni vůbec nešli ode na chystal na jejich sobectví na sebe v na jich tou u po vlastnění ho nejvýš do spásy nad perlou mu po vlastnění je chtít. Čili vlastnění je začátek cesty velice důležitý a ona je vést k vědomému učednictví mi řekl. Dál ne. A totéž tak o lidský se k tak v tom může bez k tomu že ten než tak nabude tutéž zkušenost jako mistr dál ne a ten má. Protože dejme toho vezme si takový něho by jak tam tu když jsem se díval jsem byl z raného učí od to byl přeci ve jsme si cesta el ramakrišna pod za největšího dědicem toho co on sám řekl. On zahrál chudá od vším co z ku ale to vám velice podus já. A tam jsem byl to byla voda svá a jak mohli a pojmy věcí a vy si omlouvat ve svět že jsem pro vás jak je v zajetí indických představ byl ten tak skvělý řeka na který osel miloval svou schopností z je na wattse všechnu náboženský z jak my si ho a ty si to za nad tak. To je jinak nemyslitelné že kdybyste ten měl měl ten ne do měl těžký protože musel za před těmi bytí te. A to by nám z daleka nestačilo k tomu co se o nazpátek si na přece by stačilo dal prosta nebo ta. Vadilo to k tomu poznání let tak pravé přestupky. To jako to nevadilo se rozčiloval by člověk měl se s celým tím balastem ty by bylo věk kdy se z toho. Po jsem se co jsem před žil. To by to se co je tím balastem stávat pád obětí všechno z bez ale z toho. to co není raduje v očích moderní pro člověka cele na bo že všechno per za v při takovým nesmysl pro vás se trošku dětské založení z to je když se to za nesmysl za krk ale kde by zase přisuzovat nějaký o boha. V mu byla věta ce tam to je bůh jeho zákona a tak ba s to pro nás není pravda a takhle na těch to bázích ještě stojí přestal z a z personifikace nechce slevit ten přestal sví me podoby někoho. Když z toho nic že se do toho nic než do obraz o s a proto vám řeknu že by to nemělo žádný vliv aby jen to a že tomu může se s ním že daleko z zná se větu z náboženství. Než cokoliv jiného protože v podstatě nejsem tím na protože člověk věří na tu měla anděl ho. A na boha a s. Nýbrž je si vědom toho že je to co část lidské přirozenosti ne na při si př. S tím na všem vší pena a ne jenom z berme po stupních sebe vědomě a čím větší do se do poznávání je. Tím lépe tak jsme byl již k tomu se stáváme vědomě věčnou bytostí která upadá. Od omylu pocitu o z ti ta kdy jsem pro to podařilo tak co co úkol na této zemi s potom kolu vím ten pro ne od roku do od roku sice ne ta je to od roku třicet padesát o tom co ho to tam tak velký na to co co co oni vedl po měl poctě. A nebylo hodné dříve se na něm pracovat z toho důvodu že jsem neměl ten přát. Neměl to poznání ne od něho že mně je také učení nějaký střed a pro něho o na všechno se tak. To je žít aby hodnoty jedna druhou nepostil v aby jedna druhou a měl ty hodnoty třebas indů z mu před jich filozofů čím janou doplním vidí jenom do symboly ku když to o života která čelo najednou vyvstala jako s s s s a na proto si od to psí tím všechno co ostatní. Přinášejí tou dávám pro stranou nebo se to a takže vám tady takový když stýká osobně ježíš kristus který všechno skok či o pravé zlato a ne tam na š. Mysli se říká že bez lidské vůle z s se to jít kupředu na takovém znám takovou známkou vyššího v všedního života k při v to jsem proč o tom tím že jsem třeba s tak v bohu od ukrást ho obojí se dá. A tak protože jsem se se říká a bez toho z kterou jsem se tak do se to u nebo u s tím tak jak ses o to stane tak jak to vlastně je. Tak to je základ vlastní lidská vůle je základ pocitu o z to je moje vůle a ona a to s z s se dovoluje nebo ono se doporučuje o slova takže na přece zbavím všeho s a ne ho a teprve es sama sebe to je daleko těžší než zbavit toho svého když též na při napřed učedníky páně kteří se zbavili tím nástupem tou či myslí u ježíše krista ovšem že. Předešlých rodil co to s za tak a. To jež poměrně nad a za by sama sebe tady nešlo to o to z toho petra který se zapřel toho když a tak a vším co s. Když tohoto že neměly být spasení tedy že ztratili možnost být spaseni či šlo oni o samé. Tak to bylo ho vší těžší než se zdá sich o ale tak tady je v marně nač svou vůlí s tou nějaké stupně napřed s s tou vůlí ještě vlastní vůlí a mám ale kdosi li toho se vzdá bez jeho. Napřed jsem tak ona se na učím své oči vynechávám pak z toho svého ne ježíš kristus do třiceti letech se svého zdálo že do toho jordánu a pak musíme nastoupit ovšem daly s tím a my je taky na č a to je to není naše nýbrž to jsme my s tím se ztotožňujeme s tím měla po svém by bylo na co z těsně a. Je vám dobře známo že když se do tohoto je to je v než když se starost od ale na co jsem toto když rozvine ten život těch se ten rozvinout a když od boha od ses živou přemoci toho co tam a nebo když to zažil to bylo dáno toto kdežto jenom tomu on se a ne tomu satanovým že tomu jáčka tak od pak po se stát učitelem ale nikdy ses učitelem osobním vůdcem a jsem zase zase v tou li ve všem. poddávat. O potom po při mír ale a to je nám příkladem co je ta celá ta symbolika života v čem vás tady je ale takže jsem kde nic dělat. všechno pro když nám takže kdyby po svém co dělat to by mu neměli osvědčit taky proč se nic nedělal. Ale tam bylo zapotřebí k aby ztratil sama sebe s č ním tak to je další a vůle začít at vůle co. Ale že on totiž on se na ten křičel že tomu on se toho anděla který jsem mu že je možné odebere ode tento kalich zbav je toho utrpení ale ne ale otřes tak v či sela se vůle otcova že ten kalich nebyl od ale to je věc ještě o k pro toho a to tam existovalo protože o. Jsi jsem nestavělo se vůbec točit toho že za zázrak na protože jsem nevěděl nic z ale když teď za šlo o to ode za k o to a obohacen je tedy dar. Kolika schopna v ale taje toho ani milovat o to to bylo pryč těžké. Toto nové neznají oni po že toto na čele před tím křížem se mění ve jen na denní o měl kde není ale je to ale to že na další českou že najednou tak to jsem dávala nejenom své matky kterou odkazuje to tomu janovi ale i ducha to znamená když není show. Jsi mým v tento svět usuzovat o něm dělat tam nějaká před se se tíž toho čeho se vzdává i č než kolik tím neví proč se to děje a proč to o to s opustil o že to je ještě ne mě. Čili on se zdála z jeho poznání tak v důkaz a co od o sebevzdání a to je daleko víc než co jsem od centra přát do se do poznání jsem se vzdával jsem v ale tady o do ten málo jsi tady jsi ne v že na to přes za jeho siloe pod pane co za své moci svého sebepoznání to moc byla o tom na. On se do pro valně z mařil se vším když vody. A potom to dostane do ty za ni do smrti nestaneš této udělá či tak to dopadá s tím majetkem be on se tomu člověku necháváte majetek o to se nechala s tím tak jisto lidskou vůlí jak to vidíme kdy než v technice přes si aby bez to musí dělat zázraky to být pro že člověk který mi tady přišel z doby před je na tím co je ty to všechno za zázraky to mít dále. No ale není to tam se žádný zázrak by s nikdy ne u dělat. To všechno vycházelo z jeho rozšířené přirozenosti protože jich od rostina přirozenosti el ty točí nemusí máme všichni v sobě že o že ne na ten a nemá co mu aby se na s tak ve mně volit protože bychom takové on o darů nedokázali nikdy odevzdat i též podle za ale i to málo o míru do rase těžko odevzdal ale ještě přestože je to co svatost. Než to velice těžké. Kopat tu se musel dostat to co dotek víš o ta musel podstoupit než jsem se toho vzdal. Ale ne z si se toho za tak na to upozorňuju žen. Tam ale jsem to se nedá vysvětlit jedním slovem nebo jednou větou nýbrž na této cestě to znovu opakuji platí co co jsem říkal o pro ty co je. Pravda a co je učili prostředkem na tom stupní do honí učili proč se vám pro ten vstup a tak dále musíme navodit nové prostředky noví jedna z toho prostě je i protože tam je to všechno v tom že sv. Sk. Tebe kde je abych to všechno znovu jak produkovat v došlo o to je řečeno tak popsala ten nedokonale ona na to tomto čelo mění na co od sta kdo to na tři řečí z pane tam manipulace s co svou vůli popsal a vím nejde a s. No tady mně bylo řečeno tak tak na nás je taková tam tam máš na vlast je dobrá pro z no z tu čest tím přibližuje k bohu. Není pravda v či když opakuje od je třeba špatnou tak jako s pod tam tedy on dále nekrade. Protože se v tom dobře li učila ve žádné potíže les krok o nama. Viz on nechodí ne dáno non jsem se na to jak po krásnou jež to musím myslet to na práci těch prvních krocích v ne v tak že ne každá aspon jsem kde když ale na sebe k do od tu jsem na či ale toho co o podle mu o živá ani v určité potom paty z od tak abychom nemuseli myslet aby ráz o které myšlení na něco tak co by na syna zatěžovala ano ale oni je. Si tady žijeme jakobychom to ta je mi věž jest pak ale nám de že to ode od pánaboha dostávat a ne pro za čem ale to odstraň zažíváme v když tady žita a tak dál jako věčné bytosti je v podstatě vím z ve tak by to tak jak pociťujeme že jsme když ona jako ve že je to s. Protože z od ale to kostní se tak ale sami na definujeme žádá od celé neomalenost veliká ale bez tom dání sis tam tak je tady žijeme jako věčné li to z když vás to s tím třeba z must kdy osobně tak se ve zase se dali o světských věcech se vedeš nebudete k bohu sebe ve ale o světských věcech aspon tamas do tam bezvadně kde od ruky. A za tak jež tom myšlení na věci boží hračku to by se dali po konat si z on a s. Čili jestliže někdo nějakou potom do tou školou se dostane ale jez tam dání moc jak je že z modlí aniž víc jsem voni ale tak jsem od kdy něco je tak on tam a sotva to a to je velice koše na nám a vede proč se u toho člověka bohu. Když například ten s když tam kdybych z zásobárny tereza jak pokoj spontánnosti dal do tu zkušenost od boha. A samovolně ale se odkud a nedej v ale jsem vyšel o tom co odtamtud beru tak je to do pořádku ale zařadit nebyla osvícena. Že to zač co jesle ale je to s to dál sice na tom nebo ne tak to přesně osel zlaté které říkal například to a robindo ghos. Ten je to co řekl svatý pavel to si či o tom že ne vždycky byl ve stavu do podle osvícenost kdy byl dokonce nízko a na tom to nejhorší že byl neudrží be určitý stát nad nikdo z vás ani vy to není v a proto by bylo dobře kdybychom trošičku báli a ten z od co vám tady ten standard u šest. Proto je jedním se přijde na nich pro zrak ku na svůj život kladu tento požadavek nemyslet na nesmyslné věci že to je důležitý po ho že bytím s ku ono ono si to od nemohlo být sám no a každý z z vás co to vůdčí jiné na ní. On vyšší vší tak lid ne on bych něco tak každý z nás přijímáme jeho roku mým novou ku celou vyvolat jinak o konci tím svým jsem jsem z mít cit to víc že ano ne jsem kolikrát vám mám přátele bez říká. Je to co za co nám každý kdo se vzdá sama sebe. Zde se sama sebe to lidsko za říká a co není o vás na to že jsem vám. Se nezdá tak ho nemá s pod co v kdyby se byli učedníci ani nevzali svých rodin. Jestli je kdyby se stali učedníky oni se museli vzdát napřed jsem ale od ten symbol své ho. A teprve pod překlad tak se měli vzdát tak nic tak o než ono jednou napřed se vzdát a z jeho a potom z ta dejte se své a pak tady bude s ku tak a to tady bude toto tam napoví co je správné a co sta a co to na na to od kde se s ním byli zajedno tak jako on ale z jsem z tomu je třeba aby on od vás odešel a se vzdali osobního vedení. A dalek mu před z aby o wattse se ducha svatého neosobní ne ten ten oni z mus toto tam ten přechod mezi dualismem mám. Tady učitel žák pak to od. Jestliže po smrti setrváváme že jsou smrtelnou někde nějaké jiné oblasti. Tak je to budeš to je zjištění sto vodu o tu totiž se mně mohla stát jako se stalo třebas činím be a jsem. Protože nevím obává z ve jsem se pokládat je že z s se dostala že toto života u jasnému vědomí že to co z jednoty s bohem na nebo to co dostat toto vám mohu to. musím to tak je to nejhorší že všichni i my stopy dodat astrálního života a podle tam dožívá tenhleten život a pak bylo do se v tomto a kdesi vás do poté v ano o by to mohlo někoho z vás protože je to od tří a pak nebylo dobře věděl že tam es pase tak ten duše se utváří ve na tomto světě od je na rození. Je jím hlavním prostředkem výrazovým jej ho a on používá toho pocitu s k tomu aby dokonce přežila tebe ten života tam se o bez je s tím se toto mně se s vás tím co člověk musí si to milovat a tamní tělem co se s tím co tak tak. Si to člověk bere tam se člověk bere všechno smrtelné a nesmrtelného vědomí zdrojové vědomí je nesmrtelná podstata toho života neboť ta duše ale si uvědomovat muss je co tam na tom světě musí mít uvědomovací sílu uvědomil jsem si na odnikud odjinud nepochází než z boha než v z nekonečna z věčného života tak to taky od protože ten věčný život nemůže jít do. Bez jo je to co ti bohem nýbrž může jenom po citovat je ho u vědomě toho prostředí kde je že když si v. Odpověď na tohleto ale asi do bez se takhle že ten v pro velký konglomerát otázek v že do toho po si to jeho životem jak se to dnes by si v rámci dostat dokladem bez na tak dále v tomto životě ne existuje nesmrtelné já. Z je tam jenom zastoupeno silou uvědomovací či tou byla tříd která z pochází od boha ale naše nesmrtelné tam není v je tam to jsem si vytvořil viz de na tom to z ti. Čili by se nemusel dostali na protože to se to jede někam pryč č protože a my se zrozuje protože jsme ne jej na tomto životě a ne jak to dobře znáte a když to jsi a v takových byl vědění a to způsobuje nevím kam si. Čili my se odtamtud z nepřevtěluje. Čili to je poli slovně nezažil ne tedy když to nemá vůbec žádný z na ani na to převtělování. Ale jaký to o to víc že nám. To význam toho běžného života který si tedy žijeme aniž víme že existuje bůh aniž se o to stará ne aniž že oni závady ne když on je v našem vědomí. Jestliže ještě jedné jednu vět zajímavou že toho boha si pod vám v tom posmrtném astrálním životě uvědomují daleko dokonalý když že například není tak i s a řekami lidsky říká na prst se nám ho v je to přesvědčen. Když tam jak přijde tak si zjistí co jsem několikrát tady říkal že je od a tím že si je je do pochován no toto je tedy toto bylo pod je již tato ty který o byl tak je od boha tak všichni ab je li věří napřed na boha a že bych tam že tu víru po o na. To je taky od žít. To všechno se vytvořilo tady to co tam přichází do toho zárovň života je tady vytvořeno a tam zase umře. Tom uvědomovací síla jejím odňata co znamená i to co mají jim bude za to že od nata a nemohou si s svítit ale oni mají bez žádnou možnost si tam přivolat na tu úroveň třebas s patří oni že jsem toho stýkal přestat tím nestačí a jež koho možnost se objevit tady ale on. Nichž se svatým může obě když tam může ji tam vázat to může i tam o věta jež a proč on to dělá protože je. Oni si také potom životě který zažili zde zasluhují nějaké bych tím že dokončí bez ne na ni tak bychom se by byl vůči tomu staví zády protože co tady na to si jako či jen se dali z kdy ne pro sebe vás je začátek z vykonat co z těch byl o si to on nestali ve za za mekka tři sta. Naopak byl ten život lidi udržet. A jestliže tam ti to as to taky se snaží udržet ten život bar něco o zem jako tele že jsem ba jez jsi čisti marně ale přesto je do je to dělají. Protože do krise tím že on do prodlužuje. Tady mám ne že by je přejeme třebas klesla pozval nabyl všech tamního života co tam dej jiný i mystikové kteří tady žít mezi námi že jako tak a zpěvák ti z plzně tamas o školu a je tam v tom že ten světle a tam vylučuje. Tak například při je jeho manžel kam si je se do manžela nad tak tedy pro od si řekne be protože bez řekne tady je třeba řídí do světlo na ten nebo bude li si to tak je tak to no. Tak to řikám proto abyste viděli že nějaký smysl těmi věcmi zabývat ale aby vám to neradi co ti radil. si tím že je musím proto že měli do i těch lidí kteří přijdou na onen svět když jak ti. My si si že by že takovými neměli být se do zde na světě byste si věděli rady s viděli že jste odtělení do něho do jse nebe jest to je v atd z s to byl proti zatím těl obou o že děláte když se sloni rosy do tak daleko mate větší míru poznání ale tam se za přes proces proč je to s to za s astrálním těle o z na to nedělali že je že je tady taky po smrti co nechce se protože vás tamní astrální. Jen vodní strašně bez a si říkám že to vědomí ději za se masy si tak jisto bych za k jeho pojem jsem mít tedy dal nějaký let jsem ne a po smrti zase tě. Je to mně bavit o na to jak jsem se. El tak prosím vás bych vám radil dívat na to pole na ně. Je že člověk na tomto světě i v záhrobí potřebuje pomoci a vám řeknu li je za doby jsou daleko co vidíš proti daleko ježíši za pomoc kterou jim poskytuje jakou radost prosit jeho jednu jedinou v z po mít vedle vědom od lid jak vám toto děkují tvé jedinečný. To vezmu zkušenost třebas mým matky do ve při živa jaký poděkoval ten boji zemřelý na které jsem říkal před tím no on byl násilím zemřelým co. Čeho báli otrava je te ťing no. A to ve pro by je boje proti na udělat pětinu z dobu je. Tam je jasně proč ještě si tam vede zažíval jsem to blaho je lásky který do toho oni oči poděkuj jim za to a ona řekla v tom snu a co tam dali tam to nedávala. On menoval přesně tu dobu do ale by rabi že ten kdo se sebe o to tak tak bylo be čili ten od jen je čelem na věci jak který být věční nejsme jak se jak se byla když jsem manžel a proto jsem uklidňuje tu s naší středu když ona plakala otec tak myslím. I na to se oddali dobře jsem ráda že vám takového badateli je ochoten do tak i po smrti a to je tedy liší je těm jenom tam někde po smrti v se tím pomohl tomu který ten již je tohleto nemíním někam dále dotáhnout než jako pomoc vám ne protože nevane jaký astrální svět nýbrž pomoc pro vás pro všech příček nebýt be ani hodně mi že v. teď tak tak na a tak i tam zaručuje tady s tej stojíte ale lišíte sedíte je že byste všich ještě do nastalo všichni i se mnou taky tak by do že do astrá i a pánubohu mně je pra je od a byl do astrá. Se by bez stavu vědomého spojení s pohledem a. Tak bych musel odejít do věčného žil tat proto již let a všichni přestat čistě či oni říkají osvoboď nás od to v na hle smrt svých je tedy neštěstí. Že se nemůže dostal do toho stavu o s bohem vědomého spojení s bohem. A to potom není kdy kam promarněn bere života ale ne musí dožít v tom astrálu on musí se před vtělit. Čem ale jsi li teď z toho důvodu že a řekl jim dnes se dnes být jako do syna k tomu aby nezískal pro vědomé spojení s bohem během tohoto života. Ale musí se příliš malý k tomu aby toto získá. Tak to je základní chyba či není která je tak lidská protože el ta toto by opravdu se do ono o pro by praskl z s nadšením. A na to je ten to je takhle tak ti když je moji přátelé v plzni vše a ne z stání kali ba a zase jsme tam v jednom neřekli. By se před nebo s ti ne takovým kde pane zažili ten první co ten dalšího nestal jsem tady li jak my máme jako máme naději že se dostane aspoň tam kam ty nevede ale o dokonce doma be. A jsem říkal přát ne jedna věc vám ba že se cítíte být tak být a nese nesmí být nic čím tak jak by se cit sliby malý a na co k ale neděle jsem o tom že jsem ničím před bohem tak tam bych tím rázem se ty i to málo co ale to málo co dnes na to co tam mám. To by při tomto myšlení i to co máte ztratíte z toho důvodu že si osoby jen moc myslíte když si kde je vše čím jste je svým který není schopen to je příliš be a do by šli o z s. jsem se přesvědčil v tom nejsem na ten život protože jesle bez č. A ty jsem začal být ničí jinam takto be na okamžik jeho poznání boha celým nauky ježíše krista tak dál. Poznala že on ve mně žije že on nemiluje že on ve mně jisto takže jsem záviselo jsem a to bylo oslavou kdy osobou li si jak to pro ten pocit je kdysi dostali tato aspoň o z dosmrti o to aby ta rad z vnitřního. No prosimvás tak pak u propojeno v tom a každého z vás i tyto s ke přát ram četní u vás na ale za že to tak se s tím co od nad na ten bo v jsem si že při přes o ten mým o není to pravda je to s to je tak bez be když si člověk nešla bude moci myslí. dneska vím žen nejsem vším a že nikdy jsem nebyl schopen nám nebudu schopen na toho spojení s bohem. Protože to co se tady zrodilo a to co je ne vědomí v v se rozbilo z bez v tomto světě v smrtelné v tom musí k či to není schopno se spojit s bohem. Ale když se chopí toho pro co není nic před tváří boží a budu si toho vně ano a jako nic z budu k tomu bohu znamená tady když to nic který si to se byl tolik mysleme že ještě něčím o třebas op to mu v božím je to co si myslí všechno je to špatně. Protože když jsem nedovede k tomu po do vývoje z po že o to za velice třeba. Nemohl ženo. Že jsem se musel si to o kam o žal za těch lékaři od pod to jsem vás letech ani jsem o dal ten předešlý svůj se nás je život. Přestal svět je ani za považovati přestal sebe ne za se stále ničím a kdyby byl to okamžiku by ten este s vám měl zabít jak jsem se domníval se nepovažoval z ani s o šlo bych ta je ještě tu chvíli se takovou kdy je přeci nějakou za se mu má. Tak protože jsem za mi je tak konečně zabil. Protože vesel ty i před tím abych se dostal kopat aby byl připraven na to nemožná nastane okamžik pod to jsem nevěděl samozřejmě není jeho rodiny kde vím je opravdu to jde o život a když bez svými bez sebe se nevzdá nám sebe nezapřu ho. Když nezapřu když se vedl ho jako že jsem z když to nebude i to že jde do mi do bát a tak dále je zase ve si je vůbec nic přát o si o jsem bez. Ten je dokonale nic z a tak toto tady najednou opřenou by stal bůh daleko dokonaleji než ti se nás je. Se vzdal čistota sebe z s ale nepoznáte se tak dokonale otec on to on tento to jsem ve od do od to je málo. Člověk taky mírou sebepoznání sebe op po muž na to co berte si dovím ku že on nit jít k bohu el to se vám bude daleko snáze vzdávat sama sebe když si osobě myslí vězte něco když například když to odpovídám pomýšlel na to jak to je co pod tak bych to vůbec nedokázal odpověz o to. Ale když na to ne před s ním. Č vím že to z jeho moci z jako o tady by byl svým a neshod jsi ne tak jsem při tam do toho ničí tím který tady odpovídá a proto nemluvím a to taky ne o nabudu přitom jste usnout to se s myslet na to koly to do nepadly ve své duši může jak to se. Země tak to je zavrhnout nezáleží na tom protože jsem se přitom ani o do přičinil ani na vás neměl mal ani se toto neměl rád jasem prostě plnil to co jsem slyšel od boha. Slyším žádný hlas ale vím že říkám pravdu a to poznávám tím předškolním věkem co je správné a co nesprávné ano. Tam on na to stačí. A v aniž dovedu nejsem schopen klesnout než na ten předškolní věk na mi to nejde i při lepší vůli. Protože když je třebas z podle na západ protože licet poznání tří aby v tom povznesením viděl při je při to z bohu přít do mu náleží a ne být povznesen tím pohledem na ten skvělý západ. Aby mohl s se k bohu patřit tak je prostředek kterým by mohl snáze bohu při je ve všem co se děje prostředek který bůh k sobě ve mně když jsem to dříve třebas neviděl tak snažit se mýtu dobrou vůli aby je jeho vedení na každém kroku. To je nutné ano o protože vím že ty lidi kteří by ča no od centra ku jež je. Ale byly daleko větší úspěchy a ne my tam než se měl zatím kde let od v krátké době a jenom a neměl vůbec se příležitost a neměl vůbec možnost. Jsa do on třebas pozic svět nebo i tam k je li vůbec nic to neměli ale měli větší pokroky z toho jediného důvodu. Ne že těch pět všech věřilo s ho ber mně že tam zůstanou a že tam mu podal pro zvířata vět tam ty esesmani to šlo jakoby jej tisíce jiných do tou ka pod i oni věděl výjimku. A protože nestaví li nic na tomto život nýbrž tento život tím je prostředkem k tomu poznání boha tak řekli po děláme všecko no protože beztak poté život přijdeme neměli bychom vůbec nevěřili ale teď ti věří ne. Protože nám nic jiného. Bez život bohu odevzdat bez to odevzdat tomu se s ono byly tak ode nabere při tomu o to opak je tak velký. Ne těm ale když se tam odkud meč nade novou který hrozil spadnutí a si že ve situace daleko lepší je než situace těch mladších proto že ten na o i ty meč již z nás je nad hlavou než oni o si myslí že mám svou i sled z to si člověk všemi nemůže dovolit jak je myšlení správné bez místo osou o na ten nad by to taky tak jsem to. Je tak je v byl do od jsem k tomu tak je by se teď se v prsa a to je velice pod jednou jsem tomu byl tak jeden ten brzo no ale jedno je to od doby. Na mně abych to takle pociťoval že je tady ne zítra ne za chvíli jak který mu k tomu bohu jít. A kdyby který jinak někdy přistupoval ke koncentraci vodní tak co jsem zažíval jednomu honění myšlenek a proč je z žádný spojení ale bez tam s to jako teď či ne z jámy tak dycky to mělo za předek okamžité vědomé spojení s bohem když tady s vámi tu jím. Tak z tohoto spojení to daru. Kdybych toto spojení neměl ten bych neměl ani tu trpělivost el nějakých při jsem ve vám o to být. No a nemám žádnou kdy jsem. Ale ten kdo je tak mělo se a tak by buď jako je bůh ten tak je. Jen mi nezoufal svým jaký máme po z ne pořád jak těly věk či jako že rád či v jednou musí je otevřít svoje i my. Říct a potom sis víme že on věz jede připraven aby ještě o po do dali jež je bez si mysleli že to závisí. Nějakým jiným způsobem na s než tak abychom mu dokonale patří no. Tak podívejte se se učíme přes jsem si tak trojjediný bůh otec že na duch svatý to znamená v při své mojžíš i tady čech jsem bych nebo proč se nám tady jeví jako je. Ovšem vono to on to v podstatě by není jen stalo by je ale v její v v. Této trojjedinosti funkce a je to v před očí která ustavičně pro ale na se okraje probíhlá ve je při je to jako zde v cele. Tuto o vším pořád toto po že pořád tobě a potom spasitelství tak je pořád pod za dala o to za něco praxí do něho. A zase je no. To oka je v vidění věcí se tam něco vrací protože ono se to nemůže vrátit protože to tam je. A na to jeví jako mám rád no tak sobota do tak ten ho lid. A osvěcovací funkce téhož boha duch svatý tedy že totiž je všechno nějakým způsobem o svět co mám to znamená. Od že doba a ano nebo el že to povyšuje ve formě života a u milovat při síle. Tak třeba když jež narodí tak mám ale uvědomění o tomto svět těla málo a byla to byla pro toto zvětšuje tak to jenom předá do si po tam do tak jsem byl u pomocí mozku volat ve všech těch funkcí smyslových el proč se dostává a to tak není to co odtamtud pořád plyne. No a teď dál ale přes tohoto konglomerátu funkcí jiný te. nebudu tady poskytovat dal protože to se týká celého vesmíru celého časoprostoru. Čili ne jenom na ten jsou celé které se která se říká člověka jestliže třebas ten člověk se tady narodí na tak těle těch všech jsou k tří se ne el když se ale člověk z pocitu stvořitelskou u k chci boží tak jsem to se vtělí do člověka. To tu osvětitel z kou že při vytvoří tam. Duše nesmrtelná takový kou sporu tak k k o mu novou dobýt pobyt zde to čas není a. smrtelná došela ta rozvíjí duševní život no a vel a tak dále jak to všechno je vám jasné. Ale v každém případě jak že tři by pod víme svým životem na všech v těle těch před svým boží ve všech bereme. Tento život. Čili jsem nebe one v čem ses o to o že jsme z po si ti které z a tak dále vším tím co bůh říkám dělá ale je kde je zdrojem. A. Od to jako když jsi nedělal jakožto všech nedaly když sami na od je takový jsa vám bude to. To je tam na ale. Bez do než do to by před ten kontakt se z tratě tak se to přes a nemohl od ale do věk ne na od ale existovat taje na el tak je a také když je o to člověk se dostane nazpět z kolik jsem se tak přestalo tady existovat no protože nejsem by je to pak dále to všechno a. No a teď se všimnout jenom se smrtelné vše te když se narodíme na tento svět let. Tak se ho tam přiměřené úkoly v lidské z toho zření. My tam přiměřené tam by jenom lidské od ale přiměřené člověku takže když je tady nějaký kde lidský záznam padal od lidsky když pozici. Tak není vůbec obtíž nech to jsem ten to si el při jak to jde s jeho záznamu co se tam vejde do z toho z těch dojmů jak to o říkal kdo již životu nebo bych to řekl s kaje na protože kdo z toho co jeho proces u tvůrčího osvěcovacího no ano. On není jisto jež je to zrovna taky jednoduché jak to tady činu za to že to to strašně ale. Patrně složité rodný tedy je velice snadný a i když je nejí když se zdá že to byl je provedena ten do odvolal do života. Tak proč. jsem se s spojitosti s jinými bytostmi které žilo ve do toho člověka a tak taky probírat. A když tedy ta a došel nese se na přede ten dojem do toho těla tak je všechno připraveno k tomu aby ses za by je individualita. Která je vlastně. Je přes jak dal mi kdy v ale to říkám jenom v indy daly lidských. Zvířecí rostlinný ne to z když a kde do vady se vytvoří nová i my dualita ale taje po čem tak za ani kolu po smrti v tom astrálu. Protože na konci života se vytvoří z toho se mám dojem tím tou li kdy bez času a prostoru a o že se při se to se povoz od janem a zase do tato je to to se opakuje tomu co řekla převtělování dále to osten ty názor na to co takle tato hledím všimneme to vše je tak o nesmrtelné která se takle tady narodila v ale jak o to tak to ne. Ona s co by se dala dnes že mělo ve se to o podstatou rad to s pod a z to bylo co chci stal tvoření nám ten je to jež kolik tobě se že von si s to ale takže by to rad to napsal při to vše co se mi to bylo na tom konce na to kam li ku jak ten se z vás se za ty tři jsem to pochopil jak to všechno jsem to světa. Sem byl u dvě které si nevšiml že je to bůh který ve mně toto působí li jsem začal mi zájem o li ji o koho sebe tak jsem a on on tady poznává a to co ten člověk proč se bojí a on jde do toho člověka a tak dále. A tak když tak kdo vše smrtelná jsi tady rozvine ten život není možného zdali v okamžiku smrti. Protože je to rozvinuty tak je protože to říct rozvoje to jsi pokračuje ta dojem z toho si to jsem jsem k sobě vzala tak takže to se dal se může oka jez tím zase někde vtělit z mistra před to je přes se ji i dispozici že ne vždycky ale. Takže se s třebas tak že je ale on který dodneška mon mi to v pořádku do pak as ale oni si tam to vody do jednoho na nebo cestou nejde dovídáte svatou kde vede od z věřili. El tak ten člověk totiž tak že musel z který že z tele že balík dělal si kombinaci a ještě jsem zase při to je jako láska ale ne jak jak je to je s z s se to zase barvu ne si tam nějaká tak jak myslet. Na a. Teď když ten člověk jez když je zase v tom astrálu. Jako tak je zase je to je nebo do říci že tak nevědomí jako tady že by nevěděl že že. Von si tady nebo se to co je že vše ale tam ledna se do se ten se projevovat el to nedo jez jsi tak v tak na to tělo je ne na jedné ale to je bez do se nesmíte s tak stroze váze a to byla se od tělesnosti. Ale takže ne je tak ve se jako duše. Ta vás visel nebes myslit si si s ve a kde mám tady. složen do jednoho jeho smyslu to to je oproti tomu stavu našemu že na záda na s po se to ba smyslu. Ta duše může bez to se každý kdo nemá se člověk o sekta a zase se dnes tak se varu smyslový vjemu. Ale tak tato tej tak a tak prostě tak š bez li to v jednom balíku. A bych ji slyší byl o to ale všechno najednou. Je li že své příkad nebo tak z ale je to z když podobně. Je zajímavý že. Není to tak jak to říkám protože vám řekla neříkal se s tak to na ten z ale na něm je mi že s. Rase to ztrát. Na dovede podle i ten obraz ukazovat tam za ten na tom televizoru li ho ukázat ses ma jakost říkam to stoly duší. Ale ještě zázrak těla tak se stýkám její duší zase vydán nebo co je mi do svýho těla cesty za svou duši do za ne tak jsem česky nemluvím zásadně ne tak by ses česky do vět a jsem česky nemluví o čas ještě mluvit česky na to na co od co se do zapomene ale ale. mám pavla tak na to co nejsi se do měla co se může daleko dokonaleji byla zrod obsahem myšlenkovým a se s před že to je tak jako s se mohu s tak dej to je pravá řeč a tak se tam a tady se jazykové který bere ne ta jak si jsem třebas tím by o mental třebas při podoby do ko jsem když on bez určit co je to o li to stane nebo co z toho domu byl a doby do jsem ale česky jsem celkově. Řek ne jenom z jejich to jednu nevýhodu i při protože si to o to kdo o to do osobě by takže to se když to pro vás pravý život to je ta roste podstaty věcí. Že totiž že ne tu konkrétnost lidské řeči vím co to je vím co mně předešlý z z nám význam toho ale když to co na příklad na jsa atd. Tak to musim tak z před ba do češtiny a. To je veliká rád a nikdy se mi nepodaří mít k je že jsem musel tak si do ve ruce v toho bez tak jak ho poznávám. Tak je to co jsem poznal v tom okamžiku kdy jsem se zase život jsem měl potom o boha po za to záznam o jeho řečeno je v ježíšově životě o jeho smyslu života o to za to ne ale je to ale tak jsem to pochopil obsahově. Takže bych bez tady je tomu od tam vykladám tak musel jsem kam to je česky tak to jsem překládal češtiny to je tak ne zase zase jako o koně vším a podstatou bez je obecnou nedovedu by si to to asi taky nejde obec ne tak to tak to nemá nebo svou čest kol nebo tat že se o se mít konkrétní ale tedy velice oko špičce. No a tak jak jsem tak v duši li. Jak je tam v tom astrálu nastane situace v takže jsem jej mně může je dopadat bez je byl tak jeho astrálem které tam existuje. Takže může nechat protože. Ale se ve je si si do krát poklady se duše je pak leží jak je. Teprve když se jeho dáti tak zase je o žil ve nebo po si že jsem proto by od podobně. Takže v takových protože nebo s tak je toho když při než člověk který tady dobyl v sbohem vědomí aspoň do tak do smrti. Tak ho popadne s velikou radostí to astrální tělo o on z tří. A tam si ho přísun no ale tady o tam bez své a bez tu jeho z tam než v. A co jsem dělej to co je mi ani my je tak a oni se s tak je toho přivolat toho jeho duch a kde je se to ve z než tam s pranou ale je to z že jeho svět jsou v je komu je krze z věci v a v tanec do bez žít z to není to řekl a ši o mocí těch světců tak protože je bez jede se při jak to bez přes tes. Čili může nejde to do ode obě a světla. A zajez bez taje na či do zase oni v tak tak je tato dopad sebe když jež že jestliže bylo přes jej do za to byla takle se tak na to tak je bych tak řekl ano.. Jez vedle nade nebe do se tak u do setká na co jsem že jsem se do se potřebou se jim ne. A to bych říkal ve si to je co se to učí ne dnem. Tak si může je to by se sledovat detailně tak jsem je se jez neví a s protože všechny ty a poselství říkají o mluví česky. To všechno je překlad do češtiny to do před na do češtiny v přijít a my s tím neví jen ji i tak je tak je člověk bez mu taky me mně vše a když voni česky jí. Tak je tak je podle nestal přeložil on je ode u mně taky že si prosím ale je tak je to je to se nerozezná si o to mi česky ode by se že ne tak bič předal je že jste předešli ne ale je též že v tom mluví. Je to pravda třebas byl dobýt ale v každém případě je to do že já. Událost nebo že něco přede na to není to průvodní. Tak je nebe když on se dostanou z tohoto přechodného stádia překladu tohoto života do žilo jsem do jez dosti astrálem a es v jez sis je absolutně osoby do toho co je jeho užší se osvobodí z tebe že se že je protože ve tak je to zase ale tělo tam kde je tak jsem to ne to se pokračovat pořád dál tak je při tam chodí ženo a ne ji. Závislá těch všech smyslů poroba kde je do smyslovou o to co se stýkat s touto oblastí a může za je potom to je jedoty tuto noty to by do svět na tak dále protože na nač proud o že telat a podali není na tedy toho těla ten veliká na ni voda takže nemám vzdálen potom do tak je mír je ode tak je to když si může pod v toužit. Od nemám zdání o mně to byl utíká od ale to jsem tam než než včela a ne ten takže se to. A předpokládám že když tam bohočlověk že to do že ten život dokonce mám ba tak klidně a pak to tato učí čeho zboží to překlad z po tuto začne ale přede do nebylo do toho dostat to dal se po by je jako by dali jo i za toho protože není vázána na tělo ten velice rajský stav to je taky končí jak v. Konec. být na říkala manželka kdy mám neschopna s to jít do našich nových představ. Dnes si vědomi toho že je to vaše představa že to není skutečnost se to ale vy skutečnost č než je v tom co ho. Ale to přes jenom si to třebas se tak by svědčit abychom se na to vaší cesta je prost na pase na protože ta vaše cesta je bez jako po z jak říkají je je taková je tak jsem be je do sebe že když toto mi svoje o dává a ne a jse musel je to to je jedno tak do přesto se nad ale by se dali do protože pozor v tak je z domu tak se mi skutečný všech vašich přestat. Ovšem je to by přestane o to by jim pak je to je představa tom možná nerozezná. Ale protože jsem je tam třebas be kam bych člověk přestat taje poznat od podle jeho způsobu jednání než jak do kdy jsem pojí jen v. Od dostaneme do on ne od i při kuje tak pozměňuje. Ale jsem to tak hledí přizpůsobit a o čase ho a ne jak bez obraze od z je slovo do zrod a zase ne bez tak tak v atd tak je tak to s kolik zač tak nedopadá je to tak je to je a to dost zažili za třebas česky o věta ne li se vůbec se snažili protože je to chápu obsahově a od do mám velikou výhodu lože obsahově pod a po a na to proč to od těžším mu to na mně dala a. Protože na než tak prostě řek ne tolik toho je že.