Karel Makoň: 83-28-394-84-01A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je paradoxní, když se řekne, že se jít od sebe, aby sebe člověk poznal. Protože toto moje já, to je nepravé co považuju za sebe, to nejsem to je ta celá bída. To je to ne-já. A než to všechno dám dohromady, to ne-já s tím já, tak to bude trvat. A proto napřed musím od toho ne-já, od toho nepravého odstupovat. Prosim. tak tím je tedy, myslím to tam bylo slyšet, nebo to mám ještě říct? Co se myslí tím, že jdeme k Bohu jako k ničemu jako k "nic", že ten Duch je "nic". A my, co považujeme za něco, nic vlastně není a tamto nic, co považujeme za nic, je fakticky všechno. No, něco na tom je. tomu nemohu odporovat, této myšlence, ale bych rád to ještě z hlubšího hlediska vysvětlil. Ježíš Kristus se o tom vyjádřil tak, že on je úhelným kamenem a že ho zavrhli a že potom nemohou postavit budovu bez toho úhelného kamene, že se to všechno zřítí a že to nemá základy a podobně. My jsme totiž postaveni svou existencí na tomhletom "nic". To znamená na něčem, co bychom nemohli konkretizovat jako existenci. Pro nás přeci Bůh neexistuje. To si musíme přiznat. aspoň jako beznaboh si to můžu přiznat. Pro do těch sedmnácti let Bůh neexistoval, to jsem byl hotový beznaboh. A svou silou jsem jím pořád. Jenom mocí boží chápu to jinak. Ale ze své schopnosti víry, kterou nemám, bych to nepochopil. vás obdivuju. No ale jestliže tomu takhle je, že ten člověk jde k něčemu, co neexistuje na žádné úrovni, nýbrž co ty úrovně jenom řídí, a kdyby to existovalo na úrovni kterékoliv, tak by to nemohlo řídit, tak je to to pravé nic, ke kterému se jde. Po každé úrovni si můžete kráčet, je to sebevyšší. Třetí nebe je to, tak po můžete kráčet. Se tam procházím mezi... může mi tam být dobře. Ale pravé Tao není cesta, po které se kráčet. To je, to je to pravé nic. Tam vstoupíte, do toho nic, tak si uvědomíte s Lao'c-em, Tao je při všem. Ale do ničeho nezasahuje. A chceš-li se přiblížiti k tomu Tao, nerozlišuj mezi příjemným a nepříjemným. Kdo rozlišuje mezi příjemným a nepříjemným, nemůže se přiblížiti k pravé moudrosti. No, ono se tomu lidově říká Slunce boží svítí i na špinavou kaluž, ne? Nerozlišuje. Čistou kaluž od, ne- ne- ne- nesvítí víc do čisté kaluže, než do špinavé, že ano. A v tom smyslu je to nic. Že je to vrcholně milosrdné. Ale tak nerozlišeně milosrdné, že to z lidského hlediska jako milosrdenství nemůžeme poznávat. To je tak totálně milující, že z hlediska lidského, k, z hlediska člověka, který je zvyklý, že láska někam teče, konkrétně nějakým korytem k něčemu, k něčemu se vzpíná, tato láska to není, takže my to jako lásku poznávat nemůžeme. My i tu lásku boží poznáváme, jakože neexistuje, že to nic. A zrovna tak je to s tím bytím a s tím poznáním a se vším. Tak bych to takhle chtěl rozpitvat, abyste viděli, co je to nic. To je všeobsažné. To je vseo- všeobsažné. Na pozadí všeho existující. Ale na pozadí všeho existující. To znamená, když rozbijete atom, na nejmenší ještě další částky a ty zase na než, tak Boha nenajdete. To není ještě, to je, ten není v něčem existujícím. Ten není tím existujícím, lépe řečeno. Ale je na pozadí toho. On to všechno udržuje, On to všechno udržuje při vědomí, při existenci, podle toho, na jaké úrovni se to vyskytuje, ne? Tak k tomuto nic jdeme, takže když potom se dostaneme do toho nic, tak je to pro nás ohromující zkušenost, protože my víme: "Je to nic, ale tím jenom proto, že je to nic, tak je to všecko." se nedivím, že někdo je takový pantheista, řekne, tak Bůh je všechno. Je to nesprávný postoj, to uznávám, to je velice, velice zvrhlý postoj. On není všecko. Ale všecko je z- ustavičně z něho. Ale má-li být z něčeho vš- ustavičně něco jenom z toho pocházet, tak ono to nemůže být tím nebo oním, to nemůže být. To by se, to by potom z toho něčeho potom vycházelo se a Z toho druhého, to druhé by nemohlo, to je, jinou povahu, z toho vycházet. To musí být opravdu nic, aby z toho všechno mohlo vycházet. nevím, to asi nesrozumitelné. Je to srozumitelné? Je to těžko srozumitelné, no ale je to tak. Protože Pán Bůh kdyby se měl starat o věci, které řídí, takhle to dopadlo. Nemá ani ruce ani nohy, a tím, že všechno řídí, tak to vypadá, jako by to neřídil. Jako by byl nic. Tím, že všechno miluje, tak to vypadá jako by nic nemiloval, protože kdo miluje vraha i toho, kdo je vražděn, tak prosím vás, co to je? Jaká je to láska? To je nelidská láska. Jako by ta láska neexistovala. Jakto že tady toho vraha nezastavíš, jakto že mu neroz- nezastavíš ruku? Když on vraždí Co je to za lásku? Protože jak Ježíš Kristus řekl, Každý hřích je odpustitelný, tedy i ta vražda. Že to není hřích proti Duchu svatému. Jedině hřích proti Duchu svatému odpustitelný není. To znamená, to milosrdenství boží jenom tuto mez. Jinou ne. Čili z našeho hlediska je to pořád nic. Jako kdyby neviděl vraha. Jako kdyby neviděl vražděného. Protože to je všechno odpustitelné. Ano? Ale hřích proti Duchu svatému není odpustitelný. Co to znamená? Že když se toho hříchu dopustíte, tak si to musíte odpykat. A to je ten jediný důvod, ne že by to nebylo odpustitelné v tom smyslu, že se, že na se na věky zavržen To ne, ale musíte si to odpykat. A proto to není odpustitelné. Kdežto všechno ostatní může být odpustě- odpuštěno. Tak například, dejme tomu, Když vstoupí Ježíš do nějakého domu, a vidí tam chromého, a řekne mu: "Odpouštějí se ti hříchy," a jsou tam náhodou farizeové, ne náhodou, on potřeboval v této společnosti to prohlásit, oni řeknou: "hm, tobě se to říká, jak to poznáme, že jsi mu odpustil hříchy? A co to je odpustit hříchy? Ten člověk si to ani nepřeje, abys, abys mu odpustil hříchy." On si to ani nepřál. On k tomu ani nebyl připraven. A on si najednou vzpomněl mu odpustit hříchy, to znamená, uvolnil ho pro spásu. Že on neměl na sobě vinu, on byl svobodný vnitřně. Tak on jim eště řekl: "Tak abyste si nemysleli, že to je méně, když odpustím hříchy, než když udělám zázrak, který vy chápete, tak ty vezmi svoje lůžko a vstaň a choď." A on chodil. Nebyl dále chromý. Pak pochopili, že patrně možná i odpustil ty hříchy. Čili tady potvrdil, to co řekl, že každý hřích je odpustitelný. Že může, a to bude velice těšit, najednou všechno odpustit. Jo? A že ten člověk najednou může být svobodný že? A jenom protože ten Kristus přišel. A že potom takový malinký zázraček jako aby nebyl chromý, to je vedlejší, že, celkem, to. To nehraje žádnou roli vedle tuhle toho velkého činu. No. Tady mi někdo z vás namítá, že patrně záleží při tom na postoji těch lidí. Že když ten chromý byl ochoten to přijmout, ne? Tak s bylo mu odpuštěno, kdyby nebyl býval byl ochoten, tak mu odpuštěno nemohlo být. Je. Jsem spustil. tady nenechám, pa. No, A tak to ne. On se nikoho neptal. A nepotřeboval se nikoho ptát, jestli je ochoten nebo není ochoten. Někdy to dělal pro ukázku. Protože chtěl něco ukázat, aby to mohl vysvětlit, jak chtěl něco ukazovat. Ale tady mu nešlo o ukázku tuhletu, nýbrž mu šlo o ukázku moci boží. chceš nebo nechceš. Moc boží se na tobě může takhle projevit. Zvláště, když jde o syna božího, o Avatara, ten měl tuto moc. Ten ho utáhl. On si byl jasně vědom, že toho chromého utáhne. Jak to bylo asi jsem to pochopil takhle, to budu říkat jinými slovy. Jak jsem to pochopil, protože ono, klást otázku je těžší než odpovídat vždycky. A ti nemám za zlý, že tu otázku nekladeš tak, jak se na ni odpovědět. A ta otázka by podle mého názoru měla znít: "Jak je to možné, že svým vstupem na kříž Ježíš spasil svět?" Je to tak? "Přeci my dobře víme z těch výkladů, který nám tady pášeš, že žádný čin, který někde začíná, a někde končí, nemůže mít nekonečné následky. Žádný hřích nemůže mít nekonečné následky, že nemůže být pro nějaký hřích, třeba největší, někdo trvale zavržen. Že neuznáváš trvalé zavržení v pekle a tak dál, že je to přechodný stav, že po takovým hříchu buď máš z toho nějaké svědomí. Najednou nám tady řekneš, že Kristus si tady vstoupí na kříž, a spasí celý svět. To je přeci slovo do pranice a v tom nemůže být ani zrnko pravdy. To nemá opodstatnění. Ano, takhle vyslovená věc, historizujícím pohledem, "tady člověk nějaký vstoupil na kříž", z toho vyplývá, z tohoto pohledu historizujícího vyplývá, že to není možný. A taky to možné není. Ale jestliže je pravda, co jsem ti dneska říkal, že stav tvůrčí, kdy je, jsou světy tvořeny, jo? pořád pokračuje, ano? říkal jsem. Tak taky s tím souvisí, že pořád pokračuje spasitelské dílo boží. Neboť kdyby jenom vytvářel, tak by vypouštěl ze svého domu pořád další a další marnotratné syny do toho světa a ono by se to nevracelo. On taky musí být tím, na koho si ten marnotratný syn vzpomíná a tou vzpomínkou se vrací do toho otcova domu. A on mas- on musí být také tou vzpomínkou To znamená tím osvětitelem, který mu říká: "Tudy se jde." A to všechno je, dělá jeden a tentýž Bůh a ono si to vzájemně protiřečí. Na jedné straně všechno vypouští do dvojnosti, a trvá to někdy strašně dlouho, než se ta dvojnost vůbec ukuje. Aby byla totálně dvojná, aby si tak člověk cítil a všechny tvory, tvoř- tvorové jako absolutně oddělený, nejenom od Boha ale taky mezi sebou vzájemně a vzájemně se mohli klidně vraždit a pronásledovat a tygr žral ty méně silné a a tak dále. Oko za oko, zub za, aby tam bylo možno uplatnit zákonitosti této úrovně. To jsou zákonitosti, které neplatí na jiné úrovni. Ale na naší úrovni to platí, na úrovni zvířecí to platí. Oko za oko, zub za zub. Tak aby tohleto bylo možné, tak k tomu je zapotřebí jenom aby Bůh se zebe vypouštěl a nechal to z toho monismu přejít do toho dualismu. A ale to by se mu to všechno vzdalovalo. Tomu by astronomové říkali "rozpínání vesmíru". Asi tak. To máme zrovna takový černý díry, že? No ale ono to jde také nazpátek zároveň A to je také věčná činnost boží. Čili to co je tam historicky znázorněno, třeba se to stalo, že on vstoupil na kříž a že tím oznámil, že je spasitelem světa. Ale on jím odjakživa byl. Co svět světem vládne, co vesmír vesmírem vládne, musí tady být síla boží, která na jedné straně tvoří na druhé straně tvoření do sebe vrací. Myslím, že správně na to jdou Indové, kteří znají matku Káli a matku Durgu. to jedna a tatáž bohyně která všechno vytváří. A všechno nazpátek použít věda ovšem v tomto obrazu krásném chybí do třetí to osvětitelský. Toho do toho těžko indové dorůstají po tolika tisícícíletých zkušenostech to jim pořád nejen dost do se pod svou se nic. Ale ježíš se s to dost jasně řek planet tak těsně byto přesto je třeba si se pochopili žel. Oni si myslili vstoupil na svět spasil svět z vstoupilo sice z to se ve omyl protože ustavičně za od li se obě nic neboť on musí s nimi vstupovat do tohoto světa kdyby je popud se ta oni z dostali existovat v tím méně by se mohli k němu vrátit. Tak von se ustavičně dáma svými křižovat konce o to a tak dále a on nic když dovoluje aby se tak se pochopil jednak jedna jsou dvě oni tím osvětitelem který víte že pomoc jen jsme schopni toto pochopit a v takže je to věčná úloha boží a která byla jednou prozrazena a byla prozrazena na to. Z sic ale si křesťani myslí že tím že uvěří ve spasitelskou úlohu v ježíše krista tak by mít jako prodělají že budou s pasení co na velkým on oni se musí k tomu spasitelskému úkolu v přidružit oni musí se jím dát vest jak on říká v nás se v oni ho musí následovat i na ten kříž i do toho zmrtvýchvstání. I v tom co dělal před tím. On musí celého jsem se ještě ti by se obávat kdysi se že to příliš domýšlivé naopak. Tam nemá být člověk pokorný tam jít za tim ježíšem. Ti učedníci ani maří magdalena se byli tak hloupě pokorné aby se ti když jsem takhle hříšná co bych vůbec k němu chodila co se mnou může udělat musím žádný z těch u svým ode byl tak svatý když k němu přicházel aby si mohl říct jsem toho hoden i když pamatuji si při příležitosti co se stalo slité s kdy s tou cizoložnou ženou kterou zákon kázal kamenovat a ježíš setkal se s tou ženou před studnou. Pravé momentu vidíš chtěli kamenovat tak řeknu a ty jsi tady v výhody čitta. Ty si mistr s vyzná dobře zákon zákon praví cizoložnou ženou jest kamenovati. Po si toho o bohu po že za to nemohu nic na ta zákon ten správný ale vám něco jak budete to dělat věčně pod začne kamenovat ten kdo je bez hříchu to za mu ku an psal do z mu mne ho z prvního do kamenovat je kupodivu všechny znal napsal jeho jméno moc všech před při s tou. Do vzal kámen a on za to napsal jeho hřích. On říkal on jenom moje jemné no ale on zná nemám právo hodit kamenem koho upustil ona ho předal dalšímu. Přišel další když okamžitě stále jeho jmen o do z ku a psal k tomu jeho hřích upustil kámen předal dalšímu abych také všichni si předali ten kámen ale nikdo ne kamenoval tak ježíš za ten kámen říkal podívej se na mně ne a si s tak mouka. na samo stojíte i za a o protože nemám z ale si kamenovat ty a věřím že nebyla schod řešit nebyla schod praví dále věrnou tou chvílí předal sílu o své nevinnost kterou od sebe ten o sobě. Tak takovýmto způsobem jsem v tom okamžiku třebas toho osvícení ta v tom koncentráku viděl tyto událo zcela srozumitelný z doby že bez ale to by vám to musí protože poznáte li on to říkal ještě srozumitelný protože to bylo strašně odpověd ale musím mu čitta o to také nic o to stačí tak o proto říkal nesuďte a nebudete jsou dostoupí. Bude také svou. To znamená odpouštět bezhlavě každému ale ne odpustit ale že to co. P. Kdyby je rodit své chybující odsoudili za to se dělá prodělat i. To bytostní dětem vypadat ukázat ano pane odstoupit tak jsem tady byl se říká že se že síla slova božího vibrace bůh ti tak sil ano. Že vyjadřuje se v sobě obsahuje moc k uskutečnění. Že vlastně skutkem a trošku jako. Na pozadí z toho stojí výroky vše krista se mi říkala vizte sil duchu si zrodili jste si založili je klas svědek odsuzuje nebo mu ukazuje na sílu lidské myšlenky která se potom je jako provinění výše špatná. A samozřejmě je také dobrá myšlenka no zase el mít takový to u činech dobrý ovšem jak tam dobra. Tak ta zlá nemá absolutní těch oželit z není božská. Takže dejme tomu kdy řeknete ženě pěti mužů v je sama řekla. Kdybys chtěla život věčný tak bychom měla tak si dobře všimněte jaký je nedostatek v toho napít se ježíš totiž ji říká a od začátku cest. A spoléhá se na toho když se začne správně že bude také třeba za pomoci toho ježíše dále správně pokračovat. Ale ještě jíte království boží vlitého především víte že vám to jak víte hrál nikoliv k jsem na první krok. Avšak on tu to se kterou nesmíte oddělovat od jeho ostatní řečí doplnil všestranně že to je jak ukázkami svého života jednak příkazy se do chceš nenásledovat kdo chceš příti za mnou vezmi svůj kříž. Zapři sama sebe tak se ne dal takže tady ji tento jediný mír do se že začátku věcí nebo že ostatní pouček nám vykládá něco na víc nestačí chtít ale podle toho co ty se taky musím zařídit cit. Takže také na ten výrok že kdosi založil v mysli si založil ten se dívat jako něco jako na za pracující. F. Nýbrž že on tím chtěl říci si připoután k tomu mýtem v tom jsem tomu světu v ní. Že bychom mu neshod cizoložné z způsob myšlení takovýto od z toho že způsoby se mně taky toho druhu že když něco někomu zdá být vět nějakou pěknou věc tak jsem mu to ukázal na a vůbec si netroufal ale vnitřně jsem mu to u k jak se všechno tak se do svého že to není pravda nějak ode na dal od druhé ale. Je to tak velké pro mi jako s tuto o si že to není ale je budu pořád do uši po bohatství které v tak jsem víc spoutáno tím majetkem který nemá nic jako byl poután majetkem který těla které by nelpět. Tak prosimvás berte to na vědomí že tyhlety výroky hustém brát kom textu s tím ostatním co on. Ti řekl že oddělovat jeden je od druhého u ježíše krista je patří z ano to je nesprávné. Když si kdykoliv poklad tak otázku pomyslete sami u sebe zrovna jsem sytost ostatní výroky ne pro atd ježíšovými neprotiřečí on si například svými činy ano. Je li mil. A tak dále když budete moci klidně říct tomu nerozuměli jako tam do toho pastvě tak pak se zeptejte před zažila vedou bo nic ne já. Nic. Tak tady někdo duchaplně vysvětlil že přestal s po ruku v porod kuje hřích. Ten velice ducha co bych s ovšem pozorně vás na tom na jeden výrok ježíše krista sice v co zapomněli. Ale dělejte si přátele z mamonu. A oni vás potom přímou mezi sebe od ze se mi tady na tu říkám lidsky. Jsou z ne z vás čem mně v tom měl a teď mně prominete ohled on vám musí bo prominete on stoprocentní pravdu. My tady spolu sil ne celý živo z vzít my kteří jdou za s tím mám bohem. Pomoc není jenom bohatství. Nýbrž mít něco svého na mámu nic věc mít svou manželku své věci svůj toho boha a o nic z něho se nestranně o to své zaměstnání svou čest před lidmi a tak dále kde se toto všechno opustil že napřed ho opustili jeho učedníci potom opustil po vyšší přátele viděli tří toho postem nakonec opustit přes kterou se nic z těch velkých skutků to je dělat všechno toho domu z dál. A tak se odpoutal od toho všeho čemu se říká k tomu on se všeho těma hledisku myslel že je mamonu. Ale když se to nepodaří dokonce života. Se o poutat od toho že chce te utvářet jenom po klidní tenhleten život ani nic z. Tak nakonec posmrtný setkat se všemi obdobný obdobným způsobem jednajícími lidmi v a v tom mamonu se z tají bez tam svítilo tak ty mohla vážit a všechny najednou sled ku on tam zase si zakládají do vás o z ti to zase si tam kup čím mezi sebou chodí po trhu vybírají si nic. Toto je lepší toto jeho vším a na zápor německý tele při si tam říkají dáno. Ale tam ve přítel ještě hle vší kdo tam taky říkají ano tak sedíte na tom a ten ten mamon také dnes ta a tak je to tak to tam tím přijdete tam hle ale to jež měl pravdu sedíte muži vých. Poli o jsem si o tom vůbec nepomyslí na nic jiného než na to byste měli to nebo ono na byste padli tomu nebo onomu. No a o krok za krokem takle kráčíte k prachsprosté zvířecí smrti tak svazku a nejlepší řeči duchovní tak třebas po v nic ta neuchrání věší modlitba vás trám protože si ten mu sví není vším tří a jednoho nech mu v je druhem tak jste jenom ten chu. Vstupuje do království nebes a ten ten chutí chudí duchem neboť jenom z toho je království nebeské tam se mu zdá o sobectví aleno tomu u do jemu duch jsem se svými králoství nebe s vodní že bude třebas je to mně dělal co všecko nebo země a tak tomuto se svým větou rad z s z tohoto jeho milého třebas moderní mělo vět toho že. Be. Aby se lidi nebouřili za to že jsou chudí a že je ostatní smí drancovat na využívat né. E tady totiž jde od toho aby se byl vnitřně z bo boží aby na tom ne jako ten vede tak nás tak ku co ten měl boha cd ještě jistém znamená ka král pověstný svým bohatým oné ale nic o to ne po. Ale pak jsem říkal víte vám přátele co semeno pro co to strašně těžké že jako kdysi ze svět jak to budou mi dal nebo si o tak nakonec to tak s tím poutanost let ale mám ukázku dobrou u dětí. Dítě sice hračkou ale je tady byste tu hra s byste mu to rad tu vzali okamžiku by se pustí do hry. Tak by plakalo ale zachytí ji ani neví že mu berete protože on tu zač ku sám od s. Ale dívejte se tak ne aspoň na věci toho co si toto hračky nic kterého tak sil zasvěcen do vašich rukou a hrajete si s nimi z opravdovostí dítě když si začne hra tak neví o svém okolí jenom si hraje ale není to víc že hra a je to hra lásky z to není se. Je na bohu příti. Kdysi momentální hle ale za svým koho najdete u jiné hračky nic. Se kterou se zase takhle váš svým ale je vezmete tam tu kterou vám při tím nechce odpoví sic. A onoho mít učí vespod když z něho bez lásce po že oni mně žít pro tu novou na č u kterého tak také to dopadá an milosrdně v našem životě že pořád si hrajeme něčím jiným. A zapomněl na ty minulé hračky. Tak je to přírodně krásně zařízeno že naše zapomnětlivost. Způsobuje že přeci jenom to pouto není tak v tak nebe a že jsme mol že možno se z těchto pout bývá stal a to přestože od jedlé těmto poutům nám slibuje že to potom po smrti nebe tak zlé. Že třeba se ve těžko smiřoval se nemůžeme ukájet ty svoje potřeby které jsme tedy měli jak které přežívají ve jsou třebas je nižší. Než samotné věci které jsem se. Citelné ty myšlenky oni jsou jiných jaksi dívají ale směřujeme se k němu časem a ano odpoutáme svou toho kdo se po je proto že nemáme transformátor který by nám to pravil mu. Ta tenat pomíjí nebe ho svým lid ale protože on je musí novém no od pro lid. O zastaví a. Vám do kterého se mnou tisíc li se musí z již dostali. Z toho o tedy se k masek buňka medúza a já. A protože myslím že pro lékaře je to velice významná knížka ne tak i z opakuju v jenom jednu maličkost toho protože není možno od osobovat všecko be to bychom dneska tady museli přes pád. A to začnu o těch mravencích ano protože byl bůh to je velice důležitá záleží v kterou by si měl každý lékař tu vědou vším léčí pacienty. Že totiž. Není jediné tělo které je ohraničeno kůží jsou taky jiná chtěl která nemají kůži za určitých okolností či jsem si jich dokáží ze sebe ze všech údů mraveniště udělat jedno jediné tělo č a zase jím nejsou tím jediným tělem že když že jdou po své každý si dělá tu svou osobní práci jsou obyčejnými mravenci to normálními mravenčí mi zkušenosti a schopnostmi v ten tady totiž že on na i a potom později se je k tomu ještě a tím jsem na velice tobě se to krizovou dvě a ve který ten on do tak čelit v šel do který jež on vlastně objevil a mluví o tom tímto způsobem stane se najednou a že jako již. Všechny mravence milost a on mu je a oni zanechají své normální práce a začnou stavět mraveniště každý tam kde je a všichni v takovém z od ona na mysli karmy ti především lidské protože tyto dovedou takovým nebo ji máme lidské todo tak skvělým způsobem než že naši mravenci to proti dovol tolik řídilo hle a postaví byl mraveniště když me pravé že jsou tam kletby je tam věd. Dání je tam o to odpad výkalům všechno je tam zařízeno staví do ze všech stran jakkoliv dostaví jeden jediný člověk jeden po druhým něho a postaví do mraveniště taje je tedy jen dokonalým městem jsem se vším i je lidským zařízení a tak on říká nikdo nepovídal a že tady zatím nestojí nějaká inteligence společná jak která se najednou o. Mnich vzbudí a začne jednat tak která ho zase si tele hnout a když toho není zapotřebí a která to všechno kontroluje všechno to seřizuje protože nikdo z těch mravenců není schopen. Ani dva nebo tři dnem dohromady nejsou schopni se takového vyrobit ale když jejich ty tisíce tak udělají takovou stavu na kterou se pozastavujeme pro že všechny náležitosti moderní stavy a tam v těch pro pelech do oni žijou v tom musí být dobře věta ano musí tam být v proto v co vánoc všechno oním na všechno počítali ano ale jakmile do mraveniště přestal by žít je nic. Je tak o opouštějí a vrhají se na stavu o další do mraveniště a to mimochodem připomíná že tudletu schopnost měli zřejmě také as řekové když byl zanechali město krásně vystaven a miloška aby jejich nám mohla o tom říci hodně ty tam nejsou stopy po nějaké násilí oni opouštěli hotové město a postavil ho daleko potud jiné jako představě ve mravy ještě a on říká pravíš. Je pro mi budu o to o nic víc než co on říká on to za to váze svaté linka velitel ve toto o totéž také říkal před padesáti šedesáti lety ušel že se dostat nestará záležitost ale se váže on do znovu na kole objevil protože a udělal z toho lékařské závěry. A teďka říká jestliže tedy jich je tady taková nějaká inteligence. Tak o na to patrně není jenom inteligence mravenčí u všech společenských tvorů se objevuje totéž šel a u jiných. Že totiž jakmile se dají dohromady tak vytváří jedno jediné tělo. Jako by to bylo jedno tělo a pracují společně na stejném ji jako by neoddělen přesně věděli z něho hoden el protože vám mravenci zkušenosti v mládí tady řekl a oni se stále se nedotýkají jak se potkají oni nejdou okolo sebe slepě jako chodí okolo sebe lidé. Ale oni se dotýkají padlo do se tím ale oni sebe dotknou těmi předními....sou to tykadla nebo nevim co to je asi došli a zase do od dál a oni si tím že zjistí jest je to maloval jezte pro oni ještě tak to říká on ale tento pravda oni navazují fujidickou pásku kterou my řikáme v okltismu raport A ten raport si pořád posily jak udržují takže když je zapotřebí aby dostavilo mraveniště tak se po této svoje lidské spáse a impuls a oni všichni začnou stavět rozumí do tam někdo řečeno ale to bych chtěl říct že tomu rozumím z toho momentu jsem tomu dřív tak nerozuměl jsem ty mravence hodně pozoroval ale tohle to jsem tam v tom koncentráku se zbavil toho svýho života a tam jsem věděl také se jak to je. Že čím složitější organismus a člověk jez totiž ježíš na ven z ne vězte sira rady o dal co světová v obecněji z je dost teče dělat cele obecnější specie dostaneš po bral z se tam stačí dvou nebo tří je říkají že kristus jsem uprostřed nich tam deset setkají dva nebo tři ve jménu mém jsem uprostřed vás tak to říká. To znamená on prozrazuje mi o mně to poprvně řekl tam v tom koncentráku že u člověka stačila by se s pod šli dva nebo tři a tato inteligence vyšší kterou která nepostradatelná tomu říkám pomocník tohleto člověka kterého toho od od věk se probudí a začne jednat tak víte že to je rozumnější než normální nejrozumnější jednání. nejenom to ona předčí člověka po všech stránkách a jakmile se zase rozejdou ty dva samozřejmě tat tak zase to všechno od nedostali kolejí jak to řikám proto a že lidský organismus je takovým transformátorem jak smířil čili může víte časem to pak obal ten který byl představuje vlastně schopnost transformoval všechny vesmírové síly. Takže na tom vesmíru vlastně mohu všecko a jenom tam si v klece prsty on to jedna není ještě tam po od za do vesmíru třeba z kdo tele ten inteligence kdyby nebylo tak tam byly tam se nemyslete si tytež říci atd svým knižní věděla na ty věci všichni ostatní jeho nové totiž jenom rozumem nevěřím v tom se nestarat vím o práce jsem se na ni zblízka býval jednak o škol jsem to musel překládal a jednak ve školství tam toho b-to bylo ubohé ale v škodovce to klapalo že totiž jak se si dali dohromady než je každý něco navíc to je pravda ale oni jednou mít novou kvalitu která v tom by nebylo kdyby každý pracoval sám kdo o tuto novou povalit tu může ji i v lékařství to on tam ve do říkával. Nová a on to znamená uzdravení člověka. Ten tam totiž ježíš kristus jasně ukazuje na všech stránkách toho svýho zázračnýho tříletýho života žen nemohl k tomu zázraku být sám. Že tomu potřeboval toho pacienta nutně. Kde ten pacient byl nepřijde byl k němu tím způsobem jak on věděl že se připojit tak tak by se do ode na žilo ten za za by se byl nekonal on totiž nejde o zázrak on je ode o tuhletu inteligenci která je základem všeho jenomže oni nevíme ani neumíme i kdyby ku co protože takhle bez hodné me jak by to že u tohoto o ježíši kristu aby seděli že jsem tak je schod nebe jak on si to se staral o ty věděl že se. Vás pacientem shodnout přijde za ji člověk nebo dva slepci a říkají pane my jdeme do tebou který tam co chtějí aby do doby z vás bude vše z naší slepoty. A on říká vy mně věříte ano my věříme tak. vás vyléčí přede si tedy uzdravil slepoty znovu proto do pátého opakovat ne oni to u pod říkají. A co to je on se chopí jejich vůle její vůle a touhu působí na tu inteligenci nic. Tak kterou se nedá na tu tu veliteli jen za to rozené působit osobní vůlí. Nýbrž vzdání se vůle oni donutil aby se vzdali vůle. Oni si psali s tím být uzdraveni ale teď tuš dodali do rukou již je bez to musí psal protože bude v jeho rukou rozumí ten kdo se. to není záležitost toto by byl lekla věděl. A jakmile je to za do z toho ježíše tím viděli protože toho předního o jde li si li pozici to rozdílem oproti nám na ale prosím to se člověk může tak natrénovat na tohleto. Protože to je to dvojí základna pro porozumět pro věci porod lidská na pravé ve vědomí a praktická základna je ve vůli takže třebas vládnout věty dvě základní tohle lidskou si řekneme a praktickou to si neřekneme to musíte každý dělat sám tu teoretickou se to se dá--úplně ale tím praseti nenaučí člověk to si musí sám o z tam se musí do toho dostat čili. Teď je když to mu zavřela by vám řekl na ale je tam jsem modlíme otčenáš je jsi na nebesích. Posvědcej nejenom tvé při království tvé promiňte že je to zdánlivě kdy ses měl na to ne by se tím tupé protože jsem teďka vysvětloval abyste věděli že v tomhletom řádu který je tam stanoven je obsažen i nám ho jako po užít před ježíš kristus všude říkal velitel především králoství boží. Najednou když tam ten řád uvádí poslu takové posloupnost jako to být předřazuje před to hledání království božího přijď království tvé buď-né buď vůle tvá ale on tam dává posvěcením nemocné. Při království tvé buď vůle svátek také to jde s nebo ne to je úžasně lehce tedy si ani netroufal dobří řím dokud jsem si nebyl vědom že to je ten věda na pokraj toho porozumění těmto věcem a ve s tou tu snad smí prozradit. Protože tam modlíme otče náš především. Ne otče můj na sto modlit mám tu může od za sebe ne ne tedy pak ne protože i když jsem si jasně rozlišoval otce fysiologický om mocného lidského a od se nebes to znamená tvůrce všeho tehdy za jeho dob a a on mluví-mluvil k tehdejším lidem toho boha považovali za tvůrce. ovšem dělali tu chybu tu von ovšem se nedopouštěl chyby to bylo vidět že o jednání dělali tu chybu že si mysleli že pánbuh to stvořil a vodešel vod toho kdežto pánbůh pořád tvoří von je tvůrcem to je jako je v existenci jsem tak taky je tvůrce nese tvůrcem stává nějaké tvoření se ničím nestává tím že von najednou začal tvořit z čista jasna že on soustavně. Věčně o z aby bych chvilinku přestal tvořit takto všechno cesy jako památka karet upozorňovat na to. Takže on říká napřed před tím při království tvé. Posvěcej jméno se tak teďka může si klidně vysvětlit se to po si že semeno do protože rozumíme co oni mysleli pod tím otčenáš tvůrce tu bůh učí činnost čili jestliže nejsi tvůrčím způsobem činný napřed Nemůžeš chtít aby se vrátilo králoství boží. A toto je rozpracoval je to v zapři sama sebe a následuj mne. Protože to je vlastně to nejvyšší tvůrčí úsilí, když člověk sebezapírá. Mně při tomhletom říkali, jak s to byl měl říkal mně.