Karel Makoň: 84-01B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jakým tvůrcem jsem... způsobem jsem tam tvůrčím způsobem živ nebo činný? Nijak. Jsem říkal: "Největší tvůrčí silou je láska k bližnímu." Ne? Tam se tvoří největší hodnoty. Žádné vyšší hodnoty nikde nestvoříte. Čili každý z vás máte možnost být tvůrčím způsobem činný. A Ježíš Kristus na to dbal. Protože říkal: "Milovati budeš!" On to dokonce nařizoval. A to ostatní po tom přichází samo. Protože ten základ je správně položen, že? Vyš- vykročil se pravou nohou. Správně se vyložil... vykročil. No a teď. Jestliže tedy člověk je tvůrčím způsobem činný, co to znamená? s jsou do po lásko tu tu bych to dělal osel atd tím obecně řečeno tady to chtěla totiž trošičku když dovolíte rozvést Řekl jsem vám, že porozumění těchto věcí může procházet na úrovni úrov na úrovni rozumu tomu se rozumět tím že ten že porozumí li se to manipulace z vědomím zpráva je proces vědomím a co si všechno souvisí. Tomu mohu detailně rozumět kdo jsou o tom kolik na bavila může bez to dostal detailně rozpitvat jaká zase do toho vědomí ale nebudu se tím zabývat teď prožitek mířím k tomu druhému bodu. A této stránka praktická. Ráje je zajímavější po stránce že se provádět jedině tím člověkem. Který si přeje z toho nebo pout tvůrčí činností se dostat někam dále než kde je. A každý postem samo jsou oni protože třebas přeje od uzdravit se taky dostat se dál kdosi se o to právo do tak do se dal ovšem čidla hodnější představa o něčem tím je to horší protože člověk je tam totiž nedosahuje něco o čem říkám že to mlhavé ten nelze čemu na říkám zaujatost. Jako my za udělat pro něco e oči nemám jasnou představu co to je a za čím projdu kam mířím. Tato vědec třebas když šel něco zkoumá tak na představu kam míří tam s tím si dojít deme tomu manželek jo vyd tušili že jsem tady byl také za ten nebo na to tak věděli kam jdou dne a protože tak je to se všemi i techniky dělal ve že oni jdou za nějakým novým cílem. Ale jestliže člověk představu o boha jako bytost. Tak el to samozřejmě ho nikdy nepřivede takové zaujatosti. Která by dostačovala k tomu aby si nemusel pomáhá vydatně technikou a zastávat technikou to co by měla zastat zaujatost. Ovšem když to děláte vždycky proseb jako indové ses proto od obor nic si pět tisíc let to vědí jak na to technikou do tou technikou. Tak to ve strašně o málo to co u tohle toho člověka že řek bych okamžitě a pokud o nemá zničit tak dejme tomu. To co probíhal mělo dva měsíce takto ten víš ten cestu takto u toho kdo to proto dvacet let při nejlepší technice protože při tom není možná pravá zaujatost. Ode zaujatost prostředečně ve zaujat jenom tou technikou když on například radžajogin soustřeďuje do páteře. A představuje silou pro z s nějakými plátky nějakou barvou přeříkávat tam v tom středisku nějaké slabiky. To je z udržování vědomí. Je jasné z budování vědomí za tu cenu že měl novou jakou v vědomí se jim potom rozšíří el řek bych. Že kdybych si to mohl dovolit promiňte bude dokola vedou novou ale pro vás to bude velice tak přijatelné je to jako sled školu. Komu trest ne ne o uvolnění jako do nezpůsobuje za zrání určité z ano ale tele tak jak radí nad tím rozepnout tím je daleko větší než ten nese svět ve zelený že tou komu bere sví a tím vzniká pod hlazení. A tady také ten ind sto z napřed jak to kuje veta radu čím metoda na tom vtěluje el nebudeš tomase že oni to všechno do takle že to rozkouskovává měla potom zase ještě ty kousky rozkouskovává v teple pak dodávají dohromady atd protože strašně pomalé o tom mnoho pacientů zemře tedy když to takhle dělají on co on neděle my všichni říkají oni dělají test vy ve se bez toho nemohou vejít ne. Tady se ode na to jen za lidskou dále jestli věděla protože ona vede vršku jinak ona neviděla přesní ono co o tom říkal vůbec o tom nemá páru ale ono to bez na svět tak jak to teďka budu říkat tak Tak ona, zatím ji nechám stranou, řekl jsem že to vlastně správná manipulace z vůlí jsem pro naznačil. U těch slepých, který chtěli být uzdraveni Totiž oni se museli vzdát své vůle, ale které vůle? Tady musí přesně člověk rozlišovat vůli, Která hrne vodu na vlastní mlýn, a musí rozlišovat od vůle, která si přeje následovat vůli boží. Toto von docílil jedním tahem, ten Ježíš Kristus. Že následovali jeho vůli neboť m- svoji mu předali. Svoji opustili. Je to z toho patrno, ne? Ačkoli je to velice, takový jemňounký, ne? Svoji opustili, jemu tu vůli předali a von s začal manipulovat. že dokud mu mne předáváme svoji vlastní vůli bohu. Pak nemůžeme ničím jiným uspět než technikou. by potom předáváme tu jsou vůli technice tam sejdeme tak jistej nějakým způsobem e zbavit v nějakým in někde investuje ne ale prosimvás jsme vzdálené vzdáleni ono tomu centru toho je strašně dlouho v ale v st. Říkaje dva měsíce ku dvaceti letu asi tak ten poměr pro je kdo by do takle vysvětlovali mně když vedly začátku říkali co mi za dvacet let to ji za dva měsíce. A to je proto, že máš zaujatost. mým nevíme to mi nepotřebujeme ani Tu zaujatost na sebe bere mistr, který je zaujat. A ten toho žáka vychovává k určité technice myšlení, k tomu sebevzdání, né? A na to stačí, aby věřil tomu vůdci. Kdežto na to jdeš bez víry. Ty na to jdeš na základě nějaké zkušenosti. Teď ale budu říkat klepy je ta. Jim to člověka vede z náš tu kterým který je se o které jsem před čili po mluvil projevuje jako nadlidská schopnost. Jak u těch učedníků páně v do projevovalo v tím že dělali samovolně zázraky. To byla dobyla začátek věcí to není konec samozřejmě to na přechodná fáze která rostl vel tři roky pod vedením osobním toho ježíše a pak jenom pro věci kristova zapotřebí protože ono totiž jedna věc místa že za dob ježíšových bylo třeba dělat zázraky na úrovni bytostí znamenal léčit uzdravovat. V křísit atakdále když to lékařství tedy pro nás pražské nízké úrovni ale bez. rozum a to se postavil v čelo tom veškerého řízení věcí. Že je třeba dělat zázraky na úrovni poznání aby ten rozum se dostal do těch kolejí kam patří do těch mezích které mu náležejí aby tam dělal všechno co může aby dával dálo s. Ale aby si byl dobře vědom jako třebas ani stanem že toho mějte končí. Že to není nějaká superinteligence která všechno zmůže nýbrž že to je nástroji který svou platnost v určité dimenzích a tak když tedy je toho nad lidská superinteligence co tím myslím to je jinde licet takového druhu že když se mu ve za správný konec. Tak dovede člověka z ale člověk na nad člověka překoná v něm čas a prostor. U pranu s formaci která ustavičně probíhá směrem z bezčasového středu. To jemu rád říká ekg a nic. Toto v půli abstrakt které mým kterými my říkáme kong ale ta. To všeho stvořeného když tato akce tento proces který také probíhá. Může tato su tady inteligence zvrhnout na opačný proces se to všechno zase zdali do toho středu. To je to nejvyšší užití textu dary inteligence a právě jak nadto jsem před svým kou říkal je to správná manipulace vůle s vůlí protože bych takhle ono chtít správně manipulovat s vůlí nestačí na protože je to zase vlastní vůle která a. Proto vlastnictví není schopna příliš noho věcí protože to vlastnictví za stání cestu že měl mystická něco k tomu dostal a jestliže se člověk sám sebe vzdává sám sebe opouští soustavným způsobem. A tomu jsem byl donucen tím jsem poznával správné abych se s tím byl v předškolním věku ve tam jen něco narůstá a když si toho není z počátku vědom toho potom přemůže ale jemně větší mocí než nemoc lidská. A tam a potom mně způsobí tak že on když se o tu moc o převyšují věren v když její poslušen tat tak se z z v může další kroky kterými se dostane za člověka ano. Tak to jen ve zkratce ten let se. Řeknu proto když drž něco co se s několika s říkal ono to musí být znovuzrozen promiňte protože by to tak to potom patřila kdo tam nebyl tak do ho tak těžko by s to dodal zase k sobě že zažil duše několikrát říkal tak jsem si to je ten sebezápor takhle něco nedělat něco opustit. To je možná správné ale pro zase z krav kuje na ten proces není správné o mu nová svůj život pořád horní o něco zbavovat. Pořád jeho zjednodušovat to co vyčítám těm indů v oni z kůži lou vědomí třebaže se vědou nějaké technice náleželo mystické byl tu na na tom soustředění. To je do určité míry správné ale kam to vede. Ono to na příklad u těch indů no ono do tak ve vedlo ale u těch indů dovede v extazi v samadhi a na tom síla des sama když se drž dobu sama jsem byl doby tisíc let a do tato nemohl dostat dale o tom taky dostal na co jsem slabí. Oni o jsem ho tam byl dostal. Tak i ti partyzáni jsou tam dostali sami pochopit nebe země buddha nebojím ale dramatičnosti se dostali za vlast sama. Ale tiše hrstka. On by třeba dali bylo aby taková skvělá tradice ztráta před třebas na tak začne dnem bodu. A my tedy také když chceme zdá se sama sebe musíme si uvědomovat ježíš kristus přitom při před si říká něco jiného než ti i byla za lesy kam do k do kláštera nebo do tomto říkal on říkal chcešli kdo za mnou přijít tady jsem se co to ta neslo zapři sama sebe vezmi svůj příliš každý den. A následuji. To znamená nezří chtějí se ani toho těžké ho a. Co v životě nese když a jestliže se pak nebude za pět se nic z toho nese řekneš tak potom si schopen následovat ano ale bych to ještě z důrazně jiným způsobem jak to nemusí být protože dávání těžkostí to o taky špatné člověk se nemá týrat umělý nějaký kříž. Si vymýšlet dosti toho co co na terezy je upozorňovat na toho netrapte se zbytečně ne při o dávejte ven nastat sebe utrpení ale berete všechno z rukou božích a nevybírejte si jenom sme a ku a nýbrž berte všechno skutku božích uvidíte jak v jeho rukách se to všechno není jeho. Milostí jeho milost nemůže působit tam kde mu on bez věří li mu jenom to co musí věříte tím on může disponovat takovou obrovskou moc lidská vůle. Že mu dnes věříte svůj život on na něm nemůže pracovat dál než jak by pracujete ke své fyzické smrti. Na ten jste ztrát on nemůže na tom nic měnit. Neboť když se zařazuje se tím pádem zase hned do tří jedno zákona o nižší zákonitosti než nadlidské. A ani ne lidské a tím se znáte dostat milosti dům u ku oko za oko zub za tu ba tam ve do nako zvířete v. Co bez to cesta uvědomila atd tady v tom že dnes vidíme tvrdit tak po smrt založen oni ještě přijet ve to z druhé smrti v. Ale bych radil jestliže kde od o sebezapření správný způsob seděli takhle jestli se vám zapřít a všechno mně jde samo. A nemůže se přitom zapírat všechno co mně přichází ke mně nebo co mám vykonat dětem samo jsem si že by řek symbolicky v tom při máte roku ježíšova života vstoupit do jordánu. Jsem že lidé od ruky vzdát se z víru hříchy. Zdá se svého prostředí že a odejít do jordánu mele doby do kláštera ale jenom do do jordánu. By měl potom taky ještě sice to je a. On totiž na po byl puzen duchem v ale bylo danou bůh jsem tuze nebyl to dobrovolně vykonal ježíš k s. S. Toto je ti je co se tedy dělat čím se člověk vzdávat nebo odevzdávat být nebo sebeza dělí když se nemá trýznit. bych to vzdát to je na jedné věci paní j je které někde nešlo bavili v která a jedno hodné. Když byl papež ona katolička těžce zraněn v tam let po tu do z ku ne při při tohoto k u toho člověka. Tak ona se bude za do uzdravení a zapíral své po stýkala se mnoho věcí měla na rod to nebo o tak proto odříkal ne jednáme měla chodila svatý mu přijímal jenom což hodnot co jsem byl měl to jako dokud stravy mi to stalo hodně máma kdy ne. No a začla trpět zase trpět způsobem tak neklid vím že po půl ho ku na tohoto obětování se za po že na tom zdravotně tak špatně že si vzpomněl na kam rama koně a ne že ano. Protože by mohlo říct či mně to bylo tak o dobrou věc že k dokud ona jasně než pro dokud jsem se nemodlila jsem vám toto potože nad obětovat se za něj a nezapíral jsem své. Anebo výklad do se mnoha věcí asi na klidný život. Tak jsem ho klidně se tu žila ska nemám ani možno cestu z těl když jsem vám při všech pět pohromadě i všechno ruší. Mně to chtělo všechno bolí nemám klid duševní a tak dál tato na tam nebo tady naši sice co všechno říkal. jsem říkal jiřím kola zvládne bylo nejlépe střelit. Po tolika říká v co jsme spolu vedli vy nevíte této sebezápor. Že do děláním něčeho navíc co je ne je něco něco ubrat. Něco dělat nabýt co je užitečné pro někoho pro o ale to večeři jdete někam oběd životu byla do kostela. Po si prostou máte pod právě tou kteří v praze jsem mu mysl obou nic ti si nic věděla o tom myslíte že na to výtečnost. To neni. Seděl něco co je užitečného atd cos co vás nebaví ale to by vás mělo bavit protože víte že to užitečné víte ale že takovým ví. Tak to začnete dělat a co co dělat ale jsou z tam dění či koho u skal věří na to šel soustavně. Dosud toku říkám vám klid a pokory ty potíže které se ku byli be oko vám je přicházely zvnějšku. Pro dělej lidí mimo mně kdy potíže najednou tu nejsou který se o stěhovali nejsou a tu o z od vědy odvodili o o odvedli ve jsem batři jsem prostě do po radikálně všechno pryč a čemu rase nemohla zbavit a vzorová si na kou zanechal na všechno na ne to nešlo a najednou to všechno při protože všechny ty těžkosti které máme ne. Přichází zvnějšku a čeho lidské je taky zvnějšku ukazuje čistě náhodně je také něco co přichází zvnějšku vnější činitele a to není vnitřní činitel takže tohle toho musím odbavit tím že začnu měla co ho svou vstal u mně co je užitečné. Lépe by bylo kdyby to bylo minimálně stejně užitečné pro to ještě pro někoho druhého aspoň jo. Protože mám se přitom zachovávat to co je vším co radil miluji když jako sama sebe ne víc ne méně prosimvás ne ne vně ne víc pozorná. Kdybyste milovala toho milovali toho bližního víc než sebe zase se dopustil chyby jako při tím zase nastane utrpení zase světech tělo kdokoliv byl on bude vám o bohu jsou u moc to nebo co bude to ve li od zase bych síla el. Že víte jsem to ta je ty v tom okamžiku toho vzdání života o stavu viděl celistvě. I tu tyto vedlejší věci vzdáleně nesou visící jsem viděl v souvislosti. Jako ty mravenci vidí v souvislosti všechno co se na z tam jen mraveniště provést žít téže některý z těch mravenců do vůbec hlavě. Že on jak to souvisí s tím celkem vůbec panna maria nepotřebovali dělat kterak se to může ba řekl z narodí syn boží když ona může nepoznává nepoznává a narodil své. To není to hlavně z viděli proč je pro ta nýbrž aby se ta dělali rozumí tyto se tak dělají a proto postavím nádherné mraveništi a když to takhle pole toho návodu ve nedělat dostaneme se ji vědomě do věčného života. Ale upozorňuju vás na jednu věc mravenci nám buďtež vzorem. Nikdo z těch dva jsem svou neví co velikého ses ta když jsem těch sedumnáct do těch se tohoto mostu třináct roků a vůlí jsem jednal správně na že jsem se když to šlo tak se hleděl co se to stát nosí něco stavělo. A najednou v těch sedmnácti letech past tam např se mnou byla hotova. Nezoufejte si nikdy když nevíte že se něco staví této nejhorší co by se mohlo stát že se to mohly pozorovat. Protože by ses v každém stádiu stavy v tom své lidi kdybyste nevěděli co ještě přít dál to nikdo neví z nás. Neznáme plány boží nejsme kam to s námi žijí co ten příbytek u boha o tom nemáme pánem třeba tep takýs se nějaký ten pro udělenou proto jsem neměl o tom žádnou nikdy představu. Jestli nikde ne přejdu mít. Jako všichni přes si myslím že vy se snažili pracně op představu indové si před pracně. Snaží o představu o bohu. Tak pak mně říkal že poznáš nepřestane potom bez tam se chudá ty se musí provazy tou představou tvé rovná práce. Ve pak aby pánbůh ta láska li zbavil jako dejme tomu budu u těch učit účet učedníků to je zbavit ji víry v jeho měli samotné víry měli tu dost vyspělá věc která je vedla širokého jenom tři roky. to nešlo. Museli být se zbavit naděje na spásu po se zaručen zbavili žili svýho mistra tu potupně umírat dne a nově se víry měli toto taky zbavili to dokázal bez maje to zahrál bezvadně. A ukazuje ten princip. Podle jakého se to děje prosimvás toto jsem tam pochopil jak by byl bratr by odešel z tohoto života aby to aspoň několika lidem nebylo jasno. To pořád a než tam jdou promiňte mně to protože věřím že za se vám tam něco tomu při tápe ne ne když to říkám znovu stejné protože rostou potřebě pořád om protože člověk všechno ustavičně polidšťuje atom podle sebe zradí na úroveň kde to nemá ten om z věčnosti. A mně ten pud z muss v protože na rozdíl od křesťanských mystiků a e e nepovažuju za věčný život za blaženost nýbrž za věčné dosahování ne za dosažení a čím je člověk blíž tomu dosažení tím dokonaleji dosahuje a tím jeho poutanost. Tato dosahování taky intezivní vší. Že s tím jsou vyšší nějaká blaženost nepochopitelná vedlejší pravdu že si děl v tom snu fa potom muselo který si řídil a. Ale tak aby tam nás síly ale že. Tak to je tvoje mnoho značné z mnoha vlastnosti máme více jedno. Ale pak podružná se dají vést tím do řídí rozumíme si máš nějakou ústřední nějaký ústřední úkol nebo za v ale co se staví že se životní kam jdeš máš jaký směle tak tak i a ostatní nejsou nebezpečná. No pak jsou potřebná neboť tys tím je jež věří již. Ale stane se věčně chceš přijít do cizích krajiny s těmito a li tam je zatím tunelem do od co v tato nemůžeme o mi to řekl nebyli a tu se to stalo to je otázka řečnická a tam nemohly být jakmile projde až. Ten not temností značně přestaneš jako se oni stanou ničím v tom smyslu. Čím vedlejším ano oproti tomu toto řídí oči kteří byli vedoucí myšlence. Ale tak se dostat do cizí země znamená do země duchovní a tam a. Jeti otevřen pohled nám moudrost ha a měl s to síla je přeloženo do češtiny jsem pátá mohu to v to je nám který byl původně zasvěcen panně marii první křesťanství neboť žil v první přestat byl rád ten pro mysl za co co panně marii je to ko taky do vás dostati do neznámou za dosti. Tu začal někde el nějaký dar na svého svatý assisi a tak dále pak to šlo dál ale tím to nebylo. A tenhleten fakt kdy důležitých že moudrosti své dostaneme na tu tepre tehdy když všechno vedlejší dovedeme opustit provedeme projdeme temnotou která z toho vzniká. Protože všechno o co jsme se starali musíme v chvíli opustit. Tuto svou přitom tu o to jáčka tomu o čem moje vědomosti tu jsou do klid jinak dávat že mých tak vědec si to všechno musíme opustit abychom se ocitli v z cizí krajině. Tam jsou samozřejmě možnosti dvojí i tam mohu něco na kupovat ale nebo mohu se že z moudrosti. Kdybys zastupovat by se kdyby se jako k je tam s něčeho zmocňovat zase vyšším způsobem vlastnit tak bych se dopouštěl stejné chyby nebo obdobné chyby jako dříve když se měl tu u těch jáček ano. Doporučuje se nic tam kupovat taky stavu tekou byl no to je pořádku neboť ten se jsem byl na vodní tak s tam nebo z koupit ale věřil v tom bylo živý trh a že i ti duchovní lidé a na po lidovou vlastnit kým způsobem v aby tam z toho něco no. Kdežto tento nadto nesprávně tady řečeno že pohledem ten patří k tomu k čemu zde a to z toho si nic z nebe pro sebe jestliže v tom snu nevím při to bylo v tom v s v ale bych řek že v tom snu byla ta o podle větší než ve skutečnosti. Tak je to pro toho že ta ústřední moudrost je větší než jak síly že před tam textu tak vím tedy že taky v dosyta všechno per. Za to v tato teorii že například u za nepředcházela tak se tak si z chrámu praxe předcházela to li ta pracně dávám toho vady tu teorie na na není to nic z úplného a je mi dovoleno tu teorii tomu přidat a teprve proto a tehdy když jsem se dostal do takového stádia vývoje že beru však s. Koho z rukou boží protože jsem si vědom toho. Že všechno ustavičně z boha ten mám li i moje vědomí as tím související schopnosti u úsek na kterém jsem schopen pracovat kdyby totiž nebyl tady zdroj tak nemůže být následku následek nohy v tom třebas ten se rád ovšem říkáte. Když nevím za tohle tou zde svítící žáru v kou jinak ale která v na nic neubere na svítí hostitele dával v ky ne tak. Ale věřte mi že také se nic nestane když víte že zatím nějaká ale ta nemusí že ze svý všímat. Ale můžete být navíc tam v těch činnost že ustavičně z rukou božích ji berete to co se s vámi děje a po této stránce je tato dvě dobra. Že totiž je to jste si vědomi toho nebo víte že správné uznávat tento za správné že pořád vámi v několikerým způsobem a na všech pře tak zvaných osoba božských. To znamená na tvůrčí činnosti která pro pít děláte karma jedním proces. Na spasitelské úloze je k která se kterou se je ustavičně za své jak dostáváte k němu aniž víte jak aniž to co pociťujete že pocit do vaně vedli na to z trestu by ty za to co pacient pocítil toho mám není a že mu musíme dát na to co nám říkají lid z cesty je. Ale třetí že podít víme také na tom osvěcování. Je že když o něčem něco z né. Nebo něco víc chápeme jako cesta ani nejenom o rozumově tak to nemůže být na škodu podílení se na před tím božské osobě upozorňoval protože to je to nejhroznější v to v křesťanství viděli z toho pána boha ve svém snu funkce převedli na osoby ne. Toto osobní pojetí byl to je degradace návodem si do sis to všechno dáváme předěl s kým říci člověkem ba jít dál toto byl s tím že řekl nemám rozvedl nemůže podoba tohoto po svou wu od tomu nejde prostě mně by to taky nešlo jak jsem ho za osobu nepovažovat proto ve pod zrozovat za chybu že bylo zakázáno věřit na boha protože mi věřila osobního boha kdežto jsem věřil jsem když mysl si že nevěřil v ale zase fakticky věřil v na nějaké ven. Děním které jsem se neděl odkud kde ne. A že do něho poskytuje al založen to nebylo spojeno s jakou představou po boku jako osobě to vůbec ne. Když tady byl fakt vedení tak to je asi jich že všechno co bych k tomu chtěl říct spise v jestli jsem tam mluvil o zaujatosti v v v v v v ve více z může být než jakkoliv technika toho indická třebas o na že od lidská ano nebo představivost atakdále na hlavě představivost a. Tak to byla opravdu ukázka zcela obráceného postupu než jakým se normálně postupuje když ty třebas dejme tomu vykládá ve škole něco posluchačů an hledí žít z budit zájem na snažíš se byli zaujati. Jsou zaujati proto str říkala skvěle. A takže proto přít že z tato chyb než ne že oni třebas tat uznají do za potřebné ne. A ten v. Potom do za jenom poslouchal jak sto učí snáze než kdyby se to museli učit jenom z knížky a tu zaujatost pro to s s s s s s si z nich nezískal daleko důležitější je u nich získat tu zaujatost pro věc. Než je nutit nosu li toto odtamtud tam. Protože jsou li zaujetím zem to rostl jdou ještě víc a k bohu to jsem to přeháněl dal od ten pravý byto tak udělal ano. když jsem byl na to zaujetí pro ty přírodě ve jsou do proto víc než normálně ode ten tamto chtěl ano daleko víc. Že po prosto ukázat tak jak zůstati li tu sto spisy z přírodních věd který si sám vyrobil. Jak se psí sem vědecký něk vzal do kdo též tuto toto divná syna. Protože jsem byl zaujat tou věcí a pro jsem byl na udělat protože jsem měl kam to rad kterými nedovedl podat. Ale to nebylo jenom země ale je tady byly dva důvody je takže jsem měl v přírodě kterou my tam ukazoval vědeckého hlediska přístup jiný než normální člověk jsem liší přírodu miloval ne se z toho přírodního ráje byl vytržen násilí mr jsem do těch semen se nad v k ten kam to je tam po vědecké vědy zase nazpátek dostal tím vědeckým přístupem k je to se znovu osvětlovat z jiné strany co o do byl velice vděčen. Noho věcí napovídal co jsem jako předvídal nebo o tom dali na vědomost co chci tvorové daleko nižší než člověk tak takle jsem normálně získává zaujatost tak hle ale my případě to přeci jenom jinak to jsem získal toto pro přírodní vědy v v ale by se musel o to opustit neboť tak to získaná zaujatost není ta pravá za do to s po která tady mluvím. Ta pravá zaujatost se získává sebezáporem jestliže sebeza su tak to zrovna v tom směru kde jsem se zapřel tam najdu nové světlo které otevře vrata do zaujatosti ta bych to řekl takhle promiňte tomu se se trati jsou zkušenosti. Tak nejde kdy ty lékaři zbavili pocitu tělesnosti několikrát za sebou v samo co musel podstoupit aby se zbláznil bolestí. A jestliže potom dycky jsem znovu musel začínat pracně budovat poměr k tomuto světu. Když jsem vodtamtud vyšel an v pracně protože vono mi to tak dobře nešlo jako před ti. I ten poměr k světu byl absolutně byl raněn byl jsem žil pro pravé dítě které se hlásilo světu ve a do dobývat tento svět k s kořistnicky pro sebe. to od chvíle museli nutit abych a to světě je stal naživu asi tak. El takže ukázalo se je. Že jsem najednou vůli ten toho nedobrovolného od osobní. Nedobrovolného sebezáporu získal zaujatost pro něco jiného než pro plný žaludek a než pro život jenom s v tomto světě bez ohledu na to nové poznání ta zaujatost způsob vzdát. Toho odsobnění to ten sebezápor třebaže uměle navozený způsobil určité poznání které se projevilo tím že jsem chtěl znát správné ano a řídil jsem se dím to poznání ale víte dvě fáze nebo vjem vedle sebe ruku v ruce spolu kráčející věci. Že chci třebas jednat správně a mám moc správně jednat. Ani jedno není mohou vůlí ani jednou není ani novým mohou silou že chci to jenom způsob jak jsem škodu. jsem to nechtěl to poznání které ve mně vzniklo způsobovalo tu zaujatost pro správné jsem to jenom vyhovoval co se nám podvoloval se při do byl trpný. Této první stránkách a druhá věc ve se přitom aktivní v tom smyslu že z trpnosti vycházela úžasná síla to uskutečnit a to se muselo u snažit aktivitou pase musel proti sobě jednat abych udělal to co bylo správné neboť on se mi to třebas než bylo to bylo příjemné od bylo bibli do při když na příklad být dále pivo ne že být velice chutnalo. jsem říkal všem si přát do ho do toto říkám protože jsem se dbala nezačla na mozkové to byl ten první moment ale potom to nebyl nevlastní starost o tudleto nýbrž pak to byly jasný zákaz že správné nepít. A koho ano. No tak to bylo správné to je relativní pravda na to na tu fázi. Vývojovou tak to bylo správné nejí maso od doby jsem se do řek maso po o to nějak ve osou on za nevím ale jsem vědomě maso najedl žen. To bylo relativně správné pro tuto ho. Čím to bylo způsobeno to o způsob nějakým poznáním co nesprávné a nejenom tím po za ni ale také pomocí to uskutečnit přes tu chuť třebas potom by mu přes tu toho kusého napít jo. jsem skal uvědomuju jak dospělý kde jsou u tebe jako třebas svítí chop pohlavní popudu daleko více než zvířata tat tak si říkám jakou milost jsem měl od boha. Že jsem mohl tvoje ty věci v sobě překonat ovšem jeho mocí pochopitelně jsem si žila nemám zvířete tak dobré jako byla o s to je dobré jako bytost víře. Jenomže jak jsem věděl že správného na poslouchat tohoto velkou práci hodno poslouchat naštěstí jsem měl po ruce tu moc ho poslouchat ne protože tady byla zaujatost tomu správností tím co je správné a když jsem potom v sedumnácti letech zavrhl celý tento systém. Jako lidští marný zbytečný el nepravý nesprávný to bylo zase chyba v mysli co nebo tak. Ale do sto podle li potřebovat takle viděl co se odvrátil od toho jsem říkal jak jsem mohl žít bez boha jak jsem nevěděli jak to jsem nevěděl že mi že v život bez boha není tím pravým životem teďka jsem. Kdybych bez něho žil kdybych na něho nedbal bych je odešel li by je mu nepatřil svým životem kdyby dělal jenom to co nesprávné to bylo málo musím jemu patřit v z tu pak si tím že jsem třebas správné bez o na svou vlastní vůli dělo co na nevěděla že to on který vede ne je to zase před stupínek ale za ty jediný že jsem mu to pacienti se jsem věděl že musím jednat. Tak jak si to vyžaduje ta vyšší přirozenost že jiní náležíme on je naším otcem a jemu patří na život že tak jsem byl v tom prvním za pod ku pro ty z mu. Potom vidění ne k tomu jdou do ochoten se za atd nože by z toho zrodu ale nevíš ten být bez pak z toho prost nebylo jedno co ten život se svým stále. Matka u zachránce krmila těch osudný proto osudný. Musela krmit musem napájet své ukládat na lože dáno a za těch osm dní jsem ho konečně získal prostředek. Viděl jsem začal se jen o prostředku kterým jsem to doka vás jinak než zbavování se života. Totiž se člověk může ano. Odříkat sám sebe zapřít nejlépe mystické koncentraci jsem se dověděl že to daleko lepší sebezápor za by tam toho nebo onoho lidského patří ani řešení kdežto toto v on tento sebezapíral světel totální řešení. Tam se může i za s vlastním tělem odejít ne takže jsem si z vlastním tělem v koncentraci ta odcházel k tomu bohu jasem prostě. To bylo dohody jsem nechtěl říci bez něho ne tak jsem tam prostě šel celý k němu. Prosimvás to byla zaujatost nad kterou vyšší vůbec jsem nepoznal kvalitativně ano ale kvantitativně ale pak za ty jem mnohem vyšší jsem poznal v potom jak jsem se s vám je za být v tom vlak tak by vyšší s zaujatost. Že když jsem najednou poznal celek učení ježíše krista v jeho v tajném do stupně z tajném smyslů tak kdy byl tak.