Karel Makoň: 84-02A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nebo komentoval jsem tak bych se nedostal ke konci z tom komentáři rezignuje na tom tyto věci vypsat v jenom pořád se vracím k základní pravdě a tu pořád omílám to mi musíte prominout protože z vím že nestačím na ty po tom mostě že bylo zbytečné kdybych že taky líčil pro že oni vyplývají z toho základu ano. Jsi ty podobnosti každý musí po svém el se tím musí dopracovat abych nic te u bylo na základní zaujatosti aby se nám bude zjevil nějaké větší pravdě které by se chopil a ta kterou o tom by sto na příkladem tomu ve věta si to. To byla chyba kdybych byl teďka ve věta jsem ano. To nemá degradace nebo promiňte kdybych se teď například modlila. Kdybych se ještě dneska modlil jak se modlí lidé tak to je pro hotový duchovní pád protože buď z se pochopil jak se modlit životem ale po jsem to nepochopil se to nepochopilo jak jsou modly do tak se musel modlit. Pak musí dělat koncentraci všechno se do padesát let ale v tom momentu jak jsem pochopil jak se modlit životem například teď se modlim. Tak tohleto nedělám ani z znova o modlitby přes ústa ne přenosu ano po že by si dokazoval. Že než tím co je ten život neboť čím že být modlitbou se liší není. Třebas jenom minut ku tak se protiví tak sedím na dvou židlích kdybych se při na wattse hodin modlil a jednu hodinu spala. Takový je hodinou spát on se provinil jest činnosti rodinám modlitby před to jsem bohu nepatřil o jsem za ním nešel. Ovšem je eště otázka kvality modlitby jestli to není jenom prosebná modlitba jestli je to modlitba kerou se odevzdávm bohu co oka se proto vyšší modlitba odevzdání bohu když třebas oni se odevzdal boha pak se neodevzdával tam je mezera a pro tu mr za dobu jste na dvou živých musím se modlit ve spánku i vy dělo s ti ano pořád tak jako bych se vůbec nemodlil to mně musí být tak přirozené jako jsem předtím jedl jenom. Byl a měl se dobře. A dělal všechno pro sebe no a teď se ode chce abych jenom tou měrou udělal pro sebe jako pro bližního lid aby sedět a to není z věděl určitých to je v zření skutečnosti že cokoli jste silnými v mu z bratřích mých mně jste učinili že a to mně mu. Z kříže li prominout se například raději dívám nám může než na ženy se ženy líbí líp než mužové ale voni to považujou zaručeně za sprosté že se dívám najíst tělo to protože si myslí z do po do zas proste proto o to s o to se jako bojím se na podívat protože když tou li tak jsem z by dívám bez post týž. Protože do tento les v se v tobě modlit na ty si jsem ti rozumíš. A tím se mi možná daří po dál nebi no to se mi to podařilo to je vedlejší je otázka vůle boží a tak taky svýho postoje tím se možná daří. Aby on v tobě žil více do z živ takže dejme tomu toho po rozchodu se mnou musíš ještě cítit že srdce hoří jestli nehoří jsem to špatně je to moje chyba potože jsem se vo to snažil abych v tobě děl ano. Takže jaká je teďka moje zaujat st moje zaujatost je proto dílo a proto dílo boží že bůh na nás všechny postavil jsem od toho života abychom k jeho dílu pokračovat kdyby on zůstali jenom na nebi v tom si dokonalém stavu ale on zase svého syna aby se to je to nic nevěděli ale protože je to věčná záleží. Tos. Toho spasitele ustavičně posílá is kr z i s pro z vás. A i svého osvětitele is kr z jiskru z vás tak prosím to je život modlitby. On takle jedná s trpí také v nás se znovuzrozuje pro nás pro nás přišel. Pro nás nemocné ne tak jsem to jsem si nějaké jsem ji nazval jiřinka krycim jménem ne o. paní když níž čech která se modlila za papeže. A začal trpět za těch. Tak bych moh mluvit ještě o nějakém rychlý kovy zase mluvil dříve je tato tam není znamenat tak tam když do znamená k tomu abych posílit ten by názor že si protiřečí ano o to se musím posílit ještě v abych tomu vyvrátit totéž slabý případ. Ale bez dejme si toho listy říká ty dokud do rukou indů tak mu všechno šlo kupředu krásně bez potíží bez životních nebezpečí že-poznání zůstalo ale jednoho nemohu ti indové řekli. My jsme v tobě provedli očistu všech tří těl jak to teďka nebudu říkat co dosud tytež těla ano. A více nemůžeme. Teď to ostatní musí udělat u tebe ježíš kristus. Mysleti vzdáváme si je vzdáváme a předáváme ti ježíši kristu ó a on viděl nic víc než viděl ku ku která byla podávána ano a myslel si že totiž kristus. Tutéž ruku viděl to jeho přítel věk který se mnou jednal potom vrací králové atd teď je to v nad opera všechno ve do písemně abych tomu rozumět co voni zažívali. Ale jakmile tenhleten na rychlík. Se chopil to ježíše krista tak nás za jím stala voda a po podobu o tom vstupu o učila. do utrpení ale tak strašné také nekončilo do smrti. Protože ten ten ale ježíš kristus na něm chtěl sebe za po sebezápor rozum zvlášt o způsobu sebezápor tak velký že to na men jenom o očistě nějakých při těla. Ale vede to k očis-vede to k poznání mimochodem indové s co to že mám k nim velikou ho v tu postará se poznání jsou úžasně pozadu oproti tomu co hlásal ježíš kristus na to to poznání je tam úžasně dopracováno. všem za symbolice může to bože symbolické vím že to řízen jehova co mu taky nerozuměl. Mater v tom taky rozum a že on z toho nevyčetl el as důležitost toho sebezáporu o z toho nevyčetl protože poznání navíc o b bych tomu o ty indové učili je možné jenom tehdy když sám sebe člověk za před a v tom nejlepším co v sobě tak dejme tomu to řeknu to jsem o tom ježíši protože ten nemohu jestliže ten ježíš je tři prvky. Chránil proti veškerému zlu. Všechno jim dával na to již hotové oni mohli dělat zázraky. Nikdo jim v tom nebránil nikdo jen nepronásledoval nic jim nechybělo měli pořád co jíst o jich rodiny bylo postaráno. Nakonec když mysl tak to ne se do toho stavu nebe tak platí co říká asi že v tomto stavu z těch tří křesťanských ctností víra na dělá z nemá další funkční oprávněnost naděje a víra. Proto musí odpadnout musí přesto jsou v zpočátku nepostradatelnými ctnostmi na křesťanské cestě nepostradatelný opakuj to podtrhuju ale pak musí odpadnout on to dokázal tím že si vstoupil na potupným kříž. Veškerou moc kterou předtím měl ztratil v jejich očích takže když spasitel sám s prací veškerou moc. A kde kladou vám na obyčejného lotra který tam vedle něho taky měl atd taky vzal bídou zvířecí smrtí tak kde jejich spása a kdyby víra toho mistra je tak rázem zbavil veškerých těch toho. dvou nebo všech těch dvou ctností křesťanských a s tam měl to na jiném principu než na víře a vás nad a snad a s koně vyprázdnil a jedině toho jana nevyprázdnil protože ten byl svou láskou a z ti ta prázdnota jen zlý na. A kvalitu a kvalitu lásky tu mu nechal ano takže sám byl na kříži atd trpěla a svatý jan pod křížem netrpěl s ním na kříži ale byl láskyplně s ním spojen. Láska překl mohla toho utrpení na kříži tady prosím je zase další takový moment který skvěle doplňuje to co před tím jsem řekl o sebezáporu. Láska je li věčně sebe za k tomu li že to se ale před tím říkal před tím bílé přednášce dneska že jo. Že milovat je největší tvůrčí síla atakdále miluj že to dokonce ježíš musel nařizovat dokonce se od že bez tohoto nejde se dostat dál než než ti indové. To vím nepotřebuje. Jakápak byla láska toho totapuriho k tomu do si odpálil od jeho o mně. Po svatého pak v ku. Se na něho o po sil a vyhnal ho noho nu svým způsobem rama protože on říkal prosím a to si mysíte ses dostal za a. Ten můj stupeň poznání. Kdy jsem to všechno bral obrazně a tyto vedeš bez obrazně. Oko za styděl utekla skal o něm nebylo vůbec sladkou ale takhle na tom indie jo v moderní ta oni totiž nepochopili vše krista někteří bez dělám to pochopil protože tak budil po zlámali nohy k tomu abych to psalo ten komentář. Protože říkal musíš že když si zdali jednoho do jeho vleku jsem dostal jedem toho sebevzdání o sebezáporu o své vynuceného el tak musíš šel z z toho něco říct těm lidem přeci to není možný abych si to nechal pro sebe to uznávám že a na tak ten sebezáporu prosím je postaven zaručeně na předběžném poznání a poznání je s po strana předběžném sebezáporu. Jednou rukou ruce s druhým be tím že mi i když si to ovšem neuvědomujeme. A teď je to pro mít nebudu takhle mluvit. Tím že se ocitáme na tomto světě a to bych nerad vysvětloval tou ode nechtěli. Tím že se od tam na tom světě tak se po do vámi ježíši kristu el v po do budeme jsem největší mu sebezáporu přes přichází ve od otce jakmile si jednou vzpomene temného otcovský tu v chvíli své postavení budete o žal za hrozné vězení a budete z něho utíkat ze sebelásky třebas utíkat Říkat si bych byl u toho otcem nejhorším služebníkem nejposlednějším tak než se měli i než tady v tom vězení největší neštěstí člověka je v tom že toto necítí takhle. Si není vědom že vězněna kdežto jsem v v tom předškolním věku si byl dost jasně vědom toho---těch lékařů tento sebezáporu že jsem vězněm v tom prostí protože jakmile jsem z nejednal správně cítil jsem se li proviněním jakoby v okovech. Jak jsem jednat správně ko okovy okovy byly rozvázány k dalšímu poznání správného. Dalším kroku ku před a tak to šlo dál to že po ničem od ta anebo tady líčit. Tak ono je opravdu těžko žid co napřed co potom v tom světě všechny závislosti. Příčiny a následky. Jsou tak dokonale dohromady spojeno že pokud neznáš první příčinou všeho. Tak můžeš cokoliv před tady čemukoliv a to kolik po tady čemukoliv nikdy se nedopustíš chyby chyby se dopustíš jenom tehdy když si nejsi vědom toho. Že celému moje vědomí pochází od boha ustavičně je udržováno. Vědomí božím je protože mám vědomí toho prostým je ta tak je to způsobeno tím že on si ho skrze uvědomuje jestliže mám nějakou lásku učí čemukoliv taky domino proto že on skrze miluje on do který miluje jest jsem schopen cokoliv učinit tak jenom protože on dát sílu k tomu činu. Že všechno co dělám zřejmě mi to připadat to dělám já. To je jeho most on je činitelem oni milujícím on je poznávající jo. A to je velice nadějné protože. Tady se bych se znovu vrátil ramakrišnovi aspon měl si na to jak zaplesal. Ten na. Tanečník pod tím stromem když narada řekl jenom tolikrát převtělí kolik těch těch listů na tom stromě. A to že zaplesal okamžitě byl spasen víte jak se baví těl je toho a co nás odděluje od boha velice stravy jinak protože jak jsme si ji pro plavete jedno a tak jsem nevědí máte jenom znám jako na nás chtěl. Takže se nebojíte v něčem odporovat jedná že pak který tím před se na bar klid to co říkám. To nejde k podstatě věci do věci je v tom středu která ničí o tom se nedá vůbec mluvit to je jediné konkretní to nic. a z toho všechna abstrakta kterým jsou pletly protože který zažíváme z toho pocházejí je to abstraktum vědomí je to abstraktum lásky je to abstraktum poznání to jsou specializovaná abstrakta ustala abstrakta abstrakta z konkretnosti toho nic taky není představitelné že by v tom nic mohlo být všechno kdyby to opravdu nebylo nic. To se nam musí lidsky jevit jako nic všem to je kvalita to je úžasná kvalita my se nikam se všechno nevejde do toho nic a z ničeho nemůže všechno vyvěrat než dohonit to musí být řek bych v nech nestranné. Protože dovětky nestranné nesmí ničemu protěžovat nesmí být na straně ničeho proto ty lidi tam jste daly marně prosil boha o pomoc nepomohl on není na straně trpícího jenom oni nad na to je taky toho toho nespravedlivě trestá. On není není na straně mnoho ale staví se na stranu druhého ten pád on miluje pravdu a pravda je ta že když si ve stádiu vývoje přírodních zákonitostí v tak jsem nemůžeš ale nesmí z toho vymknout protože by ses ocitl mimo jeho stvořena to nejde ten bude se ocitneš nad tím nemůžeš do toho spadnout nazpátek. Marně se od víte jsou ti to chtění čili kde jsou tvoje starosti po že když to všechno co zbytečné a nebylo to z do to všechno na úrovni přírodní ano o nějaké jiné vyšší úrovni uvěří důležité ovšem u mně když jeho úrovně všechno to sestává co začíná co emanuje a co do něho zase vstupuje do toho boha a je taky něco nad úrovněmi z od vším be co je co je duchem všeho vše a to jest a že dobytí ale o láska nebo po tento se nestává. Stáváme se poznávajícím v tomto oboru jakmile tam vstoupíme své poznávající. Jakmile tam vstoupíme své milující jakmile tam jsou ve své existující. To deska přestáváme dospělými nebo s tak my se měníme nebo vlatními v před jimi nebo z tvrdými jak chcete. Tím co cestami jedna rozhodujícím ve toho čím jsme správně odpověděl onoho chce tomu do svého stál když šel podobnost proto že jsem cele. Co jsi viděl vidím v komu celého stát se nad hrobem neschopného pohybu těžkopádného politováníhodného a on říkal vidíš to správně doby jich zevně ale jestliže tenhleten stav před opravdu neschopen mít v tomto životě záleží že to všechno i ta únava životem je umožňována bohem jsem u od pánem pán. On říkal ale tak taky vidíš proč to nechápeš pod že potom se dát a čest to není pravé tao po které by si mohli tohle kterou by si ho pro tu to se porozumět proč pro pak není na ale věz že co se stává to není pravé pak ho tento život není tím pravým vnitřním životem kterými tady živu a neboť jsem poznával. Je že moje cesta není cestou že prostěji jest cestou se nestává nějakou cestou do bych musel o bylo o a tu cestou takže zahynu toho tak jsem nezahynulo no tak to asi jsem to od od vás opaku dotaz proč považuješ za a to lepší v v ž v že v stav v když považuj. Du všechno za pocházející od boha. Než když-jsem zaujat tím svým. Když třebas jsem zaujat v žáku větší dobrou máš. To proč je ten sebezápor byl lepší by proč byla v tomto poznání že všechno vážil od je v něčem mělo vůbec pomoc jak k takovou v tom vidíš pomoc z řídíš li říkáš. Tak bych se poděl takhle jestliže potřebuješ vlivem svého vývoje být zaujat čímkoliv a čím konec je to výborná cesta. Tím svým když potřebují zaujat a nedbáš na to že to od boha že to skvělá cesta si myslím že když se do ti se nás svět nevěděl o bohu a nevěřil jsem na ni a byl jsem zavolat jenom tím svým co jsem potřeboval jednat správně ale ne a těmito zaujímal ho přítele experimentem vycházel ne jako děláš pokus nějaký o do pro vychází. E tak po mně zaujalo pochopitelně tom jak si toho o to nebylo něco co jsem si kvalifikoval jako zásah od boha. Nýbrž jako něco prospěšného pro ta se z toho měl klid dne toto točení v kruzích jak ty řikáš ne vypadalo jako se o z visión tu začarovaný kruh tak dlouho dokud se neukázalo že tímto točením v kruhu jsem se točil pořád v užších kruzích. Nebo že se něco ve mně tají měl zrodilo jsem ten něco znovu zrozovat ho přitom přes jsem přitom zásadně zapomínal na svou vůli. Jedna jsem podle vůle nějaké zákonitost svým tat tak jsem k která nebyla země a tak jsem se netočí jenom okruhu nýbrž jsem se přibližoval nechtěně č. Nějakému středu nějaké nové skutečnosti a ta se tady najednou objevila nečekaně ne hlášení nežádal ne před dát je sem nevěděl že se to stane kdepák ani vteřinu předtím jsem to nevěděl ten ho předním sebe nevěřící které jsem že jsem nějaký obr vlak kam nesmrtelná pro člověka po by nebyl nikdo to na něho žil. věřím že když člověk jej ničím nějakou věcí zaujat třeba od s celá světská věc ale je to jeho záliba osobní že toho třicet točení k bohu ale protože ty kruhy se přibližují k tomu nic věčného než že přirozenosti boží jsem si tímto způsobem zpovídal tu domku kou jak tomu říkal. Tom vlaku s připomeňte si ten případ tak jsem tam vešel toho ku tane tak jsem věděl že v účinný zaseli do wang a kolu. Že učiní ve naše před oni šli říkat se věk za je tam někde v sarajevu. Že mám nějakou povinnost a jakou jsem nevěděl nevěděl. Stal prosimvás to o z nos co se mi o kom do ukazuji jsem se vůli osoba. Abyste plakal touhy to jsem to jsem měl zase neviděl proč pán mám něco říct se potřebu za a. Tak zas potření se na přátel. Proč to dělám protože ona chce být vrcholové z porod wattse vítězit. toto vítězství. Řekla výtečně na tuhletu otázku bych nemohlo odpojit jednoznačně že mně jde o nějaké vítězství jenom č. Ti chopit tele protože když člověk dělá jakou se o li jako a to znova řeholi el tak by to bylo pro něho těžké zklamání kdyby to k něčemu nevedlo. Ale vězte mi že daleko větší proměn váhu a cenu ma že jsem. Ona škod mu v tom že s z tato mu v ani v pro to nejkrásnější s proto světě asi proto do to umím ale abych to uměla jsem se muselo moc sebe zapřít. Na to byla hotova řehole po že se dostal z vás jedu na ten mi to málo. A kdybych o teďka o září netolerovat to víte celá zanedbá na vysoké škole všechno. Ale tady od rad o září že trénoval a bych nemohla potom se stát v to v tom když si z vítězit a toho ve tam obstát vůbec tam nepatřila to tomu čas tu. A jsem říkal no ale tak přeci jenom stojíte od o vítězství. Tak jsem to ještě dál a to my jsem po vydatně všecko se tam takhle jak se chováte k tomu to nad vámi zvítězí. Na řekla když nade mnou nějaká zvítězí tak především napadne a to mně musí jako rozumovému člověku na padnout. Že ona prodělat prošla toutéž to jako jako ale že prošlá důrazněji v a to se zase se ten sebezápor on se toho co do sebezapření takže podle dal dokonalejší protože se musela daleko do vaně o to zapřít jsem taky od vás se muselo jako zapřít aby tomuto toho vložila tolik a tak dají s tím vnímám úctu. Tady se ještě poněkud zajít vítězství toho přelít se ještě nemám nejmenší nenávist vůči že před či hlasem říkal vám koho vy. Rozumíte umění života to je v tom je umění života aby je aby člověk to od chce. Že točíte právě v uších ku z vých vůči něčemu co nezná si vůbec ještě znovu o nebudete mocí. Napsal jsem spis umění žít a tady máte vizi k ku skončíte shodit trávu na to co to je nějakou tak potom prosimvás na větu měrou obraťte. vám napřed op učila tohoto osobně jsi ty mně bude velkou ctí odkaz člověka který se na poloviční cestě. Protože šel za věcí zapomínal přitom na sebe zapřel sama sebe. myslím že každý na svět jenom studoval protože se musel hodně zapírat aby to studoval a protože to není hlad č k a že a to se dostal kupředu když se někdo dobrým řemeslníkem musí nechat stranou své starosti. Musí být jenom tím řemeslníkem musí pro svatý jenom na věci to je kus cesty kupředu v to není pouhé točení svém k bohu. Tam je to pali tam sebezáporu stoupající kvalita sebezáporu. Že on vstoupí třeba nějakého týmu pracovníku nese musí podílet. Pokorně o své zkušenosti které vám ani kou co nedávat tím ostatní kolektivem a dávat to s těmi hlavami jinými dohromady v další kroť kupředu o a odstoupil jsem další kvalitativně tu padne li krokem k od sebe a. To je tedy jasem takovým přijmu proto hodnotu očím ale musím říct že o pro ten tím oba skoč škod slovem litery tedy byl v těch tu vina. Přišel na věci na které normálně číši nepřišli a kubánci bibli na tak jak. Při protože v těch podmínkách jak který tam prost do krytu by jimi je to jinak než o nás to co s ku ne tak to musím dát dohromady abys ale on z toho něco viz jako superinteligence rozumíte jaký tak nejde listy který tady byl technik ku panství nepřišel do bez dělali a přesto sobecký také. jsem mým přímo přitom překladu říkal do od abych to něco k abych to komentovat komentovat stal se španělsky jak potom česky a říká se jim tady jste řešit přátele na něco. A co byste jako jedinci nepřišli nenapadá vám ho. Že takovou jinak se nepocházela jenom o z toho do je tady vaším vedoucím pracovní tendence choval zcela trpně této jenom aby si ho málo co jsem tady všechno říkali ustaly tak osel paměť jednak to zapisovat není to tak dále. To je to přeci to hlavní hlavní byli tam ty nápady. A ty přicházeli jakoby náhodou jakoby náhle nebes par byli tady ty nápady kde jsem vzali přemýšlejte o tom budete staří že tyhlety věci které jsem zdánlivě tělu náhodné náhodně. Jsou kvalitativní zálohu v nitru člověka která čeká na obě a tehdy se dostane navrch i ten člověk sebe umí více zapřít kdysi byl každý hrál jen na svém písečku ale zapřel sám sebe tak jste těmto konců nedošli to není pouhá náhoda to je to navíc tak kvalita vašeho sebezáporu tak. No a nebyl to čech ale byl do ku pánev s. Který říkal neměl jsem nadmysli nějaký náboženský principy li ku a lest protože to říkal děl ale proč s ten tyhlety věci za na čili jako krisi do kartu před to analyzovali náboženství. To se nemá kali o do na to patří do vědy že si že ovšem udělala to co jsem svůj dotud protože u ní. Dogmaty z toho něco co řekl svatý třebas tomáš tak lidsky se na ten toť jsem si že to stačí to udělali chybu v tím se oděli od vědy a věda po nich deska se právem ale. To si to musí to končí to musí do li to musí také dosahovat ustavičně znovu k věcem přistupovat znovu je vykládat na vyšší úrovni i nakonec bude ano. Tou říkam samo jsou o jenom máme a. Tak prosím toto říkal tomu kubánci všechno ne protože to potom dostal do něho vtělil si na stromy jsou principy náboženské tak byl v by byste věděli že dávno vidět v tom tu ve povalit tu suter ve inteligenci která se velice vděčen toto kapitolu u toho tomase že mi to objevil z jiné stránky a že si se se mnou shoduje. Ono sic jsem potom sice skal vědom tak je ale. Myslím si že to je nevědecké to jenom subjektivní nějaký důkaz nad se vědecký nic neplatí složit tady na tak to není pole sobě i ty jak to říká kdy do třetí ještě ale on to tam on tam ukazuje příklady to říkal do třetí. Se tam nejlíp líbí jen tam psáno tam by ji víte příklad o poustevníci jinudy list normy čit. Kdy bůh asi patrně prý zvídavosti s ku pokládá najít na malinkou věci v ku kulatou velikosti o z když vůlí zkoumaného a říká pravím ti nic jiného nebylo či na to ještě z ne když po vás že to je to šlo tak složité bylo vytvořil. No. Jest taky ruší ten dokonce z ničeho te tak si do základů všechno nestvořen že když člověk. Že se stanou pravil vědcem nemusí být tam jak ho jsem tak vidět že to tak s tak ještě to je. Se nezvládl elementární na ty ku tak jsem se pro stát vyšším mat říká tak je prosta ale zdola jsem nezvládl jsem byl na transu vznešenou not to na nestačím jo. Ten pocit asi jste znali všichni. A to platí pokaždé vědě o každém lidském počínání že tam se nějakým způsobem dorůstá nějaké kvalitě která potom přemůže člověka přemůže to ani on něco ho přemohlo. To vůbec netušil že existuje někteří tomu říkají bůh je li tomu by ten stupeň které na tom vůbec nezáleží o mu není tak když jsou musel říkal pán bůh. E tak inteligence působí všude tam kde člověk odstoupí od sám sebe. Přestane součástí větší do těla napřed a potom součástí všeho míra a potom za hranice všeho viděl se dostaneš ano. A protože. A co prvém všech vesmírových si je jedině on mým ne astrální tělo ne v tom třeba se o tom co prosim chybí tak že nemůže v tom transformovat to tak že tento člověk může se opravdu během svého života ocitnout za hranicemi časoprostoru. Ano útok není do z s č el totiž že v jestliže ten buddha takže nějakou věnováno o jestliže ten ekg had a jsem zažil co obdobného a že se setkal s tím nic a tak tak ta. Obojí ví. Pro nás užitečné s ne to řikám to všechno zažili tohleto mu v jenom o tom co je pro nás užitečné z toho jejich poznání. Že se připojili k tomu co z toho nic ustavičně pochází že se ne distancovat ani. Od toho proudu který ustavičně vychází z toho nic. myslím že jak buddha tak chvil někteří velikáni pochopili ten emanační princip že totiž všecko z toho nic ustavičně pochází protože to je tak tamto je pro nás nic jenom pro toho. Že neumíme rozumově rozumně chápat jak z ničeho by něco mohlo postát ale že to tak asi jich jako ježíš kristus když rozdával chleby ale rybičky z nepatrného množství je li by či k ale ten bůh. A ono těch chlebů a těch rybiček tak dlouho ne u bývalo dokud poslední člověk nebyl nasycen. Vy přeloženo do vesmírové řeči on. Dokud existuje ten vesmír a někdo tam potřebě tvůrčí sílu boží. Tak pořád tat tvůrčí síla boží z něho pane ven aby tváří další světy illa atd atd tak dále a nejenom toho odtamtud zaseto všechno jde k němu. To to vypadá když na to díváme daleko ohledy v bez tou to dokážeme jakože je to se to ve smylu se ruší. Tam něco by bůh kuje na samém co se ruší budeš se co z po byl do jaký ji měli nebe se to všechno jmenuje z as tohleto a tak ramen. Ale to je spasitelský úkol ten s pak se s kým úkol ovšem na úrovni existenční ta oni byste sis takže si úkol vypadá tak protože to co vy pannou do zase do sebe zdál. Čili el tak po sloup mně to nejde v tom vesmíru od jako třebas co to říkají indové že existuje v ní. Ralaja. Si do vánoc o to zase je v tom těch mu ti to po kterém ten bůh vydechuje v man vám klára a jak se jsem se jak tato co všechno se k a do něho a proto tele je pravda jenom v tom smyslu že před oděje porůznu různě je to i v jeden za je v pro z třebas od pak si je ne která dohrála svojí roli all z podle své pak zase nějaký velký přes chvil pravili dala a. Jiných předním který od tyto psal ne existuje jako nějaká záležitost pro vesmírová nýbrž to jsou místní zálib tu úst ty žilo tak se tam vede k se vyskytující protože je to permanentní proces tvůrčí as spasitelský. Ale kromě toho existuje karma není k proces osvěcovací. Si jezte dejme tomu nepodaří u koho to je v přírodě zcela běžné aby někdo před tím s tou tím byl osvícen nic se nestane je spolu kódu v a v čili je dojem nějaký pan po ma slevit z že to je věc návody že ten princip dát do si tam hraje hlavní roli že jsem tam při do sestra kuje nějak slepě by to nevychází tohle velký omyl zase. Žádná hodnost tady neexistuje to je přívrženců zákonitost. Tam se s to v zákon plýtvání tam se úžasně plýtvat zase neklid tak vám sebe li pampelišky který svět kdo postupovat dal bůh on nikdy se nebo vím mou o slepý tvá pak si dělali. se litoval vším možným ten princip přírodního zákona zákona časoprostoru ve kterém žijeme to je prostě od boha daný zákon podle kterého to všechno se může rozvíjet harmonicky rozvíjet a harmonicky stahovat abych to vidíme proti u dost boj zlá dobra nebo tak to vůbec ne existuje co takovýho harmonicky působící zlo a dobro z jak my to chápeme lidsky vedle sebe a ne proti sobě a toho. Jak to myslím ekg rád dobře pochopil a to dobře pochopil buddha pátek tak samo sebou taky ten že v tak po křesťansku ale ten buddha na to pochopil tím zase po indicku v tom smyslu čili jak milé z kdy vám on se tomu říká co to si ovšem dobro se sice lid let tak tak jsem se připojil k tomu proudu. To hostu prudce který není jenom tvůrcem který vysílá jenom něco do světa nebo do časoprostoru ale také osvěcuje také táhne k sobě. Takže je ti praví zen buddhisti co skal jediným praví nástupci buddhy jak s tak usuzuju pokud mu ho ten ti pochopili že ten život po nirváně toho buddhi byl život milosrdný milosrdný vůči těm lidem který začal kázat toto bylo o tom říkaly život slitovat nyní a tím životem esli to jiným byl život ježíšův od začátku jeho existence na této. Pozemské pouti a to byl život slitovat jenom pro slitování se stavem v přestoupil jsem z toho stavu nebe a největšího pud sebezápor byl že jsem sestoupil na něco co se z toho nad na kříži byla to bylo malinké extempore na k ale to co jsem vstoupil do tohoto světa to byl veliký sebezáporu a zažil to třebas potem buddha teprve v těch svých janem kolika při cítit pěti letech. Když že odtamtud vstoupil mezi lidi ta kázat takovou střední cestu. Sebou střední jsem to velice cesta průměrnosti nýbrž střední cesta je cesta nezávislosti je cesta poznání pravého středu. Ze kterého z pravého nic z s ze kterého všechno vychází tak musíte buddhismus správně chápat dám si může ten buddhist prosím proto jako ho to takhle chápu dodneška ku. Jsou ještě na výši no a na jaké tak to tedy na učí víte budu muset ještě k komu vyd neb při tom. Že totiž není pravda jak my si přesto hle podle klasických spisu mystických nebo jógických. Je že je on. Ten žádá tak ten sadhak nebo ten žák mystickým musel zbavit sama sebe. A tím nad se ale objeví vědomě v náruči boží to takle kdyby to šlo to by bylo krásné ale o létó dlouhá cesta dlouhý proces který ježíš kristus jmenuje krajními body. Dokud jsem neznovuzrodí z vody a z ducha nevejdeš království nebeského znamená zase to někde z tou vodou symboly jordán a končí toť tím duch šelem. A to je to seslání ducha svatého na ty apoštoly čili je řečeno toto všechno dokud se prožít jež tak to si neprodělal ten na vzestup který v lidském těle se a prodělat. No a jestliže tomu takhle je. Tak pak nestačí ten dejme tomu v samadhi se zbavit sama sebe. Za chvilinku protože kupodivu jakmile se z něho vyjde tak se tamto celé ega zase tam všech visí z po jenom to že bylo chvilinku svobodné. Čili nejde o to svým mast nad to nýbrž ho zaměnit za jiné a svatý pavel toto dobře pochopil jsem se totiž nazývali za ním je v záměna. O to pro nedát li dobře vyjádřil vymazána dost přibližně dost přibližně v tamto se mi máš je ten pravý ale že zatím je nějaké věčné které se zdá v indy atd k vám. Které se nemůže tímto vymazáním vůbec smazat. Nemůže být tím vůbec dotčeno že tento atman vstoupí do člověka v okamžiku jeho narození. A. Díváme směrem pro člověka atd chvíli ne jenom jednou si vane ale pořád em panuje pořád by za svědkem člověka tím dává průchod vývoji na nějakého tato jeho klamného které se pod když si to světem o to není nic klamného protože ten narážky jen v by tento organismus který se spojilo tuto jsem narážím na smyslové vjemy z ne v. Rozumové zpracování a samozřejmě dotoho vodu z toho musí vyvodit myslet ty kdyby nevyvodil důsledky tak jedná špatně. Čili správné jednání se vytvoří nové tak zvané nepravé já. Ale není zase to taky duch je aby stačilo toto vyváznout a rázem tady bylo nějaké věčné já. Neboť v ní. První takové li vanutí nastává nějak extazi a upozorňoval že pro prožíval buddha nebyla kou a extaze.