Karel Makoň: 84-02B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

stalo se toto něco zatím v je co za jeho kou. Že hle když totiž se dostane člověk za to první vyvanutí že se v něm narodilo kde vší já. Které je lepší v tom smyslu jenom že by již je v konečné pravdě. Že blíž takže vnímá blíž tam může te příměji informace získávat. Z z toho nic. A to znamená on je to k němu přít o čase jiné tolik přes ty smysly od k dispozici jiné prostředky než smysly a rozum začne vědomě používat ne v. A tím to nové které. To musí praktikovat který pomocí něho se to musí praktik o to se musí existovat se nikdy nevzdá tolik od toho středů věčného jak potom první. to tak beznadějná cesta je to přeci jenom točení se okolo okruhu to není. Vyšle od jisto nějaká pro tu beran se ten z toho středu on závažné. Nýbrž že se to točí kolem takže dejme tomu ježíš kristus o li o této fázi vývojové tak mohl říci o to je ta doba těch střílet učitelství kdybych něco dělal pro sebe nevěřte mně. To znamená on nemohl se vzdálit ani nechtěl od země od toho středu ze kterého vědomě bral informace pro to co dělat. Čímž se zbavil veškerých starostí protože to co potřeboval se dovídat to co potřeboval pro funkci jako tam měl se dovídal nevěděl všecko o byl pořád menší než otec jako osobě. Či ale pro to co potřeboval věděl všecko no a v to ale není poslední fáze takže bych to zkrátil pouhý povídání když to vezmu na svou zkušenost. Tak od první jáčko nepatrné které se sotva zrodilo chudák ale nemělo ještě ty tykadla všechny např cenné směrem k tomuto životu bylo zmařeno čtrnácti nás to mnou opakovanou operací před to nešlo asi najednou. Kdo mařeno v tom dotyku s tímto světem trvale z toho bylo mu co ano. A snadno se zatím objevovalo něco. Co co to nově co přímo a nade z toho nesmrtelného jenomže to muselo projít lidským organismem a to mělo za následek že z toho mocné zbyla jenom touha jednat správně že o to dost ovšem nebylo toho tolika bych poznal že to boží vedení to z to vůbec nepoznal na. Se nevěřil jak jsem si myslel na boha bez sedni takhle krásně veden přát a kdy. To bylo privilegium ne tato vina sino ostatek kdepak by napadlo jednat správně vím to. Ale mně to jenom napadlo ale. jsem byl vlastně ve stavu kde kdybych to byl nekonal tak jsem byl vrcholně nešťasten. Protože mně to bylo u walt dělo do života plného nejistot. Toto co bych dělal bez poslušností býval ano. O to jsem věděl jak to dopadne a proč to je a tam jsem tak je proč to je ale jsem toto to dostal tohoto to byla do od o tato proč. Že v čili to byla absolutní jistota že to co dělám dělám správně protože matka byla li toho okolí bylo proti tomu na vás to včera říkal ty se přitom nebyla tak na to se op oko promění v ní. Že. Okolí matky jinak po mým dálo v mém předškolním věku je pro to dítě necháš pořád si hrát s těmi husami v s těmi slepice mi na tom břehu ty řeky kdy se odnaučí česky. A tam ještě veta on tam k a ne on taky při ka a on z tam chová jako zvíře. A prosím matka napomínal a říká ty musíš především jednat kdyby ty jsi člověk. Ty nejsi zvíře se smysl pro bohu do zvířecího života by zakryt ku u nás třebas nemělo rádo tak jako ta zvířata při mezi nimi bylo lépe než těmi lidmi a to nemůže mi to nesmím nastat to je pro vysvětlení pozdější její sval teďka tady říkám tak sto nepamatuje je to říkala pochopitelně jenom vím co mi dospělým žid větu jak tu dělat těžkost kdy se něco v tom potíže na dně dostalo od těch zvířat. Ale. Jisto jedno že se na to neuměl odpovědět prostě mizí řek jimi tak dobře. Říkám maminko nebojí své chci nepřestanu mi která atd. Ale tento život tak jsem to samo co on řiká je pro životem šťastnějším než s tebou rez lidmi pro toho že. Že jsem mys si rozumíme ne tím co říkají oni to říkají málo ale tím co žijou v. A oni žijou životem daleko postačí tím než ty. A než když jsem mimo mě. Oni mají možnost jít za tu svou hmotnou existenci pro něco o svou nemluvil do stavu tamto napřed tam do nynější češtině doslovně nižšího poznání do stavu určitého poznání které my lidé nemá ví. Nemáme v ale jak je to poznávání kam vstupujou a kam se s nimi dostává se říkal točení nemohu přijít. Ale to vím že to je tak jsem prostě přímou poznávající svýma přímou poznávám. Že oni toho poznávají aby může to co oni poznávají taky poznávám a v tomto způsobů poznávání navíc co lidé nemají sedmým bližší než lidem o oni mně rozum. Víte no el tak zkrátka nevidíte dobře. Že ten první závan nebot to první vyvanutí jak jsem zažíval s tak jsem za za postupné jako ten buddha nebo kristus dopad vysoce ale tak po malinkým krůčcích se vyvaroval na sebe se rozšiřoval svoje vědomí tak to bych to jednou mohl takhle pěkně vykládat protože o to také fakticky se lékem temnot to nejde tak jak klasicky je podle krista nebo podle buddhi před byli velikáni proti nám. A když jsem to při na za půl rod roku takle pěstoval ovšem těmi zvířaty ne potom protože ta si že jak jsem šel do dávat právě tak jsem to o navázat kontakty ale to nebylo ono protože oni země udělit jsi li za na člověka kde jo ty vůči které v římě měli prudce to jim dalo práci za něco hodně naplakal. Ale způsobil jsem mezi dáme pokud on člověk rostou svým velice deska v něčem za to. Kdybych jako byl zůstáváte odmítli zvířat tak jsem se hodil ako rad na toho past zase u těch husí který byl podivuhodným býval pastýřem kdyby byl na někdy táto nebude něco viděla oni by byli za mnou li ne. Tak to by bylo u vadilo údiv v jako o možná. Ty zvířata lety dobré přirozeně kterou musí po že za husu slepice po žal za slepici ne a tak dále kočky za kočku né. Si zapsán ale ale tuhlety mi tak nepovažovali no a tak jak to řikám proto abyste viděli že člověk v tom svém procesu by tam ničí. Mění jenom svoje jáčka se vzala jáčka lepší to smyslu lepší když ji tomu středu pomalinku řek bych je nepatrný mít i když se při by že tomu středu takže máte dojem že se vůbec nějaká nová stavba nestaví. Vy mně říkáte všichni jak je to možné že s námi se toto neděje a že my nevíme žádný pokrok. Jsem taky těch prvních třináct atd od neviděl žádný pokrok kde jsem nejmenší tušení že najednou přede mnou bude stát věčná podstata boží v těch sedmnácti letech v z když se v nás je osmnáctým rokem přesně řečeno. A proč tam stál na to on taky dal tak vůbec to je přirozený důsledek toho že se země něco stavělo tou poslušností ne toho člověka nýbrž z toho co z toho středu příměji vyvaroval a málo ne. A tam se staví prostě v každém z vás jakmile ten podíváte svou vlastní vůli aby zříte své nějakého zákona který se si sami byli mysli třebas křesťanské morálky. El tak se ve vás něco buduje a jednoho ne vás to upřen už. si myslím že by nebudete muset se zase ve sto smyslu partyzánem tak paty za z ky na to jít budete mít dotek trpělivosti tak se dostanete daleko větším krokem kupředu než se dostala kupředu malými krůčky. Sedmnácti letech jsem měl dojem že jsem rozum viděl boha neviděla jsem neměl o tom představu setkal sbohem tedy lépe řečeno a že to co ho. Od jeho vidím a to je že mám patřit jediným jsem věděl že jemu náležím pane tomuto světu a to byl to byl jednostranný pod jednostranný poznatek přátel. náležím tomuto světu taky na nesmí to viz lidi netoužit vých a jasno smysl tom že to vůbec nepatřím jsem to vzal přímočaře tak jak to by pannu odtamtud v chvíli extaze je v těch sedmnácti letech a co on to jsem tento svět potíral jsem od z z z z něho chtěl odejít ne co to jsou základní omyly kterých jak vidím ke své velké radosti se by nikdy nedopustí kte. Nebudete muset takovéto fázi poustevníci tou vůbec projít veliké plus pro toto křesťanským mystiků a to dalo za z zdržovat v ku že oni museli ve tím vším projít no jsem tu za tím procházel osudný že matka musela krmit ta napájet a tak dále no potom ještě musela což ty jsi mi sice držet aby vůbec ze školy nemusel odejít protože zas za co nadobro padat. Jako tam vadí že tato jsem ji učil na to je li. A nám postem brzo fanatikem to ne jenom tak aby to jako jsem z na jinou zkušenost a neuměl jsem si správně vysvětlit všechno světské bylo pro bylo a to ne. No jak se moh po u poli do do výšky nad to nebylo možné ve nepříkladné vůbec nepříkladné a ten teď je že je to zachránilo. Na tom drobném kroku k který se u dělo a si tak myslím že vás čeká krok k daleko větší. Aspoň ten nám co jsem zažil v tom koncentráku že totiž se nejde příležitost kdy celý váš život vyvolané jamu vypořádt o tom nenutí tak zdlouhavě trpí kruzích ano ale že najednou se ho vzdáte on nemůže sám osobě ho. Není možné ani zde řízením božím nějakým nemůže vyvolanou kdy musíte k tomu dát svolení. Jestliže nepřijmou volím jako panna maria přivolila a tak dále ježíš si z musel přivolit co z to všechno bylo přivolení jak již musel přivolit z jeho tomuto práce aby přivolil bytu křižován ale musel přivolit nejde o nic z něho než přivolení tam různém stupni vývojovém o že si to musí být ta povalit tu vyšší to přivolení tu nejvyšší tak jak o jsem před tím poznal nepoznal před tím vlastně el bylo že jsem se tam vzdal toho života bez lítosti. Že se ho zdá ta vás prosím kdybyste náhodou umírali tak této veliký krok můžete udělat když bez lítosti se vzdáte toho života bez lítosti svého vzdá. A nevíte jak jsem malinko poli plete tak stezce obrátili ale dívali stezce na hořící jas a stali se se sloni sloupem. A nebylo možnost přesto nestrpí v okamžiku smrti swámi do ani pán bůh s vámi nehne ano. Aby se z kdys z kamení na tom místě tohleto. Je veliké plus které jsem pochopil v tom koncentráku pod tomhletom vyvanutí toho mého a. Před posledního lesem. Zažil neboť to potom těch pět kristus tam ještě po tomto zážitku byl v tom koncentráku jsem vědomě z toho tolik já. Používal jenom sílu přisluhovat či jenom někoho byl toho nosí na zpu. Ale to co nás tohle je není od země je od toho který to na pekle nebo který to tak v čele že ne. Nebo litovat při ví. Takže když jsem dělal dojem že tam mám někoho v tom koncentráku dál. Tak jsem dobře věděl že se jenom prostředníkem který to nosí na s tu tu lásku boží kterou on teče ustavičně teče ustavičně pro nás připravuje no jestli jsem něco poznával a dnešní stavět cítí tak není to že bych to poznával. to je dělat poznávám ale to jenom rosy nás vůli rozumíte je to je dáno nejmenší práci. se ti nemusím zabývat jak na to přijít nebo jak to vynález nebo je to západ jenom to přerod přeložit je mostu na druhý ten je překladem češtiny kdy si jeho a ten mi že potíže samozřejmě to si česky neovládá nám správně na to stavby když překlad co co tím na či ještě na velikou práci v že to co jsi je detailně rozumně man není byto z pater nenajedl z aby k pak výraz český musím do slovní kola. Spěti čest city ta svatá toto by tak přibližně bylo na tak. Je to ty překladem hraju si to mohu dost času. No a v tak prostě jsem tehdy poprvně v životě zjistil že člověk jenom podávat všem. Že není tím do ty věci vytváří. A ještě tím způsobem může se podílet na tvůrčí činnosti boží nejen na tu učí činnosti boží které málo. Ale na jeho spasitelském úkolu na jeho osvětitelskému ho a jsou to všechno v jeho schopnosti a nikoliv naše nebo mé. To jejích jeho vůle která se ne prosazuje bohužel do bez toho přivolení lidského to při praně lidské je nutné na každém z když nepřivolil mít i cestou nedovíte nic se nepodává. musím při volit panna vady tady byla ne přivolila. Tak se nic z potom dál nedělo když kristus by se byl neobjevil tady nebyl by nám toto poselství při. Z ale tam řada přivolení způsobila že to dál pokračoval. No a tak když jsem přivolil v tom koncentráku že tento život není vůli. Protože mně nepatří tak jsem konečně po dbej býti letech. Důsledně začal praktikovat v chvíli to co jsem měl o začátku taky slova že tento život jsem měl beze zbytku odevzdávat ne nějak jenom koncentraci. Nějakém vnitřním stavu nýbrž takový jaký je s tou tělesností za vším prostě ne duši ne v duši své se odevzdával bohu. Ale tak on je celý no tady byto bylo jenom v tom je tak je to málo ku že to musí být ceny bez lítosti. No ale vám řeknu že jsem si o tom myslel že to jako vrchol co člověk může zažít ale jak vám říkám není to pravda. Protože vědom jsem se mýlil tehdy že totiž je modly nejí nějaký definitivní vrchol na této cestě není to pravda na této cestě chvět možno jenom dosahovat promiňte že opaku co včera říkal protože hned na tam nebyla ale tam je možno věčně dosahovat. A kdyby člověk jednou přestal dosahovat tak po definicí si tam v oblasti toho poznání takže například jsem třebas v z toho koncentráku vyšel. proud jsem si myslel že pustili na svobodu. A to způsobilo že jsem rázem zrušil tu do kou viklat si sbohem zrušil ale totálně tak jsem byl u k jeho v ta řeka se tady hle tak ono to není definic jista když člověk není to extatický stav jsem zažíval se mi toto by mělo by to pravé ne ale procitl se že to pravé li že nikde pro člověka není definitiva v když si řekne do host. Teď jsem na vrcholu víte toto asi ten dětech krásně pochopil. ožil za veliká smyslem který řekl ten potom jsem ho s to vy. Že ten mefistofeles ten čerpat když se ho to stálo aby si jde do pekla. On říkal tehdy ti jeti zalíbí v tom okamžiku který právě budeš prožívat. Byli si že to konec že to je vrchol. A do doby nebo svaté výborný směsi slíbit nebude nadto sedět co všechno jem málo o pořád zachovávala na bavilo. Ale jednou jsem mu líbilo s tou markéty kou a v tomto byl satanáše je říkal jsi mu ji je že anděl mu říkal kde pád neni. To co od od této chvíli se pořád snažil o něco nového v tuto chvíli mu pro víme protože od do této chvíli se snažil o do se pořád snaží ten je náš. A muj. Neboť jako je v tom nes snažit své nejít dál kdekoliv se zastavit na cestě kdekoliv se na cest tele jako pro si nás bere peklo je svět tehdy bralo jako jsem poznal ten neví co je jako poprvně v životě jsem vstoupil do tak. Toho nepřeháním protože po tom stavu toho. Pás li spojení věčného co jsem zažíval to bylo hotové taková to si nelze představit co po pro znamenalo za b jakkoliv jsem z tomu za sedmnáctém který vstoupil do tohoto světa o člověka odděleného od boha znamená jak jsem se k němu zase nazpátek v dva aby k němu zase přišel abych nebyl tady svůj jenom nad tou tedy bylo pro vězení v. V sedmnácti letech v z velké vězení to pro vás není to co se s vězením ale pro byl od chvíle vězení ale potom to bylo tak a ne pouhé vězení. Takže terezka mu zodpovědně říci že největší jak sebezapření které listu z musel provést při jsem vtělení protože přišel do tohoto světa. V tom stavu nebe tak jsem si jsem v tom stavu nevede těch pět měsíc kdo tam definitivně nějak to je má. Žádná definic síla nikde není jenomže když člověk prožije něco ještě dalšího o tom tady nebudu. Tak potom i za tohoto života se mu může stát že od tam pod nejenom se mu nechce. Ale když je tam míjet tak byl z koho tomu středu. Že ty ostře jiné síly nemohou ho přemoci nemohu v něm vzbudit ti k a a v v v v v v v jsem tady na svobodě je ten na práva a musí se toho středu držet. Zná a o ty mučí hneme tomu říkal on stal do konve bujet že ano to k tomu středu takovým způsobem že není od koho tedy nula křivka žen. Která tam k němu míří s to není vybočení místo není potření a to je bez otravě do věčnosti možné todleto stále více se přibližovat ale co ony důležité stále více vědět vědět. Že mám svůj dílčí úkol u toho co z od toho boha pocházející ten který je tam s tím že mám svůj příbytek od věčnosti od věčnosti svůj příbytek u boha od věčnosti ho a ne jsem do vstoupil na to ne jsem se ho ale to je opuštěn. Aby se do něho vráceno obrátil tak zase mám možnost toho příbytku a způsobit. A je pro pochopitelné že budu způsobit. Takže dejme tomu takový svět si přesvědčují jsou dávno po smrt nic prostota terezie na že odtamtud soustavně působí. Že nesmíte na nich chtít aby vás vůbec někdy vyslyšeny když to není ve vůli boží kdyby totiž něco pro vás udělali ale nebylo to ve vůli boží tak tu chvíli spadnou z toho svýho stavu tolik zádech i ty dívá o li toho nespadlo to neučí tají. Ale oni jsou tak dalece poslušni protože oni dělají jenom to co je vůli boží přes to jak víte svojí prosbou vůči svatému aby nám pomohl v něčem třebas poznání oba si poznal nebo jakkoliv jinde on o kam pomůže jeli kód pro který to pro vás u nos v tom stavu jakém jste. Si nepadá jdete přitom jsi na zhroutí se vaše. Zdejší existence tím závanem věčnosti jako co odsoudit za ty se u vás je řek mě. Ale aby třeba pro těla zase na onou například lidsky no a tak to je tohleto když nehrozí. Tak to potom je možno zas v tomto stavu zůstávat bez těžkostí bez nebezpečí že se odtamtud tak dostat nazpátek a ten svatým může pomáhat. Tak daleko lépe než ten neosobní bůh protože za sebou zkušenost z tohoto světa kterou může do vás pec k hnout do vašeho vědomí vizte například dejme tomu konkrétně svatou terezy ti kdo po mně ten setník něho není to ten si tam v přede tak text. Vám strana sto šedesát věřili. A na ni si tam kapitolu u začínající tak a tak konec je jež špatně citovat španělsky no to bylo paní. Vím o jsem to tehdy nesměla tak např a nedá se ani tak daleko jako postění. Ten můj spis jeden z vás sám a nedokonalý ale ty zrovna tu ten den si to tu chybu udělat a to by byla narada kdyby si to po mně opakovat že jsem tu chybu nedělal kdy ten toho v jaké kde tak jak si vám on tento jsem to v pověstní tím ho vně dokonce nepsal jejím vyslovit španělsky přes. To co on na věnovali pozor to v tom výtisk u pořád napsáno slovy svatý terezie z to opak kód jak tu opravy na něho tu při vydání posmrtném od několika z pole v. A to je to jsi kam konkrétním vedením které by bylo nenastalo. Kdyby na přijeli z nastoupil z toho stavu nebe jsem na zem homo konkrétně vést konkrétně moh přistoupit k člověku a odtamtud ho vedl a ta svatá které si konkrétně přistoupit ke mně vědět co tam chybí ale že ve vůli boží abych tam nech chyboval že byto o zbytečné před zdržování pak taktně odtamtud nemá byl v let vedla a nejenom jednou ne tak. Ovšem mělo by to a nakonec se dopadnou tak že by nepotřeboval hle zas takle osobně zakročovat nýbrž že by mu mystik nebo náš styk s těmi z věci vypadal tak že by plynulé byl součástí plynule součástí našeho poznání rozumíte. Že by to nebyla o poznání svatý terezie nebo nějak toho co on na ale že to bylo o poznání jako takové že by nebylo třeba rozlišovat potom měla pokoj a svatá terezie toto toho sela pod po pán bůh nebo tak a on ne. Nýbrž aby to bylo trvaleji žít ji ve stavu poznání ono totiž. Potom atd. Záleží na tom jakým způsobem se do toho člověk dostal přes existenci. Protože ty lékaři se ucházel li mu existenci tím že bez posty týrali v tom mém mládí a o pro jsem si šlo i ti se světech když těch šest trvá světech i si těly dětech tam mně šlo pořád o existenci čili přes existenční systém atrejem jeden z těch tří systému který působí co do člověka existence láska a. Poznání že. Tak u vždycky tyto dvě láska a poznání u vás li od vlité existenční stránce nadána výši dycky na výši a. Takže nejsem pořád na výši v tom smyslu těch ostatní dvou prvku aby z jisté existeční jsem trošku dál hle co ku dál kdyby si se jsem na konci také na věčnost tak by byla chyba také na věčnosti že i v to existencí musí pořád tedy dobou rozumíte mně. To si by bude po všech které si stránka. Tak to vypadá věčnost jak atd tak dneska bych neodporoval babičce jako tedy že do nebe nechci pro tam bude strašná otrava dívat se na pána boha a jeho svatý. A takhle pojatý náboženství od babičky způsobem jsem rázem přestal nad ověřit proč jsem z toho měl strach. Strach panický strach takhle bych měl skončit a v tomto nebi bych měl skončit to je na nesprávné pokud všechno možné abych v tomto nebi vašem nebyl a proto ča nebudu věřil to vašeho pána boha tak to ve mně vše v pořádku a tou dával stal toho je vnitřní z poznání se správné bylo placet to měří toto nesprávné ty nevěsta toho boha jsem nepotřeboval věřit li se v nás. jsem mu věřil řek bych lásko jsem nevěděl že ho miluju jsem nevěděl že ta pravá láska není láska se chce. Že to láska oknem myš k dole ty budeš z toho co jsem ve se ze vší síly své a tak dále že. Protože musel se do toho vložit. Všechny svoje životní nos ti kolikrát abych poslechl přestože moje tělo chtělo na mně něco jiného. Byl jsem normálně ji viděl jako všechny ostatní lidé jsem v těch čtrnácti dvou od vás že může z nás je že je člověkem taky pohlavně dospělým že a taky jsem si chtěla on si užívat jsem věděl že to nesprávné. Si představte že jako to musel obrovská síla z druhé strany když jsem k tomu podal k v. Jsem nebyl jsem to na jeho síla je a to musím říct že nebýt této pomoci že jsem tak rychle přes tohleto nepřešlo toho. Že země by byl býval těch sedumnácti letech se nestal svou rád ti. se stalo pro těch byl by mezi křesťanských svatým a oko co považoval. Jsem rád že se s tím svatým přestal být v těch se stalo v letech a na svatým nejsem. A protože to není žádná definitiva ta svatost to je úžasné provizorium a bych to vysvětlil asi zase promiňte tím známým z mu pořád říkám přirovnáním nad o tom poustevníků antonínovi z prvních poustevníků když mu kladli otázku. Proč ty tak starý člověk si schopen pořád taky žít je za tím svým bohem bytí a on říkal je pro toho že si nevzpomíná na co se zapomenout a to je že jsem v černá taky k tomu bohu ušel když dneska po proti mně. Nikdy jsem k němu vešel to není v mysli když taková myšlení tak námět vstoupí tak vím že nepravá. Že to něco co mně je cizích a co mně upravuje do vězení musím chce li svobodně k němu jít neska znovu začínat. Nejenom proto se že dožil sto pěti let u úplné svěžest ti. Ale proto na že opravdu jako paní kamenická byl označení číslem sto pět desítka znamená spojení boha s člověkem. Je povýšen nás to opět celých s protože z ani mně pětkrát pomáhání člověku. Je tato světě pět smyslu symbol člověka z těch ti pití smyslech jestliže člověk si to nechávat své poznání jenom pro sebe. Nýbrž bez tím mezi lidi a proto jsem se dostal od těch k tomu k pravé podstatě vymazání jako buddha. Kde vás tím způsobem který způsobech buddha ano nižším třebas ale buddha v chvíli poznal že tou svou desítkovou svým spojením s bohem tomu můrou spojovat s tím po v jedničkou musí mezi li jeho život musí být milosrdný vůči lidem a z bylo jiný jako les s milovník životy boží boží v člověku a tak dále a proto o chvíli kázal tu střední cestu. A neustal do smrti ne. No a takže ta paní kam deska si myslel že bude dostoupit byl živ na to není pravda. To když ten kristus řekl tomu dotyčnému tohleto pro dní z kázal než vyd řek tito ho si si žilo se na měl jsem říkal ve pak protože tady nebo pro k i tak o nebudete ale on si váze ne po toho vašeho pracovního stolu protože vy musíte jestliže chcete být ti to si to svým způsobu poznání které u strašně malé on provázel po stránce poznat nad ode pořád bytosti z těch lidí že oni živou o nich chyba. Lety se ten být dokonce s tím spojená and tak musíte konat stopě ku pro li tomu silové ona je padnete u toho ale byla by dojem lidem bude str padla přitom kolem byste se spojena s bohem vite. Tak to je těch vaši s to opět ono. Jak tak nějak jak z na toto vyvolat tys no samozřejmě nadto nepotřebuju při protože to není cestou pětkrát. od toho s on u toho antonína poustevníka ne on to prosto pět i ty něho i velkou život tato bylo vás znázorněno toto vlastně dělal abychom my kteří známe symboliku čísel si dovede s tím poli co máme dělat my každý den znovu to je báječná věc na doplní k toho u kterak como nevěděl že. Jenom zasadit strom lest je to všechno o tak to je ale. Nikdy jsem ona zastavit a to tam sebou jsme nepostavili se mu nezasel něco ho zasadil. První strom ten s a co je to světem strom který v okamžiku smrti zasazuji ano. Takže podle mého názoru nestavím že chybného okamžik smrti byl ten mi ten nese s mám měl zabít ne podle mého názoru to okamžik smrti do konali okamžik smrti jsem ten život vzdal tak jak se vzdávat bez lítosti. Toto když uděláte tak uděláte rád jsem ten velký skok a nemusil těch že ty malinký skoky jako jsem dělal po těch třech ab budete svýho života po sedmnácti o tom. To vůbec potom jsem tam tomu jsem ten že se nic neděje a jestliže to letem skok provedete tak sedělo tak víte že se něco dělo a ono se děje on se staví bez vašeho vědomí v když jenom představte kdybyste byli při každém pokládá není kamene. Jak kladete na sebe jeden kámen za druhým kdybyste o tom věděli. Tak by se ti kdy jaká to úžasně velká a nás žen nás ta ta mohlo by se co chvíli stát že byste řekli do host v tom se před cit a zabydlit vizte jsem na mostě kdykoliv se zabydlí ten na mostě nepřejdete do věčnosti. Takže to veliká milost že nevíte tohoto kladení kámen že jsem a to těla tak jsem to přežil. To je jenom proto jsem mám úkol to přežít jeho úkol na tyto věci ukázat abys své býti jak nedopustily ještě chybí jako jsem se dopouštěli nebo k těl se do pout do pu. jsem ten na každém tom stupni viděl o chovalo a tam to jsem zavrhl své šel neprávem jsem to jsem se zavrhl. Přes e ano jsem si říkal základy kterou jsem postavil nic není co to se bydlet. A tu dotoho jo o tou předává bomby letech chyba všechno je chybné ale toto nutné toto o to relativní pravda tak abych ji takle bylo špatně chápou ale pro vás tomu není li se takhle se to nemůže nemusíte proto jsem tady aby se kdy nezdržovali. totiž nepovažuju za dva za někoho jiného než za sebe jo jenomže zase kde se takového který nemusí jak ty chyby na co jsem dělal co dělo tohleto tělo stě rozumem a s těmi schopnostmi které nebo nemá. Jsem z mu ho mu ho no tak v tom jemně vůči sobě a my dobře že nic nic z mám na ku že není to musím říct ano vším li nic činností v s u nic z toho víc toho ježíš no z z toho že se by to s to byl tak v tak jak jsem mu že vyčíst doma. Mu k naší jsme v v letní třeba že ano v tu moc kdy jsem si vod toho z ano mu za to něco co není nic rozličností čas bez to si lidi zatímco mít nový mu s s toho že z ku nad jeho nebudu co na s tím mám jo. No tak ho od vás ale doložená nutnost od ten je z ale u konce jo mu to ono mu dobře pořádkem jak odpovídám el prosimvás v této od asi chybí jedna základní stránka poznání. Že ustavičně aby mohli chtějí čas probíhat aby což časoprostoru mohlo probíhat jako dělej čemu říkáme děly v s o smrti taky děly v tomto smyslu to pro by to co prostoru v tom je třeba aby také do toho pořád ten mám tohoto věčné to je nutné čili oddělit v tom věčné od toho časoprostorového je nemožné protože bys ten let. Degradovali tak časoprostorové tento prostor jako neexistující nic do čeho by pořád neinvestoval bůh i do okamžiku smrti by nemohlo být smrt by nemohla tak kdyby bůh přitom nebyl svou emanaci jo. Čili kde nedůsledně tady otázce. Je nedbá ano nic věku nejen prakticky vůbec nedbá toho je že to všeho se v tělo je ustavičně bůh. Do každého děje na vší i do děje smrti takže oděli nějak to věčné co v tom o to od časoprostorového to znamená užil onu kterého před tam s k tomu mana není možné jenomže v okamžiku smrti sedě je něco co bych nazval přechodem mezistupni. to přirovnám ale ty něčemu co bude ku o na on nohu ale přece tomto z blízké pravdě. Když totiž teď tam nesvítí ihned tahleta žárovka protože to by tuto a to zapnu dejme tomu že by to nebyla pouhá žárovka. Jedna že by to byl přepínat č že by stan dalo v zapnout jedna žárovka věž zárodky tři žáru v kyne. Takže vím tak i přepínat č a. Měl tenhleten život k dispozici ten pozemský tak mám před mu to třebas na dvě žáru v ky ano. Okamžik smrti vypadá tak. Že se před jiná ze dvou žárovek najednou rozumíte se dvou žárovek najednou a v tom okamžiku toho před dání se zruší ten proud do těch dvou pak mohlo moment a přejde se do toho pro o jenom na jednu žárovka ku a mezitím je nic. Tam proud nejde jo pro že tam nejde to je přímé působení věčnosti které tam svou prostoru jinak by dokud cítíme na dvě zárodky nedáváme možnost tomu bohu přímo působit přímo působit. A jakmile se ale jakmile dostáváte přechod do smrt ti o jiného život to o jedné žár otce né. Tak semen nebo jak se na víme nebo na zem na by to nenastalo pro přechod kdyby se tam neobjevil honit let takže tam objevuje bůh. U lidí kde to překl nutí trvá řek bych. Nebo existuje tak dokonale nebo trvá tak dlouho jak chcete ukaž do tomu spící z jiných principu dva jiným místě a jinak postaveno ale tak ten bůh se praví dost jasně bych se tady všiml třebas těch chvilkových poznatků které měli svědkové je li že mu kdy ho že někomu se tento moment přechodu jdou jiného života a z tohoto vinného světla. Jemné jako tutéž světlo třeba. Za tohleto že oni se dostali na jinou úroveň nic v tom okamžiku než jiný pacient který toto vidění neměl ale zase jiný pacient který měl vidění bílého světla. Než tím patě který si vůbec jisté po mat toho co ano tedy který z nich byl na tom by palem to tady nebudeme řešit ale není to smrt pro každého jako s mistři rád z jednoho obrázku je pro každou tady něčím jiným vše ale společné zůstáváte na to přechod z jedné úrovně vědomí na jinou úroveň vědomí. A že při tom musí být přímý z cest k nutí. Od boha a ono to o nic přitom musí fungovat daleko příměji než teď teď může fungovat prostředků prostředím dvou žárovek potom prostředím jedné žár v ky ale bez tím pro ty si to oni z tam funguje rozumíte. A to může být pro člověka který je odevzdán bohu svým životem okamžikem vítězství. Neboť on v tom nic zůstane rozumíte ale jakmile. Si je toho nepravý způsob přechodu z toho předem ze dvou dalo o nebo nebo svět ne na tři. Na vtělit na pět to znamená do nějakého o ráje tak že to všechno špatně no a. Takže jsem mu i bych na to odpověděl že není možno oddělovat z žádného momentu z našeho života v tom věčné to tam pořád hraje tajnou roli ale tak budeš ty tak důležitou že bez toho co z toho toho by to by to mohlo existovat všecko. Ale z toho bez toho z čeho to vyplývá to i s to nic nemůže ano. Že je okamžik smrti nemůže krista bez toho že to z vyplývá pořád z toho působení božího stačí toho.