Karel Makoň: 84-03B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Pravé lásky, pravé lásky, která musí stát nad všemi nepravými. To znamená relativně platnými na úrovni učitelem nutím láskami které je třeba opustit ano. A jestliže tomu takhle je tak pak platí zaseto základní že i na poli lásky jich je třeba dosahovat ale ne stav ve které jsem považovat dosažení kdyby třebas někdo pomáhá je bližnímu. Jsi řekl dosti se mu udělal když jsem tomuto nezištně pomohl. A zase se o žil k takovému blaho blaženému klidu. Tak do zameškal mnoho jiných pomocí které mohl mezitím učinit byly vůči jiným bližním ano. On na hle neměl se zastavit. Nad tím zažíváním osobní blaženosti jdou u spokojenosti zatím co provedl a měli nec k dalšímu případu takto byla na určité úrovni ale ono se přes úroveň jak to rovině tady u toho tu temně kdy byl stříbra sám pravého dřeva že když člověk si myslí že miluje bližního že je to dost. A tak zůstává trčet na protože jem možná že v lásce k bližnímu za to dívá někdo v objektivní než ten kdo to subjektivně provádí že by na že tam mají jde nějakou chybu. Že nedokonalost a jistě že v tom nedokonalosti kterou tam ten milující nevidí. A tak ta jaká chyba způsobuje že to není ta pravá láska a co způsobuje tu pravou lásku tu pravou lásku způsobuje že ten člověk neustrne na dané situaci na daných prostředcích kterými může situaci ovlivnit v tom smyslu dobrem vzpomenout si na svatý jemná. Jáčka páně evangelistu. Ostatní kromě měli buď těles pro zavazoval ostatní. Se dost utekli nebo se schod po schovává li aby taky nepřišli o život a on jediný šel pod kříž protože nebál o svůj život jeho život měl právě na kříži on neměl co ztratit. Kdyby to byli ukřižovali i s ježíšem nic se nestalo protože jeho. Jediná naděje by měla na kříži ano tam byla on poznával pravou lásku pravá láska spočívá v tom absolutním sebe za po který tam mou rozepisuje ježíš těmi událostmi před tou smrtí a při ano to jsou všechno příznaky pravé lásky. Vypadá to jako láska ale tuto v protože by tak si v lásku nedovedeme jsem definovat takto příznaky pravé lásky že on tam se vzdává toho vedení otcova takže odevzdávám přesto svého ducha že před tím se degraduje na ponížen jeho člověka před učedníky potom před z mi známy potom před z mi nepřáteli všem se vydávám vlas na pospas. To je vrcholná láska tohleto čili. Říkat si že jako není to správné že by tomu bylo proti lásce že by za ním nějak tak jenom jsou tady vyšší formy lásky které vypadají jako cesta po které se nedá tak čest. Jako toho ten kterých milují je. Tím vyšším způsobem vypadá jako někdo dovnitř vůbec ne a kdy ten nepotřebuje hned od u prostém aby miloval dokud potřebovala hnout prostém jako třebas potřebovali ještě z aspoň od prstem aby dělal zázraky v těch dobách tří let tak to bylo příliš málo ještě proti které vrcholem lásce kdy se ani prostém ne né. Kdy například svatá tedy nezažívala smrt ježíše krista na kříži protože on dávno naň zemřela takže se nic nového nestalo co se ustavičně děje jako by se to nedělo nikdo o tom neví že ježíš krisi se ráz ustavičně křižován kdy dávno před tím než vstoupil na kříž dávno potom než byto všichni zapomene že vaně sto pro proč tam považovati to byl spasitelem pro je třeba aby on to pořád děla třeba před jak jsem vůbec by jiné a on to pořád bude dělat. Tohleto. Let pořád ten spasil s kým úkol mít ten věčný spasitelský úkol ten věčný úkol lásky. Bude ano. Čili pravou lásku nemůže svaté prosili které máme dispozici v tom není de s ti o to si dovíte jedním nejmenší úsudek. I větší projev lásky to se strany boží vůči mně bylo že dostal do koncentráku se cítil absolutně opuštěn od boha. A kde je ten přes on měl právo zabít měl právo na říkal právo ba které mu provaz protože jsem odstoupil od sebe hře zase nesou vlastní mocí a tak dále. Si myslet že kdyby kdo tomuto postupu nepředcházely všechny ty odstupy od toho předškolního věku kdy mi lékaři nutili vystoupit tělesnosti tak to byl ten dokázal toho bylo třeba dvacet často let. No málo bezmála protože první děl a půl roku jsem byl žit jako prase v žitě o tomto svět nic nechybělo nosem zdraví dítě ne praví dokonce zdraví a bez pokorným ale potom ne. Tak kdyby nebylo bývalo toho toto není on dejme tomu dvacet čtyři a půl let svého života tak jsem to takle klidně před tím esesmanem nevzdal. O této jako velký skok ale zatím se tam něco stavělo. To se najednou projevilo a bylo dobře jsem to nevěděl s staví se vysoko v tom tady byl. Aby se do okamžiku jsem zase koncentráku z tam vlasy neocitl ale kdybys tam ocitl tak bych byl říkal prostě na tom pará ani pán bůh tak rád. Ale malo bylo nedošlo k tomu zásad tuto od se s mana a ten byl pro požehnání protože jsem byl nevědomým protože jsem byl nepoznal že jsem se do pro považoval za nic a to bylo potom snadné odevzdat to bylo k ničemu. si myslim ale že toto ve velkém prodělal buddha když se téhož snažení vykazoval od mistrů o potom do vlastní askeze se ukázal být na nic že ano. Tak po tomto ono za lásek milováno. Kdo na to na tak o z toho moc do boha se byla výborná. Protože von to kvalit vykonával sám osobě nevědomosti jako tam živost. Tu bohu po bohatství ale ve při si to to co eva mně z boha to tak touha po dosahu a tou. A von si subjektivně prostého se schopnosti poznání jako mater lituje do toho o tam chtivostí do toho receptu který to ale co světlo tatáž touha po věčnosti že člověk hrabe ne. To se kdy nemohou každému říkat pochopitelně bych učili děla o vyd pravila bytosti ale si host denně vážím jako člověka který je úžasně pokorný a nikdy nemá touhu oni zastávat v mých očích není na tom ani bůh ani lépe než nad a tak zvaně pokorný člověk. Protože v něm bytím tažení boží on hra v krás. On někam míří neví říkám že nemá cíl této z správné z víru onou nemá ten pravicí byl na mysli že pro ten pravý jak za nepravý za nepravý no to tedy u božím dal tak když za to tak pro dívám no ale ctnosti podléhá dává právu právo bohu aby von svým tažením mohl v něm působit rozumíš. To nějak toho patřil věž špatně né. A to bych musel za ve každou zamilovaného třebas taky odsoudit on miluje toho milovaného né. Nesprávné protože mu to od tří e nad tím potírat o do od o to z ku kterou z toho totiž ty se z ba na něho k tomu jedná nebo sví v ní. Byl proti tomu bychom se nevzal milovali jdou věcí od se za něho vodu boha z žít a najednou to říkal že to je čí svýho kdo tam doufám. Ale takže ten to je zase ta relativní pravda kterou tady předvádím. Je to pravda. Proč pak ježíš kristus si vymítal penězoměnce z chrámu proč pak se tu rodil na zbýt věrností dobu a o rizi lidských které jsou uvnitř plné hnátů umrlčích. Toto bylo za lásku k člověku protože tohleto dělá že takle protekčně jednal ne. Co to bylo za jednání když se ocitl před soudem kde mu šlo o život aby ten pilát mu říkal je pravda co na tobě nacházejí a on na tom by šel kdyby byl promluvil tak se uvalil velice snadno. Protože on měl nařízení od manželky tam on na dalo zřejmě mění s tím člověkem moje spravedlivý ne aby on se nehájil tak si umyl z s z s. A říkal jsem nevinnen padal o odsoudit smrti ne prosimvás i tak daleko o tom může být i odsouzení k smrti že proč se to všechno říkám abyste pochopili. Že ježíš s každým člověkem jednal podle toho co unesl. Svatý pavel to dobře pochopil když říkal. jsem byl v jednom dítětem vámi jsem se jako dítě jednat jako dítě sice dospějí na věku dospělý. A nemohu tedy říci že to co jsem dělal jako dítě bylo špatné ale z pozice li že to bylo správné ale nezi bych tak myslet tak by to nesprávné kdy ten bohatec. Je jež vám tím chce mít větší bohatství z jeho pozice duchovně dítěte malé v k úrovni je to správné ano že on vyhovuje on dává průchod. Tomu bažení božímu být tak řekl a horší je to om kdyby byl vlažný i vůči tomu bohatství i vůči duchovním věcem. On nemůže být nadšen duchovně věci tak aspoň hravé ne to je o by že podobala takže po tobě tvor je proti duchovnímu toho žení takový hlavou vždycky ano. Říkal tak toto hladiny smysl abych tady daroval protože pod mortem pro vodu stát s. A pravé ne ne jenomže. To je pravda pro toho člověka ale to nemohou obecně všem takle radit ne jako to již všem takle neradil. Říká ale ty ji za mnou ne když ten obraty bohatý mládenec všeho se odříkal to znamená neměl žádný chyby žádné hříchy nedělá ale měl veliké bohatství el tak mu říkal na úrovně na které mu připadal být ten nade vést všechno co rozdej chudým zesmutněl mládenec o odešel kdy se k u ježíše ne. Objevil ne tady nám jenom prozrazuje ne. To jak to dopadne když se snažíme ve někoho vtěsnat myšlenku která mu ještě nenáleží ano ano to byla chyba a tu jsem ve se nikdy ježíš kristus nedopustil kdy byl nedával učedníků více než tomu ostatnímu lidu kdyby si někdo potom nazvat pro toho řek tímto nevysvětloval tomuto předal třeba na podobenství jak je tam na jednom místě napsáno aby tomu lépe rozuměli a přesto když je člověk ty. Tam vysvětlení která tam podává je u boha je ubohé vysvětlení které zaručuje překonali oni v okamžiku do toho po cesta ducha o tom museli do překonal. To nemáte tu ubohý ježíš kristus ale seznal pozici těch svých učedníků protože nemohli toho ducha ještě přímou ano. Tak si z toho o to aby uspokojen rozumově aby se na to ne nekouká jako které námi vrata co on říká těm ostatním těle ale přece dověděli co s tím asi myslí aspoň tak rámcově se s tím asi myslí co tím chce říct ne. Kdyby například dejme tomu ano. Oni se chopili toho podobenství oko pasu takže mně ne tak od ti lidé kteří že klid. Tak. To asi ten smysl že bůh takovou moc že z mála může udělat mnoho ne. To asi na více nezmohli ale kdyby byl při tomhletom nechal ty svoje učedníky v době než se dostal na kříž tak než přes dost. Vám to budu dělat ty o to za dopustil oním jistě toto podobenství vysvětleny ještě dál. On se nesmířil s tím že to tak neberou že na všechno možné že z mála může něco velikého z půst to strom atd. Mají tělo semene nýbrž on jim asi mluvilo o tom. Že podobné krásy také něčemu jinému pád tím že to z jiných stran zase osvětlil ě tak způsobil že v tom měli přístup vršku všestrannější městem dobýt tím že nic poslu koleno. Proto jedno po podobenství a on potřeboval aby všestranně byli chyceni aspoň podobu byto bude všechno vycházet dobu těch tří let. Kdyby se tyto vědomosti dostali na veřejnosti bez znalosti toho, za jakých okolností jsem to řekl a komu jsem o tom mluvil, tak by se stala stejná chyba, jako když se do ruky křesťanů dostalo třebas- mo- dostala modlitba Otčenáš, a vy po těch chabých mých výkladech Otčenáše již víte, co běžnému křesťanu chybí z pochopení toho Otčenáše, ne? A voni by to začli jenom omílat ústy. To znamená, voni by se vůbec nemodlili. Neboť to je řád hodnot, který mají přijmout. A mají si ho opakovat jenom proto, aby na něj nezapomněli, ne? Kdepak to pro je řád hodnot. To je pro říkánka, o které ani nemusí vědět, co říkají, že? To je hrozná degradace modlitby, ne? Ale my musíme si vě- být vědomi toho, že to říkal svým učedníkům, nikomu jinému, kteří museli mít řád hodnot v hlavě, který je v tom Otčenáši obsažen, a museli si to přeříkávat, ne, aby to přeříkávali, nýbrž aby si znovu a znovu uvědomovali tento řád hodnot, protože ten nevyplývá samočinně z toho, co zažívají. Ten v tom není vidět. Tam se v mnohoznačnosti jevů to všechno ztratí, tenhleten řád. To je pár holých vět, že jo, které zapadnou v zapomenutí, jakmile začnu konkrétně se potýkat s nějakou věcí v tomto světě, že? Jestliže třebas Oliver teďka čte UNK, předtím Cestu vědomí, tak nechť si uvědomuje tuhletu věc. Cesta vědomí byla psána tak, abych nemusel příliš mnoho okolo toho říkat a bylo to únosné pro normálního čtenáře, aby to mohl přijmout jako něco skutečně platného. Ale pak se stalo, že ta Cesta vědomí nebyla ani zdaleka celá gruntovně podchycena. Tam jenom bylo z něco zajímavého, pro člověka zajímavého, zachyceno, aby se chytl rozumově, aby se upoutal. A nic víc jsem nechtěl, než upoutat toho člověka. Když potom se pustil do toho následova- Umění následování Krista, tak tam nešlo jenom o pouhé upoutání rozumově myslícího člověka, nýbrž šlo o cestu, po které se kráčet. Tam jsem si vybral Ježíše Krista z těch tří aspektů, o kterých mluvil, že jimi je: jsem cesta, pravda a život. Vybral jsem si ten aspekt cesty a jenom tu nebo převážně tu, jsem musel brát ohled na ty ostatní, ne? Ale převážně jsem se držel, ze stanoviska cesty jsem se toho držel. Čili jsem se držel ze stanoviska cesty toho Ježíše Krista, tak jsem samozřejmě to vrcholně pokroutil všecko. To jsem si dobře vědom. To je jednostranný přístup. Ale člověk je opravdu přístupen především tomu, že se mu ukáže cesta, po které se jít. Ale se svého- zkušenosti z předškolního věku vím, neboť tehdy v době sedmnácti let jsem udělal největší pokrok tomto životě, to dneska mohu posoudit. Potom jsem tak velký pokrok nikdy neudělal. A kdy- co to bylo? To bylo období, kdy jsem nevěděl, kam jdu, neznal jsem žádný cíl. Toulal jsem se po kvetoucích loukách, štěbetal jsem s husami, že? A neříkám, že mně bylo jenom dobře. Oni taky štíply občas, ne? Ale a taky je třeba skoku cestoval chleba protože nevycházel jsem si jméno mírumilovně to by byla chyba ale přesto jsem měl velice rád ale v této době jsem neměl cíle a to znamená nebylo tak nebyla to cesta po které se kráčet nebát proces a když. Očista nebyla cesta as se v tom neviděl žádnou cestu. Proto jsem tak velký pokrok udělal že najednou přede mnou stává skutečnost nesmrtelné podstaty se do nás ti letech v v tedy přesně mezi sedmnáctým osud ano. To by se bylo nestalo kdyby byl pojal a priori cítil jako třebas oliver nebo někdo jí. Ten cíl on musí pojmout třebas při studiích toho lékařství síly dosažitelný atd ten musí pole by on na to taky chyba. Ale tady pojmout cíl to je veliká chyba totiž zdržování veliké el protože jen my od síly nemáme nejmenší představu. Podle nebyli křesťanské víře a uděláme si o tom představu jako že mých víme do věčné blaženosti. Tak tímhle tím způsobem způsoby jenom kdybychom toto přijeli za své. Tak způsobíme že se zastavíme naž pro ten páté úrovni z těch sedmi možných kama před může dostoupit a dal semene dne ani krok protože život věčný nemůže být život do věčné blaženosti. Nýbrž to musí být ustavičném dosahování boha ve všech jeho aspektech ano kteří nejenom blaženosti si myslim že ta svatá terezie. S tím člověkem kterého možnost s jeho vědomím ve jest ten křtí. Nese jeho utrpení. A kdyby nebyla k tomu ochotna této oběti přibit tam v tom nebi neměla co dělat. Tedy jakým způsobem ona potom dosahuje ale tím že větší měrou od se podílí na stvořeném než dříve byla schopna. S objektivního lidského hlediska a to znal nemá a hledisko boží ne který všechno rozvíjí a k sobě tak nějak všechno se od sebe dostává a tak dále. A tohleto je důležité vědět, že člověk by měl se aspoň donutit k tomu, že by si nedělal představu o cíli. si potom samozřejmě od těch sedmnáct let dělal představu o cíli. jsem si myslel že jsem svatý, že tedy jsem cíle dosáhl. No to byl- to bylo veliké milosrdenství, když Pánbůh z svatosti sundal v tom koncentráku, ne? Ne- nemusel jsem proto dopustit se žádné chyby, kterou by lidé považovali za chybu. jsem od co se jim to dopustil větší chyby než normální člověk že jsem najednou ten lidský život považoval za tak důležitý že se oni pro jsem byl zachová od to byla chybička panečku. Velkým chvil a toho jsem si myslel že jsem prost o přízemního jedná neboť těch devět let před tím jsem se jenom modlil od toho abych měl větší lásku bohu než s. V čemukoliv jiného a o mně teďka z se vším pod sval dokázal protože jsem ještě k tomu nedorostl. větší lásce k bohu než k sobě například. A když se mu toto podařilo tak vítězství do na jeho straně si jsem toužil jenom pod o to byl můj cíl. jsem to jako svatý jsem chtěl jakou že taky být smilovat zrodil do moc dobru. Oko procesu bylo možno co si o tom jsem v tom co řešit tane na sebe čeho tím že jsem nemiloval. Jsem si myslel. Jsem miloval víc než kdokoliv jiný ale ne svou silou to jsem taky nevěděl co moc věcí nevěděl. A on předčil že nemiluju že miluje od sebe kdy jsem sobec atd tak dále jako ty ostatní který mám právo nad vám jela právo tam ten esesman zabil takže jsem mu to právo přiznával jako pera ale jsem se odevzdá onen že tam že v povaze prostě odevzdával na nikoho jsem nevěsta na při se nemyslel na sebe zase k sobě nevracel na této cestě je důležitější než. Mít jasnou představu od síly. Jít otce a třeba do velkého neznámého ale nikdy se k sobě vracet jít od sebe z toho od sama sebe. Dosti na tom že musím se ukázat o všechny své schopnosti když například studují to musí jít. Ale pak je třeba tak bych paralelně dovedl pro z avšak tito řád tu hodno a říct kdyby byl největším mezi mudrci lidským měl všechno dostudoval o tak před tváří boží se ničí a nedosáhl sen a si budu myslet že jsem dosáhl tak tou chvílí jsem padl na této cestě. A to se mně stalo a o to nebo se tou chvíli dělat tedy nějaký výchovný o ven sestry boží byto dobrotou k věc tomu se ještě mnoho to pro dělat jsem si to uvědomil ale jsem stejnou měrou vděčen za všech i pády jako za všechny tak závadné z li ti. Co je mu s li svět a ten pád z byl nejbližším úspěch. To že esesmani byly byl největším projevem lásky. Ano nebylo vyššího projevu lásky který dobyl byl ještě schopen ku na st nebylo. Let takže když teďka si přečte on třebas umění následovat krista. Tak si uvědomí že jsem na to se zase jednostranně pak kdybysi on to přečetl potom něco jiného jsem si za mám od do ukázat třeba z jiné strany. To jsem byl jednostranný povel jsem si bude toho že by to za obecně ze přestane najednou že byto bylo absolutně nepochopitelné. A tak on si musí to dát dohromady sám a čím víc z to bude číst. Tím vlastně to bude těžší si to po sklad. Protože dokud lid z s myslel třebas nějakých pán pas to na ten žen k tuberkulóze ras mal způsobována bát silen jo nějakým padalo k do bilo svým tat tak. Léčil úspěšně že ano od toho totiž pramen ty on konečně napraven týdně se dostával z s z s o prosil o choroby žilo vše je toho pacienta mém ba aby se tak přece o znáš těla ale dneska víme. Že to není boji zbav silném prost jednotu novou pravím že dokud to vám teďka jo je pro koho ten pas telat a to je. Tak to nevadí ona tady znali byste zážitek zažít na tom na tam na ukázal ten omyl jo. Že dneska víme o těch batři let tolik že víme že tak zvaným s věční choroby nejsou jenom. Ne nějakým dobývat tím způsobem nějakých li pak který na který chtějí zničit organismus vůbec nit toho. Že někde jinde je ten princip. A to nás vede k tomu že sice s tím ne b antibiotika nebo v tu s vámi žila pak mil věci ale že víme že to není konečné slovo. A to je důležité máme otevřené dveře a to je to platit o tom oliver novým lékařství do vodtamtud pustí jste fra kulty na tak bude začátečníkem a i když bude začátečníkem pokorně si to vnitřně přiznávají si by nikomu o tom nebylo bují nebylo to byla velká chyba kdy pokora před tak. Tím blahodárně zůstane do smrti a tím bude moci dosahovat. Jakmile se stane umělcem který namalovat krásný obraz na který není tak další krásný obraz neznám vás. si myslím že bych jeden pán ty jsi dělán. Dožil proto před devadesát let protože nikdy nebyl spokojen s obraz ten který namaloval a i ten poslední zase vjem báje činný v devadesát milé namaloval to takového skvěle. Nebyl s tím spokojen a mohl jít dál. A kdyby ho bylo nese mate by nějaká na by ten mor který který ve láska panoval by ten byl tak že asi dodneška strašil. Ale nestalo se do toho milosrdná o u mor nová rána na něho do sedla onoho to se mohlo. No ale zkrátka zase platí to co říkal ten větev v tom co sto vidělo své nýbrž které ven citem byť abych mu nerad vzal s prach ty to co dosud jen on se dělat li obstát na fakultě aby totiž totéž dělal dál. Aby se smířil s tím že co řekl makoň protože na to on ten makoň si dívá tak. Jakože ještě nic neřekl nebo že mluvil o obalu pravdy neboť ta na to na jím. Že pravě se žádným slovem nikdo nikdy kdyby větší mudrcem než nepřiblížil. Ale je dobré mluvit o opaku. Protože on na na sebe vezme podobu toho co v něm je. A z toho si vnitřek jak jakýs jakýs obrázek o tom co je v tom obalu asketou zatím může jít o mít člověk bez představit těžko někam jde. On je jiným člověkem oliver než nějaký karel makoň v protože on zatím to nešel o svém narození je taky vadí i ty tři na úrovni by se s tím ještě nešel. Že jsem zatím začátku takle nešel ty si taky vadí. A tím více budou radit měl pro vadit mu nějaký dvacet ten nebo to bude vadit moc od do tu stal a to bude jem mu před z určovat velikou wattse nějaký chyby mít postoj vůči životu vůči bohu ono je to duchovním věcem víc než u v čili to nenapodobitelné to co myslím na co děláme jak mluvím o obalu ale on taky dokonalé na to že je vám říkám jsem toho názor stali musí dosahovat jak. Aby se to mělo vzít za správné v každém vědním oboru dosahovat ale nespokojit se stavem dosažení není dosaženo tak myslim že mluvím z duše všech pravých vědců kteří nikdy z krista v nepovažuje za takový aby přitom nedokázali být pokory. Ale v tom pravým způsobu pokoj mi že by se pokoře buď čili že bych říkal on o správné být pokorný nýbrž že by věděli. Odkud to všechno vane ale že oni jsou pouhými u bohu by nás o li které jediné začínajíc nová pokud toku chtě be. To přednost před z s s s č či ale. No že totiž že bych chtěl si z tomu za jen v čem mohl překládám který silové je to psychiatrii říkáme lidská. jsme tady všichni jednou žili. A ona říká osobě že nejmíň propagovat převtělování. Ale to přečtete atd. Tak že bude li to na co tak my jsme všichni budete věřit to převtělování v vás ale tomu taky nemám dělat na to taky nevěřím to převtělování ne. Ale byly doby by se nad ověřil stoprocentně toho a dneska ale asi tak v dvacet netušíme ano na tak s nic ma skryto v domě se ve oponovat te. I když si komentovat se tu fiore která vlastně si dokazuje nebo nám dokazuje že existují říkal ty si vtělení protože za svých pacientech tím způsobem že žít svítí hloubku i jedno z li tito lidského transu. Řídí tak dokonale že ten i za pěstující i ten ji do tedy to li se i ten i kristova osobě vzájemně vědí než že by ztratil dejme tomu ten kdo by se raný z dohledu nebo s patrnosti toho jednoty zela ono oněm onoho rozlišuje od sebe a on ho taky ale taky jsem než se ještě o nějaký třetí osoby která vystupuje v byl v tom předešlém vtělení ano. Se kterou se totožné a jsem pomocí již vysvětlují nějaké potíže které v tomto vtělení jo čili o na tímto způsobem léčí těžkosti které ten člověk v tomto vtělení a velice radikálně a dobře ano. Tak a tak bych si pro tam bude nás jsem stovky stránek kdy z toho bude rosy do rosa stane celkem v tom textem že tam do vody visí když těžkost za pět. No tak je toho dost to všechno přeložím protože tam lékař si z toho může hodně visí kde psychiatr jak se přijít hloubka i k znalosti toho transu. Jelikož když se necháte vše upadnout takle od jeho transem že neví co říká. Kde je nejdu by vody kterou mi tak konec oni se nemohou za ovlivňovat a ne nedostanou se tam kam se potřebu se na při hraje toho člověka do toho patřičného v vtělení jo. Které je rozhodující pro ty události v tomto životě rozumíte mně ten hlavní komentář a když to nepás je tak ho odvede počítání a on jde do dnou cik signalizaci s v z s tam dojít listy k vlasti stane v všem to spočívat ale odvede ho zase na patřičnou míru za ve jeho do takové oblasti kde se musí setkat se s o minulosti čistotou bylo by bylo jasno že i. Kdy. Přeje minulý život protože ona tam je vystupuje přesně následky těch její minulý životu ano pravé jako u nás že to nemůžeme listopadu protože neznáme ty příčiny jo v těch ten život. Ale vezměte si třebas tenhleten případ. Ses ty domníval že jsem byl nějakým tím spisovatelem mne. A když že jsem tam přišel to jsem mal ne on se narodil tak jsem tam všechno poznávat že to všechno dovíte přesně všecko poznal takže jsem mu příteli na to vy ještě živ může to dosvědčit přesně říkal tam měl rodem du tam byl jsem chodil atakdále každý živ byla jsem semen ryby ba jsem říkal tak ten du na působí do po tvoji dojmem od k vede k němu na tam byl jsem tam umřel ten tam do při nemocem příliv. Ten můj přítel přišel na to že jsem byl tím vtělením ne že tedy předchází vtělení jsou na protože katolická si od zakazovala také svítit dělit půst byl vystoupit tou tam všechno říkal. Tak sem to znáte ale teď nastojte když jsem tam přišel podruhý jsem třebas do vaší že nabyl několikrát a šel jsem do budoval jsem se od mu masem žen ven jsem musel podle plánu hledat do by pak jsem to nepoznával když jsem šel do jsem málo jsem si to matou mával na to se málo jenom s. Tohoto vtělení nestalo minulého to se všechno smazal a když tedy to ne tam do doby po viděno jo. To je ten nevšední účinné ut ji tekla spis jeho a ne na to v i v tom vyvolá ono to smazává o tu účinnosti věcí ano. No ale to je život bude velice chabá. Že to jako po mně ten život ve existuje jsem že přestávám tím být vlastně tímto způsobem přestát rodinných vliv. Ale ještě posedán než se dostanu k vlastnímu výkladu když třeba el jsem potom kromě tohoto vědění měl ještě na to vám soustavu náhod okolo se rozvíjejících. Které při dávali všechny zkušenosti o tom autoru dost dokonce dodneška dostávám tu byli vědy před krisi mění žid ne li nic co z to co jsem považoval taktně vy m pořád při hrát hrají další je sis krisi o tom o to a jsem. Tak ale si si například ve prověřil a proč jednal tak politicky atakdále to všechno sám prověřujeme z těch spisů třech odborníků kteří studovali jeho život. A no a musím říci že je to ustavičně statečně o tom že jsem nikdy tím autorem nebyl vám to řeknu proč ovšem ten balík jsem věděl. řeknu proč protože když jsem tento balík od vinu na to toť tím že jsem tam přišlo typ transy je a pro život jsem tam ten život znovu dáno kristus ten to poznával a končilo o tím se že jsem si prověřil toho literatuře a všechno do spis sklony jsem zjistil u sebe stejné tak se sejme hleděl vyhnout né. A teď vám řeknu jednu věc kterou jsem dosud neprozradil li se po mám dostal nad na jiné pole indové věří že na co člověk myslí v okamžiku smrti čím se nedokáže vyrovnat v okamžiku smrti že to jsem mu potom projeví v následujícím vtělení. jsem říkal že jsem se nevyrovná al totiž ten autor kterým jsem měl být přes delos tím že měl pět let posledních života a na pásce levou ruku. A neprojevil se to sice hned po narození byl jsem zdravém dítětem ale tím že celá všechno ostatní způsoby to znamená něco jako bys za zvnějšku. Zapůsobila toho člověka zajímavých zvnějšku to přišlo ne nerost zrozením ale zvnějšku to přišla infekce zvnějšku a další omyl lékařů k tomu ještě mýtus na vás to za okolností takže jsem přešel od novou ruku a musel se z nějakým způsobem vyrovnat s tak jsem za to je čem protože vím co mně to všechno přineslo. Čili tady je určitá oprava že ti to o názoru indického že by to měl by karma špatná ale tohleto karma dobra a on tu ruku krok ho. Protože mně to přineslo veliké poznání že ut od se od útlého myje kdyby lékaři nepřivedl kdy se do tohoto stavu. Toho osobně jiným tak jsem nemohl v tak brzo oproti nám těch větších pokračovat ne ale mám předstih jenom vlivem těch lékařů před vámi že oni mně že přiměli k tomu co nás jsem přešel přišel před soud. a tam jsem byl odsouzen k pravému životu nebo zavázal jsem se tak víte kdy. Abych správně že o tom nic nevím ale pater ses zavázal to bylo vidět podle následku jsem nepřekvapil maminku jo to jsem chtěl jednat správně všechno pudete to o jinou ča za nechtějí mají by tedy dělit o pro mi dali do trojího ale todleto ne ale že jsem toto chtěl dobro nenormální prostě to jsem proč prošel zřejmě tímto soudem v když by to na nad jen muži o své a do jaké svým do se mi to ještě dále objasněna. Ale jsem přitom soudu ještě byl odsouzen k něčemu jiné to se si prověřil teprve nedávno by se dostal vel jej nějaký spis o tom autoru za jsem se. Že on ten člověk psal něco co na nepsal to byl rosy dílo hlavní ten duch křesťanství vých že kdyby jistě by z ní. To znamená on chtěl postavit křesťanství došli. Tím že by se vrátilo přestat tyto budu tu o formy k tomu duchu to přes ten st no to se mu moc nepodařilo ale to nevadí proto krásně napsané takže to co hodně četla. Jak tak něco znamená ale podle toho co tam psal nežil on seděl na dvou židlích. Upozorňuju vás pro syna v tak se taky při hlásili po tom abych vysvětlil. Co je to světla toužili vých protože každý z vás sedí na dvou živých ano a není zatím kdyby nutí a způsobil to veliké utrpení. Tady vám prodal nepřál dneska vrátit této při náš ky mohu vás zbavit této anomálii milost sedění na dvou židlích aspoň dob pochopíte jak to dělat aby se dnes vyběhanou u živých. Tak to bych tam potom přidat ten komentář provedu ale teď jelikož on umíral poměrně dlouze. Ne najednou tak to bylo pro nás smrt o měl časy všechno pro myslet a zjistil si že nežil podle toho. Co kázal a toho zřejmě stejně trápilo jako ta ruka takže když jsem dosud říkal že ta ruka s kterou u p jako jsem jsou semen vyrovnal ne el způsobem se mi říkal vrátila nějakým způsobem let. Tak teď tvrdím že i ten jeho nemravný život se vrátil určitým způsobem a ten zajímavým jakým způsobem. Kdybyste tajného nemravnost do měl pořád ženskou na každý budovu žel a na ku on si před říkal že on to on nemůže ano to jsou chopit do můžeme toto nemohu pomohu zemi žilo. No no a. Když jsem dal jsem tak mi řekl jsem že mu žilo proto neboť se pátrat nebudu k nebo tak by byl by k i ten starosti. Ale on si byl vědom toho že to byla jeho vina nakonec žen že musel nějakou ženskou pořád být. Je tam manželka mu neměli ona po stránce duševně asi tak an na asi nestačil nebo tak a on si bibli výběr dost duchaplných ženy a co mám měl nevím tedy ale zřejmě je to nehod bude tak dost dobře tomu křesťanským mu půl zúžila o to asi dob u z volně něco jiného ale když stala madame kam mně která byla asi ano od pod devět let značí než on ale slepá klečela u jeho lože. Kdo byl osmdesát přiletí ale jenom když neslyšela že dýchá a ta slova na pomoc a potom aby ho a tak dále. A do poz byly ale tak to nebyla tu nějaká li na láska ženo v tom věku nýbrž ten dobyl co navíc a který měl tak mi nejbližší poměrné žen no tak tak je nechci tím promlouvat ale zaručí němu do svědomí ne řádu a po této stránce a teď si představte když jsem prošel v tom vtělení nějakým tím soudem vlivem těch. Že k a.