Karel Makoň: 84-04B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že oni mi. Po smyslovém vnímání považují nejenom za stejně hodnotné jako smyslové vnímáním nýbrž za hodnotnější které v sobě to se. Že daleko větší možnosti než smyslové vnímání veliký u stupeň vědecký a kdybys své. Ale tohleto kdyby si tuto věc věda osvojí dělá tak by mohla bych nejužším a bezpečnější způsoby k k u před že rozum nám nemůže být jediným světlem dál a v na úrovni kde jsme se vědě to ušel. Prostě začal ani jsem o ti kde se pět tento pochopil když že se vět a od doby že se toho málo kdo chopil tak ho v -tadyhle se zdá být- nýbrž již tu chybné š. Je že ježíš hodnotil jenom ty dobré věci a ne bych chybné šel el co koly jste učinili my my do z bratřích mých mně jste učinili a když to o dobré tak to je pořádku do vás přivádí do království nebeského. Tak na vniká při tom že on mluvil vlastně od od osob mění ty lidé kteří dělaly něco pro někoho především nedbali na sebe neboť není příjemné našel někoho někde. Nemocnici nebo v žaláři nebo sytit ho je příjemnější sytit sebe nebo napájet sebe a tak dále pěstovat sebe zájem o sebe čili je podstata hle dobra nespočívá kong. Jakým skutku tomu něco udělat. Tam domu nýbrž vezměte si tuš od toho ten smysl toho ducha toho co on tam říká a ten zní dobra. bych to řekl teď pohádkově ano st a když ten dobrý bratr vzal to ptáčátko tom na své a složil proto hnízda jak o ta ptačice od toho žádala aby nebylo se ráno dole na zem když spadl z toho nic zda takto stačí se mu za to za zpíval ha ale. Když. Ne odcházel z toho ne z a tak nespí ti dala jenom ta ptačice na život do uniklo při pohádce nýbrž zpíval celý díle es a on říkal proč je zpívá na a oni mu řekli to nezpíváme tobě zpíváme tomu dobru jehož si byl nástrojem to znamená. Tím jsem to chtěl zodpovědět být nástrojem v rukou božích jestliže povolán jako nástroj k něčemu co se lidem nelíbí na tom nezáleží. A nevypadá jako dobré třebas na tom také nezáleží na mně když má. Jasné vědění o tom že to správné ano tak se musel budovat často už. Co mně kou proti matce která nepovažoval za správné že neposlouchal jo ale byl tady jiný hlas. Z uvozovkách hlas který mně říkal se správné a toho jsem především proto pane tu vám ku tak si představuju dělat dobro a protože člověk je totiž že postaven životě před úkoly které nejsou dobré te ne ne ne ne ne větší vší ani zdaleka dobrem neptá o tak by dobrem přidáte v kanceláři nebo měli práci nebo v ten se nám to není ten neutrální činnost to prostě dělám svoji povinnost zato placení ne. Jak jak nadobro bych za to dostal ten něco ne z na to měly ho hoden je dělník mzdy své to je pravda to.....-vzít jednostranně všestranně by se to takle dalo odůvodnit ale důležité je aby si. My ho na li že život jako celek je tím dobrem tím nejvyšším dobrem jaké vůbec existuje když ho žijeme tvůrčím s půst. budu opakovat tohleto promiňte mi tam jednou bylo že totiž my se modlíme otče náš jej si že je ve svých posly. Se jméno tvé při království tvé napřed posvěť semeno tvé a teprve potom při království tvé ačkoliv ježíš u zříkal především nejde království boží proč tady před řadil v tomto řádu hodnot posice jiného tvé jsem to po tomto posvěcování toho jména božího li ten boha brali nebo považovali za vůdce celého vesmíru ano abychom dodali tvůrce který ne. Ustavičně který neustále božství ano svýho pořád znetvořil nebi dozoru tělo a posvětit ne o tu mu. Sice se nedá jinak než tvůrčí činností jednat obdobně jako on proto se modlíme otče náš a muj oni tvůrcem všestranný tvůrcem všeho situace je tvůrcem kdybych tu situaci která pravé teďka postihla nepovažoval za svou nýbrž za boha. Dem stvořenou měli při hranou tak abych přestal vlastnit čas ono se chce námět a to jsem se dostat mu komentáři konečně nevlastnit čas ten čas není vůlí stejně také boží velice jemná záležitost. Bylo o to původně výkladem narozen za to dostal tam vodu z býka může do říkat. Je jsem čas dolu bojoval proti. Snění že páni jsem pro vědom říkal ale do toho nevlastnění času ale opravdu ten. Dost toho času berete toho co poznává jako vůli boží. se mu to líbí nebo nevím jak to se dva o škol se s koly do věku se mu to líbí neboli být ten jedná správně a je sedí na jedné židli jinak sedí na více židlích jenže jsem v tom předškolním věku chvilinku posloucham chvilinku jsem nic neslyšel nevěděl sem a nestaral sem se vo nic jinýho než pro sebe že to jsem poznal seděla muži a to jsem se tolik na tak nebylo by byl jakých. Čit kupředu aby opravdu do bral z rukou. Božích kdosi může se dovede plete když vás schopnost rozlišovací pochopitelně s kdyby bral z rukou boží to co mu předkládá li ostatní vystoupit nad do vykořisťovat nic jiného by si vydali bylo říkají že to hlupák mi na všechno skočí ne všechno udělá protože křesťanem pane ale si vás to dovolit svatých. Takhle mně nepoznají že konám li boží nepoznají že od jedna přesně tak jako bůh z víc tím na všechno stejnou měrou. Ne pro lepšího vedle horšího naproti žili svítí na špinavou kaluž jako na-na-na světlou jako na čistou že a kdyby-toto byl neukazoval ježíš kristus tak si namítl že tam nějaká máme zela ale on ukazoval že nejlepší příklad lásky je takový kdy samaritán pomůže svýmu nepříteli když. Nepřítel ani o tom neví jemu.