Karel Makoň: 84-05A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tom to si do odění nesmysl jenom spodní čit se z člověk tys počítat co za co a se takle modlil a ono ho z toto za to nedostávám nic ne to ne kdo takle myslí tak pořád nic, nic z toho nebude. ale tomu nebylo odevzdání no prosim byl den ho v ty je to tam je tam to tak do palestiny kaje ve vás tím nám velel maten transem před to v let tak prosimvás především si odmyslete nedostatek. Slovního výrazu na počátku bylo slovo to slovo bylo o na tak dále kde je ten počátek ten je pořád pro slovo je pořád na počátku všechno co počíná a k bůh pořád počíná tvořit nepřestává tvořit vás povinně zavazuju se se mnou dále mluvit. Abyste aspoň uvěřili v emanační princip sufijů jo Teď zní. Všechno z boha ustavičně pochází ustavičně on viděl je tvůrcem on vidět vůli cenný posvěcení ne na božího znamená tvůrčí činnost kdo může za spal na tom co udělala tak není třeba něco tvořit všechno pro toho. Ale on tvoří a chce abychom my domu do považovali s ním pořád se to tvoří. Nejenom že se na pláni existenční všechno pořád vytvoří v je tomu vznikají nové hvězdné soustavy a tak dále ale taky zároveň všechno se ničí mnohé se ničí ale to je úroveň existenční. ale vedle toho je úroveň poznání bůh ustavičně poznává když tady mluvím a něco říkám a dělá to vjem něco poznávám je to on který poznává v kdy on v chvíli nepoznává přestal on poznávat tak nemohu ani slovo vyslovit rozumíte. Je tak emanační teorie dovedená dokonce ano. Kdyby ustavičně toto všechno co tady jede víš třeba z něho tak neexistuju. To musí kombinování bez něho prýštit. A co jsem řekl po stránce existenční po ztrácet poznání totéž platí o starce lásky kdybych kdyby on nemiloval nejsem schopen nejmenšího pak a tu lásky rozumíte jsem na to-o tom osobně přesvědčil po pět měsíců za sebou v jednom kuse v koncentráku že tomu takhle je jsem si byl konečně je v tom že to nejsem který žiju protože to nejsem který. Miluju to nejsi nějak který poznám že to všechno o že o nic tím činitelem přestože to zdánlivě dělam nikdo to nepoznal že to je on který to činí Z mýtem vně ano. Nějaký pán mohammed řekli jednu řeknou myšlenku bere li někdo písmo svaté doslova spáchání největší hřích není nejít není většího hříchu. To se musí brát tak jak zní duch toho co je tam napsáno a tam napsáno světlo svítilo ve a my ho nepoznali. A von tím že si myslel tehdejší situaci když ho ty tys mi nepoznávají či to pořád šlo pořád šlo kup. Sledu protože tam bylo v minulosti na tom nezáleží. Toto platilo pro ten vyšší do na pro tady živu dopad vyložil pokud neuznali že marně svítilo pro to platí i do dneška je nesmím ne poznáváme marně svítí ve to je pořád totéž ten stav toho počátku existuje jo Taky existuje pořád stav konce jo takže milý antoníne řiď se prosím jednou tim svatým antonínem poustevníkem a ráno kterýkoliv ano si dnes po měl na minulý den nýbrž vnukl si myšlenku že začíná znovu nikdy před tím. Nic neudělal na cestě k bohu. Proto nemohl být z toho jsou valí nemohl si klást něco dobru nemohlo se něčím za něco považovat byl pořád ničím protože ráno začínal nanovo. A proto taky i každý den byl stejně hodnot nebyli ty vím méněcenný nebylo unavený ani do ti svých stopatnácti let života že ano. No a to je radost do stopatnácti let nebýt unaven panečku a to se dokáže nám tíži znovu začínám znovu znovu jako pán bůh ustavičně začíná. Se vším ustavičně tvoří ustavičně miluje bůh ustavičně poznává ano v protože dotud do ji konečně přímý za vlastní. To je velice vůle nohem otázky stě objeví odpovědem v se s tím že je všechno boží mám tady otázku tak tím vlastně bůh miluje sám sebe no tak když že může a no tak řeknu pravdu ale kdy řek můžeme a takže on taky pravdu to vysvětlím ano to vyžaduje vysvětlení. Jak protože bůh vlastně když pořád tvoří pořád se to poznává ho ho a jediným činitelem vlastně ne jediným jsou svým v. Vás miluje sebe vlastně žije pro sebe že ano je to pravda že pravda je že když jakým způsobem si žije pro sebe například otec který mám dítě když k tomu dítěti dali život né. A vono se k němu třebas celý život nevrátí ale on tohoto přesto zůstává jeho dítětem el tak je to s tím koho posílá bůh při své tvůrčí i poznávací i láskyplné činnosti do světa to miluje zvláštním způsobem. Že nedbá na to že se mu to nevrací že se mi nikdo dnes po me že to je žije a o to na pro sebe všecko čili to byste nenazval že před že miluje sám sebe vite on vlastní jsme měli s kým miluje ten to není lidské li se taje hráz nedá pochopit to neni že by miloval vás době li to mi představujeme tvrdě lidsky lidsky sebe nemiluje šimon taky trojí říká že když řeknu on sebe nemiluje rozumíte nelidsky ne tak musela. Pozor jak to myslí vědomí ve lidsky tak lidsky sebe nemiluje vzalo zavřené. Ale božsky jsem nemiluje ve všem vše kdyby božský semeno a my tomu nevěnoval svůj tvůrčí činnost svoji lásku ne svoje poznání. Vy s tím jakým jsem o tom miluje protože toho pořád i ve kuje. A nežádá si odplatu zato jemu o jednoho co s tím uděláte rozumíte nedává ten svobodná vůle. copak vaše ale copak takoví nižší tvorové který vůbec nemají možnost si udělat takovýhle ponětí vo věci ne No ano. Je čili vel co tedy ježíš kristus kladl na mysl nebo za rozum se těm svým učedníkům. Vy nejste jsou zen jako ostatní. On budete chodit jsem mnou nic se vám nemůže stát oni se nemusím starat a oni kdyby se nestarali nic by neměli přišli by o život oni se musí starat vizte zvolil lepší úděl tím mi žes z začli chodit jsem mnou a. A řídili se podle protože jste nenásledovali. Ale kdybyste přestali následovat zase spadne te na tu úroveň na které jsou ty vostatní a všechno neštěstí se na vás po hrnou ano. Čili kde úroveň utrpení nebo blaženosti nebo poznání závisí na tom. Co člověk čemu se člověk rozhodl za a cože uskutečnil svým rozhodnutím rozhodnutí samo nestačí ne jestliže například uskutečňuje od učedníci pád lásku bližnímu. A ne z vlastní moci nýbrž z moci boží když že to mají o dar od boha čemuž o pomáhat a protože to bůh který je tím činitelem. Jakmile to dělají jakože bůh je činitelem a oním o jenom. Přisluhuji jsem neměl v jeho rukou a oni se opravdu stanou jeho rukou.....to pude samo rozumíš tomu To pro tu nebo udělat. Nejvyšší věci které při tím nemohli provést potom provedou aniž hnout brvou jakou to bylo u toho ježíše krista do na tak ano. Takže ze zákonitosti jedné se vyplout vás a kdo zákon jen s tím vyšší tím způsobem že před konám sebe jako takového který náleží do vyšší zákonitosti ano tak let když překonán v sobě zvíře přestanou podléhat zvířecí zákonitosti ne. A tak dál. Náš jak je jedna nesmrtelná duše jak může být může být také jen jedno vědomí tak. Co je pak příbytek u boha a pro koho je od pokud by nebyla zachována individualita no. A to je otázka ze všech konců najednou to musim nožku rozplést ano. ve věčnosti nemůže být oddělenosti Toto mluvil člověk tak se tady člověk s pocitem oddělenosti v v ta režie oddělenosti z mi z jednu nesmrtelnosti rodu nesmrtelností jestliže se na vítr může být je to v jednali jenom protože mám jednají jedna nesmrtelnost pro nebudou odpovídat nemůže býti více. Jestliže ale. Ale jedno vědomí byl pak byl to je nelogické pak může být jen jedno vědomí to neni pravda. Jedno se tam jen mez zapřít či jedno jediné vědomí že ta nesmrtelná duše se vtělí například do člověka. A přímé je na sebe vězení smyslů a rozumu na. Tak přesto by vinném vědomí tohoto světa. Kdyby vešla do nějakého dejme tomu anděla ne tak by se v vyvinulo vědomí andělské a tak dále kolik bychom si myslejí úrovní v poli vědomí by se našlo a protože člověk ve své genetické základně je každý jinak vybaven existuje v poli vědomí ji kolik vidíte na světě je dokonce kolik zvířaty je na světě a tak dále čili. To je nelogické nesmrtelná jen jedna an mít žen musí být jenom v jedno vědomí to není pravda kam se tázal duše vtělí tak pole toho se vědomí formuje ano. A pole toho říkat taky individualita ovšem upozorňuju vás na jednu věc když říkám podle toho také vniká individualita tak nemluvím úplnou pravdu mám pravda u k nás se slovně vyjádřit nedá ale ani neřikam o obalu pravdy transem slavil velice mnoho. Individualita totiž že něco věčného a svatý pavel dobře toto pochopil říkal ani oko lidské nevidělo ani úkoly zk je neslyšelo co je od věčnosti pro člověka u boha připraveno jaká sláva a tak dále to od citovat to znamená bůh jako všechno předvídat jak předvídal i tuhletoho v brát cení své. Do nesmrtelnosti vědomé vracení se nesmrtelnosti ze svého sise vyšli jak od jako ježíš kristus. A do se vrací vyložit kristu o tom věděl odtamtud odešel v tím se již by opata od nás aby o tom nevíme z vodtamtud vyšli a když jsem poznával svou nesmrtelnou podstatu v sedmnácti letech tak jsem si neříkal že sem odtamtud vyšel taky ještě nepoznává na sem jenom vím poznával jako něco ode myšleného ode který není věčný ano by ní. Je jenom jsem ten se to zase do svých že totiž to jsem vám vás bůh a proto je to pro taky v že to tam je v pořádku v ale tak i vy dali taje věčná záležitost že to je věčně předvídal zná neboť žel to co mnohosti která. Tady panuje. Je třeba aby také bych to ona mnohost individuality ano mnohost jedné a téže individuality mnohost jedné k že i víru v. To moje kdy bylo ale není vším jiným než i dualita božích. Ale připravená tím čím prošla abych byl to zase vysvětlil byla jsi to pomocí podobenství o marnotratném synu ano proč byla to byl ten marnotratník ten sukničkář ne z vlas z toho který se vrátil z toho světa a nic nemá je než ten bratr který tam věčně zůstává sekal dobrotu protože. Se oděl tím utrpením a nakonec odosobněním a sebevzdáním ne nechtěl být oddělen že si nepřál být oddělen od boha od toho otce že tam být aspoň služebníkem el tak tohleto je důležité si uvědomit že ten. Člověk když prochází tímto světem se s než svým tím utrpením el tak se stává ničím víc než s tou čirou individualitou která vyšlo od boha. Vždycky pro znázornění znázorňují tím čím s kým jsme ven že nesmrtelné podstaty která se znázorňuje nádobou ta nádoba je prát zná a za rok o prázdná je užitečná protože nás na to není pouhá mysl individualita věčná indy věta ale prázdná. O nás přichází jsem na svět aby se naplnila. No a tím že se naplňuje slouží ostatnímu světu ano všem složkám v celém vesmíru. Jako se sejme světem s setkává a poznával jako jediný toho za kterých se kupodivu vejde do toho malého lidského srdce. Celý bez mět nám protéká tím člověk a nejenom ten vesmír ale i ten zdroj setkám nejde že. Tady člověk je závislým vel s svědkem zdroje ze kterého se všechno vytéká. proto se držte emanační teorie to vám moc vysvětlí tak v ní. Jsem namluvil do astrá jako do do stejně ničemu proč to všechno končí v nenávratně všechno končí jiné však do rostlinné v prvky jel podobně el tak jsem si je v upravovali nám cestu k rychlému výkladu ne že by byla on tam rozpustit pravda. Ale že by tam nebyla duše a v jeho řeknu která se tam je to prosim tam asi nebylo řečeno esta bylo tak to opravuje tedy tu duše tam je. Ale v která vše ale víte to se možná zapomněl říct která se tam mně když se člověk na rodina tento svět tak okamžitě nesmrtelná duše je ale přes tento organizmu s. Se propašovat dává do tohoto světa do našeho vědomí to znamená vlivem nesmrtelné naší duše vzniká vědomí tohoto světa rozumíte ale vědomí tohoto světa je něco omezeného ten organismus neprosí je celou mohutnost nesmrtelné duše nýbrž takovou malou část že ji můžeme nazvat. Mladší sestrou nebo odnoží nesmrtelné duše tato mu říkám smrtelná duše. Tato smrtelná duše je sice všechny smysly všechny schopnosti. Člověka vidí slyší jak tak dále pohromadě ale nepotřebuje k tomu na hmotné orgány. Ona si vytvoří s tím během života své vlastní orgány takže dejme tomu když se teď stýkám po smrti manželky z s tak o na stojí třebas vedle nemá tělo je tam jako duše smrtelná duše se všemi smysly takže když si dávám pozorovala jako teď. A chci aby slyšela chci abych slyšela co říkám tak musím vyd pomalu abych zároveň mluvil jejich řečí aby mně rozuměla nebe to znamená a zároveň si musím být vědom obsahu toho o čem mluvíme. Je to tedy dvojí práce. A protože normálně člověk z podvědomí tahat po českou řeč. A obsah k tomu jenom překládal do jaké my v je třeba kdežto ten musím současně obsahově myslet. Aby ona byla svědkem toho co tady říkám jinak byl kdyby oni věděli všechno co mi tady říkáme to byla strašná otrava od by si znemožňoval života. To se musí nějak se věnovat své takže když ta manželka třebas sesednout dívá dává as. Tak se musím dává vzývat vás musím převzít kdo o obsahu svého myšlení. A teprve pak vás vidí tato řeknu obecně kdyby tady byla obraze v k tam televizní a abych chtěl aby tam manželka na obraznost se něco viděla tak bych musel sis z toho udělat duševní obraz toho co vidím atom bral v kde se mi něco mi mohl nýbrž něco ve mně v čili ty doby za že nedokázal soustavně dělat takže z toho vidění na obraz to co ona nemá nic. To je mi jasný. Takže chudák vzdej katary barva trest tak díval dala obzor jsem je tam nic nevidí neska žen. No ale to řikám proto abyste věděli že tam duše je se všemi smysly ale dokonalými smysly ve které člověk tady měl nebo dokonce neměl jako třebas ztracení tak tady varovat a tam se volenou obnoví když nebrání organismus aby fung povalit tak jak mají fungovat. Takže tam manželka deska smysly tak dobré že nikdy tak dobré smysly neměla a protože duší tak prostor a čas sví. I netvoří tu zábranu kterou tady tvoří například když se díváme na mnou tak vidím jenom po straně nás. Jsi dívám především na vás jim postranní jenom my janu rozumíte mně. Tohleto atd se nemůže stát ona vidí celistvě toho co v představě z tohoto světa například. Že předvádí třebas náš pobito chvil my zemský ráz těmi dětmi jak se vám tady vykládal ne tak to vidí celistvě ona aby jim to co listě taky a jsem tak jako ušel vedení když se podívám ranní podělo se schválně ranní protože vím že oni do je straní vodila jej nevidím. Od se pro jistotu kontrolně na sebe a taky sebe nevidí. jsem tam taky tou duší na sebe téže oblast jako ona nevidím sebe nevidím ale nevadí to vidím toto chci vidět. Veliký o nabytí v to co chce vidět ale taky li to třebas nechce věta ale k čemu je za volána aby do viděla ke za tekla na ten případ toho s svýho bratranec své který byl přítomen nechávali o to bylo o je těch svých sourozenců protože oni se jez po měli jak na jel vlak protože on také zemřel nás jednou smrti potud vozem co oni si teď zahyne mez který kuse jako ono jak si ji pomysleli tedy tak tam byl na celou tu situaci vnímal. Že moje nemám co říct jsem přitom byl on přitom na není to jsou by při domu ale že si někdo zavolá tam jsou. svět se na říkal když bude cela strašně plakala pomatené tak o na přímý byla. Že tím mohla utěšit jinak než se jim ukázal tak s men svou dovolit ten viděl správné ale ona opravdu není vázána na čas a na prostor touto duší. opravdu duše v tomto smyslu. Že například může by ukázat momentálně stav cely která v plzni stav veselit ale v praze staví rosy nad ale když to potřeby čte je zapotřebí je přivede jo přivede atd ukáže tady nemá až. Takže se do na těch lidech mohou potom prověřit takovýho pro slova v tom stavu co a tak vel to je to jen let opravdu pro tu duši. Telat bídě stali z toho těla velice dobrý zážitek užitečný protože o na potom ale podle jedinému klamu zase že to je nesmrtelná duše jak se mařit znamení nesmrtelná duše. A že odtamtud se bude vtělovat zase jsem. nechci mluvit manželce do svědomí ale když tam všichni věří na převtělování tam. Nemám viklat taky na tady tomu nevěřila moc. jsem se to ještě povalen rostou nevěřila rozebrat katolička tím tady pro to se stačí zakazovala tak ona byla věrná katolička te. Tak ona si myslí že moje maminka se šel říkala že se po šestá dětech o co mrtvi fyzické se znovuzrodit odtamtud kde to a to se nezrodí. Oni nevědí že vím tak duše kterou tam mají je určeno k tomu aby tam žili tamním životem aby si tamním životem. Novým tamním životem od sloužily všecko čemu se říká omylem karma. Aby byl dohrály tu roli kterou zde začly a tanec jisto do hrána protože dejme tomu kdy jde o roli která míří do věčnosti. Tak je správné že zůstane do hrána protože se může někdo opřít o ten nápoji které v ten do rané roli. Na při dejme tomu e v jsem se s tímto způsob opřel z koncentráku o tuto roli ve do hranou mu některých žáků ježíšových. Ale když jde o vodu o roli která nemá znám takovýhle vyšší tak do tak je nutné ji dohrát. A dohrát tvých tam kde tyto obrazy z tohoto světa nehraje žádnou roli v jež jenom ten člověk tím duševním životem ten potom samosebou víra v této duševní život že nikdo o nepoznal tady tady žil na okraj prosil duševně dobře že jsem ještě život to bylo malost hoc šimon dneska žijete člověk tam v tom astrálu teta strany tak zahození oni vědí vědí něco nebo mohou něco co my nemůžeme vůbec ano. A to je přede že potom v že jsou lepší takže že jdou kupředu na ale že že že to je něco věčného rozumíte onoho el ten dojem člověk i tady jednak o věčnou by věčná aby to co není do pracují jen za tak nebyl tane a den před tím se stará stará zbytečně o něco co druhý den nebude pro něho existovat vite. Tak proto z by ježíš kristus proti starostlivosti bojoval proti tomu jako proti největšímu svých ku tak tak je to jsou jen tak. Jestliže se modlí hle tak se se svou modlitbou prorazit k bohu. Se ten aby byla vyslyšena a tak jenom do míry je vyslyšena a do míry ji bůh ji vůbec slyší jinak když neslyší tak jako byste mi říkala. Temného není sil při tom našem lidském slova smyslu že když se ten aby vyslyšel byla vyslyšena tak ji musíte převést. Především potom o slovo především prosím to jako k tam se to říkám třikrát za sebou především musíte si přát k tomu bohu patřit. Tomu bohu náležet a ne náležet tomu svému chtěním co od toho pána boha chce te. To znamená by to pochází mi tím způsobem říkame atd vůle se stání no to je sice odleskem od nás. Ale to jenom dovětek víte to je záplata. Kterou neznal záplatu jdeme všecko tak možná že přitom vůbec nejsme od pánaboha vyslyšení ale praně proměn ne. Ale jestliže se modlí o něco tak napřed se snažíme odejít od sebe. A přát si to jenom do míry ji do jaké si to přeje bůh napřed na list to přeje bůh bude si za bych kdybyste byla svatá a měla jste teď u pána boha jak lewise toto hledaly by vás bylo prosil této země o pomoc viz do měla pomoc ono by to nebylo vůli boží aby jsou přesto pomohla okamžitě li se z toho příbytku vypadat to nebyla rána. Takové lišky spadnout v próze svatýho nestane on nedělání nic co není ve vůli boží on vás myslíš jenom v tom co je ve vůli boží. Čili je do bezpečnější se modlit nějakému svatým budeš pánu bohu protože on jasně rozliší uši lidský rozliší lidsky ještě rozliší se vůli boží dělat co jen co není ale když to neni na vůli boží tak vás neposlechne prostě vás neposlechne. Amen vykonávat to ale stane li kola a nesplní jsem pro tak že to nemělo by se se o do za něco na co vede nepatřičné a den žádným svatý ani jednou se neprovinili to rovnici nemusím dávat pozor proti tomu aby dělal něco proti vůli boží tak ten je proto zvát jako tam si obou váže jsem dokonale se to jen z vůlí boží. Jeho by kovy že třebas je vykonavatelem velice aktivní vykonavatelem a to je ta cesta kterou na potom dále jinde ale on tam nesídlí nýbrž on nejde za pomocí bližním ale jenom v tom vím protože oni neznajíce bude vůli boží v on to takže by se jemu obracel op nějakou pomoc tam oni pomáhá v tom se vůli boží čili správněji po mu zase říkáte do toho svatýho prosit to je zázračné a vždycky. Rase o to pravil viz svatý co on přesně tak co je vůli boží a pomůže nám touto vůlí boží jo že zatímco vizte by nemohl neuměli přitáhnout protože jste záda své vzdání svou vlastní vůli od vůli boží to od atomu proti vítat z vůle vlastní vaše kdežto a jeho vůle se neprotiví bohu tat tak je byl se dostali z dostal se naplat formu na kterého jste vyslyšeni ano a. Tohleto je moc důležité a proto například byl svět si vůbec existují dělat od kterých se z von se jak bych tak řekl pomocníků božích a i panny marie z no to pro vás pátá takže to jsem řekli nemodlit jeho víte že vždycky budete vyslyšení kdy pod za správné že budete tak vězte že to že že jde o váš omyl jsem nestavte se na zadní nohy v el to prostě není správné se o to modlit jo se do pokud zase jako krát. Ad kdo potom dají najevo že to není správné ano protože oni nemohou pomoci leže by nechtěli ale nemohou pro že by to nebylo správné oni by za oddávali vaše věci místo aby dělo z motá nával a oni svět přejdou rodu tato by za by z vás kdybych dovolovat vše každá pro zval byla přibližovat bohu ale das o dalo vaši věcem. No že tomu tak je tady řečeno vně otázka ženou protože je v cestě nesmí být pro koho stal upozorňuju vás na protože vím to je můj názor na ten třebas není všeobecně platný nech proč je to můj názor o toto opírám. Že totiž el to jsem si vědom že existují nějaké meze našeho úseku vědomí spodní mez a na smyslové vnímání a horní mez be je k s lo mentální zpracování duševní zpracování v to co jsem poznal smyslově. Vnímá smyslových a jestliže zpíval koho. Tak si znemožňují správném smyslové vnímání nám on tak by pomatené smysly k tomu říká nebo jsem mimo sebe s smysl jsem ve by byl nesmysl pole normálně všechno nevnímáme by zapřel řídil o do tak přeženu o tak je ještě po nad rovně to jsem měl toto čit nebo tak nějak. Pomalým třebas reflexi ale jen co všecko. No tak mám ten názor vel to si moji osobní názor že když jsem pevně zakotven v tom bodu páté své úsečky páté mého vědomí že mohu libovolně let tu tečku páté protahovat nějakému bodu co jede atakdále vjemu roši za vědomí ale neupadlo do žádného tranzu. Protože se držím těch smyslu spodní hranici o co on na jiná sice ale pro napětím ne let to ty smysly nebo vody protože není vyslovováno nejsou ve stavy ve stadiu v to rosy v rozrušen dosti třebas jakou neklidem nebo on kolem tak tu ji neklid sil. To způsobuje proměna příklad největší neštěstí neklid v proto jsem nerozčiluje zásadně vší to vypočítavost ne. Abych se dokázal proč či do ve v tom že by mu to neni užitečné to se do činnosti jsou nedělo se neužitečné dnes za to placen ženo atakdále nemám z toho nic dobrého no. No tak vite proč tedy by neměl být pro koho ale když např chlast ká. No tak se taky tolik toho nestane on třebas dostane se do extaze zrovna jako jsem se dostal ty extaze jen tělem že ztratí vědomí tohoto světa. A ty extaze je potom když že neumí ji převést do lidské formy ě tak v něm zanechali nám takový dojem sice vznešený ale. Ne ale pro nikoho nic se znamenající on to nedovede nikomu vysvětlit jater úkol ty věci vysvětlovat si tento přepych nastat nemohu dovolit by bytost strašně chutnalo ale s to že to co vládnou s mládím jedna jsem byl chlast tou mne ale přesto vám to nejlepší vzpomínky do byl výborná věc a to se mi to oni že oni si kou ne. semen na semena o těm dveře tu by si vědom musím protože vím že je na tom postaveno to co dělám a že kdybych to nedělal takle že by do z tohoto odejít o jsem rád tak sto se za nechci se ji srozumitelný tak as v celé své bych ještě před náš duch kterou si představu jako v rození nevíře a promiňte mně že nevěrec pásku budu utvrzovat ve skal ve víře. Ale jako bych čistě na či ti způsobem že že by vám na to řekla mu. Že jsme všichni li se vychováváni když spatně. V víře když do ti naši vychovatelé mysleli stávat dobře když nastat li ho a tu ale oni opravdu nevěděli jak k víře vychovávat. vám teď řeknu jak víře vychovávat sebe tedy na třebas jako mnoho taky jiného může se vychovat. Protože jsem byl v víře vychován v ačkoli jsem si myslel že ten nevěřím od el způsobem správný když jsem prošel tím že ty světlem tak jsem najednou chtěl jednat správně kdo věří. Ten si ve straně vychován nevíře ten pozná správnou výchovu že je správně nasazena všestranně působí tím když nechce vykonávat to co mu víra předkládá že to přeje vykonávat v první známkou správné výchovy vírou ano. I si to nepřeje dělat tak ještě vůbec nezačal věřit tomu v čem nevychová jestliže třeba dejme tomu ve starém zákoně začnou od píky. Byli vychováváni k tomu aby plnili mojžíšův zákon který si sami nevymysleli který jako mojžíš po spolupráci s hospodinem pro vymyslel ano tak to nebylo jimi něco vymyšleného nýbrž jimi převzatého a jen. A jestliže je tomu se pod při do vady. Tak museli pavel často velice často s to stalo museli z se zříkat své vlastní vůle v próze všechny okolní národy se měli daleko lépe než oni v tom smyslu že ji bohové past karate a jiný. Tímhle zakazovali víření že e chlast janem co všecko. Mnoho ženství za nic takového tím nebo mnoho mužství abych nebyl tak protekční v pro z vás to jím zakazovali všechny blaho svého blaženost je to co se stal byly byl normálním pro ty okolní dále a ten mojžíš čím všechno možné zakazoval dokonce určiti li ji dají zakazoval zakazovali dokonce si toho představovat představte si toho a oni se o nesměli namalovat oni svěřit posadil dost toho. Ku oni jones chtěli představit oni nesměli ani jeho jíme mnou vyslovit cesta asi tak že si z toho š. No tak co co co měli dělat chudáci. To byli dokonalí boji proti vlastní vůli proti člověka postoje na jinou úroveň než lidskou nadlidskou u v tom vedení to víte to byl těžký zápas těch zasvěcenců s těmi nezasvěcenými lidmi v trval v tisícsedumsetdvacet let než se z toho narodil ježíš kristus. Ale kdyby člověk si vzal třebas křesťanské předpisy. Jo pro život řídil se jevit z na by jich poslušen přestože třebas tomu nerozumí a okrádá hotovo mnoho blaženosti v tomto světě a možná že ano v protože o na tak tři ke chudá vzor radit této co by nedej by zbavilo nebyl třebas není zbavil ten vás že ho nebo mělo o to mělo ležení tělo například a one to zrovna hle jak každou text se to sico k ale vidím bohatství ani aby to takle napravil a o já. Nesmí nejen tak tady bojuju proti vlastní vůli chápete pro a ten princip správné výchově nevíře. I tak něčemu co dalo individuálně není správné ale obecně správné ano takže ze subjektivního pocitu správnosti ve léku objektivní pocitu správnosti a navozuje to objektivní pravdu pomalým ku a kam v sobě tu vlastnost že sílu sku. Z měníte trám. Subjektivní pravda i i naučená každá proč na pralese objektivní si nějak mocně se subjektivně nemá v sobě sílu abys tají uskutečňovali kdežto tato z pravda objektivní které se do pracujete nevíte ani o to dokud není třeba vědět jak v tím že neplníte svoji vůli nebudeš vyšší vůli nějakou upře nějakého příkazu křesťanského soustavně životě tak začnete se nazad let tu ka. Absolutním objektivní pravdu a z získáte sílu ji uskutečnit. Takže jsem o to u tvého mládí pršet tam to co uměl násilím pochopitelně tak a pomalinku trpěly jako v tom světě starou židovském tam ten pán wu voze z mravy velikou trpělivost oni jsou čas k jeho posty kamenovali ne v tak učili co vyháněli z vlasti vyšším to nebylo při ho jsou nařizovali příliš mnoho jemné nová zase někoho před jenom nechali promluvit takže v cel o to jak v tak dodržovali tak. Na splátky jenže jsem to jako na zpátky bylo to to se měl sebou toto světlo žluté které protože poskytovalo moc uskutečňovat. Proti vlastní vůli co bylo správné. A vy muset tak dlouho se řídit tam vyvíjely pase proti své vlastní vůli budovat s lehkostí samovolností těla samozřejmě že se že na příklad nebude celou klid když je to nařízeno berou byt co přestože se z podstatou třebas sluch bičem jako ne tak nebude celou klid protože vám to nařizuje ten zákon který je víš než jste vy je objektivní ano na úrovni o byly ty by tam není absolutní mě. úrovně trestem objektivní tady se s jinou byt jsem. Abych se proti své vlastní vůle ho vyčetl vstal dát no. A když tohleto děláte soustavně prosim dáme ještě řeknu ten příklad jak jsem prodělal že jsem se trestal zato když jsem to třebas nedělali jsem poznal že to správné jsem neměl před se o žádnou křesťanskou morálku matka ji měla pochopit ve že pro toho vedla se to nebylo na atd tak ve na protože jsem měl schopnost to do toho světla rozeznávat a tu schopnost aby jdete to žluté světlo na by dete. Tím tróje jak je vám říkám když trvale šlape po vlastní vůli a konáte vůli boží ne. Tak jaký na by dětech tak máte taky moc. Trvalou moc se podle toho zařídit co poznává za správné takže jsem ten postupně nabýval moc se trvale nařizovat pole toho jsem viděl nebo poznával za správné. A to je první krok na cestě na cestě víry protože se samozřejmostí dělám to co mně víra nařizuje. To si velice cením vašeho bratra kdo dnes samozřejmostí když ho jako byl po nou k nám aby to nedělal z on si to dělá přesto vedle věrné poslušnosti tato věrná poslušnost v a tu duchu od strašně s tím málem řídit nebo vně. Musil že ho potřebuju po musí vědět protože tomu při se dívám velice je k jeho listy mu pokroku ano a tak víte o tak je to ještě z je na této úrodu před ze si to. Protože ježíš kristus taky tak nalhával zvláštním způsobem na dál že to říkal všem a on v tom narozenou to musel nejde tomu nerost že tomu rozumí šel špatně ne na nemoci pomoc st v. To vlas na dali že též že oni tomu nerozuměli dne do rozměr jinak byl živě vlastnění toho nemohl dobra je protože to by byl na jiné úrovni. Ale říkám že do první krok jakmile se tímto prvním rokem dostatek narození ježíše v sobě jako své činnosti na do dostal podobu mu dní po době tisíce misse dvaceti let tak. Jak se ve vás barvě se ve mně stalo v tom. Se do nás ten roce tak do projevy tím způsobem že před vámi vystoupí taková obrovská moc. A proto jste předtím nebyli modláři nestavil se sis co chci neměli jste představu o bohu to je že nutném neví představu o bohu jej jenom co on chce těsta abychom jednali správně to stačí pro strom se stavu o bohu. Je to ostatní navíc je z být též ne jenom věže ode chce správný život pro ten první stupeň stačí tak tedy my se vychovávat. A potom teprve je jakmile. Dospěje vjem něco se v i na hromadí na prší takto přeteče do jiné kvality a tou vinou kvalitou je. Že se do o své nesmrtelné podstatě a tou je malý narozený ježíš nevidíte ho zase nic takového není třeba vidět žádný obratem co nemusíte být ale u činech světem. Jste ochotni pro vše všechno pro něj dělat. Že proto vědění které máte že nesmrtelná podstata věk které máte sloužit. Jsem konečně poprvně poznal tedy v sedmnácti letech. Tak když to vím že mám sloužit ten se tak všechno ostatní všeho se nechal stranou el protože vím že jenom jemu je třeba sloužit. A to je nešli sil neříkám vyhráno ale to je cesta která je potom o zač na u životem ježíše krista v jeho v tomto případě nebot scházel na poušť utekl před rozumem před to že třeba rozum v této při tomto případě hlídat tedy ještě neni podmaňuje ne ne ten se zabít toho ježíška.