Karel Makoň: 84-05B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To znamená. Je živým toho člověka v aby neumřel ne v. A ho k tomu. Aby byl poddán svému okolí to je velice důležitá poučka v ježíše krista. On do třiceti let byl poddán svému okolí jsem naučil řádně svému řemeslu. Kdyby se někdo řádně nenaučil svému řemeslu řádně nenaučil svému řemeslu bude ukazování čistě náhodné. Tak se neosvědčil v malém. A když se neosvědčil v malém nemůže se osvěžit ani ve velkém poctivě se tu musíš naučit. Každý člověče ano tomuto životu obrací se v tomto životě správně se správně jednat v tom životě znamená když si tesařem být pořádným tesařem a tak dále jo. Pro zrovna byl tesařem to není náhodné ten ježíš. Protože opracovává hmotu rozumíte kdy jsme jako držel o promiňte v na přitom viz byl jakou dívám tak když se především kdo na sebe ví. No a to je třeba o pracovat tak aby řekla na od poroby dostala tvar který jej je žádoucí pro další kroky. A teprve to samo jinde. Tak teprve pak může pustit dalšího kroku ne dříve než je tato nějakém vyšším kroku na cestě měli k tomu jsem dokud samovolně mně nejí kde. Asi spolupráce se světem dokud si neprožil samozřejmou. Protože musíme si že celá ta cesta jakákoliv dostali lásky ze stavěli jan jakákoliv ti nastat poznání tam vede do naší pravlasti a ta pravlast se na jedním slovem nazvat samovolnost a jakmile něco děláte samovolně satanem se třemi žitý jak nad z toho nýbrž vám to samo o jinde. Tak se tam dokud dosáhli dokonalosti a se po myšlena další krok. A to se potom může vědecky dělat touž se jako dnes ve mně to všechno o ji jde samo tak musím do jordánu tak musím viz světec složil s mně dobře. Ale na této úrovni nemohu potřebovat ne že bych spát rozebral mu ježíš kristus pak do ve do vraždu. Ale šel do jordánu co praví těle. Jako se předtím dokonale odevzdal tomu světu že mu to do samovolně. Tak se a no potom bohu jenom se snažil vědět že musel být přitom cosi co jeho otce protože to ve vás světech v tak teďka. Si zamanul u patřit jenom tomu otci jo tak šel do jordánu aby v obrátil smysl svého života. Každý ten další pro obrácení ve smyslu života nový smysl se musí navodit ano. jsem ten smysl života mockrát životě musel obracet úplně naruby jisto nepozorujete ale ne. Je tomu tak. To člověku nejde taky lehce jako vyšší kristu a přesto o tolikrát obracela tolika jsem znovu začínal přesto jsem nebyl na tom tak dobře jako třeba svatý antonín který ě. V tomto obracení poustevník od těm plní poustevník byl tak dokonalý že každý den byl schopen začít znovu. Bez pomyšlení na minulý tělem jako by byli nikdy nic neudělá i ti. A proto jsem se snažil dycky vám říkat. Jsem jsem přišel nemění ten vně to za zlé ani měl to nebo mýtem dětí že tady jsem tady není chce. jsem jsem nepřišel že kdyby tomu tak bylo. Protože pokud to dělá z vlastní vůle tak to není to pravé. To dělám z vůle boží tak to přeci není moje záležitost tak je to vůle boží a on je do který tady swámi je a od něho to dal tak a ne ode jakoby tady nebyl ano tak. No tak že v tomto případě od doby kdy on tam ježíš kristus tu bylo po jordánu aby se stal vědomě synem božím a kdy jsem mohl prostota proto pro a to co se mockrát říkal býka nebudu dal tak se stal učitelem. Obraz střední fáze vývojová na další cestě ukázána. Veme nás této moci vůle boží k před kterou byl ztotožněn všechny ty zázraky dělal. Ale méně byli schopni toho li jeho učedníci protože před jenom při zatím ježíšem z toho důvodu aby nastala u nich spása osobní spása. Aby byli spaseni každý z nich zlá až. A tohleto způsobilo že tato cesta víry kterou ježíš kristu ukazoval. nechci být nedostatek ale ten nutný průvodní jev. Že tato tak skvěle prováděná víra dokázána zázraky na při dejme tomu jsou v tak pro o tom na zrod jsem pod o to se prosím nutit světlem za zázrak před chci ne. Tak i tam musí pominout. To je všecko dočasné to svůj význam na určité fázi vývojové. A tak ježíš kristus bez ostychu jenom pomalém upozornění opět maličko a neuzříte od nich odešel a zanechali je ve stavu kdy opustili svou víru. Tak dokonale udržovanou těmi zázraky podobu střílet museli op za přestali ježíše věřit to jsme viděli na to svatým petru přeci významní ten činitel protože on kdyby byl věřil to řekl tak o nezapřel ale protože v něho přestal věřit v je jenom ve svůj vlastní život rad přednost neutekla byla taky nezavřely jana ukřižovali né. Pak samozřejmě za to styděl ale prozradil sám sobě co nevěděl že sebe zprávy nepoznává že se v ježíše krista totéž udělali ostatní všichni na pro na který se nebál potem kříž protože. Ten šel cestou lásky a je vám dobře známo že v tom to mockrát říkal při křesťanské ctnosti existují ale jsou zapotřebí jenom tady na světě. Ježto na nebi prostor stavu dokonalosti je v ní. víra a naděje zbytečná pro čím naději tam jsem proč vidí nýbrž když vidí bych poznávám přímo když na dělám né. Čili víra radě musí odpadnout ta on to tam jasně ukazuje že ta víra i tam naděje těch učit učedníků odpadla pod tím křížem neměli nejmenší neděli že oni jdou nějaký spát ježíši učil tak bezbranně je umučen žena. Prosim to to si dobře berte na vina nebuďte zoufalý ze ztráty víry. Protože to je nejhorší kdyby člověk jako propadl zoufalství. Vy si musíte uvědomit že že to nutné neboť víra vás nemůže doprovázet dokonce dokonce vás může doprovázet poznání a po je ne rušeno jedině žen. Láskou jan který miloval nepotřeboval tam vidět překážku v tom že ježíš kristus byl ukřižován pro něho to nebyla degradace toho ježíše nebo ztráta spasení možnosti spasení. Že on patrně za osobní spásou nešel on patrně poctivěji když o ježíš poslal aby sloužil bližnímu sloužil vyššímu z ona jako sobě a ne více nebo méně. No to je důležité vědět tak takle si představuju cestu víry v atd. Takže si přestane mysl že jsem nevěřil jak vám to vždycky říkal jak jsem to nevysvětloval. Nýbrž vim že jsem věřil způsobem který běžný křesťan nemůže za víru považovat po že kdokoliv se zeptal věříš na ona se zažene a poctivě ale jsem mu viděl sil se to dítě si nedovedli hlavě srovnal že to vedení které že poznávat se správné za pomoci jejího všem. Že ve vedení od boha jsem co jsem si nebyl vědom co on na to naprosto přirozenou záležitost. To moje víra se se dostal na úroveň absolutně přirozenou od své byla tak volně nadpřirozená vnitřně žen. A ne tedy jasem na čáku věřil správně pokud jsem jednal podle toho co jako správné poznávala. A proto do tak rychle šlo kupředu jsem tento předstih před vámi potřeboval abych vám o to mohl vůbec říct to je jak jsem starej a teprve stezka dostávám vědomí toho jak to vlastně bylo všechno nese s to na věc pořádal i když jsem tomu nerozuměl třebas dlouhou dobu v el. Tak to nevadilo o to fungovalo. Měl jsem prodělal panna maria taky když se pod o lila tomu duch ku ne tak porodila ale jak rostou může stát že nepoznal. A to nevadí víra je bohužel nástrojem který dlouhou dobu působí tak že mu nerozumíme. To je e to ten známý výrok svatýho úst jiná že vedou k v absurdum. Vím přestože vím že to rozuměl věřím přestože jen věz že to nerozumné ano. To nevadí rozum na to nestačí. Tedy může se umět se moc rozum velice důležitá věc při cestě víry u jsem si k o jak to neřeknu tak zabít větu moji víru el ten herodes symbol toho rozumu zabil všechno vláda atd tam v betlémě. A nezabil toho již jenom pro žilo tu tekl. Víra musí utíkat před rozumem protože rozum řekne je to nesmí být. Co. To musí z s a to nestačí to není adekvátní adekvátní který umělým prostředek poznávání na této úrovni. Jsou jiné prostředky poznávat dneska to naše věda že v tom mimosmyslové prostředky kterými můžeme něco poznával daleko dokonaleji než smysly jak než rozumem a ta je na nás učí poznávat daleko dokonaleji než rozumem. Mají o tom vůbec dojít tak nesmí tam být protivenství rozumu rozum musí být překonán bez po stránce víry pochod nebe v šel kde rozumu potřebu o tam musím vzít na pomoc. Když věří na příklady med tomu rod ani vstaň a největším v jeden věci byli věřící. A protože říkali ale rozum ve tím nezavrhli ale seděli kam může ani byste nedovolili dát z ve se synem hádali dosti z na uměli usadit a tím se uměli usadit taktem ani vstaň chudák který propadal z matiky by na střední škole. Propadl opravdu matiky byl nejlepším matematikem na světě po or učení hor ničení znáte. Říká proč by vedle nás jsme takový bědy ale on myslí přitom na sebe jo ne a o ona nepřišel na kou k jedné věci od se na tom při na to nepřišel na kopyt že on jako správné herec vizte stává jinou bytostí než kterou je vychází dokonale ze sebe. A to jeden z prostředků ke které vede správná výchova víry vycházel ze sebe jo. A pak si tomu čemu věří rozumíte. Před toto jsem masaryk se obával mystik jako metafyzické kaše se ne se po smrti rozplynout se jako takovou kaši která tam nic co mu nepatří ničeho náleží protože on tu mystiku za jako absolutní odosobnění ne a von jako politik sil měl přeci zájem na tom aby akty existovat stát za si šel aby se uskutečnilo kdyby byl neměl zájem to na samém místo k vám na to že by sto na či mi prosimvás tak on byl předznamenán. Jeho život touto touhou něco dokázal. A on na nebyl tak relace poučen o mysticích leda křesťansky. Ale aby věděl že ten mystik na tam na věčnosti je zahání na zem tam na po si sebe jako asi se předškolní je on byl v úrovni dní po stránce víry jo let že z tam bude jsem byl oka na pána malého svatý ve strašná otrava asi větší možnosti nebude být de pak se větší možnosti než člověk projde za tu svatou terezy která je stal od smrti deska takle působí na lidi konkrétně že. To by nemohla bývala kdyby neprošla tou různou u vrat toho vývoje. No let takže masaryk sil byl výtečný člověk ale neměl příležitost se setkat s pořádným mystikem. jsem při před si vzpomínám si z při dosti jak karel čapek. Po setkání on u komu vychoval z masaryk ke jak víte dobře a taky se přes vinno. Po se káni bez jeho pro za mystikem který tedy byla výši který by to byl masaryk to mohl vysvětlit. Strašně se rozčiloval způsob příteli v práně chce stránka. Říkal toho přes synu nemůže dostat tomu masaryk nový ani nikdo jiný mu to nemůže vysvětlit tu pravou podstatu toho nábožensky odění než právě ten do pro na sobě zažil ale most těch počátek nebo do on to byl kdo vůbec nedokážu vytáhnout on tam byl že ty ale děl píše se s o jeho verši ky ne a dát si nechce říká a to pro veřejnost není i kdyby dovede dosti byl masa. Věk. A pro co pro znamená nějaká taková klaněla pro obyčejný pád no kdy se tak na tak jsem masaryk to nedovede si tedy byl jediný člověk a do koncem čapek lákala v ale on se nedal zákaz. Že z masaryk neměl možnost toto do vět jo tak v jeho omlouvám prostí. Ale ča ten dělal všechno možné aby tento osel dověděl aby se byl ose byla tak obrátil omyl dal se za přesvědčit po že když to byla zkušenost. Která a ne která přinášela uvědomovat že ten člověk nezahálí ten člověk je platnější než před tí. Než doznat že on za světem březina myslel osobě že platnější než masaryk ne když to moc daleko do neřekne. No tak že on by to byl přijal od byl povel pokorný člověk masaryk on byl považoval po této stránce před synu za člověka vyspělejšího nezbyl sám. Protože jsem se raka se tak že on nastal na se mase jsem se vaně zen od tak to byl jista nemohl ani. Do takovou cestu který se dověděli ono to zk. A to tak je odpovězeno v tady je řečeno v měl když člověk tedy zemřel v. A tím potom se znovu narodí. Ale nikdo z těch lidí kteří žijou potom jsou umřel. obsáhne všechno co tam ten člověk dělal prosto nehodí do ji života že opsala o jenom část z toho co čím tam ten člověk žil v tak je. Kdo že se třebas potom obsah tamního způsobu myšlení a života tamního minulého života který životy nebo na deset různý životů každý si žije z části toho minulého jediného života pospojováno jeho mezi sebou taky třebas různých část děl prostorového v jeden z celé ekg kde potom jak se to malým prací s tou individualitou kde ta ani ty kdyby hledal vznikla nebo kde zanikla nebo co se s ním děje nebo kdyby vznikla u. Pozor milovat z na jednu věc že individualita nevzniká okamžikem zrození. Ani nevznikala napadení nějakých minulých vtělení tím nevzniká individualit. Individualita je věčná záležitost jak byl o tom přesvědčen svatý pavel. Ani oko lidské nevidělo ani ucho lidské neslyšelo jaká sláva a velikosti připravena u boha od věčnosti. Od věčnosti. Čili ta individualita kterou každý dneska projevujeme nějakým způsobem jako jednou bytě jako u soudu pokud nemá by si z o kterém si ji el tak let tak existovala aby o celé bohužel nevíme dávno před naším narození a bude existovat po něm ani za to nesní že ztratíme tento život nebude vědět čím jsme byli a zrodíme se projevit byl našem se zrozujeme a proč a a ale jaké máme el řek bych. Karmicky li vládě že ano vůbec si takle nebude vědět nevadí. Protože ta individualita je u boha připravený příbytek od věčnosti pro člověka a je to příbytek který je prázdný pokud ještě neví že od boha ve tak je to se vším co od boha vychází. Od boha vychází například existence z času a prostoru existence všeho co v tom časoprostoru je schopnost našeho myšlení schopnost našeho vnímání el schopnost milovat. Schopnost existovat všechno ustavičně z proud od boha čili jakmile ta nádoba prázdná tak i kdyby byl na prázdná se vtělí do člověka tak se začne naplňovat jo. Nějakými dojmy z minulých vtělení přitom bylo pro toho člověka na tom nezáleží že o beztak při v nepamatuje nadán předchází život zel ale za řád jakými dojmy tady existují svými se začíná naplňovat. A. V ty dojmy způsobují že on na by de v tomto světě konkrétní zkušenosti. Tedy mi potom se vrátí po vítězství. Po bylo třeba životech těla vy říkáte domu do toho příbytku těmito konkrétní zkušenosti potom může zářit jiným lidem rozumíte i konkrétní zkušenosti. Jsou užitečné protože byli zde prožity a mohou být i kom v tomto v ani s tím čím by lidé ježíš bůh nežije tady takle konkrétně žije na nebesích ve stavu jiném než světské než na že ano a proto potřebuje spolutvůrcem nad tím je člověk který dotváří jeho víru to ne jenom po stránce tvůrčí to nejméně ale po ztrácet poznání a po stránce lásky. Dotváří člověk žil ve dílo boží které ustavičně jde kupředu tak si o to jisté. Jak si po na byste že bůh ustavičně tvoří ustavičně miluje ustavičně poznává. A tím jsme taky myš schopni poznávat kdy on neb do od nepoznával tak by nepoznáme kdyby on nemiloval tak mi nemilujeme rozumíte mnoho odlesk jeho lásky. A lidský odlesk jeho lásky čili nemůžeme z vůbec za jat obraz o tom jaká jeho láska která není lidská a ten nadlidská. A obsahuje prvky které v ve člověk vůbec sobě nemá ani netuší o ni nic. No takže tato individualita existuje věčně a v tom lidském životě že vlivem smrtelné duše na sebe bere konkrétní podobu z této konkrétní podoby v okamžiku smrti. Si bere sebou na věčnost dojemná rozumíte celistvý dojem a ten potom přispívá k tomu aby se ten dojem někam za se vtělil. Takže se nepotřebuje od píky začínat na všem nýbrž na podkladě toho dojmu jsem schopen něco dělat tu jsem třebas tisíckrát dělal rozumí do že ono to nesnáze dejme tomu v čase v útlém mládí se naučil francouzsky velice snadno žen protože jsem to umět několikrát dělal v ale neučil jsem se lehce jiným jazyků jako k tomuto no. Tak do teta individualita konkrétně dokázal na životě člověka je to jasné nebudeš co v tom se za nové říkáte tak. A ty dojmy se nevejdou ode toho člověka nýbrž proto ještě z toho do že to tak to dopadá prostě takže místo dvou set tisíc lidí původně nos jen na světě si z ty nebo by mi dělat z lidí že ano. Že se rozpad se nová pořádný se do zpracovávat ve ten dojem v jeden jediný rozumíte tím se vysvětluje tolik lidí napřed jeden důvodu jak jsem to vodu od nit jo se tak že chci tím říci nic se nestane víme tím způsobil kdy zlého se nestane protože kterýkoliv člověk na ten syn byl vás nikdo synem máte čím byl minulým vtělení nikdo ne tady byste nevěřili před. Vtělování zrakový vědět to stejné protože ono takovými símě na je nefunguje. si o vás o všech myslim že nikdo nejste jako jednají jiná bytost křesťana se o jedné jediné bytosti prosila o vás myslím že to to visím osobě to ale by na snu o sobě nemyslí na vás to předpokládám že to bude obdobně ano. Vás a nejenom toho ale že když bych ten balík jak se říká a ten závoji vyžil toho balíku je že ten vaj může odpadnout. nemusím dále být tím čím jsem byl v minulém vtělení a a s čím jsem se teďka po týkala nýbrž vyprávím se od toho kým jsem doby žil správně živu a někdy žil. A proto jsem pro rozvíjení života abych něco vyžíval. Ale li dnes stane ta lidská byto dostane prázdná tam to vypadá asi tak. Jako u prvků které mají nějaké mocenství rozumíte vše prvek pěti mocný. A ho zbavím jedné mocnosti to se žije. Tak jsem tam míří a po mat lidsky za něčím abyste ničím spojila rozumíte prvky jsou spojeným molekuly dělat tak se tam nějakým svou učeni my když není čistém stavu ve věčnou a tak taky v lidském životě jakmile jsem třebas sedmnácti letech. Dožil nějakýho spisovatele tak rovnou jsem se ocitl řek bych. Protože říkal z ky na suchou znamená z opravdu zevními tykadly. Toho mého vnitřního prvku já. A to protože ty dojmy že tady jsou ve svým v těle v tom času prosto v tom toku času a prostoru takto samovolně při látka rojí jiný dojem. Tak jsem v domě se chtělo se na teď něco jiného nějaký člověk který rozvíjel mým nebo nemuseli nikdy být ale ten dojem tady byl po něm ne pro mi ji dojmu třebas v který myl týkaly protože v tom dnes souvislost tou kvalitou mýho prvku individuálního a jsem začal být jiný člověk opravdu jiným člověka o třeba se samým člověkem a o. Co to s těmi indy. A ty vedly abych potom pod by býti letech provedení jsem nerezignoval na tento způsob vedení a považoval jsem ho za nesprávný ven toho co jsem od o tom koncentráku. jsem se vzdal celý do pro život roste vším ist tím balíkem se vším se k a tak jsem se ocitl zase na holičkách ale tak dokonale na holičkách že jsem v domě vešel daleko větším ba v balík který ve prvém tu je učedníka páně to neznamená že za sebe kdyby učedníkem páně ani vás to nesmí napadnout. Ale jsem se v chvíle k kdy jak ten esesman chtěl zabít jsem vzdal svého života v jsem byl tak prázdnou nádobou že ona mohla pojmout něco tak vznešeného jako je učedník páně. Že jsem jako učedník panně najednou poznával pro ježíše krista z by čistá jakkoli se mnou chodí se vzdal všechny jeho způsoby jednání myšlení a tak dále takže potom mohu vykládat podrobnosti které nejsou bibli ale to by nebylo to hlavní co je jisto lidská část není tak zajímavá jako ta s. Od ta du budou vás práva na těch pět jak mi tady správně tu že ne ale budeš tiší vim proč tak jedná tak mohu když píšu tyto spisy říkat proč tomu tak je ano. To znamená jako učedník který zažil jakoby to byl tato do učení který zažil seslání ducha svatých že z z takovýho. To se s člověkem stalo v tom koncentráku. Dom protože do prázdno dobou čili si myslim že sem se v tomto vtělení. Sem chtěl nebo znovu pro zrodil znovu vtělil o to znovuzrozování fakticky dycky jsem nazval minimálně třikrát a protože tam v rukou vázat jednal domě vešlo dvanáct toliko najednou na tak o jedno nebo pro se to. Tak jsem se a to byli lidé z různých dávat li tam vešli do od doby s jejich zásobě zásob byl vědomostí přes pád. Nebyl jsem mými nikdy ale ty domě vešli. Tak je to nedopadá v jednom okamžiku narození nýbrž to dopadá v okamžiku třebas i takového not do světle jsem řek dostane na ke rozcestí jak se zbavím sama sebe tak do něho vstoupí něco rovnou on byl právo na dobu nezůstane snad ještě není možno za pravou a roku. no tak takle to je padá k který převtělování průběh zná záležitost rozumíte ten tu byl znám nikoliv jednorázová záležitost a máte v sobě prvky není třeba vůbec příklad odkud to nebo vjem odkud to je to je ten strašná dům le. Ale důležitá je ta prázdná nádoba která ale teď v na že každé duchovní cvičení tak za dva modlitba vést k tomu aby člověku nádobu by prát aby nebyl z vůli aby byl boží. A když se tedy v modlitbě správné modlitbě bohu odevzdávat dokonale odevzdá vyprázdní svoji nádobu a o z tam něco než když do potom nalije samovolně se tam dali něco vší čit. A to může cítil že to bude vždycky nešel vnější. Mysleli odevzdá člověk bohu je toto mistra modlitbě je to nejsprávnější co dělá ovšem. Vy se odevzdá jenom modlitbě tak ještě pořád tělo ale on zásadních chybu že sedíme použitých modlibě sebou odevzdává ve všedním životě třebas rozumíte. A potom musí vlivem vývoje dalšího dojít k tomu k představám o na to dokázal vjem která od od důkaz nese modlitbě ale tak musí proto dokázat v tom běžném životě mimo laboratoř to znamená on se musí modlit neustále jak ježíš kristus chtěl od sesednout rozumná musí svůj život považoval za proudu od boha pocházející a v něm se umět tak orientovat abych samovolně bral pro co ve vůli boží a ne to co je ve vůli lidské. A dělat jenom to co je vůli boží a nedbat ani na lidi když že to je proti vůli boží. Držet se svého tak prodělali tím velikáni duchovní všech mi že balík jenom na vůli budeme tento ukřižovat nebo co všechno. A tak to s. Tak vymanilo teďka klad některého jsem vybídnut do obecné řeči. Žije třebas by dobyl čte v. Z dale nebo pět set let před kristem zasvěcování někde v řecku do nějakých vizte ví. A dostal tam ale nějakého stupně zasvěcení a jestliže jem dneska třeba žije znovu a mezi tím že odklad ani nikdy se tomu nedostal teprve dneska v z nevědomosti o tom co ho tam učili čemu ho tam učili tak je to bylo je to způsobeno tím že to nejde tak lineárně kupředu. Jen nýbrž šel že je to asi tak jako v přírodě. Tomuto odění jsem nejsnáze porozumí s pohledem z pohledu na přírodu. Kde ona jakoby váhal jakoby ustupoval jako viděla omyly tisíckrát o jsem mýlila nechce str nech ví. Co pak to neni omyl do od pampelišky se pořád říkám pak tedy křtít jen ale ti tisíce těch padá v ku. Copak si tam pampeliška mezi se zažili u živé. Sto možná myslí jen jsou tu ale se za zatím na vysokou dělalo ne on třebas tiší připadá se ujme jedno sedmým ko. Je to omyl je to váhání ne v tom lidským slova smyslu je to přírodní dění. Že člověk se převtěluje také na úrovni přírodního dění na úrovni toho dění co vidíme přírodě žel třebas lid ka která tolik natolik dík děl el se sama je na klade že když byl přeji nezabrání tomu o by tím neměl přístup taky samo požírá jo. Tak je to člověk byl nevědomosti stravuje nech nebo ničí co by mělo prospívat a nevšímá si toho svému dispozici ano st který opomíjí takže ta příroda trpělivě čeká. To problém nebo v takovém případě o kterém vám tady mluvím třebas tři tisíce let než se dočká že to sedmým ko padne na správnou du. Tak to fakticky je stačí ten člověk když je v určité biologické vývojové fázi je k s která je poznamenána tím. Že on tu u matčině prodělá na pavla před devíti měsících vývoji celého živočišstva v že který byl třebas probíhal několik milion vůle v. On to projde spí jež za devět měsíců a ocitne se na úrovni člověka. Takovýmto způsobem se rozum znovu převtělí přes všechny živočichy od těch kteří žili původně v moři ne jenom v. Neboť je pod živočichy pozemské on si to všechno prodělal mohl by říkat jsem byl vším ti kdo ho óm byl ale jeden nežít tu. Ale ne předtím a měl tu milost že ty chromozomy. Způsobili že on si to mohl lidem genetické základny po rodičích také rychle projít on vel takhle bych se taky procházel svým minulými vtěleními tak zvanými minulými vtěleními. A. Tak ta individualita prostě je lidská jak se narodí tak je lidská to je obrovský skok když před tím ještě tři měsíce dokud byl v matce nebyla to by vydali dávat pólu kdy důlek vracet nějakýho živočicha božský ho. No podívejte se když tak tato člověk pohlíží očima takovýho zkušený tím byla tak by řekl. Kolikrát si musel být včelou kolikrát musel mravencem kolikrát musel být máme od ty tělem než ses mohl stát člověkem on pravdu nebo oné odpovím zvláštním způsobem pravdu i nejen a. Obojí je správné v tom jak to chápeme my primitivně pravdu. To jako chápeme z hlediska vyššího nemá pravdu nikdy jsem nebyl mravencem nikdy jsem nebyl v čelo. Přestože v mém životě tak čela hraje roli ten mravenec taky ten ty byl taky kdyby nepředcházely vývoj době oni tak nikdy nemůže být člověkem jsem s muškou všech těchto tvorů kteří přede mnou veliteli na tomto světě i ty proto ovi kdy ten jevem vně ano a jsem nikdy do to za o ten nebyl. Ale on sto chudák tady pudů ho miliónů let žil třebas na zemi abych se tady mohl objevit. Kde toto nebudu moci dál vysvětlovat co to bylo strašně zdlouhavé ale také vzniká individualita lidská to je složitým proces. Který nic nemění na tom že na podkladě toho všeho je nádoba prázdná a v individualita prázdná od boha věčně připravená pro to aby si něčím naplnila aby do se v tom průběhu vývojovém na z na tom světě nějak působila jakou v ní. Kdybych katalyzátor jako u vychoval č dění ano tyto abychom do chtěl li si tu individualit tak vám říkáš že individualita základní věčná tady řikám prázdná ale je individualita odvozená něčím naplněna. Když individualita prázdná vstupuje do lidského těla ta věčná prázdná vydal lidského těla tak se okamžitě začíná naplňovat vjemy smyslovými protože na vázána. A tím se zastřené vědomí od prázdné individualitě rozumíte. A nabude se vědomí toho co prošlo smysly anebo co prošlo te v ní. Tou tím organismem vůbec. Jako pojem třebas z minulých vtělení to taky není v prázdné indy neti vůbec žádný byl že tam neni rozumíte najednou o to tady je protože ten organismus měl tu schopnost netečný protože to objevil se to při že to přitáhl né. A tedy. Nastává situace že člověk začíná mít novou individualitu kterou považuje za jedinou správnou nebo jinou existující. Od základní vůbec sic neví které pravá tomu nic neříká a tu se ani nemůže z svědka z kát protože o mně zvykli na konkrétní chápání věci ne ne naň snad do abstrakt jako prázdnota abstrakt tu pro ne. Rozumíte v ale říkám vám pravá individualita jenom ta prázdná. A to co jsem na na věz během života se musí koncem života zase od věci. Od prázdné kdy byl lid na zůstává zase prázdná jenom do jimi které jsi na na pane dělám během tohoto do těch se hledí zbavit tím že se do pošle někam k červ tu by bylo n takže nech co vám budu říkat. Je to tak kombinovaným ji že když dejme tomu nějaký buddha jak se říká vydělali kolika ve vtěleních předcházejících. Tak si všímali jenom toho přitom ve co by nazýváte červenou mít do smíte ono totiž není možné. Aby se zcela náhodně na poli do na člověka co k němu nepatří. Ži máte nějakou genetickou základnu že se tady chtěly víte do nějakýho člověka nesmrtelná duše ne. Tak se tam nevejde něco co tam nepatří vůbec sto se vyloučí nebo ten člověk umřela tak nějak no. To bych připravil hodně na tomto není neomylná záležitost to člověk když to bystré sví ten balík v tak jako ten člověk umírá ano při velký balík kterým se dnes tvé sví. Tam někdo vám že na tom dokud něco napadne proč na to za hle přít toho člověka on umírá neví z ani proč třebas ani tolik na sil na zjistit no tak takle to dopadá as to vidíme je pod na pravou čili abych mluvil dneska o ty vole že pravé je ta nesmrtelná aby vyvržen nepravé která je smrtelná. A nechává po sobě stopy v podobě dojmů a to by potom z se hlásí o život no kristu k o vás o život a napadají životy že dalších tvoru to jsou parazit ti. Takže jsem prosti v tom nejkratším slova smyslu protože prozrazují mnoho z toho minulého a že na to může budovat. Protože kdybych neznal tu minulost býval tak jsem se nezapřel těm vlastnostem těch v st. Z těch dojmu pocházejícím které když platné. A nechyběl jsem se rosy které by dobré rozumíte asi měl možnost výběru v ale do pak do tu možnost má. Neznám oko sebe nikoho dost takle si uvědomuje minulost né. A takže nemůžete by osobně to tak rozlišovat se tam v minulosti dobrého se ta od. takže to jsou k akademické řeči co mi tady vedeme proměnné v z se jsem tu minulo znal mne nebo ji znám nebojí poznává a tak dále ale pro vás že to akademická řeč ano be do uspokojen třebas tu krom skutečně ale nebude vám toto prospěchu ano. Když jsem poznával tu minulost ho krátkého jenomže ten čas a ten tok času to neni nějaká minulost. Nebo jenom minulost plynulý tok času. A kdybyste byl dost ta by si z toho času ve za jenom to co je na vaší červené lince nýbrž to co potřebujete. jsem si při děti neviděl který jsem zažil v těch dvanáct v nějaký mudrců tak tam jsem si vzal co jsem potřeboval a ne čím jsem byl. si byl než kladou co potřebujou vše ani ne bez k o mám to nejsi ty mat si toho době to předkládá se mi do ve to předkládá. Začít vyprávím mysl a je tady vědomost kterou momentálně potřebuju chápete to. Byl jsem to vůbec prostě mám tam přístup do toho toku tak hluboký přístup jaký jsem předtím třebas neměl ano. Jsem si myslel jsem to byl nebo tak dneska to myslím že jsem byl tím nějakým opraven ale potřeboval jsem si o zkušenosti tak tady byli ano. A. Tato když ježíš si myslejí že zprávu přestane ramen ten který toužit po osobní spáse. Pod netouží tak není správným křesťanem říkají tato vyšší jež vám říkám o stát v a oni mají pravdu relativní pravdu v tom smyslu š že na úrovně které oni vylučují jámě nemohu na úrovně tedy to já. Protože by se proviňoval proti těm kdo jsou už. El tak tam oporou šel kdysi nepřestat se nemá žádný hnací prostředek kterým bych se kupředu. On musí apelovat nebo on se musí řídit svou vlastní sebeláskou. Když sebe on napřed ne věc musí naučit toho přestávám ka aby sebe řádně miloval. A když toto naučí tak ten člověk nezačne toužit po z pásce. A když se mohu vnukne myšlenka že nejde žít pro něho je osobní spása a tak on se tak dokonalé rád o tom že proto udělat všecko i sebezapřel. Je cena sebezáporu čili za normálních okolností člověk je ochoten sebe zapřít jany za to něco o ten co ky ne ne proti učedníci páně by byli nešli pomáhal bližnímu kdyby neměly bývali naději že se dostanou ke spasení ne tomu co my tomu zklamáním se který by se ocitl na kříži že ano. Ale. To podle plat podle vadí to tak se do od z tohoto kříži všichni křesťani kteří jsou vedeni katolickými k věci. jsem tady měl budu nově tady na váš ku jsem považ konat nějakou paní která byla velice opodál byla považována své vesnici zasvětit si jak ta všem pomáhat jsem se představit. Ale přitom věděla že dovede k osobní spáse ne ne. A dělal to také proto ale bylo osobně spasena. Ale teď muselo okamžiku nebo před smrtí v okamžiku by dělají tak přeci nastat opatrní oděl u takový období kdyby mu přes ztratila vědomí toho že pán mu.