Karel Makoň: 84-06A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

v v. Tak strašně trpěla že její příbuzných žít v přišel ke mně a říkal mně: jak je to možné, že to je ta, která byla opravdovou světicí, takhle trpí. Je to proto že ježíš kristus chtěl si přál. Aby se připojila k i jeho utrpení abys ni umřel na kříži. Protože jako věřící musí umřít. Víra na věčnosti nemá žádnou platnost tam jenom láska a tak přes tu lásku kterou prokazoval bych synu kdy byla na tam milost že byla takle zbavena veškeré u těch ti jako on na kříži byl zbaven. Aby se dostala do věčnost ve že se tam dostala tak jak jsem to vysvětlil ano. Že je zajímavé žen pro dnes to si se pocit řek každý nebylo třebas klidně šel jinou cestou třebas indickou jakmile se dostane do vleku ježíše krista proč se trpět pokud nepochopí že musí sebe se vzdát. Jak trošku sebe patří k sobě patří tak počátek není možno ježíš kristem následoval do toho nebe dokud sám sebe nezapře na cestě víry tak prošel zapři sama se mezi ten kříž následek oporou potom teprve následek není od hlásal dokud toto řekl pravé ne ten moc důležitá věc. Dobře fa v ten kdo dobře jsem řekla jsem se nějakýho moodyho. Ale americký psychiatr a on dal ve vší dobu po dobu několika let zpovídal z pacienty kteří prošli klinickou smrtí a u účinky k lidské smrti kde který zpovídal z pacienty byli obdobné ale stejné. Znamená někdo se nebo o to vůbec nic z klinické smrti někdo si toho pro něco málo nebo mlhavě někdo zažíval do tak zvané žluté světlo o tom že vysvětli někdo bílé světlo jedl díval jsou v kterýho odsoudili k jinému způsobu života. Viděl světelnou nějakou by to z podle toho co názor jeho víře. Věřil krise ve viděl krista co není fakt to její jeho obrazotvornost ano. Je to působení se oděje do obrazu ano to působení faktické ale že se oděl do obrazu v pro způsobil že ten. Ten že bych ten vliv je daleko oslabení nižší kdyby ten obraz to nemělo. Nebudete li by například vstoupil do že byl do světla ale neměli k s kým spojeny žádný obraz dobyta z ve se o tom jim řeklo více vám ještě proto řeknu proč a jak v tak co je toto vidění toho světla jiného v tom okamžiku dvě na rozhraní života a smrti. Že totiž když se rozlišuje ten organismus se z těch v těch součást ve svých tak takto se ten na své to není tak škod pochopitelné ano. A ten světem tak se rady způsoby jenom nějaký víc přeměn nebo nějakým k tak jak jsem nebo nebo to je způsobeno tím že opravdu nějaká svět se o nižší část. Člověka odchází pryč a jeví se. Na taková extrakt vás li se v kom mimo mimo toho člověka takže ten člověk se dívá třebas na to žluté světlo na něco oblažujícího. No ale někdo o tom není toho v tomto život je. Co s aspoň koncem před o praze v tom lidskou smrtí co do stádia vývojového takového že si dělal těžké svědomí z toho co tady napáchal. A říká si abych si tady ještě žil a všechno to od s čím měl. Tak tato myšlenka je tak silná že způsobí že to světlo začne mít konkrétní povahu jsou cele tato ale to není žádný jsouce faktickým tes síla myšlení toho člověka a ten jsou ceho soudí jeho života jo a zase myšlenka toho člověka. Ale pozval na základě na to tak je na vás od ku toho všeho nějaká síla která je objektivní která působí objekt takže on se z toho soudu dostal na když tam vykládá dostal do toho s to mu potom po těch státní cítilo přečíst tento spis moodyho to je tak ne k ho vší dobu v tom jo. Ale von za že ten komentář dob a když potom potom se dostane z toho ten člověk tak on nebyl odsouzen jako u obyčejného soudu nýbrž on získal také schopnost. K tomu z čeho byl odsouzen se postavit na dně víří toho vykonat to pro to z toho se s tím nikdy neměl tu sílu aby to provedl. Takže ten poslední se s v ka setkal když jsem viděl z plzně do prahy a viděl jsem o na to a poznal jsem tu ve světlo že beze s svým světlem. To jsem se velká pro nikam to člověk z vidí smál když je sám jím prošel fáse nesčetněkráte pro v šel takže pro je u každého svaly měl to tak u vás není u někoho nikoho to světlo. Ale u toho je to absolutně zřejmé jasem toho hned pozval. Od toho ku to je aby zpovídal jsem toho proč to toto světlo a kupodivu om prošel lidskou smrtí a to co jsem vám říkal jsem to zažil. A viděl jsem přitom něco ne tak to jsou jsem nebo by to s to co máte dělat z ne nebo s tam jsem se se s jeho jiným člověkem ano říká. A jsem o o doby co jsem z vás kdo v tom bezvědomí tak dále a s do tomto žluté světlo az od víte li jiný člověk měl od něho nepoznává jsem neschopen dělat to co před tím jsem třebas kou šel na semeno byl paseka ani nemusím podívat a. Ale že bych to byl někomu se o dál. Že v tom v zažívaná k osobní styk s nějakým soudcem který měl o svatý nebeskou že nebo z nebe ne to ne ale jsem měl jednou svýho k tomu jako o žité žít je rozličným nebo jiným způsobem než před tím. A to dneska od doby pět let asi mi to stalo a pořád žiju jinak jsem žil soustavně při tím jinak. Tak si představte co to žluté světlo je čili bych řekl že to taková posila z jiné úrovně kde člověk sám od kde je na které člověk sám lépe sebou vládne. Správněji poznávám nebo z no protože poznávat se správné jsem správné protože je to žluté světlo pod rez bylo v předškolním věku byl ve třech a půl letech a tak dále je tak i jsem opravdu od doby začal poznávat zvláštním způsobem se správné a co je nesprávné tak v tom co jsem si dobře krista maminku jsem překvapen proti čtrnácti operací při vědomí protože jsem říkal mám nikoho prvního o tři a půl roku říkej mně o. Dodneška co je správné jací jednat správně není ta seděla jsem se že chce jednat správně ne no ale vždycky z když jsem se ptal jsem si nevěděl zničíme rady jsem se ptal matky co je správné jsem to nepoznával ale ona mi to řekla a jasná nepoznal nesměli dobře světa děl špatně jsem neposlechl teprve těle děl dobře jsem to po se na posed že to co prosto toto a do tak nedělat co se tady dneska říkal on toto říkat pomoz opata pro mýtem. No takže to je to žluté si toto jen to je prostě důsledek toho nutnost světla. li ti. Převáží v tom člověku nevidím teče ti chodí pořád jen převažuje jiná úroveň než jaké byl před tím v čem se tedy může jen život dostat na jinou úroveň a toto on zůstává jako ta třebas na jinou úroveň na trval se dostával zůstávám nám to namále a on taky ve za že to místa nevěděl proč. Protože to řekne skok z od vám radím lidskou smrt. Protože tak je ten cesta pacientů toto vidění vzal na tom jak se do dostal ale jaká předsevzetí dělal to málo lidí vliv v na to co s ním v lidské smrti je taky jeho víra velikým. To věří v boha nebo v krista tak výtoku krista neřekli ten kristus k němu přišel vůbec jeho představa o kristu se mu tam s tělesní né. No a on s tím při hraje naší pochopení jo v těch věcí které mi jinak chápal velice ma mě. F. Tak například dejme tomu tak začal svůj duchovní to jednou svatý názory. Nebyl těžce zraněn při lid je v něm v tom toho není. A prostého své se mu objevil kristus a řekl mu i sví. Teď neboli bojovat proti královnu o pro krále nýbrž pro mně a vám je králoství. A jak mu tohleto řekl tak on nabyl takovou sílu že kdo žijí do smrti říkal v. Všechno tato před tam zatím ano. K větší slávě boží ne to o jeho svou životní všechno dělal větší slávě boží a to ho neb napomenul ho a o mu to zůstalo od vůbec netvrdím vojákem mám na to dost nepomyslel takže objevuje se nová povalit ta to je to by mělo by pro je tak je. Místo zamyšlení. Žel z ale z budit napřed tři chorobném stavu za u přít o kostí novou kvalitu i v tom člověku a tím i on pak si je vlastně to na poli tak jsem se o to li toto o to se postará i o a to ostatní my tomu říkáme v duchovou že musel že ho bude přidáno od o jeho zdraví. No. Točí to tady někdo z vás říká že před se smrtí tak s ním obou zažíval tohle toho jako by osvědčoval takovým dílem kteří toho tatínka od svá malost tohoto světa proč co to ten jak řekla jsem to dobře. To je tak tadyhle tento fyzický svět s mu to je určitý druh záření od osobního jako slibuje čili to určitou kapacitu svá živou. A jestliže je to člověk odchází z s v to je to z úrovně zářící kapacity ty ti do úrovni do úrovni jiné jiného záření jsem mu třebas že to váš žení vyšší kapacitou s vyšším ji proč ti nebo tak nějak jo a jsi tam odcházím k tak samozřejmě je zapotřebí aby se stala tahleta věc že by byl. Odtud od z a z neboť soudím jem věci v tom člověku jenom ty řídké povahy nýbrž také takové bohy která tam k tomu ještě může náležet tomu vyššímu za maření nebo vyšší odvrací ne a vono si to tam vody víra. Čili v podstatě jste. Byli svědkem kdo to tady říkal toho že jeho vědomí toho člověka bylo od stává mnou do úrovně které bylo teď nositelem toho vědomí přivlastňovat si do vědomí to co si přivlastňovat takže toto přivlastnění se nám jevilo jako vír ano. Protože jestliže es se do tady z vás a o oni tři jako k jak jsem byl žit zaseto ta ano. Že mu připadá že takové zrozením dětí dítěte na svět že vlastně je ta. Zdrojem utrpení pro toho tvora který jsem přichází tak není daleko pravdě. Protože my přicházíme na tento svět tak se rodíme se o to je v je při je máme li to za smrtelná v sobě kdysi na tento svět z nesmrtelné oblasti do krutě smrtelný ne dualistické oblasti a to je hrozně u ty př. No takže to dítě na to jenom proto že potřebuje dělat si s te se říkali jak krásně ne když. Ale oporou bolestně křičí protože tam nepotřebovalo míchat ještě onom postup jenom přecházelo jsem do toho a najednou v musí se potýkat se životem každým dechem se musí pod výklady přestala by bud výklad tak je po něm a on s váma z ono se musí dožadovat toho života k matce jsem nepotřebovalo dožadovat života chápete pro tu do poslední fázi. A tady je to se musí drželo každým jak tam se dožaduje ten by každý z vás život tam na tento provede zkuste si to nedýchat a bude po vás ne. Čili to je ustavičný boj ze smrti jak si to miloval že to děláme samovolně né. Ale je to boj smrt v. Takže dítě nastupuje cestu cesta byl bojem smrtí od prvního okamžiku narození nastupuje boj který předtím nikdy ne zažilo proto je to fáze utrpení. Stačí to na onen okamžik to ještě řeknu že ano. E tady v něm kdo ho byl jsem toho že jsem to měl taky brát jako. Utrpení matky tak jsem měl odpověd na to proč se to také utrpení matky. Ze svět toto tak maxima ne jenom proto že se to je něco dělat násilného ale jen tak je proto že tam matka ztrácí kus sama sebe to dítě před tím bylo součástí její tělesnosti a součástí jejího protože než to víte získá své vlastní tak žije z toho které matky a ještě dlouhou. Dobu jsem s formu je to toho malého tvora žije z toho které matky a to tak říci že to je vlastně ještě ponořená roka ho toho života a čím ná. A že tomu tak hle tak pak je to stav který by se dal se nábožensky zapři sama sebe vezmi svůj svým už. Ona vlastně musí sebe zapřít se to pro lid no a v tom je ta bolest. Tom sebezáporu na který není zvyklá sto z na není soustavně nucena k tomu sebezáporu sv. Ta vyšší na listě se s s že by to slovy boží. Když jsem dobrovolné ten život věnuje tomu dítěti tato z něho. To utrpení ustává okamžitě ano. A to mi to velice prospívá tak formovat se za o tak formace toho nového jak daleko rychleji kupředu. Matka by mohla tak to způsobem spolupracovat s do. Z porodní ten a o pro si to on si cenou jak na to na konat přirozený stát tak matce na to myslet co pro za na ho a oni víra je sice dál jak to říkám ale byly velice dobře protože. Tak bystrou je opravdu přirozený stav. Tyto netrpěla je ani by nebyla nebezpečí jsem se toho a to v těle by bezpečně toho rychleji do tohoto světa víte co se děje přitom narození to sedět taky smrti ten se jde tak i když to považuje za přirozenou za to že odchází by vám to tak se tam na tom světě tamní narodí daleko rychleji a snáze a bez těch o nich nový těžkostí které norma tam zažívá on sám ale bez matky a je tam jen daleko. Tady na příklad. A nikdy než způsobí to aby vše seděli jenom najít jedné říci protože joga vyžaduje vedení mistrem a jedině to vedení byste způsobit ten jogický tak sedí na jedné židli. Že ten mistr vezme toho s ti vůli toho žáka a jedná s ním totálně průběžně konci morálně celý ten nepouští toho ani na chvilinku od sebe to dál to víc viz cení ženám tak s tím musím nakloní ne co by du k tobě tak jsou odkloní dělat. Pochopit v na ale prosím vás. Tak jeli tomu takhle že když děláte nějaké cvičení duchovní. Jogické nebo na. Je pozice nebo tak a potom se za světskou věcí dětech devote joze nemáte vůbec zdání o pro celým nevšímáte vůbec saně myslíte tak žijete dvojím životem svým jógickým a tím světským kdežto žák v ašramu v indy mistra třebas jenom na ten lidského je pořád pod vliv ten je mistrovým vůle a jedná pod z jeho vůle ani ho nenapadne jednat podle vlastní vůle on že to nesmí dělat. To musí být pořád ve velikou vleku vůli toho mistra tak jsem to poznal sám na sobě když učil třebas zvládnout tu pozici je že jsem musel úplně být tím o vláda s on říkal první co nadané chtěl úplně se odevzdejte že by se marně snažíte o tu pozici dva měsíce nebo tři ale nikdy nezvládnete za mate tvrdý kosti rad tuhý šlachy a všechno. Ale musíte si úplně odevzdat li. Teď by se se do vůle to swami nemyslím zlé pak okamžitě jsem to zvládl tím způsobem za jednou zajedno závěr zásah při svém esse okamžik ztratil vědomí svého těla. Je za vidění od místa opravdu nejsem vedle přitom jste padmasaně jsem o svém těle nevěděl ale měl jsem jasnější vědomí kdekoliv před čili neztratil jsem vědomí tohoto vědomí se z bystřin dal tím že jsem nemuseli jak se říká mu v starost po dosti na hoře o své tělo ano my ani nevíme že se staráme seděl když když oni nevíme ale druh starosti o tělo a domě odpadlo se každá vzalo který z ka. Se být zbavení se starosti o tělo v tomto nejširším slova smyslu že o něm vůbec nevim čili zbavení se pocitu tělesnosti ano a jestliže tam z pozice když jsem trošičku sebe cítím takto ještě ji za o ta pozice. A je zajímavý že vy například jdete z jedním koncem druhý ale žádnou nezná rad jak jen se dosud nevládla. Prosím těle víte. Čili to je něco jiného než co by svatý jan mistr do mal od z jiné pozice v nebo si to jsem bral za jednu. Takže kdo je do toho nic se vám nestane se na ho ale tady tón moc dobrého na činnost ne. No a on máte mění do pro do vody ta pak je to proto proto vaše myšlením todo od toho a na to tu domku tím ale je to soustavně po tom nesmíte v. To je protože to provaz kterým se připravujete a kdybyste nemohla to splnit tak je velice toho špatně působí ano asi tak jako když někdo za provaz jedno o to za pro stane o to druhé když tam ten zabrzdí tak tak to tím provazem tu na co to dokonce přetrhnout v ale pozor na to. A potom nejsme tady v situaci v evropě někdy byl to počasí je ta atmosféra pak pro k kost duchů o všechno a naše životu zprávy odpoví byla tomu co ten jogin dělat tak takže nikdy ne z jednáte podmínky všech postu podmínek jogy nezve jednáte ne který by vám při z toho do věže by ta joga měla kladný své řek el takže bude mi že jenom částečný a. Lépe by bylo kdybyste ovšem to asi nebyl prakticky možné. By bylo kdybyste mohla navštívit nějaký ten kurs těch kdo vím. Je let ale tak as not ten kde nebo do do modlila na dvou ho s pánem by to mohlo zprostředkoval se tedy znám tak cestou vedoucí do kým kou tu. A to pro kou ho do toho spisu nu. Lidského to že tuto jednotky v hle a a tak bych kdybych to doporučením vám dal do ruky tak by vás přijala. A to byste věděla co tajně doka vyžaduje. Co komplexní si věcí o který nevíte co ještě všechno vyžaduje jenom to vizte jenom proto jste si měl z ještě na to za seděla co to tady dají je aspoň v tom evropskými stylu protože tyto lidi by byli ve styku se svým víra by li ji jo a ty dovedena ještě bylo takže oni o tom mají větší právo než normální tak říká ale na končila v i takže oni tom daleko lépe mohli poradit tady se potom odtamtud odešla al dělá abyste jogu rozumně jak. Sem patří jo sví a kdybyste měla někdy při to z takto udělejte prosit mi totiž si myslíme a to vám chci za to hnout. Že když člověk pomyšlení vás ano nebo měla by se z von zbavili po že za nepřirozená nesprávné se člověk narodí tak začne existovat. A když s se svým když jsem se tak přestane existovat je to fakticky neuznává je to jedno ale ve skutečnost ti to tak není by se chováte jako mrtvý mu k tomu to zemřela jako k narozený mu tím k tomuto jsem narodil. A on své. Stal živým nebo živější tím že se narodila zase ji slyší tím že zemřel nýbrž o normálně člověku platí co říkal ježíš kristus jsou mrtví vší nikdo se jenom narodili na tomto při čili nezačínají být živi není to tak rozhodující fáze v tom smyslu pokud ten člověk o proto život na teprve nevstoupí tento život který považujeme za život v teprve nástroje k tomu aby mohl šel do život tam vstoupit. bych to řekl tímhletím způsobem. Ježíš říkal: "modlete se". Proč? Protože modlitbu, kterou on navrhl, modlitbu, kterou on navrhl, vzal jako řád hodnot, který člověk udržovat a si ho denně připomínat ten řád hodnot. Aby totiž neslevil z toho, aby se tím ubíral. Takže dejme tomu, že nám radil Otčenáš, tak on nám říká: tady ses nenarodil z rodičů jenom. To co- tvoje hmotný rodiče co je, ty jsou přece závislí na tom, že jsem všechno pustil do světa. A to ustavičně pouštím. Takže jsem Otec váš. Proto se říká Otec náš, protože jsem Otec všech. Kdežto ten otec tady tví- tvůj fyzický, to je tvůj otec, tvůj, to není náš Otec, že ano? Tak rozlišujte mezi otcem svým a Otcem naším. A Ježíš Kristus chce na začátku modlitby on to říká, že v tom řádu musí- měl by si být člověk vědom, že ten Otec náš je naším faktickým původcem. Ale bych k tomu přidal, že tím původcem ne proto jest, že jednou nás tak stvořil. vůbec na stvo- stvoření... stvoření takové, jak ho vykládá bible, nevěřím. Ale je naším Otcem proto, že ustavičně nás v tom stvořeném udržuje. To je pro nás moc taky špatný, že nás tam udržuje. Ten by měl udržovat spíš u sebe, že? Ale on nás udržuje v tom, v oddělenosti od Boha. To je, opravdu je to dost těžké postavení z našeho hlediska. Ale to svůj smysl, protože abychom tím překonáváním překážek tou- začli toužit aspoň po věčnosti. No, tak jestliže tedy se modlím správně, tak když se modlím Otčenáš, tak si mám uvědomovat tu svoji sounáležitost s pravlastí. A upozorňuju vás, že o tom Otci našem nevíte vůbec nic. On samovolně... samovolně, bez naší vůle nás udržuje při tomto životě. Ani si neuvědomujete, že on nás udržuje. Nebýt jeho udržování, tak nejenom přestane být naším Otcem, ale přestaneme my taky existovat jako jeho děti, ano? Tedy jsem pořád pro tu emanační teorii, ano? A jestliže tedy to takhle je, tak pak ten život, který začal někdy třebas dva a půl tisíce před naším letopočtem, no totiž před tímto rokem lépe řečeno. A kde nějaký člověk byl zasvěcován do nějakých mysterií orfických, tak to je epizoda v tom vyzařování z Boha. Nijak neoddělená narozením toho člověka a jeho zasvěcováním někde na ostrovu Samothraki a jeho smrtí. To se jenom nám zdá, že je za čím- něco začíná narozením a končí smrtí, protože nemáme schopnost vidět něco jiného než tento svět. Kdybychom měli schopnost vidět všechno, tak bychom věděli, že nic tím nezačalo, že jenom něco pokračuje na nějaké jiné úrovni. Ale že to tady je. Čili znovu opakuju: nejenom se stávám například dítětem, je člověkem dítětem, potom dospělým člověkem a starcem a tak podobně a potom mrtvolou, nýbrž taky jsem. A to že jsem, to je věčná záležitost. jsem ustavičně velet- a to je to hlavní, že jsem. Čili tohleto všechno by si měl člověk uvědomovat, když se modlí třebas Otčenáš. Když- je to apelace na to: "já jsem... jsem". A protože jsem, tak se k tobě mohu obracet jako k svému Otci. Kdybych nebyl, kdybych se jenom něčím stával, když jsem se stával, například svým narozením člověkem, vůbec nemám právo se ohlídnout po Bohu. Že on jest. A o tom nevím, že jsem. to o tom nevím. jenom vím, že jsem, že jsem byl dítětem, že jsem teďka dospělým, že se tady něčím pořád stávám. Že teďka, že jsem teďka člověkem bdělým, a potom jsem spícím, se stávám spáčem a potom bdělým člověkem a pořád se něčím stávám. Stávám se najeděným a hladovým a nevím, co všechno, dobře naladěným a špatně naladěným. Pořád se něčím stávám, pořád se proměňuju. To proměnlivé, to není to podstatné na podstatě. Podstatné je na podstatě, že jsem. Neměnný jsem vnitřně, ano? A když tedy se ocitám před nějakou situací životní, která mě, řek bych, ohrožuje nebo zas na druhé straně velice oblažuje, tak by stačilo si uvědomovat smysl tohoto "Otče náš", když jsem jeho syn, že ano? Nebo jeho dcera, to je jedno. Ale že on je také, je... je neustále mým Otcem, od věčnosti do věčnosti, že je tím Otcem. A že tedy musím z tohoto hlediska věčnostního přistupovat k věcem. Ne že není to zdržování. Kdybych při tom špekuloval, kdybych na to musel myslet a musel si to vnucovat to, vmýšlet do toho, tak by to bylo zatěžující. Ale když to přijmu jako fakt, že jsem součástí daleko širšího celku, než který vůbec vidím, než který vnímám a že mu víc náležím, asi do míry víc než tomuto světu, jako že tamto ostatní je miliónkrát více důležitější a je toho víc než tohoto mýho zlomkovýho života. To je jepičí epizoda vedle toho, ne zanedbatelná. Ta je nutné, aby člověk se mohl přerodit. Ale je to něco zlomkovitého. Kdežto když Ježíš navrhoval: "modlete se Otče náš", tak navrhoval: nežijte ode dneška zlomkovým životem, jste dětmi Božími, chovejte se jako tak. To je obrovské důstojenství, které se vedle člověka nikomu neděje, nikomu se nestává. Vyvoďte z toho pro svůj život důsledky. Buďte důsledně dětmi Božími, chovejte se jako dítě Boží. Nedělejte mu vostudu v tom světě, ano? se zase vrátím nazpátek k tomu zpřerozování. Tak upozorňuju vás, že mezi tím byla kontinuita, o které jsem nemluvil, že? Dva tisíce pět set let před nynějším časem a dneska. Tam byla kontinuita života, protože taky jsem a ten dotyčný taky je, že? A to že najednou vykvetl do nějakého života, to se podobá houbě, která podhoubí, které není vidět, jako my nevidíme, co je mezi těmi životy. A potom květu, kterému my říkáme houba a to považujeme za houbu. Podstata života houby je podhoubí. A ten květ, kterému říkáme houba, třebas hříbek nebo nějaká prašivka. se zrodíme jakýkoliv, jacíkoliv, tak jsme především tím podhoubím, tím jsme ustavičně, ano? Upozorňuju vás. Čili neklaďte mi prosím vás otázky, co bylo mezitím. Tam byla tato kontinuita. A ta je tam pořád. tady po mně nezůstane ani prášek v tomto světě, pořád jsem. A vy pořád jste. A jsme jediný, kteří jsme, nejsme dva, kteří jsme, nejsme tři, který jsme. My jsme jediný, který jsme, upozorňuju vás na to. Když jsem se po prvně s touto myšlenkou setkal jako se skutečností, kterou jsem zakoušel v těch sedmnácti letech, tak jsem si po prvně uvědomil: A jsem. jsem nesmrtelný. To jsem předtím nevěděl, jsem na Boha nevěřil, ne? Ale to bylo tak závazné, že jsem podle toho musel potom jednat. jsem se nemoh chovat jako smrtelný člověk. Jsem se musel chovat jako nesmrtelná bytost. A to mělo totální vliv na smysl mého života, jsem ho změnil ten smysl života, jo? No a kdybych pokračoval dál, tak bych, nebudu zatím pokračovat, tak bych z toho vyvodil z toho- z modlitby nebo z toho, jak se člověk modlit, mnohem více. Ne aby takle meditoval vo tom, takhle rozví- to rozviřoval nebo takhle to rozpitvával, není třeba, ale aby si byl vědom, co se modlí, aby nelhal modlitbou. Teprve když jsem si vědom toho, co říkám, tak se fakticky modlím. Když řeknu "Otče náš", a nic mně to neříká, když to říkám mechanicky, tak to vůbec nezačí- jsem se nezačal modlit. kdybych byl tak roztěkaný a modlil se Otčenáš, tak budu tak dlouho říkat "Otče náš", pochopím, co to vlastně říkám a k čemu to zavazuje a teprve pak bych šel na další slova. A to zatím nebudu, za chvíli, jo? To, co máme, mám tady dotaz, v tomto životě vykonat, bylo to tam o houbě? Předtím? Je to určeno pro to podhoubí, anebo pro tu houbu, pro ten květ? Upozorňuju vás, že tato otázka není na místě, protože jsem při tom podobenství nemínil zodpovědět všecko tím podobenstvím. tím pro bez kdy jsem nedávno od je víc než co jsem řekl. Musel by zvolit další jiné podobenství nebo co rodu obrazu jako poděl ježíš kristus když ze znázornit do králoství boží tak musel nepoužil jednoho bylo by drž celé řady obrazů aby to člověku vzrůst i stan přiblížil ne najednou je podobno kvasu volně do pólu o ti žid on se ne dost do vody dělal něco všecko konkrétními záležitost by se z názor na něco zcela abstraktního nepostřehnutelného věčného podobně tak jak by musel zase vím výše. Další dobra. To dělat nebudu a místo toho pudu v tom otčenáši kousek dál aby seděli jak si třebas představuju tu modlitbu. Aspoň kou se se přes spolu po modlíme ten otčenáš el tak že tam je jsi na nebesích né. Tak je jen do pověděla otázkám proč toho svého otce nevidím proč se s ním nestýká protože on je bez stavu ve kterém nejsem o tom nepochybuji že na nebi nejsem a že toto co zažívám taky nebe není ale volně bez stavu. Totálního proseb nutí duševního života. Takového že o tom co je jeho duševním životě můžeme říct že vše v je vševědoucí všemohoucí janem co všechno. Čili to jsou dal v samotné obrazy řeknu všemohoucí vševědoucí. Které by si vědom velice patrně to obrazy prosím patrně vystihují podstatu věci když třebas řeknu že všemohoucí takto znamená protože ustavičně pořád z něho vychází li. Existence tohoto světa celého vesmíru dokonce celého čas za prost toho a tu a. Tak protože takhle je tak se nesmím zastávat nad tím že to nemohu konkrétně vidět protože je to všechno dohromady z něho vycházející ustavičný. Neříkám pomíchané na něm taky z toho stane ale všechno z něho ustavičně vycházející takže není možno vůbec postřehnout toho boha protože z toho důvodu je z něho ustavičně všechno co pro nás existuje vychází. A my jsme svědky protože sami bez pohybu v abychom mohli vidět na příklad nebo vnímat něco tak musíme být v pohybu kdyby se na ten pohyb zastavil tak nevnímáme smysl třebas tvou který vnímá něco sluchový je je v pohybu smysl. Tam musí být že je v činnosti je ta aparátu vlastní chová ano ale boji bohu že to by jim taky pohybovou toto nebude li že to od lékaři byste nemohli z s doplnit tak že to je všechno otázka pohybu ne fyzikové dvě řekli další věci o tom co nechci dalo nedostal rozhovor o tom třebas s sám potom málo oni o tom pravil o tom mluvit ne. Ale je to asi přijímáte že všechno je v pohybu a stav nebe není stav pohybu je to asi tak jako on. Třebas máte stačilo mám stroji na něčem ustavení nějaké podložce postavení tak k přibít ví. Který na které se něco točí janem ony čím mává ten stoly nebo něco přenáší li. A protože přenáší něco že nějak pohybuje je přímo závislé na tom že do mně vůli protože takže všechno co je pohybujete po že na nějakém základu který se nepohyb a to oni mi tam je náboženský bůh. bych tomu říkal spíš vědomí zdrojové vědomí dobou spojovala s konat tuto nová existence jsem ten sat čit ananda kteří indické a teď když se od jiný ježíš že nevěřících ten říkám ty jsi můj otec přesto nějak nemohu vidět protože jsem v pohybu. Ale je to pro závazek abych se nad tebou a od sebe al zvláštní době za s. Abych se při těchto se bych se měl chvilinku bych chtěl zastavím svoji mysl a měl bych se odevzdat tomu vnitřnímu klidu který za vším je nepostřehnutelný pohyb ustavičný ty země panuje ten překotný pohyb atomu a všeho toho. Že ano v protože si to neuvědomuji to řešil třebas ne tak to je o jež se nebesích upozorňuju vás že tento stav několik místo pochopitelně tento stav je. Odlišný od všech stavů vyplývající z tohoto základního. Klidného k lidového stavu. Že tedy on není v pohybu a oni jsou všechny v pohybu třebas i stav rajský který on byl bude mu říkáme nábožensky je stavem pohybový ano. Ale při jestliže ten anděl dávným toho pána boha tak jenom protože byl jist o ještě od toho zdroje ale není to to pravé. Měl toho plné soužití. Ale člověk tu výhodu proti an věru že může plně zakoušet tento vnitřní klid. Jenom když sebe dokonale odevzdá pořád platí to bez mysl do než chceš to zapři sama sebe ano semena úplně na sebe na to jenom na chvíli na tom na vteřinku a k tomu bohu se odevzdat svou myslí celou svou bytostí. No tak samozřejmě tento návod k trpnosti který je obsažen v této větě. By nebyl nejenom úplně by byl z klamný a zavádějící kdyby nebyl hned do plně. A ty by to tam ježíš kristus myslel že na to patu sv. Jednou as věrou tak nutnou kombinaci trpnosti o tak jsem tam mluvil. S aktivitou činností takže on říkal posvěť se jméno tvé když říkal posvěť semeno své tak nás tím na vám měl k činnosti neboť jestliže lide za jeho jeli považovali boha za tvůrce vše. A bohužel ne za vůdce který právě tvoří nýbrž si mysleli že jen v sedmi nože odpočíváte li to li to všechno probíhá svou běžně. Všeh šest muss stvoření když se být denn odpočine může pořád probíhají ale my si to můžeme být vědomi protože v tato vidíme ve snu že tomu tak je tomu těle prohlídnout aparát ty které máme že všechno taji vzniká všechno zaniká v tom časně vidí žádáte se do ve představovali pravá bez milováno vy všechno pán po kr ne a manvantara všechno zase zase vypustí vydechování na víte nechoval výdech boží to něco takovýho existuje ale to průběh. Ne pořád sebe obojí. Marně všechno v ne v když oni byli nově myslet bylo takhle to je nemáme za zlé jak se to může si musí jak by to lidi pochopili. Ale důležitější je že jestliže oni o že o li boha za to mohu své. Jak se může posvětit jeho víme zase tvůrčí činnosti je syn můj život nemá tvůrčí povahu pak nemá vůbec oprávnění i. Člověk se konečně v tom být v tom biologickém vývoji dostal do pád hle člověka a proto s tím co vytvořil aby vytvářen nějakého ty zvíře nevytváří ještě žádné dožije z podstaty věci kdežto člověk by neměl žid se nám na úkor přírody k nebi něco vytvářet tak je to z ku. Tak se. A jesiže toho schopen tak prosím toleto ta třetí věta je pobídkou k tvůrčímu životu tvůrčím životem může každý vyšší i v okamžiku smrti onen váže musí mávat ruka že musí něco dělat to ještě není pravá činnost oživit taky velice v ničem na činnost na nikoli tvůrčí boží činnost spočívá v tom především v tom že člověk nežije jenom pro sebe nýbrž. Roši že se za hranice své bytosti. Například miluje a proč by nemohl v okamžiku smrti ještě milovat muže může mít rád a může být radostní a může s lidmi plakat tak to je všechno v při bych psí tak lásky že s někým někdo pláž nebo bytím se raduje anebo že pro něho něco dělá čili pravý tvůrčí život je život z lásky k od láskyplný čili toto navádí. To řeka k lásce k bližnímu ke všem tvoru. No a končím v a protože ostatní šest rozumíte liší tam to při v království tvé ve zajedno jsem modlíme teprve potom říkal své když splníme tento požadavek tvůrčí činnosti pokud nejsme tvůrčím způsobem činí tak nemáme právo se modlit vůbec za to při království tvé protože si to musím nějakým způsobem posloužit napodobováním.