Karel Makoň: 84-06B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To vede necháte svět když si nepřejete nebo není naším přáním abych tomu věřil a k čemu je to o tom tady cit a vám něco řeknu tohleto víra tam z toho ku do z do toho v ku v myšlení. Bere ustavičně odněkud někam k ten v ne ne se podobá tomu o co je mi tady je řečeno že duch boží plyne nevíme odkud nevíme kam. A nezáleží na tom že to neví ne a ono beztak od plynou a jsem vás tady nechávám ale byla v du pro toho a proto se z říkám zařazuje do vás do toho druhu. Nebo jako s tím tou ku nic není které vám tady předkládám. A to nás takže tam jednou z ale a není třeba tomu zaujmout vůbec žádném postranní ale že tam člověk byl jednou tak tam trošičku patří ale tímto způsobem kdybych s vámi ustavičně jednal. Tak to co tady říkám by vám bylo zcela samozřejmé a to byste bez toho vůbec na moravy do pokud by to ve mně bylo živější než ten váš způsob života jsme váš poměr k věcem kdy moji poměrem věcem tak lidem byly vyšší za smyslu kvalitnější než ten váš k tak by to přemohl ho non ten váš postoje aby se jsem dostal do mého postoje ani vám věci o z. Jenom tím že viset slyšela z toho prosta nestane protože jsem věděl máte možnost že ona potom to udělal za od pravila ale že si že je do jako důležitější li že jsem to vydržela. Protože co jako za se od vám to dveří. Je to musí bli z strašně vzdálené protože je to neslyšel taky do tady veden nese při hrůza. bych to by na vaši nic je nevydržel. Kdykoliv před sedmnáctým rokem o mně takový někdo říká tak jsem vodtamtud vodešel a. A ale okamžitě. A po sedmnáctém roce zase byl oděn zaujat tak jsem odešel když mu volil do světských. jsem odešel jasem to nemohlo pod svou za po o obojí bylo vypne i do první do od ale. Že každý právo na svůj život a na svou úroveň aby jan z otce podat no ale to jenom přirozené to také upřímné. Tady byla by si aspoň jednu věc to dnes za z toho jak to říkám tak to myslím na to nemyslím že jsem se o snu tak nějakým duchovním veliká ano nýbrž že něco cítím jsem známá musí děl se pole toho mu li ano v. A můžete si ji vytkl jako malé ta výše v tím že v on to jsem od z na svět není to jen v řídit v tyto máte tu k ne na který z toho co si žár spoje s vámi lidský tělem do číši do také při složen asi žilo v že ano. On před tím že se ukázal že modlit se bezvědomí. O co se modlím a co tím vlastně mně no to není správné ten jim dech to jsem vůbec modlitba. musím především vědět co říkám ten proč to říkám a k čemu to navádí. A nemysli že na to nějakým způsobem deska vysvětluju že to je ten čich kázati vašim porozumění. začátek. Tyto můžete pozměňovat jak chcete jak na to stačíte daleko lepším způsobem to může provádět než vám radím když do toho dorostete v. A pak tedy samo protože ta modlitba nabývá hodnoty řek bych živé že odpovídá vašemu způsobu života. Vašemu způsobu myšlení a když modlitba neodpovídá způsobu myšlení na žití k činnosti tak je dole od a do zen sv. Tam musí být jednota mezi tou modlitbou a mezi tou činností toho člověka ano. Takže vy musíte jestli toto s co vám říkám co vám nehodí ale si to na povídá on vašemu stylu života tak to zavrhne řekli nic se nestane amor ze sebe tak nebo do takové na takové úrovni jak vám to vyhovuje kdyby si jen totéž co dneska říkalo otčenáši přišli třebas na druzích místech v mých v do z toho mluví spisů tady si že ne různě ale před si na jiné úrovni to je tam všude jinde. Nastat byl dejme tomu v tom o při to vykládám asi v takovým nejen nejdeš vyšším způsobem to psal pro velice trpící svou manželku před smrtí aby byl otčenáš chápala tak jako člověk odcházející z tohoto života. A to znamená velice důsledně a. No takže když se modlíme potom dál při království tvé. Tak tělem to by mělo by člověku jasné že tehdy král byl absolutním vládcem když tato modlitba vznikla. Čili při království tvé znamená panují ty bože ve mně aspoň nemám právo v v tito aby panoval někde jinde nebo mu nařizovat tak i mám právo k tomu. se uvolní budu do jsem zase trpná zase záležitost tady k tomu. Abys ty ve mně kraloval abyste ve mně vládl abys ty dával všemu on s men v celému mému v jednání ano. Ono to krásy boží že přichází řek bych neslyšně a nepozorovaně. My za byste řekli je na neřekli byste protože teď tady je že jsem totož jsem tady padá ale co se tady my lidé protože on řekl kdekoliv se dva nebo si zklamáni ve jménu mém tam jsem uprostřed nich. A to je veliká vymoženost lidského tvorstva oproti zvířatům. Přes promarnili dvě nebo tři dva nebo tři s víte za dvě nebo tři zvířata v tak by uprostřed nich nebyl bůh neřek neřídil by se tou absolutní inteligencí boží tedy jít e duden by z toho nebylo nic dalšího mravenec vzdal použit mravencem kdy žila jednajícím a tak dále. Ale jestliže oni se z to jsou třebas ty mravenci iv počtu tisíce ruka tisíců mravenců na najednou u nich jak tady dobře řikal. Ten když v tom vás z nich se domu kde se na tu se vzala i tedy jen jsem z tu per inteligence která z těch mrazu ježíš si po svém najednou udělá jedno tělo s vzpomínkami přesně zaměření je tím směrem a oni za sou třebas právě tam není ještě každý z jiné strany na svém místě aniž se poradí s tím druhem začnou stavět mraveniště je to zapotřebí as tam ho tak dlouho dokud tanec postaví. Jakmile postavě se se každý postem. A on říká přírodu jisto más atd jen říká že tady po tuto dobu jsou vystavili do mravy živ list za novým kvalitativně za novými tvory vytvořit součást jednoho z jiného těla jakoby které jednotně dal a tak mně neříká že zatím stojí nějaká než to že si nějaká on který se vizte nějaká superinteligence ale když se ta superinteligence i v nás je že my můžeme přivolat jenom když jsme v anebo tři pohromadě. Když to u těch mravenců z za to si být tisíce bral slabik přivolali ale neví město jen než mravenčí superinteligence listu věděl mraveniště v kdežto my jsme schopni přivést jsem do našeho vědomí králoství boží to je vono. Čili jak přichází království boží vy dva nebo tři z dejme nu božím se z chromá řídí co to je jestli mám třebas nějakou modlitbu. O které třebas jenom věří že tomu bohu vede v tak tam modlitba je tím druhým jsem sis sám nevymyslel je tím druhým b veden tak ve se dva z chromá žili. Je mysl moje vůle a tam modlitba a je s námi bůh to znamená se přibližujeme radikálně k podstatě boží a krásy boží přichází do našeho vědomí upozorňuju vás na to že to třebas netuší že se také neděláte. A li se tak neděli tak by tomu tak bylo nemusely byste mysli jaký tam lidský cvičení nebo nějak tělem do nerad ztraceno na co všechno ve prostá modlitba které byste věřili že od boha pochází a k bohu váze vede. By vás opravdu vedla byla by tím druhým při kterém by ten třetí bůh byl přítomen a čím dál vědoměji no. Tak nebudu jmenovat všech i my v rázem příchodu království božího v el protože nechce z něco co milovali ale protože ma že jsem vyjmenoval jenom malinkou možnost toho příchodu. Že proměn osobně to králoství boží v v zase přichází ustavičně ovšem jenom musím říct že je to citelné nebo znatelné nebo poznatelné pro člověka sv. Nebo že je to důležité aby dověděl nám tehdy když se postaví na jiné stanovisko než své. Když se postavit vodil lidskou k tomu zdroj znamená když přestane být svůj časem kdykoliv jsem přestal svůj tak jsem se tomuto zdroji poznání že všechno z něho pořád vychází a všechno pořád přichází i ostatnímu lidstvu v jsem se dostal jsem byl ve když jsem sama sebe se zdál v tom koncentráku před tím těch lekat ono těch sedmá světech a tak dále. Protože mu krátce nebo muž citem nebo z boha ve nám jsem s mým. Co mně někdo domluvím osobě že se od váma nevzal jsem na to je zase jenom proto jste li že to z vlastní zkušenost že to není vymyšleno ani od přes přenos níže nebo tak nějak to krásy boží který přichází ke každému z nás. Takže my si toho nejsme vědomí protože jsme daleko od zdroje ze kterého přichází a tím když jsme u zdroje ze kterého přichází čím me že patříme sobě a čím jsem byl více odevzdáváme tomu zdroji v je zajímavé že co dělá lidské rozhodnutí jakou moc přibližovat člověk koho ve do konce do bezčasovosti. To na časovosti čas a prostor ve kterém tady žijeme to pro vás není klecí. Ne el pro kdyby byl nesnesitelnou klecí v k ten čas pro co z s pro celý vesmír tak nemusí si troufal že to měl v krotit třebas jenom jednou nohou jsem na platil tvrdě je zasazen alejí byly pro klecí v tom případě kdybych neměl možnost se při žit tomu zdroji. Kdybych nevěděl dneska a že odtamtud všechno pochází z toho mohu dotýkat ne sám nýbrž byl s tím od k o to pochází e takže když přistupuju mám v tak tam nepřístupní husám kdyby to nemělo jiný význam než ten že nikdy se s tím být sám tak byto bylo dostatek dostačující o to ještě jiný vliv na tak jsem mluvil o ho v oku. Času a prostoru ve které zamícháno noho věcí. Ale které my považujeme za věci. Ale ono jsou to například tady mám se o nějakém baráky nějakou krajinu vám vás tady na ten tuto místnost takto považujeme za realitu za něco skutečného co nevidím. Ani cítím nadmysli např duch and co nezbývá ani nevidím tak je protože návratu když si říkáme v pro je taje v myší mezi dotoho ale to je ten proud časoprostorový který všude tedy ne. Časoprostor li tomu říkají se ve svět dostavuje nebo ta ale to plynutí plynutí času a prostoru ano. Je to tok. A do toho toku jsme zasazeni a nemůžeme se v tom toku zastavit jsme tedy dějem v tomto toku kterému říkáme člověk a ten děj někde začíná a ten děj někde končí. A nevadí do tohoto ku zase za padáme co se vynořuje jako nějaký jiný ději no a my tomu říkal čas převtělování na tom nezáleží tomu říkám sbírání dojít bohu ne na cestě no tak to je. No ale prosím vás ode než aby vás zavazovat proti své věci když se s tím že v v ke květin více která roste vaší cesty ne tak jít jít či když se me. Tak si kým řekněte abyste cítili jak o byste zblízka jeví krásu. Ale zase dětem dál než který růst tak je tím k a nic na světě jenom pro vás že to všechno širší dosah. A taky v tom pro od času tomu nějakou cenu kterou my nemůžeme ji do hodnotit. Svou inteligencí na to nestačím abych to nějakým přirovnáním vysvětlil kdybychom dnes spalovaly úkol v pecí pro oba. Tak bychom mohli rozběh atomy o to nebo ve najednou velice snadné u ale nikoliv po ranou a to byli bychom mockrát víc tímto způsobem než se dosud topí pánu bohu do okem ještě bychom dokonce za možno volit prostředí jako mnoho z od a k lidem věci co dosud děláme a no a tomu dospějeme všemu tomuto vědění za dneska říkám. Ale tak je to tak tak sto pěti koho a se vším s čím se setkat nepodceňujte to jako neříkejte si k a to je do tak nebo to jenom věčný ka nebot ten dobrý člověk do toho nocí nic neznamená jsem se do takové do hodnocení ledaže by se to potřebovali proto sedět s člověkem nebo s tím s tou věcí jednat. A když nepotřebujete jednat tak nehodí do zbytečně protože vy jste se vzata do pracujete cesty z hodnocením je k správnou cestu k tomu dotyčnému mnou k přišlé věci hodnocení obyčejně to byl by byl to znamená mít způsobuje že my nemůžeme z v ní. Tak svobodně dostat k tomu z čeho bychom se měli dostat na el tak když se tento pěti kou měla radost ano tak prosimvás. Služ není od prost tak jsem v pro o tom neví na o tom neví ale vy si to vy jste se o tom neví protože jemně osobně známo že v květiny také cítí krásném prostředí a daří se jim dobře tam dnes si hledí na to si špatně když na šlo s odpuštěním ano. Tak nevim jsem asi strašným jediný člověk v protože. jsem si ještě z toho útlého mládí zachoval v mu tu děti a skoč v tom smyslu že bych vodil kamenem. Protože by ho to bolelo kdy padl na to do zen jástvím hodin patrně do řeky ne ta se jen ono mnoha set kamenem ano protože do řeky se mi se tak by hodil třikrát kamenem co jsem se s tak přeteče přes před protože si protože to je to kámen tam jsem teče žil no a tak to také jen že to pověděl v. Že na tyto chvíle tedy spolu prožíváme v těch připomínají že být zároveň činný ale také přitom trpný vůči i vyšší síly která v tobě působit si po dát. Této největší životní umění k pravé životní umění být při vrcholné činnosti trpký. To znamená ne na se zneklidňovat situací která vládne ano a tím se dokáže mnoho věcí který by si jak se dokázal. Tato by o to by nešlo ale kde o to že touto trpností člověk harmonizuje. Tu svou fyziku to z vůli tělesnosti. Takže ostrově ven daleko víc než si léčením nebo v prostě nejlepší psychoterapie podle mého názoru ta rovnováha mezi trpností aktivitou pokud je zjednána ano. Vás. Tady mám myšlení ku když ježíš řekl nejsou dva nebo tři den o mém dejme domem. Tam jsem uprostřed nich. A tady je proti myšlenka za ve mně proti myšlenka že člověk je kolikrát potřebuje samotu jsem tomu bohu moh lépe přiblížit a kdyby ji neměl. Tak by to přiblížením nenastalo v z či kolika to člověk lid jenom sám že ano aby si nebyl bohužel přitom jsem předtím řekl ale to jedno budu něco o pak patrně výmysl nebes tak e tak máš taky pravdu že takový taková samota. Která není poutí to tomu o čí žádnou nýbrž sebevzdání v bohu že to je užitečnější než cokoliv jiného ale ale musí před cítí a potom předcházet následovat nějaké posvěcení toho okamžiku dvě. Jste mi kdyby člověk odešel do této samu ti a neudělal všecko co měl udělat v prosilo klidného svědomí pro tu společnost ve které žije. E tak nejenom že by neměl právo na tu samotu ale také vyvíjí nezažíval to co tady o čem tady mluví již. Jestliže abych to řekl. Ježíš kristus radil v v na dejte v sys zažily se musí se šlo o je tady jsem bohu jsem božího a protože nespokojen se s tím že by dával člověk jenom jednostranně z na zemi někam u tekl s to samo od jak tam se odevzdával bohu to nesprávné v kdyby nedal tomu to světu tom císaři co mu dát si to co světa všechno co on si vyžaduje i tak by tam to nemělo ten užitek viztež z lety klášterní třiceti kláštery. Že zkrachovaly fakticky na protože se utekla před se se života ve jsem se mnou do stavu dělat měla dobře to pochopil klášterník nic si z neri který ovšem působil mimo klášter na nápravu v onen sil zvrhlé tedy v šestnáct ten století a když mu tam přivedli jeptiška která pravil stal zem. A říkaly mu prosí těmi tady máme jednu svatou když se měl setkat. Tak my přiveďte oním přivedli. A ona jak viděla takovýho svatýho o řady jakže z vás tví tak okamžitě prali stal hluboké extaze. Načež milý filip z neri začal pohádková atd tak tak dlouho po na koho se z toho dostala jo začal čas tak se dostalo brzo z tvých z zase říkat z to dovoluješ upadat tají do k stal jsem. Ta samota. Celém za řeč když tady je to jen z je zvrhlá která potřebuje nápravy pojď se mnou a budeme li napravovat našla ano provalí tvorem sví oním ve do po do vůle mezi zlé lidi. Protože lisý mu bohy. No tak byl jenom tím chci říci že byste nějak její z s s nějaká jednom a k. Mezi zevní na vnitřní činností. A tam musí být zachována pokud člověk nepochopí tuto jednotu v tak tak se cítí být třebas bez pořád s tím opuštěna hledá samotu a pokud nepochopí v samo od ještě těžší pochopit samotu vidí pod z dělí. Kladnou stránku tak se tam ti brzy na ven tím osamocení na nás společnost obojí je chybné ale to způsobeno dostat ten poznání to poznání se dostaví tehdy když člověk opravdu udělá to co dané situaci udělat může s klidem dělat může v chci klášterníci v tom klášteře si mysleli že dělají to nejlepší pro společnost. Tím že utíkají se do samoty tam se třebas co společnost modlí žen když se modlíme vaše učil volit jeví klášterní třeba s k karmelitáni ne nebo domy vnikání v ale v k v. Nože když tak poučeni v k. Je je vymanilo z obrovského utrpení které s tím bylo spojeno že nevědomost ticho než měl způsobil veliké utrpení není při domnělým veliké utrpení na cestě k bohu a přes úžasné překážky které o kterých se nám vůbec neznám se lid přecházet tam nemáme vůbec ty překážky. A je to z toho důvodu že věděla nebo tu a v z berete poučení takže jem. Ale oni dělali něco pro společnost trávy ním a mysleli si dělají viz svým věděli než lidský dělají dělali. Ale to utrpení jejich šel prostě bylo nezměrné takže je to nepř kladné. Když vím z kterýmkoli člověkem který si přečetl nějaké životopisy svatých a viděly a v každém životopise viděli to úžasně utrpení svatých řekli se to za pořádek když ten svatý je takle to nestav. Jak je to možné tak bych tady není to tam nicota bych tady opakovali jednu maličko mu jsem ten si a v podobě napřed v nějakého krátkého děje člověk který byl i k sled veden indy osobně. Nakonec byli jimi odkázán na krista že oni dál nové z nemohou okamžité byl odkázán na krise začal trpět za před tím nikdy netrpěl. A trpěl do své smrti protože se mu nepodařilo pochopit že ten kristus. Při nadstavbě nad tím od něho chce aby byl ničím aby se úplně vzdal sám sebe znamenal byl ničí jsem jako to čemu ty svatý terezie nebo o nebyla ničím dokud jsem si myslel něco dává bohu tak s ním jako s to by se ty klášterníci je to byl veliký omyl ten kristus řekl které se prosim ty jistěže že nemá co dát kdysi mu jak živa z nedala. Ve všechno ode mně teta ten dalším teorie ten tady mluvilo který se držte tak vám tyto otázky odpovídá čemu postavy že všechno hle on je soustavně v dostal od boha no a takžé ti klášterníci trpěli z toho důvodu že se dopouštěli trvalého omylu ano. A jedině například letem totiž opravdu vložil trpím do smrti trpěl teprve před smrti těsně poznáš družku pro si z může to z na by byl ničím kdyby liším všechno ustalo on opravdu zvítězil nad sebou ne o utrpení přestalo toho stává před smrtí každému dále on z toho jiného vyššího důvodu. No. Nemyslete si kde jan měl říkat pacientovi v že ten jež vám moje dokáže víc než vaše přirozenost. Kdyby tady nebyla svou prát se z váš přirozeností. Kdybyste na spolupracoval vám řeknu ještě tak máte proto se musí nějak vysvětlit v ní. Tak by tam moje babylónu malou činná nebo vůbec se na on proč se z al od jsem v ní. Kamenický polovička pád jako bych fází napolovic vyléčeno a z něho na především dva tuto psychoterapii ona za povíme toho pacienta onou se že kdyby které působí strašně pomalu normálně normální okolnosti byto bylo ale za a o toho pacienta působí jerich to ale on protože ona toho vložila. Sebe ne. jenom připomínám za to nemohu zapomenout když moje přišla do svým takovou z tam vědec po přežijeme vel cenného moře a byla byla to umřela protože vůbec nezapíral velice jiným a dělá všechno musel nemohla polykat sem dotahl volit řekl paní kamenické rad nic na řekla no pro dítě vaše by umřelo vám to jasné protože svým dát ku takovým rázu žil antibiotika který. Oni říkali nemůžou působí za se jednou do to byla jen pro milost jsou mu za toho dostal o to co to pravé působit tak tak prosím vás. O litera v kolo vývody zamíchala věží se s to byl do jež se medu se to spoj ví. Za míchat do tak dokonale spojilo a nechat nikom tak onen vidí že jsem se o právo na ale pořád každou li se daleko tat za pudového ne pro dále v ku ve ještě velice nebude žádnou ho od atd všeho opadne a bude chutnat s tak taky stalo ona dneska živa že ano. A p. A na prostě pro za jenom přitom psycho za tím na řekla s naprostou jistotou že se z toho dostal za e tak zase na to začla brát o to z toho jsme dostala kdyby to byla přitom neřekla to tak se vešlo například našeho díval ono mistra škol svýho vidina ona zatím jsou touto psycho pera ji vyloučil v jeden příklad z opravě to měl tak sliby víru jsem bradavic nemá ten havel jím ne. Že vůbec se nemohl ukázat na ve z ti to bylo nemožné. Tak že nakonec to za před byl svoboda rada mění potem dáti přišel je on. A říkal bodě se na že jsem ono svou cesty to on to bude trvat asi tak měsíc než se dostanete do vy ale zamezit budete úplně zdravé ruce. A co mám dělat s no tak mám tady pravíme let jo. Tímto budete vázat tak dozrává za viz to dnes ma dalo potom osmi je te. Vzala budhne ono se to za vás znovu dalším vede dal mu batr z vypořádání let. kupovali nýbrž o nějakého soukromí ka a berte to zamyslet li se mi ukázal když to nejlíp vámi jistoty se u zas právně neměla ruka vůbec nic. Ale tak do dva roky lék jan brzd dovedlo k ničemu a takto zkoušek lékaři. Jménem vůbec za bral vůbec ona za bránu vede se nedají je syn nadal vědce. Jsem říkal paní kamenická a kdy jde do se zase se z klady se stane vede vyléčit čím je to říkal v co do toho vložila sebe. A to je ta si to kterak věděla sebe do toho žádám ve čili ten lékař z mysli měl trošičku uvědomovat ale že s tím pacientem povinnost žít ovšem toho bude velice zatěžovat pochopitelně tu paní kamenickou že by pro toho pacienta měly být někdy pro něho něco měl aspoň malinko z dělat když neví s tak aspoň tu psychoterapii že my polepšil. Jeho duševním stavem neměla moc. Ten hlavní prožil před tím tam protože to dělal s manželkou no svou odolal tak dál pravost pověřil boží věřil tak on byl schopen to přijmout ne a v tom duch tuto dělal ten ten duch je daleko důležitější protože ona od anežka od nebyl jenom na ale celek jako když nemožně který léky nikoho nevyléčí. Těmi nečinně domnělá když ona mně podávala třebas tohle kdy viděla z ale u toho léků pro lid ku van jenom nepodala na říkala podívejte se a z villa a bude po hladina no možnost o tom se co chce ale ona měla v tom měl k naší vlasti není dobře vzpomněla v on ne. A ten poměr téma se ten překlad šli k i dame li to my u těch senzitivní víme oni bo přes tak joze tomu jdou u slovy jo takže když si přitom vaše ma řekla s věčností s nebo o jeho řeka s věčností vzpomene na paní sami o to bude dvakrát účinné ale musí je když to zase von to nedělal. A to nade dělat tak ona ta. To bude potom v čili on říkal pud buďte bezstarostně vystupoval dělat vady jsem za vás že kladný poměr k tomu let denní tak se to dole vší ano. Se v k v. Jsem byl její mistr a ještě. Na mně se o který občas chodím bo v československu ano zase do i nejlepší skupinu naší těžil již tu ní. A ten řekl otevřeně ten vedoucí pracovníci v v v to v joze i vně mi to litovala vám musím říci že žena není rovna cenná s mužem. Že je na tom daleko muž na cestě k bohu takže domem mnoho předností and před ženou jsem říkal prosimvás paní doktor koho k šestým u víte z tří norem i když tomu říkat nebude tak ho za střelte protože je tohleto neměl říkat to není pravda. chci k tomu dát ti jiní směle k je to takle žena pokud je to opravdová žena. Tak se dovede odevzdávat ale dokonce situaci kdo to ve které když si člověk vyskočil z kůže ten muž. A ona se odevzdává ale tato odevzdanost způsobuje. Že ono na duchovní cestě po stránce trpnosti mám velikou přednost před mužem velikou všechno se tam tato dost i nutná podle batr na trpná jenom ku začátkem v tom mystické modly byla dokud se odvolat na takže by v tak nemůže o cestě vůbec nic například el ten staň nestala tady pán a je tolik aktivním vše že nemůže na cestě udělat po určité době. Přes určitou míru ani krok protože nesleví el z toho svýho mužský ho aktivního počínání na cestě o z ale k tomu bohu. A to je tedy. To znamená že ten muž začátku pokud chce. Tomu se dostat a to je to vší tak velké nedostatky el před tou ženou takže vy to tak se rovnal paty vždycky se tak s. Si to schoval do ses když to co jsem ti o to při svatých četl ve všech stránek. Tak z deseti mužů. Tedy když prašné as že deseti žen začátku kde je jich projde tou první branou trpnosti jo opačným o měli to on o pro v tak tomu po miluje jako v jeví či nebo jedna z ti. Ale teď. Když potom se dostanou do jiné fáse když konečně těch devět mužů deseti padlo na cestě a zdálo se protože je to nešlo vlastní vůli. Vlastní vůlí to nešlo. Tak ten jeden konečně se také odevzdá toto není jeho všem mužská záležitost ale on to on se přemůže od sebe tak dalece před dělá že se trpně ode z a ten potom je daleko lepší než tažena která se zpočátku odevzdala ale pak nedovedla do toho vložit příliš. Zdravé a právě tak tím i ti. Taková on svatá terezy je strany příkladem ovšem to do ve na. F. Ale víte že jako takové takovou velikánů duchovnímu k dalo strašnou práci se odevzdat strašnou dal se od s. Že totiž šel než se odevzdala než uznal že nic s pannou mohu zatím nedala proto si je se může dát protože namaloval toto toho osmnáct let osmý se k omylům ve se dostal za tuto fázi. Ale kde se ten všechno odevzdávala ale to nestačilo mu k tomu aby vnitřně umřela od protože mně neměla co odevzdávat. Teprve když byl byla na pokraji smrti když měřit prostě rada měla za nervů. Tak uznala že nemá co by bohu dala on v tom případě se odevzdal bůh ne ale vítězi let mocí boží ne vlastní. Kdepak bych že by muž dovolil. Aby se to stalo jenom mocí boží tedy tam jenom zač dávám takové momenty z rozdílné povalen takle totálně rozdělen po mají ženského mužské nejsou na to jenom pro školský při ve z s budu při bar vodu abyste mi jak je přednost jana skutky jsou na cestě může na cestě ženy. No ale jestliže atd teď je proč vás prominete mi to tady poslouchal se všichni dospělí jestliže že například při po oni jsou li ti může jen se do nebe ode vzdát. Tak hoch chudák nic nemá. A je to to potom to hodí na o následky na nikdy nezažije orgasmus a nikdy nic nesením toho manželského soužití nebo toho pohlavního jsou o žít a ten když ten mu zase neumí na druhé straně vyhovět ženě. Aby ji prostě se podřídil. On tomu věží musí kolu orgasmu tak na tom dalo on mým tak špatně protože manžel že se z kola oni se s o na tak v tak vám jenom to si věci říkám proto že jsem v tomto tento obraz dal veliké zkoumání sám. A protože jsem do krát jsem taky manželem asi šest let no to jsem byl přestal třicet let ale fakticky tak jak to říkám plně šest let na vědom o jsem dělal ustavičné zkoušky těchto věcí ano. To na země že ten tam do toho radost asi ten že ho to nevěděla mne k vím ka. Ale po šesti letech toho pravého manželského života el řekla. Když si z práva a hodil z že si nebere než kde je jedna z rukou božích. Že nejsi mu ji že jsem tvá nýbrž že si že pán bůh k tobě svěřuje a to bez je že dělám zase naopak čela a tak jak ho z toho strach ale po šesti letech vidím že to nebylo tak zlé naopak el. A tak prosím abych s mně dovolil abych směla vstoupit na tvoji cestu. Abych taky nebyla aby si taky ty nebyl mu v nýbrž abych abychom oba byly boží. Je to to to řekla v to v tom stáváš jiné tak toho kam nedostala takové skvěle vedení že od toho roku padesát jedná z roku osmdesát zrozená třicet let měla veliké pokroky na cestě. Před tou ženou si nikdo netroufal. Například mluvit špatně ne on nebyl přední nikdo takový jaký byl před tím i při tom dosti byli i lidé jiní se o tom mluvil svými spolupracovnice mi spis spolupracovníka má. A o pro tomu tak nebylo ona měla vrcholným vliv na své okolí proto za denní el u toho svého rozhodnutí. Odsoudit totiž září ma čistý zář není. No tak proč on to všechno říkám abyste věděli že není žádná přednost mezi mužem a ženou takže na tom jaký postoj zaujme. Když ta že na to oni mála zaujala tento postoj tak vidím deska po smrt jaký tam řek bych. Výhradní postavení janem takový protekční o o o o tak na příklady že svoje mat tak ráje. Se do nás se po smrti ne ona hle k zasazeno tak třináct let po smrti ještě pořád závislá na svém těle které měla tak na tom že tam tělo tam se s tím stavem v v batolí dělat pořád o oni točí dělat no ono pro dobrý nad na nestranně o to velice prospívá. Ale pro ni a tam manželka mně říkal prosím neříkej ve společnosti že tělo nepotřebuju nesnaž se dostat s tělem se do toho do toho světla kdy do žes těla tam nejsi jen tam jsem nemůžeš dostat taky ne tak co si dělal za pokusy se mnou v noci se tam radil v. Ve spánku dostat těle my taky z přímé a budu spát na ty budeš spát tak s nikam se zrada na ty musí být jeli musím být dělá a pak se dostane taky dostat tam kam by se dostal taky tak stalo protože od doby. Takže my děláme pořád litování stycích pokroky. Vás o tom nebudu mít pro protože jsem jmenoval li v ale jisto je že jsem manželku nepohřbil a že pro stejně živá jako než ten žila a přitom není o tom nikdo neví kromě vás vámi ještě do otcova o panně vám neříkal ale to se vím co mám dělat to co řeknu. Protože si myslím že do takové nic protože to k o které poučení na tak někdy někde může posloužit k ježíši jednou bude jenom vím že o to budete svědky toho jsem mluvil pravdu a že do do doby dokud budete je závislý na tomto těle o tak s tím ztotožňoval tam v podobě astrálního těla protože náhražka tohoto těla tak nebudete plnější tamním životem a když budete plně žít tak mým životem tak tam budete. Dokonale svobodní a budete dokonale prospěšný směrem stane na příklad dejme tomu zemřela jen tak tady mám noha. A jsem se řídil jaký zle a tak jsem hned zavolal manželku. A poradil jsem s se o tom aby ji o mohla o najednou mohla tak dobře jsem deska se drží za ručičku a oni si tam spolu a oni si rozumí ona ovšem musí mít váže na dva na skal toho ještě tělo když svět nás ona bytost není k a no tak ji nechápala bez těla ale to nevadí dnem nemůže dělat toliko by mohla dělat bez těla ale přesto ji tak byl prospěšná že uvědomila třeba venku že dneska ne. o za nesmysly. všechny již jako normální člověk takže to on si pohromadě takže může zároveň vidí zároveň slyšel zároveň cítit zároveň mat tat a tak dále všechny smysly zároveň čili aby se klidně odebrala tak k tomu svým obraz k tobě aby mu to no ale ono se i do do rasy od se mu tam za ten pobýt že od tedy tohleto zkus to vše do ale ne ale tak jsem to musel z pánovi když jakost on tam jsem by na tom je to vám ji po sval ale přes manželku od kdo to tak. Tak pak aby sis uvědomoval že nemá nemáš právo nad ním plakal že umřelo máš povinnost zaradoval zatím jen za konečně normální že všechny smysly jako s s s ani neměla na to je protože to oněm ano a ta pochodně na nemá neměl dávati ale o klepáním že tyto vyšší o na to slyšíme tak nemůže nic jasnějšího měla. Že to právě vadilo o tomto životě že neměla v hochu teď je ale v něho ni tak sluch tak to s vyšší ne v přeci krásným tak s to tak že užívám svou manželku by po smrti dámy klid vých. A to jsem říkal náhodou o krize se protože oni víte tak s jsem citovým učil ale se použil v jiných případech při hledání nevěsty prosit na ovšem marně s to s tak si i mon znal jsem k tomu ne v na tak že byl prosím tady věnovat říká že měl dvakrát za svým v takovýchto v pod si z od jak dnes začal modlit otčenáš. Tak začal propadat z vědomí tohoto svědka někam do ono nic z ničeho nic né. se mu zdálo že ztrácí vědomí že by mohl ztratit vědomím ne. Rovněž tak když se mu dostalo potom mimo modlitbu kou ne tak také přivolení se mu stalo ve tak jsem začal propadat do toho nic. Jak ztracen vědomí toho svýho okolí. El tak as toho usuzuje že asi je že by to o na co odchod z tohoto světa a že tedy z těla protože tu místo kam by si lehl opatrně aby. Něco na po škodil nebo tak nějak ale byl jsem jsem z toho nepřiměl dotčen.