Karel Makoň: 84-07B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Když. Vždycky že máte smysl že z toho děje se musíme dostat do toho co se neděje co jest. Čili to co se stává do toho co jest. Čili setkat se se svou pravou nesmrtelnou podstatou. To znamená dostat se z s z s ním do styku tím že máme tam připravený příbytek od věčnosti je mi tady řekli nějak u něho není to žádné splynutí ale to vstupu do příbytku u boha. Čili jestliže jsem věděla takové nějaká předsevzetí nějakým okamžiku životním. A jeli li schopen tohoto způsobu myšlení a jeli svědkem toho zatím se pořád tím něco dělo že se s nim pořád taky něco pořád bude dít a tak by měl zahrnout do svých rozhodnutích že tohoto děje po použije k návratu do otcova domu. A co to je co s co všem prost pozůstávat pro nějaký systém nějaké cvičení nebo z takovýho nebo nějaká modlitba nikoliv ani to ani ono správně říkají číňani. Ta ho. Po které se kráčet není pravé toho by kdyby se kráčelo tak do pod je patou se nevystihuje ten klid své pochopit. Čili jiný program je navodit tenhleten klid pokud se to ovšem ten klid u toho boha je jiný klid než civění to je klid velice plodný velice. Dynamických taje řek nad kdy z něho všechno může vycházelo pro tam u něho jsme ubývá ježíš kristus to krásně ukázal koho nám to ani nenapadne když se na to díváme nebo když vo tom slyšíme. Tak je to ukázal toto podobenství nebo v události o rozmnožení chlebu. Po bylo tam několik tisíc lidí a on z několika málo chlebů a rybiček rozmnožil potravu pro všechny tak to je schopnost toho klidu základního těsto ose pořád všechno rozvíjí ale nic tam v tom klidu neubývá rozumíte jako přitom rozmnožování chlebů a v ale že toho mně zbývá pro ty ostatní co přijdou o tak dále mi to uzavřená záležitost. Nikdy ne uzavřena záležitost. Takže víte co on ježíš s u všechno prozrazoval těmi svými zázraky tak many mě. Měl na mysli zřejmě také ten hluboký smysl těchto věcí el takže když tady říkám a šel jsem navodit ten klid el tak nemám na mysli jenom zastavit mysl jako třebas radí patandžali pravé soustředění zastavení změn myslícího principu tohleto nevede k vědomí o bohu. To tedy kdo se tohoto chopí jámy si že dělají ruku zastavuje mysl. Tak nakonec jenom civí přijdeme do pozdě začne civět protože nevydrží být u vědomě nečinný to nelze takže bych nechtěl říci že v takovém momentu by člověk dělá rozhodnutí jak budoucnosti se přiblížit k tomuto bohu který věk lidem. Musí najít ve svém životě způsoby neříkám systém. Způsobily jakým se tam bude jsou ostatně vracet. Jestliže cokoliv vyplynulo z boha všechno vyplývá z boha i jak to co je stvořené pořád do vyplývá. Tak to co poznáváme a naše poznání a naše láska všechno z něho pořádným ta tak taky pro vždycky řečeno nemožná by to do něho zase se vrátilo jak vracet svoji existenci svou lásku své poznání bohu když platí pravda že nic vlastního. Nemáme při všech ne nám propůjčeno co můžeme bohu dát když všechno z něho pořád přímá nejenom ve všechno i ti ho. Jenom půjčuje mne není vzdávat nemůžeme čili první co si musíme napadnout. Pro budoucnost nic z bohu svého nedávat nýbrž jenom mít jeho připomínám že si musíte milovat z spravedlivost as správnost a pravdivost a hlubokou pravdivost toho podobenství o řím. Na rozdány nám hřivny podoby tohoto života to není naše. A těm do s nimi hospodařil nebo než kdo nehospodařili ani nenapadlo že by si z toho něco modlit svatý všimněte sví nenapadlo mě. nám taky nebudu o syna pádné že sis to při vlasy dnes si zatím přivlastňovali ale to budoucnosti neděláme. Nýbrž takto vědomě bereme jako všimnu z rukou božích. se kterou máme hospodařit čili to bereme zodpovědněji ten život to je to minimální Zodpovědněji když těmi něco propůjčeno tak si přeci nemohu jednat jako by se to moje to dopadne špatně nebo dobře tak jsem jenom moje zmařil. Ale tady když mi promrháváme něco co mně bylo svěřeno tím způsobem jednej..jednej s tim jako s mým si přijdu pro vyúčtování. Tak v tom případě musí jednat jinak beze strachu ale pro tu moudrost která je v tom. Že opravdu tomu tak je jak s tím že tak správně takhle a ne jinak čili když to jenom všímat řeknu z rukou boží všechno brát tak možná že to není tak srozumitelné ale podstatě to tak je. samozřejmě když jednou příjmu svými tento život z rukou božích tak. Si neuvědomuju čeho pořád beru shodu tolik tak jednorázové jako v tom podoben si tam to byla tak říci ne ale v životě tento je pará takže se pořád beru hřivny. Li každým dechem. Beru hřivnu-říkáme život od boha se všim co je na tom nabaleno čili že bych musím z novou zodpovědnost nově přistupovat kdy každému okamžiku ano. A musím si nad jako s prvním okamžikem. Kdybych s tímto okamžikem nejednal jako s prvním říkal jsi jsem dosti udělal nebo tento okamžik nestojí za tolik abych s ním jednal jako něčím novým a. Tak akutním nebo naléhavým nebo tak nutným let tak to byla velká chyba tento moment přichází od boha právě teď přichází od boha. A velí mně jednej jsem mnou jako ses svěřenou chybnou ode mně. A ne jako se svou jste si před tím jednal se vším jako se svým dobře za tebou tato jsem se od žili. To bylo teď máš jiný názor na věc a začínáš jednat jako s ničím co je od boha ano. To znamená as poniž do začátku neb bude li toho vůlí než kdyby to bylo tvoje. Že nemá topornost jenom vůči sobě kdežto zodpovědnost vůči bohu a co je to zodpovědnost vůči bohu to je to povinnost vůči prostředí ve kterými žiješ je to pro svý živé nebo mrtvé neboť to tak to k na boha. A ono se to on to všechno nezájem styku o kterém my nemáme ani tušení takže když my s tím jednáme s tou svou částí kterou tak zvanou svou kterou jsem skal od boha svým životem tak jako že to od boha tak o by nedá asi jinak než že o mým vjemem také ty okolní součásti toho toku času. A prostoru tedy dokoná spíme té. Tou svou dobře udělal mnou hřivnou bych to řekl tím dovětkem k tomuto podobenství. Že ježíš kristus spokojen s totiž ten hospoda se vrátil aby se do vás těmi svým učedníky tak tento dost dostal vědět jen živém tomu bylo svěřeno pět měst třebas pět měst svěřeno pět měst to znamená rozšířil svoje panství rozšířil svoji moc. Před tímto způsobem když tak nejedná rozšiřuje svoji moc kladný vliv na celé město. Si pět hřiven na pět měst. Nená o děláš spasitelskou činnost od se podílí na spasitelské a osvěcovací činnosti boží rozumíte a že by do budoucnosti neměl myslet na sebe jenom kdyby měl viset i na bližního neměl by kázat třebas na něho úkoly světovou podle tatáž když oni úkol ale tím že žije správně žeber z rukou božích tím k a že. Zase například ve své rodině nikdy nedokázal roku padesát jednat patron ze prasaty na. Nedokázal jsem je přesvědčí o tom že moje cesta je ta správná cesta o nich odporovali pochopitelně manželka znáš ale na přikloní zasetí. Chodila do toho kostela rod pro dále normálně žila křesťanským životem ale konečně roku padesát jedna. Se přes že najednou došla přesvědčení že tam moje cesta lepších a že se musí k přiklonit. Že nesmíš pro manžela nebo pro dětí nýbrž pro bych to řekl lidově uspokojení z toho který to všechno svěřil z lásky k tomu z po hladem na toho který to svěřil. Ti uče čili služebníci kterým když svěřený živi v tom podobenstvích ty musem jaký poměr k tomu svému hospodáři nevím dobyl nesvěřil nevyvolil hospody věc byl tím námi a když by jim nebylo nic za to hospodáře ty museli kladný poměr k tomu pravila v asi jste nikdy udělat daleko lepší kladný poměr hospodáři a říkala vono vizte tady od boha jsi tady od boha doberu. O teďka vizte tady pro od boha a vás taky tu bohu povedu nebo když ne vám tu schopnost. Tak to budu s vámi jednat jako s někým kdo taky v bohu že ani nebo neví jak chce nebo nechce zajedno. jsem před žena že po tam vede ne. Jakmile to na to řekla jakmile to rozhodnuti udělá jámě ve teď tohoto třiceti vás abyste podoby rozum si třebas udělali rozumíte v tak chvíle příležitostech. Ale když toto rozum vida a okamžitě dostala vedení a jestliže to vedením nepromarnila to znamená byla ho po služ na tak tak..tak ji to vedlo po třicet let nebo-no po třicet let dál v blažené smrti kterou. Prosím blažené smrti ve při tak těžké choroby jako rakovina při které jsem měla ve strašnou bolestech ti a v jo v k a ale ona-zemřela blaženou smrtí přesto že měla občas bolesti a tak dále bolesti ale jsem byla blažená z toho důvodu v že se držela této ode vizi že hospodaříme životem který není vědí ano. To přijalo jako na správnou cestu můj život není mým její život nebyl jejím a od boha přichází bohu se vrací s v pochopte z toho podobenství o hřivnách jednu věc ne něco dělat nového zase hospodařit s novým smyslem. Když třebas si se se hodinu modlili. Tak nemá smysly dělat rozum učí od teďka jsem budu modlit dvě hodiny nesmysl. Ale dát modlitbě a všemu jednání nový smysl. Dub vší lepší. jsem tento od dost dosud jsem třebas dejme tomu tu atd tu věc dělal pro sebe. A teď těla aspoň s ohledem na toho učí dojde je to boží a u tedy s tím jednat nově nebo z toho ti po od pro sebe. A tak mohly ježíš kristus byl ve chvíli kdy mluvil o spasených. Jednoznačně tvrdit. Dali jste mi píti dali jste jistí naž kristem žaláři nemocného a tak dále a proto dneska vstupujete navěky do věčné blaženosti o toto je proto tak bezpečně vše tito lidé je to neděli kvůli sobě. I než kudy tomu domněle žízeň kudy tomu i do měl hlad typ dobyl nemocen dobyl z na co na že ano. A bez ohledu na sebe a takle máme možnost jednat se svým okolím toto rozhodnutí je nejlepší cestou. Není lepší cesty je ježíš kristus neukázal lepší cesty vůbec žádné jiné se syna ukázal než které v v ani koho na nikoho jiného na neukázal jakost na spaseného než na takového člověka do takle jedná nikdo jiný není pro něho spasen ten kdo chce pro sebespásu kdepak ten není mezi těmi spasenými. Tam není řečeno ty sich těl pro sebespásu ta proto si tady kdepak přede ta byla do ale abych nebyl tak tvrdí. Jeho učedníci asi na svatýho jana všichni mu přestup tolik proto že věřili že bude on se zažil že bude nutno se nějak spasit z toho konce. A šli za nim aby byli spaseni tedy a oni to neměl za zlé tím dost sobectvím na tímto sobectví v jež chytl na tom sobectví budoval ale hned začátku toho mu ubíral na ostrost ti ten řekl tak teďka. Nebudete žil na vlastní spásu nýbrž zároveň taky zároveň taky budete myslet na pomoc bližnímu. A vel věk pomoci bližního vede k tomu aby milovali sebe jako toho bližního aby jim záleželo stejnou měrou pro vlastní spáse jako na dobru dělal a ne ho v pro toho bližního. A že se mu to asi za tři roky tak podařilo semen jen desíti případech tak se mohl rozhodnout že je zbaví toho dělat něco pro sebe. A oni vedle toho že museli soustavně pomáhat bližnímu jenom v jedné věci děly něco pro sebe že vtělit u svazky z vás. Rodiny opustili tato prosme dělali ale vlastním z od mocní spásou ušel pak se do potupně popravit pěkně poslech v mařil sám vědomě. Nikdo ona popraven kdyby mu byla tu býval příležitost tak s nebo u dovolení tak se to nestalo a tím je zbavil naděje na spásu. Tím je zbavil toho že nedělali od doby nemohli děl do doby pro sebe něco a pro když mýho a pro sebe nebude dělat nic protože tím zkrachlo to jediné co nezajímalo spása. No a v tomto stádiu potom mohli přejít na seslání ducha svatého a to tady nebudu napřed vadí že to není vaše záležitost o to se stane samovolně protože mi na této cestě když tak nejednáme správně. Nad proti své vlastní vůli vlastně. A tak může mít začátku sp touhu po spáse nic nevadí ale zároveň musíme milovat bližního stejnou měrou v ne být v sebe než toho bližního. A stane se s samo od sebe toho. Že ztratíme tu víru jednoho dne v tu vlastní spásu. Ale neztratí nemožnost pomáhat bližnímu. A jestliže přitom samy jsou se beznaději ještě byl od boha tak let ten moment toho překonání sama sebe totálního. A neboť ježíš kristus ukázat co příti či přestože umíral tak nezapomněl na matku na na kteří přišli pod jeho kříž ne tam matka tvůj syn. To znamená on ten okruh všech těch věcí na tomto světě vše při z radosti z s postavil mimo sebe vše ale nenechal ho roztržení nýbrž ho z spojil. Takže při všem tom z dění které je nám připadá jako ztráta naděje ztráta víry nesmíme přestat spojovat kruhy mu co k čemu patří pomáhá k tomu aby to k sobě patřilo co znamená milovat i za takových kosti ovšem hrdinná láska a ke které schopen teprve člověk. Sem se ocitne na kříži bych tak řekl a z milosti boží ale to všechno přijde samo se nemusím starat zkrátka předsevzetí správné a tak bych rozhraní života by měl vypadat tak. Že budu méně jednat pro sebe to znamená aspoň do viděli jenom pro sebe jak pro bližního to od boha třebas nevidím. Tak bych měl předpoklad že to bůh který ke mně přichází v podobě bližního a jednat vůči němu se stavět bod s tím zacházet tak jako sbohem ano podívejte z říkáte když to posloucháme tak se zdá že bys to dalo uskutečnit v ale potom když přijde praxe těžká tvrdá ano. El tak je totiž když jak se nám dostalo v tom křesle při poslechnu ale je to možná pro totiž tí. Že se nedovedete opřít o ten svůj minulý život jak jsem vás před chvilkou od protože hada. Podívejte své vzdali v tom podobenství o při jedná by byl býval schopen nějaký ten služebník to hospodáře hospodařit správně s těmi hřivnami kdyby byl cetou nenaučil dříve dokud ho povalil třebas jenom proto dostal plat aby do to něco měl v. Ani si jednali tak abychom za to je tam měly ale jen se naučily tomu způsobu hospodaření. Lid jenom tomu dáváme novou vizi k ku ne nový smysl o z vaří bez tej mně čím dokonale jsme se naučili třebas okrádat lidi děláno třebas říkám no o to o můj případ jsem vás to rosy ano tak jdou li že jo tak pokud jsem se dokonale naučil hrát a dokonale naučit sloupy teď jakmile poznávám a že mám být za bohem a nemám dalo by a nemám dal. O ha pro mávat. Tak a tyto schopnosti se svými jsem zásadně něco dělal a dobře se mnoha dobře se budou byl v nikdy mně ani nezavřely jak si všímáte el tak nepoužiju na cestě k bohu to je nám pak jsem dospělé řekl že při téže si být chci se začít pak do vady tak i se na bylo opic něco žel nějaký poklad a co říci hlavně nitro osvícenou v el nese así nad v. tečku za rosy za tím životu ani by jakýkoliv vizte maří magdalena to byla prostitutka jak to bezvadně z leží kristu ji obrátit v mít daleko lépe než farizee kristus byl myslel že byl dobrý ještě nebyl pro si ono osoby by se nemohla nebyl jsem si osoby že jste vydobýt kde v se takle svůj život byl dobrý ne jeho nehodnotí ten ho byl ano přeměn novým zkušenostem a je to život který se mnou víte jako moje viděn. A do budoucnosti a na něm budou na výhrad. Hrad božího nitra že ano a to bude ono el tak prosimvás nic nového nýbrž jinak tím na k na to jít ano když říkám nově jinak be tak tím nechci říct v všechno ostatní potřít všechny metody pod z ten abych si vzpomněl rád. Na slova ježíše krista který řekl petrovi by si vytvářen a lovil jsi li li by boží ti této své zkušenosti že silové nevím kdy pro sebe a pro svou rodinu budeš no vyd v duši neudělal jeho nic jiného než rybáře ale. Nebeské a a tak jsme čímkoliv třebas sluch bičem. Tak on z nás světlu bičem nebeského vezměte si ten královstvím božím na si trpěla sil dobýváno proč bychom do od doby taky o bičem. Mohl by klidně i pro lupiče je cesta k bohu připravena pro tolik že z neříkal sil i když nechoď ne pojďte ke mně všichni vás před s. Ne nechtěl napřed na ji víru nebo o to aby vyšli tak by to bylo pořádku kdyby za ním šli ovšem to znamená zapřít své. Že je do vyčteme si myslí dalo byt se zapřít zkušenosti v tom bičem musí použít jinde jinak ne. No tak třebas zase o že bez vadilo pád a používám do teďka provádění pravdy že ano ten se opravdu naučil bezvadně v. To říkam to bylo otázku je to možné že ti svatí kteří již správný stal věčnosti to je dost již jež mi že svatí měli tak velké utrpením do smrti a to je nepříkladné že ano to by mnoho lidi odradila taky nehodilo se do že teď tam než si být jak by se si že by nechtěl tolik trpět nová tak je to správné ten názor že měli lepší představu. O věčném životě aby z po něm toužil než my a to bylo poco o jich svatosti že jsem dovedli jinak chovat než jako lidé kteří míří vědomě k bohu. Ale co nedovedli pokud trpěli pokud do je takto dovedli ale pokud trpěli co nedovedli nedovedli nesedět nad použitých an kdybych se modlil přijal dvacet hodin za den na to by nevydržel do musí taky spát. Jednu hodinu se nemodlil tak sedět na dvou židlích a že je tam život v modlitbě život světský jednu hodinu viset krmil nebo tak nějak málokdo z nich a ty toto pochopili tak tuš se trpěli málo do z nich pochopil že celý život pochází od boha pořád z něho prýští oni věřili na varovat byl jsou z tvořilo potom od toho utekl to neni že když oni myslí li si z uschopnit. Aby se to boj o k bohu tak je to síla ožít která i do umožňuje a kdybych chvilinku přestala plynout tak bych neměli než tou po bohu to vůbec neměli nejmenší zdání o tom co mají dělat proto jím chybělo tato do myšlená je mám na čím teorie že všechno od boha pořád pochází všechno ne jednou po šlo že šest dní něco tvořila pak si lehl na obr jak z odpočíval to ne šest dní tvůrčích pořád. Probíhá v den odpočinku také probíhá ale božího a kdyby tento den odpočinku neprobíhal kdyby tam nebyl do po čím do toho klidu ten moment toho klidu tak by se vůbec nemůže vrátit. Ale protože ten klid tady je tak by mám možnost projít všemi šesti mi stvořeného znovu že to rekapitulovat a pro ji se do toho klidu prosím to neříkám jenom tak že kristovými se ale když by jsme se poradili z lékaři. Z biologii ale tak by vám řekli v lidském mateřském těle probíhá. Vývoji toho zárodku který přesahuje třebas milióny let ano. Že tam ten zárodek jeví jako třebas např tekou buňka potom seděli dělal jak to všechno postupovalo potom je jako živočich mořský jeho po tom jakou v pozemský tato jest od člověk nakonec. Takže my jsme třebas milióny let prodělali za devět měsíců mateřské těle milion jsme tam prošli tou vývojovou cestu ona se říká chce abychom v této vývojové cestě organicky pokračovali. Abychom. V tom lidském v tom stádiu lidského vývoje nebo v epizodě lid ten člověka o tom ději člověk v šli dál a přešli zdát ten ději dostaly se za ději zase k tomu zdroji abychom. Z časoprostoru přešli do bezčasovosti a to se vzal život strhnout. A tak návod jsem skal pravé podal tam dost jak obři správným a toto na ty svědci přestože věřili na jediný život s kristem. Nevěděli že celý život pochází od boha a tedy celým životem taky musí jít. Kdy něco malinko vynechali z toho života tak si na dvou živých na této co ježíš s u z nejvíc za zlý každému člověku nese litera oživí jít jen na pánům nelze sloužit kdy nemůže dělat světskou věc za z ovi duchovní věc to nejde váš život musí být duchovní anebo světský za tak ale jen z toho u buď se do studený anebo od děl do prostředek nějaký tam to nejde nikam přejme do hrabe rozumíte mě. Čili toto jím vlivem tradice kterou uctivě uznávané která byla chybná jo. Kterou žádný svatým ne u ku dohromady nýbrž nešikovně le. Že kterou mu v kterým způsobem který takovymže to pozmění jeho učení ježíše krista el tak el tak oni se ho drželi. Protože věřili že když to byl viz dobří lidé nebo vědomí nebo mudrci kteří to přeji doplnili tak ježíše krista. Takže doplňují špatně na oni se prostě trpěli čili nevědomost hříchu nečiní oni neměli říkal strašně tím ten křtí rozumíte nevědomosti se hrozně trpký. A o to se nedá osvobodí ani svatý rozumíte mým byste četl. A mohli mít dojem že tato zasvěcením hlavním co svým chybělo není to pravda. Ten být poučených projevy řeka. Je mít schopnost jak to je a proč to tak je porozuměli věci to je velice vzdálená záležitost odkud vaj radia o to uskutečnění toho co jsme použili že více toho víme. Tak máme větší povinnost jakož máme více hřiven. Takže je nebezpečí ale ne řečí jisto je tak čím me je toho použijeme anebo dobyl schopni tak tím více se přibližujeme k tomu člověku z podoben živořit na který zakopal řím mnou a ty konce jsou ještě horší než u toho svatýho který jenom trpěla ale do je uveden do temnot vnějších znamená a je zase hloupý zase čem rozum když toho nebyli nepoužil taky o tom za toho i s tím poznáním které by z toho mu ho. Fáze rozumíte v kdežto tomu svatýmu nebo oni za to ten jen z nevědomosti. Trpěl ano. Ale nebi domu nic za to do protože on to chtěl používat jak tomu rozuměl tak to používal ne. Co než je dobře upřímně všestranně sto procent vně lidsky jak mu to šlo než si myslel v je život světský toho se musím vzdát život duchovní k tomu se musím věnovat co je světské ho před bohem kdyby takle byl ježíš kristus myslel tak se neujal maří magdalény a tak se neudělal toho chlast tou ona stupni zkáze matouše toho celníka k by se do neujal. On z tohoto člen do z nejlepších svých učedníků ano. Řeknu tohleto dovětkem v co nejsem tím že viveka. Jede kam nemyslím poznání z knih nebo vstup vjem nýbrž poznání živé. Takové jako jsem dostal a to oni věku se správného se nesprávné asi tak jo. I člověk co je správné. Tak vás tomu takýs takovýmto způsobem řek bych nadlidským vyšší co je správné k tuto rozum neřekl ano ten správné. Například dejme tomu i tomu svatému u petrovi neřekl rozum že vedle něho sice shodí syn boží. Tomu řekl duch když mu takle jak mne tomu člověku ten duch k s. V seznámí s podstatou věci tak je to za a své a jestliže on na nějakým způsobem třebas lenivosti teče do to byla z živosti neboť říká a jsem stal jiném bohu ovšem neschopna o tak a nebo jsem nemožným neboli na se na to slabě abychom abych to uskutečňovat. To znamená to jsi pro sebe a přece v tomto případě když se člověk tak nepřeceňuje myslím že podceňuje že také přeceňuje ne tak pod se přitom tu moc boží která by mohla způsobit že ano tak tam může za něho udělat všecko když se oni umí opřít as v do dělá tak je velice blízká a mají radila k tomu viveka a. Viveka může být tedy opravy prokletím to schopnost něco po za vyšším způsobem prokletím pro člověka když to u skutečně doví velice zvládne vedeno od vývoje ale ale vůbec od veškerého pokroku. Lidé kteří pochopili mnoho věcí. A neuskutečnili přizpůsobili hrozném z matky na celém světě viztež jedna nevinnen se jiný to pochopila mnoho věcí ale neuskuteční anebo protože nepravým způsobem po svém protože nadto svou vlastní vůli a to je chyba. Mase vzdát sebe jsem byl v ran jsou zase v jsem se že odtamtud kde všechno spása světa a ne od boha ale před tím totéž udělal bych nemluvil jenom proti přede vinném si při ji totéž udělat třebas svatý ber nás sklem vody se spoutal druhou válku křížovou jsem to byl jeden z největších extatiků nebylo svých na on se dopustil této veliké chyby. Pouhým řeka takle špatně použil a tady křižoval ses žena psa a. Když miluje li kdo kohokoliv na světě více než boha nemůže dojít k ukřižování všeho lidského. Tak byl nejsnáze do pro vysvětlit jsem o pochopitelně. Těch událostí okolo smrti ježíše krista když šel ten svatý petr miloval sebe víc než ježíše. Tak si se vyhnul no tomu že ho taky měla li ne a neukřižovali ježíš jsem to musel vědou ho že mu tam a tak dědečka řekla kázali pak z také nechodil s těmi ježíšem protože tak jak to vědomí a dobyli chytli. Do toho ona a třikrát takle zapřel v přese měla radši než toho ježíše ne a zakokrhal kohout dříve než kohout zakokrhá třikrát zapřeš do ten koho. To je lidský rozum než mu to na rozum přijde že dělá chybně to kolikrát pro dlouho trvá. sil sebelásce se neradí z rozum jsem kdyby se radil pravdu chladno ve mně řekl děláš spatně. Rozum není špatné světlo jenom velice dobré se k nám protože čech jsem máte rez dráže rozum taky odbývá si že to špatné rád se někdy v něčem protože jem. Mu radí něco co co mu není mil při je příjemné v tom člověku ale to je příklad přímo příklad jenomže řekněte si ale dobře. Pže každý se neocitneme tváří v z váš uměli tři mi při kristu aby on byl tak že za přenos o tak snad dobře že tuto ze semen máme radši než jeho. Ale ono je to trošičku jemnější tahleta záležitost ale tíž pochopitelná než běžně jak sebe máma rád snadno člověk nepochopí takle tady to pochopil ten do toto pochopil jsem že se měla radši než toho ježíše to je z ale my máme v toho boha hráti jinak než se a to je tíž pochopitelné. A my ho nemáme radit tak konkrétně jako sebe. Nemá jinak jo co máme právě mocné ale i to způsobuje že se s tím nemůžeme setkat zažil nemůže přejít přes ten přišla se nemůžeme dost od věčnosti. dycky při to při dosti uvádím příklad než sil vím básně o i fíky je napravo li věk iv viděny napravit že měla manžela bitvě nějakými těmi médii nebo tak nějak a byla sama doma ani manžel byl při stokilometrů sta kilometrů by a najednou ho její manžel tam vstupuje a. A říká a on to byl zeus který po kou za bůh který po kou za k na říkal když ten zeus tak manželkou je tady máš země radost a ona říká. Manželi při to ty je mi to jasné ale nevím proč ale nemám z tebe tu radost. Nemám sebe to potěšení jako když. Jsem se sebou stýkala dříve dokud nebyl v pít dvě ne že bych těla podezřívat že se napřed to budeš nebo tak nebo že nemáš rád když si vážil tak dalekou cestu z bitvě jsem tak zaručil nechtěl si u kázal že na myslíš ale. A to jsou řekl dost to je toho co vás vidí odděluje od nás bohy by nás nemilujeme tak konkrétně jako milujete sebe že ano. My musíme konkrétně milovat boha to znamená proto na myš dusí kázal cokoliv učiníte nejmenšímu z bratřích mých mně jste učinili. tak konkrétní. Této o klid i milování boha musíte konkrétně prokazovat že tady jsme ne jenom pro sebe stejnou měrou ne třebas víc toho nechce li z říkám že nesmí budovat víc sebe než jsme ale když by to bylo stejně ne na něm vadí jo. A bylo by lépe bychom bylo o to to být samozřejmě bychom zapomněli na sebe roste v chvíli ten bližní potřebuje pomoc nutně tak musíme toto i na sebe že ano v tom případě výjimečném abychom vůbec tupou moc modlí dělat že by řekly co to kdybych si přitom pořád visel na sebe do třebas nebo neprovedl tu že by stavu třebas nějakému nebezpečí přitom ne to proto musí zapomenou o tom jsem za tím bližním být tam k němu pomáhat no a je tak konkrétní ten konkrétní vztah k bohu. Zapomenout na sebe. A pomáhat při. Jako bych ničím nebyl při tom když spějeme k tomu abychom byli ničím jenom nic se setká s nic přirozenosti boží žena říkal tekla nad a při této lásce k bližnímu bez o na sebe to znamená naprosto nezainteresované ne všech v že na tam se stýkáme konkrétně sbohem a proto pro tak o člověka je připravena spása rozumíte. Tak jsem to tedy říkáme tady se říká vztek že ve cestě tohle můžete ježíši. Než mi není nic cennějšího než setkání s tebou jsem ochoten pro učiniti vše jsem ochoten vydati ze sebe vše. Vzdáti se všech citů a všech s tak ku ke stvořeného. To je velice těžko pochopitelné v chápu že to správné v ale el takle to říct v ní. To bych toho tys čeho pravil radí střelil protože tomu ne nelze rozumět ale jsem si uvědomoval při své cestě. Že jde opravdu o tom zdání se člověka nebo v jeho mysli. O jeho vůle za ani se všeho stvořeného a toho co je mu nejbližší jeho vlastního udělá kolikrát janem co mám třebas přesně z po štědrá říkám vždycky čtrnáctkrát. Jsem utekl z toho by si pán bůh bral za cenu že nebudu. Jsem si říkal to ne chci být ale jsem si neuvědomoval že obírá o to stvořené. Abych se mohl dostat k tomu nestvořenému tu tam to poznáním co člověku chybí v tomto momentu takže jsem z různou utíkal on u z těch byl kdysi bůh bral k sobě to bylo by do do třicet do třicet let předtím koncentrací protože od centra. A když jsi konečně vzal k sobě před koncem za tak sám jsem to nedokázal. Nýbrž ve společnosti s jiným člověkem o které jsem si myslel že tomu dopomohl. Ano čili zaseto nebylo úplné vzdání se všeho stvořeného ten se opíral o stvořeného člověka se opírat jenom o boha. A proto rodu tuhletu toto vnitřní poznání protože jsem tím získal ze se o mockrát týče nebude opakovat de na potom mimo pásku el jsem musel potom zopakovat ještě jednou ve skutečnosti mi modlitbu to jsem provedl v modlitbě na potom mimo vody pod teprve poprvně v koncentráku jsem se vzdal vlastního života konkrétně vzdal vlastního života co na nás všeho stvořeného co ještě zbývá se vzdá vlastního života ne. To stvořeného či je to úplně pravda jenom že to co se tak vyvrátil vysvětlení jo tak si kdyby tomu že byl toto v to napsat mu v. Ale podívejte se jak v celku to všechno se řekl je výtka aby se člověk zaplétá do času a prostoru jiným způsobem než dosud. Aby věděl že je pohybovou částí toho co tady bylo jmenováno ženit klidnou části že tedy musí být v pohybu. Ale že ten pohyb řídit tedy odvrátit se od ne řízeného pohybu k řízené mu pohybu a. Jestliže než víme že většina pohybů ve mně existující se řídit nedá. Taky taky nutné vědět spatřil v pohybu atomů odměn nebo tak tu po něčím tak musím také vědět. Že když se začne řídit to co je vrcholem duševní činnosti že to o by je i ty podvědomé činnosti i to normálně jde řiditel není. Pohybový jo všechno co v člověku je a to se ti ještě říct že v tamas souvislost jedno s druhým a že sobec.