Karel Makoň: 84-08A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tak především mantrická cvičení způsobují, když jsou správně prováděná, způsobují atomu si myslet licet to zpracovat mantrická cvičení způsobují že se všechny buňky v těle stranou baterii do serie jo. Takže nic říká osou on nad se že my jedním ve stažení směrem začnou být usměrnění. Prosba kterým z velmi mocně nábojem jeví jako vždycky na bo nebyl na krásy statická. Co v tom on o tom nemám slyší těla ale dává pro tedy když se někdo mimovolně dotkl pro člověka který máte k letu koncentraci vědní a ku. Ovšem tohleto usměrnění všech pohybů nebo ovládání všeho těle. Ne cítí nebo nemíří k tomu aby se člověk dostal do my vyššího stupně poznání. On na to zvládne řek bych tu stránku tvůrčí nebo stvořitelskou nebo existenční než těle. Takže kdybyste začíná být něčím novým něčím jiným než čím než čím byla před tím on není tím člověkem pro tu chvíli který byl před tím semena prostě kladným vel. Příliš sví a tak dále to je ale je to jenom malá příprav tak tomu vlastnímu poznání my víme že tito je by nikdy si tohle prodělají že získávají tímto způsobem vrcholné duchovní poznání to znamená poznání vlastně smrtelnosti. Let toho se dostavuje a proč to protože není tady motiv duševní který by do způsobil není tady zaujatost vůči tomu nejvyššímu poznání například v indové o tom říkali asi takhle proč by si jde tímtéž mantramem. No sama krátkosti v tom poznání v takového tat které se u nás nedostavuje protože nejsou správně moc milování vám to řeknu ještě nebyl to podrobila byste věděli co tím myslím oni dejme tomu když otvírají proto z muladhara aby si dovolil tak sil nahoru tak ještě v takovémto čelil roven nakažen byla voda a slabika. Ty se musí přeříkávat motiv otevři muladhara totéž dělají ve z vady straně totéž dělají mají u že ta panna těla ve všech prostě dalších proto všech nikde není moci poznáním věčného života tomu domy žít. Ale takhle stupňovitě by se bylo zajít mu o člověku myšlenku tele že by hned může ho mu zaujalo ve mu takový postoj duševním kde by si přál věčným setkat se s věčným životem nebo patřit mu nebo ponořit se do něho tane oni se množí postupně vědecky krok za krokem žen a to strašně zdlouhavý protože tady bych chyby i ta motivace tady ježíš kristus byl proti tomuto stylu ovšem on nemohl proti do za samozřejmě ale fakty. Byl by to musili říkal ten nejprve království bože janem nějakýho te byla jeho postu rozumíš. A toto motivace hledejte nejprve království boží tam vede věku opačným výsledků anebo k jiným nebo děláme praně se lišícím než joze vel toho poznání do velice rychle nad ústa. Kdežto tam ale narůstají siddhis. Schopnosti zázračné které se kterými můžete vše ovládat na konci pro tělo potom moc může takže se dostal k věčnosti. Tak je tím že to pověděl proč to působí ano kdy to nepůsobí že tam motivace ta zaujatost hrad největší roli tam za o to proto že třebas o to s o to jen to byl prost pro to. Odevzdání se bohu jo zaujat tou odevzdanosti. Člověk když to straně dělat mystice tak on třeba dělat indické mantram říká ale proto aby se vidím dostalo od sebe od sebe k bohu. Ano a to je ne pro sebe k bohu od sebe k bohu při tudletu správnou motivaci. Tak poznání stoupá a když třebas jsem mohl nemůže dostat poznání stopa jak s touto taky spisu stoupá že jsem najednou ten pán bůh který do nevýhod dvou nepociťuje nějaká nevnímá smysly se stala zajímá o to nebo se snaží o to aby tomu člověku sebral jeho. Oddělenou existenci znamená pro a ten se neví pěstoval. Takže ten člověk dojem že příde o vědomí o život oni se zbytečně ale nedá se mu to zazlívat protože neví co potom na jsem věřit tomu pro dobré nic anebo nebo z tam něco přijde nového co on neví takže jsem že jsem si tam moc která z toho utekl z tohoto stavu by pán bůh bral k sobě a jsem měl z takže přijdu o sebe jsem se měl zkrátka nějakým způsobem rád a taky jsem neměl tušení co potom na jsem řekl. El tak je. Rosa potřela řeky rozdíl mezi dobou k vám mezi mystikou z vnímal obsahem motivace ano. Když jsem vám tady vykládal že to musim opakovat promiňte že že považuji za skutečnost dvojí existenci. A to existenci která jest a že si která přestává existencí. Tak tuto věc nemusím tu vodu v tom v touze vykládat to asi rozumíte v zdrojová existence jako je zdrojové vědomí jen zdrojová láska osob do se všechno nedbali ovšem. Z náš něco odděleného a ten to je to všeho všechno pochází a potom je něco co odtamtud vychází dostávat do pohybu. Aby tváří toho tuto skutečnost kterou před sebou vidíme v malém pasáž živý tedy této skutečnosti je mnohem více v v pohybu tak to s těma ven více takže když vědomé třebas nejdokonalejším do od dalekohledem do bez by bylo v byla ve tam pro všechny jsem s ním pro rodila všechny ním stály sela všech viklat svět miliardy třebas jednoho tat tak toto vidět co říkám nemůžeme že. V to sto pro časoprostoru jsou z se nají jiné své li vědomí které nejsou v na se se a ano naším než se a my tam v můžeme pozorovat v tom bez domy jenom to co můžeme smyslově vnímat a rozumově zpracovat a to nám k tomu pomůže nějaký přístroj může do strašně natahovat za ty vědomosti všem ale proč vychovat tu úsečku a be vědomostmi ale nic víc. Ale kromě toho když z tak nějak představili. Rady dělat cele to vyzařování z toho nehnutého vypadá tak že to neni jenom při k o šíření nýbrž šíření na všechny strany k tak či. E. Takže dejme tomu jakož se dneska říká se dospívá vesmír tak že se starají o sebe rod živé praxi jen a ne jenom do soustavy jsme vyšším tak taky platí tady že každá zase ráno míří dál od sebe. Takže dejme tomu dneska je daleko vzdálenější an. Tak ona třetí nebe svatýho pavla a od našeho vědomí než byla za dob do svatýho pavla k osel do strašně od sebe vzalo dvou by se tyto své li k protože to pořád z téhož středu vychází ale o na věci nic nemění protože jestliže se dostane do zdroje to nezáleží na tom jak jsou tam někde dneska daleko přitom vytváření od sebe. On se dostal do byla potom sis jede oni kam cele ne protože ale když že nejde do zdroje dívej se na moji ruku nýbrž je tadyhle někde vytvářen asi se dostat tento tohle toho o tam v úrovně vědomí která by zářila směrem jsem tak rostou musí daleko větší i z do prostoru časoprostorovou marnost v kola než třebas to bylo přebývat sice let do tak bylo trp stavěla óm byl tady. Vlak zakázalo do to s naší je taky vidíme že v starověku který se snáze stýkali s těmi bo na oslu svými bytostmi protože to vytváření se dneska velice vzdálilo k nim ale bych chtěl trošičku popravit tento strašně primitivně vysvětlení v pak. Pozorování není. Jak tak byste mohli tuš čistou mír výkladu dal do tím ž do toho se často prost v jen rozchází na to taky ale hlavně tím že se mění kvalita. Každé úrovně a tím se to stalo li například kvalita lidského poznání. Znamená obsah úsečky a je u vzdělaných je deska jiný než byl tedy předjímat říci lety. A tím se vzdalujeme. Od jiné úsečky jinak by za jinam vyzářené rozumíte takže to je daleko důležitější však to rozdávání než byl jiný ano. My rozumět a takže. A taky je tady ještě na faktor kvantitativní ale potom nebudu mluvit bych jenom chtěl říct. Jestliže tedy člověk v tomto světě je s to za prožije událost tón ve které se vzdát vědomí tohoto světa ale nestraší neztratí vědomí co to znamená. Že pořád vědomí do něho prýští z toho zdroje. Ale nepodíval se do bůh ví. Dostavuje se tou chvíli že vidění na vnímání tohoto světa není poutáno v chvíli tato odpoutanost od zření této nepatrné částečky skutečnosti vyzářené let přináší sebou možnost se dotknout něčeho jiného tato říkám rozšířit vědomí. To se třebas třeba žlutého světla bílého světla nebo jiné úrovně. Takže dejme tomu když ji uvolnily po nevědomí zbavili ho pocitu tělesnosti tím souvisejícího vidění tohoto světa na zažívání tohoto světa a to protože na to svět nezažíval tak jsem začal zažívat jiný svět bylo možno zažívat jiný svět. Na tomto faktu je postaveno neposlal extaze je to do jiné úrovně všechno ve zažíval pochopitelně na vyšší úrovni extaze umožněna tím když přestanu vnímat tento svět začnu vnímat jiný svět ano. Pak toho svět tato je svět když to extaze je svět představ. O tom vel po čem za čím třebas byl ženou protože ty s tady tady obrovskou moc. Že poutají skutečnost vyšší než je ta představa když je představa moje dostačuje dotován na zaujatostí pro třebas o to s pro boha tat tak hora zase do představy vstupuje ten bůh bych tak řekl ano ode pro zaujatost jako protiváha bůh. Závora setkají a v rámci své představě toho že on zažíval či miloti pro toho boha jako takového nýbrž prasil se přestat. Že to přesto obou kuje lidská tak do takové lidské představy se nejde strašně málo toho pánaboha tat po mi do tak by to je strašně primitivní řeč ale jak se byt mít to pro do toho obalu aby k tomu by bylo dobře rozum kdybych mluvil další věci tak my když srozumitelněji jsem to zvyká na tento způsob myšlení. A ten. Tak to nevydá veliteli nikde tisk jem prosimvás co to viz kdyby věk vlitý mluvit ale jak dobu za každou co rozumně v ano v proto se třeba dejme tomu jakákoliv extaze křesťanských mystiků oděná do lidské představy o bohu nepřinášelo vůbec téměř vůbec žádné poznání přinášela lásku protože ten přestat si představoval že ten bůh je láskyplný. Ale před jeho moudrosti na tu si vůbec se troufal a protože si troufala tu lásku boží. Tak taky připoutat mistr je tu lásku rozumíte rovný s rovným se setkává neboť ta láska toho člověka byla by záře na od boha. Ale taky láska neví záře rád ve zdroji jak vás to von se setkal asi tak jak tomu rozumět. No ale kdyby se na to šel jiným způsobem třebas cestou poznání to byste se setkal s poznáním neví zářením. Boha. Kdyby šel cestou existenční tak ty systém činí neví dát ne za váženou od boha co na existenci boží přímo by se setkal ne. A to by zírat co pro je že vám to mým pro by mu vzalo ti pec opravdu ale podívejte své teď je si jsem mluvil o nějakým žlutém světle. Tak to znamená že jsem ho mohl zažít a každý kdo byl tady s ze smrti homo o šel zažít teoreticky každý proto není tak pravda ale to z každýho mohl zažít. Ale protože se uvolnil z vědomí tohoto světa aby dovolených a mohlo svého mase do obě nás se rád otce než šířil. Přímočaře nýbrž nadto jsem se musel šířil do uší věděl se zrozuje toho duší s kila. A ty tu na stavbu na to jsou přímkou zachycoval a o pod všechno dále. Jsem si to třebas s peklem jak tomu říkáme křesťansky anebo z nebem co šest ráje a protože von to nad na rozčiloval křesťan znaky. My ale nech teď. Pak existence žlutého světla je známkou mu k mu při úrovně. Ta úroveň jako tahleta úroveň vědomí. Ustavičně prýští z boha ustavičně v čili je s ním ve spojení zrovna jako tady ta úroveň z víme spojení je snazší se dostat k vědomí o bohu v žluté úrovně anebo z lidské ne to suter jsem v tom nevidím tu úroveň přes nestýká. bych řekl že sice snažší se dostat z toho žlutého světla z úrovně vyšší. K tomu bohu to je snažší protože by se to může do úroveň třetí z těch pěti možných třeba a řeknu že pět na byste že dohodli tady z do vody. Tak když tato chování tam nikde není ne oné přechod tím kontinuální že nebo vody do druhé a jako asi přestože zrakovou du. Je přechod bez mezer z jedné barvy do druhé že se s pole na přechod tak je tady s těmi úrovněmi taky. Ovšem tele. Je snažší sis se dostat k bohu totiž je mít vědomí o bohu nebo dokonalejší vědomí o bohu k úrovně žluté než tady nečte pozemské. Ale všechno to ve mně může dokonce zubu lidem s tím stýkám ale dojem kladný mám jenom jemu blíž. Proto na příklady ve tomu tak je byl na úrovni rajské řešením úroveň utkává nýbrž řekněme že to úroveň dělá aspoň tak se jeví každý anděl jako oslňující bdělost a ne jako nějakou jaká žlutá barvy škála. Tam se pro znak mu zraku co tak jeví. Třebas lidi o sled budou tou milostí která se jeví ten anděl dojem že komunikuje s bohem a přenáší poselství z jeho jsem pro tyto s celníky ale to spojení není dokonalé. On je si vědom jenom toho co od jeho pán bůh chce. Když jinak řečeno jak jeho úkol na jeho úrovni tak a to jeho styk sbohem takže on že třebas andělem stráže nebo and co má. Dělat toto jeho s tak našemu se to matka tím že tu jim úrovním a tak dále ale. Proč byl tedy přestože tam blíž v tom žlutém světle člověk v k bohu proč v není tak snadné nebo vůbec není možné odtamtud se dostat k bohu jako z této úrovni. Protože vidění této úrovně tohoto úseku je způsobena tím že člověk stojí na celém základu vesmíru a celý základ bez miluje v malém lidské živé dospělé tělo kdežto když jsem ve žlutém světle. Nestojím na celém živém základnu jsem z něho vybočí il mu odtamtud dostat informace které do vás že my se tady vůbec zmohl v. O dostat sílu uskutečnění něčeho jako sv rovným klamná ani jsem jednal správně nebo co se das na něco k tomu sílu ale nemohu se setkat na této úrovni sbohem těl ještě dobu tím druhým tohleto podle své zkušenosti když jsem potom z této úrovně aspoň zjistil co je správné nebo dověděla se zase okruhem se správné a dostal se moc rozlišovat a je na po do toho tak jsem. Střádal na toho a mocné úrovni to nebylo byl z vnuká jsou za ze si to neviděl el se o na jsem řek bych poklad. Který narůstala postřeh ku. žluté úrovně a překročil do stavu poznání. Tak teď vrátíme se k tomu toku časoprostorové mu který vyvěrá z boha upozorňuju vás že když mluvím o atd časoprostorovém oku který vychází z bez čas co to s ti že je to převaha. mně záležitost existencí učí. Je tvůrčí činnost boží čili zatím nepustím ju všechno co z toho boha pochází. Pořád vychází. Je postu tím poznání nepustím tím lásku jasem příklad uměle v školsky. U tu chvíli dotýkat jenom stránky toho co vychází z boha na stýká existence. No takže jsem se dneska ocitl v tom proudu který vychází z existence el v podobě člověka vývoje který se odbývá člověkem a ten člověk tady začal žít a život dokončil na s čili na toho tu vyzářené existenci je pro ději který probíhlá. Od narození k smrti. A tak mu budu od této chvíle lese dnešní přednášce nazývat dějem člověk je pro viděli děj kterému říkáme člověk ano. Jsou jiné děje které kterým říkáme kámen jiné děje kterým říkáme rostlina jiné je li dále zvíře buňkách a tak dále a tomu taky ději a kromě těhletěch být jejím řek bych časoprostorových s co mu ještě asi to bylo v časné. Že nebudu viklat ale jestliže tomu takhle je pokud v mu může do takle je tak mohu s tím dějem nějakým způsobem manipulovat manipulovat mužem mohu s ním pro toho. Že ten můj ději je opatřen z lidem bylo by k němu vývoji vědomí. Jasným vědomím musem tělem stavu a to mně umožněn manipulovat s tím pro děje vjemů říkám člověk nabudu byl do toho vědomí vůli vlastní ne sklony k něčemu o porod mně čemu a tak dále a tím začnu manévr pro v ad a s tím dějem v k v. A pro toho toho si byl dobře vědom ježíš kristus když řikal že není předepsaný nějaký osud a pro prodělal také ty zázraky hlavě pro prodělat vzorně do proto aby před že své učedníky že bohem ale byl udržel při víře ale hlavě taky proto. Aby zdůraznil že stojí proti osudu že pro něho neexistuje žádný osud pro boha nemyslel žádný osud a že on může jakýkoliv osud vrátit že to z by lidská smrt jo takže nech to je důležitý moment přitom výkladu. Abyste si uvědomovali že vymáte do určité míry a doby když byli v nás byl v ježíše krista tutéž možnost jako on zvrátit ten svůj osud znamenat ten ději nevědomá mi pro byla od narození přes dospělost je s ke smrti. Ale ono může o může taky probíhat jiného ale per od narození v dospělosti a poznání boha třebas a tento zvrat muže ten vlivem vědomí které máte lidem s tahu k věcem a klidem pozměnit jak si též kristus. Podle míry že se můžete vědomě spojit s bohem. To je není jenom otázka časoprostorová otázka vědomi což by měl čas za časoprostor vědomí také když ti z boha. Ale není to není obsaženo není obsahem nic časoprostoru. Proč do prostoru to vědomí se na různých úrovních po tu je podobě nějakých těch balík jak jsem říkal ano. A když je to se který je lidské základně ze kterou se zrozuje musí přidat a vždycky se přidá nějaký že. Také vědomí něčeho ničím zen myslet svýho vtělení to jedno z vědomí něčeho tak z toho zvykne na jedno li ta soustava které říkáme individualita lidská. A tato individualita je něčím začínajícím ani vším končící. E to je ta pravá individualita která je věčná ano. Čili el tuto individualitu a musím ztratit čí nebudu potřebovat. Pozorní. A protože není pravda že co zvykla v času a prostoru jako z symboliky potom mluvím že by to bylo věčné a že by to mělo nějaký věčný smysl nýbrž to jenom smysl katalyzátor dvou u vychovat vše dějů a tedy musí na cesty nějak vypořádat ale velebil o takže bychom to použil ke spojení s bohem. Ona odevzdání toho balík ku. se ztotožňuji s tím tělem a se vším co s tím souvisí ž a se toho vzdám. Tak způsobím že žádný balík náš byl tu nemá mám když po z jenom vědomí a existenci žen a pak tam přístup v s tak bohu. A tady záleží na představy lidské jestli opravdu touží po tom bohu si je zaujatý před tím že za velký tak to při láká nebo umožní bohu aby své do vědomí lidského vlil. Ten člověk se vrací aspoň na chvíli třebas do otcova domu nebo najíst omezené tak jsem silen z po měl třebas se v nás světech pod pro že. Ale mat vás kom to bylo v tom že když se že jsem se dal co správně předškolním věku tu známa vás brzo tak jenom o definovat proto jsem to netrvalo světel z pomník na otcovský dům tak jsem toužil všemi k svým buňkami o tom co mne vrátit. bych je byl na či ne tady to přerušil abys aby se zeptali by si jak byla by měl to z rozum vybrané jaké my tu tam mezery. Aby svými doplnili protože chlad přednášku dělám poprvně v životě a. Bylo nadto nejsem připraven pochopitelně protože na to vás tím taky dobyl na vás vliv. A teprve potom pro zdokonalení se asi tímto způsobem mám budu opravil komentovat tu fiore. Protože bych nemoh vyvrátit jakože chci vyvrátit protože to převtělování. To jak při může dovolit jenom člověk který myslí když jsem viz na převtělování který visí z pocitu oddělenosti. teďka jsem dostal do ruky ten dalšího na panna yesudiana a on tam a k úvodu pravý an lidsky je to vždycky že dobytek z to jsi ty ses co se tady smál ale ona to říká and lidsky s tam jsem se por než četli krát bez zrozovat a s tam jsem zase umíral a tak dále. A na konci těchto na koho nekonečného koloběhu světa pro za končím tím že stanout na prahu věčnosti as nic se spojím s nic z plynu. Tak to je toho s čím nás se s tím než shodují. A tím padá také tak konci mluví tak do byste rady viděli el v těch životů co prosím nějaká svatá od vůle o na tudleto i když tady je řečeno jidáš je toho toto je nýbrž se to vzalo jede. Co věčného samozřejmě že nikoliv svou bych si sami jistě odpovídáte protože v tom dualismu je zapotřebí zla. Jinak v tom dualismu nedojde ne k tomu řízené mu vývoji jak je to naplánovat ano el to znamená když do domu pole toho přirovnání o ho ku roste dva čili a od ten výrok své dobré semeno. A přišel nepřítel a se tam špatné semeno. A to jedním sil nebo u služebníci toho o sval říkat co pro jsem z dobré semeno a o na s nosem dobra nechtěl vyšel nosila tak je tam s dal semeno pád ne a ze tři dosud koukol tradovalo hospodařila bychom by to ale ten koukol mne a on říkal nikoliv to byste pošlapali i tu ženit ti. Jak se všechno do žní a tak dále to všechno jenom dobře známo. Ale pro tím nenechal do to přivedu z toho symbolu pošlapali byste. Čím nenechal by trhat tenkou okolo. Dobyté při se možná by opatrně jsem obcházeli dobyto od ale pošlapali. El protože na této úrovni as svobod úrovně ještě nedostal písem ku úrovních na této úrovni platí zákon. Že pokrok na je možný jen dualistickým systém. Vem zlo dobro pádem dvojic nekonečným párech dvojic v to posouvá bojem jo. Ne aní ta on mystický bojem mezi pády dvojice to všechno po svou lásku před. Rostlo slouží dobro dobru tomu relativním dobru a relativní zlo nad ním dobru a opačně jo. Takže opravdu kdyby z toho převedl nad tuto úroveň myšlení el tak ten jidáš sloužil tomu ježíši. Když to potřeboval proto modlám moc k tomu aby ho zradil takže ježíš šel záměrně k tomu aby se zmařil ne jinak dost prostě se tu doby vůbec vedeni hluboce nebyl zřejmý co to je vlastně. Aby to vzalo tak pro trest že by potom ježíš kristu vůbec nebýt jidáše tak po kristu nezůstala nejmenší stopa jo v tom nebyli křesťané vůbec ale že jidáš se všechno posunout úžasně kupředu že na při ještě po dvou krisi jsou dokonce nějací křesťané ženo a tak prosim jidáš je něco z stalo nikoliv co tě. A sestává na této úrovni na které my žijeme se stávají věci tak. Že dobro se zlem jsem býval dvě vzájemně pomaleji si mají něčemu jinému co není ani ty relativním dobrem ani tím relativní zem nahoru do vyšší úrovně ano a v zákonitost této úrovně. Ono je to jasný čili není to je z věčného. Protože pro stvořené jako stvořená a úroveň tahleta úroveň stvořená ve které my vidíme i z této úrovně vidíme malinkou nepatrnou ča a když jste to úrovni kde vnímáme nepatrnou ča a to co můžeme zpracovat svým. Tím rozumem. Ovšem bez koho přiznává věda je tak mimosmyslovém vnímání že. A. Tak taky by mohlo být jen že není mimo rozumové vnímání pro věda se při na mimosmyslovém vnímání je ale mimosmyslovém zpracování ještě nepřiznal tu pak by to dvěstě let s tím ona přiznáme dále my nadto nemůžeme čekat kdysi představíme taky že že že mimosmyslovém vnímání taky mimosmyslovým vysloven zpracování a měl ten dal či do orby do od o tom mluví jako o mou v nějakém vnímání. Pomocí které on o tom říkali potomek je an lidsky ne nekonečně do na to řeknu česky. Ne to není to intuice nýbrž vstup vstup ano vím sally vstup taky vstup do jiné úrovně vnímání jsem tady vnímáme na naší úrovni v vahou kdežto na úrovni tamní vnímáme bez úvahy vstupem z s tu pro mentální nazírání novou pro nazývat letem cizí víra. Muset se chtěl vypnout naříkat to vstup najde náhlý vstup kdo do jiné úrovně vnímání ano to chtěl přeložil vých v ano a to je tedy to neni i s že ten prostě vstup atd. Jsem tady neztotožnil s pojmem tím velice jakože by to pro mohla vysvětlit něco jinýho ve to je něco zákonitý o tom něco náhodný on nebo to je mnou ale li někdo nějaký v s s že ne s plaší mám nějaký vidění pravé kdy dní zření pramenit dost mně to něco obdobného aleno obdobného tak jestliže takhle člověk je schopen přejít. Z jedné úrovně nebo si v nich prostředků vnímání vnímání do jiných prostředků vnímání tak pak a taky je schopen na této úrovni lidské se ocitnout třebas u boha ne. A je to závislé na tom jaké míli odloží prostředky vnímání. Kterému sloužily k jenom vidění toho pro této úrovně nebo vnímání této úrovně. To znamená když zapře sama sebe odloží všechny prostředky kterými se stýkal s tímto světem začne se ale vědomí zachová z mít pro doby vědomí. Ve vědomí je něco co svá na klady mýho co ustavičně prýští z boha a není závislé na tom kam se vtělilo než je závislé na tom sv. Čeho vyplývá ne ale že tomu tak je tak se může setkat sbohem tyto způsob ano. Jak janem z od jsem k tomu když při horovi do pro smysl byl tohleto co tady říkám jako vstup. Do nějakého jiného způsobu vnímání než smyslového ne. To díváš supramentálním nazírání el tak říká. Z tu prát nad mentálně myslí to je vnímání pomoc smět ovoce nad myslí nazíráním by tak vypadalo radost jako česky dost špatný překlad. No on lidského táto omezit na chrám jsou z ty kom kam prosilo. On tam prosim není nazírání litoval neumíme jinak přeložit to s pohledem nemá nic společného spíš soustředění rozumíte soustředění své el bez mezer na něco. Takže kdyby to je tak vložil do češtiny to zpraven dání nazírání tak by řekl. Že to zastavení mysli. Proto aby mysl nepřekážela v tom co bez této povídavé mysli je možno vnímat. No a pak se do vnímá bez této povídavé mysli když ona se zastaví jsme na dní z nevzal do li překonali. No a to mi těžko říkat i z ale to meze škod říkat intuice je co mnohem vznešenějšího. Pže to za následek že vědomí je zachováno že nastupují nové prostředky vnímání. Na ty nové prostředky. Soud bylo pro nemáme dobrou páru jsou něčím co ho přímočaře jejím vyzařuje z boha ne přes z naší úrovni nýbrž nad naší úrovní. Se když to máme do prostředku nad tento supramentální nad naším viz tato naše po vydal se na slyším tam se udržuje ve vědomí tohoto světa. Do pokud je o čem uvažujeme jakoby třebas k u o že se o tom co říkám tak mu on zabezpečit se žádným bohem nesetkáme a že byl v jenom dobrý dojem že se to pochopili ale to všechno žádným tu vjem o to zná rozumovým pochodem se nedá bohu dospět. A. Ale toto supramentální nazírání se přeložit ani jako soustředění trávy ním. Pro stroje nepřesné zrak proto předešlé jsem v tom tak na nad na řekl na protože v soustředění je opak jen toho co se tady děje. Co si měst rušení denním toho vědomí napřed jednak li se soustředit kdežto tohleto co pro mentální nazírání věr roši víření vědomí z toho z oblasti věc kterou na kterou teďka nazírá nám na to se vůbec nazírat smyslově. A kdo tedy vystoupení z vězení že takle mužů překlad bystrou osvobození mi tu ty tak se to dalo správně nazvat ano. Abys taky bych nadto jsem z toho jsem říkat neměj dojem mysleli dokonale rostliny žid tím co se tomu dostane. Že když to není soustředění vede trpnost k živení ne a to taky není nese dost není to je těžko definovat tety věci. Se nevejdeš hlad proto že neodpovídají rozumovým způsobu myšlení. Odpovídají zkušenosti kterou tyhlety lidé mají mu a pak není rozumná. To je za rozumem no zastavením myslil tím vším nadmyslí supramentálně mentální prvé rozumové znám v to co tu pro mentálně nad rozumem čili porozumíme bych tak řekl. Na to jsem rozumově zdůvodnit ten kdybych řekl že to rozptýlení kterým nikoliv tu tření tak bych o pro tomu přiblížil tomu stavu ten stav je přeci jenom soustředění ale tak širším měřítku a do nekonečna protože bych teďka vy přeci všemohoucnosti boží nebo by bylo co s tím boží v bůh jesi vědom všeho tím že. Všechno z něho vyzařuje a to s tím spojitost. Takže od potom po této linii vy záření ovšem téhož vševědoucnost všemohoucnost v že v že kdyby to nedělal. Tak by to neexistovalo či ji do způsobem nespadla ani vlas z hlavy člověka není to žádná předurčenost tato tohle. Musím. Toto šlo povinna na tom převtělování na všech úrovních na to ten význam že mi i když se by doby bez toho pocitu oddělenosti zjišťujeme že zároveň. Svým způsobem v viděné rys s. Žijeme všech úrovních a žijeme taky za nimi v tom nestvořené a žije li tomu tak že žijeme zároveň na všech úrovních ale vědomě jenom na které úrovni a bez snu vědomě na úrovni astrální. A po smrti vědomě na úrovni astrální jsou normální dopadne hromadným znamená bez velkého úspěchu. To mýho el tak pak je. Opravdu dobré že víme kde to vlastně žijeme a pak se nebudeme divit že se třebas zažíváme najednou něco co nepatří naší úrovně a musíme se s živými taky způsoby podat když tady mluvím třebas o žlutém světle tak nemyslím těm žluté světlo škol se nám to jako když z této úrovně za to je jako u světlo. Ale je to zkrátka příliš znak. Námi vnímatelný příznak jiné úrovně s jinou zákonitostí. No a proč a proto pravé velký význam. Protože jakmile přejdu z této úrovně svým vědomím do jiné úrovně vědomí. Jako se mi stalo v koncentráku tak zákonitostí této úrovně přestávají na mně pláč a začnou platit zákonitosti jiné o do vně ano to se fakticky jevilo tím že jsem byl mimo nebezpečí v tom koncentráku jak se toto stalo v tom přechod jak se stal. Nebyl jsem napadán měl jsem na ve měl jsem žízeň a věděl jsem na úrovně které jsem byl. Že to bůh který miluje skrze do bůh který jsem nepoznáváš letu bůh který skrze ekg. Skvěle ano a to trvalo pět měsíců takže nemohu s utajit. Že toto nějaký význam protože by se kdekomu přece mohlo stát aby viz a každému by se stalo kdyby se vzdal sama sebe že se ocitla na jiné úrovni. A musel by a bylo by dobře kdyby nemusel by bylo by dobře kdyby ji tak se tam choval jinak než já. Protože jsem potom když jsem vypadl z koncentráku zjistil jsem na svobodě semen toho napadnou as úrovně jsem spal. Být prost tím že jsem si z myslete když věří se teď jsi na svobodě po se vás ne jsem tomu byl mu podlehl tento dojem na cestě že mu tolik nedělám žilo tento dojem způsobil jsem byl u k někde jinde. A takhle se disk dávala i tak zvané dojmy z vyvy vtělení to je všechno z vel s tady sebral ty fiore dovídám jak snadným člověk spadne do nějakého dojmu ale jak co ten nemůže zmoci se může mávat do životem klas jak nemusí do hotovi mluvilo pod o li mu ale po vtělení je to vlivu z minulých vtělení dotaz jak no a tak tohleto všecko dohromady se jako závěr říct že jem před z jenom důležité. Protože není pravda že by člověk byl v područí nějakého převtělování. Nýbrž že pravda že v tomto životě může své vědomě spojit bo. No a v. Když říkám že žijeme nevědomě na všech úrovních dokonce nad nimi ne nevědomě č. Tak je proč to vůbec říkám jaký to smysl když podléháme jenom zákonitosti úrovně na které pravil že ne pravdy říkáš jak doma by se že by toto vůbec říkám proč co prozatím stojím protože žijeme protože nejsme oddělenou bytostí jich tak i do úrovně nás mají vliv vy to každý můžeme.