Karel Makoň: 84-08B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Mám dotaz ale také žijeme na úrovni neexistence protože. Jo a říkám že ano protože kdybychom připraveni přípravy nebyly ničím a této cesty museli stát tak bylo mostě kdy musíme být ve své nejvnitřnější dostati ničím za neexistoval abychom mohli potom vědomě neexistoval zatím se spojit s bohem jo a bych svěří zase v. Kdybych byl jsem neocitl na nějaké vyšší úrovni mylný těch je to v tom předškolním věku a když jsem mnou ta úroveň žlutá v tom jaký my vidíme nechodila v ní. Tak jsem neměl v sobě podnět k tomu abych jednal správně odtamtud pochází podnět abych jednal správně ne z mého rozumu před to se příčilo rozumovým poznání. Matka mi to rozumně vykládat co je správné jsem to nepřijal tak jsem byl hlava celého žel ale proto pocházelo odněkud co bylo vysoce nadřazeno nad poznání matky co je správné takže jsem samo se samozřejmostí poslouchal toho co odtamtud pocházelo proto jsem proto abyste nepodceňovali tito jede úrovně ne abychom hodí dál od věděli ale dovede že může k nám při něco daleko cennějšího než co vám ve do. O do poznání. A nejenom to že to poznáváme zažíváme sílu tu uskutečnit síla odtamtud může př. jsem si jist tím že na při dejme tomu v tom astrálu vývody si mohu pokud se zdají těla. Protože reminiscence z tohoto světa ještě pokud se zdají těla a v životě mohou odejít do toho žlutého světla v dvojí tam našel mají takovou tu životní sílu že jejich chvil duše z leta me cítí. Že se dostane bohu do úžasný výšin kde se může stýkat se svatými nebyl kdesi oni může dát radit dobře mohou poct docela blaženost je jsem třebas si vyslechl nebo jsem vyčetl. Jak třebas páter hloubku s tím slyšeli vykládá o svým po smrti životě ne. Od blaženosti o tom všem o blažeností duší jak to je tohleto že s si dovede dojít tam kdy odkud se čerpá tahleta síla kdežto tady tu při to z neměl dává vše no a jesiže v jsem tam neměl tak od přístupni jako ono ale aspoň se odtamtud čerpal vědomosti o tom co je správné tak je to způsobeno tím že jsem tam měl přístup cestami poznání ale sestrami byl. Blaženosti. Nestaly a nám dát nýbrž stany v čit. Odjinud každý jsme jednostranný nějakým způsobem no a to způsobilo poznávání začátku mého života tak si nesmírně vážím třebas z úrovně žluté jaký nazývám. Nebo úrovně by díle nebo úrovně na které je svatá terezie se a velitele za úrovně od tam na příbytek u boha to není žádná úroveň příbytek u boha a v proměn nesmírně cenné že ona odtamtud může sestoupit ke mně nemůže sestoupit jsem do toho vědomí které z vypovídá které uvažuje musím zastavit o ku. Ne z nevydal žádnou potíž zastavit mysl s. Se supramentální obě z ti by nadmyslí ne a tam mně byl jsem může se mnou setkat dobře napovědět ot. Konkrétně na straně těla na než to od toho co z od nebo si ten kdo ku za před se sice o tom že se o tom že všechno vychází z boha není tak těžké protože když například dejme tomu jsem v tom předškolním věku a šel jsem chovat podle toho co jsem poznával za správné a došlo to jsem na citech. F. vědomí nesmrtelné podstaty o které všechno pochází tu jsem potom poznal tak není to tak těžké již dítě proto z mohlo. A ne je totálním způsobem následování nýbrž jenom protože poslouchalo něco co poznával jako správné takže když při znáte křesťanskou morálku a po že ty za správnou kam vším že ano víte se bez ho na svou vlastní vůlí vůli tak tomu stáváte aniž víte jak dotoho poznání vědomého poznání boha jenom tímto principem. Se nestal co při školy věku za zaručit tak že jsem poznávat co to vychází a to je poznání jenom v jedné stránky samo jsou li poznáte o to ona si jste s taky ze které se sektě mu ubírali je teprve potom od z po ti ostatní straka to je jasné ale o to stačí nejede s tak bych to třebas toho a to ho poznala přes ze ztráty existeční a. To mělo za následek že jsem považoval jsem si boží za pravou podstatnou ze které všechno vychází jak které náleží mate jsem si jsem dal jsem se odevzdávat to stačilo to se odevzdával něčemu skutečnému se něčemu myšlené mu či do ji do fáze vývojové že je pro vás skutečností toho čemu se odevzdáváte. A protože tam se nedokážete se takle odevzdat to není pro skutečné to s tím u konáte zpraven to co mám před třebas o na to katolická křesťanská před že za správné a to je kolikrát něco co neni proti vaší vůli obsaženo a tedy odcházíte od sebe zapírat třeba se sama sebe tím toho od skvělým způsobem že to sebezápor jo. Velice dobře praktikovaný velice aktivně praktikovaný o ten vás povede k tomu že budete že ježíše krista rase od č. On říká mi tady někdo z vás toto velice z na věcem že by bylo mnoho těch zasvěcených tímto způsobem není to pravda v protože každý to dělá z se za je nad použitých a protože to nesmí být tak kompromisní že jednotou udělám podle cítí křesťanským novou k podle od podle toho a podle toužila podle sebe kdepák. Pořád všechno budete křesťanské mravouky a. A mate deska dost velkou možnost poznávat toho krista nebo z dát jeho učení nebo jeho předpisy pro život daleko podrobněji než v tomto křesťanská pravou krát předpisuje o tak máte oporu možnost bez se dání netoužit vých to praktikovat za pak to vede do velice rychle velice prudce daleko učeň než u to ve to co osobou se dospělí lidé máte všech pět pohromadě to dítě nevědělo v k tomu z pochází od pána boha. Jsem mělo dál smířilo že nevěří ne. A kdo tomuto do se na si že to od boha vedení budete začnete být vedeni bohem a bude to jasně cítí že jsem tedy kdo nemá to bude pro vás tak velkým důkazem že potom vás i do on nepřiměl k tomu by se s tím se nešli jsou neodevzdávali. No už. To je třebas koncentráku dosah tak za na mi sice je to co za devět se před tím na své činnosti protože jsem byl před tím dítě nerozumné rozum je taky dobra věc se taky se to od boha a za druhé na žil v podmínkách kdy i neví řídil nevěřil k naše strašná víra že to přežije ten koncem. Von si myslel že co chvíli i můžem být zabit a že tedy jeho životě na vlásku nevěřil nějaké takové ji do nekonečna pro toho ale existovat zde na světě. On i boha se ztrácející dokonce za na ten nevěřil tak vykonat prověřil na blízký konec boží. Čili on i on se rozloučil a když s tímto životem. Takže on se podobá člověku který zdál z toho tento život duchů a této hlavní víte že na tom obranou by se chtěl by se duchů vzdal svýho syna po pomohl musel zabít ne on takle se zabil fakticky du ku to toto pravé zabití. A proto dělat tak velké pokroky. Tato toto to je něco co by na tom nechápete na co mi neděláte když se nevzdáváte ničeho. By v tom nebi v tom světě máte hlavní střed výměna středu. Že to musíte udělat takže kdo tam v tom koncentráku věřil že zůstane na život to přežije ten na vůbec nedal ani o slovo op moje slovo tedy padlo ne úrodnou půdu. Ale těch pět co uvěřilo že v tom nebo na před čtyři. Že tam skončí svůj život znamená nevěřili v trvání nějaké toto života vzdali svého tak ty byli ochotni nastoupit cestu takovým způsobem že jsem žasl dělali všechno. Co mohly pro tu věc udělat nemohli z držet v pozici v nemohli mít klid jako máme my tady že neměli co jisté měli co pít byli ustavičně ohrožováni na životě. A to nic s to přesto plně neznamenalo nic co běd co by překážel naopak svým prospíval. Čili to nech nerad říká ale tak tam se ukázalo že po zlem todle. Podobě to bohužel swámi není to jediný jsem umem z který na svět správný jo no. Neříkejte mně prosimvás že ježíš kristus pro myšlení je mi jsem mluvil že je to láska vůbec nemusel myslet na to co říkal vůbec v on nemusela ani myslet na to jak křísil zmrtvých než do by musel myslet na slovo které pro náš. A obdobně ne stejně nemusím myslet na to co mám říct o to se nemusím starat o to jde samovolně my všichni jdeme do oblasti samovolnosti šel. Ale musíme v jsem vnější naučit napřed obracet znamená nám do možná samovolně jsem bylo mám nebo o plování nebo janem co všecko nebo v pěstování za hlásky stal a protože nám za dosti dělal zatčením ale když nemáme tohleto zaujetí pro věc nebo viset tolik nezříkám je samo se kde po měli tak jste samovolnosti v oblasti duchovní nedojdeme a to je ten kámen úrazu. Že ježíš kristus než se dostal do samovolnosti toho léčení nemocných křísení mrtvých ka a uváděni lidí do ho stavu spásy tak musel třicet let své vzdělávat v poddanosti tomuto světu musel ukázat že z po jednota být. Oddán tomuto světu na určité úrovni to znamená plnit všechno co jsem se o tebe chce tak. se stane samovolné to plnění to je od před pod a proto by z mu stopy byla od a dále jsem mockrát říkat že nebudu to ale toto držet domy nejsi dans obyčejný člověk jako jsem a bez dra věk kdyby si byl tím obyčejným člověkem tak bys je daleko lepší pozici než já. Ale v. Ty nejsi třista ještě složitou bytostí která všechno rozebírat v vše muset přít jako v i tomu co z na co se se nemůže přít rozumem tad nese pak. Tak tím sestup je odevzdanost tomu bohu. Co je otatní panně mary kdyby věděla jak se to může stát se skrz ni může zrodit syn boží a nepotřebovala vědět a to byla nějaká událost v této or na že jak to se ale dělá narodil se no nestane to co je do pod jež mnoho věcí vědět ale tím zatím při tam ho staniž se podle tvého slova pane bože chceš aby se mně narodil bůh když že ano viset setník nebyl větší prost takže těla do majella ne a prosím se ztratil víc špetku bez tu kdy. A nemohl do najít tomu říkal přeje si bůh abychom sloužili klíč od chrámu kde nejsou žil při svatou nepřeje si bůh abychom tu uši sloužily zajisté všichni z při jsou jsi čeho on říkal dejte mi provaze vytáhl ten líčil pouhou což předěl drátkách nahoru prosim tomu se viz strašným prost jáček op a to by jsme nebyli takové prosty li schopni být tento prost kristu ben ani podoby v něm místo řečí ani se ti to prostě list. Schopen jsem právě měl před námi tu přede jsem jako dítě vzal praze samu jsem se ji né. Že vede nějaké pojetí pravdy. Možno a nevěděl jsem odkud to je akta se to může stát a že o nějaké žluté světlo to jsem se zrozuje se k tomu od musí dne v. A o to přesto bylo jako světu to vidět kde se zatím bohem jako ten prosťáček když se to jinak než prosťáček takto nebylo ono to se nikam nedostanete. si myslím že nejí uslyší časně protože to nebyla někde jsem se o to svatýho od sedmnácti jsem praseti ale jestliže ji část mého života byla do těch sedmnácti let když jsem jako dítě na to šel velice prostě bez znalosti původu toho co se mnou málo málo a co vedlo ni při v v k k s co přít z s č fa jestliže fu ježíš listu sv. Hledejte především králoství boží. A vše ostatní vám bude při dánu a ne v tom měl z vlastní zkušenosti. Neboť on když do třiceti let třebas. Vůbec nekázal vůbec náboženským nepropagoval vůbec neléčil nedělal zázraky na tak dále prošlo tím neměl učedníky než byl on jak hře. Který se shodoval se společností některou žil vidí to výborných nata a v tom od dál. Z nej jím nás jsou část duchovní se s tím být on dáno tomu o světu za vše vám standard smysly v tom svém dostat se za tuhletu fázi vývoje ano no a bylo mu přidáno i v chvíli všechno. Když ale hledal do království boží pomocí této oddanosti nebo poddaností svět o nata poddanost světu taky nevedla první kamenem na cestě kterou který musel jako přeskočit nebo tak nějak vejít protože víme dobře je že když že třebas byl pro nás do na by nervech jsem takže při by u říká se napřed utíkal před rozumem rozum se na tebe toto se na těle ten rozum neměl on se živou. Mrtvé potom ten radostné na život a takže i u těch je dobrý a i to souvisí s hledáním království božího především. Protože zase proč mám právo mu beztak mluvili. Protože nikdo žádný učen nebe nespal a jsem byl tomu do způsobu myšlení nebo jednání vychováván trpěli žije trpělivě a pomalu ne takhle jak dneska mluvím a třebas si pro toho jednám mi to nešlo od kdy ho na. Takže jsem byl poučován tím v uvozovkách hlasem co je správné. Nejenom že jsem byl poučován co je správné ale měl jsem z tohoto hlasy taky moc vyplývající jsem byl schopen se ho držel. A to mělo za následek že jsem ten dále jsou ostatní šla po své vlastní hledá především králoství bohem znamená především především na nejednat podle vlastní. Podle vlastní bude jednat do je jako třebas musí zachová tělo přestal kdy on žil oral a aby nebylo nemocné neruší od toho tomu vlastní vůli zmoci. Ale čemu nerozumí mu z starci o tom nějaký úsudek a podle toho je na vyšší mám dispozici postupně děti jiné než úsudkem. chybu kde se mi dostává možností. Poznávat vůli vyšší která třebas není schod nás s mou vlastní vůlí v ní. Tak se musím držel ž též co jiném vůle a to je ta správná cesta k bohu na nastane omylem na této hledání království božího především v první fázi. Je proti vlastní vůli věta. No když poznávám že to správné to byl prostor tak vel do tak stal dva o jedná ale jestliže o správné to poznávám jako správné tak jedná tvrdě proti vlastní vliv nestal měli vůbec neví nejde je to tak možná být lidu a možná že dělám něco v to ještě že si třeba o tom myslím že to strašně odvážné řek bych jak by přestal. A jestliže nepřestanu a že jsem to protože vím že je zatím nějaká pravda které se rozumím el tak to dopadne zcela opačně že asi tak jsem se ho dával třeba dejme tomu. Trvá se tu ve dokonce na král čas od živu že bych musel z když celý život dal hle naděje mnou ale jsem před koncentrákem se na dno z tohoto pramene věděl že se ocitnu se na ni nebezpečí života. Za jakých okolností a co ta vůle todleto jsem za hlasem denně ale jsem jako to při tomto vývoji toho vyššího sum bylo věčné je semeno vědění že budu vystaven do onen let. Ale je taky pro váš ale jsem taky v tímto jsou s mu to jsou viz i mimo na tak že na přitom při do tom zjevení vnitřní přitom na moje maminka. Tak jsem hned od byl jednu část toho asi tak jsem matko kama vyd. vnější dva. Ty jsi taky vina tím že v tak velké nebezpečí na že že boží a protože ty si myslíš že si křest jaká a vede k bohu ale přitom se je více staráš o svýho syna než že hodné. Ty tři česky ježíšova na či než pána boha ano. A tohleto když tam řádu svých hodnot ve pořád také obrácené. Tak za ježíš sama visí ona začla jaká jak tak by si je za tím když víš. Jak stroze je li litovala čistotě stali těmi jsi byl v tom vás o tom o poznání né. Když propadl na tak dále že o tom když stala asi řikal ježíš který nic tento ta musí slevit z na z je lásky než nesleví jíž tak ten zvu ona si proč ne říkal dal protože nejsme oddělenou bytostí jeden od ano. Jestliže někdo vstupuje třebas indy nějakého ránu. Tak musí celá rodina dovolit aby nás měl v tom musí ho uvolní nejsi jsi neuvolní již v lásky mateřské. Tak nemohou vstoupit lepšího stupně vývojového čili musím přitom zahynout protože jinak mysl život nemá smyslu bez toho přestupku tam jsem o nějaký ni po vás mám vykonat za musím naučit ježíš těle ještě miska nejsem. Tak buď tak dobra ale to slíbila vězte mi to věděla maminka se nestala ne v li sv. Opičí dělat obrovské lásky mateřské tato oběť tak. Tak jsem nechoval měli toho bral ale opravdu dělala pro všecko. Ona chtěla po věnována tím si myslel něco promeškal hle cenné že dovolila tím že se lidem přistoupila né. No omyl že to způsobené a z takové zásady nedopatření lékařské třetí časné všichni že tady jsem do vyšší do vykládám jak se to noho ale tato z že když měli maska přijde tak jsem ho nechal ano. Dělal všechno aby pro rostl nad ještě si že tam při sis nová. Tak zkrátka protože všechno na mocné světem po nám staví bez jsem na činnosti li se na ne vy jste na tom daleko lépe než vy co na každém bez ten na přenos v ale jsem vždycky musel být v mu v čem bych tak řekl aby vůbec přidal něco ještě pád ano no a vám řeknu kdyby za mnou bylo nastával on nové hodnocení matčino. To musí o ten poměr řím o po popraven v tak by byl v tom víry kdy byl ten nese s chtěl zbaví se tak samovolně ne ode stal. Že by matka držela tu věk jak doví za osobu tam dost tisíce domem tím jsem on ve jsme ale on to byl to i větší starost člověk tím do kotel pásl dovedl zdola ano. Ale že postila u by mu že že si prostě říkala mně rukou božích a bude lepší ruka než matčina asi ta v protože to by se že jsem z nás. Tak byla dokonale spojená s mým byl způsobu života a tam v tom koncentráku od chvíle jsem tvé osel co nařizoval dál takže nastolil jsem říkal tomu koncentráku aby jim modlí maminku paní makoň ona si takhle jde po vůli si že ano. A říkal no ty vyšší rovnou popadl a ohlásil světa by mohl tresty šla radostí ne tak jsem šel pořád pomalým tu za ním. A když se nedozví co jsem vám el tak jsem říkal dobrý den paní makoň nová a ne. Neřekl jsem jsem do jsem na tak dále vím že přichází vstane obrátila své proto nepravá roků ještě ve ve z a koláč. To na nebe o aby měla třídní chodila od li si říkal že o tom že nedělá vliv musí vší nikdo to na co od ní. Tam s. Ty se z marně nedával stavu tváří se vrátí telat ten ne ty marty vlakem ne na pochopitelně a on prostě viděl jak byla dokonale on o ma v tom mohou o vás bohu daleko povalit za řekl volit vnější. A to je nám ale tomu se opravdu andělé musí věřit aby vůbec něco tak pro vás. Že nebyla ochotna poslechnout dávno před tím se stalo že mám pravdu v tom jak je a že to jsem dělal den za nad nad ano dělat si život těla tak věděla taky své. Že totiž se člověk neví. Se dostane z oken nějakou novou kvalitu v tak najednou takže opovrhoval vším co bylo před tím o předtím jedl byl spal nebo budoval and dělal a je z toho jsme věděla že něco nového třebas dát zde na tom o bohu mu ale na co jsem to mít ten jsem samo jsou živé jsem dostudoval li to bylo pět a jsem neznal nadto matku kde byla ta láska. Ale tam tak jsem nepotřeboval ne pro mne byla pravda celá. Jenom ta základní pravda tam byla vrcholná a pak si jenom tomu bohu jsem nevěděl jak na to jinak než se. Dostalo branou ne všechno ve nechal na nemá dají do vejít do tělo je tělo ve stavy do tomu tak není ale třebas ještě v tom koncentráku když jsem potom zase udělala víc koho mu. Že vlivem toho jsem opustil tento svůj život dobrovolně tento v tak mu dal dost při stal a rázem učedníkem páně nebyl jste ji nikdy jako vtělený učedníky kdy jsem jak na svatýho petr nebo za svatýho jidáše v už. Nisi takže se hle ale všichni lesem světím stál mu jsme si stal v tom mělo blahé ne na nás byla ale především v tom že jsem se přesvědčil o čem by svět v těžkostech jak jsem tím říct že jistý dál jsi takové ohlédli kam se. Zákon z ka. A všechna určitým s tím se ale je podobně jako sv jistě. Pokud vědom je a starat vnější. Tak to této zákonitosti dokonale zapadá a přestane když jsem nepodaří se do jiné zákonitosti. Ale že existuju jiné zase dál když jsem tam jasně přesvědčil. Když jsem bez mezer a beze zbytku opustil zákonitost člověka který se o sebe stát. Není li dokonale opustil starost postel dokonal. Tak to mělo za nás že jsem se bezezbytku ocitl na jiné úrovní kde jsem především. Nebyl viděn těmi est matku. Takže oni týrali třebas směle ke mně toho povolit byli z jedné stane prosit marně litanie věru vizte a jsem ta uprostřed ní. Ten si všichni oko látku o na mně koukali byto vámi tak tím vším že ano mně ne v ale jenom nám těsně se ho ten jste ten ležel třebas ztrát lišky krve jo a ne jsem tam tak nestálo a čekala jsem on se máme že stalo v to jsi byl v byl v tom co jsem nebyl živ tam i když se jich ne tímto způsobu. A ale co jiného mezi bloky se nesměla přecházet tam daném že na každé je za každou hodinu mistrem. jsem věděl že mohu přejít protože jsem byl toho mu tu jsem tam měl přecházel to když byli roky z jednoho od druhého byla vrata nos zase o ten tam nakonec nechal ruby na dvacet metrů a projít nepozorovaně nebylo možné protože co chvíli za tou kali strojem duši a někdo zastřelen si tam odvážil dobyl zvané pracovní vejít a jsem byl pozorován ven ze strany těch jedněch to v jednom dokud jsem vycházel. Že za že mi že jsem měl slíbeno že tam jsme li si že tam přijdu toho v od pout pozorně za okny tajně v než si zastření život nesou o na oné jsem nikdo nikdy nestal jsem bez patřit sv. jsem to dělal nesčetněkrát čili bych dneska jsem nebyl pro pro jsem nebyl li ten další život tak viděli. To mně připomíná tu situaci promiňte li se s tím nějak k tomu toho pátera víra když tam přišli třebas za ku. Ve por či nový nás a visím jak interní a on měl jiný úkol věnovat ježíši ku. A chodil mezi nimi věnoval ten žít na tom on měl od za ji neměl ale on měl u z z prostě viděli v duši ji ví. A on tomuto protože máme o tom protože ono lidsky narazil s tím tak jen na hlavičku že výtku a mezitím chodili týrat otec je a hledali ho aby u něho co budou brát li to je jedno a nikdo musí ji neviděl ani jednou nebyl přerušen ne od sebe v mu nepravé když dokončil všechny ty pacienti který tam měl na starosti takže pánové. Co si přeje. Najednou všichni viděli co by se kolem vyšší či byly pryč od říkaje věnoval nechal se od ti nechat jehova na omámení vám protože vykonal napřed především to co souvislost za ty boží ale je taky protože to souvislost než získal ty by jen co mohl dělat pán nemusel jsem třeba v kdyby se byl na cestě začal obávat. Malinko ano tak začal jsem se s mám vidět že tím bude to z toho mám zenu protože tu byl na svět tak to jsem měl na to mám strach. Ale co bylo to nejzázračnější pracovníci všímali toho stolu na toho že nadace. Že do tedy rozdělovat chleba k ale že jsem vám na den tak ne. A to z ve všech v tom žádali do vám vnější hře od vlivem chce se na jednadvacet kus než na cit o to co jsme dostali tak jsem to rozdělil potom ono neměl dávám tak tu o celkem stejné oni se hádali o život mu ale ten nejmenší tam lidský zbyl tak jsem byl na mně ale jsem nikdy nereptal protože jsem neměl na jako oni jsem. Do domu kde jsme žili také něho vědom dal tady jsem na ve mně neměla ne jsem neměl žízeň nechci přehání dali vypil vůbec nejde tak jsem taky nestal. ale to všechno bylo proto že jsem hledal řeší krásy boží a jsi a v tom jsem se nebo dostat se to se nás ne roste ne stejnou dělo on pro ty v z ve tak jsem stejnou měrou pro k li z mu takže to způsobilo že tam říkat taková rovnováha. Mezi láskou sobě lásku vyšším když kristus od jsem to je za zlé říkal v musel bych jako sama sebe vytěžit strašně těžké na protože ten bližní ovšem z vlastní názor tak to není nejlépe z spolužití s dětmi svými a z horký z manžel kouta že oni měli svůj vlastní názor na věci tam bylo těžko ji dobra. A teď je mějte říkám rád stejně jako sebe když si myslí kdysi myslíte že kalich tak. nezbylo nic jiného než když třebas manželka bývala li podle jiných principu než já. Než o toho na chvíli odejít a že to zneklidňovalo přiznal. Vyšší byli na číst že je to tak dělá vám ne že jsem preventivně ještě vydržela vše mělo hledisko vám jsem dělal a to tak ježíš někdo z víra mu ale jsem odešel na čí dovedeš jen o to jak jsem byl jak s tou bylo nastává. A začal jsem to dělal postele a neřekl proč oni jenom sedí válku. jsem tedy měl schopnost nebo vynese možnost vyučovat tedy ti slovem. Protože on pravidlo jsem tam byl. A my visí do toho by byla ona nebyla praštila ale byla by považovala tom případy za voda protože ona s dělali jista že způsob jakým jednání je správné. Jisto je že je základna které říkáme tělo. Živé tělo je nepostradatelným prostě ten je pořád jít na cestě k u kdy li tomu tak nebylo tak ježíš kristu byl nekázal vědě když vím život tím chtěl ukázat na to neříkal z těla pak se si tohoto těla neříkají než se člověk stal člověkem. Než se dostal vývojově do fáze že mohl na sebe vzít lidské tělo k tomu pánu a toho visí měl nesmírně záleží čili kdy měl všechno udělat proto chtělo aby mu bylo mu pomohl mnohostí ku na cestě k bohu děláno ochotně. Bez jak vy ve z od onomu dělá to co ono od v pořádku. Opravdu služka a všechnu to znamená pro tělo musí sloužit i za okolností kdy velice svatých kdy ten si vyžaduje daleko více než to že ho vůbec námahy neslo a musí tedy z vydržel výkyvy které. Dost těžko snášejí ale v každém případy musíš vždycky v takovém stavu ve s tím čemu hle mu. Aby ta v ní. A proto například to jeden z důvodů proč ježíš kristus dělal zázraky. Protože jestliže tělo slepého rušilo svou slepou s tím u toho dotyčného na cestě libo ku tak když hrozba je třeba s vědom své slepoty a nic víc ní. Tak udělala mnoho pro vlastní cestu bohu toho člověk zase nata neruší ano. A tak mnoho těch. Tam je nevyléčitelně nemoc on vyléčil hlavně proto aby tělo je neruší vím že jakmile bude tělo mu takže nemá smyslu abych tady na tom světě byl že to nechci vám dávat která vás všechny dělo učí jak jsem tady všechny vás je že mu vlivem toho jimi. Jste hodinu byli s tou rukou tak viz který se cítí že rušení na poli s ti je že jsem zvyklý takže mně neboli přestože objektivně volní. Ale když člověk kině nebo jinak rozumíte ale to pak a takže ona dejme tomu člověk který je bitvě straně a je za udělat vstoupit ho vůbec nevšímej že na němu ale je třebas těžce straně a oni věda a kdy ale nebojoval tak by rozhání krutě a s tím že ho bylo žilo mu a tak taky do božím onu. Tak to tělo dnem přestože ho všelicos musí být v tom čím dal výtku ale je to nesmírně ne tak jsem dělal musí stupňovat zaujatost. Mučili své cestě učí bohu abych ji překonal neví již s takže dejme tomu v bolí kolem no hle ne děl ku to věčné takže mu. z toho vším než jsem si pro shody hlady s tím prostředkem se dal tají přemohl li se soustředit na musili na ten žil pane o že za to koleno a když si o tom všimnou po pěti minutách u z na tak zjistím že vůbec nebo o ní. A tak dále to jsou moje ale ti že si uvědomuju že to ne my ale jež v nýbrž že tohle daleko vůči ježíš. Než neříkáme to jim medikamentózní neživá protože neví janem prostí než ba obvykle bývá neživou si v tom na s ku. To znamená všímá si následků v vším. O kterých ani ten kdo vedle složil neměl pád ona o jenom o to aby třebas pavel člověka bolesti hlavy ale ta odhalit dycky někdy jedinou příčinou takže v těle jinó to to nebo není zamontována pozoru. A kdežto to je ten způsob kterým se léčí aniž se za vždycky léčit ženo zaujetím se mu odstupem od tohle ne tak to nejsi doma lidské v že to je léčení nad tak že v čí postranním příčinu a tak je mu. Dejme tomu v proto jsem si z kladeno za od ale příčinu toho že jednu naší jsou mu. Je zajímavé že třebas manželka ho v šestileté manželství přišel na to že správně se mi to měl možnost slovy vysvětlit nebylo se ale museli ona roku padesát jedna z z za to že to správné. Ovšem ještě nedal z toho si to ode mně jsem to bylo málo vody čas. Tak tady četla ale spisy a potom poslední roky života ve že v. A říkala co jsem vám nebe a dosahu všem nezávislá od tam. To nezapadá do toho kontextu řeknu každý z vás máte dispozici filip. Kterého málo dost vás budila že si neví za co bůh našich menoval ale při vých dání máte filip dispozic kterého nebo učí zná. A to je nosní vším plus vaše představa ten vlastní křít v vložená vaše představa je tak dokonalým tím že jich všech na tam o ztrát a na které říkáme všech i ta vesmírová když prochází vší. Tak se před předělat naprosto mezi mnou a blahodárnou musí v lidském těle a jak jsem to dělal ježíš dechu. Tak vždycky na svém a snažit se o toho aby to bylo v a poměrně pomalé abych stačil ten dech sledovat aby neprošel nepozorovaně dech tím přít vím e takové někam do řek bych jaksi jsem nebyl v jedno asi si vědom toho co vám ta mu. Toho množství těla ku které prochází jím tím že se soustřeďuju na tom kříži. Kudy ten de procházku takže cítíme procházející jak to můžete tak snadno. Hod cítila normálně již těch budu nosem tak tu rosy domino znamená ten žité než u mě. Ale když to takle představu z mu po držen u zapřít mysli tak sil tu vinu znamená odhad mluvu tu ostrou částku tak tady stávat vytknu. A ta neškodná prochází do toho těla a působí potom další co jsem např vých sám málo vi. El nit a myslí přitom na to s tím jít. Tak zdarma jen tím okamžik od sedum krát ve hnutí. Je po veškeré znal a když například vím. například co není v tím vším žitý panen do od ale maje třikrát rychlejší než v tom ale prózy v tomto případě vážím těch kdo s měl oni říkají všechno pořádně promítat v z na naší učí od se o tom bo ano. A to jenom mu nedokonalým let. Dokonale že jsem bylo myslet na toho jak se do tam ano a. se za cesta tak jako tady na to přít tak si na ty chuťové pohárky taky na pokraji jazyka pak s že ne a tím tam třeba vám jiným druh daly ne nějaké ostré je ale ji tady ta nás způsobuje že. Dostanu do těla látku své všestranně nabyté nevědecky jane kterou pro na to tělo potřebuje pro správný chod mechanismu lidského těla ku. A usnadnění právě v tom bytí na mistře. Mění rasy že v na správnou dovrší když na sebe všechno tohleto jsem v jejím vlivem tohoto chvil tím že poučím toho to znamená přicházím do těla do řádu ku prostředku všech svět na anna pranicky před svět ramana ka. Takže když by to byla třebas dát kam méněcenná neví živ na kříž tak by to ano na nekonal v dalekosáhlým výsledek lepší než tatáž pravdu všechno dělat takže je to možná že v tom koncentráku kdy nestačil třebas malinko si třeba ani ne to ne ne tak velký zázrak že tento princip jsem ovládal aby se ten se jen tak jsem ho tak ho dal. Ale se ve těm s po tu jsem tam jež ne tak.