Karel Makoň: 84-10A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Není o tom že tady ten tok všeho od boha do stvořeného. Když si je pořád v. Jestli se vám to líci jakože to pořád by se tak jsem řekl celou pravdu nýbrž kdy jsem se od sto o potud do toho boha v uzavřený okruh ano kdyby tomu tak nebylo tak třebas toho člověka které jsem tam byla byl toho toto bez na tom vlaku by nebyl hoden toho aby motto byl vysvětlil na protože to vysvětlením vedlo k tomu aby byl nazpátek doveden toho ryby dokončilo tím toho emanaci tím by zářením tak by to nemělo smysl ale. Ono. To smysl proto že on nemá tím žita by se dostal do příbytku božího vědomě ano. A potom o tom ještě budu muset promine praně v podívejte jsme jestliže se tady pro čát u tohoto vtělení zem na svět vytvořila smrtelná duše tím že přijímala sílu ke svému životu z nesmrtelné duše rozumných. Tak tato síla kterou přímá a přijímala a bude přímá naše smrtelná duše je nesmrtelné podstaty ano čili není to žádná hříčka jestli tam existuje ta smrtelná duše. Tak si myslím u ještě o tom že žije z toho nesmrtelného i tam a žel a protože žije z toho nesmrtelného jsem ve duše i tam tak i nesmrtelnou šen nemůže pustit k vodě u že nelze je pokračovat ve vývoji jo jak jsem o tady poznávali. Je způsoben něčím jiným způsobeno tím že nemáme k dispozici všechny transformační schopnosti kdy totiž musíme umět transformovat sebe přes všecky úrovně bylo na úroveň k bohu. A jelikož tato duše ta nemá dispozici všechny to transformační možnosti ráno na straně dvojníka dispozici ano a jedna z transformací ale není to nejsou do další transformace které člověk od živém jsou ano. Takže ona nemůže se s tím tělem který tam vrátit bohu rozumíš k tomu to není možné ale sama jako taková existuje ale třebas se oni postarat. Nemůže se je nechat na holičkách se svým děje to je jiná věc z toho není záležitost těch lidí se kterými se stýkáme west lidské stránce nebo ve snu ty o tom nemohu nic závažného říct protože pořád se ztotožnilo nějakou představou o žid lidskou představu o životě a tady že se záporu ju s představou která není lidská životě jo ne to o životě nadlidská ano. A do této nad lidské představy o životě i na smrtelná duše tou silou k kterou vět tam držena při vědomí do vědomí tam viz za pod li by tomu životu odstraní koníka el tou silou se dostane ven za svět dostane svátek to se nemůže ztratit ano a pak si dal se za smrtelná duše je v jste na holičkách a a nebude mít žádný náboj nad tak přestane žít přestane mít představy jim ano nebudem pro náboj ne. Tak padne ovšem ne za síla nezval ve za s se vrátí nesmíš se že na této musím říct jinak en geneticky do věk janem jo teďka podivili se člověk je takovým článkem ve vývoji. Který na sebe vzal všechny transformační možnosti jak je vůbec ve smylu existuju pokud víme el moc zažil zrak ještě jiné ale na tom nezáleží protože my potřel lety trans načisto prosí který nás vedou k ten ke spojení s bohem ano. A když jsme když jsem jednou člověkem tak tyto transformační schopnosti po smrt je nemám ano atd nerozhodující. To nevadí na tom ten trnem nevím na tom nic děla kde po smrti žiju dál. V těch představách které jsem měl o tomto životě ano tady musím postupně opouštět. Mně všem prvý tam všichni u mi z onoho že odtamtud se se převtěluje to s tím jsem shodovala možná že mají pravdu v ale se svým shodu protože. Je to pravda pro bylo dovoleno oka jeho dva když ta nesmrtelná složka. Musí se vrátit k bohu dne a tam se od převtělovat to prostě u boha je no to nevadí. Zkrátka na nenese to pověděl ale el nemají ty duše bys pod sic všechnu transformaci či nemohou se transformovat na uvědomění si boha to není možné pro dostávají pomoc hora protože se jsou dítky nesmrtelného boha i tam ne a tak se nemůže proto ještě jen všímat pánbůh jenom tady nás nýbrž také musel všímat ji. Tam mají li ta duše smrtelná není něčím co by bylo odděleně od boha ve vesmíru nýbrž to je mi ji z něho by ten by do výše nás součást ka a to se nemůže ztratit ne ta se musí do něho se dostat nedostal takže dělat rase dělá všechno proto se na svaté do něho dostal. Této doby do vědomí které tam člověk vědomí tělesnosti kte nad řek pro vědomí tělesnosti. Tak nevím co z toho potom zbyde ovšem mám tady zkušenost jistou manželkou. Že ona se dovede zbavit pocit tělesnosti prosím do se tady zase tělesnosti a přitom citem pocítil zlosti může také ještě nazpátek vzít na sebe když si sám za blázna být od se tělesnosti víš co z tam jenom pro je čistou duší jedno říkam nesmrtelnou duší a prosím toto v a která se nemůže vrátit k bohu nedala tou podstatou ve smrt. Janu kterou v sobě tou silou u rostou si nebude mít. Ona pořád lidskou představu o tom pochodu jako každý z vás lidskou cestou o tom pochodu bohu to je neříkám nesprávná představa ale el po určité době to. Nesprávné začat je pro ty je správné tak je to správné do potom si s a tam ty otázky do proto řeknu detailně nakonec ano proč a ne podívejte se vám tady neřek dal ten případ buňky ženo která a tady byla mezi je toto do vět vtělená ne jako mají umřelo protože ji nepřáli náboženský život ne ona se potom objevila před zrakem matky ve snu. A vyčítal nají když trvat vyvolala aby se vrátila všech nemůže dojde dovolili nábožensky se vyžít ne tak přes paní brtnovou každý do tam jest je možno dáti stát řekne. Ale jsem říkal že je možné když dobrou přát a. Tak by to všechno je pro tak že vás ses narodila znovu a oni poznali tu julinku dneska jsem linka který jsem na vím ka když ji poznali tu byl vím ku aby ona poznala zraky všech no o to o tom příklady dělení zažívala těl doktora přibyla poznával novou silo nazvala dobrý den pane do tohle o oni před dejme žil mého ale oni z toho tentokrát mi čemu vinni brali na smysl že i po pravil ne. Takže ona nemohla znát z ve řeči rodičů nebo dost bez podoby měla že to nešlo na znal z minulého vtělení. Oni tu představu toho dítěte s celým tím obsahem toho vtělení při na kali. Toto je síla lidské představivosti měli jasnou před tou o julince jo. A tím vytvořili prostředí k kterým se ta představa přitahuje toto dělají zásadně třebas bretani jsem se o tom přesvědčil tím že že dítě. Tak na on co mu říkají tam byli o rád li na po si říkali to se zase na čekáme než do znovu přivoláváme to jsou katolíci takhle myslící no a při voláni ho ano. Oni si mysíš se vtělilo pro dítě těla se představa o tom o dítě ne jo do nového žid upozorňuju vás na to ale že to není to tě. Jenom představa abych moh ti nazad pro že toto dítě kdyby se nestalo tak fiore u toho u tohoto mění nechávat své passim typ v tom výhodné pro ne. Ale pro nás pro výhodné není to. To jenom představa to není náš život pokračovat našeho života. jsem se potom předčil ne o jsem se nemá fiore přesvědčit. Protože jsem se během tohoto vtělení dostal k novým a novým představám různý životů rozumíš domu které předem před tím než se ke mně dostali vůbec nenáleželo roli vůbec uměl nebylo vůbec se neměl představy tak živé že třebas představám mohamedánské jeho mystika. Se domě v těla tak dokonale že když potřebuju koná tak ho nemusím otevřít ho mysticky ovládá rozumíš vlivem této představy u toho mystika nějak z desátýho z poletí ano. A takže bych moudří že se mým byl. Neřkuli možná že bych ještě moc k tomu přidat že v tom prvním snů kdyby byli představení proti při takzvaném ne život když tomu věří domino život ty ne představit no tak jsem dokonce z na tom men no a kritika přešlo z hoch mana provést to pro pět tak jsem v tom me na tam našel. Jo. A je to překladatel takže si upoma toho že ho mám o do toho moje vtělení není to pravda. Ale je zajímavý že jej jako tam ty pacienty z tíha li zdrcující představit oni vtělení stíhají samé pozitivní představy a podle potřeby se dostaví protože dostalo za potřeba učedníka páně to jsi nikdy du při něm z panny to mi promiň jsem nebyl o pro jsem nebyl jsem ale začal být rozumíš nebo řekla jsem ši dělal by na konce. A dostavil se duch aurobinda ghos se ne že by viděl nějakého ducha ale smysl jeho učením mně rozumíš se dostavil byl mění dispozici znamená on se do svým způsobem vtělil ne jsem při normy do host taky mně promiň. Potřebuji být že by bylo prostá ale. Je to hezké být na by do ghosem protože tak bys ale je takový že jsem se nejsem o pro zastávám tady jenom pozici posly z ka. si uvědomuju tele ten svět a si uvědomuju jejich svět rozumíš takže mohu udělat prostředníka. Vy si si uvědomuje nám tehdy když to pustím samovolně. Bodě. Když se toho nevšímám když prostě pomocí toho působí v něm jenom působil nevím nedávám šlo kdybych začal by je na vás ty si příval by do ghosem nebo znaky učedníkem panně tak bychom nenašel ani teď po těch zkušenosti by ho neměl v ale že oni nestojím a když to potřebuju tak o mám tak pro toho mám že oni nestojím žádnou bohu o pro v když jdeš k bohu tak vše ostaní bude při dalo by toto potřebujete cestě vědět rozumíš tomu. Čili jak něco řeknu. Mít od začátku veškerého stvoření a před jeho začátkem jak vykázat vypadat. Máme všecko dispozici jenomže se to ne vtělilo všechno do nás hned když jsme vyšli od boha a. Tak jsme neměli spoj si tu bohatost možností které máme dneska. Kam člověk el takovou škálu možností že pomocí nich jen možnost se dostat daleko rychleji k bohu než na při do třebas někdo před dvěma svatý světy nebo ještě mi říci to indové říkají každý avatara musí přes něco nového aby usnadnil cestu. A tento avatar se cestu tím že ukázal cestu za jeden život. Nezávisle život ve veliké usnadnění život byl z cesty oproti indům ne no a způsobeno tím že ježíš ukazoval že on žil žije na kterékoliv úrovni kromě na této úrovni na budu opakovat co jsem vám říkal. Proč my žijeme jenom na této úrovni vědomě nejsme vědomí při vtěluje me k tomuto světu proč proč se s ním začínáme o čáku svého života ztotožňovat. Začínáme že ho vlastnit to je moje vidění moje cítění moje smyslová dost bude rozumové zpracování. A tímhletím způsobem se za do bujet te. Zastavil protože za kus vět nese v tomto světě a že vidění tohoto světa. Dejme tomu když se tady na rodina co si na tomto světě el tak ještě nežiju od tolik v tomto světě protože si do dokonale nepřivlastnil a. A tím se stává že žiju ještě v jiném světě než tomhletom mám vědomí jiného světa jiné úrovně krásy el u těch svých mnou šel dobře všímám prosim u koho z vás by se dalo zařídit že bych si od ve třeba zemřevší babičce a ne aby se smí vedl za ručičku a si to za píšu a ráno při vyzpovídal z toho odloučen a ono je to stejné jak jsem si to za psát. On to taky zažíval o to s tu co tomu říkáš když ono je schopno žijí tam vědomě v jiném světě kde se ty nejsi schopen tak by vědomě žít rozumíš jsem se ho nad u zhora ne ale. Vizte na to že z z ona nejste schopni. A takhle my užijeme ovšem bez při jen našeho vědomí do toho. od věků na všech úrovních i na s tou úrovní v příbytku božím žijeme od věků. Tím než něco nastalo na tomto světě mi uši jsme mele svých jsme my jsme nastaly v tomto smyslu našli tu vnitřní individualita jest a jest u boha. Ovšem myslí nespojené svoje vědomí své vědomí spojené s tímto světem s tím si znemožňujeme z přístup k vědomí naší nesmrtelné podstaty nebo naší individuality nesmrtelné. Jediná pravá individualita kterou máme se neztratí z toho nesleví při to bych to všechno zaplet tak je totiž chápali ježíš kristus. mu nemůžou od silně mysli žen nemluvil spad. On to mluvil způsobem takovým citové nesrozumitelné zdánlivě ale když to na to vezmeme učedníka pány který byl osvícen duchem svatým a mám možnost silou k tomu přizvat že. Ad tak to chápu se ras před které takhle že člověk může postupně rosy pro svoje vědomí to může. Anebo může hledat království boží což je lepší. A odtamtud potom mu všechno ostatní co je zapotřebí bude přidáno nějaký vědomí o jiných úrovních vědomí do úrovni jakékoliv vinni vědomí o bohu vědomí jenom na určité úrovni na příklad se stýkám třebas manželkou ve tak vědomí o nějaké úrovni a bylo by toho velice chybné počínání kdyby to nevyvíjelo vědělo z mého poznání boha. Byto vidělo z touhy setkat se s manželkou tak tu není nemám do se z nás se k zas k když měl se s ním setkám anebo na úrovni ze s po dáte strašně chabé. Tak když to takle se tam setkám takovým způsobem že to užitečné pro i pro i pro ten můj výklad který jater dělám ano a jestliže potom do po narození ztrát tím el postupně vědomí u úrovní různých které nejsou tímto světem to není špatného správné protože to musim jsou si na tuto úroveň tak aby z moh odstartovat a musím tady pevný základ ano to vám pořád říkám. Čili není chyba že si neuvědomil žádnou jinou úroveň ani pána boha protože ho. Je to možnost cesta k toť přináší možnost za to z jestliže ovšem se mnou lékaři provedli tu věc že zbavili je kolem ty mluvit ti na vás jem že ztotožňování se s tímto světem tak tato mezera způsobila že se do něco jiného nešlo při se ze mně nešlo. Něco co je za tím viděním tohoto světa. Se protože v úklid mně když se na tom těkat budete chtěl od mámy těmi řekla co nesprávné ne. To nemilost z vědomí tohoto světa jsem to nepotřeboval před si pro život o tomto životě na potřebovat. jsem to potřeba svými důvodů iracionálních nerozumných kdo nepocházelo z mého rozumu proč je náš je toho když něco radila tak jsem si rozeznal co je správné nad se nesprávné. A držel se jenom rady která byla správná pane která byla nesprávná byla nesprávná relativně aby na správná relativně pro tu dobu se to hodilo. Ta individualita nesmrtelná zná cest ty k vědomému propojení s ano a tak jsem byl veden k tomu vědomému propojením velice prudce. Že byl do sedmnácti se to dokončilo ne z nás je se přes tu individualitu vnitřním uvědomil. Ty tady li je vidět že když člověk ztratí svou vlastní vůli. A na a ne všech ve školu svou vůli svou vůli k tomu a to je tak se nám nevadí aby plnil vůli která není jeho a. Aby dělal třebas to co je správné své naříkat třeba tak je to jedna z cest která vede prudce k poznání nesmrtelné podstaty člověka čili toho příbytku božího ano. Že se tady je otázka ven před čili my kdyby semene vědy že začlo not jež odtud dokud posledního již nesplatíš el tak jaká by to bylo stoly o kdyby tomu tak nebylo by visící nosil muselo odbýt v to co spáchal tady ne. Ale vezmi si na druhé straně je to napřed dostane vedle sebe by byl z výkladu. Za lid tu zkušenost jsem z tvých byla na jejich pacientu že ona tím že odvedla jejich těžkosti z podvědomí byl strašil odkud je to ztratil one do vědomí. Je zbavila těžkosti ano. Například do toho pocitu třebas z výšek žil špatných nepociťuje zbavila ne on o rodin viz nějak dotoho právu o teďka o to stačilo celý život na nestraní víčky. Ono zbavila jenom tím že to převedla z toho podvědomí v ten. Do vědomí a tam ten se ze s tím vypořádal snadno protože věděl na čem mně jsem se předtím. Stal obětí na pád z nějaké střev jiné a teď mně to straší nechává ho přitom nechává ho při tom že to byli jeho schází si život ne a toho vědní již ti dokonce mnoho životu kloubí provádí jo no no a nechávají při tam a není spokojena dříve jet dokud posledním tím tou těžkostí neprovede byť ještě nám tam něco zbývá ještě nenáleží vtělení ještě šli na žít dělení ne v představy teď se. Sdružují a jinou jednak druhé a to znamená. Z noha před z z noha životů z různých vidí druzích lidí se sdružují představy svou podobností. Takže vytvoří takový jak tomu říkám malým konglomerát který potom na příhodné místě nebo honza ve příhodném se o to nestojí člověka před a ne o tom věz jím am mlátí s ním a on si ten člověk dokonce mocí fiore. Přijde k tomu názoru že to jeho minulý život nebude o minulé životy. To všechno je chybné pochopitelně a to z toho důvodu jednoduchého protože to není nabaleno. Nadto nadto člověk vším jsem jak toto prodělat. Nebo nějakého jiného tam ano tam je kdo před oslu nás květy byl u fiore a odnaučil se kouření. Je neměl těžkosti z výškou nějakou s pádem že jsem za o to o nespavosti neměl ty těžkosti. Kde byl měl těžkosti nespavosti tak šestou nespavosti za tím neměl. Ale on se zbavil vážky ku dát z ky že ano a vznikl v něm prostor pro novou váš on byl na takové duševní úrovni že bez nějaké takové vášnivost tím nemohl existovat ano. Jako ho jednat jak se wabi jedné tak tam bylo místo jenom pro další těžkost rozumíš. A na tom říkám těžkost pro jsou tu protože ten obecnější pojem. A tak jednak těžko za druhou přepadlo tam když ona tam atd klíčí radí jak bylo znázorněno to se s kód tuto před to co z toho zažila vyd. No to nebyla vůbec ona. Jest do váhání přes tady mi to známe tady z tohoto života kdyby to z nás toto života ale to vzniká i tady to zdržování přestat. Jen jsem si přestal třebas ve náš když ne nemůžeš ho najít. si představu s tím kdys co měl posledně do při tu představu spojí si ho měl posledně anebo snadno nepřemýšleli kde ho hledat kdyby kdesi ho měl naposled. Z to z hlavy pust to z hlavy a v chvíli dobude li vědět. A tadyhle to taky tam o opustil slabikou není k a věděla jsem ještě z jiné. tedy jsem to zase von rodu nebo usuzuju z vlastní zkušeností postil jsem z hlavy přírodní vědy ní. Patnácti letech a to již do sedmnácti let a hned před padla jiná představa. Že musím sloužit nesmrtelné podstatě ne v tom mně drželo do představa si je let. Dobro relativně správné jako do relativně straní jsem tedy žil přírodních věd to bylo relativně správné a něčeho se člověk musí držet měl by se proti zdržet nesprávný život někam tedy kam směřuje. Do boje s to než pak je volil to je ho a ty jsem volil stany mně dobře sloužit bohu ne z to byla relativně raného pravda jsem přestal si dětech v tom od se tak u dověděl že to nestačí sloužit po že nestačí mu chtít patřit protože je toho s tím způsobem. F. Co ani se nevůle bohu může pro těžké pochopit ale do pochopili všichni co tady jste vy dva roku sedmdesátého třetího se tehdy v kalech pokoušeli o jednu věc. Aby se dostali do vědomí o bohu ano. A tak jsem nakonec zkoušel toho že byste řekli jsem ho kupí odevzdáváme el pane bože tady mně k dispozici jo takle a on to taky nešlo. jsem mířil ovšem za měl věky další o bodu a ten spočíval v tom že se bohu nepředpisuje tady máš vůbec kde se mu vůbec by byl předepisuje a to je ta vyšší věc. Kterou jsem zažil jsem vůbec nepře spisoval pán dobu co dělat jak taky jinou země o něm žádnou stalo takže v sedmnácti letech kdy jsem opustil konečně touhu po přírodní věda totiž toho byt přivede jsem s lépe řečeno. Popřej věda ne na vidím že stačily vědám hody daleko lépe než tehdy když jsem vázáno rozumem. A el tak jsem potom byl schopen z své dotknout něčeho vyššího. A to proto jsem si nic nepřál nic z tohoto samo jsem to z do z včel tím že se něčeho vzdal jenom se chce dávat něčeho. Všechno do toho investoval ale umět se toho znáte vzatých že tedy k ve zaplacenou pravdu. Všechno investoval přestože do toho chci vzdát nakonec u. Je to by udělat z toho nebo by pro vás to všechno co z toho je propadá a neslevit ale pak u od toho odstoupit bez lítosti bez obracení se vůči své k sobě jakmile jsem opustil sebe při do vědce tak jsem stál před tváří boží bych tak řekl jo. Jsem od vás neviděl ale to z doby co jsem pociťovat tak to je recept tohleto a je toho jenom záležitost představy jsem naštěstí neměl žádnou představu jinou nikdy než být při do věcem a to jsem říkalo pannou boha se říkalo od těchto světských věci že ano. To mně zachránilo že jsem nemusel odbourávat představu o bohu. Ježto vy musíte. Odbourat představu o bohu kdy máte lidskou představu o bohu a tam mám znemožňuje abyste měli k poznání které jsem nabyl proč jsem neb polidštil. To poznání které boha lidskou představu jsem to neb polidštil jsem prostě o to nestál jsem tomu byl do tažen tím co jsem dělal vyhověl jsem vůli která nebyla moje je to stačí jeho vůli která není moje dejme tomu když teďka třeba mám tam dávnou čakra katar man dvě tři neděle tam mám taky jak to dělal jako. Ne nějakou služ ku mnou pak mu. Oni jako si myslí ti ti moji příbuzní že jím tím chci posloužit. No a není to nebudu viklat to není pravda naň tím posloužit neví jiným míním tím vel sám sebe se vzdávat protože dneska. Jsem při letech a potřebuju nějaké čas pro něco co tady ještě udělat. A vy se toho vzdávám vzdávám toho co jemně nejmilejší nebo co je pro se mi zdá být nejdůležitější. A to je vzdávání se sama sebe a to je to co přitom zamýšlí udělat protože nic z přímočaře by k bohu nevedl než tohleto zapři sama sebe se přitom musím zapírat. Je tam jenom o ten sebezápor o nic víc ovšem kdyby to byl jenom sebezápor a to dopadne jak chce to ne tam ze sebe za pro pro vada účelově musím mu vší těm dětem své stavět tak jak sestavit to otec nebo matka ne a ještě ale ale. Tak je el prostě ten tam do řad ta musí země je víc než matku ne protože přejdu ale proto se o a těla jinak než kam matka než otec které pro dítě vlastní nevlastním ani je ani tu situaci ve které se nacházíme jenom toužím po ho sebevzdání jako o prost se. Ku který se kráčí bohu ano tak to je konec je potom k tomu bodu z. Dejme tomu že musí čelit zapojí do posledního že všechno od dotud svého mi bylo tu dokud vzata. To znamená kdo se nějak převtělovat ne prožil do po toto je zaplatí ženo ale je tomu jinak ježíš kristus myslel na všechno přitom jak vykládat a jedná. Jednou se stalo že přišel člověku od narození ochrnutému a řekl mu čisté jasná za přítomnosti farizeů u toho dělat záměrně aby tam byli učenci a budeš tím. Odpouštějí se ti hříchy a ten člověk si to vůbec nepřál o ó pane žádal ve z toho patrno ne tam on o jež čisté nastat odpustil ale ty farizeové řekli ale jenom. To jsem dnes shoduje našim to řeknu do toho boha je naším pojetím karmy. Kdybych s mu byl odpustil hříchy a tak taky přestala být pravý neboť to je jeho karma pro si od náš něco z minulých těle ne jinde řekl že to není takhle. Když tam byl někdo slepí od narození ne oni se ho kali je do karma a jeho minulý vtělení ale je to karma jeho rodičů. On říkal ani toho ani toho nýbrž aby se ukázala sláva boží. Ale teď v tomto případě tak vně na mně z pořád na myslíte si ty věci se dostanou tak ale na pokraje výkladu že jestliže teď ten ježíš kristus říká na abyste si nemysleli že já. Dělám menší zázrak tím všeho o on hříchů neříkal nic jiného na co oni se fakticky stali na něm na povede nadto si to karma nebo není to neodpověděl ale aby neviděli že větší zázrak to co jsem udělal protože je to než udělám bravurně pravím tobě s tak a oči od a on chodil jo. Ale pak si to muselo v hlavě rozložit na dvě stránky. Oněm odnaučovat karmy totiž zásadně celý tři roky se nesnažilo oni si na li se odnaučit karmě a převtělování. Dělal soustavně že všechno stavěl na hlavu kamkoliv přišel odpustil převrátil to naruby všecko ano. Prosím tady u člověka je od doby se vám nechci aby do odpověděla byl otázku kladu čistě tato lidsky přes nic ne řečnictví. Ale. Bylo mu on on tou posloužil si všecko ten který byl ochrnutí. Když mu již kristu odpustil hříchy k němu slovu žil. Nic jiného sloužil v po že byl pořádku od tak karma tady pořád byla jak se jak jak my říkáme že ne ne syna sloužil a přece to bylo puštěním a pomoc toho se dostal do království božího neboť jedině hříchy stojí mezi námi a bohem nic jiného tam nestojí čemu živ velice el široce pojaté ano. Jako ten a ten svých konkrétní než hřích jako takové je ti jasno že otázka a to musí kladl i špatně klamná a když se ptáš jakým způsobem jak toho jak to zaplatit to není v mezích lidského rozumu aby pochopil jak se to zaplatit jak ti ještě jeden příklad. Uvedu ano ramakrišna. Udává o takovou ba chóru kůže taktem dotyční šel k nějakýmu zasvěcenci zeptat jo a potkal se v z joginem který jsou ptal li mu říkal s když tam kolik vtělení ještě. Ale ještě k těm kolik dělení vše nazpátek taneční se radoval dne a okamžitě se ocitl ve spojení s bohem ano pro tu radost v taky za placení přátelé ta radost. To to být pořád nemůžete pochopit že se nemusí platit jak jsem se to je že se musíte jít dál tak tu jsem si kopat někde to není zapotřebí. Stačí prostě zapomenout na sebe ani všechno od vás ano. To není vůbec jsem kde se mi těžkých kdyby to dost na mi to to na to provedl o sodo podle li se to snadné to není snadné nejtěžší věc na světě pamatujte si to. Zapři sama sebe k nejtěžší věc na světě a tím se všechno zaplatí jo těžko o moc k tomu něco přidat protože vím že tomu tak neděle jsem si myslel. Od dokud sice dokud jdeme do dokonce tak těch první devět let svýho života v jsem šel přímou cestou bohu že jsem se sám sebe vzdávat. Není to pravda konce se tohle stal z mat ho oka lámat oni nosem vzdal jsem do svatej ve svých očích rozumíš a z toho nestál tak jsem se musel ocitnout z koncentráku by to na tu vodu a ocitl abych se ho vzdal. A když jsem z toho potupy způsobem zdál obdobně jako když kristus na kříži tak. Teprve potom jsem se stal učedníkem panně teprve tu vše díkem a ne a ty bys ten učedník jem pak pro od při vůči těm páně neříká jsem byl učedníkem panně někdy nebyl teď jsem se jich tato to by bylo jasně ukázal že teď jsem se v tom okamžiku ztratím či a roku padesáti na jsem se stal dvanáctina osobně mistrem v budu mít čas je ze světa jsem byl do toho převtělení tady. Prozradil pro indické v ten komentáři doma a je zajímavý že indové dodneška někteří ji věží jak je to s tím převtělování tak jak to řík. A a ne jak to učili proč to učí tak lidem protože oni tím zachránili jsou spojit ku tu oni prostě pro při za relativní pravdou oni výše absurdní do ve je nesrozumitelná pro kohokoliv i pro ze jsem se. A proto lidu předkládají nauku převtělování ho prastará jako lidstvo. Ne ne že měli jenom indové boha sví z celého orientu hře. El prosimvás nejsem proti převtělování jako takovém. I představy se převtěluje od ty představy se převtělovat ne ale přestali se předčil. Nepravé se nepotřebuje převtělovat co je věčné. Ale potřebuje během toho vývoje do kterého se my si ho. Na sebe brát různé představy a musí mít k tomu dispozici nějaký organismus nějaký dokonce a potom ho vždycky působící na na smrt ale jedna a dvě který by mu k tomu dopomohl ano a to taky má. A čili prosím myslí si dále že převtělování ovšem upozorněn že na toho. Že v tom je veliké nebezpečí po že musíš přijít v tu chvíli k názoru že sem budeš muset ještě mockrát převtělí aspoň kolik listí na stromě. A to je veliká chyba veliká chyba mínění podráždění nohou a to mám za zlé indům tedy. On se tam mohu dovolit taková tak se ta ni do sto může dovolit protože jsem z toho rase těží mně se to nějak jinak že tu kultu zachovali bez toho školení jakoby tady děláme ale v. Kodifikovat je něco co by nemělo být kodifikován u. Dělají tutéž jako křesťanská církev když kolik vykonala víru boha a přesně dr. Do určitých hranicí jít za u me zel dogmatizovat ve dvanácté třináct ten století uděl a proto hyne a to zrodu rovnou takovou kolik viklat se pokouší dělat naše věda. Von jsem byl do nás to byl ran dostat dost zrodit kodifikovat zákony přírodní ano příklad to jsou na ve které je absolutně působit na této úrovni a jsem se ještě musel učit do svých praví se že o tom po se nedělitelná částka by to byl řek dělat tak jsem propadl z tvých neměl nebo z myslit že ano. A to jsem musel říkat nového dopraven neni ale to by nebylo pohlavní tím se věda proviňuje. Vás tam jiné a s možná lid co vy tady na riziko protože na protože si to nemohlo jsem p. Způsobit aby zahynul celé lidstvo ale nadto může způsobit. Jestliže od ale je věda o bych si kuje rozum na s krutá orat na posuzovat tele všech věcí. A za ním nic není. Tak prosím kopeme svých všichni mu do hrobu a padneme na bez milostem své z božího. Když tří něho nezasluhujeme je totiž to taky taková k odliv říkat né. si nejvíc vážím to na tom nového způsobu přístupu k věci již a pro mne pak cele ty tomto spisu píše. Největší bezpráví na vědět sedí těla tím že zkušenosti osoby v ní. Se od čeho za mně cenné oproti zkušenostem tak zvaným objektivním přírodě na pozorovaný protože člověk se vzdálil přírodě nepovažuje sebe za součást přírody a její nedílnou součástí to co se od se v něm děje stejně skutečné jako v přírodě a jenom když se k obojímu přihlédneme li tak se dostaneme někam dál zatím jsem to dal nepřekládal když ne předpisovat že dál nemohu. Říci co si podali vodil ale komentáři stoly odění aspoň já. Aby oděn tam tohleto jestliže věda neskončil s tímto panství rozumu. Tak po si být celou naši civilizaci a my to vidíme dneska mu citový válek jedině věci dopomohli do od stávat to o takle vést nikdo jiný než věci to byli lékaři nebo o věci všichni pomáhal. Bez nikdy nedovíme by se to nepořídil. vím co nás páchali lékaři v koncentračním táboře s těmi se li s těmi i mně se mi všichni na pomáhal a nad si o to to je o dobrovolné ale všichni po k tomu hitlerovy musel je to ten ví. I ten si zařídil ocet nějaký na si najde v když že tomu tak je tak nás o totiž nikdy být tato si na to poprvně myslel asi pokud mám paměť slouží a. Akragantu v nebylo zdraví říkat technickou tu založení protože viseli kdyby byli jako v v rukou člověka toku dítěte. No a si říci i kdyby člověk rozšířil svoje vědomí. Nepovažoval rozum za konečného s krutá prodat zad o ještě o svou se všech věcí. Aby se mohlo stát ale ještě by se stalo že by někdo jiný se stal jsou jsem ty vjemy od již jež rozum a ten by nedovolil brát ku do ruky. Zaručeně ne. Teďka překlad z tělo výšku prosit pod z též tu minou co s nějakou přinesl odněkud joga dvou světu něco měl za ne ne to jsem měl přeloženou nohu a to bylo bylo lidská se zase vím že opravdu líbí a z rozkoší překládám dostaneš taky do ruky všichni nestanete. Tam se právě mluví od tomhletom se jak ten člověk musí dál jakými prostředky jakými cestami a že to nejsou cesty rozumové ani pouhého citu cesty pole citu taky li jsem cesta tak tím nějak a je ano no. Kdyby se v jestliže indové mluví na koho konkrétních životech kterými musíme projít ne. Tak je to proto že oni. Se nesnaží znovu člověka z toho čemu říkám přivlastňování. Indický člověk může jít kdo o bohu pro sebe a pro jiný ho tam nekráčí než pro sebe. Toto jež co chtěl vydělat učedníci pád tedy to pěkně zato el. Tohle ta nikdo z těch učedníků možná na toho na to nevím nešel zatím ježíšem proto aby pro někoho hledat spásu nýbrž na ve na svoji vlastní spásu ano a jestliže takhle člověk přistupuje a takhle přistupuje věcí celá je tak samozřejmě el to je. Cesta povýší na poloviční cest poloviční cesta se tak si ky do prostředka z to jsem se jedná ti že by to byla cesta konečná že by to byl nějaký konečnou úspěch nebo že by do kost od opraven spáse nejlépe tomuto rozum mi prosim dobře mi že jsem to by tuto vás na nevede tomu rozumí zen buddhisti. Říkají proto indové nazývají pravost vás v on není pro vás a s tekla nás z vás vůbec nejsou spasení tím dost se že pro semen jista as. Ne jako člověk který se cítí odděleným od ostatních lidí není možno se vodit ostatních lidí jak ježíš kristus učil ty učedníky začátku hned aby se neoddělovali od těžkostí svých bližních. Aby a koho považuji za spaseného komu pomohly když někoho kdo do pomáhal někomu toho ožil dost pas cenného ne do se do pořádně modlil nebe nebo do pořádně toužil být na pospas ten kdo sebezapíral berte toto prosimvás na vědomí že ježíš kristus byl u datem.