Karel Makoň: 84-10B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A v co jsem vědom si vězte vtělování z toho důvodu že ten kdo se stech vtělil narodil rozvinul svůj život začal ho vlastnit se vším všudy i s se a odnaučit k tomu bohu vlastnění tohoto života všeho svého napřed svého a potom vlastnění sama sebe stačí toto dvojí se odnaučit. Ten nejvyšší sebezápor jak je možným a pak není třeba vodit na převtělování protože člověk překonalo tento pojem je potom převtělování není. Ale jsou přestali které se převtělují to jsou na míním představy přátel které napadají toho kde jednou budu. Nedej chytla ten se ti toho sedíme všechno je někdo věc že to vám řeknu to byl takovým lidé třebas kroměříž že ty lékaři toho se chyb je každá myšlenka špatná. A mně se chytali zase myšlenky pozitivní třeba. Jednak tato chyb na z toho důvodu jsem se zřekl sama sebe s to řekl je když zpočátku lidem lékařů u tohoto života ne. A potom u toho u toho přírodního vědce atakdále potom života znovu tat tak prosimvás toto způsobil to sebezáporu způsobil že jsem nepotřebuju převtělovat že nepotřebuje to chtěli že nevěřit protože by to bylo pro dokonce obtížné na to věřit z toho důvodu že když to považuju za a na mínění že za prostě ty představy jako ne svoje tak z nich nedělám nové vlastní. Ví. ne přibírat vlastnictví které nemám vlastnictvím nové si který správná cesta práce ale odejít z veškerého vlastnění. si přivlastnit to jsem prodělal věci vlastně miluj nějakých do nějakýho toto v a chyba chyby která se deska dnes nebo do víru nikdy jsem jím nebyl ale ten mají se na sebe vzala. Jo. A proto jsem potom za ještě potom novou jiný balík na sebe a taky jsem jím nebyl. Tak proto jsem pro to mohu také o spatra mluvit o tom že neexistuje převtělování ne viz do prostě ne v. nemohu přímou za správnou myšlenku že bych měl k tomu četné mu vlastnictví které tady mám přidat další vlastnění milují životní. Nosem naopak musím říkat. musím být z oblasti přivlastňování a jediná správná cesta když si napřed učil aby ztratili učedníky učil aby ztratili své z nená svou rodinu a ne a o to aby ztratili sebe tele taje za cesta a jiná neni. Abych ale všem tohleto indové neučí tak musí učit převtělování sebezápor kdo miluje obrovský rád a. Jenomže nemá tento on z rychlé cest. Je krátké dával to um z touha cesty ano. Ten člověk znovu přivlastní toto vy nemusel svým přivlastňovat znovu o znovu no a prožívala je kolik životů sled. Představy co tu věc se s kým vlastní toho zatěžuje ku otázka s a když se člověk z nás jeho života. O všech přestat do předcházet svých vtělení jen o všem co všechno co by mohl si přivlastnit přes čeho zdá a. Tak jemu cesta otevřena bohu tak zní otázka musí v a ten poslední a ne z nemá tedy odevzdat jemu z toto na bohu není protože jsem měl dojem a v době než jsem doby dokonce dost do tábora jsem se všeho vzdal proč na to ve vnitřní modlitbě udělala dávno když například bych jo. Lidskou cestou nějakou koncentrací ty křesťanskou mystikou vnitřní od atd kdy se vzdal sama sebe tak je to provedl mnoho nabrat toho na vnitřní úrovni není toho praktikováno. Neb obraz jsem celý tento život sebou jsem toho jsem se o na jsem o jenom obešel. Tento život se nesmí obcházet to jsme viděli ze života na křesťanských svatých co co museli vytrpět skrytou ne neznali to muset trpět. A tak jsem se moc trpět toho důvodu že jsem si myslel že toto stačí vnitřně to co ještě nestačí. Do taky uskutečnění vnější a proto ježíš kristus. Kázal na svých učednících jemu oni museli jste si dycky pocítit opuštěno od od co od dal od svého spasitele žen. Všechno to nebezpečí života na tak dále všechno svoji slabost nebo nicotnost sebelásku oni si to neuvědomovali že se mají tak rady k když se přitom předtím následovali vše krista ve všem poslouchali do děly zázraky i který dařilo za zraky o tom nepochybujte stejnou měrou jako ty ostatní tomuto no nad to byla prostřední fáze vývojová to nebyla konečná a jako třebas z prošel a v tom pže sebe. Měli opustit. A i ve vnějším život a to udělaly. No takže potom dejme tomu se stalo že takový svatý petr. Byl ochoten když byl zrazován tam jsem ži jsem byl jsem dokonale sebe odpustil totiž a musel se mu objevit anděla se tu jsem to nedělej že neni svůj čas máš jaký úkol nezapomeň že máš nějaký ten dožije pro věd věž pro pro věčný život v tak chci tak ten neodpouští kvůli sobě sebe nýbrž o vůli bohu. Sebe a protože bůh je v každém bližním v celém vesmíru. El tak se tím stává součástí toho tak žení bohu které z za drž v je veškeré rodinný v času a prostoru. Vnitřně potom vnějším tak ky. Na sem říkal je tady někdo zval jsem se zkušenosti že když člověk se snaží třebas v meditací děl v pravým životem a vším možným všemi proto jich kterak od o to aby se při by že k bohu tak se najednou stanem to mně nějak obrátí že pociťuje zase tažení z druhé strany. Za které jak se zdá nemůže protože je mocnější než on sám a než kterýkoliv prostředek který předtím používat. Je toto poslední co člověka může potrefit anebo je cesta dál nebude trnu. I ten takové nějaký nějaká epizoda nebo tří. Co to je ne to je prosím kdyby to bylo ovšem dobyl trvalého stavu. Tak by to o nesměl člověk překážce. Jestliže to ale končí takto nemůže být doveden do dovedl do po se dostat to znamená toto co my tady dotyčný člověk liší je vlastně ukázka extaze tam také člověk za to nemůže na to na něho spadne že byste sůzo se musel utíkal o viděl by to nebylo by že upadal extaze. Věděl nedoběhl stranou viděli prožil to extaze upadl ale to je extatická pád ale ne která je vlastně součástí oné vývojové fáze která je znázorněna těmi třemi roky ano od sil křtu v jordáně do ho vstoupení. Na kříž ale tak vždycky z toho s. Z tohoto tažení vnitřního které přesahuje lidský rozum a všechny jeho schopnosti je člověk tažen nazpátek vizte například ježíše krista jsem potom co zažil v jordáně nadto nebylo maličkost tento je syn můj milý jež se mi zalíbilo. Musel na poušť a byl pokoušen satanem. No to nebyl sice pád protože ho při tom toho satana neuposlechl jo ale musel se vypořádat se svým jsem svým nově narozený v tomto životě a které se toto li narodilo ve se na li o a tento nově se narodivší tady neznovuzrozené ale nese rodící vytvářel ne a tím jsem musel pořad toho muselo by sluch slovu pane při kazatele tak to je z toho taky vidět né. Takže druhá z vás je potom na tom co mi tady líčí jíž že je z ale. Jakým způsobem dovedli pořád sám se sebou ještě. Se dovede vypořádt tak nenastane ani toho co na starosti když jsem do toho. Křižování. A tam se musel si to za další věci prostě všechno do vyšší nastalo jsem tou dokonale vysvětleno že není třeba rostou vědomí do to jsou visí z tuhleti ano. Takže odpojit je dána tím ano. On ho v když totiž ježíš do tu dokola když když byl dodržoval svými učedníky. Tak za budou nit nějakou naději na místo království božím. Poměr ne k tomu že se vzdali svých rodina všeho svého majetku a on řekl že ano ku ale že ten tam bude mít nejlepší postavení ten kdo ho nejvíc sloužil všem a právě někdy když slámy jednám pás kýmkoliv na tomto světě že přichází k takovému. Názoru že příliš se točíte kolem sebe vám řeknu mluvy jenom za sebe takže jsem pata ky na kdybych hodinu myslel tolik na sebe jako vy aktem krám celý mohu složit není žádná definic ji v ani ne na by ztratil rázem spojení vědomé spojení s bohem protože bych myslel na sebe místo. Na pána boha a nemusím se na panna a musíme jen k ale pro něho nemyslím na ono o nikdy ne nikdy ne to se ani modlitby z nás prve se modlím pořád atd ale li se od víme svým pis ji nýbrž činem ano li se např nestane tady modlím ano mi to nepozorujete když tím že že že v ani není do pravda já. Mám na mysli vaší spásu neříkám stejnou měrou jako osvojí větší měrou o protože o vlastní nestojím a aby oni stojíte ale to neznamená že by vás der či než sebe pro na. Ale že vím co chcete trvám vycházím z přít tak asi jako ježíš kristus říkal z tří svým učedníkům když že vedle sebespáse. Ale zralým toho toto tu krátko do své smrti na kříži taky zase dal na asi el jak si nemohu troufal toto dělat po ježíši kristu ale musím si vědom být vědom toho že to správné jednání. Že to točení kolem sebe způsobí že tam narůstají těžkosti. Velice na dost tady těžkosti cesty se komplikuje a protože to je nekonečný jo u z hell který se nedá lásku řídit kdežto ho. Výchova zjistit kdežto konec usiluje perem že odchází z toho zauzlení v my když nakonec jeví bodem z toho zauzlení musím si u prsou složkou vědomě tele jak je to u mně v hlavě na duše všech je sebezápor nebe ani si být nic víc to není ovšem kdybych to dělal pro sebezápor tak by to bylo úplně na hlavu postaveno všechno špatně. musím chtít za ním přijít k němu být těžší rovnou při satana. Na to tam musí být musí mít především u tou byla království boží. Neříkám pro sebe ale v vnitřní potřeby která narostla toho by je do orat a která u vás se projeví vždycky aby kdykoliv když opustil opravdu sama sebe jak jsem si jist že to třebas takhle nebudete pociťovat a ale to nevadí jeden z vás dneska líčil jak se situace jeho během neobrátil na ní. Li na protože své hráli žil a jen se spravedlivě i toto s pravidly které mít sama sebe je součást sebe za toho správného sebe za po že to není jenom na všechno přitakávat a na všechno by tak vím. To je komplexní život celým životem tak jak přede mnou staví je musim k tomu bohu jít. Janem jsem si nemohl nesmím říkat ošetřováním neušel v něco v než psaní nějaký duchovních spisů. To je stejné do musím brát z rukou božích. Každou situaci dal ten z rukou boží také v tom velice jen duch je nemusíte přemýšlet jak vznikla pro z vnikla kam vede protože když víte že přichází z rukou božích tak vede k toho. Když si toho nejste vědomi tak bohu nevede ale když si o situaci mysíte že příklad tu přichází od boha a ona fakticky přichází z vůle nějakého člověka. Tak tu přece znáte svým rozumem a tomu nebudete přisluhovat. Ve nese práně situaci která přichází z rozumu člověka kdyby to byl váš nejlepší přítel jako byl které ten doktor toho od svýho byl vším přítelem ani to nebudete nad v daném případě nekompromisně to je jedno. Ty nás berte toto na vědomí že toto stadia hlásám je praktický život a ne život v ústraní když kristus nevedl své učedníky do ústraní a tady před soud učit nikam pán kterého nikdy ježíš neodvedl do kláštera jsem dráže o tak by neudělal protože tam by byl jsem ten život oklestil kdyby zbaven zkušenosti které tady potřebu z kát doby mně věřil že. Mám pravdu kdybych byl někde v klášteře. On si vklad se to bez tomu době když jsem byl v svoboden neměl jsem děti neměl jsem tak zvané starosti pojmy lepší duchovní přátelé říkali tobě se projde když nemá žádné starosti s váš v a to byl tak jeden z důvodů proč jsem se oženil při krom v všechno ale jeden z svodů. Protože sklapl i potom postu. Aby konec se napřed čekali ženám u pil s opustím tu cestu a co to nedočkali tak řekli tak ty. Ty jsi bezstarostní člověk. vypadá nekonají třebas před nimi se říkat tak vybereme konají k tak se zeptejte rodiny a manželka dosvědčil že to není tak že se pečlivě o starám. A nestarám se nestaňte z této jediné co ježíš kristus od svých učedníků chtěl nestarejte se. Nestojí jde to je to s tou duší věc než čím dal tato vykládám proto abych to váš rozum u zbavil jeho těžkostí jeho zauzliny abych pokud to rozum stačí nad abych chtěl rozvázal ano nic víc n nes si budu si o toho poznání boha vůbec toto co tady zažíváte nyní duchovní vedení to není vůbec prostě nemají společného jenom odstraňování jsme na cestě. Této co s tam dělal v tom snu bych si od po proč trval kuje tíž ku nic jiného to není. Ježíš dostali totiž k bohu ano duše vzdával duší nic se na věci nemění ano. Člověk je složitý organismus. A svým vědomím je pout tam jenom z jedné části tohoto organismu. Ostatní si všechna neuvědomuje tak si myslí že to o čem on neví je nějaká výší ježíš je. To je všechno to jsou všechno složky v jeho bytosti o kterých on neví protože své vědomí stě nemá spojeno vymáte spojeno vědomí s tímhle tím viděním tohoto světa protože od svého narození v e vina smyslové činnosti a rozumového zpracování se podporovala existence a život této jediné složky která ho umožnil vidět tento svět aby žít buďte za to ráda že. Jste nastoupila tudletu specializaci k že to umožňuje z toho něco vyvodit. Kdybyste zažívala všechny ty životy které v sobě máte tě. Ostatní složek jsou taky živi tak by se čeho se chopit abyste jste se přes tak zvané věřím nevyzná. Ale protože ty ostatní složky naše jednají bez vašeho vědomí ani projev nějak vůli nebo odněkud všechno ve vás. Tak vězte vězte mi že kdybyste byla živa širším způsobem než dosud že by to neříká nežije je tomu říkala mu ji vlastní život. O kterém jsem dosud nevěděla ano a ještě musím říct. Paní doktor koho proč ten poutána jenom na tohleto vidění tohoto života indové protože mají zkušenosti větší než mi říkají že to je nám že to májá řeky že je poutána něco ženou součástí nějaké vyšší zkušenosti a dokonce vyspělejší skute skutečnosti je že tahleta že byto neměli takle dělat a vedou člověka a postupně k nějakému širšímu rozhledu. Ale s nimi nesouhlasím po této stránce protože jestliže se jako oni radí zdola. Z vidění tohoto svět tak vidění jiných světů jiných úrovní. Tak to neblahé následky v tom smyslu že člověk na každé úrovni kterou oživí v sobě to sobě ale oni oživí a převedl svého vědomí kterou převedl svého vědomí. Po bere taky schopnosti a síly se kterými si potom nevíra kdy se který by si věděla rady kdybych tam na úrovni žil. Ale on žije tady na tomto světě on si musí umět let po od pomoci nebo by je za jenom s tímhletím světem a ne nějakým světem jiný ve kterém jenom spí zač šel o k. Ten si vůbec by sis si vědom že že existuje tak buďte za to ráda do takle swámi je ale není to žádná režije. Nýbrž vám řeknu jiným způsobem oželet byl tomu co tam není nedostanou protože to byl k si dlouhý dopis protože velí způsobem když jako indové by šel na prost ze zdola který otevíral klenoty vás tři miska na při jak v páteři. K která rase otevírají vstup k vědomý vstup do nějaké jiné úrovně vědomí el tak by to mělo ten následek. bych k vědomí o tomto světě přibral vědomí o jiném světě který taky existuje ale letem zatím spějí. Tam nejsem vědomě naživu. Ale no jsem naživu tady pro toho a vědomí se spojí s tímto životem jenom pro toho že od prvního okamžiku ale nikoliv náhodou. Jsem veden k tomu abych se s tímto světem ztotožňoval abych se považoval za součást jenom tohoto světa. A to svoji důležitost byl pro nějaký duchovní testu. to jistý si tím být součástí jenom tohoto světa. Tak mohu jako na něco jedinečného se spolehnout nebudu se nebudu přede dvou krát nebo vší neboť tys a potom bych mohl v tom proudu života se pustit kterékoliv vzniká o by utonou nebot ne utonou když se držím jenom této hmoty. Že se třebas nikam nevyšplhal v ale ne u toho neutonul. A vono se chce aspoň když někdo nejde aby aspoň stát aby nepadl aby neutonul neutonul že ano a to tady se děje to minimum je zajištěno tímletím způsoby stop v indy toto minimum zajištěno není a ani v klášteřích to nebo ještě nad ten řek utíkal z tohoto světa nerozuměl mu protože našel lepší svět jenomže co potom s těmi silami které jsou uplatňovat ten ne jenom tam v tom světě ale ne v tom zdejší. On si ten křesťanský mystik ani ten jóginy indický s tím nevědí rady. Indové tomu říkají siddhis zázračné síly na nezázračné si li to jsou síly které když způsobí v tamto světě na kam úrovni kde mi řekli s vědomím nejsme působí zcela přirozeně ani koly zázračně jako tady k ale tam ale když tam neživou a živou jenom tady pro tento svět tak to je ta jako zázračné není to pravda a se vrátím tomu proč takle jednám proč. Vám to svoje vědomí protože tak omezují ju jenom na tenhleten svět je to způsobeno tím že od toho útlého mládí pomocí smyslu se ztotožňuji s tím co vidím pás to rozumově zpracovává a ten. To je to velké pokušení o kterém se modlíme otčenáš jako se ani neuveď nás v pokušení. A bůh v nás tu a litery pokušení abychom toto považovali za jediné správné ano a prosíme o tedy závěrem modlitby aby na toto pokušení neuváděl. To není jediná skutečnost. Z přestože deme nadto je že nic jiného nejde tu by si ho ten neuvědomujeme ale to není jediná skutečnost. No ale jsem proto například proti ní. Na od se op převtělování protože s jsem potom se mnoho dověděl o vlastním životě ne. Protože vím že těm kouta roste na tento svět přijat ještě poutanost nám minulé životy je další zatěžovat. A je to tak dobře zařízeno že přicházíme na tento svět ne sice jako čistá tabule nýbrž jako popsaná tam vůle ale že nevíme nic z potom do tam stal a kdo dobyl výborné protože máme dost toho čím se spoutá máme na tomto světě nás pěkně přidržuje tady a nemůžeme se ani hnout. A ještě bych v tom se dostali nějaký minulý vtělení kam nabito došlo tak zkrátka dobře. Dokonale při vlastně proto ustavičně bojuju proti přivlastňování proti vlastnictví kdyby bylo protože to je to co člověka připoutává k této skutečnosti tak diskuse že nemůže vidět nic jiného protože mně by svět poctivě myslící člověk tak i bude přísahat že pán bůh není a nic jiného není než tele ten svět a mu to nemohu mít za z leto je přirozeně normální normálně žijící člověk na protože. O pro tak zařízeno a je to tak zařízeno aby člověk viděl jenom tento svět. Aby mohl z pevné základy odstartovat. Je to tvorba základny ovšem on to neví vědom jenom forma základního svět ani počíná jako by tam měl věčně zůstat aby li tak a tak od li by to neměla by startovací plocha a ne o to aby startovací základna. No ale ještě se vrátím tomu by vlastně o vás. Teď si přivlastní všecko on své rodiče je své prostředí své myšlení své a všechno své. A kdyby se dověděl jak jsem se do vidělo předchází syn vtělení tak by je taky svůj předcházející život tak taky mýho přidal tomuto život na pole to by se kristova ne je neříkám že by to bylo ke škodě že jsem se mnoho dověděl a byl by dělal veliké vylomeniny bych to byl nevěděl. Ale kdo z vás že to nedovídá o by duden vtělení tak vám radím nevěř tenat to k daleko lepší než na to věřit a nemít konkrétní ukáži do tak bylo právě teď jsem to přeložil nějakou doktor duch dole kameny čárku která se dostával do podvědomí svých pacientů při se to taky do za to píše el a. Tam se dovídá o minulých vtěleních těch pacientů. Tuto lidé kteří trpí nějakými těžkostmi který se nedovedou zbavit. A ona. Si je uvedl takto tranzu kdo lidského řízeného mi řízena hloubka toho tranzu kde ten člověk který je v tranzu musí si být vědom toho do děla. Zjistil sebe samého si musí být vědom jak žije. A musí si být začínat být vědom toho tím byl minulém vtělení. A ježíš nemá třebas nějaké těžkost jako jeden z nich nad dostát povinnostem připravil tam noc všeho strach z výšek tak on se v tom tranzu dovídáš nespadl někdy z nějaké střechy za velice letní praktických okolností ano a ten ho do tady straší protože jedeme člověku spadl z nějaké střechy by vás tak z výše na neví proč ale tím jsem se z toho podvědomí dostane jsem. Do této oblasti. Vědomé tak potom přestane strašit a jsem byl jednou nějakým na to říkám pražská zem do tašky o to opak boha he o opanoval nebyla kostele se odtamtud spadl ne. Přeci my udržel rodu od tu od za viděl jsem před padnout ho a ono to ve mně zachovalo zanechalo pro ten dojem ale se o ni nemohu zbavit za nevím že pod pochází v teď jen odkud pochází že nerozumný a se dostanou říkám o opravdu přestal nic tak výšek od chvíli tak mu todleto řekla potom ne nebo toto bude dělat moci tohoto z úst o tom minulém životě. Takže to všechno vypadat tam dovíte že jsou mi buddha vtělení nejsou. Jsme jedinečná aby to host která nežije jednou jedenkrát ježíš kristus nelhal ano. Tady to musíte zařídit a nebot to nezařídí že tady jesiže země například objevil život nějakého spisovatele francouzské. Jako moji vlastní život. Tak doby jenom představy které jsou silnější a liší a de trvající je život člověka které přežívají život člověka na svět představit toho spisovatele přežili do hluboko daleko od s. Přesto rad těla jeho život a při krise někoho na koho jsem na pasou znali pomůže jinak tělo a jeden toho co se mně stalo v tom předškolním věku se tyto představy chytli. Ale tak dokonale že se potom začal považovat toho spisovatel vyvolen vtělení vůbec zemi nebyl donedávna neseš tělo do považoval vůbec by nebyl látek stavy vlivem fiore nám lidem jiných okolností vím že tomu tak nebylo do bože představy které se mně chopili se čím dřív se svými po ze ram tím dříve budu vodního osvobozen tak a v. Tam se na příklad dejme tomu. Stalo že v okamžiku když jsem vyšel z rukou těch lekat ho temným při stolu dobře víte že jako při vědomí operovali mockrát za sebou. Tak jsem v chvíli kdy z těch prát upustili chtěl od maminky vědce správné to sám tak říkal. Ona radila a jsem ti nebyl spokojen protože spokojenosti co jsem pociťoval jako správné takže ona si stěžovala svým přítel činím to potom řekli v mém dospělém věku a my dítě dvojnásobně pro do pravé je od vás chce vědce správné ale drží se nám to se mu líbí co mu vyhovuje a toho se poté jedna pro do pravost aby vás oči na tom že toho čeho se chopí to dělá potom tak dokonale as takovou pravdu as. Komu vášnivost těla svatých hostí že když to nedělá z právě tak se sám od sebe trestá za to do tak straně nedělá v tak prosimvás pro to co s tím dítětem a toto řekla ta nějaká paní se rig slova a když jde o dvacet let takže že maminka neměl tyto těžkosti. Ale vám řeknu se dodneška tímto způsobem dávám bez kupředu takže se vám to potom na vedu na život toho spisovatele to mně velice prospělo. totiž deska když potřebuju vědět co smíme zřít z toho co se dověděl v. Při v tom koncentráku okamžik kdy jsem se vzdal tohoto života tak si to netroufám například na psát dokud my tomu nedá někdo svolení tak třebas před ram tady tu do proroku fiore a tady mluvím mi že uváděla věk k patě do toho tranzu ve mluvili o přestati v těle mých. I aj překládám jenom z toho důvodu že to se dovědět co smím si s a. ovšem tón když toto překlad tak nevíme že to vede k tomuto cit nic pevným za někým ven čím takovým nemířím ale za tedy to je tak liška kterou jsem dostal do ruky li pak je to co teďka přeložil pak vás svýho pátý jsem to měsíce. Rok že tak výška se dostala způsobem do ruky jako mnoho jiných věcí el řek bych takovou nějakou nežij jak tomu se chybně říká že. V tom domě kdyby vývoje se hra. Bydlí francouzská státní příslušník své která možnost to koly v provést přes pranice. A ona bez mého svolení tuto výšku přes pranice převedla a vložila měly do ruky. A říkala to jsem přivedl na pro vás proč o tom pro přivedla jsem poděl živ nic neudělal ne. Na předmět jež máme kteří že vás o pak je taky jeho její dětinné takže vás ve žádat od věci takle to o to chápu. Ale dalo by to protože on dcera proto vědomi tato do ruky mně se toto pravé dal říká se mi to se lidské ale zřejmě to něco co z víc a tam měl být vyložila že úplně uděláš dob přes sv. S karmou a přese vím kam chce. Umět to postará na hlavu těmi svými dokument ti k zemi fakty které si om věřila na těch svých pacientech a jsem si totéž ověřil ovšem pozitivní způsobem o na měla pacienty. To jsem neměl pak jsem nebyl pacientem. Třebas jsem vyšel z s z rukou o lékař a tak jsem byl tak zvaně zdravým se ten kdybyste chybělo k toto se nestal mýtem obr co tak na tom záleží roši ale nebyl jsem dalek čem. Než jsem nikomu jako lékaři nad svým a prosím. jsem od chvíle co pustil oni z těch brát vůdci lékaři jsem chtěl vědce správné kdysi přestat jak to odpovídá to na sobě ano. Tomu spisovatel ti on el před svou smrti on ve do osmdesát letech. Si dělal těžké svědomí s tím jak žil onen nestranně hleděl postavit na to být cesta z tví prodělal poctivě napsal duch křesťanství rod na ten spis a tam se snaží všemožně podpořit ducha křesťan st ale nestranně a ne si říkat že brzo sukničkář ale jež žes měl kolem sebe strašně moc tak on jim samotou tím podobal tím že byl tím spisovatelem mne váže není na tak dále ale let toho. On neomlouvá měl taky svou manželku ne tak jsme také nemusel vyd ty ostatní taky ještě žena a no ale když potom byl jako velice starý ani neviděl dokonce. Tak potom u to proto hlavou říkal jsem žil dvojím životem a kdybych měl možnost žít znovu tak takle dvojím životem žít nebudu budu hledět také správně jednat v takže tekla tak jeho představa novou někam vtělila ne to nebyla moje to co to. A ale jeho představa se někam vtělila našla hodné místo pro vtělení tak se zase jak do hodně vybrala ta představa toto je o pro dobře děláno není slepého. Je že si nebrala malého človíčka případ vůle kterého kterých chtěl jednat správně v kdyby si byla by bral na tato představa vlasy chopila někoho sta vší jeho. Tak zase se chopil z celého života se vším všudy i ženský že a všeho dohromady by to byl nemoh realizovat ale samo jsou přijat bude sví dítě nemá bude tys pády tak hledělo jenom jednat správně aby bylo to tímto systémem do sedumnácti let. Čili dost dlouho. A čili to byl to by byl býval měl by první důkaz jak se ten šatobrián vyřídil vypořádal s tím dvojí svým životem že tak to bral jako v tom von byl sice za to jeho představa ano. Dělat a ale nebyl jsem to já. Ale aby si za te když potom ty okolnosti všechny nasvědčovaly jsem to byl jsem se dostal do transy je do toho místa kde on žil čeho jsem tam poznával všecko a okolo se narodili lidi ale někteří z vás to taky zde kteří žili tam jeho a to se to neni pravda tam jste nežili ale představy od tam tu. Set budu mnou a společně za se z rozumnou s nají do lidí. Je to daleko užitečnějšího že tak na to aby se v ježíš kristus tohoto názoru totiž byl on neměl názor měl jistotu že nejste převtělovat jako takové jak to primitivně indové říkají že to je převtělování představ a nevíme čí to představy byli a ten nemůžeme si vybírat toho si nemůže vybrat kdysi ale záhadným způsobem sice ale není to výběr z pralesa smyslu v tím jsem se dostal se do do situace člověka těžce zraněn jeho. Tak se země i obrat do místo pro takové představy ale nese nevlastní může se do toho dostal do představit co to by janově nebo tak to ne nýbrž všechno takhle. Bylo zahráno tím způsobem že jsem a k tomu uměl jsem byl živnou půdou. Jako semeno a nějaké je. Řek bych pampelišky který si dává volně vzduchem ne ale denní hodnou půdu tak se tam usadí a na mně to našlo u každého z vás naši takové do představy s tak zvaných minulých životů které jsou trvalejší život sám svou živnou budu aby z toho žijete vám řeknu že dneska žiju tak v podstatě o čem vím vědomě. Asi z takových čtrnácti patnácti životů najednou ano. nějak jež doby jara se čtrnáct jež pak na život najednou abyste život potřebou o tak ne aby po něm sahala to ty život neznám jak by tam přišel ten takto tam poznám třebas to bylo tisíc se před kristem tak do tam poznám za aby se mu to kdyby misse jsem tam pro do žil v představa je spojena taky s tím viděním toho prostředí totiž. Ale všestranně nadaná všemi schopnostmi do cesta. No ale jsem vám chci říct jenom že proč ty představy že se na měl ale byly to je zase v sobě našel další místo abys za mohli usadit kdo se všímá jenom sám sebe taktem v sobě najde toto místo pro jiné představy a užitečnější představím že představa o jen o něm samém ale protože od dokud sice devět na sebe vůbec nemyslím na proto osoby tolik povídá aby vám dokázal co léto jaké této ohromné boha svých člověk. Nemusíme se misse může o sobě tom povídal jak je to výhodné když na sebe nemyslí v když z toho všeho vyvozuje důsledky jenom pro ostatní lidi natolik dala pro s ostatními je to kristově nějaký příklad ježíš kristus jsem nebyl do pověděl byl z téhož názoru nebo jistoty od když mu tam přivedli člověka. Ale k který byl od narození slepý ví. A řekli mu na to řeknu naším způsobem vyjadřování je to karma a toho člověka z minulých vtělení že on je od narození slepý. Anebo je to karma jeho rodičů provinili se jak rodiče nebo on tak tam živořilo pro rysy on nebude hory čeho o řekla daně řeč ale z jak se o pro v se narodil takových dělat to znamená my se musel provinit a on říká ani to ani toho v. Vešel aby se ukázala sláva boží v kině a my jsme tady jenom proto abychom do slávy boží vstoupili abychom sine ňáký zkazí vtělení. Jesiže takle na tu věc deme tak že daleko užitečnější než se dobrat nějakých reminiscencí z minulosti takových vede nás je to byste obr byly takové zázračné věci že byste mohli jenom běhat po světě a dokumentovat cvičím čím jste byli. bych si od on tady se byly indem v pravém v západním v něm jsem n vším možným prostě indy ne ne a nebyl jsem ani jedním z nich a protože všech tyto představy se do mně byly jelikož tam bylo na místa no a ježíš kristus v jednom případě a tady eště o karmě musit promluvit to ještě musím rozcházet. Dokázal že tak jak chápu třebas indové karmu on ovšem vy tomu nese se se nestalo nebojoval pro nikomu paty každým sico otce ale jak oni převýší o karmě nebo jakým protože není pravda. Neodejdeš odtud dokud poslední halí si nesplatíš to je pravda též kdyby napsáno ale to není nic o karmickému zákonu vám to vysvětlím jak to je ne tak jednou přišel do jedné ho do jednoho domu kde byl chromý člověk a. On tam vstoupil v okamžiku by tam byli taky farizeové znamená odborníci náboženští. Kteří rozuměli zákonu a jeho výkladu a předními řekl tomu pravému odpouštějí se ti hříchy. myslím že odpuštění hříchu v a po že za smazání karmy by v tom co rodinným indickým způsobem ne v čem odpustí ježíš je tak všechny následky jsem odpouštíme toho co zavinil nebo tak já. A ti farizeové se hned pozvali a on na to čekala a říkali mu jak toho žes mu odpustil hříchy a on zůstává chromí v věřili na karmu to by se byl to by přestal být taky chromý kromě toho o mu odpustil hříchy aniž si do ten chromý přál ten pro by to měl zasluhovalo. On to udělal jenom kvůli těm farizeům aby je přesvědčen on nesmyslnosti pochopení karmy a osudu a proto uzdravil proto z bavil hříchu ku toho který si to ani vůbec nepřál aby byl od mít z ba ne. No a on mířil na prostě je poučit. Oni říkají not kdyby dobyla a to řeknu naším způsobem kdyby dobyla karma kdyby to bylo odpuštění hřích ku tak ten člověk bude chodit přestane mýty následky týkat mi nebude dále chromý. A oním říkal kdysi si mysíte že to spolu nějak jsou visící ale hoch pro most. Z jeho provinění mi že on to musí život do tímto způsobem splácí proste na velkým omylu. vám to dokážu jsem mu odpustil hříchy a teď ho zbavím pro o si vedle ten ho zbaví ho pravosti ale viděl jednotu jim nesou viz to jsou dvě rozdílné věci a tobě pravým vstaň a choď on v nás vložená hodil prosimvás tady nám dokumentoval. Že tak jak to indové berou že to není správné nebo to je správné relatývně takle do potřebou pro svůj vývoj ano. Ale ježíš kristus hlásali novou nauku. Bezpečnější ježíši indická za jeden život se dostal bohu a za nějakých nějaký počet život v ano ale si se na tuto svou nastoupí nesnese zatěžovat žádnou karmou nebo nějakým osudem on zásadně bojoval na každém kroku proti osudu osudovosti. To není něco co by člověkem z mít dalo nýbrž jakmile se dostane na úroveň kdy věčného života tak nemá právo nic jim zmítat po právo ho a ví. Ten život jako takový naději jenom potud že ten člověk si není vědom ostatních složek svého života. A neslo svým nějaký osud nýbrž ty zanedbáváme složky jeho života které se vrací k životu chtěli když dejme tomu na to ve o jednoduše by bylo sedum úrovní to je velice duch ji pohled ví. A na těmi úrovně by byl kdyby byl věčný život to není žádná úroveň to je nad úrovněmi život tak kdyby on teď takže jenom v tom tomu jsem světě to znamená jedné sedmý měl z toho co možnost žít kdybych byl jenom nad úrovní ne ještě u boha kdyby již když jenom takhle tak ty ostatní cesty se tak si životu a taky něco náš je to byl to život suso pro nevyzná tuto ji buď že žijí nebo nepřekonatelný osud. A je toho uvnitř změn zase toho ráz že to životu ale vzorů vím způsobem protože on si toho nevšímá nerozumí tomu a tak dále je toho po jedné stránce řek bych dost tvrdé že takle člověk je zmítán a že o dokonce dovoleno aby tomu věřil.