Karel Makoň: 84-11A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jenom to pozor milovat že upozornil váže nejste přes cením pokud věříte na osud a. Když kristus tady nevěřil a osud považoval za satana za ďábla který člověka pro nás vět protože na něj věří v. Je ježíš kristus věřil na ďábla v i v tom okamžiku co přešel přes jordán to do sebou vědomé synovství boží taje byl podlehl tomu osudu k tomu pokušení satana na poušti. On si za co by měl vás poroučet je poručí jediný u otec pamatujte si žádný osud vám neporoučí jenom bůh vám poroučí a tady se prosimvás trošku jako zdánlivě vymkl z vazby. A pro vůli o poslední otázce mého nejmladší žil pražské hodnou čát ka ho petra který velice sví dané otázky říkal jak je to dědečku možné ženám ve škole se říkají že pán bůh není. A ty nám říká že pán bůh je as tvořil svět naše změn sedmý den odpočíval jsem říkal jestliže těch ve škole se říkají že pán bůh není tak ti říkají za tak o pohádku jako dáti říkám když říkám za šest dní to z tvořil sedmý is den odpočíval. Jako pohádku musí zase musí dale lidem aby vůbec viděli el byl přestali rozumové jakou vrstvě ale jak to řeknu jak tyto o máš rozumět podívej se žiješ v praze teče tam nějaká řeka a no vltava. Kdyby se přišel k jejímu prameni jsem u něho byl tak tam je taková malinká studánka a do betonového základu je vypuštěn takový vývod trubkou takže jsem mohl na tuto udát ruku o nával z toto dostavilo ne to jsem dopustil pochopitelně. Takhle vypadá vltava při svém zdroji při svém zrodu a takových pramenů moc a o tak i veliký do který již tady v praze. Ty žiješ tady v praze u toho pramene byl stavy. A proto máš dojem. Že ten život světím životem okolo této vltavy teď v tomto širokém rámci řeky život odněkud již jako tam nepravá. To jsou pro onu jak pramení ky které ustavičně prýští odněkud. Je to někdo tomu říká bůh. Ale kdyby isidy někdo říkal že to vůbec odněkud neb vyšší doby byl to omyl to by na mezi ani u vás ve škol ne oni myslí že to odněkud kde neříkají od koho o kom bod tuto provedli na tom nezáleží ale když ti řeknu že to za šest v všechno vzniklo sedmý den si pán odpočíval tak je to jenom pohádkové vyjádření skutečnosti která a pořád existuje tam byl dawa pořád teče ne šest dní tekla sedmý vodpočívala nýbrž z toho zdroje to pořád teče. A to znamená také vypadá stvořením kterému říkáme stvoření boží ne. A to v tom že kolem dokud dětským kde těžším způsobem tak nebudou budu moc dlouho ve snu věnoval třebas v je oděvy tomu výkladu ne tomu u k je porozuměl a říkala a no žiju nikoliv u pramene života. Nýbrž žiju u wu široké řeky života a ta teče a tomu říkáme čas. Ježto tam ten pramen se neposuzuje je pořád jenom jak u bezčasová bez prosto nová záležitost v tom smyslu našem žádá a to znamená je zdroj. říkám bůh toho sic nedělej oni je o tom nemají představou jsem si to nějaká bytost. Nějaký člověk pak oni všechno sráží na úroveň lidskou a to je nesprávné. Tyto nikdy nedělej protože udělat pána boha dokonalou bytost to v na poli životem nesprávné protože nadjá opak sebe pozvi ho bohu anebo vás ji k sobě. Nesprávný způsob jednání čili z srovnej si to všechno v hlavě. A neměj školení za zlý protože říká to pohádkově jako to říkají v tom náboženství. Jako váma on stačila pohádky do on to chápe těm pohádka pro něho oprávnění životě ano on boženu ku něm z obou strašně zbožňuje a než začneme si taky po hladina po líbí žel když skončíme zase po hladina se po líbí protože to po že za něco bezvadně napsala protože ten svatý spíše starou ještě mnou ale tato překládám višnu proč pudu moderní češtiny a vynechal co je pro nesrozumitelné o na takže on tu vržen kom rád jako pro děti píšící. Ženu dne. Ale protože to po že ten co tu stavem a ten je na tom nezáleží toho nepozná řečí neumí ne ale boženka něco tu z nás paměť toho svého prou toho jedinečný takže ono pro pohádku smysl a říká ne dědečku musí mi lidsky říct co je pohádka. Abych se na s tak ne a co je ale co je realita zem a tu pohádku potřebu na hezká ale teď bych potřeboval-to tam nedáme- život běžného člověka v pravý....život běžného člověka není život v astrálu nýbrž život duše třebaže smrtelné ale si že tam žije v nějakém těle jeví se sobě jako člověk chtěl ležící takto jsou dovětky reminiscence vzpomínky. Podrž ti váhání tohoto života to musí končit. On se musí toho toho těla které měl i tady ve snu musí se ho umět vzdát. Aby mohla stopy pravý život tamní posmrtný pravý život život duše. Ale proč tento pravý život protože ta duše není vázána na tělo může kdekoliv bez. S ztráty času a prostorový vzdálenosti. Že objevit a tam fungovat a asistovat například ona může být teďka tady je že když to bude o do toho ne ale nepotřebě tomu vůbec žádnou ztrátu času nebo jaký pobíhání někam to je stav to je stav duše který není vázán na čas a prostor jako náš-jako tohleto naše bytí tady jo jsem tam kde moje tělo kdežto v duši jsem tam kde potřebuju být. Nejsem vázán na tělo rozumíte a ta duše všechny schopnosti všechny smysly zrak čili všech pět smyslů ještě něco navíc a najednou všechno těmito smysly vnímá. Takže se stalo třebas jak sám to či několikrát že moji příbuzným dva když na jej na to na ten vlak kde který je vláčen vzpomněli se nás dobrota který několik let předtím byl zabit také je při od nové nehodě ne. A jak se mi z po měli tak tohoto představou silnou o přivolali takže on než ještě na vlak na zajel on byl přitom. Takže matce která byla dána asi stokilometrů od toho mistra řekl v noci ve spaní te ťing o jsem byl přitom neměj strach zranění vypadat tak atd tak tak se z něho popsal na potom dělat dynamo visel na se shodovalo čili ty trp když žijou v duši mohu být nejsou vázaným na tělo mohou být tam ještě jít k veliká vymoženost takže se jim nedivím že si myslí že odtamtud se člověk vtěluje jsem to je omyl ale to. Nebo tady vykládat takových omylů se tam traduje moc mezi životem život na světě a - nebi ale to nemůže všechno viděl lid nejde ale důležitější je abyste věděli že vy tuto duši taky teď máte že ta začla vzniká v okamžiku vašeho narození brát sílu z nesmrtelné duše že to její družice jej i tady její vyslankyně bych tak řek. A pomocí tohoto zvaného duševního života by vnímáte tento svět kdyby přitom vaše duše nebyla tam tam nejsou nic platný smysly. Duše si to musí před transformovat na celkový obraz tohoto světa tyto složit dohromady. To tato z toto strádání záležitostí to to dítěti kde nejde krásy by v pozoru pro ty děti tak soustavně než se to naučí dal duše to li to trvá nakonec toto naučí skládá si obrazem toto světa tak dokonale dohromady že sto považuje za jedinou skutečnost. A tak tahleta duše tedy. Může dokonce lidem pomáhat že může se za stavět ovšem k nemá tu možnost jsem přímo působit protože není něčím vševědoucím smrtelná součást. Ale může nakonec se dostal toho světla se kterou může čerpat velikou blaženost život a podobně. Tak tím byto a že dnešní věda dělá největší chybu v tom že v dokumentaci. Která se k němu kině dostává z nitra člověka považuje za méněcennou oproti k dokud od let která se dostávat protože v vědění dispozici zvnějšku z přírody. Toto nedopatření k tomuto do patření došlo tím že člověk se oddělil od přírody. A že se nepovažuje své nitro nepovažuje zas nedělitelnou součástí jedné jediné přírody. Když něco mluví z jeho nitra je to totéž jako se mluví zevní nějaká příroda tato oni uznávají věci přirozeným je jevit zkoumají že a oni za kristu dále tím přírodní zákony všechny ovládáme je že ve vzaly jsou technickou kulturu a tak dále ale kdyby jsme kdybychom ovládli vnitřní zákonitosti věcí abych obrali sama sebe a protože na to to se nedá všední se neví že to součást jedné a téže přírody apod že je to po tisíce. Je tím nebo za dvě. Tak to takle s člověkem dopadat v sobě nevyzná mnoho duševních chorob a mnoho takových pojetí života jako né. Že jsem takový hadem na poli se svým s každým mává tobě nemělo být tak se toho nemá stát ale to by znamenalo že bych se musel chápat sebe jako jednotu s přírodou tomu předáno odnaučil. No a jsem měl to štěstí tedy že za zvířata v předškolním věku učila této jednat. Takže jsem nepovažoval pro zvíře za někoho jiného než své vlastní nitro a to bylo všechno jedno jediné moje vlastní nitra i vědomí husy. Vyšel z trávy šumění vody bylo jedním jediným hlasem mít jedné a téže přírody řízené tekoucí jako ta řeka byl stává odněkud někam ano jsem jenom seděl na břehu této řeky a účastně jsem se z tohoto života. Ale ani nenapadlo rozlišovat něco vnitřního od něco od něčeho vnějšího to všechno bude jeden jediný život jako na to jeden jediný život je. A čím dal znovu dále a podrobněji a detailní se vracím tomuto předškolním mu způsobuje dání k tomu přijde mu člověku ale to potom všechno strašně neduh ne ten na konce to všechno toto učení straka o nadto ježíšovo na ten ježíšův požadavek. Sešli do dávnou přijít. A na tom na čase kdy věku doby není se sahá považovat el zapři sama sebe a následuj mě. A vám řeknou vám zvíře. Které jedná občas jako zvíře bez ohledně zabíjel a tak dále. To je tvor který mi vzorem sebezáporu a s ale protože proti člověku se za dělal daleko více na své úrovni než člověk. Zvíře například dejme tomu nenapadne se přejí dělat. Překl jet nebo žít nadměrným kolem životem prostěji jakýkoliv rozkoší užívat. Co mu např sil nenařizuje. Například jsem do kovy nařizuje příroda pohlavní život do pádný horace a on to nepřestoupí kdyby vadit vraceli žije pohlavním životem ale po tohoto ani nenapadne prosimvás také je pará při li život takle poslušný ten tvor do tak pravím byl tak. Přírodě a tak jsem měl poslouchat třebas ty si oni si nejdou lehnout oněmi ne oni neusnout. Bez to aby se nepostaraly od toho aby přešli do stavu vědomého stánku. Aby tam byli ne jako my jako dřeva. Aby tam vědomě žili to spát zabito bylo jednota života oni si bez spánku žiju jak božího tady oni živou nová ani v musím ráji ven a jsem tam žil svými on tam dostali oni nedovedli si představit že když se kdežto tam také jako oni před tím spaním totiž když proti taky tímto opaku o tu se dostal na tento do toho tranzu jejich. Nemohli pochopit jak mu mu spal jako na o to je místo oni s. Oni mně milosrdně dopravili tím tou akupunkturou svou do toho svýho tranzu jsem tam toto vysvětlili byl žádnou vozu jsem tam neviděl. Oni tam nebyli tam neměly husí těla oni tam byli duše těch husí že ano hra neměli k si být absolutním i bratry a od tam tam tu jsem vyšel samo jsou daleko e řek bych či bere vnější nebo osvěženi že s normálním spánkem kdy člověk žije že spí jako dřevo ve jsem se ocitl ve žlutém světle v tak odtamtud v symbol pomoci vyšší pomoci. Shora vyšší světu nejenom astrá ten nad ním. proč tam proto chodí samosebou ale na s na odjede těch husí tak takhle jo. Málo jak to říkáme vůle to jsem to byl tolik že z oné jsem pro čekat li s kristem pod poznal takové li poznám. Ten s tím že ty se nemůže chodí do smrti a taky je každý něco si se ten pozná ve si všimne a neví že samá žluté světlo a že on tak ale od poznáte nějakého bratra z úrovně tak se mnou v jedná na říkám mně se jak je to možné rase s sebou lidi vně životě jsem ochoten týkat a považuje za svého bratra. Vizte například byl toho před že to setníka mu to byl setník toho celníka na to po hraničí že i královskou. Kouskem hře by okamžitě pozná jako svého o z těl bratra proto světlo žluté které on měla které jsem měl ano. Podívejte se že tam mají taky duši se tady ten i ten rosy proto dopadne když se tak dal věnována kát do věří dal jsem se to bylo z opice nebo ze zvířat jak se ten zase z nějakých nižších tvorů od a to šlo pláž do moře rozbořen vyšel jsem z život jsem. Po nelidské stránce mají pravdu tak že ten život viklat byl na tom světě hmotně. Ale je to zraje na linka ale druhá linka šla zhora a viděli by se například setkávají v člověku jiným způsobem nežil zvířeti. Jak tomu máte rozumět jiným způsobem v životě v životě člověka ne v životě zvířete. Že čili že zvíře nemá všechny transformační schopnosti. Vesmírového rozsahu jako člověk člověk může transformovat. Čas a prostor bezezbytku a všechny úrovně života v rámci času a prostoru možnost přetvořit na bezčasový život protože ale člověku nechybí žádná z těch transformační schopnosti. A či krise v k i pohromadě a šlo a svým že ti nebo řeku po smrti chybí některá rostl v ka tohleto nemůže udělat aby se ocitl mimo čas a prostor že se nemůže ocitám mi mimo čas prosto v že třebas ty husy vedly do toho žlutého světla takto nebylo mezi mimo čas a prostor kdežto bylo nějaké jiné zažívání času a prostoru dokonalejší víme tomu. No čili jak je to s tím šlo než tím zvířetem el ta duše nemůže se vrátit k bohu k situace všem je toho řek bych. Materiál na duše který pochází z nesmrtelná stejně jako cokoliv od pocházíme ale to duševním materiál který se zase musí do toho s pět vracet. Ovšem upozorňuju vás na jednu věc že když se narodí na příjem husa ale tak se do nevejde nic než co v těch záznamech o husách je napsáno. Takže on tam zrodí dost nějaká husa nikoliv někdo jiný jako člověk takového ne o nic a tuto představy o husího života ne které jsou starší a přežívají život v jedné husy. Takže kus časem nepotřebuje učit husí řeči jen se o tom svědčil umí signalizaci husí dokonale přesto stane na poslouchá. Nějakém sice ve zavřená někde a ona mluví bezvadně husí řečí a takovou řečí jako husa evropy jakou stav činně né. Přesně do vše to ji vrozeno kde těchto představ o husách které se rozvíjí do husy není to převtělování dusí do husy je to převtělování zase přestat ano a je tady na je nestranně lidská základna připravená pro tyto představy ale nestranně je tato cesta která nepochází li jenom v je lidské raka když je živena něčím vyšším ano. Čili nebudeme dán do povídal prostou duší bude ta duše nemůže se vrátit k bohu pochopitelně. A ne vězte tomu že na to nějak hůl v na protože ona svůj úkol. Kdybych řekl co je tady proto aby se ocitá na tu protéká či tak je chyba to neni úkolu hus ucho dusí je připravovat život vyššího ražení ne o nad a huse jako všichni tvorové jako při byl buňky a jako všechny stromy dělat rostliny připravuje život vyšších živočichů ne al člověka a tak dále bez této symbiózy bez tohoto jsou hladu vše celé přir li z na s námi kde milost schopnou nebo že by nebyl schopen žít. S. On musel sebou i pomoc cele při rady tak jak husa tak mravenec vše všichni nám pomáhají nevíme jak ale myslet si pro vezme vědom mravenci jednou husami to je chyba. Jsou představy lid které tam si žijou tam si od bývají své a tím sloužit tomu celku aniž jak to není co potřebí všechno o po mat lidské kdy nevíte jak to že vám ve klepe se jsem na tom za život do ve klepat od atd. Tam se bude díval přesto tak jak žije když nevím prožije a k čemu je to a neví že nám u boha ne tím že máme teďka či takže by bez života zvířat a rostlin nebyl možný život člověka v tomto smyslu pocházíme zvířat v tomto smysl ženo ale neví li tak je to byl byla ve strašně primitivně že jsme byla jsou by se ne nebyly nikdy. Ale opice kdyby nebyla tak není člověk jo. Že to co jsem neměl nebo tak že z jež se kde moje spis je to takové myšlení jako že by měl prostupovat od sebe dokonale být tak tudleto opatrně prosto snadno píše. Ale podívejte se na to od do dopsal je si takle jedná nejedná tak kdyby tak jednal tak by tady například deska neseděl žen. Protože vám nesedí no tak na ten byl na silám o potřeba svým měl li z kopyt zkažená praze todleto taky to co je ve vás. Protože do vedlejší vedle toho co o vám pobytem ale ale tak jsem potřeboval čili je to čech připoutaný ne on toto vše mám naopak říká toto vedeš číst v uvědomte si že kdybyste se napřed nenaučili milovat. Nemáte právo se odpoutá vůbec na to nemáte právo na se jsem milovat pravým slova mysl mít rád bez ono na sebe a této nejlepší odstupování od sebe mít rád ani za to nechtít ano kdy. Z toho dne mít. To jsou to můj případ držela ten z tohoto chlast ne ale doby je všechno možná spánek napřed jako tady beru zadarmo ožil všechno. Ale v ale to a to z toho si neberte příklad kdysi ve ten příklad z toho co ježíš kristus řekl o těch spasených spasení jsou ti pod jeho slov kteří navštívil někoho nemocného za rádci mým napojili někoho kdo žíznil nasytili někoho do měla hlad. A o on o tom o nasytili a tak dále řekl to byl on sám a to byl jste dali jíst a být abyste mne chtivě nemoci tak za to se za pravdu ne do věčné blaženosti. Že pane neviděli jsme. Nedali jsme být nevíme o tobě vidíme kde poprvně v životě zajímavý že ten tak zvaně spasený člověk poprvně svýho boha. Okamžiku z s tím i to je boží a i to je ježíššem způsob jak se to děje před pomalinku dostal na ty svatodušní svátky a tím že nebe se tam toho co právě řečeno o to podobenství. Oko když jedou jedno někdy kdo jednou navštívil nebo z od ale dostane ve spasen. Pravda on mluvil jednoty chci. Že každý tam v celé je celé spisování je vám byly je psáno pro na když se aby se jednotlivec mohl chopit celé cesty ukázané ježíšem. Do všech podrobnost by to mohl všechno na sebe aby to bylo jeho jeho ježíšovu které by na sebe zdál a stane se během sladkým a musí nosí cele čili ten se musí soustavně takhle bližnímu pomáhat bez toho na sebe tak je to tam řečeno. Ona potřebuje bližní najíst. Tak ho necháte najíst a dělal na holi protože jsem protože si do ve do pro co nebo tak těla. A tak podobně když to by si toto smysl vašeho života. Bližnímu pomáhat jako osobě jakoby že dobyli li tak dokonale vychází ze sebe prosím teď bych jako sebe sama znamená vycházejí z bližnímu jako bys vycházel k sobě jako bys přicházel jsem. To je to správné rozšiřování sama sebe z právě odstupování od sebe jo to musí mít konkrétní povahu. Ježíšem mohlo jednání v tomto smyslu mělo konkrétní povahu nikdy ne něco nesrozumitelného to nebylo co by nemohly vidět lidi a chápat z toho co se děje to byly těly a to naše odříkání sama se to musí být ději našeho života od svých vetkána dožít smyslu našeho života no a smysl našeho života je aby byly díval dávám mít takový měl být kdyby dobyla jako katary řekl jsem skal dovolila. Odejít od sama sebe a jít k bohu ovšem oni se s to volili jednoduše jen o li za do kláštera co s tím jsem v st v k a protože to není odchod od sama sebe žena pak přístup k sobě. modly přikováni nepoznatelně změněný že si člověk myslí že odešel ze světa odešel od čeho jsou bavil není to pravda el to neboť vidí když či tu situaci vědí jak na tam v tom chyba ale. A odstupem fyzickým od čehokoliv se toho nezbavuje kdy musíte vnitřně odstupovat od věcí. A nemůžete odstupovat vnitřně jinak než postoupí samy od sebe do takový míry jsem platným člověkem pro bližního. Do jaké míry jsem ochoten nemyslet na sebe nelitoval sebe. Nemít sebe na tak a vede by ze sebe nenávidět. Ale ne mít sebe rád tak jako normální člověk sebe rád předává sobě přednost před jiným člověkem. chyba to ještě začal vůbec do od bližního a to ještě kdy daleko od spásy. Ježíš kris totiž že tím se kázal no seslání ducha svatého pro to letnic svých ukázal. Že jen nesměřuje jeho učení k tomu aby člověk zůstal člověkem nýbrž aby člověk by tím kdo je u boha v jeho příbytku od věky připravené u boha přípravné upozorňuju vás na důležitou věc věku tak jsem to udělal že svatý pavel nám prozradil. Že tento příbytek u boha je od věčnosti pro každého připraven od věčnosti znamená dříve než jsme byli lidmi když tedy když jenom zvířata nebe nám rostliny. Vůbec život lidský neexistoval ten příbytek u boha pro nás byl připraven. Je ta pravá individualita která je nesmrtelná která není závislá na průběhu času ten zdroj života. Volil tak teď bych řekl zdroji života ze kterého všichni pijeme aniž jsme si vědomi toho že žijeme z tohoto zdroje protože jsme někde u tohoto o viz do toho pramene a na nás bych sem abychom se vrátit k tomuto pramení vrátí se k tomuto pramení. Znamená nežít přitom pak ku. Tento nepovažoval za pravý zdroji života když on jim není. Když si tyju tento život. Z řeky života která oko mně plyne na předmět jednak si myslím že to je u k dění vlastního život ve za nejsprávnější způsob života není to pravda. Snažit se života by byl kdybych z pramene pil. Totiž my si myslíme že podle podobenství o marnotratném synu který jsme dost ve do mysli je že jsme od boha sice přišli jsme všechno promarnili pak se tady pod dát je protože my nemáme my jsme na holičkách a al cestu do domova otcova neznáme tedy to je mylná představa my si nejsme vědomi toho že to podobenství. Mluví o závěru této cesty že stejným si přede koná vypouští ten pán bůh do tohoto života tak nás k sobě táhne ale kdyby liším měrou nás táhl než jak nás pouští od sebe tady on se ztratily v tom světě. Ten malo tak i syn v pravý okamžik našel cestu zpět protože nastal hodný okamžik zabíjí nastoupil je to koloběh všeho. Dneska ale panuje názor zenu by nebyli dala z s rosy do li kastu v myslích kruzích. E že svět se pořád rozpíná. Je velký omyl oni nevidí ten opak toho že všechno zase nazpátek k stahuje to správně poznávali indové že bohy tu titul ztrát stvořila svět oni po žil za matku. Odkud káli považuju stejně za požíral vše za odpovídati celého vesmíru za ničitelem celého vesmíru že to jsou dvě činnosti jsou časně pokračující. To je sice z kou v jasně vědomi že. Celé soustavy zní zanikají jako taky vznikají že by bůh jdou věc by např nedopatřením ženo zdá není do pravda a to všechno je koloběh kterému se nedá vyhnout. Ale buďte bez starosti jednou jste na úrovni člověka a z toho není cesta zpět k náš osud na ten osud věřit. Nemůže stát nikdy zvířetem nebo rostlinou ve či jak tyto není možné mat za sebou život rostliny životě ne že byste mi jednou byly ale máte ho za sebou ona slouží. O všech rostlin zde na světě a vše v jen že vás slouží a proto jste schopni být člověkem ano. Ale teď mně bude žité abyste z toho člověka se dostali k bohu a to musíte přestal být člověkem. Nese zrak ke zvířeti ale přestal být člověkem co člověk zažívá a ve vnitřních nebo děl byl žil nebo co ukázali kristus od jednici vých o to se zlem a proto to je. Cesta za člověka protože ve za za člověka člověku na spát. Normálně jejich jak se známe člověk pouhou vůli sobě. Znamená uzavírá okruh. Který sedl týká ani zdaleka toho boha on jenom se k němu ubírá aby se mohl vrátit k sobě šťastnější nebo dokonalejší nebo tak nějak. To ani uzavření celého okruhu my se nemůžeme vyhnout tomu abychom to ne provedli celý okruh. Jsem se dostal za hranice vesmíru za hranice všeho času a prostoru se vším co tam si musíme překonat tento tím že se již s ním vrátíme jasně mámy že k němu kou neštěstím vracíme přesně dobrou tedy ne nevím by dělá z boha nebo z toho zdroje života nýbrž se do něho vracíme platný dát se v něm. Tak to se nás smysl letnic vrátit se dost tvrdě to před tím. Co přicházelo předtím nebylo možné dokud se neprodělá a to co předcházelo před ni ceny přese z tanec rozhodovat nemůže se vrátit z toho lidství do toho božského stavu. Máte dojem možná že by to znamenalo že se ztratíte na věčnosti nebo ze rozkvete s tím nesouhlasím s tím za se. Oni mi o splynutí s bohem přestal sis správně nemluví vosk nutí sbohem nýbrž mluví o příbytku boha tak pět. A člověk se nemůže stát nikdy řek bych bohem nýbrž může li u něho příbytek. A to znamená může ustavičně ho nějakým způsobem dosahovat a to je součást jeho blaženosti mi výší ovšem není to jenom dosaženou dosahování existenčním se ve čili poznávání stále dokonalejší láska sval do než a tak dále přičemž el ten dokonalý stav spásy brát tak že ten člověk je vědom že sám. Nic není a že bůh v něm žije bůh v něm pracuje bůh v něm miluje bůh v něm poznával to ovšem také své výhody za který by člověk neměl dít ale ano. To sedě lidé kteří znali svatou terezii z avily že najednou ve svém stáří zašla sebral ses to hledání boha pro sebe začlo základ klášter dělo z rad mocně pracovat pro bych mýho. Jak to může dokázat v tom věku ano řekla protože nejedná dělá jednal země kristus mýma nohama chodí kristus rukama pracuje kristus a tak to být s námi totiž ti jasem z tento stav spásy a z to se na taky ví. Z skočit dolů když je to ještě dokonale jsem zažíval pět měsíců v koncentráku který jsem si byl jasně vědom toho že nežiju že nemyslím že nemám starosti že já. Prostě ne existuju nýbrž že existuje ono. Myslí on nebo poznává on lépe řečeno miluje ono a nás jen toho jsem ne měl mým jakékoliv nebezpečí nebo stromě li by byl víte potkalo předtím dokud do tomu poznával že toto vše věřit toho znaků byly proč protože mám s tím zkušenosti vám toto říkám ode nic svých tak to člověkem dopadnout tak aby trvale byl na úrovni svým vědomí na úrovni boží. Aby si trvale uvědomoval boha protože že mně musel myslet to je uvědomování si boha že neni si mysl. Na boha nese nemusíte myslet abyste silou uvědomovali kdy nemusíte myslet že třebas na tento stal jsem se jednou ale nemusíte výhod vidíte přece tu a taky tak. Nemusíte myslet na pána boha a budete si spojení fakticky tím že. Se stane chtění učíte. jsem tam stal ničím byl jsem za ten svůj život pochopitelně prosba když proto jsem mohl být u toho boha do nedovol do doby dokud jsem zůstal tímhle tím ničí. jsem začal být větší ním zase ale tak jsem tuto schopnost být u boha ztratil a jak se na velice použila to opakovat těžkost do jas začal být něčím zas že jsem se dostal z koncentračního táboru a od byl jsem byl měl jsem na svobodě a tím se stal zastření čím se stal člověkem který si myslí že tady svoboden není. Rázem jsem pozbyl tuto schopnost vědomého spojení s bohem že jsem znovu pracně se šplhat v tom že když škol nahoru a kdybych se byl chtěl oni když to nebyl byl z toho jsem se. Že učedníci pani se snažili vos sebespásu nedosáhl lidí pokud se o snažily. O staly jenom přespříliš křížem neseje ježíšem kristem a vás prach li neboť jistě jejich spasitel umřel potupnou smrtí. A bez pomoci na kříži z toho usoudili že sami ztratili mu možnost být spaseni či spasitel tak skončit. Tak takto skončí s lidskou vírou skal víra svůj dosah. svou platnost. Je nepostradatelná ale do určité doby jenom může fungovat pak musí být opuštěna že není tak necháváš čekal na holičkách tak dlouho dokud jsem s tím nějak nevyrovná. Tak je na byla věřící středověk nám kladl špatné zrcadlo na odiv ukazoval nám tam sama sebe jak vypadá a ne ze jak se jevíme přetváří tohoto světa a není divu že to bral toto všechno homocentricky člověka stravě jako střed vesmíru to neni pravda. Člověk není středem vesmíru člověk je prostředkem jedním z prostředků jak se z vesmíru časoprostoru dostat. Za. Upozorňuju vás také na jednu věc že se tímto způsobem dostal před koncentrákem za čas a prostor to ještě nestačila neboť to bylo ve vnitřní modlitbě cesta rostl ještě mimo vnitřní modlitby. To co se stalo se mnou potom vše jak se esesman chtěl zabít se jsem mimo modlitbu poprvně v životě dostal do stavu vědomí o bohu. Ale bez modlitby jenom tou situací která vládla okolo. Jsem se nedostal do takového stavu modlitby abys situace která koná zvládne nás k bohu přiváděna. Opravdu musím říct že člověka který se dostal do těchto fází přimět je k tomu aby sebe považoval něco za rubem za něco o že to prostředek který dneska potřebuje a prostě který jednou odloží a ne neohlížet se po něm před prostředek dožil ano dohrává svou roli. původ a. Jestliže politicky se zjevil ježíš kristus svým učedníku. A vstoupil mezi mně slovy pokoj vám to potom jem jen u kázal svoje rány. Toto je na pro moc odpouštět hříchy k on k tomu řekl rozvazovat na zemi a svazovat na zemi nebo na nebi z být. Na cokoliv rozvážete na zem ve za že si na zem a ne ne a tak dále ne. Taky vidět toto všechno udělal tak ukazovat jako kánonu. Protože bych. Nepřekročitelnou nebo ničíme ne zaměnit bernou postupu bych chtěl tomu ještě dodat co to zase byl že to co z toho lidí zpovědnici v protože ono totiž není ti učedníci páně ztratili víru v ježíše krista. A plným právem protože viděli jak potupně zemřel. Oni na svatého jana nebyli přítomni tomu při poslední večeři jim nevšimli si toho že ježíš kristus. Se zmařil dobrovolně úmysl na tom kříži že dal první sousto jidášovi a řekl mu co chceš udělej bych hle a my náš odešel na zradil no nýbrž toto neuspěli v zaseto za nestala vám by se na na kříži byl neocitl. To oni si nevšimně protože stati nám svatý jan jediný do píše ve svým vám jejího jsem to ne vší či to ovšem do že byl pořád lidsko pána ježíše takže zaslechl i toto však tam mluvené slovo. Tomu jidášovi. To sešli udělali byli první jsou z toho orientální hostině se dává tomu komu své chce požehnal. Nebo komu své chce něco vzdáš dobrého přát nebo o koho chceme vyznáme na ten stanou u toho koho chceme vyznáme on vyznáme dál jidáše tím že mu dal to sousto ve chop první skok první. Bylo v rámci po věta na to jsou myšlení není nijak jiného z nějak nevysvětlitelná jinak by se byla věc co není než takle čemu dal poskytl čas. Obrovskou učenost čest prozradit čest ho při bez na kříž. A v první fáze kterým kterou musíme chápat když jako cel pochopit že svíce a pak ovšem za svaté na který si toto uvědomil tají nás je nejsou taky protože jsem si vědom že pak na sedl nevíte ale svatý si byl vědom toho že pán ježíš neumřel smrtí při které bych ho byl někdo přivedl bez vůle ježíšovy nýbrž jsem se smrti které byl přiveden touhu po sebezmaření. Neboť domu se ukázt jak sebe nezmařil vnitřně jak tomu ukázat všechno ostatní s tím ukázal svým životem to musel zase ukázat si životem nose vymklo do svého života a zase jsme život do musel ukázat. Ale to mělo za následek že víra učedníků zmizela tedy upozorňoval že u svatýho nad protože mám z nešel cestou víry do od šel cestou lásky ano. Láska totiž těch křesťanských ctnosti jediná brát přetrvává. Máme tři hlavní ctnosti křesťanské víra naděje a láska a praví se v křesťanské nauce as celá správně je ve stavu nebe. Naděje a. Víra končí přestanou mít platnost neexistují dále do oči jsou zbytečné ale láska vydrží navěky. A ten jan vydržel s tou svou láskou našel potem přišel to všechno znáte to tady nebudu opakovat protože to synu vědom ten stav všechno v patřičný a aby z toho pochopení těch se nic z bylo úplné jsem se ještě v tom vymknout tak že to nebude tady důsledně lidé kteří dovolím co na dělat polovičatě pratika do dál kde jsem si taky že se poprvně zjevil o těch neklid svých li těm učit učedníků veta. Vůbec to po několika cest jeden takže odnesli věřit v samy od sebe nýbrž oni nesli věřit zase pomocí důkazu toto navozování víry pomocí důkazů se ukázalo být velice neúčinné minulosti. Protože kdyby byl ježíš kristus nekonal soustavně zázraky tak ta víra okamžitě přestala existovat u těch učedníků proto svatý jana na čát u z těl na věr z či při prvním zázraku bylo třeba aby ježíš udělal zázrak ani ve je liského promění vody ve víno aby učedníci znovu znovu uvěřili a vyšel a učedníci uvěřili prosimvás. Jít si z ani tak li věřící ne to začlo třebas rád děl v přestali věřit oni to se je pořád nějaké nové dovedu kazí toto je mezi těžkopádná cesta důkazy se hledět za něčím dostal to nejde jestliže to tentokrát dělá jiným způsobem než pouhou důkazem onou cestou. On totiž se jím zjevuje povzdech mytí pokoje kdo totiž se dostane na úroveň koně. Ten důkaz si bere jinak než tak nepokoj nějakou chtění pod další důkazech on to bere jako fakt který z toho pokoje v samovolně vychází jako samovolně teče řekla nějakého zdroje asi noha takže pod tomhletom mohl potom jim ukázal svoje rány mohli dát moc rozvazovat a.