Karel Makoň: 84-11B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V pak mohli dát moc odpouštět hříchy. a v tady mám dotaz zdali pak to není chybné když se obracíme ke vnějším kteří sice si myslím tuto moc svazovat a rozvazovat mají ale nemají toho ducha jak nebi nemají ten po. Koleji. To všechno s tam předcházelo u toho zjevení vše krista jak mohou potom rozvazovat hříchy a svazovat něco nového třebas snad i nás prostě svátost manželství to je svazování na zemi i na nebi jak to mohou udělat. To miloval že jsem tady že se s opsal z absolutního něčeho stále něco relativního. El ten kněz vlivem víry člověka právo živen víry toho člověka to je maličkost něco rozvázat v něm za něco v něm svázat to právo ma ale ježíš kristus říkal že kterýkoliv zázrak udělal. Byl způsoben vždycky výrazu toho na kterém ten zázrak provedl. Když například dejme tomu uzdravil ty dva slepé taky klidně řekl víra vašem vás uzdravila nelhal. Ačkoli bylo vidět že to udělal sám je raději kdyby tam nebyla bývala. Tak je neuzdravil. A jaký druhý viděli v tom musí být aby člověk v ses po vinice vycházel z zdravém to za ni se na tomto tam vespolek vysvětlit dale. Aby totiž uměle ten člověk odstoupit od sebe kdyby je v spojí si teče neodstoupil od těch svých hříchů tak mi z nich u zdravém. On musí se ji zříct dobrovolně láskyplně bych tak řek s vděčností že jich nepotřebuje dále nosit no a jestliže toto dokáže tak pak je uzdraven z těch svých. A nemusí mít ten který naděje stavěl ruku tak rozřešil lu vůbec toho ducha věřím všeho trošku ale strašně málo po málokomu je dobře dobré přidat to nestojí to nemá být dát provádt no ale je to málo by tohle přesto vrata víra toho člověka to přistoupí takle provedená víra čekat tak opravil mu odpuštěno. Jak se vrací ti hříchy znovu tady lidský znova teče přicházet polnice do ztracena v ne tak v odpovězeno. Kdyby se řečí dáme nejdeš potud dokud posledního haléře nesplatíš v to co se všechno v když nesplatíš znamená v dokonale vysvětlen podle svého názoru zákonu karmy protože všechno si člověk musí odsloužit. Kdyby bylo dovoleno vůbec jakože dovoleno není varuju před tim z bible vytrhnout jednu větu ale ne všimnout si toho ostatního. A považuje za jedině správnou nebo vůbec zen sledovat tele mnou bez toho nad ostatní stane napsáno pak by to bylo tragické pak by ježíš kristus vel dával od začátku je dokonce protože proč hlásal lásku pro vás pro odpuštění dne odpuštění hříchu a odpustil hříchy dokonce někomu o si od obec nežádal kdyby se to muselo všechno splatit a. Totiž my nerozumíme tomu slovu jak to s platit a on se opravdu všechno musí splatit. Ale tím tak zvaným karmický způsobem že tyto natropil tak se taky vypít živu kde ta. Podívejte své právě u těch učedníků ukazoval ježíš kristus jak se to splácí fakticky když oni se vzdali svých rodin odešli vodních čili za za svou osobní spásou potíž tak lépe řečeno. A byli nuceni pomáhat bližnímu mezitím protože ježíš kristus k jejich velkýmu podivu o byl do království božího nýbrž že uvedl bližní který trpěl ano protijed pod širokém by to bližním pomáhali když toto se stalo tak oni tím že opustili své pro co mně nejdražší. Obecně své rodiny to na tom za to bylo rodina co bylo jim nejdražší to opustili. Tak tím z platili rozumí. Zapři sama sebe ten nejlepší způsob z placení upozorňuju vás. Život jinak se ztratily pro své tak s platili pro z mít duch. Když potom opustili ježíše krista opustili ježíše krista že von zemřel potupnou smrtí na kříži s tak příliv bůh dvůr. To byla obrovská z pralátka budu toho kde tak karma poznat v tom našem bych to byl všechno pro kočku oni z pod tím že z radili ježíšek li z něho jde mně o zrodilo petr zapřel jiné tím s platili duch. Protože oni by se byli museli řídit jenom tou vírou a to nevedlo jestliže víru ztratili nějak zenu všechno z ale vy. Na nic jiného ...než na svou víru dovedete si představit jaký to byl velký sebezápor když oni ztratili víru v jediného komu věřili ježíše krista který řikal potu věta umíral na kříži nemohl si pomoc nedonesl ani kříž nahoru byl ku potupě všem si z něhož byl dělali vše pravdu dával motoru kolu bičovali ho vyvolil oněm na to on všechno viděli musely dokonale ztratili víru v jeho spasitel nos nebo jeho moc spasit. Někoho. A to byla obrovská z pralátka její druhu totiž nemohly dále stavět nabýt hře. vám řeknu si říká červ ve když je tam ty moji posluchači jsem atd nejistá říkat výborné vizte věřící člověk se mu chce li každý když věří v mém mít ten ateista věří že toto neskutečné z tomu říkal jste věřící člověk dělo v tomu říkal byla by nás protože jista to jednoho byste vědy předem svou vizte vzor věřícího člověka a tuto víru člověk ztrácí v okamžiku smrti i s a pochopitelně no o tak ztratíte do. Tu vědu když kdož ses celý no on řiká nějak mluvíc chlast tej když uživit je toho života ono toho který víře jako drží. A on říkal je tou mimochodem veliký. Člověk v pozici říkal potom říkal on byl dost jako pozoru svém stavu tak tento prováděl sally dneska večer vel po vás a nemám dojem že bych se byl jako to dostal když nějakému poznání vyššímu naopak vidím že je to určitá pravda jsem říkal dvě. Teď jste podroušeném stavu a z z ochoten slyšet tyto co vám teďka řek osoby do normálně nemohu poslouchat a mluvil jsem k někomu jinému a říkal co mu dávejte otce a za tudleten člověk ke kterému teď tam mluvím měli v ad a dostal se z toho pro toho že zachovával určitá pravidla. Která mu lékaři nařídili tak budete dycky z znechucen tím alkoholem začněte zachovávat pravidla která v te měl zachovat před tím než jsem byl tím zřízen ano a poznáte že toto je lepší než ten al koho a pro vás dovede k vyšší víře než ten no a. Ho. No a se uvidíme nějaký čas zase znovu zase udělat nějaký krok neví hře. Ale nakonec budete se než toho letu víru opustit že též pro relativní záležitost ze jsou to říkal ale vám chci říci že tím že ztratili víru v ježíše krista je to nejlepší co měli. Tak ztratili sebe sama protože když byli plni toho oni nechtění z něho než tu spásu ve sto ježíše krista a tak dále. No a když toto ztratili tak neměli by jeho nahoru na holičkách a proto protože byli prát no nádobou. Tak měl možnost ježíš z do vstoupit pomocí pokoje na které jsem se před li ku dověděli ano to by byl nemoh udělat protože voni ten pokoji nebyla předtím než po tomto strachování její víry. Že poskakovat vědy nás vede v tom pokoj ohromná věc to je totiž velice naději na věc nemá kdysi někdo zoufat jak jsem taky v z na tam říkal nezoufejte si na svým životem podívejte se jsem o něco staršími živi v když nejsou tak vadit že jsou taky na ten z li pobyt pracující žil kteří si kdy z toho nic ale upozorňoval že stáří je velice rád záležitost. Že stáří kruté pro člověka který žije jenom pro sebe. Ale ne vězte že správné žít pro sebe pokud máte vnoučata žité pro ne a zapomeňte nebo snaž se se zapomenout na sebe to vás vnitřně osvobodí prosím vás dělejte to by se závisle jak žiju pro ty mnou čakra a podobně ano ale věk je to taky a musel neosvobodil je jsem zapsal říkal se mi překlad tu pro blázince a. Byl bych psal viklat další překlad pro nějakýho viz to město byto li ty moji mnou ča za to město vytrvat a je to nemám za zlé el protože to je daleko větší tu v ní. Poučení pro kdyby překonal nějaký jógy z toho důvodu že to zbavuje se samého. musím to nechci dělat to mnou protože to se ztotožní s jeho životem a pochopit z jeho tím pudu z by je a začne plakat. se být nepře z pokojné nenese být nehodné byl u mě. Dávnou časem jsou nejvhodnější i když jsou dvě jsou mi hodnější mezi dětmi jsou vodu protože vstupuju do jejich života. A takle byto měli dělat každý z vás jsem říkal. Aby se zbavil sama z na trp po za něco vyššího co zatím jeho normálním životem ví. Život lidský dobrou smysl jiný než pro sebe když žije člověk ve život prosme tak on nepochopil vůbec žitého pro někoho jiného stejnou měrou jako pro sebe a uvidíte co vám to přinese ale si myslím mluvil o něčem jiným že čím dosud domluvil no. Že s tím zase trošičku ustrnou od toho posledního halíře ale není to tak daleko ten. Člověk splácí všechno musí všechno splatit nedostane se z koloběhu časoprostoru z toho čemu říkáte. No večerní osudem časoprostor dokud opravdu nepřekoná čas a prostor v sobě. Například dejme tomu ta před zapři tím způsobem že v mystické koncentraci přestane uvažovat. Se dostane z modlitby odvar do modlitba tichá. Dovědí se tak se dostane do téhož stavu jako když ježíš kristus nesl pokoj na své učedníky. A tento pokojným mu přinese potom ducha ducha toho modlitby a on poznává v modlitbě to nese v životě co je to modlit se teprve pak naše správně modlit svým životem. A to je dokonale ztrácení duchu. Čili kde není to taky k si myslíte že když se něco nevedly tak že musíte to napravit tím že to dar něco opačného to vůbec možné nebo dokud se šel do odsloužit v tak se byl se sebou chtělo se měl na takový případ jak se může omezoval jako vycházeli síla on kam mužové dvacet jménem zemřel dávno který byl ochrnutý na půl těla nemoh se země hnout ale věřil že to jeho stálicí vtělení že byl nějakým dělal tedy způsobil smrt sum asi mi. Jo lidí na sem říkal poli ve svém el to neni pravda kdyby tomu tak bylo el tak by ses zasluhoval milion vtělení tedy ne to nemůže ve si si odsloužit jsou to jiným způsobem postup cesta od sebe. A někomu se říkat tomuto nesprávná otázka kdekoho. Když někoho od něčeho osoby tak musím něčemu přistoupit zase protože to není možné být v prázdnotě. Tak přistupuje panně marii říká a o před než se o ji měla s a on tou udělal začal chodit a nebyli chodili vůbec. Ale protože toto udělat z čeho panna maria jeho nesmrtelná duše ujala nechalo janeta ale protože přišel na stranu cestoval měla rostlo tělo se konečně dostal ze sebe pryč to je správná cesta ovšem musí svědka by se opravdu obrátil někam ne kam patří opatří nesmrtelnému životu. Co jsem řekl že třebas duši čas za prostor tak jsem tím chtěl říct co je nositelem nás z toho toku času a prostoru nositelem toho času a prostoru v je život nikoliv ustrojení nýbrž u tohoto toku času a to. S a jestliže člověk žije. Na protože mu řeky to jsem také viklat svému vnoučeti větě tomto pochopit že i vy. Ž že to dítě to pochopí snáze než s k li člověk prosím upozorňuju předčasně sto z na že to je li ji za pohádky že nezkazil řeku toku života tak všechno neumíte stát. Jsem se vzdal například toku života znamená svého života do koncentráku okamžik jsem byl věčnosti na el to znamená ten ne toho že jsem se tam v chvíli dostal tam jsem se ho vzdal toho bylo to bylo všechno jsem udělal a pravá vnitřní modlitba vypadá tak že člověk sebe vzdává. Že vzdává třebas uvažování že prostě někam směřuje. Do věčného života třeba ale to je cesta do neznám a to je cesta od sebe ale nevím kam vám protože to jsi byl za že do věčný život nemá přesto nemá nikdo o tom že to nemůže si miskou sto o tom dělat jestliže to ale přesto provede si pro jen to skok do neznáma to je veliké vybočení z času a prostoru. Od postavení cenného jak pozorně že to děsí víc stát nebyl ve nevěřím že to tak snadno dokázali protože z toho lék li a indové a plní budiž ke z ti řečeno považovalo musela největších hřích nich. Je nějaký smyl z to nebo toho protože nebo an co všechno nýbrž podle největší hřích. V protože nemá sestra na příklad dejme tomu o svůj život sil v mate šel ty těžkosti nebo o někoho z vašich bližních na tak dále ten bodem byste neměli strach. se dostanete do takového stavu jeho hrou od tento život s pocitem oddělenosti půjde. A jestliže to největší hřích mít strach ovšem na ten letem ale také se nedivím že to po že za největší hřích že člověk strach okamžik kdy ho nemá mít. Kdyby měli mít za to řečem jsem měl třebas větší strach o život v koncentráku po všech těch šel ve které jsem kterými jsem prošel. A neměl jsem ho mít a teprve když ten esesman chtěl zabít tak ten strach ze země spal. Tak jsem měl vím že jsem neměl příklad to co indové říkají li že říct strach nemějte stran ze strachu nýbrž že od šel ve vás před padne nýbrž vězte že z druhé strany přijde pomoc záruka nečekaně při okamžiku by sebe dech věc strachem o sama sebe na to vás padne na ve při nějaká pomoc která vás baví toho strachu. Ale tam odraz indická je tedy jedinečná jde že strach je mi větším je větší překážkou na cestě duchovní. Jsem pro věk zcela oběť jenom tak nastoupí li v tak jestli se vzdal všeho svýho života tak vlastně jsem jsem v něm jak také mohou mít strach že se hosta upozorňuju vás ale. Že celá cesta a pokrok na je závislý na sebepoznání. Vy se nemůžete vzdát něčeho co on nepoznává. A jak se nám říkal jestliže existuje středu úrovní a nad těmi úrovněmi ještě něco vyššího co je nad o něco všechno řídí všechny ty úrovně od ti v od ti ví. Tak že když se vzdáte této jedné sedmi kterou znáte se nevzdali ani zdaleka sebe cenného. Takže tvrdit mně když jsem se z celého svého tohoto života ztráta přeci čeho se máme ještě dva. Není to pravda kdyby tam nebyl býval druhých nepomáhal a dobyl ten pes tes mám který chtěl zabít tak jsem se před tudleto pudový strachu nedostal ale že jsem měl jistotu že se za je. Tak neměl smysl strach tak jsem obešel sebepoznání to co víte. Ona to byl to byl o pochovat ba je pas bych tak řekl. A ne do tak úplně es poctivé jednání ale povedla se to a dostavilo se pozná upozorňuje za to že když si nejvíc myslí je sebe opustila že domyslel před koncentrákem sebe u něho pustil že byl v s okamžiku koncentrace jsem zažíval překročení hranic času a prostoru ale ne jednou jsem se nemá čeho se dbát a nemoh jsem pokoj proč cestám vás na kolenou bojím protože. To co jsem měl od boha jako milost nebylo nikdy moje bylo boží na sto neměl přivlastňovat na teďka jsem to neměl aby se mně ukázalo v tom stavu v tom přestal mít tu milost. Že to jsem si myslel že moje že moje vlastnost dobrá a se čeho nebojím jsem překonal časoprostor. Jeh chybné potrestat že střed to bylo moje poznání. To není moje všechno je milo do boha tak po celý tento životě milosti od boha. Pro tak důsledně boji proti osudu k protože to věc milosti a osudu. Od milost anebo osud že platí to milosrdenství boží a ta láska božího kterému li na každý pro vy krise o pól tak jednal pak neplatí osud špatní osud že to všechno opačně ano. Tak prosím osud ne existuje ovšem musíme se umět postavit správně k tomu všemu dění no a to je opouštět sám sebe a bez ohledu na sebe pomáhat vím. Tomu nás učí vlastní na život protože každý jsme zaměstnán takovýto možná třeba dělat jako v tom si vydělali ale el to je tedy špatném pochopení a jsem pod o to co přátel devátého roku vlivem toho co tam prožil pochopitelně nevlastní těl ty li nedělal věci proto aby si vydělal nebo viděl ženou nebo manželku nebo děti nebo toto nebyl jsem to dělal velkou vůli k tomu že jsem sebezapíral ano. Abych měl možnost sebe zapírat a to je myslím správné a toto by se mělo dělat obecně že vidět v tom. Radostní radostným příteli z narostou že to sebezáporu jsem příklad musím milovat bližního el do kterého mně normální z není to je za smazal mnou pozici protože ten musím milovat bližního snu pomáhat i když toho pacienta nikdy před tím třebas znal nového v je to takle po vám třebas učedník na ten máme od učednictví v tom že ne ale pomáháme společnosti tím pomáháme s pod že v každém případě je. Ze trošičku abstraktní pomoc jak se nám zdá ale to z po dosti a proto jsme tu abychom viz že pro v protože sám ti do ztrácet ze sebe. Žít pro ni pro tyto práci věnovat a malinký velikou často s nechal pro sebe v hle tak el v hodili jsem tady do řečeno někým z vás nebudu nikoho milovat někoho nebo by být v to bylo hezky řečeno že když třebas okamžik ulice měli jistotu o tom koncentráku že esesman zabije. Že jsem ztratil vlastně veškerou naději že budu existoval dál te z naději na budoucnost ztratil jsem veškerou budoucnost. E veškeré vešlo naději z budoucnosti vyplývající el tak protože budoucnost je postaven na minulosti. Tak taky tam minulost trati nám svůj podklad protože v čem moje když budou co si dali nepovede ná. Čili taky zmizela zmizí li minulost a zmizí li budoucnost dostaví jenom přítomnost. A víme že bůh je věčně přítomný žen nepodléhá a časoprostorovým změnám či dostaly se vědomí o bohu o nadto z tam dostavilo ten člověk najednou zažíval boha jako třebas jako učedník páně nebo tak nějak ne. Tak takhle to rozumět tomu při to je to dobře že jsem se krásně viz jenomže je to malým jedná či k je že totiž tím že ztratí zájem zády vjem o budoucnost nevím váze na jsem z podvědomí existenci minulosti tak je tam ve psána to je něco tak mocného. A že nestačí od toho odstoupit. To jsem se řeči je ty dni před tím do ten esesman přímo nezavírá že mně pro nás do nové mi bylo v tom smyslu že říkal ty si sekal dobro v že ty jsi byl svatě žili devět hle vědomě si šel za bohem a není tady ty esesmani také trápí k a pak je tady za víru jako ty ostatní kteří neměli tyto zájmy žili světským životem třebas jako zvířata se to za spravedlivost. Co je to za jednání ze stroje bohu je prostě opustil jsem něco dělal špatně nevim co ho. Nevím co ale vám něco řeknu v ten okamžik toho sebevzdání v okamžiku vite přes pak chtěl zabít se nedá pochopit z toho okamžiku el pro své pochopit jenom z minulosti a tam rozebrat tak. Že lékaři čtrnáct se o operaci mně vzali e řek bych. Obrali jeho kombinují tu dobývání tohoto světa. Nebo ztotožňování se s tímto světem spěl mylně z toho normálního ztotožňování se s tímto světem jsem se nemohl lidem těch lékaři v protože si to že jsem přestal nic jisto vyrval město by dali násilí a dostaly do světa který nebyl z tohoto světa. Nebo se chtěl jednat zprávy o tom není o tuto oni z rozumu toneme rozumovým poznáte doma něco absolutně do rozumného přestože dospělého uznává ale v očích matky do toho nesrozumitelné proč toto poslouchal tam prozradila posloucham pro citový byla na mně říká jak jsem tady řekl že si vybírá tam žila zrovna něco co se v jeho že patrně jsem v ale v ka dne sval byla na omylu jsem poznával. Čili stálo zatím odosobněním před tím nebezpečí života nějaké poznání. Nějaké poznání jiného života než je ten letem ta mně ten klíč k tomu ano. A nesnáze rase tím moje minulost vůbec ale nebyla škodlivá. Dostala se na vedlejší kolej se na nic těle na ty pacienti ty fiore rozumí asi tak to nebylo mé. jsem prostě. Ten osten smrti ztratil jako ten svatý pavel asi kde bytostem smrti pak se že při neměl strach. No a bylo to způsobeno jenom poznání u toho svatýho pavla. Totiž spadl z toho koně aby svým ježíšem protože bych přemožen ne asi tak jsem byl na případě přemožen bohem přemáhá bohem postupně. A bylo třeba dalšího nátlaku z zvnějška aby byl zase dál přemožen to přemožením ve jsem tedy považoval něco definitivního za opravdu odstoupení od sama sebe dokonale vůbec takovým nebylo v kdo to za následek pěti měsíční setrvávání ve stavu nebe a nebylo to dokonalé. Spadl jsem z toho jedinou myšlenkou jsem spadl ano prosím. Prosim vás tady na všem se o tom rovnat nebyl by se bylo tón do odpoledne ho na či ne. Vší bych jim vyhovět unavovat když mi řekli které lidskými řečmi ne. Ale jak tady opravdu om jemnost myšlení hraje obrovskou roli když to máme pochopit to musíte úžasně klidný tají jemně myslící. Téměř nemyslí když bych tak řek. Musíme si myslel že tam šlo o takovém zlomky vteřiny přitom že ten esesman zabít že se neměl čas dělat nějaký rozum ho li tak si nedělal co jsem opustil co jsem ztratil nebo jsem to ztraceného ztratil a to jsem dělal předtím než tomu došlo ale tentokrát se vůbec za klamem nedělal. Čili. Odpověď správná prostor tak dělo jsem ho postavil nedělo tam s tím druhým je že jsem do oblasti spontánnosti. do své pravlasti tedy spontánnost tu po daleko snáze než ten druhý. On nebyl ještě schopen do spontánně jednat tak jako já. semena spontánně protože mně to učili lékaři v předškolním věku a potom mi to učil v tom poznání se správné a tak dále na tak dále nebo když například dejme tomu dal jsem se ocitl před tváří se nesmrtelné podstaty v sedmnácti letech na něco. Tak bez přičinění vlastní vůle ve jsem byl absolutně poslušen pane nebe na hezky přímo o pro absolutně po všem této tohoto poznání jsem byl zvyklý být poslušen poznání které se třebas vůbec rozumově nechápal které z rozumu nechat do boha. Jo a které pocházelo něčeho co tady je a ne do se mi to samo od sebe projevuje jakoby samo od sebe přešla do tomu dlouhý pochod nějakého růstu vnitřního tato si přitom člověk nemá času uvědomit pochopit že oni neví i to před před jako přes tu hranici toho vzestupu k nějaké nové kvalitě ale. Tak volit zase tady objeví jenom proto jakákoliv nová kvalita v tomto o po se do byl v protože jsem došel na dalším stupni neříkám na vrcholu ale na dalším stupni že ke spontánnosti na úrovni tato řeknu ježíšem kristem radši. Že když panna mary dělám svolila atomu se přes narodil syn boží tak potom to všechno co v se dělo šlo spontánně tato neměla žádným další vliv jenom tím že se samo krmila tím krmila to dítě sobě ne kde ježíš do probíhalo bez jejího bez něj přímo účasti vůle to jsem stalo od sebe tak je stará o to své když. Potom ježíš kristus při světle žil mezi lidmi. A protože tam tak dlouho dokud se naučil spontánně víc správným člověkem v společnosti a on ten vel. Jsem dobrým člověkem vynikají svým moudrostí a tak těch letech ve ho varovala ve nás ti tím v tom. Jsou spíše ti doby dosažen kdyby byl nevešel této spontánnost jemu to samo šlo a měl pravou bude vstoupit do do toho jordánu. A kdyby byl ne ty tři roky potom. Po jordánu a po přemožení satana na poušti by nedošel to může to všechno těm učedníkům šlo a to byly součástí jeho samého při říci samo samovolně že samovolně děly zázraky nebo se to přemýšlet o svět uvažovat prostě v do toho odhalit jako samozřejmé věci on cesty zázračným byl ztotožnili ono jim to bylo přirozené to při tedy to bylo přirozené okamžitě od toho museli odejít jo. A tady se ode také chtělo abych se ze života který nebyl spontánní jasem nebral spontánně co z tam se mnou dělo odešel do oblasti spontánnosti do které jsem ne jaké úrovní předtím vstoupil a tamten ve vyšším bez to proto byl zabit ano čili upozorňovat chtěnou ve zkratce naše celá cesta spočívá tom že jste vy uměl po vane nepřirozené. pěstování vlastní vůle se musím dostat dost spontánního plněním něčeho co vůbec na nejen vůli nezáleží to tam bylo splněno na vůli do vůbec nevzal to co ten esesman dělal. Tedy že někdo novou ženo že že tedy se to hledá a to jsem tam zažil svést jenom na nějakou spontánnost ve které jsem se nějakým způsobem vychoval před tím. Nýbrž také na to že záměr boží se mnou byl jiný než tam tím prvním že pán bůh potřeboval nějaké mu úkolu. Který se z se tedy nechápal ale kde kterému jsem byl před od se ne tak ne. Čili tady se opravil jsem se do viklat tam existoval jaké tažení z druhé strany ze které bylo mocnější než ten esesmana před kdy okolnosti které tam v tom v povalit a takže z toho vyplynulo nějaké další poznání. Ho ono je to pravda ale jsem měl ještě k tomu říci jednu zásadu věcem co si dobře za mat víte že někteří lidé je když se mnou setkají se omlouvají s tím že říkali v tobě bylo hle li ty jsi měl vedení ty jsi byl tažen. Ale žádné tažení nepociťují du ano žádné sedění nemám. Že ano není to pravda všichni jsme vedeni stejnou umět roku jenomže když jsem třebas toho vedení po těch pěti měsících jednou neposlechl tím že jsem. Považoval z stav za z koncentráku on zas svobody to jednou neposlechnout. Prosím toho ten neposlušnost. jsem o jednou neposlechl atd byl jsem zbaven o vyveden z tohoto stavu nebe. Jednou nebo co v s. Takže neklade jste vinu nebo ne že nemohu mluvit za svět tím že vy nemáte vedení a je mám to neni jiná vina. Nebo nějaká moje přednost to neni přednost kdysi ten jaká se je na tom že asi provedení poslouchám pak když do vedení posel že vůbec vim co to je poslušnost ko by to řikám to byste že by to byla nebo suso co by to se velice vrcholná neposlušnost. A to by si také neuvědomujete neboť skutku z prosimvás. To nelze rozumem lidsky vůbec podchytit jsem si toho nebyl vědom jsem se provinil vůbec si nebyl vědom ale nevědomost život nečiní jenomže způsobil velké utrpení plno patou mně taky způsobila se potom v do roku padesát jedna od roku čtyřicet ano obracel znovu šplhat do tohoto stavu ne. A nemusí se o dost sil v takové čistotě jako tehdy se uměla o tom nebo. Ale to jsem chtěl říct je něco ještě na vší ho máte všichni vedení a když se přimět k tomu abyste ho posloucháte tak se bude rozvíjet v tak a že bude úplně vaše vědomí jasné jasně vystupovat. Upozorňuji že kdysi toužili potom vedení abyste ho do z neživé tak o nebudete mít jeho ztratíte. Ale co je to a podporovat hotové není poslušností. Když máte dojem že něco je správné ale vám jsem toho nechce protože to je tam proti se s ti není to příjemné do provést provedete si víte že to správné pro vytéká v ti se velice při blížíte k tomu jasnému vedení budete si po vinou hlasem si milovat toto vedení v že z na on poslechnete ano o se vás to byl zkoušen ženo další ještě na nižším si tedy ještě více budete ze sebe slevit zase pokročí kte. V tom toho způsobu denní na při dejme tomu to řeknu případ poslušnosti aby se věk co se se to za půstu nepovažovali. Dneska jsem třebas v jednu hodinu jsem šel si lehnout ne tam ho paní byl by výklady svědkem jsem byl dávno před šestou hodinou ku o že ano. jsem zpola ocitat dejme tomu při hodiny nebo tak nějak no a vidíte na že se ona rené nevidíte protože jsem poslušen kdybych nebyl poslušen svého vedení tak by byla krásném v na ven co to za druh poslušnosti vím že ten mám úkol a jsem toho úkolu poslušen proto nemám právo být unaven. To se to opravu ten ono se body ubírám jo všem nejsem unaven. Ale kdybych silen hle na o škol přátelé tak budu kráva takovým způsobem že to vedlejší místnosti bude slyšet na neudělám protože tady mám úkol se čiperný i kdybych vůbec nespal tak se stejně učitel v protože jsem poslušen. jsem mírně poslušen ku pozorní velice mírně z v kdyby více po že tady byl daleko dále. mám takovost o z poslušnosti ale co si všímáte za po se považuje to co by se za to co si nepovažovali atd. Že nemáte pojem z poslušnosti správně hlavě vite protože něco jiného než vědět co mám dělat. To je spíše je řek bych pocit že od boha věci přicházejí. Co ten pánbůh s tím chce udělat do toho mi nic není. ho jenom musím následovat jeho vody musím nad se kdykoliv je to dovolit tak musím přestat a třebaže bych chtěl dál osobně ale musím přestat protože on větší literu moudrost než chopit tele. Poli že také jak co z pozor při ku tak pro tu tak vnitřně nemyslí na to jenom jako pohádku viklat doby mu li hnout že pěti lety by řekla tak mi říkáš pohádky věcí. To poznalo neříkali kravám pohádku jsou mi to nebo na kterou by to poznám říkal že je to od boha a v k a. A teď mně říkal předně řekl teď mi řekni jak je to fakticky fakticky stal tak že jsem vnitřně nádoba individualita od boha pocházející a obou se vracející tak aby se naplnila božím ne ale ne mnou podřadné vůle a jestliže toto dělá ne tak se vracíme. Tak se na cestě zpět a mohu také vidět otcovský du v je to co z kynout znamená že mu oněmi právě v že mu ho přibližovat že mou ho vám předstírat že no a to by bylo asi tak mi o pohádky no. Jsem v jesiže sem si vědom toho co dělám dobro ale je do uznáno svým okolím a tu jsem do toho osočování a ne el tak tu musím si být uvědom si vědom toho co říkal ježíš kristus o tom byla tomu kr z koho pohoršení pochází. nesmím pro dobro které dělal dělám svou zval pohoršení a musí bližní v to nesmím v když si to nepřeje tak dělat nebudu. Upozornil na to nedělejte v při když rád když se vás toto bez k ujít dosti vám to mají za zlepšit nedělejte protože ve vás není per víc z vidí a to se velice proviňujete jestliže víte že to správné tak to dělejte tak se mi do tam tak to jde se tak to tam nebude jo v. Cesta kteréhokoliv člověka je napodobitelná neděli za někým měříte svět s nikým se hledejte se z toho poučit pro vaší vlastní cestu el v musíte věci aplikovat po použít po svém. Kdyby byl když když se dáte podle potřeby devadesát pro se nic se nestalo když ten nevede z tato se devadesát je to se nic se nestalo tak v sodomy a komoře bylo možná el tak v pase tisíc li ne. A ono stačilo patnáct dovedli dali bylo celé dvaceti celé město zachráněna lid ne. Tady z toho si necháte jem malinkou špetku která se nám právě hodí indy se tam bude něco jiného tak je to aplikováno použito na váš vlastní život. To chtěli i shodovat z toho zblázní protože to není pro vás to cela veliká by vás jenom aplikovat ten použitelný příklad když jsem si říkal příklad svůj dal jsem dal jsem vám to on to nemohl dělat jako ježíš kristus ale po je toho příkladu se řídil mají řídit. Oni obdobně měly jednat ne jak obdobně třeba viděli zázrak. Tak to neměl dělat z vlastní vůle nebo z vlastní síly by se musel být vědomi toho že tady vůle boží síla boží která ale který jde popravě toho by dokud ten zázrak dělati kdy byl se tak si nepočínali tak jsem za za sebe povedl spoj se ten když si by vědomě si že který by tam byl nikdy neuměl dělat zázrak a k tomu jsem měl právě taky slouženo aby si uvědomovala že se opřít o boha je to cesta od člověka a tak se mi jak se. Třebas manžel od člověka k bohu a ne nazpátek člověku. A v tom bohu se najdete člověk teprve. Když jsem ji nacházel rozum bohu tak chtěl jsem taky od aby nacházela tedy bohu v ne vedle sebe ale dvou od je a za ona hor dostala vedení které ji naučilo nacházet k bohu. To byl veliký obrody v životě na tomto způsobu života a myšlení sestro co bych ze ve ve co své smrti že. A protože další stupeň nebyla ochotna podstoupit tak musela z toho života nemilosrdně pryč. A protože to bylo zdržování v my nemáme přešlapovat na místě to nemá cenu ale správné prosí slova o tom jakého osvobození do dosáhne v okamžiku smrti nebo řeky je velice těžké protože jsem dávno slevil z toho že. Někde spasena někdo spasen není protože jsem v po opravil si ten názor křesťanský o spasení v tom smyslu že spasení spočívá v tom že člověk ustavičně dosahuje ale bez mezer spasený člověk totiž nemusí se vracel do stavu nevědomosti. Když jsem v pořád přijme bohu spasený člověk ano kdežto kdo ještě jiné v sobě na tak plný spasený člověk. Tak kdyby ona třebas to o do koly v našich lidí jsou zemřeli z nepotřebovali se vracel k sobě nýbrž by s nikdy v jedině k tomu bohu tak by byli spaseni o tom nemůže rozhodnout ano o tom neznáme jejich byl podstatu neznáme. Nerozhodli tele o tom že do byl spasen nebyl na to není v mezích člověka o možnosti člověka to pochopit ano janet vidíme že nebyla pase na netvrdím že byla ztracena plným vůbec nic jenom ba něco říkám o styku s že a když si uvědomuju.