Karel Makoň: 84-12A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Se dovede poprosit od těla ale je to co od jako duše. A nepřekáží třebas jejich minulost zde pozemská tak je to dost velký pokrok to by taky tvrdí že jsem to tam znáte lidi včetně mým matky že je vedou bez těla být. Tam mají pořád ještě se celá moje matka před tam jedenáct let nebo ještě že dokud se nestal jen na mne. je víc a o napořád tělo kteří se toho těla kdežto tam manželka když chce tak těla opustí jenom duši a čím se to stalo. To přestalo tím velel těmi seděl ty naopak i v tohle na to by sám sebou ty posice lety života ale tím co se stalo v při poslední se neděli jeho života že ona odstupoval od sebe ne ona v tom v jiném životě žila takže nebyla závislá na že z tělesté těl se zbavila on se dostal do toho stavu jak domy dopravil lékaři mají choroba že se zbavila potřeby tělesnosti ano. A to je cesta dost přímá mysl vůbec nevědělo ve věta z tví aneb propagoval věta. Tou mají nejvíc za zlý indové kteří jsou ve věta světa kteří vidí v tom vraždu zvířat jak mysliteli litujeme zvláště pak vše jak svátcích to maso jo nastoleno sestavit tou do sneslo né. Jež by nám o vánocích a podobně. A mají za zlé ježíši kristu že on nestavil zvíře na úroveň člověka pozor milovat že zvíře nepocítí čili je při lidu a ta jako tím že se zabít jako by on si co se brání smrti to jsem viděl že vedou ho na popravu co dělá to že toto cítí být za ní. On že ten se ten mu ho ve se na popravu od co tak naváděla nebo od ale proto ne se tu pro z tedy co ty že si musím nervy jako provazy ale za něho ono. Ale nesmíme si mluvit myslet že to zvíře trpí tolik jako člověk. Nebo že ta úroveň od toho zdůvodnění vnitřního jež stejné jako u člověka to zvíře je nakonec je součástí přírody víc než jsme my dneska tou jsou část. A v přírodě jen do měl zabíjí zásadně. A tím se protože nějaká rovnováha nemilosrdně zabíjí neměla sv. A bez postíš ale ne z úvodu nějakých jiných tele že jako potřeboval třebas se nažral ve pád ty dost zabírá nepotřebuje nemá dozrát palec za radosti ze zabíjení zabít protože za úkol od udržovat rovnováhu v zvířecí říši aby když je řeky co transu byla však dali ho vjemy vší do se který se zmar vším jsou žil tam on po je taky zabije pár kousků ne nedělat to u se. Je pro ale pak do pro věděla a tak se to rojí vstupoval potom vám že jsou živi žal nebýt klidu tak tam nejsou krizi také daleko vyšší míra stupňů volal jemná a ty zase jinak užiteční který přioděje než ten ty dělat a jej za zase za vědě koly v jeho a podobně takže tam se tímto pravým způsobem zachovává rovnováha na takže opravdu mi přesto je to uměla rovnováha tak mi za v ale tak. Pro onoho přežil zabíjíme. A silo. Tady otázka k čemu je na nastaly v to všechno zmizí děl že z toho mi zdá do může být el podívej se měl by si na otázku po po litovat převede život než normálně nekončí spojením ty věčným životem když se od něho od boží ale ježíš kristus o tom říká kdo hledá svůj život ztratí jej ztratí kdy jsme je. A kdo ho ztratí nalezli ale do tohoto ztratí život. Že se tu čest pro ztratit třebas koncentráku v čest ji meč na jak dobře víte každým dostane by tak jemně od kdo by byl ne aby obal vlastně od útlého mládí že o na tak by to bylo asi el také v tom nedospěl takže otázka měla znít text čemu je vůbec ten život vyšší nevede k tomu. Tomu spojení s bohem na nebe nebe život no tak to tam za na straně nevede. Takže po tamto se tady říká že nemůže kdežto od o tom se neříká že by nemohly protože by o ale nevede ale taky tak lidské vede tak pak do stejně si může nebo nemůže když on nevede on jsme svědky toho že ten život nevede ke spojení s tím bohem vědomě spojen který se do rozšíří tak daleko by šlo za ty kdo k a. A takže otázka byla špatně kladena a do tak ve mně aby kladná takto. Jestliže tedy byste nějaký jaká astrální úroveň vědom znamená vědomí spojení je s nějakou existenční úrovní. Řek kterou je normálně spojeno zde na zemi která ve snu takovýho. Tak na k čemu je to dobré že tam a dožívá tenhleten život. Tomto spojení s jinou úrovní dnes to od by ti způsobem že to je taky spojeno nějakou úrovní ale ani to tam nevede nýbrž to co to je takle existuje úrovni mnohem více než astrálem nebo moc na mnohem více. A na všech těch úrovní žijeme přestat sytost a není k a na všech těch úrovních je k nic o tom be a ten smysl toho proč to všechno li. Že my ty úrovně potřebujeme jako transformační prostředky celého časoprostoru se vším všudy co tam je. Na transformaci bezčasovou a v prosto ho v a kdyby nám tam něco chybělo a jednat ta složka po našlo transformátoru tak by to transformace neproběhla žádným způsobem. E bylo by tam byl to a technologie spánek a ten město li tam v tom próze jsou chybělo ano. Protože ale člověk kompletně všecko. Tak může v něm proběhnout celá transformace časového života na bezčasový. Do tentýž život jenom jsem neprobíhá v času ano a není závisí na těle není závisí jak nikoliv transformační prostředku. Je krásou vášní prostředek jenom toho člověka dovedly do tohoto stavu kde není na tom prostředku závislý ty prostředky odhodil člověk co jsem se dostal za ano využili. A tak. od nabude řek obor od odpověď moje ti žiješ na těch úrovní tak bych nějak předvedl bych ti. Je říci ne ale jak tam žiješ když neví života především proč již o tom že žiješ na této úrovni protože pomocí smyslové činnosti a pomocí své do lidské základě ku základy tedy říkáš s tělesnost tělo se začne ztotožňovat s tímhle tím světem. A zase sino přivlastňovat toto přivlastňování můj svět který jsem s ním pro sebe ne. A moje věci moje za do s tím moje myšlenky atakdále když toto děláš tak za kus v u jež se ne tak se vědomí za budu jež nebo ho jak ti ohradit či jež v tomto si přivlastní č. Čili stanovit pro jeden definice přivlastnění znamená. Zaujatost která zaujatost nebudeš je to slovo k která člověka připoutává k tomu co si přivlastňuje ano a tím mu znemožňuje se rozšířit dál za oblast přivlastnění když člověk své z chopí tak dalece že si najde způsob obraz v. Jeho pochopení třebas boha nebo nějaké jiné víme ze nějaké jiné úrovně tak protože to převedl do lidského způsobu chápání tak si do také přivlastnit. Čili máme li představu o bohu tak je to přivlastnění a s tím zabraňuju přístup k bohu nemohou poznat. A. A proto se nedivím nikomu z vás kteří máte představy o bohu dát jen tak jsem ji neměl rození začal věřit. El tak že si ho nemůžete dosáhnout vědomí janem se svým vědomím vstoupit. nikomu nazí že myslí že pán a není není není pro něho není čela. A podívejte se kdybych o tom lidskou přesto tak pro mně taky nebyl je teď ale jak je to s tou transformací transformace se provádět zdola anebo shora u to je zásadní dvojím přístup ten první zdola indický čát že taky evropský řeknu nějak a ten druhý je vyhraněně. Jenom křesťanský ten shora a jít tento přístup shora kdybyste podařilo člověku aby nezačal mít představu o bezčasové a bezprostorové v životě. A přesto se zbavil přivlastnění toho co od zde vězní ve vědomí tohoto světa. Tady se rázem setkat s tím co je za časem a za prost to ne to vám zkušenostně když tě. Samosebou kdyby z od že by se mu to z toho tak časné věku jako v předškolním věku tak aby z toho moc neměl protože jeho organismus by nestačil na toho. Aby to všechno zpracoval mentálně. Není možné za musel moc dlouho otáže li by to mentálně zpracovat do ve tak zpracovat tak taky vodil na hlavičku a to velice byto pod žil degradoval. Takle jestliže by ale někdo bez představy o bohu bez víry v boha na toho velice mají indové pytel víra nebyla be dostal své do vědomí věčného života. Tak by to mělo ten následek že by potom procházel těmi úrovněmi který jsou mezi naší úrovní od mnou a mezi tím bezčasovým životem zhora dolu. Toto se v jindy nedělá protože oni si myslí tak celkem správně před dobyto vím tady byto tak nebylo že člověk musí si zase jak by čem představu aby vůbec se byste byli na by tím byl zaujat. Například musela nějakou představu oslem budou si na z nahání že on je asi aby ses o tu rozdělovat kdybyste měla nebo neměla jasnou představu o tom co čeká na kom byla v novou přesto o tom tak cestou dost nebudeš všímat. Jako přesto o tak je měli na mi život a pole toho provádím třebas u byl nebo příprava na ten život. No tohleto tak je jasné ale jestliže člověk nemá představu. Přesto může se dostat do styku s věčným životem. Je to cesta nebo li jenom v tom případě jsem sám dostát když šelem nad je o brát o sama sebe. To jsem postupně stalo mockrát za život čtrnáctkrát v předškolním věku na potom později že jsem byl o brát o sama sebe od vědomí tohoto světa přičemž jsem neupadali do bezvědomí upozorňuju vás nikdy se mnou o do bez vědomí to je něco jiného. Ale taky o brát člověk povědomí proto se stal padl do bezvědomí kdežto jsem jak se ti lékaři svědčili ani jednoho nebo je do bez vědomě na přenosem nevnímal bolest kterou mně způsobovali nebo přestal se mi vnímat v určitém okamžiku. To bylo pro měl za své ano tak to bylo to šťastné od na a přístupu k věčnému život z z z z z z hora z věčného života jsem do tohoto světa je že dotaz jsem do tohoto světa. První takový náznak toho do takové nebylo jsem chtěl jednat správně. Jsem poznával co je správné jsem si vybíral druzi ale ten na ty tu která byla relativně správná a pro ten vývojový stupeň na kterém jsem byl ano. No tak tak to mělo ovšem tomu viditelný se říkalo jiného než že jsem pod tím řídil to by mělo ji jako napovědět že člověk je schopen se setkat s věčností aniž by měl oním představu aniž by na věřil. Aniž byl v veden někým lidsky nikým nebyl veden. Nýbrž to bylo co opačné jednání je zevně odváděli jenom od vidění tohoto světa. A než jsem si ho mohl přivlastnit protože v jednom a půl roku chtěl otec že pořádně ještě nepřivlastnil tento život. Tak z něho vyváděli soustavně toto vyprávění opakovali abych se do toho dostal. Tomu jako byto bylo u li tomu nenalezl kdy tato tak tak je tak se to podařilo takže jsem z toho vyšel a přátel z jednat správně relativně správný tam z věčnosti se jeví přesně své relativně správné. Například je relativně správné všech při rodil se udržuje rovnováha vzájemným vraždění toto praví jakoby věčným svět je tak koho tím tom makrokosmu o tom rostly v tom rostlinstvo pro zvíře s ku tak po všech straka tohle toho že vzdáleny vyvražďování se všechno drží však chu tím nejkrutějším způsobem se všechno drží však tu v rovnováze ano. Je to vypadne lidský občas nepotřebné vypadne ale musíme myslet že asi do do žilo to neni porušení rovnou rovnováhy nýbrž je to navozením rovnováhy na jiném kvalitativní vstupní například když třebas vím žili proto do li rozváže byl tady tady dneska žili ve by nám překážely žal do byl z to ještě n nebo pro nás za to aby dobyla. Bychom asi místo krav chovali věnovala tak kdo o dost již ne že tak je to takhle jako lepší pro toho člověka také dopadlo před těmi šedesáti by tím neměl vědy že najednou vyvinuli. No ale se vrátím atd ty kou tak jestliže ten člověk takle z hora na to de a tak nemusí nikdy nějakou představu o užívat a může se dopracovávat el v ní. K tomu k výstupu ze sebe sama do širšího vědomí nebo do vědomí nesmrtelná život zatím nežene prostě jedná relativně správně el si toho vědom jak tak jedna a pak to byl dělal ty všechny momenty další svátek nebo líčit je to nezajímala aby se znovu líčila domech se s ním v každém případě opakovat tak jenom naznačit jak za cesta byla když to jsem mockrát opakoval ji znáte. Ale ti o to bohužel ani na této cestě bez představy nevíte po že to malé dítě. Nebát které takle bez představy přistupovat tento věčný otázkám života a smrti ne svým vlastním lidem nýbrž vlivem těch lékařů el mělo možno se stýkat s tímto světem tak si dělalo nějaké představy nese se o bohu o tom neměl rozdání ale o těch vlivech. Které působí na této úrovni a také jsou nějakým způsobem svým původem z věčnosti tak např jedeme tomu husy naučili kristova je v těle el napadá vám možná že jsem napodoboval husí signalizaci neboť do víceméně ano ano a protože jakkoli ale o dušeni ne. A jsem to podle nich opakoval v těle. A mělo to ten blahý následek že když jsem usíná nad nimi na břehu řeky. Tak se nejenom děla a a a ona na to byla taky akupunkturou do ve do tak do tranzu do kterého se o akupunkturou dostali v tím že ještě stali tak se oni ještě ten taky oni že oni říkali na prosím viz trávu žila nechceš známa sis cit kus za a jak to poznám dal jsem měli říkal na si od vás že jo no ale říkali husám a tak do tak časem se ještě když toho všeho sval. A ale. A tys viz jenomže ne žere trávu ale ty dokonce s námi a nevstupuje do stavu spánku jako my vstupujeme i tam nevstupujeme jako by hloupý lidé jako převaha kteří do tam od neví co s ním nedělo vyd oni žijou na úrovni o které vůbec nic neví protože oni tam na to dost by jí. A my tam nespí mi ta vitální žijeme vědomě na této tak prosím dej si se vyrval aspoň ten trans ne a že tam odvedeme atd. dělej všecko co mi takže se nesmí je málo sebe a jakou vody ne a do toho transu jsem vešel že bez toho by to bylo nešlo. Nadto nějaký způsob odpovídá do barvy se dostal se do barvy jata úžasně posilovala jsem s tato doufám říci. El to říkám hlavně lékaře. Že nebýt tohoto posílení z toho s u téhož světla bych to byl asi v tom mládí křtem špatném složení převedli nemám na transfuzi krve kteří to nebylo z ku. Protože nic z neznali tehdy ještě ne že by to bylo asi nepřežil. Ale zřejmě jsem tam nabývat síly které zde na tomto světě volně nejsou dispozici a tam jsem měl na byl tedy vím že když jsem se viz spal s těmi husami na tom břehu řeky z jevilo náramně dobře jsem cítil ten možná jako normální člověk jako on své rovna řekl předtím jsem byl slaví staví tvor který měl vždycky před očima po těch četní operacích za tu krve tuto lidově. Říká. Asi taky obrazu krevní špatný a podobně no a. Tím jsem dostal do svého vědomí kterým se přibližoval toto vědomí vědomí věčnosti první představu ovšem je to představa slovní do cesta je nebo el a my dobře stává no el duše v v ní. Schopnost boží a je to ale v představa která nějakým způsobem omezuje poznání každá lidská představa omezuje poznání toho světa takže v době jsem vyslovoval nebo el jsem nemohl získat. Poznání které s tím vstupem je spojena také husy oko nemohou získat pro obraz je. A to vede k tomu se člověk setká pomocí své představy a pomocí zaujatosti pro tu přesto o to cesta moje z ní. Přestali je taková že více poutá než zaujato vůči představě tohoto světa tak musí do chrakter musí mít toto letos způsobuje že jsem na ocitnu na úrovni a moje vědomí že to také ocitne se držím své vědomí které normálně se být ve jenom tohoto světa a tady si pobíhá protože se s jiným světem ale ve které pro který jsem zaujat pomocí toho mám trám ve bezvadně u děláno. Ale teď mně řekněte o možná že to sami do pověděli te jak je to nebezpečí protože dostane řečem třebas za svadhistana. Na na úroveň obdobné existence jako je tahleta ji ovšem možnostmi op ni jinými zákonitostmi. Jenom tam vstoupí ale neví si rady s tím co tam dělat tomu nikdo napověděl tak se tam chová jako malé nebo učené jako novou rozené aniž tam často vstupuje tak se tam u. Naučí otáčet se tam ti jako dospělý člověk od tamní dospělý člověk v no ale vám řeknu kdyby to takhle dělal tak to nevede dělají do tak nedělat dobrým nejde ě tak by to dělal moc vtělení za jeden život by toto nestačil provést. On procházet těmi různými jak tam jenom pro toho aby se dostal za do toho věčného života jak tomu kdy sahasrara to nevyšlo lotosu a jestliže je tam jenom prochází tamtudy el takto nemá ty následky jakkoliv tam žije když se tam třebas ocitne el. Tak tam musís předávat sebe a jako neschopného tvora jako člověka nebude od horečka do která se o to se musí všichni starat. Si tady třebas vývoji člověka je tak pomalu že ještě porod dát po více letech se musíte to dítě starat. Tak v jemnější oblasti třebas astrální byste se museli od tohoto kolečka tam stal daleko tele as soustavněji aby tam vyspěle ten člověk někoho do viz tam dovedl. Počínat jako tady ta takže že se naučí tam počínat jako tady a tím se stává že jak to řeknu personifikovaně je to jenom částečná pravda ale že to tělo které tam zahání. Dr těle tělo které tam nevyužívá svých schopností k tomu aby člověku pomohl. Takže kteří tam žiju na úrovni znáte astrální kteří jsou tam zabydlení a umí zacházet s tamním těle. Ty o tom s tím ne tím tělem toho člověka které je v není aktivně zabraňují života kterým ten dotyčný neví co dělat. Zachází sami my tomu říkáme osud. To platí o jakékoliv jiné úrovni a také přichází že od něco postup nedovedeme čemu říkáme osud co s námi mává. Protože tam si opravdu zahrál mají třebas jak jsou do astrálního těla tím astrálním tělem. Jestliže tomu tam tomu tělu vnuknout myšlenku nějaké chorobě atom nic těžkého do vnuknout. Pak onemocní i tohleto tělo toto k protože svou co spojité nádoby a třeba člověk tomto světě v tom pro těle pociťuje nějaké těžkosti. To se týká manžel ano. Jestliže pocit nějaké z kosti a oni své řek bych jsem opakují vel pravidelně nebo postel nebyl z domu. Tak důvodem toho je kromě el toho kole takže mohu zjistit že ten dotyčný člověk z tady měl nějaké potíže jež se s nimi si věřil tam na onom světě jen v tom na straně rovni tamním lidem a oni s tím nějakým způsobem zacházení. Že on tam vědomě nezachází z ničím on je tam jako od od nad tak v činnosti připomínám případ mýho mnou před text do tam zavedli poprvně do této úrovně s manželkou a on vás bál. A manželka řekla ne probouzejí jeho protože by neporušeno duševní rovnováha sval provozu nebude při druhém vstup otci předtím byl při vědomí takže ráno věděl co zažíval jsem transem který jsem měl o tom zapisovat marnost tento v po pro o li krok za krokem co on z nil pro jsem s mně také čili otázka zní smyly jsme nesměli z žili jsme tam na úrovni jestli jsme tam z měli tak potom sv. Jíme taky tady prosim. Sme si ji si i tadyhle v této všechno má. I do pravda pás nežili jak jsem tam byl s tím mnou před ten pater rosy protože strasti naposled v z od tam žili v po že kde taje který jsem si zapsal z toho snu odpovídali kde taje tomu do toho co mně o tom říkal tomuto sugestivně neříkal co u to o toho prvního vstupu se mu říkal el s. Co jsi viděl na opat chce řek jsem mu nic dalšího a on říkal pak je co jste udělali tím pak jeden z chodili jsme hosté opač ky ten zápis jsem měl by tam pak je shody z toho co opač v čili ruka jsme nesměli ani jeden ani druhý nýbrž ve tam žili. Le takovýmto způsobem žijící člověk nemůže přít ono rovnováha o tom vám šlo abychom dovedli doma ale je to nebezpečí. Kdežto pojem manžel za tam žije a volal k vědomě a proto tam přichází osou rovnováhu. No a to co vadí o tomto světě to platí o jiných takzvaný vyšších světech prosilo teď těla přestanou také obrazně mluvit jako o světech z žádný svět. Jako tohle toho prominutí teďka nesmysl roky do své manžel se musím v tom boha pro to pro není svět který bytí vizte pro stav který zažívá ano. Tak je to se všemi stavy na všech úrovně ti kolik semen do na to sečítat. A je také stav nesmrtelné podstaty člověka které říkáme do dva nebo ho na děláno atd mám nebo tak nebo abych to nedělal šli nazval jinak než před tím klasickým způsobem bych že tento stav. Nazval životem u boha v jeho příbytku. Který je pro každého individuálně připraven od věčnosti tím jsem to zároveň definoval takže svatý pavel mohl o tom říci ani oko lidské nevidělo ani o lidské neslyšelo chce od věčnosti pro člověka připravena. Od věčnosti znamená dříve než něco začlo být si co stávalo ničím třebas člově člověkem v tak to bylo připraveno nebojí je to připravena či je to život který je. A který se stává ano předností. jsem po života jsem jasem břehů života který se stává drobného pravým ku jsem rodím přestávala nějaký dale toho mého zralého života a z kom dělají pády někde v poušti koncem života že ano. Tak to je asi takhle čili rozeznávají se se mnou pro tuto přednášku ve které budu pokračovat dva druhy života jeden život věčný nepotřebuje tělesnost nepotřebuje těla nepotřebuje vůbec žádné úrovni k tomu aby byl neboť on jest o něm neměnný není závislý na času a prostoru a. Prostě jest a druhým způsob života který se stává životem. A proto je závislejší na tom prostředí pomocí něhož se něčím stává. Protože pomocí matky se lidský tvor stává člověkem ženo el tak to jsou prostředky kterými se stává a a tím člověkem. A potom tím ji nemá vším tím bych káni ano ten všemi těmi zařízeními přestává dospělý člověk. No a protože my jsme v v tomto životě který se něčím stal víc teprv nastala nebyl vodjakživa. Tak to nemůžeme být žita asi se to budeme takto musím říct nemůžeme být životě který toto ztotožnění vylučuje. Když jsem ztotožněn s tímto životem zde na světě ne nemohu se ztotožňovat ze životem věčný protože věčně život není pohyb a když ten jest. Se nestává životem ten denním jest od věčnosti a tento život který jsem zažila ze se stává svým životem je tedy závislý na času a prostoru na minulosti budoucnosti přítomnosti. Tak ta a tak jestliže du na to tedy ze s podá tak musí na překonat řádu k přehrad mezi je do svými úrovněmi vybrat jako dobyto byli úrovně k jaké zahrady kde procházím že nevzali že ne ale ne. Kdo tak tedy or v není za tak nýbrž není tomu třeba místa žádného nedejte například pro astrální svět nějaké místo a ne nenašli byste v vás nechci strašit a říkal vám nejde ani pro svůj život nic tak je. To ale správné počínání neboť ježíš kristus řekl syn člověka nemá kam bych víc k v mém sta a jedině proto byl ve věčném životě. Tedy do tady měl tak by ve věčném životě ve ztracen tady dáno ani chvilinku pobývat a přesto pro tento život v mi je a že dělal všechno možné co mi nikdo z nás nedokážeme dokázat to proto se na to šel zlo a. Proto pro pak ono tuto cestu zhora ale tu cestu indickou zdola. Tam hrozí na každém stupni zaujatost představou. Toho stupně vývojového která nedovolí abych se dostal dál. Ježíš kristus říká du abych vám připravil místo u svého otce ale pravím vám že tam nemůžete za mnou příti ho později vinni to nejde ano čili on si vysvětluje jakým způsobem ho připravuje ono přibral tím způsobem že vstoupil na kříž po této řeči. Že ztratili jeho víru když do z radili nebo zapřeli as polní že ano ve že by musel seslat po koleji po se stalo na své rány museli mít za ducha svatého ale tím jim připravil z toho. Tom místo tam se připravuje nebo ten stav tam vědomí se připraví způsobem že se všechno tohleto pravé že totiž opravdu člověk musí rezignovat na zaujatost která vyššího rázu a za mi ji za za to z toho nejvyššího a rozum od vyššího ražení. Vůči tedy k tomu věčnému životu za to z vůči věčnému životu to nedosáhne sám. A proto ježíš kristus říká du na by vám připravil v tom sta. To jsem se se přenosem vlastní životě dokonce že v tom místo někdo připravil neboť jsem se v nás je ten třebas najednou na tom místě byl kdysi v uvozovkách pochopitelně že se najednou chápal nebo poznával tu oblast věčného života jako mojí vlast jako svou vlast. Do které patří a přesto jsem na před tím nikdy nebyl vědomě jako někdo musí připravit při byl v tomto případě ježíš ne říkat před a musel svými prodělat soudu procedur u toho ztrácení sama sebe ano. A oni nakonec vsadili všechny karty na tu v osobní spásu. A to bylo za zrazen ježíši podle jejich názoru ne nikdo nebyl prostředníkem hodným proto byl to věta dovedl o protože ztratil dostati li za ale o spásu nebo schopnost se být spaseni jak se to mně bylo a tím mohly být spasení. To je to proti řečení ten přitom a je teta stal například žena. Kterou vykonal ježíš kristus. No ale jestliže člověk projde také těmi úrovněmi zdola nahoru. A nezastaví se u žádné představy by se nezabil do takové míry aby se na tom aby do toho úvodu spěl protože velice neporadil byl se stane. Je tak pak se může ocitnout za a. Těmi všemi své námi vědomí za těmi všemi úrovněmi vědomí. Nad nimi které věčném životě tam žádná představa neexistuje respektive je s tím přestane mi to jinak než zde na světě bych se vrátil k tomu podobenství o semeni stromu ano a promiňte mně všemu skal taková. Tom semeni stromu jej nějakým způsobem živí je obsažena živý neboť minou živen semen. Přestanou budoucího stromu a žáru nikdy se nestane ničím jiným než dubem ten du v tom malinkém na buduje celý odtržen svou představu budoucího li věnost ano. To na dal mně připomíná on z výšek popele činna. Celá ta bohaté hluboce mystická. Nám to vysvětlil jak jsem z víra licet co mi za do boku pravdu ale musí být velice stará boha a že tomu ještě lidé rozuměli. Že ona v malinkém o smíš ku našla. Sebou od jednou princezna a se vším všudy od bod to nebyl nějaký viny stupně nebo byla to bylo to li boty normálně v tom cel tam se všechno bešlo. El bezčasová o to pro vás záležitost tíž jo ze které všechno se rozsvítí tak. Jestliže tedy opravdu ten člověk překoná všechny představy al od sil jsem za nimi a hle tak bude svoboden my tomu říkáme spasen také cesta velice svízelná škol se nám to jeví zavedení nějaký do toho mistra jako velice snadná při že ta cesta než ten mistr ho vede a jakmile bych těl se upnout třebas nějakou představovalo ustrnout v tak ho od toho o trpné jakmile vidí že zvládl tu představu o takže ten lotos. O žid byl on do vidění ten mistr takové nejdražší od dosud a tak to byl dal protože on ho deme tomuto za deset patnáct let provede celou do cestou nás do přesto sahasrara dostal. Ovšem dovede li toho do sahasrara li. Tak přitom ho nestavil jedné přestali to mohl dokázat že by byl za oni se s prachem. Po vlastní spáse takže musel mít nějakou touhou po vlastní spáse by tam vůbec došel. A protože ji měl na to za představa o spáse ne a tomu zabrzdí aby byl spasen on spasen nebude. Ten člověk se ocitne v sahasraře zažije samadhi a nejlepší důkaz praví rosy toho co říkám je v tom že odtamtud zase spadne zase končí oni než přesnější by byl předtím cítí se být viděn jsem chyběl cestě viděn se v sedmnácti letech když jsem spadl odtamtud. Str když to přestalo existovat k to k vědomí ale s tím jsem se cítili být jedincem když jsem v předškolním věku nemohli jednat správně proč se proč nemohu jednat proč se mince správné tak jsem honem si vynalezl uměle zcela dala jsem o ming ku při počínáním které bylo mně dispozici se co je správné třebas pomáhat v tom nebo dělat tamto a tak dále o na potom poradila s to byl to jsem jako. Kovy líbilo na a jsem tedy postrádal tohleto tažení tato tu potřebu vyhovět. Tomu smyslu v nic o smyslu života v no a teď to řeknu zhora ano. Protože jsem říkají toto je velice nebezpečná cesta co sestra se řek takže byl ježíš na to duchovního vůdce zabrzdí jak o nějakou zakope jako cestou která jsou oslí zůstane trčet. Mimochodem. On se dostane citového dobrotě neznal od z kdy k ve se se dostanu do stavu blaženost těla my omylem to dost položeno za věčný život stal to v tom neví řízeni. A ale když že kde nadto zhora tak na to musí jít jako člověk který jsi ne zakáže ě k jakékoliv představy o věčném životě. Může tomu nějakou rozumět že může být nějaký život tedy věčně vedle toho života který se stává životem. A že tento život který se jím stává vyplývá z toho života věčného může tou cestou hlavy nevadila ale na druhé straně nesmíte konkrétní stavu o tom věčném životě missie představit jako boha třebas dokonalou lidskou bytost nebo spravedlivého všemohoucího před vidoucí ale co všechno si při z tu o dáváme neboť doby znamená se s nim vůbec setká nýbrž setkat s tou představou u k po vševědoucím bohu všemohoucím. A pravé děl pole to jako přesto o tom bohu ano toto oživovalo v minulosti že se vytvořila celá škála dobu dojel byla bohů ano podle vlastností lidských a podle přírodních krásu a to znemožňovalo člověku se dostat vlastnit k tomu věčnému životu a ne k a tato tomu dobře rozuměl a říkal že v jeho z prostě zakázáno. Mluvit o bocích. Tím chtěl asi říci že tyto představy o bohu brzo nevychováme nepovažoval za správné. Taky nikdy také brzo nešikovně o bohu ne duše v jiných dozoru řeckým který vůbec nemluví od svého vy nebo jako mít k k bohu jak jedná vůbec bylo spisech není tady hodni kristus zachování. Že on si to zakázali dovědět to prostí ho v tom poznání toho pravé podstaty že ano ovšem sám se dostal dál než na úroveň narození ježíše. Ve mně tím stačí svítit do dneška vám to jsem vás to dokázat že se nedostal po je to pro jeho vědomosti nedokonalého z jeho učení. Ale kdyby to člověk dělat správně když z toto si může v v pořídit el protože může to přímo jako u. Svoji máš tu tu je osvojí ces kdyby byl na správně tak by jasně rozlišoval co je představa o boha o bohu a co jeho poutanost. Viděl byli jakýmsi bohu li je jakým způsobem tu poutanost jinak navodit než představu na oni přestal představou poutanost jest normální způsob který vynechává ducha to je básnění od to jo o tom by se dalo říct že v je to plané na tane jednání z toho nevyšlo lidská. Ale se do cíli poutaností tím že člověk si nařídí poslušnost toho co považuje třebas mylně za správné když že to třebas že prospěšné obecně nebo někomu po žil a zatím kde jako za svým úkolem dočasným úkolem který vás by potom z osobní jiným o tak dále z vedena proces stravy bytost prodělat rady vystupovat sám ze sebe. Tak aby se dostal do úkolu který mu při proti přes tělo který byl přesvědčen že jsou správné že musí vykonat jesiže dvě vykonat překonal viz zase vystoupit ze sebe kdyby se v prostoru již do společenství života a rozsah jeho vědom mysl zvětšoval takže v jeho vědomí nakonec se ex existovalo třebas na kterékoliv úrovni a taky.