Karel Makoň: 84-12B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tady je otázka jestli by době je vždycky žádá fu který je zdola nahoru moc jsou cestu pomoc milovat tím že by za roven prošel z ho radu a že by zrodil setkalo na poloviční cestě tele. S. Pozor li že toto se indy děje zásadně že není možno jenom zdola o to je tam duchovní učitel který musí mít za sebou tu cestu celou a ten působí zhora. Toto způsobili zhora působení svého zaujatost na jeho vůli na vůli toho žák on bere jeho vůli a zamění jeho ji vůlí svou a tím způsobuje že žák je zaujat zaujat zhora neboť ten mistr rušen nahoře ano. Toto vyvolat neděláme láska viny prodělání je to spojeno nebo od vším v. Tady marně nazval dojem že a tohle to pro víra šel z toho svůdce nebo tak že nahrazuje. Se v v podobě zpovědí ženo ovšem není to tak úplně pravda protože to ve zpovědnici které směs. Sem ve svazuje s tím s povídavým tak aby za ním šel chodil se do onoho opravoval aby dal mu sílu k dalšímu uskutečnění a těžko postí k vody jak se říká. O něco jiného ano přesto návod na dál jak zpověď neznají a oni zpověď tvrdě potírají jako něco co se nemá dělat říkej tady člověk rozebírá sám sebe. A dostává se do skrupulí které by neměly by na sebe také tak po žila poznáte do míry že jsem tak atd tak špatný nebo ta konal vadit ale rozebírat toho že to někomu předkládat a to nepovažuju oni prostor prosím to je způsob děl tohle budu mluvit. Ale oni musí tento způsob který je o z ale náhle něčím jiným a je tak i my náhle něčím jiným jak by něco zrušili pád nenahradili tak to byla chyba to vlak nevzali učeň na tu oni tam nemá a ta by sestra nebes nazvat prózy od naší cesty za četné meze je tam to ve nahoru dolu žilo odlivy přílivy mystická smrt do oni vůbec neznají co to je jeho vodu bez nevědí co je to vnitřní umírání se to smrt na kříži nemají pádu. Jen vznik nezažil pak ale do tak. Ovšem tento jenom do určité míry a dál to nevíte. Pak se ten člověk musí stát partyzánem aby šel kousek dál tak si někteří z ramakrišna. Vykládat těmi pratik dále s tak. No tady jsme si řekli že z toho jim dala oni dostala k a bez by sestra kterou si jasně. Předvedl nebo do které jsem činy nebo jsou nu ba v úrovni. A že tedy pomoci že přes tato otevřeno dostati odtržen pro sebe z jest který se život co jsem stojí nebo proto že vědomí která ještě jsou vyšším tu on otevřené. Ale otázka zní jestliže ten než a pak by mohl se v představy vzdá atd tím bych se dostal dál non otázka velice ožehavé protože do na protože on sejít vždycky musí vzdát ale on se vzdává teprve od pod o zrání se z s neboť ten jeho mistr v je zralá. Kdy je kdy se bez těžkostí a bez zlých následků opustit. Panna maria mohla opustit stav své. O mládí nedotknutelnosti neposkvrněnosti okamžiku kdy čili k tomu do roste a. Jakým vstupem mohla dítě opouští ono matčino doroste el to dělá potíže když tam není dost dlouho žilo. A je to tedy úkaz obecně platný nic že představy atd. Představa která vede toho žáka ten by byla překážkou kdyby starou představu nebo hodil za překážku ale byla by nepřekonatelnou při překážkou pro další vzestup kdy kdyby nedostatkem. Takže k tomu je třeba aby se dalo jenom dale ovoce vizte řekl a to je třeba mistra vědy na tom žáku poznal. Nepoznali za představa toho úrovně v jeho z stala a pak ji odhazuje svou mocí. Že na toho žáka aby nebylo spojeno i ten by vždycky byl to zamilovat a jaký je ten se to ono mu do konečně že tak to dělal do smrti jsem to říkal vzývat li jsem s vy mně to šlo tak jede donutili jinak než koncentrákem aby se ho vzdal toho svého počínání. Ono se přitom na indy že rama říkalo od trojí vzory do na jednom místě avise dostali i no. Tak je to ode z ano je to tedy dotaz rozbil z živa když se musíte žák vzdát a se představit aby ho vydá nebo říkáš mi tady když do tedy podle mistrů ve jsem pomalá a tak to asi jako s přivedeni no když že to z pocit kterého stravy dobro daleko bolestivější ale víme se setká a do pak li jeho to s ramakrišnou to bude mu chtěl na kočkou od boha bez představy. Styk s bohem bez představy pána a mám žen a on zase měl svou matku ukázat které se pocházel ve vše a to pro něho bolestné se vzdá matky přáli a říká se tam spodní pak to říká o tom vám s mystický věřící čímž do ještě je. Že se vzal po ho dlouhé naléhání a po vlastní dobré vůli prorazit. Ses tuto úroveň za toho a jestliže jednou potom poslechne a to potom bez na všem nebýt mistra tak řek asi neposlechl a s příliš zamiloval to. vím co mně práci třebas když někoho se někdo ocitne na úrovni. Vodtamtud dostat mist pro přes na vizte bylo anebo sta nechtěly vodtamtud ale je z že tím se tím zakopávat další vzestup z toho vlastní nechtěl od a. Zase jiný třebas zažíval obdobný stav jako oni když si pro šel že se od toho co mu to nebo ono je obdobná chyba. Že totiž ten stav nezáleží na lidské vůli nýbrž záleží na tom čemu přes cení říkej milost. Ale bych to řekl detailně nebo jsou mluví tedy o tom jaké my li se člověk stal z vlastní vůle. To správná manipulace z vlastní vůli která způsobuje sebe ze stupně na stupeň. No a ten mistr do tuto provedl od zvůli zná ale ukáže mu to nejde protože dejme tomu o tam a buddha. Ani potřeboval světech školení u svých kristu nedosáhl od stupni. Kdyby se byl dostal od s bohem ho musel všeho nechat zanechat veškeré své stáje aby se tam dostat k tomu toto. Tom prostředku. Jediným cílem není z nic jediným způsobem aby cele protože pro ni způsobem cesty protože člověk se nějakým cílem a toho opouští když dozraje do stavy a. Dostane se za ním no tak kdybych se že ano tak by stejnou měrou nemluvil pravé to že může ne v ale na jiné to za v v jakým vybraným případu ó ano a bych to možná že nějaký příklad škod žila třeba v tom postní svýho život na blízko k tázal co s tím za ty zprávy. Cílem pata v když jsem v předškolním věku chtěl jednat správně tak relativní žil mu ji byl se zaři pro to co poznávám za správné. A tak jsem to dělal jsem vás svět ale to nestačilo čím zatím mně to vyhovovalo jenom tímhle tím způsobem jít kupředu do třeba je najednou kvalitu se stát ve věčnou podstatou v ale s tím jsem chtěl sloužit že musel se sloučí. O tak nutkavé že nebylo jinak možné vší sloužit a toto jsem vystavit správného hotov jenom relativně z pravé po do bude vidět a pak toto neplatilo tak se zase musel na odvracel od této ztráty svého života a když jsem sloužil bohu. A. Jsem považoval tento do to sester za stejně klid je otevřeš by se byl úplně bez boha pro jsem se shrnu jsem o to rozumu jsem odvrátil od této fáze viset sloužil bohu. A protože jsem poznal. Že si myslím že o něčím svým sloužím svou pozorností svou zaujatostí a to bylo málo po že nic nemáme na sebe všechno máme od něho to to je tak jinak je proto udělal svatá terezie z avily a na kterou upozornila dříve jsem toto přišel jsem za to velice vděčen že řekla nemůžeš přeci bohu nic zdá. To jsem si seděla taky všechno pochází od něho. Tak co bys mu milostivě z adama choval do sebe z není možné ten nesmysl hotový nesmysl. Jestliže mu něco dává až. Tak si buď vědom jenom toho že on to za pro nepotřebuje protože dávat s jeho věcí. Ale jedno potřebuješ ty abys mu to dál že by se za sám pro sebe ano. Že by ses stal v těch daru který dává ho z toho důvodu aby ze sebe mohu za by se s nimi mol svést. Sto uzavření oko hus jen do boha to od boha to šlo bytost s spal jo o tom co jsem oko musí tedy být ano v tom toho o to znamená e kdyby bylo pravda co ty říkáš co mám meče který dělal když z toho není zapotřebí všechno od něho ne no. Ale povím takhle že ježíš kristus si přijal dvanáct učedníků do učení potřeboval je nebo ne. Potřebovat potřeboval jen o nebo ale nepotřeboval obojí je správná odpověď jakým způsobem je potřeba je způsobené nepotřeboval potřeba je pro jiné kterým to měli dále říci. Kdyby si tam stávali ne ale byl ve stavu nebe tak se to jenom nový ale s tady li čili bát dělali co to všechno bylo celníci na podobni o na havěť do budou lidem říkat tady dovol viklat po lidsku ne tak aby tomu rozuměl by proto byli zaujati. Tím neslyšíte vím bojem jenomže být zaujme v tom je nemožné tak po této stránce. On je potřeboval ano o této jste tatáž úroveň jak potřebovat své tělo potřeba je proto aby to mohl lidem zvěstovat né. A nepotřeboval nepotřeboval z toho v ani je ani své tělo protože dříve než toť tělo měl aby přímé než květy učedníky tak. To pokažení z směrem bohu tady pořád bylo. Jenomže bylo lidem nesrozumitelné a doba se změnila a být trošičku srozumitelnější protože jak je nám dobře známo věda udělal nějaké pokroky nebo rozum udělal nějaké pokroky je třeba o dostihnout i na o pro oblast oblasti nábožensky jasem do podle říkal že se třebas zastavilo náboženství na nějaké dogmatizovat si. Viděli ve třináct ten století svatý tomáš tak lidský to tedy byl veliký pokrok. Tyto všechna ta dogmata ale ve svět toho důvod toho že může být pod víře klidně šlo vám. E. A nic se neděje a ničím se neprovinilo ti kteří oni šli na bohu. Protože kdo chvíli stává ten není živ. Této oblasti se nedá zastavit nedá asi s kodifikovat assisi u zákonitou na ty se o to nejde te. I indové říkají že my musíme dát natolik řady ten nové nově budeš řádem janově na nový výklad véd velice nemusím ale výklady se musí měnit podle dobyli a podle vyspělosti lidí na tak dále. No a to se tedy děje ten pomocí jaký těch učedníků může o do nebe své doby mohly nějak se řídit jo. Do tak to je zase řekl jsem vám se musím tak obrátit vše promiňte. A jak jsi tady může v. Ale podívejte se řekl jsem vám ve zkratce tohleto dneska odpoledne že člověk když oni vědom žije na všech úrovních časoprostorových. Nežije ani vědomě protože se ztotožňuje jenom z tohoto jedinou úrovní kterém říkáme hmotný svět. časem a pro ten který zde o cestě probíhá a. Tohleto ztotožnění je způsobeno tím to jsem taky ještě měl do toho z víc z toto skal takovýho že je způsoben že si přivlastňujeme tento život vlivem smyslových ho života kdy zlem el základny tělesné kterou máme a toto přivlastnění způsobuje že nemůžeme se z tohoto vědomí dostat dál že máme jenom toto vědomí jenom co. Si přivlastňujeme povědomí máme vědomí máme vědomí jenom toho co si při vlastně opaku znovu ano. Čili kdybychom měli mít vědomí něčeho jiného a tak bychom si to také museli přivlastňovat ano a ha. To znamená řečeno z jiné stránky museli bychom mít být zaujati tím budeš něco k přivlastnit a vlastně za si tím zaujat to vlastnictví je způsob velice. Nutkavé to co jsem to rosy svět způsoby se nutkavé zaujatosti. A kdyby jak tato nutkavá zaujatost byla zaměřená především na království boží ten tak by to mělo za následek. Že bych nahoře tam za těmi úrovněmi. Se dostal do věčného života a odtamtud je vidět směrem dolu nebo se může volal všechno bylo všechny úrovně tak zvané. To znamená veškerá nežije proto člověk který se dostal tam nahoru. Nezažívám nic z toho čemu říkáte nežiji nežije ačkoliv si je pořád toho svědkem že dale žije bezvadně funguje ale že to není je nežije že to oživený jeho vnitřní život ano. Dokud on totiž. Vědomě nežil na těch úrovní odkud se to jakoby leží věnuje odkud ten pochází jsem se do nějaká jež je tomu nemůže vládnout nad toto zbavuje dokonce pocitu svobody že on nemá vlastní svobodu všeho nesvobodný člověk protože i třebas nejlepším slova viz za pro teta toto praví kromě nás těla ve že před tou operací všecko umí probíhalo tak jakoby to nějaká neznámá asi dělat řídila aby todo pro tak to dopadnout do na od doby dojem. Že není svobodnou bytosti že něco z nám to tady všechno nějaká věřil tak jsem to napsal že jsem přestal napiš li tam asi v tomto smyslu o píšu opis jo posvětit. Viz nebo není komu bych job nosem někomu zvát přítel opis aby co jsem ji tam napsal že na za pod se že tohleto není to žádná nežije nýbrž. Nežijete vědomě na těch úrovních které na vás působí a proto je považujete za nějaké nečisté kdy ve které nevidíte kristovu zákulisí kteří taky nesmí být vidět na od začlo dívá díval zatím dívat jem. Jeví ježíš telat doby do klamalo to bylo taky zbavoval dojmu opravdovost žité li a ono je třeba aby zahrát vám si rady opravdová tyto musím na trošku dál na an strašně dneska a já. Nervy a tak se to to chtíti myš to sám poprskal teďka prosím dáte tam dobře tak vydá berete tak lisu kus a tak bych vám radil abyste hledali především království boží. Ale nejisté nutkání k tomu nevíte proč bys to li dělat nebo máte ještě do času ještě vám nehrozí smrt nebo odchod z tohoto života. Tu nutkavost do se musíte vpravit ale řek bych vědeckým způsobem. Dokud někdo něco nepoznává nemůže být tím pod být zen nemůže se mu to zdát být. Potřebné. Teprve to poznává tak se mu to zdá být potřebné opouští šli sám sebe zapírá při sám sebe vystupuje sám ze sebe a objevuje se před tebou vyšší forma života tak budeš muset být zaujat a nebudeš ani vědět jak se to mohlo stát oni z doby dověděl o to bude fungovat jakkoliv jsem opouštěl svou vlastní vůli od těch tří od roku do sedumnácti tak semeno dostavilo vědomí. Věčného života to se dostavilo bez vůle nejmenší by se toto nevložil jsem netoužil o pánu bohu jsem netoužil po vlastní spáse ani toužit nikdy nebudu motto viklat celý roky a vášnivě protože. Je to konejte viklat jsem poznal a bez své vlastní vůle. A jestliže tam ty věci vykládám el tak zase bez vlastní bude v domě při splývají myšlení které vám mám říct. Nemusím o nich přemítat. Čili ten mi novým důkazem že pro správné abych musím. O tom všem co říkám vědět že to správné jinak do toho nepouští ztracena příklad zjistil do po na že něco nestranné jsem zavrhl polovině věty ano tak. Takže buďte bez prostý co vám říkám nesprávné trati je správné ano absolutně z pravost neexistuje. A z vody na tak je než se to nemůže vůbec rozumem pochopit existuje ale roku nestal pochopit takže jest je dobře říkat žene existuje jako říkají tak se nic včel. A teď žil poslední co bych k tomu chtěl říct že tedy když člověk. Sám od sebe postupuje tak se vytváří prázdnota a ta prázdná nádoba do sebe láká kromě toho nízkého tak taky něco ho než cenného a jestliže je člověk atd. Naplněn touhou něco lepšího ze sebe vytvořit stačí i do tenat staví jak se to může stát ono dostane. A budeš lepší naplněn neboť pracoval dobu když ze sebe nezdá nebude právo národu nebude mít utkal od hledání království božího. Takže hledám království božího nebo nutkavost tohoto počinu se naučit. Když zenem nadal naučit tak když se o tom dost nemluvil s nevystoupil svým životem a neukázal jak se to má. Je že tomu že se to či. To všechno neřeknu tak prostě to se přitom nový ji ba je nám říká když ti zemřelá manželka tak by tento utrpení věk které předtím zažila ve těch stavů které před tím zažívala si bude dělat dvacet vtělení. Když měl zemřelá manželka říkáš osobě tak vlivem toho svého založení. Nebude muset příštím nad utrpení nebudeme příštím vtělení tolik trpět nebo tak nějak ne ji zas nebo ve šťastni život a past mně řekl před rokem nebo před narodit prostě kdybys mr nastaly měla asi předělat přece měla a teď říká že převtělování existuje aby kde těch přívlastek životu ten slib toho odbourání dvaceti životu. To je to co jsem dneska dopoledne říkal a co se také vysvětlit člověk splácí věci jiným způsobem než jak si představujete. To je splácí třebas matce životů tím způsobem než že pojme jiný způsob myšlení za z s boží že si přivlastní jiný způsob myšlení že vstoupí do jiné oblasti hodnocení. Přivlastňování a tak dále takže ona tam manžel ka moje třem vás. Si se sira dvacet spár nějakých balík ku všim co životních k a. Tedy mi byla kterými by musela procházet jo kdyby se tohleto nestranné říkám ženy převtělování. říká že převtělování je ale tam nezjistí temné kdo se to převtěluje ty představy které napadají člověka a to není ten člověk. Který se tehdy ji který je tedy měli by prožíval minulosti to není to může spadnout odkudkoliv. Není možné smazat něco co jednou bylo napsáno život který byl napsán není smazat temný ten se musí nějakým způsobem se tak ti tím že jsem užije žije na ano a to je ten způsob převtělování. Když to dobře ne tak ještě na. Se vtělování jak se na povím lidským způsobuje daleko že někdo se odněkud někam do se vtělí jo. Takle bez dosti to není to e protože. Jsou to představy z minulých životů kohokoliv neříkám toho člověka který se narodil který vlivem toho že ten člověk je jinde výsek svým způsobem myšlení svým založení syn měl lidským základem znamená by visi bohu od tří ne ne překlad svých vtělení el ním blízko takže je tyto představy přitahuje. A oni své dale. Oni se potom projevují v jeho životě jako co jednou mu náleželo a co jednou prožil. Ale to není to pravda pravá na tom věta že jenom tu představu svou situací mentální životní přitáhl jasem bych v tom se že tomu tak je protože jsem vždycky podle okolností přitáhl jinou novou představu. A dokonce tím způsobem že se dala prakticky využít například teď třebas v mohou momentálně může dívat vědomě čtrnáct takových představ čtrnáct vtělení za řekl a co se taky říct že tato vtělení překonává. Tak se ta se si ušetřit se nás vtělení musel do čtrnácti životů plout abych ty zkušenosti měl nepotřebuju protože jsou mi dispozici z toho důvodu že jsem jim otevřen tento přestat. A v tom blízké kdežto my příbuzné ano. A tak když říkám viz třebas manželka ušetřena dvacet životů tak si říkám tak říkám tím el tak dalece ses stala. Širokým vědomím že se do tebe vejde dneska realizace dvaceti životu. Jsi tím těmito třemi neděle mi poslední svýho života si ušetřena dvacet těch přestat tedy by na ten spadly. A byla mysl cele prožívat jo. Takže například jsem začátku svého života prožíval v život za dobrý na po stránce že on na žil dvojím způsobem života jednak byl nestal bez ten omyl ženám že měl pořád nějaku bylo stupně okolo sebe ale propagoval náboženskou obrodu což jako se shodovalo pak toto trápilo takže teďka když přepadla a byla hodna proto doba el jeho připadám. Jeho špatné svědomí z toho co se ve dvojím životem tak jsem byl veden k tomu aby jednal správně abych tento závoj vypil. Ne vypil ten na to tak jak víte líbí jim nápoj spisovatelským. On si o sobě říkal ma vším ale býval měl stroj na k ti ne máte možná dojem o mně taky takový. Tak to jsem ještě nebyl byl úplně protože když se tohleto věnuje nějaké mu jinému oboru než politického jak on do věnoval většinou než jsou ve zření nepřáteli jak tak dále tak je to pořád do se s tím že do konce života. Když se modlíme v ve dom věřím v těla vzkříšením je možné aby že když si myslíme že to vím vyvedu lidské tělo tělesnou živou která aby z kříž žena je to možné se tomu vůbec věřit ten tomu své nemusí věřitele fakt. Že těla vzkříšení existuje ovšem ne tak jak jsem takhle lidově představy o lidé. Je totiž šel tak individualita pravá neni zavázána tělesnost. Ale prochází živí svými těles milostmi na cestě nazpět podle podobenství o marnotratném synu el tam ty pád ve soudů znázorněn jako s tomu napřed dobře vedlo pojednat pátera potom jsou možno vůlí na potom tam byla bída v kraji měla on měl z vepři dělat to s po měla co dycky du to jsou různé fáze nebo mu byl život nebo jak chcete tak tím vším procházel než sis on měl na otcovský du. M. Pak že vzpomněl aby šel do něho tak tohleto nám napovídá co je to těla vzkříšení když tam totiž z toho byl do toho otcova domu. Než tam vstoupil tak si byl vědom toho že vůbec není hoden toho aby se tam objevil. Že v očích toho otce musí být přestal být jeho synem ve se provinil. Je tedy v očích je toho otce nebude ničím je to nic co potřebujeme. Abychom tím byly hle tak jestliže například on. Ne pomocí toho čím se provinil se stávání ničí jmen tak této v těla vzkříšení jo v tom těžko snad rozumně ale této ten pravý způsob v těla vzkříšení. Že tím se jeho tělesnost stala za den. Jeho nicotnosti se kterou se definitivně ocitl před tváří boží v otcově příbytku. Ano když jsem mluvil hodnosti který se šetřili. To znamená že se chopí jiné představy než ty které překonala rozumíš. Že věda na čát ten ne ne v ty ve vtělení které voda bude mi to bude první třebas vtělení rozumíš. Budou který chápat jiné přetavit tyto za sebou el pro dítě bude i rozumíš tomu takto mysli ano. Prosím převtělování kdy svět ale ne je to co se dovídá fiore v tom z povídání pacientů jejich podvědomí než to jsou to nejsou obsaženy jejich převtělování jejich minulá tělem nýbrž v tom jsou v přes ten obsaženo sestry které toho času sužují v a před padají ničí dělej si životu život utrpení. I života protože od utrpení a totéž bychom říct o svém vlastním životě kdy přestali které před padají dělají z mého života v soustavu poznání ta je nepře padají na to po prvním padá koště mezitím nepře padají to představy které kdy studovali nýbrž je přetavení představy které po vznášejí protože jsem na náladě. A to nejsou moje přestati v tělem prosim nýbrž to jsou přestali do který jsem dorostl svým způsob. Nedorostl jsem do pacienta nýbrž do člověka který být poučen a po určovat jo. Takže nedělejte si než neděste že když z než páterem něco víte o jsem se z ale věděl že to vaše představy si vtělení jsem tomu také věřil že jsem byl dobrý janem ne. Ale vím a ten se mýlil to vědom představy však co dělali a jeho představy které jsem chopili. A někdy se na jo. A potom se mi byly náměty nastoupili okamžitě ji protože jsem byl chytla víme li to představy které. Jsou typu pallas toto dělat ne ale jiný takoví lidé v jemu podobní svým rozumem který zrozuje z vel zase jsem znovu přistupuje tvoje nesmrtelná individualit které indové říkají atd tys si nesmrtelný dělám od věčnosti existující a co mám mat říci. Jejich době žije ty jediná individualita která přežívá. Která nevznikla a pro také nemůže zaniknout pád kdy zraje taje neporazitelný na taje věčná neboj se o ale všechny ty nově navozené individuality protože vznikají tak také musí zaniknout. Žádnou z těch individualit el že on nemůže zachovat která říkám něm zachovat natrvalo se nikdy s nějakým bohu šel s tak není příkrém nesetká taje pro ztracená okamžikem v jeho smrti o smrti ano není třeba protože to om prostě tím způsobem se dohrálo ano vás řídíš naopak ke všemu říká cítí. Protože za těmi ty indy daly ty tady vzniklé dokonale krví pokrývají zakrývají u tady tu v tom individualitu. na přijde z tak li než jsem věčná bytost svobodná a mám boha v tom příbytků oděný úžasně zkušenosti. Z těch četných přestat kterými jsem procházel za těch lidských a jiný život ano. A mám tam představy o celém vývoje vesmíru a o všem co s tím souvisí o celém časoprostoru o jeho existenci a tak dále. A se o to bohatí aby mně to mít mi to k tomu abych v tom dále pokračoval aby na věčnosti se ocitl v situaci nebudu stát o to aby v tom pokračoval nýbrž budu o to stát aby v tom pokračovat. No této rozdíl mezi spasení člověkem nespasený nespasený člověk. Třebaže zažívá extázi tak zase z toho vypadne ale nezažívá pro sporu. Ježto spasení člověk soustavně zažívá spojení s bohem vědomě zažívá spojení s bohem a se toho nedokáže ani nechce dokázat říct. A ten je tady spasen kdo není tady spasen po smrti spasen nebude a všichni se musí převtělovat do takle pro toto smrtelné musí znovu ji do těla ano do také nejsou tady spasen. To bez mezer z cele neobracejí bohu nebo nejsou obrazy směrem k bohu ano stačí jedno obrácení mysl dotován žena a jste se zase co v za ní. Musíš toho od li natrvalo netoužit se vrátit litovat sebe. říkám vždycky když něco když pro sebe začínat litovat něčem co dělám tak to přestanou dělat že to je to nejhorší jedno nejužšího co z čeho jsem přece dopustit dělat něco v čem jsem musí sebe litovat být nelítostný vůči své v správné ale zase jsem ničit proto pochopitelné ale když se čekejte tak se vrací k sobě. Obrací se od boha od do se dostat k tomu koho lituje ano li a ty se musí dostat od sebe tím že přestaneš sebe milovat a přestal sebe litovat budeš milovat především pána boha svého z se se tak vám no. Dobře s tím svým věčná někde tady jež za byl ten se nemůže li věd. Rase jenom od ba. Toto vodění věčné indy na lidi dělá z něco ho dal co jiné duše může vést například odění svatý terezie z avily nás může protože ona jako věčnou bytostí u boha příbytek nás může vést podle zkušeností podle vodě o tedy pro zk jsem si které nabyla za svého života kdy dobyla této svatosti nebo toho toho poznávání nebo tohoto z pase ano ha. Že se tady je do z vás namítá a že věčná individualita se nemůže měnit to dávným toho nadávám se může ani odívají to zbytečné kdyby tomu tak bylo tak když jsem sestoupil na zem z děje zanech takových myšlenek on co on se od děl tímto životem tímto lidství aby mohlo člověku promluvit. Pak tuto potřebu ta věčná duše ta věčná kdy dali tam něho a proto se odívá ne kvůli sobě ale že se stává spoluspasitelem ano prosit a tak podívej své není žádné rození mezi bohem otcem bohem synem a bohem duchem svatým to není ta mi žádný předěl jenom je na věčnost ale v tom v co to vyjádřeno různých nemusí tady se říká že bůh tři funkce stvořitele ano osvětitelem. a spasitele napřed spasitele potom při kterém ale tak ty prosím doufáme totiž ve jsou při bohové že ten nemůže to co mu že ten druhý nýbrž že totiž jednou s vámi jenom pro svou tři tři tři tři funkce nepoznáme nebo uznáváme tři funkce boží z nichž jedna organicky doplňuje druhou vzájemně v absolutním sporu k sobě působí. A že tak která působí na s na zemi tak se stáváme ničí jež tak která nepůsobí. Neboť oni že jsem menší než otec a ono to tam. Že ježíš rozdává tu najde jakého mladíka který dvě rybičky ras pět nebo nebo tak něco mu že kdyby třebas nebylo nevím. Na a rozdával mezi pěti sic ze zástupu žel lidí a jich neubývá tak symbol činnosti boha otce a boha syna. Otec stvořil který když ti asi měl rozdává rozumíš taky. A kdyby nebylo stvořené otcem také nemůže rozdávat anebo bych zbývá a ale protože všechno ze zdroje pořád odchází ani tam neubývá také rybiček pokud je do potřebuje nikdy neumí vidět ani těch chlebů ano a proto spasení ježíšem kristem na kříži je spasení všeho lidstva nějakých jenom křesťanům toho nikdy neubývá kdokoli dobude kdykoliv potřebovat tak po k dispozici ano jakým způsobem. Se liší žít v k o nic není nebo nějak tak zkratce o toho z toho se nám dostává od záhrobní bytosti od kdosi který se odtělit ne. Nebo tak protože znal nebo mu to nerozezná ale bych řekl pravé vnuknutí. Ale ve spočívá v tom že sis ten vědomi nebo ne nese sebou vědomí původce ho. Není třeba abych znal u otce aby do vnuknutí tady bylo. Kdežto tahleta inspirace od těch záhrobní bytostí o by že připomene tu bytost je příliš osobní ještě ano hodně osobní kdežto byl tomu inspirace pocházející oči jeho věda hosté absolutně neosobní a přicházím nějakou pomoc která je dána zapře při výkladu jeho spisů nebo při překladu nebo ta takže se stýkal s ním v ne za odcházíme nemyslet předčasně ve přetavil. Tam ještě že ano. No ano ano ano od nich jde o o o o li ho dostal k dívejte se že na dete takové otázky terezy vědy vím nutí tak musím dělat o několik věcí. Nemyslet na to jak odpovím u těl na po noci to na ten obsah bych tím ztratil okamžitě li se vystavil velice jemná záležitost. Vidíte že obce z práci že nejsem dosti jen mít dost u z ti vůči tomu co napadat ale v každém případě a to povznáší život vše otázky. Protože mně to dostává pokud to není pohádce od z naší strany do oblasti. Která přesahuje moji op být děláme z poznání tak si nekladu to od rád který kladete ne nepotřebuju si třebas. A taky li nedostane odpověď ale kde dostanu od pojem čili z toho spojeno jsou du pro vaše otázky v proto toužit oči otázka abys to co od odpověď jenom krize slu od pojedl jsem ochoten to předávat. No si že v nebylo by správné mně je správné mít představy všeho dobu v ovšem města jem a uspořádané no. A vědět vzdát její dosah např jak představa o bohu jaký mám lidská dostal o bohu a po mně nemůže přivést do vědomého spojení s k a nýbrž jenom do lásky prvého stavu třebas v tom nemůže se spojit s ním po po v buď v je tak to naučím třebas milovati srdcem. Ale ne z veškeré duše své nebo nic ne nebo tak nějak to nejde. Když ježíš kristus říká že se také jiné stádo jiný ovčinec kterému mám mluvit tak který povznést tak tím řekl vylité si uvědomí vědom jde jenom o působení moje mezi vámi ne. Ale protože živo na všech úrovně a nad nimi tak jak jaký působit na všech úrovních jinak jo a této jiné stádo je daleko mocnější než soudí na tomto světě. A tak věky ním musí ježíš kristus mluvit a no tak je domu z vás. Že se to úrovně o který ho v jako do jeho do jiných úrovních ježíš kristus. Že na není žádným pokrok tam není možný bohu než se otcovy a vždyť jsem vám říkal řek bych by to spoje vědom ale protože chápe z pocitu oddělenosti v že všechny do úrovně jsou v člověku sama na ona mně taky působí v kdyby nepůsobil tak tyto úrovně tuhý člověka tak se ten celek nemohl. Od s. nás těch úrovní z nás nemůže bohu než jsem na to jak jsou člověku obsaženy mohou způsobit to je překonán který čas a prostor jsem se ho. Po zen v. Že v těch úrovní je tolik že to mít další představám a vší ale je to tak asi jako z tu k. Tu se být nejenom sedum barev třebas ten v ale co li světa. Ale ty praděda ne dní a ty které je chápe nedal vnímá ale těch jenom třebas se ano. Tak dost dej oněmi od boha je fakticky rozkladem jednoho jediného co není vidět ano když jsem jako buddha. budeme na konci cesty tak to je všechno jeden duch je a do na to nebude. Ale bude to něco čeho pravdu a pochází ano mám o tom rozvinuto do než nic. A když vidím nějaký balík od někoho óm a jenom jeden aspekt toho parníku se u mně projevuje tak ten neprojeveným aspekt není odděleno od toho s ve mně projevuje nýbrž jenom je to nebo nebe jsou projevilo rozumíš ale existuje ten velice že že na část se neprojeví a neví žije jeho na boj této části zůstával ano když se.