Karel Makoň: 84-13A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A kdyby byli v tak je mohla mohou mu dala z téhož zbavím ku po viděla zkušenosti a zažívat jeho obsah a vyžíval ho malovat koho volně a nemusí osobě vůbec vědět. Jo. Že jsem se ho také je to mluveno kdy ne. Z jedenácté jeho šestky civět set posun bez rád čtyři z od zval době a byl jsem požádán abych detailněji promluvil o lidské individualitě a telat tak se domnívám že to co dneska řeknu před dobré detailní dělám dokonale po plete hlavy el takhle tady jsem to nechtěl říkali do přejete jen tak bude do komplikované. Nejenom že máme individualitu ale máme je individuality dvě jednu věčnou a jednou přechodnou takže budu napřed mluvit o individualitě věčné. Otec temnot moc neví a ani se člověk celý život s ním nesetká většinou totiž nesetká. Takže když budete potřebovat oni řeknu ještě více ale na konci toho hlavního pojednání. Tak ta indy léta věčná jedině vším co od věků existuje co je nadčasové. Z toho s časem jenom spojitost takovou. Asi jako pramen z spojitost tekoucí otrokem. Pramen zůstává na místě a potok teče z tohoto pramene ten podstatný rozdíl je mezi indy kdo je tou věčnou a mezi tím co z individuality vyprýští samosebou k nám jde od toho abychom zachovali do individualitu kterou známe stavíte víš chtěná individualita ta při narození. Člověka takže potom vrátím k věčné el při narození člověka se znovu rodí a nechci říct při ze základu celá ale rodí se ták. Aby jiní mělas styčné body nebo aby vyhledala jsi styčné body v a s. S celým základem tělesným živým za ten tělesným toho let do vyššího člověka s prostředím ve kterém žije z poučením které dostává během života jako rozumovým tak citovým a z toho všeho spřádá novou individualitu se kterou bychom nejraději odešli na věčnost. A o kterou se nejvíc bojíme ze si myslíme že tohleto ztratíme jak zemřeme jen že bude po nás veta. Tak je ani to se nestane ale stane se něco jiného tak to by jim dali tou budu teď swámi pokračovat životem když se člověk narodí tak k dispozici lidské tělo které je také individuální na nechci nazvat třetí individualitou prost jeden z z sled prostředků řek. Který schopnost na sebe vázat všechny vesmírové velmi a všechny informace které nepocházejí z vesmíru to znamená které pocházejí z věčné individuality takže když se člověk narodí tak v. První řadě a do něho přístup ta síla která je věčná a která vyplývá. Že by to nedělo by ztroskotal by že ten člověk nebyl o být neb naživu vyplývala z věčné individuality člověka nebo do k o by za tím že je to řízeno nějak nesmrtelnou je trati nechám stalo se to zase ještě viz komplikovat. Ale ta nesmrtelná individualita musí chce nebo nechce jakmile se narodí člověk. Musíte něho investoval svou vlastní sílu tato síla není bez barva tato síla zabarvení. Totiž ne je toť tím že tak i byl dalek taje věčná a prošlá nějakou minulostí. Tedy je věčná a to oni dala milost. A milostí kterou prošla teď něco jiného než za věčnost věčnost nemám minulost nemá přítomnost nemá budoucnost tají jest. On je tím co jest ale kromě toho na sebe přibírá vlivy. Během toho vtělování se do člověka nebo do vesmíru nebo jak chcete nebo do jiných tvorů a podobně s během toho jak sbírá zkušenosti z toho časoprostoru. Čili z toho časoprostoru. Vstupuje do člověka při narození celkový dojem o tom čím tak individualita prošla ano. A z tohoto dojmu své upoutává základní řek bych stabilní takový podklad let na které potom tak na který se na věž dvě všechno ostatní. Takže musíme říci asi vrátíme se teď trošičku podobenství. Neříci že tato individualita tak mám možnost se něčím novým u odbývat. Že ničím je oděná ne jako na věčnosti že byla úplně prázdnou nádobou. Když je že nějaký obsah. Jak kterého se zbavuje v okamžiku narození investuje od do člověka. Který se narodil a nemůže zabránit tomu aby působil zároveň plete u svojí vnitřku zvnějšku svět může zabránit tomu aby působil zvnějšku svět do kterého tak individui tam nešla to co vchází zvnějšku do toho vědomí člověka to je prosim. Něco jiného než věčná individualita to jsou přítomné dojmy z tohoto života lidského. A ty se návalu zase dvojím způsobem. Jednak nesmyslů. Neboť ten člověk začne chápat své okolí pomocí smyslů as zpracovává to rozumově a citově jeden vliv který se nabaluje. A tu vliv je z toho čemu jsem říkal balíky tak teďka promluvím o těch malinko protože tam ten první s b. Způsob je velice jasný ten není třeba vysvětlovat ale te ty balíky který se na panují teď to začátku narození člověka když jsou důležité k pochopení. Tak ta individualita nám jak tělesná tak na duševním která tady začíná vznikat vytváří se. Vytváří se začíná existovat tak zvaná jsem pro ten lidská duše ano ale přímo odvozena z drž do to nebudu komplikovat to bylo příliš komplikovat toto celkového do doby do o zapotřebí ale to neudělám se budu držet nějaké li věk. A tahleta. Smrtelná duše přijímá tedy kromě dobu ještě opakuji mu z vnějšího světa. Kdo jimi které jsou na na v ale my el z z z minulosti taje přístup tam minulosti která existuje nějaký záznamech my tomu říkáme z převtělování. To je jednoduché vysvětlení jak to funguje ale ne jak to je. To je vysvětlení fung činí a nikoliv faktické když něco nějak funguje takto ještě svým původem tak nemusí být. Na toho člověka se na kolují věci které kdybychom most povídali z jeho pod jen jako nedělá příklad na doktor ka fiore. Ta milost dověděli do pojď jeho předcházející vtělení ve skutečnosti. Jsou pod dojmy které jsou přístupné z minulosti samo jsou dojmy které jsou přístupné tomu člověku do míry že bychom odhalili jeho podvědomí jako udělat tak jo ale. Abychom měli dojem celistvý dojem že jde o předcházející vtělení. No ve skutečnosti ale ne se chytne toho člověka toho k čemu jež ti nám a není toho nikdy jeho nýbrž to začíná být jeho. On se začíná nás tím ztotožňovat jako se začíná ztotožňovat s tímto světem tomu dítěti to nejde všechno najednou do hlavy začne začne vidět ve přesto dávat dohromady všecko teprve den a tady to také ten organismus mladý ten se začínáš s těmi dojmy z přátel nová atd ten začni na svými z přízni z při v atd. Prosim tak v totiž ten člověk narozený není hotovým člověkem. Není o hotovou ani jeho tou individualitou nohou. Tak indy daly zase vytváří psychologové říkají že do tří let se vytváří jáčko. A potom jenom do budován váha protože přinese člověk najde jako a potom to jenom opravuje toto as přidává obírá a tak dále tak se mu to hodí do složku potom pro nějž čí. Tak je tak není hotové u tak i mil za není hotová ani v tom smyslu že by všechny volené s dívky nebo příhody nebo vstupy do tohoto systému. Naší individuality byly opsal zemi že by tam nebyli volné vstupy který ryby nemohlo ještě něco nového vstoupit takže do toho člověka vstupuje pořád něco nového zvláště v mládí dokud se člověk pružný. Ten člověk sestává teprve větším či v okamžiku narození ještě zdaleka ani není. A toto čím se stává pojem minulost se kterou se potom ztotožňuje třebas když se mu řekneš že nějaké převtělování měla když ho budeme nějak do tranzu ve kterém osobě tak on vám řekne že tím atd tím byl že proto je dneska takový protože z toho žije z své minulosti bez dosti byla mně byl s ním nějaký vstup a. Tedy vyvolený a který měl ano určitou bude novou délku ve k. Na přívodu a touto dělo kou od toto na to odpovídala nějakému volnému balík ku nějaké volné minulosti. Která je nechci všudypřítomná ale do svobodně se pochybují sví. A takže všude kde je připravena je rád tak to není v leze ne ne asi tak před radila musí mít ten. Určit je učitel rozměry určitý zdá aby bych tak řekl te aby do dobře zapadlo ostatně viz stane že to takhle funguje přesně takže. Velikou u z toho žije z milosti ten jedinec nový asi bude z toho nežije protože tam nezapadá do protože to jsou všechno detaily které jsme se prozkoumali by ale kterým se nedá. Přednášky rozumět toho bylo třeba nějaká zkušenost kterou třebas nemáte jim a teď jestliže tedy se obsa radí všechny vstupy tak ten člověk může začít individuálně žít. To zná a to znamená podle obsažených vstupů z nějakých minulostí nějaký balík ku které se minulosti odehrávají nějaký ději které se milosti odjela o li on si u tu osvítí novou individualitu to neni individualita věčná. To je individualita nová o které ježíš kristus řekl že je to život který člověk hledá a že si člověk nedá život pokud ho hledá tak ho ztratí a řekl také že pokud ztratí ten svůj život který jako se nedá tak ho nalezne nalezne život věčný. A v tobě hluboká bratra sama osoby vyžadovala do hle vysvětlení vzpomeňte si potom tam někdy v kalech aby toto vysvětlil ale každé podobenství ježíše krista a zen by čelo viklat mnohonásobně šířeji než jak zní že tak v jedna věta by se dal že by třebas několika stránkami nebo několika dny výkladu. Ještě by toho nebylo dost no ale teď se stane že se vstřebá. Z nějaké milosti která se dotkla individuality všecko co v bylo obsaženo vstřebává se na boji. Který je v tom obsažen v tom balíku k minulosti kterou přejímá ta individualita a jak se toto stane se tak ten balík se uvolní ten balík přestávám mít z tah k tomu. Člověku k nové individualitě tam vysvětlil co jsem dosud nevysvětlil že vznikají tu volené představit. Tu volně ne představy s tím jsem vysvětlil jak vznikají v svobodné tu volené představy muž nám balíky a které se potom mohu zase vtělit jinde protože oni neztratili s celým návody oni ztratili jenom ten náboj který své vešel. Do nové individuality. A zcela náš kázala možností nebo nábojů. Nebo v vtíravým jich představ nezůstala k tomu balíku vlastní a on zase na chtivý třebas někoho jiného na své pouti ano. Let takže dejme tomu se může stát že někdo z téhož balíku čerpá po určitou dobu. Zemře. A ještě sil do smrti může někdo jiný z toho čerpat byl na jiné strany kontinentu před prvním místně také odděleno představy nejsou místně oddělit temné. No a vel tak se třebas pro že třeba jsem si z toho jsem byl nějakým člověkem někdo jiný dostal si to cestoval taky z ale je to představovaly a proto všechno fungovalo a oba abychom li při stali jsme ti to již tím byly let který viz společným. Obsahem toho balíku představy a že teďka jestli to tak nejde jakmile odejde z ji z ky v individualitě ta představa pryč tato dívka se uvolňuje zase pro novou představu pro nový balík. A tak ten člověk se převtěluje tímto způsobem do různých minulostí během života jsem se vědomě převtělil mnohokrát během tohoto vtělení nemám takhle možnost zhora se na to dívat tak je mi jasné jak jak tam funguje. Ne jaké jaké to je ale tam funguje protože přitom nevzniká jistota do taky že jsem si myslel třebas do od že je to moj předcházející život. Mně by byl nepřesvědčil že to že to jinak jasem tam těch končinách tam si to přišel obě kdy se všechno poznával jako o sebe. A tak nikdo přesvědčil že to není můj život předcházejících ale není nebyl. Nikdy jsem napřed tím spisovatelem nebyl ale z jeho života jsem čerpal pomoc váže ještě šel tam neztrácet protože tak jak tady budeš na pro říkám opouští dat cesta pro člověka na ta byla opouští do ztracena na ze že to mi ve do se u trhne tam všechno v přírodě ale pro kus přírody se všechno děje nenásilně. Víte jak el pomalinku nastává podzim vyjma že ano zpomalit nastávají rodiny věž příliš pomalu vesele toho atakdále při na tam takové li jemné přechody. Du nové bych tak řekl že ještě jiné. Ne že by je svět to červené nebude to oranžové rád tak je to nemůžeme říci tak takhle to pro lidské nitro vypadala ne takže musíme říci že za tím co je to doznívá a je tam místo pro nový vstup něčeho se takže tam potom mých nás tady byly doby vlivem a všechno jsou své minulosti ale kdyby v tom toho člověka z povídali v řízené. Hloubce i toho vi. Vždycky za určitý čas ne tak by nám začaly kázat třebas o jiném vtělení že tím atd tím byl než nevybral před tím. Takže stav těles povídala jsi li nějakou ženu tak o najednou vykládala o jednou vtělení to znamená o jednom baráku který právě ví. Přišel na mysl a po vyviklal a o druhém malinko od předtím to tak dále jakoby procházela různými vtělení na takže e ta dotyčná osoba která zároveň v tom pravdu nebyla tak ponořena aby nevěděla o tom co říká aby že byla nebyla vědoma sama sebe abys nebyla vědoma toho kdo si zela tak tam měla dojem že prochází minulými vtěleními ale mělo to o stravující vliv na proto se zbavovala těch potíží které se těch předchází vtělení. Tak zvaný které si vtělení pocházel. Ovšem je to nechci říct tomu věd ale je to velice obtížné pro člověka aby se vyvaroval špatným vlivům ale není zaset tak obtížné aby se nemohli dal zábranou v ke vstupu těch špatnými je jeho dobrá vůle dobrá vůle prokazovaná skutky. Jste člověk jedná nějakým způsobem tak to co dělá je živější než tyhle ty dojmy z těch balík ku a ten řek bych není tam místo pro slabší vstoupit když je tam všechno naplněno živým vstupem jeho činnosti el takže ona když jednáš správně něm a. Pokud více správné a pokud opravdu z svědomí že to dělá a jak mu káže jeho mysl. Ta jeho představa el tak nepokoje nás správně tedy let tak se brání vstupu dalších špatných vlastností. Že jsem třebas o k útlého mládí o třech a půl let se snažil jednat správně dobro ostrost poznával co je správné tak jsem zabraňovala vstupu špatným vlivů. se nikdy nestalo nebo malo by se stalo pata nebyl byl jsem to co se dělo pacientů doktor i v těle že tyto pacienty před padala čas od času vždycky nová chyby nás zatím živící představa minulosti takže oni se cítili být řek bych ji dalším minulým životem se všemi těžkostmi a pod tím jste daly protože nevěděli odkud to pochází dobro byto věděli toto je třeba. Když se do toho vstoupit třebas hypnózou řeknu když jsem tak tou tu fiore tróje ubohý vstup ubohé uvědomění proti tomu el co je dáno člověku který je do hry že ze zdola i toho z nou. Nýbrž se na tebe zhora. Ocitnou vede do se ocitnul ve nad tou kterou do které vniká čili měl se praví ježíš kristus že nejlepší ochranou před všemi těžkostmi tohoto světa je hledejte především království boží protože pak se stane že všechno ostatní vám bude přidáno ne u bráno ne po dráže by vám nohy nýbrž všecko vám jakoby samo podle jsa jako by to šlo samo a nemusel domu. Nestarat. Ten kdo to moji přátelé pořád žádají o nějaký recept na svoje těžkosti o těžko nejdu protože žádný recept ani na vlastní těžkosti nemá ten recept jednodušší který mám dejte především království boží. Zapřete sama sebe a hle těsně následovat to je velice do ti se na to jim nestačí říkají při jsme máme. Toto není mládež rozumem smysly živa života když se řídíme pro zákrokem tím co o nám řekne. Co nám ukázal v život no ale kam to pokračovat. Tak jestliže je teď ten člověk kdyby buduje novou individualitu. El tak se o něm říká že to hotový člověk tím nedá hnout že svou hlavu a bych to řekl jednou větou. On si tuto individualitu dokonalé přivlastnil to je jeho individualita. Jeho svět jeho představy on rušil protože nevíru v minulých představa se s pravdou vědy jak které pozměnil li jeho názor na tento svět soustavně pozmění on si myslí že to prostě něco co pochází z tohoto světa z něho samého. A neví že je služkou všech možným vlivů. Které nejsou jemu původně vlastním v patří různým lidem by zlosti přes tělo se zvláštním způsobem že po bral třebas od tohle lidí. Jejich minulost as předem z toho dohromady novou platí spřádá přístroj který různou barevné látky spřádá dohromady ale za u toho nebe po plete tak z toho vytvoří novou vím dualitu jednotnou individualitu když tomuto hladem na vědu plete když jsem pochopí nějaká silná představa která nepustí jinou představu k při slovu a taji a tam předtím byla tak můžeš proto ještě do které mě. Rozdvojení prost trojím bytosti a tak dále že neví čí je podobně ale s těmi choroby mistr se nebudeme zabývat protože nám učení ježíše krista je jednoduchou oporou a obranou proti tomu aby se tohleto stalo svém životě kde se napřed nevěřil na boha tuto oporu jsem neměla ve jsem tam za vás o jednu oporu el která byla velice důležitá že jsem vlivem toho. Jsem porušil kombinují do vnímání tohoto světa. Kdo mléka tedy začal mít touhu jednat správně ale rozdával jsem se správné aby se to pořád dělal ze toho s správného tak jsem bojoval proti sobě proti nové individualitě a tento boj proti nové individualitě to považoval ježíš kristus vám velice důležitou záležitost. A proto řekl zapři sama sebe. Opak můžeme zapírat než toho koho poznáváme jak o sebe a této nová individualit tato není nějaká věčná bývali ta. Je tam nová kdy byl kterou máme za př. Kdybys nezapřel nemohou bys následovat tam je přesně řečeno chcešli kdo za mnou přijíti zapři sama sebe vezmi svůj kříž a následuj mě. Teprve pak vlastně jen naděje že bude ježíše následovat když sebe zapře. Že ve svůj kříž na sebe. No a jelikož tohleto není ochoten před do kdo to velice nepříjemné ne tak pak samosebou ani ne nás že v ježíše krista a když v tomáš o napsané i když to třeba nos paměť tat tak toho ježíše nenásleduje protože mu to nepříjemné on se zůstat tu moji on se nechce za přijít toho on ale sich se tu toho dočasnou vznikající individualitu zachovat navěky. Nikomu se to nepodaří říká ježíš kristus neboť to chce svůj život zachovat ten hosta. Co to je to život ten život který tady teprve vznikl který se oba byl vším možným ve vlivy z tohoto světa aby viz těch minulostí jak jsem řekl a to se nedá zachovat. Tato individualita po smrti dříve nebo později být cítí. Kdežto v okamžiku smrti. Se pro spojují všechny ty prvky které spolupracovali v člověku. Protože nemají tělesný živý základ který je držel pohromadě. Tak nezbývá ani si jeho než se prost podít. Pro spojí se do jiných těl budu mluvit jenom o jednom z nich o astrálním které taky schopnost vázat. Nějaké vědomí do lidské vědomí dosadili schopnost vázat to znamená tu smrtelnou duši jak se vysvětlit. Vy vyvinula v člověku schopnost navazovat na sebe a člověk dojem že že to on který žije v tom záhrobním životě a pokud nevěřil na záhrobní život tak si myslí že ani neumřel a diví se že je li do po do za mrtvýho nebo to jsi prosit o to se přesvědčí časem. No ale ty žije jako tady toť znamená nás představy o tomto světě ani je může si vytváří tuto představu tak dokonale že tam smí také žije. A to ještě ji praví záhrobní život to jenom dozníváním tohoto života tím se dříve nebo později musí rozloučit nad protože. Je vlastně návrat minulosti která za ním pokud on tu minulost nemůže reprodukovat. Ani s tím účinkem který do tady mělo el tam v tom záhrobí protože nemá dispozic celý transformační aparát toho transformačního aparátu odešlo něco základního lidské živé tělo se všemi vstupy. Tam nejsou ty vstupy nás těm toho také nejsou tam výstupy a on nemůže s o na tu vystoupit kam bych chtěl protože také nemůže tam vstoupit všechno co je v tom výstupu zapotřebí. Když z tohoto jednou z tohoto aparátu vystupovat nějaký hlas do tam do toho musel napřed vstoupit nám dost pro zapnout do do sítě lidské a tak dále toto on nemá dispozici ta. Že on žije jenom setrvačností nějakého náboje který tady nabral. A on ten náboj si můžeš si nějakým způsobem opravovat nebo zvyšovat. Kde je vždycky na vidět to se přibít jed prosimvás své nemluvím oku pěstí tím sto na taky tříbí med aby on normálním přibíjení že on tam spoj si nějaké světlo shora kterým se zastane nějaký příkon z s který normálně toť tělo tady živé lidské tělo a tam to nemá ale von si jde pro ten příkon toto co do toho žlutého nebo bylo světa které tam zhora září a do kterého přis. Duch v tom případě když se. Řekne představy od vždycky jen v těle jako jediné skutečnost. On nemůže do žlutého svět nás je tam vstoupit a nemůže ze se s ni do z něho sílu obírat když si ponechává tělo proč to musí nechat stranou musí vstal venku tam vůbec do ve do toho světla. Ale byl byl tam jemně mu když je tam netělesný. Je tam jenom se svou duší smrtelnou protože tam vstoupí vykoupen své v tom světle nabere nápoj na bere sílu a může potom vstoupí do se o tělo který tam el před vstupem sledu u na hle ve se do něho ale jsem si tam žije po lidsku třeba. Tak tento může na napnutí nahražovat nebo. jakou na s tou kaši může z se tam může žít ale to toho jako v není správné nebo není to to nejedl nejlepší co by se prodělat. A když jsem přitom tak chci říct ještě do opakovat lidské tělo je dokonalým transformátorem všech vesmírových sil. Není vesmírová síla která aby do něho nemohla vstoupit. A není nad časová síla která aby nemohla do něho vstoupit celý ten na časově svých li tam do něho vstupuje touto mat vždycky. Od okamžiku narození ten člověk je vystaven toho nadčasové síle to znamená ano. Podstatě věčné individuality toho člověka. A tam v něm zůstává do okamžiku smrti a pak se od vtěluje od toho to s zároveň s tím s tou smrtí organismu od toho člověka a nechává ho. ne celistvého ne celého tak na při do zněl jeho život tam někde v astrálu nebo na jiné úrovní a co ta individualita kam řeku smrti dělání se neztrácí asi v okamžiku smrti dělá dojem o tom životě a ten přibírá do věčné nádobí ano. Mně toho ty dojmy jsou vázány na vědomí které přechází do toho astrálního světa. Je tady je rozdělení to od dojmu do jeden tok o jeden jedna tvář jeho de do věčného života odtamtud zase vrací z toho kdo to při narození v této převtělování ale to se nedá a je to s tím transem vůbec sledovat tohleto z to by byl jsem transu vůbec dotud toho nepronikne tuto fiore se. O tomto nic nedoví ale nikdo z lékařů se o tom se doví žádný rozum se o tom li se kdo ví. Ježto doví se od ekg z tupé jak to s tak many minulý vtělení do domy který tady volné jsou. A které potom během života třebas učí toho člověka nebo op opravují dobrem ne měl popravovali v dobrém občas taky mučili ale musím že v celku to byly dojmy nebo balíky. působit pozitivně kdežto ona měla tato fiore chorobné případy před sebou tato působilo pozitivně nýbrž negativně a zbavovala je toho negativního dojmu vy mít těla a z zbavovalo o nápoje. Let tak to bylo ve zkratce že v úvodem k tomu co chci říkat ano tat než musím si zjistit jestli je to srozumitelné sem a pokud to tam není z rozumu dal tak to ještě doplním abych oči k oko shon se dál ano protože by to vůbec o různých totiž úrovních a od oni o něčem se nad úrovní aby tomu bylo rozumět tak musíte mít o tomto základu přednášky úplné jasno jestli neprosím za styk se na. Řekněte mi to prosit. Prosim vás že když se potkáte během života. S takovým balíkem tak že a on vás před padne zaujme možná že z poto proč že silnějšími dosavadním vaše vytvoří vší se individualita el tak se třebas otrokem myšlenky která vás posedne třebas jenom chvilkově dále. Tak to je. Je věc kterou je dobře to by bylo dobře rozumět ten o dobře rozumět protože to sestává kdekomu žen najednou je něčím posedlý říká jsem říká jsem po vzteklý třebas za svým do pravda je to právě se potýká nějakou představ kou která mu byl kterou se zbytečně ztotožnil a v chvíli ke ztotožnění s mít daleko blíže než když do tone posedlá. jsem teď odhalil novou stránku posedlosti těmi balíky a že nikdy obsah toho balík ku dotírá pro člověka být zblízka ani by být zdálky protože tam se v lidském nitru v nejvyšší do vlivy. My nejsme tak jen ruší mi bytostmi aby jeden vliv tam převládá. Tam jsou vlivy z tohoto světa které pokud je mi známo jsou nejsilnější vlivy a aby byli nejsilnější protože jsou také snadno kontrolovatelný v i na by měly být nejsilnější pro tu snadno z kontroly víme pro toho člověka skládáme tak se snažíme od toho tenat velice dobrých obrán proti těm balík ku které jsou nekontrolovatelné když o s tak jako pro od el v ní. Jenom že chvilinku postarat tak mít za sebe není tady spolehnutí zkrátka že se snažíme toho člověka k něčemu vychovat že o dáváme poctu výchovu a že ho máme v jedné životní zásadně. Cokoliv děláš dělej celobytostně. Celý jeho že toho úplně bez postranních myšlenek jak tomu říkají zen buddhisti když sedíš tak se když píšeš tak víš když myslíš na něco tak na to jenom mysli atakdále jen jenom jednu věc. Tím se ten člověk brání proti všem možným vlivů ne kontrolovatelný prvního ustavičně chtějí vstupovat chtějí vstupovat a oni v chvíli když je řek bych. A vychovatelé z vůli. Nedává možnost se uplatnit a uplatňuje právě to co výchovou záměrnou výchovu do něho vstoupilo. Čili ideálním výchova člověka aby dělal padat tak. Že by konce snažili co možná dokonale rozvinout. Jeho schopnosti svobody které dispozici rozvinout tak. Aby se tam pro stáhli po jeho nitru po jeho podvědomí aby ho co největší měrou za brali aby tam nic jiného nevešlo. Takový člověk již jasným člověkem při se s ním není k vytržení. Ale on je vnitřně šťastný protože je dokonale svůj to jedna stránka na to štěstí ale to svou nevýhodu zase je že tak dokonale s vůlí. Že jestliže soudcem ale že si těžko hnout a jednou nastoupenou cestu těžko opouští. A že tedy není tak pružný jako třebas lidé kteří nemají tuhletu jedno bytost výchovy za sebou. Kde kteří jsou vystaveni různým vlivům as snadno jim podléhají ty mají zase učitel nevýhody neurčité výhody že se mohou že mohou v sobě skloubit s tím co tamních je snadno něco nového kdežto ten ten člověk jenom po míry do míry nové přímá se to totálně shoduje nebo z větší části shodě s tím co tam je. Proto ta výchova musí. Dejme tomu nesmí ani pospíchat ani být příliš pomalá aby po celou dobu v vývojové fáze člověka že o do třiceti let nebo do pět před ti let ten člověk měl schopnost pružně přímá. Abych tam do něho ještě něco nešlo aby nebyl příliš starým člověkem do které se vůbec byste nešlo to je chyba někde starý takle to mládí žen a někdo je k mladí ještě budu okem stáří pořád jen v něm místo pro něco nového nikdy není tak neporušíme aby nebyl přístupen dobrým myšlenka a tak dále čili jsem taky do pročetl do byl to bychom jo vypadat ale toto postranní. Věc to tady nebudu dál vykládat ale důležité je. Že někdy pro naše nově zrodivší se a je hotovou popelkou. V přívalu těch dojmů nebo těch balík ku minulých. Anebo od vlivů z okolí a někdy je pánem situace a to víte vyrovnat byl sebevýchově teď prosimvás bych vám chtěl něco říci tuhletu věc nebudu dát tady dál rozvádět protože právě překládám spis je živý jana sebevýchova jogou. A tam budu mít možnost tyhlety prvky rozvést klidu jako v jedné před nás se napřed co z může zapomenout. Tak prosím vás ten komentář bude dostanete do ruky a to se bude výklad především toho toho co dneska tady říkám jak tu individualitu rozvinout pomocí jógy to znamená pomocí nějakého systému. Aby to byla individualita která by někam mířila aby mířila do věčného života. Že není v to systém tak víte že tomu říkají joga když to není ho které člověk bere na sebe jsou ostatně joga který ho nená podřízení se nějakému systému. Tak pak ten člověk nemůže i při nejlepší vůli se dostat za projevené za dočasné tato své nově vznik duší nemůže ho překonat nemůže se k ní. Jeho silou pomocí jeho si dostat dál prosimvás tady bych se zastavil dne kdy by se stalo u tohoto bodu že totiž. Je třeba síly které nový je vzniklé individuality k tomu. Aby se člověk dostal za mých aby překoná znal aby potřel aby se ocitl ve věčném životě to je zajímavé ona sama se nemá schopnost potřít. A ocitnout se touto svou silou vůle. Ve věčném životě v čili říká se nestranně kdybys směle něco třebas malého co se co se narazí na vlastní vůlí nedostaneš se z toho věčného života musíš odvolat jsou vlastní vůli ale poznala tady o vůli která když je podmaněna nějakou ústřední myšlenkou třebas vejít do království božího. Tak tuto vůli viz alan mu věž a přiblížíš příčinu tak ona schopnost chtěl zbavit těžkostí těkající vůle li o různých předmětech žádosti bych tak řek k ní. Takže že ty nejsi roztěkával vám tím nebo oním co momentálně li na to od tohoto světa nabízí nýbrž tyto svou vůli žít u přeješ do toho věčného života znamená tímto způsobem se musí potřít celá lidská vůle že se popadne s. Celá a věnuje se tomu bohu že je toho těžká záležitost protože se to nedá provést jenom vůlí musí tomu být také veliká míra sebezáporu. O začátku to musí být sebezápor když ježíš vstoupil na tento světa něco obdobného sedět s námi viseli vstupujeme tak musel zapřít svou věčnou. Existenci. A tím to nebyl obrovský sebezápor když že z věčné podstaty se tady zrozuje dočasný člověk který bude koncil trpět a podobně bude se učit od lidí kteří zdaleka dosahují velikosti věčnosti. Ale bude se pokorně od nich učí třicet let napřed ne a pak zase jiné fázi od někoho jiného a tak dále tak že je třeba zapírat sama sebe o začátku. A přitom tu vůli celou obracet do věčnosti let ta se obracet jenom tehdy do věčnosti celá a když člověk je o.