Karel Makoň: 84-13B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tak hle v takže v když se všechno vysvětlil musim život to málo o co v nich tom těžko rozum je to symbolické a totiž vono se to nedá jinak vyjádřit než symbolicky protože je to všeobecný předpis ten který musí mět se aplikovat na svůj individuální život a. Zase bylo ani pojetí života bych tak řekl let tak a teď jestliže tedy člověk možnost se dovědět o věčném smyslu svého života. Tak to nejhorší co mu přitom vadí když do tom doví je že není tím poután že ho to tolik nepoutá aby se tomu plně mohl věnovat této neničí být na takže on se přitom věnuje stejnou měrou k tomu všemu co na tom světě pomine čím na věčnost nevejde. A on když čeho ptáme proč nedělá. nemá střed svýho života v tom hledání věčného život on říká na to zatím nemám čas třebas o na ten z je nebo se poměry upraví. Nějaký se míním nám bych na tom měl čas tak bude tomu jinak něco mám k tomu řeknu. Člověk takto mluvící nikdy mít čas nebude tomuto rad písemně toto říká každému bez rozdílu protože ježíš kristus ukázal žel-že kdo nechtěl za ním jít hned Po opuštění všeho tak ten vůbec neměl právo za ni vůbec žít a taky za ním nikdy nešel kristovu nazvali kolika vizte tam by krás je to vel řečeno v tom podobenství o těch pannách moudrých a nemoudrých ty moudré nech měly olej ji znám vyčkávat pro případ že vím tamten jeden došel. En olej byl určen jenom pro den účel aby si po svítí li při svatbě se ženich a jestliže olej našeho života. Máme jenom k tomu abychom si posvítit vím na cestu k bohu aktivní čemu jinému a pak ten olej můžeme střádat můžeme na po v atd tím že žijeme jako nakup budeme střádáme či žijme pro tento svět tak ho střádáme nakupujeme ale z rameno proto bychom měli život věčný. A to je důležité si uvědomit že kdo toto nastřádáno to nemyslí pořád. Na to že tuto pomíjející kdy je tím jenom součástí něčeho věčného a že třeba do podřizovat tomu u z zevnímu úkolu hledání království boží v se tak se ten přijde rozhodující okamžik setkání ano promešká tuto chvíli protože ženich řekne. Nejste li připraveni neznám vás tím ví. Marně budete zrak někoho aby vám předal k u svých zkušeností u svého oleje nemůže vám to před. To tady říkám není předávání byl oleje kdežto jenom podněcování k tomu aby se si sami s psát dal tak a teď se pustím do velice ožehavé vědci o ho o různých úrovních vědomí proč máme je tu toho. Úroveň vědomí kterou jsem kdesi nazval úsečkou na nekonečném. Konečné přímce vědomí úsečkou a be a začínající jednom o tom bodě smyslovým vjemem a kde končí tří s mentálním zpracováním tak kromě toho existují nějaké úsečky be se cele kde a tak dále do nekonečna apod tím zase a ono zase něco pod tím pod tím a. A. Upozorňuju vás že když se třebas nějaká i to ty zel za snaží o to dovede jsou předali svých vtěleních svých pacientů a pomáhají velice dobře o ty těžkosti které z těchto dojmů minulých pocházejí tak zastření se dovídá o jich minulých bych minulém vtělení. Převtělování existuje ale z toho co je tam napsáno v fiore rád co v vývoji ze výmluvy si se nezjistí vůbec tisk koho dotyčném člověku a v jeho minulosti přestože on se s tím ztotožňuje on do považuje za svou minulost jeho minulost to není nebo není to zjistitelné, do jaké míry je to jeho minulost jenom mně zjistitelné z toho žes se s tím ztotožnil že to během života přizval k tomu svému. jsem měl to do svého udělat dost v když viděla z toho něco svého. A to je něco co na je nestranně mu umožňuje vytvořit si celistvou nějakou. Individualitu pomíjející ale na druhé straně mu znemožňuje vstoupit do království božího. Protože to jsou balíky časoprostorové které za braní na časové jemu pohledu proto budete přístup jo ale tak se dovíte že ta duše funguje po smrt jenom určitý čas a po tomto zhasne protože tam se těmi prostředky k s tedy prózy nedá dále jít. Ale my potřebuje se dostat dál. My tedy víme že o své minulém vtělení nevíme vůbec nic pro z to berte to na vědomí. Že když se třebas jako mně mám stane a toto asi nestane pokud která za to nestane. Že se dovíte detaily o svém minulém vtělení. Nikdy na to nepřišel byl že to vaše minulém vtělení nýbrž je to pojem který vás toho času po se dál ano. Tedy nějakým způsobem doplnil vaší individualitu ne. A proto vám plně za pro v ježíši kristu že tento život zde žitý právě jedinečným životem jakoby se člověk jsme převtělovat. budu opakovat s jeho dvě zásadní myšlenky o tom pod kterou jsem tam včerá řikal budete si muset poslechnout eště jednou ono to sem patří totiž Vidiš že jsem přišel do doby když se obecně věřil na převtělování. A na karmu tam v palestýně takže když je do se od narození z lepším narodil. Tak se věřilo že to zavinil v minulých vtěleních něčím k v. Anebo na to co vinili jeho rodiče. Ale zaručil je to karma kterou si ten dotyčnou odnáší i za rodit třebas na sobě. A když mu tam přivedli takového slepého od narození tak mu říkal to řeknu našimi slovy naší naší kam kou jak do tam by byli řečeno ale provinil provinil se on v minulých vtěleních tím že je od narození slepý anebo se provinil jeho rodiče je že od narození slepý. On říkal ani on se neprovinil minulém vtělení ani oni se neprovinili proti němu on je slepý jenom proto. Aby se ukázala sláva boží neboť ho nechám prohlédnout jsem proti tomuto názoru zná a nemusí se nic z odsloužit nic se nemusí o sloužit. Jenom jedna věc je neodpustitelná kteří proti duchu svatému všechno ostatní je odpustitelné přátel. Jak je zbytečné že by nebylo víte že ježíš se s mezi nás přišel kdyby nebylo odpustitelné také do karma a proto musela dělat ani ježíš domy pro jsou dělat svého zákonitost kdo nemůže přeci zrušit za těly v tom vtělený bůh to nebylo žid sám sebe no ty pod v sobě rozdělené na to co jednou visí se musí spadnout jak tam o čem říkali v kristus neudělal jen na každém stupni existuje nějaká karma. Která je ale jiné podoby než jak se to lidé představují přestal si vtělení že na zákonitostí toho stupně k. Že například dejme tomu jsem mouchou tak moje karma je být mouchou sežere třebas pták. Ale tohle že jsem třebas jsem za před tím pak a vůbec ne pro ni odplata. Nýbrž to je můj úděl na úrovni kde jako moucha žiju a takovou muškou na své úrovni jsme také my plni karma v tom smyslu jakých chápeme dosud. úplně jiné pojetí karmy neříkám že neexistuje ten stále kukly jinak je s to jak nám to indové vykládají respektive weinfurthr přes nějakou bezantovou voni to indové takle nevykládaji ale. tady mluvím ze zkušenosti jednoho balík ku který se na na bavil z indie roku padesátjedna. A kde jsem jako domněle tedy nebo ještě věřil byl nějakým indem který věděl co jsou tam o jako jsem si vtělování mně že to tak jako dneska říká ano že ti indové hrstka z nich aby skal dosud vědí kdo tak není jakkoliv musí učit protože on by to jinak jsem pochopil ne. Jako se u nás učí třebas obci om. Dosud se učí že v šesti dnech pán bůh všechno stvořil rase jenom počínal to je pohádka ale line toho svým několik tisíciletí také dobře pochopili do tak nějak je skok toto nestačí to pohádka nemusím se třetí na jinou pohádku. Ale tak jistým musím taky taková pohádka na kterou se přešlo atd taky nebude se časem stačit bude co se při ze se minou pohádku. A ale po matku která nese znaky vyjádřit. Chtěl jsem jenom říci dojít k tomu že ten ježíš kristus tímto ukázal že rozdílech mezi odplatou. A mezi tím co se člověkem děje to co se člověkem děje to není odplata za jeho minulost. Vůbec ale to je konglomerát zkušeností v tom u toho slepého byla to zkušenost slepce. Se kterou on se musí nějakým způsobem vypořádat protože je toho zapotřebí nevíme jak nebudeme to tady rozebírat A listy pořád takto slepota přestane. A ježíš kristus navodil prostředky jak se ten slepý může s tou slepotou pořád aby za slepota přestala. Jak je navodil věří živen mon větě mohu uzdravit. On říkal věřím třebas pro tam neděláš pro doplnilo bylo visel atd tam to vodil v do výkladu do naší pohádky. A když on věřil tak tu touhu potom aby viděl po uzdravení přenesl na sebe na toho ježíše krista on se zbavil vlastní vůle a to je to začátek veškerý zázraků uzdravení. Když pacient převede svou vůli na lékaře a myslí si že rukou lékaře ale důvěřuje mohu jen na poloviční cestě k uzdravení když se tohleto nepodaří to ode každého o to by se měl zajímat abys to podařilo aby ten pacient získal tu důvěru v ději třebas že ten lékař je sám přesvědčen že toho není hoden to je jedno v tom pacientu v tom musí za čem důvodu telat ho vždycky důvodu v tom musí zařídit tak aby mu. Věřil že sis byl pacient neodejde spory nad se napolovic zdráv kteří se na že se stalo než kdežto do toho psychické tak je to chybná a od jinak se to s no a ten ježíš kristus bezvadně orby ho hrál jsem z ordinace nevycházel na něho patřit ještě slepým dokonalou vírou uzdravení a cele do uzdraví kladou rukou ježíšových to znamená vzdával jsem své vůle po uzdravení. On nepotřeboval chtít se uzdravit. Protože moc k tomu uzdravení byla rukou ježíšových rozumíte tomu. A proto vzdání se vlastní vůle je vždycky příznakem možnosti z ko ku kvalitativního kupředu. No a on udělat do skok a uzdravil sester slepoty jedna věc kterou pro to z vás upozornit ježíše krista o převtělování druha vjezd tu tu. Kterou tu jsem původně nemínil tam zařadit ale vždycky za lidi mezi tou druhou o první jako k vlasy bych je třetí žit ale protože z kázali že tato řeknu hned když se ptali na svatýho jana křtitele. Protože když čekal že bude konec světa. Jestliže o ten který přijít podle starých písem na konci světa před mesiášem aby poznal konec světa. Tak on říkal abys do tady chci sítem eliáš který přišel na konci světa a on říká šalamoun z ky nejsem ale chceteli jsem se ptali jsem se to znamená oním řekl pro toho pro koho je připraven konec světa pro toho jsem eliášem který přichází před mesiášem na konci světa a. Ježíš kristus o tom řekl svým učedníkům amen pravím vám jsou mezi námi lidí kteří konec této zažít v oddělil o čekali lidský konec se za ty který tomu ve před nerozuměli aby svatý toto si ještě mysl dlouhou dobu vel po osvícení duchem svatým že bude konec světa faktický. Ale potom z toho vyšel ale nastal konec světa jiného druhu, konec toho převtělování. To je ta individualita věčná konečně jen nasycena dojmy kterými jste okrášlit dokonale oděná tímto světem a vrací se do toho Otcova domu. si ještě v ale všimnu druhé věci kterou jsem slíbil a ten ježíš kristus přichází do jedné domácnosti a záměrně prodělá ve chvíli kdy jsou tam také farizeové znalci zákona vykladači zákona. A je tam chromý od narození. A on mu říká před těmi vědci nejbližšími. Odpouštějí se ti hříchy. No do těchto vidělo a hned říkali tak se mu a odpustil hříchy ale jak se o tom můžeme přesvědčit když on zůstává pro před si že chromý řeka lidská záležitost. Rosy něco o slovo je z minulých vtělení a zůstávali chromým nebyl jemu odpouštěli ty jsi vědu znamená by promítat provinění z minulých vtělení nám to neříká a jemu odpuštěny hříchy nebyly. Ale protože opravdu ježíš kristu odpustil hřích on zůstával chromý. Tak ty těžkosti našeho života nejsou karmickou ve to jsi jakými bohu známe. Nýbrž jsou něčím zcela jiným jsou výchovným prostředkem ano a ano. Ne dycky pozitivním způsobem protože člověk si musí taky negativními vlivy minul vychovávat ale vzal všem nejsou tou kam bych si něco musel od dělat za minulá vtělení. Tone nikdy ne. Protože kdybych byl například v nějakým věděla jakou se s takovými se setkal viz způsobil smrt miliónů lidí a kolikráte se chudák musel vtělit aby těch milion vtělení tak jako si odbyl ne to je nemožné jsem říkal prosimvás pane vycházeli si nech pusťte to z hlavy tohleto. Este byl nebo nebyl tím je na to řekli kdekoliv tak on vyšel jak zkušení lidé kteří na to řekli el na toto nová nic není. Za vámi stojí milost boží o před za se o ni a ten člověk který byl ochrnutý začal chodit jakmile se opřel u tuhletu milost to jsem se přesvědčil se to tam na protože to není tak jak mi to bral na to bylo ještě před válkou před tím koncentrákem dokud třicet čest se to stalo. Zase se o tom spis láska utrpení protože musim tak nebo na vaše v krásně existující přes to bylo karmě ale ježíš kristus se snažil o to tak všestranně aby lide nevěřili na karmu tak jak se tedy kralovat radovala protože kdyby zbytečně přišel se svým poselstvím lásky tu existuje nějaká odplata strohá anebo ale je tam nějaké místo pro lásku a on tam přišel s tou svou láskou hledat tam místo. Pro tvrdě ji hledá li to místo nedá a. A a ten ten dotyčný jak pokračuj v tom podobenství co se stalo tedy nechodil byl dále ochrnutí. A samosebou od ti farizeové nevěřili ježíši že ho zbavil jenom protože karmicky to je padalo. O na tak karma tady byla podej pojetí. Od ega abyste věřili že to z karmu nemá nic společného protože on tady trpí ale to nemá ani společného s odpuštěním hříchů. El tak že takle tak i tady trpí. Tak ti říkám ale to snažší než odpouštěl hříchy vstaň a choď prosta chodila pak byly úplně vyřízeni na protože si řekli tak on napřed v z mu odpustil hříchy byl s tou začali věřit a on přesto dostala chromý což nemělo být. A odpuštění hříchů něco jiného než byl nějaká zbavení karmy a na druhé straně toho zbavil chromosti to znamená on bavil tohoto čemu my říkáme karma. No ale to je to co mi jako o protože ve ve za o tak to by byl vedle on chtěl aby se to stalo. Že on jím i v jiných případech představoval pojetí karmy pojetí osudovosti přestával na pojetí lásky. Prosím vás on nerad nevyslyšen nikdy nikoho by tomu napovídal nech toho člověka být ale citu věřil mává do stoje člověk brzy a. Ale si tam léčí máme jiné důležité věci před sebou. Takže takový jeden slepým na rohu sedící takže zrající křičel ježíši z vody se mnou a jeho učedníci říkali pane tady že za několik jiný nedej nadějí. On říkal nejí když nechte měkkého křtít a on samo jsou do slepý nepoznal že to ježíš. říkal on říkal si když po které volá pod po moci volá přeješ dobře věděl si přeju vidět. On říkal ty který věří ježíši v jeho moc věříš. Říkal panny kdybych nevěřil tak by tady tři dni nekřičel tím že okolo chodí tak se do byl tím dovolat ale všichni zaplaší říkají sic by být mít člověk když si toho hoden v ní. Takový žebráka co se budeš to brž obtěžovat toho vznešeného člověka. A když říkal dobře ses nedal odstrašit když věříš jsi zdráv a člověk prohlédl aby děl a tak bych že k tomu chtěl dodat možná že by nedějí přišli na toho člověka který začal vidět lékaři k tak bych jisti že nemůže vidět. Totiž je to obdobného se stalo ve dvacátém století u jedné dívky kterou uzdravil ze slepoty jeho ji dávaly. Jsem do vane rotondo. A to jsi šedesáti letech se to vržen padesátých letech tohoto se něco stalo. A tady skal byla od narození slepá přišli rodiče z dívkou k páter vypít do vy a on říkal po prosíme pannu marii ji aby tu dívku uzdravila poprosil li pannu marii. A dívka začala řídit ovšem byli přitom lékaři ten se lakoty farizeové v. A tele řekli my si to vyzkouší mé. Tak přešli škol se si ji k lesy vidíte jako v při kali obrazy ona tu ty obrazy četla máme neměla při samo jsou tak četla obrazy popisovat ten obraz ne babičky všechno viděla poniž zkoušeli její z rad k kdekoli oddán a. Řekli nad ten se nedá nic vidět. Její jasně zakrnět je všecko to na to se nedá nic vidět ale tady v kam viděla čím viděla co se drž to ona ještě z leží je to nikdo nevíru na pořád vidět proč mi čísla psát co on svoje do normálního daná žena. I ty jsou vyvede a nejsou slepé ne a no a páter kdo ji takle přes pannu marii uzdravil a její oko nechával ne uzdraven čím o na vidí být tím čím každý člověk. Toto jenom zemí konec nástroje kterému říkáme zrak. Je tento nástroj je daleko širšího rozsahu než jak si lékaři myslí. Zrakem no můžete vidět i co vidět není jo jak dětem nástroj široký ale všechny smysly mají na všech úrovních svou paralelu jsou odezvu svou obdobu v takže ta dívka vidí jinou úrovní tento svět to tady na úroveň se při vtělila. Tím zázrakem do této úrovně ona a přes úroveň jinou vidí tuhletu ó jak to rovnou živě přestali protože třebas smrt mám moje manželka ji nás ne k ale nemáte si z rakovina v. Aby ji nás jasně jak je todleto možné ano. A když tedy jsme teďka nabourali převtělování, neřekli jsme, že převtělování není. Ale odkud se převtělujeme, z čeho pozůstává naše individualita, o tom nemáme zdání. Ani nám nemůže žádná hypnóza nebo trans o tom něco říci. O tom nám může říci jenom něco, co je na věčnosti. A na věčnosti je ten celkový dojem ze všeho toho průchodu tímto světem, ano? A kromě toho je tam ta věčná živá podstata a tahleta se neztratí. Buďte bez starosti. Čili i když na konci života ztratíte všecko, ztratíte celý tento svůj život. Kdo hledá svůj život, říkal Ježíš Kristus, ten ho ztratí, z to- co je jeho ztratí. My totiž máme blahou i neblahou zároveň stránku povahovou, že všechno si přivlastňujeme. Toto přivlastnění je blahé v tom smyslu, že jsme schopni vytvořit "já", individualitu, pomíjející individualitu. A pomocí této individuality můžeme se tady v tom světě otáčet, můžeme žít, může něco podnikat. Můžeme se dokonce dostat do království Božího. Ten klam nás trám kr pro lidi do mít i když pravil do kolu vůli používáme jsem před svým kou řekla ale na druhé straně a je to nebyla stránka neboť tím přivlastněním si dočasně v. Dočasně pokud se nenaučí bez jinak dobře vládnout s vlastní vůlí. Zabraňujeme vstup do království božího protože vážené vědomí které máme k dispozici. Na uvědomování si tohoto světa takže nakonec přísahá me že tento svět jediná skutečnost. A to vám vedle jak na tom často říkám vítr z plachet netoužíme po něčím nýbrž k tomu nevěříme že to existuje protože bychom potom toužili již tomu nevěříme dne a této velké pokušení které ne naposled a ne proto že poslední ale Ale protože nejdůležitější je na konci Otčenáše: "neuveď nás v pokušení ale zbav nás od zlého. Amen". To je to nejhorší zlo, že mám- že podléháme tomuto velkému pokušení, které, do kterého nás uvádí Pán Bůh, abychom mohli odstartovat. Na jedné straně abychom ve nemůže se dají k tomu aby zároveň jsme neměli to vosk jen odstartovat rád a nepovažuje toto jedinou skutečnost. Tedy upozornil ještě jednou návratem do toho co jsem řekl. Že z nekonečné možnosti vědomí máme k dispozici vlivem při vlastnění které se čím dál dokonalou v je v životě máme když bude si jenom vidění tohoto světa. Toho co považujeme za své to je náš svět říká ano a to je. Řek bych ve většině případů tragické po stránce že nám to nedovoluje by se žid ani ty k radil koho z tohoto světa z toho časoprostoru na nese neocitá ale my o často prostoru znamená od boha ale nestranně protože máme z tohoto z této individuality možno vyvinout rozum může pochopit že tomu může taky být jinak. A proto si dávám tolik záležet nadto by si to napřed pochopit co se mi nezdá být zbytečné abyste pomocí tohoto ho mohli taky celé zapřáhnout do káry která na stáhne do věčnosti o moli do věčnosti pomocí svého také nebrat protože ten bez pomoci celého člověka tam nelze vstoupit když jsme transformátorem kterému nesmí scházet ani jedna zdravá. Z ká. A jedna zdravá transformační schopnost proto po smrti to nejde sví a tak teď bych promluvil o těch úrovních tak existuje nějaká zákonitost my jsme svědky dvou zákonitostí při žil v a bohužel druhé říkáme lidské. Tu lidskou si stavíme sami máme zákony lidské kterými se k odliv při kuje a usnadňuje život mezi lidmi. A pokud vědy kde ctí tak je to velmi dobrá záležitost a o o bez tomu vycházet ze naráží na sebe a oděli si vzájemně ústupky je to jenom ve o to aby člověk uměl ustoupit druhému aby se postavil do pozice která náleží nebo. Ne která mu vyložena ale. Přes kterou by se neměl dostávat dal aby měl někomu jinému nepřekážel tróje aby naopak svým spolupracoval jedna dobrá věc lidský zákonitostí ale vedle toho co tady zákonitosti přírodní. kterých jsme všichni svědky tyto zákonitosti z nepovažovali koncem devatenáctého století začátkem dvacátého století za něco neměnného dokonale poznávaného tehdy v takže jsme z toho vyvodili celo rodu přírodních zkušenost zkušenost si z přírody s převzatých. Ás z nezralosti těchto zákonitostí jsme potom vybudovali technickou v mu tu především technickou tu nic víc se stoly budovat nedá než technická mu byla a to je tak kdyby cesta dodalo vybudovat umění žít v čem to se nedá ono se z toho by dedukovat jenom umění. Technicky se vyžívat technicky z do z toho dokonala techniku života v nikoliv dokonalost umění života. Umět ji s tou tehdy po za to ji na záležitost ale život je především umění a nejenom technika. Přibito byla technika a tak jsme hotový řídilo své atd protože mi na tu techniku života zdaleka ještě dneska nestačíme. A techniku života o techniku stolu otok do toho o techniku přírodní zákon mu to ano alena technikou vlastně života ne tedy krásně život dána tím o tom aby z na jedna který u nás by o něm mnoho mého když jsem klec tělo to jsem ale se to platné mytím nevládne v k a a do protože tím nevládneme proto samo zde na to jde samovolně. To je výborná abych ve samovolně nepřejme si abycho aby to samovolně nešlo potom musí se bez do bychom měli ten plnou hlavu starostí. To osob za po led věděl a on za ten vyd dělal o co všechno to není před si možné daly to samo kde čili do zvládnutí této techniky máme strašně daleko kde se rokem neomalené nepokusili tak jste. On to oboru ale kterou pravdu to co on neomalené si protože mi nedostaneme ani ale tak to je jedno že ani zdaleka nestaneme komplex těchto možností toho kou do od i z mu ten říkám o. je jedno ale za tak existuje o to mater z mu z dvě bych řekl o tom paty z mus duševního života jen rušeni ve všem protože duševním životem nepovažuju jenom schopnost myslet a mluvit nýbrž byl dobře žilo považuje něco daleko širšího. Žeň živořit zasahuje do oblastí o kterých nevíme li s tím nespojené naše vědomí vědomí se spojeno s tím co jsme si během tohoto života přivlastnili. Dále naše vědomí nesahal. Přivlastní kdesi vědomí do jsem tento život byl smyslů tento svět byl smyslu a tak je to jako zvládá máme ještě jak v tak a to si myslíme že jediná skutečnost ale nevíme. Že žijeme zároveň na všech existencích úrovni vědomí kde vědomě nejsme. Ale kam by vědomí mohlo vstoupit atd. Vědomí může vstoupit do všech úrovní existence o kterých nemáme ani zdání. Když přestaneme vlastnit tohle toho co tady vidíme když do přesto je považovat za jedinou skutečnost v a když se tedy osvobodíme od toho nebo z assisi nás spoutá ten nejhorší tomu toho když přestaneme vlastnit tak se můžeme ocitnout v područí jiné říkám v područí jiné úrovně na. Příklad bez snu se ocitáme v područí jiné úrovně. A vědomí je tam váže nají jiné tělo že ta takle tam svýmu petříkovi pěti let je mu říkám podívej se nemáš jenom to pro tělo a nemáš jenom vědomí že které je v tomto těle doma když noci máš jiné tělo a to přeci tam taky žiješ a tam si chodí již tam si hraješ no prost něco si mysíš že to moje tělo tak mocné než ji posteli. Poli živí v posteli do se tam hraje v jiné tělo si tam hle a takových chtěl máme víc že by byl nerad aby jste se spokojili s tím ne tím výkladem. Že to nejde o tělesnost tak tělesnost je výrazem jenom existence naučte horního letos stav plně budete říkat v nebudeš je tady vykládat že že tohleto co tady zažíváme je v nic neni tělesnost. Že to nějaký stav je to také tělesnost ale tělesnost jen následkem toho stavu. Podstata naší existence na z když rovni je stav stav vědomí. A cesta vědomí je možný jiný stal vědomě možné na jiné úrovni a jestliže tedy člověk se ocitne nad všemi těmi stvořenými úrovněmi do který se může dostat naše vědomí tak se. Ocitne nad nimi a může do nich volně vstupovat se ocitnete jednou o království božím nic vám nestojí v cestě v tom aby se neocitli aby se nemohli vstoupit do kterékoliv jiné úrovně. Proto ježíš to se moli dříve ve věřím boha vstoupil do klec sedě ve stal zmrtvých on měl přitom osvobození na na kříži když opustil tuto tělesnost je možno ses spojit s jakoukoliv úrovní a tam. Si zařídit věci které tam potřeboval zařídit mimochodem na jiných úrovních čas probíhá jinak. Takže jestli on se ocitl třebas v okamžiku smrti do po své smrti v tom pekle takzvaném. Tak oni mohli mi dojem že tam třebas tisíc sled jo no tak to tam čas probíhá jinak a v ale v každém případě a tam by z ježíše někdy za dosti třeba věřím protože i tam bylo třeba a pak tam ustavičně třeba. Někoho kdy bez omylu jako vás vyváděl se omyl že to jediná skutečnost naopak tento život musí ztratit abys nalezl pravý život. A ale tam také kde on se musí ztratit aby ten člověk se mohl osvobodit čili si že od dob ježíšových žel a peklo el se ne oživilo nýbrž naopak umírá a naskrz činně no a protože tam nedostává další duší které by tam vstupovali ačkoliv středověk velice strašil taklen takže tam někoho ještě dostal v ta představa je schopna toto udělat přesto je velice silná záležitost ke jsem. Jestli fiore přesto vše se na stále v ta vytváří skutečnost vím že moje manželka po smrti může ale když se přidat že v s ke své tělesnosti nebo může od nich odstoupit. Se přidá tak se těles citem představa ke které se přidá anebo může od odstoupit kdy nemůžeme od představy kterou je tohleto tělo odstoupit to je prosim dvou dokáže nemůžeme. Normálně nemůžeme nazve že to možné samosebou ale norma je to nejde. Kdo považujeme za skutečnost o dobře nám dobře e dobře že to nemůže protože kdy může nena této skutečnosti něco budovat prosto mohly kdykoliv se vybalit v jít tak bychom patrně většina z nás by to je spáchal sebevraždu v protože by se tam my ho do do tělo chtěla strašně blažená. A z svobodna. Vy vliv kdekoliv a kdokoliv se z mých přátel jsem do že byl z z z z z s. S svědkem toho že v tom stavu mimo své tělo. Ocitl např jak milo kdyby se někdo ocitl v tom stavu na tak jsem poklad tělo dal nazpátek a to jsem byl v tom stanovili toho jak jsem z toho byl fakticky abys dostal nazpátek že nimi z ba beze do že my tam v neděli ve bylo by to zase je jeho organismus co přes není správné protože o dnes jako chorobu odtamtud. Ten byl byl byl pro kladl mělas musel zabalil s. Aby ne ze svého teplota po takovou úroveň kde rušil mým toho začal odnášet nějak. Pro od vně ve tak že se vám nějaký lékařský základ v že jsem vás lékaři který se po mně pečovaly od tvého mládí se tak tedy bych chtěl říci. Protože my máme tato že osel obrazně těla. Která existují na jiných úrovních ale nevíme oni protože nejsme svým vědomím v těchto tělech jelikož bez jen nepřivlastnili z jenom tam dnes se si byl mi to jsme si přivlastnili tento svět jsme si přivlastnili pro své uvězněni svým vědomím v tomto světě jak nezačne nepřivlastňovat astrální svět z jem a nikdo vám nenutí představu že to něco z myšleného. Bez tu máte dojem že se to opravdu vy ne že tam žijete že že nejste nikým jiným než tím co čím tam jste tím tělem který tam ste takže nadto může útlém mládí v v jsem v tomto těle byla schopnost vítat a jsem si myslel že to moje tělo one se tak jsem s pak obyčeje z postele ve jsem se snažil taky takle že mu ty jsi ne tehdejší tělesné lehkosti jsem dost. Tvrdě dopadl ano. Protože to jediné těla a tak teď jsi že jste že třebas existují lidé kteří mají schopnost bez přivlastnění vstoupit svým vědomím do které jakkoliv úrovně a tam se přesvědčuje jen o jedné věci tady poza vědomi že dovolit že ano. se řeči je přes si jedné věci že tam se to je něco čemu my říkáme režije. A to špatně rozumět protože tam jsme si vědomi tak je to se mi bujení nikde mimo nás. Jednal lékařská z prahy mělo měla napsal měla jsem před operací těžko operací na kterou se měla někam dovím daleka protože jsem svým do svým oheň nevěří na ale to musí vrat do vím daleka jako nedojde z vede do třetí nalezeno a tak a teď jsem zjišťoval předtím jaká nežije tady fungovat jak mi všechno šlo na ruku jak jsem. Na přijel věděl že mámy do tomu byl doktorovi vlasy školy nevím per ku a že to dopadne tak atak a co všechno o tom proč za potření do o jiný věci toto budeš tomto nebo když člověk ještě s zrakový dopis jedna okolnost do druhé zapadají tak dokonale neříkala v mi nikdo neříká že ne existuje nějaká nežije která zdokonalená zbavuje vlastní svobody dělá z nás to co jsem z nás udělat na. Příklad země člověk který s pokraje smrti v zase do tohoto života a tam se poto nedostává kdepak. Nějaká režie prosté viz sami měl žes se to děje na úrovni na které nejste se svým vědomím ale tato lékařská v která byla na okraj smrti. Oživila své vědomí do se vzdával tohoto života protože se vzdával že se uvolnila toho vlastnění tak tím si umožnila vstup do jiné úrovni kde se to dělo na přivolala tu režii rozumíte tím že oživila tam tu úroveň ze které možné a než věnovat úroveň v člověku nikde na nebi nebo někde panna v ale pak teče do od pána vás sice jako všechno na svět těle tak je to v nás. Činně to myslel nevysvětlitelného nebo je s to by čekal zbavovalo svobody nýbrž správně růží to mu do ke svobodě pomáhá. Člověk který je prošel těmito úrovněmi napřed indický jogin tam řekne tím jsem prošel všemi úrovněmi jak je jmenuje muladhara svadhistana manipura atd ten mu k že a tak dále nebudeš nedávat po se hlas pravdu. Takže jsem prošel tím přese posla odvětil jsem začal být spasený ne s tím jsem byl dokonale svobodným po pravdu že se osvobodil od u rovní. Ale je to dokonalost pás na o tom osobně na pochybuju mu protože on se ocitl v jenom v extazi je to vinen tohoto překonání těchto úrovních když do úroveň větší než třebas ní. Nějaká anahata. Nebo vyšší ještě adžna když kdy i když tak z než že ne úrovně překonal tak to pořád pravým osvobozením ve vlastním slova smyslu že to nepravá svoboda je tomu dojmu by neměl podlehnout znal podléhá jež měl v jen je chudák i do kdy je člověkem nespasený mám si že spasen v toto nevadila jsou tam mezimi partyzáni kteří jdou dál a v ty zachraňovat situaci a ty. je jeden z nich je mnozí jsem že jakou prožil v tomto životě a v takže bych při měl dojem že mohl bych byl jsem byl veliký zasvěcenec jsem mohl bychom menoval v z literatury je znám a ale nebyl jsem nikdy ale za jako někdo dispozici při horovi do host když jsem překládal jeho poslední čtyři stránky nebo z kapitoly v tak co mi mistr si tito indové cesy my smysl je zase na dovídám v. Že takle oni karmě a převtělování nevěří nýbrž tobě spoutává o nýbrž věří tomu také proto říkám tomu mám jejich povolení prosimvás to není z s.