Karel Makoň: 84-14A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je. Trojí proti indické v denní nýbrž proto pro učení zdokonaluje v s v to na na po panny šavla nějakým vel dán ne v mi do říkal že to žádný se musí pořád ztráta píšu tady swámi další upanišad hady ano další u panny přát. Ale vám říkám před předtím stole tím před naším letopočtem tohleto co dneska říkám v ale oni indové znali. Že jsem se setkal od se sebou jako byli z toho asi čtvrtého století před naším letopočtem a od něho vím tyto věci. On volně dispozici. Protože se nesnažím mylný dispozici nebo pro najde ale když se potřebu tak že mám dispozic. A jestliže je tomu takhle tak pak je možno při tom vstupu do království božího postupovat dvojím způsobem buď že hledám království boží především a vše povstat měli přidáno. I toho že vidím do různých úrovní a že z toho načerpává zkušenosti takže mohu k sobě pomáhat třebas jiným. To je způsob jaký navrhoval ježíš způsob hora on říkal on bral své učedníky za učedníky jen bral jenom proto že si přáli spásu že chtěli na to zhora. Je že si nepřáli procházet otevíráním různých čakramů páteři postup měla dojít po nich nevěrou mýma nohama do nebe. A to bylo na nich sympatický je to je ta cesta zhora. Ovšem oni ukázal do tak prudce nejde že budou muset také vykročit zdola aby se ty dva proudy zdola z hora nějak setkali kdyby totiž nebylo třeba toho lidského vytvoří užšího se toho nepravého v nepravé lidově víte vznikající věděli tak by toto byl nebylo musela nastat ale musel padnout toho by vás ne o o o to by vás tví musela odvést od. Musela by dělal zázraky a za cesta z podá se to přesto dostal na nějakou úroveň asi kdežto ten o to z tu anahata. Tak teprve potom zhora začal působit jinými silami této jsem často děje s člověkem žen najednou on se moc snaží když toho než a tak najednou něco z závanem shora a převrátil o to na ruby vizte buddha který se se doma jsem se snažil zdola po indicku. A sledovat do to nešlo po se ho světel zhora přišla pomoc která ho na doplněna to co u ježíše kriste taky ukázáno jako působení zhora. Se do působení zhora existuje i přitom že člověk byl zdola. Například ten rybář petr začal dělat zázraky což jakkoli váš nebyl schopen dělat né. To bylo působení shora čili když se na to zhora a tanec tak to působení zhora působí příti cestě nastoupené zdola a teď to je cesta ježíšova cesta indická spočívá v tom že se že zásadně zdola říkam zásadně jen tak si bych měl udělat. F. Ku poznámku že to není tak úplně zásadní ovšem se to opomenout ale bych na to opomenout kde zásadního na tom je že byl člověk si je ochoten ten jogický žák sadhak li ochoten z do najít a všechno podstoupit aby se dostávám nahoru zdola si v tom kdo vybudovat co rodil system toho transformátoru oživit lidského transformátoru užit či je to oživování lidské transformace. Ještě úrovních o které sám říká že v člověku spí odkud se tu je tak zvaná režie ano. To von oživuje. Ale není tak zásadně zrovna takhle to protože je tam osobnost učitele. Která a v čas zbavuje toho žáka těžkostí které by nastavit tím že by ten žák k užíval jenom vlastní vůle on ten žák potřebuje se vlastní bude zdát takovou všude i na cestě ježíšově. A i z vůle pozpátku se musí umět vzdát. A teď že ve hodnou okamžik ten mistr kdy a co se zařídit protože tou cestou prošel veliká výhoda pro toho žáka o komu viz jenom víru v boha zamění kde víru učitele ví. No a z pěti velkých jog and které vyznáváte jenom pak joga a dovoluje věřit v boha. Již čtyři ostatní nadšena k a had k k k a tak dále když si ostatní zakazují víru boha ano a myslit a krav čtyři ostatního ty a to co z toho jednoduchého důvodu že neví tím že nemůže existovat dvojnost nezažil víru jako takovou ale musí zaměnit ten žák víru boha za víru učitele. A to je víra konkrétnější když se ukázal nám zavírat být neúčinná oni tiší víru ve účinnou chtějí zemi za víru účinnou a to se jim tedy daří jest že ten mistr pozná atom žáku příbuznou bytost v sobě také schopen tou vírou v mistra nové zdál. A ta víra mistra musí více ne zlomena pro tedy ě. Ježíš je to s s s s rama jsem z váš krásně ukazuje ve svých obrazech jak za víra mistra působí. A teď jestliže tedy ten žák jde zdola a jaké to výhody. Že on totiž začne žít postupně na všech úrovních a to znamená pro něho nejste nějaká nevysvětlitelná režije nýbrž on je svědkem nežije v sobě ve svém nitru. On kde se ocitl nějaké úrovni co z toho pochází jak nemá možností co dělat co nemá dělat. Si že že že jsou schopnost rozlišovací ale když se dostane třebas do anahaty do čtvrtého postu které oživí tak z jista lidská schopnost v soustavně milovat správně milovat se schopností rozlišovací milovat znamená ne tam kde by to bylo na zem perle sviním nýbrž tam byl zapotřebí která z ky tady mohl dobře působit je tak to děláte všechno kladné v této sta záporné tehdy je to. Že z těchto různých úrovních které vznikají vlastnosti nové u toho člověka které on neumí zaměstnat. A on si vlas prostě kdo prostředky křesťanské do ve zkratce mystice ty ho potom strašit jo voni ne anebo el ty ho mají k tomu bych zneužívat neboj užíval špatně abych neužíval ten na to hledání království božího. A to potom o tom že velice dost ramakrišna odsuzuje věty si li tyto zázračné síly proto oni nemohli indové při tomto pojetí cesty pochopit je pro žel ježíš kristus dělal zázraky strastech mu z nedivím se na to šli tak že když ty dar někdo byl schopen jak byl nemožný tak byl pro neschopný ten pro tu vyšší cestu protože dělal zázraky jak u toho zůstal musel pak tělem. A to se ježíšem stalo ani o jeho žáku on by se oni by se byl taky možná na to co měl on byl jejich učitel literou on. Tak to je jedna záporná stránka domu zápornou stránkou je toho z této cesty. Že i když on ten člověk oživí všechny lotosy všechny úrovně když na všech úrovní žije tak on tam žije pomocí obr rasu jako zde na světě žiju pomocí obrazu který si vytvořil o tomto světě indové říkají že to mal. Tak tak si vytvoří oni postup je obraz o všech úrovních kterými prošli že to jsem tedy úrovní tedy myslet prošlo tam po do toho indického pojetí olej víc obejít statisíce ale to není sedum. A jestliže jejich sedum let tak to za následek že do semeno překryje majících se k obrazu vzájemně se pro ji najít svých tam totiž ty přehrady mezi těmito svým své ramene existují takže ten člověk je dojem obrazu. No z toho pochází bezvadně krásná literatura indická. Která oplývá obrazy to je prostě básnická náležela a si nemohu pomoc. Nádheru do zůstane ale kromě krásy el to nemá v sobě nic jsem jeho. Protože každý obraz zabraňuje přístup k něčemu co je za obrazem když například se díváte do zrcadla a je tam svůj obraz běda chcete li se dostat za ten obraz rozbít dětem zrcadlo a když do toho pravíte spásy že je to všechno na protože ten obraz toho sebe ve neskutečný né. Je. Obraz který si zvolil tedy kulhá na obě nohy ale ten vysvětlete momentálně situaci. Takže svého držím. Čili jakýkoliv obraz zná vás obírá o možnost pravého poznání. Brž bych chápe nejenom v obrazech a to není pravé poznání co jíme za celek kterékoliv úrovně. To není to pravé to jenom za tady si se skutečnost. Co se se přes na této fázi vývoje v tomto světě je jedinou skutečností než které jsem tady v astrá než věk stran zas začal dostaví many může anahatě atomu se indicky na vyšli z láska. Tak se tam jsou všude obrazy. A indové říkají si si žili říkají napřed do musíš poznat ve tvaru říká bůh v tam někde v pavlova dítě třebas a jinde a teprve pak je poznáš ve tvaru také poznáš také nestal by věda. Pozná před na neříkám bylo ale nebude z toho pramenit z toho vědění které jisto pramenila kdyby to nebylo jenom obraz oni to vidí v obraz kdežto ten který nevidí obraz to vidí v podstatě bez obrazné je tomu žila nesrozumitelné. Ale je toho daleko více než když je to v obraz takže když křesťanský mystik se stýká s bohem který je v. To obraze přede vládě nic jako dokonal lidská aby prost říkám předváděl jako dokonale skal bytost prosí ho stvořil člověk jako dokonalou lidskou bytost. Tak on se razil boží skutečnost na lidskou představu do lidské představy o bohu může zhora mnoho při od boha ale nedejte se tam nic než lidské pojetí boha v strašně dál strašně málo počká stávám pro strašně bych řekl to je ten jež nic takže. Takle obrazně pojaté náboženství od starého zákona a ta zvláště s tím tamto před udělené bo obrazy způsobuje že si že. Takhle pojí mající nám o že z z jak tak se dostávají sví těm vrcholu náboženství nemají vůbec zdání co je to cesta pravého poznání. Do představa jakákoliv smazává pro pozná nebo o po kráva nebo z nich je nebo z též že nám vím ano. A promiňte mně že to musím říct že jsem tu vzácnou při dost být nevěrcem na dovíte ní. Čili nemít žádné obrazy o bohu žádné lidské obrazy obou nesmírné požehnání proto rasy každého atd kristu strašně moc vážím pokud je schopen pokud je tak že bych to činí že schopen přímo o to co bych k na říkám že to skvělá základna odstartování do věčnosti a to jsem bezpečně podstata do věčnosti bez lidských představ o bohu jsem potom. Se u vás je že jsem se ocitl tváří z vás nesmrtelné podstatě. Jsem považoval celý ten svůj život se v nás svět nepravé sice ale který právem za plytký protože byl bez boha. Jsem nevěřil. jsem se nebyl ochoten přiznat tomu že bych v tom bylo něco správného jsem to všechno považoval za nesprávné dneska vím že není to pravda protože to bylo všechno správné. Jako je život atd nejistých celý správné ale se s to tedy si myslel že to nesprávné víte tady se o obětuje z mi živost ne kterou v daleko větší míře v ježíš kristus v protože bůh byl svým světlem svítí jen když je v ježíši do užili. A ne protekčně on ustoupil od své rodiny ježíš proto aby protekčně aby terezy protekčně miloval není to pravé. Že on nemá z své sídlo na tento svět že je mimo všech úrovní jeho sídlo. Že krás jeho jisto co se s tak jako jsem že. No a jestliže jsem tedy bez představy se ocitl tváří tváře k bohu tak ta to co vás moc boží. Zase nevnuká na žádnou představu opětné neviděl jsem tam kde zjevil se mi ježíš kristus bez své oslavené podobě ani žádný svatý ani trojice nejsvětější nýbrž že byla země podstata která měla v sobě moc větší než byla mocné vůle např. Se vrátila moji vůli směrem k jiní a způsobila že násilných v těle poslu v jsem uznal že je to pravá podstata člověka. Nesmrtelná individualita je jak jen setkal jsou ve se do vědom proto o tak mluvím protože jsem se s do z brzo skal a že to je teď i my velikém musím co si o které norma se vůbec nevěděl vůbec jsem nevěřil vám jsme nesmrtelní dvě vnitřní pozvěte potomní nenapadlo. Ale teprve zkušenostně tomu přivedla. Takže jsem ani v chvíli začal věřit na jsem byl z jsem byl na více změna v tomto zkušenost dodneška mám navíc nějaké zkušenosti. nevyžadují a nikdy nebudu vyžadovat nějakou víru za nepotřebuju věřit jsem nevěřící stoprocentně nevěřící člověk prosím berte na vědomí. Protože občas cesta objeví nějaká myšlen která vám nebude sedět protože mluví tam nevěřící člověk který potřebuje jenom milovat. Onomu dostačí si myslím že svatý jan v jednom miloval a onomu to stačil kdežto ostatní jenom věřili a ono jen do určité li vůbec nestačil na cesta je báječná cesta čitta každý můj závidí že může po žít aspoň nemohu mít za systémy zavřena patrně pro úkol který se nadto si má. Že mám to především zvěstovat nevěrcům že pro to jste připraveno jako pro ty věřících na rozdíl od u těch věřících mají tu první fási strašně těžkou cesty a tu druhou fázi úžas těle skok kdežto ty věřící mají první fází úžasně lehkou. A tu další fází úžasně těžko protože se musí objevit pod křížem musí prodělat kříž a tak dále kdežto tito nevěřící nemusíme kříž. I prosti jenom odstoupí od sama sebe a je po kříži tohleto samosebou nedokáže o to na doka k s tak jesle ale oni že se po celou opřít o něco se na dně ví. A aby se mohli do toho přít protože nadto třebas zapři sama sebe na to oni musí v tom momentu byla toho tak nejsem třebas převrací jim tato zvanou vyložím říkám na tak zvanou o to víra není tak celou cestu bohu tak musím on tom taky ještě nechce říkali s tak bohu. Tak musím přes že se musí sám sebe zapřít a když je dospělý duchovně a nechce se za přít ale přesto byla před se dal by po za něco víc. Tak najednou na stanovil světě okolnosti které do domu z těl by se zapřel. Že přijde čas nestalo se mi to v jednom případě říká který jsem se nechtěl zapřít ale jsem byl donucen dokonale se zapřít. Všechno opustit co jako se za doktor pro v lese mluvil musela se zcela zapřít. Několikrát životě aby mohla vůbec děl další krok protože než na to u vodě cestou víry na to jinak ne. No tak. to říkám jenom z toho důvodu abyste věděli že nikoho nemáte zavrhovat pro jeho mínění mínění je velice všech kázal něco z ve své takové žité ona je jisto nedělejte nedělejte si z toho zavolal nesuďte podle vnějšího mění člověka celého člověka a to je nepatrná jsou část jeho to je mínění zítra nevede při jiném třebas mínění ano na že ještě horším o na že lepším. Ani to lepší mínění transy se že na správné cestě protože člověkem proměnlivou bytostí a může být co chvíli před padnout přepadnout nějakými těmi balík věk sestrami kterého zcela posednou ano. A ta je tak teďka o cestě zdola ještě pořád jestliže tedy ten člověk si udělat představu v třebas byl tady k vrátím úrovně na které se ocitl pak se ocitne před na konci toho spásu představ. Se všemi těmito představami nějak protože my jimi pochopitelně nenastaly bez radu as kladu pro mé. A tu pomocí toho se dostane jenom zase představě. A teď nastane v velice těžké zápolení aby se dostal za představu. A proto ježíš kriste jít styčné indické učení se dají říkáš že na si musíš poznat představě a potom bez představy. Prosím nic indové říkají mně ne ty syna došel opačně než my indové bez představy tím k tomu musí přibral představu. A teď se ukáže je si to vůbec takle že mi tak je vůbec nikdo z neznáz než k ní. To způsobili lékaři v tobě to s půst bral naše západní technika. Lékařská v my tuto techniku neznáme naše ani o nové dělat něco takového by nikdy neudělal známe svoje kastu vědu ale aby tohleto mít i nevyvedl na pro nás novinka říkají. Uvidíme co z toho bude a zjišťovali postupně že z toho je daleko snažší přístup k poznání e než mají oni že například zjišťují že mám třebas přístup k poznání některého z nich. Které vzniklo třebas z dávno před kristem u nich na které se dávno zapomnělo ale oni ji jdou do svých záznamů vnímají písemné na známy ale ne za námi jim data vane kdy do těch záznamu tak by s že to byl ten a ten dotyčný člověk který takhle myslel a který je toto považuju za z pravda žili ano ě ten nějaký začínal kristem ho jo. Ten takhle mluvil takhle myslel ty jsem byl si si asi se chop se byl asi jeho před nebo z jeho před tělem. Vůbec ne li tebe starost s takovým velkým jsem se dělat ten nebyl nikdy ale nebudu to nepotřebujou jsem svět jsem byl tento života jsem na to v tom padl. Ale je to něco jenom z to představy. A při stali indii jsou tak bujné že dneska jsem v tom těžko vyznáte znal o tebe starosti buď dělat všechno možné abych to uvedl na společného menoval které v že je načase. Aby nábožensky založení lidé nebude volit proti sobě hlavní důvod proč tyto všechny věci říkám abych směřoval. Aby aby se ozbrojen na úrovni náboženství prosimvás když se neod zbroji na úrovni náboženského tam se neod zbroj ještě. Jak pak se od zbroji na úrovni politické kterážto úroveň je daleko mě. Vyspělá než úroveň náboženská a jenom protože ale viz těla z toho důvodu víc že zasahuje do jiných úrovní než v této lidské stop pod říkat od nezastavuje dál. A z politicky řešit události a je vždycky velice provádt lidská záležitost no el tak dobře tak děláme smiřovat v tom e mi totiž se všichni snaží měl od zbroji vám představit ten pro nám od zbroji na úrovni boží přičemž myslím tím také atd li z mus tak si muset také náboženství ta on projeví nad takto široce pojal. Je úrovně nábožensky ano když jsem to podaří bude potom hračkou od zvolit za půl poli. Protože konec nakonec tohoto od bolení konec ten by se ten toto odpojení bude se člověk od s. Za mnou bude mít přístup k poznání podstaty věcí a. Tomu nedovolí aby dělal něco nesprávného oba pralesa nesprávného a ono to učení jednoho druhého dobu po v hodování silného co vím to je něco co nepatří na úroveň lidskou co patří na úroveň čistě přírodní vědy do způsobem se zjednává přirozeným způsobem rovnováha. A tady u nás že tím jsem pro vás věnovat námaze se mi do nevraždí bardo milou vidí v něm byl do války osoby mluvil minulé války to ale pro ni přírodní dění dění pomocí techniky. Tu techniku zvíře nemá li se poděla proto tyto způsobem nejedná a tak tam je to přírodní přirozené tak že teď jsem vám řekl že když potom ten člověk projde tím indickým způsobem zdola nahoru přes všecky představy. A ocitne se konečně u možnostmi chápal boha bez představy bez tvaru. Tak je takový indové kristova li a ramakrišna se setkal jedním z nich totapuri li to by o něm věděl o vnímají veliké vidění říkal jsem tady proto si prošel vše myslel námi a posledním obrazem o bohu je pro tebe matka králi te obraz obou pro ni bůh obraz o bohu a protože si toho dost dokonale by žil. Do toho by užil dobro prospěch této smysly mohl vést celou řadu žáků pomocí matky dávali vyšší k ale on si napověděla bohu malo jako nemám tyto úroveň tvrdit krásné ale zpraven jemu to se nějaku ženou obrazně. No tak například svatý tak že věděl moci těchto obrazu chovat byl základ bohové od hleděl který z jeho žáků si kolik toho vezme. Oko o tak zasvěcoval někoho mít někoho měla tato onen tu se do stanovil svým nástupcem pro ve svým bez byl za z toho obrazu kterým ukázala panna maria a nejí být. A. Takže on se nemusel se od vlastní vůle on prodělal podle toho obrazové jeho pochopení boha. No ale ukázalo se že ten totapuri který je mu sebral pro tedy aby se nakonec vzal do obrazu od říkali v tu s krvácení srdcem provedl ramakrišna. Tak že nakonec i za jeho a ta některého vstup. Nebo přístup k věčném věčnosti bez představ nebyl pravým přístupen věčnost. Proto atd ramakrišna ho o tom přesvědčil pověr on dobře známo často ukazoval na ten příklad. Když jako ponese tento prvém zvítězil a naučil ho poznávat boha bez přívlastku bez tvaru bez představ. Tak zapálily z posvátný bohem na oslavu toho vítězství totapuri měl na ran mnou o radost a teď tam někdo přistoupí domů ho v a zapálit si od toho koho mně k v. No to napojil potom mohlo vztek a mysliteli zapálil posvátný oheň a on si od toho zapaluje mal vše aby dalo ho váhání dalo ho ramakrišna říkal začínám pochybovat od zasvěcení jak může dožral že z někdo za palec fajfku od posvátného o něco udělat tomu prosté po svatosti co ranní obr dál. A jak můžeš si myslí že máš nejvyšší pojetí boha že když že nevidíš že všechno od něho pochází to vyšší také přeteče který si odpálil tu ani v ku jakým byl vyslance boží a udělal jenom proto aby tebe osvobodil od svých klamných před myslím že si na vrcholu vývoje a tam vůbec není si pro že to z ka. To by bistami ve je to dnes řekne. Tak budeš jednak jako bůh praví bůh který na všechno svítí stejným světlem ani do špinavá může neboť stalo u že o ten projev kastovní za od vinno víme tad. Mně by si o zapálení ku protože jsem prošel tou cestou zdola nahoru a jako ty jakkoli vyd jak by tón nebyl zrod tak tam ho totálně přece dal něco o dobrat ne že jsem takle zdola prošel ne a že ty obrazy. Zapojit neřekl ani slova atd myslel nevíme kam mi zela ale dělal z pytel přes vytrvat vědomí ale jistě přišel na ty svoje mystik se svými poradit jak to leželi poznání nitra. Prostě ho poznávat boha bez při vlast ku to se někdy podobá ničemu ale tomu nepravému mít čem o tomto nic v překl náš mistr ekg ha. Tím se můžeš dostal bohu jenom tehdy když se s a vám staneš ničí protože ta pravá přirozenost boží je také nic. Jenom jako nic. Se může dostat k ničemu přirozenosti boží rovné s rovným se setkává. Nemůže pochopit se do toho nic na straně boží ale můžeme pochopit že to nic na straně lidské odtamtud pochopíme to bude pokud to vůbec lidsky pochopit. Jo to nic co by že pro od toho nic no bez i dnes si příklad ze života ekg a ta nejvážnější jeho žáky jak nějaká tak v byla pro věc tíž ka dominikánská a ta pod vedením tohoto mistra zažívala boha a to v tom vrcholném zažít. Váhání boha poznávala ho jako nic ale ne jako nit které je v našem smyslu ničí a nýbrž jako nic které je vším ale ještě není konkrétně něčím měl bych toho. Protože stáváme pro toho pak odstupu postu musel sled bůh se muset nad abych to mohl trošičku vlivem těch indů od jeho ostatního ozřejmit lépe. Ten zdroji ze kterého všechno pořád prýští je jakoby neexistující jakoby ničí ale protože z něho pořád něco vytéká celá tato skutečnost které jsme svědky as ze co si při s el o kterých jsem že když skutečnost let boha s představu to všechno z něho vytéká. Tak v tomto smyslu on jej ničí a že on ještě ve chvíli by to vytéká z něho ni žádnou tou konkrétní představu která potom jako taková cenit přitom o ku není pohybem na nýbrž že k lidem a to je to pravé nit. Že je to klid že to pokoj pro ježíš kristus před tím poznáním které zvěstoval svým učedníkům. E říkal pokoj svůj dávám vám svým nejužší pochopení na toho pojetí boha bez představy ano. To je po koleji který není duševním marasmem kde se civí ale pokoji ve kterém se poznávám že z jeho všechno věrná. Že bez něho nic by nemohlo existovat misteri se. Ocitáme a my jsme pořád v proudu toho co vyprýštilo nebo jsou vyšší na domu to na teď bych ti to se nestalo jenom jednou to pořád k vyšší tuto emanační metodu nebo teorii kterou zavedli do náboženství si to. On svým vědomím. Tu výhodné mohamedánský plně nastalo ale důsledněji než oni. si myslím že nic co neplní víš v ustavičně z boha vůbec ne existuje ale protože to pořád jeho spíš an nejenom po stránce existenční i po stránce poznávací i po stránce lásky. Po stránce blaženosti a tak dále to všechno že existující protože to spojitostí nic. Jenom to co je absolutní pokojem ničím co se nepohybuje se vina pojmenovat co se nedá s postihnout je schopno toho aby z toho všeho všechno vzniklo. Tak takhle to myslil ekg a ano jenomže neměl tento můj slovní dispozici který si před do se s tím věd. A takže můžeme to vylepšily v tom smyslu že si řekneme ano jako nic máš k ničemu přirozenosti boží ale uvědom si dobře. Že když tam vstoupí do tohoto nic tak se ztotožním s tím mít ho ale v očích okolní tvého budeš všemohoucí ježíš kristus který se s tímto nic ztotožnil byl se jevil svému okolí všemohoucí a přesto o sobě říkal že než než od k v. Dokonce ani dobrý ženo otec v nebesích je dobrý. Ale ono opravdu ustavičně vycházel z toho nic nikdy mu ani chvíli nebyl nevěrný tomuto nic. Kdyby se byl malinko spustil to znamená kdyby něco dělal pro sebe o tom řekl aby mu nevěřili. Jsi v mém životě viz to budete něco říkal on to dělá pro sebe nevěřte mně. Na to všechno dělám pro vás a to je to co pro nic dokáže ho pořád dělá všechno pro to co z něho vyvěrat ani pro sebe ale začátek pochopení věci. Tam v tom nic protože to nic neubývá ani nemůže u byla do se nemůže to ne to nemůže ubývat takové o tom provést rozdával dobu volal rybiček ne i tam dokud do potřebuje tak nic neubývá krista nepotřeboval by to pro bylo poprvé nic kde by byl neprocitne. Ale na druhé straně to nemůže být něco co nikam být když děl mizí nýbrž zase je to vrací okruhem nazpátek svět to uzavřený tok. Takže kdo se přidá do toho vyvěrajícího ale se svým u nás se k tomu se říká česky odevzdanost nebo abych řečí vypravoval jenom bohu tak že je unešen bohu. Ovšem bývá tomu než že napřed citem no ale ježíš kristus byl proto abych shon se naznačuje citem nýbrž že veškerou duší svou veškerou silou svou a tak dále a to znamená celobytostně k bohu jít. Že pro tento tuto formu lásky na tu slova i po do za první příkaz. Tak bych s že jsem tu přednášku dokončil tak hle jak je to se vznikem balík když se čte li do čela školy do takle řečeno nebylo že ten dojem z ti ta duše vede sebou do záhrobního života ta. Ten oni proste zbavila nechá se sebou od tam na to že ne tak by znamenalo tak že ten balík těm volit teprve tehdy i ona si o ještě pěkně tam rozebereme prosba a na jiné žije od toho byl tam teprve vzniká od svoboda toho válku nemůže teprve potom ten pali někoho přepadnout zase je tam je uvolněn a může se z tělo někam jinam není to pravda. Proto jsem vám řekl během přednášky jak nás to potom najdete. Že vybalit by se uvolňují jakmile do žijou jakmile dohraje svou roli v tomto životě mi nabaluje ne na vyvolené let do bychom kdybychom jenom na varovali tu zakryt ku praskl li ano. Ale my opravdu něco pouštíme a něco přijímáme myslel když ocitáme v pak ku toho co vyvěrá ustavičně boha. I to když chceme nemůžeme zastavit by se nám podařilo to dostavit nějaký den barvy ztekat pro sebe trvale ano to by bylo hotové taková proto z jak o hrom nebyl poučen třebas k je tedy říkal řečí toho mefistofela a ne k tomu ho z toho. V tom co dál aby si veme do toho pekla za to co tady děláš a on říká mluvíš teprve tedy se zastaví v před okamžikem který bude být přes stavíš jsem se by žít pro sebe tak jsem zanechat. Zvěčnit pro sebe v zůstal v tom stavu v žádném stavu se nedá zůstal v tom v chvíli jak budeš chtít zůstat v tom stavu ve ten se ocitl dosti líbit. Tam německém tvou citovat že je to tak krásné smyslovým za bude toto řekneš tak v tom mám v chvíli mám na tebe právo a při musit pro tebe a odnese do pekla se do tedy tak ano. Jako je přešlapování na v k v z s ale k pravé k no jiného tekla není. A tato pravé nás právo ten je tak že toto je na místě si jestliže ježíš kristus nepřešlo pro ani byli na cestě na je na místě že on třebas přišel z jordánu to byly pro po že do z toho získal byl vědomě synem božím ne ale on se hned se po praze co pro naše mám pout upravit za naše vítězem nad ním s rozumnosti na svým na svou nepravou individualitu hlasu dosavadním mi dualitou která se tam zrodila. vod doby muselo sloužit tak hned se pustil do na to trosky do úkolu a do se do smrti na při těla po se nikdy nestal jsem s tím že se do seslání ducha svatého a tak dále. Nože do oděla všechno najednou muselo jedno za druhým jít v čili kdybych byl zůstal u ježíše krista tak věříte a když se narodila tento svět na bavil na sebe v ale k lidství ano. Choval se do třetí let jako člověk normální člověk. Ve třiceti letech nabaluje na sebe jen vůli boží ale jenom tu tvůrčí. Jenom tu tvůrčí částečně osvětitel z kou ale především tvůrčí vůli boží která vytváří situace zde na světě a která například může znaky u provádt zabíjet podobně. A to je tvůrčí aspekt boží takže konce k vás zel o mou vůli otcovu o vůli tvůrce a s působil tři roky. Ale po třech letech užší dočerpal. Tento kolem dočerpal odložil dokonale odložil takže jeho učedníci měli dojem že jeho mistr zkrachl protože jiný balík neznali od něho nebyli svědky ven neměli pohled zhora na to jako on měl že měl pole shora takže on když se dokonale vzdal tohoto života měl k dispozici. Osvětitelský úkol další balík který potom působil na své učedníky a. Úkol ten byl ten že budu povýšen znamená ukřižován teprve pak vám mu při mohu seslat ducha svatého znamená pak můžete poznávat co nepoznává co nemůže poznat dokud víte obraz mistra při obrazu se nedá moc z toho poznal něco něco jedno vysvětlil ale žalostně málo proti tomu co potom oni poznávali po seslání ducha svatého. A. Jeli tomu tak tak ježíš kristu ukázal že něco se nabaluje na člověka on byl synem člověka taky něco z vybavuje čekat prostupuje. Například dejme tomu ten satanáš. Byl od pánem ježíšem pod ještě řeky dnech pobytu na poušti způsobem a právě satane odstup ode mně. Tam ve ježíš kristus vědomě od sebe odvahou volal padá odstup ode toto které mu do sval dobře sloužilo stalose po jordánu satanem předtím nebylo bo výborným sloužit svým. Tak najednou bylo třeba návod o co pro udál ve pod co v tomto smyslu tak ho od pali nad ano. Ale jak vám říkám člověk se stává tvůrcem nebo. E majetkem majetníkem nebo účastníkem nají ba svých v tím že v jeho životě se vždycky stane že musí ze sebe vystoupit aspoň částečně. Že se musí odřeknout něčeho. Že se musí od osobní jsem se třebas něčeho velice milého vzdá asi. Z po nám že mi že tady je schopna které si při mu když vědom velice milovaní zemře a tak je tak pak jeden z míst do těch mých místo pro nový dal. A jestliže člověk musí podstoupit je donucen pokoro k li od doby ve životě v tak je tam hned e od nás v skla do které z ve co nezažíval také vzniká vliv balíku. A samosebou věci den v ale je dosti řek bych byl uchovati tělesně dosti takový a které svým co tomu říkáš že jinak tak nebudu říkat ale tak jestliže on je dosti jedno slon máme cizí na tak i sil do dynamický jo. Tak on touto dynamičnosti být začít krista tří balíčky ven z s se že se ze tří toto jsem předtím říkal ale jestliže do dynamický ten bitvy stačí ji tyhlety menší balíčky ven takže ušel řada balík ku do volná vel takže opravdu člověk který již je na tomto světě střídat takle ty balíky tím že se je že nucen se od říkával něčeho znalo kdyby se na to díval člověk který za toto vidění tak vyd. Rad ten za sebou nechává hadu malý ku. A někdy zase chyba že nic. se takovým člověkem znamená chyb tou něco co není třeba žádoucí ani já.