Karel Makoň: 84-14B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A my do takovým člověkem znamená chyb tou něco co není třeba žádoucí ani aby řeky. Že není prakticky možný stav by člověk neměl v sobě nějakou úrovní s ku. Pro nějaký van nikdy všechno doplněno. A on se cítí nespokojen tím že není nemá mít žid nežije plně říká tomu ono. Ve námi jsou všechny víří byl z jiskra výskyt příjem přijatelné přístupní vstupu popsal zen no a nebo se něco vyšlo nad za co ještě náhrada. Čili by do tak to pro dovede to říkal v okamžiku smrt těl a tak dále považuju může do rozhodující pochopitelné ale během života se střídá obsah a pak tady balíky nastupují velký odstupují v okamžiku smrti je toho snažší ale to velkoryse liší protože člověk. Se vědomě zbavuje tohoto života říká asi tak tady v tom životě nemohu ve kristova tak od toho odstupuje do odstoupení je velkoryse vyšší než normální odstoupení byl život mu ještě do něho zbývá jen aspoň špetka že nemiluji která mu zbývá pro život zde v den v el tak prosím trvám na tom že rozhodujícího okamžik smrti. Protože k takovému okamžiku málokdy dochází přes smrt. Měl došlo několik dal života tak v okamžiku čtrnáctkrát v předškolním věku. A proto jsem nabyl zkušenosti za smrtí velice brzo a potom v sedmnácti letech a potom přesto světech a tak dále ano ě k ono by bylo dobře tak i kde že světic že toto věčné umírání nemělo by se stát programem člověka nýbrž pro pramen člověka by mělo být znovuzrozen. V kristus sil neříkal bude věčně umírat. Zapři sama sebe to on byl tou umírání ale dokud se neznovuzrodí již z vody a ducha nežil král nebeského velitele aby ve si znovuzrodit aby jste byli svědkem křesťanských světců že umírali celý život ale znovuzrození jak by se pokračoval své rovna se svou představou váze ji přílišná utrpení páně vše krista. by kde žil dosti řekl něco velice důležitého. Co si omylem myslí křesťan že platilo pro tedy vyšší dobu peci o ničem nemyslí tam bylo řečeno atd doplatit naši dobu když ježíš kristus stoupal na kříž když šel na kalvárii tak o litovali ženy kterého znali ji si měl děti třebas on vyléčil. A říkaly a plakali radím a oním říkal neplačte nad sebou nade mnou nýbrž na co on si myslí si byl tam asi měl kdyby se do věcí v že ano a oni mil toto řekl proto že to je nejdůležitější poznatek pro nás nad čím máme dostat. My dva jsme se pláčeme nad utrpením pána ježíše nic a jestli byl pád pro je tedy chyba. Zatím se plakat nená ale plakat nad sebou nad svými dětmi protože když nejsme. Schopni vidí kupředu protože se necítím být vězní. Že mysli se být žen tak někým kdo zůstal trčet na cestě. A vede nás jen pro schopen dál. se s po mým nám živě tak ten sedmnáct výrok na něco na měsíc li jsem se ocitl na rozhraní mezi světem který žil jsem bez boha. A vstupovat sem do světa aby jsem žil pro boha že jsem u se na věci a na ale takže mně ten k věc. Ani pro o hodina se vrátil jsem tam ještě pořád plakat nad tím životem lid tím který jsem bez boha prožil toto říká nevěřící člověk pro říkali tedy. Nezemřel ještě věřit to znamená ne že by nevěřící musel být bez boha u těch li. Učedníků páně tu víru musel ježíš pořád napřimovat dalšími zázraky. Kdežto potom po se za k a do to nebylo třeba tam zrazen kterými stavěl na no li by bylo to bylo plynulé pronikáním duchem svatým se do toho že vy vůči ku nebo apoštolů as toho oni žili trvale ve spojení s k ní. A teď jestli tedy je tomu takhle tak pak si uvědomte že cesta poznání je cesta k domu. Že náboženství něco za spalo neboť tím že všechno zahalil do příliš svých obrazů znemožnilo svým poznáním a musí na jeho pozici nastoupit nebo zastal do určité vět pro dál věda. Samosebou že první co věda udělat pro plivl pro náboženství. Let protože musel nastoupit pozice na odezvy které byly neudržitelné dávno pod ale měl vzhled zabil svým dělalo jednu jinou chybu že ve třináct ten století u zákon bylo stav tehdejšího náboženského poznání to neměl dělat žádný stav náboženského poznají se u zákoník to co tady říkám v uzákonili to platí deska. Tato naše ven dokladem o to tak že vy při či století padal se to bude překonaným všecko do posledního momentu v to v na a je to dobře nebo překotné. Bez potom ještě k ale nám de od toho aby teď z nemohli vyrazit aby nás tedy na jsem si z trati se do vyrazit sobotě nejvyšší čas. Protože nemá pravda vědu věda věda totiž že se ocitla na stejném scestí jako v tom třináct ten století náboženství. Věda se ohradila ve svém rozumu co ji radí rozumem do přiznává co ji rozum neradí to nepovažuje za vědecké. Například vnitřní zkušenost nepojedl za vědec pokud se to co tady mluvím které nepoložil znal vědeckou. mluvím proto takhle vlastních kdo pod na zevní opírá o vědomě pořád naň narážím protože jednou jedno hodné oni tuto zkušenost budu o do za rovno cenou skal chtěné. Za takovou objektivní zkušenost přírody převzatou z okolního světa v celé vnější dělat své vnitřní tomu se budu s s a že jsou čát člověk je součástí jedné a téže křtili nejnižším odděleným nějakým nitrem odděleným od ostatní přít byl li o to se řeči v předškolním věku o li se o tom řeči ve dvacátém prvním století už. A budeme moc šťastni protože to bude konec válek. To byl konec od nadvlády rozumu nebyl vivo zabili to ne od pravili do pro milovaná protože je dělat ale do pro víte že se rozum rozum máš mnoho co říci sil věcem ale zná svůj dosah kam může a kam nemůže to myslím jediném dobře rozeznávám. Protože nechci od rozumu to co mně nemůže poskytnout kdybych to chtěl tak by to znamenalo že bych na cestě dnu děl v ani krok se to všechno co vám tady říkám je zkušenost která není rozumná. Která nepochází z rozumu do první co jsem říkal že jsem rozeznával co je správné a nesprávné nepocházelo z rozumového pochopení v tom přeci jenom jasno pak teprve pro další vůbec ve povaze rozumového pochopení a před světlo pro pochopení celé cesty za rozum od již do vyšších své tomu říká na prostoru. Rozum rozum velice důležité. Je to tedy tak důležité že dokud na tohleto věda nepřistoupí na osobní zkušenost nepřistoupí tak bude pořád. A on tě. Ale to by nevadilo kdyby nehrozilo zabíjení všech taková věda rozum dneska zabít. To na věci se na to mělo omezené možnosti zabíjet pak i pro víru. No dal ještě vadí dobyli desítky tisíců pohanů že ano byl toho li na ty krátké cesty tak za do vědy povalil hlava nehlava a v z že jo no o to aby to provést v těle v že s tím ve přáteli ty takzvané pohany ale který do ve za zlé žilo se oni jsou nepřátele vůči nám se zapřeli on se nemůžeme smířit pro že by si dělat tělo bych projevem došlo on že to není v nějaká situace kdepák. Je dává navozená křesťany situace ve dvanácté věda na ten máte syna ten do nás se do pro toho tomu dali vám to se někdy nesou následky daleko později a nečekaně anna nečekané místě je ve vás věřil ty následky dneska nejhrubším způsobem projevují na místě kde se křižácké války v k udály které na tom za ním ano. Tam li vám pravdy žákem na ty není tu žili tam v palestýně tam všude no teď si to odnáší je to tam někde v našem nic a ještě viz na tom bylo dobře říci že věda nemusí nic slevit z toho co rozumem poznal musí k tomu jenom přidat osobní zkušenost když el pravá. Vědecká zkušenosti osobní zkušenost tak to není něco vzato zvnějška. Oh ale jiní a všichni ostatní osobě něco poznávali a. Potom dost obec mi toho si kupodivu nevšímají věci. Že to vycházelo sice na jedné straně ze zkušenosti obecné přišlo todo zkušeností individuální mít v ale se to obrátilo nazpátek do obecné zkušenosti nebo za svého vůči aby si všiml jenom se příkladu tak stehna který propadal matematiky. Je tedy jeho schopnosti byly minimální matematik. Ale když se tomu chtěla vnitřní zkušenost o matematice vnitřní zkušenost o maten. Na začal být nejlepší matematikem na styk že jeho rozumu to nebyl to bude o vnitřní zkušenost o nakonec oslovil prohlásil. Vědec který nepřímá tuto vnitřní zkušenost není pravým věd. A by vyšší nepřiznal tak se byl pořád pro padající mat hle a tak lesem významný na zem. Nebo nějaký umělec mater jím a nebo jiným umělec třebas a ku a nebo bych mu v kde ještě jmenoval čili říkali dokud jsem psal bez této vnitřní zkušenosti tak jsem byl obyčejným pít dál ne. Ale jsem byl jako román dala tím nobelovy kterým způsobila moje vnitřní zkušenost. Říkal a ku. Kdyby nebyl býval inspirován vnitřně svou zkušeností nenapsal jsem tu matku. A tu vitální žádným let ta kterou jsem byl jako rovno právem ale do dovede chován. Na věčnost která tady zapůsobila daleko příměji než může rozumem do ve může velice málo působit a ještě někdy neblaze protože rozumně chladný a kdežto provedlo co o napsal vykládali jen předané mateřským cele. Po ho. A tak mezi individualitou myslíte nesmrtelnou vidí dualitu věčnou vidíme a nesmrtelnou duší vizte nesmrtelnou duši ano k nesmrtelnou duši. Nese dovršit správně tak upozorňuju vás na jednu věc že. Ve věčnosti ne existuje oddělenost jednoho od druhého nyní zvlášt nějaká nesmrtelná duše znáš nějaká nesmrtelná naše individualita k ale kvalitativních rozdíly tu dítě nesmrtelná duše je spojkou mezi naším nesmrtelným mám. Naší smrtelnou duší naši existenci probíhá kdekoliv třeba na tom pro svět a je. Prostě mezi stavem vědomí že které právě mám a mezi bohem tuto funkci zastává tak že bychom ji kdybychom mých těly starost na mystikova nejlépe označili pannu ma v v v v ale myslím že by vám za to nestačilo. Ta panna maria totiž šelem na zůstanu ještě chvilinku toho za že mi ještě nechají. Byla k ku smrt ježíše krista onoho pravil ten symbol krásně dopracováno konal neopustila ani když umíral naše nesmrtelná duše. Nás neopouští ani když umíráme je nám dobře nebo do ona pořád tvoří spojku mezi a. Mezi nesmrtelným mu velel naší vizte svým na které od úrovní. A mezi bohem. Když mluvím a potom o tom nesmrtelném a tak oni o individualitě nesmrtelné ano že toho atman mít se ve mnoha v pojem. bych to chtěl z konkretizoval světlo. Naše nesmrtelné naše individualita věčná která se neztrácí ale kdyby tam nebyla spojující vlastnost boží čím vše nesmrtelná duše k let tak se to nějak dohromady dalo do boží tam ve přes tu ono všechno i jde tahleta meze narušen taková služka. Která k. Ve službě boží a ve službě našeho nesmrtelného dělá i našeho smrtelného dělám působí tohleto. Když se člověk narodí tak se své podstaty vytváří nebo. Družku o sobě podobnou podobnou které říkáme smrtelná duše do je pro v k k když potom žijeme el tak ze své podstaty dodává sílu. Že pro své zruší se k tomu aby všechno živě přijala ze tím poděla aby se vytvořilo tak. Čili způsobuje vytváření ano ve při smrti způsobuje jen. Aby z tohoto po této spojit se přešel záznam dolu. Do věčnosti do toho nesmrtelného ano a ten ostatek. Aby přešel do toho vědomí se do vědomí bude žít tato do vědomí ve navozeném bude žít to vědomí dočasné ve pro vzniklé bude žít tak že pak kterou nežije dál tak ona dává možnost k ní. mám je dál do tohoto. Do této smrtelné duše je aby vlasy mu na dožít do vědomí ten den mít pro na no. Tak se v podstatě to povahám smrtelné duše ano na že do to bylo ve a ani vstaň v ani jsem totiž šelem v ě se ocitl na prahu vědomostí devatenáctého století a na jeho konci oboru du tou o živ a zjistil asi tak. Takovém dost rodný rozumím počínáním a že ta zákonitost nebo ty za ke které objevila věda devatenáctém stole jak které se snažila petrifikovat v kodifikovat u zákonitý zvěčnit považovat za konečné nejsou tak konečné objevil relatývně nos. Těchto zákonitostí že ty zákony působí za určitých okolností ženu. No to bylo tak těžké zjistit protože měl po musel z toho rodu jiným vědců kteří pak taje když dohady. A tak vel pomocí této relativity relativnosti věcí. Se dostal z toho absolutní být v absolutní stopy osobě o těch nám k oné. No oblasti absolutně která by bitvy a to způsobilo že pro zvykla toho ani vstaň na že z něho nezbylo nic. A že všechno mu připadalo víte relativní závislé na okolnostech tak dobroty pominou tak to přestává taky existovat a tak neudělal teorie relativity li k a a tak zase od jsi byl v náruči boží. Protože vzhledem k tomu zdroji který není je relativní který je stálý absolutní všechno ostatně relativní ve pak toto to se šel co tady teďka je to tady není to odtekla někam dál ne. Toto von poznával no a protože si začal poznávat moudrost většinou. Tak mu to co bylo jednou od vývoj udělit vel tak to bude byl tak i tím byl život doma v něm dozrávat do od lidsky vyjádřil odliv do se to bez to by tomu byl dvou matematikou v dobro kupodivu li to proto o davy do do vyjádřit ale to se zase vstupuje. Tak vidí žena že obyčejnou elementární mate me mi k u na to nestačí. jsem teorie relativity studoval dost dlouho mně a musím říct že obyčejnou elementární matematikou bych to v nevysvětlím. Ale vyšší na ty kou klade vysvětlit bezvadné a teď je otázka jestli ta vyšší matematika je konečné slovo o matematice ani straně o tom pochybuje o měr na by byl v v a v zuby nech li né. A pravdu protože by se byl k relativitě z li jeví věda. Tak nakonec jdou dělá rozum vedlo kaši některé sil nevyzná to ani staň nechtěl bod dostalo rodiště jiné věci že na ty vysloví bychom do vzal komplexně tak bychom řekli do prostě byl zasvěcen. A stal se jim proto že zakolísá jeho víra absolutní. To z toho dokonale poznává nic z toho co rozum poznali absolutně platné které relativně pravdivé a to pojem významným přínos ani s taem. Zase ve jsem životě kde byla ta klid svědčil. že pravda která byla pro absolutně platnou do určité úrovně e začla být absolutně let za tou když jsem kraj z této úrovně překročil čili boj ženo na to z dneška všechno je relativně pravdivé. Ale když jsme v tom když toho ještě jsme plně nebože tak musel o do do pak to je pravda a nemůžeme jemu vrátek slovy mít za zlé že pak jisto li se od toto volit vjem nebo za mohamedánské nebo za pak lidovém takže o o ten zabíjet ti budu dalo potíral je poprvé v ní. Protože opravdu důsledné a úctyhodné počínání protože ta ten že onen že on je schopen z toho něco vyvodit rozumíte a komu je to všechno tato se budoval člověku blaženému který bude vyvržen v musí těl říkal. Bůh prosit mohu podívejte se vám teďka vysvětlit na příkladu který se vám některým říkalo jak chápu ten osud. A proč si myslíme že s námi osud něco zařizuje nebo je nějaký řízení které. Nad námi vládne o na to ukážu na to že jsem to postaveno opic dostal. Na tom případu toho svého mnou čitta když před těmi pěti je ti nebo ještě nebylo pět let přišel k nám a. Jak se mu říkalo o tom vědí živou o tom viděla věří tomu třeba vyčkat zemřela svět přestože od pro také tělesně že život na jiné úrovně vědomí. Tak těle prostě na tu úroveň vjemy se dostat říkat teď tam můžeš tato mohu tak je tam taky do práv jasem který v noci. Přistoupil k němu v když jsem když jsem spal jsem spal on jsem se probudil. Probudil jsem se bez snu ale spasen tělesně dál rozum li kam jsem tam byl v tu budu se dal šel žít. A z něj srozumitelné tak toto si ještě dál protože se k němu a od ale spal pasou starostí svýho. A odnesl ho do úrovně vědomí kde byla to moje manželka. Ona se mi podívá a říká on z ne probouzení ho mohlo by to znamenat novou pod tak se o tom spal právo peci vyčítali samo od se při ve. A přivedl petřík ku ale krista spal babička řekla že musí že jež tyto povyroste kdežto by než když vás upozornil že jak tady jste všichni spíte na všech úrovních které jsou nadto vůle tou všichni to vizte. Soustavě tam spíte a pak si ji věže stavy vládne nějaký osud když tam spíte tak si to s tak a to voni tam ty ostatní nespí. To tam jsou na kterékoliv úrovni i ti by jenom vědomě je tak tam dnes spí kdežto my lidé ty jsi vnímáme jenom stanete světa spíme ne v těch úrovní spíme jsme kdy se naše úrovni na úrovni svadhistany manipury anahaty my višuddhi z vás tady na všech úrovních jsme a my jsme dokonce nad všemi úrovněmi ve věčném životě by tam taky jsme. Ale všude jsme trpně rozumíte toto nevíme kam jsme a to názvy víte nějakého osudu. Protože protože bys tam v rád temné tak ne vězte že tam prospí bude nám taky tamto žije všecku. A my s tím životem stýkáme svými víme vraty my tomu říkáme osud nic to o pod co v tom v tom svém naučiti vzato by tedy potom dál to potom na jaře přišel tam znovu to opět jak to s vámi z chce. A znou mně říkal dědečku to pra je třeba aby se při ve co tam nebudu spát jsem říkal dobře. Jak je tam znovu od vedu doka co udělali jinak než jsem od tam přivedl. Tak jsem se do se probudil v tom snu že jsem začal jsem žít normálně bez taky spi jakoby tam spíte bez při by se tam sobě projevuje se ve s mu to děláte podoby v nějakém těle který prožil se tak tam spíte své. Trojí skutečný život tam na úrovni to co tam může za plést všechno možné za jsem zase z před jemně jsem se z tohoto života stan dovídáte něco co tam as existuje taky se i svět tady šel toto dva z pleteme jenom veliký znalec těch věcí by mohl rozplést a tak tohleto sám vzdávat toto co tam prožívali. No ale to jsem ve o tom teďka bavit se musím říct že jsem tentokrát se vzbudil v tom z mu do života na svadhistany. A žil jsem stál také žijící jsem přistoupil k tomu petrovi a ten spal. jsem ho tak dlouho budil se po z budil nad tuto úroveň jo takže on se tam probudil si že za ratolest probudil své a. Byl úplně svou tak se říkal teď si z wu ho a podle babičce a tady bylo babička ve tam bůh čas a prostor na vrata od kou roli prostě bez na úrovně tak babička tam taky byla. bych on do ten se zrodil byla zajímalo možno ale to co při zdlouhavé se ostatně nespojení v této věci nic a ona řeka a to také viděl musí jeho ale držet abys dante nestal se to široký svět. Tady by nám se o ztratila jsem musel při probudit či o držet li i za rodil do ku to budu ruku drželi svého a odvedli svého přestože jsem toto dělal v plzni na hřišti který je stokilometrů od plzně vzdáleným ze s tím který on dobře zná když dovedli na místo které on dobře zná z tohoto světa. A tam z mého po poli na opat. On se brzo unavil tím životem tam o na to nebyl zvyklý on tam neměl nápoje čí. A je od takže za styku tam také pustí znal a než ti usnu tak zase mohl nemusel vzor u ku o odveden do plzně. A on spal dál o čase spal jenom nežil stal se o spal v to co mohu klidně od vší podej od něho k si se nemohlo stát on tam spal čas je se může stát. A takže na volili jiné se vanem si z tady s tam spíte buďte ve starost těle co se potom dostane se do tohoto bdělého stavu. To se vám může stát a to by považujete za osud ten nebo za nežiji ani jedno ani nic to je to si tam sami svou trpností zařizuje sám pod se tam chováte jako kameny jako při eva. A než si vám vnuknout když jako by se se jako ty indové dostávali vědomě na z jedné úrovně v letní poučit jede úrovně na druhou. Aby se potom mohli tedy žíti tak zvaný osud. Abyste mohli se postavit proti takzvané režii asi sto než věnovali se li tou vás nechci protože to není cílem naší cesty jsi naší cest je. Dejte řeší krásy boží jane tohleto indové tedy když se toho z opaku z toho bylo co on neříkal že indové to o zdola oni pro musejí člověka ve svadhistany tím že mu o rozpoutají hadí sílu v muladhaře potom z toho on toto se vrací nazpátek a že zase usne od vyšší úrovni přesto je tam žijí a on teprve se dostane na. A na a tu tak tam mu to žije trvale nemusí musíme neus síla k tomu se nespí pro to z tohoto nehodící obé když se to otevřeno bez na nic nic to se zase i tam půst no a když jsem u toho petříka dovedl do těla tak jsem se probudil tří s vědomím do tohoto světa. To se mu ve žid buď víc svědomím tam nebot tady bude se do tohoto světa a o kam jen si napsal pro oko o tom protože jsem si říkal. Musí si to prověřit ještě zapomenu s tím petřík jem přesně totéž vědět co jsme tam zažívali je dokonce že jsme tam položit pak je na svou proč ku před tempa pěst s dělali prostě bují proto od se shodovalo s tím. Co von vžívá brát on tam žil on tam nespal on tam žil své něco rozdílného od pak ku a protože to ještě potřetí mění v květnu nebo všemu dokonce častém ano jsem se potom ve jsem. Od toho no a zase tam bylo přesný to proto komory na takže se předčil že dítě učí že neni ne. Tolik překážek kroku dospěl člověka. Tam může to snadno dostat aspoň na tu úroveň svadhistany je tam může začít žít než že není nebezpečí že tam bude žít trvale protože zase platí že jakmile se tak si ode nazpátek tak to se s né. On v tom co se v a to je z vady straně bude spát sebevíc jenom sny. Tak jsem třebas ve s tím přišel dosti tam kde on žije a tak jsem se ho se mu za o vizte nezdálo ale když se mu zdálo o to bylo bláhové. Neboť to byl z takové jako když tam byl jsem o to říkal jsem tam opravdu byl tak teď by vás říct protože vizte na všech úrovní nic tak ze všech úrovní něco z víra. Jenom z tím že při po ta se vědomí k tomu k této úrovni to neznamená že byste odtamtud něco nebrali. To je ovšem pro vás naprosto rosy sil nerozlučitelně tak tomu říkáte osud nebo řízení nikomu se nedivím že to ne vším pořádku ale není to. jsem tak obejít tak tím jsem chtěl poprali pane s věrná kdo se na tak jest žije a také mu v jeho osud když se potom přesvědčíte ta další stránka že takhle to vypadá osud tebe že ten pojem osud. Ti pro něho něčím jiným než v našich myslích v ano v v v v v v v v k v. Člověk svou nikde za něčím o čem nemůže nikdy je je že to správné jako kdybych byl třebas taky ve si dělal v tom předškolním věku už. Se všímali jenom to co chci a po taky dělal a to taky uskutečňovat tato byl byl stav o kterém se říci že neví co činí mám sice vůli al vím co chci. Oni z vás tedy měnily po do nového jedná asi po do své slova o z ti ale neví jak ti dospělí to nahlížejí neví co vlastně chce o vlastně se třeba holou tvého nebo nesprávného nebo o které si přestali kam bytové modlit se to uskutečnilo a my taky si je představit tamto vede tam svou vůlí jistí né. My si ho na straně to mělo vypadat. Ale von to tam nevede z toho důvodu že nejsem živ jenom na této úrovni nýbrž do toho mají co mluvit úrovně jiné zvláště když je. Jsem tam také obsažený am když tam mám nějaké předpoklady když tam ty předpoklady nemá a tak se můžu stavy na zadní nohy jak chci el tak okolnosti jsou proti mně. Stal vlasy i s poklady z jedná a. Tak ti oko si jsou pro tak i tam musím zjednat před poklad z této zjednat si před o klene jiné úrovni o které o kterém vědomě neví co to je. Tak bych radil tohleto svět něco prosadit a co pod za správné. Čili prosím s co potom za správné tak v s s s s s s čin si někomu škodit potom se o to se dva nebo ba ano to si myslím že správné sto prosadit. Tak jak mám zjednat cestu pro uskutečnění mně těchto svých tužeb tím že se toho vzdát jakmile sis správně z tomu o svůj cíl prostředky které jsou mají vést jakmile toho co jasné cesta hlavě na této úrovni. Tak je nutné to umět on v onom stává. S úrovní jinou která potom také rozhoduje nemusím ovšem vědět která bude o tom rozhoduje jak o tom rozhoduje kde ta úroveň a o dvojí nebo nebo co by vědět vůbec né. Panna maria taky nevěděla kterak se může ta se může narodit ježíš kristus když může nepoznává nevadí toho ježíše porodila že tak za tak i po rodíme to správné že na to on ne tam let to nebylo sester polo byl pochod do neznáma tam ě. Se ocitat se v úrovni. Která vás souvisí s jinými úrovněmi to je velice obtížná záležitost nikomu to doporučovat li touto cestou ušel nýbrž aby šel tak jak mi to po rovno hlavně. Tak prostí tím nějaké světlo na své úrovni prostí tím nějaké světlo nějaké světlo poznání jak to být třebas chybné všecko chybné. V tom nějaké lidské nějaká lidská míra poznání jak by to mělo li pata. Ježíš se toho teď ale dokonale aspoň na ven stal toho řešení tak aby to nebo na škodu věci pochopitelné nezanedbat ale to může jít za vteřinku třebas se toho vzdávám tak. Nic se stane pochopitelné za tuto znovu formulovat jako bych to byl před tím neformuloval. Znovu komu ji prostředky i cíle. Jak dnes o boji zformuluju zase ale nevím žádné jiné řešení nedostal vadí. Zase opustí a tak ho opakuju tolikrát se najde nové zcela nové řešení toho zcela nové řešení které se najde odpovídá jiné úrovni o které jsem to musím říkat do vás pak tu dobu řízení nějak odněkud co si nevím mravy zase potom dříve nevěděl proto jsem se nedovedl sebe vzdát ale když se vzdám vědomí na nebo vědomé cílevědomé činnosti na. Této úrovni. Tak tam možnost aby zas jiné úrovně činnost za a do všeho se zasel je také jiná ovi v tak a to je strašně málo temno nejsilnější obal vše záležitostí čili berte na vědomí všichni že o všem se o vás rozhoduje v zákulisí takže není nikdy ji z toho. Co se s vámi stane že to je osud nýbrž je to vaše vlastní nitro jsem jsem z krista. Aby do něho musel sestoupit tu jsem se s že se s s s s vzdáte toho co dosavad považujete za svůj vlastní. Nás brzdí tady vlastnění kdy vlastníme tento názor na svět nebo no o nějakou věc kterou on věřit na prostředky které máme použít v tom vlastníme u toho vlastnění zbavíme tak jsme svobodní a můžeme svobodněji dál za úroveň svého vlastní ale dokud něco vlastně dokud se s tím co prostí tuto o že za jedině správné tak nemohu při žádnému nebo s i budu vláčen tak zvaný osud v tom prvku rozumně. V lehkými je řízeno v tom moje nitro né. A jakým způsobem ten dojem že se něčím vláčen co odkud to pochází. Kde ten stroj z tohoto všeho. Na to se nedá jednoznačně od sedět protože jak vám říkám úrovně sedum a jednal bych ještě na ti je to otázka špatně nená že není třeba to vědět odkud to pochází. Co to přesně říkáš že se to neposlechli že ne ani panna maria nepotřebovala vědět odkud to pochází. Ani staneme nebot za je tak to může stát že v zrodí syn boží neb potřela protože když se budete snažit vědět odkud to pochází toho protože o. Z ale ne o to o vystačili tak se nikdy dostanete k pravému vědění pravému poznání. Vy potřebujete se jenom odevzdal co ona udělala odevzdala své staniž se mi podle stroje vůle k tomu říkám tomu na vám návod vzdej se chvilinku vlastního řešení toho kam jsem se v nich vlastního ještě ten totéž rozumíte o to ne to dělala ona a když to děláš a znovu se ve věci již jako se znovu pustila do věci deset krmila byla spala prostě všech prodělal jako člověk zatím způsobila vývoj toho že se v sobě. Né. Čili nerušila od dvacet. To je chovala vůči tomu co jsem měl rodil do celý ten systém te jak se v člověku narodí něco vyššího ale jsem slíbil že to takle nechci od vejít žen jsi nám ukázal odkud to přichází. A prosím kdybych to oni jednou větou mu tak všechno pochází z věčného života z vůle boží všecko koneckonců že jsem že že dlouhá cesta od tam tu od k tomu konkrétnímu projevu to jeho vůle nic tak jen. Třebas to řeknu to ukázal na vývoji člověka tamto ve nejsnáz pochopitelný. Že neska jsme lidmi tak tady muselo existovat něco minulosti. Co ho způsobilo že ten vývoj vedl sem. A co působí dál že ten vývoj šel pomalým způsobem ale pořádně a my víme že nic nestojí následku může všechno se nějak se to rozvíjí. Mně to něco pořád někam kráčí a tak zatím je asi nějaká svítila v která a žene to všechno kupředu je to s spojitá as dělat to znamená nejí není to tady rozkouskovává a ty on tam ten strom patřila ten ne ten tato tak si je nebo tento svět ne. všechno je v jeden jediný celek k tomuto celku máte přístup ze svého nitra celému a máte přístup i k tomu co je za tímto celek. O tento celkem celek za s nestvořeným že na časoprostorové davy říkal lépe tohoto jist o to o to tvořeno a tamto není stvořeno čili z nestvořeného všechno stvořené pochází. Čili jednoduché dál pověsti že to on řekl že a to nestvořené to je náš osud protože by si k tomu nemůže vymknout z ten toto uznal jako osud. Že je on ten který čím pořád toto tato z kde to od atd tam praví stop tato svítit ona způsobí že bychom bez toho kdybychom nebyli pořád vedení to existencí věčného bychom neexistovali že bychom nepoznávali bychom ne neměli rád li a pak podobně te pravda ale ne o bičem nemluvím o ten druhé stránce věci že jak to také přichází všechno o tom co z toho zdroje tak se toto s co je si všechno co se cítí jo. Že okruh nikoli začarovaný okruh nýbrž okruh který bychom nazvali věčným dosahování. Malinko nám do toho dal nahlédnout již kristus podobenství o marnotratném si ten marnotratný s i když se vrátil dosáhl větší přízně u otce než je ten strom dětem syn který tam zůstal u toho co nechodil svět kama neprospěl v nic tak věřilo nestal ten dosáhl více nebo do z toho večer do schovat více než tamten syn který tam ještě že od otce. No. Je toto si uvědomte že tento tajemný smysl to všecko má. tak konvergence to ustavičně dosahování všechno se ustavičně dosahuje pane je v přírodě je to nesmyslné že o tom bourá se staví bourá cesta i viděno jenom očima pojetí či do našeho života ale o svět to stavba která pokračuje. Třebaže mnohé druhy při je třeba zmizely ale jiné na jejich místo nastoupili a je to organická svou stává která někam aby nestal třebas nakonec po člověka. Tak je to jednaly je taková řek bych vědec lidská čit toho ten že e. Ten vývoj jde o těch pro oko dovolenou nebo buňky domu. Jako honzu jsem k tomu člověku a ještě potom se dál v jedna stránka věci ale druhá stránka věci jen nevědecky z ka. My jsme také vnitřně nezrození přát. My jsme také vnitřně ničí věcí ve většině říkal svatý pavel jste chrámem božím ne. V tom měl pravdu a to je naše pravá tak ona věčná individualita věčná podstata neboť svatý pavel tomu také řekl od věčnosti je pro člověka připraveno o čem jsem ani nezdálo to znamená se s tím než nastal čas a prostor všechno je pro něho připraveno je ten jakoby nějaký záměr. Do kterého všechno na ústa ano ale toho na konec veliká sláva z toho. Tys byl proti osudem se tomu co on říkal jenom v tom malinko z opaku protože nevím to tam všechno byla nebyl že on zásadně stavěl. Z zámku osudu na postranní koleji neboť kdyby to byl nedělal tak by byl musel přestat cesy ve rovně vás. Když mu tam řeka je tento mladík od narození slepý provinil se minulým vtělením je to karma nebo jeho rodiče. Ne aby se o pro slovo boží když tam někomu. Napravil jeho mu odpustil říct jak již je ten člověk přál sto nepsal o byl pro mi ten dotyčný mně do z opaku tu ještě v tom co o tak ukázal jasně těm s přítomným farizeů.