Karel Makoň: 84-15A-Kaly-68-sobota-657-nedele-dopo (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Kazatel světem při to je tady zenu že ten chromým nebyl ano. Byl sice zbaven hříchu ale byl to je tu proto že si to vůbec nepřál či vůbec věděl soto je. Je to zasahovalo vůle toho člověka a co je třeba se na to je velice učme do toho stahuje naše vůle tak to nevede osvobození tonou v zen buddhisti dobře vědí. A provedl jenom pod kříž. Pokud s l ti učedníci panně si přáli tu v osobní spásu nezískal jindy dostaly se pod kříž rozprchli se a přestali věřit protože tu spásu dosáhnout. Nejlepším pořádku to jsem mělo takle s ta abych se z mohl ukázat. Že vůle lidská na této cestě svou platnost že nepostradatelná ano ale po určité době vývoje je velikou překážkou. Zbavují deset vůli ale buďte si vědomi že jakmile tu překlad jak se dostanete na konec kde jsem tou vůli že se dal vládnout tak je třeba ji umět opustit tříd cenit to co tady pořád různý způsob napovídám jak se vyprázdnit neboť na dopraven z těsta jenom tam jsem mužem li toto věčné takže jak tedy že jsem si toto ukázal že když mu když toho zbavil chromosti toho člověka. Že to nebyla karmická záležitost že to byla otázka lásky k tomu bližnímu. A že jim chtěl ukázat že to nesouvisí se svobodu ducha. Že duch je svobodný tak jako tak ale jeho nástrojem je chromý anebo zdravý člověk. Jo tak v jestliže kterého otázku další zdalipak to rozmnožování se lidí na této planetě se přenese nějaké usnadnění cesty do věčnosti. bych řekl takhle jestliže v. Všechny no zase rozpracovává do větších detailů ano a jak je to možné při větším počtu lidí tak ta otázka přechodu z lidství do věčnosti. Je rozpracována dneska třebas mnohonásobně více lidmi než byla. Před se umí nějakými s. Tak tisíci lety mystik lidi bylo strašně málo a je to pořádku protože každý něco malinko on vesele. Za sebe a pro ty ostatní čím přispěje aniž jak tak do toho celkového poznání on trošičku. Po potáhne ten vývoj li žije dále je zbytečným životem pro mává ho povalil či onen co všechno si dělá tak on po potáhne to světlo kupředu l. Takže když se potom setkám s představou jeho života. E tak poznám že proměně co udělal. Tak se stalo pro něco udělala kdybyste se od kdyby se se pocit o tom jak ku bych to zažil promiňte o to musím něco musím předstírat taky teďka předstírat kdybych se ocitl ve stavu tohoto obecného poznání souvislostí protože v tom stavu nejsem tak si budu vědom toho že všichni. Lidé ovšem také ostatní tvorové od buňky po člověka že všichni pracují jiná mne jen ji na mne jim díle svobody všichni a přestože o tom nezkaleným. A že mám li dneska ji zná své tou cestou ke svobodě nešli moji před chci. Tak potřebuje tuto tichou účast všech těch. Miliónů jiných nebo nedělat dneska jiných lidí kteří tak jedou tou cestou aniž vědí že tam do jejich přínos si tím. Lepších že převážná většina z vůbec nepřeje tu spásu ty jsou pro byli užitečnější a na protože to nepře jinou tak do toho dosahuju rušivě. Do toho díla spásy oni si při do něco konkrétního co jsou schopni nebo taky neschopni uskutečnit a toto uskutečnění k tomu říkají mat me před to je nějakým způsobem uspokojí a toto uspokojení. Je součást věčné blaženosti v ti které všichni míře míříme k čili od již dost li nějaké blaženosti nějakému blaženému uskutečnění v tak mně jsi li něco co chci uskutečnit taky děláno jehož do tam na jiné úrovně ale protože jenom jedna jediná blaženost. Jeden jediný stačit adam dál tak kdokoliv zažije pokoje blaženost zažívá blaženost to o jediného boha. Toho jediného co jediné věčnosti čili přisluhuje této blaženosti nějaký z množit je je v nějak si k přibližuje sám sebou i pro ty ostatní prosím mi státem pravdu jenom relativní. Úrovně v z s u odpověd si úrovni našeho poznání dycky rad při v prosila ještě do říkám relativní pravda co není žena absolutní pravda v proto zase dění masy může v slovní pravdo není ona fakticky není pro člověka pro člověka že von ale ale pro člověka oni měl si ho pro člověka pro člověka chápali sil svým rozumem na tak dále svými u božími prostředky vnímavý měl. Pro s tím no ale je tomu takhle je to pak tedy musím si uvědomit že ta pravé složena z z párů dvojic v tom smyslu že vždycky když se nebo kdykoliv jsem nevezme v patrnost. Že je závislá padá relativní pravé na od pravé závislá na a. Řadě nepravostí a na naděje s právní věcí tak nemohu pochopit tu pravdu ani tu hlad než mýtu o psu. Mu pochodem myslemi seděla beztak špatně když se očima při ve věcech podívám třebas například. Hodina hrozný řádění všeho vody věk která kterou vidím také na první pohled ve mně viz na to dívat na to je pro toho k a o st že v to co s ke říká tam pořád máš to v s v něm mám tu mu čit v tom. Že se dostávám toho příliš no s. Že by s že přišel že tomu nemohu v v v v ano a z nejsem kudy by k na že jsem být vstup vyšším ti čím víc když k našim ne na s. V na tak na tohle tom mínění je chybné jenom to že není že dostáváme od vlastní přirozenosti v to je něco co dostáváme bez mezer. Někdo promluví rod vám něco měl na co přečte něco sdělí to je málo oproti tomu co s co s tak se stáváte od své přirozenosti od svého poměru k přírodě od z toho faktu že se součástí této příliš vody když si tohleto nevede dostatečně vážit jas citoval řím poněkud malinko více proto jsem od toho útlého jsou přijdou tak byl živ to není moje vina pochopitelně komu jsem jako slepí o svým ale něm. Toho jsem z toho přírodního dění které jsem svědkem v sobě samém beru si daleko více než normální člověk z toho budu jsem na normálního musel vědy jako normální ale nemůže mít nikomu za v to taky nemám nikomu za zlý že toto nedělá protože k tomu je třeba nějaká výchova. A aby věta výchova nastala k tomu je třeba se při žid k pravé lidské přirozenosti a moje pravá lidská přirozenost je věčná. Síla totiž je to vám nikdo nedokáže ale při za je svým způsobem věčná z věčnosti pochází nás ten toho jest tvořena. Po této stránce není věčná protože b začíná kde ale zase tam schází a protože vychází je a prochází ten jednou pomíjejícnosti. A s zase přechází do pomíjet ctnosti fakticky jen nepobývá stejně jako pán bůh bych tak řekl toto mysli neuvědomujeme že ta nepomíjí nos v této při nebo pomni jsem si to přijde napřed řeknu. Je jenom č a ten nepomíjející ctnosti a na ni zkrátka tu příhodu ho nikdy z toho šatu svléká vidíme strom nás uspokojí vzezření toho stromu. Najdeme na krásné barvy když ji uspokojí nás jeho ztratilo střed vás. Po nese jakostí du a podobně a odejdeme od stravu. Kdežto od této přirozenosti se neodchází od pravé přirozenosti se nikdy nedá odejít. Ale nám vlastních pravé jsou smyslu je to vlastnictví které není škodlivé proti které on nejsem jsem totiž proti vlastnění pro že vím že to způsobuje uvěznění našeho vědomí jen nám velice málem kus svou celkových možností ale proti při to z milosti která odněkud kde někam plyne která spojitost. S tím zdrojem a zase za něho vplývá podívej se a to je to co je pravým naším vlastnictvím řekl by ježíš kristus pravým naším domovem do kterého se máme vrátit. A takže i bych vám neměl za zlé že to nebudete. Básně to co třebas píšu protože toho je strašně málo či ono ve že toho moc. Oproti tomu co víc stáváte běžném denním životě když s mu být řekli jsou tmy. Již jako oba ten zákon lék když se baví od výtečný věcem s někým to je všecko za to z toho zdroje. Věčného odtamtud budete sílu k tomu abyste dělali ničem dosti nebo věci dobra a kdybyste se trošičku vzdálili od sama sebe tak byste byli svědky od toho co je na prostředku je nám let co je to moje nové já. Že byste i toho že odněkud to všechno pramení pořád to pramení. někam to pořád od ka. A potom vědec by se vrátili k prameni anebo by ses se dal je od chci el tam do se tomu brát bez mistra se k tomu zdroje protože to záleží tento výběr záleží na člověku na jeho povaze na jeho po mentální založení na jeho potřebě domem nikdy třech pod své od plynout s někým někam do věčnosti. I vypotřebuje se postavil proti prou o ocitnu se o slově u zdroje obojí je správné proto již máte sny o těchto duchovních věcech tak sám zdá buď že do pekle pramení proti tu bodě anebo teče se po oděje do nahoru do vršku a ne to zase na opak. Přicházet do hlubokého u do lidí a podobně obojí je přirozenou potřebu člověka. A když se trošičku znáte taky umíte vyhovět a máte li potřebu od při od stéká a máte li potřebu čele pád z pramene čerpá te. Není špatné nebo lepší jedno a horší druhé obojí je ne. Máte se daleka str poznal že byste moli že obojí je nutné za určitých okolnosti nikdy ale obojí obojí není najednou možné ale jedno z druhého je možné čili bych ji řekl. Není ko. Pojď buď přitékající nebo od kající a chtějí poté jež od svého okolí ano. ten měl jsi nežije nikdy pro sebe aniž on někam teče. Anebo odněkud něco dale tam potom se nedá sebrat způsobem že by to tam chybělo. Vzor třebas to co dělal ježíš kristus přitom rozmnožování k let. Kdokoliv potřebuje odtamtud hle dostane a nic nikomu rozdávání pak aby mně to chybělo nikdy to než kdybyste měst povídali od rána do večera dnes a denně nic tam nebude chybět naopak toto rostou ale když se budete odevzdal jakože byste se ještě jednou od za přitom při do žiju abyste to nedělali protože hle se musím být při odevzdat. Napřed. musím napřed něco načerpat něco navíc co ostatní nemají k dispozici vědomě. A čím víc to o na čele vám. A podle toho pořád málo ale tak tím dokonaleji se dostanou k tomu zdroji uvědoměleji se tam dostal. Protože když tam v se dostanou tím mu o tom tím pravým jen toho čerpá ani tak ani nepostřehl jsem tam ocitl vy všichni totiž pořád odtéká do věčnosti vobis to nejste vědomi protože úzkým braní jen přijímáte. Tak je musíte přijímat a opačně musíte rozdávat na ten dožít o z obou směrech. Je sice byl jsem udělat normálně ale jakmile příjmu které často pro sebe. Nýbrž s tím dál jo kdybych si tyto věci třebas ten nechával pro sebe ale tak to začne prudce padat a za týden asi tak na týden listu o nebylo vůbec nic čili že pomohu rozdával třebas i tam v tom spisování zato vám musí být vidět člověk že tu při dost protože tím způsobem neupadnu l v tom toho bran. Není rozdávání v této oboustranné komunikaci toto propojení na dvě strany víte. Této co jsem vám předváděl v tom snu babička za jedno ruku a to budu u toho mnou před. To v stezce z obou dvou stál na nestranně věčný věčnosti a dnes je tohoto světa který do věčnosti a se kráčí nevíte nesmíte v tom že se držíte tohoto světa tímto způsobem že od boha všechno pro tento svět tak je bez postíš mně je to vidět proti duchovní činnost teta nejvyšší duchovní činnost. obrovské požehnání že od boha beru a pokud to dává a ten bůh je pro z znám dosažitelný protože to je tato příhoda tito lidé ale ti zapotřebí měli to je ono jesiže a tak to tak není ježíš z s on taky rád a on třebas nebyl tím ku také který neměl jsou jisté neměl to být tedy byl nemocný který byl žaláři ale on jim je ale tato příroda v podstatě ji s tím je vnitřní pozor. Za těchto věcí je bůh. Tomu slouží víte víte jemu takhle muss se na to jít ano takže by se neproviňuje teď tím že z toho nositele tak. Tak si o nadto tak sis stejné proti provinění cítit li se s jednou se mnou ocitl v brně. A mezi těmi lidmi teď se tam stavět brali hoden. Si říkal se s tím za to že mi to tak nebereme těmito le nají lásky. A že my jsme přitom velice pozorní když vidím jak jak oni jsou pozor kvas v z na tom men. Váš ne co říkal mně nad sebou prostor v čem čas protože ty které z toho mají dispozici to co tady říkám v jednom třeba rok. Ježto by to máte čas si proti vám je to tak věčné samozřejmé jako nahlížení na ostatní věci tohoto světa si to nemůžete jinak brát ale je to v nejlepším pořádku je to tak. Tak ježíš kristus řekl je to království boží a vše ostatní vám bude při k a když by zdál ale on kasta vší tak je to promine a nějaký víc taky stačily jenom ta hledají království boží poctivě oni říkají žena pak v uvozovkách poctivě tedy ale držení. Jisto národa stoprocentně se chopit temné tak vše ostatní musí být přidáno o to jsem nemusí starat an za to by mně by sice věčně již nejsou. Tak tak to není chyba protože jak oni mohou být za všechno věčný co oni si ani neuvědomují že tím připlývá a že samočinně jiným přidáváno oni z to ani neuvědomují jak jaký člověka předešel protože vých a vůbec na to neni že čem k paměť ze tobě všem no prosimvás kde lidé by byl kdyby projevoval nešlo protože vých a kam by se dostal. To prostě dále. vám radím berte bez postíš vně protože dokud bude na z po stránce v hle ani v pořádku všechno že budete hledat především v tak potom bude také v nejlepším pořádku že budete s to mi všechno přidáváno co potřebuje všecko přít. Ale teď po co to je všechno střední fáze vývoje ut jež ale ku že těch těžkostí bude ještě mít dost u těžší prosím tě. Aby svět věčné přivolává aby po nich netoužila aby se nebyla dostane říkala jsem to zaviněna ne že se něco najednou stalo co tam co jsem dříve nestálo v tom není jejich. To není jinak nikoho z vás nýbrž jiná vaší víry tou vírou se dostanete přes celou střední část cesty. Vy m než si bohužel ale fakticky se ježíš vizí víry. Vizte uvěřili třebas ježíši kristu jako věří mistr mu věřili aby jste uvěřil tady roce výkladu u toho ježíše krista po že to za duchaplnější než ten předešlý tato lidský třebas nebo za lepší pomoc za dokonalejší to smyslu že náročnější sice ale návodnější a pro tu návodnosti do vážit te ale upozorňuju vás zase se ocitli v oblasti učednictví oblasti učednictví pád. F. Tam je vám všecko co potřebujete přidáno něco tam třebas vázne protože stoprocentně nejde přestat zatím ježíšem kristem oko všem přichází bez pláč nestačí živou tváři ježíše říkáte v on nám prve ten zázrak nejde ven. Protože jste sví ještě v něčem. Ale kdykoliv budete jako kdykoli z jeho síly to vědomě budete brát. Tak se nemusíte dušoval před věčností nýbrž prostě buď se v tom stavu věčnosti v tom smyslu že to budete správně používat nejlepší způsob věčnosti je toho používala tyto věci když se nepoužívají tak nebo jsem neberou tak řek přicházejí tak se je. Po změnili význam znehodnocuje s v její význam a dává se vás do toho vlastní vůle která k které můžeme říct že nevíme co čím v z lásky. Tak prosím s kaší že ji učedníci páně pod křížem ztratili víru u těžší ti protože víra dohrála svou roli nemůže člověka vést dokonce a protože ztratili víru nastalo období úžasného strádání pro al. Je u jistí je u když si kojení věc. Že ona nebude nikdy by se na kříž a se na něj nes a be. Někdo jiný za ním visí na kříži a to je její pravá přirozenost o které zatím nemá ona ani pád tam vstupuje zaň na kříž dnes a denně to křižování nenastane nějakou hodinu o nějaký ten nýbrž pořád bůh je nás křižován. A pořád stává z mrtvých tak si to. Ten proces znovuzrození probíhá souběžně s procesem vnitřního dělání ano to je soustavný proces oboustranný obava konce tam totiž není oděno jako by výkladech něco od pří váhání aby dávání jedno od něho není odděleno ale když se v tom nevyznáme v k o tom aby mu to všechno o tom mat lidsky tak o to se nestarej ne jenom v. Nepřipraveni že nás potkají události který se nebudou shodovat s tím. Že všechno od boha dostáváme se tak hojné před linii když to nejsme hoden oni se to stane nebuďte z toho zoufalí a buď za to stejně věčný ale ne takovou pak je pane o že byl za toto utrpení to ne tak i při tak po ti skutečně to se po tím že za všechno co přímá ale bez posty že dosud a toto ticha a věčnost způsobí že. Pánbůh bude se z s naším povolání rychleji umřít za vás a rychleji se na nás u sv. Nikdo se samým neznovuzrodí mne nikdo sami vnitřně neumře o tom vás jež za svatá terezy jsem to mockrát opakoval nebudu tady opakovat ale ona nakonec to dokázala protože dovolila dovolila ježíši v slovo aby to za udělal. A opravdu když miska nevíme co všechno všímáme si z něj snad o ježíši tak om dovolujeme abychom li tím průchodícím do ve v z milosti boží a v v pořádku a ta milost taky jinou stránku neboť jestliže deme dál. Tak cítíš tak musíme přestat být šlo člověkem a musíme se dostat za člověka nad člověka neboť člověk od takový je prostředek na to si ona ještě nebo co z kovy váže prostředkem ale ona je prostředkem který musí jednoho dne odpadnout. Nehodna nebudu člověkem ale když tím byl je to veliká chyba. Podívej se v kdybych byl za tou terezy stavěli aby člověk je tou svatou terezy kterou věda skla při jsem vědomí a zůstal člověkem za tou svatou terezy než se dostalo tohoto stavu tak bych nebyl schopen než mu člověku pomáhat jestliže ale ona je vědomě s spojená s vůlí boží. A se k budu modlit o pomoc jakmile a nevím co je ve vůli boží jakmile dobude ve vůli boží. se k budu modlit ona protože nepřekračuje nikdy vůli boží one s spojena o na okamžitě konkrétně pomůže ten pán bůh nemohl pomoci ve své abstrakt nos z ti to dělá konkrétní návrh na řešení smysl toho být na člověk tím být za člověkem být v příbytku božím že ten se může konkrétně po své říkám člověk to není člověk je to dost v je to bytostného je to ten tyto a je to nějaká. Podstata tu blízká bohu v která a úkol od pomáhat jiným než úzkým lidským způsobem. No a k tomu jsme všichni vychováváni tam na druhém břehu je třeba o těchhletěch bytostí je řeknu bytostí. Některé pomáhají tomuto světu. Takže je na vás jenom modlit se k tomu aby se stala vůle boží můžete navrhnout. Co se stát ale ne říkat staň se jenom staň se vůle boží nýbrž opravdu se podvolovat. To rysy říkáte staň se vůle tak jsem možná nařizoval ale když se po dvou je ve vůli tak se tam objeví ta pravá vůle jako mně se objevuje pravá vůle vím dejme tomu do značné měli co vám mám říci. To například vize ale co vám si tobě co při komukoliv jinému protože ne že bych se dál ale to nepotřebuju ale protože se uchází jím pořád. Oko váháním vůle boží tak se toto uchvácení dávám právo bohu působit. Čili v celém tom životě se chce od člověka který jde kupředu aby vždycky nasadil v něm nové klamali za ty výší rozhodnutí a jím se řídil. Jestli to neučiní tak si může jsou sval na každém kroku. A u jsou to asi v tom kroků li přejde z oblasti víry do oblasti nevíry. Ne naděje to říkáte beznaděje. To to tyto umem je daleko těžší než ty předešlé a překonání proto že daleko těžší neříkám nevyslyší co jsem vám vzdává ale zase rady velice kruté tomu li těm učedníků pak se zdálo být velice kruté že ten ježíš opustil. V tom krutost že opustil naprosto plody vyšším milosrdenství jsem za největší krutost po že něco si z koncentrák toto jsem bez pomoci vydal vystaven v těm es jsem se s mám na milost a nemilost do kódem to umění žít omylem několikrát napsáno města pak jsem se smrtí o nabýt esesman ano v tom. Prostě ale tak dohromady bych chtěl to nosu hnout že. Cesta nekončí nějakou fází třeba ani tou že se mám ty věci lidská daří cesta jde dál a malý dál musím bez lítosti umět opustit to co bylo. Ježíš opustil n bez milosti a bez lítosti ovšem k tomuto práci i je. Tu i byl u těch tří let kdy mu všechno šlo viděla zázraky toto musíme umět ty a nejenom opustit ale uvěřit ježíši že on je v tak pro skal v že se za nás znovu křižovat a moc rád. A že tedy potom s známy také vstane z mrtvých za našeho života moc rád tím usnadní celému z z mu a celému tvorstvu život a on vývoji protože získá pomocníky kteří budou stát protože ho po ku v. Tady mně říkáš žil ve lidský říká pro vás. Cit pochopením u známým za správné a mezi uskutečněním toho co jsem za správné úst zná. jsem neschopen se toho držet tak jak bych měl jsem přece že to správná cesta ale nejsem schopen. vám něco řeknu tak se lišíme svým evropským způsobem od myšlení indické a mám na mysli především světa který je svědkem toho indického učení a ten říká. Když si lev prosím těle z nás topíme to před někam na by si měl uvědomit chlap dětem a jemu se na tak na dávat protože on se zatím s mně že jako on se dostal k tomu svému poznání. Tím že se ustavičně viz díval jediný on si to odvážil jako vzdělaný právní si proč mohu vysokou školu a tak víme obyčejný nevzdělaný člověk jenom ten čistá psát možná dáváme ale ten tady o čem bude učit ale nejen nadpřirozeným způsobem jak my tomu říkáme přitahován k tomu to svému mistru budoucímu takže za ni hodil v anežky pro ča ale a toho co tam pro za dob poslouchala a když ky samu a. Je nakonec bys málo. A viveka nám dává tomu říkal opět jsem měl z měl jež. Velikán na na ramakrišna říkal ve tam do vy opět se z něj jež je to v nejlepším pořádku. No a on se stal v tom mně nejsem s oběma z protože to považuju za něco co je v pořádku. Vyšších i ostaní se ti to klaní jsou ti věčný za to co jim dáváš jsem tak vrcholně nevděčný. A on říkal ty si myslí že si nevděčný a proč pak znovu přicházíš to za tímto nastane říkal nevidím jíž. Ale si říkám když tolik lidí je tady poslouchá tak z bože vně že na tom před si asi něco o ten musel víte jsem člověk z a to je moje nesmí dávat vlasy přítomní na kou co v tom je proč oni je tak berou vášně a proč při nejlepší vůli vážně brát nemohu. To mně bude tam toho o hlavě. A rad a noze tomu přít o na kloub říkal měj trpělivost takovou aspoň poloviční jako mám já. Při těsně zase příteli viz při se zase z je k nám byla poslouchalo ramakrišnu. A to říkali jaké jsou to nesmysly jak ty lidé mohou toho toho ramakrišnu poslouchat a opět jsem víš než ramakrišna a opět jsem schopen se mu viz upřímně jsem mu misma neboť to jsou nerozumné věci nelogické jako asi nelogické že se po namísto byl spal nebo nedělal zázraky. To ještě ani indů nedošlo dělat to co chtěl že toho lidské no ale to nevadí to nebudu vyčítat jednoho temné které na tam zase přišel a ramakrišna poznával. Že tam míra trpělivosti kterou prokázal. Přitom trvalém docházejí ním ramakrišnovi jej dovršena. To znamená že tam přichází s absolutní samozřejmostí si to myslel při né. Že nebude ani potřebovat odporovat protože všechno tomu ve se jevil ramakrišnovi věří říkal. Ve všemu odporoval a ramakrišna mu vždycky na to řekl v jakkoliv ven dolu. Také přirovnání které ho sice usadilo v tom smyslu že mu nebylo možno odporovat li koš to byla boha ale jen na ale nad od boha ale jen za takže věta nadto odkázal do oblasti lékem za to co se s tím smířil že se sino on je tam na které který nejedná a nemluví a nemyslí oblasti neděli v že pravdu a odešel klidně. A druhý ten si za sešel pro další legendu a tak to šlo dál ale stokrát tam míra trpělivosti. Toho řeka anti která byla ovšem jako menší protože. Podstatě svým poznáním jíž řešit řeka na ve řečem ramakrišna byla nešel pána a on samovolně věděli vybral z rukou toho ramakrišny. Jako se mu to děláte náleží v jeho tu s tele že ho musí zase ramakrišna ale nedá usadit dal aniž si je vědom toho a protože ho fakticky se usadilo a tomuto vede pole je popřával onomu pro začlo dělat to co se že ho usadil jo. A že tedy jeho přirozenost byla postavena do těch kolejích. Nebo na to místo které je to nic s ke je přirozenosti lidské zevní náleží jakmile ramakrišna usadil tuhletu míst kou o tom visí přirozenost je tam domu vzdělaný o člověka právní dal tam kam patří protože se nesahá a panna tam kam nepatří na co nestačí tak po kopl do prsou ne a přenese na něho svoje duchovní poznání je to za okamžitě obrátil. Protože. nemohl klást odpor jelikož to čerpal svou trpělivostí svým sebezáporem. Dočerpal ty k ten lidský odpor nekladl odporem ramakrišnou. Od se měl do něho vstoupit jakou musel trpělivě čekat než směr do něho vstoupit ale tadyhle je pravda. Tomto bodě pravé se s tím že někam na si to neuvědomuje to přerostl přes ten moment el toho jak byl získávám od ramakrišny takhle byl získán a tak ale my všichni jsme získávání v tomto světě si alenka nemyslí že nějaký karel o to aby rosy do vzduchu nebo že toho mnoho nebo že z tedy je věčný. Ne ani jedno z toho není pravda jste vrcholně vděčný tak jak můžete být ale. V studně studni vašeho poznávání stoupá voda tím že je. Tam nestýká sice vodněkud zvnějšku ale že se tam klade jeden kladnými za druhým ví. Pod z na dno ní. A podal vody neubývá takže od za tu u vstupuje před těmi kámen liteře jsou těší a. Jejich hladina stoupne stoupá a bude stoupat jednoho dne přeteče způsobem jako jsem mnohokráte stalo v mém životě. Protože jsem ani nevěděl že nádoba je plná a že ohrozí před pečení do jiné kvality takže dejme tomu. to nás ti rasové op po nová ani tento přetekla do toho že jsem chtěl poznávat správné o tam přetekla. To byla dosažená jednak kvalita když jsem třebas potom jednat správně. Trpělivě jsem se do přemáhal o to bylo velice práci sebe převod jsem nechtělo prodělat. Asi do přesto třebas udělali li pak jednak pobyt na a něco dělal nevědomě tak to bylo odpuštěno tak sto třebas tok not do nové kvality. V těch sedumnácti letech ženo nese z tam najednou bez ne toužit před tím stát před věčnou podstatou jsem před stál. Z vás netoužil jsem to je moje přednost jako je přednost toho něco v tom jsme si rovni on netoužil v potom být spasen být vědomě věčnou bytostí o přišel chtěl to jenom přít k tomu jakou to co ten ramakrišna říká co v tom on bez je na a jsem nebyl ani zvědavý. jsem na tom ještě než on. jsem jenom byl přemáhá nám soustavně se mocí jít toho vnitřního poznání které narůstalo. Ale kupodivu a to je moment který čeká vaší rodinou když jsem a kde věd let po těch sedmnácti byl z to si ti tak že z této oblasti dejme tomu svatých. Když jsem od u konal jak jsem uměle jsem tomu rozuměl vůli boží stal jsem se o tom tedy všemi silami lidskými tak jsem byl z tohoto pojetí svatosti veden nás si s tím zase v koncentračním táboře se názor někdo umu život jsem byl opuštěn veškerá potom milosti kterou jsem po ubíral klidně po devět let. Jeden ze představuje jen těch ty tři roky co chodili učedníci páně na co s ježíšem kristem kdy nic nechybělo ano této u doby ji učednicí do kterého by se se dostal jak se může z toho třebas. Celý život se neříkám nemusí vůbec nastat to co vám teďka předvídán tou do sestrám nevím co to nemusí nutně nastat z ale jenom znám zákonitost cesty v jako o znali staří prorokové kteří přis přesně věděl se s ježíšem kristem stalo to stane proto se sami zažili na sobě a jsem se sami sám zažil všechno pak se s vámi stane si dneska nebo zítra nebo sto vůbec nenastane to na věc nic z to se jednou s vámi stále s. A stane se to že se ocet se pod při svém prosim ale ku především aby na ten kříž nalezl el tam předním byli jiní kabaly rádci kteří na ten kříž lezl dělat na svatá terezie slova co na tiše spasit zi a mnozí don pokoru post no z ku svatí o. Svatý nic není z o tom že bylo teďka z osmdesát na sled a voni nás tento s tam čte báli na ten příliš umírali celý život se to není v oblasti lidských možností aby člověk umřel jsem vlastní iniciativy nemysleli jsem se z vlastní světy se o pouta máte protože vlastní světy budete dobří jesliže osobě ježíš kristus řekl nejsem dobrý dobrý jenom mu ji otec nebesích. Tak prosimvás nechtějte líbí do boží vydobyl jimi nikdy nebude nikdy jen nerad ne ale nebesy mi ten na dobrotu. Ale buďte si jistě to ti jste vykonávali věk a které nějakého dobra nedokonalí vykonat tele že musíte měl všechno možné byste byli v po z pokud mohl dokonalejšími vykonavateli ale dobrem vtěleným nebudete dobří nikdy nebudete nebyl ani máš mistr dobrý ano nesla byste byli by takže to ani vás nedostatek že to nedostatečně sleduje ten to není váš vaše veliká přednost nechci tomu svatým se od vys mohly jsem se na po konci s tak je to. Pořádku že jsme když měla tohle vám ne to by měl uděláte pro toto u vás bezpečně mohu říci kde bych to nemohl s tak bezpečně a tady bezpečně mou říct nic jisto nedělejte nezneklidňujte se protože jaká jakýkoliv neklid vás zbavuje možnosti dalšího propojení s bohem. I tento neklid neklid na svou hříšností toho jsem si pořád pravdu or zbavovat i ta kdy říká i kdybys byl největším hříšníkem mezi všemi hříšníky. Na loď se svého poznání se přeplavíš přes po celá svých hříchů. jsem to štěstí že malé dítě tří a vůle které nemělo za sebou aspoň nevědomě oceán svých hříchů takže před je malo poměrně snadno přes ten od se vám nedopatření a neposlušností který oplývá tak li pochopit. Ale to byly maličkostí proti tomu co dospělý člověk dělá že. Takže jsem byl napřed v malém vychováván ta úžasná věřit nos. S jakou se jsem mnou jednalo. Jakou swámi jako s dospělými lidmi kteří to co máte přesto o tomto světě jasným neměla se nemůže takle jednak. Protože vy jste zato lidí z této se z ale vy jste vězni jsem ještě nebyl jasem sotva byl jsem za jednu pacičky přikován teprve pak a to jsem se ještě o co se umět odpoutat. Doby se vůbec odpoutat neumíte byste trvale vězní. Te tom malinké součásti celkového vědomí které říkáme vědomí procházející muadharu nebo šakti procházející onoho vstupující do našeho lidského vědomí tak li to ne. Vší a. To vás opravňuje toho by se takhle špatně jednali abyste jednal jako vězni. Protože vězeň si si si není vědom když byl od začátku uvězněn o začátku své jsem se uvězněn že vězně. Tak kterou vychovatel v kleci si nebude vědom toho je že něco mimo klec svobodnějšího že patří do toho co je mimo klec on patří do kleci o to se tam poklad co on se zevním já.