Karel Makoň: 84-15B-Kaly-171-nedele-dopo-657-vecer_ (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Takže se že odbourat váš která mít pocit hříšnosti jste ježíš čím ale nelamte si nad tím hlavou je toto se dnes tento sebezpytem katoličtí ho druhou v je nesprávná záležitost. To se musí vykonat v jiném duchu než jak to katolíci doporučují. Není také pravda že by nějakých věz byl schopen na rozvázat vás z vašich ku. Asi za vás s královstvím božím. Kdyby tomu tak bylo tak byste po rozvázání to svázání cítili protože to je sice nepatrně tak jen on nepatrně vás rozvázal vlivem vaší víry taky nepatrně se se svázal li s tím novým ale kdybyste v sobě zažívali pokoj ale vás soustavně vede k tomu bylo u to o tomto pokoji. Jak tak by se na stole vás rozvázáno ježíš kristus po svém z mrtvých stání na tři ve to nebylo možno se musí projít křížem první co udělal na seslal svůj pokoj svůj i k k k po a oni dávám vám. Ne vzápětí potom řekl zastoupit dobyl se bez toho by byl nebo nic víc to co teďka řeknu za by ti řekl cokoliv z váže se na zemi bude svázáno i na nebi to zná v tom dokonalém stavu za všemi úrovněmi a co s co pro svá že ten na zemi bude rozvázáno i na cestě to znamená tím stavem pokojně on v nich něco pro z vás zná a s něčím je svázal kdyby byl se tudleto v nich lest. To tam nebylo čem by bylo psáno o to jenom vy z toho momentu jsem měl být za je te se se za sám stal sam sebe když se to tam bylo napřed nich rozvázáno proto oni měli schopnost také rozvazovat v jesiže nikdo něco svázáno i bez vázáno o tedy abel co tomu říká že byli tak proto oni mohli taky svazovat chce. O li moli někoho osvobozovat od toho co do toho člověka i e nepustil ho z brát povolal z toho ničího a co o poutalo. jsem si uvědomoval že ten závan věčnosti který jsem se sedmá svět tak spoutal ve mně satana v že jsem pomocí maminky musel všechno možné podniknout doslova nakl podnikl jako o nad tak aby se satan zase aspoň do školu spoutal ten za tam nebyl totiž satanem pravé jsou dnes jako chápeme přesně tím do se země již si ji při tomto světě žít jenom pro tento svět o na mně. Navrátit tomuto svět to taky nevrátila její přičiněním to dneska existuju bych se byl zabil ne své za po se do toho tím že byl přestal jistota dále a o na krmila o žid dělat to dávala všechno začlo dokonce způsobil jsem studoval proto byl největší zázrak asi. A v tak tím se stalo jasem zač přestal mít jako se dosti výborně žákem že se sami za němu všechno prosím je li kde je přestaň tudleto to není nedělej nad či jen jako paty zase musel bude tím projít to byla záležitost osmi mu a to by nemuselo tak kráse probíhat u tebe nebo někoho z vás. Že kus musel moc věcí zkazí o pochopitelně ale taky jsem moc věcí napravila jsem za to je že jsem se tím prošel čela mohl skal říct ne. Nepohlédli je nepohrdl li tímto světem nepovažujte za hříšníky. Jak si budete hospodařit ale to je míra únosnosti byl by prostě nemáte pět hřiven s máte jenom jednu protože nejste z chopí jít mýt víc pánbůh nebot ten hospodář víte se koly vám dává do ruky hřiven za záležet o máte málo oproti nějakým u karlovi makoňovi to je omyl. Byto máte přesně tolik kolik potřebujete daném okamžik je mu to neznamená že z nižší než on tedy vám dokáže po ne to to není rozhodující. Rozhodující jsou jiné aspekty do který nevíte ale důležitější je aby s tím hospodařím poctivě abyste prostě nezahálel abyste nikdy dostali na žádném místě trčet. On si ze který se pod křížem kon s tak u víte že jste pod křížem. A že tento na kříž vstupuje je vaše nesmrtelná podstata která ses tělesně nás tom o těle a potřebuje se zbavit pocitu tělesnosti aby mohla dojít k další kvalitě a to se stane smrti na kříži a to ona musí proto sama být tři dni jako ježíš kristus bez. Pocitu tělesnosti prosimvás to je nadlidský úkol nikdo z vás nedokáže tak a k tomu nestačí pouhá a poslušnost v k tomu stačí jednou odevzdanost vrcholný sebezápor koncem vrcholně zapře i svého ducha odevzdal otci ne v no takže se o svět to někdy po tak číše. Nic jiného nedělejte než se upřímně se vším odevzdejte se vším. byste odevzdávali jenom svojí bez radno ost. Malomyslnost ubohost jsou v malost. Nýbrž odevzdejte tam všechna fakta která jsou a říkám průvodními počítá vám průvodními jen vědy je těchto vnitřní stavu průvodními jenom vjemy svou podstatnou věcí. Soud přidaným li a. I těchto přídavných jevů jsem vzdejte od nepravé při praze nejtěžší se vzdát se z těchto přídavných jevu. I situaci ve které jsem musím nějakým způsobem vládnoucí řeknete. Nemůžu vodní u st neutíkejte ježíš kristus neutíkal o nese nesení kříže ale co zjistil na své cestě na kou o tu že ten kříž někdo pomáhal ne z ano to byl člověk vší on si jedné z kyž člověk. Je tady aby po hrál bohu ne st kříž který on za nás na své. Nic víc člověk nemůže dělat. Než tuhletu maličkostem popadne dobře no a tu o ponese k po koná dejte tomu men tuto před no. Nic nic dělat nemůžete ale pak jisto jenom náleží nikoliv mám kde ty dejte si s ním pro náležité nesmrtelné podstatě která a nad atd. To je nám záhadou ven zase nebrala šat v časoprostoru a zase ho odnímá a bere si ho k sobě. Proč je ten kolotoč prosím dělám záhadou měřice ne jak to neumim česky říct ale nám záhadou ale žádné tajemství tom není jen je to nevyslovitelná záležitost. Je v tom úžasná hra lásky že který bychom si měli být věční protože nám to umožňuje vědomě zažívat na věčnosti nejenom blaženost ale také. Soustavné narůstá váhání poznání a soustavné na vstávání prosta a prosti existence a v. Rosa náhlosti lásky. A protože na straně boží je všechno nekonečné jehož do nekonečna z toho li nabývat ale nikdy se to od nenabude úplně při šel by matematikou ve říkáte že přímým čili nekonečnu se setkávají dvě jsou při věrou hlavičky jako setkávají že. Ale vy neumíte si nekonečno představit a neuvědomit této li se na počít. Nemusím se taky spočítat se ten teď tedy ani na nepřestali přesto ale ne v. To není při david ještě to není třeba činnost pro točila pořádně hlava ale ne. Že je pravé sta setkávají když tuto rovno ještě tam nesetkávají. To nesetkám ale jsou toho do pěšky tak se nestane setkat protože opravdu všechno co dneska rovnou běžně vedle sebe věží život v tomto vězení život věčný. Vyvede se ve plynout tej jeden a tentýž pak a tedy z věčnosti do věčnosti jde. O prosta musí setkat. Takže e pro mně to by srozumitelné ano ale pro normální člověk této nepředstavitelné že by se příbytky co rovno byli neměli vědec se tak to je to nebyly proto v jedné žene vodu. Říká. No ale tato duchovní znalost ve mně umožňuje abych to uznal jo. Z matematiky nemusí to město počítat nepotřebuju se proto světech a vedle toho vzdání tak ne prosimvás jenom o tohle toho ke všemu přistupují se s klidem a jestliže vám v jednoho dne bude dána schopnost rozvazovat a svazovat. Tak se stane teprve tehdy vám před tím bude ten pokoji a ten pokoj vám nebude moci být temeni váš v to je od boha nebudem vám moci být dán než tím co je dokud neprojde tím křížem dokud pod tím nebudete stát. I po k nim můžete stát atd nebo o by se k němu se dostat jako petr který bude zapírat. Všechno co ten ježíš kristus dělal ježíše samotného anebo jako jan který za pět nebude protože bude milovat vám doporučoval vzdělávat se v lásce a proto vám radím že nejí užitečnější v tomto životě je aby člověk miloval za všech okolností může přitom krutě na dávat na toho koho miluje protože on si to zasluhuje a nemohli pochopit čeho milujete z od pod od zlého dělá na dávej. Lemu prý světlého opery kterého nic kterého právě je ten ho ale vy om milujte protože jestliže on přestanete milovat tak z nevíte z cesty svatých hleděl na on miloval za každou cenu i toho ježíše který se tím obrátil zády a říkali když neodešel nemohli byste pokračovat dál o jsem to nepochopil. On musel od bych stoprocentně odejít od vás od všech každá milost musí stoprocentně odejít jenom tak se schopni najít sobě po koly. A když to uděláte cestou lásky tak to bude pokoj jež co co udělat cestovat to bude hrozně těžko za hrozných obtíží. Čili ono se vám může stát ježíš když se dáte do váma tím na cestu činnosti jak se rodila měl v lidské koncentraci nepřítel věky cestou lásky když se dáte tak projdete křížem aniž byste kříž pociťovali to bych vám přál pravá nás učím v samovolnosti průchodu přirozenosti tohoto pochodu přirozenější než jak to ukázal jisto lidsky ježíš kristus. O to také přirozeně nemohou ukázat žili v tomto plně nepochopili tak že se nic neděje co od co to vyneslo mám vůbec. Měli to on to muselo na dramaticky on to musel zdramatizovat. Jako se všechno dramat že se naše mylně se všechno dramatizuje ale nebyl jsem to takhle dramaticky bez této z na nakonec z lásky jak tamto představit dramatického začíná být láskyplné. A jestliže tam dětem na který ho takhle bral ale jenom sester bože nezemřel násilnou smrti tak když tamto vzorem neprovede bychom s sebe ještě šetřit nýbrž že to ve než cesta kterou on si zvolil rozvoje ve si lepší cestu. A naslouchejte jako tam marie ano. A svou se ve souhlasil hlasu božího zblízka nevyčerpali nese chozením po kuchyni ano a děláním pro ty ostatní něčeho za nedejme všecko pro tu lásku která nás hoří jo. jsem například dejme tomu. Proč to potřebu jeden sloužit zanedbával trvale svoji rodinu jsem si toho vědom ale zanedbával jsem takový s takovým způsobem v že manželka si nebyla toho vědoma že li se vás no. Když totiž srovnával rád s těmi po se mi manželi říkala tak stal ty když když tady si titul nejsi na to vy dobře říkám věčnost ty si tady že nejsi tak sester nemám nemůže nic nám nemůže nic ale když se na to dívám zblízka. Tak si nej ve přímější vám žel cokoli nám tříbí ty se o to postará. Ale když se dívám jak se na to staráš ty se vůbec nestará jako je bys to nedělal. A tak si říkám ona v tom je asi nějaká moudrost kterou od as si tato ty asi sám nemůžeš. A která je asi pro že na ti je do vínku od boha. A tak je asi dnes není z něho nestal jednoho neuznáme tak to ještě neuznávám za svou cestu protože kdybych přestal starostlivou. Tak by to všechno rozmnožil které vně byl nepořádek tady vyd el děti by neposlouchal janem což by si dělo ale jsem se o to starat objevil tu cestu kde ten projde bez této starost dělat přesto že to dělá. Že děláš bez starostlivosti. Si že z to teče člověk bez svého vědomí jenom ten je to svět a nic jiného než tento svět. Pak se musí smíří s tím že ta vesmírová síla k která a dává podnět ke všem silo vím poli tím v lidském těle způsobuje také pohlavní poud je ten člověk mladým nebo starým jakmile dospělý kterého takovost tak v něm když se přestali tane způsobuje pohlavní pod a. Ten člověk se musí nějakým způsobem s tím vypořádat. Když jsem s tím nevypořádá jinak než že vždycky se mu pohlavního pudu by a o ví. L tak je to velice oslabuje vzestup této síly bylo vyšších po ho a vědomí. Takže dejme tomu i u takového jogina který žil absolutně bezpohlavně. Ta hadí síla stoupne když to dobře dopadne s. Jedné než protivní své moci do anahaty do čtvrtého tu svou odkud nikdy nepadá dolu to znamená kde mu zaručuje ustálenou co vlásek bohu v lásce k duchovním věcem on nemůže duchovně padnout bych tak řekl. A svět než před jedná z toho tam než to ostatek. Čistotě činy ustávají kolem od a ne a tam si pořád v žijou ten ten. Člověk který otevřela anahatu pořád je přístupen svodům svého pohlaví nebo cizího poli nebo tak na to šel se říká o jednom králi indickým ženo si nevěděl z toho s věci na že na břehu řeky vám je hlady. Veliký svět ho po jedem ten si tam přivedl ženský. A bylo po světci protože oni oni museli i pravé živit ty svatý žilo byl jejich morálka svatých se musí živit svatým se musím se musí krmit neseme nemůžou vydělat jsou požehnáním tak velkým když ježíš ne tak je to se požehnáním pro ten stát ne ta se bylo pro svaté jistotě zemi protože tam kde všichni živili ne o ale by se nedalo co jsou za svatýho. A ale po prostota stalo po si tam řecky a za klid tu přicházet ke králi jeden po mně říkal se chci jak tam se sice modlit na tom břehu kam v se chci ženit ano. To za rok který v tam byla hrstka. Svatých kterým klidně užili asi šest tisíc výklad za pověst že si to nevím odpadlo voženil jsem se že je to. Tak takle je. Tak to dopadá v indii kde znají metodu jak tu sílu pohlavní vím víc jeden nahoru. A u nás skryté tohleto vůbec z ovládáme ne je to ještě horší je ty křesťanské světce ta pohlavní síla k jeho myla mistra řek takže oni měli dojem že satan pronásleduje v různých podobách a protože poznej představy. Nebyl to žádný satan pochopitelně od co bych které z se odělo tohle tou silou a a z vadilo jim no žilo již jak mohlo. Teď z toho li tento rada jak vy použít této pohlavní síly duchovnu cestu k o to byla otázka a odpojit v tak to jestliže se něčím zaujat na příklad dejme tomu nějaký je s tím posláním v v nějakým svým povoláním. budu o živou činnosti nebo z ale jsem s tím tak dokonale zaujat že nemám čas myslet na sebe tím na své pohlavní u ti tak bych užší vám právě tuto pohlavní sílu k tomu abych uskutečnil tyhlety svým lidský záměr především ti a tak i nemám v tom pohlaví této daleko dokonalejší než indická joga. Čili je to otázka zaujatosti když jsem třebas v těch se znáte ten začal s tou hle tou l. Mystikou soustřeďovat se na centru boží ta zaujatost vlivem toho že jsem se ocitl před tou tváří věčnosti pro tu věčnost byla tak velká že jsem prostě pozbyl tu toho. Tou ku pohlavní na vás tím mnou slovo svou malá z ve novost jako asi padá z to si ti jasem do než ta ale potom bylo ovšem jsem se jenom dycky štít toho že jsem kdesi člověče že nemáš tu lety choutky tím taky ho nesvádí že z ky se mi přestali líbit tu řecko se zase líbí všecky že se mi líbí než mužové ale tehdy ne. Na nebyl nebyla to nějaká porucha a u toho mo ne ten pád to bylo z vedení této síly do jiných center a tak dokonale tomu u zaujatostí pro ta centra že jinde nebylo to z čili. Jak může sloužit duchovnímu pokroku pohlavní síla že užíváme řádně ve prospěch společnosti tím že se zaujmou jakým zájmem ku ku která kterou společnost pro připravenu abych kraji v ho slova prosit. Indové proudu zásadně opačnou cestou na věci než jsem to chtěl věřím sednu východu v ovšem zase z jiného od mělo místa nadto do učiněny prost něco jiného ale taky to jinak tato než my. Do by jinak na která měla trám mají jiné zdroje ale jak na to při přistupuje ke všem věcem a oni říkají že zbytečné věřit. Na něco. Když se člověk může přesvědčit že je lepší se při či než věřit na že by to potírali je tedy pro kterou která staví na víře ale to je v tom krok sku svým kou písku moři doba přírodní koly pak i v těch indy. Ale ostatní dělal ča jogin nebo známe jógin nebo karmajogin ten nesmí věřit na boha nebo na něco takového ten musí věřit tělo svému mistru a pro aby jsem o podle něho zařídit čili aby dospěl velice rychle nějaké zkušenosti. On mi říkají proto je otevřena člověče celá zkušenost duchovního poznání k ale za jděte si k tomu indovi prosto pod a a chtějí neboť měli aby vám toto světil po bází vyvodí takovým způsobuje že nevíte že tesař nechal víru nestačíte ani u ten z odělo proč protože on řekne jako řekl buddhovi ty synem hodný oběd pro vedení to řekli. Buddhovi všichni mistři indičtí a řekli byto i nám že každý mistr jenom malinkým počet žáku které vede takže indie chudák na tom protože nikdo je tam nevede. Těsta strojem který jsem byl v těch pramen které oporou stali indů. A ale kdybys tam dostali an tak byste potom dali za pravdu těm indům joginům že je možno se přesvědčit. Stylizací myšlení o tom co je toho mu a hrát co je to v čem om stává. To jsem tu nervový nehmotný na ona jsem tu ta ze kterého bereme sílu uvědomování si tohoto světa. To velký nic nám protože když objeví toto centru v sobě které nehmotné ale působí na chápání které toho o tak se objeví za koly jsou tohoto světa a o ten vody v tuto u lisu když totiž otevřu tuto příhodu o to tu sobě tuto kudy svou. Tak tak kudy svá začne s pět nikam jinam než do tohohle když tě. Zase zpět zase do nitra. Jako v nitru vznikla a v nitru působí zase v nitru působí dál a ona o témže další dotaz. Tím že o to že další lotos. A projde proto z čakra který se nazývá svadhistana. Tak ten in mít ne usíná. Když jsem jim tedy přijdeme hnout přechází vědomě. Svou milování si tohoto světa do uvědomování si jiného světa a když to řekl prvé tele z tohoto stavu vědomí do jiného stavu vědomí. Ale tak dokonale že to není z ale když se o si ten ve spánku as smíte tak je to sem a tam se vám plete všechno co tady zažíváte do toho snu a ten tam to to ne to se s jiným tělem než máte tady prosto nepovažujete za pod tělo to je z tamního světa jedině z ran aby věta tu i ta pomoc a on se vyjde z toho povolil ale přesto pro svět ostatek jednáte z tohoto světa co pak ho snu je prosimvás v. Nic v po že by tam s místech v tom světě tam s víte o tomhletom světě tam z myslíte o tomhletom světě. Nazval prost pro života. to im tam vstoupí přestane snít o tomto světě a začne žít v tomto světě tak co to předváděl s tím mnou čát jem petrem jsem se ho probudil v. I on spalo probudil se od dob tamního života on tam začnu žít. jsem si proto právě toho se potom probudilo zjistil že to co von tam zač stal jsem zažíval v tom si je také o moje manželka samosebou také. Váží za učen aby spatřil snad plete důkaz o tom proto smrt toku stromě osobní je že jsem tam začal žít sto cetě ale i tam dovede žít soustavně do tam na tu úroveň do op do tón o tos oživil a kom potom tímto způsobem zdola oživuje postupně na to za druhým vše. ožít všeh sedum lotosů když oživí všech sedum o to s ů tak když je teprve na plné kolo. I ona zříká že žijeme v jedné sedni svých možností neboť se držíme jenom ve vězením vidění tohoto světa. To on to vědom on v tom vězení od neví dělá postupně či indický způsob zdola nahoru křesťanský způsob jen shora dolu. Kristus říká hledejte nejprve království boží ne o tedy nějaký o to si jak jsem si jsem si že z žijete na jiných úrovních. Říká. Dejte přežít za si boží a vše ostatní vám bude s bude zapotřebí jako třebas kdy zapotřebí tak se budete moci stýkat taky s tím s těmi osmý budu výměnou prosím sto bude zapotřebí měl by to dělalo velice zle kdyby se mi to k úrovně vědomí pořád je si do vědomí to jsem rád že jsem teďka aneb ale to vidím jenom vás to by vás nemohl o co těchto věci kdyby tam je to všechno zároveň na tam musím vědomě předal svoje vědomí když na to je část co to je příležitost. A když to je zapotřebí to dělám si to dneska nazíravosti nýbrž jenom když v tom né. Tak tím jsem chtěl říct že tato cesta z toho pravdu je cesta zdánlivě daleko těžší. To jsem mast měl zlem protože je to cesta kolektivně přístup k známe pod dvacet lidí u jednoho jogina. Nýbrž pro celé národy. Viděli učit učedníci právně jak sestupoval duch svatý na celé vás kdy jako abu je potom směli křtí když tam ten duch cestou vítr mistra křtil nikdo ji než na kost tu tu duch svatý a to bylo jiné k svým škod než tudleto a když tam dokonce na váš on do musel zachyceno než pro tyto to viděla ty po ho listu od ducha z od do vane na ty židy na tak říkal tomu pro o li to že i při ve bylo tady to sestupuje protekčně kterou na pohany and ale s tím. A to pavlovo musel přemlouvat aby taky pokřtil povalit protože duch co dělá ne a to byl člověk el ten petr po seslání ducha svatého a takhle se ještě na celek lidsky založen víte to v něm přetrvá o po on byl pořád těm židům. Toto pavla který byl taky původem žid ne si tak tanec panně protože byl viděl co se provinil jako žid na proti přestanou mával jste petrem neměl v tom mínění že by se ve na proti křesťanů provinil. No. Tak řekl on se taky v tom rozdíl jo ovšem když na to jdeme shora. Let tak to jiné důsledky. Že totiž není třeba se jsou třeba na lidské tělo není třeba říkám můžeme. Není třeba to je možno ho vynechat na po pro vás o by byla svatá na otázka použil k ní. O tom záleží že jenom blahoslavená anežka přemyslovna česká kde mu příteli v koncentráku prozradila že oni znají duchovní cvičení kterými zvnějšku přijímají duchovní sílu zhora přes sahasraru přes všechny lotosy a tím oživují jati oživuje oživují svůj život duchovní bohu jo a to znamená když touží koho králoství božím taky o zhora všechno přidáno. A od po tedy bylo by pro těch učednících že jím nic se ti bylo po dobu těch tří let. Ale protože na to šli jenom být janou k přes na to jednou viděnou tak musí za za to potom období učednické jen ztratit tu víru musí si zříct na tam nastala veliká kriste čili evropská nebo křesťanská cesta není prosta nemůže být prosta těchto krizí. Z s jedinou vím kou protože když ten člověk jde cestou lásky tak tyto krize nemohou nastat z důvodů který jsem tady přesto by k a ta čili v v to je taky toto z na úrovni indických cest bez kristova a dokonce bez mistra toto začít přednost žádný takový výlučný přímá paní do za kost jako je oním dubu ty nejsi mýho protože nemohu sví třebas jít jak tomu jinému z za ten bude založen jako jater těla než dobru tou tak že za dva. Sobě. A tak si například mýho budu posílají jednoho od jeho mistra že tu vemu asi potom jako vzor do vlastní rama tam taky neuspěl jo. Ale protože si pořád psala osobní spásu. Teprve když viděl že není schopen svými silami by k i s tím v spásy dojít o porušil tu askezi tak poznal milován nu a to spása se. Stavu na a pravá spása se dostavila něco z povím zrno v v v v. On si to je máme za to že ten takzvaných padlých a že je to ovšem s víra v k v který není nikde v protože v v v li to s vedle ani v jeho abys jedla do kost to zkáza z tomu p. Poznání a o na co jsem a k tomu výkonu svýho partnera a tím se odsoudily pro neposlušnost a pádu z ráje a tím se dostali do lidského stavu ve kterém jediném jako komplexní bytosti se mohli dáti do otcova domu a to je čili tady ten s a tam způsobil největší dobro pro lidi. Kteří jistě by nehotový že on dokončil tu tu učí fázi vývoje v tím že svedl prosimvás navykla vámi dohledem o mám to není tak to nebylo dne ale dalekém tam mistrně ukazuje co se vnitřně dělo s tím člověkem že ten člověk nebyl mystický tím čím je dneska do fáze vývojové dorůstal v. ten vzrůst s shora dolu to není sledováním genetické z posloupnosti od zvířat od pro oku od do neživé hmoty k a tak dále a jsem tomu člověku v tom není se do teďka swámi jiný to není od boha k člověku. A on je tam napsáno známost ono se to strašně pána boha o ní. Po z o bylo v že ten satan svedl tříd ty lidi k tomu aby pojedli zakázané ovoce. Ovšem ano pojem zakázanou cestu poznání tam byly dva stromy strom života a strom poznání a z toho stromu poznání se s neví st v. A tedy tím že pojedli tak se odsoudili k poznání za nějakou cenu pádu z toho an. pro toho. No kde pozor přátele každý ho do se chce ocitnout ve stavu ráje odtamtud ženu. Protože by mu dovolovala aby se dostal k pádu ze kterého je možný vzestup na ho když se dostaneme do ráje ve do koly rostl z novou musíme za něho vymanit tak jak radil ježíš kristus. Abychom mohli nabýt poznání takže přestal si již trpí nedostatkem poznání celé jako takové i po stránce mystické i ty mystikové trpělivost jsem poznával jako tomu licet trpěli a proč asi protože si představují chybně pomocí k ji tradice že věčný život je věčná blaženost což není pravda jednostranný pohled o věčný život. Takže zatím příklady začínal začínají zažívat oni prosta co podle za před k učí právě za před od celku věčného života a kam se mají vrátit ona si to tu z na to mám to všechno. Strašení dali od jen z matku to smrt na jiný stav tak před pádem a nebe je stav po dokončení toho o tu zpáteční pohybů od boha k bohu ono a. bych chtěl jako tu jsou oči že vám v tím že se stejnou obrat ho a třebas například jidáš. Totiž krista nebýt jeho tak že když nemohl dokončit tam v tom dokončené. Samotní dobra to k ko černé i že to relativní dobro tak jako to mohl ježíš kristus. Ne ne nemohl dokončit tu svou funkci spasitele kdy by byl nepřišel jidáš ale do z toho na kříž. Musel boží ze pomoc v tom vole dostal o tom na kříž jinak nikdo jiný. Čili to je obrácená funkce boha dávat bylo boha jo. Že totiž ten do musí přihrává věci tak aby například se dost toto poznání potom toho se to bez moci se nazývá tu sis toho v. Nositel světla zatím správně složité nositelem světla světla napřed po česky předkládá si ho světlonoš že to temno v podle názoru přes ano. A v tom jsou mnoho věcí který se začít vykládají protože i ti jimi je mi to světskými názvy jsme noho věcí prozrazuje jak to fakticky je tak to se s kterým my chtějíc slyšet. Co vám dneska několikáte ho k devátého sedmý osmdesát čtyři kalich a mám tady dotaz jak je to s tou myšlenkou ježíšovou kdo hledá svůj život ztratí jej v ale kdo jej ztratí nalezne ji k tak bych řekl. Že lidský život je tak utvářen. Že tam taková míra sebe uvědom v v v v v ž v že není možné. Abych v životě který tolik po míchá ducha a o ty jsou pro vadit nevzniklo něco. Čemu my říkáme utrpení v toto co tady je u čelo ale v každé utrpení. nějaký smysl dobrý jenom špatní jako o to a ne jako zlo s to boží. Ale takže toto se tak smysl kladným pozitivní a to v tom smyslu že člověka přivádí z něho samého z on totiž člověk nikdy nevydrží ti to utrpení prožívat tak aby od něho nemusel si chvilinku aspoň odpočinout aby o tom neustoupil v. Takže takže utrpením při určité intenzitě než člověka v aby si od něho v čas. Odpočinout aby hodně odpusť opustil čím od něho ustupuje svým vědomí tak svým já. A toto je v vytvářeno čáku vtělení na tento při na tomto světě z toho důvodu aby rozvinulo život zde na světě. Ale je tady také proto aby když se od něho odstoupím tak abys ji pro po něm nějaké prázdno v on to prázdno je velice důležité pro duchovní cestu protože. Člověk odstoupí od sama sebe pomocí čeho utrpení. Tak tam bude vzniknout prázdno dvojího druhu. Jednoho naplněné žalem az smutkem nad tím prožitým utrpením. Ale jedno z toho o po zapomnění na to co se právě stala v tomto případě se touha atd protože bych je vyslyšena když je vnitřně splněna a když tedy o pro člověk zapomíná na sebe tak to je druh představy totomu ale druhem představy tak která láká a obsah. Řek bych. Jiného vědomí nebo tomu říká v pali v tom tuš nebo tak dále opakovat jeho vědomí věk které je toho času volené. A které tendenci z prázdnoty vycházet do prázdnoty bych to vysvětlil člověk ještě že se vzdává sám sebe a tím svou představu v u poli je. Do stavu osobě volně v tato uvolněná představa se může k do jiného člověka zase tam bude ten se také úporně takže el podobné stavy se vzájemně přitahují. Takže se mohou v tomto stavu z vnitřně uvolnění dostat to je představám nebo náplni. Svého nitra tak která je pro tuš žena která mně může povznést. Ale bych tak daleko toto před si si určil krátkou dobu po bych je jenom chtěl říct že jestliže člověk odstoupí od sama sebe. Tak ztrácí to co považuje za svůj život ježíš kristus dobře říká kdo svůj život hledá a ten hosta tří znamená to co volil nezas svůj život to ztrácíme žádá postupuju o to co považuju za svůj vlastní život tak o ztrácíme čili životě uspořádal každý život dycky do z pořád tak abychom mnohokráte za ten život. Proč u ze sebe ztráceli když to probíhlá normálním způsobem tak člověk při dostatečně dlouhém životě. O ztrát si nic z toho svého strašně moc tak toto se v něm zrozovat dorostlo k tak a potom zase odchází od něho to s protože to ve pravé jáství které se ten vytvořilo ti způsobem že on jsem se ho zříká. Také utrpení na vlakem odstup od sama sebe třebas ten člověk zjišťuje stáří kdo nemůže to co v mládí i rozumný a dělá všechno co je u měr jeho věku je děrami například uměl něco co je to sub patří jemu věku. A možná osmdesát pro přesto jsem si dělal nedělám a jako na to ani nepomyslí jsem prodělal a elitu toho v tom případě ztrácím podstatně tento svůj život kdyby se mně podařilo nějaký okolnost jako jsem se marně podařilo tam v tom koncem tu lásku že jsem ten svůj život svůj život co jsem celý ztratil ten život o kterém jsem věděl že to můj život tak tak. Kdo to řek bych tolikrát zatím vzniklo že se tam dokonce stačila nalít. E celá po soto ježíšova učení kromě mnoho jiný věcí ano čili jsem nalezl život ježíšův se ze si v v v v. A ten život ve mně žil pět tisíců bez zel jsem žil vedle ježíše jako v jeho učedník. A on svou vůlí ve mně způsobil takže jsem nežil ze sebe nýbrž z moci toho ježíše. A tak jsem to pociťoval či prosím musila neříkám se to ztratí svůj život a naleznou ho jenže v dobře vás upozorňuju na to že to není na definicí dívat tento promrhal potom takle při výstupu z koncentračního a boha v v v v v v v v v. A jednou jedinou než se jsem si myslel jsem na svobodě janet jsem se na tu hloupost tvor přít. A teď v když je do hledá svůj život v tak buď ještě mladý ekg že hledá uplatnění v tom životě tak tomu než je to odpuštěno ale to v nejlepším pořádku. Takto hledaný život není v pro toho člověka satanem v to je v velkým požehnáním protože on z toho může ucelit a může ten svůj život na lest a nemusím neztratí pochopitelně protože pak z něho žije pak se vyšší dívá. Lidsky a. Jestliže ale dospěje a se život nemůže dále rozvíjet. A taky to bylo dobře kdyby nastal nová fáze je kde z toho ustupuje kde. Svůj život začne do začíná ztrácet to svoje co co od svoji jemu činná z práce na on o z tupě od vlastnění tohoto svého života. Podařilo z podaří se mu pod života úplně ustoupit od toho vlastnictví svého života. El tak najde život věčný než zemře takže to je heslovitě všechno heslovitě. Jak toho kde a teďka abych to roste kdybyste ještě mi trpělivost to bych to mohl učinit je zen z kdo čte najde na st v. Tady jsem se na žena s tak se s s to to. Ale každý karma jestliže uzpůsoben k tomu a tak aby člověk svůj život ztrácel transu protože to nemůže na tom vůbec o to snažit nemusí na to pomýšlet ale okolnosti ho mají k tomu aby ten život ztrácel kdykoli musíte odstoupit od sama sebe něčeho se vzdávat tak této vaše co ztrácí život který ztrácíte čili není to špatně udělal jste zrozujeme protože máme možnost všichni život ztrácet. Tak tím ale za doví život jestliže ak zrození je jednorázová záležitost to je celý proces který začínal znovu nevím oděla končí zrození z ducha a mezi tím je dlouhý proces.