Karel Makoň: 84-16A-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Už. Tak podívejte se v tady jim byla konána saska protože při v. Jakých sil znaky vnitřní modlitbě vznikalo různé síly. Které nevznikají zaručeně při takové činnosti v světského přesto charakteru jako třebas nějaká činnost. Óm zaměřena do vně když do světa a jako jako měřena třebas do vnitřního světa v že v úseky jsou včera jiné v tak jestli tak když tedy by tedy nebyla tato modlitba kdysi by je nechyběly tomu organismu a ty síly které potom ho vedou dál kterému poskytnou materiál který od koho vám na své cestě k zase v záleží na tom v jak je podruhé tady tři. Modlitba jak je podruhé na zadní činnost. Jestliže tady při modlitba je třebas povahy mat lidského cvičení. A tak jsem práva lidském těle chvění nebo vibrace které mají tak v první fázi těch cvičení než se dostane člověk za to mám trám na funkci ten předělat vstup tu o. On věčnou celého organismu tak to je to na on za svou z vydržel větší mírou poznání. A proč se projevuje hle dokonce pocity. Ovšem jestliže člověk se nedovedl dostat za tyto pocity začátku nemůže trpět ale musí se dostat za něco znamenal do svět přestat pociťovat musí. Ty pocity překonat jemností svého soustředění a pak o tom bez pocitu ten o cvičení duchovní nebo ta vyšší modlitba působí na jiné úrovni než vybrat vším působí tím že odbourává lidské jsem se ho člověk zbavuje. V této poloze odstupem od sama sebe protože to modlitba musí potom po dobu. Obchodu od sebe byl v bohu. A když je tohle toho nemá se tupou nemá a když to není odchod od sebe k bohu že to také točení se kolem sebe v let tak jsem samozřejmě toto mít z modlitba nemá povahu. I toho chrání činné nebo toho odváděli vše o li se života tedy ten nevede to k tomu k kte ztrátě vlastního života. Ale když jde o modlitbu třebas které říkáme meditace nebo od tichá koncentrace tak el při velitel si jen nevznikají tyto vibrace v tam vzniká poutanost zaujetím pro žil. Je toho pro ho obsah meditace je zase může mít citový například obsah pak je to citové zaujetí dělat a citová jsou váže se vzbuzuje a e s tou s tím věčným životem s tím bohem svým krista jsou promarnil od tak tam se to velice si dostávám v ale. Ta modlitba ticha. A mně umožňuje zase abych se zbavil povídavé mysli abych šel za povídavou rozdíl mou mysl ano to je zase kdybych. Nadstavba nad do cestou meditační rozjímavou a pak potom v této fázi za následek že opravdu ztrácím vědomí tohoto světa a na bývá vědomí tak že bych vstupu toho z bezčasovosti když se mi to nám opravdu si to je. Je tomu tak je. Říkáte to bylo pořádku to je to tak si přestaneme tímto způsobem ztrácí z člověk sám sebe v ale je to potom s miskou činností tak si nesmí je tam říkají žádali do na co jen když je to láskyplná činnost v ale vzniká tam. Poměr. Toho co člověk dělá a to je poměr který může být si již nezaujatost přímo vědět protože to konkrétnější. Že ten bližším nebo za ta moje činnost pro bližního nebo pro lidskou společnost tak povahou sebevzdání a olej může mít el tak a a myšlení na věc o kterou tady jde tak pak samozřejmě tohleto je stejně hodnotná modlitba jako nějaká vnitřní modlitba je jenom že je tady navíc z pro.. Není v zevním světem s totiž námět se sebe něco do zevního světa a on toho od splácí odezvou ta odezva nemusí být se ve smyslu běžného mínění pozitivní může li odplácet například netečností z zřejmě projevovanou nebo odporem nepochybně ven. To všechno je velice dobrá věc protože tyto odnaučuje milovat sama sebe atd. To dělám pro věc tak i když budu třebas mně tady může správně prodělat ve tam s právně. Tak na tom nezáleží na protože mně toho. Zbavuje sama sebe daleko učeň než by mi to dělalo dobře když tam rostou uspokojení to by zbavovala sama sebe do takové činnosti by se měl při obr had když vím oni že je dobrá protože správná že potřebná pro lidi nebo aspoň pro jedince. se to v ze v činnosti vložit od složitým sebevzdání zapomenutí na sebe pro věc tam v tom případě je to totéž jako se vnitřně modlit tak čili bylo by mělo u svých v tom lidském životě takové tato naváže postavení modlitbě ani zevního života aby je jak se stal ten zevní život nebyl když jsem měl od dělo v. Všichni věří přeli to udělám nějakou vnitřní modlitbou třebas brzo ráno potom u za nestavělo proto vzorně všechno vyprchá ještě na cestě do pak jsem se na tom moc dobře ale když tam při byla při tam řešit události nebo záležitosti které ten jsou nechutná je třeba tak že ztratím poslední kapku z toho o vnitřního klidu od toho zaujetí zaujetí pro boha kterou jsem získal kdy tento svého duchovního cvičení. Tak to to řeknu tuto jež špatné hospodaření. Člověk nemá přistupovat ke své všední činnosti jako k něčemu co není z práce na hospodářově poli a tam zase znovu doporučuji aby si přišli úlohy pro tu kapitolu těle. Práce na poli a práce doma domu a. Práci na poli by nemělo být v není hodnotná v na po kdy měla být takovou řek bych mu k ho přípravou bez které nejde sloužit v tom domě tam je to názorně v tom podoben si člověk řečeno že by byl ten o z boha z nepracoval řádně na poli hospodářově v tak ten hospodář by ho byl vyhnal z domu. Ten denní nedovolil aby ten služebník mu do tam sloužil a předstíral že jako o tom poli tak něco dělat on to byla pravda v on zřejmě v služebníci v šel do musí vědomím v z že bude sledovat o tom co dělala a že se u máje před tím z podá jsem v takže může si umět v posloužit jeho večerní mu odpočinku o ji od atd. Takže to práci na poli potom člověk slouží bohu to bo tomu hospodář nemocnou než se mu dotud tím že se mu v sela se odevzdává v bez o na sebe zapomínaje na sebe a. Tím se s ruka zase jak se zjednat jednota mezi životem v je modlitby to znamená z práce na poli a. Uvnitř vnitřní modlitby v práce v domě v z podá co před přesto podobenství které tomu odpovídá že to z vody ze sv. větší účinek činnost která nebaví tady provádím než sestrám zbavím. Činnost která nebaví dělají provádím svědomitě slávy čím činech duchovní tehdy v jestliže je to činnost užitečná. Že mohou přeci z domy o hájit myšlenku užitečnosti je to činnost užitečná ale s protože mně nebaví tak pak způsobuje daleko větší užitek duchovních v než když to v lese z pokoje v člověku to přináší uspokojení protože dělá rád. Tak to potom nakonec nedělá kvůli tomu aby sloužil hospodaří nýbrž že mu to dělal dobře na vás v. Zásluha přitom žádná duchovní nevzniká ano v kdy otázku v že ježíš z s se chtěl oběti ale se milosrdenství upozorňuju vás na jednu věc že v když mluvil po k oběti na rozdíl od milosrdenství tak měl na mysli to co dělali tehdejší židé. Že nosili oběti zástupné za sebe do toho chrámu a obětoval třebas tamleten tělo které pata vracel kolem batra na ten no a pro každý za něco přineslo. A tyto oběti podle toho jak to mínil ježíš kristus nestačily zastoupit v pravé milosrdenství. Neboť č klaněl se na svět proto s ten že někomu konkrétně slouží kdežto tudleto přinášejí oběti. Nikomu kong věděl co si to by nevadilo prodělat poli bohu ne k pravda ale je to činnost která toho člověka. Nepřiměje k tomu aby se vzdal do mínili sama sebe jakkoliv musí bez ohledu na sebe b sloužit bližního a musí být milosrdný či v k v. Tomu totiž umožňuje aby se sebe vzdávat kdežto po první ho mu tohleto do míry takové odosobnění kde u možné. Že on si koupí třebas na trhu tam ho tu horou by škola dají do toho chrámu jako jsou který dělo ano. A tak prosimvás co na tom kdo to osobním že se vzal ba oni jsou mu toto koupil tu holubici zažili tam odnesl pak pak jsou davu proto stala. Do tohleto a on musel s z s to byl akt milosrdenství osel opravdu posloužit bližnímu aby ten když k z toho něco měl aby to mělo nějaký aspekt pro toho liší a ne z toho jsou potom to obětovat jsem to dělal jsem to z toho zase doby je to jsou co z toho kolem z s do taky uspokojí nebo tak o to neměl stát o dostat jenom o to aby toto v tom bližním o prospělo si takle na to de a. Do motto aby ho o to prospělo tak bude o věc v a ne od toho dárce rozpor zenu z toho není zapotřebí ano v tu no v st toto milosrdenství opravdu v vím mělo vypadat tak v že by se ten člověk. Ne hleděl a nehodnotil to co dělá ani jako oběť ani jako byl jsem z tví v. Kdyby to považovaly by to dělal správně v zase o si přejeme aby to vyplývalo z potřeby jeho osobnosti se tak tedy by na to šel tak o by viset byla s milosrdenstvím sino v všechno by se stávalo samovolný. Aby jako jak on říká a nevěděla co pravice z ale li se v aby totiž opravdu v ani o tom nevěděla byl to základ z přirozená základ jeho osobnosti a přirozený výraz jeho povaze abys tomu nemusel nakonec učit v před začátku se budou muset přemlouvat který z který ko a prosto který kus dostat daleko nakonec u to bylo samozřejmé že kolik zrovna takle ale jinak dřevem jednat milosrdně. To byla obětaví rozum jistot tak skutku. On jim dovede prostřední do na přísun či při v tak. Vy do ve říkají v že každá cesta do věčnosti se dělí jinne jež zázrak. Jednou nižší při které se prochází tak zemi vodami ani tu jedinou vyšší že se člověk ocitá nad ku na ně. Napřed se musí smířit s tím a ale to musí projít tím let co se týká on ony jsou tamas radžas satvas. To znamená musí se projít napřed tamas jsem tu. Od tuposti kterou vyniká většina lidí tak deme z ale proč se někdy že si něco učí svým. Že pro tyto věci že nemají vůbec je nejmenší že touhu v tu se věnovat a v. Tak to tupost vůči vlastní podstatě. Že se smířil s tím že jsou v dočasnými bytosti které zde mizí nenávratně. Tak z toto tu musí se rovná v první věc a pak nastává radžas el to jsou lidi kteří s taky ještě třebas nevěříme věčný život a těch je daleko více. Isis jsou tupí vůči třebas svou tamas cvičí určitou když se mu síly. A ale je takových se umyl se nadto jsem všechny kteří jsou při tom založeni na čas dycky při tom původním po měrou k náboženství tamasické je totiž touží po nějaké činnosti a niž se vyžívají a prosimvás vím co vás tady vidím když všichni více ne jaksi v je svět to je. To s touto oblastí tamasu nejvíc protože je teď tato co se ukazuje ono někdo byl to je velice činorodý a kdo ho si myslí že toto činna radostí el také se dostane k tomu k věčnosti to je tedy veliký omyl protože to je cesta nižší cesta. S ku na a daleko vyšší volal ještě satvas kdy člověk se konečně přiklonit ctnostem a pomocí z prostí že chce dosáhnout vyšších z části cestě el tuto tento z koho vy máte taky všichni ale pořád cesta s námi a pod se nedojde do vědomě prožívaného. Věčného života teprve on na svá své nad ku námi kde člověk přestal být v zajetí tuposti tamas zajetí činnosti a na čas a za je ctnosti sat as teprve tam člověk je svobodný a začíná se vědomě stýkat s bohem prosim tuto zkušenost jsem nabyl v že to mají indové pravdy. Věd na počítáno pral v tom koncentráku ale kde byla z nos st kde bylo zlo kde byla nectnost esesman nějakým podivným dali na přinášena hlavě byl poslem božím že to je nemožné přeci tam se nejvyšší zlo z jeho milost to tele na pro vytrvalejší dobré protože mně také chtěl před porod a za ty ne. Slast přestalo faktem znamená on to všechno dohromady spojilo ale rázem on nebyl nějaký proces nový to potom dospěl v tom momentu do této fáze je s tím jestli takže jsem byl tupí jako tamasický člověk jsem nic ne ne podnikl od proti tomu aby zabil nic vůbec nic z jsem byl byl přitom. Neschopen jednat. To je taková otupil dost a ve jsem neschopen prokázat úkoly ctnost. Sem prostě se zdál. Ani z dost co vzpomínky na člověka který si tady žil že se vracet veta v něco o tom že jem mělo o to být jak spočtěno nebo v tak při proč do dobru i toho jsem opustil všechno. Či když se s mísy tyto ony dohromady tak nedávají žádnou cnost žádnou tupost navrch tu se ta se nedostanou takové věci nebo žádnou schopnost více jednat nebo dokonale jednat nýbrž vynesou na povrch pravou svobodu která spočívá v tom že člověk pozná že je ničím takže rázem ničím kdyby bůh. Jemné vytvářeli z jeho skutečnost skutečnost toho člověka. Kdyby skutečnost existence toho člověka nebyla skutečností boží v v ve své podstatě či on musí svou od existence toho pořád která dat aby ten čemu dostal nemohou aby existoval aby z toho celý vesmír aby se na čas a prostor to všechno musí om pořád dělat. On tam musí zatím pořád žít s to to se musí pořád vkládat takže seděli kam to viz tu může si myslí že všechno pán bůh ve on se do toho pořád vkládá své rozdíly přeci. A jakmile tohle to také probíhlá tak člověk je svobodný proto že pánbůh mu tu svou budu pořád dopřává svým zrozen jež do váháním se do toho on to jež nová ani začne pociťovat o to se po sil jako u chór na o svobodu. Z po práci s bohem že je mu je dáno aby on a za jeden toho že on že bůh v tom všem žije tím trojím způsobem existencí láskou a poznávaným žes tomu pořád žije aby on taky poznával existoval. Ale pak ovšem není přitom či pak jenom bůh je v je vším rozumíte tomu. Tak to je tak si představuju tu svobodu do věčnosti tak si představu spásu tomuto nebo pěti měsíční. Zkušenost ne ale aspoň potom desky říká je to jsou oni ten kdo v. důležité kdy toto nezažil tak to také srozumitelně ptal nemohou tedy tady je jak to je potom tady na některou z poli že on ten ten člověk to asi takhle nezažil protože asi proč ne že by byl v níž ale jen letu z jeho při za do se to z někdo zabít aby on se vzdal bez lítosti toho člověka. Si tu tyto staň a. My si toho vědom kou který si to je to ostatní ho v co ježíš kristus řekl a dělal fa. Je neodejdeš odtud z dokud po se dělají že nesplatíš viz toto bylo u chápete že všechno je věc tak my se kterou si musím v odsloužit z doslova odsloužit když jsem zabil musím být zabit když jsem u kladl musím být o kladem v pokladem jak to jdou indové to ono ta. Byl v tu za zub to on proti tomu byl sám prosím nikoliv zu za rozum za z rukou od to je starý zákon v a v ale doví zákon je zákon lásky říkal o čili tím že začnou milovat tak. Od ztratím z za tím poslední hady z pak vždycky mi tu o o o vám to mám za mýho a no i o tak na dalo na měla všech no to stalo ne o ji. K. Svoji a ježíš ano a byla kdesi spasena ale dal na dobré cestě no tak tam není duchovou neplatí nějaký přesto váhání kdysi do toho vložil osou nás se jako svatá terezie. Od poctivého snažení po spojení s bohem a vězte mi život se poctivě snažila ne živi zvláště když na čát u toho co žení stala zkušenost že ježíš se smiloval na ženou i tím mužů při um bije nebo při studni jde při na samaritánka. Tu co mají to co smiloval a řekl kdybys chtěla by či šlo o aby z umýt kdy z těla a ona řekla když se smiloval takovou špatnou ženou tak jsme na den o ona musela tu osud následky a než jsem nad smiloval protože ani bůh nedokáže zdolat lidskou vůli která si přeje od toho boha tuto milost získat napřed si musí odbavit tuhletu od od ní. Není. O bohu toho vložím o sum za dovol koly klad odosobňování se za a pólu od pak po musí nastat z že to nestojí. Oni překonat to ježíš kristus je řek nit si lotova vložila všechno mas před si ode že on ve mně to půjčeno je to jenom pracích v tak všecko a a to vám o to není svoje na kříži a. I synovu jeho utrpení jsem to to byl trpěl na kříži soto neumřel jsem nic o si to by byla nikdy nebude to s samo spasiteli. I kdybyste posel měli zaplatili nebudete spaseni protože na to do obchodní z ky to není ono to není šel v z to není řeky do mouky stojí tolika tolik tak to není. Tady to za nestojí třeba z vůbec nic co to stálo tu říma kolenou ten život prostitutky to stalo v co oni tím jinýho bilo vůbec nic v. To co bylo prosimvás. Tou tím milosrdenstvím u druhé studny kde byla ta jiná žena cizoložná kterou chtěli kamenovat co bylo z toho co způsobilo že ona nebyla ukamenovali jak zákon nařizoval. Protože ježíš kristu ukazoval na svou milost. O tu se opíral po byla spasena poslední si za posledního a o na milosti bo věřila že musela věřícího nezbývalo když on říkal onoho zákon vás opravňuje k tomu být kamenovat ale vám radím je to o na je to pořád je u de bez hřích od kde první kamenovat a dal pannen do ruky. Tomu jednomu z a zároveň sahala jeho mnoho. Toho písku po meči toho jeho hřích o si to před se v tom. Upustil kámen po že nebyl bez hříchů ale o tom se tam si tím se vše do od nedá se o to tak tím tak to udělal ze vše o a ona říkala a ty pane ty nebudeš kamenovat. On říkal co s nevíš jsem vrozená milost boží na tento svět aby se ukázalo jaká láska vás vede může láska kamenovat co se těm životě jako kamenování jako u toho není jsem nebyl a to si byla ty kterak se z kamenovat přesně nebrat právo abych svou milostí u tebe to s a teď to samo svou milostí ti. A nehřeš více. Tak prosimvás tomu čeho pak je věčné řek to říkal jako než je tu aby k tomu správně rozuměli ale duch pokoje v ten o tom říká ano. F. O na vedle sebe pravými ve mně na u ve při páně na to o to měla za u do není kteréhokoliv člověka který nic nebo neudělal a to je do skonání toho pro život o sto z nebe na sebe člověka který umírá ve spánku a neví že umře. Odejde nic bez platil a najednou se ode ve z toho života jak tomu přijde této takzvané milosrdné smrt svým semen. A protože nemohl nemohl si ta jaká v tom logika pro toho o tak je tak na to není jednoznačná od svoje na to musela pojí to svojí jako jo m kdysi se o člověk jako ten který usnul ve spánku odešlo z tohoto světa. A neměl vůbec zdání o duchovní věcech tak je to člověk který žil na přírodní úrovni a je správné že umírá jako zvíře který nemá na smrti jo on od ta kyne poznával o oprávněně protože úrovní žije se dočká takové smrti nic než cenného ale zvířecí smrti. Nezdá být nejí taky nezávidí ne jestliže jde o člověka který to a neví proč ten případ toho člověka který tak že to měl zem ale ne učedníka páně který trpěl nevím proč a umře v tom to to ten školy osob třebas takle nestane ale dejme tomu se to stalo že umře a trpí do posledního momentu pak o nějaká paní jste si to byla mistři příklad trpěla to po synu mu tu v četní dopad. A. Tak jak je to možným byl to mystik celý život děl se to jenom dobrotu to opravdu o to s těles se držel na cestě kdekoho podporoval svou myšlen svým myšlením. Takže mu byl složenou dobru zkrátka a najednou umírá v ni tím jak na podporován bohem opuštěn bez inspirace bez útěchy umře. Svoji sledovali to tuku o to z když to jsou to na mysli všichni mně dosvědčili že ona neměl nejmenší u těch ti od boha k do konce života školy by si to byl nikdo tolik jen za svou volal jako tahleta paní co je na tom opět jeho pak to pani se dostala svým vývojem uměla a když po stavby on je tu budu to bylo tat zázračná doba těch střílet co v tom zračila učedníku páně. Ona jako učedník panně dostal pod kříž. A teď bylo třeba přejít přes kříž. A kdyby byla získal jakou kolik nejmenšímu z těch u tak je tak to s tak z taktem tato při že zvítězila rozumíte v při sis musel se vzdal veškeré u těch ti aby ten při jíž byl vítězstvím pro něho i pro celé lidstvo ano by se byl nevzdal kdyby kdyby byl neb věděl například proč na tom kříži on proč jsi opustil otče říkal tam možno a že při čelo. A byl to vtělený bůh ne tak to je rosy jedno jedno od zpověď. Jestliže musim modla i odpovědi na tom že neni případ jako případ. Na s to tak je že jsme v tuto prostotu to by si to přál ale jestliže třebas učedníci zemřeli tomu se jednou smrtí a ne. Tak se v tom přesně zračí. To udělaly ježíši kristu a co z ty mu od zlo se vše ti tu ku ostatní jsou od ale řeší je ti je to ne o. Jestliže tedy oni řešili pro ti duch protože ten duch se nebo nikdy výrazněji projevit ve život těmi vše krista když oni přestali ni věřit o to li se zapřeli ho nebude no do od toto radil. Tak se provinili a odnesli si to že si to odnesli o to o do jsem to je vám jasné o o mýho povídání tele. Tak to bylo v nejlepším pořádku a ten hřích tím byl od jen tím žes tom milost tak se no. Do ostatního malí že když není odpustitelný hřích proti tuku se to mele se musím odvést. Se musí splatit že se musí prostě proto opětovaně silou pro trpěli ano. Čili z o tom stejně dobře jako svatý mám od věčnosti jenom to nestačilo to není jedno abych to o po ji mohl co jsem ti více asi nechceš hodné říkat jej je o pali stop praktické metody vykořisťování chudých ale není ani v k tak asi tak snadné vidět že k k u jsou rovni vykořisťování. Když jsou vedeni tou bude mít pravý vlastnit pak k tomu aby si vedli s. I to s tou svým získávání s ním byl v v v v tak to bych v že když si v jestliže ma které je v v v v z nás vede jenom za materiální hodnot pak je tam taková tlačení se kolem ni že si vzájemně lidé kong kolují sousto poctivá ky. Aby se za o nich zmocnili kteří mají tomu ale to je že malé ve je že když a kolik je doba kdy budeš od vlastnění a ne a že. I sama sebe. Jestliže to tíž to o a že pro v a jak koni jak koho nová z to nám byl svěřen. Našeho vědomí byl k tomu že jsem vědomím že svěřený od u boha a my ho vlastníme místo abychom o spravovat a pak to tento fakt stačí k tomu bychom si zatarasí si cestu k bohu do věčného života kdybychom si tedy bezpečně měli dovolit jenom takovou míru vlastnictví abychom nemuseli začít vlastnit. Nýbrž abychom stačil tyto spravovat někomu stačí jedna hřivna aby ji nedokázal spravovat sami zakope někomu může která do ruky pět světem. A on svými hospodaří takže pro sebe nehospodařit nýbrž pro boha rama když jsem nemohl pochopit že jeden drát ha or takovými jonáš a s je zároveň ze světa že se o to na ni podívat my jonáš jeden brát a ku od pravdy na voda stačil správcem devíti si ještě takové pro jeho malé. Jeho nebyly nikdy. je to nebyly jeho synové toho nebyl ani při jeho malé a tak že on od mohl být v tom zasvěcence mohl při to spojen vědomě s bohem ale nikdo z vás kdybych měl ten ale jen na něm jako na svém majetku nemůže vstoupit do království boží protože v který někdo. Nemůže mít aniž ben aby mu aby mohl vstoupit do králoství božího. jsem se přesvědčil v předškolním věku a potom se do nás dětech a potom z novou přestala světech tak něco. Že jsem nesměl mít nikdy aniž ten kdybych nebyl schopen aniž ten výtky mít. Chtěli jsem se dostat přes určitou úroveň cesty dál. To znamená že to co říkám jako nějaká výslednice pro si taky to tat na každé úrovni na každé úrovni musím zase z dal se další a další vlastní vlastnictvím. Se musím postupně zbavovat dva z až. Třebas to je pod tato jako ses zbavil pas jistý do s do života v tom v tom koncentráku při tom že od toho od do toho že se nezná takže neví co se ještě dost o to o tom věděl jsem ho objevil za se mezi lidmi že při svém byl tak hloupý že se považoval stav propuštění z koncentráku za svobodu v lese nezbavil hlouposti. Že taky vlastní nesmírnou dát ku o z ti že někde ne únosná moje bylo po zřejmě tak neúnosná. Že zbavila okamžitě toho požehnání být vědomě spojen s bohem vědomě s bohem tak by ho byl se máte v. To se na to klenotu s ta úroveň poznání ale i ta je li do ba o do zde na a my nevlastnili nýbrž. Aby jenom spravovali tak že by to bylo do drželo do dne ka když ti to dál na a že před k tomu pokud si ta eva ještě si přesně víme kdy konstantina velikým aby vlastnili přes jak aby přijímali jako rádce aby přijímali vyznamenání od ta a tu alibi jako jiný svým. Ji čan který který mu to to dělá dobře a když nad to ještě byli ochotě dale. I za císaře který se věci zastal tak od pátku kdy měli by měli být ochotni vraždit ten nějaký varovali. Aby se nebudou poli do vše je tak to chvíli rezignovali v krista se v podstata je říkám cele a jdou o ale o právu najít nebyla to ji za víra a že přestávám vlastnit začínám milost vpravo. Ano tak zvané jste si to to řekla jak jsem říkal své manželce před svatbou tak vlast toho tou a tak ty nebudeš i ta si dost někoho be tak tak u vás. Říkal že nejsem tvá ne nejistým ho. Vy si pořád božího buď rád dává jaký tu o by cestou ocitla člověče by byla nějakýho tuhletoho jeho toho nebo jmenovat. Ty si pořád boží z mohu stání božím. Ono pak dobu své li co z toho všechno brali viz suso od ale ti říká jenom nebojí své. Budeš mít se mnou vět ti. Ale neměj je ti opět nebudou naši je i buddhou boží to bo ba k i po bohu syny nám svěřené aby dnes pro volit pro něho a ne pro se z toho tou pata ono by bylo tu o to za vše to tomu na oba přestat a po jemu se od nás si ji naučil skutečnot že měla tři děti čili měla pak. Že ty vyslanci od boha byli takoví do zády viděti že ona předními učí toho budu dělo a nevěděla jsi měla by si ho no čili je jeho či ne jsi ty to svěřil ve hře mi tyto božské je ve není na u čili k tomu to správnému postoji vůči bohu jako jediné mu vlastní ku vše věci neboť jeho pro vás jak je to jeho. Že všichni jeho nemusíme se teprve snažit stát jeho my jsme jeho jenom přivoluje si mol me jako panna maria a kdesi jsem mávat tu o to máma od toho přetrhnout se vůli toho o li o z ti nýbrž přivolit ní. A ptal se potom totéž co se děje z rostlinou zasazeno mu v v v to že o z podá z nesmí denních to ukázt nebo ji o by pochoval ze země uměle musí čeká to to období klidu je stejně důležité jako to že když to bolí. A když potom ponechal mohu s tak jednám stala samou je podle zákonů. Toho růstu o pak se o klid a ostatní všechno co si pán bůh ale u největším neštěstí. Největšími hřích jem nikoli smyl z od to všechno na dokážou kdykoliv třebas to o kdy si to nechtěl ona sino nebylo. Jako by malou odpuštěno ale neklid něco co mně o kam si zbavuje sounáležitosti vědomé svolit jsi bohem prosto oporu po prosti i pro vás nebuďte neklid než my projděte si že jste nešikovně v v a víte syna je buďte zpráv je a tak dále to všechno se mám na od boha. Napověděla mi tady někdo z na s ve kdysi proto že nezávisle kdyby neboť ve si považuješ vzal vrcholu neřest za hřích který se jim v tom zpovědním ale my si říci že na určité úrovně v den kdy. A bych to ještě definoval ale be. Že totiž ten neklid za následek že člověk je zbaven rozumu vám staří řekové že by by mého používali rozum prostože byl říkaly o bohové chtějí trestu jako zbavím rozumu mým dělal. říkali že poznání vlastní plně souhlasím kok si dal stal zbaví rozumím vám. A vám jsem se ten neklid je začátkem nebo zdrojem pokroku o tom měl a ne po chybu že u když ježíš tím pokrok on o to měla mne bůh pokroku kterého nebo tím. Ovšem pokrok jak my poznáváme tím že se dosahuje pomocí vlastností radža s mým. Je tam na si s dělám tou musili na si musím si jak tomu by člověk nebyl spokojen s tím co šel zatím dál byl měl na by jsem mohl člověka který není spokojen s danou situací ve který se smí vybřednout byl lepší situace a ba do pro něco lepšího si pro sebe vytvořit tento neklid je opravdu mu mění du pro radžastické jak ještě věk činna v aby se dostali nad tuto úroveň ní. Buď do neklidní tak dlouho dokud nedokáže vše z toho co se v dob dárcem. Je atomy a novým někdo dobyl z svým mohamedánským klade otázku mám se učit am lidsky be a on odpověděl vím sešli se učit a naučit tak lidským. se tam lidsky že by si neměl pokoje kdybys ne uměl boha dnešní vyčítal by sis víte že se ženou protože on lidsky nebezpečí viz nebo úkolem na o že na se na se na věky tak tedy těm duchovním věcem. Vím jak jen tam kde ta relativní pravda ve co které z to relativnost pravdy. Ta moje pravé relativně s druhým opravdová a správná a správně položena straně fungují sil na úrovni kdy jsem překonal že potřeboval das jako ona si prostředek kdy potřebuješ těla se rosy protože tam není v tato jsem mým tato zpráva o tom informace správná a není bylo dobré se jím řídí a ještě by to že by a vy nemám asi námi be. Na vědomí ten mi kde se dříví a nic nedělat nýbrž ten mi jak je vidět jiné ba s tu něco své za ním je li i ště nemají od toho vadit. Že je te všechny případy které se vás týkají. Do všech od pro a a vám na tom záleží jak je vám ve ne že vám to nejde tak viz nesmíte do si kdy ne klidu od od toho protože ne by jim nebyl vjemy tím jem a na okamžik ale me se uklidní že jak jsme se město o se být že se od toho o téže věci nebo ve do řešili se znovu pouštějí te ale. S klidem a pro vejít který by se to se neb ona si mít o to se byste byli na hranici zneklidňování pro to nedal při tu.